Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 en wijziging Regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 en wijziging Regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs"

Transcriptie

1 vooropleidingseisen hoger OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten; c hogescholen; c scholen voor havo en vwo. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 1 december 1999 Kenmerk: WO/BS-1999/46185 Datum inwerkingtreding: zie artikel III Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: artikel 7.25, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en artikel VI, onderdeel G van de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322 Relatie tot eerdere mededelingen: Wijziging van OCenW-Regeling HBO-1998/23977 van 10 september1998 (Gele katern1998, 21) Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/BVH,tel Gelet op artikel7.25, eerste en tweede lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en artikel VI, onderdeel G van de Wet van2 juli 1997, Stb. 322; Besluit: Artikel I. De Regeling nadere onderwijs 1998 wordt als volgt gewijzigd: A. In artikel 10 vervalt B. Bijlage A komt als volgt te luiden: De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Bijlage A. Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij, Nadere vooropleidingseisen in het wo Economie 1 Actuariële wetenschappen * * wib1 wib1 2 Bedrijfswetenschappen ec1 ec1 * (wia12 of wib1) + ec1 3 Domeingerichte economie ec1 ec1 * (wia12 of wib1) + ec1 4 Econometrie en operationele research * * wib1 wib1 5 Economie ec1 ec1 * (wia12 of wib1) + ec1 6 Fiscale economie ec1 ec1 * (wia12 of wib1) + ec1 7 Informatica en economie ec1 ec1 * (wia12 of wib1) + ec1 8 Japankunde ec1 ec1 * (wia12 of wib1) + ec1 Hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid NUMMER 31a december 1999

2 Gedrag en maatschappij 1 Algemene sociale wetenschappen 2 Beleids- en organisatiewetenschappen 3 Bestuurskunde 4 Communicatiewetenschap 5 Culturele antropologie en sociologie der niet-westerse samenlevingen 6 Milieu-maatschappijwetenschappen 7 Onderwijskunde 8 Oost-europees Juridische opleiding 9 Pedagogische wetenschappen 10 Personeelwetenschappen 11 Politicologie 12 Psychologie 13 Psychologie vanuit biologisch en cognitivistisch perspectief 14 Sociaal-culturele wetenschappen 15 Sociaal ruimtelijke wetenschappen 16 Sociologie 17 Technische planologie 18 Vrijetijdwetenschappen NUMMER 31a december 1999 Hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid

3 Gezondheidszorg 1 Algemene gezondsheidswetenschappen 2 Bewegingswetenschappen * * wib1 + na1 + sk1 wib1 + na1 + sk1 3 Biomedische wetenschappen bi12 * # # 4 Diergeneeskunde bi12 * # # 5 Geneeskunde bi12 * # # 6 Medische informatiekunde * * wib1 + na1 wib1 + na1 7 Milieugezondheidswetenschappen * * * wia12 of wib1 8 Socio-medische bi12 * # # Wetenschappen 9 Tandheelkunde bi12 * # # Landbouw en natuurlijke omgeving 1 Bedrijfs- en consumentenwetenschappen * * * wia12 of wib1 2 Biologie bi12 * # # 3 Biotechnologie * * wib1 + na1 + sk1 wib1 + na1 + sk1 4 Bodem, water en atmosfeer * * wib1 + na1 + sk1 wib1 + na1 + sk1 5 Bos- en natuurbeheer * * wib1 + (na1 of sk1) wib1 + (na1 of sk1) 6 Dierwetenschappen * * wib1 + na1 + sk1 wib1 + na1 + sk1 7 Internationale ontwikkelingsstudies * * * wia12 of wib1 8 Landinrichting * * wib1 + (na1 of sk1) wib1 + (na1 of sk1) 9 Levensmiddelentechnologie * * wib1 + na1 + sk1 wib1 + na1 + sk1 10 Milieukunde * * Wib1 + na1 +sk1 Wib1 +na1 + sk1 11 Moleculaire wetenschappen * * wib1 + na1 + sk1 wib1 + na1 + sk1 12 Plant- en gewaswetenschappen * * wib1 + na1 + sk1 wib1 + na1 + sk1 13 Technologie en milieumanagement * * wib1 + na1 wib1 + na1 14 Voeding en gezondheid * * wib1 + na1 + sk1 wib1 + na1 + sk1 Hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid NUMMER 31a december 1999

4 Natuur 1 Aardwetenschappen * * wib1 + na1 +sk1 wib1 + na1 + sk1 2 Algemene Natuurwetenschappen * * wib1 + (na1 of sk1) wib1 + (na1 of sk1) 3 Bedrijfswiskunde en informatica * * wib1 wib1 4 Biologie bi12 * # # 5 Farmaceutische wetenschappen * * wib1 + na1 +sk1 wib1 + na1 + sk1 6 Farmacie * * wib1 + na1 +sk1 wib1 + na1 + sk1 7 Informatica * wib12 wib12 wib12 8 Informatiekunde * *. * wia12 of wib1 10 Kunstmatige intelligentie * * * wia12 of wib1 11 Kunstmatige intelligentie aan de * * wib12 wib12 Universiteit Maastricht 12 Milieu-natuurwetenschappen * * wib1 + na1 + sk1 wib1 + na1 + sk1 13 Natuur- en sterrenkunde * wib12 wib12 + na12 wib12 + na12 13 Scheikunde * * wib1 + na1 +sk1 wib1 + na1 + sk1 14 Wiskunde en statistiek * wib12 wib12 wib12 Recht 1 Fiscaal recht 2 Internationaal en Europees recht 3 Juridische bestuurswetenschappelijke opleiding 4 Juridisch-politiekwetenschappelijke opleiding 5. Nederlands recht 6. Notarieel recht NUMMER 31a december 1999 Hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid

5 Taal en cultuur 1 Algemene Cultuurwetenschappen 2 Algemene opleiding godgeleerdheid 3 Arabische, Nieuwperzische en Turkse talen en culturen 4 Archeologie en Prehistorie 5 Beleid en bestuur in internationale organisaties 6 Communicatie- en Informatiewetenschappen 7 Duitse taal en cultuur 8 Dutch studies 9 Egyptische taal en cultuur 10 Engelse taal en cultuur 11 Europese studies 12 Finoegrische talen en culturen 13 Franse taal en cultuur 14 Friese taal- en letterkunde 15 Geschiedenis 16 Godgeleerdheid La + gr la + gr la + gr la + gr 17 Griekse en Latijnse taal en cultuur La + gr la + gr la + gr la + gr 18 Italiaanse taal- en cultuur 19 Keltische talen en cultuur 20 Kunstgeschiedenis 21 Latijnse Taal en Cultuur 22 Literatuurwetenschap 23 Muziekwetenschap 24 Nederlandse Taal en Cultuur 25 Nieuw-Griekse Taal en Cultuur 26 Oudheidkunde 27 Portugese Taal en Cultuur 28 Religie- en levensbeschouwing 29 Roemeense Taal en Cultuur 30 Romaanse talen en culturen 31 Scandinavische talen en culturen 32 Semitische talen en culturen 33 Slavische talen en culturen 34 Spaanse taal en cultuur 35 Taal- en cultuurstudies 36 Taalwetenschap 37 Talen en culturen van Afrika 38 Talen en culturen van China 39 Talen en culturen van het Nabije en Midden-oosten 40 Talen en culturen van Indiaans Amerika Hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid NUMMER 31a december 1999

6 41 Talen en culturen van Japan 42 Talen en culturen van Korea 43 Talen en culturen van Latijns-Amerika/ Spaans 44 Talen en culturen van Zuid en Centraal Azië 45 Talen en culturen van Z.O.Azie en Oceanie 46 Theater-, film- en televisiewetenschap 47 Wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing 48 Wijsbegeerte 49 Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied NUMMER 31a december 1999 Hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid

7 Techniek 1 Bedrijfsinformatietechnologie * wib12 wib12 wib12 2 Biomedische technologie * * wib12 + na1 wib12 + na1 3 Bouwkunde * wib12 wib12 + na1 wib12 + na1 4 Civiele techniek * wib12 wib12 + na12 wib12 + na12 5 Elektrotechniek * wib12 wib12 + na12 wib12 + na12 6 Geodesie * wib12 wib12 + na12 wib12 + na12 7 Industrieel ontwerpen * wib12 wib12 + na12 wib12 + na12 8 Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek * wib12 wib12 + na12 wib12 + na12 9 Maritieme techniek * wib12 wib12 + na12 wib12 + na12 10 Materiaalkunde * wib12 wib12 + na12 wib12 + na12 11 Milieu-technische wetenschappen * wib12 wib12 + na12 wib12 en na12 12 Scheikundige technologie * wib12 wib12 + na1 + sk1 wib12 + na1 +sk1 13 Techniek en maatschappij* * wib1 + na1 wib1 + na1 14 Technische aardwetensch. * wib12 wib12 + na12 wib12 + na12 15 Technische bedrijfskunde * * wib1 + na1 wib1 + na1 16 Technische bestuurskunde * wib12 wib12 + na12 wib12 + na12 17 Technische informatica * wib12 wib12 wib12 18 Technische natuurkunde * wib12 wib12 + na12 wib12 + na12 19 Technische wiskunde * wib12 wib12 wib12 20 Telematica * wib12 wib12 wib12 21 Werktuigbouwkunde * wib12 wib12 + na12 wib12 + na12 C. De eisen genoemd in bijlage A, onder Natuur, onder3 worden als volgt gewijzigd: 3 Bedrijfswiskunde en informatica * * wib1 # D. Bijlage B wordt als volgt gewijzigd: Artikel II. De Regeling onderwijs wordt als volgt gewijzigd: 1. Onder 1, onder Techniek (instroom met een havodiploma), vervallen onder N+G, onder1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 28, 30, 31, 34, 36 en 37 de eisen: wib12 en na12. Deze worden gewijzigd in *. 2. Onder 1, onder Techniek (instroom met een havodiploma), vervallen onder N+G, onder6, 24, 25, 27 en 38 de eisen: wib12. Deze worden gewijzigd in *. A. Artikel 3 komt als volgt te luiden: a. Opleidingen op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving: 1. bedrijfs- en consumentenwetenschappen: wiskunde A of wiskunde 2. biologie: scheikunde en een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde; 3. biotechnologie: natuurkunde en scheikunde; Hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid NUMMER 31a december 1999

8 4. bodem, water en atmosfeer: natuurkunde en scheikunde; 5. bos- en natuurbeheer: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast een van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie; 6. dierwetenschappen: scheikunde en een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde; 7. internationale ontwikkelingsstudies: wiskunde A of wiskunde 8. landinrichting: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast een van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie; 9. levensmiddelentechnologie: natuurkunde en scheikunde; 10. milieukunde: scheikunde en daarnaast een van de vakken wiskundea, wiskundeb, natuurkunde; 11. moleculaire wetenschappen: natuurkunde en scheikunde; 12. plant- en gewaswetenschappen: scheikunde en een van de vakken wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde; 13. technologie en milieumanagement: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; 14. voeding en gezondheid: natuurkunde en scheikunde. b. Opleidingen op het gebied van de natuur: 1. aardwetenschappen: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; 2. algemene natuurwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast een van de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, en aan de Katholieke Universiteit Nijmegen: wiskunde B en natuurkunde; 3. bedrijfswiskunde en informatica: wiskunde 4. biologie: biologie en scheikunde; 5. farmaceutische wetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam: wiskunde B en natuurkunde, aan de Universiteit te Leiden: biologie en scheikunde, en aan de Rijksuniversiteit te Groningen: natuurkunde en scheikunde; 6. farmacie: natuurkunde en scheikunde; 7. informatica: wiskunde B en natuurkunde; 8. informatiekunde aan Universiteit van Amsterdam en de Katholieke Universiteit Brabant: wiskunde A of wiskunde B, en aan de Vrije Universiteit Amsterdam: wiskunde B, 9. Kunstmatige intelligentie aan de Universiteit Maastricht: wiskunde B en natuurkunde, en aan de overige universiteiten wiskunde A of wiskunde 10. milieu-natuurwetenschappen: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde of scheikunde; 11. natuur- en sterrenkunde: wiskunde B en natuurkunde; 12. scheikunde: wiskunde B en natuurkunde; 13. wiskunde en statistiek aan de Universiteit van Amsterdam: wiskunde B, en aan de overige universiteiten: wiskunde B en natuurkunde. c. Opleidingen op het gebied van de techniek: c alle opleidingen: wiskunde B en natuurkunde d. Opleidingen op het gebied van de gezondheidszorg: 1. algemene gezondheidswetenschappen, met uitzondering van Universiteit van Utrecht: wiskunde A of wiskunde 2. bewegingswetenschappen: natuurkunde en scheikunde; 3. bio-medische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam: biologie en scheikunde, en aan de overige universiteiten: natuurkunde en scheikunde; 4. diergeneeskunde: natuurkunde en scheikunde; 5. geneeskunde: natuurkunde en scheikunde; 6. medische informatiekunde: wiskunde A of wiskunde B en daarnaast natuurkunde; 7. milieugezondheidswetenschappen: wiskunde A of wiskunde 8. Socio-medische wetenschappen: natuurkunde en scheikunde; 9. tandheelkunde: natuurkunde en scheikunde e. Opleidingen op het gebied van de economie: 1. actuariële wetenschappen: wiskunde A of wiskunde B 2. bedrijfswetenschappen: wiskunde A of wiskunde B, met uitzondering van bedrijfswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam: economische wetenschappen I en recht of economische wetenschappen II en recht en daarnaast Engels; 3. domeingerichte economie: wiskunde A of wiskunde 4. econometrie en operationele research: wiskunde A of wiskunde 5. economie: wiskunde A of wiskunde 6. fiscale economie: wiskunde A of wiskunde 7. informatica en economie: wiskunde A of wiskunde 8. japankunde: economische wetenschappen1 en recht. f. Opleidingen op het gebied van gedrag en maatschappij: 1. algemene sociale wetenschappen: wiskunde A of wiskunde 2. beleids- en organisatiewetenschappen: wiskunde A of wiskunde 3. bestuurskunde, met uitzondering van de Katholieke Universiteit Brabant en de Universiteit Utrecht: wiskunde A of wiskunde 4. communicatiewetenschap: wiskunde A of wiskunde 5. culturele antropologie en sociologie der nietwesterse samenlevingen: wiskunde A of wiskunde B NUMMER 31a december 1999 Hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid

9 6. milieu-maatschappijwetenschappen: wiskunde A of wiskunde 7. onderwijskunde: wiskunde A of wiskunde 8. pedagogische wetenschappen: wiskunde A of wiskunde 9. personeelwetenschappen: wiskunde A of wiskunde 10. politicologie: wiskunde A of wiskunde 11. psychologie: wiskunde A of wiskunde 12. psychologie vanuit biologisch en cognitivistisch perspectief: wiskunde A of wiskunde 13. sociaal-ruimtelijke wetenschappen: Wiskunde A of wiskunde 14. sociologie: wiskunde A of wiskunde 15. technische planologie: wiskunde A of wiskunde 16. vrijetijdswetenschappen: wiskunde A of wiskunde B. g. opleidingen op het gebied van de taal en cultuur: 1. godgeleerdheid: Latijnse taal en letterkunde en Griekse taal en letterkunde; 2. Griekse en Latijnse taal en cultuur: Latijnse taal en letterkunde en Griekse taal en letterkunde. B. In artikel 3, onder e, onder2, vervalt, met uitzondering van bedrijfswetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam: economische wetenschappen I en recht of economische wetenschappen II en recht en daarnaast Engels. Artikel III. 1. Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in Uitleg OCenW-Regelingen. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van het studiejaar , met uitzondering van artikel I, onder C, en artikel II, onder B, die in werking treden per studiejaar De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. L.M.L.H.A. Hermans Toelichting Algemeen De regeling nadere onderwijs bepaalt welke eisen er naast het havo of vwo-diploma gesteld worden aan aanstaande studenten. Deze eisen zijn geformuleerd in termen van profieleisen, met eventueel aanvullende eisen ten aanzien van het vrije deel (vakken en andere programma-onderdelen). Voor degenen die nog het oude systeem volgen in het voortgezet onderwijs zijn de eisen geformuleerd in termen van vakkenpakketeisen. In het wetenschappelijk onderwijs heeft een herordening van het opleidingenaanbod plaatsgevonden. Dit heeft tot gevolg dat per studiejaar een aantal opleidingen is samengevoegd en er sommige opleidingen van naam zijn veranderd. De in de bestaande regeling opgenomen opleidingen corresponderen daardoor niet meer met de feitelijke opleidingen. De regeling heeft als uitgangspunt dat voor opleidingen met dezelfde naam ook dezelfde nadere vooropleidingseisen gelden. Dit vanuit de gedachtengang dat opleidingen met een gelijke naam ook qua inhoud van het curriculum overeenkomsten vertonen. Verder is dit in de voorlichting naar aanstaande studenten helder en duidelijk. Ten slotte voorkomt het eventuele problemen bij de uitvoering van landelijke fixi in het wetenschappelijk onderwijs. Een ander belangrijk uitgangspunt betreft het gerechtvaardigd vertrouwen van aanstaande studenten. Leerlingen die hun pakket/profiel gekozen hebben in de veronderstelling dat ze met die keuze toegang hebben tot een bepaalde opleiding mogen in hun anticipatie niet worden beschaamd. Bijverzwaring van de eisen is daarom altijd een anticipatietermijn van twee jaar in acht genomen. In artikel 2 van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs1998 staan deze uitgangspunten verwoord. Beide uitgangspunten blijven gehandhaafd. Tegelijkertijd is er voor gekozen om gedurende een overgangsfase instellingen de mogelijkheid te bieden om het programma aan te passen aan eventuele andersoortige instroom. Immers, daar waar verschillende opleidingen zijn samengevoegd tot1 opleiding, geven alle nadere vooropleidingseisen van een van de oude opleidingen toegang tot deze opleiding. Voor de profieleisen en vakkenpakketeisen zijn verschillende regimes. Gedurende een periode van twee jaar mogen de profieleisen voor een bepaalde opleiding per instelling verschillen. Voorwaarde is dat deze voor de conversie ook verschilden, zodat leerlingen hun kansen niet beperkt zien worden. De opleidingen waarop zijgeanticipeerd hadden blijven allemaal toegankelijk voor hen; alleen de uitbreiding van het aantal instellingen dat sinds de herordening de (op hoger niveau geaggrereerde) opleiding van keuze verzorgt, wordt twee jaar uitgesteld. Na die (gewennings- )periode dienen de profieleisen per opleiding weer gelijkluidend te zijn. Aan een opleiding met dezelfde naam zijn Hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid NUMMER 31a december 1999

10 dan weer dezelfde eisen verbonden. Uitvoerig overleg tussen de instellingen heeft geresulteerd in constructieve voorstellen. Concreet zal slechts voor één opleiding (kunstmatige intelligentie) deze overgangsfase nodig zijn. In de Wet profielen vo is voorzien in een overgangstraject. Een aanstaande student die in het bezit is van een oud vwo- of havo-diploma, gebaseerd op een systeem van vakkenpakketten, houdt op grond van dat getuigschrift toelatingsrecht tot het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijsonderwijs tot en met het studiejaar Ook de vakkenpakketeisenregeling blijft tot die datum in stand. Dit impliceert dat ook deze regeling aangepast moet worden aan het herordende opleidingenaanbod in het wetenschappelijk onderwijs. Daar waar er vakkenpakketeisen voor eenzelfde opleiding verschillen per instelling, zullen deze verschillen niet na twee jaar worden opgeheven. Vanaf2002 is er geen reguliere uitstroom meer van vwo-leerlingen met een diploma op grond van een vakkenpakket. Voor de beperkte instroom aan de universiteit met een dergelijk diploma en voor de korte periode dat dit nog mogelijk is, heb ik het niet nodig geacht deze eisen verder te harmoniseren. I. Artikelsgewijze toelichting In de bijlage A wordt per opleiding aangegeven welke eisen worden gesteld aan de inschrijving. Per opleiding geeft in beginsel ten minste één profiel rechtstreekse toelating. Indien de aanstaande student niet beschikt over het profiel dat rechtstreeks toegang geeft tot een opleiding, kan hijtoegang hebben op grond van een ander profiel aangevuld met een aantal voorgeschreven vakken. Verklaring van in de tabel gebruikte afkortingen en symbolen Profielen N & T N & G E & M C & M profiel natuur en techniek profiel natuur en gezondheid profiel economie en maatschappij profiel cultuur en maatschappij * dit profiel geeft toelatingsrecht voor de betreffende opleiding, zonder aanvullende vakkeneisen # dit profiel geeft geen toelatingsrecht voor de betreffende opleiding (ook niet in combinatie met bepaalde vakken in het vrije deel). Indien de aanstaande student naast zijn profiel nog een of enkele vakken moet hebben gevolgd, zijn deze vakken als volgt weergegeven: bi1 biologie 1 bi12 biologie 1,2 ec1 economie 1 gr Grieks la Latijn na1 natuurkunde 1 na12 natuurkunde 1,2 sk1 scheikunde 1 wia12 wiskunde A1,2 wib1 wiskunde B1 wib12 wiskunde B1,2 Ten overvloede zijopgemerkt dat de notatie overeenkomstig het Inrichtingsbesluit WVO is: Daar waar een deelvak 1 moet worden aangevuld tot het volledige vak, is dit aangegeven door vermelding van het gehele vak12. Aan de eis van een deelvak1 wordt altijd mede voldaan met het gehele betreffende vak1,2. A. Uit de citeertitel is het jaartal1998 verwijderd. Hierdoor wordt voorkomen dat het beeld zou kunnen ontstaan dat de regeling niet aangepast zou zijn aan de herordende wo-opleidingen. B. De aanwijzing van de nadere vooropleidingseisen geschiedt in de bijlagen. Bijlage A bevat de wetenschappelijke opleidingen Allereerst is een groot aantal namen aangepast, omdat opleidingen zijn samengevoegd of naamswijziging hebben ondergaan. Verder zijn er inhoudelijke wijzigingen van de eisen bij een beperkt aantal opleidingen. Voor de opleiding Actuariële wetenschappen en de opleiding Econometrie en operationele research gold dat bijelk profiel er nog specifieke eisen ten aanzien van het vrije deel werken gesteld. De herordening is aanleiding geweest om de specifieke eisen bijtwee profielen te laten vervallen. Nu geven de profielen N+T en N+G direct toegang. Verder zijn de eisen voor de opleiding bedrijfswiskunde en informatica inhoudelijk aangepast In bijlage A zijn nu ook de opleidingen waarvan de propedeuse aan een andere opleiding wordt gevolgd opgenomen. Weliswaar geschiedt de aanmelding voor de desbetreffende opleiding in eerste instantie door aanmelding voor de opleiding waarvoor de propedeuse toelating geeft tot die post-propedeutische opleiding. Maar voor de vwo- NUMMER 31a december 1999 Hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid

11 leerling is het belangrijk om inzicht te hebben in de eisen die gesteld worden aan de opleiding van voorkeur. C. Toegang tot de opleiding bedrijfswiskunde en informatica zal niet meer mogelijk zijn met het profiel C+M. Omdat dit een verzwaring van de eisen betreft, treedt deze bepaling in werking na de anticipatietermijn, voor studiejaar D. Bijlage B: Ook in het hbo vindt er een beleidsmatige wijziging plaats: voor de opleidingen in de techniek geldt niet langer dat leerlingen met een profiel Natuur en Gezondheid in hun vrije deel wib12 of wib12 en na12 moeten hebben. Over het vak wib1 en na1 beschikken deze leerlingen omdat dat in het profieldeel is opgenomen. Deze aanpassing is mogelijk omdat de technische opleidingen veranderd zijn het aandeel gericht op het toepassen van exacte modellen, methoden en technieken is gegroeid waardoor het vermogen van studenten met een profiel Natuur en Gezondheid om in te kunnen instromen voldoende is om de opleiding met succes te voltooien. II A. De vakkenpakketeisen zijn ook omgezet naar de opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs zoals luidend per Zie het algemene deel. B. Voor de opleiding bedrijfswetenschappen aan de Vrije Universiteit te Amsterdam gelden andere vakkenpakketeisen dan voor deze opleiding aan andere universiteiten. Na de anticipatietermijn van twee jaar worden deze eisen gelijkgetrokken. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. L.M.L.H.A. Hermans Hoger onderwijs, onderzoek en wetenschapsbeleid NUMMER 31a december 1999

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2011, nr. DL/299780 houdende wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13500 1 september 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70643 17 december 2018 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2018, nr. HO&S/1439087,

Nadere informatie

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 01-09-2018 t/m heden Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A of B = Als je vak A of vak B hebt, voldoe je aan de eisen. A en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

code University University

code University University wo bachelor CROHO indien Bevoegdheid code beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen 56986 Aarde en economie 50668 Bodem,

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007

Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte studenten 2007 Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Regeling aanwijzing opleidingen in het hoger onderwijs inzake toelating deficiënte

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46672 23 augustus 2019 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2019, nr. HO&S/12963202,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36407 2 juli 2018 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2018, nr. HO&S/1371591, houdende

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22669 24 april 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 april 2017, nr. DUO/OND-2017/9529

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling

Nadere informatie

Pieter Duisenberg Voorzitter Vereniging van Universiteiten

Pieter Duisenberg Voorzitter Vereniging van Universiteiten Pieter Duisenberg Voorzitter Vereniging van Universiteiten Universitaire bachelor- en masteropleidingen HOOP-gebieden Techniek, Natuur & Landbouw (oktober 2017) HOOP-gebied Techniek Opleiding TUD TUE UT

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2016-2017 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2016-2017 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998

Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c scholen voor havo en vwo; c instellingen voor hoger onderwijs. verbindend voorschrift Datum: 10 september 1998 Kenmerk: HBO-1998/23977 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh 079-3232.666 Regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen

Indeling van opleidingsclusters in het hoger onderwijs naar ISCED-gebieden. Omschrijvingen 1 - Onderwijs 14 - Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde 142 - Pedagogische studies en onderwijskunde 14203 - Pedagogiek 14206 - Onderwijskunde 14209 - Overige pedagogische studies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 205 269 22 22oktober 2008 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2008, nr. HO&S/59402,

Nadere informatie

Cultuur en Maatschappij CM

Cultuur en Maatschappij CM Cultuur en Maatschappij CM Wiskunde C (of wiskunde A, positief advies nodig) Geschiedenis Maatschappijwetenschappen Eén van de vakken: Tekenen, Muziek, Frans of Duits Frans of Duits Latijnse taal en cultuur

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 VWO 2014 2015 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject Profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het VWO blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Overzicht profielen blz.

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015 DECANAAT INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO 7 januari 2015 Doel van deze presentatie De decanen: W. Bardoul - decaan M. Aarts - stagiaire decanaat Informatie over de profielen Het keuzetraject Traject

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 VWO 2015 2016 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject Profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het VWO blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Overzicht profielen blz.

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift HOenS/BS- 2009/135599 Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek bvh 079-3232.666 Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Studie & Werk Tabellen WO

Studie & Werk Tabellen WO Studie & Werk 2017 Tabellen WO Amsterdam, juni 2017 In opdracht van Elsevier Weekblad Studie & Werk 2017 De arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-alumni Statistische bijlage: tabellen wo ers Paul Bisschop

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen Algemeen Verbindend Voorschrift HOenS/BS- 2009/104932 Betreft de onderwijssector(en) Voortgezet onderwijs Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en Hoger onderwijs Informatie CFI/ICO vo 079-3232.444 bvh

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2019-2020 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2017-2018 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2018-2019 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 De vakken in het Gemeenschappelijk Deel : Deze vakken krijgen alle leerlingen Nederlands Engels Duits of Frans (!)

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 De vakken in het Gemeenschappelijk Deel : Deze vakken krijgen alle leerlingen Nederlands Engels Duits of Frans Maatschappijleer

Nadere informatie

Studie & Werk Tabellen WO

Studie & Werk Tabellen WO Studie & Werk 2018 Tabellen WO Amsterdam, juni 2018 In opdracht van Elsevier Weekblad Studie & Werk 2018 De arbeidsmarktpositie van hbo- en wo-alumni Statistische bijlage: tabellen wo ers Paul Bisschop

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL Hogeschool, Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van de NHL Hogeschool,

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie