Vaststelling door dean van het Instituut voor Engineering op: 29/08/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaststelling door dean van het Instituut voor Engineering op: 29/08/2013"

Transcriptie

1 Onderwijsregeling Engineering-deeltijd Cursusjaar Deeltijd Associate degree: Projectleider Techniek (croho: 80039) Deeltijd Bachelor degree: Elektrotechniek (croho: 34267) Technische Bedrijfskunde (croho: 34421) Werktuigbouwkunde (croho: 34280) Advies Opleidingscommissie: 22/04/2013 Instemming SMR op: 30/05/2013 Vaststelling door dean van het Instituut voor Engineering op: 29/08/2013 Deze regeling treedt in werking op: 01/09/2013 Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 1

2 Adresgegevens: postadres: Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Engineering Associate degree Projectleider Techniek-deeltijd Bachelor degree Elektrotechniek-deeltijd Bachelor degree Technische Bedrijfskunde-deeltijd Bachelor degree Werktuigbouwkunde-deeltijd t.a.v.: W.E. ter Borg-Spitholt (teamleider Engineering-deeltijd) Postbus DA GRONINGEN bezoekadres: Hanzehogeschool Groningen Zernikeplein AS Groningen mail: tel.: / Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 2

3 Voorwoord De Hanzehogeschool kent een Hanzehogeschool-brede en voor alle opleidingen bindende Examenregeling. Deze Examenregeling is opgenomen in het Studentenstatuut (hoofdstuk 4). Daarnaast heeft elke opleiding zijn eigen opleidingsspecifieke Onderwijsregeling. Dit is de Onderwijsregeling voor Associate degree opleiding Projectleider Techniek en deeltijd Bachelor degree-opleidingen Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde van het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool Groningen (HG). De Onderwijsregeling van de Engineering-deeltijdopleidingen 2013/2014 is van toepassing op alle studenten die in cursusjaar 2013/2014 ingeschreven staan bij een van bovengenoemde deeltijdopleidingen. Eventuele verschillen per instroomcohort staan expliciet vermeld in deze Onderwijsregeling; dat geldt ook voor eventuele overgangsregelingen van oud naar nieuw programma. Ook de onderwijsbeschrijvingen die in de DOP (Digitale Onderwijs Planner) staan, maken onderdeel uit van de Onderwijsregeling. Deze zijn gebundeld in de Onderwijsgids. De Examenregeling vormt samen met de opleidingsspecifieke Onderwijsregeling de OER (Onderwijs- en Examenregeling, grijs gearceerd). Studenten- Examenregeling (hoofdstuk 4) Onderwijsregeling (met daarin de DOPonderwijsbeschrijvingen gebundeld in de onderwijsgids) Statuut Bovengenoemde documenten zijn op de volgende plaatsen te vinden. Daarnaast ligt er bij het secretariaat van de opleiding een papieren versie ter inzage: Document Studentenstatuut (inclusief Examenregeling) Onderwijsgids Onderwijsregeling DOP-teksten met onderwijsbeschrijvingen/onderwijsgids waar te vinden? intranet intranet intranet intranet Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 3

4 Inhoudsopgave 1. Opleiding Beschrijving opleiding Examencommissie Toetscommissie Toelatingscommissie Schoolmedezeggenschapsraad Opleidingscommissie 9 2. Eindkwalificaties Opbouw van de studie Karakterisering van de opbouw: deeltijd Specialisaties, vrije keuze en excellentieprogramma s Studieroutes Excellentie Aanwezigheidsplicht Curriculumoverzicht en studieprogramma Studieprogramma Programma Propedeuse Programma Hoofdfase 27 Instroomcohort en eerder 27 Instroomcohort Honours programma Anderstalige onderdelen in het programma Toelatingseisen Profiel- of vakkenpakketeisen m.b.t. de toelating tot een opleiding 29 a. Toelatingseisen profielen havo en vwo Toelating op grond van andere diploma s (dan vwo, havo en mbo) Toelating op grond van buitenlands diploma Toelatingsonderzoek (de zogenaamde 21+ regeling) Toegang tot de post-propedeutische fase met onvolledige propedeuse Rechtstreekse toelating tot de post-propedeutische fase Eisen werkkring Tentamens Volgtijdelijkheid tentamens Aantal tentamens Kwalitatieve vereisten voor het Studieadvies Stages en excursies Stages Excursies Afstuderen Professionele vaardigheden Cum laude regeling 37 Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 4

5 11. Examenregeling Bacheloropleidingen en Associate degreeprogramma s Hanzehogeschool Groningen 38 Bijlagen: Bijlage 1: Domeincompetenties 47 Bijlage 2a: Competentiematrix Engineering-deeltijd Associate degree en Bachelor degree (instroomcohort 2013/2014) 50 Bijlage 2b: Competentiematrix Brede Bachelor of Engineering-deeltijd (instroomcohort 2012/2013 en eerder) 52 Bijlage 3a: Curriculumoverzicht Engineering-deeltijd (instroomcohort ) 54 Bijlage 3b: Curriculumoverzicht Engineering-deeltijd (instroomcohort ) 59 Bijlage 3c: Curriculumoverzicht Minor Fire Safety Engineering (voltijd) 64 Bijlage 4: Criteria, selectieprocedure en beoordeling van honourstrajecten 65 Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 5

6 Opleiding 1.1 Beschrijving opleiding De deeltijdopleidingen Associate degree Projecteider Techniek en Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde zijn onderdeel van het Instituut voor Engineering, één van de instituten (of schools) van de Hanzehogeschool Groningen. Het instituut bestaat uit de voltijd opleidingen Elektrotechniek, Human Technology, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde. Daarnaast worden onder de naam Brede Bachelor of Engineering de deeltijdopleidingen Projectleider Techniek, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde aangeboden. Dit cluster van deeltijdopleidingen kent een eigen onderwijsregeling. De afgestudeerden van de bacheloropleidingen ontvangen het getuigschrift Bachelor degree of Engineering. Op het getuigschrift is zowel de bachelorgraad als de naam van de opleiding (E, W of TB) en op het diplomasupplement is de eventueel gekozen specialisatie vermeld. De afgestudeerden van de Associate degree opleiding Projectleider Techniek ontvangen het getuigschrift Associate degree of Engineering en op het diplomasupplement wordt de gekozen specialisatie vermeld. Deze deeltijdopleidingen kennen een deels gemeenschappelijk studieprogramma (brede bachelor of Engineering). Dit studieprogramma speelt in op de branche- en omgevingsontwikkelingen, die vragen om ingenieurs die breed opgeleid zijn, integraal kunnen denken en multidisciplinair kunnen samenwerken. Instroomcohort Naast de bacheloropleiding wordt per 1/9/2013 de tweejarige Associate degree opleiding Projectleider Techniek aangeboden. Deze opleiding is gericht op het opleiden van (junior/assistent) projectleiders, werkvoorbereiders, meewerkend voormannen/teamleiders en commercieel technici. Studenten krijgen de mogelijkheid om na hun Associate degree opleiding zich binnen 2 jaar door te ontwikkelen tot Engineer op bachelor niveau in de richtingen Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde dan wel Werktuigbouwkunde. In de gemeenschappelijke propedeuse (1e jaar) van de Associate degree en Bachelor degree opleidingen worden de vakgebieden Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde geintegreerd aangeboden. In het eerste jaar van de opleiding wordt een brede technische kennisbasis aangelegd. Deze kennis is nodig voor het vervolg van de opleidingen. In het tweede studiejaar kiest de student uit een van de volgende richtingen: Installatietechniek (Gebouw, Klimaatbeheersing) Energie (Energieopwekking- en distrubutie, Duurzame energie) Engineering (Productiesystemen, Hydraulische aandrijving) Maintenance (Total Productive Management and Maintenance en Informatiesystemen) Commerciële techniek (Commerciële Techniek en Informatiesystemen) Dit geldt zowel voor de Associate degree als de bacheloropleidingen. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 6

7 De tweede helft van het 2e jaar is voor alle richtingen gemeenschappelijk. Hierbij wordt gewerkt aan de projectmanagementvaardigheden en basale onderzoeksvaardigheden. De Associate degree studenten sluiten deze 2 jaar af met een eindassessment, waarbij ze hun praktijkopdracht presenteren. Het vakkenpakket van de Associate degree en Bachelor opleidingen is gelijk in de eerste twee studiejaren. Het verschil zit in de toepassing van de theorie in de praktijk. De Associate degree opleiding is gebaseerd op werkend leren. Dit betekent dat de student gedurende één dag in de week werkt aan de competentieontwikkeling op de eigen werkplek. Hierbij wordt gewerkt aan praktijkopdrachten bij en in overleg met de werkgever, waarbij het geleerde in de vakken toegepast wordt. In de Bachelor degree opleidingen wordt gewerkt met projectonderwijs, waarbij de studenten in groepsverband het geleerde toepassen in een door de opleiding geformuleerde projectopdracht die in de meeste gevallen buiten de werkplek uitgevoerd wordt. Na het behalen van het Associate degree Projectleider Techniek diploma kan binnen 2 jaar het Bachelor degree Werktuigbouwkunde diploma behaald worden voor alle specialisatierichtingen binnen de Ad. Voor de specialisaties Installatietechniek, Energie en Engineering is tevens uitstroom mogelijk naar Elektrotechniek binnen 2 jaar. Voor de specialisaties Maintenance en Commerciele techiek is tevens uitstroom mogelijk naar Technische Bedrijfskunde binnen 2 jaar. Specialisatie Uitstroom mogelijkheid bachelor (binnen 2 jaar) jaar 2 Ad Projectleider Techniek Installatietechniek Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde Energie Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde Engineering Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde Maintenance Technische bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde Commerciële Techniek Technische bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde Doorstroommogelijkheden van Associate degree naar Bachelor degree Instroomcohort en eerder Studenten die gestart zijn in het cursusjaar wordt een gemeenschappelijk tweede jaar aangeboden en kennen deze richtingen nog niet. Zij kunnen zich vanaf jaar 3 specialiseren in een van de volgende specialisaties: Electrical Design & Construction (voor studenten Elektrotechniek) Electrical Energy & Distribution (voor studenten Elektrotechniek) Management & Consultancy (voor studenten Technische Bedrijfskunde) Building Services/Hogere Installatie techniek (voor studenten Werktuigbouwkunde) Mechanical Design & Construction (voor studenten Werktuigbouwkunde) Mechanical Energy & Distribution (voor studenten Werktuigbouwkunde) Aangezien de eerste 2 studiejaren gemeenschappelijk zijn, staan de specialisaties voor alle studenten open. In sommige gevallen betekent de keuze voor een specialisatie dat de student bij de start van het 3 e studiejaar een switch maakt van opleiding en het uiteindelijke diploma. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 7

8 De opleiding is competentiegericht vormgegeven, waarbij de complexe vaardigheden van de ingenieur centraal staan. De bijbehorende onderwijsvormen zijn combinaties van instructiecolleges en projectwerk, waar een integratie van de kennis, vaardigheden en houding plaatsvindt. Per periode staat een thema centraal afgeleid uit de beroepspraktijk, waarin een opdracht uitgevoerd moet worden. Meestal worden de praktijkopdrachten groepsgewijs uitgevoerd, per jaar wordt één van de opdrachten individueel uitgevoerd in de vorm van een Action Learning opdracht (bij voorkeur in de eigen werkomgeving). De overige onderdelen in het thema vormen de theoretische basis voor de uitvoering van de opdracht. Deze deeltijdopleidingen worden aangeboden via de zogenaamde afstandsvariant in samenwerking met de LOI, waarbij de studenten in eigen tijd en tempo studeren. Het studieprogramma is inhoudelijk identiek aan het reguliere deeltijdprogramma van de Engineering-deeltijdopleidingen. Het aantal keuzethema s in jaar 3 en 4 is echter minder uitgebreid, waardoor studenten niet kiezen uit 6 specialisaties maar uit de drie opleidingen: Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde. De Associate degree opleiding wordt in nog niet via de afstandsvariant aangeboden. 1.2 Examencommissie Het Instituut voor Engineering heeft één examencommissie bestaande uit een aantal kamers per voltijd opleiding en een kamer voor de Engineering deeltijd opleidingen (gericht op zowel de Associate degree als Bachelor degree opleidingen). De examencommissie bewaakt het niveau van de opleiding door intern toezicht te houden op de tentaminering en examinering qua inhoud, werkwijze en niveau. De examencommissie heeft de taak om vast te stellen of de afgestudeerde de in de onderwijs- en examenregeling beschreven eindkwalificaties gerealiseerd heeft. De leden van de examencommissie worden benoemd door de dean. Op intranet is de samenstelling van de kamer van Engineering-deeltijd te vinden. Ook de vergaderdata van de examencommissie zijn daar te vinden. Tot een week voor elke vergaderdatum kunnen verzoeken worden ingediend. Correspondentie met de examencommissie dient altijd schriftelijk te gebeuren door gebruik te maken van de daarvoor beschikbare formulieren van het secretariaat (nieuw algemeen adres examencommissie opnemen). 1.3 Toetscommissie De examencommissie van het Instituut voor Engineering heeft een toetscommissie ingesteld die de regie heeft over het proces van kwaliteitsborging van de toetsing. De toetscommissie heeft als taak om onder verantwoordelijkheid van de examencommissie onderzoek te doen naar de kwaliteit van tentamens en examens. De toetscommissie is hiertoe gemandateerd door de examencommissie binnen het instituut. De examencommissie blijft formeel bevoegd. De leden van de Toetscommissie worden door de Dean benoemd, nadat de examencommissies hierover gehoord zijn. 1.4 Toelatingscommissie De toelatingscommissie adviseert de dean over de toelating van studenten. De personele samenstelling van de toelatingscommissie is te vinden op intranet. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 8

9 1.5 Schoolmedezeggenschapsraad De Schoolmedezeggenschapsraad is het democratisch gekozen orgaan van het Instituut. De raad bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers. Het beleid van de school op het gebied van onderwijs- en studentenzaken, personeel & organisatie en financiën wordt door de raad met de dean besproken. Op sommige zaken heeft de raad instemmingsrecht en op andere adviesrecht. De raad mag altijd ongevraagd advies uitbrengen. Voor meer informatie zie intranet. 1.6 Opleidingscommissie De opleidingscommissie is het orgaan dat advies uitbrengt over zaken die het onderwijs in het instituut betreffen. De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten; De leden van de opleidingscommissie worden jaarlijks door de dean benoemd. Dit gebeurt zo snel mogelijk na 1 september. De opleidingscommissie heeft tot taak: a. het uitbrengen van advies aan de Dean en de examencommissie over de onderwijsregeling alvorens de onderwijsregeling wordt vastgesteld; b. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling; c. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen aan de Schoolmedezeggenschapsraad, de Dean en de examencommissie over alle andere aangelegenheden het onderwijs in de opleiding of in het instituut betreffende. De samenstelling van de opleidingscommissie, de vergaderdata, agenda s, verslagen en adviezen van de Opleidingscommissie worden op intranet gepubliceerd. Postadres voor studenten die iets willen inbrengen in de opleidingscommissie is het secretariaat van de opleiding. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 9

10 2. Eindkwalificaties In de Engineering-deeltijd Associate degree en Bachelor degree opleidingen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van onderstaande eindkwalificaties. Per opleiding verschilt het eindniveau dat gerealiseerd wordt per competentie. Deze competenties zijn opgesteld door het landelijk Domein Engineering. 1. Analyseren Het analyseren van een engineeringvraagstuk omvat de identificatie van het probleem of klantbehoefte, de afweging van mogelijke ontwerpstrategieën / oplossingsrichtingen en het eenduidig in kaart brengen van de eisen /doelstellingen / randvoorwaarden. Hierbij wordt een scala aan methoden gebruikt, waaronder wiskundige analyses, computermodellen, simulaties en experimenten. Randvoorwaarden op het gebied van o.a. (bedrijfs)economie & commercie, mens & maatschappij, gezondheid, veiligheid, milieu & duurzaamheid worden hierbij meegenomen. 2. Ontwerpen Het realiseren van een engineeringontwerp en hierbij kunnen samenwerken met engineers en niet-engineers. Het te realiseren ontwerp kan voor een apparaat, een proces of een methode zijn en kan meer omvatten dan alleen het technisch ontwerp, waarbij de engineer een gevoel heeft voor de impact van zijn ontwerp op de maatschappelijke omgeving, gezondheid, veiligheid, milieu, duurzaamheid (bijv. cradle-to-cradle) en commerciële afwegingen. 3. Realiseren Het realiseren en opleveren van een product of dienst of de implementatie van een proces dat aan de gestelde eisen voldoet. De engineer ontwikkelt hiervoor praktische vaardigheden om engineeringproblemen op te lossen en voert hiervoor onderzoeken en testen uit. Deze vaardigheden omvatten kennis van het gebruik en de beperkingen van materialen, computer simulatie modellen, engineeringprocessen, apparatuur, praktische vaardigheden, technische literatuur en informatiebronnen. De bachelor is ook in staat om de (veelal niet-technische) gevolgen te overzien van zijn werkzaamheden, bijv. op het gebied van ethiek, maatschappelijke omgeving en duurzaamheid. 4. Beheren Het optimaal laten functioneren van een product, dienst of proces in zijn toepassingscontext of werkomgeving, rekening houdend met aspecten op het gebied van veiligheid, milieu, technische en economische levensduur. 5. Managen De engineer geeft richting en sturing aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers teneinde de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of het project waar hij leiding aan geeft. 6. Adviseren De engineer geeft goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en brengt renderende transacties tot stand met goederen of diensten. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

11 7. Onderzoeken De engineer heeft een kritisch onderzoekende houding en maakt gebruik van geschikte methoden en technieken m.b.t. het vergaren en beoordelen van informatie, om toegepast onderzoek uit te kunnen voeren. Deze methoden kunnen zijn: literatuuronderzoek, het ontwerp en de uitvoering van experimenten, de interpretatie van data en computer simulaties. Hiervoor worden databanken, standaarden en (veiligheids)normen geraadpleegd. 8. Professionaliseren Het zich eigen maken en bijhouden van vaardigheden die benodigd zijn om de engineeringcompetenties effectief uit te kunnen voeren. Deze vaardigheden kunnen ook in breder verband van toepassing zijn. Dit omvat onder meer het hebben van een internationale oriëntatie en het kunnen plaatsen van de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld in relatie tot maatschappelijke normen, waarden en ethische dilemma s. Aan ieder onderwijsthema zijn een of meer beroepscompetenties gekoppeld. In bijlage 1 zijn de competenties nader uitgewerkt in indicatoren. In bijlage 2 is de competentiematrix opgenomen, waarin wordt aangegeven hoe de competenties verworven worden in de verschillende onderwijsthema s. Bij de competentieontwikkeling wordt onderscheid gemaakt in 3 niveaus: Een eenvoudige en gestructureerde taak volgens een bekende methode Niveau 1 In een overzichtelijke, monodisciplinaire context Met intensieve coaching Een complexe, maar gestructureerde taak volgens bekende methodes Niveau 2 In een complexe, monodisciplinaire context Met vraaggestuurde coaching van inhoudelijke experts Een complexe, ongestructureerde taak volgens zelf aangepaste methodes Niveau 3 In een complexe, multidisciplinaire context Die zelfstandig uitgevoerd wordt Competentieniveaus In de Associate degree opleiding worden alle 8 Engineering competenties ontwikkeld tot minimaal niveau 1. Een 5 tal competenties wordt tot niveau 2 ontwikkeld, waaronder de competenties Managen, Onderzoeken en Professionaliseren. Daarnaast worden nog 2 vrije competenties tot niveau 2 ontwikkeld. Studenten van de Associate degree opleiding Projectleider Techniek, specialisatie Energie kunnen indien zij dat wensen in aanmerking komen voor het REWIC-HWTK certificaat (hoofdwerktuigkundige in centrales). Zij dienen zich hiervoor dan wel in te schrijven bij REWIC. De competentieprofielen van de bacheloropleidingen dienen landelijk nog vastgesteld te worden. Relatie internationale standaarden/dublin desciptoren Kwalificaties Bachelor degree Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

12 Binnen Europa zijn afspraken gemaakt over het algemene niveau van de Bachelor. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde Dublin Descriptoren (eerste cyclus). In het landelijk profiel van de Bachelor of Engineering wordt de relatie gelegd met de Dublin descriptoren. In totaal zijn er vijf descriptoren benoemd: 1. Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis van en inzicht in een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop, met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen, waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. 2. Toepassen kennis en inzicht Is in staat om zijn kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. 3. Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. 4. Communicatie Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten en/of niet-specialisten. 5. Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. Kwalificaties Associate degree Daarnaast de volgende Dublin descriptoren beschreven voor het eindniveau van de verkorte eerste cyclus, de Associate Degree. 1. Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied waarbij wordt voortgebouwd op algemeen voortgezet onderwijs, functioneert doorgaans op het niveau van gevorderde leerboeken, heeft een kennisondergrond voor een beroepenveld of een beroep, voor persoonlijke ontwikkeling en voor verdere studie om de eerste cyclus (bachelor) af te ronden. 2. Toepassen kennis en inzicht Heeft de vaardigheid om gegevens te identificeren en te gebruiken, teneinde een respons te bepalen met betrekking tot duidelijk gedefinieerde, concrete en abstracte problemen. 3. Oordeelsvorming Is in staat om kennis en inzicht in beroepsmatige contexten toe te passen. Communicatie an communiceren met gelijken, leidinggevenden en cli nten over begrip, vaardigheden en werkzaamheden 4. Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden om een vervolgopleiding die een zekere mate van autonomie vraagt, aan te gaan Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

13 Beroepsperspectief Deeltijdstudenten Engineering ontwikkelen in de eerste twee studiejaren een brede technische kennisbasis en ontwikkelen hierbij tevens projectleiderskwaliteiten. Zij zijn daarna in staat om in projecten een coördinerende rol te vervullen. Studeren ze door naar bachelor niveau dan ontwikkelen ze zich verder in de door hun gewenste richting tot Engineer (W/E) dan wel manager/ondernemer/adviseur (TB). Ze kiezen hierbij de richting die het best past bij hun toekomstige beroep, om vervolgens, in de richting van het afstuderen, hun daadwerkelijke programma in lijn te brengen met hun interesse of beroepskeuze. Zo ontwikkelen zij zich theoretisch en praktisch in vier jaar tijd tot breed inzetbare professionals. Projectleiders Techniek en Engineers komen overal terecht, in veel verschillende soorten organisaties zowel in de industrie als in de dienstverlening. Hieronder staan de branches aangegeven waarin de afgestudeerden doorgaans een baan vinden: Installatietechniek Energiecentrales en netwerkbedrijven Technologie bedrijven Metaalbedrijven Proces- en productiebedrijven Advies- en engineeringsbureaus De verscheidenheid aan onderwijsthema s garandeert dat studenten in alle blokken worden geconfronteerd met een variatie aan mogelijke en relevante praktijksituaties. Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de brede inzetbaarheid van de hedendaagse ingenieur door E-, TB en W-componenten aan te brengen in het onderwijs en binnen geïntegreerde projecten dan wel praktijkopdrachten. Hierdoor ontwikkelen deeltijd studenten zich tot gewilde ingenieurs op de arbeidsmarkt. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

14 3. Opbouw van de studie 3.1 Karakterisering van de opbouw: deeltijd Inrichting van de opleiding Instroomcohort 2013/2014 Associate degree Projectleider Techniek De Associate degree opleiding Projectleider Techniek bestaat uit 2 studiejaren. De totale studielast van deze opleiding bestaat uit 120 studiepunten, waarvan 60 studiepunten in de propedeutische fase en 60 studiepunten in jaar 2. De studielast wordt uitgedrukt in European Credits (ec), 1 ec staat voor een gemiddelde studiebelasting van 28 uur. Elk studiejaar bestaat uit 60 studiepunten verdeeld over 4 kwartalen van elk 15 studiepunten. In ieder kwartaal staat een thema centraal. Thema s zijn samenhangende studieonderdelen waarin een beroepstaak in een bepaalde context onderwezen wordt. Naast de thema s loopt de ontwikkeling van de professionele vaardigheden als een rode draad door de opleiding. Hier onder het curriculumoverzicht van jaar 1 en 2 van de Associate degree opleiding (instroom in jaar 1 mogelijk vanaf september 2013). Jaar 2 wordt aangeboden vanaf september Jaar Richting Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 1 Algemeen Introductie Productieanalyse Product ontwerp Energieverkenning 2 Installatietechniek Gebouw (W) Klimaatbeheersin g (W) 2 Energie Energieopwekking- Duurzame en distributie (E/W) Energie (E/W) 2 Engineering Productiesystemen (TB/W) 2 Maintenance Total Productive management &Maintenance (TB/W) 2 Commerciële techniek Commerciële techniek (TB) Hydraulische systemen (W) Informatieysteme n (TB) Informatieysteme n (TB) Project management Overzicht Associate degree Projectleider Techniek, instroomcohort 2013/2014 Bachelor degree De Bachelor degree Engineering-deeltijdopleidingen bestaan uit vier studiejaren. De totale studielast van de opleiding bestaat uit 240 studiepunten, waarvan 60 studiepunten in de propedeutische fase en 180 studiepunten in de hoofdfase. De studielast wordt uitgedrukt in European Credits (ec), 1 ec staat voor een gemiddelde studiebelasting van 28 uur. Elk studiejaar bestaat uit 60 studiepunten verdeeld over 4 kwartalen van elk 15 studiepunten. In ieder kwartaal staat een thema centraal. Thema s zijn samenhangende studieonderdelen waarin een beroepstaak in een bepaalde context onderwezen wordt. Naast de thema s loopt de ontwikkeling van de professionele vaardigheden als een rode draad door de opleiding. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/ Assessmen t (voor Ad)

15 Instroomcohort 2013/2014 Bachelor opleidingen De nieuwe instroom vanaf september 2013 volgt hetzelfde basisprogramma in jaar 1 en 2 als de Associate degree studenten. Het verschilt zit in het laatste kwartaal van het 2 e jaar, waar de bachelor studenten een onderzoeksthema volgen en de Ad studenten het eind assessment afleggen. Jaa Richting Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 r 1 Algemeen Introductie Productieanalys e 2 Installatietechniek Gebouw (W) 2 Energie Energieopwek king- en distributie (E/W) 2 Engineering Productiesyste men (TB/W) 2 Maintenance Total Productive management &Maintenance (TB/W) 2 Commerciële techniek Commerciële techniek (TB) Klimaatbeheer sing (W) Duurzame Energie (E/W) Hydraulische systemen (W) Informatieyste men (TB) Informatieyste men (TB) Product ontwerp Project managemen t Energieverkennin g Onderzoe k (voor Ba) Overzicht basisfase Bachelor degree Engineering-deeltijd opleidingen (jaar 1 en 2), instroomcohort 2013/2014 Instroomcohort 2012/2013 of eerder Het studieprogramma voor de drie Engineering-deeltijd opleidingen Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde kent een gemeenschappelijke basisfase van twee studiejaren. Hieronder is aangegeven welke thema s de hierin opgenomen zijn. Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Studiejaa Thema B1: Thema B2: Thema B3: Thema B4: r 1 Productanalyse Productieanalyse Methodisch Meten is weten Studiejaa r 2 Thema B5: Informatiesysteme n Thema B6: Productiesysteme n Ontwerp Thema B7: Dynamisch e Systemen Overzicht basisfase Bachelor degree Engineering-deeltijd (jaar 1 en 2), instroomcohort 2012/2013 Thema B8: Energiesysteme n Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

16 Jaar 3 en 4 Bachelor degree instroomcohort 2013/2014 Vanaf jaar 3 specialiseert de student zich binnen de gekozen bacheloropleiding. Afhankelijk van de gekozen richting in jaar 2 staan de volgende uitstroomrichtingen mogelijk: Specialisatie jaar 2 Ad Projectleider Techniek Installatietechniek Energie Engineering Maintenance Commerciële Techniek Uitstroom mogelijkheid bachelor (binnen 2 jaar) Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde Technische bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde Technische bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde Doorstroommogelijkheden van Associate degree naar Bachelor degree Jaar 3 en 4 Bachelor Elektrotechniek-deeltijd Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Studiejaar 3 Energieopwekkingen distributie (E/W) Duurzame Energie (E/W) Dynamische systemen (E) Telematica / Smart Grids (E) Of: keuzethema Keuzethema Dynamische systemen (E) Studiejaar 4 Integraal product Mechatronica Afstuderen (E) ontwerp (E/W) (E/W) Opbouw jaar 3 en 4 Bachelor opleiding Elektrotechniek deeltijd Telematica / Smart Grids (E) Jaar 3 en 4 Bachelor Technische Bedrijfskunde-deeltijd Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Studiejaar 3 Productiesystemen (TB/W) Hydraulische systemen (W) Duurzaam ondernemen (W/TB) Of: keuzethema Keuzethema Duurzaam ondernemen (W/TB) Studiejaar 4 Commerciële Adviseren (TB) Afstuderen (TB) techniek (TB) Of: Total Productive Adviseren (TB) Afstuderen (TB) Management & Maintenance (TB/W) Opbouw jaar 3 en 4 Bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde deeltijd Supply chain management en Robuust produceren (TB) Supply chain management en Robuust produceren (TB) Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

17 Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

18 Jaar 3 en 4 Bachelor Werktuigbouwkunde-deeltijd Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 jaar 3 Gebouw (W) Klimaatbeheersing Luchtbehandeling Warmte (W) (W) (W) Of: Productiesystemen (TB/W) Hydraulische systemen (W) jaar 4 Energieopwekkingen distributie (E/W) Duurzame Energie (E/W) Duurzaam ondernemen (W/TB) Afstuderen (W) Of: Integraal product Mechatronica Afstuderen (W) ontwerp (E/W) (E/W) Opbouw jaar 3 en 4 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde deeltijd De student volgt in de hoofdfase (vanaf het 2 e studiejaar) minimaal 6 van de 8 keuzethema s in de richting van de eigen croho-opleiding (E/TB/W). De keuzethema s worden in vaste combinaties semestergewijs gevolgd, zoals hierboven weergegeven. De student krijgt de specialisatie Hogere Installatietechniek vermeld op het diplomasupplement wanneer tijdens de hoofdfase de thema s Gebouw, Klimaatbeheersing en Luchtbehandeling gevolgd zijn. Jaar 3 en 4 Bachelor degree instroomcohort 2012/2013 of eerder Supply chain management en Robuust produceren (TB) Vanaf jaar 3 kiezen studenten uit een aantal specialisaties die opgebouwd zijn uit diverse keuzethema s. De keuzes dienen te worden besproken met de studieloopbaanbegeleider en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de studieloopbaanbegeleider via de studieovereenkomst. Gekozen is voor een modulair flexibel systeem waarbij ook binnen bepaalde specialisaties nog keuzeopties open staan. Een student dient wel minimaal 6 van de 8 keuzethema s in de hoofdfase te kiezen die behoren tot de eigen croho-opleiding (E/TB/W). (zie tabel 2) Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

19 Overzicht specialisaties Engineering-deeltijd regulier (jaar 3 en 4) 2013/2014 Gekleurde thema s zijn verplicht binnen specialisatie Mechanical Energy & Distribution (W) Electrical Energy & Distribution (E) Building Services/ Hogere Installatie techniek (W) Management & Consultancy (TB) Mechanical Design & Construction (W) Electrical Design & Construction (E) 3.1 H7 Hydraulische aandrijving (W) of H9 Regels/normen gebouw (W) H7 Hydraulische aandrijving (W) of H9 Regels/normen gebouw (W) H9 Regels/normen gebouw (W) H2 Enterprise Resource Planning (ERP) (TB) H7 Hydraulische aandrijving (W) H4 Energie-opwekking & - distributie (E/W) 3.2 H8 Commerciële Techniek (TB) of H14 Projectmanagement (TB) H6 Mechatronica (E/W) H12 Klimaatbeheersing (W) H8 Commerciële Techniek (TB) H14 Project-management (TB) of H15 Duurzame Energie (E/W) H14 Project-management (TB) of H15 Duurzame Energie (E/W) 3.3 H1 Total Productive Management & Maintenance (TB/W) H5 Telematica / Smart Grids (E) H10 Luchtbehandeling (W) H5 Telematica / Smart Grids (E) of vrije keuze HG H1 Total Productive Management & Maintenance (TB/W) H5 Telematica / Smart Grids (E) 3.4 H11 Warmte (W) H11 Warmte (W) H11 Warmte (W) H3 Supply Chain Management en Robuust Produceren (TB) H3 Supply Chain Management en Robuust Produceren (TB) H3 Supply Chain Management en Robuust Produceren (TB) 4.1 H4 Energieopwekking & -distributie (E/W) H4 Energieopwekking & -distributie (E/W) H4 Energieopwekking & - distributie (E/W) of H1 Total Productive Management & Maintenance (TB/W) H1 Total Productive Management & Maintenance (TB/W) H16 Integrale Product Ontwikkeling (E/W) H16 Integrale Product Ontwikkeling (E/W) 4.2 H15 Duurzame Energie (E/W) H15 Duurzame Energie (E/W) H15 Duurzame Energie (E/W) of H13 Adviseren (TB) H13 Adviseren (TB) H6 Mechatronica (E/W) H6 Mechatronica (E/W) 4.3 Afstuderen Afstuderen Afstuderen Afstuderen Afstuderen Afstuderen 4.4 Afstuderen Afstuderen Afstuderen Afstuderen Afstuderen Afstuderen Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 Pagina 19

20 Stage /werkervaring en studieloopbaanbegeleiding Voor de LOI variant zijn de keuzes in de jaren 3 en 4 beperkt, zie tabel hieronder. Jaar en periode LOI-Elektrotechniek LOI- Technische Bedrijfskunde LOI- Werktuigbouwkunde 3.1 Enterprise Resource Planning (ERP) (TB) Enterprise Resource Planning (ERP) (TB) Regels/normen het gebouw (W) 3.2 Projectmanagement (TB) Projectmanagement (TB) Projectmanagement (TB) 3.3 Integrale Product Ontwikkeling (E/W) Supply Chain Management & Robuust Produceren (TB) 3.4 Mechatronica (E/W) Commerciële techniek (TB) Hydraulische systemen (W) Mechatronica (E/W) 4.1 Energieopwekking & -distributie (E/W) 4.2 Duurzame Energie (E/W) Total Productive Management/Maintenance (TB/W) Adviseren (TB) Energieopwekking & - distributie (E/W) Duurzame Energie (E/W) 4.3 Afstuderen Afstuderen Afstuderen 4.4 Afstuderen Afstuderen Afstuderen Overzicht jaar 3 en 4 afstandsvariant in samenwerking met de LOI Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

Project P1 ENDP4P01 1 O Project P2 ENDP4P02 2 O Project P3 ENDP4P03 2 O Project P4 ENDP4P04 2 O. Duurzaam Methodisch Ontwerp

Project P1 ENDP4P01 1 O Project P2 ENDP4P02 2 O Project P3 ENDP4P03 2 O Project P4 ENDP4P04 2 O. Duurzaam Methodisch Ontwerp Studiejaar 2 Ad specialisatie Installatie Ba W Studiejaar 1 Associate degree Projectleider Techniek Bachelor E / TB / W Engineering Deeltijd: Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Onderwijsregeling. Engineering deeltijd Cursusjaar 2011 2012

Onderwijsregeling. Engineering deeltijd Cursusjaar 2011 2012 Onderwijsregeling Engineering deeltijd Cursusjaar 2011 2012 Opleidingen: Elektrotechniek deelijtd/technische Bedrijfskunde deeltijd/ Werktuigbouwkunde deeltijd Advies Opleidingscommissie: 16-06-2011 Advies

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE. Albert Haan 23-01-2014

WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE. Albert Haan 23-01-2014 WERKVELDCONFERENTIE WORKSHOP WERKTUIGBOUWKUNDE Albert Haan 23-01-2014 Inhoud HBO Werktuigbouwkunde Competenties en Body Of Knowlegde and Skills Competentieprofiel Werktuigbouwkunde BOKS Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Bijlage A Competenties van de opleiding

Bijlage A Competenties van de opleiding Bijlage A Competenties van de opleiding A.1 Curriculum opleiding Werktuigbouwkunde Bouwstenen Stenden Hogeschool heeft de strategische keuze gemaakt om al haar opleidingen op te bouwen met behulp van (deels

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014

Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Werkend Leren in de opleiding Werktuigbouw studiejaar 2013-2014 Opleiding Werktuigbouwkunde HAN Auteur: Richard Kaandorp Datum: 23 1-2013 Versie: 1 - - 0 Vooraf De opleiding Werktuigbouw maakt deel uit

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Taalwetenschap. voor het studiejaar

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Taalwetenschap. voor het studiejaar FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Taalwetenschap voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk.

6. Het eindniveau van de onderzoeksvaardigheden die via (1), (2) en (3) verworven zijn, komt tot uitdrukking in het bacheloreindwerkstuk. Opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 BA Keltische talen en cultuur Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

Informatiekunde FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2015-2016.

Informatiekunde FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding. voor het studiejaar 2015-2016. FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Informatiekunde voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding 2014-2015 BA 1 IK Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- 2 blok 1 weken blok 2 weken blok 3 toetsweken blok 4 opdrachten schr. tent. schr. tent.

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd

Studentenstatuut OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE 2014-2015. Opleidingsspecifiek deel. CROHO-nummer: 34280 voltijd Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2014-2015 OPLEIDING WERKTUIGBOUWKUNDE CROHO-nummer: 34280 voltijd INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 3 1.1 Aard van dit document 3 1.2 Informatie en communicatie 3 1.3

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2015-2016 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

HBO Werktuigbouwkunde (deeltijd)

HBO Werktuigbouwkunde (deeltijd) Techniek Algemeen De opleiding Werktuigbouwkunde (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Engineering, Hanzehogeschool Groningen. Innovatie is belangrijk in de economie van nu. Consumentenproducten,

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding

Toelichting: tekst mag vervallen indien deze niet van toepassing is er moet een uitwerking worden opgenomen die specifiek is voor de opleiding Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding(en).. CROHO-nummer(s). Graad: Bachelor of. De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding is onderdeel van het opleidingsspecifieke

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ITALIAANSE TAAL EN CULTUUR 015-016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1. Gegevens

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING MEDIA EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: BA Communicatie- en informatiewetenschappen. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2013-2014 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden.

Voor het programma van de opleiding gelden geen aanvullende toelatingsvoorwaarden. Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING SPAANSE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING MIDDEN-OOSTEN STUDIES FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek.

Studenten worden vanaf het eerste bachelorjaar vertrouwd gemaakt met theorie en praktijk van wetenschappelijk onderzoek. Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende vakken op vwo-

Nadere informatie

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen.

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen. BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-2015 BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- blok 1 weken blok 2 weken blok 3 Academisch schrijven

Nadere informatie

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur

Afgestudeerden in de bacheloropleiding Keltische talen en cultuur Wijzigingsformulier opleidingsspecifieke deel OER, 0-0 Artikel Tekst. Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.9 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding : Midden-Oosten Studies. voor het studiejaar 2015-2016.

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding : Midden-Oosten Studies. voor het studiejaar 2015-2016. FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding : Midden-Oosten Studies voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek Inhoud

Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek Inhoud Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek Inhoud Landelijk overleg Hbo-opleidingen Elektrotechniek... 1 Inhoud... 1 Inleiding... 2 HBO-engineering domeincompetenties... 2 Landelijk eindniveau hbo-opleidingen

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel)

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2016-2017 WERKTUIGBOUWKUNDE 34280 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Werktuigbouwkunde Versie: concept INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum

Opleidingsspecfiek deel BA Kunstgeschiedenis. colloquium doctum Opleidingsspecfiek deel Art.2.3 colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op het daarbij vermelde niveau: Nederlands,

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK BACHELORPROGRAMMA CIVIELE TECHNIEK WAT IS CIVIELE TECHNIEK? Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING GESCHIEDENIS 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding Artikel.3

Nadere informatie

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK

OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK Studentenstatuut Opleidingsspecifiek deel 2015-2016 OPLEIDING ELEKTROTECHNIEK CROHO-nummer: 34267 voltijd Afdeling: Engineering INHOUDSOPGAVE Studentenstatuut...1 Opleidingsspecifiek deel...1 2015-2016...1

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Bachelor MARITIEME TECHNIEK 34276 EN Associate Degree MARITIEME TECHNIEK 80067 variant: voltijd NHL Hogeschool Afdeling: Maritieme Techniek Versie:

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer CROHO-nummer (Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 opleiding Communicatie CROHO-nummer: 34405 variant: deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Opleiding Informatica

Opleiding Informatica Studentenstatuut opleidingsspecifiek deel 2014-2015 Opleiding Informatica Crohonummer: 34479 voltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ARABISCHE TAAL EN CULTUUR 05-06 Deel B: opleidingsspecifiek deel. Algemene bepalingen Artikel. Begripsbepalingen Artikel. Gegevens opleiding

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut. CROHO-nummer: 34570 Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 van Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut CROHO-nummer: 34570 Graad: Bachelor of Physiotherapy De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE MASTEROPLEIDING FILOSOFIE 120 EC (WIJSBEGEERTE VAN EEN BEPAALD WETENSCHAPSGEBIED) FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2016-2017 Deel

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING NIEUWGRIEKSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum

Opleidingsspecifieke deel OER, BA Wijsbegeerte. Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Opleidingsspecifieke deel OER, 2012-2013 Artikel Tekst 2.3 Colloquium doctum Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op maximaal vier van de volgende vakken op VWO-niveau:

Nadere informatie

- MastertracksKlassieke en Mediterrane Archeologie - Archeologie van Noordwest Europa

- MastertracksKlassieke en Mediterrane Archeologie - Archeologie van Noordwest Europa Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Archeologie - MastertracksKlassieke en Mediterrane Archeologie - Archeologie van Noordwest Europa voor het studiejaar 2017-2018

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige. CROHO-nummer: 34560. Graad: Bachelor of Nursing Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding tot verpleegkundige CROHO-nummer: 34560 Graad: Bachelor of Nursing De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie