DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Het dienstverleningsdocument U heeft als onze (potentiele) relatie recht op een gedegen, onafhankelijk en duidelijk advies alsmede een goede begeleiding. En dat is ook precies wat de Wet op het financieel toezicht van financiële diensterleners vraagt. Daarom hebben wij voor u dit dienstverleningsdocument opgesteld. Voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst, bieden wij u onderstaande beschrijving aan van onze dienstverlening en de vergoedingen die wij daar voor vragen. Geen verplichting Wij wijzen u er graag op, dat dit dienstverleningsdocument van puur informatieve aard is en u derhalve in geen enkel opzicht verplicht tot het afnemen van enige diensten van ons kantoor of om een bepaald financieel product van een financiële instelling af te nemen. De onderneming De Vooruitplanners Amsteldijk Noord TD AMSTELVEEN Telno: Website: Kamer van Koophandel (KvK) In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer Registratie bij de AFM De AFM (Autoriteit Financiële Markten) houdt krachtens de Wet op het financieel toezicht, toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs middels het toekennen van vergunningen. De Vooruitplanners heeft een dergelijke vergunning van de AFM verkregen en staat geregistreerd onder nummer Het register van financiële adviseurs met een vergunning van de AFM kunt u vinden op 1

2 De diensten De Vooruitplanners zijn zowel puur adviseurs, bijvoorbeeld als het gaat om financiële planning of risico management advies. Tevens hebben wij bemiddelaars in huis op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioenen en andere financiële diensten. Wij beschikken over alle benodigde vergunningen om te adviseren over en te bemiddelen in verzekeringen, (collectieve) pensioenregelingen, financiële planningen en andere financiële producten en diensten. Adviseren houdt in dat wij samen met u een inventarisatie maken van uw huidige en voor zover mogelijk toekomstige persoonlijke en zakelijke financiële situatie. Vervolgens brengen wij uw wensen en risico s in kaart waar u (of uw onderneming) mee te maken heeft of mogelijk mee te maken krijgt. Op basis van die gegevens kunnen wij u adviseren over de te nemen maatregelen die naar ons oordeel aansluiten bij uw wensen en behoeftes. In het verlengde van ons advies kunnen wij u, voor zover dat advies bestaat uit het afsluiten/afnemen van financiële producten, tevens begeleiden bij het afsluiten van die geadviseerde producten. Deze begeleiding bestaat meestal uit het aanvragen van offertes bij de aanbieders van financiële producten en het bemiddelen bij de daadwerkelijke koop van deze producten. Wij adviseren over en bemiddelen in zogeheten eenvoudige producten zoals bijvoorbeeld een opstalverzekering. Maar ook over ingewikkelde producten, ook wel complexe producten genoemd, zoals een levensverzekeringen of een collectieve pensioenregeling. Indien u ons om advies vraagt over een complex product, dan gaan wij eerst een klantprofiel van u opstellen. Dit brengt de wettelijke zorgvuldigheidseis voor financiële dienstverleners met zich mee. Deze verplichting houdt in dat wij: - u vragen gaan stellen over uw (toekomstige) financiële positie - uw kennis ervaring en doelstellingen op financieel gebied in kaart gaan brengen - uw risicobereidheid gaan vaststellen. Op basis van dit klantprofiel geven wij u vervolgens een passend advies over de financiële producten die u naar onze overtuiging nodig heeft. Wij geven u daarbij ook aan welke aanbieders van de benodigde producten er zijn. Indien u uw keuze heeft gemaakt, kunnen wij het contact en de overeenkomst met de desbetreffende aanbieder voor u regelen. 2

3 Gedurende de looptijd van de door u gesloten financiële overeenkomsten houden wij u op de hoogte van relevante wijzigingen in en eventueel te ondernemen actie ten aanzien van deze overeenkomsten. Onze verhouding tot aanbieders Onafhankelijk De Vooruitplanners heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij een of meer financiële aanbieders onder te brengen. Geen enkele financiële aanbieder, zoals een verzekeringsmaatschappij bijvoorbeeld, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Er is aldus volledige vrijheid in advisering en in zaken doen met verschillende aanbieders. De Vooruitplanners hecht zeer aan deze vrijheid, daar het ons in staat stelt, u het voor u - beste advies te geven. Keuze van aanbieders Om u van een optimaal advies te kunnen voorzien, inventariseren wij de markt van aanbieders van financiële producten. Vervolgens selecteren wij de beste financiële instellingen op basis van een aantal objectieve criteria. Zo letten wij op de hoogte van de te betalen premie, de kwaliteit van de voorwaarden als ook de feitelijke uitvoering van de overeenkomst door de financiële aanbieder in het geval een beroep op uitkering wordt gedaan. Wij herhalen onze inventarisatie op regelmatige basis, zodat wij steeds de meest actuele selectie aan u kunnen presenteren. Wij gaan er van uit dat ons advies aan u ingevuld kan worden met een bepaald financieel product van de door ons geselecteerde financiële aanbieders. Mocht het evenwel zo zijn, bijvoorbeeld omdat u zeer specifieke wensen heeft of in speciale omstandigheden verkeert, dan kunnen wij een bredere inventarisatie op de markt van financiële aanbieders voor u gaan zoeken. 3

4 Beloning De vergoeding welke wij voor onze dienstverlening rekenen, kan op verschillende wijzen worden voldaan. Wij geven in onze offertes aan welke vergoeding(swijze) van toepassing zal zijn. Declaratie: Wij spreken vooraf een tarief met u af per uur en geven tevens een indicatie van het te verwachten aantal uren waarmee onze dienstverlening zal zijn gemoeid. Op het moment dat aannemelijk of zelfs zeker wordt, dat er meerwerk zal ontstaan, ontstaat voor de door ons aangenomen opdracht, stellen wij u onmiddellijk op de hoogte van de financiële consequenties die dit met zich mee brengt. In geval van zuiver advies, dan zal over de door ons in rekening te brengen vergoeding BTW in rekening worden gebracht. Naast ons tarief betaalt u zelf een premie voor het aangeschafte product aan de financiële aanbieder. In geval onze prestatie ook uit bemiddeling bestaat tussen u en de financiële aanbieders, dan zal de door ons in rekening te brengen vergoeding vrijgesteld zijn van BTW. Provisie Bij bemiddeling en daadwerkelijke afname van schadeverzekeringen betaalt de financiële aanbieder ons een kostenvergoeding, ook wel provisie genoemd. De financiële aanbieder zal deze kosten bijna altijd verwerken in de prijs van het financiële product. U betaalt in dat geval aldus niets aan ons. 4

5 Klachtenprocedure Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn en een klacht hebben over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Uw klacht zal worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie over deze klachtenprocedure, dan kunt u ons klachtenprocedure document opvragen. Mochten wij er samen niet uit komen, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Kifid Postbus AG Den Haag Ons aansluitnummer bij Kifid is Wij hebben ons geconformeerd aan de bindendheid van de uitspraken van de Geschillencommissie Kifid. U heeft evenwel de keuze om zich ofwel tot de Kifid te wenden of tot de burgerlijke rechter. Aansprakelijkheid Conform de eis van de Autoriteit Financiële Dienstverlening, heeft de Vooruitplanners een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering geeft binnen de grenzen van de polis dekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u betekent dit extra zekerheid. Wat vragen wij van u? Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en blijven, vragen wij van u medewerking om uw voor onze dienstverlening relevante en juiste gegevens in ons bezit te krijgen. Uiteraard bij aanvang van onze samenwerking, maar ook tijdens, zodat wij altijd een up to date overzicht hebben van uw situatie. Alleen dan kunnen wij u van een passend advies voorzien. Persoonsgegevens Ten behoeve van onze advisering en bemiddeling over financiële producten zullen wij gegevens van u als klant opslaan. Deze gegevens zullen uiteraard uiterst discreet en geheel conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. 5

6 Uiteraard zullen wij het u hierbij vergemakkelijken, door in ieder geval jaarlijks uw gegevens opnieuw samen met u door te nemen op juistheid. 11. Overig Wij kunnen meer voor u betekenen dan als in dit dienstverleningsdocument beschreven. Dus heeft u vragen, neemt u dan alstublieft contact met ons kantoor. Wij zijn u graag van dienst. 6

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Joop van Mourik makelaars, statutair genoemd: Makelaardij og. Joop van Mourik BV, Oudsmidsestraat 12, 4033 AX Lienden Kantoor houdend te : - Swaenenstate 3, 4043 KE Opheusden,

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dienstverleningsdocument voor relaties van Steijvers Financiële Diensten B.V. Maart 2010 1/9 Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Steijvers

Nadere informatie

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert

VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Hypotheken II B.V. VLIEG Hypotheken & VLIEG GeldXpert VLIEG Assurantiën B.V. VLIEG Verzekeringen, VLIEG Bedrijfsverzekeringen & VLIEG Pensioenen VAG Assuradeuren B.V. Volmachtbedrijf Hoofdkantoor

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten

Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Dienstverleningsdocument Prior Financiële Diensten Prior Financiële Diensten BV Bezoekadres Oude Doelenkade 13 1621 BH Hoorn Postadres Postbus 476 1620 AL Hoorn Telefoon 0229 24 90 36 E-mail Website info@priorfd.nl

Nadere informatie

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531.

In geval van nood zijn wij buiten kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 076-5315531. Dienstenwijzer Adviesgroep Koeman-De Baronie B.V. Assurantiebedrijf De Baronie Pensioendesk De Baronie Huis & Hypotheek De Baronie Zorg en Inkomen De Baronie Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Opmaat De Bruin IJsselstein I V.O.F. Inleiding OPMAAT De Bruin is actief op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, financiële planning en allerlei aanverwante producten.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV

Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Dienstverleningsdocument Van der Krabben Pensioenen Hypotheken Verzekeringen BV Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze

Nadere informatie

Zet ons voor u aan het werk

Zet ons voor u aan het werk Dienstenwijzer 2014 Zet ons voor u aan het werk INLEIDING U bent van plan de zorg voor uw hypotheek, verzekeringen of krediet toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding Dienstverleningsdocument Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding OPMAAT Verlaan is actief op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, financiële planning en allerlei aanverwante producten.

Nadere informatie

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en

Onze dienstverlening Ons kantoor is ingeschreven bij de AFM. Op basis hiervan mogen wij adviseren in schadeverzekeringen, zorgverzekeringen en Dienstenwijzer Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING

DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING DIENSTENWIJZER WET FINANCIËLE DIENSTVERLENING Wat houd de dienstenwijzer in Dit dienstverleningsdocument is een puur informatief document op het gebeid van financiële dienstverlening en verplicht u niet

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V.

Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument. Algemene Voorwaarden. Van Loon Assurantiën B.V. Dienstenwijzer / Dienstverleningsdocument en Algemene Voorwaarden Van Loon Assurantiën B.V. Versie 2013.01 Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Van Loon Assurantiën bv Ons kantoor hecht aan een goede

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Model 92013

DIENSTENWIJZER Model 92013 DIENSTENWIJZER Model 92013 In onze dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Assurantiekantoor Boer. Naast de algemene informatie over ons kantoor vindt u ook informatie over onze dienstverlening, een indicatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Dit dienstverleningsdocument van DMF Krediet is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens onze diensten die wij voor U als

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen

Dienstverleningsdocument van Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Elzenaar Hypotheken en Verzekeringen. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie