Een klacht of bezwaar indienen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een klacht of bezwaar indienen."

Transcriptie

1 Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat?

2 Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht aan: CIZ Klachtafhandeling Postbus 114, 3970 AC Driebergen Bezwaar Een bezwaarschrift dient u altijd schriftelijk (per post of gescand per ) in. U richt het aan: CIZ t.a.v. Team Bezwaar en Beroep Postbus 94, 3970 AB Driebergen We leggen in deze folder uit hoe u een klacht en hoe u een bezwaarschrift indient. Als u niet precies weet of er sprake is van een klacht of van een bezwaar, neem dan telefonisch contact op met het CIZ via Let op: u moet een bezwaar wel op tijd indienen bij het CIZ. Klacht Een klacht dient u in als u van mening bent dat het CIZ zich naar u toe verkeerd heeft gedragen. Bijvoorbeeld als een medewerker u niet goed te woord heeft gestaan, of als u onduidelijke informatie kreeg. Een klacht kunt u in een (telefoon)gesprek kenbaar maken of schriftelijk (per post). Bezwaar Als u het niet eens bent met de inhoud van een besluit van het CIZ, kunt u een bezwaar indienen. Dat heet officieel een bezwaarschrift. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het zorgprofiel waar u volgens het besluit aanspraak op kunt maken, of omdat u niet in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Een bezwaar stuurt u altijd schriftelijk, of per (als gescand ondertekend document), naar het CIZ. 3

3 Klacht indienen Een klacht dient u in als u van mening bent dat het CIZ zich naar u toe niet goed heeft gedragen. Bijvoorbeeld als een medewerker u niet goed te woord heeft gestaan, of als u onduidelijke informatie kreeg. Uw klacht wordt afgehandeld volgens ons klachtenreglement. Dat staat op ciz.nl. Op uw verzoek sturen wij u het reglement toe. (Telefoon)gesprek met een medewerker of per brief Indien u een klacht heeft, horen wij dat graag snel. U kunt uw klacht direct kenbaar maken in een gesprek met een medewerker. Bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek, huisbezoek of spreekuur. U kunt ook bellen met ons via De commissie handelt alleen schriftelijk ingediende klachten af. Met inschakeling van de commissie duurt het wel langer voordat uw klacht is afgehandeld. Wij doen ons uiterste best uw klacht op een juiste manier te behandelen, op deze manier kan het CIZ in de toekomst klachten voorkomen. Bent u het niet eens met hoe uw klacht is afgehandeld? Dan kunt u de Nationale ombudsman schriftelijk om onderzoek vragen. Meer informatie hierover krijgt u bij de Nationale ombudsman: Bezwaarschrift indienen Uw klacht schriftelijk indienen kan ook. Vermeld in uw brief waar de klacht over gaat, de datum, uw handtekening en uw adresgegevens. Stuur uw klacht naar: CIZ Klachtafhandeling, Postbus 114, 3970 AC Driebergen. Afhandeling klacht Na ontvangst van uw klacht sturen wij u binnen twee werkdagen schriftelijk een ontvangstbevestiging. Een leidinggevende neemt vervolgens binnen drie werkdagen telefonisch contact met u op om tot een oplossing te komen. Het CIZ doet daarna zijn uiterste best om uw klacht binnen twee weken af te handelen. Soms is de klacht ingewikkeld of de oplossing niet naar tevredenheid. In dat geval kan het CIZ advies vragen aan een onafhankelijke klachtencommissie voordat uitspraak wordt gedaan over uw klacht. U kunt zelf ook aangeven dat die klachtencommissie ingeschakeld moet worden. Als u het oneens bent met een besluit van het CIZ, kunt u een bezwaar indienen. Dat heet officieel een bezwaarschrift. U kunt bijvoorbeeld een bezwaarschrift indienen tegen het zorgprofiel waar u volgens het besluit aanspraak op kunt maken, of omdat u niet in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz. Ook als het CIZ niet binnen zes weken een besluit heeft afgegeven, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat kan niet tegen de leveringsvoorwaarden (zorg in natura of persoonsgebonden budget) die in het indicatiebesluit worden genoemd. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan: Uw naam en adres, de datum en uw handtekening; Uitleg waartegen u precies bezwaar maakt en waarom u dat doet. Stuur ook een kopie mee van het indicatiebesluit, of omschrijf het indicatiebesluit waarmee u het oneens bent. 4 5

4 Een bezwaarschrift kunt u alleen schriftelijk, of per (als gescand ondertekend document), indienen. Als het bezwaarschrift niet door uzelf, maar door iemand namens u wordt gestuurd, moet er ook een machtiging of bewijs van wettelijke vertegenwoordiging bij. Stuur het bezwaarschrift aan: CIZ, t.a.v. Team Bezwaar en Beroep, Postbus 94, 3970 AB Driebergen Binnen zes weken en volledig U moet uw bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Als u het bezwaarschrift te laat opstuurt of als het niet compleet is, krijgt u schriftelijk bericht dat het niet aan de wettelijke vereisten voldoet. In die brief staat ook wat u daar nog aan kunt doen en binnen welke termijn ontbrekende gegevens bij het CIZ moeten zijn. Anders kan het CIZ uw bezwaar niet ontvankelijk verklaren en wordt het inhoudelijk niet behandeld. Behandeling bezwaarschrift Als uw bezwaarschrift aan alle vereisten voldoet wordt het in behandeling genomen. Vanaf dat moment heeft het CIZ maximaal 21 weken de tijd om te beslissen op uw bezwaar. Tot een beslissing op uw bezwaar is genomen, geldt het afgegeven indicatiebesluit. Toelichting en opvragen medische informatie Als het CIZ uw bezwaar in behandeling neemt, krijgt u een bevestigingsbrief. Daarin wordt gevraagd of u gehoord wilt worden door een medewerker van het CIZ. U kunt dan telefonisch of op ons kantoor een toelichting geven op uw bezwaar. Het CIZ kan ook zelf nog vragen hebben over uw situatie. Wij kunnen u daarvoor telefonisch benaderen of uitnodigen voor een spreekuur. Ook kan voor de afhandeling van uw bezwaar door ons medische informatie opgevraagd worden over uw gezondheid. In de bevestigingsbrief vragen wij u om daarvoor een (bijgevoegde) machtiging in te vullen, deze te ondertekenen en zo snel mogelijk aan ons terug te sturen. Beslissing op bezwaarschrift Het CIZ heeft zes weken de tijd om een beslissing op bezwaar te nemen, en kan deze termijn met zes weken verlengen. Vaak kan binnen zes weken een beslissing genomen worden. Soms duurt dit langer, bijvoorbeeld omdat wij wachten op medische informatie. Als een beslissing is genomen, zijn er een paar mogelijkheden: Het CIZ komt aan uw bezwaar tegemoet: uw bezwaar is gegrond. U krijgt een definitieve beslissing op bezwaar, met de nieuwe aanspraak op zorg vanuit de Wlz. Het CIZ kan niet (helemaal) aan uw bezwaar tegemoet komen: u krijgt eerst een voorgenomen beslissing op bezwaar. Wij zijn dan wettelijk verplicht om advies te vragen aan het Zorginstituut Nederland (ZIN). Daarna nemen wij een definitieve beslissing. Als het CIZ uw bezwaar volledig ongegrond verklaart, blijft het besluit geldig of kunnen wij uw aanspraak op zorg vanuit de Wlz vervangen. Als het bezwaar deels ongegrond is, staat in de definitieve beslissing de nieuwe aanspraak op zorg vanuit de Wlz. Bij een advies van het ZIN kan het maximaal 21 weken duren voordat het CIZ definitief beslist. Beroep en hoger beroep Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaar, of als het CIZ niet tijdig een beslissing heeft genomen, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. In de beslissing op uw bezwaar leest u bij welke rechtbank u terecht kunt. De termijnen en eisen voor een beroepschrift zijn dezelfde als die voor een bezwaarschrift. Tegen een uitspraak van de rechter kunt u in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Voorlopige voorziening Als u niet kunt wachten op de afhandeling van uw bezwaar of beroep (u heeft een spoedeisend belang) kunt u via de rechtbank aan de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dit kan niet via het CIZ. 6 7

5 Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) Heeft u blijvend langdurige zorg nodig? Dan kunt u een beroep doen op de Wet langdurige zorg (Wlz). Het CIZ onderzoekt of u aanspraak op zorg kunt krijgen en zo ja, op welk zorgprofiel u aanspraak kunt maken. Meer informatie Wilt u meer weten over het indienen van een klacht of een bezwaar? Voor informatie over een klacht neem dan contact op met het CIZ op telefoonnummer Voor meer informatie over een bezwaar belt u met Deze folder is een uitgave van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Januari

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst?

Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Welke rechten heeft u bij de Belastingdienst? Wat mag u verwachten in uw contacten met de Belastingdienst? Kent u uw rechten als belastingbetaler? Deze brochure gaat daarover. Zo kunt u lezen hoe snel

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen?

Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Wanneer kan de Nationale ombudsman u helpen? Problemen met de overheid? De Nationale ombudsman ondersteunt u graag. De overheid is er voor u. Maar soms ervaart u dat niet zo. Bijvoorbeeld als de procedures

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

I N F O R M A INFORMA T I E TIE

I N F O R M A INFORMA T I E TIE HEEFT HEEFT U U EEN EEN KLACHT? INFORMATIE Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Hoe zit dat met de IOW?

Hoe zit dat met de IOW? uwv.nl werk.nl Hoe zit dat met de IOW? Informatie over de IOW-uitkering Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf

Heeft u een klacht? Laat het ons weten. Klachten over uw behandeling/verblijf Heeft u een klacht? Laat het ons weten Klachten over uw behandeling/verblijf Wij doen ons uiterste best om een goede behandeling te bieden die aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Onverhoopt kan het

Nadere informatie

Oneens met uw registratie bij BKR?

Oneens met uw registratie bij BKR? Oneens met uw registratie bij BKR? bkr.nl Heeft u uw gegevens bij BKR opgevraagd, maar bent u het niet eens met uw registratie? In deze brochure leest u welke stappen u in dit geval kunt ondernemen. Stap

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato

U heeft een klacht en dan. Informatie over de klachtenregeling van Cato U heeft een klacht en dan Informatie over de klachtenregeling van Cato November 2014 Als u niet tevreden bent Dagelijks zetten onze medewerkers zich in voor u als bewoner of klant. Uw welzijn en een goede

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan?

Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Hoe vraagt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aan? Inhoud Deze brochure 2 Rechtsbijstand of mediation 2 - Waar kunt u terecht met uw juridische probleem, vraag of conflict? 2 - Hoe helpt het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie