Samenvatting verzoeken WZS derde kwartaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting verzoeken WZS derde kwartaal"

Transcriptie

1 Samenvatting verzoeken WZS derde kwartaal (25451) problemen met scootmobiel Een vrouw heeft te kampen met tot op heden onopgeloste problemen aan haar scootmobiel van Welzorg. Diverse malen is een monteur langs geweest en er is een vervangende scootmobiel verstrekt. Deze is echter te breed om winkels binnen te kunnen rijden. Van Welzorg krijgt zij te horen dat ze het hiermee moet doen want er zijn nog 80 wachtenden. De ombudsman doet hierover navraag bij de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS). WZS is bekend met deze klacht en heeft van Welzorg begrepen dat gezien de grootte van de scootmobiel in combinatie met de lichaamskenmerken van betrokkene, er uitgeweken moet worden naar een minder gebruikelijk type scootmobiel en die is in Amsterdam niet op voorraad. Er wordt gezocht elders in het land. Later die dag laat WZS weten dat een passende scootmobiel binnen is gekomen en indien mogelijk nog die dag wordt afgeleverd bij betrokkene. Enkele dagen later is de vrouw geheel tevreden met de nu geleverde scootmobiel. De ombudsman bedankt WZS voor hun actie. (25733) Aanvullend Openbaar Vervoer van Transvision Een vrouw maakt gebruik van Aanvullend Openbaar Vervoer van de gemeente. Ze is geïndiceerd voor direct deur tot deur vervoer door Transvision, dus zonder ritjes voor andere passagiers. Ze heeft zich bij Transvision beklaagt over met name gedrag van de chauffeurs. Ze komen te laat, roken in de auto s, stellen dat ze is opgehaald, terwijl ze nog staat te wachten en komen specifieke afspraken over de dienstverlening aan haar niet na. Transvision biedt excuses aan en heeft de chauffeurs op het gedrag aangesproken, maar erkennen niet dat er in de auto is gerookt. Daarna gaat het even beter, maar daarna heeft ze dezelfde klachten. Ook heeft ze bij de verantwoordelijke dienst bij de gemeente, de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS) geklaagd. Het is zover dat ze niet meer met Transvision wil reizen. Wat WZS betreft zijn het merendeel van haar klachten gegrond. Daarom heeft WZS met Transvision afgesproken dat Transvision de komende periode de ritten van mevrouw met extra aandacht uitvoert. Indien de vrouw problemen/klachten ervaart in de dienstverlening van Transvision, kan zij zich tot WZS wenden. Op deze wijze wilt WZS monitoren wat er gebeurt en zelf de regie nemen in de oplossingsrichting. Als ze er alsnog niet uitkomt met WZS, kan ze ook de ombudsman weer benaderen. Na een paar maanden heeft de ombudsman niet meer van de vrouw vernomen. (25689) Aanvullend Openbaar Vervoer van Transvision te laat Een vrouw maakt gebruik van Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) van Transvision. Ze ervaart dat het vervoer te laat of niet komt. Door het niet altijd controleren of de rolstoel goed vaststaat is de vrouw een keer hard achterover gevallen, met geruime tijd hoofdpijn klachten tot gevolg. Ze heeft hierover bij Tranvision geklaagd. Als ze de ombudsman laat weten geen reactie van Transvision te ontvangen, vraagt de ombudsman aan de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS), de gemeentelijke dienst die verantwoordelijk is voor AOV, na te gaan wat de stand van zaken is betreffende de klachtbehandeling. Na interventie via WZS heeft Transvision contact opgenomen met verzoekster, is haar klacht besproken en zijn er zijn afspraken gemaakt dat zij voortaan ruim van tevoren door de chauffeurs gebeld zal worden zodat zij de tijd heeft om van haar woning naar de taxi-(bus) te gaan. Volgens WZS heeft Transvision laten weten dat verzoekster met deze afspraak tevreden is en tot op heden zijn er geen nieuwe klachten binnen gekomen. Nu de klacht lijkt opgelost, sluit de ombudsman het dossier. (25681) Aanvullende Openbaar Vervoer van Connexxion Een vrouw maakt gebruik van AOV (aanvullend openbaar vervoer) deur tot deur van Connexxion. Ze ervaart dat er elke rit wel iets aan de hand is. Ze is meerdere keren te laat, of

2 zelfs in het geheel niet, opgehaald. Al diverse keren heeft zij bij zowel de klantenservice van Connexxion als bij het WMO Loket geklaagd. Connexxion biedt tegoedbonnen, schrijft excuusbrieven en spreekt medewerkers aan op gemaakte fouten. Daarnaast stelt Connexxion dat de ritten over het geheel binnen de met Amsterdam afgesproken foutmarge van zeven procent vallen en dat Connexxion positief uit het reizigerstevredenheidonderzoek komt. De vrouw heeft alsnog weinig vertrouwen in de service van Connexxion en wendt zich tot de ombudsman voor een breed onderzoek. De ombudsman polst bij de gemeente en Cliëntenbelang naar de gemeten kwaliteit van de dienstverlening van Connexxion. Zowel de gemeente als Cliëntenbelang blijken wekelijks overleg te hebben met Connexxion en eventuele problemen te bespreken. Na een periode waarin er veel klachten waren, gaat het nu over het algemeen goed in de ogen van de gemeente en ook Cliëntenbelang. De ombudsman concludeert dat Connexxion de fouten die bij de vrouw zijn gemaakt, erkent en geprobeerd heeft dit goed te maken. De ombudsman heeft niet het vermoeden dat er hier sprake is van een structureel probleem en ziet dan ook geen aanleiding voor nader onderzoek naar de ritten door Connexxion. Wel is het opgevallen dat de avond dat Connexxion de vrouw niet kon ophalen er niets bekend is over de optie dat ze op kosten van Connexxion een taxi kon bestellen. Desgevraagd zegt Connexxion hierover dat de telefonistes de opdracht hebben om eventueel vervangend vervoer aan te bieden. In het geval er echter geen ritboeking in het systeem staat kan een telefoniste ook niet vervangend vervoer aanbieden omdat Connexxion dan niet weet of er wel een ritboeking in had moeten staan en hoe laat deze dan is. Mocht nadien blijken dat er wel een boeking had moeten zijn, kijkt Connexxion per geval hoe ze dat oplossen. De ombudsman ziet geen aanleiding tot nader onderzoek en hij sluit het dossier. (25722) vragen over kosten van uitvaart door gemeente Het Team Rampen, Uitvaarten en Pension (TRUP) van de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven (WZS) van de gemeente Amsterdam verzorgt de uitvaart van overleden personen in het geval er geen nabestaande is die de uitvaart regelt. Een vrouw heeft sinds jaren geen contact meer met haar vader als die overlijdt. Na overleg tussen de vrouw en TRUP, gaat TRUP de uitvaart regelen. Zij ligt dan in het ziekenhuis. Voor de afwikkeling van de nalatenschap schakelt ze een executeur in. Als zij van de executeur de boedelbeschrijving met daarop de kosten van de uitvaart en TRUP ontvangt, heeft ze daar veel vragen over. De kosten zijn hoger dan verwacht en bepaalde kosten zijn in haar ogen onnodig (hoog). Daarnaast is er volgens haar een deel van de administratie van haar vader verdwenen en zijn er fouten gemaakt bij de uitvaart. Ze heeft over de hele gang van zaken geklaagd bij WZS. Er volgt een gesprek tussen de vrouw en TRUP. In de klachtafhandelingsbrief staat dat haar klachten en vragen zijn besproken en concludeert WZS dat TRUP juist heeft gehandeld en de kosten redelijk zijn. Er is geen administratie achtergehouden. De vrouw heeft echter nog geen bevredigend antwoord op haar vragen gekregen. Medewerkers van ombudsman besluiten om zelf bij TRUP langs te gaan om de openstaande vragen en de gang van zaken te bespreken. Het komt er op neer dat de kosten die TRUP zelf in rekening brengt voor het regelen van de uitvaart een vast bedrag is, dat door het college van Burgemeester en Wethouders is vastgelegd. De werkelijke kosten zijn vaak hoger. Indien er geen nalatenschap is, kiest de gemeente er voor de kosten zelf te dragen in plaats van deze op eventuele nabestaanden te verhalen. Het klopt verder dat de vader in een andere uitvaartcentrum dan op de uitvaartpolis vermeld staat, is gecremeerd. Na doorvragen door de ombudsman, blijkt dat een vergissing van TRUP te zijn geweest. Over het geheel genomen heeft de ombudsman echter niet het vermoeden dat TRUP de uitvaart niet correct heeft afgehandeld. Wel ziet hij aanleiding TRUP te adviseren in de communicatie met nabestaanden rond de vraag wie de uitvaart regelt

3 en de inhoud daarvan mede aandacht te besteden aan de kosten, bijvoorbeeld in de vorm van een folder of info op website. TRUP bedankt voor het advies, maar ziet daar om de volgende redenen van af. TRUP vindt het niet gepast om het kostenaspect bij nabestaanden te noemen. Volgens TRUP is er verder nooit discussie over de door de gemeente gemaakte kosten. Daar komt bij dat TRUP vreest dat nabestaanden bij het lezen van de kosten van een uitvaart in bijvoorbeeld een folder, juist vanwege de kosten, de uitvaart niet zelf willen doen. De uitleg komt de ombudsman niet onredelijk voor. Hij rondt de zaak af. (25458) compensatie van prijsstijging Een man wendt zich tot de ombudsman in verband met de reactie van WZS op zijn verzoek om compensatie. Tijdens een zitting bij de rechtbank heeft verzoeker in november 2012 samen met WZS een schikking getroffen. De schikking had betrekking op een PGB-budget voor een vervoersvoorziening. De hoogte van het budget was gebaseerd op offertes van augustus Het moment van aanschaf lag (door de procedures) pas in mei 2013 en de vervoersvoorziening viel duurder uit. De man wijt dat aan de langdurige besluitvorming van WZS en verzoekt de gemeente om compensatie hiervoor. Uit coulance is WZS bereid een tegemoetkoming van 352,46 toe te kennen. Deze tegemoetkoming is berekend aan de hand van CBS prijsindex voor consumentenprijzen. De man kan zich niet vinden in de hoogte van de tegemoetkoming. De ombudsman ziet geen aanleiding tot onderzoek over te gaan. (25508) in beroep tegen afwijzing uren huishoudelijke hulp Een man krijgt niet het aantal uren hulp bij huishouden (hbh) toegekend dat hij heeft aangevraagd (hij krijgt 7,5 ipv 10 uur). Zijn bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Hij is van plan in beroep te gaan bij de rechter. Aangezien de ombudsman dan niet bevoegd is onderzoek te doen, sluit de ombudsman het dossier. (25511) aangepast vervoer Een vrouw heeft na de geboorte van haar meervoudig gehandicapte dochter van 15 jaar een bus gekocht en laten aanpassen. Nu heeft zij een tweeling gekregen, waarvan de jongen hetzelfde syndroom heeft. Daarvoor heeft zij een aanpassing gevraagd op de bus (voor vervoer in kinderwagen). Dit is afgewezen omdat zij gebruik zou kunnen maken van het Aanvullende Openbaar Vervoer. Nu de bezwaarprocedure nog loopt, ziet de ombudsman geen rol voor zichzelf weggelegd. (25685) hulp voor blinde valt weg Voor een 82 jarige, zeer slechtziende vrouw is na meerder jaren de administratieve ondersteuning van een thuisbegeleidster via Amstelring gestopt. Nu weet ze niet wie haar kan helpen hiermee. Ze heeft één kind en die woont in Ghana. Deze hulp blijkt uit navraag niet via de gemeente te worden geleverd. Van de thuisbegeleidster verneemt de ombudsman dat de rechter heeft geoordeeld dat de vrijwilligershulp aangemerkt mag worden als een toereikende voorliggende voorziening en haar in het ongelijk heeft gesteld. De ombudsman verwijst haar voor vrijwilligers naar een organisatie in haar buurt. (25566) vragen over overgang zorg naar WMO een vrouw stuurt de ombudsman ter informatie de antwoorden door die zij van WZS heeft ontvangen op vragen over de overgang van zorg van de AWBZ naar de WMO. (25808 ) bejegening thuiszorg

4 De dochter van een vrouw beklaagde zich over een medewerker van Thuiszorg Cordaan die de vrouw onjuist had bejegend en een onveilig gevoel bij haar had gecreëerd. De vrouw is lichamelijk en visueel beperkt, daarom krijgt zij 1x per week voor 3 uur een huishoudelijke hulp. Het onveilige gevoel wordt veroorzaakt door de inzet van verschillende huishoudelijke hulpen die zeer gevaarlijke omstandigheden creëren: huishoudmiddel op de vloer gooien en met een mop eroverheen gaan. Een ander aspect wat het onveilige gevoel oproept is dat er diverse verschillende hulpverleners aan de deur komen. Mevrouw is slechtziend en weet dus niet wie er voor haar deur staat. Verzoekster geeft aan dat op deze manier iedereen binnen kan komen. Het tweede onderdeel van haar klacht, de onjuiste bejegening, bestaat uit het onbeschofte en anti sociale gedrag van de hulpverleners. Wanneer zij deze klachten meldt bij haar directe contactpersoon wordt hier niet naar geluisterd en niks aan gedaan, aldus de dochter. De ombudsman stuurt de klacht ter behandeling door naar het klachtenteam WMO. (25799) klacht opgelost Een man heeft uit frustratie over de handelwijze van GGD en met name WZS online namens zijn cliënt een klacht ingediend. Zijn frustratie was daarmee verdwenen. Bovendien heeft de GGD de klacht opgelost. Zelf heeft hij er verder geen behoefte aan dat zijn klacht door de ombudsman in behandeling wordt genomen. (25571) alsnog snelle levering De ombudsman ontvangt een afschrift van een klacht over Beenhakker. Beenhakker zou na meer dan zes weken niet reageren op een klacht over de levering/vervanging van (onderdelen) van hulpmiddelen voor vervoer. Als de ombudsman de klant van Beenhakker belt, lijkt het er naar uit te zien dat de onderdelen alsnog snel geleverd worden. De ombudsman sluit het dossier. Samenvatting verzoeken WZS vierde kwartaal (25873) verklaring bezittingen Het Team Rampen Uitvaarten en Pension regelt de uitvaart van een man. Zijn dochter vraagt TRUP om een verklaring van de bezittingen van haar overleden vader. TRUP laat haar weten op dat moment door drukte geen verklaring te kunnen geven. Het kan een jaar duren voordat TRUP haar de informatie geeft. De vrouw wilt de erfenis van haar vader verwerpen, hiervoor heeft zij de verklaring nodig. De ombudsman stuurt de klacht in overleg met de vrouw door naar de gemeente, aangezien het beleid van de ombudsman is een zaak pas in behandeling te nemen, nadat de organisatie zelf de gelegenheid heeft gehad om de klacht te behandelen. (25883) verkeerde zorgaanbieder op beschikking Een vrouw ontvangt een beschikking van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven voor begeleiding en advies bij het voeren van een huishouden. De zorgleverancier die op de beschikking staat laat haar weten deze dienst niet te kunnen bieden. De gemeente vertelt haar dat ze naar een andere zorgaanbieder kan gaan. Deze laat echter na een paar weken weten dat het niet gelukt is de beschikking te wijzigen op hun naam. De zorg kan dus niet doorgaan. Ze belt wekelijks met de MO-zaak echter zonder resultaat. De ombudsman vraagt het klachtenteam om dit direct op te lossen. WZS vertelt de ombudsman het volgende. Als voorkeursleverancier was Zorgkompas aangemerkt op de beschikking. Na haar bezwaar heeft de gemeente haar gezegd dat zij naar keuze een andere leverancier kon nemen. Verzoekster koos voor Cordaan. Toen de WMO-helpdesk van de vrouw vernam dat Cordaan geen hulp leverde, heeft de WMO helpdesk direct een naar Cordaan gestuurd. Na de

5 vraag van de ombudsman heeft WZS nogmaals contact met Cordaan opgenomen. De zorg gaat alsnog van start. Na deze geslaagd interventie sluit de ombudsman het dossier. Hij merkt wel op dat communicatie tussen WZS en de zorgleverancier hier niet goed is gegaan, waardoor de overgang van de ene naar de andere leverancier niet goed is gegaan. (25944) geen rolstoel naast scootmobiel Een vrouw vraagt een rolstoel aan voor haar moeder (73 jaar). De moeder kan in huis slechts korte tijd staan en lopen. De aanvraag is afgewezen omdat de moeder al een scootmobiel heeft. Zij is het niet eens met de afwijzing. Naar aanleiding van haar bezwaarschrift zal er iemand van de MO-zaak op huisbezoek komen. De ombudsman stelt voor dat ze dit eerst afwacht. De ombudsman ontvangt geen reactie op zijn s met de vraag hoe het is afgelopen. Hij sluit het dossier. (25960) verantwoording PGB niet op orde Een echtpaar ontvangt vanaf april 2011 een Persoonsgebonden Budget (PGB) voor hulp in de huishouding van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (WZS) van de gemeente Amsterdam. Ze huren hiervoor een vrouw in. Als de man na driekwart jaar een Burgerservicenummer aan de vrouw vraagt voor de verantwoording van het PGB, wil ze dat niet geven. Deze zorgverlener accepteert enkel contante betaling en geeft daar geen kwitantie voor. Als het echtpaar het PGB aan WZS moet verantwoorden, geeft hij aan dat de zorgverlener niet bereid is de benodigde gegevens te verstrekken. Uiteindelijk komt WZS tot het besluit de PGB voor 2011 ondanks het gebrek aan verantwoording niet terug te vorderen. In 2012 verzorgt dezelfde vrouw ook de hulp in de huishouding en weer kan de man de informatie over deze zorgverlener niet aan WZS geven. Hij neemt hierover contact op het de WMO-helpdesk met het verzoek om een afspraak maar de helpdesk gaat daar niet op in. WZS besluit de PGB voor 2012 bij gebrek aan verantwoording terug te vorderen. De man gaat niet tegen dit besluit in bezwaar. Als het echtpaar een brief van WZS krijgt over de terugvordering van het PGB, gaat de man naar het spreekuur van de ombudsman. Hij wil graag nog een keer in gesprek met WZS. De ombudsman vraagt of WZS hiertoe bereid is. WZS spreekt de man telefonisch, maar ziet geen grond om op de terugvordering terug te komen. De ombudsman vraagt WZS daarop naar de informatieverstrekking over de regels voor de verantwoording van het PGB aan het echtpaar. Daaruit blijkt dat WZS bij de toekenning van het PGB schriftelijk heeft meegedeeld dat ontvangers van een PGB de besteding moeten verantwoorden middels onder meer bewijs van betaling aan de zorgverlener en persoonsgegevens van de zorgverlener. Bij deze stand van zaken ziet de ombudsman geen grond voor verdere bemoeienis. (26053) op straat na herindicatie Een vrouw is licht verstandelijk beperkt en heeft GGZ problematiek. Haar drie kinderen zijn uit huis geplaatst. Ze heeft vier jaar beschermde woonvorm gehad via Philadelphia zorginstelling. Door verscherpte toepassing van de regels bij een herindicatie door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is de indicatie voor deze beschermde woonvorm op basis van de AWBZ niet verlengd. Ze krijgt wel lichtste klasse ambulante begeleiding, te weten 1,9 uur per week. Sinds februari 2014 is ze hierdoor thuisloos. Ze woont afwisselend bij moeder en zus, maar is geregeld een tijdje van de radar. MEE AZ zet zich in voor passende woonruimte en zorg voor deze vrouw, maar alle wegen lijken dood te lopen. Ze heeft geen recht op een urgentieverklaring voor een sociale huurwoning omdat ze uit een instelling komt. De Veldtafel van de GGD is op zoek naar opvang, maar voor de Maatschappelijke Opvang is haar problematiek te ingewikkeld en is zijzelf te kwetsbaar. Dienst Wonen Zorg en Samenleven

6 (WZS) is bezig deze groep van personen die buiten de boot lijken te vallen in kaart te brengen en daarop nieuw beleid te maken. MEE AZ legt de zaak voor aan de ombudsman. De ombudsman wint informatie in bij WZS en de GGD. Het gaat om opvang voor deze vrouw op de korte en langere termijn. Daarnaast gaat het om een grotere groep die door gewijzigde indicaties vanuit zorginstellingen op straat dreigen te komen. De ombudsman vraagt de GGD met klem op direct onderdak voor deze vrouw te regelen. De opties van de GGD zijn echter niet ideaal. Uit onderzoek door WZS komt dat de vrouw haar indicatie door scherpere toepassing van het beleid door CIZ is kwijtgeraakt en niet door het nieuwe beleid. Ze valt dus niet onder het overgangsrecht van staatssecretaris Van Rijn van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. WZS wil daarom een passende woning met zorg voor de vrouw regelen, maar dat is niet meer nodig als MEE AZ via via een geschikte plek bij SZV Zorgen en Wonen vindt. Ze huurt daar een kamer en SZV levert de ambulante zorg. Ondanks deze constructie zal MEE AZ als nog een indicatie(zzp VG 03) aanvragen bij het CIZ, omdat de huidige te licht is. Mede naar aanleiding van deze casus gaat MEE betrokkenen (inclusief CIZ) rond de tafel te brengen om te zorgen dat veranderend beleid niet tot zwervende zorgvragers zal leiden. WZS had voor de groep nieuw beleid voor huisvesting geformuleerd in de vorm van een woonmodule, maar was in de veronderstelling dat dit door het overgangsrecht van staatssecretaris Van Rijn niet meer noodzakelijk was. WZS is nu intern bij gemeente in overleg of en hoe de woonmodule voor doelgroep die door lagere indicaties dakloos wordt ingezet zal gaan worden. De ombudsman laat weten WZS weten graag op de hoogte gehouden te worden. Nu er een woning voor de vrouw is, sluit de ombudsman deze zaak. (26144) motivering arts Een vrouw beklaagt zich eind 2014 over een afwijzende beschikking van de MO-zaak uit 2011 op haar aanvraag voor huishoudelijke hulp. Ze kan zich niet vinden in de motivering en het advies van de arts. De Gemeentelijke Ombudsman behandelt alleen klachten over gedragingen die niet langer een jaar geleden hebben plaatsgevonden. Bovendien laat de ombudsman zich ook niet uit over het medisch-professioneel handelen van een arts. De ombudsman wijst haar op de mogelijkheid dit voor te leggen aan Cliëntenbelang Amsterdam. (26163) geen scootmobiel met vier wielen Een vrouw heeft al vele jaren een scootmobiel en toen haar oude aan vervanging toe was heeft ze in april 2014 deze (herverstrekker) gekregen. Deze scootmobiel maakt volgens verzoekster een vreemd geluid, onvoldoende snelheid en trekt naar rechts. Niet lang geleden is de scootmobiel ter controle weggeweest naar Welzorg, maar deze heeft niets kunnen ontdekken. In die periode had ze geen scootmobiel. De ombudsman neemt contact op met WZS. De vrouw blijkt zelf een vervangende scootmobiel te hebben geweigerd omdat ze alleen een vierwiel scootmobiel wil. De vrouw had altijd een scootmobiel op vier wielen. Destijds werd dit voor haar nodig geacht. Inmiddels zijn de inzichten over veiligheid van een vierwiel scootmobiel gewijzigd en (mede) ten gevolge daarvan heeft Amsterdam (4 à 5 jaar geleden) besloten de vierwiel scootmobiel uit het verstrekkingenpakket te halen. Een nieuwe kan dus niet meer geleverd worden, behalve als hervertrekker (= gebruikt) en dat is wat Welzorg gedaan heeft. Mogelijk is deze herverstrekker eigenlijk wat aan het eind van zijn latijn, maar via WZS/Welzorg is er dus geen andere. De vrouw wil in eerste instantie geen PGB voor een scootmobiel, maar na nader contact met WZS gaat ze toch akkoord met een PGB, waarmee ze zelf een vierwielscootmobiel kan kopen. Nu WZS aan een oplossing werkt, ziet de ombudsman geen grond voor verdere bemoeienis.

7 (26216) Amsterdamse tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Een vrouw (76) heeft al jaren een indicatie voor hulp in de huishouding. Ze betaalt hiervoor een (gedeeltelijke) eigen bijdrage. De gemeente Amsterdam bericht haar dat er tot eind 2015 een overgangsperiode geldt en dat zij het komend jaar de hulp houdt. Het CAK meldt dat de Wet Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) wordt afgeschaft en dat de gemeente deze regeling gaat overnemen. Volgens CAK gaat ze vanaf 1 januari 15 geen 12,- per uur maar 17,40 per uur betalen. De gemeente kan de vrouw pas informeren over de wijze waarop Amsterdam chronisch zieken en gehandicapten tegemoet zal komen nadat hierover besluitvorming heeft plaatsgevonden door het college. Vanwege deze onzekerheid polst de dochter van de vrouw bij de ombudsman of hij iets kan betekenen. Desgevraagd informeert de Dienst Wonen Zorg en Samenleven de ombudsman over de stand van zaken. Met ingang van 1 januari 2015 schaft het Rijk de Wtcg-korting van 33% op de eigen bijdrage voor zorg thuis af. Deze korting werd tot 2015 automatisch van de eigen bijdrage afgetrokken. De gemeente Amsterdam heeft er inmiddels voor gekozen om de Amsterdammers hiervoor tegemoet te komen. Uitgangspunt is dat de minimale eigen bijdrage voor cliënten in 2015 ongeveer gelijk blijft. Dit geldt ook voor de vrouw. Nadat de ombudsman dit aan de dochter heeft medegedeeld, sluit hij het dossier. (26227) alsnog uitbetaling PGB na uitspraak rechter Een vrouw is afhankelijk van hulp van derden voor haar huishouden. Ze zou hiervoor een PGB hebben. Ze komt bij de ombudsman en vertelt dat ze in 2013 en 2014 noch een PGB, noch zorg in natura heeft ontvangen. Dit terwijl ze zegt in het gelijk te zijn gesteld door de rechter. De ombudsman doet navraag bij de Dienst Wonen Zorg en Samenleven. WZS blijkt dezelfde klacht als de ombudsman in behandeling te hebben genomen. Omdat er terugvorderingsbeslissingen lagen kon er geen PGB worden toegekend. Nu ze in beroep gelijk heeft gekregen zal dit ook effect hebben op de terugvordering. Deze afhandeling vindt nu plaats. WZS heeft geen hulp in natura kunnen bieden omdat er geen geldige indicatie was. Volgens WZS heeft ze niet willen meewerken aan een onderzoek van de MO-zaak ter verlenging daarvan. De gemeente heeft de vrouw geschreven dat een nieuwe indicatie nodig is en dat ze een aanvraag kan doen via één van haar case-managers. Hierbij is het nodig dat ze bereid is mee te werken aan een onderzoek van de MO-zaak. (26310) ervaringen delen met wethouder Zorg Een man heeft de wethouder Zorg van Amsterdam half oktober 2014 een rapport van zijn eigen ervaringen met het aanvragen van meerdere voorzieningen op het gebied van zorg en inkomen voor een vriendin, gestuurd. Hij schrijft daarbij bereid te zijn deze ervaringen en mogelijke oplossingsrichtingen te bespreken. Omdat hij geen reactie ontvangt, stuurt hij op 30 november 2014 een reminder met het verzoek om te reageren aan de wethouder. Als hij eind december nog niets heeft vernomen van de kant van de gemeente, schrijft hij een klacht aan de ombudsman. De ombudsman vraagt de gemeente wat er met het rapport en de brief van de man is gedaan. Het klachtenteam van Cluster Sociaal laat weten wel bekend te zijn met de brief maar het rapport niet te hebben ontvangen via de wethouder. De ombudsman stuurt dit alsnog op. Daarop vraagt het team de betrokken afdelingen van de gemeente om een reactie geven aan de man. De ombudsman wacht deze reactie met belangstelling af. Jeugdbescherming Regio Amsterdam (26119) graag een andere gezinsmanager

8 een moeder van kinderen in de puberleeftijd is niet tevreden met de gezinsmanager van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Zo zou ze niet bij een overleg met meerdere partijen mogen zijn. Ze wil graag een andere gezinsmanager. De vrouw heeft ook contact opgenomen met het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg. Echter omdat ze zich zorgen maakt aan de hulp voor haar gezin, neemt ze ook contact op met de ombudsman in november De ombudsman polst bij het AKJ of het klopt dat het AKJ de moeder bij staat en dat is het geval. De ervaring van het AKJ is dat JBRA een verzoek om een andere manager altijd overweegt. De ombudsman legt de vrouw uit dat ze de ombudsman kan benaderen indien ze niet tevreden is met de uitkomst van de klachtbehandeling door JBRA.

Wachten op een Canta Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Wachten op een Canta Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wachten op een Canta Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 10 december 2010 RA1059823 Samenvatting Een 82-jarige gehandicapte Amsterdammer vraagt in augustus

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 29 juli 2011 RA110984 Samenvatting Een vrouw krijgt vanwege haar

Nadere informatie

Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 1 augustus 2012 RA121351 Samenvatting WZS heeft een vordering op een man omdat hij een

Nadere informatie

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010

Presentatie CAK. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Presentatie CAK Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Klanten 2010 Agenda 1. Uitvoering Wtcg 2. Film Wtcg 3. Informatieverzoek 4. Wtcg portaal 5. Aanvraag en bezwaar algemene tegemoetkoming

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Het vastzetten van een scootmobiel in een AOV-taxi Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Connexxion

Het vastzetten van een scootmobiel in een AOV-taxi Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Connexxion Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het vastzetten van een scootmobiel in een AOV-taxi Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Connexxion Samenvatting 18 juli 2013 RA131246 Een vrouw maakt gebruik

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK. Datum: 25 maart Rapportnummer: 2014/024 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Datum: 25 maart 2014 Rapportnummer: 2014/024 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK niet klantvriendelijk te werk is gegaan bij het behandelen

Nadere informatie

Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen.

Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. 3.1. Activering 3.1.1. Ingekomen vóór

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigering vergoeding extra energiekosten chronisch zieke niet gemotiveerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Dienstencentrum,

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016.

Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Dossiernummer 2016 044 RAPPORT Verzoekster Mevrouw A., hierna genoemd: verzoekster. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift met bijlagen op 16 juni 2016. Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012

De Wmo en de inkomensondersteuning. mei 2012 De Wmo en de inkomensondersteuning Zorgpoort mei 2012 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Boetes voor onverzekerd rijden Wmo-snorfiets Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Boetes voor onverzekerd rijden Wmo-snorfiets Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Boetes voor onverzekerd rijden Wmo-snorfiets Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 15 november 2012 RA122019 Samenvatting De Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak

Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak Rapport Gemeentelijke Ombudsman Falende indicering door MO-zaak Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven De MO-zaak 6 februari 2013 RA121464 Samenvatting Een vrouw lijdt aan een ziekte van het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246

ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 ECLI:NL:RBBRE:2011:BP8246 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 25-02-2011 Datum publicatie 18-03-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10 / 938 Wmo Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013

Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013 Gemeente Waterland augustus 2014 Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 3 2. CLIËNTTEVREDENHEID... 3 3. HET WMO-LOKET... 3 3.1 AANVRAGEN... 4 3.2 INDICATIES...

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman In plaats van trajectvergoeding gekort op uitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Re-integratiebedrijf Amsterdam Dienstencentrum, Juridische Zaken Samenvatting

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten

Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten Rapport Geduld, een schone zaak? Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de gemeente Voorschoten gegrond.

Nadere informatie

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning

Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Zo regelt Den Haag de maatschappelijke ondersteuning Alles over uw rechten en plichten en de aanvraagprocedure binnen de Wmo 2015 Ondersteuning voor thuiswonende Hagenaars Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten

Nadere informatie

Het moment van aanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Het moment van aanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Het moment van aanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 8 april 2010 RA1050023 Samenvatting Een inwoonster van Amsterdam vraagt een persoonsgebonden

Nadere informatie

Huishoudelijke hulp blijft uit door registratiefouten Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Cordaan

Huishoudelijke hulp blijft uit door registratiefouten Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Cordaan Rapport Gemeentelijke Ombudsman Huishoudelijke hulp blijft uit door registratiefouten Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Cordaan 7 mei 2013 RA130760 Samenvatting Een weduwe van 79 jaar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

Hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden Hulp bij het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Uitgave van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken. Dit is een samenwerkingsverband van de

Nadere informatie

Niet goed ingespeeld op achterstand bij herindicatie thuiszorg Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Niet goed ingespeeld op achterstand bij herindicatie thuiszorg Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Niet goed ingespeeld op achterstand bij herindicatie thuiszorg Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 23 april 2013 RA130694 Samenvatting Twee Amsterdamse burgers

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie

Eigen bijdrage Wmo 2009. Informatie Eigen bijdrage Wmo 2009 Informatie CAK Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo en is verantwoordelijk voor de financiering van AWBZ-instellingen.

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Centraal Administratiekantoor (hierna: CAK): door zijn handelen haar moeder een grote

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer :

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer : EINDRAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer : 14.1.052 Klacht Verzoekers zijn het er niet mee eens dat er geen rekening is gehouden met hun persoonlijke

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 juli 2007 Rapportnummer: 2007/156

Rapport. Datum: 24 juli 2007 Rapportnummer: 2007/156 Rapport Datum: 24 juli 2007 Rapportnummer: 2007/156 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop de gemeente Oirschot in het kader van de uitvoering van de Wet werk en bijstand is omgegaan met haar

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen

Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Chaotische behandeling van bijzondere bijstandsaanvraag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Bijzondere Doelgroepen 16 september 2011 RA111228 Samenvatting Een

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is iets anders dan een bezwaar We leggen in deze folder eerst uit hoe u een klacht kunt indienen en daarna hoe u een bezwaarschrift kunt indienen.

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Ten onrechte twee keer afgewezen voor collectieve ziektekostenverzekering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 februari 2011 Rapportnummer: 2011/005

Rapport. Datum: 3 februari 2011 Rapportnummer: 2011/005 Rapport Datum: 3 februari 2011 Rapportnummer: 2011/005 2 Klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht 1. Verzoekster klaagt erover dat CZ Zorgkantoor haar tot twee keer toe ten onrechte een

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman Waarom stelt de gemeente mij zoveel vragen? inzake de klacht van mevrouw L. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg

Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg Rapport Gemeentelijke Ombudsman Levering elektrische rolstoel duurt zeventien maanden Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Welzorg 18 oktober 2011 RA111409 Samenvatting Een vrouw vraagt

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen pas in juni 2008 middels een definitieve berekening te kennen heeft gegeven dat verzoeker alsnog recht heeft op de huurtoeslag

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker, die een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontving ter bekostiging van ondersteunende begeleiding, klaagt er over dat het Agis Zorgkantoor te Amersfoort bij brieven van 21 april

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket?

Hoe tevreden bent u over de volgende onderdelen van het Wmo-loket? Vragenlijst Hulp bij het huishouden 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer Dossiernummer 2012 069 RAPPORT Verzoekster Mevrouw R. A. Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer 2012

Nadere informatie

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven

Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Waar blijft de fiets? Dienst Zorg en Samenleven 23 juli 2007 RA0713703 Samenvatting Een vrouw vraagt bij de Dienst Zorg en Samenleven een speciale fiets aan. Bijna acht

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman Te lang radiostilte over nieuwe regeling inzake de klacht van mevrouw M. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2010 CAK Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw N. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Informatie over gratis parkeervergunning

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er over dat de Nederlandse ambassade in Kampala, Uganda, bij de aanvraag om verlening van visum kort verblijf aan een vriendin uit Uganda onduidelijke informatie heeft

Nadere informatie

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Toelichting op het besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 2 INHOUDSOPGAVE Toelichting

Nadere informatie

Problemen bij aanvraag minimavoorziening Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Problemen bij aanvraag minimavoorziening Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Problemen bij aanvraag minimavoorziening Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 5 november 2009 RA0935555 Samenvatting Twee verzoekers wenden zich onafhankelijk

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Tweede kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Tweede kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 3 september 2007 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032

Rapport. Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 Rapport Datum: 31 januari 2011 Rapportnummer: 2011/032 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de griffie van het gerechtshof Den Haag hem het arrest van 17 juli 2008 niet heeft toegestuurd met als gevolg

Nadere informatie

Rapport betreffende een klacht over Menzis Zorgkantoor uit Enschede. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen uit Enschede.

Rapport betreffende een klacht over Menzis Zorgkantoor uit Enschede. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen uit Enschede. Rapport 2 p class="c3">rapport Rapport betreffende een klacht over Menzis Zorgkantoor uit Enschede. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Menzis Zorg en Inkomen uit Enschede. Datum: Rapportnummer:2011/197

Nadere informatie

Nieuwe bruikleenauto of Canta? een slepend proces Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Nieuwe bruikleenauto of Canta? een slepend proces Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Nieuwe bruikleenauto of Canta? een slepend proces Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 9 februari 2012 RA120188 Samenvatting Een gehandicapte vrouw maakt al meer dan 10 jaar gebruik van

Nadere informatie

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

Doorverwijzing naar Wmo nutteloos Gemeente Almere Publiekszaken

Doorverwijzing naar Wmo nutteloos Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Doorverwijzing naar Wmo nutteloos Gemeente Almere Publiekszaken 30 mei 2013 RA130952 Samenvatting Een vrouw met twee kinderen krijgt via het Leger des Heils een woning toegewezen

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat?

Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht of bezwaar indienen Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN

BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN BESCHRIJVING VAN DE VERZOEKEN Enkele zaken raakten meerdere afdelingen of andere RVE s binnen het sociaal domein. Die dossiers zijn dan op beide plaatsen opgenomen. 1. Activering Ingekomen vóór 1 januari

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht. Datum: Rapportnummer: 2013/0008

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht. Datum: Rapportnummer: 2013/0008 Rapport Rapport over een klacht betreffende het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank te Utrecht. Datum: Rapportnummer: 2013/0008 2 Klacht Op 20 juni 2012 ontving de Nationale ombudsman een

Nadere informatie

Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat?

Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht of een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht We leggen in deze folder uit hoe u een klacht en hoe u een bezwaarschrift indient. Als u niet

Nadere informatie

I n f o r m a t I e f o l d e r

I n f o r m a t I e f o l d e r I n f o r m a t I e f o l d e r INDIVIDUELE VOORZIENINGEN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Algemeen Wanneer u in uw leven te maken krijgt met ziekte of handicap, kan dat betekenen dat u allerlei beperkingen

Nadere informatie

Telefonisch horen bij een klacht Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken

Telefonisch horen bij een klacht Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Telefonisch horen bij een klacht Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken 24 april 2007 RA0612797 Samenvatting Een vrouw, die leeft van een bijstandsuitkering, gaat stage lopen.

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk januari 2009 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2009 1 januari 2009 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HEEMSKERK 2009 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer Z/2008/148754 Wettelijke grondslag:

Nadere informatie

Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Eisen aan klachtafhandeling Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 7 januari 2010 RA1046612 Samenvatting Een inwoonster van Amsterdam is niet tevreden over het Aanvullend

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007

Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen Derde en vierde kwartaal 2007 Rapportage uitvoering Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Drimmelen 2007 Derde en vierde kwartaal 2007 Versie : 1 Datum : 15 februari 2008 Samengesteld door : J. van den Hoogen-Stallen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), kantoor Haarlem: tot op het moment waarop zij zich

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

DE EIGEN BIJDRAGE WMO

DE EIGEN BIJDRAGE WMO DE EIGEN BIJDRAGE WMO De eigen bijdrage Wmo in de gemeente Scherpenzeel Postbus 100 3925 ZJ SCHERPENZEEL Stationsweg 389a 3925 CC SCHERPENZEEL Telefoon: (033) 277 23 24 Fax: (033) 277 46 84 E-mail: info@scherpenzeel.nl

Nadere informatie