Prolongatie zorgcontract bij Delta Lloyd per 1 januari 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prolongatie zorgcontract bij Delta Lloyd per 1 januari 2012"

Transcriptie

1 Prolongatie zorgcontract bij Delta Lloyd per 1 januari 2012 BaliePlus B.V. 17 november 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Conclusie en advies Uw collectieve zorgverzekering bij Delta Lloyd Pakketopbouw Wijzigingen in premie Wijzigingen in voorwaarden Vrije tarieven tandarts, mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici Farmacie Service aan verzekerden Digitale mogelijkheden Wanneer worden verzekerden geïnformeerd?... 6 Contact gegevens... 7 Over Aon... 8 Bijlage Wijzigingen in aanvullende verzekeringen... 9

3 1 Inleiding Evenals vorig jaar hebben wij ervoor gekozen om u dit jaar in twee delen te informeren over de wijzigingen in de zorg. In de rapportage die u nu voor u heeft, leest u meer over de ontwikkelingen binnen Delta Lloyd en over uw collectieve zorgverzekering die bij hen is ondergebracht. De andere rapportage is algemeen van aard en beschrijft de ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt. Deze heeft u al eerder van ons ontvangen. Voor werkgevers is het beheersen van zorgkosten essentieel. Verschillende trends waaronder vergrijzing, zorgen voor een substantiële stijging van de zorgkosten. Doordat zorgkosten stijgen, stijgen ook de werknemerpremies en de inkomensafhankelijke bijdrage van werkgevers. Hierdoor komen de lasten van zorg en gezondheid steeds meer terecht op de schouders van werkgevers en werknemers. Ook dit jaar is de trend dat de premies van de basisverzekering en de aanvullende verzekering stijgen. Dit ondanks de wettelijke wijzigingen per 1 januari Zoals u weet wordt 50% van de zorgkosten door de inkomensafhankelijke bijdrage door u als werkgever betaald. In de komende jaren zal het niet een kwestie zijn van het verlagen van de zorguitgaven, maar trachten de verhoging van de zorgkosten te beperken. Verder zien wij door de wettelijke wijzigingen een aanzienlijke verslechtering ten aanzien van vergoedingen voor arbeidsgerelateerde zorgelementen. Hierbij kunt u denken aan; fysiotherapie, eerstelijnspsychologie, dieetadvisering en stoppen-met-roken programma's. Het rapport is als volgt ingedeeld: In hoofdstuk 2 vindt u ons advies terug over uw contract bij Delta Lloyd gegeven de ontwikkelingen binnen de zorgmarkt. Hoofdstuk 3 gaat uitgebreid in op uw collectieve zorgcontract bij Delta Lloyd. Prolongatie zorgverzekering per 1 januari

4 2 Conclusie en advies Ook voor 2012 worden de kortingspercentages op uw collectieve contract gehandhaafd. De premiestelling 2012 van Delta Lloyd is ten opzichte van andere verzekeraars marktconform. Gezien de bijbehorende voorwaarden, keuzemogelijkheden van het verzekeringspakket, de performance én service en zorgdiensten van verzekeraar is ons advies het contract bij Delta Lloyd te continueren. We willen u graag attenderen op het volgende; Zorg is meer dan verzekeren alleen! Standpunt Aon Hewitt Door de Wettelijke wijzigingen zien wij een aanzienlijke verslechtering ten aanzien van vergoedingen voor arbeidsgerelateerde zorgelementen. Hierbij moet u denken aan; fysiotherapie, eerstelijnspsychologie, dieetadvisering en stoppen-met-roken programma's. De gevolgen voor werkgevers zijn tweeledig: 1. Verzuim gaat langer duren indien werknemers minder snel gebruik maken van zorgaanbieders doordat hun verzekering vergoeding niet langer dekt (en zij niet voor een uitgebreidere aanvullende verzekering hebben gekozen). 2. Kosten aan zorgaanbieders (preventief en curatief) gaan omhoog indien werknemers bij de werkgever aankloppen voor vergoeding van zorg dat niet langer onder de Basisverzekering valt. Een kostenverlagend effect van deze maatregelen kan optreden indien deze maatregelen ertoe leiden dat de premies voor de basisverzekering dalen; 50% wordt ten slotte door de werkgever betaald. Maar het zal de komende jaren niet een kwestie zijn van verlagen van de zorguitgaven, maar trachten de verhoging te beperken. Voor werkgevers is het beheersen van zorgkosten essentieel. Verschillende trends waaronder vergrijzing, zorgen voor een substantiële stijging van de zorgkosten. Doordat zorgkosten stijgen, stijgen ook de werknemerpremies en de inkomensafhankelijke bijdrage van werkgevers. Hierdoor komen de lasten van zorg en gezondheid steeds meer terecht op de schouders van werkgevers en werknemers. Bij zorgkosten denkt u waarschijnlijk direct aan uw collectieve zorgverzekering, premies en de voorwaarden. Maar bij het managen van zorg in uw organisatie gaat het om veel meer dan verzekeren alleen. Door inzicht te krijgen in de meest voorkomende verzuimoorzaken van uw medewerkers, kunt u bedrijfsspecifieke zorg inzetten om verzuim en arbeidsongeschiktheid te minimaliseren. De juiste zorgverzekeraar kan bijdragen aan de invulling en financiering van uw preventieve gezondheidsbeleid. Het selecteren van de best passende verzekering en het aansturen van uw zorgverzekeraar zijn van groot belang. Ook het afstemmen van uw zorgbeleid op thema s als langer doorwerken, medewerkers blijven motiveren en duurzame inzetbaarheid is essentieel. Als u op een preventieve en adequate manier in zorg investeert, levert u dat zowel op korte als lange termijn rendement op. Prolongatie zorgverzekering per 1 januari

5 3 Uw collectieve zorgverzekering bij Delta Lloyd Delta Lloyd kent sinds 2011 naast de bestaande restitutiepolis ook een naturapolis. Dit is een basisverzekering waarbij verzekerden voor een lagere premie gebruik kunnen maken van zorgverleners waarmee Delta Lloyd afspraken heeft gemaakt. Er is geen collectiviteitkorting van toepassing voor deze naturaverzekering. Delta Lloyd is een van de zorgverzekeraars die sinds 2006 de hoogste collectiviteitkorting biedt. In 2011 heeft Delta Lloyd de collectiviteitkorting op de basisverzekering voor al haar collectieve contracten van 10% naar 9% verlaagd. Wij hebben vorenstaande één jaar kunne vertragen. Per 2012 wordt de verlaging van het kortingspercentage toch doorgevoerd. 3.1 Pakketopbouw Basisverzekering Delta Lloyd heeft twee basisverzekeringen, waaruit verzekerden zelf kunnen kiezen: Natura: verzekerde krijgt enkel de zorgverleners volledig vergoed die door Delta Lloyd zijn gecontracteerd. Restitutie: verzekerde bepaalt zelf naar welke zorgverlener hij/zij gaat en krijgt die kosten ook volledig vergoed. Voor de aanvullende ziektekostenverzekering kan gekozen worden uit: Delta Lloyd Start Delta Lloyd Extra Delta Lloyd Compleet Delta Lloyd Comfort Delta Lloyd Top (vanaf 2011 geen medische selectie meer van toepassing) Delta Lloyd kende in het verleden twee tandartsproducten. Het eerste product vergoedt 100% van alle tandheelkundige kosten tot het verzekerde bedrag, het tweede 75% tot aan het verzekerde bedrag. Dat leidde tot de volgende tandartskostenverzekeringen: TandenGaaf 75% 150 TandenGaaf 75% 250 TandenGaaf 75% 500 TandenGaaf 100% 150 nog nieuw te sluiten TandenGaaf 100% 250 nog nieuw te sluiten TandenGaaf 100% 500 nog nieuw te sluiten TandenGaaf 100% nog nieuw te sluiten TandenGaaf 100% TandenGaaf 100% Tegenwoordig kent Delta Lloyd nog maar vier verschillende verzekeringen: TandenGaaf 100% 150, 250, 500 en Enkel voor de meest uitgebreide variant, TandenGaaf 100% 1.000, is een tandartskostenverklaring nodig voor acceptatie. Verzekerden die de verzekering met vergoedingen van 75% of 100% en al hadden, kunnen deze dekking behouden. Prolongatie zorgverzekering per 1 januari

6 Delta Lloyd kent sinds 2011 een drietal nieuwe aanvullende verzekeringen onder de naam Aanvullende Verzekering Brons, Zilver en Goud. Deze verzekeringen zijn speciaal ontwikkeld voor de individuele markt. Er geldt dan ook geen collectiviteitkorting voor deze verzekeringen. Op verzoek bekijkt Delta Lloyd of het mogelijk is om deze verzekeringen binnen uw collectieve contract op te nemen. Maar gezien de vijf keuzemogelijkheden die verzekerden al hebben, achten wij dat niet nodig. 3.2 Wijzigingen in premie De brutopremie (exclusief collectiviteitkorting) voor de basisverzekering is in 2012: Naturapolis: EUR 1.199,49 per jaar (2011: EUR 1.145,88) Restitutiepolis: EUR 1.338,00 per jaar (2011: EUR 1.277,88) Op de naturapolis wordt geen collectiviteitkorting gegeven. Op de naturapolis wordt geen collectiviteitkorting gegeven. Uw collectiviteitkorting op de restitutiepolis bedraagt in 2012: 9% Uw collectiviteitkorting op de aanvullendeverzekeringen (start t/m compleet)bedraagt in 2012: 25% Uw collectiviteitkorting op de aanvullendeverzekeringen (comfort t/m top)bedraagt in 2012: 20% Uw collectiviteitkorting op de tandverzekeringen (150, 250, 1000 )bedraagt in 2012: 25% Uw collectiviteitkorting op de tandverzekeringen (500)bedraagt in 2012: 42,85% De volledige premietabel is als aparte bijlage bijgevoegd. 3.3 Wijzigingen in voorwaarden De wijzigingen in de voorwaarden van de aanvullende verzekeringen zijn dit jaar beperkt. In Bijlage 1 treft u deze verschillen aan Vrije tarieven tandarts, mondhygiënisten, orthodontisten en tandprothetici Vanaf 1 januari 2012 mogen tandartsen, mondhygiënisten, tandprothetici en orthodontisten zelf bepalen welk tarief zij vragen voor een behandeling. De zorgverlener is verplicht om de tarievenlijst in zijn praktijk en op zijn website te publiceren en moet voor een behandeling die duurder is dan EUR 150,- een offerte aan verzekerden laten zien. Delta Lloyd vergoedt alleen de tarieven die gebruikelijk zijn. Om er zeker van te zijn dat tarieven die de zorgverlener voor een behandeling vraagt niet hoger zijn dan het tarief dat Delta Lloyd vergoedt, kunnen verzekerden gebruik maken van zorgverleners waar Delta Lloyd een overeenkomst mee heeft. Deze staan op: Een andere optie is dat zij eerst een offerte van de behandeling vragen en deze vergelijken met de tarieven van Delta Lloyd Farmacie De prijzen voor geneesmiddelen worden in 2012 door de overheid vrijgeven. Dit betekent dat apothekers zelf mogen bepalen welk tarief zij vragen voor een geneesmiddel of persoonlijke advisering. Gaat een verzekerde naar een apotheker waar Delta Lloyd afspraken heeft gemaakt, dan is het bedrag dat deze zorgverlener in rekening brengt hetzelfde als het bedrag dat Delta Lloyd vergoedt. Gaat de verzekerde naar een zorgverlener met wie Delta Lloyd geen afspraken heeft gemaakt, dan vergoedt Delta Lloyd maximaal het bedrag dat in Nederland redelijk en gebruikelijk is (marktconforme tarief). Of Delta Lloyd Prolongatie zorgverzekering per 1 januari

7 een contract heeft met de apothekers kunnen de verzekerden navragen bij de apotheek of Delta Lloyd danwel de website van Delta Lloyd raadplegen. 3.4 Service aan verzekerden Naast een vergoeding van de zorgkosten biedt Delta Lloyd specifieke dienstverlening aan. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer een zorgverlener in de buurt zoekt, kan hij/zij de lijst met zorgverleners op bekijken, of bellen met Ook wanneer een werknemer op een wachtlijst staat, kan Delta Lloyd proberen een alternatief te bieden Voor meer informatie kunnen verzekerden bellen met Best Doctors Verzekerden kunnen behoefte aan een second opinion hebben. Na partner CZ biedt ook Delta Lloyd de dienstverlening van Best Doctors aan. Het medisch dossier wordt dan voor een tweede beoordeling naar een internationale topspecialist gestuurd. Deze dienstverlening is gratis indien men een basisverzekering bij Delta Lloyd heeft. Meer informatie is te vinden op: Gezondheidslijn Indien verzekerden vragen hebben over hun gezondheid, kunnen zij contact opnemen met de Delta Lloyd Gezondheidslijn; 24 uur per dag zitten daar verpleegkundigen klaar om vragen te beantwoorden. Als het nodig is, overleggen ze met een arts. Het telefoonnummer van de Delta Lloyd Gezondheidslijn is (10 cent per minuut). Meegroeiservice Met de Delta Lloyd Meegroeiservice kunnen verzekerden hun aanvullende verzekering één keer extra per jaar aanpassen. Voorwaarde hiervoor is dat hun persoonlijke situatie verandert. Denk bijvoorbeeld aan het verlies van baan of het veranderen van de gezinssamenstelling. De Meegroeiservice geldt voor alle aanvullende verzekeringen, behalve voor de tandartsverzekeringen. Meer informatie is te vinden op: Gezondheidvoordelen Verzekerden krijgen onder andere korting op: Lenzen, brillen en zonnebrillen bij Eye Wish Groeneveld, Het Huis Opticiens en Specsavers. De korting krijgt u naast de vergoeding uit uw aanvullende verzekering. Cosmetische behandelingen zoals plastische chirurgie, ooglaseren, tanden bleken en ontharen. Verschillende sauna s in Nederland. Een abonnement bij ruim 500 sportscholen die aangesloten zijn bij Intenz. Reisvaccinaties bij Meditel of Thuisvaccinatie (korting naast de vergoeding uit uw aanvullende verzekering). Gezondheidprogramma s Verzekerden kunnen op de website van Delta Lloyd gebruik maken van tips en adviezen om gezond te leven. Zij kunnen de BMI-meter invullen of gebruik maken van een programma dat bij houdt hoeveel calorieën iemand elke dag eet. Ook kunnen verzekerden zelf een persoonlijk hardloopplan maken. Prolongatie zorgverzekering per 1 januari

8 3.5 Digitale mogelijkheden E-Zorg Via een uniek collectiviteitnummer zijn de webpagina s van E-Zorg voor uw werknemers toegankelijk. Met E-Zorg kunnen werknemers zelf een berekening maken voor de dekking van hun keuze. Ook kunnen werknemers op deze site ook direct de zorgverzekering afsluiten. De link naar deze beveiligde pagina s op de Delta Lloyd-site kan op intranet worden geplaatst of kan in een worden verwerkt. Kijk op Mijn Delta Lloyd Op MijnDeltaLloyd.nl/zorg kunnen verzekerden op hun persoonlijke webpagina hun zorgverzekering beheren. Zij kunnen bijvoorbeeld het openstaand eigen risico of openstaande rekeningen raadplegen. Nieuw in 2012 is online declareren en inzicht uw dekking en eigen risico ('Hoeveel behandelingen heb ik nog? Hoeveel eigen risico heb ik al betaald en staat nog open?') Verzekerden kunnen alleen bij Mijn Delta Lloyd met de DigiD-code. Inloggen kan op 3.6 Wanneer worden verzekerden geïnformeerd? De premie voor 2012 is op 14 november 2011 bekend gemaakt. Tussen 16 en 19 november ontvangen verzekerden de nieuwe polis voor 2012 en informatie over de wijzigingen. Verzekerden die nog niet bij Delta Lloyd zijn verzekerd, kunnen alsnog overstappen: De huidige zorgpolis dient vóór 1 januari 2012 te worden opgezegd. Vervolgens heeft men tot 1 februari 2012 de tijd om zich met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 aan te melden. Prolongatie zorgverzekering per 1 januari

9 Contact gegevens Michael (M.A.) Schellevis Consultant Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness mr. Lars (L.J.) Konings Consultant Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Op dit rapport heeft peer-review plaatsgevonden conform de Aon-standaarden. Peer review is op 16 november uitgevoerd door Michael Schellevis, Consultant". Prolongatie zorgverzekering per 1 januari

10 Over Aon Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 12 vestigingen met medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon Corporation is gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE). Meer informatie: Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op omstandigheden bij en informatie ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat beschreven omstandigheden volledig in overeenstemming zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, noch mag worden aangenomen dat de inhoud van dit rapport volledig is ten aanzien van de onderzochte risico s. Derden die van dit rapport kennisnemen kunnen aan dit rapport geen rechten ontlenen. Aon Consulting Nederland cv geeft geen juridische adviezen en/of adviezen op het terrein van belastingen of accounting. Geadviseerd wordt om met betrekking tot deze onderwerpen contact op te nemen met gespecialiseerde raadgevers, alvorens definitieve beslissingen worden genomen Aon Consulting Nederland cv Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Consulting Nederland cv. Prolongatie zorgverzekering per 1 januari

11 Bijlage Wijzigingen in aanvullende verzekeringen In onderstaande tabel staan de belangrijkste wijzigingen in de aanvullende verzekeringen. Dieetadvisering Extra: 2 uur Extra: Max. EUR 100,- Compleet: 3 uur Compleet: Max. EUR 150,- Comfort: 4 uur Comfort: Max. EUR 200,- Hulpmiddel alarmering epilepsie Sterilisatie Verblijf in oncologisch ziekenhuis Extra/Compleet/Comfort/Top: Geen vergoeding Start/Extra/Compleet/Comfort/Top: 100% van het gebruikelijke tarief Extra: EUR 500,- Compleet: EUR 1.000,- Comfort: EUR 1.500,- Top: 100% Extra/Compleet/Comfort/Top: Volledig Start/Extra/Compleet/Comfort/Top: Man: EUR 400,- en vrouw: EUR 1.250,- Extra/Compleet/Comfort/Top: Geen vergoeding (valt onder dekking logeerhuis) Prolongatie zorgverzekering per 1 januari

Delta Lloyd Zorg uw gezondheid. Gezond voor het hele bedrijf

Delta Lloyd Zorg uw gezondheid. Gezond voor het hele bedrijf Delta Lloyd Zorg uw gezondheid Gezond voor het hele bedrijf Delta Lloyd Zorg voor werkgevers Een zieke medewerker kan uw bedrijf veel geld kosten. Daarom is het belangrijk dat uw medewerkers goed verzekerd

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2012 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2012 Inhoud Pagina Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 1. Veranderingen in uw Delta Lloyd Zorgverzekering - de basisverzekering

Nadere informatie

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2014

Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd. Uw collectieve zorgverzekering in 2014 Specifieke Zorgrapportage Delta Lloyd Uw collectieve zorgverzekering in 2014 Conclusie en advies Conclusie Delta Lloyd gaat enkele wijzigingen doorvoeren in haar aanvullende verzekeringsvoorwaarden. Zo

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014

Kritisch over uw gezondheid. Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2014 U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 Inhoud Delta Lloyd Zorgverzekering Kritisch over uw gezondheid 3 Delta Lloyd Zorgverzekeringen 2015 3 Wat verzekeren we? 4 Wat zijjn de voordelen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Sticol 2014

CZ Zorgverzekeringen Sticol 2014 CZ Zorgverzekeringen Sticol 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

Kritisch over uw gezondheid

Kritisch over uw gezondheid Kritisch over uw gezondheid!"#$%% *+,-./,01230456+47+8+49:5+:; U vindt uw gezondheid belangrijk en gaat daar kritisch mee om. Het is dan ook vanzelfsprekend dat u voor de beste zorg kiest. Met een zorgverzekering

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past,

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Fincover 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Sticol 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen. Via uw tussenpersoon

CZ Zorgverzekeringen. Via uw tussenpersoon CZ Zorgverzekeringen Via uw tussenpersoon 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent

OHRA Zorgverzekering 2013. Direct weten waar u aan toe bent OHRA Zorgverzekering 2013 Direct weten waar u aan toe bent Inhoud Direct duidelijkheid over uw zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2012

CZ Zorgverzekeringen 2012 CZ Zorgverzekeringen 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste zorg krijgt.

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013

CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 CZ Zorgverzekeringen via uw tussenpersoon 2013 1 Kies de zorgverzekering die bij u past Alles voor betere zorg Bij CZ hebt u grip op uw zorgverzekering. Zo kunt u rekenen op advies over de zorgverzekering

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk OHRA Zorgverzekering 2014 Zelf regelen, wel zo makkelijk Inhoud Zelf regelen, wel zo makkelijk 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 9 Wat

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 NS SPF 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig hebt en aansluit

Nadere informatie

Payroll Monitor Projectvoorstel 2013

Payroll Monitor Projectvoorstel 2013 Payroll Monitor Projectvoorstel 2013 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Onze dienstverlening... 4 2 Payroll Monitor...

Nadere informatie

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013

Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering in 2013 Alle wijzigingen op een rij Geldig vanaf 1 januari 2013 Uw Delta Lloyd Zorgverzekering Inhoudsopgave Uw Delta Lloyd Zorgverzekering 3 Verplichte wijzigingen in de

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg

Zorgverzekeringen 2015. goede Zorg Zorgverzekeringen 2015 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Wij zijn er voor ú Een gerust gevoel. Dat is wat een zorgverzekering u moet geven. Door u en uw gezin effectief te beschermen tegen

Nadere informatie

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar

Welkom bij DSW Zorgverzekeraar Welkom bij DSW Zorgverzekeraar 2 Inhoudsopgave DSW - Goed voor je! 4 Wat biedt DSW? 5 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 Gemakkelijk overstappen! Overstappen

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014

CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 CZ Zorgverzekeringen Grensarbeiders 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2015 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en

Nadere informatie

CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015. Zorgen voor is vooruit kijken

CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015. Zorgen voor is vooruit kijken CZ zorgverzekeringen en bedrijfszorg 2015 Zorgen voor is vooruit kijken 1 Mensen zijn de energiebron van elk bedrijf Houd uw medewerkers gezond en inzetbaar En laat ons u daarbij helpen Een goede collectieve

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2014

Welkom bij Stad Holland 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2014 100222-Bij SH00-2014 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie