Interdisciplinair. Economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interdisciplinair. Economie"

Transcriptie

1 Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding in deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding duaal Opleiding in voltijd met Engels als voertaal Opleiding in voltijd in Nederlands of Engels Toegankelijk met profiel Niet toegankelijk met profiel A Aangevuld met Wi A of Wi B B Aangevuld met Wi B C Aangevuld met Na D Aangevuld met Bio E Aangevuld met Schei F Aangevuld met Na + Schei H Aangevuld met Wi B + Na I Aangevuld met Schei + Bio J Aangevuld met La of Gr K Aangevuld met Bio of Ak L Aangevuld met (Wi A of Wi B) + Na + Schei M Aangevuld met (Wi A of Wi B) + (Bio of Ak) N Aangevuld met (Wi A of Wi B) + Schei O Aangevuld met Wi A + (Bio of Ak) P Aangevuld met Wi B + Na + (Schei of Bio) Q Aangevuld met Na + Schei + Bio S Aangevuld met Wi B + Na + Schei T Aangevuld met Na of (Wi B + NLT) U Aangevuld met Wi B + Na + Bio + Schei V Aangevuld met (Wi A of Wi B) + Na W Aangevuld met 1 uit Ak, Bio, Na, Schei X Aangevuld met (Wi A of Wi B) + 2 uit Eco, Ak, Bio, Na, Schei Y Deze opleiding is in Croho onder een andere naam bekend, zie verwijzing achter Y

2 Interdisciplinair ATLAS, the University College Y Amsterdam University College Y W X Future Planet Studies International Studies Y Leiden University College The Hague Y Liberal Arts and Sciences Maastricht Science Programme Y University College Maastricht Y University College Roosevelt 5 Y University College Utrecht Y Technology and Liberal Arts and Sciences 2 Liberal Arts and Sciences (Joint Degree) 3 Liberal Arts and Sciences Global Challenges 4 Liberal Arts and Sciences 5 selectieprocedure bij UU Y Deze opleiding is in Croho onder een andere naam bekend, zie verwijzing achter Y Natuur & Techniek Economie B B B Actuariële wetenschappen A Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen A Bedrijfseconomie A Bedrijfskunde B B B Business Analytics B B B Econometrie en Operationele Research A Economie A Economie en Bedrijfseconomie A Economie en Bedrijfskunde A Economie en Beleid A Fiscale Economie A International Business A International Business Administration numerus fixus bij RUG, RU, VU 2 EUR: Het is mogelijk om de Engelstalige opleiding BSc2 te kiezen waarin de opleidingen Econometrie en Operationele Research en Economie en Bedrijfseconomie worden gecombineerd 3 EUR: Het is mogelijk om de Engelstalige opleiding BSc2 te kiezen waarin de opleidingen Econometrie en Operationele Research en Economie en Bedrijfseconomie worden gecombineerd 4 numerus fixus bij UM 5 UvA: traject Economics and Business mogelijk 6 numerus fixus bij RUG en UM 7 numerus fixus bij TiU, VU

3 Gezondheidszorg Bewegingswetenschappen Biomedische Wetenschappen Diergeneeskunde European Public Health Geneeskunde A Gezondheid en Maatschappij D I Gezondheid en leven Gezondheidswetenschappen C C C Medische informatiekunde Tandheelkunde D H Technische Geneeskunde 7 8 Y I I Voeding en Gezondheid UvA: EM toelaatbaar met Nat + Schei + bio, CM toelaatbaar met Nat + Schei + bio 2 numerus fixus bij LEI, RU, UM, UU, UvA, VU 3 numerus fixus bij UU 4 UvA: EM toelaatbaar met Nat + Schei + bio, CM toelaatbaar met Nat + Schei + bio 5 numerus fixus bij EUR, LEI, RUG, RU, UM, UU, UvA, VU 6 numerus fixus bij RUG, RU, UvA, VU 7 numerus fixus bij UT 8 Een joint venture van EUR, TUD en UL zal per 2014 de opleiding Klinische Technologie verzorgen. 9 Klinische Technologie Y Deze opleiding is in Croho onder een andere naam bekend, zie verwijzing achter Y Natuur & Techniek Techniek H S S Advanced Technology H H H Aerospace Engineering C P P Agrotechnologie H H H Biomedische Technologie Q Q Biotechnologie H H H Bouwkunde B B B Business & IT Y H H H Civiele Techniek Creative Technology H H H Electrical Engineering H H H Industrial Design H H H Industrieel Ontwerpen S S Levensmiddelentechnologie H H H Maritieme Techniek D H Nanobiology H S S Scheikundige Technologie H H H Technische Aardwetenschappen B B B Technische Bedrijfskunde H H H Technische Bestuurskunde B B B Technische Informatica B B B Technische Innovatiewetenschappen H H H Technische Natuurkunde B B B Technische Wiskunde H H H Werktuigbouwkunde numerus fixus bij TUD 2 EM: 2 vakken uit Q 3 numerus fixus bij TUD 4 Bedrijfsinformatie-technologie 5 UT: voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan een student zonder natuurkunde en/of wiskunde B de gelegenheid kán geven om aan die eisen uiterlijk bij de afronding van de propedeutische fase te voldoen 6 numerus fixus bij UT 7 numerus fixus bij TUD 8 De opleiding is momenteel Engels- en Nederlandstalig: zal in de toekomst volledig Engelstalig worden Y Deze opleiding is in Croho onder een andere naam bekend, zie verwijzing achter Y

4 Natuur A Aarde en economie C F L Aardwetenschappen D Q Bio-Farmaceutische wetenschappen Biologie C F L Bodem, Water, Atmosfeer K O Bos- en Natuurbeheer H S S Bèta-gamma E N Dierwetenschappen C F L Farmaceutische wetenschappen C F L Farmacie B B B Informatica A Informatie, multimedia en management (IMM) A Informatiekunde C C V Internationaal Land- en Waterbeheer B B B Kennistechnologie A Kunstmatige Intelligentie M Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning H S S Life Science and Technology A Lifestyle Informatics H S S Medische natuurwetenschappen C F L Milieu-natuurwetenschappen C F L Milieuwetenschappen T S S Moleculaire Levenswetenschappen H S S Molecular Science and Technology H H H Natuur- en Sterrenkunde H H H Natuurkunde C F L Natuurwetenschap en innovatiemanagement Q Q Plantenwetenschappen Psychobiologie H S S Scheikunde H S S Science H S S Science, Business & Innovation H H H Sterrenkunde B B B Wiskunde UU biedt tevens een onderzoeksvariant College of Pharmaceutical Sciences aan 2 numerus fixus bij UU 3 RU: N&G H i.p.v. T 4 EM: 2 vakken uit Q 5 UU biedt 2 richtingen aan: 1. Wiskunde en 2. Wiskunde en toepassingen

5 Recht European Law School Fiscaal Recht Global Law International and European Law Notarieel Recht Rechtsgeleerdheid numerus fixus bij RU, UM 2 numerus fixus bij EUR, LEI, UM, TiU 3 numerus fixus bij TiU 4 numerus fixus bij RUG 5 numerus fixus bij LEI, RU, VU 6 EUR: biedt een mr.drs. programma in combinatie met Economie en Bedrijfseconomie RU: biedt ook de dubbelstudies Recht & Management en Recht & Economie aan. Dit zijn dubbelstudies waarmee je de master rechtsgeleerdheid en de master bedrijfskunde, resp. economie, in vijf jaar kunt behalen. RUG: biedt binnen de brede bachelor Rechtsgeleerdheid de richtingen Nederlands recht, Internationaal en Europees recht, Notarieel recht, Fiscaal recht, Juridische bestuurskunde en IT-recht aan 7 numerus fixus bij EUR, LEI, RUG, RU, UM, UU, UvA, TiU, VU Natuur & Techniek Gedrag en Maatschappij Universitaire Pabo 1 Algemene sociale wetenschappen Bestuurs- en organisatiewetenschap Bestuurskunde H S S Bèta-gamma Communicatiewetenschap Criminologie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie European Public Administration Europese Studies Geografie, Planologie en Milieu A Internationale ontwikkelingsstudies A Lifestyle Informatics Milieu-maatschappijwetenschappen Onderwijskunde Organisatiewetenschappen Pedagogische wetenschappen Personeelwetenschappen Politicologie Psychologie Sociale Geografie en Planologie Sociologie A Technische Planologie Toegepaste communicatiewetenschap A Tourism LEI, RU, RUG: selectieprocedure UU: major binnen onderwijskunde RUG, UvA, RU: combinatie bachelor Pedagogische wetenschappen met hbo bachelor leraar basisonderwijs 2 numerus fixus bij EUR, LEI, VU 3 numerus fixus bij UU 4 LEI ook in deeltijd 5 numerus fixus bij EUR, LEI, RUG, RU, UM, UT, UU, UvA, TiU, VU

6 Taal en Cultuur Afrikaanse talen en culturen Algemene Cultuurwetenschappen American Studies Arabische Taal en Cultuur Archeologie Archeologie en prehistorie Chinastudies Communicatie- en Informatiewetenschappen Culturele Informatiewetenschap Cultuurwetenschappen / Arts & Culture Duitse Taal en Cultuur Dutch Studies (Nederlandkunde) Engelse Taal en Cultuur Europese talen en culturen Film- en Literatuurwetenschap Franse Taal en Cultuur Geschiedenis J J J J Griekse en Latijnse Taal en Cultuur Hebreeuwse Taal en Cultuur International Bachelor Communication and Media Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie Islam en Arabisch Islamitische Theologie Italiaanse Taal en Cultuur Japanstudies Keltische talen en cultuur Koreastudies Kunsten, Cultuur en Media Kunstgeschiedenis Latijns-Amerikastudies Latijnse Taal en Cultuur Literatuur en Samenleving Literatuurwetenschap Media en cultuur Media, Kunst, Design en Architectuur Midden-Oostenstudies Minorities and Multilingualism Y Muziekwetenschap Nederlandse Taal en Cultuur Nieuwgriekse Taal en Cultuur Oude culturen van de mediterrane wereld Oudheidkunde Religie en Levensbeschouwing Religie in Samenleving en Cultuur Religiestudies EUR: Per is het 1e jaar Engels- of Nederlandstalig, 2e en 3e jaar alleen Engelstalig 2 RUG: per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen 3 RUG: hier vallen de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Zweeds onder. (NB: Engels is daarnaast ook een zelfstandige studie). 4 UvA: voor alle profielen geen vereiste van Grieks of Latijn 5 numerus fixus bij EUR 6 numerus fixus bij RUG 7 Friese Taal en Cultuur 8 UvA: traject Taal en communicatie (Nederlands) mogelijk 9 TiU: specialisatietraject binnen de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen 10 Godsdienstwetenschap 11 RUG: per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen 12 RUG: per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen 13 RUG: per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen 14 UvA: traject Taalwetenschap: Gebarentaalwetenschap mogelijk 15 TiU: biedt de opleiding ook in Utrecht aan Y Deze opleiding is in Croho onder een andere naam bekend, zie verwijzing achter Y

7 Taal en Cultuur Religiewetenschappen Y Romaanse Talen en Culturen Russische studies Scandinavische Talen en Culturen Slavische Talen en Culturen South and Southeast Asian Studies Spaanse Taal en Cultuur Taal- en cultuurstudies Taalwetenschap Theater-, film- en televisiewetenschap Theaterwetenschap Theologie Wereldgodsdiensten Wijsbegeerte Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied EUR: Per is het 1e jaar Engels- of Nederlandstalig, 2e en 3e jaar alleen Engelstalig 2 RUG: per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen 3 RUG: hier vallen de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Zweeds onder. (NB: Engels is daarnaast ook een zelfstandige studie). 4 UvA: voor alle profielen geen vereiste van Grieks of Latijn 5 numerus fixus bij EUR 6 numerus fixus bij RUG 7 Friese Taal en Cultuur 8 UvA: traject Taal en communicatie (Nederlands) mogelijk 9 TiU: specialisatietraject binnen de bachelor Algemene Cultuurwetenschappen 10 Godsdienstwetenschap 11 RUG: per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen 12 RUG: per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen 13 RUG: per 2013 brede bachelor Europese talen en culturen 14 UvA: traject Taalwetenschap: Gebarentaalwetenschap mogelijk 15 TiU: biedt de opleiding ook in Utrecht aan Y Deze opleiding is in Croho onder een andere naam bekend, zie verwijzing achter Y

8 Universiteiten & bachelor open dagen 16 november maart november januari augustus oktober oktober november november maart oktober februari april oktober oktober maart mei mei en 19 oktober en 11 januari en 15 maart november november maart maart november maart november februari november februari november maart november maart 2014 DISCLAMER Deze print-on-demand versie toont de opleidingsmogelijkheden van de universiteiten die zijn aangesloten bij de VSNU (uitgezonderd de Open Universiteit) per 15 juli De opleidingsmogelijkheden aan de andere universiteiten (bekostigd en niet-bekostigd) zijn hier niet weergegeven. Deze versie is te vinden op Aan de inhoud van deze schema s kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk ook op de sites van de universiteiten voor aanvullende informatie over opleidingen. Studiekeuze123.nl biedt een compleet overzicht van alle NVAO-geaccrediteerde bachelor- en masteropleidingen en Associate degrees in Nederland, dus zowel publiek bekostigd als privaat gefinancierd.

Welkom op de Open Dag

Welkom op de Open Dag Welkom op de Open Dag 7 maart 2015 Bij ons leer je de wereld kennen Wat is er te doen op de Open Dag? Opleidingspresentaties 9.15-16.15 uur Verspreid over alle zeven locaties Ben je geïnteresseerd in bepaalde

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2014 ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS AANTAL INSCHRIJVINGEN OP 31 OKTOBER 2013 ACADEMIEJAAR 2013-2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 Inleiding... 2 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 3 Evoluties

Nadere informatie

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS

Enschede in Cijfers 2011 11. ONDERWIJS Onderwijs 11. ONDERWIJS 20 Onderwijs Tabel 11.1: Aantal scholen en aantal leerlingen in het basisonderwijs per cursusjaar sinds 2006/'07. 1) denominatie 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 sch. leerl. sch.

Nadere informatie

Wat na het secundair onderwijs?

Wat na het secundair onderwijs? Wat na het secundair onderwijs? Najaar 2014 Vlaanderen is onderwijs & vorming doel en structuur van de brochure Inleiding Geeft je tips bij het maken van een doordachte studie- of beroepskeuze. Je vindt

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA'

TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' TOELATINGSVOORWAARDEN 'WAT NA JE DIPLOMA' In de volgende lijst kan je op zoek gaan naar een geschikte opleiding. Dit overzicht is gebaseerd op de toelatingsvoorwaarden versie 2010-2011. - toelatingsvoorwaarden

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt

Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier. Studie & Werk 2014. Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Studie & Werk 2014 Amsterdam, juni 2014 In opdracht van Elsevier Studie & Werk 2014 Hbo ers en academici van afstudeerjaar 2011/12 op de arbeidsmarkt Ernest Berkhout Siemen van der Werff Roetersstraat

Nadere informatie

Verschillen tussen Economische opleidingen

Verschillen tussen Economische opleidingen Verschillen tussen Economische opleidingen Economie (en Bedrijfseconomie) Bedrijfseconomie Fiscale Economie Econometrics and Operations Research Economics Afkorting EBE BE FE EOR ECO IBA Wat is de voertaal?

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs

NEDERLAND. Pre-basis onderwijs NEDERLAND Pre-basis onderwijs Leeftijd 2-4 Verschillend per kind, voor de leeftijd van 4 niet leerplichtig Omschrijving Peuterspeelzaal, dagopvang etc Tijd Dagelijks van 9:30 15:30 (verschilt pers school)

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van mensen genezen zonder te opereren Bachelor College Biomedische technologie // Ik droom van mensen genezen zonder te opereren // Elke Aarts, student

Nadere informatie

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt Bachelor College Sustainable Innovation* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.

Infowijzer 21+ toets. Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1. Infowijzer 21+ toets Hogeschool Inholland Februari-instroom 2015 (Studiejaar 2014-2015) Septemberinstroom 2015 (Studiejaar 2015-2016) Versie 1.5 Deze brochure geeft alleen informatie over de 21+ toets

Nadere informatie

Weet jij al wat je wilt studeren?

Weet jij al wat je wilt studeren? Weet jij al wat je wilt studeren? 10 bèta-opleidingen in Amsterdam Weet jij al wat je wilt studeren? Al eens gedacht aan een bètastudie aan de Universiteit van Amsterdam of aan de Vrije Universiteit? In

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte

Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Nederlands Kwalificatieraamwerk Hoger Onderwijs compatibel met het overkoepelende Europese Kwalificatieraamwerk voor de Europese Hogeronderwijsruimte Zelfcertificeringsdocument Definitieve versie 15 december

Nadere informatie

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. België. Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem België Het Belgische onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van België. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

IPTO: vakken en bevoegdheden

IPTO: vakken en bevoegdheden IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013 eindrapport datum 27 februari 2015 auteurs Peter Fontein Klaas de Vos Astrid Vloet CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen Bachelor College Bouwkunde // Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen

Nadere informatie

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs

Creatief of Correct. Eindrapport. Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Creatief of Correct Een onderzoek naar de benamingen van opleidingen in het hoger onderwijs Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het ministerie van OC&W A. Kruithof A.J. Nijssen F. Steenkamp Projectnummer:

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse

Onderwijssysteem. Albanië. Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Onderwijssysteem Albanië Het Albanees onderwijssysteem beschreven en vergeleken met het Nederlandse Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Albanië. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse

Nadere informatie

met andere faculteiten, waaronder De zwaartepunten worden voor langere tussen faculteiten en CvB vastgelegd. De kansrijker maken bij een Vernieu-

met andere faculteiten, waaronder De zwaartepunten worden voor langere tussen faculteiten en CvB vastgelegd. De kansrijker maken bij een Vernieu- december 2011 1 Zwaartepunten, speerpunten, thema s en topsectoren 4 Nieuws 5 Onderwijs 5 Onderzoek 7 Column OR 8 De Openbaring 9 P&O-nieuws 9 Promoties 9 Bijzondere Collecties 10 Boek in beeld 14 De glinsterende

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie