Roosendaal met Wi-Fi terug op de kaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Roosendaal met Wi-Fi terug op de kaart"

Transcriptie

1 Roosendaal met Wi-Fi terug op de kaart Frans Hendrikx/Omnisense Communicatie Media & Internet 1-Inleiding De binnenstad weer het kloppend hart van Roosendaal maken. Een gezellig, aantrekkelijk, groen stadshart met een hoge menging van bewust gekozen functies, die elkaar onderling versterken. Een ferme ambitie. Om die ambitie te kunnen waarmaken en aansluiting te vinden bij het veranderende consumentengedrag is een goede infrastructuur onontbeerlijk. Internetinfrastructuur kan daarbij niet ontbreken. Internet is nu eenmaal een commodity geworden en voor organisaties, instellingen, bedrijven en burgers een vitaal onderdeel van het dagelijkse leven. Nog relatief nieuw maar sterk groeiend is gebruik van internet buiten de sfeer van de eigen omgeving. Mobiel internet zal belangrijker worden dan die van de thuisomgeving (zo is de algemene verwachting) en een andere, meer op de mobiele gebruiker gerichte, manier van communicatie vereisen. Roosendaal kan op die trend inspelen door free Wi-Fi in de binnenstad mogelijk te maken en zich daarmee terug op de kaart zetten. Het bijna noodzakelijke gebruik van internet, mobiel en 24/7, en de aanwezige behoefte om permanent mobiel over actuele informatie en social media te beschikken zijn primair een individuele aangelegenheid waarin een ieder voor eigen rekening met een abonnement kan voorzien. Dit neemt niet weg dat het ergens gratis aanbieden van deze service voordelen oplevert voor de betreffende locatie. Om deze reden bieden steeds meer ondernemers free Wi- Fi en gaan ook steeds meer binnensteden over tot het aanbieden van free-wi-fi in het publieke domein. Het is echter meer dan service en gastvrijheid; het is ook een vorm van slim inspelen op het nieuwe consumentengedrag en het mogelijk maken van nieuwe vormen van winkelen en uitgaan. Het is misschien zelfs een must; Roosendaal moet haar infrastructuur gereed maken voor de nieuwe consument en het nieuwe winkelen en daarmee ruimte scheppen voor innovatief ondernemen. Wi-Fi biedt tal van mogelijkheden; allerlei diensten (publieke en commerciële) kunnen aangeboden worden (al dan niet via de Hallo Roosendaal -App) op verzoek van de consument, maar ook met pushberichten op verzoek van aanbieders. Wi-Fi is dus niet alleen voor de ondernemers van belang, maar ook voor tal van andere partijen, waaronder de overheid, cultuur, bewoners, evenementenorganisaties enz. De ervaring leert dat wanneer toepassingen niet gratis via Wi-Fi worden aangeboden, bezoekers en bewoners veel minder gebruik maken van lokale Apps en andere lokale digitale kanalen. Daarom is het gratis aanbieden van deze toepassingen van belang.

2 2-Lappendeken Er zijn in het verleden meerdere pogingen gedaan om free Wi-Fi in de stad op te zetten. Deze initiatieven zijn echter te kleinschalig en met onvoldoende draagvlak aangepakt. Hierdoor is een lappendeken van veelal slecht functionerende Wi-Fi netwerken ontstaan die elkaar eerder verzwakken dan versterken. Een ongewenste situatie die voor consumenten nauwelijks toegevoegde waarde biedt, laat staan bijdraagt aan de ambities om de binnenstad als geheel terug op de kaart te zetten. 3-Meer met minder Met de inzichten van vandaag en de ervaringen uit het verleden is door Omnisense een plan voor free Wi-Fi in Roosendaal ontwikkeld dat gebaseerd is op de wens van meerdere belanghebbende partijen zoals: Gemeente Roosendaal VVV Roosendaal Ondernemersvereniging Collectief Roosendaal Parkeerbeheer Rosada GoStores Bewoners Bezoekers De intentie is om tegen de laagste kosten en inspanning een free Wi-Fi platform in te richten waaraan alle partijen actief deelnemen en van die actieve deelname profiteren. 4-Hoofddoelstelling Onder het merk Roosendaal en zonder beletsel voor ondernemers en consumenten de kernactiviteiten van de binnenstad ook via mobiel internet toegankelijk maken, teneinde de economische groei te stimuleren en het imago van Roosendaal te versterken. 5-Subdoelstellingen Voor ondernemers: Ruimte creëren waarin ondernemers zich met hun activiteit direct en indirect kunnen manifesteren bij hun publiek, zowel binnen als buiten hun directe (winkel)omgeving. Een platform bieden voor op internet gerelateerde dienstverlening of experiment. Samenwerking bevorderen Communicatie verbeteren Technologie up to date brengen en kosten besparen Deelnemen aan 24 uurs economie Leegstand (tijdelijk) virtueel benutten voor m-internet business Innovatie en nieuwe business stimuleren Werkgelegenheid scheppen Om dat alles te kunnen bereiken werd gekozen voor een zogenaamd Shared Netwerk. Een netwerk dat gedeeld en gekoppeld wordt door deelnemende bedrijven/instanties in de binnenstad. Een keten van samenwerking.

3 6-Grondslag voor de planvorming en ontwikkeling van de free Wi-Fi Roosendaal infrastructuur 1. Citymarketing + VVV Roosendaal leading bij setup, exploitatie en beheer 2. Prijs (zo goedkoop mogelijk, met behoud van, of verbeterde kwaliteit). 3. Het Shared (gedeeld/gekoppeld) netwerk conform het Omnisense concept zorgt voor: Free Wi-Fi verbinding buiten (publieke domein) en binnen de winkel omgeving lage eenmalige instapkosten (apparatuur + installatie) lage beheerkosten lage kosten voor bandbreedte gestapelde bandbreedte gestructureerde verbindingen redundancy (volledig uitvallen van het WiFi netwerk is uitgesloten) scalability (het concept voorziet in stapsgewijze implementatie/uitbreiding) grotere betrokkenheid bij deelnemers vrijheid bij ontwikkelen van eigen internettoepassing(en), op basis van mobile internet gerelateerde verbinding beperking van free ride door horizontale projectering Security Minimale beperking(en) voor end users (one time login) Geen gedwongen reclame-uitingen (pushed ads). Wel mogelijkheid om actiematig (location based) extra aandacht te geven aan activiteiten/gebeurtenissen. Eenvoudige maar overzichtelijke managementstructuur Optie voor verbeterde (goedkopere) IP-based telefonie diensten

4 7-Lean en Mean Technologie Goed werkende techniek is voorwaarde voor de haalbaarheid en continuïteit van het free Wi-Fi Roosendaal project. Het free Wi-Fi Roosendaal project wijkt behalve in strategische zin af van gebruikelijke technische infrastructuren. Meestal wordt voor het inrichten van Wi-Fi gebruik gemaakt van een aantal krachtige zend/ontvanginstallaties op strategische locaties. Deze oplossing kan voldoen, maar is behalve kostbaar, niet altijd toereikend, stabiel en gebied dekkend. Het Roosendaalse alternatief is per saldo vele malen goedkoper (kernoverweging) en levert zoals hierboven geschetst in paragraaf 6 meerdere voordelen op. Zonder in detail te treden komt het erop neer dat er op bestaande Wi-Fi locaties een apparaat wordt bijgeschakeld. Dit apparaat en de configuratie zorgen ervoor dat er gescheiden netwerken ontstaan. Eén voor privé en/of zakelijk verkeer (telefonie/chip of ander bancaire zaken)(extra beveiligd) en één voor binnen de winkelomgeving met voldoende bereik buiten die winkelomgeving (straat, plein of passage). (Daar waar nog geen internet aanwezig is zal het apparaat als internetgateway worden aangelegd met dezelfde als hierboven genoemde eigenschappen.) Deelnemers aan free Wi-Fi Roosendaal krijgen een gestructureerde en een perfect op elkaar afgestemde keten van verbindingen die elkaar niet storen maar aanvullen i.c. versterken. 8-Hallo Roosendaal App Centraal entreepunt en kloppend hart van de digitale stad In beeld komen en blijven is een immense opgave geworden. Niet alleen als stad, maar zeker als ondernemer. De Hallo Roosendaal App zorgt ervoor dat de informatievraag op een eenvoudige, snelle en heldere manier wordt beantwoord. Actieve participatie op dit platform zal ondernemers en consumenten sneller tot elkaar brengen en een positieve respons opleveren. De Hallo Roosendaal App is binnen dit concept het visitekaartje van de stad waarin alle gewenste informatie over Roosendaal samen wordt gebracht en aan bezoekers gratis ter beschikking gesteld. Een neutraal medium waarin alle Roosendaalse activiteiten een podium vinden. Logisch dat de App binnen het concept tot het speerpunt, het collectieve virtuele hart van de binnenstad is benoemd. Hier vindt de coördinatie, exploitatie en het centrale beheer plaats. 9-Opbrengst en Kosten Een belangrijke zo niet de belangrijkste vraag in de ontwerpfase van het concept was niet wat het mocht kosten, maar wat free Wi-Fi voor Roosendaal kan opleveren. Kosten zijn, ook voor de langere termijn, mede bepalend voor de haalbaarheid van het project en zijn daarom een wezenlijke factor geweest bij de keuze van de dienstverlener De beperking van beschikbare financiële middelen of budgeten is mede aanleiding geweest om naar goedkope alternatieve technische oplossingen te zoeken. De oplossing voor Roosendaal is daardoor in vergelijking met andere, reeds gerealiseerde Wi-Fi projecten te lande, vele malen goedkoper dan aanvankelijk werd aangenomen.

5 10-Conclusie Voor zover onderzoeken, trends, indices en ontwikkelingen aangeven, zal het mobiel gaan van internet een geweldige invloed hebben op de manier waarop we met elkaar communiceren en zaken (gaan) doen. De vraag is dus niet of Roosendaal Mobiel Internet moet faciliteren, maar wanneer. Inmiddels hebben meerdere steden free Wi-Fi geïmplementeerd of zijn voornemens dat op korte termijn te gaan doen. De ervaringen van deze steden zijn in de oriëntatie naar de mogelijkheden voor Roosendaal meegewogen in de besluitvorming. 11-Anders dan anderen De opzet en uitvoering van free Wi-Fi Roosendaal wijkt in meerdere opzichten af van de gebruikelijke en kan als uniek voor Nederland worden beschouwd. Snelle implementatie kan ertoe bijdragen dat het Roosendaalse Wi-Fi Model" positief nieuws oplevert en aandacht voor het concept bij andere gemeenten. 12-Realisatie De kracht van het concept en de realiseerbaarheid hangt in grote mate af van samenwerking tussen belanghebbende partijen. Vooral de ondernemers van de binnenstad zijn cruciaal voor het welslagen van het free Wi-Fi Roosendaal project. Zij zullen gezamenlijk uiteindelijk het meest profiteren van free Wi-Fi in de binnenstad, maar tevens de grootste inspanning moeten leveren om de keten van samenwerking i.c. het netwerk sluitend te maken. Het concept is klaar om (eventueel gefaseerd) uitgevoerd te worden. Zonder samenwerking en de wil om een actieve bijdrage te leveren om de binnenstad van Roosendaal weer het kloppend hart te laten worden zal het niet lukken. Omnisense Communicatie, in samenwerking met Citymarketing Roosendaal: René van Gastel en VVV Roosendaal: Inge van Aalst Frans Hendrikx Directeur

6 Achtergrond Frans Hendrikx/Omnisense Communicatie Van Traditionele uitgeverij en Internet naar Mobiel Internet Na jaren van marketing communicatie activiteiten binnen traditionele uitgeverijen werd Omnisense Communicatie in 1993 door Frans Hendrikx opgericht om bedrijven het belang van evenwichtige marketing communicatie bij te brengen. Een jaar later jaar werd Frans mede oprichter en commercieel directeur van Wirehub! Internet, een van de eerste commerciële Internet Service Providers in Nederland. Beurs en verder Vanaf 1998 werd bart Internet Services zijn nieuwe uitdaging. Deze top 3 internet service provider werd, mede door Frans, in 1999 onderdeel van VIA Networks. Bij VIA Networks Nederland was hij CEO en leidde die organisatie tot na de beursgang in Vanaf 2001 is Frans voortdurend actief geweest met nieuwe business ontwikkeling o.a. als lid en adviseur bij Twinning van het ministerie van Economische zaken, Coach bij New Venture en Mentor bij de Area10 business incubator van de Erasmus Universiteit. Momenteel betrokken als Business Coach bij Tilburg Innovatie Centrum (TIC) in Tilburg. QR-codes en mobiele communicatie De afgelopen jaren heeft Omnisense zich van media- en internettoepassingsexpert verder ontwikkeld tot specialist in mobiele- en QR-code communicatie. De opkomst van mobiel internet is daar mede debet aan. Een vakgebied dat nog voor velen onbekend en onontgonnen is. Voor Omnisense een vanzelfsprekend werkterrein.

Roosendaal met Wi-Fi terug op de kaart

Roosendaal met Wi-Fi terug op de kaart Roosendaal met Wi-Fi terug op de kaart Frans Hendrikx/Omnisense Communicatie Media & Internet 1-Inleiding De binnenstad weer het kloppend hart van Roosendaal maken. Een gezellig, aantrekkelijk, groen stadshart

Nadere informatie

Publieke WiFi in gemeenten

Publieke WiFi in gemeenten Publieke WiFi in gemeenten De lessons learned uit de eerste ervaringen met publieke WiFi Frans Schrijver Hattem, 27 oktober 2014 1 Wat is (publieke) WiFi? Draadloze techniek - WiFi is een technologie om

Nadere informatie

Succesvol inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken

Succesvol inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Succesvol inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Succesvol inzetten! Frans Hendrikx Schrijver: Frans Hendrikx Coverontwerp:

Nadere informatie

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken

Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Praktijkgids en inspiratieboek voor de ondernemer/marketeer die de ware kracht van QR codes wil ontdekken QR codes Effectief inzetten! Frans Hendrikx Schrijver: Frans Hendrikx

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014

Lokale economische agenda Oegstgeest 2014-2016 Januari 2014 Januari 2014 Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1. Aanleiding De aanleiding om dit beleid op te stellen is meerledig geweest. Ten eerste heeft de gemeenteraad in januari 2013 de startnotitie economisch beleid gemeente

Nadere informatie

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR

Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR Stand van zaken van telecomvoorzieningen in de ZIEKENHUIS TELECOM REFERENTTIE- ARCHITECTUUR INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 Diverse telecomvoorzieningen in ziekenhuizen 3 1.2 Onderzoek naar de stand van

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Storage op instellingsniveau

Storage op instellingsniveau Storage op instellingsniveau Aanbevelingen lange termijn Auteur(s): SURFnet Versie: 1.01 Datum: oktober 2012 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gebruikte afkortingen en termen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018

Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Slimmer worden dan de technologie; kansen voor de financiële wereld. Toekomstvisie op de financiële wereld in 2018 Inhoud Voorwoord 5 Hoe wordt de financiële wereld slimmer dan de technologie? 6 Onze visie:

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6

Voorwoord... 3. 1.1 Gebruikte afkortingen... 5. 1.2 Rechtsvorm... 5. 2.1 Historie... 6. 2.2 Huidige situatie... 6 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemeen 1.1 Gebruikte afkortingen... 5 1.2 Rechtsvorm... 5 2. Achtergrond en doelstelling 2.1 Historie... 6 2.2 Huidige situatie... 6 2.3 Het concept / Doelstellingen...

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel

CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010. Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel CONCEPT UITKOMSTEN DHPA ENQUETE mei 2010 Focus verlegd van de techniek naar de onderhandelingstafel INHOUD 1. Introductie...3 1.1 Over dit onderzoek...3 1.2 Executive summary... 4 ICT sector positief over

Nadere informatie

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1 2 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord...7 2 De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties...9 2.1 Leidraad voor multifunctionele

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Economie en Arbeidsmarkt

Economie en Arbeidsmarkt Economie en Arbeidsmarkt 1 3 Programma Economie en Arbeidsmarkt: werken aan een krachtiger, weerbaarder en duurzamere economie Investeren in het talent van elke Rotterdammer en het stimuleren van economische

Nadere informatie

RaboUnplugged. Versie 1

RaboUnplugged. Versie 1 RaboUnplugged Versie 1 Bestemd voor stuurgroepvergadering d.d. 1 december 2006 Inhoud Vooraf: naar een nieuwe manier van werken 1. Rabo Unplugged: een integrale werkstijl 4 2. Over de noodzaak van verandering

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012

Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012 Vertrouwelijk Onderzoek Ernst & Young in het kader van Beurs Overheid en ICT 2012 Juli 2012 Voortschrijdende techniek Valkuil of goudmijn? Inclusief aanvulling Norm ICT-beveiligingsassessments DigiD Voorwoord

Nadere informatie

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010

Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 Utrecht Experience Toerisme over grenzen Strategische visie toerisme 2005-2010 VOORWOORD Het toeristisch beleid is de laatste acht jaar consistent uitgebouwd. We hebben ons met name gericht op de ontwikkeling

Nadere informatie