Samenvatting verzoeken WZS derde kwartaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting verzoeken WZS derde kwartaal"

Transcriptie

1 Samenvatting verzoeken WZS derde kwartaal (25451) problemen met scootmobiel Een vrouw heeft te kampen met tot op heden onopgeloste problemen aan haar scootmobiel van Welzorg. Diverse malen is een monteur langs geweest en er is een vervangende scootmobiel verstrekt. Deze is echter te breed om winkels binnen te kunnen rijden. Van Welzorg krijgt zij te horen dat ze het hiermee moet doen want er zijn nog 80 wachtenden. De ombudsman doet hierover navraag bij de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS). WZS is bekend met deze klacht en heeft van Welzorg begrepen dat gezien de grootte van de scootmobiel in combinatie met de lichaamskenmerken van betrokkene, er uitgeweken moet worden naar een minder gebruikelijk type scootmobiel en die is in Amsterdam niet op voorraad. Er wordt gezocht elders in het land. Later die dag laat WZS weten dat een passende scootmobiel binnen is gekomen en indien mogelijk nog die dag wordt afgeleverd bij betrokkene. Enkele dagen later is de vrouw geheel tevreden met de nu geleverde scootmobiel. De ombudsman bedankt WZS voor hun actie. (25733) Aanvullend Openbaar Vervoer van Transvision Een vrouw maakt gebruik van Aanvullend Openbaar Vervoer van de gemeente. Ze is geïndiceerd voor direct deur tot deur vervoer door Transvision, dus zonder ritjes voor andere passagiers. Ze heeft zich bij Transvision beklaagt over met name gedrag van de chauffeurs. Ze komen te laat, roken in de auto s, stellen dat ze is opgehaald, terwijl ze nog staat te wachten en komen specifieke afspraken over de dienstverlening aan haar niet na. Transvision biedt excuses aan en heeft de chauffeurs op het gedrag aangesproken, maar erkennen niet dat er in de auto is gerookt. Daarna gaat het even beter, maar daarna heeft ze dezelfde klachten. Ook heeft ze bij de verantwoordelijke dienst bij de gemeente, de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS) geklaagd. Het is zover dat ze niet meer met Transvision wil reizen. Wat WZS betreft zijn het merendeel van haar klachten gegrond. Daarom heeft WZS met Transvision afgesproken dat Transvision de komende periode de ritten van mevrouw met extra aandacht uitvoert. Indien de vrouw problemen/klachten ervaart in de dienstverlening van Transvision, kan zij zich tot WZS wenden. Op deze wijze wilt WZS monitoren wat er gebeurt en zelf de regie nemen in de oplossingsrichting. Als ze er alsnog niet uitkomt met WZS, kan ze ook de ombudsman weer benaderen. Na een paar maanden heeft de ombudsman niet meer van de vrouw vernomen. (25689) Aanvullend Openbaar Vervoer van Transvision te laat Een vrouw maakt gebruik van Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) van Transvision. Ze ervaart dat het vervoer te laat of niet komt. Door het niet altijd controleren of de rolstoel goed vaststaat is de vrouw een keer hard achterover gevallen, met geruime tijd hoofdpijn klachten tot gevolg. Ze heeft hierover bij Tranvision geklaagd. Als ze de ombudsman laat weten geen reactie van Transvision te ontvangen, vraagt de ombudsman aan de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS), de gemeentelijke dienst die verantwoordelijk is voor AOV, na te gaan wat de stand van zaken is betreffende de klachtbehandeling. Na interventie via WZS heeft Transvision contact opgenomen met verzoekster, is haar klacht besproken en zijn er zijn afspraken gemaakt dat zij voortaan ruim van tevoren door de chauffeurs gebeld zal worden zodat zij de tijd heeft om van haar woning naar de taxi-(bus) te gaan. Volgens WZS heeft Transvision laten weten dat verzoekster met deze afspraak tevreden is en tot op heden zijn er geen nieuwe klachten binnen gekomen. Nu de klacht lijkt opgelost, sluit de ombudsman het dossier. (25681) Aanvullende Openbaar Vervoer van Connexxion Een vrouw maakt gebruik van AOV (aanvullend openbaar vervoer) deur tot deur van Connexxion. Ze ervaart dat er elke rit wel iets aan de hand is. Ze is meerdere keren te laat, of

2 zelfs in het geheel niet, opgehaald. Al diverse keren heeft zij bij zowel de klantenservice van Connexxion als bij het WMO Loket geklaagd. Connexxion biedt tegoedbonnen, schrijft excuusbrieven en spreekt medewerkers aan op gemaakte fouten. Daarnaast stelt Connexxion dat de ritten over het geheel binnen de met Amsterdam afgesproken foutmarge van zeven procent vallen en dat Connexxion positief uit het reizigerstevredenheidonderzoek komt. De vrouw heeft alsnog weinig vertrouwen in de service van Connexxion en wendt zich tot de ombudsman voor een breed onderzoek. De ombudsman polst bij de gemeente en Cliëntenbelang naar de gemeten kwaliteit van de dienstverlening van Connexxion. Zowel de gemeente als Cliëntenbelang blijken wekelijks overleg te hebben met Connexxion en eventuele problemen te bespreken. Na een periode waarin er veel klachten waren, gaat het nu over het algemeen goed in de ogen van de gemeente en ook Cliëntenbelang. De ombudsman concludeert dat Connexxion de fouten die bij de vrouw zijn gemaakt, erkent en geprobeerd heeft dit goed te maken. De ombudsman heeft niet het vermoeden dat er hier sprake is van een structureel probleem en ziet dan ook geen aanleiding voor nader onderzoek naar de ritten door Connexxion. Wel is het opgevallen dat de avond dat Connexxion de vrouw niet kon ophalen er niets bekend is over de optie dat ze op kosten van Connexxion een taxi kon bestellen. Desgevraagd zegt Connexxion hierover dat de telefonistes de opdracht hebben om eventueel vervangend vervoer aan te bieden. In het geval er echter geen ritboeking in het systeem staat kan een telefoniste ook niet vervangend vervoer aanbieden omdat Connexxion dan niet weet of er wel een ritboeking in had moeten staan en hoe laat deze dan is. Mocht nadien blijken dat er wel een boeking had moeten zijn, kijkt Connexxion per geval hoe ze dat oplossen. De ombudsman ziet geen aanleiding tot nader onderzoek en hij sluit het dossier. (25722) vragen over kosten van uitvaart door gemeente Het Team Rampen, Uitvaarten en Pension (TRUP) van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS) van de gemeente Amsterdam verzorgt de uitvaart van overleden personen in het geval er geen nabestaande is die de uitvaart regelt. Een vrouw heeft sinds jaren geen contact meer met haar vader als die overlijdt. Na overleg tussen de vrouw en TRUP, gaat TRUP de uitvaart regelen. Zij ligt dan in het ziekenhuis. Voor de afwikkeling van de nalatenschap schakelt ze een executeur in. Als zij van de executeur de boedelbeschrijving met daarop de kosten van de uitvaart en TRUP ontvangt, heeft ze daar veel vragen over. De kosten zijn hoger dan verwacht en bepaalde kosten zijn in haar ogen onnodig (hoog). Daarnaast is er volgens haar een deel van de administratie van haar vader verdwenen en zijn er fouten gemaakt bij de uitvaart. Ze heeft over de hele gang van zaken geklaagd bij WZS. Er volgt een gesprek tussen de vrouw en TRUP. In de klachtafhandelingsbrief staat dat haar klachten en vragen zijn besproken en concludeert WZS dat TRUP juist heeft gehandeld en de kosten redelijk zijn. Er is geen administratie achtergehouden. De vrouw heeft echter nog geen bevredigend antwoord op haar vragen gekregen. Medewerkers van ombudsman besluiten om zelf bij TRUP langs te gaan om de openstaande vragen en de gang van zaken te bespreken. Het komt er op neer dat de kosten die TRUP zelf in rekening brengt voor het regelen van de uitvaart een vast bedrag is, dat door het college van Burgemeester en Wethouders is vastgelegd. De werkelijke kosten zijn vaak hoger. Indien er geen nalatenschap is, kiest de gemeente er voor de kosten zelf te dragen in plaats van deze op eventuele nabestaanden te verhalen. Het klopt verder dat de vader in een andere uitvaartcentrum dan op de uitvaartpolis vermeld staat, is gecremeerd. Na doorvragen door de ombudsman, blijkt dat een vergissing van TRUP te zijn geweest. Over het geheel genomen heeft de ombudsman echter niet het vermoeden dat TRUP de uitvaart niet correct heeft afgehandeld. Wel ziet hij aanleiding TRUP te adviseren in de communicatie met nabestaanden rond de vraag wie de uitvaart regelt

3 en de inhoud daarvan mede aandacht te besteden aan de kosten, bijvoorbeeld in de vorm van een folder of info op website. TRUP bedankt voor het advies, maar ziet daar om de volgende redenen van af. TRUP vindt het niet gepast om het kostenaspect bij nabestaanden te noemen. Volgens TRUP is er verder nooit discussie over de door de gemeente gemaakte kosten. Daar komt bij dat TRUP vreest dat nabestaanden bij het lezen van de kosten van een uitvaart in bijvoorbeeld een folder, juist vanwege de kosten, de uitvaart niet zelf willen doen. De uitleg komt de ombudsman niet onredelijk voor. Hij rondt de zaak af. (25458) compensatie van prijsstijging Een man wendt zich tot de ombudsman in verband met de reactie van WZS op zijn verzoek om compensatie. Tijdens een zitting bij de rechtbank heeft verzoeker in november 2012 samen met WZS een schikking getroffen. De schikking had betrekking op een PGB-budget voor een vervoersvoorziening. De hoogte van het budget was gebaseerd op offertes van augustus Het moment van aanschaf lag (door de procedures) pas in mei 2013 en de vervoersvoorziening viel duurder uit. De man wijt dat aan de langdurige besluitvorming van WZS en verzoekt de gemeente om compensatie hiervoor. Uit coulance is WZS bereid een tegemoetkoming van 352,46 toe te kennen. Deze tegemoetkoming is berekend aan de hand van CBS prijsindex voor consumentenprijzen. De man kan zich niet vinden in de hoogte van de tegemoetkoming. De ombudsman ziet geen aanleiding tot onderzoek over te gaan. (25508) in beroep tegen afwijzing uren huishoudelijke hulp Een man krijgt niet het aantal uren hulp bij huishouden (hbh) toegekend dat hij heeft aangevraagd (hij krijgt 7,5 ipv 10 uur). Zijn bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Hij is van plan in beroep te gaan bij de rechter. Aangezien de ombudsman dan niet bevoegd is onderzoek te doen, sluit de ombudsman het dossier. (25511) aangepast vervoer Een vrouw heeft na de geboorte van haar meervoudig gehandicapte dochter van 15 jaar een bus gekocht en laten aanpassen. Nu heeft zij een tweeling gekregen, waarvan de jongen hetzelfde syndroom heeft. Daarvoor heeft zij een aanpassing gevraagd op de bus (voor vervoer in kinderwagen). Dit is afgewezen omdat zij gebruik zou kunnen maken van het Aanvullende Openbaar Vervoer. Nu de bezwaarprocedure nog loopt, ziet de ombudsman geen rol voor zichzelf weggelegd. (25685) hulp voor blinde valt weg Voor een 82 jarige, zeer slechtziende vrouw is na meerder jaren de administratieve ondersteuning van een thuisbegeleidster via Amstelring gestopt. Nu weet ze niet wie haar kan helpen hiermee. Ze heeft één kind en die woont in Ghana. Deze hulp blijkt uit navraag niet via de gemeente te worden geleverd. Van de thuisbegeleidster verneemt de ombudsman dat de rechter heeft geoordeeld dat de vrijwilligershulp aangemerkt mag worden als een toereikende voorliggende voorziening en haar in het ongelijk heeft gesteld. De ombudsman verwijst haar voor vrijwilligers naar een organisatie in haar buurt. (25566) vragen over overgang zorg naar WMO een vrouw stuurt de ombudsman ter informatie de antwoorden door die zij van WZS heeft ontvangen op vragen over de overgang van zorg van de AWBZ naar de WMO. (25808 ) bejegening thuiszorg

4 De dochter van een vrouw beklaagde zich over een medewerker van Thuiszorg Cordaan die de vrouw onjuist had bejegend en een onveilig gevoel bij haar had gecreëerd. De vrouw is lichamelijk en visueel beperkt, daarom krijgt zij 1x per week voor 3 uur een huishoudelijke hulp. Het onveilige gevoel wordt veroorzaakt door de inzet van verschillende huishoudelijke hulpen die zeer gevaarlijke omstandigheden creëren: huishoudmiddel op de vloer gooien en met een mop eroverheen gaan. Een ander aspect wat het onveilige gevoel oproept is dat er diverse verschillende hulpverleners aan de deur komen. Mevrouw is slechtziend en weet dus niet wie er voor haar deur staat. Verzoekster geeft aan dat op deze manier iedereen binnen kan komen. Het tweede onderdeel van haar klacht, de onjuiste bejegening, bestaat uit het onbeschofte en anti sociale gedrag van de hulpverleners. Wanneer zij deze klachten meldt bij haar directe contactpersoon wordt hier niet naar geluisterd en niks aan gedaan, aldus de dochter. De ombudsman stuurt de klacht ter behandeling door naar het klachtenteam WMO. (25799) klacht opgelost Een man heeft uit frustratie over de handelwijze van GGD en met name WZS online namens zijn cliënt een klacht ingediend. Zijn frustratie was daarmee verdwenen. Bovendien heeft de GGD de klacht opgelost. Zelf heeft hij er verder geen behoefte aan dat zijn klacht door de ombudsman in behandeling wordt genomen. (25571) alsnog snelle levering De ombudsman ontvangt een afschrift van een klacht over Beenhakker. Beenhakker zou na meer dan zes weken niet reageren op een klacht over de levering/vervanging van (onderdelen) van hulpmiddelen voor vervoer. Als de ombudsman de klant van Beenhakker belt, lijkt het er naar uit te zien dat de onderdelen alsnog snel geleverd worden. De ombudsman sluit het dossier. Samenvatting verzoeken WZS vierde kwartaal (25873) verklaring bezittingen Het Team Rampen Uitvaarten en Pension regelt de uitvaart van een man. Zijn dochter vraagt TRUP om een verklaring van de bezittingen van haar overleden vader. TRUP laat haar weten op dat moment door drukte geen verklaring te kunnen geven. Het kan een jaar duren voordat TRUP haar de informatie geeft. De vrouw wilt de erfenis van haar vader verwerpen, hiervoor heeft zij de verklaring nodig. De ombudsman stuurt de klacht in overleg met de vrouw door naar de gemeente, aangezien het beleid van de ombudsman is een zaak pas in behandeling te nemen, nadat de organisatie zelf de gelegenheid heeft gehad om de klacht te behandelen. (25883) verkeerde zorgaanbieder op beschikking Een vrouw ontvangt een beschikking van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven voor begeleiding en advies bij het voeren van een huishouden. De zorgleverancier die op de beschikking staat laat haar weten deze dienst niet te kunnen bieden. De gemeente vertelt haar dat ze naar een andere zorgaanbieder kan gaan. Deze laat echter na een paar weken weten dat het niet gelukt is de beschikking te wijzigen op hun naam. De zorg kan dus niet doorgaan. Ze belt wekelijks met de MO-zaak echter zonder resultaat. De ombudsman vraagt het klachtenteam om dit direct op te lossen. WZS vertelt de ombudsman het volgende. Als voorkeursleverancier was Zorgkompas aangemerkt op de beschikking. Na haar bezwaar heeft de gemeente haar gezegd dat zij naar keuze een andere leverancier kon nemen. Verzoekster koos voor Cordaan. Toen de WMO-helpdesk van de vrouw vernam dat Cordaan geen hulp leverde, heeft de WMO helpdesk direct een naar Cordaan gestuurd. Na de

5 vraag van de ombudsman heeft WZS nogmaals contact met Cordaan opgenomen. De zorg gaat alsnog van start. Na deze geslaagd interventie sluit de ombudsman het dossier. Hij merkt wel op dat communicatie tussen WZS en de zorgleverancier hier niet goed is gegaan, waardoor de overgang van de ene naar de andere leverancier niet goed is gegaan. (25944) geen rolstoel naast scootmobiel Een vrouw vraagt een rolstoel aan voor haar moeder (73 jaar). De moeder kan in huis slechts korte tijd staan en lopen. De aanvraag is afgewezen omdat de moeder al een scootmobiel heeft. Zij is het niet eens met de afwijzing. Naar aanleiding van haar bezwaarschrift zal er iemand van de MO-zaak op huisbezoek komen. De ombudsman stelt voor dat ze dit eerst afwacht. De ombudsman ontvangt geen reactie op zijn s met de vraag hoe het is afgelopen. Hij sluit het dossier. (25960) verantwoording PGB niet op orde Een echtpaar ontvangt vanaf april 2011 een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor hulp in de huishouding van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS) van de gemeente Amsterdam. Ze huren hiervoor een vrouw in. Als de man na driekwart jaar een Burgerservicenummer aan de vrouw vraagt voor de verantwoording van het PGB, wil ze dat niet geven. Deze zorgverlener accepteert enkel contante betaling en geeft daar geen kwitantie voor. Als het echtpaar het PGB aan WZS moet verantwoorden, geeft hij aan dat de zorgverlener niet bereid is de benodigde gegevens te verstrekken. Uiteindelijk komt WZS tot het besluit de PGB voor 2011 ondanks het gebrek aan verantwoording niet terug te vorderen. In 2012 verzorgt dezelfde vrouw ook de hulp in de huishouding en weer kan de man de informatie over deze zorgverlener niet aan WZS geven. Hij neemt hierover contact op het de WMO-helpdesk met het verzoek om een afspraak maar de helpdesk gaat daar niet op in. WZS besluit de PGB voor 2012 bij gebrek aan verantwoording terug te vorderen. De man gaat niet tegen dit besluit in bezwaar. Als het echtpaar een brief van WZS krijgt over de terugvordering van het PGB, gaat de man naar het spreekuur van de ombudsman. Hij wil graag nog een keer in gesprek met WZS. De ombudsman vraagt of WZS hiertoe bereid is. WZS spreekt de man telefonisch, maar ziet geen grond om op de terugvordering terug te komen. De ombudsman vraagt WZS daarop naar de informatieverstrekking over de regels voor de verantwoording van het PGB aan het echtpaar. Daaruit blijkt dat WZS bij de toekenning van het PGB schriftelijk heeft meegedeeld dat ontvangers van een PGB de besteding moeten verantwoorden middels onder meer bewijs van betaling aan de zorgverlener en persoonsgegevens van de zorgverlener. Bij deze stand van zaken ziet de ombudsman geen grond voor verdere bemoeienis. (26053) op straat na herindicatie Een vrouw is licht verstandelijk beperkt en heeft GGZ problematiek. Haar drie kinderen zijn uit huis geplaatst. Ze heeft vier jaar beschermde woonvorm gehad via Philadelphia zorginstelling. Door verscherpte toepassing van de regels bij een herindicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is de indicatie voor deze beschermde woonvorm op basis van de AWBZ niet verlengd. Ze krijgt wel lichtste klasse ambulante begeleiding, te weten 1,9 uur per week. Sinds februari 2014 is ze hierdoor thuisloos. Ze woont afwisselend bij moeder en zus, maar is geregeld een tijdje van de radar. MEE AZ zet zich in voor passende woonruimte en zorg voor deze vrouw, maar alle wegen lijken dood te lopen. Ze heeft geen recht op een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning omdat ze uit een instelling komt. De Veldtafel van de GGD is op zoek naar opvang, maar voor de Maatschappelijke Opvang is haar problematiek te ingewikkeld en is zijzelf te kwetsbaar. Dienst Wonen Zorg en Samenleven

6 (WZS) is bezig deze groep van personen die buiten de boot lijken te vallen in kaart te brengen en daarop nieuw beleid te maken. MEE AZ legt de zaak voor aan de ombudsman. De ombudsman wint informatie in bij WZS en de GGD. Het gaat om opvang voor deze vrouw op de korte en langere termijn. Daarnaast gaat het om een grotere groep die door gewijzigde indicaties vanuit zorginstellingen op straat dreigen te komen. De ombudsman vraagt de GGD met klem op direct onderdak voor deze vrouw te regelen. De opties van de GGD zijn echter niet ideaal. Uit onderzoek door WZS komt dat de vrouw haar indicatie door scherpere toepassing van het beleid door CIZ is kwijtgeraakt en niet door het nieuwe beleid. Ze valt dus niet onder het overgangsrecht van staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. WZS wil daarom een passende woning met zorg voor de vrouw regelen, maar dat is niet meer nodig als MEE AZ via via een geschikte plek bij SZV Zorgen en Wonen vindt. Ze huurt daar een kamer en SZV levert de ambulante zorg. Ondanks deze constructie zal MEE AZ als nog een indicatie(zzp VG 03) aanvragen bij het CIZ, omdat de huidige te licht is. Mede naar aanleiding van deze casus gaat MEE betrokkenen (inclusief CIZ) rond de tafel te brengen om te zorgen dat veranderend beleid niet tot zwervende zorgvragers zal leiden. WZS had voor de groep nieuw beleid voor huisvesting geformuleerd in de vorm van een woonmodule, maar was in de veronderstelling dat dit door het overgangsrecht van staatssecretaris Van Rijn niet meer noodzakelijk was. WZS is nu intern bij gemeente in overleg of en hoe de woonmodule voor doelgroep die door lagere indicaties dakloos wordt ingezet zal gaan worden. De ombudsman laat weten WZS weten graag op de hoogte gehouden te worden. Nu er een woning voor de vrouw is, sluit de ombudsman deze zaak. (26144) motivering arts Een vrouw beklaagt zich eind 2014 over een afwijzende beschikking van de MO-zaak uit 2011 op haar aanvraag voor huishoudelijke hulp. Ze kan zich niet vinden in de motivering en het advies van de arts. De Gemeentelijke Ombudsman behandelt alleen klachten over gedragingen die niet langer een jaar geleden hebben plaatsgevonden. Bovendien laat de ombudsman zich ook niet uit over het medisch-professioneel handelen van een arts. De ombudsman wijst haar op de mogelijkheid dit voor te leggen aan Cliëntenbelang Amsterdam. (26163) geen scootmobiel met vier wielen Een vrouw heeft al vele jaren een scootmobiel en toen haar oude aan vervanging toe was heeft ze in april 2014 deze (herverstrekker) gekregen. Deze scootmobiel maakt volgens verzoekster een vreemd geluid, onvoldoende snelheid en trekt naar rechts. Niet lang geleden is de scootmobiel ter controle weggeweest naar Welzorg, maar deze heeft niets kunnen ontdekken. In die periode had ze geen scootmobiel. De ombudsman neemt contact op met WZS. De vrouw blijkt zelf een vervangende scootmobiel te hebben geweigerd omdat ze alleen een vierwiel scootmobiel wil. De vrouw had altijd een scootmobiel op vier wielen. Destijds werd dit voor haar nodig geacht. Inmiddels zijn de inzichten over veiligheid van een vierwiel scootmobiel gewijzigd en (mede) ten gevolge daarvan heeft Amsterdam (4 à 5 jaar geleden) besloten de vierwiel scootmobiel uit het verstrekkingenpakket te halen. Een nieuwe kan dus niet meer geleverd worden, behalve als hervertrekker (= gebruikt) en dat is wat Welzorg gedaan heeft. Mogelijk is deze herverstrekker eigenlijk wat aan het eind van zijn latijn, maar via WZS/Welzorg is er dus geen andere. De vrouw wil in eerste instantie geen PGB voor een scootmobiel, maar na nader contact met WZS gaat ze toch akkoord met een PGB, waarmee ze zelf een vierwielscootmobiel kan kopen. Nu WZS aan een oplossing werkt, ziet de ombudsman geen grond voor verdere bemoeienis.

7 (26216) Amsterdamse tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Een vrouw (76) heeft al jaren een indicatie voor hulp in de huishouding. Ze betaalt hiervoor een (gedeeltelijke) eigen bijdrage. De gemeente Amsterdam bericht haar dat er tot eind 2015 een overgangsperiode geldt en dat zij het komend jaar de hulp houdt. Het CAK meldt dat de Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt afgeschaft en dat de gemeente deze regeling gaat overnemen. Volgens CAK gaat ze vanaf 1 januari 15 geen 12,- per uur maar 17,40 per uur betalen. De gemeente kan de vrouw pas informeren over de wijze waarop Amsterdam chronisch zieken en gehandicapten tegemoet zal komen nadat hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden door het college. Vanwege deze onzekerheid polst de dochter van de vrouw bij de ombudsman of hij iets kan betekenen. Desgevraagd informeert de Dienst Wonen Zorg en Samenleven de ombudsman over de stand van zaken. Met ingang van 1 januari 2015 schaft het Rijk de Wtcg-korting van 33% op de eigen bijdrage voor zorg thuis af. Deze korting werd tot 2015 automatisch van de eigen bijdrage afgetrokken. De gemeente Amsterdam heeft er inmiddels voor gekozen om de Amsterdammers hiervoor tegemoet te komen. Uitgangspunt is dat de minimale eigen bijdrage voor cliënten in 2015 ongeveer gelijk blijft. Dit geldt ook voor de vrouw. Nadat de ombudsman dit aan de dochter heeft medegedeeld, sluit hij het dossier. (26227) alsnog uitbetaling PGB na uitspraak rechter Een vrouw is afhankelijk van hulp van derden voor haar huishouden. Ze zou hiervoor een PGB hebben. Ze komt bij de ombudsman en vertelt dat ze in 2013 en 2014 noch een PGB, noch zorg in natura heeft ontvangen. Dit terwijl ze zegt in het gelijk te zijn gesteld door de rechter. De ombudsman doet navraag bij de Dienst Wonen Zorg en Samenleven. WZS blijkt dezelfde klacht als de ombudsman in behandeling te hebben genomen. Omdat er terugvorderingsbeslissingen lagen kon er geen PGB worden toegekend. Nu ze in beroep gelijk heeft gekregen zal dit ook effect hebben op de terugvordering. Deze afhandeling vindt nu plaats. WZS heeft geen hulp in natura kunnen bieden omdat er geen geldige indicatie was. Volgens WZS heeft ze niet willen meewerken aan een onderzoek van de MO-zaak ter verlenging daarvan. De gemeente heeft de vrouw geschreven dat een nieuwe indicatie nodig is en dat ze een aanvraag kan doen via één van haar case-managers. Hierbij is het nodig dat ze bereid is mee te werken aan een onderzoek van de MO-zaak. (26310) ervaringen delen met wethouder Zorg Een man heeft de wethouder Zorg van Amsterdam half oktober 2014 een rapport van zijn eigen ervaringen met het aanvragen van meerdere voorzieningen op het gebied van zorg en inkomen voor een vriendin, gestuurd. Hij schrijft daarbij bereid te zijn deze ervaringen en mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken. Omdat hij geen reactie ontvangt, stuurt hij op 30 november 2014 een reminder met het verzoek om te reageren aan de wethouder. Als hij eind december nog niets heeft vernomen van de kant van de gemeente, schrijft hij een klacht aan de ombudsman. De ombudsman vraagt de gemeente wat er met het rapport en de brief van de man is gedaan. Het klachtenteam van Cluster Sociaal laat weten wel bekend te zijn met de brief maar het rapport niet te hebben ontvangen via de wethouder. De ombudsman stuurt dit alsnog op. Daarop vraagt het team de betrokken afdelingen van de gemeente om een reactie geven aan de man. De ombudsman wacht deze reactie met belangstelling af. Jeugdbescherming Regio Amsterdam (26119) graag een andere gezinsmanager

8 een moeder van kinderen in de puberleeftijd is niet tevreden met de gezinsmanager van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Zo zou ze niet bij een overleg met meerdere partijen mogen zijn. Ze wil graag een andere gezinsmanager. De vrouw heeft ook contact opgenomen met het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg. Echter omdat ze zich zorgen maakt aan de hulp voor haar gezin, neemt ze ook contact op met de ombudsman in november De ombudsman polst bij het AKJ of het klopt dat het AKJ de moeder bij staat en dat is het geval. De ervaring van het AKJ is dat JBRA een verzoek om een andere manager altijd overweegt. De ombudsman legt de vrouw uit dat ze de ombudsman kan benaderen indien ze niet tevreden is met de uitkomst van de klachtbehandeling door JBRA.

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Gehandicapte vrouw woont meer dan vier jaar ongeschikt Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Gehandicapte vrouw woont meer dan vier jaar ongeschikt Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gehandicapte vrouw woont meer dan vier jaar ongeschikt Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Samenvatting 26 april 2012 RA120677 Een vrouw woont met haar drie

Nadere informatie

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G

ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G ombudsman G E M E E N T E L I J K E D E N H A A G Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2008 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend

Nadere informatie

Wachten op een Canta Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Wachten op een Canta Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wachten op een Canta Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 10 december 2010 RA1059823 Samenvatting Een 82-jarige gehandicapte Amsterdammer vraagt in augustus

Nadere informatie

ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG

ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG ombudsman GEMEENTELIJKE DEN HAAG Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Ombudsman Gemeente Den Haag 2 Jaarverslag 2007 Ombudsman - Gemeente Den Haag Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave 1. Inleidend woord 5 2. Signalen

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

De klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik

De klant aan het woord. Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik De klant aan het woord Interviews met Wmo-cliënten in Bunnik Wmo-raad Bunnik juni 2008 INHOUD HOOFDSTUK 1 AANPAK VAN HET ONDERZOEK 3 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 3 1.2 Werkwijze, uitvoering van het

Nadere informatie

Samenvatting dossiers

Samenvatting dossiers Samenvatting dossiers KIM 23599 (start 2013 Q4) Dit verzoek heeft betrekking op de afdeling Kennis. Een man is van mening dat de schulddienstverlening van Zaanstad niet adequaat gereageerd heeft bij een

Nadere informatie

Ombudsman, doel en werkwijze

Ombudsman, doel en werkwijze Ombudsman, doel en werkwijze Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dit betekent dat de overheid een

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN

GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN : VOORBEELDEN GEKANTELD VERSLAG LEGGEN, GEKANTELD BESLUITEN, GEKANTELD AFWEGEN EN GEKANTELD BESCHIKKEN VOORBEELD:

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015

Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 Beleidsregels Wmo gemeente 's-hertogenbosch 2015 1 Inhoud 1. Voorwoord... 4 2. Inleiding... 4 3. Procedure... 5 3.1 Hulpvraag van een belanghebbende burger... 5 3.2 Melding van een hulpvraag... 5 3.3 Het

Nadere informatie

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen

Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo. Wethouder Henk Kok over de toekomst van de Wmo in Arnhem. Minder papier, betere oplossingen Dé krant over ontwikkelingen in de Wmo index Help, ik wil een andere rolstoel! Compensatiebeginsel leidt tot verschraling van de zorg Waar is toch de patiëntenbeweging? Compensatiebeginsel stelt mensen

Nadere informatie

verslag van werkzaamheden

verslag van werkzaamheden verslag van werkzaamheden gemeentelijke ombudsman Minervahuis I Meent 106 4e etage 3011 JR Rotterdam Telefoon 010 411 16 00 Fax 010 241 84 99 Webadres www.ombudsmanrotterdam.nl E-mail info@ombudsmanrotterdam.nl

Nadere informatie

I. Ten aanzien van de handelwijze naar aanleiding van de op 31 augustus 2007 ingediende aanvraag om een woonvoorziening

I. Ten aanzien van de handelwijze naar aanleiding van de op 31 augustus 2007 ingediende aanvraag om een woonvoorziening Rapport 2 h2>klacht 1. Verzoekster klaagt over de handelwijze van de gemeente Apeldoorn naar aanleiding van de aanvraag om een woonvoorziening die haar vader op 31 augustus 2007 in verband met zijn ziekte

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015

Gemeente Amsterdam  Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Gemeente Amsterdam Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015 Leeswijzer Deze Nadere regels zijn een uitwerking van de Wmo-verordening

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht

Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht Eindrapportage onderzoek Wmo en mediationvaardigheden Bezwaren bij de Wmo: van proceduregericht naar oplossingsgericht Nederlands Mediation Instituut (NMI) December 2007 Arthur Hol Caroline Koetsenruijter

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10

JAARVERSLAG 2012. De Klachtencommissie voor Mitros. De Klachtencommissie voor Mitros. Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 JAARVERSLAG 2012 De Klachtencommissie voor Mitros De Klachtencommissie voor Mitros Postbus 8236, 3503 RE Utrecht T (030) 880 39 10 10 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Inleiding... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen

Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen Gevraagd: maatwerk! Een onderzoek naar de uitvoeringspraktijk bij de Belastingdienst/Toeslagen 12 februari 2015 2015/025 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam

1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1.1 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam 1 2010.478 COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROTTERDAM Personeelsdossier terecht vernietigd? Geen (eind)oordeel: Bemiddelen:

Nadere informatie

Verslag Ombudsman. Totaal 136

Verslag Ombudsman. Totaal 136 Verslag Ombudsman Het betreft hier de rapportage over het kalenderjaar 2009. In de verslagperiode zijn in totaal 122 nieuwe meldingen van allerlei soort ontvangen. Deze meldingen worden in dit jaarverslag

Nadere informatie

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen

de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen de druk ontregeld een onderzoeksrapport over regeldrukvermindering in de gemeente Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen PRO-MPT Interim Management en Consultancy Bureau Onderzoek is ondergebracht

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie