Gerrit van der Veen College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gerrit van der Veen College"

Transcriptie

1 3 VWO Gerrit van der Veen College

2 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject Profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het VWO blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Overzicht profielen blz. 6 Tips bij het kiezen blz. 7 Vooropleidingseisen WO blz. 8 Handige websites blz. 13

3 Voorwoord Amsterdam, oktober 2014 Geachte ouders/verzorgers, Beste jongens en meisjes, Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze. Alle leerlingen in de derde klas kiezen namelijk een profiel. Deze profielkeuze heeft invloed op het soort en het aantal opleidingen dat je na je examen kunt volgen. Vandaar dat in dit boekje ook de eisen zijn opgenomen die vervolgopleidingen in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs stellen aan het vwo-diploma. Deze speciale Profielwijzer 3 VWO is bedoeld als een steuntje in de rug om je bij jouw keuze te helpen. We hebben geprobeerd om de belangrijkste informatie op een duidelijke en overzichtelijke manier op papier te zetten. De gegevens in deze brochure hebben betrekking op onze school en kunnen daardoor afwijken van andere scholen. Verder is heel veel informatie te vinden in het programma Qompas Profielkeuze dat in de mentorles wordt gebruikt. Ook in onze schoolgids staat informatie over de Tweede Fase. Volgend jaar in 4 VWO krijgen jullie en je ouders meer te horen over hoe alles precies in zijn werk gaat in de bovenbouw. Mochten er vragen zijn, dan zijn we altijd bereid die te beantwoorden. We wensen je veel succes met je profielkeuze! Mevr. L. Blankers De heer B. Menkveld decanen Gerrit van der Veen College Tel

4 Traject Profielkeuze Via het VWO stroom je door naar het Wetenschappelijk Onderwijs (WO) of het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). In de Tweede Fase word je voorbereid op het hoger onderwijs. Het HBO is een vierjarige bacheloropleiding en leidt op voor hogere- en middenkader functies bij bedrijven en organisaties. Op de universiteit volg je eerst een driejarige bacheloropleiding en rond je je studie af met een masteropleiding. Op de universiteit ligt de nadruk meer op wetenschappelijk onderzoek. Door je profielkeuze bepaal je de studierichting die je straks in het WO of HBO gaat volgen. Bij dit keuzeproces hoort ook een tijdpad: oktober januari: Qompas Profielkeuze (door de mentor tijdens de mentorlessen) november 2015 Profielwijzer ma. 12 januari 2015 Voorlichtingsavond profielkeuze voor ouders en leerlingen do 29 januari 2015 Profielkeuzemarkt do 12 februari 2015 Beroepenmarkt Wat doe je voor de kost? vrij 20 februari 2015 vakdocenten voeren advies in in Magister maart 2015 leerlingen voeren definitieve profielkeuze in in Qompas di 14 april 2015 ouderspreekmiddag/avond mentor i.v.m. zorg en problemen profielkeuze (school nodigt uit) vrij 17 april 2015 uiterste datum inleveren profielkeuzeformulier ondertekend door ouders Doorstromen naar een andere onderwijsinstelling is strikt gebonden aan wettelijke voorschriften. Informeer daarom altijd vooraf aan welke eisen voldaan moet worden. WO Master Bachelor HBO Bachelor VWO Tweede Fase

5 De Tweede Fase in het VWO De vier profielen Een profiel is een groep vakken die samen voorbereiden op verwante opleidingen in het hoger onderwijs. De leerlingen in 3 VWO kunnen kiezen uit vier profielen: Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Techniek (N&T) Natuur en Gezondheid (N&G) Cultuur & Maatschappij en Economie & Maatschappij noemen we de Maatschappijstroom. Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid noemen we de Natuurstroom. Elk van de profielen is opgebouwd uit een drietal onderdelen: een gemeenschappelijk deel een profieldeel een keuzedeel Het gemeenschappelijke deel Het gemeenschappelijke deel van het profiel is het deel van het onderwijsprogramma dat voor alle leerlingen gelijk is. Dit is bijna de helft van het totale studieprogramma. In het gemeenschappelijke deel zit een aantal bekende vakken zoals Nederlands, Engels, Frans/Duits maar ook een aantal nieuwe onderdelen, zoals de vakken Algemene Natuurwetenschappen (ANW) en Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), het Profielwerkstuk en Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Het profieldeel Het profieldeel is hetgeen de leerling kiest. Elk profieldeel bestaat uit drie verplichte met elkaar samenhangende vakken. Het profieldeel van Natuur en Techniek (N&T) bevat bijvoorbeeld de vakken Wiskunde B, Natuurkunde en Scheikunde en het profieldeel van Economie en Maatschappij (E&M) bevat Wiskunde A, Economie en Geschiedenis. Het keuzedeel Het keuzedeel bestaat uit één profielkeuzevak en één vak in de vrije ruimte. GEMEENSCHAPPELIJK DEEL 50% PROFIELDEEL 30% Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Techniek Natuur & Gezondheid KEUZEDEEL 20%

6 Examen Hieronder staat aangegeven welke vakken een school- en / of centraal examen hebben: VWO School Examen Centraal Examen Nederlands Engels Frans of Duits Algemene Natuurwetenschappen (ANW) Maatschappijleer Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) Kunstmodule Filosofiemodule Lichamelijke Opvoeding (LO) Profielwerkstuk Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Frans of Duits Geschiedenis Economie Filosofie Wiskunde C Wiskunde A Wiskunde B Scheikunde Natuurkunde Biologie Aardrijkskunde Kunstvak (Muziek of Beeldend of Theater) x Niet alle vakken heb je drie jaar lang. In 4 VWO worden de volgende vakken afgesloten: Algemene Natuurwetenschappen Kunstmodule Filosofiemodule In 5 VWO worden de volgende vakken afgesloten: Maatschappijleer Culturele en Kunstzinnige Vorming -4-

7 Regels profielkeuze Bepalend voor de profielkeuze in de tweede fase is het overgangsrapport in klas 3. (Voor de bevorderingsregels van klas 3 naar 4 zie de website onderwijs, bevorderingsnormen) 1) Indien een leerling bevorderd wordt naar klas 4 en voldoet aan alle regels en bepalingen, mag hij/zij het profiel van eigen voorkeur kiezen. Let wel: kiest een leerling de vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde, dan moet het gemiddelde voor deze vakken samen een 7.0 zijn, berekend op basis van de niet-afgeronde cijfers. 2) Op het GVC wordt gewerkt met een vrij brede band van bespreekgevallen. Indien een leerling tekortpunten op zijn/haar overgangsrapport heeft, is de kans groot dat hij of zij onder voorwaarden bevorderd wordt naar klas 4. Een van die voorwaarden kan zijn dat een leerling niet het profiel van eigen keuze mag kiezen. 3) Het kan zijn dat een leerling voldoet aan alle bepalingen, bevorderd wordt naar klas 4 en de rapportvergadering toch vindt dat de leerling er verstandig aan doet om een ander profiel te kiezen. De ouders krijgen in dat geval het advies van de rapportvergadering overgebracht. Indien de ouders desondanks vasthouden aan de profielkeuze, krijgen zij een brief van de school dat de profielkeuze de verantwoordelijkheid van de ouders is. Ouders dienen deze brief te ondertekenen voor akkoord. -5-

8 VWO PROFIELKEUZEFORMULIER Gemeenschappelijk deel Nederlands Engels Fa of Du Algemene Natuurwetenschappen (ANW) Maatschappijleer Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV) Kunstmodule Filosofiemodule Lichamelijke Opvoeding Profielwerkstuk Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Profieldeel O C&M O E&M O N&G O N&T Wis C of Wis A Wis A Wis A of Wis B Wis B Gs Ec Sk Na O Kunstvak MU of O Kunstvak BE of Gs Bio Sk O Kunstvak DR Profielkeuzedeel C&M E&M N&G N&T O Ak O Ak O Ak O Ec O Kunstvak MU O Na O Kunstvak BE Bio O Kunstvak DR O Fa O Du Vrije deel C&M E&M N&G N&T O Fa O Ak O Ak O Ak O Du O Kunstvak MU O Na O Kunstvak MU O Ak O Kunstvak BE O Kunstvak MU O Kunstvak BE O Ec O Kunstvak DR O Kunstvak BE O Kunstvak DR O Fil O Fa O Kunstvak DR O Ec O Du O Ec O Fil O Fil O Fil - 6 -

9 Tips bij het kiezen Zelfkennis is belangrijk! Voordat je een profiel kiest zul je eerst moeten nadenken over jezelf, je belangstelling en je toekomstbeeld. Stel een aantal vragen over jezelf: Wie ben ik? Welke vakken vind ik leuk? In welke vakken ben ik goed? Wat doe ik graag in mijn vrije tijd? Werk ik graag samen met mensen? Of liever alleen? Wat zou ik later graag willen worden? De beste manier om met deze vragen om te gaan is: erover te praten met je ouders, je vrienden, klasgenoten, leraren, je mentor en je decaan! Wees nieuwsgierig naar alle vakken, alle profielen! Kies dus geen profiel omdat een vriend of vriendin dat ook kiest. Kies een profiel omdat je daar talent voor hebt, het aansluit bij je toekomstplannen! Denk goed na over de keuzemogelijkheden! Denk goed na over de keuzemogelijkheden, ook binnen een profiel. Kies je bijvoorbeeld het profiel C&M met wiskunde C en economie als keuzevak, dan kun je geen wetenschappelijk studie economie volgen maar wel bijna alle economische opleidingen in het hbo! Bedenk ook dat voor een aantal universitaire studies in de sector Rechten het verstandig is om economie als keuzevak te kiezen. Kies je het profiel N&G zonder natuurkunde, dan moet je je realiseren dat een vervolgstudie aan de universiteit in de sectoren natuur en gezondheid NIET tot de mogelijkheden behoort. Voor een studie in deze sectoren heb je namelijk natuurkunde nodig! Kies je het vak natuurkunde, dan geven wij je als school bovendien het advies om wiskunde B te kiezen. Het eindexamenprogramma natuurkunde omvat namelijk een aantal onderwerpen die gerelateerd zijn aan wiskunde B. Voor sommige studies op het gebied van talen of communicatie kan een 3 e vreemde taal heel nuttig zijn. moderne Verderop in dit boekje vind je een overzicht van de vooropleidingseisen van het Wetenschappelijk Onderwijs (WO). -7-

10 Denk alvast na over wat je later wilt worden! Cultuur en Maatschappij C&M hoort bij WO-opleidingen in de sectoren Gedrag en Maatschappij, Taal en Cultuur en Recht. Voorbeelden van opleidingen in het WO zijn: Communicatiewetenschap, Psychologie, Sociologie, Bestuurskunde, Politicologie, Recht en de studierichtingen Taal en Cultuur. Voorbeelden van opleidingen in het HBO zijn: Nederlandse Film en Televisie Academie (NFTA), Museologie (Reinwardt Academie), Kunstacademie, Dans, Muziek, Pabo, lerarenopleiding, Sociaal maatschappelijk werk, Communicatie, Hogere Hotelschool en de School voor Journalistiek. Kort samengevat. C&M past bij je als je: goed bent in talen je goed kunt inleven in anderen sociaal betrokken bent artistiek bent wilt werken in de media Economie en Maatschappij E&M hoort bij WO-opleidingen in de sector Economie. Maar met dit profiel kun je ook alle universitaire studies in de sectoren Gedrag en Maatschappij, Taal en Cultuur en Recht volgen. Voorbeelden van opleidingen in het WO zijn: Economie, Accountancy en Controlling, Bedrijfskunde, Bestuurskunde, Bedrijfseconomie, Recht. Voorbeelden van opleidingen in het HBO zijn: Hoger Economisch Onderwijs (HEO, vroeger: HEAO): Accountancy (AC), Bedrijfseconomie (BE), Commerciële Economie (CE), Financial Service Management (FSM), Fiscale Economie (FE), enz. Communicatie, HBO Rechten en Vrijetijdsmanagement. Kort samengevat. E&M past bij je als je: goed bent met cijfers graag organiseert en leiding geeft zakelijk ingesteld bent graag dingen onderzoekt een ondernemend type bent -8-

11 Natuur en Gezondheid N&G hoort bij de sectoren Gezondheidszorg (mèt natuurkunde) en Landbouw/Milieu (sommige mèt natuurkunde). Voorbeelden van opleidingen in het WO zijn: Biotechnologie, Geneeskunde, Tandheelkunde, Diergeneeskunde, Farmacie, Levensmiddelentechnologie Voorbeelden van opleidingen in het HBO zijn: Verpleegkunde, Fysiotherapie, Mondhygiëne, Voeding & Diëtetiek, Dier- en Veehouderij, Biotechnologie, Milieukunde, Diergezondheidszorg, Land- en watermanagement, Voedingsmiddelentechnologie. N&G past bij je als je: graag mensen helpt en verzorgt belangstelling hebt voor gezondheidszorg, sport, planten en dieren graag dingen onderzoekt graag problemen oplost aanleg hebt voor exacte vakken Natuur en Techniek N&T behoort bij de sectoren Natuur en Techniek. Voorbeelden van opleidingen in het WO zijn: Aardwetenschappen, Bouwkunde, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechnologie, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, Technische Informatica, Natuurkunde. Voorbeelden van opleidingen in het HBO zijn: Autotechniek, Aviation, Bio-informatica, Bouwkunde, Chemische technologie, Elektrotechniek, Grafimediatechnologie, Milieukunde, Industrieel product ontwerpen, Maritiem Officier, Ruimtelijke Ordening. N&T past bij je als je: goed bent in rekenen belangstelling hebt voor techniek en milieu graag wilt weten hoe iets in elkaar zit graag dingen onderzoekt aanleg hebt voor exacte vakken aanleg hebt voor ontwerpen en (technisch) tekenen -9-

12 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie Nr Opleidingen N & T N & G E & M C & M 1. Accountancy en Controlling Ja Ja Ja Nee 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie Ja Ja Ja Nee 4. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Nee 5. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Nee 6. Bedrijfswetenschappen Ja Ja Ja Nee 7. Business administration/ Ja Ja Ja Nee Bedrijfskunde 8. Business studies Ja Ja Ja Nee 9. Econometrics Ja Wi B Nee Nee 10. Econometrics and Operations Ja Wi B Nee Nee Research 11. Econometrie en Besliskunde Ja Wi B Nee Nee 12. Econometrie en Operationele Ja Wi B Nee Nee Research 13. Economics Ja Ja Ja Nee 14. Economie Ja Ja Ja Nee 15. Economie en Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Nee 16. Economie en Bedrijfskunde Ja Ja Ja Nee 17. Economie en Informatica Ja Ja Ja Nee 18. Economie en management Ja Ja Ja Nee 19. Fiscale economie Ja Ja Ja Nee 20. International Business Ja Ja Ja Nee 21. International Business Administration Ja Ja Ja Nee 22. International Economics and Business Ja Ja Ja Nee 23. International Economics and Finance Ja Ja Ja Nee 24. Technologie management Ja Ja Ja Nee Gedrag en Maatschappij Nr Opleidingen N & T N & G E & M C & M 1. Algemene sociale wetenschappen Ja Ja Ja Ja 2. Bachelor University College Maastricht Ja Ja Ja Ja 3. Bestuur en organisatie Ja Ja Ja Ja 4. Bestuurskunde Ja Ja Ja Ja 5. Communicatiewetenschap Ja Ja Ja Ja 6. Criminologie Ja Ja Ja Ja 7. Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie Ja Ja Ja Ja 8. Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies Ja Ja Ja Ja 9. Culturele Antropologie en Sociologie Ja Ja Ja Ja der Niet-Westerse Samenlevingen 10. European Studies Ja Ja Ja Ja 11. Gedrag en samenleving Ja Ja Ja Ja 12. Milieu-maatschappij-wetenschappen Ja Ja Ja Ja 13. Onderwijskunde Ja Ja Ja Ja 14. Organisatiewetenschappen Ja Ja Ja Ja 15. Pedagogische wetenschappen Ja Ja Ja Ja

13 16. Personeelswetenschappen Ja Ja Ja Ja 17. Planologie Ja Ja Ja Ja 18. Politicologie Ja Ja Ja Ja 19. Psychologie Ja Ja Ja Ja 20. Sociaal-Culturele Wetenschappen Ja Ja Ja Ja 21. Sociale Geografie Ja Ja Ja Ja 22. Sociale Geografie en Planologie Ja Ja Ja Ja 23. Sociologie Ja Ja Ja Ja 24. Technische Planologie Ja Ja Ja Nee 25. Vrijetijdswetenschappen Ja Ja Ja Ja Gezondheidszorg Nr Opleidingen N & T N & G E & M C & M 1. Algemene Ja Ja Ja Ja gezondheidswetenschappen 2. Bewegingswetenschappen Ja Na Nee Nee 3. Biomedische wetenschappen Ja Na Nee Nee 4. Diergeneeskunde Ja Na Nee Nee 5. European Public Health Ja Ja Ja Ja 6. Geneeskunde Ja Na Nee Nee 7. Gezondheid en leven Ja Ja Nee Nee 8. Gezondheidswetenschappen Ja Ja Ja Ja 9. Klinische technologie Ja Na Nee Nee 10. Medische Informatiekunde Ja Na Nee Nee 11. Tandheelkunde Ja Na Nee Nee Landbouw en Natuurlijke omgeving Nr Opleidingen N & T N & G E & M C & M 1. Agrotechnologie Ja Na Nee Nee 2. Bedrijfs- en Ja Ja Ja Nee Consumentenwetenschappen 3. Biologie Ja Na Nee Nee 4. Biotechnologie Ja Ja Nee Nee 5. Bodem, Water en Atmosfeer Ja Wi B + Na Nee Nee 6. Bos- en natuurbeheer Ja Ja Ak Nee 7. Dierwetenschappen Ja Ja Nee Nee 8. Economie en Beleid Ja Ja Ja Nee 9. Gezondheid en Maatschappij Ja Ja Ja Nee 10. Internationaal Land- en Ja Wi B + Na Nee Nee ruimtelijke ordening 11. Internationale Ontwikkelingsstudies Ja Ja Ja Nee 12. Landschapsarchitectuur en Ja Ja Ja Nee Ruimtelijke planning 13. Levensmiddelentechnologie Ja Ja Nee Nee 14. Milieukunde Ja Wi B + Na Nee Nee 15. Moleculaire Levenswetenschappen Ja Na of Wi B Nee Nee 16. Plantenwetenschappen Ja Ja Nee Nee 17. Toegepaste Communicatiewetenschap Ja Ja Ja Ja 18. Levensmiddelentechnologie Ja Ja Nee Nee

14 Natuur Nr Opleidingen N & T N & G E & M C & M 1. Aarde en economie Ja Ja Ja Nee 2. Aardwetenschappen Ja Wi B + Na Nee Nee 3. Algemene natuurwetenschappen Ja Wi B + Na Nee Nee 4. Bedrijfswiskunde en Informatica Ja Wi B Nee Nee 5. Beta-gamma Ja Wi B + Na Nee Nee 6. Bio-exact Ja Wi B + Na Nee Nee 7. Biofarmaceutische wetenschappen Ja Ja Nee Nee 8. Biologie Ja Na Nee Nee 9. Farmaceutische wetenschappen Ja Na Nee Nee 10. Farmacie Ja Na Nee Nee 11. Informatica Ja Wi B Nee Nee 12. Informatica/Kennistechnologie/ICT Ja Wi B Nee Nee 13. Informatiekunde Ja Ja Ja Nee 14. Kunstmatige intelligentie Ja Ja Ja Nee 15. Life Science and Technology Ja Wi B + Na Nee Nee 16. Medische Natuurwetenschappen Ja Wi B + Na Nee Nee 17. Milieu-natuurwetenschappen Ja Wi B + Na Nee Nee 18. Moleculaire Levenswetenschappen Ja Wi B + Na Nee Nee 19. Molecular Science and Technology Ja Wi B + Na Nee Nee 20. Natuur- en Sterrenkunde Ja Wi B + Na Nee Nee 21. Natuurkunde Ja Wi B + Na Nee Nee 22. Natuurwetenschappen Ja Wi B + Na Nee Nee 23. Psychobiologie Ja Ja Nee Nee 24. Scheikunde Ja Wi B + Na Nee Nee 25. Sterrenkunde Ja Wi B + Na Nee Nee 26. Wiskunde * Ja Wi B Nee Nee Recht Nr Opleidingen N & T N & G E & M C & M 1. Bestuurkunde Ja Ja Ja Ja 2. European Law School Ja Ja Ja Ja 3. Fiscaal recht Ja Ja Ja Ja 4. Internationaal en Europees Recht Ja Ja Ja Ja 5. Law in Europe Ja Ja Ja Ja 6. Nederlands Recht Ja Ja Ja Ja 7. Notarieel Recht Ja Ja Ja Ja 8. Recht en Bestuur Ja Ja Ja Ja 9. Recht en ICT Ja Ja Ja Ja 10. Recht en Management Ja Ja Ja Ja 11. Rechtsgeleerdheid Ja Ja Ja Ja Taal en Cultuur Nr Opleidingen N & T N & G E & M C & M 1. Algemene Cultuurwetenschappen Ja Ja Ja Ja 2. American Studies Ja Ja Ja Ja 3. Arabische Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 4. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Ja Ja Ja Ja Culturen 5. Archeologie Ja Ja Ja Ja

15 6. Archeologie en Prehistorie Ja Ja Ja Ja 7. Communicatie- en Informatiewetenschappen Ja Ja Ja Ja 8. Cultuurwetenschappen Ja Ja Ja Ja 9. Documentaire Informatiewetenschap Ja Ja Ja Ja 10. Duitse Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 11. Egyptische Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 12. Engelse Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 13. Europese Studies Ja Ja Ja Ja 14. Finoegrische Talen en Culturen Ja Ja Ja Ja 15. Franse Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 16. Friese Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 17. Geschiedenis Ja Ja Ja Ja 18. Godgeleerdheid Ja Ja Ja Ja 19. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur la + gr la + gr la + gr la + gr 20. Hebreeuwse en Aramese Talen en Culturen Ja Ja Ja Ja 21. Hebreeuwse Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 22. Internationale Organisaties en Internationale Ja Ja Ja Ja betrekkingen 23. Islamitische theologie Ja Ja Ja Ja 24. Italiaanse Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 25. Keltische Talen en Cultuur Ja Ja Ja Ja 26. Kunsten, Cultuur en Media Ja Ja Ja Ja 27. Kunstgeschiedenis Ja Ja Ja Ja 28. Latijnse Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 29. Liberal Arts en Sciences Ja Ja Ja Ja 30. Literatuurwetenschap Ja Ja Ja Ja 31. Media en Cultuur Ja Ja Ja Ja 32. Muziekwetenschap Ja Ja Ja Ja 33. Nederlandkunde/Dutch studies Ja Ja Ja Ja 34. Nederlandse Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 35. Nieuwgriekse Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 36. Oudheidkunde Ja Ja Ja Ja 37. Portugese Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 38. Religie en levensbeschouwing Ja Ja Ja Ja 39. Religiestudies Ja Ja Ja Ja 40. Roemeense Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 41. Romaanse Talen en Culturen Ja Ja Ja Ja 42. Ruslandkunde Ja Ja Ja Ja 43. Scandinavische Talen en Culturen Ja Ja Ja Ja 44. Slavische talen en Culturen Ja Ja Ja Ja 45. Spaanse Taal en Cultuur Ja Ja Ja Ja 46. Taal en Cultuurstudies Ja Ja Ja Ja 47. Talen en Culturen van Afrika Ja Ja Ja Ja 48. Talen en Culturen van China Ja Ja Ja Ja 49. Talen en Culturen van het Midden Oosten Ja Ja Ja Ja 50. Talen en Culturen van India en Tibet Ja Ja Ja Ja 51. Talen en Culturen van Japan Ja Ja Ja Ja 52. Talen en Culturen van Korea Ja Ja Ja Ja 53. Talen en Culturen van Latijns Amerika/Spaans Ja Ja Ja Ja 54. Talen en culturen van Mesopotamië en Anatolië Ja Ja Ja Ja 55. Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië Ja Ja Ja Ja 56. Taalwetenschap Ja Ja Ja Ja 57. Theater- Film en Televisiewetenschap Ja Ja Ja Ja 58. Theaterwetenschap Ja Ja Ja Ja 59. Theologie Ja Ja Ja Ja

16 60. Vergelijkende Indo-Europese Taalwetenschap Ja Ja Ja Ja 61. Wereldgodsdiensten Ja Ja Ja Ja 62. Wijsbegeerte Ja Ja Ja Ja 63. Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Ja Ja Ja ja Techniek Nr Opleidingen N & T N & G E & M C & M 1. Advanced Technology Ja Wi B + Na Nee Nee 2. Bedrijfsinformatietechnologie Ja Wi B Nee Nee 3. Biomedische technologie Ja Wi B + Na Nee Nee 4. Bouwkunde Ja Wi B + Na Nee Nee 5. Civiele Techniek Ja Wi B + Na Nee Nee 6. Elektrotechniek Ja Wi B + Na Nee Nee 7. Industrial Design Ja Wi B + Na Nee Nee 8. Industrieel Ontwerpen Ja Wi B + Na Nee Nee 9. Life Science & Technology Ja Wi B + Na Nee Nee 10. Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek Ja Wi B + Na Nee Nee 11. Maritieme Techniek Ja Wi B + Na Nee Nee 12. Scheikundige Technologie Ja Wi B + Na Nee Nee 13. Scheikundige Technologie en Ja Wi B + Na Nee Nee Bioprocestechnologie 14. Sustainable Molecular Science and technology Ja Wi B + Na Nee Nee 15. Technische Aardwetenschappen Ja Wi B + Na Nee Nee 16. Technische Bedrijfskunde Ja Wi B Nee Nee 17. Technische Bestuurskunde Ja Wi B + Na Nee Nee 18. Technische Informatica Ja Wi B Nee Nee 19. Technische Innovatiewetenschappen Ja Wi B Nee Nee 20. Technische Natuurkunde Ja Wi B + Na Nee Nee 21. Technische Wiskunde Ja Wi B Nee Nee 22. Telematica Ja Wi B Nee Nee 23. Werktuigbouwkunde ja Wi B + Na Nee Nee Opmerking: Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen onder voorbehoud. Advies: informeer bij de vervolgopleiding naar de opleidingseisen of raadpleeg de internetsite van de betreffende vervolgopleiding! BM november 2008

17 Handige websites alle informatie over profielkeuze, opleidingen en beroepen plus testen website van het Ministerie van Onderwijs het schoolweb met informatie over scholen in Nederland informatie van het Ministerie van Onderwijs over o.a. de Tweede Fase veel HBO links en zeer overzichtelijk homepage van het regionale opleidingscentrum van Amsterdam toekomstsite voor scholieren vwo, havo en mbo informatie over beroepen en opleidingen op HBO-niveau homepage van de Hogeschool Inholland homepage van de Hogeschool van Amsterdam homepage van de Informatie Beheergroep (o.a. studiefinanciering) homepage van de Universiteit van Amsterdam homepage van de Vrije Universiteit website met studiekeuzetest en beroepentest -15-

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 VWO 2015 2016 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject Profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het VWO blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Overzicht profielen blz.

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

PROFIEL WIJZER 3 VWO. Gerrit van der Veen College

PROFIEL WIJZER 3 VWO. Gerrit van der Veen College PROFIEL WIJZER 3 VWO 2017 2018 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Traject Profielkeuze blz. 4 Bovenbouw blz. 5 Examen blz. 6 Regels profielkeuze blz. 7 Profielkeuzeformulier blz.

Nadere informatie

PROFIEL WIJZER 3 VWO. Gerrit van der Veen College

PROFIEL WIJZER 3 VWO. Gerrit van der Veen College PROFIEL WIJZER 3 VWO 2018 2019 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Traject Profielkeuze blz. 4 Bovenbouw blz. 5 Examen blz. 6 Regels profielkeuze blz. 7 Profielkeuzeformulier blz.

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 VWO 2016 2017 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject Profielkeuze blz. 2 Bovenbouw blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Profielkeuzeformulier blz. 6 Tips bij het

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 VWO DaMu-leerlingen 2015 2016 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het VWO blz. 4 Examen blz. 4 Vrijstellingen vooropleiding ballet,

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 VWO DaMu-leerlingen 2014 2015 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het VWO blz. 4 Examen blz. 4 Vrijstellingen vooropleiding ballet,

Nadere informatie

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 01-09-2018 t/m heden Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Het programma. l.blankers@gerritvdveen.nl

Het programma. l.blankers@gerritvdveen.nl Het programma De profielkeuze in klas 3 Op weg naar de profielkeuze De vier profielen Qompas Tips voor leerlingen Tips voor ouders Spelregels profielkeuze en overgangsregels l.blankers@gerritvdveen.nl

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Het programma. l.blankers@gerritvdveen.nl

Het programma. l.blankers@gerritvdveen.nl Het programma De profielkeuze in klas 3 Op weg naar de profielkeuze De vier profielen Qompas Tips voor leerlingen Tips voor ouders Regels profielkeuze en overgangsregels l.blankers@gerritvdveen.nl De profielkeuze

Nadere informatie

Het programma.

Het programma. Het programma De profielkeuze in klas 3 Op weg naar de profielkeuze Qompas De vier profielen Tips voor leerlingen Tips voor ouders Regels profielkeuze en overgangsregels l.blankers@gerritvdveen.nl De profielkeuze

Nadere informatie

PROFIEL WIJZER. 3 VWO DaMu-leerlingen. Gerrit van der Veen College

PROFIEL WIJZER. 3 VWO DaMu-leerlingen. Gerrit van der Veen College PROFIEL WIJZER 3 VWO DaMu-leerlingen 2018 2019 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Traject profielkeuze blz. 4 Bovenbouw blz. 5 Examen blz. 6 Vrijstellingen blz. 7 Profielkeuze blz.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

*Het programma.

*Het programma. *Het programma De profielkeuze in klas 3 Op weg naar de profielkeuze Qompas / Yubu De vier profielen Tips voor leerlingen Tips voor ouders Regels profielkeuze en overgangsregels l.blankers@gerritvdveen.nl

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Op de ouderavond profielkeuze

Op de ouderavond profielkeuze Op de ouderavond profielkeuze Voorstellen Loes Blankers, decaan onderbouw Gijs Bouwer, teamleider 3 t/m 5 havo Manon van der Garde, teamleider 3 t/m 6 vwo Het programma De profielkeuze in klas 3 Op weg

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70643 17 december 2018 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2018, nr. HO&S/1439087,

Nadere informatie

code University University

code University University wo bachelor CROHO indien Bevoegdheid code beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen 56986 Aarde en economie 50668 Bodem,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2011, nr. DL/299780 houdende wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 De vakken in het Gemeenschappelijk Deel : Deze vakken krijgen alle leerlingen Nederlands Engels Duits of Frans Maatschappijleer

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015 DECANAAT INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO 7 januari 2015 Doel van deze presentatie De decanen: W. Bardoul - decaan M. Aarts - stagiaire decanaat Informatie over de profielen Het keuzetraject Traject

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36407 2 juli 2018 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2018, nr. HO&S/1371591, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 8 januari 2019

VWO 3. Profielkeuze. 8 januari 2019 VWO 3 Profielkeuze 8 januari 2019 Onderwerpen van vwo 3 naar hoger onderwijs: het Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure van vwo 4 naar hoger

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456 20 juli 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015, nr. HO&S/755131, houdende

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 HAVO 2014 2015 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het HAVO blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Overzicht profielen blz.

Nadere informatie

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3 Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest 2 de Fase (de bovenbouw) 4 profielen CM - Cultuur en Maatschappij EM - Economie en Maatschappij NG - Natuur en Gezondheid NT - Natuur

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2016-2017 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13500 1 september 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr.

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 9 januari 2018

VWO 3. Profielkeuze. 9 januari 2018 VWO 3 Profielkeuze 9 januari 2018 Onderwerpen van vwo 3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure van vwo 4 naar hoger

Nadere informatie

Profielkeuze Vakkeninformatie HVQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest

Profielkeuze Vakkeninformatie HVQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest Profielkeuze Vakkeninformatie HVQ3 Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest Profielkeuze Jong Weinig (werk)ervaring Weinig zicht op studierichtingen en werkgebieden Hebben hulp nodig... samen doen! Profielkeuze

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2016-2017 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

Profielkeuze 2 e fase vwo. voor ouders en verzorgers van leerlingen van vwo3 locaties: BB, FS, Grou, Joure

Profielkeuze 2 e fase vwo. voor ouders en verzorgers van leerlingen van vwo3 locaties: BB, FS, Grou, Joure Profielkeuze 2 e fase vwo voor ouders en verzorgers van leerlingen van vwo3 locaties: BB, FS, Grou, Joure Programma voor vanavond 1. Profielkeuze door decaan FS, Dita Steijn 2. Pitches nieuwe vakken tweede

Nadere informatie

Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen?

Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen? PROFIELKEUZE 2015 Wat zijn de kernkwaliteiten van de volgende beroepen? Profielen: Letterkunde IBM Chirurg Piloot C&M E&M N&G Cultureel Talig Organisatie management Nauwkeurig Geduldig Sociaal Uitstekende

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 VWO 2012 2013 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord Keuzetraject blz. 2 De Tweede Fase in het VWO blz. 3 Enkele begrippen in de Tweede Fase blz. 4 Enkele veel gestelde vragen blz. 6 Examen

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 HAVO 2015 2016 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het HAVO blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Overzicht profielen blz.

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 De vakken in het Gemeenschappelijk Deel : Deze vakken krijgen alle leerlingen Nederlands Engels Duits of Frans (!)

Nadere informatie

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 en wijziging Regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 1998 en wijziging Regeling vakkenpakketeisen hoger onderwijs vooropleidingseisen hoger OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten; c hogescholen; c scholen voor havo en vwo. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 1 december 1999 Kenmerk: WO/BS-1999/46185 Datum

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

Profielkeuze voorlichting

Profielkeuze voorlichting Profielkeuze voorlichting 31-10-2013 Presentatie : M. Speetjens (Coördinator in-uitstroom/decaan) Presentatie van de 4 profielen in het regulier onderwijs Profielen op Helder Aansluiting op het hbo, universiteit

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 205 269 22 22oktober 2008 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 oktober 2008, nr. HO&S/59402,

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2017-2018 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2018-2019 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie