JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL"

Transcriptie

1 JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL mei 2016 Versie 4.0 Jeugdcommissie

2 Inhoud 1. Inleiding Doelstellingen Toelichting Jeugdtennis in Nederland Jeugdbeleid TV Voerendaal Verantwoordelijkheden Activiteiten voor de jeugd Selectiebeleid Subsidiebeleid Lespakket Organisatie... 9

3 Jeugdbeleidsplan Tennis Vereniging Voerendaal 1. Inleiding Een gezonde vereniging schenkt voldoende aandacht aan haar jeugdleden. Een goed jeugdbeleid zorgt voor continuïteit en binding met de vereniging. Onmisbaar om een vereniging te zijn waar jong en oud zich thuis voelen. Tennis Vereniging Voerendaal (TVV) wil dat jeugdleden de tennissport kunnen beoefenen op het niveau dat past bij het kind en waarbij plezier voorop staat. De jeugdleden moeten bij het beoefenen van de tennissport positief worden gestimuleerd en uitgedaagd worden om het beste in hun zelf naar boven te halen. Het jeugdlid moet zich thuis kunnen voelen binnen de vereniging. Om bovenstaande te kunnen realiseren heeft de jeugdcommissie doelstellingen gedefinieerd. Deze doelstellingen zijn vastgelegd in het Jeugdbeleidsplan. In het Jeugdbeleidsplan wordt ingegaan hoe TVV voornemens is de doelstellingen te realiseren. Hierbij gaat het niet alleen om wat de vereniging doet voor haar jeugdleden maar ook wat jeugdleden kunnen doen voor de vereniging. Het Jeugdbeleidsplan wordt in onderling overleg tussen bestuur en trainers besproken en goedgekeurd voor een periode van 3 jaar. Met een gericht jeugdbeleid hopen we dat het aantal jeugdleden de komende jaren stijgt. Het is ons gezamenlijk belang om te werken aan een gezonde basis voor onze vereniging. Uitgangspunten daarbij zijn het plezier in het spel, maar ook de ontwikkeling van het niveau van onze jeugdleden. Ten opzichte van het oude jeugdbeleidsplan zijn de grootste wijzigingen te vinden in het selectiebeleid en subsidiebeleid. Dit Jeugdbeleidsplan bevat in hoofdstuk 2 de doelstellingen van het jeugdbeleid. In hoofdstuk 3 wordt kort ingegaan op jeugdtennis in Nederland. In hoofdstuk 4 is het jeugdbeleid uitgewerkt. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 kort ingegaan op de organisatie.

4 2. Doelstellingen 1. Het binden en behouden van onze jeugdleden 2. Het werven van nieuwe jeugdleden vanaf 4 jaar 3. Het maximaal benutten van de talenten van de jeugd 4. Het verbeteren van de communicatie Hieronder volgt een nadere toelichting op bovenstaande doelstellingen: 1. Het binden en behouden van onze jeugdleden Het aanbieden van aantrekkelijke en gevarieerde trainingen. Zorgen dat de jeugdleden, vooral de leeftijdsgroep van 13 t/m 17 jaar zich meer betrokken voelen bij de vereniging. Met aantrekkelijke activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor de ontwikkeling van de tenniskwaliteiten van de jeugd is het deelnemen aan training van groot belang. Wij streven naar twee contactmomenten per week, waarvan 1 moment officiële les is. In de zomer is ons doel dat minimaal 80% en in de winter minimaal 70% van de jeugdleden training volgt. Onze jeugdleden moeten door de club en de trainers worden gestimuleerd tot het spelen van competitie en toernooien. Als vereniging streven wij ernaar dat minimaal 70% van de trainende jeugdleden competitie speelt en 100% meedoet aan de clubkampioenschappen. Naast deze twee wedstrijdvormen is het spelen van toernooien ook een belangrijk element in de ontwikkeling van het tennisspel. Samen met de trainers proberen wij de jeugd te stimuleren tot het spelen van toernooien. Door vooraf aan te geven welke toernooien geschikt zijn voor de jeugd en te proberen hier gezamenlijk aan deel te nemen, hopen wij een groeiend aantal jeugdleden actief te zien tijdens de toernooien. 2. Het werven van nieuwe jeugdleden vanaf 4 jaar Om een constante doorstroom van jeugdleden te hebben, is het belangrijk dat er steeds nieuwe jeugdleden komen. De prioriteit bij het aantrekken van nieuwe jeugdleden ligt bij de jonge jeugd van 4 tot 12 jaar (basisschool). Deze groep kan doorstromen van de Worldtour (rood en oranje op zondag, groen op woensdag) naar de zaterdag- en zondagcompetitie (geel). Als vereniging investeren we in deze groep onder andere door het jaarlijkse Schooltennisproject. Tijdens dit project krijgen alle kinderen van Basisschool Cortemich, in het voorjaar (februari/ maart), tijdens 2 gymlessen tennisles. In 2016 is het schooltennisproject uitgebreid met de kleutergroepen en wordt ook op de basisschool van Ubachsberg schooltennis aangeboden. Deze lessen verzorgen onze trainers als het weer het toelaat op onze banen. Alleen bij slecht weer wijken we uit naar de Joffer. Naast de gymlessen kunnen de leerlingen tijdens tennis na school nogmaals kennismaken met tennis. Omdat het werven van jeugdleden van groot belang is voor de club, wordt het schooltennisproject gesubsidieerd door TVV. 3. Het maximaal benutten van de talenten van de jeugd

5 Wij willen als vereniging de ontwikkeling van verschillende talenten van de jeugd stimuleren. Met aandacht voor groei op het sportieve vlak, maar ook voor de sociaal emotionele ontwikkeling van de jeugdleden. Oudere jeugdleden ondersteunen bij activiteiten voor de jongere jeugd en worden uitgedaagd mee te denken over speciale activiteiten. Talentvolle en gemotiveerde jeugdleden worden uitgenodigd voor de selectiegroep. Voor deze leden worden een aantal aanvullende activiteiten georganiseerd: - Selectietraining (1 keer per week naast de reguliere training) - Conditietraining/ bootcamp (aantal keren per seizoen) - Trainingsdagen (als voorbereiding op het competitieseizoen) Voor deze activiteiten betalen de jeugdleden een eigen bijdrage aangevuld met subsidie vanuit de vereniging. De trainers zorgen voor de inhoudelijke invulling van het selectieprogramma. Elk seizoen beoordelen de trainers en de jeugdcommissie welke kinderen in aanmerking komen voor het selectieprogramma (zie hoofdstuk 4.4). 4. Het verbeteren van de communicatie Goede communicatie draagt bij aan het kunnen binden en behouden van jeugdleden. De jeugdleden moeten op de hoogte zijn van het reilen en zeilen binnen de club, activiteiten die worden georganiseerd, trainingsvoorwaarden en nog tal van andere zaken op tennisgebied. Hierbij is het ook belangrijk dat jeugdleden en hun verzorgers weten waar zij hun vragen kunnen stellen. Wij willen de communicatie van de vereniging (en trainers) met de jeugdleden en hun ouders optimaliseren door: - welkomstpakket voor nieuwe leden (regels van de club, wijzen op jeugdbeleidsplan, activiteitenkalender etc) - informatieavond voor ouders van nieuwe jeugdleden - duidelijke en eenduidige communicatie vanuit de trainers over de lessen (inschrijving, start, programma, informatieavond) - duidelijke communicatie over de activiteiten (facebook, jaarkalender communiceren, website beter inrichten (meer aandacht voor jeugd)) 3. Jeugdtennis in Nederland Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Met speciale ballen, rackets, banen en oefeningen leert zelfs de jongste jeugd de sport razendsnel te spelen. Kinderen worden direct in een team met leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken ze samen naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de fysieke, maar ook voor de sociale vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids. Binnen Tenniskids: - Spelen kinderen al heel snel wedstrijdjes; - Worden kinderen meteen opgenomen in een team; - Leren kinderen op een leuke manier de juiste techniek: - Ontwikkelen ze zich niet alleen met het racket maar in hun algehele coördinatie en sportbewustzijn.

6 Naast de uitdagende trainingen is er ook een gevarieerd wedstrijdaanbod waaraan kinderen het hele jaar door vaak als team kunnen deelnemen. Meer informatie over het Tenniskidsprogramma is te vinden op 4. Jeugdbeleid TV Voerendaal 4.1 Verantwoordelijkheden Jeugdcommissie - organiseert en begeleidt activiteiten voor de jeugdleden - onderhoudt contact met jeugdleden en hun ouders - stelt in overleg met trainers competitieteams samen voor Worldtour (rood, oranje en groen) - stelt in overleg met trainers en TC competitieteams samen voor zaterdag-/zondagcompetitie (geel) - coördinatie van Worldtour - is samen met trainers verantwoordelijk voor het selectiebeleid talentengroep (jeugd die in aanmerking komt voor extra trainingsmogelijkheid) - is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Jeugdbeleidsplan Trainers - verzorgen van gevarieerde trainingen - stellen de trainingsgroepen en competitieteams mede samen - adviseren over het selectiebeleid van de talentengroep - zorgen voor uitdagend selectieprogramma - samen met JC en TC verantwoordelijk voor een goede communicatie richting leden en hun ouders - stimuleren van de jeugdspelers tot deelname aan competitie, jeugdtoernooien en clubkampioenschappen Technische Commissie - is eindverantwoordelijk voor trainers (aanname en functioneren) - is eindverantwoordelijk voor samenstelling competitieteams (behalve de Worldtour) - is samen met de trainers verantwoordelijk voor de organisatie van de tennislessen - is aanspreekpunt voor alle technische zaken rondom lessen, competitie en clubkampioenschappen

7 4.2 Activiteiten voor de jeugd 1. Trainingen De zomer- en winterlessen worden door de trainers in overleg met TV Voerendaal georganiseerd. De trainer is verantwoordelijk voor gevarieerde en voor de jeugd aansprekende lessen. Daarbij gaan we uit van de volgende uitgangspunten: - elk jeugdlid moet gestimuleerd worden om lessen te nemen. - elk jeugdlid dat les wil hebben, moet les kunnen volgen - de tennisles vindt zoveel mogelijk plaats in groepen van gelijk niveau en leeftijd, rekening houdend met het sociale aspect. - Zomercompetitiespelers zijn verplicht deel te nemen aan de zomerlessen. Het accent van deze lessen ligt op techniek, tactiek, conditie en mentale weerbaarheid. - Voor de jeugd t/m 12 jaar biedt onze vereniging sinds 2013 samen met de trainers het KNLTB Tenniskids programma. (zie toelichting in hoofdstuk 3). TV Voerendaal biedt de volgende lessen aan: Zomerlessen: van april t/m september Winterlessen: van oktober t/m maart Selectietraining: hele jaar TV Voerendaal beschikt over all weatherbanen. Daarom vindt het lesprogramma tijdens de zomer- en winterperiode plaats op het tennispark van Tennisvereniging Voerendaal. In principe worden ook de winterlessen buiten gegeven. Als het weer het niet toelaat, kan (in onderling overleg) uitgeweken worden naar een binnenaccommodatie. 2. Selectietraining Voor de getalenteerde en gemotiveerde jeugdleden bieden wij een selectieprogramma aan, bestaande uit een extra training en een aantal extra activiteiten. De trainers zorgen voor een aantrekkelijk en uitdagend lesprogramma. 3. Competitie - Voorjaarscompetitie (TC) - Worldtour voor rood en oranje op zondag - Worldtour voor groen op woensdag - Najaarscompetitie (TC) 4. Overige activiteiten voor de jeugd - Opening tennisseizoen (voorjaarsactiviteit) - Schooltennis (samen met basisscholen en gemeente) - Tennis na school - Voerendaalse Sportweek (april; samen met gemeente) - Koningsdag/ Koningsspelen - Mixmiddag

8 - Schoolsportolympiade (kennismaken met tennis voor de jeugd van Voerendaal, groep 6-8) - Ouder Adoptietoernooi - Voorrondes clubkampioenschappen voor rood en oranje spelers - Clubkampioenschappen (TC) - Bingo (december) 4.3 Selectiebeleid Jonge talentvolle spelers/speelsters de mogelijkheid bieden om in een sportieve prettige omgeving tot een optimale tennisprestatie te komen. Dat is het doel van de selectietraining van TVV. We willen voorkomen dat talentvolle kinderen de club verlaten omdat er onvoldoende faciliteiten worden geboden. Op elk niveau bieden we de mogelijkheid tennis te leren met bijbehorende faciliteiten. De selectietrainingen worden door 2 trainers gegeven. Deze selectietrainingen worden deels bekostigd door de club en deels door een eigen bijdrage van de ouders. De selectietraining wordt het hele jaar gegeven en betreft voor iedereen 1 selectietraining per week. De vereniging streeft naar stabiliteit in trainers om, mede door deze stabiliteit, groei van het aantal jeugdleden te kunnen bereiken. De trainers zijn het aanspreekpunt voor de kinderen en ouders. Het creëren van een eenheid tussen trainers en ouders/jeugd helpt TVV haar selectiebeleid uit te voeren en vergroot de betrokkenheid van onze jeugdleden in de volle breedte. Training - De groepen bestaan uit minimaal 5 en maximaal 10 kinderen die een (zo mogelijk) gelijk niveau hebben. De groepssamenstelling dient bij te dragen aan het zo optimaal mogelijk trainen en het behalen van het gewenste resultaat. Een grotere trainingsgroep stimuleert bovendien het sociaal contact en nodigt uit om samen te sparren. - De trainingsduur van de selectietraining bedraagt 1 uur. Bij grotere selectiegroepen kunnen de lessen verlengd worden met een half uur. Selectiegroepen De selectie is verdeeld in 3 groepen, A, B en C Selectie. De A selectie bestaat uit kinderen die gevorderd grootveld spelen. Selectie B bestaat uit kinderen die grootveld spelen. De selectie groep C, bestaat uit de jongste kinderen. Deze kinderen spelen op niveau groen. We streven ernaar om iedereen meer dan 1 x per week op de baan te hebben. Selectie C 1 x 1 of 1,5 uur training + 1 uur selectie training Selectie B 1 x 1 of 1,5 uur training + 1 uur selectie training Selectie A 1 x 1 of 1,5 uur training + 1 uur selectie training Tevens worden door de trainers gedurende het jaar voor de selectiegroepen conditie- en wedstrijddagen georganiseerd. Deze groepen kunnen aangevuld worden met kinderen die op uitnodiging mogen meedoen.

9 Leerdoelen en evaluatie Aan het begin van elk seizoen (zomer en winter) maken de trainers de doelen duidelijk en bespreken zij met iedere selectiespeler de persoonlijke leerdoelen. Aan het einde van ieder seizoen worden de vooraf gestelde doelen geëvalueerd en wordt gekeken of de speler aan de voorwaarden (tabel 1) heeft voldaan. Op basis van deze evaluatie wordt door de trainers, in overleg met de jeugdcommissie, bepaald welke spelers voor het komende seizoen in aanmerking komen voor selectietraining, welke van de bestaande groep selectiespelers doorstromen naar een andere selectiegroep en van welke spelers niet meer in aanmerking komen voor de training.. Tabel 1: Verwachtingen selectietraining selectie C selectie B selectie A Deelname aan voorjaarscompetitie Deelname aan voorjaarscompetitie Deelname aan voorjaarscompetitie Deelname aan jeugd clubkampioenschappen Deelname aan jeugd clubkampioenschappen Deelname aan jeugd clubkampioenschappen Evaluatie Evaluatie Evaluatie Stimuleren tot deelname jeugdactiviteiten Stimuleren tot deelname jeugdactiviteiten Stimuleren tot deelname aan jeugdactiviteiten Doorstroming naar selectie Doorstroming naar selectie Doorstroming naar eerste B bevorderen A bevorderen teams bevorderen Geen verplichtingen Inleveren van Inleveren van toernooischema toernooischema Stimuleren tot deelname aan minimaal 2 toernooien Stimuleren tot deelname aan minimaal 2 toernooien 4.4 Subsidiebeleid Jaarlijks ontvangt TVV een subsidiebedrag van de gemeente Voerendaal. Dit subsidiebedrag wordt door de jeugdcommissie ingezet om de betrokkenheid van de jeugd te vergroten. Het subsidiebedrag wordt aangewend voor het organiseren van activiteiten voor de jeugd en gedeeltelijke financiering van het selectiebeleid. 4.5 Lespakket De lespakketten worden samengesteld door de trainers. Op de website van TVV kunnen leden informatie vinden over de lespakketten ( 5. Organisatie De samenstelling van de jeugdcommissie staat vermeld op de website van TVV (

10 Om de activiteiten zo goed mogelijk te laten verlopen, vraagt de jeugdcommissie een actieve bijdrage van de ouders. Uitvoering plan Dit plan is een samenwerking tussen trainers en jeugdcommissie en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. Na goedkeuring door het bestuur kunnen de in het jeugdplan gedefinieerde doelstellingen worden vertaald naar activiteiten. Deze activiteiten worden jaarlijks vastgelegd in de activiteitenkalender. De jeugdcommissie stelt jaarlijks in overleg met de trainers de activiteitenkalender op. Jaarlijks evalueert de jeugdcommissie met de trainers het beleid op hoofdlijnen. Eens in de drie jaar zal het beleid in detail worden geëvalueerd en indien nodig worden herzien.

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 April 2013 Versie 2.0 Jeugdcommissie Jeugdbeleidsplan Tennis Vereniging Voerendaal 2013 1. Inleiding Een gezonde vereniging schenkt voldoende aandacht

Nadere informatie

Tennisles bij TCV. Inleiding.

Tennisles bij TCV. Inleiding. Tennisles bij TCV Inleiding. Tennis is een technische sport. Het is daarom van belang om jong te beginnen met tennissen. Jong geleerd is oud gedaan! Tennis is bovenal een leuke sport. In dit gedeelte wordt

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS?

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Op een uitdagende manier leren kinderen de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden.

Nadere informatie

Jeugd(selectie)beleid. LTC Vleuten de Meern

Jeugd(selectie)beleid. LTC Vleuten de Meern Jeugd(selectie)beleid LTC Vleuten de Meern Leeftijdsindeling KNLTB - tenniskids De vereniging LTC Vleuten De Meern Een grote vereniging die ook prestatief tennis wil spelen Normen en waarden van sportief

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM

JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM vastgesteld door het Bestuur van TC Leerdam d.d. 5 september 2012 van de Jeugdcommissie van TC Leerdam Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelstelling selectiebeleid Uitgangspunten

Nadere informatie

TVO biedt haar jeugdleden tennissen met veel plezier, zowel op recreatief als op prestatief niveau!

TVO biedt haar jeugdleden tennissen met veel plezier, zowel op recreatief als op prestatief niveau! Jeugdbeleid Het jeugdbeleid van TVO OOSTVOORNE is vooral gericht op de volgende hoofddoelstelling: TVO biedt haar jeugdleden tennissen met veel plezier, zowel op recreatief als op prestatief niveau! Om

Nadere informatie

Competitie Jeugd Najaar 2013

Competitie Jeugd Najaar 2013 Competitie Jeugd Najaar 2013 Aan alle jeugdleden van T.V. De Punt Zeewolde, mei 2013 Beste Jeugdspelers, Komend najaar 2013 zal onze vereniging meedoen met de jeugd najaarscompetitie van de KNLTB, in de

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan. TC de Helze

Jeugdbeleidsplan. TC de Helze Jeugdbeleidsplan TC de Helze 2014-2017 Jeugd beleidsplan TC de Helze Inhoud VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1: DE HUIDIGE SITUATIE... 4 HOOFDSTUK 2: VISIE EN DOELEN... 5 HOOFDSTUK 3: SWOT... 6 HOOFDSTUK 4: JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

Selectieplan

Selectieplan Selectieplan 2016-2018 Inhoud Inhoud... 2 Introductie... 3 Wat verstaan we onder selectiebeleid... 3 Waarom een selectie en een selectieplan?... 3 Doelstellingen:... 4 Selectiegroepen... 4 Jeugdselectie...

Nadere informatie

Informatie over het KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar

Informatie over het KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar Informatie over het KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar Het Tenniskids programma bestaat uit verschillende, gekleurde fases. Voor de jongste jeugd ontwikkelde de KNLTB Tenniskids Blauw. Daarna

Nadere informatie

De prestatieve jeugd. Trainingsmogelijkheden Groene Hart Tennis

De prestatieve jeugd. Trainingsmogelijkheden Groene Hart Tennis De prestatieve jeugd Trainingsmogelijkheden Groene Hart Tennis Doel Doel is om talenten voor de verenigingen te behouden. Beoogde niveau dat behaald zal worden is jeugdranglijsttoernooi (JRT). Competitie

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan TC Capelle

Jeugdbeleidsplan TC Capelle Jeugdbeleidsplan TC Capelle 2016-2018 Datum: 1-2-2016 Versie: 2.6 Auteurs: Jeugdcommissie Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanleiding... 4 2. Doelstellingen... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Recreatief tennis...

Nadere informatie

Jeugdcommissie Tennisvereniging Westzijderveld

Jeugdcommissie Tennisvereniging Westzijderveld TENNISKIDS S Jeugdcommissie Tennisvereniging Westzijderveld INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Tenniskidsprogramma Wat is dat? 1.1 Tenniskidsprogramma 1.2 Kleuren 1.3 Leeftijd 1.4 Baanlengtes Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Tennispark de Oude Eik

Tennispark de Oude Eik Tennispark de Oude Eik 7 smashcourt banen (hele jaar bespeelbaar) waarvan 6 verlicht gelegen in een rustige omgeving oefenmuur, geitjes en speelplaats! Tennisclub de Oude Eik wil kinderen van de basisschool

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN T.C. T.O.E.G.-Rotterdam

JEUGDBELEIDSPLAN T.C. T.O.E.G.-Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN T.C. T.O.E.G.-Rotterdam Januari 2015 I N H O U D Inleiding...3 1. De jeugdcommissie...4 2. Het jeugdtennis en de omgeving...4 3. Algemeen beleid T.C.T.O.E.G. Rotterdam...4 4. Jeugdbeleid...4

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan LTC de Zoom Versie 1.3.1

Jeugdbeleidsplan LTC de Zoom Versie 1.3.1 Jeugdbeleidsplan LTC de Zoom Versie 1.3.1 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. Visie bestuur 1.3. Doel 2. Betrokkenen 2.1. Inleiding 2.2. Bestuur 2.3. Jeugdcommissie en WhoZnext 2.4.

Nadere informatie

Informatie over het combi-lidmaatschap

Informatie over het combi-lidmaatschap Informatie over het combi-lidmaatschap Rood kinderen kunnen met een gecombineerd lidmaatschap zo vaak mogelijk lessen als ze willen (een, twee, drie, of vier keer per week). Voor Oranje, Groen en Geel

Nadere informatie

world tour en competitie informatie ouders

world tour en competitie informatie ouders world tour en competitie informatie ouders De competitie voor de rode en oranje kinderen is vanaf september 2013 ingrijpend veranderen en heeft een nieuwe naam gekregen: World Tour. Meer informatie vindt

Nadere informatie

activiteiten activiteiten

activiteiten activiteiten Doelgroep Kenmerken Motieven Acties vereniging KNLTB om te gaan of blijven tennissen producten, diensten en Jeugd Basisschool Rood Ontdekken Ontmoeten: vrienden Tenniskids vereniging Tenniskids programma:

Nadere informatie

Veranderingen Jeugdtennis

Veranderingen Jeugdtennis Informatie Jeugdtennis per september 2013 KNLTB Tenniskids (groene woensdagmiddag competitie) Alternatieve vrijdagmiddag competitie (oranje/rood) Samenwerking andere clubs Veranderingen Jeugdtennis per

Nadere informatie

Werven Binden Behouden

Werven Binden Behouden Werven Binden Behouden Beleidsplan Juniorencommissie TV Asmunt 2009-2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Werven... 4 Binden... 5 Onderscheid breedtesport / prestatiesport... 5 Subcommissie breedtesport...

Nadere informatie

World Tour en compe..e informa.e ouders

World Tour en compe..e informa.e ouders World Tour en compe..e informa.e ouders World Tour en competitie informatie ouders 1 De compe..e voor de rode en oranje kinderen gaat vanaf september 2013 ingrijpend veranderen en krijgt een nieuwe naam:

Nadere informatie

Binden: kindvriendelijk, informeren. Spelen: training, club activiteit. Fit voelen: motoriek (belangrijk voor ouders)

Binden: kindvriendelijk, informeren. Spelen: training, club activiteit. Fit voelen: motoriek (belangrijk voor ouders) Doelgroep Kenmerken Motieven Acties vereniging KNLTB om te gaan of blijven tennissen producten, diensten en Jeugd Basisschool Rood t/m 9 jaar Ontmoeten: vrienden Tenniskids programma: www.tenniskids.nl

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Training/jeugdbeleidsplan T.V. De Korrel

Training/jeugdbeleidsplan T.V. De Korrel Training/jeugdbeleidsplan T.V. De Korrel 2015 2018 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 5 Algemeen 5 Organisatiestructuur 5 1.2. De jeugdcommissie 5 Training 5 Hoofdstuk 2 7 Aanleiding 7 Hoofdstuk 3 7

Nadere informatie

1. Algemene informatie TV Smashing 89

1. Algemene informatie TV Smashing 89 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie TV Smashing 89... 3 2. De jeugdcommissie... 4 3. TennisKids... 5 4. Tennislessen... 8 5. Competitie... 10 6. Toernooien... 13 7. JeugdPlan... 14 8. Bijlagen... 16 1.

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête jeugd

Uitkomsten Enquête jeugd Uitkomsten Enquête jeugd 3 oktober 205 26 Totale aantal deelnemers 6 tenniskidsleeftijd 2 jaar en jonger 0 oudere jeugd 3 jaar en ouder Q2: Hoe lang ben je al lid? Beantwoord: 6 Overgeslagen: 0 4 Tenniskids

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk 2014 2018 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF

Nadere informatie

Tennisvereniging De Hopbel. Jeugdbeleidsplan. Tennisvereniging De Hopbel: één familievereniging. versie maart Tennisvereniging De Hopbel

Tennisvereniging De Hopbel. Jeugdbeleidsplan. Tennisvereniging De Hopbel: één familievereniging. versie maart Tennisvereniging De Hopbel Tennisvereniging De Hopbel Jeugdbeleidsplan Tennisvereniging De Hopbel: één familievereniging versie maart 2017 Tennisvereniging De Hopbel Inleiding Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, luidt het bekende

Nadere informatie

Infobrochure tennisschool TC t Lobbeke

Infobrochure tennisschool TC t Lobbeke Infobrochure tennisschool TC t Lobbeke Tennisplezier voor alle leeftijden en niveaus! Zowel jeugd als volwassenen kunnen terecht bij onze tennisschool om in de beste omstandigheden te sporten. We bieden

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

Race naar de baseline. Welke kleur heeft mijn kind

Race naar de baseline. Welke kleur heeft mijn kind Informatie voor ouders In september 2013 is het jeugdtennis voor spelers t/m 12 jaar ingrijpend veranderd. Kinderen spelen op kleur. De KNLTB introduceerde nieuwe, leuke competitievormen, speciaal voor

Nadere informatie

Beste jeugdleden en ouders van onze jeugdleden,

Beste jeugdleden en ouders van onze jeugdleden, Beste jeugdleden en ouders van onze jeugdleden, Het nieuwe tennisseizoen is alweer een week of 6 oud. Tijd voor een paar mededelingen. Ook proberen we je in deze nieuwsbrief een beetje wegwijs te maken

Nadere informatie

TV Wolfsbosch Jeugdplan

TV Wolfsbosch Jeugdplan TV Wolfsbosch Jeugdplan 2015-2018 - 1/11 - 1. INLEIDING 3 2. CONSTATERINGEN 3 3. DOELSTELLINGEN 4 4. OPVANG VAN DE JEUGD 4 5. TRAINING 4 6. SOORTEN TRAININGEN 5 6.1. Tenniskids Rood 6 6.2. Tenniskids Oranje

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Technisch Tennisbeleidsplan T.V. de Hoogkamp

Technisch Tennisbeleidsplan T.V. de Hoogkamp Technisch Tennisbeleidsplan T.V. de Hoogkamp 20132016 amp nee TV de Hoogk ij b is n en t Het mt een hoge vlucht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Constateringen 4 3. Clubtennis 5 4. Prestatief tennis 7 5.

Nadere informatie

Selectietrainingen. Personal Tennis Training - PTT. mhtml:file://c:\users\jan\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Fil...

Selectietrainingen. Personal Tennis Training - PTT. mhtml:file://c:\users\jan\appdata\local\microsoft\windows\temporary Internet Fil... pagina 1 van 5 In dit nummer: â Trainingen â Activiteiten Tennisschool V&P â V&P Jeugdfonds â Sponsoren â Schooltennis â Tennisvakantie Tennisschool V&P Telefoon: 0183-851490 Nellie van Kolstraat 20 E-mail:

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014. www.tcvolharding.nl IN DEZE NIEUWSFLITS TC Volharding Meerssen 19 april 2014 editie 3 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Introductielessen jeugdleden vrijdag 14 maart 2014 Als uit een winterslaap ontwaakt kwamen de inschrijvingen langzaam binnendruppelen

Nadere informatie

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014 Schrijf je in voor World Tour of Groene najaarscompetitie najaar 2014 In september start de World Tour en Groene competitie. Deze competitievormen zijn voor kinderen t/m 12 jaar. Doe mee en schrijf je

Nadere informatie

GET OUT FIT hoe het zit en

GET OUT FIT hoe het zit en Ingezonden stuk Datum: 15 april 2012 Betreft Toelichting op jeugdprogramma Help het wordt druk bij TC Holten! en GET OUT FIT hoe het zit en Appeltaart uitverkocht! en Dubbele combi. De titels van dit stuk

Nadere informatie

Nieuwsbrief TV Engelen Januari 2016

Nieuwsbrief TV Engelen Januari 2016 Subscribe Share Past Issues Transl Email niet correct weergeven? Bekijk het dan in je browser Nieuwsbrief TV Engelen Januari 2016 Inhoudsopgave Communicatie Vernieuwing TV Engelen is een Tennis Kids Vereniging

Nadere informatie

TECHNISCH. Wilvo/TTV Bergeijk BELEIDSPLAN. Presteren met plezier

TECHNISCH. Wilvo/TTV Bergeijk BELEIDSPLAN. Presteren met plezier Wilvo/TTV Bergeijk TECHNISCH BELEIDSPLAN Presteren met plezier Wilvo-TTV Bergeijk heeft een rijke historie in de tafeltennissport en is grotendeels gebaseerd op de sportieve resultaten. In het bestaansrecht

Nadere informatie

Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie.

Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie. Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie. Aanwezig: er zijn 16 ouders aanwezig Peter Russchen, voorzitter LTC Bedum Charlo Goudzand, wedstrijdleiding Frenk Abrahams,

Nadere informatie

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015 Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen 1 Inhoudsopgave 1. Visie... 3 2. Organisatie... 4 3. Begroting TC 2012... 5 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Zaterdag 21 maart 2015 Informatiesessie KidsTennis 1

Zaterdag 21 maart 2015 Informatiesessie KidsTennis 1 Zaterdag 21 maart 2015 Informatiesessie KidsTennis 1 Wat is KidsTennis? Gestructureerde tennisopleiding met doelstellingen: Kinderen op correcte en prettige manier leren tennissen (evolutie) Interesse

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018

Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 Beleidsplan S.T.G. Elburg 2013-2018 1 Voorwoord Beste leden, Voor jullie ligt het beleidsplan 2013-2018; een leidraad waarmee we de komende jaren aan de slag gaan. De

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

digitil - oktober 2014

digitil - oktober 2014 digitil - oktober 2014 In deze digitil: Algemene Leden Vergadering Tennis clinic door de nieuwe Trainer LTVB Fotoalbum Oude tennisrackets verzamelen Reacties Algemene Leden Vergadering De Algemene Leden

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Beleidsplan Prestatief Tennis

Beleidsplan Prestatief Tennis Beleidsplan Prestatief Tennis 2011 2016 Verzendlijst Harry Duin Jan Tervoort Mauk Smit Marco Welbergen Lodewijk Klein Hans de Ruiter Ronald van der Linde Frank Janssen Versiebeheer 03-07-2011 Opgesteld

Nadere informatie

L.T.V. Almere

L.T.V. Almere L.T.V. Almere Jeugdbeleidsplan 2017-2022 Lawn Tennis Vereniging Almere Jeugdbeleidsplan Vastgesteld door de Jeugdcommissie op 21 februari 2017 1 Aanleiding 2 Doelstellingen & Overwegingen 2.1 Algemene

Nadere informatie

Formulier opsturen naar: henk.vdlans@caiway.nl Rood, Oranje, Groen vóór 10 januari en Geel vóór 1 december

Formulier opsturen naar: henk.vdlans@caiway.nl Rood, Oranje, Groen vóór 10 januari en Geel vóór 1 december Aanmeldingsformulier Voorjaarscompetitie 2016 Jeugd Leeftijdscategorie *) Competitiedag *) Spelsoort *) Voorkeur aanvangstijd *) Sluitingsdatum *) Tenniskids voorjaar2016 o Rood (6 t/m 9) o Oranje (8 t/m

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Inhoud Aan de leden Van het bestuur

Inhoud Aan de leden Van het bestuur Inhoud Aan de leden Van het bestuur Jaargang 9 Nummer 2 AAN ONZE LEDEN.. Beste vrienden van GSM, Woord vanuit het Bestuur TV GSM sponsoren Wij willen jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/ Rek.nr. BE

VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/ Rek.nr. BE VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/41.50.95 E-MAIL : tennisschool@keypointtennis.be Rek.nr. BE 56 1430 8880 2288 WWW.KEYPOINTTENNIS.BE LENTE (SEPTEMBER - APRIL) reeks van 22 lessen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN.

BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN. BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN. Beleidsplan -2010 / Tennisvereniging Hoorn 1 Dit beleidsplan is in haar eerste versie in december 1996 tot stand gekomen. Vervolgens heeft een eerste herziening plaatsgevonden

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan TV Asmunt

Jeugdbeleidsplan TV Asmunt Jeugdbeleidsplan TV Asmunt 2014-2017 ASMUNT TENNISKIDS ON TOUR Opgesteld door TEC en Jeugdcommissie TV Asmunt Jeroen v/d Dussen, Kjell Bröcking en Rein Richters November 2013 Inleiding TV Asmunt is al

Nadere informatie

Media en pers. Daarbij spelen lokale en regionale kranten, maar ook lokale TV en radio, kabelkrant en sociale media een belangrijke rol.

Media en pers. Daarbij spelen lokale en regionale kranten, maar ook lokale TV en radio, kabelkrant en sociale media een belangrijke rol. Media en pers Mediacontacten en persberichten Het KNLTB Schooltennistraject gaat starten in uw gemeente ism. tennisvereniging [naam tennisvereniging]. Het is van groot belang dat dit in uw eigen omgeving

Nadere informatie

KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25

KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25 KTTC Eikenlo Beschrijving Club van 25 Omdat de jeugd de toekomst is Datum : 13 januari 2013 Naam : Walter de Leeuw Functie : Verantwoordelijke Jeugdbeleid KTTC Eikenlo Club van 25, KTTC Eikenlo Pagina

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING LUCTOR ET EMERGO Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING LUCTOR ET EMERGO Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maart 2016 versie 1.1 JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING LUCTOR ET EMERGO 2016-2020 Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Namens de jeugdcommissie Annemiek van Zuilekom in samenspraak met Patrick Visser

Nadere informatie

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012

Jeugdplan. Versie 1.0. Maart 2012 Jeugdplan 2012 Versie 1.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 - Inleiding... 3 Hoofdstuk 2 - De verantwoordelijkheid met betrekking tot de jeugd... 4 Hoofdstuk 3 - Werving nieuwe leden... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Badmintonvereniging The Flying Shuttle

Badmintonvereniging The Flying Shuttle Badmintonvereniging The Flying Shuttle Trainingsplan Jeugd 2010-2012 1. Doelstelling 2. Indeling trainingsgroepen 3. Jeugdselectie criteria 4. Organisatie trainingen 5. Deelname competitie 6. Deelname

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

World Tour en competitie informatie 2014

World Tour en competitie informatie 2014 World Tour en competitie informatie 2014 Vanaf 1 september 2013 is er veel veranderd in tennislandschap: het eerste deel van de Tenniskids World Tour is succesvol van start gegaan. Van 1 t/m 15 januari

Nadere informatie

Enquête TZB Clubkampioenschappen 2013. Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 2013

Enquête TZB Clubkampioenschappen 2013. Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 2013 Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 1 Colofon Uitgave: Tennisvereniging Zuid-Berghuizen Activiteitencommissie, Toernooicommissie & Jeugdcommissie Schapendijk 35 7574 PG ldenzaal E-mail:

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL IJshockeyschool Leiden Lions Welkom op onze ijshockeyschool! Voor veel kinderen is dit de eerste kennismaking met ijshockey... Voor sommigen zelfs de eerste kennismaking met ijs! IJshockey is een geweldige

Nadere informatie

Volgende personen zijn betrokken om het lesaanbod te verzorgen: Alle trainers staan onder begeleiding van de hoofdtrainer.

Volgende personen zijn betrokken om het lesaanbod te verzorgen: Alle trainers staan onder begeleiding van de hoofdtrainer. Jeugdbeleid 2015-1. Doel van dit document... 2 2. Personen betrokken bij dit beleid... 2 3. Indeling groepjes lessen... 2 4. Lesaanbod... 3 5. Verschillende niveaus... 3 1. Doel van dit document Dit document

Nadere informatie

Welkom nieuw lid. Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke activiteiten, zoals:

Welkom nieuw lid. Naast trainen en spelen van wedstrijden organiseert TiVoC ieder jaar leuke activiteiten, zoals: Welkom nieuw lid Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult

Nadere informatie

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 TV De Delftse Hout Jaarverslag 2015 pag. 13 januari 2016 Jaarverslag Jeugdcommissie 2015 Het jaar begon met ons jaarlijks bezoek aan de Kidsday van het ABN AMRO Toernooi. Op

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Tenniskids. Jaarcongres - 26 november 2016 Iris Smulders

Tenniskids. Jaarcongres - 26 november 2016 Iris Smulders Tenniskids Jaarcongres - 26 november 2016 Iris Smulders Vandaag: Warming up Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Terugblik 2016 Wijzigingen 2017 Ontwikkelingen Wat kan ik doen als vereniging? Cooling down Warming up

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team)

Hoofdtrainer selectie (per selectiegroep) Selectietrainer + trainer overig team (per team) 2. De structuur 2.1 Organisatie De organisatie van de jeugdopleiding als volgt opgebouwd. De organisatorische aspecten zijn de verantwoordelijkheid van de jeugdcommissie. De jeugdcommissie valt onder het

Nadere informatie

Beleidsplan Fit For Future. Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016

Beleidsplan Fit For Future. Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016 Beleidsplan 2016-2019 Fit For Future Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016 Inleiding Voor het bepalen van een duidelijke visie voor de NTC 2016-2019 is een nieuw beleidsplan een logisch vervolg. Welke

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Auteur: Barry Leuverman Laatste wijziging: 29 december 2012 Webton Hengelo: volleyballend

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

TVV - JAARVERSLAGEN 2014

TVV - JAARVERSLAGEN 2014 1 / TVV - JAARVERSLAGEN 2014 pagina - Ledenadministratie 1 - Activiteitencommissie 2 - Jeugdcommissie 2 - Kantinecommissie 4 - Parkcommissie 4 - Technische Commissie 6 JAARVERSLAG 2014 LEDENADMINISTRATIE

Nadere informatie

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018

Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 Visiedocument Jeugdvoetbal V.V.Rhoon 2013-2018 1 Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord... 3 Missie... 4 Visie... 4 Doelstellingen jeugdplan... 6 Doel 1: Betere spelers/speelsters... 6 Resultaten... 6 Inspanningen...

Nadere informatie

Winterlessen 2015 2016

Winterlessen 2015 2016 Winterlessen 2015 2016 Jeugdwerking Waregem Gaver Tennisclub Puur Sport VZW verzorgt de volledige jeugdwerking van Waregem Gaver tennisclub. Interclub, tornooitjes, begeleid tennis en tenniskampen zijn

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen TC Volharding Meerssen 26 apr 2016 editie 11 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Het KNMI voorspelde het al eind 2015: Nederland krijgt mogelijk te maken met een nat voorjaar. Dat komt door El Niño, een

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1

Nieuwsbrief De Vliegende Bal februari 2016 blad 1 februari 2016 blad 1 Algemene ledenvergadering op woensdag 17 februari Op deze ledenvergadering blikken we terug op 2015 en geven we u de nodige informatie over het nieuwe tennisseizoen. De commissies

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

WINTERTRAINING

WINTERTRAINING WINTERTRAINING 2017-2018 Tenniscenter Wimbledon Zoutleeuwsesteenweg 120 3803 Wilderen Tel: +32 11 68 00 65 E-mail: info@wimbledon.be Website: www.wimbledon.be Voorwoord Beste ouders en jeugdspelers, Onze

Nadere informatie