Schoolgidsbijlage bij Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgidsbijlage 2013-2014 bij Schoolgids 2011-2015"

Transcriptie

1 Schoolgidsbijlage bij Schoolgids Basisschool Bitswijk Klarinetstraat BE Uden T

2 Woord vooraf Beste ouder(s)/verzorger(s), In aansluiting op de Schoolgids van Basisschool Bitswijk hebben we voor u een praktische bijlage gemaakt. Deze praktische bijlage verschijnt jaarlijks en bevat alle informatie voor het nieuwe schooljaar. De schoolgids zelf ontvangt u een keer in de vier jaar. In de schoolgids informeren we u over onze missie en visie op onderwijs en hoe dat praktisch vorm krijgt. Daarin worden onderwerpen behandeld als Missie en visie, De organisatie van het onderwijs, Kind in beeld, Kwaliteitszorg, Ouders in de school en Contacten met de omgeving. In deze bijlage vindt u meer specifieke informatie over Organisatie van de school, Schooltijden, Contacten met ouders, De ontwikkeling van het onderwijs en Adressen. Deze bijlage is een naslagwerk voor kinderen en ouders, die nu al bij onze school betrokken zijn. Hij staat boordevol praktisch informatie, die u in het verloop van het schooljaar behulpzaam kunnen zijn. Meer actuele informatie treft u aan op onze website en via facebook en twitter. Om wat meer te weten over de nieuwe ontwikkelingen van onze school en het nieuwe gebouw Ontmoetingsplein MuzeRijk kunt u ook de website bezoeken. Daarnaast is er onze maandelijkse Bitsflits, waarin we terugkijken op activiteiten, maar ook vooruitkijken naar wat er de komende maand te gebeuren staat. In de Bitsflits is ook steeds een update van de bouwontwikkelingen rond Muzerijk. Tot slot is er aandacht voor de kalender. Mocht u na het lezen van deze bijlage of na het lezen van de schoolgids nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind of met de directie. U krijgt dan antwoord op uw vragen. We gaan dit schooljaar het 48 e schooljaar in. Het belooft een bijzonder jaar te worden. Allerlei zaken doen we voor het laatst in het vertrouwde gebouw aan de Klarinetstraat. Volgend jaar rond deze tijd heeft de feitelijkheid van vandaag plaatsgemaakt voor de herinnering aan een markant onderwijsgebouw in Uden. Mag Ontmoetingsplein MuzeRijk eenzelfde dominantie in het straatbeeld van de Muziekwijk krijgen en een thuishonk zijn voor heel veel inwoners in Uden- West. Wij zijn er (bijna) klaar voor! Namens het team, ouderraad en medezeggenschapsraad van basisschool Bitswijk Lambert van der Ven, directeur augustus

3 Onze school is onderdeel van KIEM Onderwijs en Opvang, een organisatie voor primair onderwijs met kindvoorzieningen voor opvang, voorschoolse educatie, onderwijs en naschoolse activiteiten. Tot bloei laten komen Hoewel elke school eigen accenten legt, zijn we verbonden vanuit een gedeelde overtuiging. Dankzij de juiste aandacht en zorg creëren de Kiem scholen een uitstekende voedingsbodem voor groei en ontwikkeling van leerlingen. Wij zien de kracht in ieder kind en zorgen ervoor dat die kracht ook tot bloei komt. In onze visie vormen kindcentra de optimale basis voor wat kinderen van 0 tot 12 jaar nodig hebben in opvang en onderwijs. In de Kindcentra van Kiem wordt bewust gekeken naar ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind en wordt er ook naar gehandeld. Versterken van eigen kracht Kiem staat voor het ontwikkelen van wat aanwezig is, voor het eigen karakter en de eigen kwaliteiten van leerlingen die tot bloei willen komen. Om te kunnen ontkiemen is een gezonde voedingsbodem noodzakelijk. Wij geloven erin dat kinderen zich met de juiste aandacht en zorg ontwikkelen naar hun beste vermogen. Vandaar dat we veel energie steken in professionalisering van onze medewerkers en in het realiseren van integrale kindcentra waar kinderen maximaal tot hun recht komen. We zien wat kinderen kunnen Stimuleren groei en ontwikkeling Een positief zelfbeeld, Creatief denken, Kennis en vaardigheden, Samenwerken en respect, Verantwoordelijkheid Sterke wortels vormen de basis Een heldere visie, overtuiging en vakmanschap Maar ook passie voor wat mogelijk is Ontdekken, leren en verwonderen Kansen aanreiken voor morgen We staan pal voor sterk onderwijs Vertrouwen op onszelf en elkaar KIEM, ONDERWIJS EN OPVANG; Wij zien de kracht in ieder kind 3

4 1. Inhoudsopgave Woord vooraf 2 1. Inhoudsopgave 4 2. Organisatie van het onderwijs 5 3. Samenstelling team Schooltijden Werkgroepen met ouders Onderwijskundige ontwikkelingen Namen, adressen en externe contacten Plattegrond

5 2. Organisatie van het onderwijs Ontmoetingsplein MuzeRijk Sinds 2004 wordt er gepraat en gewerkt aan een nieuwe onderwijshuisvesting van onze school. De laatste jaren is het project in een stroomversnelling gekomen, afgelopen schooljaar is naast onze school het imposante Ontmoetingsplein MuzeRijk opgebouwd. Waar we op 15 november met elkaar de start van de bouw vierden, stonden we op 25 april jl. al stil bij het hoogste punt van de bouw, dat toen werd bereikt. Inmiddels is de buitenkant nagenoeg klaar en hebben alle toekomstige medewerkers in juni jl. een rondleiding door het gebouw gehad. U kunt zelf de vorderingen met eigen ogen zien, tijdens de Nationale Burendag. Op zondag 22 september zal MuzeRijk ook voor u toegankelijk zijn, om te kijken hoe het er van binnen uitziet. Naar verwachting zal het Ontmoetingsplein MuzeRijk in december 2013 klaar zijn. Het nieuwe multifunctionele gebouw biedt dan plaats aan basisschool Bitswijk en basisschool Bedir. Ook zal er kinderopvang, specialistische kinderopvang en een peuterspeelzaal in het gebouw een plaats krijgen. Maar ook is er ruimte voor sport met twee gymzalen, komt er een deel wat onderdak zal bieden aan ondersteunde diensten zoals fysiotherapie en er komen dementerende ouderen in de derde bouwlaag wonen. Voor in het gebouw ontstaat een ontmoetingsruimte, die als huiskamer voor de wijk gaat dienen. Hier worden wijkactiviteiten georganiseerd en vinden verenigingen onderdak. Dichterbij gaat met haar cliënten hier dagbesteding hebben door de horeca te runnen. Op deze manier ontstaat er voor ons als school een rijke maatschappelijke omgeving, die passend is bij onze visie. Kinderen ontwikkelen zich samen met deelnemers van volleybalclub Saturnus, Stichting Udense Peuterspeelzalen (Rommelpot), dagopvang verstandelijke gehandicapte kinderen (Kleur) en Kiobra met dagopvang (0-4 jarigen) en Buitsenschoolse Opvang (BSO 4-12 jarigen). Maar ook met BrabantZorg, Dichterbij en alle mensen in de wijk die gebruik gaan maken van het Ontmoetingsplein. Aan deze verbindingen wordt nu al volop gewerkt. Als MuzeRijk klaar is, wordt het restant van onze school gesloopt en ontstaan op die plek onze speelplaatsen en een stukje openbaar groen. Daarnaast worden er appartementen gebouwd in drie bouwlagen aan de kant van de Tamboerijnstraat. Deze worden gebouwd door Area wonen onder de naam Harmoniehof. Het geheel zal gerealiseerd worden met een halfverdiepte parkeergarage voor de medewerkers van het ontmoetingsplein en de bewoners van de appartementen. 5

6 Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs op onze school bestaat met name uit gymles. Alle groepen van onze school hebben tenminste anderhalve uur in de week gymles. Voor groep 4 is er in plaats van één gymles een zwemles. Kinderen in de groepen 1, 2 en 3 hebben een gymtas, die de hele week op school blijft. Ouders dragen er zorg voor dat er een shirt en een broekje in de tas zitten en gymschoenen. Het prettigst is het als de kinderen uit de groepen 1 en 2 gymschoenen met klittenband of elastiek dragen. De kleuters hoeven dan niet zelf te strikken en kunnen hun gymschoenen helemaal zelf aan- en uitdoen. Het is belangrijk dat de gymtas een voor kinderen herkenbaar teken heeft. Ook de initialen of naam van het kind graag op de gymkleren. De kinderen van groep 4 tot en met 8 brengen, op de dagen dat zij gym hebben een gymtas mee. De gymkleding voor uw kind moet een sportbroekje en een T-shirt of een gympakje zijn. Gymschoenen zijn verplicht; deze mogen echter geen zwarte zolen hebben. De gymtas van de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 gaan na elke gymles wel mee naar huis. In groep 4 is het zwemmen een vast onderdeel per week. De lessen worden op dinsdag gegeven in "De Drie Essen" door het badpersoneel van tot uur. Geprobeerd wordt alle kinderen minimaal op te leiden voor diploma A. Uiteraard heeft uw kind daarvoor zwembroek/badpak nodig en een handdoek. Badslippers zijn aan te bevelen. De kinderen worden heen en terug vervoerd met de bus. De gym- en zwemtijden van de groepen 2 t/m 8 zijn dit jaar: Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag uur Groep 8 Groep 6 Groep uur Groep 6 Groep 5 Groep uur Groep 5 (alle groep5) Groep 4/ uur Groep 7 Groep uur uur Groep 2/3a uur Groep 2/3b uur Groep 2/3c Programma Cultuuraanbod vanuit stichting C In schooljaar wordt het basisprogramma afgestemd op onze projectweken. Voor het culturele aanbod zullen we richten op de kinderboekenweek, waarbij elke groep een voorstelling heeft rond het kinderboekenweekthema. Zo zal de onderbouwunit in oktober naar Madelief gaan. De middenbouwunit bezoekt de voorstelling Sportsokken en wipkippen. De bovenbouw gaat naar Sporty Dance. Ronde de opening van de school verwachten we ook extra inzet vanuit Stichting C te doen, omdat we dan een project hebben rond Culturen. Dit zal zich in het voorjaar van 2014 afspelen. Externe hulp buiten de school Op onze school worden wat betreft hulp van buitenaf (niet zijnde onderzoek), de volgende afspraken gehanteerd: Leerlingen mogen onder schooltijd naar externe hulpverleners voor begeleiding of ondersteuning, wanneer er sprake is van eerste-lijnszorg, welke is aangewezen door de ziektekostenverzekeraars, b.v. logopedie of geïndiceerde dyslexiebehandeling. Voorts mogen kinderen wel onder schooltijd voor onderzoek naar specialisten en deskundigen. 6

7 In alle gevallen moeten kinderen op school worden opgehaald, kinderen mogen niet zelfstandig naar huis of naar een hulpverlener buiten ons gebouw. De volgende afspraken moeten in samenwerking met de leerkracht worden gemaakt, voor het gaan naar toegestane externe hulp onder schooltijd. De leerkracht moet op de hoogte worden gebracht van het tijdstip en de duur van externe hulp. In overleg kan er voor een gunstige tijd worden gekozen. Wanneer tegen de schoolafspraak een leerling zelfstandig naar de hulp gaat, moet er schriftelijk worden vastgelegd dat de verantwoording bij de ouders ligt, bv. oversteken van de weg. Wanneer ouders voor hun kind op eigen initiatief hulpverleners gaan zoeken voor speciale trainingen bv. remedial teaching moet deze hulp buiten schooltijden plaatsvinden. Remedial Teaching Sommige kinderen hebben wel eens extra hulp nodig om te komen tot verwerking van de aangeboden stof. Binnen de eigen groep wordt eerst geprobeerd om deze kinderen zo intensief mogelijk te begeleiden. In een aantal gevallen is dit echter niet voldoende. Verschillende leerkrachten houden zich daarom bezig met extra begeleiding, hetzij individueel, hetzij in kleine groepjes (remedial teachers). In nauwe samenwerking met de groepsleerkracht en de interne begeleider geeft de remedial teacher gedurende een korte tijd, extra begeleiding aan een kind op een bepaald leerstofonderdeel buiten of binnen de eigen groep. Dit gebeurt aan de hand van een handelingsplan. Dit plan wordt de ouders voorgelegd en na ongeveer 10 weken vindt er een evaluatie plaats tussen R.T-er, IB-er en leerkracht over de vorderingen van het kind. Dan wordt bekeken of het kind weer in de groep verder begeleid kan worden of dat verlenging van R.T nodig is. Deze beslissing wordt door de school genomen. Desondanks komt het voor dat we een kind niet de gerichte hulp kunnen geven, die voor een goede ontwikkeling noodzakelijk is. In dat geval wordt in samenspraak met de ouders/verzorgers gekeken naar andere mogelijkheden, zoals verwijzing naar een andere vorm van onderwijs, inschakeling van fysiotherapie, logopedie, orthopedagogie, huis- of schoolarts, jeugdzorg, RIAGG of andere instanties. 7

8 Procedure doubleren of groep overslaan Op onze school starten kinderen in groep 1 aan hun schoolcarrière. Kinderen die voor 1 januari naar school zijn gegaan, starten het schooljaar daarna in groep 2. Kinderen die na 1 januari instromen, starten het schooljaar erna opnieuw in groep 1. Mogelijk dat de individuele ontwikkeling van kinderen bepaalt, dat we hiervan afwijken. We doen dit altijd in overleg met ouders. Wanneer een kind in de loop van de ontwikkeling een enorme ontwikkelingsvoorsprong of een grote ontwikkelingsachterstand heeft op vrijwel alle kernvakken (rekenen, taal, lezen) dan kan een advies gegeven worden dat een kind een jaar doubleert, dan wel een jaar overslaat. Hierbij wordt nadrukkelijk verbinding gelegd met de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Wanneer een dergelijke keuze wordt geadviseerd gaat de leerkracht hier ruim voor het einde van het schooljaar over in gesprek met ouders. Als u in de laatste weken voor het tweede rapport hierover niets heeft gehoord, is uw kind over naar de volgende groep. Fruit Alleen s morgens mogen de kinderen fruit meenemen naar school. Voor de groepen 1, 2 en 3 graag schoongemaakt en in stukjes gesneden. Zorg dat het herkenbaar is ingepakt voor uw kind. Dit fruit eten we gezamenlijk op. De kinderen vanaf groep 4 kunnen hun fruit in de pauze opeten. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 mogen een eigen drinkbeker mee naar school nemen met daarin ranja, water of vruchtensap. De bekers gaan elke dag mee naar huis om uitgewassen te worden. Graag alle bekers duidelijk voorzien van een naam. Omdat ouders al jarenlang dagelijks trouw het fruit voor kinderen verzorgen komen we in aanmerking voor het certificaat Schoolgruiten-school. In de loop van het jaar hoort u hier meer over. Vieren van verjaardagen Wanneer uw kind jarig is, mag het op school trakteren. In de Unit onderbouw mag u hierbij aanwezig zijn. Wij stellen het zeer op prijs, wanneer bij de keuze voor een traktatie rekening wordt gehouden met gezond gedrag. Er zijn voldoende alternatieve traktaties te vinden, die beslist leuk zijn en weinig kosten. Bijvoorbeeld blokjes kaas, stukjes komkommer en augurk, worteltjes, fruit enz. De leerkrachten geven er de voorkeur aan om gewoon met de kinderen mee te delen. Om teleurstellingen bij andere kinderen te voorkomen verzoeken wij u om geen uitnodigingen voor feestjes op school / schoolterrein te verspreiden. Ook met kerst vragen wij u om deze redenen geen kaartjes op school uit te delen of u kiest ervoor ALLE kinderen een kaartje te geven. Snoepen en het bij zich hebben van geld Kinderen mogen geen snoep mee op school hebben. Uitzondering is een klein snoepje bij de TSO, maar niet als er een continurooster is. Dan blijven alle kinderen over. Wanneer het nodig is dat kinderen geld bij zich hebben voor bijvoorbeeld abonnementen, foto s of contributie voor de oudervereniging, ontvangt u hierover steeds schriftelijk bericht. 8

9 Mobiele telefoons en andere persoonlijke multimedia-apparatuur Mobiele telefoons en andere multi-media-apparatuur, waarmee beeld en geluid kan worden opgenomen, (zoals mp-3 spelers, I-pods e.d.) zijn tijdens schooltijd uitgeschakeld, tenzij men vooraf schriftelijke toestemming daarvoor heeft van de directie. Soms gebruiken kinderen een dergelijk toestel in de les na uitdrukkelijk overleg met de eigen groepsleerkracht. Voor meer informatie is er op onze school een protocol: Ongewenste communicatie en beeldmateriaal. Tussenschoolse Opvang Op onze school is het mogelijk uw kind tussen de middag op school te laten overblijven: de TussenSchoolse Opvang. De school stelt een ruimte ter beschikking. Het overblijven gebeurt onder leiding van een vaste groep geschoolde overblijfouders. De kinderen brengen zelf hun brood en fruit mee. Iets lekkers mag maar dan een kleinigheid. De overblijfkracht zorgt voor melk en joghi voor kinderen die geen melk drinken. Eén keer per week kan er voor ieder kind een tosti worden gemaakt. Na het eten wordt er opgeruimd en worden de kinderen begeleid in hun spel. Er zijn verschillende spelmaterialen aanwezig. Van de kinderen wordt verwacht dat zij zich aan de afspraken houden die met de overblijfouders worden gemaakt. De regels en de afspraken liggen vast in het overblijfreglement. Gedurende het schooljaar wordt een aantal malen het overblijven met directie en ouderraad geëvalueerd. Komt uw kind voor de eerste keer overblijven, dan krijgt u van ons een inschrijfformulier, dat u dan ingevuld bij ons in kunt leveren. De kosten voor het overblijven zijn als volgt geregeld: Het is mogelijk uw kind aan te melden voor vaste dagen. U betaalt 2,10 per keer en u krijgt dan aan het einde van de maand de rekening van ons. We verzoeken u dan de onkosten over te maken op onze bankrekening: ten name van M. van Dijk inzake T.S.O. Basisschool Bitswijk Uden. Als uw kind incidenteel overblijft, of regelmatig, maar niet op vaste dagen, is het alleen mogelijk dit te doen via strippenkaarten, wat neer komt op 2,35 per keer. 5-strippenkaart: 11,75 10-strippenkaart 23,50 20-strippenkaart 47,00. De strippenkaarten blijven de gehele schoolperiode geldig. Strippenkaarten bestelt u door het bedrag over te maken naar onze bankrekening, onder vermelding van de naam van uw kind. Het rekeningnummer is ten name van M. van Dijk inzake T.S.O. Basisschool Bitswijk Uden. Blijft uw kind incidenteel over dan moet u altijd 's ochtends voor 9 uur de voic van de TSO inspreken: Hetzelfde geldt als uw aangemelde kind een dag extra of een dag niet bij ons komt overblijven. Bij niet afmelden voor uur moeten wij die dag toch in rekening brengen. Het is dus zeker van belang dat wij goed op de hoogte zijn welk kind er wel of niet kan worden verwacht. Op die manier gaan we niet voor niets op zoek naar een kind, als het plotseling niet mocht verschijnen. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de overblijfcoördinator: Paulina de Jong, tel: of via 9

10 Buitenschoolse opvang Heeft u een vaste baan en wilt u dat uw kinderen in goede handen zijn na schooltijd? Dan is de buitenschoolse opvang van Kiobra iets voor u. Wat is Kiobra? Even voorstellen: Wij staan voor een hooggekwalificeerde en professionele kinderopvang in Uden en omstreken. De ontwikkeling van kinderen en medewerkers staan voor ons centraal. Wij zijn partner in opvoeding voor ouders. In het belang van kinderen en ouders zijn wij telkens op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden met ketenpartners zoals scholen en peuterspeelzalen. Kiobra verzorgt kinderopvang van 0-4 en buitenschoolse opvang van 4-13 jaar. Onze locaties zijn het gehele jaar geopend, maar niet op algemeen erkende feestdagen. Tevens zijn wij gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Onze openingstijden zijn: uur. Op Basisschool Bitswijk is een ook een voorschoolse opvang vanaf 7.00 uur. De BSO is geopend na schooltijd en sluit om uur. De Buitenschoolse Opvang bij basisschool Bitswijk is bereikbaar via Combinatiefunctionarissen Kicks! Voor onze school maken we ook het komend jaar gebruik van combinatiefunctionarissen van de gemeente Uden. Het doel van combinatiefunctionarissen is om een kwaliteitsimpuls te geven aan sport en cultuur in het onderwijs, maar ook om kinderen hier meer mee in aanraking te brengen. Dit doen zij door op diverse scholen een bijscholingstraject aan te bieden aan de groepsleerkrachten op het gebied van bewegingsonderwijs en cultuureducatie. Daarnaast verzorgen de combinatiefunctionarissen onder de naam Kicks! een naschools aanbod waar de leerlingen aan deel kunnen nemen. Zo is er de sportcarrousel waarbij kinderen kunnen kennismaken met diverse sporten. Maar ook worden er toernooitjes georganiseerd en bieden de combinatiefunctionarissen in de vakanties leuke activiteiten op het gebied van sport en cultuur. De combinatiefunctionarissen worden aangestuurd door twee algemene coördinatoren. Cultuur Dorry Arts Sport Mariëlle Zijlstra Actieplan tegen pesten In de schoolgids heeft u kunnen lezen over hoe we in een goed pedagogisch klimaat willen samen werken en samen spelen. Mochten er situaties worden geconstateerd, waarin kinderen pestgedrag ervaren of wanneer melding wordt gemaakt van dergelijk gedrag, dan wordt het volgende actieplan gehanteerd. In eerste instantie zal de leerkracht van het slachtoffer proberen om de problemen snel op te lossen. Lukt dat niet, dan zal de leerkracht samen met de ouders van het gepeste kind, de pester en zijn/haar ouders en eventueel andere betrokkenen een actieplannetje maken. Daarbij kan ondersteuning van een directielid of vertrouwenspersoon wenselijk zijn. Het doel is om middelen te vinden die op korte termijn een einde maken aan de negatieve handelingen ten opzicht van het slachtoffer. Tegelijkertijd is er aandacht voor de pester om te ontdekken welke motieven er zijn 10

11 voor zijn gedrag en op welke manier er verbetering kan komen. Op langere termijn moet het plan aangeven, hoe de sfeer in de groep verbeterd kan worden, zodat pesten geen kans meer krijgt. Binnen de groep moet het probleem worden besproken. Ook moet er in de groep worden besproken wat er moet veranderen om een betere situatie te creëren. De leerkracht zal duidelijk stelling nemen tegen pesten! Bedreigingen / intimidatie Het kan voorkomen dat uw kind na schooltijd door andere kinderen van de school of kinderen van andere scholen wordt bedreigd, geïntimideerd of gepest. Dit dient door het slachtoffer of door de ouders van het kind altijd te worden gemeld aan de leerkracht van het kind. De school/ scholen (de directie in samenwerking met de vertrouwenspersonen en leerkracht) neemt/ nemen dan maatregelen van vergelijkbare aard als het actieplan, wat behoort bij het anti-pestprotocol. Zie verder ook onze schoolgids. Beschadigingen & vernielingen De kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen kleding, horloge, tas, bril, gymkleding, enz.. We vinden dat kinderen moeten leren om zuinig en netjes met hun eigen en andermans spullen om te gaan. Dit valt voor kinderen niet altijd mee. Daarom verzoeken wij u ook om er op toe te zien, dat er geen overbodige spullen (bv. speelgoed of telefoons) mee naar school gebracht worden. Bij opzettelijke beschadiging of vernieling van andermans spullen, moet degene die het veroorzaakt heeft deze spullen vergoeden. Ook wanneer er schooleigendommen; zoals liniaal, vulpen, boeken e.d. opzettelijk vernield of beschadigd worden, moet hiervan de kostprijs vergoed worden. Het kan voorkomen dat er tijdens het spel of door een ongelukje eigendommen door andere kinderen beschadigd worden (bv. brillen). Hiervoor is de school niet verzekerd U kunt in deze situatie een beroep doen op de eigen W.A.-verzekering of die van het kind welke de schade toegebracht heeft. Verzekeringen Het schoolbestuur heeft een z.g. aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Hierbij zijn meeverzekerd de personeelsleden, de leerlingen van de school en ook de vrijwillige medewerkers, zoals overblijf-, lees- en hulpouders. Uitgangspunt bij e.e.a. is dat de aansprakelijkheid ontstaat tijdens het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de school. Dat kan natuurlijk zijn op school, maar ook buiten de school, bv. bij schoolkamp, excursies en schoolreisjes. Wat voor aansprakelijkheid kan er ontstaan? Denk daarbij bv. aan letselschade aan personen, of zaakschade aan goederen (zaken) van personen. Wat is niet verzekerd? Dat is de bekende stoei- en vechtpartij tussen leerlingen onderling. Wanneer die leerlingen thuiskomen met gescheurde kleren, kapotte bril, etc. dan is er geen dekking onder deze WA-Polis. Immers, de aansprakelijkheid ontbreekt, omdat beide leerlingen meededen aan die vechtpartij en zoals de wetgever dat zo mooi zegt: ieder voor zijn eigen schade opdraait. 11

12 Advies en meldpunt Kindermishandeling Wanneer er bij ons een heel sterk vermoeden is, dat kinderen in aanraking komen met een of andere vorm van kindermishandeling, dan zijn wij verplicht dit melden bij het Bureau Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Dit geldt trouwens voor iedereen die zich zorgen maakt over kinderen in zijn of haar omgeving. U kunt overigens ook zelf anoniem contact met dit bureau opnemen en uw zorgen met hen bepreken, u vindt de nummers achter in deze schoolgidsbijlage. Naar het voortgezet onderwijs Al in groep 6 start eigenlijk de procedure richting het Voortgezet Onderwijs. Kinderen in die groep nemen deel aan de Entreetoets. De Entreetoets geeft ons goed zicht op de individuele leervorderingen per kind, maar ook hoe we als school op de ontwikkeldomeinen scoren. In groep 7 geven we aan het einde van het schooljaar een voorlopig advies voor een richting van Voortgezet Onderwijs, wat wordt samengesteld door de leerkracht van groep 6 en de leerkracht van groep 7, met de intern begeleider van de bovenbouw en de directie. Medio groep 8 geeft de school ouders/verzorgers en hun kind definitief advies over de keuze van een school voor het voortgezet onderwijs. De ouders/verzorgers melden echter hun kind zelf aan. Een toelatingscommissie bepaalt uiteindelijk of een kind toegelaten wordt tot een bepaalde vorm van onderwijs. Die commissie neemt een beslissing op grond van de volgende gegevens: het schooladvies in de vorm van een onderwijskundig rapport, soms gevolgd door een mondelinge toelichting, en tenminste één onafhankelijk toetsonderzoek. *eindtoets basisonderwijs van het CITO of drempelonderzoek, waaraan alle kinderen van groep 8 meedoen. * toets door het bureau voor school en beroepskeuze, welke ouders facultatief kunnen kiezen. In voorkomende gevallen neemt het voortgezet onderwijs zelf een toets af om te bepalen of een kind in aanmerking komt voor leerweg ondersteunend onderwijs. In groep 8 wordt de CITO-eindtoets basisonderwijs afgenomen. Deze toets peilt drie onderdelen: taal, rekenen en informatieverwerking. De scores schommelen tussen de 500 (extreem veel tot alles fout) en de 550 (weinig tot geen fouten) De CITO-eindtoets geeft ons jaarlijks een kwaliteitsbeeld. Enerzijds erkennen we het belang daarvan, we willen immers net als iedere andere school weten of het onderwijs wat we bieden kwalitatief goed is, maar anderzijds is hier een kanttekening op zijn plaats. De scores worden berekend aan de hand van gemiddelden. Met een gemiddelde populatie van 30 groep 8 kinderen kunnen de invloeden van de resultaten van één kind de 12

13 validiteit van de scores al onbetrouwbaar maken. De CITO-eindscore zegt dus eigenlijk meer over het kennisniveau van de individuele kinderen die de toets maken, dan over de school. Het drempelonderzoek wordt afgenomen bij de kinderen die naar het VMBO op het Udens College gaan. Deze geeft kinderen die zeker naar het VMBO gaan informatie over de vorderingen. In het team worden de resultaten van de Entreetoets en de CITO-eindtoets besproken. Bureau voor school- en beroepskeuze Dit bureau kan de kinderen toetsen van groep 8. De uitslag van deze toets kan leerkrachten en ouders helpen bij het kiezen van een geschikte richting in het voortgezet onderwijs. Deelname aan de toets is op vrijwillige basis. De school stelt wel tijd en ruimte hiervoor beschikbaar. Er zijn voor ouders/verzorgers kosten aan verbonden. Wij volgen de resultaten van onze kinderen door observaties in de klas, maar ook bij gym, op excursie of bij het buitenspel, d.m.v. methodegebonden toetsen en met methodeonafhankelijke toetsen. In april wordt de uiteindelijke beslissing aan de betrokkenen bekend gemaakt en krijgen de kinderen een uitnodiging voor een kennismakingsmiddag. Om u en uw kind zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen bij het maken van een juiste keuze wordt het volgende aangeboden: Informatieavonden op school. Een kennismakingsproject voor de kinderen, waarin ze informatie vergaren door een bezoek aan een vorm van voortgezet onderwijs in Uden. Open avonden of dagen op verschillende scholen. Deze zijn meestal zeer de moeite waard en erg informatief. Informatiemiddelen o.a.: Via een folder over de CITO-toets of informatie over drempelonderzoek Een informatieboekje over het voortgezet onderwijs in Uden. Informatieboekjes over VO-scholen in de omgeving zijn opvraagbaar bij de leerkracht groep 8. 13

14 Uitgaven zoals Uw kind naar de brugklas? van INOP en Het voorgezet onderwijs van het ministerie van OC en W. Verder vindt in juni overleg plaats tussen leerkrachten van groep 8, de I.B.-er en brugklasmentoren om een goed beeld te krijgen van de instroomleerlingen. In januari vindt op dezelfde wijze nog een evaluatie plaats over de ingestroomde kinderen. Schoolresultaten Al onze kinderen gaan naar een school voor voortgezet onderwijs. De richting die wordt gekozen zegt nog niet direct iets over de kwaliteit van de school. Interessanter is het om te weten of kinderen na drie jaar op hun goede plek zitten. Hierover overleggen we regelmatig met de school voor Voortgezet Onderwijs. Aantal HAVO/VWO VMBO T+ VMBO T VMB0 K/B % 6% 28% 53% % 11% 18% 25% % 9% 33% 33% * * twee leerlingen naar VSO Daarnaast meten we middels de eindtoets CITO en het drempelonderzoek de resultaten van onze school. Hier komt een score uit tussen 500 en 550. Het landelijke gemiddelde voor alle scholen in 2013 voor het CITO was 534,7. Wij zitten als school in de hoogste categorie van 28% gewichtleerlingen en scoren voor onze schoolgroep onder het gemiddelde. Landelijk Bitswijk gemiddelde ,7 526, ,1 531, ,1 532,4 De groepen 8 die de laatste jaren onze school verlieten scoorden relatief zwak. Dit zat in de lijn van de verwachting. De tussentijdse toetsen van het leerlingvolgsysteem door de hele school heen en ook de uitslagen van de entreetoets in groep 6 maken duidelijk dat er voor de toekomst weer een sterke verbetering van de scores op de eindtoets verwacht mogen worden. 14

15 3. Samenstelling van schoolteam en werkgroepen Voor het schooljaar starten we met tien groepen. In de loop van het jaar zullen er leerlingen van groep 1 doorstromen naar groep 2/3, waardoor er nieuwe ruimte ontstaat vor de instroom van nieuwe leerlingen. Samenstelling van het team De leerkrachten zijn als volgt over de samengestelde groepen verdeeld: Groep 1: Irma van Delst (ma,di, do) en Miranda van der Sangen (wo) Groep 2-3a: Toos Hofmijster (ma,di,wo,do), Chimène Nooijen (do,vr) Groep 2-3b: Nathalie Massoeurs (ma,di,do,vr) en Chimène Nooijen (wo) Groep 2-3c: Paul Huijden (ma,di,wo,do,vr) Groep 4: Milona van den Hazelkamp (ma,di,wo) en Lonneke Schuurmans (do,vr) Groep 4-5: Esther van Ras (ma,di,wo) en Martje van den Broek (wo,do,vr) Groep 5: Marga van der Wijst (ma, di) en Maarten Heijmeriks (di, wo, do, vr) Groep 6: Willem van Lieshout (ma,di,wo,do,vr) en Ad van Duijnhoven (di) Groep 7: Carmi Mulders (ma, di, wo) en Ad van Duijnhoven (do, vr) Groep 8: Vincent Verstraten (ma,di,do,vr) en Ad van Duijnhoven (di en wo) Een unieke teamfoto! Het schoolteam staat in de nieuwbouw van Ontmoetingsplein MuzeRijk, waar de onderbouwlokalen worden gevestigd. Unitcoördinator 1-2-3: Unitcoördinator 4-5-6: Unitcoördinator 6-7-8: Chimène Nooijen Esther van Ras Willem van Lieshout 15

16 Interne leerlingbegeleiding: Margriet Wouters (groep 4/5, 5, 6, 7 en 8 Lonneke Schuurmans (groep 1,, 2/3a, 2/3b. 2/3c en 4) Onderwijsassistente: Wendy Brugmans is werkzaam in de onderbouwunit. Remedial teaching: Ely Pennings Rugzakbegeleider: Ely Pennings; Margriet Wouters; Lonneke Schuurmans en Carmi Mulders Contactpersoon seksuele intimidatie/vertrouwenspersoon: Maarten Heijmeriks /Toos Hofmijster Coördinator hoofdluis: Nathalie Massoeurs Coördinator techniek: Paul Huijden Coördinator ZoWee: Martje van den Broek en Esther van Ras ICC-er: Toos Hofmijster en Margriet Wouters ICT-er: Vincent Verstraten Conciërge: Remie Hermes, met hulp van Harrie van Berlo Samenstelling van de Ouderraad Voorzitter: Susanne van Lieshout, Tel: Vice-voorzitter: Jessica Braam Secretaris: Bea van Eert Leden: Marjo Nooijen, Haifa Wawoe, Willeke van Kampen, Patricia Verbossen en Bianca Kuijpers Contactpersoon overblijven: Susanne van Lieshout Niet in de ouderraad, maar wel direct betrokken vanwege haar taak: Penningmeester: Miranda Smits Samenstelling Medezeggenschapsraad Voorzitter: Ely Pennings (namens team) Leden namens team: Paul Huijden, Martje van den Broek, Vincent Verstraten. Leden namens ouders: Ischa van de Burgt, Dorothé Snijders, Frank Visser en Marianne Wieland. De medezeggenschapsraad is te bereiken per via: Uw berichten worden vertrouwelijk behandeld. Op onze site staat meer informatie over de M.R. onder het kopje Ouders en dan Medezeggenschapsraad. P.R. Werkgroep: Caro de Visscher, Jessica Braam, Dorothé Snijders, Ad van Duijnhoven, Nathalie Massoeurs en Lambert van der Ven. Verkeersouders: Nanny Smits, tel ; Bea van Eert, Tel ; Katherine de Rijk, Tel en Marianne Wieland, tel

17 4. Schooltijden en belangrijke data Schooltijden De schooltijden op onze school zijn als volgt: ochtend middag Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur * * groep 1 is op vrijdag vrij, de groepen 2, 3 en 4 zijn elke vrijdagmiddag vrij. Inloop - uitloop Zowel s ochtends, als s middags is er tien minuten inlooptijd. In die tijd mogen kinderen naar binnen en zijn ook ouders van harte welkom om even de klas te bezoeken. Dat geeft u gelegenheid om te bekijken waar uw kind zoal mee aan het werk is en even een kort bericht door te geven aan de leerkracht. Wanneer u iets met de leerkracht wilt bespreken verzoeken we u een afspraak te maken. Aan het einde van de dag lopen leerkrachten bij de onderbouwunit dagelijks en bij de midden- en bovenbouwunit regelmatig mee naar buiten. U kunt hen dan gerust aanspreken. Bij aanvang van de les klinkt een signaal. Het is dan de bedoeling dat alle ouders de klas verlaten hebben en alle kinderen aanwezig zijn. Mocht u tijdens lestijden in de school aanwezig zijn, b.v. wanneer u hulpouder bent, dan 17

18 verzoeken we u zich onopvallend door het gebouw te begeven, zodat de onderwijsactiviteiten door uw aanwezigheid niet verstoord worden. Op het schoolplein is toezicht in pauze- en speelmomenten tijdens schooltijden, als hierboven vermeld en tijdens het buitenspel van de kinderen, die op onze school overblijven. Vakantierooster In de medezeggenschapsraadvergadering hebben we het vakantierooster voor het schooljaar bepaald. We hebben daarin nog niet alle studiedagen vastgelegd, omdat we nog twee studiedagen achter de hand houden voor de verhuizing van onze school. Wanneer de definitieve opleveringsdatum bekend wordt zullen deze nog later worden ingepland. Naar verwachting zullen deze in januari 2014 worden gepland. De vakantieplanning is volgend jaar: Herfstvakantie: ma t/m vr Studiedag: vr Kerstvakantie: ma t/m vr Voorjaar/carnaval: ma t/m vr KIEM-studiedag: wo Tweede Paasdag: ma Meivakantie: ma t/m vr Hemelvaart: do t/m vr e Pinksterdag: ma Studiedag: di Zomervakantie: ma t/m vr Op woensdag 26 maart is de KIEM-dag. Alle kinderen zijn dan vrij vanwege een ontmoetingsdag voor alle leraren en pedagogische medewerkers van KIEM. Op donderdag 19 december 2013 zijn alle kinderen van groep 1 tot en met 8 om uur vrij. s Avonds is er een Kerstviering waar alle kinderen verplicht aanwezig moeten zijn. Continurooster Ook hebben we op een aantal dagen een continurooster voor groep 5 t/m 8. Op die dagen blijven kinderen op school en brengen hun lunchpakket mee. Bij een continurooster zijn de kinderen om uur vrij. Op deze dagen hebben de kinderen van groep 1 tot en met 4 een normaal rooster tot uur. Het betreft de volgende data: Vr , vr , vr , do , vr , vr en vr Op donderdag 17 april is er een aangepast rooster voor ALLE kinderen van groep 1 t/m 8 vanwege de Paasviering. We starten om 8.30 uur en eindigen om uur. Groep 1 op vrijdag wél naar school Tot slot zijn er twee vrijdagen waarop groep 1 wél naar school komt vanwege een bijzondere omstandigheid: Vrijdag 28 februari 2014 vanwege het Carnavalsfeest en vrijdag 11 juli 2013 vanwege de laatste schooldag. De kinderen van groep 1 zijn die dagen (net als de kinderen van groep 2, 3 en 4) om uur vrij. 18

19 Festiviteiten 05-12: Sinterklaas 19-12: Kerstviering 28-02: Carnaval 17-04: Paasviering 28-05: Opa- en omadag 03-07: Afscheid groep , en 09-07: Kamp groep : Bedankochtend * Vorig jaar hebben de opa-en omadag voor het eerst georganiseerd. Vanwege het grote succes gaan we dat dit jaar opnieuw doen, met een iets aangepaste opzet. Van tot uur is de school op woensdag 28 mei speciaal voor dit bezoek toegankelijk. Projectweken: t/m Kinderboekenweek t/m Kunst t/m Culturen t/m Circus Activiteitenweek: t/m Schoolvoetbaltoernooi: 09-04; en Avondvierdaagse: 17-06, 18-06, en Check onze website Regelmatig worden op school vragen gesteld over bepaalde data. Op onze website zijn de activiteiten ook te vinden aan de rechterkant van de voorpagina. 19

20 Klasseninformatieavond De klasseninformatieavond is aan het begin van het schooljaar verspreid over twee avonden. Op deze avond geven alle groepsleerkrachten uitleg over hoe hun groep werkt en wat er voor het komend jaar op het programma staat. Verder worden praktische zaken besproken. De ene groep vangt aan om uur, de andere groep om uur. Tussen de twee groepen in zit een algemene informatiemoment door de directie van de school in de filmzaal. De ouders van de eerste groepen worden om uur uitgenodigd voor koffie/thee. De tweede groep ouders om uur voor koffie en thee : Klasseninformatieavond groepen 4, 4/5 en : Klasseninformatieavond groepen 1, 2/3a, 2/3b, 2/3c, 6, 7 en 8 Oudergespreksavonden Het komende jaar vinden er drie gespreksavonden plaats, waarin u de gelegenheid hebt over uw kind te spreken met de leerkracht(en). De eerste gesprekken zijn op maandag 16 en woensdag 18 september a.s. voor alle groepen, dit zijn de kennismakingsgesprekken. De tweede gespreksronde is naar aanleiding van het rapport, wat op 15 januari 2014 verschijnt. Dan wordt ook het advies voor Voortgezet Onderwijs in groep 8 verstrekt. De gespreksavonden zijn op dinsdag 28 januari en donderdag 30 januari Tot slot verschijnt het eindrapport op 18 juni De aansluitende gesprekken zijn dan op maandag 23 juni en woensdag 25 juni Dan wordt ook het voorlopig advies voor leerlingen in groep 7 verstrekt. Voor groep 8 zal in die periode ook een tevredenheidsonderzoek bij ouders en kinderen plaatshebben. 20

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Gids en schoolgids 2015-2016

Gids en schoolgids 2015-2016 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 e-mail: directie@kcsamenstroom.nl website: www.kcsamenstroom.nl Gids en schoolgids 2015-2016 Foto s Yvon van de Wassenberg 1 Telefoon Algemeen

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2012/2013

Schoolgids 2012/2013 Schoolgids 2012/2013 De Kameleon 01. ONZE SCHOOL 4 02. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 4 03. ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 5 04. WIE WERKEN ER IN ONZE SCHOOL 5 05. HET ONDERWIJS OP DE KAMELEON 6 06. DE ZORG

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com OBS De Springplank - Fijnaart Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com Schoolgids 2015-2016 OBS De Springplank Fijnaart Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier! Namens het hele team van de Bienekebolders, Paul van Hees directeur O.B.S.

Voorwoord. Wij wensen u veel leesplezier! Namens het hele team van de Bienekebolders, Paul van Hees directeur O.B.S. Voorwoord Alstublieft, de schoolgids van Openbare Basisschool De Bienekebolders in Moergestel. In deze gids leest u meer over het onderwijs en de werkwijze op onze school. Naast deze schoolgids verschijnt

Nadere informatie