Balieplus Ziekteverzuimverzekeringen marktverkenning en rapportage t.b.v. mantelcontract 2012 Najaar 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Balieplus Ziekteverzuimverzekeringen marktverkenning en rapportage t.b.v. mantelcontract 2012 Najaar 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness"

Transcriptie

1 Balieplus Ziekteverzuimverzekeringen marktverkenning en rapportage t.b.v. mantelcontract 2012 Najaar 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness

2 Inhoudsopgave 1 Algemeen Conclusie en Advies Premies Ziekteverzuimverzekering WIA aanvullingsverzekeringen Voorwaarden Geïntegreerde producten en extra's... 5 Over Aon... 6 Najaar 2011

3 1 Algemeen Met ingang van 1 januari 2006 is Balieplus, op advies van Aon, ten behoeve van de leden, mantelovereenkomsten aangegaan voor ziekteverzuimverzekeringen en WIA aanvullingsproducten. De twee verzekeraars waar de genoemde mantels voor de contractsperiode zijn afgesloten betreffen Delta Lloyd en De Goudse Verzekeringen. De mantelcontracten hebben een looptijd van 3 jaar, waardoor de overeenkomsten expireren per 1 januari Als gevolg hiervan zijn wij voor Balieplus een marktverkenning begonnen om vast te stellen of de producten van de huidige mantels nog concurrerend zijn. De uitgangspunten waarop de offertes van de diverse verzekeraars beoordeeld worden zijn: - premies - voorwaarden - kwaliteit van dienstverlening - pakketvoordelen (naarmate er meerdere producten gesloten worden, moeten de voordelen groter worden) & geïntegreerde producten Wij hebben Delta Lloyd, De Goudse, Nationale Nederlanden, De Amersfoortse en AEGON benaderd om een offerte c.q. continuatievoorstel uit te brengen voor een mantelcontract voor Balieplus. 2 Conclusie en Advies Na een gedegen analyse kunnen we stellen dat Delta Lloyd en de Goudse wederom de beste voorstellen hebben uitgebracht. Wij adviseren om de mantels bij deze verzekeraars te continueren. De ziekteverzuimverzekering is, zoals bekend, de meest afgesloten werkgeversverzekering door Balieplus leden, gevolgd door de WGA-ERD verzekering. De WIA-Excedentverzekering en de WGA- Hiaatverzekering zijn producten die nauwelijks door Balieplus leden worden afgesloten. De reden daarvan is dat de eerstgenoemde verzekeringen een voordeel bieden voor de werkgever. De laatstgenoemde verzekeringen betreffen producten die vaak als secundaire arbeidsvoorwaarde worden afgesloten ten gunste van de werknemer. In de toekomst zullen deze secundaire arbeidsvoorwaarden, gezien de trends zoals de toenemende vergrijzing en ontgroening, echter wel belangrijker worden. Hierdoor zal er krapte op de arbeidsmarkt ontstaan en worden werkgevers gedwongen om zich meer en meer te onderscheiden als goed werkgever in een concurrerende arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen deze verzekeringen helpen bij het vormgeven van het vitaliteitbeleid. Delta Lloyd en De Goudse bieden de scherpste premie voor de ziekteverzuimverzekering. Tevens is hun aanbieding voor de WGA-ERD scherp te noemen. Daarnaast biedt het een voordeel om de mantel bij hen voort te zetten, aangezien de mantelcontracten/verzekeringen al daar lopen. Wanneer de mantel wordt overgezet naar een andere verzekeraar, zullen er altijd kantoren zijn die bij de huidige verzekeraar zullen blijven zitten. De doelgroep zal hierdoor verder verspreid raken over diverse verzekeraars, waardoor de voordelen van het collectief minder benut kunnen worden. Najaar

4 Een minpunt van het aanbod van Delta Lloyd is dat de afgegeven premie slechts voor de duur van één jaar geldt. Het minpunt van het voorstel van De Goudse is dat de inlooptijd van de WGA-ERD verzekering korter is dan alle overige verzekeraars, namelijk 3 maanden i.p.v. 6 maanden. De premies van De Amersfoortse komen nog het dichtst in de buurt van Delta Lloyd en De Goudse. Het voorstel van AEGON voor de ziekteverzuimverzekering is ook niet concurrerend te noemen. Hun premies liggen net iets lager dan Nationale Nederlanden. De voorgestelde premies van Nationale Nederlanden voor de ziekteverzuimmantel zijn beduidend hoger vergeleken met de overige verzekeraars. Nationale Nederlanden biedt echter een winstdelingsregeling, waaruit in het recente verleden soms grote bedragen aan Balieplus leden zijn/worden terugbetaald. Mede hierdoor is het overwegen waard om voor wat betreft de verzuimverzekering, de mantel te verlengen voor één jaar. Bij de overige producten is het verschil tussen alle verzekeraars miniem te noemen, waarbij Nationale Nederlanden voor de WGA-Hiaat met WW-dekking het meest concurrende voorstel heeft uitgebracht en De Amersfoortse de scherpste premie voor de basis WGA-Hiaat verzekering biedt. Voor de WIA- Excedentverzekering is niet het beste voorstel te benoemen, aangezien een groot deel van de aanbieders deze verzekering offreert op basis van maatwerk. Voor een losse WGA-ERD verzekering hebben De Goudse en AEGON het meest concurrende voorstel uitgebracht. In samenhang met een ziekteverzuimverzekering is de WGA-ERD premie van Delta Lloyd het laagst. Delta Lloyd en De Goudse hebben zoals aangegeven betere totaal proposities dan de overige verzekeraars. Zij hebben al eerder aangeboden kennis en middelen ter beschikking te willen stellen om jullie leden te ondersteunen. Het advies is om zowel de verzuim als de WIA verzekeringen bij één verzekeraar onder te brengen, omdat deze verzekeringen in elkaars verlengde liggen. 3 Premies Als we kijken naar de premie, dan kunnen we stellen dat de tarieven minimaal gelijk zijn gebleven. Kijken we naar de individuele verzekeraars, dan moeten we een uitsplitsing maken naar de diverse verzekeringen Ziekteverzuimverzekering De premies van de verzuimverzekering van Delta Lloyd en De Goudse zijn nagenoeg gelijk gebleven, en ontlopen elkaar weinig. Er dient wel gemeld te worden dat Delta Lloyd de premies heeft afgegeven voor de duur van één jaar. Na deze termijn zullen zij de afgegeven premies heroverwegen. Tevens zijn de afgegeven premies enkel voor bedrijven tot 20 werknemers. Voor kantoren vanaf 20 werknemers zal een maatwerkofferte worden berekend. Het voorstel van De Amersfoortse is iets minder scherp vergeleken met bovenstaande verzekeraars. Daarnaast biedt De Amersfoortse als enige verzekeraar niet de mogelijkheid om te kiezen voor een eigen risicotermijn van 4 weken. De tarieven van AEGON volgen na de Amersfoortse. Ten slotte liggen de premies van Nationale Nederlanden beduidend hoger dan de genoemde verzekeraars. Nationale Nederlanden kent wel een winstdelingsregeling. In het verleden zijn er behoorlijke bedragen teruggegeven aan Balieplus leden. Najaar

5 Een gevolg van de toegenomen schadelast op ziekteverzuimverzekeringen is dat veel verzekeraars de premies voor de ziekteverzuimverzekeringen hebben verhoogd. Dat Delta Lloyd en De Goudse geen wijzigingen aanbrengen in de premies is derhalve afwijkend van de ontwikkelingen die thans marktbreed plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor Nationale Nederlanden die ook haar tarieven gelijk heeft gehouden. Desondanks blijven zij in verhouding "duur". Delta Lloyd, de Goudse en Nationale Nederlanden hebben wel een vorm van een premiebeheersingsclausule toegezegd. Delta Lloyd geeft aan dat wanneer de premie gedurende het contract met meer dan 25% stijgt het contract opzegbaar is. De Goudse en Nationale Nederlanden zeggen toe dat de premie jaarlijks niet meer dan 2 klassen kan stijgen of dalen. Voor een startend kantoor biedt Delta Lloyd de meest concurrerende premie. Voor een bestaand bedrijf is het voorstel van De Goudse over het algemeen het meest concurrerend. In de bijlage zijn de drie beste voorstellen verwerkt, namelijk De Goudse, Delta Lloyd en De Amersfoortse WIA aanvullingsverzekeringen Ten aanzien van de premies voor de WIA aanvullingsverzekeringen kan eveneens worden vastgesteld dat de premies nagenoeg hetzelfde zijn gebleven. Voor wat betreft de WGA-hiaat verzekering kunnen we constateren dat voor de reguliere hiaatverzekering De Amersfoortse de meest concurrerende premie biedt. NN heeft het beste voorstel uitgebracht voor de WGA-hiaatverzekering met WW-dekking. Er dient wel aangetekend te worden dat de verschillen tussen de verzekeraars marginaal zijn. Delta Lloyd heeft aangegeven dat zij niet op voorhand een vaste premie afgeven. Zij zullen bij een aanvraag voor een WGA-Hiaatverzekering een maatwerkofferte uitbrengen, waarbij Balieplus leden bovenop de offerte 15% korting ontvangen. NN heeft gesteld dat zij in principe geen offerte voor de reguliere WGA-Hiaatverzekering zullen uitbrengen. Zij zijn van mening dat de WGA-Hiaatverzekering zonder WW-dekking onder de Pensioenwet valt. Dit zorgt voor veel administratieve rompslomp (voor elke werknemer moet in dit geval een Uniforme Pensioen Overzicht (UPO) worden verstrekt) waardoor NN heeft besloten dat zij geen collectief voorstel hiervoor zullen aanbieden. Wel is het mogelijk om incidenteel een offerte af te geven voor die bedrijven die een basisvariant willen. De premie zal in dat geval op ongeveer 0,13% 0,14% uitkomen, waarin een korting van 10% voor Balieplus leden in is verwerkt. Vezekeraar WGA-Hiaat WGA-Hiaat met WW Dekking Delta Lloyd De Goudse De Amersfoortse AEGON NN Maatwerkofferte / 10% korting Maatwerkofferte / 15% korting 0,16% (CBS-Index) 0,34% (CBS-Index) 0,14% (WIA-index) 0,45% (WIA-Index) 0,16% (CBS-Index) 0,39% (CBS-Index) Niet collectief aangeboden 0,33% (WIA-Index) Najaar

6 De WIA excedentverzekering is bijna niet te vergelijken. De Goudse en De Amersfoortse bieden hiervoor een standaardpremie. Nationale Nederlanden, AEGON en Delta Lloyd bieden een korting op maatwerk (dus wel afhankelijk van de grootte van het bedrijf en het verzuimpercentage). Nationale Nederlanden biedt net als Delta Lloyd en AEGON 10% korting voor Balieplus leden. Vezekeraar WIA-Excedentverzekering 70% Delta Lloyd De Goudse De Amersfoortse AEGON NN Maatwerkofferte / 10% korting 3,693% (2% index) 2,900% (2% index) Maatwerkofferte / 10% korting Maatwerkofferte / 10% korting Voor de WGA-EigenRisicoDrager verzekering, kunnen wij concluderen dat Delta Lloyd "overall" het meest concurrerende voorstel heeft afgegeven, kort gevolgd door De Goudse en Nationale Nederlanden. Vezekeraar WGA-ERD WGA-ERD incl. Ziekteverzuimverzekering Delta Lloyd De Goudse 0,26% (5% korting) 0.22% 0,26% (27% korting) 0,24% De Amersfoortse 0,29% (Geen korting) 0,28% AEGON 0,26% (34% korting) 0,26% NN 0,27% (10% korting) 0,24% 4 Voorwaarden Wij kunnen stellen dat de voorwaarden van de verzekeraars dermate gelijkwaardig zijn, dat een vergelijking alleen minimale verschillen aantoont en derhalve niet van invloed is op de uitkomst van ons marktonderzoek. Alleen bij de WGA-ERD verzekering is een waarneembaar verschil aan te duiden. Voor deze verzekering bieden verzekeraars bij het afsluiten over het algemeen een inlooptijd van 6 maanden. Dit houdt in dat ziektegevallen van een half jaar voor het afsluiten van de verzekering onder de dekking vallen. De Goudse heeft onlangs deze inlooptijd als enige aanbieder gewijzigd naar 3 maanden. Najaar

7 5 Geïntegreerde producten en extra's Kijken we naar de door verzekeraars geboden extra voordelen indien meerdere producten bij dezelfde verzekeraar worden afgesloten (de geïntegreerde aanpak) dan kunnen we concluderen dat Delta Lloyd het beste voorstel heeft uitgebracht. Delta Lloyd biedt een geïntegreerd pakket aan genaamd ZIA (zorg inkomen actief), waar allerlei voordelen inzitten. De klant verzekert dan alles rond zorg en ziekteverzuim in één pakket. Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen: o Ziekteverzuimverzekering o Collectieve zorgverzekering o Verzuimmanagement (arbodienst) o Interventieverzekering o De Zorg& Inkomen Actief service desk Deze verzekeringsvorm is met name erg interessant wanneer het aangesloten lid zijn collectieve zorgverzekering al via Delta Lloyd heeft lopen. De ZIA propositie wijkt positief af van de "single line" in de vorm van een mogelijke winstdeling en een additionele korting voor ziektekosten. De overige kortingen zijn: Pakketkorting verzuim: 5% Termijntoeslag vervalt Alle WIA producten 5% korting Gratis interventieverzekering De Goudse en 365 (Arbo-dienst) bieden de aangesloten leden bij Balieplus de dienst "Health Yourself" met 50% korting aan. "Health Yourself" is een online zelfcoachingspakket met een breed aantal interventiemodules. Voorbeelden van deze modules zijn: Start met bewegen Stop bewust met roken Alcohol bewust Kans op RSI Ontspanningsoefeningen Delta Lloyd, De Goudse, AEGON geven aan dat een winstdelingsregeling bespreekbaar is. Delta Lloyd, AEGON en Nationale Nederlanden hebben gesteld mogelijkheden te zien bij een premievolume vanaf per jaar. Bij De Goudse moet hier nog nader over gesproken worden. Delta Lloyd, De Goudse en De Amersfoortse hebben in dit onderzoek toegezegd in meer of mindere mate een korting te verlenen indien er meerdere polissen worden gesloten. Nationale Nederlanden heeft alleen een korting aangeboden bij het sluiten van een WGA-ERD in samenhang met de ziekteverzuimverzekering. AEGON verleent geen korting bij het afsluiten van meerdere verzekeringen. Najaar

8 Over Aon Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen, draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 12 vestigingen met medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon Corporation, Chicago, USA. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon Corporation is gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE). Meer informatie: Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op omstandigheden bij en informatie ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Op geen enkele wijze kan worden gegarandeerd dat beschreven omstandigheden volledig in overeenstemming zijn met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, noch mag worden aangenomen dat de inhoud van dit rapport volledig is ten aanzien van de onderzochte risico s. Derden die van dit rapport kennisnemen kunnen aan dit rapport geen rechten ontlenen. Aon Consulting Nederland cv geeft geen juridische adviezen en/of adviezen op het terrein van belastingen of accounting. Geadviseerd wordt om met betrekking tot deze onderwerpen contact op te nemen met gespecialiseerde raadgevers, alvorens definitieve beslissingen worden genomen Aon Consulting Nederland cv Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aon Consulting Nederland cv. Najaar

Payroll Monitor Projectvoorstel 2013

Payroll Monitor Projectvoorstel 2013 Payroll Monitor Projectvoorstel 2013 Daniël Rijnbeek Managing Consultant Corporate Wellness Inhoudsopgave 1 Sociale verzekeringen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Onze dienstverlening... 4 2 Payroll Monitor...

Nadere informatie

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen

Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Inhoudsopgave Inleiding Toelichting wetgeving Verzekeringsvormen Marktonderzoek Inkomensverzekeringen Voordelen Inkomensverzekeringen Conclusie Mercer De wijze waarop

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet

Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet Slim inspelen op de gevolgen van de Modernisering Ziektewet De nieuwe Ziektewet en de bijbehorende wijzigingen van de WIA hebben grote gevolgen voor werkgevers die veel met tijdelijke krachten werken.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen:

Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Mantelovereenkomst Inkomensverzekeringen Federatie van de Groothandel in Levensmiddelen. Het voorstel bestaat uit de onderdelen: Voordelen geldend voor alle WIA-verzekeringen Premieoverzicht WIA-verzekeringen

Nadere informatie

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen

Brancheorganisaties en koepels. Trends en ontwikkelingen Brancheorganisaties en koepels Trends en ontwikkelingen Introductie In Nederland zijn van oorsprong vele tientallen koepels en verenigingen actief. Zij zetten zich in voor de belangen van organisaties

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

MAART 2014 ZELFVERZEKERD ONDERNEMEN. Werknemersverzekeringen in het kleinbedrijf: Trends en ontwikkelingen

MAART 2014 ZELFVERZEKERD ONDERNEMEN. Werknemersverzekeringen in het kleinbedrijf: Trends en ontwikkelingen MAART 2014 ZELFVERZEKERD ONDERNEMEN Werknemersverzekeringen in het kleinbedrijf: Trends en ontwikkelingen Het Nederlandse kleinbedrijf is sterk onderverzekerd. Ruim 40% van de ondernemingen is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering

Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering Inhoudsopgave Inleiding Algemeen De Zakelijke reisverzekering Marktonderzoek Zakelijke reisverzekering Voordelen Zakelijke reisverzekering Conclusie Mercer De wijze

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Inleiding Folkertsma Financiële Diensten biedt consumenten aan om hun belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen te behartigen door

Nadere informatie

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING

VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING VOORWAARDEN VAN DIENSTVERLENING MAART 2014 1 Inhoudsopgave THE WILLIS CLIENT BILL OF RIGHTS... 3 Inleiding... 4 Onze diensten... 4 Onderhandelen en sluiten... 5 Financiële soliditeit van verzekeringsmarkten

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen. Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen. Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen Kwaliteit advies bij beleggingsverzekeringen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Versie 2013. Handboek verzekeringen voor KNMV

Versie 2013. Handboek verzekeringen voor KNMV Versie 2013 Handboek verzekeringen voor KNMV Inhoudsopgave 1 Algemeen...1 2 Verzekeringen ten behoeve van startlicentiehouders en monteurlicentiehouders tijdens wedstrijden/trainingen...2 2.1 Ongevallenverzekering...2

Nadere informatie

Brochure Particuliere Dienstverlening

Brochure Particuliere Dienstverlening Brochure Particuliere Dienstverlening Waarom Levers Ter Braak? Wij zijn Levers Ter Braak. Wij zijn ontstaan uit de samenvoeging van drie gerenommeerde intermediairs. Met een persoonlijke benadering brengen

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

BRAAS & PARTNERS B.V.

BRAAS & PARTNERS B.V. BRAAS & PARTNERS B.V. DIENSTENWIJZER Financieel dienstverlener met vergunning Nationaal Regime MiFID WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT - VERSIE DECEMBER 2014 - Op alle diensten die door Braas & Partners BV

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

ONTWIKKELING HYBRIDE FINANCIERING WGA

ONTWIKKELING HYBRIDE FINANCIERING WGA ONTWIKKELING HYBRIDE FINANCIERING WGA ONTWIKKELING HYBRIDE FINANCIERING WGA 15 februari 2013 Projectnummer: P12.581 drs. B. Cuelenaere (AStri Beleidsonderzoek en -advies) drs. W.S. Zwinkels (Epsilon Research)

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

: Offerte Collectieve Ziektekostenverzekering Ten behoeve van : MKB tarieven Behandeld door : Relatiebeheer Inkomen/ 040 266 00 30

: Offerte Collectieve Ziektekostenverzekering Ten behoeve van : MKB tarieven Behandeld door : Relatiebeheer Inkomen/ 040 266 00 30 25 november 2010 www.verzekeringvoordezaak.nl Betreft : Offerte Collectieve Ziektekostenverzekering Ten behoeve van : MKB tarieven Behandeld door : Relatiebeheer Inkomen/ 040 266 00 30 Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Inhoud Nieuwe regels, nieuwe risico s 3 1 Van overheid naar werkgever dat is de weg van de Sociale zekerheid: 3 Volgens Lubbers is Nederland ziek 3 Van overheid naar werkgevers

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen. Het pensioenadvies aan het MKB moet beter

Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen. Het pensioenadvies aan het MKB moet beter Rapport Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen Het pensioenadvies aan het MKB moet beter Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Een goed advies blijft ons uitgangspunt

Een goed advies blijft ons uitgangspunt Informatiebrochure Een goed advies blijft ons uitgangspunt HZ Adviesgroep is een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit houdt in dat wij geen enkele contractuele binding hebben met een bank of verzekeraar.

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie