Samen komen we er wel uit!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen komen we er wel uit!"

Transcriptie

1 23e jaargang - december 2013 De crisis raakt ook onze woningstichting, maar: Samen komen we er wel uit! Ook in Brummen ontkomen we niet aan de gevolgen van de crisis. Landelijke ontwikkelingen en politieke besluiten hebben hun effect op de speelruimte die wij als Woningstichting Brummen hebben om onze taak te vervullen. De verwachting is dat ook u als huurder daar de komende tijd iets van merkt. Graag vraag ik bij voorbaat uw begrip. Ik wil deze gelegenheid dan ook aangrijpen om u kort uit te leggen wat er gaande is en welke gevolgen dat de komende tijd heeft. Mooie plannen Het was zo'n mooi vooruitzicht, in 2010 nog. In de wijk Elzenbos zouden 750 nieuwe woningen worden gebouwd, waarvan 350 huurwoningen. De crisis gooide echter roet in het eten en de nieuwbouw ging niet door. Maar wij als Woningstichting Brummen hadden nog meer pijlen op onze boog. We zouden bestaande woningen levensloopbestendig maken en een aantal seniorenwoningen vervangen door levensloopbestendige woningen. Onverwacht hoge extra uitgaven Toen, als een donderslag bij heldere hemel, kwam de overheid met de Verhuurderheffing: een nieuwe belasting voor verhuurders van zelfstandige woonruimten. Deze heffing komt er in het geval van Woningstichting Brummen op neer dat we per jaar ineens een bedrag van 1,2 miljoen euro moeten inleveren. Dit komt overeen met twee hele maanden aan huurinkomsten. En daar bovenop kregen we ook nog een rekening van Vestia voor euro; de saneringsheffing, en die loopt nog een aantal jaren door. Maatregelen Deze extra uitgaven kunnen en willen we niet compenseren door forse huurstijgingen. Daarom moeten we andere maatregelen treffen. We kiezen daarbij voor maatregelen die u als huurder zo min mogelijk pijn doen. Zo gaan we waar mogelijk bezuinigen op de bedrijfskosten. We hebben onder andere een aantal lidmaatschappen en abonnementen opgezegd en gaan we bezuinigen op drukwerk, porti en kosten voor telefoon.

2 Verder hebben we geplande renovatieprojecten versoberd of uitgesteld. Cyclisch onderhoud (denk aan schilderwerk) gaan we wat minder vaak doen dan voorheen en cv-ketels, sanitair en dergelijke moeten voortaan iets langer meegaan. Ook vragen we een bijdrage van u als huurder, daar valt niet aan te ontkomen. We maken bijvoorbeeld scherper onderscheid tussen onderhoudswerk dat onder onze verantwoordelijkheid valt en werkzaamheden die voor uw rekening zijn, het zogenaamde huurdersonderhoud. Bij de oplevering, als mensen hun woning verlaten, worden we wat strenger. En mede op last van de minister gaan we snoeien in de leefbaarheidsbudgetten. Bijdragen aan buurtbarbecues en andere sociale initiatieven behoren helaas tot het verleden. We sponsoren alleen nog zaken die blijvend bijdragen aan leefbaarheid en veiligheid, zoals de buurtbus. Terug naar de kern Met ons woningaanbod gaan we terug naar onze oorspronkelijke kerntaak. Mensen met een inkomen boven de euro kunnen we niet helpen aan een huurwoning. Bij een inkomen tussen de en euro bieden we wel de mogelijkheid om een woning te kopen met Koopgarant. En boven de blijven we reguliere woningverkoop doen, zij het heel beperkt. Blijvend oog voor duurzaamheid en vergrijzing Bij alle bezuinigingen blijven we wel zoveel mogelijk inzetten op duurzaamheid, bijvoorbeeld door onze woningen beter te isoleren. Bijkomend voordeel hiervan is dat dit voor u ook voordeel oplevert in de vorm van lagere stookkosten. En om de vergrijzingsgolf op te vangen, hebben we jaarlijks geld gereserveerd om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zo gaan we kijken naar haalbare mogelijkheden om bestaande woningen op te plussen, bijvoorbeeld met een tweede toilet of een traplift. We gaan op dit gebied ook steeds meer samenwerken met gemeente en zorgpartners. Spannende tijd Het mag duidelijk zijn: het wordt een spannende tijd. Een tijd waarin van ons allemaal meer wordt gevraagd. Wij als Woningstichting Brummen gaan ervoor. Met een goede, efficiënte organisatie doen we ons best om ervoor te zorgen dat u als bewoner zo min mogelijk merkt van de lastige situatie. We houden onze ambities, ook al wordt het tempo vertraagd doordat we minder te besteden hebben. Om dit misschien wat sombere verhaal met een optimistische persoonlijke noot af te sluiten: ik heb hier als directeur een heel goede club om me heen waar ik alle vertrouwen in heb, alweer bijna 25 jaar. Ik hoop dat u dat vertrouwen deelt. Samen komen we er wel uit! Frans Visschedijk Directeur Woningstichting Brummen Huurdersvereniging zoekt nieuwe leden De Huurdersvereniging Brummen kortweg HVB, is onze gesprekspartner als het om uw belangen gaat. Alle huurders van Woningstichting Brummen kunnen lid worden van de huurdersvereniging. De HVB zet zich in voor zaken die met wonen, woongenot, woonomgeving of woonlasten te maken hebben. Het bestuur heeft een adviesrecht naar Woningstichting Brummen. Het bestuur kan namens u onze gesprekspartner zijn als het om uw belangen gaat. Mocht u nog geen lid zijn, wordt dan lid. Het lidmaatschap kost u maar 2 0,45 per maand. Het is zeker in deze tijd belangrijk dat de stem van huurders gehoord wordt Bestuurssamenstelling verandert sterk Het bestuur van de huurdersvereniging bestaat op dit moment uit 6 mensen. Het gaat om Bé van Boven, Jan Palm, Hans Elshof, Betsy Lintvelt-Hupkes, Elly Groot en Bep ter Hoeven. De meeste draaien al heel wat jaren mee. Jan Palm en Bep ter Hoeven hebben onlangs te kennen gegeven dat zij op de Algemene Ledenvergadering in april 2014 aftreden. Dringend vers bloed gezocht De volkshuisvestingsector maakt turbulente tijden door. Elders in dit blad kunt u lezen dat Woningstichting Brummen de tering naar de nering moet zetten. Het is zeker in deze tijd belangrijk dat de stem van huurders gehoord wordt. Wilt u deze stem zijn en bent u uit het goede hout gesneden om op te komen voor de belangen van al onze huurders? Schroom dan niet en neem contact op met de HVB: U kunt ook bellen met Bé van Boven (0575) of Jan Palm (06)

3 IBAN en huurbetalingen Het overmaken van geld naar een bankrekening in een ander (euro)land is nog steeds een lastige klus. Dat gaat binnenkort veranderen. Alle betalingen en incasso s binnen het eurogebied moeten vanaf 1 februari 2014 voldoen aan de nieuwe Europese betaalstandaard. Dit betekent dat iedereen gebruik gaat maken van een internationaal bankrekeningnummer (IBAN). Dit IBANnummer bestaat voor een deel uit uw huidige bankrekeningnummer. Als het goed is heeft uw bank u al geïnformeerd over uw nieuwe (IBAN) bankrekeningnummer. Huurtoeslag Huurtoeslag werd voorheen huur- subsidie genoemd. Huurders met een lager inkomen kunnen, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor huurtoeslag. Of en zo ja voor hoeveel toeslag u in aanmerking komt is onder andere afhankelijk van: De hoogte van uw (huishoud) inkomen De hoogte van uw huur (mag per 1 januari 2014 niet hoger zijn dan 2 699,48*) Uw leeftijd Uw huishoudenssamenstelling Uw vermogen Op de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) vindt u meer informatie en ook een handige rekenhulp. Met behulp hiervan kunt u eenvoudig berekenen of u voor huurtoeslag in aanmerking komt. Wijziging betaling huurtoeslag Tot 2013 konden huurders ervoor kiezen dat de huurtoeslag aan de verhuurder werd overgemaakt. Wij verlaagden de huur vervolgens met de huurtoeslag. Door nieuwe wetgeving betaalt de Belastingdienst vanaf 1 december huurtoeslagen en de meeste belastingteruggaven op één rekeningnummer uit. Dit rekeningnummer moet op naam van de ontvanger staan. Huurders die recht hebben op huurtoeslag ontvangen deze voortaan zelf. Huurtoeslag wordt niet meer ingehouden op de huur Wij kunnen huurtoeslag dus niet meer inhouden op de huur. Dit betekent dat huurders die huurtoeslag aan ons lieten overmaken vanaf 1 januari de volledige huur moeten betalen. Zij ontvangen de huurtoeslag voortaan zelf. Het valt te vergelijken met de Zorgtoeslag: u betaalt zelf maandelijks de volledige ziektekostenpremie en als u een lager inkomen heeft, ontvangt u van de Belastingdienst een toeslag. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan. * Voor aanvragers tot 23 jaar geldt een lagere maximale huurgrens tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Wat betekent dit voor u? Woningstichting Brummen is volledig voorbereid op de invoering van de SEPA. Dit betekent dat u geen actie hoeft te ondernemen. Acceptgiro of internetbankieren: huurders zien vanaf november ons IBAN-nummer op de acceptgiro. Automatisch incasso: u merkt niets van de verandering. Nieuwe aanvraag automatische incasso: de inner van het bedrag is verplicht 14 dagen voor afschrijving een melding te maken. Woningstichting Brummen geeft dit 5 dagen van te voren aan. Bij wijzigingen in de huurprijs, zoals de jaarlijkse huurverhoging, sturen wij van tevoren een brief of vooraankondiging waarin we aangeven dat het af te schrijven bedrag wijzigt. Meer weten? De websites van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) en betaalvereniging Nederland (www.betaalvereniging.nl) geven nadere informatie over SEPA en IBAN. Wilt u uw eigen IBAN checken? Dat kan met de IBAN-check (www.ibanbicservice.nl).

4 Nieuwbouw Buurtweg/Voorsterweg Wij willen graag dat u prettig woont. Daarom besteden we bijvoorbeeld veel geld en aandacht aan het onderhoud en de verbetering van woningen. Toch komt het ook voor dat we besluiten om woningen te slopen. Dit doen we alleen als een renovatie van de woningen niet de garantie geeft dat de woningen weer bij de tijd zijn en ook op termijn goed verhuurbaar. Dit besluit hebben we bijvoorbeeld moeten nemen bij onze woningen aan de Voorsterweg in Brummen en de Buurtweg in Oeken. Prettig wonen aan Voorsterweg De heer en mevrouw Van Maastricht ontvangen ons in hun gloednieuwe woning. Al wonen ze er nog maar drie weken, ze voelen zich al weer helemaal thuis. Ze wonen al vanaf 1978 aan de Voorsterweg, met een onderbreking van bijna 3 jaar in verband met de sloop en nieuwbouw. Toen zij er in kwamen, was er bijvoorbeeld nog geen cv en ook de badkamer bood minder kwaliteit. De grote tuin en de locatie ('buitenaf') compenseerde dat. Ze hebben van een deel van de tuin een groentetuin gemaakt en fruitbomen geplant. De heer Van Maastricht heeft met zijn groene vingers ook de kost verdiend. Hij is jaren voorman geweest in het onderhoud van de groenvoorzieningen. Sociaal plan In 2009 is het sloopbesluit genomen. Voor de bewoners is een sociaal plan opgesteld waarin afspraken werden gemaakt over tijdelijke woonruimte, verhuiskostenvergoeding en dergelijke. Er is toen ook met alle bewoners gesproken over hun wensen en mogelijkheden. De heer en mevrouw Van Maastricht wilden graag terugkeren naar hun stek aan de Voorsterweg. Dit betekende dat ze een tijd in een wisselwoning zouden moeten wonen. Eind 2010 kwam er een eengezinswoning beschikbaar aan de Prins Bernardlaan. Ze vertellen nu dat dit niet hun eerste keus was omdat ze bang waren dat ze zich niet thuis zouden voelen in deze buurt. Ze zijn toch gaan kijken: het was een zonnige dag en de woning had een zonnige tuin die omzoomd werd door een heg. Ze zeiden al gauw tegen elkaar WE voelen ONS al weer helemaal thuis in onze gloednieuwe woning

5 Financiële zorgen of problemen? we moeten het toch maar doen. Ze bleken ook nog eens goed op te kunnen schieten met de buren dus ze vonden het helemaal niet erg dat ze (door voor deze woning te kiezen) langer in een wisselwoning zouden moeten wonen. De woning werd, voordat ze er introkken, keurig opgeknapt en gestoffeerd. De heer en mevrouw Van Maastricht zijn heel blij dat er een goed sociaal plan was en zijn ook tevreden over de manier waarop er uitvoering aan is gegeven. In eerste instantie niet blij met sloopplannen De heer en mevrouw Van Maastricht vertellen dat de sloop voor hen eerlijk gezegd niet had gehoeven. Zij waren nog tevreden met de woning en zaten niet te wachten op de sloop. Toch hadden ze wel begrip voor het standpunt van de woningstichting dat de woning niet meer bij de tijd was en moeilijk verhuurbaar aan nieuwe huurders. Ze hebben met pijn in het hart afscheid genomen van de oude woning. De tuin was een plaatje en er waren heel veel vogels. Bovendien beschikten ze over een garage. Meteen goed gevoel in de nieuwe woning Nu ze in de nieuwe woning wonen zijn ze heel positief. Ze hadden desgewenst aan de Bernardlaan kunnen blijven We hebben een deel van onze planten opgeslagen en die komen weer terug wonen. Dat hadden ze waarschijnlijk ook gedaan als ze geen goed gevoel hadden gekregen in de nieuwe woning. Dat goede gevoel was er onmiddellijk toen ze in juni in de bijna afgebouwde woning mochten rondkijken. Ook nu hebben ze een grote tuin, al is hij lang niet zo groot als bij de oude woning. Het zal nog wel geruime tijd duren voordat de tuin weer net zo n plaatje is als de oude en er weer net zoveel vogels zijn, maar dat komt ongetwijfeld goed. Ze verwachten veel van de vloerverwarming. Tijdens het gesprek op een herfstige dag voelt de vloer heel behaaglijk. De woning is voorzien van een vraaggestuurd ventilatiesysteem en dat werkt heel goed. Als het CO 2 -gehalte in de woning toeneemt, bijvoorbeeld als er bezoek is, of als er wordt gekookt, dan gaat het afzuigsysteem vanzelf harder werken en hij schakelt later vanzelf weer terug. Wat ze ook interessant vinden is dat er warmte teruggewonnen wordt uit het douchewater. De heer en mevrouw Van Maastricht verwachten veel te besparen op de stookkosten. Ze gaan het in ieder geval volgen. U heeft het ongetwijfeld gehoord of gelezen, of misschien wel zelf ondervonden: steeds meer mensen hebben moeite met het rondkomen van hun inkomen. In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens problematische schulden of loopt het risico deze te krijgen. Daarom werken in Brummen diverse organisaties aan het voorkomen van ernstige schuldensituaties. Woningstichting Brummen werkt nauw samen met het Budget Advies Centrum (BAC). Niets doen helpt niet Ook u kunt, om welke reden dan ook, in een situatie terechtkomen dat u moeite heeft de huur (op tijd) te betalen. Is dit het geval, wacht dan niet af maar neem direct contact met ons op. Dit om te voorkomen dat de betalingsachterstand oploopt. Wij kunnen een betalingsregeling met u afspreken. Vaak adviseren wij u om u ook aan te melden bij het BAC. Wat kan het BAC voor u betekenen? Martin van Boheemen van het BAC: Het BAC voert gesprekken met mensen die graag willen voorkomen dat er een ernstige situatie ontstaat. Vaak is het geven van tips en adviezen dan al voldoende. Maar mensen bij wie de problemen al wel groot zijn, kunnen ook bij ons terecht. Wij kunnen hen begeleiden en/of doorverwijzen naar de juiste instanties. Meer weten? Schroom niet contact met Woningstichting Brummen op te nemen. Wij kunnen eventueel ook een vooraanmelding doen bij het BAC. Zij nemen dan contact met u op.

6 Oplevering nieuwbouwprojecten Lelijk eendje werd mooie zwaan Het verbeterproject van de seniorenwoningen tussen de Baron van Sytzamastraat en de Leeuwerikstraat is afgerond. Eén van de bewoners heeft een prachtig fotoverslag gemaakt van de werkzaamheden. Daarop is goed te zien dat verbeteren niet vanzelf gaat. Bewoners hebben door een zure appel heen moeten bijten, maar zijn net als wij blij met en ook trots op het eindresultaat. De hoofdrolspelers, bewoners, aannemer, architect en de betrokken medewerkers van de woningstichting werden op donderdag 3 oktober getrakteerd op een hapje en een drankje. Het was een feestelijke en drukbezochte bijeenkomst die niet alleen wat het weer betreft zonnig was. De woningen zouden oorspronkelijk in 2018 worden opgeknapt. Maar omdat lekkages in de goot- en dakconstructie niet eenvoudig konden worden gerepareerd is besloten de werk- zaamheden eerder uit te voeren. De woningen zijn flink onderhanden genomen. Zo zijn bijvoorbeeld de daken vernieuwd, de goten en kozijnen vervangen en de gevels gerepareerd. Daar waar het nodig was, is in overleg met de bewoner, de badkamer vernieuwd. Woningstichting Brummen vond het belangrijk dat de uitstraling van woningen verbeterde. Ze hadden een grauwe uitstraling, maar zien er nu Facelift en A-label voor woningen in Vogelbuurt Op zaterdag 5 oktober vond de feestelijke afsluiting plaats van het grootonderhoud aan eengezinswoningen van Woningstichting Brummen in de Vogelbuurt. De opkomst van bewoners viel wat tegen maar dat mocht de pret niet drukken. De eengezinswoningen tussen de Fazantstraat en de Wielewaalstraat hebben het afgelopen jaar een opknapbeurt gekregen. De woningen zijn gebouwd in het midden van de jaren 70. Veel gevelkozijnen waren aan vervanging toe en bovendien nog niet volledig voorzien van isolerende beglazing. Bovendien waren de vloer en het dak van de woningen niet of nauwelijks geïsoleerd. Genoeg aanleiding dus om de woningen een update te geven. De schil van de woning werd flink onderhanden genomen: de woningen kregen nieuwe gevelkozijnen, dakraam, voordeur en entree. De vloer en zolder werden geïsoleerd en er werd HR++-glas geplaatst in alle kozijnen. De ventilatie van de woningen werd verbeterd door het aanbrengen van een vraaggestuurd ventilatiesysteem: dit systeem gaat automatisch harder werken tijdens het koken en bij gebruik van douche en toilet en schakelt daarna vanzelf weer terug. In tweederde deel van de woningen

7 Huur opzeggen weer als nieuw uit. De dakplaten zijn vervangen door gladde, leisteenachtige dakpannen, de balkonhekken zijn vernieuwd en de gevels zijn na reparatie gereinigd en deels geschilderd. Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en daarom is de energieprestatie van de woningen flink verbeterd; de woningen hadden energielabel D/E en dat is opgetrokken naar A. De bewoners gaan dat niet alleen merken aan het wooncomfort, maar ook aan een flink lagere energierekening. ervoor erna werd ook de binnenkant aangepakt. In deze woningen werden keuken, douche en toilet vernieuwd. Ook in dit complex werd de energieprestatie van de woningen flink verbeterd. Ze beschikken nu over energielabel A. De bewoners plukken hier de vruchten van in de vorm van meer comfort en een (fors) lagere energierekening. Woningstichting Brummen vindt het bereiken van het A-label belangrijk omdat zo een bijdrage wordt geleverd aan het verlagen van het energieverbruik, de CO 2 -uitstoot en de woonlasten van de bewoners. Gaat u verhuizen? Wacht dan niet te lang met het opzeggen van de huur van uw huidige woning. Hoe eerder wij een nieuwe kandidaat kunnen zoeken, hoe groter de kans dat u met de nieuwe huurder kunt praten over het overnemen van stoffering of veranderingen. Opzegtermijn minimaal één maand Bij het opzeggen van de huur geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand. U moet de huur dus minimaal één maand voor de geplande einddatum opzeggen. De einddatum van het huurcontract dient op een werkdag te vallen. Als de geplande einddatum in een weekend of op een feestdag valt, dan wordt hij verplaatst naar de eerste werkdag na de oorspronkelijke einddatum. Ook daarom is het dus belangrijk dat u tijdig de huur opzegt. Schriftelijk opzeggen De huur moet schriftelijk worden opgezegd. Dit kan per (aangetekende) brief, maar makkelijker en goedkoper is het als u gebruik maakt van ons huuropzeggingsformulier. Dit formulier kunt u ophalen op ons kantoor of downloaden van onze website. Voorinspectie Binnen een week nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, sturen wij u een bevestigingsbrief en maken wij met u een afspraak voor een voorinspectie. Tijdens de voorinspectie bespreekt onze opzichter met u hoe u de woning aan ons moet opleveren. De afspraken worden vastgelegd in het voorinspectierapport. Bezichtiging Zodra wij de huuropzegging binnen hebben gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. De kandidaat die wij uw woning aanbieden zal u waarschijnlijk vragen de woning te mogen bezichtigen. Mocht uw woning op de nominatie staan voor verkoop, dan gaan wij meteen na de huuropzegging beginnen met het voorbereiden van de verkoop. Dit betekent dat onze makelaar en onze taxateur u gaan bellen om een afspraak te maken voor het opnemen en taxeren van de woning. Overname Heeft u nog goederen die u ter overname wilt aanbieden? Bij de voorinspectie geven wij aan welke zaken voor overname in aanmerking komen. Verder regelt u dit zelf met de nieuwe huurder. Eindinspectie De eindinspectie vindt plaats op de laatste dag dat u de woning huurt. U controleert dan samen met de opzichter of de woning voldoet aan de afspraken die tijdens de voorinspectie zijn gemaakt. Daarna levert u de sleutels bij hem in. Heeft u onverwacht extra tijd nodig om de woning goed op te leveren? Neem dan zo vroeg mogelijk contact op met onze opzichter. Meer weten? Heeft u nog vragen over het opzeggen van de huur? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bellen, en of langs komen op kantoor.

8 Al 25 jaar het gezicht van Woningstichting Brummen Frans Visschedijk staat op 1 januari 25 jaar aan het roer van onze organisatie. In onze sector, de volkshuisvesting, is in die 25 jaar veel veranderd en geregeld een andere wind gaan waaien. Frans heeft in tijden van windstilte de vaart er in gehouden en bij tegenwind en storm hebben wij nooit averij opgelopen. Bedankt Frans! 25 Feestdagen Sluitingsdata Tijdens de feestdagen en op vrijdag 27 december is ons kantoor gesloten. We zijn uiteraard wel telefonisch bereikbaar voor spoedeisende reparaties. Wij wensen u fijne feestdagen en een fantastisch 2014 Prijsvraag Op drie foto s staan woningen/complexen van ons en op 1 foto woningen/een complex dat niet van ons is. Welke van de 4 woningen is niet van ons? Mail je antwoord naar Onder de goede inzendingen verloten wij een cadeaubon van 25 euro en een mooie bos bloemen Prijsvraag vorige editie Van de 10 goede inzendingen is (antwoord: Jodenpad) is Mevrouw Weenink de winnaar. Gefeliciteerd! Openingstijden Maandag t/m vrijdag tot uur. Storingen Tel. (0575) Voor spoedeisende reparaties zijn wij, ook buiten kantoortijd, op dit nummer te bereiken. Woningstichting Brummen, 23e jaargang, december 2013 Kampweg 31, Brummen Postbus 117, 6970 AC Brummen Tel. (0575) Fax (0575) Concept en realisatie Amazing, Apeldoorn Aan de inhoud van dit bewonersblad kunnen geen rechten worden ontleend.

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

Betrekken of verlaten

Betrekken of verlaten Nieuw 2014 Betrekken of verlaten I N F O R M A T I E F O L D E R V O O R D E V E R T R E K K E N D E E N K O M E N D E H U U R D E R van uw WSN woning Betrekken of verlaten van uw WSN woning Bij het opzeggen

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat?

In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? In deze brochure leest u wat u moet weten over het betalen van de huur voor uw woning. Huur betalen. Hoe werkt dat? Inhoud De huur van uw woning pagina 3 Vier manieren om uw huur te betalen pagina 4 Zo

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening?

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening? Welkom Welkom in uw nieuwe woning van Patrimonium Barendrecht. We zijn blij dat u voor een van onze woningen hebt gekozen. Maar wat betekent wonen in een woning van Patrimonium? In deze folder vindt u

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

"De wijk is er echt van opgeknapt"

De wijk is er echt van opgeknapt Een uitgave van Woningstichting Brummen 20e jaargang - december 2010 Bewoner Jan Elshof tevreden over ingrijpende renovatie "De wijk is er echt van opgeknapt" In een vorige editie van dit blad lieten wij

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen ALLES OVER verhuizen 4 U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Formulier Huur opzeggen Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Bezoekadres Lamborghinilaan 4 3261 ND Oud-Beijerland informatie Huur opzeggen

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

over HUreN 1 Huur betalen

over HUreN 1 Huur betalen over HUREN Huur betalen 1 Huur betalen en huurtoeslag Deze folder gaat over huur betalen en huurtoeslag. Huur betalen doet u iedere maand. Wij vragen u de huur vooraf te betalen. Dat wil zeggen vóór de

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Walcheren Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft u een

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij.

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij. U wilt uw huur opzeggen Alle regels en tips op een rij. 1 2 Uw huur opzeggen Als u andere woonruimte heeft gevonden en gaat verhuizen, moet u bij de woningcorporatie de huur van uw huidige woning opzeggen.

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Kennis maken met Slagenland Wonen

Kennis maken met Slagenland Wonen Raadhuisstraat 2 5165 CH Waspik Postbus 36 5165 ZG Waspik t 0416 31 23 96 f 0416 31 32 15 Nieuwe huurder? Wij leggen u alles uit Als u in aanmerking komt voor een woning ontvangt u alle informatie over

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Schouwen-Duiveland Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Betalen zonder omkijken. Alles over huur betalen

Betalen zonder omkijken. Alles over huur betalen Betalen zonder omkijken Alles over huur betalen Betalen zonder omkijken Alles over huur betalen ALLES OVER HUUR BETALEN Als u een woning huurt dient u maandelijks de huur te betalen. In deze brochure leest

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders

welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. informatie voor nieuwe huurders welkom bij wooninc. wij willen u graag goed van dienst zijn, daarom hebben wij voor u de belangrijkste informatie op een rij gezet. Gratis serviceonderhoud

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 U huurt een woning van Haag Wonen. In deze folder leest u waar u voor betaalt, hoe u de huur kunt betalen, wat u moet doen als u een keer niet kunt betalen, wat u kunt doen als u het niet eens bent met

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

De huur opzeggen. Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com

De huur opzeggen. Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com De huur opzeggen Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com Als u van plan bent om de huur op te zeggen, komt er van alles op u af. Wat is de opzegtermijn? En hoe zit het met zelf aangebrachte

Nadere informatie

Ik heb het altijd heel graag gedaan º º º º. Vanaf 7 juni WK-vlaggetjes gratis op te halen! Zie bon in deze OpenHuis.

Ik heb het altijd heel graag gedaan º º º º. Vanaf 7 juni WK-vlaggetjes gratis op te halen! Zie bon in deze OpenHuis. Een uitgave van Woningstichting Brummen 20e jaargang - juni 2010 Voor vele huurders van Woningstichting Brummen is hij een bekend gezicht: Frans Helmink, uitvoerder bij Bouwonderneming De Veluwezoom en

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 1 2 Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 3 Alles over verhuizen U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier

Nadere informatie

Verbeter of verfraai. uw woning met -meters van de Veste. -meter. Verbeter mete. Beter per meter!

Verbeter of verfraai. uw woning met -meters van de Veste. -meter. Verbeter mete. Beter per meter! Verbeter of verfraai -meter uw woning met -meters van de Veste Vestestaat voor de r Verbeter mete Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Huur betalen. Huur betalen

Huur betalen. Huur betalen 1 Missie van Haag Wonen Haag Wonen is als puur Haagse woningcorporatie nauw betrokken bij de bewoners van de wijken en de opgaven van de stad. We bieden daarbij passende, goed onderhouden en betaalbare

Nadere informatie

Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens Huurbetaling beleid: juli 2006, versie: augustus 2017 Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter!

-meter staat voor de Veste- Verbeter meter. Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste. Beter per meter! -meter staat voor de Veste- Verbeter meter Verbeter of verfraai uw woning met -meters van de Veste Beter per meter! -meters voor een betere woning Woningstichting de Veste staat voor wonen naar wens in

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Verhuizen

Natuurlijk wonen. Verhuizen Natuurlijk wonen Verhuizen 1 Verhuizen Wanneer u besluit te verhuizen, zegt u uiteraard uw huurovereenkomst op. Voordat Dunavie uw woning opnieuw kan verhuren, moet er vaak nog het een en ander gebeuren.

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Beëindiging van de huur

Beëindiging van de huur > Huuropzegging Beëindiging van de huur In deze folder leest u wat er allemaal komt kijken bij de beëindiging van de huur: wát moet u zelf doen en wát doet Woonstichting St. Joseph. Ook geven we u uitleg

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Huuropzegging. Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur

Huuropzegging. Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur Huuropzegging Wat er komt kijken bij beëindiging van de huur 1 In deze folder leest u wat er allemaal komt kijken bij de beëindiging van de huur: wát moet u zelf doen en wát doet Woonstichting St. Joseph.

Nadere informatie

Informatiewijzer. Folder Informatiewijzer Dudok Wonen versie september

Informatiewijzer. Folder Informatiewijzer Dudok Wonen versie september Informatiewijzer Dudok Wonen is een eigentijdse woningcorporatie met zo n 8.000 eenheden in Gooi en Vechtstreek. Wij verhuren eengezinswoningen, portieketage woningen, (middel)hoogbouwflats, senioren-

Nadere informatie

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan

Leefbaarheid. prettig wonen. in uw wijk. Samen werken aan Leefbaarheid Samen werken aan prettig wonen in uw wijk Plezierig wonen wordt niet alleen bepaald door uw woning. Minstens zo belangrijk is een schone, veilige buurt, waarin de bewoners prettig met elkaar

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken

Ik ga verhuizen. Daar komt van alles bij kijken Ik ga verhuizen Daar komt van alles bij kijken Bij een verhuizing komt heel wat kijken. Naast allerlei praktische zaken moet u ook nog van alles regelen. De huur opzeggen bijvoorbeeld. Afspraken maken

Nadere informatie

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel 15 december 2011 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Inhoud. 3 Betalingswijze 5 Huurachterstand 6 Huurtoeslag 8 Machtigingsformulier automatische incasso

Inhoud. 3 Betalingswijze 5 Huurachterstand 6 Huurtoeslag 8 Machtigingsformulier automatische incasso Huur betalen Huur betalen Bij het tekenen van het huurcontract zijn we met u overeengekomen dat de huur voor de woning maandelijks betaald moet worden. U kunt op verschillende manieren de huur betalen.

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen Als huurder van Bo-Ex betaalt u elke maand huur en servicekosten. In deze brochure leest u waaruit de huur is opgebouwd en op welke manieren u dit

Nadere informatie

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017?

Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen. Magazine. Energiezuinige woningen. Wat verandert er voor u in 2017? Magazine Extra uitgave editie januari 2017 Wat verandert er voor u in 2017? Extra editie Bereikbaarheid Gewijzigde inkomensgrenzen Energiezuinige woningen Ontstoppingen Is er in uw woning een verstopping

Nadere informatie

Ruime eengezins- en 55+ woningen. Brummen en Oeken. groen! Wonen in het

Ruime eengezins- en 55+ woningen. Brummen en Oeken. groen! Wonen in het Ruime eengezins- en 55+ woningen Brummen en Oeken Wonen in het groen! Nieuwbouw Brummen en Oeken Landelijk wonen Woningstichting Brummen bouwt op twee locaties, aan de Voorsterweg in Brummen en aan de

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei wilt

Nadere informatie

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen.

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Hoe zeg ik de huur op? 3 De opzegtermijn 3 De voorinspectie 4 De nieuwe huurder 5 Overname 6 De tusseninspectie

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering. Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Huuropzegging en oplevering. Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden voor uw nieuwe woning.

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbetaling

uren INFORMATIE OVER huurbetaling uren INFORMATIE OVER huurbetaling huur betalen U betaalt voor uw huurwoning van Pré Wonen maandelijks de huur. In deze brochure informeren wij u over de verschillende manieren waarop u de huur kunt betalen,

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende: HUUR OPZEGGEN U gaat verhuizen naar een andere woning en wilt de huur van uw huidige woning bij WSG opzeggen. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat

VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP. 98 woningen Leliestraat Irisstraat VEELGESTELDE VRAGEN SLOOP 98 woningen Leliestraat Irisstraat 1 Inleiding Domijn heeft 98 woningen aan de Lelie- en Irisstraat in de gemeente Losser. Deze woningen zijn over een tijdje echt op. Uit een

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren Huren, wat komt er bij kijken Wegwijs in huren Huren, wat komt er Lorem ipsum dolor sit amet bij kijken Bij het huren van een woning komt het één en ander kijken. In deze brochure maken wij u wegwijs.

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Welkom in uw nieuwe woning

Welkom in uw nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning thuis in Deventer Inhoud Mijn Rentree p. 4 Huur betalen p. 5 Onderhoud aan de woning p. 6 Samen prettig wonen p. 7 Meepraten p. 8 Zelf regelen bij verhuizing p. 9 thuis... in

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Service- en Glasfonds. Geef lastig onderhoud uit handen

Service- en Glasfonds. Geef lastig onderhoud uit handen Service- en Glasfonds Geef lastig onderhoud uit handen Woningstichting Brummen Service- en Glasfonds Breng het lastige onderhoud onder in het Servicefonds Een groot voordeel van het huren van een woning

Nadere informatie

> Huurbetaling & huurincasso

> Huurbetaling & huurincasso > Huurbetaling & huurincasso Huurbetaling Door ondertekening van het huurovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de huurprijs van uw woning te betalen. De huurprijs bestaat meestal uit twee delen:

Nadere informatie

De huur betalen Wat als 't niet lukt?

De huur betalen Wat als 't niet lukt? De huur betalen Wat als 't niet lukt? Wij hopen dat u het naar uw zin heeft in uw woning. Want dat u prettig woont en zich thuis voelt vinden wij belangrijk. In deze brochure leest u alles over het betalen

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Uw huur opzeggen Voorinspectie Overname Bevestiging huuropzegging Beëindiging huurbetaling Nog geen nieuwe huurders Huurtoeslag Eindinspectie

Uw huur opzeggen Voorinspectie Overname Bevestiging huuropzegging Beëindiging huurbetaling Nog geen nieuwe huurders Huurtoeslag Eindinspectie Als u gaat verhuizen U gaat verhuizen. Daar komt nogal wat bij kijken. Uw huurovereenkomst moet worden opgezegd. In uw nieuwe woning wilt u van alles opknappen. En de woning die u verlaat, moet natuurlijk

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Wanneer u gaat verhuizen, moet er veel geregeld worden. Wat u precies

Ik ga verhuizen. Wanneer u gaat verhuizen, moet er veel geregeld worden. Wat u precies Ik ga verhuizen Ik ga verhuizen Wanneer u gaat verhuizen, moet er veel geregeld worden. Wat u precies moet doen voordat u de sleutels inlevert, leest u in deze folder. Voordat u de sleutels inlevert Opzegtermijn

Nadere informatie

De feiten over uw woning

De feiten over uw woning De feiten over uw woning spindiagram van uw woning Kosten & baten 1 Verhuurbaarheid 0-1 Techniek Comfort Leefbaarheid Score per woonblok Eengezins gemiddeld ALGEMEEN PMC-81544 Woning Gemiddelde in de dorpen

Nadere informatie