Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk"

Transcriptie

1 Jeugd Beleidsplan TOS Bergeijk

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 3 DE TOEKOMST: VISIE EN DOELSTELLINGEN... 5 ANALYSE VAN STERKTES, ZWAKTES, KANSEN EN BEDREIGINGEN... 7 RECREATIEF EN SELECTIE... 8 DE FINANCIËLE KANTEN VAN HET PLAN DE JEUGDCOMMISSIE (JC) JEUGDLID BIJ TOS OPLEIDINGS- EN TRAININGSSTRUCTUUR PROFILERING VAN TOS BERGEIJK BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN BIJLAGE 2 : TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN JEUGDCOMMISSIE Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

3 Voorwoord TOS moet keuzes maken voor de toekomst. Het maken van een jeugdbeleidsplan is een belangrijk hulpmiddel om dit bewust en systematisch te doen. Vaak blijkt dat we ons bezig houden met de problemen van alle dag, terwijl een belangrijke taak zoals het voorbereiden op de toekomst slechts zijdelings aan de orde komt. Met dit jeugdbeleidsplan willen wij de gehele vereniging informeren welke keuzes er ons inziens gemaakt moeten worden. Elke drie jaar wordt het beleidsplan herzien. Het beleidsplan wordt gedragen en bewaakt door het bestuur, de jeugdcommissie, trainer(s), ouder(s)/verzorger(s) en de jeugd zelf. Tevens is het de bedoeling dat de jeugdleden -waar het immers om draait- dit plan verder door gaan ontwikkelen. Middels dit plan verantwoorden wij ons voor datgene wat we doen. In de eerste plaats naar personen binnen de vereniging zoals (jeugd)leden, trainer en commissieleden. Daarnaast ook naar personen buiten de vereniging zoals potentiële leden, gemeente in het kader van een subsidieaanvraag en aan sponsors om aan te tonen hoe er met de jeugd gewerkt wordt. Samengevat kunnen we stellen dat: Beleid is het maken van keuzes en het geven van uitvoering aan die keuzes of Wie nu leeft zorgt voor de toekomst Natuurlijk is onze tennisvereniging gebaat bij een grote schare aan kinderen die lekker bezig zijn met hun sport: tennis. Bij TOS Bergeijk wordt ruim aandacht besteed aan de jeugd. Dat deze aandacht wordt gewaardeerd blijkt wel uit het grote aantal jeugdleden. Van zeer jong en beginnend tot een goede wedstrijdspeler. Ze lopen er allemaal rond. De één doet graag mee aan de bal- en slagvaardigheids-dag, terwijl de ander zijn niveau vindt bij een tegenstander in de KNLTB voorjaarscompetitie. Zoals u verder in dit beleidsplan kunt lezen is het tevens onze doelstelling om de jeugdleden zoveel mogelijk te blijven interesseren en te behouden voor de tennissport in het algemeen en specifiek voor TOS Bergeijk. Om elk jeugdlid een passend niveau aan te bieden, vanaf basisschool tot middelbare scholier, van beginner tot wedstrijdtennisser, hebben wij binnen de vereniging een uitstekende structuur opgezet en ingevoerd. In dit beleidsplan worden een aantal voorstellen gedaan om te komen tot een geactualiseerd plan waarin visie, doelstellingen, structuren en verantwoordelijkheden voor de komende jaren zijn verwerkt. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

4 De achtergrond van het jeugdbeleidsplan Het jeugdbeleidsplan van TOS Bergeijk kent de volgende achtergrond: TOS wil de spelvreugde bevorderen TOS wil een sociale binding creëren met de jeugd TOS wil een grote vijver van mini s en junioren creëren TOS wil van alle jeugdleden, ongeacht het niveau, het spelpeil verhogen TOS wil het aantal competitieteams op woensdag en zondag uitbreiden tot het maximum aantal te plaatsen teams TOS wil op termijn de seniorenteams die op het hoogste niveau spelen deels invullen met spelers uit eigen gelederen. Aantal leden Het aantal jeugdleden dat training volgt en dat deelneemt aan de georganiseerde activiteiten is groot. Jaarlijks neemt TOS ook met een behoorlijk aantal teams deel aan de KNLTB voorjaarscompetitie. Training, selectie en toernooien Wekelijks trainen onze jeugdleden variërend van één tot vier keer. Hierin kan onderscheid gemaakt worden tussen recreatieve- en selectiekinderen. Jaarlijks worden er talentvolle jongeren geselecteerd voor de selectietraining bij TOS De deelname aan gezelligheidstoernooien, activiteiten en clubkampioenschappen is hoog. Landelijk Jeugdtennis Ons streven is er op gericht kinderen te laten deelnemen aan open jeugdtoernooien. De meer prestatieve jeugd kan deelnemen aan jeugd ranglijsttoernooien (JRT* / *****-toernooien) en mogelijk doordringen tot de landelijke top dan wel deelnemen aan de Nationale Kampioenschappen. Dit streven past in onze doelstelling om onze jeugd door te laten stromen naar onze hoogste senioren teams. De sfeer Hoewel tennis door velen nog gezien wordt als een individuele sport proberen wij te stimuleren dat tennis zeker in competitieverband een teamsport is. Waarden zoals verantwoordelijkheidsgevoel, trainingsinzet, sportiviteit en een gezonde discipline vormen mede het karakter van de jeugdige sporter. We streven daarbij naar een clubleven, dat zich als hecht, gemoedelijk, ongedwongen en uitdagend laat kenmerken. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

5 De toekomst: visie en doelstellingen Visie Onze vereniging moet plaats bieden aan recreatieve en prestatief gerichte tennissers, waarbij het belang van alle groepen even zwaar gewogen dient te worden. Om deze doelgroepen tot volle wasdom te laten groeien is het wenselijk dat het jeugdledenaantal groeit naar maximaal 250 kinderen. We menen dat in die situatie de club herkenbaar blijft als gezellig en het een fijne en veilige plaats is om te sporten. De unieke ongedwongen sfeer moet behouden blijven, waarbij verantwoording afleggen naar elkaar en verantwoordelijk zijn voor elkaar niet uit het oog mag worden verloren. Doelstelling De jeugdafdeling naar een breder (recreatief) dan wel hoger (prestatief) plan te brengen De leden faciliteiten en activiteiten aanbieden om bovengenoemde te realiseren Oudere jeugdleden zo lang mogelijk betrokken houden bij de vereniginghet aanbieden van niettennis activiteiten om de sfeer en saamhorigheid, het verenigingsgevoel, te stimuleren Het in een vroeg stadium betrekken van jeugdleden bij de organisatie van en begeleiding in de jeugdafdeling Het vergroten participatie van ouders in de begeleiding Het aanbieden van kader en technische opleidingen in KNLTB verband t.b.v. de jeugd Het bieden van een veilig sportklimaat De doelen voor de komende jaren Ledenaantal Middels wervingsacties, zoals bijvoorbeeld open dagen en schooltennis, probeert de vereniging het ledenaantal te verhogen. Vooral jeugdleden onder de 10 jaar zijn interessant om middels wervingsacties te benaderen. Accommodatie Streven naar goede oefenfaciliteiten, waaronder een goede oefenmuur, mini veld ed. Het bos rondom de banen spannend houden met zandbak, tafeltennistafel e.d., want het spelen op de baan en daarbuiten in het bos liggen in elkaars verlengde. Echter is het bedoeld voor de jeugd van TOS en het dient geen verzamel plek te worden van jongeren. Sportief Selectie Deelname aan districtsjeugdkampioenschappen 20% van de competitieteams kampioen tijdens de voorjaarscompetitie Doorstroom van de jeugd naar prestatieve teams Zoveel mogelijk jeugd laten doorstromen naar hoogste teams Minimaal 50% deelname aan clubkampioenschappen Stimuleren van deelname aan open toernooien Ledenbehoud bij overgang naar senioren (tijdig inpassen in teams) Recreatief Minimaal 50% deelname aan clubkampioenschappen Stimuleren van deelname aan open toernooien Ledenbehoud bij overgang naar senioren (tijdig inpassen in teams) Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

6 Sociaal Jeugd vragen zich op een andere manier in te zetten voor de club zoals bijvoorbeeld het mede organiseren van jeugd activiteiten, ondersteuning jeugdcommissie en eventueel het coachen van jeugdteams. Mogelijkheden bieden voor een maatschappelijke stage vanuit de middelbare school. Het stimuleren van niet-tennis activiteiten zoals aangeboden door de jeugdcommissie Afhankelijk van de besluiten van de vereniging willen we na drie jaar de doelen zoals hierboven geformuleerd evalueren. In 2016 zal hiermee gestart worden om zo de continuïteit van een jeugdbeleidsplan te waarborgen. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

7 Analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen Overzicht van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen Elke vereniging heeft goede en minder goede kanten. In dit hoofdstuk worden de plussen en minnen met elkaar geconfronteerd. Sterke kanten Kleinschalig, overzichtelijk en omheind park Gezellig en gemoedelijk Gekwalificeerde trainers Mogelijkheid tot spelen op hoog tennisniveau Diverse draaiboeken aanwezig Enthousiaste jeugdcommissie Organiseren van informatiebijeenkomst betreffende competitie Zowel Gravel als all-weather banen beschikbaar Moderne faciliteiten Veel nevenactiviteiten Zwakke kanten (Interactieve) website Centrale opslag van draaiboeken en andere relevante informatie ontbreekt Uniformiteit van formulieren Beleving op het park buiten tennis is miniem. Er wordt bijvoorbeeld nauwelijks gebruik gemaakt van de tafeltennistafel Herkenbaarheid club (geen clubkleuren die gemeenschappelijk worden uitgedragen waardoor er een minder wij-gevoel ontstaat) PR en communicatie beleid in pers en naar gemeenschap niet voldoende belicht Kansen Organiseren van informatiebijeenkomsten m.b.t. mogelijkheden tot het meedoen aan toernooien Streven naar uniforme uitstraling / teamgeest d.m.v. kleding competitie spelende jeugd Completeren en archiveren van draaiboeken en deze toegankelijk maken Betrekken van jeugdleden in diverse commissies (bijv. toernooi) Bedreigingen De sfeer die nu heerst (gezellig, kleinschalig, herkenbaarheid en fanatisme) moeten we overdragen aan de nieuwe leden, om te voorkomen dat de tennisclub een duiventil wordt Daling in het aantal (jeugd)leden vormt een bedreiging voor behoud huidig aantal banen. Kostenniveau van tennissport (contributie i.c.m. training) Relatie team - individu (alleen oog voor persoonlijke prestatie) Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

8 Recreatief en Selectie De belangrijkste elementen van het Jeugdbeleidsplan zijn de volgende: elk jeugdlid dat wil trainen, wordt de mogelijkheid geboden om tegen betaling training te krijgen bij TOS. De training vindt plaats in groepen van gelijkwaardig niveau. Hieronder wordt het onderscheid aangegeven: Bal- en slagvaardigheidstraining Deze is bedoeld voor de nieuwe jeugdleden onder de 10 jaar die beginnen met tennis. Gedurende 13 weken maken zij kennis met de verschillende technieken en de basisbeginselen van het tennis. Aan het einde van deze periode wordt er een extra les georganiseerd waarbij de kinderen hun diploma kunnen halen voor zowel balvaardigheid als slagvaardigheid. Recreatieve tennistraining Training die in het teken staat van voornamelijk techniek gecombineerd met tactiek. Gedurende 33 weken per jaar 1 uur training in de week. Selectie + selectietraining De jeugdselecties binnen TOS Bergeijk zijn in beginsel onderverdeeld in drie groepen te weten: selectie C selectie B selectie A In de selectie C groep zitten onze jongste talentvolle jeugdleden die tennis op een jonge leeftijd al prestatief willen beoefenen. Vanuit deze groep wordt, op advies van de hoofdtrainer, doorgestroomd naar de selectie B respectievelijk de selectie A. Alle selecties volgen training, die werkt naar / in het teken staat van tennis op het hoogste niveau c.q. wedstrijdtennis. Tijdens deze trainingen wordt er d.m.v. verschillende oefeningen op wedstrijdniveau getraind. Gedurende 33 weken per jaar o.a. de volgende mogelijkheden: selectie C : selectie B: selectie A: 2 x 1,5 uur tennistraining waarvan 1,5 uur buiten en 1,5 uur binnen 2 x 1,5 uur tennistraining waarvan 1,5 uur buiten en 1,5 uur binnen 1 x 1,5 uur buiten 2 x 1,5 uur buiten 3 x 1,5 uur buiten Naast deze buiten trainingen bestaat er de mogelijkheid om op zaterdag nog een 2 uur durende binnentraining te volgen. Dit kan worden gecombineerd met de buitentraining. Zou hier ook geformuleerd kunnen worden: Er wordt getraind in groepen van minimaal 4 tot maximaal 8 personen. We streven naar kostenniveau voor trainingen van maximaal.../trainingsuur per deelnemer. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

9 Hieronder een aantal verwachtingen gekoppeld aan de bovengenoemd selectietraining : selectie C selectie B selectie A Deelname aan voorjaarscompetitie Deelname aan voorjaarscompetitie Deelname aan voorjaarscompetitie Deelname aan jeugd clubkampioenschappen Deelname aan jeugd clubkampioenschappen Deelname aan jeugd clubkampioenschappen MITS geen toernooien Evaluatie Evaluatie Evaluatie Stimuleren tot deelname jeugd activiteiten Stimuleren tot deelname jeugd activiteiten Stimuleren tot deelname aan minimaal 3 jeugd activiteiten Doorstroming naar selectie B bevorderen Doorstroming naar selectie A bevorderen Doorstroming naar eerste teams bevorderen Geen verplichtingen Geen verplichtingen Inleveren van toernooischema Stimuleren tot deelname aan minimaal 3 toernooien Deelname Teamtennis (Stedentennis) TOS neemt jaarlijks deel aan de teamtennis competitie georganiseerd door Stichting Teamtennis Nederland. Deze teams zullen in de wintermaanden een competitie spelen in de regio Zuid Nederland en (Noord) België. De thuiswedstrijden vinden plaats in de tennishal van VTC De Paal. Onder supervisie van de jeugdcommissie is in 2011 een commissie stedentennis in het leven geroepen die alle zaken betreffende communicatie en organisatie rondom het stedentennis team behartigt. Filosofie: Teamtennis is twintig jaar geleden ontstaan uit de behoefte de tennissport voor de jeugd, en dan met name in de wintermaanden, aantrekkelijker te maken. Behoudens een korte periode in het voorjaar, waarin in teamverband wordt deelgenomen aan bondscompetities, is en blijft de beoefening van de tennissport een zeer individuele zaak. De doelgroep is de jeugd, omdat zich daar nog de voedingsbodem bevindt om principiële veranderingen mogelijk te maken. De positieve elementen van spelen van tenniswedstrijden in teamverband zijn: 1. de waarde van ieder teamlid is even groot. De wedstrijd van de jongste/zwakste is even belangrijk als van de oudste/sterkste. Hierdoor gaan de jongelui voor elkaar belangstelling krijgen en elkaar ondersteunen. 2. de teamgedachte legt een bepaalde verantwoordelijkheid bij de leden van het team: jegens de organisatie, jegens teamleden, jegens sponsors. 3. vreugde, spanning en verdriet worden in het team opgevangen. 4. het teamverband geeft mogelijkheden tot het positief versterken van de persoonlijkheid van het kind 5. de opzet van teamtennis biedt de jeugd de mogelijkheid wedstrijden te spelen tegen tegenstanders uit een andere regio die men nog niet eerder in wedstrijdverband ontmoet heeft. 6. twee tegenstanders kunnen, evenals de teams, gelijk eindigen in punten, wat uniek is in de tenniswereld. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

10 De aanpak welke Stichting Team Tennis Nederland nastreeft leidt tot kwalitatief goede tennisspelers en is een juiste voedingsbodem voor tennistalent om tot de subtop door te stoten. Tevens is het in de wintermaanden een uitstekende voorbereiding op de in het aansluitende voorjaar te spelen bondscompetitie. Meer informatie is te vinden op: Vrij spelen bij TOS De jeugdleden moeten gestimuleerd worden om vrij te tennissen op de banen van TOS. Daarom is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot de ledenlijst en het zodoende heel makkelijk is om iemand te bellen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om met een tennismaatje uit een van de omliggende dorpen af te spreken om vrij te tennissen zonder dat daar extra kosten tegenover staan. Om de jeugdleden nog meer te stimuleren om vrij te tennissen wordt er een aantal jeugdmiddagen georganiseerd op woensdag- en vrijdagmiddag. Tijdens deze middagen kunnen de kinderen d.m.v. een hussel verschillende wedstrijden spelen tegen en met andere kinderen. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

11 De financiële kanten van het plan Jaarlijks stelt de jeugdcommissie een begroting op welke voor akkoord wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur. Deze begroting heeft betrekking op de organisatie van jeugdactiviteiten. Doel is een kostendekkende begroting inclusief sponsorgelden en contributies e.d. Een overzicht van recent succesvol georganiseerde activiteiten is terug te lezen in Bijlage 1. De jeugdcommissie (JC) De organisatie van de jeugdcommissie van TOS dient zodanig ingericht te worden dat de structuur en taken helder zijn en zichtbaar op de website. Ook dienen de jeugdleden, de ouder(s)/verzorger(s) van de jeugdleden en jonge volwassenen en seniorleden bij de organisatie betrokken te worden. De leden De jeugdcommissie bestaat uit minimaal vijf personen aangevuld met de hoofdtrainer als adviseur. De voorzitter van de jeugdcommissie maakt op basis van zijn functie tevens deel uit van het Algemeen Bestuur van TOS Bergeijk. Functioneren De jeugdcommissie functioneert zelfstandig en heeft een eigen jaarbudget. Taken Voorzitter Afgevaardigde algemeen bestuur Financieel Competities Toernooien Activiteiten Jeugdtrainingen Teamtennis Communicatie / automatisering / ondersteuning De activiteiten De jeugdcommissie organiseert jaarlijks diverse activiteiten die door zowel ouder(s)/verzorger(s) en kinderen als zeer positief ervaren worden. Voor de activiteiten verwijzen wij naar onze jaarlijkse activiteitenkalender op de website van onze tennisvereniging. Zie ook bijlage 1 In het algemeen kunnen we stellen dat diverse activiteiten die leiden tot groepsbinding binnen de jeugdafdeling worden gestimuleerd. Van alle activiteiten dienen draaiboeken beschikbaar te zijn, die van groot belang zijn voor de continuïteit en bij overdracht naar nieuwe jeugdcommissie leden. De Jeugdcommissie overlegt maandelijks over de voortgang van alle activiteiten. Een bewuste doorsnede van het jeugdleden bestand is middels hun ouders vertegenwoordigt in de jeugdcommissie. Dit waarborgt gedeeltelijk de binding met alle leeftijdsgroepen. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

12 Deeluitwerking Jeugd en Training Nu de structuur van de jeugdafdeling is weergegeven, kunnen we de taken en verantwoordelijkheden beschrijven van diegene die betrokken zijn bij de jeugdafdeling. Dit zijn achtereenvolgens de hoofdtrainer, de trainers, jeugdcommissie, ouder(s)/verzorger(s) en kinderen. Taken en verantwoordelijkheden Sportivity Service TOS Bergeijk heeft inzake trainingsbegeleiding gekozen voor het bedrijf Sportivity Service gevestigd te Veldhoven. De te leveren diensten, prijzen en wederzijdse verwachtingen zijn vastgelegd in een overeenkomst van opdracht. Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats omtrent de trainingszaken tussen voorzitter JC samen met een ander lid van het algemeen bestuur van TOS en Sportivity Service. Uitgangspunt van deze evaluatie zijn na te gaan in hoeverre de doelstellingen van TOS voor de toekomst en de bestaande overeenkomst van opdracht zijn of worden gerealiseerd. Sportivity Service ondersteunt onze tennisvereniging o.a. in de volgende activiteiten : Het aanbieden van tennislessen Voorlichting en advies op het gebied van trainingsbeleid Werving, selectie en leveren van (hoofd)trainer(s) Vervanging bij ziekte of afwezigheid van trainer(s) Advies op sporttechnisch gebied Organisatie prestatieve en recreatieve tennisactiviteiten Details zijn vastgelegd in de bijlagen van de overeenkomst van opdracht welke jaarlijks worden geëvalueerd en eventueel worden aangepast. Taken en verantwoordelijkheden (hoofd)trainer De hoofdtrainer maakt afspraken met de ouder(s)/verzorger(s), maakt het trainingsrooster en communiceert deze open en duidelijk naar de vereniging. De trainer heeft als taak het begeleiden en stimuleren van de trainingsleden om zo het spelpeil van deze leden op een hoger niveau te brengen. Verder wordt van een trainer de volgende activiteiten verwacht: Het verzorgen van de zomer- en wintertraining voor de jeugd. Normaliter vangt de zomertraining aan in april. De wintertraining vangt aan in september. De voorbereidende werkzaamheden voor de training verzorgen. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit : het opstellen van een jaarplan waarin de trainingsactiviteiten worden weergegeven het opstellen van de aanmeldingsformulieren voor de training het tijdig plaatsen op de website van de trainingsformulieren het samenstellen van de trainingsgroepen het uitnodigen van de trainingsleden Het verzorgen van selectietrainingen Het samenstellen van de competitieteams voor de jeugd in overleg met de jeugdcommissie Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

13 Taakuren hoofdtrainer De hoofdtrainer functioneert zelfstandig en is verantwoordelijk voor het opleiden van de jeugd. Er zijn een aantal taakuren beschikbaar welke zijn vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. Deze taakuren kunnen o.a. als volgt worden ingevuld: organiseren van wervingsdagen organiseren van informatiebijeenkomsten voor nieuwe jeugdleden organiseren van informatiebijeenkomsten voor competitie spelende jeugdleden organiseren van diplomamiddag bal- en slagvaardigheid verzorgen van de teamindeling van de jeugdcompetitieteams verzorgen van de indeling van de jeugd voor de clubkampioenschappen, zowel single als dubbel verzorgen van indeling van de onderlinge jeugdwedstrijden coördineren en begeleiden van de trainers coördineren van de trainingsgroepen van jeugdspelers begeleiden van competitiejeugdteams voeren van evaluatiegesprekken met ouder(s)/verzorger(s) geven van adviezen gevraagd en ongevraagd aan bestuur en commissies op verzoek bijwonen van vergaderingen van bestuur en commissies In overleg met de voorzitter van de jeugdcommissie worden m.b.t. bovenstaande lijst prioriteiten vastgesteld. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

14 Jeugdlid bij TOS Wat kan een jeugdlid verwachten vanaf het moment dat hij of zij lid wordt van onze vereniging en hoe verloopt het proces om lid te worden? Welke trainingslessen zijn er en welke rechten en ook eventuele plichten heeft een jeugdlid? In dit hoofdstuk wordt op deze vragen een antwoord gegeven. Naast de aangegeven ambitie is het beleid van onze vereniging gericht op werving, behoud en betrokkenheid van onze jeugdleden. Bij werving valt te denken aan het stimuleren om lid te worden van onze vereniging, bij behoud aan het stimuleren om te tennissen en bij betrokkenheid actieve deelname in jeugdactiviteiten en jeugdcommissies. Stimuleren werven nieuwe jeugdleden De leeftijdscategorie van 8 t/m 12 jaar is een belangrijke groep voor de ontwikkeling van (jeugd)tennis binnen onze vereniging. Door het voeren van een actief beleid wordt enerzijds bewerkstelligd dat jeugdleden zich thuis (blijven) voelen bij de vereniging en anderzijds dat het stimulerend werkt voor nieuwe leden. Het bestuur en de jeugdcommissie doet dit in de vorm van: het organiseren van diverse tennis en niet-tennis activiteiten het hebben van een duidelijk beleid het helder en transparant communiceren van het beleid het steeds vernieuwend bezig zijn het in kaart brengen van en inspelen op behoeftes, ideeën en opmerkingen van de jeugd openstaan voor ideeën vanuit de vereniging zelf, maar ook van daarbuiten overleg en samenspel andere verenigingen overleg en samenspel met trainers en de KNLTB De laatste jaren heeft de vereniging specifieke activiteiten ontplooid voor het werven van jeugdleden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. schooltennis en wervingsdagen. Proces om lid te worden Om (jeugd)lid te worden dient een aanmeldingsformulier te worden ingevuld dat te verkrijgen is via de website van de vereniging. Dit formulier dient bij de ledenadministratie te worden ingeleverd of indien mogelijk digitaal te worden verstuurd. Het (jeugd)lid ontvangt hierna een KNLTB lidmaatschapspas. Het informatieboekje van TOS is beschikbaar op de website van onze vereniging. Hierin staat in hoofdlijnen het reilen en zeilen vermeld van onze tennisvereniging. Aanmeldingsformulieren voor trainingen en activiteiten zijn te downloaden op de website. Nadat het kind is aangemeld voor trainingen, krijgen de ouder(s)/verzorger(s) vervolgens van de trainer een uitnodiging om trainingslessen te volgen. Er wordt een informatiemiddag of avond georganiseerd voor nieuwe jeugdleden met hunouders en verzorgers om hen wegwijs te maken in onze vereniging en de diverse zaken, waarvan het goed is om ze te weten. Behoud van onze jeugdleden Als wij onze jeugd iets willen bieden, om ze voor onze vereniging te behouden, dan dienen er een aantal activiteiten te worden opgezet. Zo moet er een actief jeugdbeleid worden gevoerd in een goed georganiseerde en gestructureerde jeugdafdeling, een trainingsplan worden opgesteld en een activiteitencommissie (onderdeel van de jeugdcommissie) worden opgericht. Bij dit alles dienen de jeugdleden een actieve rol te spelen. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

15 Opleidings- en trainingsstructuur De start Eerst wordt er gestart met minitennis, tegenwoordig noemt men dit ROOD. Het speelveld is kleiner gemaakt. Er zijn speciale ballen (kleur rood) om mee te tennissen en er wordt met jeugdrackets gespeeld. Op deze wijze kunnen kinderen (tussen de 5 en 8 jaar) al heel snel een spelletje spelen en wordt de bal al aardig heen en weer gespeeld (een rally). Er worden naast de les miniwedstrijdjes en competitie georganiseerd op het park, maar het kind kan ook vrijblijvend elders ergens aan meedoen. Ouder(s)/verzorger(s) worden door de jeugdcommissie hierover geïnformeerd. Inschrijving is niet verplicht. De volgende fase is driekwart tennis. Vanaf najaar 2013 heet dit voortaan ORANJE. Je speelt op driekwart speelveld met een iets zachtere tennisbal (kleur oranje) met eventueel nog een jeugdracket. Oranje tennis is in opkomst en zeer belangrijk in de tennisontwikkeling van de jeugd. Er worden oranje toernooien en competities georganiseerd en zelfs bij de grotere jeugdtoernooien wordt vaak apart nog een oranje toernooi gehouden. In de volgende fase gaat men spelen op een volledig veld. De kleuren GROEN en GEEL vertegenwoordigen deze fase. Hier wordt onderscheid gemaakt in het type bal; groen is voor een eerstejaars op groot veld waarbij de bal zachter is dan de reguliere bal. De reguliere bal is geel. In de ontwikkeling van deze 4 fases speelt de trainer een belangrijke rol. Hij begeleidt namelijk op een actieve manier onze jeugdleden. Maar ook op het gebied van competitie en toernooien is hij stimulerend en actief. Inzake het trainingsplan kennen wij het volgende onderscheid: getalenteerde jeugd via (selectie)trainingen op een zo hoog mogelijk niveau brengen overige jeugd stimuleren om deel te nemen aan activiteiten waarbij de ontwikkeling van de tennisvaardigheden en spelvreugde samengaan Kennismakingstraining Kinderen die lid worden zullen ingedeeld worden voor het nemen van tennislessen. Trainingslessen Voor de jeugd worden er trainingen georganiseerd. De duur en de kosten voor het volgen van deze lessen worden jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur in overleg met de hoofdtrainer. De doelgroep voor het volgen van deze trainingen is de leeftijd van 6 t/m 17 jaar. De trainer bepaalt de indeling van de groepen. Hierbij wordt gelet op o.a. de aangegeven verhinderingen en voorkeuren zoals leeftijd, speelsterkte, vrienden en vriendinnen. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

16 Selectietraining De ambitie is uitgesproken om de speelsterkte van onze jeugdleden te verbeteren. De getalenteerde jeugd van onze vereniging willen wij daarom de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan selectietrainingen. Het doel van deze selectietraining is om de getalenteerde jeugd op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Deze criteria zijn: er is duidelijk aanwezig talent motivatie en prestatie op de training het verplicht deelnemen aan competitie het verplicht deelnemen aan een aantal externe toernooien de tennissport is bij voorkeur de eerste keuze als hoofdsport de ouder(s)/verzorger(s) dienen akkoord te gaan met het volgen van deze training De hoofdtrainer bepaalt uiteindelijk wie worden uitgenodigd voor het volgen van de selectietraining. In eerste instantie zal ook overleg met de ouder(s)/verzorger(s) worden gevoerd. Zij dienen toestemming te geven voor het volgen van de training. Faciliteiten Vanuit de club worden banen en ballen beschikbaar gesteld t.b.v. de trainingslessen en de verplichtingen zoals beschreven in de overeenkomst van opdracht betreffende training en begeleiding worden gewaarborgd. Profilering van TOS Bergeijk Werving De tennisvereniging heeft als sportconcurrent binnen Bergeijk te maken met voetbal, handbal en in geringe mate korfbal. Naar onze mening kunnen we beter en meer putten uit het aanbod Bergeijkse jongeren. Via gerichte werving moet het mogelijk zijn ons ledenaantal te verhogen. Goede faciliteiten Daarnaast moet getracht worden om de club zo te positioneren dat het voor talentvolle tennisspelers uit de omgeving aantrekkelijk wordt om bij TOS te trainen en te spelen. De stelregel goede spelers worden beter door te trainen met goede spelers is juist en door goede faciliteiten te scheppen kan onze club voor anderen aantrekkelijk zijn. Waardevolle en sportieve jeugdjaren Onze club moet de plek zijn voor leden om te sporten, contact te maken en zodoende op een gezonde en leuke manier te sporten. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

17 Bijlage 1: Overzicht van activiteiten Schaatsen Wervingsdag Informatieochtend nieuwe leden Informatieochtend competitie Opening seizoen / tennis clinic Start voorjaarscompetitie Tenniskids; World Tour Clubkampioenschappen singles & dubbels Prijsuitreiking clubkampioenschappen Halloween / avond activiteit Open Jeugdtoernooi / JRT* TOS Bergeijk Ouder - Kind toernooi Sinterklaas voor kinderen 5-9 jaar Opmerking : In de laatste maanden van het jaar wordt een activiteitenkalender voor het volgende jaar samengesteld uit bovenstaande activiteiten wel/niet aangevuld met nieuwe ideeën. De criteria voor de keuze wordt gemaakt op basis van feedback en beschikbaar budget. Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

18 Bijlage 2 : Taken en verantwoordelijkheden jeugdcommissie Voorzitter Maakt deel uit van het hoofdbestuur Plannen bijeenkomsten jeugdcommissie Opstellen van concept begroting Het indienen en bewaken van het toegekende budget voor jeugdactiviteiten Voorjaarscompetitie Contactpersoon KNLTB Het verstrekken van de benodigde informatie ten behoeve van de KNLTB-competitieleiders Het verstrekken van de informatie aan de captains van de jeugdteams Toernooien en activiteiten De begeleiding en het organiseren van tennis- en andere jeugdactiviteiten Het jaarlijks opstellen van een activiteitenplan voor de jeugdleden Het verzorgen van activiteiten ten behoeve van onze jeugdleden Controleren van inschrijfformulieren (Jeugd) trainingen Zie taken en verantwoordelijkheden (hoofd)trainer Communicatie / automatisering / ondersteuning Aanleveren, controleren en plaatsen informatie website Verspreiding activiteiten kalender Contact met paviljoen m.b.t. activiteiten PR via week- en dagbladen Uitgifte (digitaal) van een Jeugd nieuwsbrief Beschikken over een up to date ( )adressenbestand van alle jeugdleden en hun ouders Jeugd beleidsplan TOS Bergeijk

Jeugdbeleidsplan. TC de Helze

Jeugdbeleidsplan. TC de Helze Jeugdbeleidsplan TC de Helze 2014-2017 Jeugd beleidsplan TC de Helze Inhoud VOORWOORD... 3 HOOFDSTUK 1: DE HUIDIGE SITUATIE... 4 HOOFDSTUK 2: VISIE EN DOELEN... 5 HOOFDSTUK 3: SWOT... 6 HOOFDSTUK 4: JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

Tennisles bij TCV. Inleiding.

Tennisles bij TCV. Inleiding. Tennisles bij TCV Inleiding. Tennis is een technische sport. Het is daarom van belang om jong te beginnen met tennissen. Jong geleerd is oud gedaan! Tennis is bovenal een leuke sport. In dit gedeelte wordt

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING VOERENDAAL 2016-2018 30 mei 2016 Versie 4.0 Jeugdcommissie Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Toelichting... 4 3. Jeugdtennis in Nederland... 5 4. Jeugdbeleid

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid

Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin 2013-2018 Uitgangspunten van beleid Technisch Beleidsplan LTC Zee en Duin Page 1 Inhoudsopgave: Technisch beleid: 1.1 Jeugdbeleid: 1.2 Plan van aanpak Jeugd selectieplan

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013

JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 JEUGDBELEIDSPLAN TENNIS VERENIGING VOERENDAAL 2013 April 2013 Versie 2.0 Jeugdcommissie Jeugdbeleidsplan Tennis Vereniging Voerendaal 2013 1. Inleiding Een gezonde vereniging schenkt voldoende aandacht

Nadere informatie

activiteiten activiteiten

activiteiten activiteiten Doelgroep Kenmerken Motieven Acties vereniging KNLTB om te gaan of blijven tennissen producten, diensten en Jeugd Basisschool Rood Ontdekken Ontmoeten: vrienden Tenniskids vereniging Tenniskids programma:

Nadere informatie

Binden: kindvriendelijk, informeren. Spelen: training, club activiteit. Fit voelen: motoriek (belangrijk voor ouders)

Binden: kindvriendelijk, informeren. Spelen: training, club activiteit. Fit voelen: motoriek (belangrijk voor ouders) Doelgroep Kenmerken Motieven Acties vereniging KNLTB om te gaan of blijven tennissen producten, diensten en Jeugd Basisschool Rood t/m 9 jaar Ontmoeten: vrienden Tenniskids programma: www.tenniskids.nl

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Beleidsplan Prestatief Tennis

Beleidsplan Prestatief Tennis Beleidsplan Prestatief Tennis 2011 2016 Verzendlijst Harry Duin Jan Tervoort Mauk Smit Marco Welbergen Lodewijk Klein Hans de Ruiter Ronald van der Linde Frank Janssen Versiebeheer 03-07-2011 Opgesteld

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

TVO biedt haar jeugdleden tennissen met veel plezier, zowel op recreatief als op prestatief niveau!

TVO biedt haar jeugdleden tennissen met veel plezier, zowel op recreatief als op prestatief niveau! Jeugdbeleid Het jeugdbeleid van TVO OOSTVOORNE is vooral gericht op de volgende hoofddoelstelling: TVO biedt haar jeugdleden tennissen met veel plezier, zowel op recreatief als op prestatief niveau! Om

Nadere informatie

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als

Kernwaarden Wij vinden het belangrijk dat leden, sponsoren en supporters ons ervaren en herkennen als STRATEGIE 2012-2015 Missie (Wie zijn wij) Voor de vereniging en haar leden de positie van S.V.M.E. in de Eijsdense gemeenschap verankeren, waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. S.V.M.E. is een vereniging

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

Jeugd(selectie)beleid. LTC Vleuten de Meern

Jeugd(selectie)beleid. LTC Vleuten de Meern Jeugd(selectie)beleid LTC Vleuten de Meern Leeftijdsindeling KNLTB - tenniskids De vereniging LTC Vleuten De Meern Een grote vereniging die ook prestatief tennis wil spelen Normen en waarden van sportief

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

Informatie over het KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar

Informatie over het KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar Informatie over het KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar Het Tenniskids programma bestaat uit verschillende, gekleurde fases. Voor de jongste jeugd ontwikkelde de KNLTB Tenniskids Blauw. Daarna

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Competitie Jeugd Najaar 2013

Competitie Jeugd Najaar 2013 Competitie Jeugd Najaar 2013 Aan alle jeugdleden van T.V. De Punt Zeewolde, mei 2013 Beste Jeugdspelers, Komend najaar 2013 zal onze vereniging meedoen met de jeugd najaarscompetitie van de KNLTB, in de

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN T.C. T.O.E.G.-Rotterdam

JEUGDBELEIDSPLAN T.C. T.O.E.G.-Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN T.C. T.O.E.G.-Rotterdam Januari 2015 I N H O U D Inleiding...3 1. De jeugdcommissie...4 2. Het jeugdtennis en de omgeving...4 3. Algemeen beleid T.C.T.O.E.G. Rotterdam...4 4. Jeugdbeleid...4

Nadere informatie

JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM

JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM JEUGDSELECTIEPLAN TC LEERDAM vastgesteld door het Bestuur van TC Leerdam d.d. 5 september 2012 van de Jeugdcommissie van TC Leerdam Inhoudsopgave 1. Inleiding Doelstelling selectiebeleid Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015 Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen 1 Inhoudsopgave 1. Visie... 3 2. Organisatie... 4 3. Begroting TC 2012... 5 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan LTC de Zoom Versie 1.3.1

Jeugdbeleidsplan LTC de Zoom Versie 1.3.1 Jeugdbeleidsplan LTC de Zoom Versie 1.3.1 1 Inhoudsopgave Inhoud 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. Visie bestuur 1.3. Doel 2. Betrokkenen 2.1. Inleiding 2.2. Bestuur 2.3. Jeugdcommissie en WhoZnext 2.4.

Nadere informatie

Beleidsplan Fit For Future. Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016

Beleidsplan Fit For Future. Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016 Beleidsplan 2016-2019 Fit For Future Nootdorpse Tennis Club 14 februari 2016 Inleiding Voor het bepalen van een duidelijke visie voor de NTC 2016-2019 is een nieuw beleidsplan een logisch vervolg. Welke

Nadere informatie

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd

Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Een Fantastische Teamsport voor de Jeugd Als jij voetbal ook geweldig vindt, dan kun je al vanaf 4 jaar bij onze mini-f spelen en dat is gratis. De contributie voor de hele jeugd is door sponsoring zo

Nadere informatie

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen

Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Samen zijn we Tennisvereniging Engelen Beleidsplan 2020 Samenvatting Datum: juni - oktober 2016 Door: Bestuur Tennisvereniging Engelen Bespreken met leden: 24 november 2016 1. Inleiding Het bestuur heeft

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

Versie 1.0. Jeugdbeleid van Kaatsvereniging De Lytse Stuit, te Scharnegoutum

Versie 1.0. Jeugdbeleid van Kaatsvereniging De Lytse Stuit, te Scharnegoutum . Jeugdbeleid van Kaatsvereniging De Lytse Stuit, te Scharnegoutum Jeugdbestuur DLS 1-4-2014 Voorwoord Er zijn al verschillende kaatsverenigingen die er gebruik van maken; een jeugdbeleidsplan. Om als

Nadere informatie

Enquête TZB Clubkampioenschappen 2013. Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 2013

Enquête TZB Clubkampioenschappen 2013. Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 2013 Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 1 Colofon Uitgave: Tennisvereniging Zuid-Berghuizen Activiteitencommissie, Toernooicommissie & Jeugdcommissie Schapendijk 35 7574 PG ldenzaal E-mail:

Nadere informatie

Jeugdplan 2006 2010 Croonenburg te castricum

Jeugdplan 2006 2010 Croonenburg te castricum Jeugdplan 2006 2010 Croonenburg te castricum Volleybal dat is toch in drie keer de bal terug over het net spelen.??? Ja en je mag eerst vangen en dan gooien als je nog maar net begint. Dus eigenlijk is

Nadere informatie

Training/jeugdbeleidsplan T.V. De Korrel

Training/jeugdbeleidsplan T.V. De Korrel Training/jeugdbeleidsplan T.V. De Korrel 2015 2018 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 5 Algemeen 5 Organisatiestructuur 5 1.2. De jeugdcommissie 5 Training 5 Hoofdstuk 2 7 Aanleiding 7 Hoofdstuk 3 7

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

Maandag 13 februari 2017 Informatiesessie Tennislessen jeugd 1

Maandag 13 februari 2017 Informatiesessie Tennislessen jeugd 1 1 Agenda Intro Waarom een nieuwe aanpak? Jeugdbeleid Kastelse Tennisclub Praktische organisatie en planning Concretisering Gewijzigde insteek Tennis Vlaanderen Nieuw: recreatief Dubbelcriterium Tarieven

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN.

BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN. BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING HOORN. Beleidsplan -2010 / Tennisvereniging Hoorn 1 Dit beleidsplan is in haar eerste versie in december 1996 tot stand gekomen. Vervolgens heeft een eerste herziening plaatsgevonden

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

Sponsorbeleidsplan. TV "De Peppelieren"

Sponsorbeleidsplan. TV De Peppelieren Sponsorbeleidsplan TV "De Peppelieren" Inhoudsopgave: 1. Verenigingsbeleid... 3 2. Sterk en Zwakke Punten... 4 3. Kansen en bedreigingen... 4 3.1 Kansen... 4 3.2 Bedreigingen... 4 4. Doelen... 4 5. Doelgroepen...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord. Waarom een beleidsplan. Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan. Ontwikkeling INHOUDSOPGAVE Voorwoord Waarom een beleidsplan Weg die heeft geleid tot het jeugdbeleidsplan Ontwikkeling 1. Korte terugblik 2. De toekomstige terugblik van de verenging 3. Huidige en gewenste profilering

Nadere informatie

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen!

Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Items in deze nieuwsbrief die je niet mag missen! Welkom van onze voorzitter Open dag & Openingstoernooi Trainingen Jan de Rook Nieuwe tennispasjes Nieuwe website Welkom Op 28 maart is het nieuwe tennisseizoen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt

BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt BELEIDSPLAN 2013 t/m 2017 Tennisvereniging Kontakt 1. Inleiding Bestuur en commissies hebben hun visie voor de periode 2013 tot en met 2017 in dit beleidsplan opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden

Nadere informatie

world tour en competitie informatie ouders

world tour en competitie informatie ouders world tour en competitie informatie ouders De competitie voor de rode en oranje kinderen is vanaf september 2013 ingrijpend veranderen en heeft een nieuwe naam gekregen: World Tour. Meer informatie vindt

Nadere informatie

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5)

Bijlage 4 Inventarisatie van door jeugdbestuur uit te werken punten (hoofdstuk 5) De Commissie heeft vanuit de moederverenigingen op het gebied van de organisatie rondom voetbal de nodige informatie verzameld. Daarnaast heeft de Commissie intern op basis van discussie een aantal inzichten

Nadere informatie

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017

Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Jaarplan Bestuur Groningen Atletiek 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Blz. 1. Verstevigen vereniging structuur 3 2. Werken aan de visie en missie 3. Versterken vereniging- ledengroei 4. Verbeteren kwaliteit

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het jeugdbeleidsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (jeugd-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS?

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Op een uitdagende manier leren kinderen de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014

Schrijf je in voor. World Tour of Groene najaarscompetitie. najaar 2014 Schrijf je in voor World Tour of Groene najaarscompetitie najaar 2014 In september start de World Tour en Groene competitie. Deze competitievormen zijn voor kinderen t/m 12 jaar. Doe mee en schrijf je

Nadere informatie

Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie.

Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie. Maandag 28 november 2016 ouder informatie-avond World Tour en KNLTB competitie. Aanwezig: er zijn 16 ouders aanwezig Peter Russchen, voorzitter LTC Bedum Charlo Goudzand, wedstrijdleiding Frenk Abrahams,

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête jeugd

Uitkomsten Enquête jeugd Uitkomsten Enquête jeugd 3 oktober 205 26 Totale aantal deelnemers 6 tenniskidsleeftijd 2 jaar en jonger 0 oudere jeugd 3 jaar en ouder Q2: Hoe lang ben je al lid? Beantwoord: 6 Overgeslagen: 0 4 Tenniskids

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

TECHNISCH. Wilvo/TTV Bergeijk BELEIDSPLAN. Presteren met plezier

TECHNISCH. Wilvo/TTV Bergeijk BELEIDSPLAN. Presteren met plezier Wilvo/TTV Bergeijk TECHNISCH BELEIDSPLAN Presteren met plezier Wilvo-TTV Bergeijk heeft een rijke historie in de tafeltennissport en is grotendeels gebaseerd op de sportieve resultaten. In het bestaansrecht

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER Korfbalvereniging AVANTI

INFORMATIEFOLDER Korfbalvereniging AVANTI INFORMATIEFOLDER Korfbalvereniging AVANTI Deze folder geeft informatie over AVANTI, een dynamische korfbalvereniging die voor alle leeftijdsgroepen en niveaus mogelijkheden biedt. Voorwoord Dit is de informatiefolder

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren Versie 7 21 maart 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Teamindeling Jongste Jeugd...

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

www.maascourt.nl DAVISCUP COMPETITIE 2015 / 2016

www.maascourt.nl DAVISCUP COMPETITIE 2015 / 2016 www.maascourt.nl DAVISCUP COMPETITIE 2015 / 2016 Doel Maascourt Daviscupcompetitie: Het blijft moeilijk voor spelers om in de winterperiode veel wedstrijden te spelen. Behoudens een korte periode in het

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

Selectieplan

Selectieplan Selectieplan 2016-2018 Inhoud Inhoud... 2 Introductie... 3 Wat verstaan we onder selectiebeleid... 3 Waarom een selectie en een selectieplan?... 3 Doelstellingen:... 4 Selectiegroepen... 4 Jeugdselectie...

Nadere informatie

L.T.V. Almere

L.T.V. Almere L.T.V. Almere Jeugdbeleidsplan 2017-2022 Lawn Tennis Vereniging Almere Jeugdbeleidsplan Vastgesteld door de Jeugdcommissie op 21 februari 2017 1 Aanleiding 2 Doelstellingen & Overwegingen 2.1 Algemene

Nadere informatie

Tennispark de Oude Eik

Tennispark de Oude Eik Tennispark de Oude Eik 7 smashcourt banen (hele jaar bespeelbaar) waarvan 6 verlicht gelegen in een rustige omgeving oefenmuur, geitjes en speelplaats! Tennisclub de Oude Eik wil kinderen van de basisschool

Nadere informatie

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS

VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS VOETBALPLAN RKSV DE TUKKERS OKTOBER 2011 Voetbalplan RKSV De Tukkers Page 1 Inhoud Inleiding 3 Missie en doelstellingen 4 Opbouw van het plan 5 Organisatie 6 Werkgroepen 8 Technische Commissies 8 Functieomschrijvingen

Nadere informatie

Race naar de baseline. Welke kleur heeft mijn kind

Race naar de baseline. Welke kleur heeft mijn kind Informatie voor ouders In september 2013 is het jeugdtennis voor spelers t/m 12 jaar ingrijpend veranderd. Kinderen spelen op kleur. De KNLTB introduceerde nieuwe, leuke competitievormen, speciaal voor

Nadere informatie

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk

Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk ABC Voor nieuwe leden van Tennis Club Noordwijk Van harte welkom bij TC Noordwijk. In deze folder geven wij informatie over allerlei zaken waar je mee te maken krijgt bij onze vereniging Activiteitenkalender

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 1 Introductie Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Voorwoord... 2 2 Inleiding... 2 3 Uitgangspunten en doelstellingen... 3 3.1

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1

2012 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Jeugdscheidsrechters v.v. Acht Versie: 2012 Jeugdscheidsrechters v.v.acht 2012 v.1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Scheidsrechterscommissie 5. Profielschets

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

2. De activiteiten. 3. Toernooien

2. De activiteiten. 3. Toernooien Sponsoring 1 2 1. De vereniging Tennisvereniging De Hogt is opgericht op 1october 1985 Op 1 april 2007 telde de vereniging onderstaande leden: - 110 jeugdleden (mini s) t/m 17 jaar - 540 senioren De vereniging

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Auteur: Barry Leuverman Laatste wijziging: 29 december 2012 Webton Hengelo: volleyballend

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

tennisvereniging De Korrel

tennisvereniging De Korrel Welkomstboekje voor de jeugd van tennisvereniging De Korrel Smidsvuurke 3 5507 NK Veldhoven www.tvdekorrel.nl jc@tvdekorrel.nl Het doel van dit welkomstboekje is om de jeugdleden en hun ouders wegwijs

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

Technisch Tennisbeleidsplan T.V. de Hoogkamp

Technisch Tennisbeleidsplan T.V. de Hoogkamp Technisch Tennisbeleidsplan T.V. de Hoogkamp 20132016 amp nee TV de Hoogk ij b is n en t Het mt een hoge vlucht Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Constateringen 4 3. Clubtennis 5 4. Prestatief tennis 7 5.

Nadere informatie

Voetbalvereniging Zuidland

Voetbalvereniging Zuidland Missie en Visie 2017-2020 Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk TABLE OF CONTENTS 1. INLEIDING 3 2. Missie voetbalvereniging Zuidland 4 3. Visie voetbalvereniging Zuidland 4 P. 2 1. INLEIDING

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING LUCTOR ET EMERGO Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING LUCTOR ET EMERGO Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maart 2016 versie 1.1 JEUGDBELEIDSPLAN TENNISVERENIGING LUCTOR ET EMERGO 2016-2020 Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Namens de jeugdcommissie Annemiek van Zuilekom in samenspraak met Patrick Visser

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Informatieboekje. laadlaa2

Informatieboekje. laadlaa2 1 I Informatieboekje Voorwoord...3 Jeugdactiviteiten...4 Jeugdlid...4 Ledenpas...4 Clubblad...5 Inzet ouders...5 Tennisles...5 Extra training...5 Rackets...6 Spelenderwijs leren tennissen...6 Ik zit op

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Structuur, Samenwerking en GROEI

Structuur, Samenwerking en GROEI Werkplan 2013 Structuur, Samenwerking en GROEI Versie : 2.0 Datum : 30-11-2012 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelstellingen, mission statement, speerpunten... 3 2.1 Doelstellingen... 3 2.2 Mission statement

Nadere informatie

op sportpark in Oploo het officiële startschot plaats van de samenwerking.

op sportpark in Oploo het officiële startschot plaats van de samenwerking. Samen verder... Inleiding Vorig jaar juli hebben de besturen van Excellent, Westerbeekse Boys en SVS besloten tot een samenwerking van de jeugdafdelingen met ingang van het seizoen 2017/2018. In bijeenkomsten

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove

Beleidsplan 2009-2013. Inhoudsopgave. Inleiding Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove Beleidsplan 2009-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.1 Missie Volleybalclub BAVO Bavikhove. 1.2 Kernwaarden Volleybalclub BAVO Bavikhove Hoofdstuk 2 Structuur van de club

Nadere informatie

Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren.

Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren. Beleidsplan jeugd 1. Inleiding: Aan de bosrand van het dorp Geijsteren ligt de 18-holes golfbaan van Golf- en Countryclub Geijsteren. De club is opgericht in 1974. Het terrein waarop de baan zich bevindt

Nadere informatie

SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST

SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST SPONSORPLAN TENNISVERENIGING PST Kennismaking met PST Tennisvereniging PST Sponsorplan 2016 Tennisvereniging PST (Plantage Speelt Tennis) viert in Mei 2016 haar 30-jarig bestaan. In 1986 zijn we opgericht

Nadere informatie

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen)

Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) VV Bergambacht Totaal 505 leden Groeiende Jeugdafdeling (250 junioren en pupillen) => We hebben de jeugd, dus we hebben de toekomst! 150 actieve vrijwilligers; bestuur, (diverse) commissieleden, leid(st)ers,

Nadere informatie

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Volleybal Vereniging Isala 77 Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Door: Bestuur Isala Februari 2014 Inleiding Dit is het beleidsplan voor de jeugd. De basis voor dit beleidsplan is de visie van de vereniging.

Nadere informatie

1. Algemene informatie TV Smashing 89

1. Algemene informatie TV Smashing 89 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie TV Smashing 89... 3 2. De jeugdcommissie... 4 3. TennisKids... 5 4. Tennislessen... 8 5. Competitie... 10 6. Toernooien... 13 7. JeugdPlan... 14 8. Bijlagen... 16 1.

Nadere informatie