Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink"

Transcriptie

1 Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink 1

2 Inhoud: 1. Voorwoord Vakken in de bovenbouw Het vakkenpakket Uit welke vakken bestaat een profiel? Inrichting profielen Het eindexamencijfer en het combiiecijfer Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de profielen? Lessentabel bovenbouw.7 9. Gang van zaken bij het kiezen Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs

3 Voorwoord Beste leerling, Klas drie is een bijzonder jaar voor jou. Aan het eind van het schooljaar moet je een vakkenpakket (profiel) kiezen waarmee je je schoolcarrière op Barlaeus afsluit. Een belangrijke beslissing dus. Voor je ligt het profielkeuzeboekje. Hierin vind je informatie over de verschillende profielen en alles wat daarmee samenhangt. Wij als school proberen je zo goed mogelijk te begeleiden. Gedurende het schooljaar krijg je gesprekken met de vakdocenten, mentoren en de decaan. Het is belangrijk dat je veel over de vakken met je ouders of vrienden praat. Schroom niet om aan je docenten vragen te stellen. Ik als decaan ben te allen tijde bereid je vragen te beantwoorden. Ik wens je veel succes met het kiezen, Kasia Graaff Decaan klas 3 en 4 Vakken en in de bovenbouw De eerste drie jaren van de middelbare school noemen wij onderbouw. Alle leerlingen krijgen dezelfde vakken en zitten drie jaar lang in dezelfde klas. Vanaf klas vier hoef je niet meer alle vakken te volgen. Je kiest dan een profiel. Een profiel is een pakket van vakken die jezelf kunt samenstellen. Daarnaast volg je een aantal vakken dat voor iedereen verplicht is. Natuurlijk is het belangrijk dat je profiel aansluit bij je interesses en je talenten. Je kiest één van de vier profielen: 1. Cultuur en Maatschappij (C&M) 2. Economie en Maatschappij (E&M) 3. Natuur en Gezondheid (N&G) 4. Natuur en Techniek (N&T) 3

4 Het vakkenpakket Het vakkenpakket bestaat uit drie delen: 1. : dit is voor iedereen verplicht. In de vierde klas hebben we een aantal vakken toegevoegd aan het gemeenschappelijk deel. Het gaat om de vakken Frans of Duits en geschiedenis. In de praktijk betekent dat dat sommige leerlingen in de vierde klas meer lessen moeten volgen als zij deze vakken niet in hun pakket hebben staan. 2. Het profieldeel: dit bestaat uit het profiel dat door de leerlingen wordt gekozen. Een profiel bestaat uit verplichte profielvakken en uit profielkeuzevakken. 3. Het vrije deel: je volgt nog een vrij te kiezen examenvak, elk examenvak mag als keuzevak worden gekozen (maximaal 2 vakken). Behalve wiskunde D (dit vak mag alleen worden gekozen in combiie met wiskunde B) en NLT (mag alleen gekozen worden binnen het NG- of NT-profiel). Uit welke vakken bestaat een profiel? Voor alle eindexamenkandidaten geldt: je legt je examen af in minimaal 8 vakken: 1., en een klassieke taal (Grieks of Latijn) 2. 4 profielvakken (waaronder voor iedereen wiskunde A, B of C) 3. Eén of twee vakken naar keuze. 4

5 Inrichting profielen Cultuur en Maatschappij: Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek Profielvakken: Geschiedenis Wiskunde A, B of C (vanaf klas 5) Profielvakken: Economie Geschiedenis Wiskunde A of B Profielvakken: Scheikunde Biologie Wiskunde A of B Profielvakken: Natuurkunde Scheikunde Wiskunde B Profielkeuzevakken: Aardrijkskunde of economie Profielkeuzevakken: Aardrijkskunde, Duits of Frans Profielkeuzevakken: Aardrijkskunde, uurkunde of NLT Profielkeuzevakken: Biologie, NLT of wiskunde D Tekenen, muziek, filosofie, Duits, Frans of de tweede klassieke taal Keuzevak (het vrije deel)??? Keuzevak (het vrije deel)??? Keuzevak (het vrije deel)??? Keuzevak (het vrije deel)??? Klas 4: Klas 4: Klas 4: Klas 4: Geschiedenis Duits of Frans Geschiedenis Duits of Frans Geschiedenis Duits of Frans Geschiedenis Duits of Frans Klas 5: Klas 5: Klas 5: Klas 5: Profielwerkstuk 1 e Profielwerkstuk 1 e Profielwerkstuk 1 e Profielwerkstuk 1 e Klas 6: Profielwerkstuk 2 e Klas 6: Profielwerkstuk 2 e Klas 6: Profielwerkstuk 2 e Klas 6: Profielwerkstuk 2 e 5

6 Het eindexamencijfer en het combiiecijfer Het schoolexamen bestaat uit een schooldeel, het zogenaamde schoolexamen (SE) en uit een landelijk Centraal Examen (CE). Alleen leerlingen die hun schoolexamen volledig hebben afgerond, mogen deelnemen aan het Centraal Examen in mei van hun laatste schooljaar. Op grond van de resultaten van het schoolexamen en het Centraal Examen wordt bepaald of een leerling geslaagd is. Voor de meeste vakken geldt dat het eindexamencijfer voor de helft bepaald wordt door het schoolexamen en voor de helft door het Centraal Examen. Sommige vakken worden echter afgesloten met alleen een schoolexamen. Dit zijn de vakken maatschappijleer, wiskunde D en NLT. Ook maken de leerlingen in de vijfde en zesde klas een profielwerkstuk. Het gemiddelde cijfer van maatschappijleer en het profielwerkstuk (het combiiecijfer) wordt apart vermeld op het eindexamenlijst en geldt als een volwaardig examencijfer. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de profielen? Cultuur & Maatschappij (C&M) Dit profiel is bedoeld voor mensen die willen doorstromen naar vervolgstudies op het gebied van sociale wetenschappen, geschiedenis, recht, taal, kunst en cultuur. Denk aan beroepen als uitgever, jurist, advocaat, rechter, psycholoog, archeoloog, musicoloog, historicus, orthopedagoog, bibliothecaris of informatieanalist. Natuur & Techniek (N&T) Profiel Natuur & Techniek is een exact profiel dat voorbereidt op technische studierichtingen. Beroepen die bij dit profiel horen zijn onder andere architect, chemicus, uurkundige, wiskundige, econometrist, meteoroloog, bosbouwkundig onderzoeker en IT-specialist. Economie & Maatschappij (E&M) Mensen die dit profiel kiezen, zullen meestal terechtkomen in banen die iets te maken hebben met economie, arbeid, recht en veiligheid. De beroepen die hierbij horen zijn bijvoorbeeld: accountant, functies bij een bank, jurist, advocaat, commercieel medewerker, marketingmanager, politicus, hoteldirecteur, belastingadviseur en organisatieadviseur. Natuur & Gezondheid (N&G) Dit profiel bereidt in het bijzonder voor op de studierichtingen die met gezondheidszorg en milieu te maken hebben, zoals geneeskunde, farmacie, (medische) biologie, milieukunde. Concrete beroepen zijn bijvoorbeeld apotheker, chirurg, bodemkundige, ingenieur, microbioloog, arts, piloot en tandarts. 6

7 Lessentabel bovenbouw 1.bp.blogspot.com In de onderstaande lessentabel is te zien hoeveel contacturen (50 min.) leerlingen hebben bij verschillende vakken verspreid over de leerjaren. Ter oriëntatie: een leerling in klas 3 heeft 32 lesuren in de week, een gemiddelde leerling uit klas 5: 35 lesuren. Vakken Aantal contacturen klas 4 Aantal contacturen klas Latijn Grieks Frans Duits Geschiedenis Aardrijkskunde Economie Filosofie Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Vanaf klas 5, In klas 4 heb je wiskunde A 3 3 Aantal contacturen klas 6 Wiskunde D Natuurkunde Scheikunde Biologie NLT Tekenen Muziek LO (tot januari) 7

8 Gang van zaken bij het kiezen De voorlichtingsavond alleen voor ouders vindt plaats op dinsdag 4 oktober om uur. De ouders krijgen voorlichting van de decaan over de profielen. Iedere week hebben de leerlingen een mentor-les. De mentor en decaan zullen geregeld tijdens dit uur de leerlingen voorlichten over de profielkeuze. Bij het maken van een keuze staan de leerlingen stil bij hun eigenschappen, interesses, kwaliteiten, vaardigheden en mogelijkheden. Ook kunnen zij digitaal een test doen. Leerlingen uit de vierde en vijfde klas komen langs de klassen om te vertellen over hun ervaring met de verschillende profielen. Ter voorbereiding op hun profielkeuze/studierichting is op 2 februari 2017 een beroepenavond. Oud-leerlingen en ouders komen op deze avond voorlichting geven over hun beroep. De vakdocenten informeren de leerlingen over de inhoud van hun vak in de bovenbouw en geven persoonlijke adviezen met betrekking tot hun eigen vak. De adviezen geven aan, of de vakdocent verwacht dat de leerling met succes het vak in de bovenbouw kan volgen en in staat is er eindexamen in te doen. De rapporten geven per vak inzicht in de prestaties van een leerling op dat moment. De mentor is het eerste aanspreekpunt als het gaat om welke keuze het beste bij de leerling past. Er bestaat altijd de mogelijkheid om met een decaan een afspraak te maken als er vragen of onduidelijkheden zijn. Op donderdag 22 maart 2017 zijn er 10-minuten-gesprekken naar aanleiding van het rapport en voorlopige keuze. Ouders kunnen nog vragen stellen over de keuze. Op uiterlijk 5 april 2017 wordt de definitieve profielkeuze gemaakt. De ouders krijgen een brief hierover die zij ondertekenen en weer wordt ingeleverd op school. Wanneer de leerlingen een definitieve keuze hebben gemaakt, is die NIET te veranderen. Van belang is dat over de profielkeuze goed en lang van te voren wordt nagedacht. 8

9 Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d ) Op naar de universiteit! Betekenis van gebruikte tekens: = toegangsrecht # = géén toegangsrecht Economie Nr Opleidingen NT NG EM CM 1. B Actuariële wetenschappen wisb wisb wisb 2. B Bedrijfseconomie wisa of wisb nr Opleidingen NT NG EM CM 3. B Bedrijfskunde wisa of wisb 4. B Econometrie en Operationele research wisb wisb wisb 5. B Economie wisa of wisb 6. B Economie en Bedrijfseconomie wisa of wisb 7. B Economie en Bedrijfskunde wisa of wisb 8. B Fiscale economie wisa of wisb 9. B Interional Business wisa of wisb 10. B Interional Business Administration wisa of wisb Gedrag en Maatschappij Nr Opleidingen NT NG EM CM 1. B Algemene sociale wetenschappen 2. B Bestuurs- en Organisatiewetenschap 3. B Bestuurskunde 4. B Communicatiewetenschap 5. B Criminologie 6. B Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie 7. B European Public Administration 8. B Europese Studies 9. B Geografie, Planologie en Milieu 10. B Interional Bachelor's Programme in Communication and Media 11. B Milieu-maatschappij-wetenschappen 12. B Onderwijskunde 13. B Organisatiewetenschappen 14. B Pedagogische wetenschappen 15. B Personeelwetenschappen 9

10 16. B Politicologie 17. B Psychologie 18. B Sociale Geografie en Planologie 19. B Sociologie 20. B Technische Planologie wisa of wisb 21. B Vrijetijdwetenschappen Gezondheidszorg Nr Opleidingen NT NG EM CM 1. B Bewegingswetenschappen biol # # 2. B Biomedische wetenschappen biol # # 3. Diergeneeskunde biol # # 4. B European Public Health 5. Geneeskunde biol # # 6. B Geneeskunde biol # # 7. B Gezondheid en leven biol biol + # 8. B Gezondheidswetenschappen 9. B Klinische technologie biol + wisb # # 10. B Medische Informatiekunde + (wisa of wisb) 11. B Tandheelkunde biol # # Landbouw en Natuurlijke omgeving Nr Opleidingen NT NG EM CM 1. B Agrotechnologie wisb + Nat + ( of biol) wisb + + ( of biol) 2. B Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen wisa of wisb 3. B Biologie biol # # 4. B Biotechnologie 2 uit, en biol + + biol 5. B Bodem, Water, Atmosfeer + (wisa of wisb) B Bos- en uurbeheer biol of ak wisa + (biol of ak) 7. B Communicatiewetenschappen 8. B Dierwetenschappen (wisa of wisb) + 9. B Economie en Beleid wisa of wisb 10. B Gezondheid en Maatschappij wisa of wisb 11. B Interionaal Land- en Waterbeheer (wisa of wisb) B Interionale Ontwikkelingsstudies wisa of wisb 13. B Landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning (wisa of wisb)+ (ak of biol) 14. B Levensmiddelentechnologie wisb + + wisb B Milieuwetenschappen + (wisa of wisb) B Moleculaire Levenswetenschappen of (wisb+nlt) wisb + + wisb B Plantenwetenschappen 2 uit biol, en biol

11 18. B Voeding en Gezondheid + biol + biol Natuur Nr Opleidingen NT NG EM CM 1. B Aarde en economie wisa of wisb 2. B Aardwetenschappen + (wisa of wisb) B Beta-gamma wisb + wisb + + wisb + ( of ) 4. B Biofarmaceutische Wetenschappen biol biol + + # 5. B Biologie biol # # 6. B Business Analytics wisb wisb wisb 7. B Computer science wisb wisb wisb 8. B Farmaceutische Wetenschappen + (wisa of wisb) B Farmacie + (wisa of wisb) B Informatica wisb wisb wisb 11. B Informatie, Multimedia en Management wisa of wisb 12. B Informatiekunde wisa of wisb 13. B Kennistechnologie wisb wisb wisb 14. B Kunstmatige Intelligentie wisa of wisb 15. B Life Science and Technology wisb + wisb + + wisb B Lyfestyle Informatics wisa of wisb 17. B Medische Natuurwetenschappen wisb + wisb + + wisb B Milieu-uurwetenschappen + (wisa of wisb) B Moleculaire Levenswetenschappen wisb B Molecular Science and Technology wisb B Natuur- en Sterrenkunde wisb B Natuurkunde wisb + wisb + + wisb + + wisb + wisb + wisb + + wisb + + wisb + wisb B Natuurwetenschap en Innovatiemanagement + (wisa of wisb) B Psychobiologie biol # # 25. B Scheikunde wisb B Science wisb B Science, Business & Innovation wisb B Sterrenkunde wisb + wisb + + wisb + + wisb + + wisb + wisb + + wisb + + wisb + + wisb B Wiskunde wisb wisb wisb Recht 11

12 Nr Opleidingen NT NG EM CM 1. B Bestuurskunde 2. B European Law School 3. B Fiscaal recht 4. B Global Law 5. B Interionaal en Europees Recht 6. B Notarieel Recht 7. B Rechtsgeleerdheid Taal en Cultuur Nr Opleidingen NT NG EM CM 1. B Afrikaanse talen en culturen 2. B Algemene Cultuurwetenschappen 3. B American Studies 4. B Arabische Taal en Cultuur 5. B Archeologie 6. B Archeologie en Prehistorie 7. B Chinastudies 8. B Communicatie- en Informatiewetenschappen 9. B Culturele Informatiewetenschap 10. B Cultuurwetenschappen 11. B Duitse Taal en Cultuur 12. B e Taal en Cultuur 13. B Europese Studies 14. B Europese Talen en Culturen 15. B Film- en Literatuurwetenschap 16. B Finoegrische Talen en Culturen 17. B Franse Taal en Cultuur 18. B Friese Taal en Cultuur 19. B Geschiedenis 20. B Godgeleerdheid 21. B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur latl of grtl latl of grtl latl of grtl latl of grtl 22. B Hebreeuwse Taal en Cultuur 23. B Humanistiek 24. B Interionale betrekkingen en interionale organisatie 25. B Islam en Arabisch 26. B Islamitische theologie 27. B Italiaanse Taal en Cultuur 28. B Japanstudies 29. B Keltische Talen en cultuur 30. B Koreastudies 31. B Kunsten, Cultuur en Media 32. B Kunstgeschiedenis 33. B Latijns-Amerikastudies 12

13 34. B Latijnse Taal en Cultuur 35. B Liberal Arts en Sciences 36. B Literatuurwetenschap 37. B Literatuur en Samenleving 38. B Media en Cultuur 39. B Media, Kunst, Design en Architectuur 40. B Midden-Oostenstudies 41. B Muziekwetenschap 42. B Nederlandkunde/ Dutch studies 43. B e Taal en Cultuur 44. B Nieuwgriekse Taal en Cultuur 45. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld 46. B Oudheidkunde 47. B Religie in Samenleving en Cultuur 48. B Religiewetenschappen 49. B Romaanse Talen en Culturen 50. B Russische Studies 51. B Scandinavische Talen en Culturen 52. B Slavische Talen en Culturen 53. B Spaanse Taal en Cultuur 54. B Taal en Cultuurstudies 55. B Taalwetenschap 56. B Theater- Film en Televisiewetenschap 57. B Theaterwetenschap 58. B Theologie 59. B Theologie Klassiek 60. B Theologie Plus 61. B Wijsbegeerte 62. B Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied 63. B Zuid- en Zuidoost-Aziëstudies Techniek Nr Opleidingen NT NG¹ EM CM 1. B Advanced Technology wisb + wisb + + wisb B Bedrijfsinformatietechnologie wisb wisb wisb 3. B Biomedische technologie wisb + wisb + wisb + 4. B Bouwkunde wisb + wisb + wisb + 5. B Civiele Techniek 2 wisb + wisb + wisb + 6. B Creative Technology 7. B Electrical Engineering wisb + wisb + wisb + 8. B Industrial Design wisb + wisb + wisb + 9. B Industrieel Ontwerpen wisb + wisb + wisb B Life Science & Technology wisb + wisb + + wisb B Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek wisb + wisb + wisb B Maritieme Techniek wisb + wisb + wisb + 13

14 13. B Nanobiologie biol wisb + # # 14. B Scheikundige Technologie wisb + wisb + + wisb B Molecular Science and Technology wisb + wisb + + wisb B Technische Aardwetenschappen wisb + wisb + + wisb B Technische Bedrijfskunde wisb wisb wisb 18. B Technische Bestuurskunde wisb + wisb + wisb B Technische Informatica wisb wisb wisb 20. B Technische Innovatiewetenschappen wisb wisb wisb 21. B Technische Natuurkunde wisb + wisb + wisb B Technische Wiskunde wisb wisb wisb 23. B Werktuigbouwkunde 2 wisb + wisb + wisb + 1 Voor alle opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel NG de gelegenheid kan geven om aan de eisen en wisb uiterlijk bij afronding van de propedeutische te voldoen. 2 Voor deze opleidingen geldt dat de instelling aan de student met het profiel EM of CM de gelegenheid kán geven om aan de eisen na en wisb uiterlijk bij afronding van de propedeutische te voldoen. Sectoroverstijgend NR Opleidingen NT NG EM CM 1. B Tourism wisa of wisb 14

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo (Gebaseerd op de publicatie van het ministerie van OCW Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs d.d. 01-10-2016) Betekenis van gebruikte

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

Alle WO studies NT NG EM CM

Alle WO studies NT NG EM CM Alle WO studies NT NG EM CM B Aarde en economie * * * wisa of wisb B Aardwetenschappen * nat nat + schk (wisa of wisb) + nat + schk B Actuariële wetenschappen * wisb wisb wisb B Advanced Technology * wisb

Nadere informatie

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld

B Milieu-maatschappij-wetenschappen. B Molecular Science and Technology. B Oude Culturen van de Mediterrane Wereld zonder meer toelaatbaar met profiel NT B Aarde en economie B Aardwetenschappen B Actuariële wetenschappen B Advanced Technology B Afrikaanse talen en culturen B Agrotechnologie B Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012

REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS April 2012 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van vwo naar wo

Vooropleidingseisen van vwo naar wo Vooropleidingseisen van vwo naar wo 2016-2017 Vooropleidingseisen Vooropleidingseisen van vwo naar van wo van VWO VWO naar naar WO WO = = Dit profiel Dit profiel geeft geeft toegang toegang tot deze tot

Nadere informatie

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Vooropleidingseisen van VWO naar WO

Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO Vooropleidingseisen van VWO naar WO! = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. " = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A / B A + B A / B + C / D

Nadere informatie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie

wisa of wisb en Engelse taal wisa of wisb en Engelse taal Engelse taal B Economie * * * wisa of wisb B Economie en Bedrijfseconomie Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1.In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: NG: EM: CM: ak: biol: econ: grtl: latl: : nlt: : wisa: wisb: profiel

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2016-2017 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007

BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID, VAN DE REGELING NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN HOGER ONDERWIJS 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden BIJLAGE C BEHORENDE BIJ ARTIKEL 2, TWEEDE LID Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo

Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Vooropleidingseisen wetenschappelijk onderwijs: van vwo naar wo Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 29-09-2017 t/m heden (publicatie van het ministerie van OCW) Bijlage A. Nadere

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn

Nadere informatie

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo

Vooropleidingseisen Van vwo naar wo qompas.nl Vooropleidingseisen Van vwo naar wo 2017-2018 Talent Vooropleidingseisen van vwo naar wo = Dit profiel geeft toegang tot deze opleiding. = Dit profiel geeft geen toegang tot deze opleiding. A

Nadere informatie

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht

Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: = toegangsrecht = géén toegangsrecht Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie van onderwijs. Bij het overnemen van deze gegevens kunnen er tikfouten zijn gemaakt. Controleer daarom altijd (en op

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden

Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden Bijlage C (Behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007; laatstelijk gewijzigd bij regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VO-profielen zoals die vanaf

Nadere informatie

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden

Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van t/m heden Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs Geldend van 01-09-2018 t/m heden Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs 1. In deze bijlage wordt verstaan

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2017-2018 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations

* * * wia of wib Bedrijfskunde 8. B Business Studies * * * wia of wib 9. B Econometrics * wib wib wib 10. B Econometrics and Operations Bijlage C Lijst van dere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs. Deze eisen gelden voor 4 vwo, dus voor leerlingen die instromen in het wo vaf 2010 en vallen onder de nieuwe tweede fase.

Nadere informatie

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht

WO-BACHELOR - studentaantallen Economie en Recht Economie en Recht Bedrijfskunde Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Wageningen University 238 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam 2.204 Bedrijfskunde Bedrijfskunde Maastricht University**

Nadere informatie

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink

Profielkeuzeboekje Foto by Rick Vink Profielkeuzeboekje 2018-2019 Foto by Rick Vink 1 Inhoud: 1. Voorwoord.... 3 2. Vakken in de bovenbouw..... 3 3. Het vakkenpakket...... 4 4. Uit welke vakken bestaat een profiel?... 4 5. Inrichting profielen...

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Betekenis van gebruikte tekens en afkortingen: * : toegangsrecht # : geen toegangsrecht ( ) : keuze uit de tussen haakjes vermelde vakken. Eén van de vakken is voldoende. Een vakaanduiding

Nadere informatie

VWO WO doorstroomeisen

VWO WO doorstroomeisen VWO WO doorstroomeisen Wil je na VWO naar HBO? Haal dan in het decanaat een lijst met doorstroomeisen van VWO naar HBO N+T N+G E+M C+M VWO VERPLICHTE PROFIELVAKKEN wib wia/b wia wic na bi ec Gs sk sk Keuzevak/

Nadere informatie

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS vwo verplichte profielvakken Vooropleidingseisen hoger onderwijs: van vwo naar wo Van VWO naar WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS Disclaimer: De lijst is gebaseerd op de officiële doorstroomeisen van het ministerie

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage C behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage C (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig tot 1 augustus 2007. Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008

Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Vooropleidingseisen WO per 1 oktober 2008 Instroommogelijkheden met VWO-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Accountancy en Controlling 2. Actuariële wetenschappen Ja Wi B Nee Nee 3. Algemene economie 4. Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007.

Nadere vooropleidingseisen in het wetenschappelijk onderwijs, bij de profielen in het voortgezet onderwijs geldig vanaf 1 augustus 2007. Bijlage C, behorende bij artikel 2, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/3152, houdende dere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007

Bijlage A behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 Bijlage A (Bijlage behorende bij de regeling Wijziging van de regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen van 1 oktober 2008, kenmerk HOenS-2008/59402)

Nadere informatie

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs

Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage A Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr. HO/BL/2006/8595,

Nadere informatie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie

Bijlage C. ak: aardrijkskunde bi: biologie gr: Grieks. la: Latijn na: natuurkunde nl&t: natuur, leven en technologie Bijlage C Bijlage bij de voorlichtingspublicatie Nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs bij nieuwe voprofielen 2007 van 13 september 2006, kenmerk HO/BL-2006/33802 Nadere vooropleidingseisen voor opleidingen

Nadere informatie

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO

VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Vastgestelde OCW regeling per oktober 2008 VWO (nieuwe) doorstroomlijsten naar WO Eisen voor opleidingen van het wetenschappelijk onderwijs, bij de VOprofielen zoals die vanaf 1 augustus 2007 worden aangeboden.

Nadere informatie

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda

UNIVERSITEIT. Studeren aan de 2012 / 2013. Overzicht bacheloropleidingen. Legenda Studeren aan de UNIVERSITEIT 2012 / 2013 Overzicht bacheloropleidingen Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding voltijd

Nadere informatie

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept

VSNU - overzichtlijst bacheloropleidingen concept Aardwetenschappen Accountancy en Controlling Acheologie Actuariele wetenschappen Agrotechnologie Algemene cultuurwetenschappen KUN OUNL Algemene Economie Algemene Gezondheidswetenschappen Algemene Natuurwetenschappen

Nadere informatie

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning

Italiaanse taal en cultuur Talen en Cult. ZO Az+Oceanie (Indonesië) Landschapsarch. en ruimtel. planning CULTUUR EN MAATSCHAPPIJ VWO-WO BIJLAGE 3(a) Zonder meer. Literatuurwetenschap Toegepaste Commuinicatiewetenschappen Media en Cultuur Uniformberoepen: leger, politie, e.d. Algemene Cultuurwetenschappen

Nadere informatie

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs

Bijlage A. Nadere vooropleidingseisen in het Wetenschappelijk Onderwijs Bijlage bij de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2006, nr. HO/BL/2006/468783, tot wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

Interdisciplinair. Economie

Interdisciplinair. Economie Legenda Opleiding in voltijd Opleiding in voltijd en deeltijd Opleiding in voltijd en deeltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in voltijd met duaal als mogelijkheid Opleiding in deeltijd Opleiding

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24411 1 mei 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 april 2017, nr. HO&S/805204, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 32957 30 september 2015 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 september 2015, nr. HO&S/805204,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 70643 17 december 2018 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 november 2018, nr. HO&S/1439087,

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

code University University

code University University wo bachelor CROHO indien Bevoegdheid code beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen 56986 Aarde en economie 50668 Bodem,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1c, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21337 29 juli 2014 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 09-07-2014, nr. DL/641019, houdende

Nadere informatie

Pieter Duisenberg Voorzitter Vereniging van Universiteiten

Pieter Duisenberg Voorzitter Vereniging van Universiteiten Pieter Duisenberg Voorzitter Vereniging van Universiteiten Universitaire bachelor- en masteropleidingen HOOP-gebieden Techniek, Natuur & Landbouw (oktober 2017) HOOP-gebied Techniek Opleiding TUD TUE UT

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op artikel 33, lid Ib, van de Wet op het voortgezet onderwijs; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2011, nr. DL/299780 houdende wijziging van de Regeling verwantschapstabel educatieve minor De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22669 24 april 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 april 2017, nr. DUO/OND-2017/9529

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw 3 VWO Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra Dyslexie Afsluiting PROGRAMMA INLEIDING De bovenbouw en Tweede Fase Meer

Nadere informatie

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw

Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voorlichtingsavond profielkeuze en bovenbouw Voor ouders en leerlingen 3 VWO Welkom + voorstellen Tweede Fase / bovenbouw Vakkenpakket en profielen Extra vak Dyslexie Afsluiting PROGRAMMA INLEIDING De

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze. Het kiezen van een profiel na 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze. Het kiezen van een profiel na 3 VWO Ouderavond Profielkeuze Het kiezen van een profiel na 3 VWO Programma Welkom Informatie LOB-lessen Overgangsnormering Profielkeuze VWO (lokaal 11) Afsluiting LOB-lessen Wat voor profielen kun je kiezen?

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015

INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO. 7 januari 2015 DECANAAT INFORMATIEAVOND PROFIELKEUZE 3 VWO 7 januari 2015 Doel van deze presentatie De decanen: W. Bardoul - decaan M. Aarts - stagiaire decanaat Informatie over de profielen Het keuzetraject Traject

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 33, lid 1b, van de Wet op het voortgezet onderwijs; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13500 1 september 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2010, nr.

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 De vakken in het Gemeenschappelijk Deel : Deze vakken krijgen alle leerlingen Nederlands Engels Duits of Frans Maatschappijleer

Nadere informatie

Profielkeuze 2 e fase vwo. voor ouders en verzorgers van leerlingen van vwo3 locaties: BB, FS, Grou, Joure

Profielkeuze 2 e fase vwo. voor ouders en verzorgers van leerlingen van vwo3 locaties: BB, FS, Grou, Joure Profielkeuze 2 e fase vwo voor ouders en verzorgers van leerlingen van vwo3 locaties: BB, FS, Grou, Joure Programma voor vanavond 1. Profielkeuze door decaan FS, Dita Steijn 2. Pitches nieuwe vakken tweede

Nadere informatie

PROFIEL WIJZER 3 VWO. Gerrit van der Veen College

PROFIEL WIJZER 3 VWO. Gerrit van der Veen College PROFIEL WIJZER 3 VWO 2017 2018 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Traject Profielkeuze blz. 4 Bovenbouw blz. 5 Examen blz. 6 Regels profielkeuze blz. 7 Profielkeuzeformulier blz.

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 VWO 2016 2017 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject Profielkeuze blz. 2 Bovenbouw blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Profielkeuzeformulier blz. 6 Tips bij het

Nadere informatie

PROFIEL WIJZER 3 VWO. Gerrit van der Veen College

PROFIEL WIJZER 3 VWO. Gerrit van der Veen College PROFIEL WIJZER 3 VWO 2018 2019 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Traject Profielkeuze blz. 4 Bovenbouw blz. 5 Examen blz. 6 Regels profielkeuze blz. 7 Profielkeuzeformulier blz.

Nadere informatie

Gerrit van der Veen College

Gerrit van der Veen College 3 VWO 2015 2016 Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Traject Profielkeuze blz. 2 De Tweede Fase in het VWO blz. 3 Examen blz. 4 Regels profielkeuze blz. 5 Overzicht profielen blz.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17816 31 augustus 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 augustus 2012, nr.

Nadere informatie

Profielkeuze Informatieboekje Klas Cohort 2017 Beoogd eindexamen in 2020

Profielkeuze Informatieboekje Klas Cohort 2017 Beoogd eindexamen in 2020 Profielkeuze Informatieboekje Klas 3 2016-2017 Cohort 2017 Beoogd eindexamen in 2020 2 Voorwoord Beste leerling van klas 3, Voor je ligt het profielkeuzeboekje. Hierin vind je informatie over de verschillende

Nadere informatie

Profielkeuze. Informatieboekje. Klas

Profielkeuze. Informatieboekje. Klas Profielkeuze Informatieboekje Klas 3 2015-2016 Cohort 2016 Beoogd eindexamen in 2019 Voorwoord Beste leerling van klas 3, Voor je ligt het profielkeuzeboekje. Hierin vind je informatie over de verschillende

Nadere informatie

College Maastricht. International Bachelor in Psychology

College Maastricht. International Bachelor in Psychology OPEN DAGEN NOVEMBER 2015 Kijk voor meer informatie op de site van de instelling. Wat 2 nov Experience Day University College Maastricht Waar open dag (11:00-16:30) Zwingelput 4 2 nov Meeloopdagen diverse

Nadere informatie

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED!

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED! Voorwoord Hallo leerlingen van het VWO, Voor je ligt het eerste katern van jouw dossier voor Loopbaan Oriëntatie op studie en Beroep (LOB). Het dossier bestaat uit vier katernen. Aan het begin van elk

Nadere informatie

Profielkeuze Informatieboekje Klas Cohort 2018 Beoogd eindexamen in 2021

Profielkeuze Informatieboekje Klas Cohort 2018 Beoogd eindexamen in 2021 Profielkeuze Informatieboekje Klas 3 2017-2018 Cohort 2018 Beoogd eindexamen in 2021 2 Voorwoord Beste leerling van klas 3, Voor je ligt het profielkeuzeboekje. Hierin vind je informatie over de verschillende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36407 2 juli 2018 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2018, nr. HO&S/1371591, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24893 4 december 2012 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2012, nr. DL/446544,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46450 16 augustus 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 07-08-2017, nr. HO&S/1199472,

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 5.6, vijfde lid, van de Wet studiefinanciering 2000; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36310 27 december 2013 Regeling van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2013, nr.

Nadere informatie

Voorlichting Tweede Fase. 30 oktober 2018

Voorlichting Tweede Fase. 30 oktober 2018 Voorlichting Tweede Fase 30 oktober 2018 Overweging Pubers zijn niet in staat om weloverwogen een vakkenpakket te kiezen. Hun hersens zijn nog lang niet volgroeid en daarom kunnen ze niet overzien wat

Nadere informatie

Profielkeuze. Informatieboekje. Klas

Profielkeuze. Informatieboekje. Klas Profielkeuze Informatieboekje Klas 3 2015-2016 Cohort 2016 Beoogd eindexamen in 2019 Voorwoord Beste leerling van klas 3, Voor je ligt het profielkeuzeboekje. Hierin vind je informatie over de verschillende

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze September 2016 tot en met april 2017 Surrounded by Talent Inleiding Deze maand publiceren wij de top-50 studies

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO MAART 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO MAART 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 MAART 2016 (13:00-16:00) Meeloopdag Bestuurskunde: Economie

Nadere informatie

2. Voor opleidingen aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gelden voor

2. Voor opleidingen aan instellingen voor wetenschappelijk onderwijs gelden voor (Tekst geldend op: 27-0-204) Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 mei 2007, nr. HO/BL/2007/352, houdende nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs (Regeling nadere vooropleidingseisen

Nadere informatie

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest

Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest Profielkeuze Vakkeninformatie HAQ3 Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest 2 de Fase (de bovenbouw) 4 profielen CM - Cultuur en Maatschappij EM - Economie en Maatschappij NG - Natuur en Gezondheid NT - Natuur

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 2 Programma Inleiding Lieke Tromp, Teamleider Korte pauze Profielkeuze Jan Out, Decaan Vragen 3 De overgang van

Nadere informatie

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad

Profielkeuze in 3 Atheneum. Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad Profielkeuze in 3 Atheneum Profielen en opleidingen Keuzeproces in de 3 e klas Tijdpad 1 De vakken in het Gemeenschappelijk Deel : Deze vakken krijgen alle leerlingen Nederlands Engels Duits of Frans (!)

Nadere informatie

Wijze besluiten worden slechts genomen met het overzicht van het geheel

Wijze besluiten worden slechts genomen met het overzicht van het geheel Wijze besluiten worden slechts genomen met het overzicht van het geheel PROFIELKEUZE In welke vakken ben ik goed (genoeg)? Welke vakken vind ik interessant? Wat is het gevolg van mijn profielkeuze voor

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer.

OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016. Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. OPEN DAGEN WO FEBRUARI 2016 Kijk voor aanvullende informatie op de site van de universiteit. Lever tijdig een roze formulier in bij de decanenkamer. 1 FEBRUARI 2016 (13:15-16:00) Meeloopdag International

Nadere informatie

Profielkeuze Vakkeninformatie HVQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest

Profielkeuze Vakkeninformatie HVQ3. Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest Profielkeuze Vakkeninformatie HVQ3 Iris Eckardt Decaan Havo/Vwo/Quest Profielkeuze Jong Weinig (werk)ervaring Weinig zicht op studierichtingen en werkgebieden Hebben hulp nodig... samen doen! Profielkeuze

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20456-n1 26 januari 2016 Rectificatie: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2015,

Nadere informatie

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6

Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 Rapportage Toplijsten havo 4/5 en vwo 5/6 www.qompas.nl Top-50 studies op Qompas StudieKeuze september 2016 Surrounded by Talent Inleiding Vorige maand verscheen het jaaroverzicht van 2015-2016 met daarin

Nadere informatie

Profielkeuze Informatieboekje Klas Cohort 2017 Beoogd eindexamen in 2020

Profielkeuze Informatieboekje Klas Cohort 2017 Beoogd eindexamen in 2020 Profielkeuze Informatieboekje Klas 3 2016-2017 Cohort 2017 Beoogd eindexamen in 2020 Voorwoord Beste leerling van klas 3, Voor je ligt het profielkeuzeboekje. Hierin vind je informatie over de verschillende

Nadere informatie

Profielkeuze Informatieboekje Klas Cohort 2018 Beoogd eindexamen in 2021

Profielkeuze Informatieboekje Klas Cohort 2018 Beoogd eindexamen in 2021 Profielkeuze Informatieboekje Klas 3 2017-2018 Cohort 2018 Beoogd eindexamen in 2021 Voorwoord Beste leerling van klas 3, Voor je ligt het profielkeuzeboekje. Hierin vind je informatie over de verschillende

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013

VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 VOORLICHTINGSAVOND HAARLEM 2e AVOND, 13 NOVEMBER 2013 Lokaal Gidsnr Voorlichting ronde 1 (18.30-19.05 uur) capaciteit Gidsnr G1-10 155 G1-14 152 G1-17 174 Taalwetenschap G2-03 108 Informatie, Multimedia

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds ARTIKEL I. WIJZIGING REGELING STUDIEFINANCIERING 2000 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39945 29 juli 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20-07-2016, nr. HO&S/1015324, houdende

Nadere informatie