DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT In dit document willen wij, Vissers Finance Groep BV, ons graag aan u voorstellen. Wij zullen u informeren over onze werkwijze en dienstverlening zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten. WETTELIJK KADER Als financiële adviesorganisatie en intermediair zijn wij sinds 1 januari 2006 met de invoering van de Wet Financiële Diensten (WFD) en sinds 1 januari 2007 de Wet Financieel Toezicht (WFT) onderworpen aan nauwkeurige wet- en regelgeving. Wij staan onder rechtstreeks toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zijn geregistreerd onder vergunningsnummer Iedere financiële dienstverlener dient over een vergunning van de AFM te beschikken. Deze vergunning geeft u de zekerheid dat wij als intermediair aan de wet voldoen. Voor meer informatie over deze wetgeving verwijzen wij u naar Ons inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel (KvK) is Tevens hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, welke ook u een stukje extra zekerheid verschaft (BAVAM polisnummer 6298). Tot slot vallen wij onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP); wij zullen uw gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen, zonder uw nadrukkelijke toestemming (M ). Vissers Finance Groep B.V. is geregistreerd bij het Dutch Security Institute (DSi) onder nummer Een DSi registratie staat voor een integere en deskundige dienstverlening. Meer informatie en het register kunt u vinden op MEDEWERKERS Gerhard Meppelink Directeur / Senior Consultant Harry Hendrikx Senior Consultant Pensioenen Erkend Hypotheekadviseur Feitelijk leider Ingeborg Sap Consultant Schade Mascha Möhlmann Backoffice medewerkster Randolf Korf Financiële administratie WERKTERREIN Vissers Finance Groep BV houdt zich bezig met advisering en/of bemiddeling in: * Woninghypotheken * Pensioenen * Assurantiën * Employee Benefits Voor een overzichtelijk stappenplan per product verwijzen wij u graag naar onze website In het algemeen zijn wij onze cliënten als volgt van dienst; Wij inventariseren de wensen en mogelijkheden van onze cliënt. Wij analyseren en trachten een vergelijking te maken. Wij adviseren over de mogelijke oplossingen waarlangs de cliënt deze wensen kan realiseren. Hierbij baseren wij ons advies op onze kennis van de producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering; met geen enkele bank en/of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen.

2 Wij verzorgen de contacten tussen cliënt en financiële instelling waarbij u overweegt een financieel product te kopen. Wij ondersteunen de cliënt bij het tekenen van relevante documenten en controleren de relevante documenten. Wij begeleiden de klant na aanschaf van het door hem gewenste financiële product. Deze begeleiding bestaat uit het beantwoorden van algemene vragen, maar ook het aanbrengen van eventuele veranderingen. ONZE BELONING Onze inkomsten kunnen bestaan uit een vergoeding van de kosten die wij van de financiële instellingen ontvangen waar u met onze begeleiding een financieel product aanschaft. Deze vergoeding noemen wij provisie. De financiële instelling zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product. Het is ook mogelijk dat wij met u afspreken dat u onze werkzaamheden en kosten rechtstreeks betaalt. Deze wijze van vergoeding noemen wij een vast tarief (Fee). In de meeste gevallen zal dit tot gevolg hebben dat de prijs van het financiële product dat u aanschaft lager wordt. Bij aanvang van onze werkzaamheden kunnen wij u adviseren welk beloningssysteem voor uw situatie passend is en zal dit schriftelijk worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Tot slot kan onze beloning tevens bestaan uit een uurtarief. Wij hanteren een uurtarief vanaf 145,- (excl. BTW). Een eerste kennismakingsgesprek is altijd kosteloos! Bij adviezen ten aanzien van woninghypotheken, levensverzekeringen en pensioenadvisering (zogenaamde complexe adviezen) worden wij uitsluitend beloond op basis van een vast tarief of uur tarief. Vooraf wordt u een prijsopgave gedaan. TABEL In de tabel laten wij een aantal veelvoorkomende producten zien die wij u kunnen bieden. Voor deze dienstverlening werken wij in principe met vaste tarieven. Deze worden voorafgaand aan de opdracht vastgelegd in een opdrachtovereenkomst. Zodoende weet u precies waar u aan toe bent. Wij houden ons het recht voor af te wijken van de genoemde tarieven. Dit zal zijn, conform onze algemene voorwaarden, wanneer een dienstverlening minder of meer tijd vergt dan gebruikelijk. U wordt hierover tijdig geïnformeerd en hebt dan de keuze de dienstverlening verder te laten uitvoeren of te stoppen. Er zal dan een eindafrekening volgen gebaseerd op de door ons gewerkte uren. Hypotheek advies Hypotheek bemiddeling Hypotheekadvies en bemiddeling 1.995,00 (excl. BTW) 1.000,00 (vrij van BTW) 2.950,00 (vrij van BTW) Tweede/derde hypotheek bestaande relatie 1.500,00 (vrij van BTW) Tweede / e.v. hypotheek nieuwe relatie 2.950,00 Oversluiten hypotheek bestaande relatie 1.500,00 Oversluiten hypotheek nieuwe relatie 2.950,00 Overlijdensrisicoverzekering i.c.m. hypotheekadvies en bemiddeling 495,00 (vrij van BTW) Overlijdensrisicoverzekering los 695,00 AO / WW verzekering bij hypotheek advies en bemiddeling 495,00 (vrij van BTW) AO/ WW verzekering los 695,00

3 Bankspaar rekening bemiddeling 495,00 Bankspaarrekening advies en bemiddeling 695,00 Arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer 995,00 Uitvaart(-kosten) verzekering 695,00 Advieskosten per uur: Hypotheekadviseur 145,00 ( ex BTW) Pensioenadviseur 145,00 Employee Benefits adviseur 145,00 Assurantie adviseur 125,00 Adm. medewerker 80,00 LET OP: Wanneer wij uitsluitend een advies verstrekken en dus niet bemiddelen bij het tot stand komen van een product, moeten wij BTW (19%) in rekening brengen. Wanneer wij advies geven én bemiddelen is dit vrij van BTW. WAT VERWACHTEN WIJ VAN U Vanzelfsprekend mag u aan onze dienstverlening hoge eisen stellen, maar wij verwachten het volgende van u; U verstrekt ons correcte en volledige informatie. Indien er tussentijds veranderingen zijn, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte stellen. Wij voeren als Vissers Finance Groep BV de communicatie met financiële instellingen. Indien er rechtstreekse contactmomenten zijn tussen financiële instellingen en u als cliënt, verzoeken wij u ons hierover te informeren om onduidelijkheden te voorkomen. Bescheiden welke wij u toesturen of welke u rechtstreeks van een financiële instelling krijgt toegestuurd, dient u te allen tijde te controleren op de juistheid daarvan. Mochten de documenten onjuistheden bevatten, dan dient u ons daarvan onverwijld op de hoogte te brengen. REFERENTIE Indien u overweegt een relatie van ons kantoor te worden, kunnen wij ons voorstellen dat u zeker wilt zijn dat u de juiste keuze maakt. Naast de algemene informatie die u in deze brochure kunt lezen, kunnen wij u ook referenties van bedrijven en particulieren verschaffen. NETWERK Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële dienstverlening. Het komt regelmatig voor dat hierbij ook andere beroep- of kennisdisciplines ingeschakeld moeten worden. Uiteraard gebeurt dat altijd in overleg met u en maken wij pas gebruik van de kennis van andere vakgebieden nadat wij uw toestemming hebben verkregen. Als u bijvoorbeeld reeds contacten heeft met een makelaar, notaris, accountant of advocaat dan werken wij ook graag met deze belangenbehartiger samen. INCIDENTENBELEID

4 Wij streven een integriteit bewuste cultuur na. Onze medewerkers zijn gehouden aan wettelijke bepalingen en de gedragsregels die ons kantoor hanteert. Daartoe is het incidentenbeleid opgesteld. Ons beleid is van toepassing op alle medewerkers van Vissers Finance Groep BV. Alle medewerkers zijn gebonden aan; Medewerking aan de toetsing van betrouwbaarheid bij indiensttreding Naleving van de gedragscode van Vissers Finance Groep BV Naleving van de procedure inzake het voorkomen van witwas praktijken Melding van feiten en/of incidenten bij de directie KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEKEN Wij zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om onze dienstverlening te verbeteren. In dit verband laten wij regelmatig onderzoeken wat het oordeel van onze klanten is over onze dienstverlening. KLACHTEN Indien u een klacht heeft aangaande onze dienstverlening vernemen wij dit graag en zullen wij uw klacht met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Wij hebben hiervoor een klachtenprotocol ontwikkeld en u kunt uw eventuele klacht gericht aan de directie (t.a.v. Gerhard Meppelink) schriftelijk kenbaar maken. Wij zijn aangesloten bij het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (KiFid) Kifid Postbus AG Den Haag Tel Website: Ons inschrijfnummer: Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website BEEINDIGEN RELATIE MET ONS KANTOOR Er kunnen omstandigheden zijn, waardoor u niet meer van onze diensten gebruik wenst te maken. Uiteraard heeft u het recht om de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt ons verzoeken de lopende hypotheken, verzekeringen en/of andere financiële producten over te dragen naar een andere financiële dienstverlener. Deze producten kunnen doorlopen, waardoor het niet noodzakelijk is om financiële producten te moeten afkopen, premievrij te maken of over te sluiten. Mochten wij onverhoopt aanleiding hebben om de relatie met u te beëindigen, dan zullen wij dit schriftelijk melden.

5 BEREIKBAARHEID Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt op de volgende wijze contact met ons opnemen: Postadres: Postbus BR Amsterdam Bezoekadres: Minervalaan NK Amsterdam (Geopend maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot uur) Tel.: Fax.: Website: Bij spoedeisende zaken kunt u buiten kantoortijden contact opnemen via telefoonnummer: (Gerhard Meppelink) of uw boodschap inspreken op ons antwoordapparaat. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. Volgens de huidige wet- en regelgeving dienen wij bij een eventuele controle te kunnen aantonen dat wij minimaal beschikken over een ondertekende versie van dit DIENSTVERLENINGSDOCUMENT als u gekozen heeft om van onze diensten gebruik te maken. Wij zullen u dan ook in een van onze gesprekken dit document ter ondertekening aanbieden. Voor ontvangst: Plaats: Datum: Naam: Plaats: Datum: Naam:

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hoeksche Advies

Dienstenwijzer Hoeksche Advies Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Hoeksche Advies Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Hoeksche Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT inclusief dienstenwijzer versie 1.0, 26 april 2013 Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Dierks Financieel Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze bereikbaarheid en openingstijden. Waarvoor kunt u bij ons terecht? Dienstenwijzer Naast algemene informatie over Assurantiekantoor van Duijn vindt u in dit document uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel

Wij staan ingeschreven in de registers van: AFM Kifid Kamer van Koophandel DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VAN CORTJENS BERNHEZE VERZEKERINGEN. Door middel van dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs in de werkwijze van Cortjens Bernheze Verzekeringen. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit maken wij u wegwijs bij Van Eyk Hypotheken. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Versie 2013/1

Dienstenwijzer. Versie 2013/1 Versie 2013/1 Dienstenwijzer Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit Dienstverleningsdocument vindt u informatie over ons kantoor, onze dienstverlening, onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten?

Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer. Artifex Verzekeringen BV. Wat kunt u van ons verwachten? Dienstverleningsdocument & Dienstenwijzer Artifex Verzekeringen BV Wat kunt u van ons verwachten? Inleiding Met dit document willen wij u inzage geven in wat ons kantoor voor u kan betekenen op het gebied

Nadere informatie

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70.

Marcel de Ridder is onze Erkend Hypotheekadviseur, eigenaar en uw aanspreekpunt. Hij is te bereiken op nr 06-29.13.54.70. Dienstverleningsdocument Hypotheek & Vermogen Met dit Dienstverleningsdocument (DVD) maken wij u wegwijs bij Hypotheek & Vermogen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Dienstenwijzer. Wie zijn wij? Onze dienstverlening Dienstenwijzer Met deze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Baljeu en Staal. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Versie 2015-04-01. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft een beschrijving van de diensten die wij voor u

Nadere informatie

Wat u van ons kunt verwachten

Wat u van ons kunt verwachten Wat u van ons kunt verwachten Deze dienstenwijzer biedt duidelijkheid over de dienstverlening van Koopman Assurantiën B.V. DUIDELIJK OVER RISICO S ZEKER OVER ZAKEN U bent van plan de zorg voor uw financiële

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument Boer Assurantiën Wij hechten aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen.

ADVIESWIJZER. Vermeij Assurantiën B.V. is adviseur op het gebied van schadeverzekeringen, levensverzekeringen en pensioenen. ADVIESWIJZER Vermeij Assurantiën B.V. Randstad 21-12 1314 BL ALMERE Postbus 10272 1301 AG Almere Telefoon : 036-5300053 Fax : 036-5347381 Website : www.vermeij-ass.nl E-mail adres : info@vermeij-ass.nl

Nadere informatie

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft.

Wij zijn verplicht u deze informatie te geven voordat u een complex product aanschaft. Informatie Dienstverlening Voor cliënten van Duys Financiële Diensten 01-03-2013 Duys Financiële Diensten Wim Duys Deel 1 Dienstverleningsdocument Versie 2013.03.01 Deel 2 Dienstenwijzer Versie 2013.03.01

Nadere informatie

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document:

Dienstenwijzer. De volgende informatie staat vermeld in dit document: Dienstenwijzer Vrieling Verzekeringen is een financiële dienstverlener met een breed aanbod van diensten en producten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken

Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken Dienstverleningsdocument ACM Assurantiën en Hypotheken Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten

Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten Dienstenwijzer NOVÈS B.V. Wegwijs bij NOVÈS Als financieel adviseur willen wij graag helder zijn in onze dienstverlening. Wij hebben daarom deze Dienstenwijzer voor u opgesteld. Naast algemene informatie

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen

Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dienstenwijzer Jouke Sjaardema Verzekeringen Dit document wordt u aangeboden door Jouke Sjaardema Verzekeringen, Nieuwe Beestenmarkt 28, 2312 CH Leiden. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Met dit (dvd) maken wij u wegwijs bij [Naam kantoor]. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen voor onze dienstverlening,

Nadere informatie

Zo zijn wij u graag van dienst

Zo zijn wij u graag van dienst Zo zijn wij u graag van dienst Dienstenwijzer januari 2014 Inhoudsopgave Wie zijn wij Onze bereikbaarheid Onze kwaliteit Ongebonden bemiddelaar Financieel plan Wat wij voor u doen Wat u van ons kan verwachten

Nadere informatie