L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d"

Transcriptie

1 L e d e n w e r v i n g & l e d e n b e h o u d TENNIS PROMOTOR NAJAARSWEG SK ENSCHEDE

2 Inleiding Ledenwerving is voor iedere tennisvereniging een onderwerp dat permanent op de agenda zou moeten staan. Liefst gecoördineerd vanuit een speciale commissie, met voldoende draagvlak en organisatorisch vermogen om structureel aan het werk te gaan. Wij realiseren ons dat hiervoor (opnieuw) een beroep wordt gedaan op uw vrijwilligerskader. Vanuit onze organisatie kan de vereniging rekenen goede ondersteuning om uw vrijwilligers zoveel mogelijk te helpen en ontlasten. Waar begin je? Hoe pakken we het aan? Wat werkt wel en wat werkt niet? Vragen waarmee wij met kennis en ervaring uit de praktijk uw vereniging kunnen helpen. Dit stuk dient als eerste aanzet daartoe. Wij hopen dat u met ons de handschoen oppakt. Tennis nonstop Veel nuttige informatie over dit onderwerp vindt u op de website van de KNLTB. Spelen, Leren, Ontmoeten, Binden en Fit Voelen zijn de pijlers waarop het concept van TENNIS NONSTOP gestoeld is. Voor iedere pijler zijn de diverse motivaties beschreven waarom iemand eventueel lid van uw vereniging wil worden en blijven. Allemaal waardevolle informatie maar met alleen maar lezen en ideeën opdoen kom je er niet. We moeten actief een start maken! De commissie Zoals eerder vermeld, een speciale commissie voor ledenwerving en ledenbehoud werkt het beste en zorgt ervoor dat de zaken goed beklijven. Mocht er al een dergelijke commissie zijn, MOOI! Is er nog geen commissie, dan bent u (als lezer van dit stuk) waarschijnlijk als eerste aan zet. Er zijn verschillende doelgroepen te benaderen zoals jeugd, jong volwassenen, gezinnen met jonge kinderen, of juist de senioren. Breng als het kan enige diversiteit in de commissie aan met mensen die een persoonlijke affiniteit of ervaring hebben met de betreffende doelgroep. Het is altijd handig om iemand te hebben die een mooie pakkende advertentie of flyer kan opmaken. Het is verstandig dat een bestuurslid zitting neemt in de commissie (eventueel als voorzitter). Dit om duidelijke communicatie richting het bestuur en efficiënte besluitvorming te bevorderen. Vanwege de administratieve handelingen is een korte lijn met de ledenadministratie ook zeer gewenst. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van een lijst met geworven prospectleden, eventueel te verwerken tot volwaardige leden, speciale afspraken m.b.t. het lidmaatschapsgeld, of het versturen van een welkomstbrief. Kortom, allerlei zaken waarvan de ledenadministratie nauwkeurig op de hoogte moet zijn. De trainer(s) moet zeker betrokken worden bij de commissie, of zitting nemen in de commissie. Zoals u weet, is tennis best lastig om zomaar even onder de knie te krijgen. Door het volgen van tennisles, leert iemand de basistechnieken sneller aan, kan zodoende sneller het spel spelen en vergroot je de kans dat iemand snel plezier beleeft aan de sport. De lessen zijn in groepsverband waardoor iemand direct meerdere mensen leert kennen. De lessen bieden houvast om structureel deel te nemen en naar de vereniging te komen. De trainer kan actief de mensen enthousiasmeren voor passende clubevenementen en natuurlijk het belangrijkste: enthousiasmeren om lid te worden! Werven Bepaal welke doelgroep(en) je wilt bereiken en waar ze zich bevinden. Specificeer belangrijke kenmerken van een doelgroep, leef je in en probeer een passend aanbod te doen. Dit aanbod kan per doelgroep dus verschillend zijn. Bepaal vervolgens een aantrekkelijke aanbieding per doelgroep. Werven, of overhalen om deel te nemen vergt een actie, een stimulans om mee te doen, vervolgens plezier te beleven en uiteindelijk lid te worden van de vereniging. De actie onder de aandacht brengen, kan bijvoorbeeld door middel van een flyer, advertentie of via sociale media. Leg de gehele procedure vast in een draaiboek. Dan kun je aan de slag. 1

3 Als we het hebben over pure ledenwerving, gaan we even niet uit van de personen die uit eigen beweegredenen lid zijn geworden van de vereniging. Natuurlijk moeten we deze personen niet vergeten! Ze zijn net zo welkom en dienen ook optimaal bediend te worden. We moeten ze daarom direct betrekken in dezelfde activiteiten als voor geworven leden. Er zijn waarschijnlijk ook leden die bijvoorbeeld al één jaar lid zijn en ook betrokken moeten worden in het aanbod. Meer mensen en meer interactie, betekent meer binding en clubgevoel. Mensen vinden het fijn om ergens bij te horen. Niet veel mensen houden ervan om onder hun kennissenkring iets te verkopen. Echter gaat mond op mond reclame binnen een kennissenkring vaak onbewust en blijkt zeer doeltreffend te werken. think outside the box, en kijk wat je kunt verzinnen waarbij de eigen van de vereniging nieuwe leden gaan werven. Leren en de rol van tennisles en tennistrainer De belangrijke rol van tennisles en de trainer is al benoemd. Binnen de wervingsactie is een aanbieding inclusief tennisles daarom een logische stap. Naast professioneel het vak uitoefenen, moet de trainer vooral ook kunnen enthousiasmeren, vragen direct kunnen beantwoorden of mensen kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon. Voor nieuw geworven leden is de trainer in eerste instantie vaak de (ver)bindende factor met de vereniging. De trainer moet goed op de hoogte zijn van alle relevante activiteiten op de vereniging, goed bereikbaar zijn en vooral ook proactief zijn. Je moet ervoor zorgen dat de trainer daarom alle middelen tot zijn beschikking heeft om zijn taak goed uit te voeren. Het is erg onplezierig om als trainer van de vereniging Dat weet ik niet te moeten zeggen, zeker als het een nieuw of proef lid betreft. Stel zo nodig een lijst samen met alle mogelijke vragen die een nieuw geworven lid zou kunnen stellen. Ga hierbij uit van iemand die niets over tennis weet. Het is overigens ook verstandig om de trainer altijd op de hoogte te stellen van elk nieuw lid. Of deze nu geworven is of niet. Simpelweg een seintje vanuit de ledenadministratie is voldoende. De trainer kan dan vrijblijvend eens contact opnemen, diegene eventueel uitnodigen voor een proefles of een (club)evenement waarbij de trainer betrokken is. Ontmoeten verenigen vereniging! Veel mensen zijn of worden lid van de vereniging vanwege de sociale contacten. Het is belangrijk dat nieuwe leden daarom ook zo spoedig mogelijk sociale contacten kunnen opdoen. Het spelen van tennis is hierbij de verbindende factor. Toss avonden, beginnerstoernooitjes, extra thematische inloop trainingen, etc. Er zijn tal van activiteiten te verzinnen. Gebruik hierbij opnieuw de input en het organisatievermogen van de trainer. Zorg dat nieuwe leden makkelijk contact kunnen maken met bestaande leden. Nodig daarom altijd ook bestaande leden uit voor de betreffende activiteiten. Of vraag bijvoorbeeld een bestaand lid om op eigen initiatief eens met een groepje nieuwe leden te tennissen. Binden Uit onderzoek van de KNLTB blijkt dat veel nieuwe leden na drie jaar alweer afscheid nemen van hun vereniging. Eén van de hoofdredenen is dat men geen aansluiting vindt binnen de vereniging. Door goede invulling te geven aan alle bovengenoemde aspecten zijn we al aardig op weg om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Binding is een gevoel, iets dat je moet creëren en dat moet groeien. Daar kun je wel aan werken maar kun je niet forceren. Wanneer nieuwe leden enthousiast zijn en veel deelnemen aan activiteiten, schroom dan niet om deze leden ook te benaderen om als vrijwilliger een bijdrage te leveren. Kennelijk hebben ze het naar t zin op de vereniging. Waarschijnlijk doe je dit pas na een jaar. 2

4 Opnieuw werkt in deze de persoonlijke benadering het best. Dus neem de tijd om even met iemand te praten en stel je vraag. Nogmaals, mensen willen graag ergens bij horen en het is ook leuk om ergens voor gevraagd te worden. Ook al wil iemand niet, dan toch heb je de vereniging positief proberen te verbinden aan de persoon. Structuur en continuïteit Tot slot menen wij dat vooral structuur en continuïteit belangrijk zijn. Het doel moet zijn om constant een passend aanbod van activiteiten te bieden en constant de interactie tussen leden te stimuleren. Natuurlijk vormt een permanente commissie al veel houvast. Maar commissieleden wisselen waarbij het gevaar dreigt dat kennis en ervaring verloren gaat. Het vastleggen van draaiboeken, evaluaties, slechte ervaringen, verbeteringen etc. is essentieel. Na enige tijd kan, om wat voor reden dan ook, het enthousiasme of de betrokkenheid van commissieleden afnemen. Zorg daarom regelmatig voor vers bloed of maak plaats voor nieuwe commissieleden. Wees open zonder op tenen te trappen. De ultieme vorm van binding zou zijn als een nieuw geworven lid na een jaar wellicht zelf in de commissie wil stappen. Een ervaringsdeskundige bij uitstek! 3

5 Voorbeeld draaiboeken voor een wervingsactie SENIOREN ACTIE Actie bestaat uit 4 lessen voor 20,- groepen bestaan uit max 8 personen op twee banen. 2 á 3 momenten in de week (zaterdag ochtend is een mooi moment omdat je dan meer mensen op meerdere banen, met eventueel twee trainers kunt bedienen) Benodigdheden flyer (duidelijk tijden vermelden waarop er proeflessen worden aangeboden / dat het ook leuk is met minimaal twee in te schrijven bijv. met een familielid, vriend of kennis) informatiebrochure voor senioren inschrijfformulier papier / website visitekaartje trainer Rackets voor volwassenen Timing Actie 1 start actie in april vervolgaanbieding vanaf half mei voor de rest van het zomerseizoen Actie 2 start actie in september vervolgaanbieding vanaf half oktober voor de rest van het winterseizoen Tijdlijn Zomer winter februari begin juli commissiebijeenkomst, taakverdeling februari juli flyer ontwerpen en drukken Maart half augustus flyeren in de wijk, uitbesteden aan jeugdleden??? laatste week maart eind augustus deadline inschrijven / indeling maken / tijden communiceren laatste week maart eind augustus communiceren naar leden i.v.m. baanbezetting voor proeflessen April begin september start proeflessen clubavond organiseren voor proeflessers, gemengd met eind april eind september bestaande leden, commissieleden, bestuursleden begin mei eind september vervolgaanbieding voor lessen en lidmaatschap half mei oktober start vervolglessen, zelfde tijden als de proeflessen ledenpassen toesturen met welkom-brief, na-bel actie eind mei eind oktober vanuit de commissie ter evaluatie indien succes kan de actie herhaald worden voor proeflessers die in de eerste periode nog niet aan bod konden komen Infobrochure voorwoord voorzitter contactinformatie commissievoorzitters, tennisleraren etc. uitleg lidmaatschap, toegang tot het park, afhangen etc. evenementenkalender toernooien spelen competitie spelen informatie jeugdtennis informatie tennisles 4

6 JUNIOREN ACTIE In de maanden februari en maart worden er op lokale basisscholen gym-tennislessen verzorgd aan de groepen 3,4,5,6 Kosten voor de lessen worden tegen kostprijs bij de scholen, gemeente of vereniging in rekening gebracht Vervolgens volgen er 4 gratis lessen op de vereniging Kosten voor de lessen worden tegen kostprijs bij de vereniging in rekening gebracht groepen bestaan uit max 12 kinderen per baan op minimaal 2 momenten worden de gratis trainingen aangeboden, liefst op woensdag en vrijdag middag Benodigdheden flyer informatiebrochure voor junioren inschrijfformulier papier / website visitekaartje trainer voldoende mini rackets + ballen lint, pylonen plus overige materialen Timing start actie: in februari / maart op de scholen Gratis lessen in april vervolgaanbieding vanaf mei voor de rest van het zomerseizoen Tijdlijn Januari januari februari Eind februari en maart half maart laatste week maart laatste week maart april eind april mei eind mei eind mei/begin juni Infobrochure voorwoord voorzitter commissiebijeenkomst, taakverdeling planning i.s.m. de gemeente en scholen voor de gymtennislessen flyer ontwerpen en drukken contactinformatie commissievoorzitters, tennisleraren etc. uitleg lidmaatschap, toegang tot het park, afhangen etc. evenementenkalender toernooien spelen competitie spelen informatie jeugdtennis Schooltennis verzorgen op de scholen flyeren op de scholen in de klas deadline inschrijven / indeling maken / tijden communiceren communiceren naar leden i.v.m. baanbezetting voor proeflessen start gratis lessen vervolgaanbieding voor lessen en lidmaatschap uit te delen op de 3e gratis les en in te leveren op de 4e gratis les start vervolglessen, zelfde tijden als de proeflessen ledenpassen toesturen met welkom-brief, nabelactie vanuit de commissie ter evaluatie ter informatie, junioren evenement gemengd met huidige jonge spelertjes 5

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

organiseer een programma voor starters

organiseer een programma voor starters organiseer een programma voor starters 1 Pagina 1 van 11 1 1 Introductie... 3 2 Waarom vormen senioren een interessante doelgroep?... 3 3 Wat willen starters?... 4 a. Leren... 5 b. Ontmoeten... 6 c. Binden...

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Bijlage 1 Matrix Themas (E) is mogelijke enquêtevraag City Trainer: welke thematische vragen zijn er t.a.v. de verschillende actoren? Jongeren Jongeren Jongeren die al vrijwilligerswerk doen/willen gaan

Nadere informatie

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015

Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 1 van 7 Beleidsplan Heerhugowaardse Basketbalvereniging HBC versie 25 januari 2015 Inleiding. Voor u ligt het beleidsplan van basketbalvereniging HBC uit Heerhugowaard, opgesteld in 2015. Dit plan is gemaakt

Nadere informatie

Coach map whoznext NISB Ede 2012

Coach map whoznext NISB Ede 2012 Coach map whoznext NISB Ede 2012 Wat is de coach map? Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen, beoordelen en beëindigen van de samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Beste geïnteresseerde,

Beste geïnteresseerde, Beste geïnteresseerde, In dit informatiepakket vind je informatie over een fulltime bestuursjaar bij SWU Thymos. Allereerst een algemeen stuk over de stichting waarin beschreven staat wat Thymos is en

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event

10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event 10 tips voor een effectievere presentatie op congres of event Als je tijdens een congres of event een presentatie moet houden of een workshop moet geven, is het belangrijk je goed voor te bereiden. Hieronder

Nadere informatie

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden

Digitale Toolkit. Social Media. voor sportclubs,gemeenten en sportbonden Digitale Toolkit Social Media voor sportclubs,gemeenten en sportbonden 2 De kracht van Social Media voor, tijdens en na de Nationale Sportweek Deze toolkit is gemaakt voor sportclubs, gemeenten, sportbonden

Nadere informatie

Informatiepakket Dagelijks Bestuur SWU Thymos 2013/2014

Informatiepakket Dagelijks Bestuur SWU Thymos 2013/2014 Informatiepakket Dagelijks Bestuur SWU Thymos 2013/2014 Het Dagelijks Bestuur van Sportstichting Wageningen Universiteit Thymos Wij zijn op zoek naar een nieuw Dagelijks Bestuur en misschien ben jij wel

Nadere informatie

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE Toolkit Maatje voor Mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Jolanda Elferink, Ilse de Bruijn en Ilse Zwart Utrecht, december 2009 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW

IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW IK-SPORT RAPPORTAGE TENNISVERENIGING WTV WOUW Colofon Publicatie Sportservice West-Brabant, december 2011 Samenstelling Martijn Gommeren IKSport auditor Correspondentieadres Sportservice West-Brabant Martijn

Nadere informatie

Brochure Samenwerking met de tennistrainer

Brochure Samenwerking met de tennistrainer Brochure Samenwerking met de tennistrainer De vereniging is leidend, op basis van transparant, consistent beleid! Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond KNLTB afdeling Breedtetennis in samenspraak met

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel

Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel Experiment Duurzame Beschermde Dorpsgezichten Dongeradeel en Terugblik en aanbevelingen 1 INLEIDING De gemeente Dongeradeel heeft te maken met de krimpopgave. De dorpen koesteren hun kern en willen voorkomen

Nadere informatie

Alpha-uitnodiging. Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting

Alpha-uitnodiging. Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting Alpha-uitnodiging Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting Inhoudsopgave Inleiding 3 Beoordeel de kwaliteit van je Alpha-cursus 4 Volg een landelijke training 6 Organiseer een lokale teamtraining 7

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2016 Gymsportvereniging Fysion Nijverdal

Beleidsplan 2014 2016 Gymsportvereniging Fysion Nijverdal Samen Fysion Beleidsplan 2014 2016 Gymsportvereniging Fysion Nijverdal Gymsport is goud! Gymsportvereniging Fysion Nijverdal Postbus 245 7440 AE Nijverdal secretaris@fysion-nijverdal.nl www.fysion-nijverdal.nl

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3

Jeugdplan RKSV NEO. Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO. Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Cluster Jeugd December 2014 Versie 3 Jeugdplan RKSV NEO Je bent in beeld, als je bij NEO speelt! Jeugdplan RKSV NEO Inhoudsopgave Jeugdplan RKSV NEO... 2 1. INLEIDING... 4 2. JEUGDBESTUUR...

Nadere informatie

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur

Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Informatiepakket SSA SSA bestuur bestuur Stichting Studenten Activiteiten Zernikeplein 11 kantoor A2.11 9747 AS Groningen 050-595 4094 www.ssa-web.nl www.facebook.com/stichting.studentenactiviteiten Stichting

Nadere informatie