om de pilot te laten afname van zwerfvuil in de binnenstad te merken, omdat de mensen dankbaar gebruikmaken van de afvalbakken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "om de pilot te laten afname van zwerfvuil in de binnenstad te merken, omdat de mensen dankbaar gebruikmaken van de afvalbakken"

Transcriptie

1 10 oktober Marrondag: Vrijheid instrument voor duurzame ontwikkeling Het is dit jaar 252 jaar geleden dat de koloniale overheid een vredesverdrag heeft getekend met de Marrons. Op deze dag wordt de strijd herdacht van de diverse marrongemeenschappen tegen slavernij en voor erkenning van hun menselijke waardigheid. De strijd die tussen 1760 en 1767 werd gevoerd, heeft geleid heeft tot het tekenen van vredesverdragen door de toenmalige koloniale overheid met deze dappere voorouders van de huidige marrons. Voor de marrons is daarom 10 oktober 1760 een nationaal symbool voor succesvolle strijd tegen onderdrukking, voor vrijheid en democratie in Suriname. Bij de herdenking van deze dag worden de ontwikkeling en de eenheid- en integratiegedachte van de marrongemeenschappen in en met de rest van de Surinaamse samenleving benadrukt. Scholen in de rij voor Naschoolse Opvang Het blijkt dat zowel leerlingen als leerkrachten uitkijken naar het tweede dagdeel op school, tussen een en vijf uur s middags. Uit de pilot blijkt verrassend dat na de introductie van het naschoolse project het verzuim van leerkrachten overdag is afgenomen. Het hoofdthema voor dit jaar was: Samen zijn wij sterk en als sub-thema is gekozen voor Vrijheid als instrument voor duurzame ontwikkeling. Er zijn onder meer in Paramaribo, Para, Marowijne en Sipaliwini activiteiten ontplooid waarmee inhoud wordt gegeven aan deze thema s.-. Gezondheidsrisico s van energiedrank Veel mensen hebben weleens een energiedrank gedronken of drinken het regelmatig. Soms wordt het gedronken om meer energie te krijgen, maar soms ook gewoon omdat het lekker is. Alvorens een energiedrank te nuttigen, is het goed om te weten wat de effecten hiervan kunnen zijn voor uw gezondheid:. Een blikje energiedrank laat de kleverigheid van bloedplaatjes toenemen, waardoor risico s op stolselvorming ontstaan. Energiedrank veroorzaakt, vanwege het suikergehalte en de zuurgraad, tanderosie;. Energiedrank is verslavend en kan bij overmatig gebruik zelfs de dood tot gevolg hebben. Het is ernstig aanbevolen zeer voorzichtig te zijn met het drinken van energiedrank, maar beter nog uw gezondheid te beschermen en het ge- Milieutip bruik hiervan na te laten. van de week Milieutip van de week Het aantal scholen dat wordt opgenomen in het overheidsproject Naschoolse Opvang en Begeleiding neemt gestaag toe. Afgelopen maandag kwamen er elf scholen bij. Gisteren waren het vijftien. Het project is bestemd voor de basis scholen. Per vandaag zijn er circa kinderen die na schooltijd worden opgevangen, gevoed en begeleid met huiswerk, handvaardigheid, sport en spel. Aanstaande maandag wordt verder uitgebreid met ruim 30 scholen. Dat betreft landelijk ongeveer kinderen. Het is de bedoeling dat er gaandeweg steeds meer scholen bijkomen, zegt Cornelia Pinas, secretaris van de Commissie Naschoolse Opvang en Begeleiding. Voor het nieuwe begrotingsjaar is 26 miljoen SRD uitgetrokken om het project op te zetten en Het directoraat constateert dat de gemeenschap goed gebruik maakt van de rode afvalbakken door hun vuil netjes daarin te doen. Er is ook voor gezorgd dat de tonnen op strategische plekken staan, onder andere in de drukke Domineestraat. Oemar Jimidar, één van de coördinatoren van het project, is tevreden over de gang van zaken. Er is een duidelijke Ruim een maand na het plaatsen van nieuwe afvalbakken in het winkelcentrum van Paramaribo, heeft de binnenstad een schonere aanblik. De circa 350 afvalbakken, die door het Directoraat Openbaar Groen van het ministerie van Openbare Werken, zijn bevestigd zijn goed ontvangen door het publiek. afname van zwerfvuil in de binnenstad te merken, omdat de mensen dankbaar gebruikmaken van de afvalbakken en niet zomaar afval op straat gooien. De nieuwe vuilnistonnen zijn gekomen in de plaats van de oranje afvalbakken, die door vandalen waren vernield. Jimidar benadrukt dat er sancties getroffen zullen worden tegen degenen die de tonnen vernielen. Het moment waarop wij iemand betrappen op uit te bouwen. In juli werd een pilot gedraaid met 17 scholen uit stad, district en binnenland. Ondanks het nieuw en onbekend was, hebben leerkrachten, ouders, vrijwilligers en leveranciers zich volledig ingezet om de pilot te laten slagen. Met huiswerkbegeleiding, creatieve vorming, de gezonde maaltijden en het bevorderen van een gezonde leefstijl, moet worden bijgedragen tot een verbetering van de schoolprestaties en de algehele gesteldheid van leerlingen. Het succes van de pilot heeft ertoe geleid dat het project in een hoger tempo wordt gecontinueerd. De leerkrachten zijn enthousiast en zij die dat kunnen zijn bereid tot vijf uur s middags te werken. Dat doen ze geheel vrijwillig, het is geen verplichting, zegt de commissie secretaris. Het secretariaat wordt dagelijks gebeld en bezocht voor meer informatie. In het oog springen schoolleiders die willen weten wanneer hun school wordt meegenomen in het project en ouders die vragen of ze hun kind kunnen overplaatsen naar een school waar er al Naschoolse opvang en begeleiding is. Cornelia Pinas, secretaris van de Commissie Naschoolse Opvang en Begeleiding, in gesprek met een heer die meer informatie nodig heeft over het project. Spin off agrarische sector President Desi Bouterse heeft in zijn jaarrede op 27 september jongstleden meerdere malen gewezen op het belang van dit project door de bijdrage die wordt geleverd aan gerichte educatie en vorming van jongeren. Het staatshoofd wees ook op de spin off voor lokale agrariërs die groenten, fruit, vlees en vis leveren voor het voeden van de kinderen. Het wordt een keten welke zich ontwikkelt en steeds sterker wordt. Daarmee zijn onze ondernemers verzekert van hun afzet, aldus de president. Gaandeweg de uitvoering van het programma zullen ook medische controle en sociale begeleiding als permanente activiteiten worden toegevoegd. De commissie secretaris vult aan: Om goed te presteren krijgen de kinderen in een later stadium ook fruit, een tarwekoekje en een papje bereid door de Melk Centrale Paramaribo (MCP). Met ingang van dit schooljaar krijgen de kinderen ook stevig bestek mee.-. Voor meer informatie: Secretariaat Commissie Naschoolse Opvang en Begeleiding Telefoon: Afvalbakkenproject binnenstad goed ontvangen De nieuwe afvalbakken in de binnenstad worden dagelijks geledigd en gereinigd. het vernielen van een afvalbak, wordt meteen de politie ingeschakeld. Behalve in de binnenstad, zullen ook afvalbakken worden geplaatst in de buurt van ziekenhuizen. De nieuwe vuilnistonnen worden elke dag leeggemaakt en gereinigd. Simultaan met het afvalbakkenproject is ook een aanvang gemaakt met het schoonvegen van de binnenstad met behulp van veegwagens. In een volgende fase van dit project zullen afvalkorven worden geplaatst nabij kruispunten van voornamelijk primaire wegen. De afvalkorven zijn bedoeld voor afval van automobilisten, zodat zij geen vuil meer op de bermen gooien. Het Directoraat zal de gemeenschap in een mediacampagne verder motiveren en aanmoedigen om verantwoordelijk om te gaan met hun afval.-. Uw afgedankte spullen kunnen nog goed bruikbaar zijn voor anderen. Gooi daarom oude spullen niet zonder meer weg, maar geef deze aan anderen die er nog goed gebruik van kunnen maken. Zo kunnen kleren die u niet meer passen nog door anderen gedragen worden. Maak gebruik van gratis adverteermogelijkheden om spullen die bij u hun beste tijd hebben gehad van de hand te doen. De Milieutip, een uitgave van de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Het Algemeen Bureau voor de Statistiek/Censuskantoor roept een ieder op, om de Achtste Algemene Volks- en Woningtelling volledig te ondersteunen, door de censusveldwerkers in staat te stellen moeiteloos hun werk te doen en door volledig te responderen op de censusvragenlijst. Voor meer informatie over de vragenlijst: Bij problemen of klachten bel op: / / Ala pe, ala fasi, Census e gi ontwikkeling okasi

2 Nieuwe registratie commissie geïnstalleerd Minister Michel Blokland van Volksgezondheid heeft afgelopen dinsdag de nieuwe registratiecommissie geïnstalleerd. De registratiecommissie heeft als taak het beoordelen van verpakte geneesmiddelen bestemd voor gebruik in Suriname op de wijze van bereiding, de samenstelling en de toepassing daarvan. De Registratiecommissie houdt een register bij van in Suriname verkrijgbare, verpakte geneesmiddelen. Op verzoek van belanghebbenden vindt de inschrijving in dit register plaats van verpakte geneesmiddelen, die: - naar redelijkerwijze mag worden aangenomen, de aangeprezen werking bezitten; - niet schadelijk zijn voor de gezondheid bij gebruik in overeenstemming met het voorschrift op of gevoegd bij de verpakking; - voldoen aan de voorschriften bij landsbesluit. Geheimhouding verplicht De leden en de buitengewone leden van de Registratiecommissie zijn verplicht tot geheimhouding van wat hen bij het verrichten van hun taak over de bereiding, de samenstelling of de toepassing van verpakte geneesmiddelen bekend is geworden. De leden mogen op generlei wijze verbonden zijn aan of financiële belangen hebben bij fabrikanten, groothandelaren, importeurs of agenten van verpakte geneesmiddelen.-. De Registratiecommissie bestaat thans uit de volgende leden: J. De Kom, apotheker/toxicoloog, als voorzitter S. Ilahibaks, MSc., Apotheker, lid tevens ondervoorzitter J.Jitan, BSc, bioloog, lid tevens secretaris C.W. Zijlmans, kinderarts, lid Prof. Dr. D. Mans, farmacoloog, lid Drs. A. Jarbandhan, internist, lid. Geen influenzavirus bij varkens in Suriname Mobiele Unit ID-kaarten naar districten De Mobiele Unit van de afdeling Identiteit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) gaat de komende weken naar verschillende districten voor het maken van ID-kaarten. Deze dienst van het CBB wordt regelmatig ingezet en heeft als belangrijkste doel decentralisatie van de dienstverlening. Districtsbewoners hoeven hierdoor niet meer speciaal naar Paramaribo te reizen voor het maken van een identiteitskaart. Bij de Mobiele Unit ID-kaarten kunnen ingezetenen met de Surinaamse nationaliteit een identiteitskaart laten maken. Voor iedereen die een ID-kaart komt maken, geldt dat ze een uittreksel uit het bevolkingsregister meenemen. Zestienjarigen die voor het eerst een IDkaart laten maken, moeten ook het familieboekje van de ouders overleggen. Bij vervanging van een vervallen ID-kaart wordt de oude ingeleverd. Is de IDkaart verloren, dan dient de burger naast het uittreksel ook een verklaring van de districtscommissaris, leges van SRD 10,- en een ander legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) over te leggen. Vreemdelingen met een vergunning voor vestiging voor onbepaalde tijd in Suriname worden niet door de Mobiele Unit geholpen. Deze groep moet naar CBB Paramaribo, omdat zij volgens de geldende procedure ook andere afdelingen van het CBB moeten bezoeken, voordat voor hen een Surinaams identiteitsbewijs kan worden gemaakt.-. De komende weken zal de Mobiele Unit ID-kaarten de volgende plaatsen aandoen: Datum District Bureau voor Burgerzaken 15 okt Commewijne BvB Nw Amsterdam 16 okt Commewijne BvB Ellen 17 okt Commewijne BvB Tamanredjo 18 okt Commewijne BvB Meerzorg 19 okt Para BvB Onverwacht 22 okt Para BvB La Vigilantia 23 okt Saramacca BvB Kampong Baroe 24 okt Saramacca BvB Tijgerkreek 26 okt Saramacca BvB Tijgerkreek 29 okt Wanica BvB Lelydorp 30 okt Wanica BvB Pad van Wanica 31 okt Wanica BvB Domburg 01 nov Wanica BvB Houttuin 02 nov Wanica BvB Koewarasan 05 nov Wanica BvB Santodorp 06 nov Coronie BvB Friendship 07 nov Nickerie BvB Wageningen 08 nov Nickerie BvB Groot Henar 09 nov Nickerie BvB Paradise 10 nov Nickerie BvB Corantijnpolder 11 nov Nickerie BvB Nieuw Nickerie 20 nov Marowijne BvB Albina 21 nov Marowijne BvB Moengo MINISTERIE VAN HANDEL EN INDUSTRIE IJK- EN KEURPERIODE TE NICKERIE Het Ministerie van Handel en Industrie maakt hierbij bekend dat de verplichte jaarlijkse ijk-, herijk en herkeuring van weegwerktuigen, gewichten, inhoudsmaten en meterstokken over het jaar 2012 voor het distrikt NICKERIE is gesteld van 16 oktober tot en met 19 oktober Alle ondernemers die hiervoor in aanmerking komen kunnen zich als volgt wenden : Dinsdag 16 oktober 2012 : B.O. kantoor Corantijnpolder Woensdag 17 oktober 2012: B.O. kantoor Corantijnpolder Donderdag 18 oktober 2012: B.O. kantoor Paradise Vrijdag 19 oktober 2012 : B.O. kantoor Groot Henar Tijd : 8.00 u u Benodigde documenten : Winkelvergunning Uittreksel (of I.D. kaart) VOORLICHTING HANDEL EN INDUSTRIE Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Bij de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) is er plaatsings mogelijkheid voor de volgende Dagtrainingen: Recentelijk is door het Onderdirectoraat Veeteelt van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) onderzoek gedaan naar het voorkomen van het H1N1 Influenzavirus bij varkens in Suriname. Dit, nadat bekend werd dat het virus ook op de mens kan worden overgebracht. Er zijn neusswabs (een lang wattenstaafje) gebruikt om het neusslijmvlies van de varkens te bemonsteren. Deze neusswabmonsters zijn gezonden naar het veterinair laboratorium op Guadeloupe en getest op de aanwezigheid van het H1N1-Influenzavirus. In geen van de opgestuurde monsters uit Suriname is het H1N1 virus aangetoond. Ondanks de negatieve onderzoeksresultaten blijft het raadzaam te allen tijden alert te zijn en een veearts in te schakelen bij een Influenza-achtige uitbraak bij dieren. Het risico op overdracht van onder andere Influenzavirussen van landbouwhuisdieren op de mens blijft altijd aanwezig. Door tijdig ziekteverschijnselen bij dieren onder de aandacht te brengen van een veearts, kan een mogelijke uitbraak zoals de alom bekende varkensgriep (H1N1, H3N1, H3N2, etc.) en de vogelgriep (H5N1, H7N2, H7N3, etc.) bij mens en dier worden beperkt Texiele Werkvormen 2. Auto Body Repair 3. Machinale Houtbewerking 4. Machine Bankwerken 5. Stratenmaken 6. Metaalbewerking 7. Bouwvakken 8. Schilderen 9. Ass. Schoonheidspecialist 10. Manicure 11. Pedicure Avondtrainingen: 1. Organisatie & Management Srd 175,- 2. Basis Koeltechniek Srd 921,25 3. Gevorderde Koeltechniek Srd Gevorderde Electronica Srd 670,- 5. Electro Huisinstallatie Srd 670,- 6. Lassen Srd Kraamverzorgende Srd 75,- 8. Computer Hardware Srd 603,- 9. Textiele Werkvormen Srd 335,- 10. Krachtinstallatie Srd 1507, Kapper Srd 750,- 12. Mani Pedicure Srd 150,- 13. Ass. Schoonheidspecialist Srd 750,- 14. Gawasa Srd 586, Ass. Crecheleidster Srd 250,- MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING Bekendmaking De Directeur van Onderwijs maakt bekend dat in het kader van de invoering van de Direct Payment Uitbetalingssysteem door het Ministerie van Financiën het uitbetalingssysteem van de studietoelagen aan de bursalen (studenten van V.O.S en Hoger Onderwijs) aangepast zal worden. Met ingang van 1 september 2012 zullen de bursalen niet meer middels cheques hun studietoelagen ontvangen. Volgens het nieuw uitbetalingssysteem moet elke bursaal zijn/ haar eigen bankrekening openen, zodat de gelden op zijn/haar rekening direct gestort kunnen worden. De bursalen worden opgeroepen om tot en met 15 oktober 2012 een bankrekening bij een erkende bankinstelling te openen en deze door te geven aan de afdeling Bureau Onderwijsinformatie en Studiefaciliteiten (B.O.S.) voor de verdere verwerking in het systeem. Afd. Informatie & Communicatie Minov Vereisten voor de inschrijving: Een geboorte uittreksel 3 pasfoto s Kopieen van schoolbescheiden (originele stukken overleggen) Inschrijfgeld en lesgeld (lesgeld 3 mnd vooruit betalen) Geinteresseerden kunnen van maandag tot en met vrijdag van 08.00u v.m u n.m. voor inschrijvingen en meer informatie terecht op de afdeling Cursisten Administratie en Begeleiding (CAB). De afdeling is ook telefonisch te bereiken op de nummers of tst. 27. Let wel: Personen vanaf 16 jaar mogen aan bovengenoemde vaktrainingen deelnemen. Adres: Difoestraat 29 Geyersvlijt Paramaribo Suriname South America Telefoon / Fax: (597) Website:

3 Bijzondere aandacht voor onderwijs binnenland Het onderwijs in het binnenland heeft enkele jaren nagenoeg stil gelegen. Daarin komt nu verandering met de geprojecteerde hervormingen binnen het onderwijs gelden in het algemeen. Echter, verdient onderwijs in het binnenland door de bijzondere omstandigheden en problemen in dit gebied, speciale aandacht. Rehabilitatie en bouw van scholen en onderwijzerswoningen zijn de laatste jaren zowel door het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) als door het Bijzonder Onderwijs sterk aangepakt. De Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Suriname heeft in deze met steun van donoren een belangrijke rol vervuld. Het onderwijs in het binnenland omvat het onderwijs op basis en VOJniveau. Er zijn 92 basis- en 8 VOJ-scholen verspreid over het binnenland. Voor vervolgopleiding op VOS niveau moeten leerlingen tot op dit moment naar Paramaribo reizen. Twee jaar geleden is de Onderwijzeressen A-opleiding opgestart en dit schooljaar start men met de Hoofdakte in Brokopondo. Acties De ontwikkeling van het onderwijs in het binnenland is steeds bemoeilijkt door de enorme geografische spreiding van de dorpsgemeenschappen, die bovendien veelal moeilijk, slechts per korjaal of vliegtuig, bereikbaar zijn. Ter verbetering van het onderwijs in het binnenland zijn door de jaren heen diverse acties ondernomen. Enkele zijn: Het opzetten van nuclei (meervoud van nucleus, kernen) in Albina en Brokopondo. Vanuit deze centra werken o.a. de afdelingen Inspectie en begeleiding aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs in het binnenland. In de centra zijn ook bibliotheken en faciliteiten voor ICT en Distance Learning Education ondergebracht. KALBOBIS project. Dit betrof een on the job training aan leerkrachten en schoolleiders. De focus was gericht op de lokale context, de ouders betrekken bij het leerproces en aanpassing van leermiddelen Bouw en inrichting van internaten. Het is nodig dat er rondom scholen gezorgd wordt voor adequate opvanggelegenheid, zodat de leerlingen van de verder gelegen dorpen ook de gelegenheid hebben om onderwijs te genieten. Upgrading onderbevoegde leerkrachten Educatieve schoolradioprogramma s voor verschillende cultuurgroepen in het binnenland. Met dit project wordt beoogd het onderwijs in het binnenland te ondersteunen en de onderwijsresultaten te verbeteren. Onderwijsminister Shirley Sitaldin heeft recent concrete afspraken gemaakt met vertegenwoordigers van het binnenland in het parlement. Een commissie van DNA-leden en functionarissen van het MINOV zal oplossingsmodellen aandragen voor de vele onderwijsproblemen in het binnenland. Ondertussen zijn de afgelopen maanden diverse acties door het ministerie ondernomen. Zo worden er mogelijkheden geschapen voor distance education, waardoor leerkrachten bijvoorbeeld vervolgonderwijs kunnen volgen. Tevens komt er aandacht voor de taalproblematiek in verband met Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 1 oktober Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen afdeling Expeditie met medenemen van hun I. D. kaart, en 1 (één) plakzegel van SRD. 2,50 en het bedrag achter uw naam, ALLEEN op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG. Voorts wordt hierbij een beroep op u gedaan, gevolg te geven aan bovenstaande oproep, aangezien uw beschikking per 9 november 2012 zal vervallen. La D nr: Naam: Adres: Bedrag: SRD 2155 PETRES, Yvonne Javastraat No VOORBURG, Henny E.Kaolanstraat No. 83 SRD. 25, JULEN, Glenn O. Parkweg No. 4 SRD. 15, GOENAI, Primdath Leiding 21 No. 18 SRD. 20, STICHTING SUPERO Wolframstraat perceel No RODRIQUEZ, Renold C. Henry Fernandesweg No. 193 SRD. 70, MAHABIER, Dhiredj Corantijnpolder Serie A No. 60 SRD. 60, MAHADEW, Chittrawatie Santosoweg No. 0 SRD. 20, Stg. MOEKMOEDSHEK SHAHANSHAH SRD. 25, BOUGUENON, Ramon E. Sir Winston Churchillweg Br SRD. 20, MOELIOREDJO, Rinia Dj. Nieuwe Domineestraat No. 8 SRD. 20, HANOEMAN, Gopal Van Pettenpolder No. 451 SRD. 20, SUSSENBACH, Norine I. Lolastraat No. 3 SRD. 35, KODAN, Suradj Van Drimmelenpolder S-B No. 43 SRD. 25, MAHADEW, Chanderwatie Leiding 10 No. 19 SRD. 25, MAHADEW, Rabienderpersad DoekhiewegWest No. 42 SRD. 25, MAHADEW, Lalitawatie Henri Fernandesweg No. 403 SRD. 25, MAHADEW, Rabienderpersad Doekhieweg West No. 42 SRD. 25, MAHADEW, Sieuwbhagwatie Kankongweg No. 30 SRD. 25, JARBANDHAN, Kamlawatie Soekramsinghstraat No. 31 SRD. 25, HARDIEN, Rajenderkumar Groenhartstraat West No. 142 SRD. 30, BHOLASINGH, Krisnadat X weg No. 20 SRD. 20, AMATSARI, Leginem Djojospepartoweg No. 242 SRD. 35, RIJN, Christiaan Onoribolaan No. 78 SRD. 20, PAWIROWIJONO, Ronald S. Kampong Ketjilweg No. 81 SRD. 30, KARIJODIKROMO, Eddy Zwampweg No. 169 SRD CHEDI, Vikaskoemar Sidoredjoweg No. 25 SRD. 70, KASBI, Ponirin Bolletriehe No. 20 SRD. 75, KASBI, Marlene Bolletriehe No. 20B SRD. 35,-- Onderwijsminister Shirley Sitaldin en directeur Grace Malm-Lackin oriëntateren zich op scholen in het binnenland. de achterstanden op dat gebied. Het ministerie zal zich ook inzetten voor actieve ouderparticipatie in het schoolgebeuren. Scholenbouwplan binnenland Vanwege de achterstanden in het binnenland is er een speciaal bouwplan opgemaakt. Voor 2012/2013 gaat het voornamelijk om de uitbreiding van scholen met dependances speciaal om de kleuters dicht bij huis op te vangen. In drie gevallen gaat het om de bouw van nieuwe scholen waar onderwijsfaciliteiten in het geheel ontbreken (Manlobi, Kawenhakan en Cottica aan de Lawa). In Albina komt een internaat. Dit is noodzakelijk om de kinderen van de scholen Loka-Loka, Nason, Langatabiki, Bigiston, Mopikondre en Galibi die vervolgonderwijs moeten volgen op Wereld Standaarden Dag Standaarden verhogen kwaliteit en efficiëntie Organisaties staan anno 2012 voor uitdagingen om betere resultaten te bereiken en tegelijkertijd minder te verspillen bij de productie van goederen en diensten. Op Wereld Standaardendag wordt wereldwijd stilgestaan bij deze uitdagingen. Het thema voor dit jaar is Less waste, better results oftewel Minder verspilling, betere resultaten. De drie internationale organisaties, Internationale Standaardisatie Organisatie (ISO), Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) en de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU), hebben 14 oktober uitgeroepen tot Wereld Standaarden Dag. Omdat deze dag bijna samenvalt met de jaardag van het Surinaams Standaarden Bureau (S.S.B.) op 15 oktober, zal in verband met de 1 ste lustrumviering van het Bureau een seminar worden gehouden, waarin ook aandacht aan Wereld Standaarden Dag zal worden besteed. Dit zal geschieden in de vorm van een statement. De internationale standaarden organisaties zijn zeer belangrijk, aangezien zij als internationale standaarden ontwikkelingsorganisaties door middel van geharmoniseerde richtlijnen en normen de efficiëntie helpen verhogen. Het aspect van efficiëntie is immers geïdentificeerd als mondiale uitdaging, zoals duurzaamheid en financi- BESCHIKKINGEN, TRANSPORTEN : EYKEN, Imelda J.M. Grapefruitstraat No REDJOPAWIRO, Freddy S. Loorstraat No RODIWONGSO, Soekiem Saffierstraat No WU, Ruiyu VanSommilsdijckstraat No HERFST, Ria M. Abonestraat No RAGHOEBAR, Jaswantkoemar Putroweg No PINAS, Rachel F. Awaradam No BANG A FOE, Purnel R. Djindjamakastraat No ARRIAS, Perry H. Kromanti Kodjostraat No BRUINING, Audrey L. De Nieuwe Grondweg No KERTOPERMONO, Juan W. Gideonlaan No SPORKSLEDE, Raymond D. Maripalaan No KROMOWIDJOJO, Frederik S. Pandit Tilakdharieweg No MORMON, Sherida P. Maripalaan No GROENEWOUD, Clarence M. Ijzerhartstraat No CHAITSING, Nirmaladebie Tout Lui Fautkanaal links No VAN LEEUWAARDE, Ray C. Orionstraat No TSENG CHING LIEN, Kie L. Dinalaan No ALIMOESTAR, Kenscky A. Guaranistraat No JODIWONGSO, Monique C. Dobrustraat No JONES, Hilary E. Altagraciastraat No PLET, Orfeo J. Hortwin Cyrusstraat No ROOS, Armando J. Draibatrastraat No BRUYNE, Carol-Ann Ming Doelmanstraat No ZHANG, Bian Tweede Rijweg No ZEEFUIK, Meryll B. Jacobstraat No BAUW, Clarence W. Kashmirstraat No TJOK, Tsie Jien L. Kanastraat No RAMPERSAD, Romeo K. Van Idsingastraat No CHELIUS, Nancy P. Krapestraat No te vangen. Minister Sitaldin heeft een bouwcommissie samengesteld die overige gebieden waar er nog behoefte is aan extra lokalen en scholen in het binnenland in kaart te brengen. De werkzaamheden worden gefinancierd door de IDB via de Basic Education Improvement Project (BEIP). Éen van de componenten van 2nd BEIP is de renovatie, uitbreiding en bouw van scholen en onderwijzerswoningen. De bouw- en renovatiewerkzaamheden zullen niet alleen op openbare scholen plaatsvinden, maar ook op de bijzondere scholen. In een bespreking met de MINOV-minister ging de projectmanager van 2nd BEIP, André Kramp, samen met het bestuur van de EBGS en RK-scholen na wat de werkelijke behoefte is. ële onzekerheid. In de hedendaagse concurrerende en complexe wereld betekent het aspect van duurzaamheid, gezien vanuit economisch, milieu, en sociaal perspectief, dat organisaties efficiënter moeten zijn. Dat heeft te maken met een bredere reeks van maatregelen die getroffen moeten worden bij de invoering van diverse bedrijfsprocessen, dan wel vraagstukken die hierbij kunnen optreden. Best practises Internationale standaarden zijn krachtige instrumenten om organisaties te helpen hun potentie op de wereldmarkt te kapitaliseren. Ontwikkeld door experts over de hele wereld, bevatten zij internationaal geaccepteerde en geharmoniseerde best practices die gebruikt kunnen worden om vergelijkingen, efficiëntie toename en afvalreductie te meten. Als voorbeeld mag dienen de voorziening in gemeenschappelijke specificaties. Deze internationale standaarden voor producten, diensten en technologie stellen verschillende verkopers in staat om deze te laten samen passen als stukjes van een puzzel. Ze ondersteunen interopereerbaarheid en compatibiliteit en zorgen voor een solide basis voor innovatieontwikkeling en faciliteren markttoegang voor nieuwe producten. Bovendien garanderen zij landen, organisaties, wetgevers en onderzoekers dat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden en kunnen zij als gevolg hiervan investeren in andere prioriteiten. The State of the Art kennis die vervat is in internationale standaarden is toegankelijk voor een ieder, inclusief de verschillende soorten bedrijven en organisaties in Suriname. Zij helpen hen het best gebruik te maken van hun menselijke en materiële hulpbronnen. Efficiëntere industriële en zakelijk processen, gefaciliteerd door standaarden, stellen bedrijven en organisaties in staat om wereldwijd te concurreren en sneller te produceren voor meer markten tegen lagere kosten. Op deze wijze helpen standaarden bedrijven en organisaties om de wensen van de klant na te komen, terwijl men verder gefocust kan zijn op de optimalisering van de bedrijfsprocessen. Wetgevers kunnen gebruik maken van internationale standaarden als een instrument om conformiteit te doen naleven en als een basis voor markt- en consumentvriendelijke regelgeving. En de consument kan ervan verzekerd zijn dat internationale standaarden efficiëntie promoten ten aanzien van vraagstukken die voor hen belangrijk zijn zoals product etikettering en veiligheid.-.

4 Klimaatverandering in Suriname Klimaatverandering is een blijvende verandering in het klimaatsysteem over een langere tijdsperiode. Effecten van klimaatverandering zijn stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, zeespiegelstijging en veranderingen in neerslag. Deze effecten en alle gevolgen van dien zijn overal ter wereld in meer of mindere mate merkbaar. Zo worden droge gebieden steeds droger (woestijnvorming), bijvoorbeeld in het geval van Afrika. Ook zijn er veranderingen in de hoeveelheid, intensiteit, frequentie en het type neerslag. Zo is de hoeveelheid regen in Noord en Zuid Amerika, Noord Europa en Centraal Azië toegenomen, valt er meer regen in plaats van sneeuw in het verre noorden en observeert men o.a. in het amazone gebied veranderingen in het patroon van regen en droge tijd. Ook in Suriname zijn de gevolgen merkbaar, zoals het noodweer van juni dit jaar, met zware regenval en rukwinden, overstromingen in het binnenland en afkalving van de kust in Coronie. Suriname heeft een laag-liggende kustlijn waardoor het bijzonder kwetsbaar is voor zeespiegelstijging. Ook zijn er veranderingen merkbaar in de verspreiding en intensiteit van de regen en droge tijd. Soms valt er meer zware regen in een korte tijd en soms blijft het langer droog en heet. Al deze effecten zijn al merkbaar. Het is ingewikkeld om met grote zekerheid de (toekomstige) effecten van klimaatveranderingen te voorspellen. Maar het is wel beter bekend wat de gevolgen kunnen zijn voor de menselijke samenleving. Zo is de kustlijn van Suriname precies in het gebied waar de meeste mensen wonen en waar de meeste economische activiteit plaatsvindt. Ook worden hier op verschillende plekken voedsel producten verbouwd. Dit zou een bedreiging van de economie en verlies van vruchtbare bodem betekenen. Stijging van de zeespiegel zou overigens ook gevolgen hebben voor zoetwaterbronnen: hier zou verzilting optreden. Suriname als mooi land heeft veel te verliezen. Daarom is het onderzoek dat wereldwijd wordt gedaan naar klimaatverandering relevant en is het goed dat Suriname ook deelneemt aan discussies hierover op internationaal niveau.-. Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Een beleidsinstrument van het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu Nickerianen opgelet! De Stichting Productieve Werk Eenheden start begin november 2012 in Nickerie wederom met de volgende trainingen: Begroting en Budgettering 11 klokuren / Srd 450,- Gesprekstechnieken 11 klokuren / Srd 450,- (all in) Financieel Management 20 klokuren / Srd 600,- (all in) Vergadertechnieken 11 klokuren / 450,- (all in) Personeelsmanagement 20 klokuren / Srd 600,-(all in) Bedrijfsmanagement 20 klokuren / Srd 600,- (all in) Voorraad- en magazijnbeheer 20 klokuren / Srd 600,- Gesprekstechnieken v. HRM en PZ functionarissen 11 klokuren / Srd 450,- (all in) Administratieve Organisatie en Interne Controle 11 klokuren / Srd 450,- (all in) Klantvriendelijkheid 11 klokuren / Srd 450,- (all in) Sociale vaardigheden en beroepshouding 14 klokuren / Srd 500,- (all in) Informatie & registratie: Hr. Eersteling / (Nickerie) Hr. Ketwaru t. 26 / (Par bo) Termijn betaling mogelijk en reductie van 10 % vanaf de 2 e trainingbetaling kan per kas, bestelbon, bank (VCB ) of per cheque (aan toonder) Vereiste opleiding: minimaal MULO of gelijkwaardig. SLM weer op route Cayenne Volgens statistieken zijn er jaarlijks mensen die reizen tussen Suriname en Cayenne. De Surinaamse Luchtvaart maatschappij (SLM) heeft na een gedegen voorbereiding besloten deze markt aan te doen en tegemoet te komen aan de behoeften van deze groep reizigers. Vanaf deze maand hoeven zij niet meer zeven uren over de weg te reizen, maar hebben ze de keus om er binnen 40 minuten te zijn met het vliegtuig. MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ Aan alle importeurs van bestrijdingsmiddelen in Suriname Verboden pesticiden in Suriname Hierbij brengt het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, het volgende opnieuw onder aandacht van alle importeurs van bestrijdingsmiddelen: 1. In de wet Goederenverkeer (1999 en 2003) en de bij behorende negatieve lijst is de import van alle chemicaliën op de negatieve lijst van de FAO verboden. Volgens de wijziging van de wet bestrijdingsmiddelen (S.B. no 18, feb. 2005) is het in voorraad hebben, de verkoop en het gebruik niet toegestaan van de volgende middelen: 2,4,5-T Aldrin Binapacryl Captafol Chloordaan Chlordimeform Chlorobenzilate DDT Dieldrin Dinitro-ortho-cresol = DNOC Dinoseb 1,2-dibromoethane = EDB Ethylene dichloride Ethylene oxide Fluoroacetamide HCH Heptachlor Hexachlorobenzene Lindane Mercury compounds Monocrotophos Parathion Toxaphene Combination of benomyl < 7%; carbofuran < 10%; thiram < 15%. Methamidophos < 60% PCP Phosphamidon Methyl-parathion Tributyltin verbindingen Alachlor (october 2011) Aldicarb (october 2011) Endosulfan (october 2011) 2. Op grond van de Wet Goederenverkeer en de bijbehorende Negatieve lijst, als onderdeel van activiteiten vallende onder de Montreal Conventie (Ozon depleting substances) is ook het middel Methyl bromide verboden om in voorraad te hebben, te verkopen en te gebruiken. 3. Ingevolge het Staatsbesluit van 16 april 2012 is de import, verkoop, opslag en het gebruik van de volgende middelen stopgezet: Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij doet een dringend beroep op alle belanghebbenden zich aan de wettelijke regels te houden. Bij overtreding hiervan zullen pasende maatregelen getroffen worden. Voor meer informatie: verboden-pesticiden-suriname.aspx G.A. Breinburg, M.Sc. Directeur Volgens vice president, commercial affairs van de SLM, Clyde Cairo, moet dit een succesvolle operatie worden en zodat er onafgebroken gevlogen kan worden op deze routte. De SLM heeft eerder van gevlogen op de routte Paramaribo- Cayenne. In 2004 moest de operatie stop gezet worden omdat de franse vliegmaatschappij Air Caraibe deze routte aandeed. Omdat het een Franse maatschappij was werd deze beschermd door de Franse overheid, waardoor zij een monopolie positie vervulde. Vanaf september dit jaar is de Franse luchtvaartmaatschappij gestopt op de route Cayenne- Belem. Voor de SLM is dus de ruimte opengevallen hier invulling aan te geven. hieraan is invulling gegeven nadat de SLM gevraagd werd door de Franse overheid. Ewald Henshuys, algemeen directeur van de SLM, zegt dat de Surinaamse regering volledig achter de SLM staat. Op kort termijn willen zij een bilaterale luchtvaart overeenkomst sluiten met de Fransen, waardoor Suriname niet meer van de route gehaald wordt zoals in In de toekomst moeten Zuid-Amerika en de rest van het caribisch gebied ontsloten worden. Volgens het beleidsplan, moet er jaarlijks tenminste 1 destinatie erbij voor de SLM. Eerder dit jaar heeft de vliegmaatschappij Georgetown toegevoegd aan de destinaties, en Cayenne onlangs erbij is gekomen. Het doel is voor dit jaar reeds bereikt, zegt Clyde Cairo. Voor volgendjaar wordt uitgekeken om de bestemmingen, Maccapa en fortaleza eraan toe te voegen. Ook Toronto ligt in de planning.-. MINISTERIE VAN Onderwijs en Volksontwikkeling Overzicht behoefte leerkrachten GLO(binnenland) Schooljaar Bevoegdheid School OA HKL GLO 1/ III/ I Albina 2 Ampumatapu 1 1 (schoolleider) 2 1 Drietabbetje Godo 1 Goejaba 2 Lebi Doti 2 1 4( 1 schoolleider) Loka Loka 1(schoolleider) Manlobi 2 Mopiekondre 1 1 Bevoegdheid School OA HKL GLO 1/ III/ I Pikin Saron 1 Ricanaumofo 1 Santen 1 Witagron 1 1 Palumeu 1 Nog in te vullen vacatures VOJ (binnenland) Opm: De Functie-eisen zijn LO of MO-A Hoofdakte met bovengenoemde vakken als keuzevakken. VOJ Albina Nederlands (2) Engels (2) Aardrijkskunde (1) Wiskunde (1) VOJ Apoera Spaans (2) Lichamelijke opvoeding (1) Ministerie van Handel EN Industrie (1e en laatste oproep) OPROEP TOT HET AFHALEN VAN VERGUNNINGEN In het kader van de transparantie en efficiëntie heeft het Ministerie van Handel en Industrie besloten om alle personen en bedrijven wiens vergunning klaar is om afgehaald te worden zoveel als mogelijk wekelijks via de media ervan te verwittigen. Middels deze worden dan ook de onderstaande personen en bedrijven uitgenodigd hun toewijzings- c.q. afwijzings- of intrekkingbeschikking (vergunning) voor het uitvoeren van enig bedrijf, beroep af te halen op het Ministerie van Handel en Industrie aan de Havenlaan bij de Sectie Indienen en Afgifte Vergunningen. De aanvragen ingediend in Nickerie kunnen aldaar terecht op het dependance van het Ministerie. Zulks is mogelijk van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur t/m uur met medeneming van het strookje afgegeven bij indiening van het vergunningsverzoek. Daarnaast zult u zich ook moeten legitimeren. Indien u uw vergunning tussen de tijd van opmaak en publicatie van deze lijst al in ontvangst heb genomen gelieve de oproep als niet geplaatst te beschouwen. Indien de vergunning niet zelf kan worden afgehaald kan belanghebbende iemand machtigen.in de machtiging a.u.b. opnemen: 1. Naam en ID-no van de gemachtigde 2. Naam en ID-no van degene die de machtiging afgeeft. De gemachtigde moet behalve haar/ zijn ID-kaart ook die van de belanghebbende kunnen tonen. 2062/12 Lucky Store N.V. 2061/12 Lucky Store n.v. 1258/12 Euro Change N.V. 1649/12 Trailbazer N.V. 2088/12 Buro Cite N.V. 2025/12 Dhr. Hoeblal J. 2007/12 Dhr. Sewdihal H. 202/12 Dhr. Alves Veloso D. 1964/12 Mej. Tewari D. 2006/12 Dhr. Sewdihal H. LBGO Barron Wiskunde (1) Bouwkunde (1) Landbouw (1) Textiel (1) Hubertus Waaldijk Nederlands (1) Engels (1) Spaans (1) 1881/12 Mej. Boedharam S. 1977/12 Mej. Gonesh U. 2067/12 Dhr. Mangrey K. 2089/12 Dhr. Barhoe A. 2054/12 Dhr. Naipal S. 2056/12 Dhr. Jewlall P. 2057/12 Dhr. Kartooctomo A. 2048/12 Mw. Pirthipal A. 2047/12 Dhr. Tsang Stanley 2043/12 Dhr. Tian Zh. Nieuwe Haven yahoo.com minhi.gov.sr Website: /sr / rministerie-van-hi.aspx Telefoon: / tst / 1028 /1029 Paramaribo - Suriname Dit overzicht is ook te vinden op gov.sr/sr/ministerie-van-hi.aspx LBGO Brokopondo Nederlands (1) Oriëntatie in de techniek (1) Mulo Brokopondo Biologie (1) Wiskunde (1) Lichamelijke opvoeding (1) VOJ Stoelmanseiland Nederlands (1) Engels (1) Spaans (1) Tekenen (1) Oriëntatie in de techniek(1) Geschiedenis (1) Aardrijkskunde(1) Afd. Informatie & Communicatie Minov

5 Cursussen Cultuur en Gemeenschapscentra gestart De afdeling Cultuur en Gemeenschapscentra (CGC) van het Directoraat Cultuur organiseert jaarlijks cursussen in verschillende buurtcentra in Paramaribo en de districten. Het doel is deelnemers in de gelegenheid te stellen kennis op te doen over de culturele verworvenheden in ons land en deze zodanig te ontwikkelen dat zij geld opbrengen. De inschrijving voor het nieuwe cursusjaar is nu open met een gevarieerd aanbod van reguliere cursussen, zoals handenarbeid, tie & dye, fitness, knip en naai. Het cursusjaar dat in oktober begint wordt in augustus volgend jaar met een certificaatuitreiking afgesloten. Een 15-tal gespecialiseerde trainers, die elk verbonden zijn aan een wijk zoals Stibula, Wi Kontren in Paramaribo, Nieuw- Amsterdam in Commewijne, Wanica, Para, Nickerie, Brokopondo, maar ook in Albina, worden de cursussen verzorgd. Volgens Nancy Saridjo, coordinator van de afdeling CGC, wil het Directoraat hiermee cursisten, overwegend vrouwen, een push geven om met de verkoop van de producten te voorzien in de dagelijkse behoeften. Het doel is ook om de deelnemers door middel van hun eigen creativiteit, ondernemersbewust te maken. Groeiende behoefte De afdeling verzorgt al dertig jaar, aan de hand van de Ministerie van Sport en Jeugdzaken Training : Waven & Vlechten Cellulair reparatie Voor niet schoolgaanden ( 16 t/m 25 jaar ) Start : 1 ste week oktober De trainingsdagen: Waven en Vlechten : Maandag en Woensdag van 17:00u - 19:00u (2 maanden) Cellulair Reparatie : Dinsdag en Donderdag van 18:30u - 20:30u pm (3 mnd) Geïnteresseerden dienen zich persoonlijk aan te melden voor registratie en het invullen van een intake formulier,van maandag tot en met vrijdag tussen 7:30u tot 14:30u. Plaats: Directoraat Jeugdzaken O.D. Nationale Jongeren Aangelegenheden/ Afdeling Coöperatieve Jongeren (Prod.) Projecten Henk-Arronstraat 115/ tel: MINISTERIE VAN Financien De directeur der Belastingen maakt het volgende bekend: De nieuwe accijnscode voor sigaretten is 734 SR Deze nieuwe code zal ingaan op 1 september 2012 en is geldig tot 31 december Accijnscode 580 SR is hiermee komen te vervallen. Sigaretten die niet voorzien zijn van de nieuwe accijnscode zullen onherroepelijk in beslag worden genomen. Gelieve hiermede rekening te willen houden. Paramaribo, 3 september 2012 De directeur der Belastingen, w.g. Mr. C. A. van Dijk MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT BELASTINGEN Mr. dr. J.C. de Mirandastraat 5-7 Paramaribo, Suriname Tel.(597) Fax.(597) MINISTERIE VAN Openbare Werken Cursisten van de Cultuur en Gemeenschapscentra van het directoraat Cultuur tonen trots hun behaalde certificaten. behoefte die wordt aangegeven, handvaardigheidscursussen in verschillende wijken van Paramaribo en de districten. Dit zijn cursussen zoals Angisa binden, Koto en jaki, sieraden maken, tie & dye, textiel verven, kokosbewerking, decoratie feestattributen, koken en Inheemse klederdracht en fitness. Nu ligt er een nieuwe aanvraag van Kronenburg en Margrita in Commewijne en Stoelmanseiland, voor een knipen naaicursus. In de afgelopen jaren, van 2008 tot en met 2012, is een groei te zien in de aanvragen uit de verschillende buurten en districten. Een van de meest gevraagde cursussen is beweging of fitness voor volwassenen. Door de jaren heen zijn traditionele en niet traditionele crafts onderwezen, waardoor de cursisten altijd geld hebben kunnen uitsparen en in de meeste gevallen ook een bijverdienste hebben met het maken van producten. Er is volgens Saridjo gebleken dat er op verkoopdagen, die CGC regelmatig organiseert, hier veel belangstelling voor bestaat. Daarnaast worden in de centra ook exposities gehouden van deze producten, zoals als tassen, manden, hoeden en slippers te vlechten van raffia of awarastro.-. Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 20 september Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen, afdeling Expeditie alleen op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG van 8:00 tot 12:30 uur, met medenemen van hun I. D. kaart, en kwitantie van het Hypotheekkantoor (thans Bewaarder van het Management Instituut GLIS). Voorts wordt op U een beroep gedaan, zich persoonlijk aan te melden. Naam: Adres: D. No. ABDULHAK, Farchia A. Tourtonnelaan No CHOTKAN, Vikash R. Saramaccaweg Br RAMANAD, Mahinderkapoer Mahostraat No KROMOTAROENO, Bianca Sh. Nw. Charlesburg No DJAMIN, Sri D. S. Sidodadiweg Br KARIJOSEMITO, Hendrik S. Freonstraat No KASANDIMEDJO, Raoul Leiding 11 No SOEBEDAR, Pramilawatie A.A. Girdjasinghstr. No SABAJO, Andre L. Waterloostraat No KARMAN, Teko Soemboredjostr. No ARDJOSENTONO, Harriette S. Gneisstraat No ARDJOSENTONO, Soetarnie Lemmetjestraat No BEEKHUM, Chaitram Van Pettenpolder No HARRYSON, Kenneth F. Irsillastraat No CHIN ON, Gail L. Sh. Peterstraat No DEWANSINGH, Dajawantie Aboenawrokostraat No RAMPERSAD, Astrid Snijbonenstraat No HOFT, Marian L. Manjasteeeg No KAMTA, Setiesdjekumar James Wattstraat No GOEDSCHALK, Glenn J. Purperhartstraat No. 2B 1162 KALIDIEN, Rajinderpersad Flamingostraat No KALIDIEN, Asha Vestastraat No DEBISARUN, Selly R. Devisweg No SAHEBDIN, Ursula Larecoweg No CORINDE, Gregory W. Satijnhoutstraat No STICHTING REGIONALE GEZONDHEIDSDIENST 1264 FRASER, Fausto Acaciastraat No CHENG, Nian L. Maagdenstraat No ALGOE, Sharmila Alkmaar Binn.W2 PC No ISHAAK, Firdaus M.F. Sakasiristraat No CHEN, Xingzhuan Nw. Weergevondenweg No CADOGAN, Mariolien C. Emmastraat No OMMEN, Marcus B.D. Sakasiristraat No KING, Magda R. Commissaris Kondre 1614 ANAULI, Johanna Vredeslustweg 2 No MIKOEN, Franklin L. Rambaliweg No WIJNALDUM, Heinrich E. Granietstraat No LUGARD, Lalies J. Akrumstraat No DERBY, Lelitia E. Goedoe Goedoe Thijmstr. No MAHADEWSINGH, Stanley Melaphierstraat No HARPAL, Nohriedebie Rahemalweg No SANTOE, Richenel S. Posrenstraat No DE WIT, Cornelis H. Adroestraat No WOUTER, Randy G. Hans Holbeinstraat No SOMAI, Anupia Rahemalweg No VAN GENNIP, Clifton R. Agidastraat No BOLDEWIJN, Forbes L. Oeroewastraat No GANPAT, Maipath Hendrikstraat No KANDHAI, Gautamkoemar Ephraimzegen No MANGAL, Bhagwatie Bacovendam No ADEL, Patricia R.M. Warnerweg No MAHADEWSING, Reginderpersad Anamoestraat No SHAMLAL, Raadjkoemar Okrodam No DHANAI, Rajenderpersad Afistraat No D AZEVEDO, Jerrel M. Van Hattemweg No D AZEVEDO, Jerrel M. Van Hattemweg No ARDJOSENTONO, Marc S. Roekoenweg No KARSOPAWIRO, Giuilla S. Javaweg No MARSAN, Marsiano R. C. Kanastraat No SEWRATTAN, Mahindrasingh Helena Christinaweg No 426 A 2472 DOLA, David L. Damdonetong No WAKIDJO, Ramon P. Sluisweg No KANHAI, Ashnadebie Comm. Weythingweg No SEWBARAN, Niermala D.Sh. Jossiekreekweg No SANROCHMAN, Sandra D. Izaak Burnetstraat No RICKETS, Terence O. Washingtonstraat No KROMOWIDJOJO, Rubbie S. Saramaccaweg No NAGIE, Maureen Rosastraat No AMOKSI, Martina Tuberoosstraat No RAMSARAN, Widjaikoemar Comm. Weythingweg Br KARIJODIMEDJO, Misman H. Charolaislaan No PAHALWANKHAN, Henkie A. Tamanredjo Serie E No ROHMAT, Ngadinem Tamanredjo S-E No Stotteren in de klas Een stotterend kind kan zijn spraakprobleem als heel gênant ervaren. Om het probleem makkelijk uit te leggen spreken we van een binnenkant en een buitenkant van het probleem. De buitenkant heeft verband met wat gezien, geobserveerd kan worden; zoals het stotterend spreken, zwijgzaamheid, het knipperen van de ogen, meebewegingen van de hand, de spanning in de halsspieren etc. De binnenkant van het stotterprobleem heeft te maken met schaamtegevoelens, frustratie, boosheid, verdriet etc. Wat er in het kind of de volwassen stotteraar omgaat, kunnen wij niet zien. De gevoelens over zijn spraakprobleem kunnen heel diep liggen. Het is van belang dat wij (de omgeving) goed weten om te gaan met het stotterprobleem van het kind. Leerkrachten kunnen op school een aantal dingen doen om het leven van het stotterend kind een beetje makkelijker te maken. Een warme, accepterende houding van de leerkracht is heel belangrijk. Accepteer het kind zoals het is met en niet ondanks zijn stotterprobleem. Zijn gevoel voor eigenwaarde zal hierdoor toenemen. Zorg voor een ontspannen en rustige sfeer in de klas. Kijk het kind altijd aan tijdens het spreken. Behandel het kind niet anders. Wees een goed spreekvoorbeeld door zelf rustig te spreken. Waak ervoor dat je niet overdreven rustig gaat praten. Pas je taalgebruik aan het niveau van het kind aan. Praat in korte zinnen en wacht rustig tussen 2 zinnen. Geef het kind vanwege zijn stotterprobleem niet meer aandacht dan de anderen. Val het kind niet in de rede en ontneem hem niet zijn verantwoordelijkheid door zijn woorden aan te vullen. Laat het kind meedoen met beurten; overgeslagen worden ervaart het kind vaak als veel erger dan het stotteren zelf. Bereid het kind voor op lees- en spreekbeurten. Een goede voorbereiding op een lees- en spreekbeurt helpt hem eventuele moeilijke woorden te oefenen. Ontken het probleem niet, maar maak het bespreekbaar in de klas Voorkom plagerijen van medeleerlingen. Voor meer informatie: Logopedist bij Logopediepraktijk De Babbelaar Tel / MINISTERIE VAN Onderwijs en Volksontwikkeling De bestaande ETS, ONS, EBO (ETO en ENO) worden per 01 oktober 2012 omgevormd tot LBO-A scholen. Deze scholen schrijven twee nieuwe leerjaren in, namelijk: - Het voorbereidingsjaar (leerlingen die zijn blijvenzitten in de vijfde klas van GLO en 15 jaar of ouder zijn) - Het eerste leerjaar LBO-1A (leerlingen die niet zijn geslaagd, met een getuigschrift en 15 jaar of ouder zijn) De onderstaande scholen schrijven leerlingen in voor het LBO-A: - ETS J. Lachmanstraat tel ETO-Duisburg tel ETO-Hannaslust tel ENO-Beekhuizen tel ETS-Nickerie tel Ramjaneeschool-Nickerie tel. - Tata Colin Coronie tel HJ de Vries school Saramacca tel Barronschool Moengo tel EBO-Paranam (G.A. Kortschool) tel. - Sypesteynschool Paramaribo Noord tel EBO-Meerzorg tel VOJ Apoera tel. - St Magarethaschool Paramaribo Noord tel LA Simonschool Paramaribo Zuid tel N. Oedayraisingh Varma Paramaribo Noord tel E.H. Cabell Wanica tel Voor meer informatie: BNO Kantoor: / adres: Informatie & Communicatie MINOV

6 MINISTERIE VAN Onderwijs en Volksontwikkeling HERREGISTRATIE SCHOOLVERVOERDERS De directeur van Onderwijs maakt hierbij bekend dat de herregistratie van schoolvervoerders voor het schooljaar 2012/2013, zal plaatsvinden van 17 september tot 12 oktober Plaats: Afdeling Vervoer Jessurunstraat In Nickerie afdeling Technische Diensten Tijd: 10.00u 13.00u Benodigdheden: 1. Kopie verzekeringsbewijs/voertuig 2. Kopie nummerbewijs/voertuig 3. Kopie keuringsbewijs/ voertuig 4. Kopie geldig rijbewijs/ chauffeur/traject 5. Legimitione aanwijziging per trajectcode en omschrijving Boothouders: MAS keuring boottransport (inclusief voorziening zwemvest) N.B.: Uiterlijk 30 november 2012 indiening van de overeenkomst Afd. Informatie & Communicatie Minov Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu De Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), een werkarm van het Ministerie van ATM zal in oktober 2012 starten met diverse trainingen in Paramaribo, namelijk: Rapportage- en presentatietechnieken Lesdagen: 8, 15, 17 en 22 oktober 2012 Terugkomdag: 5 nov Lestijden: u u Bijdrage: SRD 450,- Lokatie: Heerenstraat 40 Rapportage- en presentatietechnieken Lesdagen: 24, 29, 31 oktober en 7 november 2012 Terugkomdag: 21 nov.2012 Lestijden: u u Bijdrage: SRD 450,- Lokatie: Heerenstraat 40 Project Management Lesdagen: 16, 18, 23 en 25 oktober 2012 Terugkomdag: 8 nov Lestijden: u u Bijdrage: SRD 450,- Lokatie: Heerenstraat 40 Voor meer informatie kunt u bellen naar de SPWE op de nummers: / tst. 24, 26, 27 of mobiel van maandag t/m vrijdag van 7.30 uur uur Afdeling Trainingen. Facebook: ondernemerschap SPWE Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu MINISTERIE VAN Financien Belastingbetalers opgelet! 15 OKTOBER 2012 IS DE UITERLIJKE DATUM VOOR HET VOLDOEN VAN UW SAS TERMIJNBETALING (VOORLOPIGE AANGIFTE INKOMSTENBELASTING) OVER HET 3e KWARTAAL VAN 2012 Bij de kassa s van de Ontvanger der Directe Belastingen in Paramaribo en in Nickerie kunt u uw belastingen tot en met SRD ,- contant betalen. Bedragen groter dan SRD ,- dienen via de Bank betaald te worden Bij de Ontvanger in Paramaribo kunt u ook via POS (DSB, Hakrinbank, RBTT en SPSB) uw belastingen betalen Verder bent u voor betaling ook terecht bij de Betaaldienst in de diverse districten. Openingstijden kassa s van de Ontvanger der Directe Belastingen in Paramaribo aan de van Sommelsdijckstraat 27 en in Nickerie aan de Landingstraat 1: van maandag tot en met donderdag van 07:30 uur 13:30 uur en op vrijdag van 07:30 uur 13:00 uur De waarnemend Ontvanger der Directe Belastingen, C. Wong Loi Sing Belasting mi mus pai fu mek un kondre drai Ministerie van Sporten Jeugdzaken Oproepbericht Hierbij worden alle NGO s en sleutelfiguren opgeroepen zich aan te melden voor het uitvoeren van fase 1 van het project landelijk identificeren en registreren van jongeren voor deelname aan projecten. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden op het secretariaat Nationale Jongeren Aangelegenheden Henck Arronstraat telefoon Voorlichting en Publiciteit Ministerie van Sport en Jeugdzaken CBB Burgertip Bent u gescheiden? Om te voorkomen dat het vonnis vervalt, laat uw echtscheiding binnen zes maanden inschrijven bij het Bureau voor Burgerzaken waar u bent gehuwd. Meer weten? Bel CBB voorlichting Oproep bestemd voor ambtenaren De Dienst der Ardbeidsbemiddeling is een werkarm van het Ministerie van ATM, die o.a. belast is met het maken van een koppeling tussen de vraag naar en het aanbod van arbeid. De dienst heeft momenteel op de sectie Directe Bemiddeling, plaatsingsmogelijkheid voor 4 (vier) senior bemiddelingsconsulenten. Hoofdtaken: - Registreren van werkzoekenden; - - Vacatures werven bij bedrijven. Registreren van vacatures; - Bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden; Intakegesprekken voeren met de werkzoekenden; Verrichten van pre-selectie van kandidaten voor functievervulling; Zorgdragen voor de begeleiding van geregistreerde werkzoekenden; Administratief afwerken van gegevens van werkzoekenden en vacatures; Zorgdragen voor het up to date houden van het werkbestand; Functievereisten: - Minimaal MBO opleiding - Kennis van MS Office softeware programma s - Minimaal 2 jaar werkervaring Overige vereisten: - Bereid zijn om te participeren aan activiteiten buiten de reguliere werktijd - Stressbestendig zijn - Flexibele werkhouding - Klantvriendelijk zijn Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief en Curriculum Vitae richten aan de directeur van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, dhr. mr. S. Relyveld. Wagenwegstraat 20b Let wel: deze oproep is uitsluitend bestemd voor personen die reeds in overheidsdienst zijn MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN De Direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken maakt hierbij bekend dat in de periode van 15 t/m 18 oktober 2012, de Mobiele Unit van de afdeling Identiteit in het distrikt Commewijne zal zijn voor het maken van identiteitskaarten en wel op de navolgende lokaties: 1. Bureau voor Burgerzaken Nw. Amsterdam aan de Wilhelminastraat te Nw. Amsterdam op maandag 15 oktober 2012 van 10 u v.m tot 6.00 u n.m. 2. Bureau voor Burgerzaken Ellen aan de Bamistraat no 87 te Ellen. Op dinsdag 16 oktober 2012 van 10 u v.m. tot 6 u n.m. 3. Bureau voor Burgerzaken Tamanredjo aan de Hadji Iding Soemitaweg no. 101 op woensdag 17 oktober 2012 van 10 u v.m. tot 6.00 u n.m. 4. Bureau voor Burgerzaken Meerzorg aan de Oost West verbinding km. 200 Op donderdag 18 oktober 2012 van 10 u v.m. tot 6.00 u n.m. Gelieve met het navolgende rekening te houden. 1. Deze oproep is bestemd voor ingezetenen met de Surinaamse nationaliteit 2. Voor de eerste aanmaak van uw IDkaart gelieve mede te nemen een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje. 3. Indien Uw IDkaart is vervallen gelieve mede te nemen: een uittreksel uit het Bevolkingsregister en de vervallen IDkaart. 4. Indien u uw IDkaart hebt verloren gelieve mede te nemen: - een verklaring van verlies van uw IDkaart, afgegeven door de Distrikts- Commissaris van uw distrikt of een verklaring van de politie ingeval van diefstal; - een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje; een stortingsbewijs van srd 10,- gestort bij de kassa van uw bureau voor burgerzaken - een ander legitimatiebewijs t.w. het geldige paspoort of het rijbewijs of bij gebreke daarvan een ander legitimatiebewijs waarop de foto van betrokkene staat. In geval geen van eerdergenoemde bewijzen kunnen worden overgelegd dient een persoon garant te staan voor de identiteit van betrokkene. Die persoon moet in het bezit zijn van een geldige IDkaart en ingezetene zijn van Suriname. 5. Bij wijziging van persoonsgegevens op uw IDkaart gelieve mede te nemen de IDkaart, een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje. Paramaribo, 8 oktober 2012 De Direkteur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken voornoemd, J. S. Saharie Voor meer info.afd. Voorlichting CBB - Tel Mr. Jagernath Lachmonstraat 170 Paramaribo telefoon fax P.O.B. 4032

7 11 oktober : Wereld Zicht Dag Jaarlijks wordt op de tweede donderdag van oktober, Wereld Zicht Dag, wereldwijd de aandacht gevestigd op blindheid, slechtziendheid en het herstel van visuele beperkingen. Dit jaar is 11 oktober Wereld Zicht Dag. Een visuele handicap beperkt vaak het vermogen van mensen om normale alledaagse werkzaamheden uit te voeren. Visuele beperkingen hebben daarom een grote invloed op de kwaliteit van het leven van een individu. Blindheid, het onvermogen om te zien, is de meest ernstige vorm van slechtziendheid. Blindheid vermindert het vermogen van personen om zonder hulp te bewegen, tenzij ze goed opgeleid worden. Enkele van de meeste voorkomende oorzaken van chronische blindheid zijn cataract, glaucoom en leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Cataract Cataract is een oogaandoening, waarbij de lens in het oog langzaam meer troebel wordt. In geval van cataract wordt het zicht doorheen de troebele ooglens steeds waziger, zoals bij het kijken door een beslagen ruit. Onbehandeld kan cataract uiteindelijk leiden tot blindheid. Cataract is meestal het gevolg van een normaal verouderingsproces. Het komt het meest voor bij mensen boven de 55 jaar. Meestal komt cataract voor aan beide ogen. Soms heeft de ontwikkeling van cataract niets te maken met de leeftijd, maar zijn er andere oorzaken zoals: een ongeval aan het oog, MINISTERIE VAN Financien VRIJSTELLING VAN INVOERRECHT bij de invoer van investeringsgoederen Middels deze maakt de directeur der Belastingen het volgende bekend: Met ingang van 15 september 2012 gelden de volgende voorwaarden bij de verlening van vrijstelling van rechten bij invoer bij de invoer van investeringsgoederen. Ingevolge artikel 39 lid 1 f van de Wet Tarief van Invoerrechten 1996 (S.B no. 111, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 79) en de Beschikking van de minister van Financiën d.d. 21 augustus 2012 La.F.no. 6771, kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een gedeeltelijke vrijstelling (90 %) van invoerrecht bij de invoer van bedrijfsmiddelen. Overeenkomstig artikel 67 van het Decreet Mijnbouw (S.B no. 28) wordt vrijstelling verleend van invoerrecht bij de invoer van bedrijfsmiddelen door bedrijven in de mijnbouwsector. Conform artikel 16 van de Wet Omzetbelasting (S.B no. 83, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 114) wordt ook vrijstelling van omzetbelasting verleend bij de invoer van bovenvermelde goederen. Verder wordt ook een gedeeltelijke vrijstelling van statistiekrecht verleend op grond van de Wet op het Statistiekrecht (S.B no. 9, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B no. 28). Onder bedrijfsmiddelen wordt verstaan: goederen waarover kan worden afgeschreven conform artikel 10, lid 2 van de Wet Inkomstenbelasting 1922, met uitzondering van personenvoertuigen, vrachtwagens met een laadvermogen van niet meer dan kg, kantoorgebouwen, goederen voor het opzetten van kantoorgebouwen en inrichtingsgoederen (met uitzondering van hotels). Vrijstelling wordt verleend indien een bedrijfsmiddel een waarde heeft van minimaal US$ 5.000,-, goederen ter vervaardiging van bedrijfsmiddelen een waarde hebben van minimaal US$ 2.000,- en goederen ter vervanging van onderdelen van een bedrijfsmiddel een waarde hebben van minimaal US$ 2.000,-. Voor kleine ondernemers wordt vrijstelling verleend bij de invoer van een bedrijfsmiddel met een minimale waarde van US$ 1.000,-, bij de invoer van goederen ter vervaardiging van bedrijfsmiddelen met een minimale waarde van US$ 500,- en bij de invoer van goederen ter vervanging van onderdelen van een bedrijfsmiddel met een minimale waarde van US$ 500,-. Onder kleine ondernemingen wordt verstaan: ondernemingen waar minder dan 25 personen werkzaam zijn en waarvan de omzet op jaarbasis niet meer dan SRD ,- bedraagt. Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van invoerrecht dienen de volgende documenten te worden overgelegd: - een verzoekschrift gericht aan de minister van Financiën aan de Tamarindelaan no. 3; - een geldige vergunning in geval van vergunningsplichtige bedrijfsactiviteiten; - een verklaring van registratie van de Inspectie der Directe Belastingen; - een verklaring van geen bezwaar van de Inspectie der Directe Belastingen; - een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in geval van registratieplicht; - de facturen of offertes van de leverancier in het buitenland van de in te voeren bedrijfsmiddelen, waarop de invoerwaarde staat vermeld; - een juist en volledig ingevuld model investeringsformulier. Het verzoekschrift dient ten minste 3 (drie) weken voor invoer van de bedrijfsmiddelen, te worden ingediend. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de Afdeling Fiscale Zaken Indirecte Belastingen. Telefoonnummers / toestelnummers 240, 234, 247 en adres: De directeur der Belastingen w.g. Mr. C. A. van Dijk MINISTERIE VAN FINANCIEN DIRECTORAAT BELASTINGEN Mr. dr. J.C. de Mirandastraat 5-7 Paramaribo, Suriname Telefoon (597) / Telefax (597) een ziekte zoals diabetes of nierziekte, langdurige inname van bepaalde medicatie en erfelijke factoren. Glaucoom Glaucoom is een oogaandoening die gepaard gaat met een verhoogde druk in het oog, waardoor de oogzenuw beschadigd wordt. De oogzenuw is het gedeelte van het oog dat de visuele signalen doorstuurt naar de hersenen. Schade aan de oogzenuw veroorzaakt uitval van kleine gedeelten van het gezichtsveld met steeds waziger en donkerder wordende vlekken als gevolg. In de beginfase zijn deze vlekken vooral aan de buitenzijde van het gezichtsveld, wat nauwelijks wordt opmerkt. Als de ziekte vordert komt er ook uitval in het centrale Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer Afdeling Domeinen Paramaribo, 1 oktober Oproeping Middels deze worden de hierna te noemen personen voor het afhalen van hun beschikking, opgeroepen zich zo spoedig mogelijk aan te melden bij de Dienst der Domeinen, afdeling Expeditie alleen op de DONDERDAG EN DE VRIJDAG van 8.00 toto 12,30 uur, met medenemen van hun I. D. kaart, en kwitantie van het Hypotheekkantoor (thans Bewaarder van het Management Instituut GLIS). Voorts wordt op U een beroep gedaan, zich persoonlijk aan te melden. Naam: Adres: D. No. BHAGOLA, Ejouz R. Christophel Kerstenstraat No. 31A 106 FERDINAND, John F. D. Walabastraat No JABBAR, Satcha Sh. Koenawaroelaan No COLLI, Cheryl M. Ganimetstraat No WOLF, Angelique C. Picassostraat No VEUX, Jeannine M. Saffierstraat No TILAKDHARIE, Pran A. Prinsessestraat No BISESSER, Agnes Tj. Kwattaweg No DOEST, Joyce I. Mopestraat No SCHATTEVO, Naomi, I. Koprofowroestraat No DE BIES, Marina J. Surinamestraat No CHIN-KON-LOI, Stefanie D. Prinsessestraat No GERLING, Steve M. Guaranistraat no GOERDIAL, Gaitrie Doekhieweg-West No HARDWARSING, Soebhas Mopentiboweg No KOENDJBIHARIE, Desmond R. Van Brussellaan No KHODABAKS, Guillamo D. U. Powisistraat No NERAL, Monique L. Colerusstraat No ROBERTS, Gerold H. Koemakalaan No ZINHAGEL, Patrick R. Coeroenistraat No HARDJOPAWIRO, Claudette S. Putroweg No HALFHIDE, Bernhard A. Laan van Louiseshof No NREMOREDJO, Hendry S. Sidoredjoweg No ROZEN, Bryan H.L. Weegschallweg No SORDAM, Henny Koolstofstraat No MANGRE, Meta M.R. R. Koemapariweg No MARTIN, Lea E.C. Annaszorgweg No VERWEY, Gassie E. Nieuw Weergevondenweg No BHAGELOE, Dewaanand Warakoeweg No REDJOPAWIRO, Donovan Dj. Javanicalaan No HIERALAL, Sambiharie Maureenlaan No KARTOKARIO, Stanley A.E. S. Dobrustraat No SHERALI, Shamshadali Santo Polderweg No EZECHIELS, Maureen P. Dorotheastraat No SODIRIJO, Terry V. Mr. R.W. Thurkowstraat No WOLFF, Benaja V. William Kemblestraat No LOBATO DE MESQUITA, Marciano C. Prinsessestraat No. 1 c 330 RESODIKROMO, Hendrik S. Bosch Reitzweg No SHEIKRIJAN, Mavis W. Masonstraat No DINAI, Dinesh P. Maisuruweg No JOEMMAN, Shaista R. Louis Goveiastraat No DARTA, Kenneth S. J.B.S. Rebostraat No DOEKHIE, Rosita Helenastraat No SARKAM, Lisa M. Pomona No KARTOPAWIRO, Candice S. Kashmirstraat No MOHAN, Satish V. Rubenstraat No RODJAN, Mahender K. Weg naar Kampement No LIESDEK, Aino L.R. Paloeloeweg No LIE KWIE, Robert M. Phobostraat No LINGER, Patrick R. Rodastraat No SIEWRAM, Vidyawatie Engelbrechtweg No YOUNG, Sieglien S. Tolueenstraat No SODIRIJO, Franky A. J.S. Greenstraat No KARTOKARIO, Hendrik S. Dobrustraat No KHEDOE, Soerinkoemar Welgedacht B weg No WOLF, Anjulio R. Picassostraat No DHANAI, Juliette Sastrodisoemoweg No DIXON, Michel E. Berliozstraat No DJAIS, Frits M. Tourtonnelaan No CAIRO, Hendrik Tidjanstraat No PAWIRODIMEDJO, Julian H. Sanirsadstraat No SANFISI, Lindeman Simonweg No VELDKAMP, Manuella E. Willem Anthonielaan No TSENG CHING LIEN, Alan Sh.R. Kashmirstraat No WONG, Cosmo F. Masonstraat No VERWEY, Irmgard K. J.S. Greenstraat No MANGROE, Genti Ch. Limesgracht No MARAPENGOPIE, Vyantimala Leiding 7B No WOERDING, Orlando L. Rajpurweg No TERZOOL, Carmen H. Keizerstraat No TAY, Madzy Langatabikistraat No SWEDO, Erick J. Wanestraat No DEFARES, Sergio H. San artinstraat No gezichtsveld, het deel van het gezichtsveld dat nodig is om te lezen, tv te kijken, kleuren en details te onderscheiden. Glaucoom kan uiteindelijk leiden tot een snel verlies van de gezichtsscherpte en later zelfs tot volledige blindheid. Maculadegeneratie Macula degeneratie is na cataract en glaucoma wereldwijd de meest voorkomende oorzaak van blindheid. Maculadegeneratie is een aftakeling van de macula van het oog. De macula is het kleine gebied achteraan in het oog dat toelaat om fijne details te onderscheiden. Maculadegeneratie maakt fijn werk dichtbij bijvoorbeeld lezen en naaien moeilijk of onmogelijk. Maculadegeneratie tast het centrale zicht aan, terwijl het perifere zicht meestal behouden blijft. Bijvoorbeeld: men kan wel een bus zien aankomen, maar het busnummer lezen wordt moeilijk. Meestal is maculadegeneratie het gevolg van veroudering, zoals het krijgen van rimpels of grijs haar. Daarom noemt men het leeftijdgebonden : ongeveer 30% van de mensen boven de 75 jaar heeft tekens van maculadegeneratie. Factoren zoals roken, genen, hoge bloeddruk, ultraviolet stralen en een ongebalanceerd voedingspatroon kunnen het risico op maculadegeneratie verhogen. Preventie Onderzoek toont aan dat driekwart van de gevallen van blindheid kan worden voorkomen of behandeld. Vroegtijdige ontdekking van een oogziekte of aandoening kan ernstige slechtziendheid en blindheid in driekwart van de gevallen afremmen of voorkomen. Enkel een grondig oogonderzoek door een oogarts kan verschillende oogaandoeningen vroegtijdig opsporen. Als u nooit uw ogen heeft laten onderzoeken is tijd om dit eens een keer te doen, vraag uw huisarts om advies of een verwijs brief naar een oogarts voor een grondig oogadvies, op deze manier kunt u de kans op blindheid of slechtziendheid verkleinen of de schade door deze aandoeningen beperken.-. De karakters in deze column zijn denkbeeldig en de dialoog gebaseerd op de maatschappelijke actualiteit. Gelijkenissen met levende personen en overeenkomsten in voorkomende situaties zijn toevallig. Werkelijkheid en verdichtsel zijn palet en penseel, maar ook griffel en lei van de auteurs Filo: Steeds zijn er weer nieuwe cursussen Sofie, nooit eens nieuwe curbroers; het lijkt wel discriminatie van de man terwijl de mannenbroeders toch reeds zwaar ondervertegenwoordigd zijn als het gaat om leren en dat op alle niveau s. Idee voor opvoedkundigen en pedagogen: begin enkele nieuwe curbroeders en laten wij zien wat uit de bus komt of als busje nog zo komt. Sofie: Wat is die wartaal die daar uit jouw speaker komt Filo? Ik weet dat je niet honderd bent maar dat ben ik ook niet dus geen probleem, maak echter dan ook geen probleem waar dat er niet is. Wat is jouw probleem? Laten we dat snel oplossen want problemen planten zich snel voort; een goed probleem is een opgelost probleem. Filo: Zo hoor ik het graag Sofietje, ik moest echt eens weten of ik nog in de gunst ben bij je en of een klein beetje gek doen van mijn kant niet direct zou resulteren in mij unliken door jou. Wij leven in boeiende tijden zus, al die cursussen die burgers in staat stellen om zich te scholen, hun leven te verrijken en middels een goede baan een bijdrage te leveren aan de gemeenschap, brengt mijn hoofd op hol. Sofie: Jouw hoofd is hol Filo, meer nog nog jouw hoofd is een hol vat en klinkt zo luid; je lijkt wel een wandelende sambura en dat geklepper van je gaat net als een maraka. Daarom hou ik van je, met jou is er altijd wat te beleven en ons volgende avontuur voert ons binnen een uur vliegen naar Cayenne; jij vond de rit van zeven uren over de weg toch altijd te lang om de reis te maken? Filo: Met jou zou de lange rit kort lijken en snel voorbij zijn, maar dan zouden wij niet kunnen zingen: wij sjaten sjo gesjellig in de vliegmasjien en niemand kon ons sjien, leve de vliegmasjien. Jawel hoor, leve de vliegmachine want straks zijn alle bestemmingen bereikbaar in de regio, op ons continent, de rest van de wereld en dat brengt mij in een prachtige stemming. Sofie: Ik ben nog steeds in pracht stemming na een heerlijke Marrondag gevierd te hebben. Van alle nationale vrije dagen in ons land vind ik Marrondag de meest gedenkwaardige. Zelfs de Staatkundige Onafhankelijkheid, of 25 Februari halen het niet bij de trotse herdenking van vrede van 10 Oktober Het fundament voor onze souvereine natie werd 252 jaren geleden gelegd. Filo: Vrijheid was toen een voorwaarde om te overleven en is nu een instrument om tot duurzame ontwikkeling te komen. Die ontwikkeling is te zien, te horen en te voelen want het reeds te lang achtergestelde binnenland ontwikkelt zich als een ontluikende bloem. Zelfs zwermen buitenlanders komen erop af om daarin te delen door een bijdrage te leveren. Sofie: Dat is een gunstig vooruitzicht voor onze jongeren vergeleken bij de sombere toekomst van de Europese landen. Misschien dat er zelfs voor burgers uit de zogenaamde ontwikkelde landen er nog een toekomst in Suriname is en dat werkloosheid en daardoor depressiviteit niet langer een onontkoombaar lot is.

8 SMS cruises naar Jodensavanne Pristine Forest Cruises (PFC), de toerisme unit van de Scheepvaartmaatschappij Suriname (SMS), is recentelijk begonnen met pleziervaarten naar Jodensavanne. Dit, in navolging van de educatieve dagtochten naar het plaatsje Bakki in het district Commewijne. In deze editie van De Overheid een kort verslag van de eerste riviertoer naar de Jodensavanne. De afvaart vanaf de SMS Pier aan de Waterkant was om half acht s morgens. De zon kwam net op, er was een lekkere bries, op het bovendek alwaar de passagiers zaten en genoten van de sfeer en het mooie uitzicht op de natuur. Gids Jurgen John stond klaar om de passagiers de komende uren van leerrijke informatie te voorzien. Een megafoon kwam eraan te pas zodat iedereen zijn aanwijzingen en anekdotes goed kon horen. John is al 12 jaren gids. Vier keer per week begeleidt hij toeristen en andere belangstellenden langs interessante plaatsen. Ik hou van de natuur en vind het leuk om mensen te ontmoeten, vertelt hij enthousiast. Hij geniet van de interactie met de mensen. Hij geeft uitgebreid en uitleg en gaat in op gestelde vragen. Dit is mijn lust en mijn leven, lacht de gids. Normaal zijn er veel toeristen op de trips, maar in de afgelopen vakantie waren er verrassend veel Surinamers bij. Gisela Krak-Gooring was er met vijftien leden van Soos Sara, een seniorenvereniging aangesloten bij buurtorganisatie Albuflo. Ze is jaren terug met wijlen haar echtgenoot geweest naar Jodensavanne en wil de ervaring nog eens opdoen. Gracia Neslo, die ook geniet van het uitzicht, is eerder over de weg naar Jodensavanne geweest, maar had de wens er met haar kinderen naar toe te gaan met de boot. Over land zie je niet alles, zei ze vol bewondering voor wat ze zag. Als tip voor de SMS gaf ze mee: een informatiefolder over de plantages waarlangs wordt gevaren en gezelschapspelen voor kinderen die meegaan. Ronald Kembel die met zijn echtgenote en kennissen aan boord was, vertelde dat hij in september graag erop uit trekt. De riviercruise naar de Jodensavanne kwam dus op een goed moment. Hij vindt zo een uitje vooral leerrijk voor de jeugd. Heel wat komt niet voor in schoolboeken. De kinderen kunnen hiermee hun kennis bijspijkeren. Bezienswaardigheid Na drie uren varen langs zandbanken die door de lage waterstand goed te zien waren, legde de boot ongeveer 50 kilometer ten zuiden van Paramaribo aan te Jodensavanne in het district Para bij de Cassiporakreek, een zijtak van de Surinamerivier. Van de oever voert een stenen trap omhoog naar de oude plantage, die sinds 1832 niet meer wordt bewoond. Na het tekenen van het gastenboek begon de rondleiding langs de ruïne van de synagoge, de eerste op het westelijk halfrond. Ook de grafstenen op de joodse begraafplaats en een kerkhof voor de slaven waren een bezienswaardigheid. De trip eindigde bij een waterbron, waarvan wordt gezegd dat het water een geneeskrachtige werking heeft. Terug op de boot werd de passagiers een lunch aangeboden. Na het eten deden de meeste mensen een dutje. De terugreis werd opgevrolijkt door de leden van de Soos die opgewekte liedjes zongen.-. Uw Overheid... nu ook online! gov.sr www. Prijzen van basisgoederen BLOM Bakkers meel 1 kg SRD 2,75 TOMATEN SARDINES Morjon 425 gr SRD 5,25 BADZEEP Dalan 5 x 75 gr SRD 3,40 BRUINE BONEN Noliko 840 gr SRD 3,93 POEDERZEEP Ariel regular 900 gr SRD 8,05 Geldigheidsduur: 15 september t/m 12 oktober 2012 All Purpose Flour 1 kg SRD 2,75 Ocean Foods SRD 4,95 Camay SRD 2,05 Green SRD 4, gr 840 gr Sun Powder 900 gr SRD 7, gr BOUILLONBLOKJES Maggi 50 x 4 gr SRD 4,90 OLIE SARDINES Morjon 125 gr SRD 2,30 SOYA OLIE Coroli 1 liter SRD 6,80 Tuinderstrots 840 gr SRD 4,25 Power Waspoeder 500 gr SRD 4,75 SUIKER (bruin) Demerara Gold 1 kg SRD 3,15 Brunswick SRD 3,70 Corcovado 900 ml SRD 6,00 Interfood SRD 4,20 PINDAKAAS 106 gr 720 gr Peter Pan Creamy 462 gr SRD 8,10 ERWTEN gele erwten 1 kg SRD 3,30 PAP Havermout Hahne 500 gr SRD 2,90 Victoria 1 liter SRD 7,20 POEDERZEEP Breeze 900 gr SRD 9,70 Riviercruises: Paramaribo City Tour (1dag) White Beach (1 dag) Commewijne Dolfijnen Tour (1dag) Brownsberg (1 en 2 dagen) Brownsberg/ Stone Island (2dagen) Jodensavanne (1dag) Jodensavanne/ Overbridge (2 dagen) Kaaiman Tour (1dag) Vlindertuin en Santi Gron/ Colakreek (1dag) Savanne Adventure (1,2 of 3 dagen) Matapica (2 dagen) Galibi ( 2 en 3 dagen) Kininie Paati (3 dagen) Arapahu Island (4 dagen) Raleighvallen/ Voltzberg (4 dagen) Blanche Marie vallen (4 dagen) Mina waterval (4 dagen) Drietabbetje ( 5 dagen) Expeditie tours: Sipaliwini Rivier Tracking (8 dagen) Pelelu Tepu (9 dagen) Kayser (7 dagen) Voor meer informatie: Telefoon: / Adres: Waterkant 44 Website: Voor meer info: Bel op / tst / 1050 ZONNEBLOEMOLIE Excellence 340 gr SRD 4,95 groene erwten 1 kg SRD 3,70 Korenmeel GOYA 341 gr SRD 3,30 BRUINE BONEN Coroos 840 gr SRD 4,05 Radiante SRD 7,65 Wippy SRD 6, gr 340 gr TANDPASTA Maxam 145 gr SRD 1,95 Colgate SRD 6, gr MARGARINE Remia 450 gr SRD 4,75 Goldenbrand 500 gr SRD 6,15 TOMATENPUREE La Sarnesina 70 gr SRD 0,55 JAM Primo SRD 3, gr Een katern van de overheid dat elke vrijdag verschijnt in de dagbladen de Ware Tijd en Times of Suriname. De uitgave, met nieuws, informatie en bekendmakingen, maakt deel uit van de verschillende media die de Regering inzet om te komen tot een transparante overheid en een evenwichtige informatievoorziening van elke burger. MELKPOEDER Oldenburger 400 gr SRD 11,20 Mourne Maid 500 gr SRD 10,00 CACAOPOEDER Hypercao 400 gr SRD 4,70 THEE Breakfast thee 20 x 4 gr SRD 2,45 Lipton SRD 4,15 20 x 2 gr Rich SRD 1,90 20 x 4 gr Coordinatie Vormgeving adres Postadres Website : Daniella Tauwnaar : Fabian Ristie : : Dr. S. Redmondstraat 116, Par bo : RIJST Charin s Rice semi super 10 kg SRD 28,50 Nick Rice semi super 9.1 kg SRD 23,50 Paloma semi 25 kg SRD 67,65 Paloma semi 10 kg SRD 31,35 Paloma consumptie 10 kg SRD 28,60 Paloma consumptie 25 kg SRD 64,35 Aan deze editie werkten mee: Henna Pinas, Julio Irokromo, Debora Linga, Daniella Tauwnaar, John Zaalman, Clifton Saridjan, Johannes Tojo, Farcha Elbers, Sheila Mijnals, Diana Roethof-Tremour, Sabitrie Gangapersad, Melvin Leysner, Donovan Nasio, Mireille Maanster, Lindsay Goossens, Murwin Sabajo en Siegfried Gerling. AFWASMIDDEL Klinol refil 500 ml SRD 3,25 Power afwas 500 ml SRD 3,00 MAANDVERBAND Kotex Normal 10 st SRD 3,45 Elegance maandverband 20 st SRD 3,30 Sisters inlegkruisjes 20 st SRD 1,50 Corrector: Agnes Baal

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E:INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE OVERIGE VREEMDELINGEN MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG NATURALISATIE SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A: MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG VERLENGING VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO. VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

Loketdienst Paramaribo

Loketdienst Paramaribo MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG MEDEVESTIGING MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu

LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu Stichting Low Income Shelter Program LISP e hori baka gi yu, fu bow yu eygi oso tu Een werkarm van het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. LISP-II WONINGBOUWSUBSIDIES VOOR LAGE-INKOMENSGROEPEN

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

Procedure Virtuele Televisie Vergunning

Procedure Virtuele Televisie Vergunning Vergunningen Virtuele Televisie Wat is Virtuele Televisie? Met Virtuele Televisie wordt bedoeld dat de vergunninghouder, de mogelijkheid heeft met een eigen identiteit via een sub kanaal van een platform

Nadere informatie

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden.

INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. INGEVOLGE DE WET dient de staat Suriname een bevolkingsadministratie te houden. Deze bestaat uit: 1. de Burgerlijke Stand (BS) 2. het Bevolkingsregister (BR), die samen zijn ondergebracht in een Bureau

Nadere informatie

Zorg en Hoop 0.8. Nickerie 0.0 Hoogste waarde Kustgebied: Albina 18.0 Hoogste waarde Binnenland: Laduani 19.6

Zorg en Hoop 0.8. Nickerie 0.0 Hoogste waarde Kustgebied: Albina 18.0 Hoogste waarde Binnenland: Laduani 19.6 Het Nationaal Meteorologisch Centrum is te bereiken op het tel no: 597-6806599/597-325190 Fax: 597-325190 Mail adres: infometeozan@publicworks.gov.sr WEERS T.B.V. SURINAME Geldig van 14.30ltlt 22 juni

Nadere informatie

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Wanica. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Inleiding Wanica is in december 2006 als een van de 5 pilot districten begonnen met ressorthoorzittingen. Deze zijn bedoeld om de bevolking te horen welke noden zij als

Nadere informatie

ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK - SURINAME Definitieve Resultaten Achtste Algemene Volkstelling. Districtsresultaten Volume III

ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK - SURINAME Definitieve Resultaten Achtste Algemene Volkstelling. Districtsresultaten Volume III ALGEMEEN BUREAU VOOR DE STATISTIEK - SURINAME Definitieve Resultaten Achtste Algemene Volkstelling IWAN A. SNO, Directeur ABS / NCO MAROWIJNE BROKOPONDO SIPALIWINI POPULATIE: 15,909 OPPERVLAKTE: 7,364

Nadere informatie

Vervanging leermiddelen in stroomversnelling

Vervanging leermiddelen in stroomversnelling Districten mogen donaties ontvangen Deze leerlingen zullen binnenkort leskrijgen uit moderne en beter te begrijpen boeken. Districten mogen donaties en subsidies van particulieren ontvangen. Het betreft

Nadere informatie

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet: Wet van houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien (Wet PSA) ---------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Artikel 1 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN WET van 20 maart 1981 tot instelling van een Algemeen Oudedagsvoorzieningsfonds (S.B. 1981 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij S.B. 1981 no. 190, S.B. 1982 no. 74, S.B.

Nadere informatie

Het Nationaal Meteorologisch Centrum is te bereiken op het tel no: / Mail adres:

Het Nationaal Meteorologisch Centrum is te bereiken op het tel no: / Mail adres: Het Nationaal Meteorologisch Centrum is te bereiken op het tel no: 597-325206 /597-325190 Mail adres: infometeozan@publicworks.gov.sr WEERS T.B.V. SURINAME Geldig van 19.30lt 22 december tot 19.30lt 23

Nadere informatie

Dit formulier is GRATIS!

Dit formulier is GRATIS! MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE april 06 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 6-66 T: 797 TST 0; E:INFO@VZ.JUSPOL.SR W: www.gov.sr DOCUMENTENLIJST

Nadere informatie

VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET

VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET VVOB in Suriname Sinds 1982 in Suriname Verschillende fases: 1. Tot 2001: uitzenden experts 2. 2001-2007: projectwerking 3. 2008-2013: Progress: lager onderwijs

Nadere informatie

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008

Republiek Suriname District Commewijne. Districtsbegroting 2008 Districtsbegroting 2008 juni 2007 Waarom moet de Bijlage erbij??? Wat is het nut van de organisatiestructuur beschikking in een concept begroting?? Opmerking zit ook in sheet 2e recap vergelijk inhoud

Nadere informatie

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman

DLGP-CIVIELTECHNISCHE WERKEN Component 4 Task Manager ing. M.Blenman DECENTRALISATIE PROGRAMMA 1-2003-2009 Pilot districten: Nickerie, Para, Wanica, Commewijne en Marowijne DECENTRALISATIE PROGRAMMA 2-2009-2014 Paramaribo, Sipaliwini, Coronie, Saramacca en Brokopondo zijn

Nadere informatie

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE

MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE VREEMDELINGENZAKEN augustus 2011 LOKETDIENST HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT no. 165-166 TEL.: 434328 / 434329 / 434330 Let op: dit formulier

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

DE NATIONALE ASSEMBLEE

DE NATIONALE ASSEMBLEE De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen =========================================================================== Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010

BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 DIENST WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PLANNING BIJLAGE 3 MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING EVALUATIE OVERZICHT 2005 2010 1.Opstellen ontwerpwet Opvanginstellingen en standaarden kinder-/

Nadere informatie

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden.

Wij danken allen die het mogelijk hebben gemaakt om deze Conferentie te houden. Voorwoord Dit concept document is tot stand gekomen vanuit presentaties, discussies en overwegingen met verschillende belangengroepen bij de Organisatie van de Conferentie Ordening Goud sector in Suriname

Nadere informatie

b. de Onderdirecteur Domaniale Zaken; c. het Hooftl van de Dienst Lands Bosbeheer;

b. de Onderdirecteur Domaniale Zaken; c. het Hooftl van de Dienst Lands Bosbeheer; 2005 No. 16 STAATSBLAD VAN DE REPUBLTEK SURINAME BESCHIKKING van de Minister van Natuurlijke Ilulpbronnen d.d. fs februari 2005 no. 180/0036, houdende vaststelling van richflijnen m.b.t. de uitgifte en

Nadere informatie

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET VAN... HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 03-DE AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN REGIONALE

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE Gemeentehuis Afdeling Dienstverlening Karel de Grotestraat 30 Telefoonnummer: 0343-595595 3962 CL Wijk bij Duurstede Algemeen tel.nr.: 0343-595595 IBANrekeningnummer: NL72INGB0003377913

Nadere informatie

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van:

2. In afwijking van het eerste lid, onder a, bedraagt de retributie indien het de invoercontrole betreft van: (Tekst geldend op: 19-12-2013) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2007, nr. VGP/VV 2821211, houdende vaststelling van tarieven voor retributies in de levensmiddelensector

Nadere informatie

P E T I T I E. 2.dat het vorenstaande ook geldt voor de kandidate Shusmita Rambali;

P E T I T I E. 2.dat het vorenstaande ook geldt voor de kandidate Shusmita Rambali; Aan : de President van de Republiek Suriname. Uwe Exellentie, dhr. Desire delano, Bouterse P E T I T I E Wij, ouders van de examen kandidaten Jeillanla van der San en Shusmita Rambali van respectivelijk

Nadere informatie

Aanvraag Belgische nationaliteit

Aanvraag Belgische nationaliteit Aanvraag Belgische nationaliteit De nationaliteits verleent het recht om de Belgische nationaliteit te verkrijgen op basis van het afleggen van een. De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari

Nadere informatie

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG ONBEPAALDE TIJD SURINAAMSE ORIGINE

DOCUMENTENLIJST AANVRAAG ONBEPAALDE TIJD SURINAAMSE ORIGINE MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE januari 2014 HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN LOKETDIENST PARAMARIBO A:MR. JAGERNATH LACHMONSTRAAT n. 165-166 T: 427197 TST 3405; E: INFO.VREEMDELINGENZAKEN@JUSPOL.GOV.SR

Nadere informatie

CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU

CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU CENTRAAL HOOFDSTEMBUREAU Proces-verbaal van de zitting van het Centraal Hoofdstembureau (CHS) ter voorziening in de vacatures in De Nationale Assemblee volgens artikel 5 van de Wet Terugroeping Volksvertegenwoordigers

Nadere informatie

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar

18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar 18 november 2016 ABS vergaderzaal G.Koornaar Opzet van de presentatie De resultaten over de districten Nickerie, Coronie, Saramacca, Commewijne, Marowijne, Para, Brokopondo en Sipaliwini. Bedrijfsvestigingen/Bedrijven:

Nadere informatie

WELKOM INSTRUCTIE BIJEENKOMST VOOR STEMBUREAU PERSONEEL VOOR DE VERKIEZING VAN HET NATIONAAL JEUGDPARLEMENT

WELKOM INSTRUCTIE BIJEENKOMST VOOR STEMBUREAU PERSONEEL VOOR DE VERKIEZING VAN HET NATIONAAL JEUGDPARLEMENT WELKOM INSTRUCTIE BIJEENKOMST VOOR STEMBUREAU PERSONEEL VOOR DE VERKIEZING VAN HET NATIONAAL JEUGDPARLEMENT 2017-2020 Programma Instructie bijeenkomst - Kennismaking met de OC en KC - Instructie over het

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname

SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname SESOS opiniepeiling maart 5 SESOS Stichting Enquête Statistiek en Onderzoek Suriname Uitslag opiniepeiling Suriname maart 5 www.sesos.org www.sesos.org info: info@sesos.org Voorwoord: SESOS opiniepeiling

Nadere informatie

Reisverslag Comite Natuurkunde Olympiade Suriname. Frans Guyana September 2012

Reisverslag Comite Natuurkunde Olympiade Suriname. Frans Guyana September 2012 Reisverslag Comite Natuurkunde Olympiade Suriname Comité Natuurkunde Olympiade Suriname Frans Guyana 25 28 September 2012 De MULO Natuurkunde olympiade wordt sinds 2007 jaarlijks georganiseerd door het

Nadere informatie

Cursusdag Inschrijvingen en verhuizingen

Cursusdag Inschrijvingen en verhuizingen Cursusdag Inschrijvingen en verhuizingen Centraal Bureau voor Burgerzaken Toepassen Modernisering Programma van de dag 8:00 9:45 Inleiding 10:15 11:30 Verdieping thema Uittreksels verklaringen en verstrekking

Nadere informatie

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG.

zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Specialist Keuring en onderhoud, vastgesteld door FOCWA en BOVAG. REGLEMENT voor het afnemen van het examen SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ONDERSTEL CARAVAN EN AANHANGWAGENS SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD ELEKTRO CARAVAN SPECIALIST KEURING EN ONDERHOUD OPBOUW CARAVAN

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

DE NATIONALE VOORLEES- KAMPIOENSCHAPPEN

DE NATIONALE VOORLEES- KAMPIOENSCHAPPEN DE NATIONALE VOORLEES- KAMPIOENSCHAPPEN Handleiding voor leerkrachten Voorwoord Na de succesvolle Nationale Voorleeskampioenschappen van 2014 zijn wij weer op zoek naar voorleestalent. En ook nu hebben

Nadere informatie

Leerwegen. Hub van Doornecollege basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg. Alfrinkcollege gemengde leerweg theoretische leerweg

Leerwegen. Hub van Doornecollege basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg. Alfrinkcollege gemengde leerweg theoretische leerweg Programma 19.00-19.30 inloop met koffie/thee Opening Willem Verachtert De decaan, Maria van Lieshout Dienstverlening en Producten/Techniekroute Eventuele vragen aan de mentor in een lokaal Planning 19

Nadere informatie

A 2017 N 12 PUBLICATIEBLAD

A 2017 N 12 PUBLICATIEBLAD A 2017 N 12 PUBLICATIEBLAD MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 19 de januari 2017 ter uitvoering van artikel 9, zesde lid, van de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen (Regeling

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE

HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE HOOFDSTUK 22 HERNIEUWING, NIETIGHEID-TERUGGAVE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. SOORTEN HERNIEUWING... 2 1. Hernieuwing ingevolge verlies, diefstal, beschadiging, een niet-gelijkende foto of intrekking door

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement)

Datum inwerkingtreding: 14 november 2017 (hiermee vervallen alle voorgaande versies van dit reglement) REGLEMENT voor het afnemen van het examen BEVOEGDHEIDSVERLENGING KEURMEESTER CARAVAN EN CAMPER zoals bedoeld In de Branchetoetsdocumenten Bevoegdheidsverlenging Keurmeester Caravan en Camper. Goedgekeurd

Nadere informatie

Regeling tachograafkaarten

Regeling tachograafkaarten Geldend van 02-03-2016 t/m heden Regeling houdende regels met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van tachograafkaarten () De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Sociale Zaken

Nadere informatie

Inmiddels zijn de volgende lagere scholen in Suriname voorzien Welke

Inmiddels zijn de volgende lagere scholen in Suriname voorzien Welke - Inmiddels zijn de volgende lagere scholen in Suriname voorzien Welke Welke school Richting Straat Tel.nr Ingeladen in 1 e 1 Herman Jozefschool R.K.B.O. Franklinweg 10-12 481356 Aug. 2007 2 Pandit K.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief:

In deze nieuwsbrief: Juni 2014 In deze nieuwsbrief: Kopie verklaring omtrent gedrag (VOG) Kopie certificaat Eerste Hulp aan Kinderen 2014 Uitschrijven van opvanglocaties waar niet langer wordt opgevangen Wijziging van opvanglocatie

Nadere informatie

WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE

WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE Op weg.. Volgend jaar klas 4 Mei 2017 centraal schriftelijk examen HET EINDEXAMEN Het examen is begonnen aan het begin van de 3e klas. Cijfers klas 3 tellen

Nadere informatie

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan:

Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: PRIVACY REGLEMENT A. Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen het volgende verstaan: persoonsgegeven: Een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele

Nadere informatie

President ontvangt gezondheidsplannen

President ontvangt gezondheidsplannen 29 oktober Wereld Beroerte Dag Het ministerie van Volksgezondheid vindt het belangrijk dat burgers zowel lichamelijk als mentaal gezond zijn. Herseninfarct In Suriname krijgen ongeveer vier mensen per

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 827 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 ter implementatie van richtlijn nr. 2003/59/EG (vakbekwaamheid

Nadere informatie

_vavo egiocollegeopleidingen

_vavo egiocollegeopleidingen _vavo egiocollegeopleidingen In één jaar je havo- of vwo-diploma Studeren in je eigen tempo Open huis 16 maart en 8 juni 2016 vanaf 18 uur zie www.regiocollege.nl Zaandam Purmerend» Havo 5_p4» Vwo 6_p7

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)?

Bedrijfsregistratie: U wilt u aanmelden als nieuwe werkgever voor ZV/OV verzekering (NV/Stichting/Eenmanszaak)? Procedures afdeling Registratie Voor vragen en kunt u direct contact opnemen met de afdeling registratie van SZV. U kunt hen bereiken onder nummer tel: 5466782, ext. 6721, 6725, 4803 of 4808. Uiteraard

Nadere informatie

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016)

Handleiding profielwerkstuk 5-VWO (examen 2016) Handleiding profielwerkstuk 5-VW (examen 2016) 1. INLEIDING Een van de onderdelen van het schoolexamen (SE) is het profielwerkstuk (PWS). Het PWS kun je beschouwen als een uitgebreide praktische opdracht

Nadere informatie

nieuwe leerboeken tot professionalisering van leerkrachten en een leerlingenvolgsysteem (LVS). Het ministerie erkent echter de

nieuwe leerboeken tot professionalisering van leerkrachten en een leerlingenvolgsysteem (LVS). Het ministerie erkent echter de Persconferentie DNA: Meer informatie over ACP-EU Conferentie Leden van de Commissie Monitoring ACP-EU JPA in vergadering met de Surinaamse ambassadeur in België, Wilfred Christopher. De commissie Monitoring

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING

MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING HERSTRUCTURERING EN VERNIEUWING LAGER BEROEPSONDERWIJS (LBO) stuurgroep: Mevr. C. Palas-Wongsosemito, Hoofd BNO Dhr. B. Eersteling, Hoofd BOB Dhr. Tonawi,

Nadere informatie

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen

een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen een waardevol diploma vmbo en mbo in één havo-top! Uiterlijke Verzorging en Mode Consumptief en Toerisme Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen Handel en Administratie vmbo-mbo-havo PENTA werkt al een tijdje

Nadere informatie

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT, MINISTERIE VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT Ontwerp-Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van, TRCJZ/2008/3190, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Nadere informatie

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen?

C. Kan ik het toeristenvisum voor 2 maanden, drie (3) jaar of het zakenvisum nog aanvragen? A. Waarin verschilt de Toeristenkaart van het visum? De Toeristenkaart kan slechts voor 1 (één) reis gebruikt worden. De Toeristenkaart is een los kaartje. Voor de Toeristenkaart hoeft u geen visumformulier

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME

2012 STAATSBLAD No. 42 VAN DE REPUBLIEK SURINAME 2012 1 2012 STAATSBLAD VAN DE REPUBLIEK SURINAME WET van 6 maart 2012, houdende wijziging van de Wet Surinaams Bureau voor Standaarden (S.B. 2006 No. 30). DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging

Nadere informatie

Zakelijk Directeur Investeerder Sportbeoefenaar/-coach Kortlopend Project Internationale Evenement Entertainment

Zakelijk Directeur Investeerder Sportbeoefenaar/-coach Kortlopend Project Internationale Evenement Entertainment DIMAS/01/12/2016 Stempel DIMAS Plus datum indiening 3 Identieke Kleuren Pasfoto s AANVRAAGFORMULIER A. VERGUNNINGEN EN VERKLARING: Tijdelijk Verblijf Tijdelijk Verblijf met Arbeid Verblijf voor Onbepaalde

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013

Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Document leerlingenraad Beleidsplan Leerlingenraad o.b.s. de Schuthoek 2012-2013 Inhoud: 1. wat verstaan we onder een leerlingenraad? 2. opzet en organisatie van een leerlingenraad a. samenstelling van

Nadere informatie

Voorwaarden Personenverzekering

Voorwaarden Personenverzekering Stichting Staatsziekenfonds 1. Inleiding Vrijwillig Verzekerden Ingevolge het decreet C-8 en de statuten van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF) is het doel van het SZF het verstrekken en/of doen verstrekken

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouders 4 all kids (GOB) Schipbeek HZ Hattem Registratienummer

Inspectierapport Gastouders 4 all kids (GOB) Schipbeek HZ Hattem Registratienummer Inspectierapport Gastouders 4 all kids (GOB) Schipbeek 2 8051 HZ Hattem Registratienummer 210176155 Toezichthouder: GGD Noord- en Oost-Gelderland In opdracht van gemeente: Hattem Datum inspectie: 20-04-2017

Nadere informatie

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles)

Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles) (Tekst geldend op: 12-04-2011) Besluit van 4 juni 2003, houdende vaststelling van retributies krachtens de Warenwet (Warenwetbesluit retributies veterinaire controles) Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Internationale Alfabetiseringsdag: Leren lezen en schrijven op Bigi Sma Skoro

Internationale Alfabetiseringsdag: Leren lezen en schrijven op Bigi Sma Skoro Natraject volkstelling september en oktober Na de telling worden de interviewlijsten gecontroleerd door een supervisor. De eerste ronde van de Algemene Volks- en Woningtelling van het Algemeen Bureau voor

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen) AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

FLASH REPORT SCALLIANTES OPERATIONS SARAKREEK 2016

FLASH REPORT SCALLIANTES OPERATIONS SARAKREEK 2016 FLASH REPORT SCALLIANTES OPERATIONS SARAKREEK 2016 Augustus 2017 2 Inleiding Het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft in de afgelopen periode enkele stappen gezet in de ordening van de mijnbouwsector.

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIE BUSINESS SCHOOL OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE

WELKOM INFORMATIE BUSINESS SCHOOL OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE WELKOM INFORMATIE BUSINESS SCHOOL OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE Gecertificeerd Business School Business School Reclamebord maken klas 1 Minionderneming klas 2 Managementgame klas 3 Ondernemers

Nadere informatie

2010 No. 33 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

2010 No. 33 STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, STAATSBLAD VANDE REPUBLIEK SURINAME STAATSBESLUIT van 15 maart 2010 ter uitvoering van artikel 7 lid 5 van het Decreet Politieke Organisaties (S.B. 1987 no. 61) (Besluit vaststelling modellen processen

Nadere informatie

Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, heeft het ILT onderstaand voor u de meest voorkomende vragen incl. antwoord op een rij gezet.

Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, heeft het ILT onderstaand voor u de meest voorkomende vragen incl. antwoord op een rij gezet. Naar aanleiding van de vele vragen die we krijgen, heeft het ILT onderstaand voor u de meest voorkomende vragen incl. antwoord op een rij gezet. Wat is de aanleiding voor het nietig verklaren van de medisch

Nadere informatie

Brochure Bedrijvenregistratie

Brochure Bedrijvenregistratie Brochure Bedrijvenregistratie Registratie van Bedrijven Bedrijven en organisaties op Curaçao dienen geregistreerd te zijn bij de Sector Arbeid binnen het Ministerie Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn

Nadere informatie

Artikel 1 1. Artikel 2

Artikel 1 1. Artikel 2 WET van 6 april 1956 strekkende tot vaststelling van bouwvoorschriften (G.B. 1956 no. 30), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1957 no. 67, G.B. 1972 no. 96, S.B. 1980 no. 116,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 mei 2002 (OR. en) 8697/02 UD 33 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Verordening van de Raad betreffende tijdelijke schorsing van de autonome rechten

Nadere informatie

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders.

De school stelt het welzijn en de ontwikkeling van het kind voorop, is geen partij in een echtscheiding en blijft neutraal tegenover beide ouders. Protocol omgaan met gescheiden ouders April 2015 We praten over een scheiding; hiermee bedoelen we zowel de ontbinding van een huwelijk, van een geregistreerd partnerschap als het uit elkaar gaan van ouders

Nadere informatie

Inspectierapport Klik Kinderopvang (GOB) Schoolstraat VH Hilvarenbeek Registratienummer

Inspectierapport Klik Kinderopvang (GOB) Schoolstraat VH Hilvarenbeek Registratienummer Inspectierapport Klik Kinderopvang (GOB) Schoolstraat 38 5081VH Hilvarenbeek Registratienummer 590085931 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Hilvarenbeek Datum inspectie: 03-07-2017

Nadere informatie

Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016

Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016 Aanmeldformulier zij-instroom Schooljaar 2015-2016 hier niet schrijven Deel 1, in te vullen door de ouder(s)/verzorger(s) (a.u.b. blokletters) Leerlinggegevens Roepnaam Geslacht man vrouw Achternaam Geboortedatum

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: [concept 23 april 2014, versie t.b.v. internetconsultatie] wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs

Nadere informatie

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010

Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Regeling inschrijving, collegegeld en examengeld 2009-2010 Vastgesteld door het College van Bestuur op 7 april 2009 Hoofdstuk I Inschrijving Artikel 1 Reikwijdte van deze regeling 1. Deze regeling heeft

Nadere informatie

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan

Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Inhoudsopgave pedagogisch werkplan Locatie D n Dulper Algemeen Stichting kinderopvang Le Papillon is gespecialiseerd in buitenschoolse en naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Huiswerk in onze school

Huiswerk in onze school Huiswerk in onze school Huiswerk is voor ons team belangrijk. We zien huiswerk in de eerste plaats als een extra inoefening van de geziene leerstof. Door huiswerk te maken leren onze leerlingen ook zelfstandig

Nadere informatie

Overblijf op de WaterMolen

Overblijf op de WaterMolen Inhoud Bestuurlijke en organisatorische opzet... 2 Doelstelling... 3 Aan - en afmelden... 3 Structurele opgave... 3 Incidentele opgave... 4 Kosten... 4 Betalingsregeling... 4 Rekeningen voor structurele

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie