POSTGRADUAAT MENOPAUZECONSULENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POSTGRADUAAT MENOPAUZECONSULENT"

Transcriptie

1 POSTGRADUAAT MENOPAUZECONSULENT Opleidingsgids Academiejaar Studiegebied Gezondheidszorg, campus Kortrijk

2 2 Inhoudsopgave 1 KRACHTLIJNEN Situering van de opleiding Te behalen competentie van de menopauzeconsultent Programma Algemeen structuur van de opleiding Theoretisch onderwijs Klinisch onderwijs Docenten Didactische werkvorm toetsing Doelgroep Praktische informatie Inschrijven Diploma Betaald educatief verlof Opleidingscheques... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Studiegeld PROGRAMMA Programmaoverzicht... 8 OPLEIDINGSONDERDEEL... 8 contacturen... 8 Studie-punten... 8 Detail STP Communicatieve- en coachingsvaardigheden Fysiologische & pathologische menopauze Gezondheidspromotie Behandelmethoden en leefstijl Diagnostisch en therapeutisch redeneren Klinisch onderwijs (stage) Theoretisch onderwijs detailprogramma STAGES JAAROVERZICHT - WEEKPROGRAMMA... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 5 LECTOREN - GASTDOCENTEN... 13

3 3 1 KRACHTLIJNEN 1.1 Situering van de opleiding Voor veel vrouwen betekent de menopauze een intense verandering in hun leven en verloopt die periode niet steeds aangenaam. De eierstokken functioneren niet meer en de productie van de vrouwelijke hormonen daalt aanzienlijk. Dit heeft uiteraard het gevolg dat de vrouw niet meer vruchtbaar is. Daarnaast treden er bij veel vrouwen allerlei symptomen op zoals warmteopvliegers, hevig transpireren, hartkloppingen, slaapstoornissen, wisselende stemmingen, droge huid en slijmvliezen, hoofdpijn,. Soms vinden de vrouwen zich niet meer terug in hun veranderende lichaam en ze voelen zich in een wankele positie. Het grote doel voor vrouwen in de menopauze is zich goed voelen en de levenskwaliteit te verbeteren. En daar kan de menopauzeconsulent bij helpen. 1.2 Te behalen competentie van de menopauzeconsultent Van een menopauzeconsulente wordt verwacht dat zij of hij in staat is om vrouwen in de menopauze professioneel te begeleiden. Dit vraagt een diepgaande kennis en een grondig inzicht in de fysiologie en de pathologie van de menopauze. De menopauze is een normaal fysiologisch proces waarbij 60% van de vrouwen klachten ondervinden (Depypere, 2008) Maar er zijn ook vrouwen die door een dysfunctie of een chirurgische ingreep vervroegd in de menopauze komen. Daarnaast kunnen hormonale behandelingen bij diverse vormen van kanker vrouwen vervroegd in de menopauze brengen. Preventie en voorlichting over voeding en lifestyle vormen een belangrijk onderdeel van het programma, naast verschillende communicatietechnieken en coachingsvaardigheden, om zo de vrouw in de menopauze haar weg te helpen vinden in deze nieuwe levensfase. Concreet houdt dit in dat de cursist opgeleid wordt om de competenties te ontwikkelen zoals hieronder beschreven. Deze competenties zijn: De menopauzeconsulent zorgt voor een optimale interdisciplinaire samenwerking en voor een aangepaste en actuele organisatie van de praktijk. Gaat op professionele wijze om met de verschillen in (beroeps)deskundigheid, rollen en taken in een multidisciplinair team. Draagt bij aan een effectieve samenwerking ten behoeve van een optimale zorg. De menopauzeconsulent communiceert zowel schriftelijk als mondeling op een deskundige manier aan collega s, specialisten en een breed publiek. Communiceert op methodische wijze met de cliënt en naasten, afgestemd op culturele, sociale aspecten en situationele omstandigheden

4 4 Actief luisteren in diverse situaties Eigen verbale en non-verbale communicatie met de cliënt analyseren en zo nodig bijsturen Een gepaste vertrouwensrelatie opbouwen met de zorgvrager, met evenwicht tussen afstand en nabijheid. De menopauzeconsulent zoekt op een gerichte en methodische manier vak- en wetenschappelijke literatuur op, beoordeelt de relevantie en bruikbaarheid ervan, integreert de nieuwe inzichten in de beroepsuitoefening en ontwikkeling. Gegevens uit verschillende bronnen aan elkaar relateren, kritisch beoordelen en er conclusies uit trekken teneinde wetenschappelijk gefundeerd, praktijkrelevant en menswaardig de zorg te verlenen. Correcte en relevante informatie geven aan de zorgvrager. De menopauzeconsulent werkt doelgericht aan preventie en bevordert de gezondheid volgens de principes van de gezondheidspromotie. Individuele voorlichting geven aan de vrouw en eventueel haar partner Voorlichting geven aan groepen Ontwikkelen van schriftelijk materiaal ter ondersteuning van de mondelinge voorlichting De menopauzeconsulent werkt aan de eigen professionalisering via het voortdurend kritisch in vraag stellen van het eigen functioneren volgen van bijscholingen de grenzen van de eigen deskundigheid herkennen en erkennen en andere disciplines inschakelen indien de eigen deskundigheid ontoereikend is. Kritisch analyseren van de eigen competenties door het benoemen van de eigen sterktes en zwaktes en op basis daarvan de eigen professionele ontwikkeling realiseren. De menopauzeconsulent werkt binnen de grenzen van deontologie en wetgeving. Het beroepsgeheim respecteren Eigen handelen analyseren in functie van eigen waarden en normen en in functie van waarden en normen van de cliënt Het waarborgen van goede zorgverlening De menopauzeconsulent integreert alle vakinhoudelijke en vakoverschrijdende kennis, vaardigheden en professionele attitude ten behoeve van optimale cliëntenzorg.

5 5 Beschikt over diepgaande kennis en inzicht van de fysiologische menopauze, kent de gevolgen voor het functioneren, het klachtenpatroon en de invloed van een onderliggende pathologie. Begeleidt, bewaakt en bevordert de pre- menopauzale fase, de menopauze en postmenopauzale fase. Verleent begeleiding in samenwerking met andere specialisten binnen het beroepsdomein. Literatuur inschatten naar vakinhoudelijke en wetenschappelijke waarde Onderzoeksresultaten beoordelen op bruikbaarheid in de praktijk Op een creatieve manier wetenschappelijke literatuur en kennis implementeren in het eigen professioneel handelen 1.3 Programma Algemeen structuur van de opleiding De opleiding omvat een combinatie van theoretisch onderwijs (17 studiepunten) en klinisch onderwijs (3 studiepunten). Eén studiepunt staat voor een studiebelasting van ca. 25 à 30 uren. Hierbij zijn zowel contacturen, opdrachten, schrijven projectwerk, zelfstudie als examentijd voor dat specifieke opleidingsonderdeel inbegrepen Theoretisch onderwijs Klinisch onderwijs Stages behoren tot het klinisch onderwijs. In totaal zijn er 32 uren stage voorzien waarvan: Drie dagen in UZ Gent borstkliniek, menopauzekliniek, dienst mammografie en botdensitometrie (indien van toepassing kan er ook stage gelopen worden in een andere borstkliniek) Een dagdeel in Nederland bij een menopauzeconsulent Een dagdeel in menopoli VIVES Kortrijk Het stagetraject wordt in samenwerking met de cursist en mevrouw Hilde Verstraete, menopauzeconsulente van de menopoli VIVES Kortrijk, opgemaakt. 1.4 Docenten Didactische werkvorm toetsing Bijna alle docenten zijn artsen specialisten, verpleegkundigen, vroedkundigen, menopauzeconsulenten of experten die werken binnen een setting van menopauzale vrouwen.

6 6 Als gastdocent hebben al deze artsen, verpleegkundigen, vroedkundigen en menopauzeconsultenten en andere experten een reële ervaring in het verstrekken van onderwijs aan volwassenen. Er is een krachtige samenwerking met het werkveld. Het klassikaal onderwijs beperkt zich tot 21 lesdagen, meestal 3 dagen per maand (tot en met juni 2015), opeenvolgend een donderdag, vrijdag en zaterdag. Dit impliceert dat de cursist op een actieve manier de leerstof verwerkt. Er wordt ondersteuning aangeboden door gerichte opdrachten zoals: oefeningen; zelfstudie van leerstofpakketten; systematisch opzoeken, verwerken, exploratie van, reflectie op en rapportering over wetenschappelijke literatuur en vakliteratuur. De bereikte competenties worden op diverse manieren getoetst: via een schriftelijk examen, via het schrijven van casusanalyses, via reflectieverslagen, via mondelinge presentaties, via stage en de uitwerking van de stageopdrachten, Doelgroep Het postgraduaat menopauzeconsulent richt zich tot Bachelors in de verpleegkunde, bachelors in de vroedkunde of andere bachelors en masters in het brede domein van de gezondheidszorg. Wie een ander diploma heeft, kan toegelaten worden na een intakegesprek met de campuscoördinator navorming. 1.6 Praktische informatie Inschrijven U kan zich inschrijven voor het postgraduaat van 20 studiepunten in 1 jaar (theorie, stages en projectwerk). Hiermee kan u in één jaar het postgraduaat menopauzeconsulent behalen U kan ook aparte opleidingsonderdelen volgen en aldus een persoonlijk traject laten samenstellen. Voor informatie over de inschrijvingsprocedure verwijzen wij naar de website Om de kwaliteit van de opleiding te bewaken kan het aantal inschrijvingen beperkt worden.

7 Diploma Wie slaagt voor de opleiding menopauzeconsulent van 20 studiepunten behaalt een postgraduaat met getuigschrift Wie aparte opleidingsonderdelen volgt verzamelt hiervoor credits Betaald educatief verlof Deze opleiding is erkend in het kader van betaald educatief verlof. Als werkstudent kan je in aanmerking komen om betaald educatief verlof aan te vragen bij je werkgever. Educatief verlof wordt verleend voor het theoretisch onderwijs. Dit educatief verlof geeft je het recht om tijdens de opleidingsuren op het werk afwezig te zijn, met behoud van het normale loon. Het aantal uren toegelaten afwezigheid is afhankelijk van de aard van de opleiding en het aantal gevolgde uren. Je moet het verlof opnemen tussen de aanvang van het schooljaar en het einde van de eerste examenzittijd. Eventueel kan de periode worden verlengd tot het einde van de tweede zittijd. Voor meer informatie kan je terecht bij: meta.fgov.be/ph/phb/nlhb00.htm; Studiegeld Meer informatie hierover vind je op de website De vermelde bedragen kunnen wijzigen in functie van de wetgeving.

8 8 2.1 Programmaoverzicht 2 PROGRAMMA OPLEIDINGSONDERDEEL contacturen Studiepunten Detail STP 1. Communicatieve- en coachingsvaardigheden Fysiologische & pathologische menopauze Gezondheidspromotie Behandelmethoden en leefstijl Diagnostisch en therapeutisch redeneren 5.1 EBN - SVH 5.2 Klinisch redeneren 5.3 Capita selecta Klinisch onderwijs (stage) 5 3 TOTAAL

9 9 2.2 Theoretisch onderwijs detailprogramma Communicatieve- en coachingsvaardigheden 3 stpnt Communicatieve- en coachingsvaardigheden 15u Mevr. Mullie Joke Communicatie/praten over seksualiteit 4u Mevr. Mullie Joke Reflectieve vaardigheden 4u Mevr. Delporte V. Totaal 23u Fysiologische & pathologische menopauze 4 stpnt Fysiologie, anatomie en pathologie bij de menopauzale vrouw 24u Prof. Dr. Depypere Botmetabolisme & osteoporose 3u Dr.Goemaere Borstproblematiek 4u Mevr. E. Decoene Urologische problemen tijdens de menopauze 7u Dr. Ampe en Dhr. Delaere Totaal 38u Gezondheidspromotie 3 stpnt Gezondheidsvoorlichting en 7u Mevr. Daane Mieke gezondheidspromotie Menopauze en de geestelijke 2u Dhr. Mestdagh gezondheidszorg Stress in de menopauze 2u Mevr. Steyaert Seks en de menopauze 4u Mevr. Dewitte M. Methodisch reflecteren 3u Mevr. Delporte V & Mevr. Verstraete H. Totaal 18u Behandelmethoden en levensstijl 3 stpnt Voeding binnen de menopauze 4u Mevr. Joossens L. Orthomoleculaire en fytotherapeutische ondersteuning 8u Dhr. Vanderschueren P.

10 10 Osteopathie tijdens de menopauze 2u Mevr. Verstraete C. De menopauzale vrouw in de Chinese 2u Dhr. Verhaeghe Tom geneeskunde Ayurveda voor de vrouw 2u Mevr. Vancoille Marijke Shiatsu voor de vrouw 3u Dhr. Respens D. Bio-identieke hormonen 3u Dr. Aelbrecht Diagnostisch en therapeutisch redeneren 3 stpnt 5.1 Evidence based Nursing 1 stpnt Methodologie van het wetenschappelijk onderzoek en bibbezoek 3u 2u Mevr. Delbaere Mevr. Tesse SVH 4u Mevr. Archie 5.2 Klinisch redeneren Diagnostisch redeneren 7u Mevr. Daane M Therapeutisch redeneren 14u Mevr Stro. 5.3 Capita selecta 1stpt Management 2u Dhr. Defour M. Juridische aspecten 2u Dhr. Vandemoortel Totaal 33u 3 STAGES De stages bieden de kans om de beoogde eindcompetenties te ontwikkelen in het werkveld. De cursist leert er de theorie te integreren in de praktijk (van kennen naar kunnen ). De zelfwerkzaamheid van de cursist staat centraal. Deze is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. De betrokkenen van het werkveld engageren zich om de cursist tijdens zijn stage te helpen bij zijn stageactiviteiten. De praktijklectoren, mevrouw Verstraete en mevrouw Delporte gaan het leerproces begeleiden en sturen gedurende de verschillende fases van stage. Om de stages te ondersteunen worden stageopdrachten geformuleerd. Deze stageopdrachten beogen cliëntensituaties te observeren, vertrekkend vanuit de thema's, die behandeld worden in het theoretisch onderwijs. Door het uitwerken van casestudies krijgt de begeleidende praktijklector een duidelijk beeld van de verworven competenties van de cursist. Elke casestudie moet getuigen van een niveau bereikt door

11 11 een toekomstige menopauze consulent. Tevens legt de cursist een stageportfolio aan. Hierin levert hij bewijsmateriaal aan om aan te tonen dat de vooropgestelde doelstellingen bereikt zijn. Concrete informatie omtrent de ontwikkeling van een stageportfolio en stageopdrachten wordt gedetailleerd beschreven in het stagedossier dat te bekomen is bij aanvang van de opleiding. De cursist zal samen met mevrouw Verstraete Hilde, menopauzeconsulente van de menopoli in VIVES Kortrijk, zijn stageplaatsen bepalen en vastleggen. In totaal zijn er 32 uren stage voorzien waarvan: Drie dagen in UZ Gent borstkliniek, menopauzekliniek, dienst mammografie en botdensitometrie (indien van toepassing kan er ook stage gelopen worden in een andere borstkliniek) Een dagdeel in Nederland bij een zelfstandig overgangsconsulent of in een menopoli intramuraal. Een dagdeel in menopoli VIVES Kortrijk Stages worden afgehandeld binnen vooraf bepaalde periodes. De cursist bespreekt de begin- en einddatum van elke stagedag, alsook de naam van de stageplaats met mevrouw Verstraete en noteert de gemaakte planning op het document stageoverzicht. Dit document dient voor de aanvang van de stage digitaal of op papier afgegeven worden aan de coördinator navorming, mevrouw Annelies De Langhe. Voor alle detailinformatie betreffende het stageportfolio wordt verwezen naar het portfolio menopauzeconsulent, dat bekomen wordt bij de start van de opleiding.

12

13 4 LECTOREN - GASTDOCENTEN (Onder voorbehoud) Dr. Aelbrecht Arts gespecialiseerd in de behandeling van energieproblemen & chronische pijnproblemen energiekliniek Aalst Dr. Ampe Uroloog AZ St-Jan Brugge Archie S. Lector vroedkunde, VIVES, studiegebied gezondheidszorg, campus Kortrijk Daane M. Opleider Erasmus MC Rotterdam/coach Decoene E. Oncologisch verpleegkundige en borstverpleegkundige UZ Gent. Defour M. Manager Delaere L. Prostaatverpleegkundige & oncologisch verpleegkundige - AZ St-Jan Brugge/Oostende De Langhe A. Campuscoördinator navorming studiegebied gezondheidszorg - VIVES Kortrijk lector verpleegkunde Dr. Delbaere I. Coach Expertisecentrum Zorginnovatie - Lector Evidence Based Midwifery Delporte V. Lector verpleegkunde, VIVES, studiegebied gezondheidszorg, campus Kortrijk Prof. Depypere H. Gynaecoloog UZ Gent (MD, PhD) - voorzitter van de Belgische menopauze vereniging

14 14 Dewitte M. Seksuologe UGent (Vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie) + UZ Maastricht Dr. Goemare S. Dr. Endocrinoloog eenheid voor osteoporose en metabole botziekten Universitair ziekenhuis Gent Joossens J. Docente opleiding voedings- en dieetkunde Mullie J. Kinesiste & NLP coach Respens D. Kinesiste, shiatsu academie & menopauzeconsulente Steyaert L. Verpleegkundige menopauzeconsulente & gezondheidsmedewerker orthomoleculaire geneeskunde Stro J. Verpleegkundige /trainer/docent/ Opleiding Erasmus MC Rotterdam Vancoille M. Specialisatie : ayurveda voor de vrouw en authentieke ayurvedsiche massagetechnieken Vandemoortel Advocaat lector recht & ethiek Vanderschueren P Osteopaat en orthomoleculaire fytotherapeut Verhaeghe T. Acupuncturist Verstraete C. Osteopaat D.O.- M.R.O.B.

15 15 Verstraete H. Menopauzeconsulente menopoli VIVES Kortrijk & lector vroedkunde, VIVES, studiegebied gezondheidszorg, campus Kortrijk

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL

INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INSTROOMPROFIEL OPLEIDING PROFESSIONELE BACHELOR IN DE VROEDKUNDE ARTEVELDEHOGESCHOOL INLEIDING Heb ik het geschikte profiel om deze opleiding te starten? Heb ik het geschikte profiel om vroedvrouw te

Nadere informatie

Handleiding bekwaamheidsonderzoek

Handleiding bekwaamheidsonderzoek Handleiding bekwaamheidsonderzoek In het kader van een EVC-procedure voor kandidaten brugopleiding naar bachelor verpleegkunde Campus Lier Campus Turnhout Deze handleiding is geldig voor een portfolio

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure. www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Infobrochure www.cvolino.be Tel. 011/54.67.96 SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Inhoud 1. Doel van de opleiding... 2 2. Algemeen... 2 3. Structuur en duur... 2 4. Organisatie

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor?

Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout. Hoe word je mentor? Katholieke Hogeschool Kempen Departement Gezondheidszorg Turnhout Hoe word je mentor? Afstudeerproject aangeboden door Hertoghs Wendy, Smets Anja, Thijs Leen, Van Gorp Elke en Vermeiren Carolien tot het

Nadere informatie

Algemeen stagehandboek

Algemeen stagehandboek Algemeen stagehandboek HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Bacheloropleiding Verpleegkunde & Verpleegkunde & Verloskunde traject Juli 2015 0 INHOUDSOPGAVE 1. Stages binnen de Bacheloropleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Studiegids 2015 2016 hbo bachelor Verloskunde propedeutische fase post propedeutische fase

Studiegids 2015 2016 hbo bachelor Verloskunde propedeutische fase post propedeutische fase Studiegids 2015 2016 hbo bachelor Verloskunde propedeutische fase post propedeutische fase Toekomstgerichte verloskunde op hoog niveau Het is nadrukkelijk verboden zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1

STAGEHANDBOEK. Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016. Semester 1 STAGEHANDBOEK Differentiatiestage 2 (CU09428) Studiejaar 2015-2016 Semester 1 BACHELOROPLEIDING VERPLEEGKUNDE Juli 2015 Inhoud Inleiding 4 1. Inhoud van het vierde leerjaar 5 2. Inhoudelijk kader van differentiatiestage

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI

Studiegids 2008-2009. Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Studiegids 2008-2009 Netwerkeconomie BACHELOR / SEMESTER V + VI Missie van de opleiding Zowel de Vlaamse als de wereldeconomie evolueert naar een kennisintensieve netwerkeconomie. De opleiding Bachelor

Nadere informatie

Beroepsprofiel verloskundige

Beroepsprofiel verloskundige Beroepsprofiel verloskundige December 2005 KNOV, Bilthoven Colofon Deze uitgave maakt deel uit van de publicaties van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het beroepsprofiel

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 INHOUD 04 Doel van de opleiding 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 13 Algemene informatie 16 Hoe te bereiken? VOORWOORD Het personeel en de studenten van de

Nadere informatie

Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening

Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening Landelijk Praktijkboek Stage Curriculum Opleiding Bachelor Medische Hulpverlening april 2014 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Hogeschool Rotterdam Hogeschool Utrecht Projectleider: Mevrouw B. Visser, MSc

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

Verder studeren en afstandsonderwijs

Verder studeren en afstandsonderwijs Verder studeren en afstandsonderwijs Brugge / Kortrijk howest.be 1 00. Inhoud 01. Verder studeren aan Howest 3 02. Kansrijk studeren in West-Vlaanderen 4 03. Aanbod verder studeren 7 > Architectuur 7 >

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Masteropleiding Psychomotorische Therapie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) Juli 2011 2/45 NQA - audit bestaande hbo-master Psychomotorische

Nadere informatie

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015

X-TRA. Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 X-TRA Voor wie verder of opnieuw wil studeren 2014-2015 Inhoudstafel Levenslang leren 3 Opleidingscheques 4 Het leerkrediet 5 Legende 5 Kunst manama: master Beeldend Onderzoek 6 Management extra bachelordiploma

Nadere informatie

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Eindtermen voor de opleiding tot Maag-Darm-Leverarts Rapport in opdracht van het Concilium Gastroenterologicum Neerlandicum, april 2008 1 2 VOORWOORD De

Nadere informatie

Opleidingsplan GZ-Psycholoog. Werkgroep Modernisering GZ-opleiding

Opleidingsplan GZ-Psycholoog. Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Opleidingsplan GZ-Psycholoog Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Versie maart 2014 Werkgroep Modernisering GZ-opleiding Drs. Anneke Bakker, Opleidingscoördinator, Amsterdam Prof. dr. Theo K. Bouman, Hoofdopleider

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Voorwoord...- 3 - 1 Algemeen competentieprofiel...- 4 - 1.1 Klinisch handelen...- 8 - 1.2 Communicatie... - 10 - 1.3 Samenwerking...

Voorwoord...- 3 - 1 Algemeen competentieprofiel...- 4 - 1.1 Klinisch handelen...- 8 - 1.2 Communicatie... - 10 - 1.3 Samenwerking... Algemeen Competentieprofiel en Specifieke Deelprofielen Verpleegkundig Specialist If we cannot name it, we cannot control it, finance it, research it, teach it, or put it into public policy. (Norma Lang,

Nadere informatie