Samen komen we er wel uit!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen komen we er wel uit!"

Transcriptie

1 23e jaargang - december 2013 De crisis raakt ook onze woningstichting, maar: Samen komen we er wel uit! Ook in Brummen ontkomen we niet aan de gevolgen van de crisis. Landelijke ontwikkelingen en politieke besluiten hebben hun effect op de speelruimte die wij als Woningstichting Brummen hebben om onze taak te vervullen. De verwachting is dat ook u als huurder daar de komende tijd iets van merkt. Graag vraag ik bij voorbaat uw begrip. Ik wil deze gelegenheid dan ook aangrijpen om u kort uit te leggen wat er gaande is en welke gevolgen dat de komende tijd heeft. Mooie plannen Het was zo'n mooi vooruitzicht, in 2010 nog. In de wijk Elzenbos zouden 750 nieuwe woningen worden gebouwd, waarvan 350 huurwoningen. De crisis gooide echter roet in het eten en de nieuwbouw ging niet door. Maar wij als Woningstichting Brummen hadden nog meer pijlen op onze boog. We zouden bestaande woningen levensloopbestendig maken en een aantal seniorenwoningen vervangen door levensloopbestendige woningen. Onverwacht hoge extra uitgaven Toen, als een donderslag bij heldere hemel, kwam de overheid met de Verhuurderheffing: een nieuwe belasting voor verhuurders van zelfstandige woonruimten. Deze heffing komt er in het geval van Woningstichting Brummen op neer dat we per jaar ineens een bedrag van 1,2 miljoen euro moeten inleveren. Dit komt overeen met twee hele maanden aan huurinkomsten. En daar bovenop kregen we ook nog een rekening van Vestia voor euro; de saneringsheffing, en die loopt nog een aantal jaren door. Maatregelen Deze extra uitgaven kunnen en willen we niet compenseren door forse huurstijgingen. Daarom moeten we andere maatregelen treffen. We kiezen daarbij voor maatregelen die u als huurder zo min mogelijk pijn doen. Zo gaan we waar mogelijk bezuinigen op de bedrijfskosten. We hebben onder andere een aantal lidmaatschappen en abonnementen opgezegd en gaan we bezuinigen op drukwerk, porti en kosten voor telefoon.

2 Verder hebben we geplande renovatieprojecten versoberd of uitgesteld. Cyclisch onderhoud (denk aan schilderwerk) gaan we wat minder vaak doen dan voorheen en cv-ketels, sanitair en dergelijke moeten voortaan iets langer meegaan. Ook vragen we een bijdrage van u als huurder, daar valt niet aan te ontkomen. We maken bijvoorbeeld scherper onderscheid tussen onderhoudswerk dat onder onze verantwoordelijkheid valt en werkzaamheden die voor uw rekening zijn, het zogenaamde huurdersonderhoud. Bij de oplevering, als mensen hun woning verlaten, worden we wat strenger. En mede op last van de minister gaan we snoeien in de leefbaarheidsbudgetten. Bijdragen aan buurtbarbecues en andere sociale initiatieven behoren helaas tot het verleden. We sponsoren alleen nog zaken die blijvend bijdragen aan leefbaarheid en veiligheid, zoals de buurtbus. Terug naar de kern Met ons woningaanbod gaan we terug naar onze oorspronkelijke kerntaak. Mensen met een inkomen boven de euro kunnen we niet helpen aan een huurwoning. Bij een inkomen tussen de en euro bieden we wel de mogelijkheid om een woning te kopen met Koopgarant. En boven de blijven we reguliere woningverkoop doen, zij het heel beperkt. Blijvend oog voor duurzaamheid en vergrijzing Bij alle bezuinigingen blijven we wel zoveel mogelijk inzetten op duurzaamheid, bijvoorbeeld door onze woningen beter te isoleren. Bijkomend voordeel hiervan is dat dit voor u ook voordeel oplevert in de vorm van lagere stookkosten. En om de vergrijzingsgolf op te vangen, hebben we jaarlijks geld gereserveerd om ervoor te zorgen dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Zo gaan we kijken naar haalbare mogelijkheden om bestaande woningen op te plussen, bijvoorbeeld met een tweede toilet of een traplift. We gaan op dit gebied ook steeds meer samenwerken met gemeente en zorgpartners. Spannende tijd Het mag duidelijk zijn: het wordt een spannende tijd. Een tijd waarin van ons allemaal meer wordt gevraagd. Wij als Woningstichting Brummen gaan ervoor. Met een goede, efficiënte organisatie doen we ons best om ervoor te zorgen dat u als bewoner zo min mogelijk merkt van de lastige situatie. We houden onze ambities, ook al wordt het tempo vertraagd doordat we minder te besteden hebben. Om dit misschien wat sombere verhaal met een optimistische persoonlijke noot af te sluiten: ik heb hier als directeur een heel goede club om me heen waar ik alle vertrouwen in heb, alweer bijna 25 jaar. Ik hoop dat u dat vertrouwen deelt. Samen komen we er wel uit! Frans Visschedijk Directeur Woningstichting Brummen Huurdersvereniging zoekt nieuwe leden De Huurdersvereniging Brummen kortweg HVB, is onze gesprekspartner als het om uw belangen gaat. Alle huurders van Woningstichting Brummen kunnen lid worden van de huurdersvereniging. De HVB zet zich in voor zaken die met wonen, woongenot, woonomgeving of woonlasten te maken hebben. Het bestuur heeft een adviesrecht naar Woningstichting Brummen. Het bestuur kan namens u onze gesprekspartner zijn als het om uw belangen gaat. Mocht u nog geen lid zijn, wordt dan lid. Het lidmaatschap kost u maar 2 0,45 per maand. Het is zeker in deze tijd belangrijk dat de stem van huurders gehoord wordt Bestuurssamenstelling verandert sterk Het bestuur van de huurdersvereniging bestaat op dit moment uit 6 mensen. Het gaat om Bé van Boven, Jan Palm, Hans Elshof, Betsy Lintvelt-Hupkes, Elly Groot en Bep ter Hoeven. De meeste draaien al heel wat jaren mee. Jan Palm en Bep ter Hoeven hebben onlangs te kennen gegeven dat zij op de Algemene Ledenvergadering in april 2014 aftreden. Dringend vers bloed gezocht De volkshuisvestingsector maakt turbulente tijden door. Elders in dit blad kunt u lezen dat Woningstichting Brummen de tering naar de nering moet zetten. Het is zeker in deze tijd belangrijk dat de stem van huurders gehoord wordt. Wilt u deze stem zijn en bent u uit het goede hout gesneden om op te komen voor de belangen van al onze huurders? Schroom dan niet en neem contact op met de HVB: U kunt ook bellen met Bé van Boven (0575) of Jan Palm (06)

3 IBAN en huurbetalingen Het overmaken van geld naar een bankrekening in een ander (euro)land is nog steeds een lastige klus. Dat gaat binnenkort veranderen. Alle betalingen en incasso s binnen het eurogebied moeten vanaf 1 februari 2014 voldoen aan de nieuwe Europese betaalstandaard. Dit betekent dat iedereen gebruik gaat maken van een internationaal bankrekeningnummer (IBAN). Dit IBANnummer bestaat voor een deel uit uw huidige bankrekeningnummer. Als het goed is heeft uw bank u al geïnformeerd over uw nieuwe (IBAN) bankrekeningnummer. Huurtoeslag Huurtoeslag werd voorheen huur- subsidie genoemd. Huurders met een lager inkomen kunnen, als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, in aanmerking komen voor huurtoeslag. Of en zo ja voor hoeveel toeslag u in aanmerking komt is onder andere afhankelijk van: De hoogte van uw (huishoud) inkomen De hoogte van uw huur (mag per 1 januari 2014 niet hoger zijn dan 2 699,48*) Uw leeftijd Uw huishoudenssamenstelling Uw vermogen Op de website van de Belastingdienst (www.toeslagen.nl) vindt u meer informatie en ook een handige rekenhulp. Met behulp hiervan kunt u eenvoudig berekenen of u voor huurtoeslag in aanmerking komt. Wijziging betaling huurtoeslag Tot 2013 konden huurders ervoor kiezen dat de huurtoeslag aan de verhuurder werd overgemaakt. Wij verlaagden de huur vervolgens met de huurtoeslag. Door nieuwe wetgeving betaalt de Belastingdienst vanaf 1 december huurtoeslagen en de meeste belastingteruggaven op één rekeningnummer uit. Dit rekeningnummer moet op naam van de ontvanger staan. Huurders die recht hebben op huurtoeslag ontvangen deze voortaan zelf. Huurtoeslag wordt niet meer ingehouden op de huur Wij kunnen huurtoeslag dus niet meer inhouden op de huur. Dit betekent dat huurders die huurtoeslag aan ons lieten overmaken vanaf 1 januari de volledige huur moeten betalen. Zij ontvangen de huurtoeslag voortaan zelf. Het valt te vergelijken met de Zorgtoeslag: u betaalt zelf maandelijks de volledige ziektekostenpremie en als u een lager inkomen heeft, ontvangt u van de Belastingdienst een toeslag. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan. * Voor aanvragers tot 23 jaar geldt een lagere maximale huurgrens tenzij er bijzondere omstandigheden zijn. Wat betekent dit voor u? Woningstichting Brummen is volledig voorbereid op de invoering van de SEPA. Dit betekent dat u geen actie hoeft te ondernemen. Acceptgiro of internetbankieren: huurders zien vanaf november ons IBAN-nummer op de acceptgiro. Automatisch incasso: u merkt niets van de verandering. Nieuwe aanvraag automatische incasso: de inner van het bedrag is verplicht 14 dagen voor afschrijving een melding te maken. Woningstichting Brummen geeft dit 5 dagen van te voren aan. Bij wijzigingen in de huurprijs, zoals de jaarlijkse huurverhoging, sturen wij van tevoren een brief of vooraankondiging waarin we aangeven dat het af te schrijven bedrag wijzigt. Meer weten? De websites van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) en betaalvereniging Nederland (www.betaalvereniging.nl) geven nadere informatie over SEPA en IBAN. Wilt u uw eigen IBAN checken? Dat kan met de IBAN-check (www.ibanbicservice.nl).

4 Nieuwbouw Buurtweg/Voorsterweg Wij willen graag dat u prettig woont. Daarom besteden we bijvoorbeeld veel geld en aandacht aan het onderhoud en de verbetering van woningen. Toch komt het ook voor dat we besluiten om woningen te slopen. Dit doen we alleen als een renovatie van de woningen niet de garantie geeft dat de woningen weer bij de tijd zijn en ook op termijn goed verhuurbaar. Dit besluit hebben we bijvoorbeeld moeten nemen bij onze woningen aan de Voorsterweg in Brummen en de Buurtweg in Oeken. Prettig wonen aan Voorsterweg De heer en mevrouw Van Maastricht ontvangen ons in hun gloednieuwe woning. Al wonen ze er nog maar drie weken, ze voelen zich al weer helemaal thuis. Ze wonen al vanaf 1978 aan de Voorsterweg, met een onderbreking van bijna 3 jaar in verband met de sloop en nieuwbouw. Toen zij er in kwamen, was er bijvoorbeeld nog geen cv en ook de badkamer bood minder kwaliteit. De grote tuin en de locatie ('buitenaf') compenseerde dat. Ze hebben van een deel van de tuin een groentetuin gemaakt en fruitbomen geplant. De heer Van Maastricht heeft met zijn groene vingers ook de kost verdiend. Hij is jaren voorman geweest in het onderhoud van de groenvoorzieningen. Sociaal plan In 2009 is het sloopbesluit genomen. Voor de bewoners is een sociaal plan opgesteld waarin afspraken werden gemaakt over tijdelijke woonruimte, verhuiskostenvergoeding en dergelijke. Er is toen ook met alle bewoners gesproken over hun wensen en mogelijkheden. De heer en mevrouw Van Maastricht wilden graag terugkeren naar hun stek aan de Voorsterweg. Dit betekende dat ze een tijd in een wisselwoning zouden moeten wonen. Eind 2010 kwam er een eengezinswoning beschikbaar aan de Prins Bernardlaan. Ze vertellen nu dat dit niet hun eerste keus was omdat ze bang waren dat ze zich niet thuis zouden voelen in deze buurt. Ze zijn toch gaan kijken: het was een zonnige dag en de woning had een zonnige tuin die omzoomd werd door een heg. Ze zeiden al gauw tegen elkaar WE voelen ONS al weer helemaal thuis in onze gloednieuwe woning

5 Financiële zorgen of problemen? we moeten het toch maar doen. Ze bleken ook nog eens goed op te kunnen schieten met de buren dus ze vonden het helemaal niet erg dat ze (door voor deze woning te kiezen) langer in een wisselwoning zouden moeten wonen. De woning werd, voordat ze er introkken, keurig opgeknapt en gestoffeerd. De heer en mevrouw Van Maastricht zijn heel blij dat er een goed sociaal plan was en zijn ook tevreden over de manier waarop er uitvoering aan is gegeven. In eerste instantie niet blij met sloopplannen De heer en mevrouw Van Maastricht vertellen dat de sloop voor hen eerlijk gezegd niet had gehoeven. Zij waren nog tevreden met de woning en zaten niet te wachten op de sloop. Toch hadden ze wel begrip voor het standpunt van de woningstichting dat de woning niet meer bij de tijd was en moeilijk verhuurbaar aan nieuwe huurders. Ze hebben met pijn in het hart afscheid genomen van de oude woning. De tuin was een plaatje en er waren heel veel vogels. Bovendien beschikten ze over een garage. Meteen goed gevoel in de nieuwe woning Nu ze in de nieuwe woning wonen zijn ze heel positief. Ze hadden desgewenst aan de Bernardlaan kunnen blijven We hebben een deel van onze planten opgeslagen en die komen weer terug wonen. Dat hadden ze waarschijnlijk ook gedaan als ze geen goed gevoel hadden gekregen in de nieuwe woning. Dat goede gevoel was er onmiddellijk toen ze in juni in de bijna afgebouwde woning mochten rondkijken. Ook nu hebben ze een grote tuin, al is hij lang niet zo groot als bij de oude woning. Het zal nog wel geruime tijd duren voordat de tuin weer net zo n plaatje is als de oude en er weer net zoveel vogels zijn, maar dat komt ongetwijfeld goed. Ze verwachten veel van de vloerverwarming. Tijdens het gesprek op een herfstige dag voelt de vloer heel behaaglijk. De woning is voorzien van een vraaggestuurd ventilatiesysteem en dat werkt heel goed. Als het CO 2 -gehalte in de woning toeneemt, bijvoorbeeld als er bezoek is, of als er wordt gekookt, dan gaat het afzuigsysteem vanzelf harder werken en hij schakelt later vanzelf weer terug. Wat ze ook interessant vinden is dat er warmte teruggewonnen wordt uit het douchewater. De heer en mevrouw Van Maastricht verwachten veel te besparen op de stookkosten. Ze gaan het in ieder geval volgen. U heeft het ongetwijfeld gehoord of gelezen, of misschien wel zelf ondervonden: steeds meer mensen hebben moeite met het rondkomen van hun inkomen. In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens problematische schulden of loopt het risico deze te krijgen. Daarom werken in Brummen diverse organisaties aan het voorkomen van ernstige schuldensituaties. Woningstichting Brummen werkt nauw samen met het Budget Advies Centrum (BAC). Niets doen helpt niet Ook u kunt, om welke reden dan ook, in een situatie terechtkomen dat u moeite heeft de huur (op tijd) te betalen. Is dit het geval, wacht dan niet af maar neem direct contact met ons op. Dit om te voorkomen dat de betalingsachterstand oploopt. Wij kunnen een betalingsregeling met u afspreken. Vaak adviseren wij u om u ook aan te melden bij het BAC. Wat kan het BAC voor u betekenen? Martin van Boheemen van het BAC: Het BAC voert gesprekken met mensen die graag willen voorkomen dat er een ernstige situatie ontstaat. Vaak is het geven van tips en adviezen dan al voldoende. Maar mensen bij wie de problemen al wel groot zijn, kunnen ook bij ons terecht. Wij kunnen hen begeleiden en/of doorverwijzen naar de juiste instanties. Meer weten? Schroom niet contact met Woningstichting Brummen op te nemen. Wij kunnen eventueel ook een vooraanmelding doen bij het BAC. Zij nemen dan contact met u op.

6 Oplevering nieuwbouwprojecten Lelijk eendje werd mooie zwaan Het verbeterproject van de seniorenwoningen tussen de Baron van Sytzamastraat en de Leeuwerikstraat is afgerond. Eén van de bewoners heeft een prachtig fotoverslag gemaakt van de werkzaamheden. Daarop is goed te zien dat verbeteren niet vanzelf gaat. Bewoners hebben door een zure appel heen moeten bijten, maar zijn net als wij blij met en ook trots op het eindresultaat. De hoofdrolspelers, bewoners, aannemer, architect en de betrokken medewerkers van de woningstichting werden op donderdag 3 oktober getrakteerd op een hapje en een drankje. Het was een feestelijke en drukbezochte bijeenkomst die niet alleen wat het weer betreft zonnig was. De woningen zouden oorspronkelijk in 2018 worden opgeknapt. Maar omdat lekkages in de goot- en dakconstructie niet eenvoudig konden worden gerepareerd is besloten de werk- zaamheden eerder uit te voeren. De woningen zijn flink onderhanden genomen. Zo zijn bijvoorbeeld de daken vernieuwd, de goten en kozijnen vervangen en de gevels gerepareerd. Daar waar het nodig was, is in overleg met de bewoner, de badkamer vernieuwd. Woningstichting Brummen vond het belangrijk dat de uitstraling van woningen verbeterde. Ze hadden een grauwe uitstraling, maar zien er nu Facelift en A-label voor woningen in Vogelbuurt Op zaterdag 5 oktober vond de feestelijke afsluiting plaats van het grootonderhoud aan eengezinswoningen van Woningstichting Brummen in de Vogelbuurt. De opkomst van bewoners viel wat tegen maar dat mocht de pret niet drukken. De eengezinswoningen tussen de Fazantstraat en de Wielewaalstraat hebben het afgelopen jaar een opknapbeurt gekregen. De woningen zijn gebouwd in het midden van de jaren 70. Veel gevelkozijnen waren aan vervanging toe en bovendien nog niet volledig voorzien van isolerende beglazing. Bovendien waren de vloer en het dak van de woningen niet of nauwelijks geïsoleerd. Genoeg aanleiding dus om de woningen een update te geven. De schil van de woning werd flink onderhanden genomen: de woningen kregen nieuwe gevelkozijnen, dakraam, voordeur en entree. De vloer en zolder werden geïsoleerd en er werd HR++-glas geplaatst in alle kozijnen. De ventilatie van de woningen werd verbeterd door het aanbrengen van een vraaggestuurd ventilatiesysteem: dit systeem gaat automatisch harder werken tijdens het koken en bij gebruik van douche en toilet en schakelt daarna vanzelf weer terug. In tweederde deel van de woningen

7 Huur opzeggen weer als nieuw uit. De dakplaten zijn vervangen door gladde, leisteenachtige dakpannen, de balkonhekken zijn vernieuwd en de gevels zijn na reparatie gereinigd en deels geschilderd. Wij hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en daarom is de energieprestatie van de woningen flink verbeterd; de woningen hadden energielabel D/E en dat is opgetrokken naar A. De bewoners gaan dat niet alleen merken aan het wooncomfort, maar ook aan een flink lagere energierekening. ervoor erna werd ook de binnenkant aangepakt. In deze woningen werden keuken, douche en toilet vernieuwd. Ook in dit complex werd de energieprestatie van de woningen flink verbeterd. Ze beschikken nu over energielabel A. De bewoners plukken hier de vruchten van in de vorm van meer comfort en een (fors) lagere energierekening. Woningstichting Brummen vindt het bereiken van het A-label belangrijk omdat zo een bijdrage wordt geleverd aan het verlagen van het energieverbruik, de CO 2 -uitstoot en de woonlasten van de bewoners. Gaat u verhuizen? Wacht dan niet te lang met het opzeggen van de huur van uw huidige woning. Hoe eerder wij een nieuwe kandidaat kunnen zoeken, hoe groter de kans dat u met de nieuwe huurder kunt praten over het overnemen van stoffering of veranderingen. Opzegtermijn minimaal één maand Bij het opzeggen van de huur geldt een wettelijke opzegtermijn van één maand. U moet de huur dus minimaal één maand voor de geplande einddatum opzeggen. De einddatum van het huurcontract dient op een werkdag te vallen. Als de geplande einddatum in een weekend of op een feestdag valt, dan wordt hij verplaatst naar de eerste werkdag na de oorspronkelijke einddatum. Ook daarom is het dus belangrijk dat u tijdig de huur opzegt. Schriftelijk opzeggen De huur moet schriftelijk worden opgezegd. Dit kan per (aangetekende) brief, maar makkelijker en goedkoper is het als u gebruik maakt van ons huuropzeggingsformulier. Dit formulier kunt u ophalen op ons kantoor of downloaden van onze website. Voorinspectie Binnen een week nadat wij uw huuropzegging hebben ontvangen, sturen wij u een bevestigingsbrief en maken wij met u een afspraak voor een voorinspectie. Tijdens de voorinspectie bespreekt onze opzichter met u hoe u de woning aan ons moet opleveren. De afspraken worden vastgelegd in het voorinspectierapport. Bezichtiging Zodra wij de huuropzegging binnen hebben gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. De kandidaat die wij uw woning aanbieden zal u waarschijnlijk vragen de woning te mogen bezichtigen. Mocht uw woning op de nominatie staan voor verkoop, dan gaan wij meteen na de huuropzegging beginnen met het voorbereiden van de verkoop. Dit betekent dat onze makelaar en onze taxateur u gaan bellen om een afspraak te maken voor het opnemen en taxeren van de woning. Overname Heeft u nog goederen die u ter overname wilt aanbieden? Bij de voorinspectie geven wij aan welke zaken voor overname in aanmerking komen. Verder regelt u dit zelf met de nieuwe huurder. Eindinspectie De eindinspectie vindt plaats op de laatste dag dat u de woning huurt. U controleert dan samen met de opzichter of de woning voldoet aan de afspraken die tijdens de voorinspectie zijn gemaakt. Daarna levert u de sleutels bij hem in. Heeft u onverwacht extra tijd nodig om de woning goed op te leveren? Neem dan zo vroeg mogelijk contact op met onze opzichter. Meer weten? Heeft u nog vragen over het opzeggen van de huur? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons bellen, en of langs komen op kantoor.

8 Al 25 jaar het gezicht van Woningstichting Brummen Frans Visschedijk staat op 1 januari 25 jaar aan het roer van onze organisatie. In onze sector, de volkshuisvesting, is in die 25 jaar veel veranderd en geregeld een andere wind gaan waaien. Frans heeft in tijden van windstilte de vaart er in gehouden en bij tegenwind en storm hebben wij nooit averij opgelopen. Bedankt Frans! 25 Feestdagen Sluitingsdata Tijdens de feestdagen en op vrijdag 27 december is ons kantoor gesloten. We zijn uiteraard wel telefonisch bereikbaar voor spoedeisende reparaties. Wij wensen u fijne feestdagen en een fantastisch 2014 Prijsvraag Op drie foto s staan woningen/complexen van ons en op 1 foto woningen/een complex dat niet van ons is. Welke van de 4 woningen is niet van ons? Mail je antwoord naar Onder de goede inzendingen verloten wij een cadeaubon van 25 euro en een mooie bos bloemen Prijsvraag vorige editie Van de 10 goede inzendingen is (antwoord: Jodenpad) is Mevrouw Weenink de winnaar. Gefeliciteerd! Openingstijden Maandag t/m vrijdag tot uur. Storingen Tel. (0575) Voor spoedeisende reparaties zijn wij, ook buiten kantoortijd, op dit nummer te bereiken. Woningstichting Brummen, 23e jaargang, december 2013 Kampweg 31, Brummen Postbus 117, 6970 AC Brummen Tel. (0575) Fax (0575) Concept en realisatie Amazing, Apeldoorn Aan de inhoud van dit bewonersblad kunnen geen rechten worden ontleend.

Je komt van alles tegen

Je komt van alles tegen Een uitgave van Woningstichting Brummen 21e jaargang - winter 2011 Allround-reparateur Jan Woertman zwaait na 45 jaar af Je komt van alles tegen Voor het uitvoeren van reparaties en het oplossen van storingen

Nadere informatie

Het ging als een sneltrein

Het ging als een sneltrein december 2014 Het ging als een sneltrein Grote onderhoudsbeurt van de vijftig 55+ woningen aan de Hofjes Zoals wij u al eerder vertelden, hebben wij de sloopplannen voor deze woningen herzien. Wij zijn

Nadere informatie

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello

Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Nummer 2 - December 2013 Molenstraat in Terwolde en de Schaeckerhof in Twello Een nieuwe stek 2 Eindelijk duidelijkheid, we kunnen weer aan het werk Na 10 jaar gedoe weten we weer waar we aan toe zijn...

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No4 Jaargang 2 December 2010 Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 de prachtige resultaten

Nadere informatie

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015

mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 mensen enwonen Magazine voor bewoners jaargang 16 nummer 1 april 2015 Arcade Halve Marathon een groot succes! Geen maximale huurverhoging in 2015 Aanpassing in huis nodig om zelfstandig te blijven wonen?

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen na uitgave van deze gids voorbehouden.

Inhoudsopgave. Aan de inhoud van deze gids kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele wijzigingen na uitgave van deze gids voorbehouden. Infogids Inhoudsopgave VOORWOORD 5 1. Het zoeken en toewijzen van woningen 7 Inschrijven 7 Wachtlijst 7 Toetsing inkomen 7 Toewijzing 7 Woningruil 8 Urgentie 8 2. Koopwoningen 11 Het kopen van een woning

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult

Nadere informatie

De relatie tussen buren

De relatie tussen buren Een uitgave van Woningstichting Brummen 22e jaargang - maart 2012 De relatie tussen buren wordt er vaak een stuk beter van Het is vervelend, maar het kan gebeuren: buurtbewoners die een conflict met elkaar

Nadere informatie

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013

JAARGANG 17 - DECEMBER 2013 JAARGANG 1 - DECEMBER 201 2 Koffieochtend bewoners 2 e galerij Schepenenstraat. Vlinder -woningen in Het Meer Goede buur is beter dan verre vriend! Familie Visscher tevreden met kozijnen Veiligheid in

Nadere informatie

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken?

Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Verhuizen. Waar krijgt u mee te maken? Informatiemap voor huurders van Vidomes en De Goede Woning die wonen in een flat in Palenstein die gesloopt gaat worden. Ik kom graag bij u langs. Geachte bewoner

Nadere informatie

Informatiebulletin van. Huurbeleid 2014

Informatiebulletin van. Huurbeleid 2014 Wonen in het Groen december 2013 Dit is de achtste editie van het informatiebulletin van Wonen Midden-Delfland. In deze editie informeren wij u over zaken zoals de ontwikkelingen in corporatieland, stand

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

bouwplannen aangepast

bouwplannen aangepast 1 R e g e r i n g s b e l e i d r a m p z a l i g bouwplannen aangepast Huurdersportaal: makkelijk en online OFW Vizier februari 2013-16de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en

o W Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw jasje pagina 8 a s t e t e m en t o p S n o o W edion a t S t e m m en a s t e h f e Bele azine # 1 g a m n o o w mei 2015 Thuisgevoel voor onze bewoners pagina 3 Video s met klantinformatie beschikbaar pagina 6 Staedion in een nieuw

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie April 2011 48 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Meld u aan voor ons digitale Klantenpanel Kinderen Op Dreef school op excursie in de L-flat Kwaliteit, betaalbaarheid en duurzaamheid

Nadere informatie

Lopik infobulletin. 14 Nieuwe medewerkers. De eerste paal van Medisch Centrum Lopik. December 2010. pagina 6. In dit nummer: En verder...

Lopik infobulletin. 14 Nieuwe medewerkers. De eerste paal van Medisch Centrum Lopik. December 2010. pagina 6. In dit nummer: En verder... December 2010 Lopik infobulletin In dit nummer: 4 Bouwplannen van Woningbouwvereniging Lopik De eerste paal van Medisch Centrum Lopik pagina 6 14 Nieuwe medewerkers Veel succes, Marco Peek en Gerard Tops

Nadere informatie

nº1 11 Over de drempel In dit nummer:

nº1 11 Over de drempel In dit nummer: Over de drempel nº1 11 Bewonersblad van Woningstichting Sint Antonius van Padua In dit nummer: De wybertjes zijn terug Bomen, lusten of lasten? Nieuwe look voor de onderhoudsdienst Laat uw stem horen in

Nadere informatie

Wonen. Informatieblad van WSN WSN G R O E N B E S PA A R D Á Á R. Juni 2010 jaargang 35 nr. 2. 'Ik woon graag groen'

Wonen. Informatieblad van WSN WSN G R O E N B E S PA A R D Á Á R. Juni 2010 jaargang 35 nr. 2. 'Ik woon graag groen' Informatieblad van WSN Het Groene Nummer Het Groene Nummer Wonen Juni 2010 jaargang 35 nr. 2 I N G E S P R E K M E T D E H E E R B E E K M A N 'Ik woon graag groen' WSN G R O E N Onze inspanningen voor

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Nummer 3, herfst 2012 Gewoon goed wonen MAGAZINE kijkje achter de voordeur We vinden het fijn in De Blaricummermeent Energiebesparing

Nadere informatie

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014

Nieuwsbron. een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Nieuwsbron een uitgave van sprengenland wonen juni 2014 Er is een tijd van komen... Het jaar 2014 is alweer half om. Het is een heftig jaar voor de corporatiesector, voor huurders en ook voor mijzelf.

Nadere informatie

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4

WELKOM thuis! Een appartement heeft zo z n voordelen. In dit nummer. Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 nr. 8 jaargang 4 oktober 2011 WELKOM thuis! Magazine van Woonstichting Vryleve Denkt u met ons mee? Lees meer op pagina 4 Een appartement heeft zo z n voordelen In dit nummer Ventilatie warmtepomp Interview

Nadere informatie

Magazine. november 2013

Magazine. november 2013 Magazine november 2013 Eind oktober is aangekondigd dat Jan Pooyé, directeur-bestuurder afscheid neemt van Thuisvester. Om Jan te bedanken voor zijn inspanningen en prestaties zullen we een gepast afscheid

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart

Het gemak van Mijn HW Wonen. Magazine. Uitgave 1 april 2015. Kijk snel op pagina 18. Indit. nummer. De Hoeksche Waard op de kaart Magazine Uitgave 1 april 2015 Het gemak van Mijn HW Wonen Kijk snel op pagina 18 Indit nummer De Hoeksche Waard op de kaart Drie wijkteams Jaarverslag 2014 Inspecties Huurverhoging 2015 Info Belangrijke

Nadere informatie