Vaststelling door dean van het Instituut voor Engineering op: 29/08/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vaststelling door dean van het Instituut voor Engineering op: 29/08/2013"

Transcriptie

1 Onderwijsregeling Engineering-deeltijd Cursusjaar Deeltijd Associate degree: Projectleider Techniek (croho: 80039) Deeltijd Bachelor degree: Elektrotechniek (croho: 34267) Technische Bedrijfskunde (croho: 34421) Werktuigbouwkunde (croho: 34280) Advies Opleidingscommissie: 22/04/2013 Instemming SMR op: 30/05/2013 Vaststelling door dean van het Instituut voor Engineering op: 29/08/2013 Deze regeling treedt in werking op: 01/09/2013 Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 1

2 Adresgegevens: postadres: Hanzehogeschool Groningen, Instituut voor Engineering Associate degree Projectleider Techniek-deeltijd Bachelor degree Elektrotechniek-deeltijd Bachelor degree Technische Bedrijfskunde-deeltijd Bachelor degree Werktuigbouwkunde-deeltijd t.a.v.: W.E. ter Borg-Spitholt (teamleider Engineering-deeltijd) Postbus DA GRONINGEN bezoekadres: Hanzehogeschool Groningen Zernikeplein AS Groningen mail: tel.: / Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 2

3 Voorwoord De Hanzehogeschool kent een Hanzehogeschool-brede en voor alle opleidingen bindende Examenregeling. Deze Examenregeling is opgenomen in het Studentenstatuut (hoofdstuk 4). Daarnaast heeft elke opleiding zijn eigen opleidingsspecifieke Onderwijsregeling. Dit is de Onderwijsregeling voor Associate degree opleiding Projectleider Techniek en deeltijd Bachelor degree-opleidingen Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde van het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool Groningen (HG). De Onderwijsregeling van de Engineering-deeltijdopleidingen 2013/2014 is van toepassing op alle studenten die in cursusjaar 2013/2014 ingeschreven staan bij een van bovengenoemde deeltijdopleidingen. Eventuele verschillen per instroomcohort staan expliciet vermeld in deze Onderwijsregeling; dat geldt ook voor eventuele overgangsregelingen van oud naar nieuw programma. Ook de onderwijsbeschrijvingen die in de DOP (Digitale Onderwijs Planner) staan, maken onderdeel uit van de Onderwijsregeling. Deze zijn gebundeld in de Onderwijsgids. De Examenregeling vormt samen met de opleidingsspecifieke Onderwijsregeling de OER (Onderwijs- en Examenregeling, grijs gearceerd). Studenten- Examenregeling (hoofdstuk 4) Onderwijsregeling (met daarin de DOPonderwijsbeschrijvingen gebundeld in de onderwijsgids) Statuut Bovengenoemde documenten zijn op de volgende plaatsen te vinden. Daarnaast ligt er bij het secretariaat van de opleiding een papieren versie ter inzage: Document Studentenstatuut (inclusief Examenregeling) Onderwijsgids Onderwijsregeling DOP-teksten met onderwijsbeschrijvingen/onderwijsgids waar te vinden? intranet intranet intranet intranet Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 3

4 Inhoudsopgave 1. Opleiding Beschrijving opleiding Examencommissie Toetscommissie Toelatingscommissie Schoolmedezeggenschapsraad Opleidingscommissie 9 2. Eindkwalificaties Opbouw van de studie Karakterisering van de opbouw: deeltijd Specialisaties, vrije keuze en excellentieprogramma s Studieroutes Excellentie Aanwezigheidsplicht Curriculumoverzicht en studieprogramma Studieprogramma Programma Propedeuse Programma Hoofdfase 27 Instroomcohort en eerder 27 Instroomcohort Honours programma Anderstalige onderdelen in het programma Toelatingseisen Profiel- of vakkenpakketeisen m.b.t. de toelating tot een opleiding 29 a. Toelatingseisen profielen havo en vwo Toelating op grond van andere diploma s (dan vwo, havo en mbo) Toelating op grond van buitenlands diploma Toelatingsonderzoek (de zogenaamde 21+ regeling) Toegang tot de post-propedeutische fase met onvolledige propedeuse Rechtstreekse toelating tot de post-propedeutische fase Eisen werkkring Tentamens Volgtijdelijkheid tentamens Aantal tentamens Kwalitatieve vereisten voor het Studieadvies Stages en excursies Stages Excursies Afstuderen Professionele vaardigheden Cum laude regeling 37 Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 4

5 11. Examenregeling Bacheloropleidingen en Associate degreeprogramma s Hanzehogeschool Groningen 38 Bijlagen: Bijlage 1: Domeincompetenties 47 Bijlage 2a: Competentiematrix Engineering-deeltijd Associate degree en Bachelor degree (instroomcohort 2013/2014) 50 Bijlage 2b: Competentiematrix Brede Bachelor of Engineering-deeltijd (instroomcohort 2012/2013 en eerder) 52 Bijlage 3a: Curriculumoverzicht Engineering-deeltijd (instroomcohort ) 54 Bijlage 3b: Curriculumoverzicht Engineering-deeltijd (instroomcohort ) 59 Bijlage 3c: Curriculumoverzicht Minor Fire Safety Engineering (voltijd) 64 Bijlage 4: Criteria, selectieprocedure en beoordeling van honourstrajecten 65 Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 5

6 Opleiding 1.1 Beschrijving opleiding De deeltijdopleidingen Associate degree Projecteider Techniek en Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde zijn onderdeel van het Instituut voor Engineering, één van de instituten (of schools) van de Hanzehogeschool Groningen. Het instituut bestaat uit de voltijd opleidingen Elektrotechniek, Human Technology, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde. Daarnaast worden onder de naam Brede Bachelor of Engineering de deeltijdopleidingen Projectleider Techniek, Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde aangeboden. Dit cluster van deeltijdopleidingen kent een eigen onderwijsregeling. De afgestudeerden van de bacheloropleidingen ontvangen het getuigschrift Bachelor degree of Engineering. Op het getuigschrift is zowel de bachelorgraad als de naam van de opleiding (E, W of TB) en op het diplomasupplement is de eventueel gekozen specialisatie vermeld. De afgestudeerden van de Associate degree opleiding Projectleider Techniek ontvangen het getuigschrift Associate degree of Engineering en op het diplomasupplement wordt de gekozen specialisatie vermeld. Deze deeltijdopleidingen kennen een deels gemeenschappelijk studieprogramma (brede bachelor of Engineering). Dit studieprogramma speelt in op de branche- en omgevingsontwikkelingen, die vragen om ingenieurs die breed opgeleid zijn, integraal kunnen denken en multidisciplinair kunnen samenwerken. Instroomcohort Naast de bacheloropleiding wordt per 1/9/2013 de tweejarige Associate degree opleiding Projectleider Techniek aangeboden. Deze opleiding is gericht op het opleiden van (junior/assistent) projectleiders, werkvoorbereiders, meewerkend voormannen/teamleiders en commercieel technici. Studenten krijgen de mogelijkheid om na hun Associate degree opleiding zich binnen 2 jaar door te ontwikkelen tot Engineer op bachelor niveau in de richtingen Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde dan wel Werktuigbouwkunde. In de gemeenschappelijke propedeuse (1e jaar) van de Associate degree en Bachelor degree opleidingen worden de vakgebieden Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde geintegreerd aangeboden. In het eerste jaar van de opleiding wordt een brede technische kennisbasis aangelegd. Deze kennis is nodig voor het vervolg van de opleidingen. In het tweede studiejaar kiest de student uit een van de volgende richtingen: Installatietechniek (Gebouw, Klimaatbeheersing) Energie (Energieopwekking- en distrubutie, Duurzame energie) Engineering (Productiesystemen, Hydraulische aandrijving) Maintenance (Total Productive Management and Maintenance en Informatiesystemen) Commerciële techniek (Commerciële Techniek en Informatiesystemen) Dit geldt zowel voor de Associate degree als de bacheloropleidingen. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 6

7 De tweede helft van het 2e jaar is voor alle richtingen gemeenschappelijk. Hierbij wordt gewerkt aan de projectmanagementvaardigheden en basale onderzoeksvaardigheden. De Associate degree studenten sluiten deze 2 jaar af met een eindassessment, waarbij ze hun praktijkopdracht presenteren. Het vakkenpakket van de Associate degree en Bachelor opleidingen is gelijk in de eerste twee studiejaren. Het verschil zit in de toepassing van de theorie in de praktijk. De Associate degree opleiding is gebaseerd op werkend leren. Dit betekent dat de student gedurende één dag in de week werkt aan de competentieontwikkeling op de eigen werkplek. Hierbij wordt gewerkt aan praktijkopdrachten bij en in overleg met de werkgever, waarbij het geleerde in de vakken toegepast wordt. In de Bachelor degree opleidingen wordt gewerkt met projectonderwijs, waarbij de studenten in groepsverband het geleerde toepassen in een door de opleiding geformuleerde projectopdracht die in de meeste gevallen buiten de werkplek uitgevoerd wordt. Na het behalen van het Associate degree Projectleider Techniek diploma kan binnen 2 jaar het Bachelor degree Werktuigbouwkunde diploma behaald worden voor alle specialisatierichtingen binnen de Ad. Voor de specialisaties Installatietechniek, Energie en Engineering is tevens uitstroom mogelijk naar Elektrotechniek binnen 2 jaar. Voor de specialisaties Maintenance en Commerciele techiek is tevens uitstroom mogelijk naar Technische Bedrijfskunde binnen 2 jaar. Specialisatie Uitstroom mogelijkheid bachelor (binnen 2 jaar) jaar 2 Ad Projectleider Techniek Installatietechniek Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde Energie Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde Engineering Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde Maintenance Technische bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde Commerciële Techniek Technische bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde Doorstroommogelijkheden van Associate degree naar Bachelor degree Instroomcohort en eerder Studenten die gestart zijn in het cursusjaar wordt een gemeenschappelijk tweede jaar aangeboden en kennen deze richtingen nog niet. Zij kunnen zich vanaf jaar 3 specialiseren in een van de volgende specialisaties: Electrical Design & Construction (voor studenten Elektrotechniek) Electrical Energy & Distribution (voor studenten Elektrotechniek) Management & Consultancy (voor studenten Technische Bedrijfskunde) Building Services/Hogere Installatie techniek (voor studenten Werktuigbouwkunde) Mechanical Design & Construction (voor studenten Werktuigbouwkunde) Mechanical Energy & Distribution (voor studenten Werktuigbouwkunde) Aangezien de eerste 2 studiejaren gemeenschappelijk zijn, staan de specialisaties voor alle studenten open. In sommige gevallen betekent de keuze voor een specialisatie dat de student bij de start van het 3 e studiejaar een switch maakt van opleiding en het uiteindelijke diploma. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 7

8 De opleiding is competentiegericht vormgegeven, waarbij de complexe vaardigheden van de ingenieur centraal staan. De bijbehorende onderwijsvormen zijn combinaties van instructiecolleges en projectwerk, waar een integratie van de kennis, vaardigheden en houding plaatsvindt. Per periode staat een thema centraal afgeleid uit de beroepspraktijk, waarin een opdracht uitgevoerd moet worden. Meestal worden de praktijkopdrachten groepsgewijs uitgevoerd, per jaar wordt één van de opdrachten individueel uitgevoerd in de vorm van een Action Learning opdracht (bij voorkeur in de eigen werkomgeving). De overige onderdelen in het thema vormen de theoretische basis voor de uitvoering van de opdracht. Deze deeltijdopleidingen worden aangeboden via de zogenaamde afstandsvariant in samenwerking met de LOI, waarbij de studenten in eigen tijd en tempo studeren. Het studieprogramma is inhoudelijk identiek aan het reguliere deeltijdprogramma van de Engineering-deeltijdopleidingen. Het aantal keuzethema s in jaar 3 en 4 is echter minder uitgebreid, waardoor studenten niet kiezen uit 6 specialisaties maar uit de drie opleidingen: Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde. De Associate degree opleiding wordt in nog niet via de afstandsvariant aangeboden. 1.2 Examencommissie Het Instituut voor Engineering heeft één examencommissie bestaande uit een aantal kamers per voltijd opleiding en een kamer voor de Engineering deeltijd opleidingen (gericht op zowel de Associate degree als Bachelor degree opleidingen). De examencommissie bewaakt het niveau van de opleiding door intern toezicht te houden op de tentaminering en examinering qua inhoud, werkwijze en niveau. De examencommissie heeft de taak om vast te stellen of de afgestudeerde de in de onderwijs- en examenregeling beschreven eindkwalificaties gerealiseerd heeft. De leden van de examencommissie worden benoemd door de dean. Op intranet is de samenstelling van de kamer van Engineering-deeltijd te vinden. Ook de vergaderdata van de examencommissie zijn daar te vinden. Tot een week voor elke vergaderdatum kunnen verzoeken worden ingediend. Correspondentie met de examencommissie dient altijd schriftelijk te gebeuren door gebruik te maken van de daarvoor beschikbare formulieren van het secretariaat (nieuw algemeen adres examencommissie opnemen). 1.3 Toetscommissie De examencommissie van het Instituut voor Engineering heeft een toetscommissie ingesteld die de regie heeft over het proces van kwaliteitsborging van de toetsing. De toetscommissie heeft als taak om onder verantwoordelijkheid van de examencommissie onderzoek te doen naar de kwaliteit van tentamens en examens. De toetscommissie is hiertoe gemandateerd door de examencommissie binnen het instituut. De examencommissie blijft formeel bevoegd. De leden van de Toetscommissie worden door de Dean benoemd, nadat de examencommissies hierover gehoord zijn. 1.4 Toelatingscommissie De toelatingscommissie adviseert de dean over de toelating van studenten. De personele samenstelling van de toelatingscommissie is te vinden op intranet. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 8

9 1.5 Schoolmedezeggenschapsraad De Schoolmedezeggenschapsraad is het democratisch gekozen orgaan van het Instituut. De raad bestaat voor de helft uit studenten en voor de helft uit medewerkers. Het beleid van de school op het gebied van onderwijs- en studentenzaken, personeel & organisatie en financiën wordt door de raad met de dean besproken. Op sommige zaken heeft de raad instemmingsrecht en op andere adviesrecht. De raad mag altijd ongevraagd advies uitbrengen. Voor meer informatie zie intranet. 1.6 Opleidingscommissie De opleidingscommissie is het orgaan dat advies uitbrengt over zaken die het onderwijs in het instituut betreffen. De opleidingscommissie bestaat voor de helft uit studenten; De leden van de opleidingscommissie worden jaarlijks door de dean benoemd. Dit gebeurt zo snel mogelijk na 1 september. De opleidingscommissie heeft tot taak: a. het uitbrengen van advies aan de Dean en de examencommissie over de onderwijsregeling alvorens de onderwijsregeling wordt vastgesteld; b. het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling; c. het desgevraagd of uit eigen beweging advies uit te brengen aan de Schoolmedezeggenschapsraad, de Dean en de examencommissie over alle andere aangelegenheden het onderwijs in de opleiding of in het instituut betreffende. De samenstelling van de opleidingscommissie, de vergaderdata, agenda s, verslagen en adviezen van de Opleidingscommissie worden op intranet gepubliceerd. Postadres voor studenten die iets willen inbrengen in de opleidingscommissie is het secretariaat van de opleiding. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 9

10 2. Eindkwalificaties In de Engineering-deeltijd Associate degree en Bachelor degree opleidingen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van onderstaande eindkwalificaties. Per opleiding verschilt het eindniveau dat gerealiseerd wordt per competentie. Deze competenties zijn opgesteld door het landelijk Domein Engineering. 1. Analyseren Het analyseren van een engineeringvraagstuk omvat de identificatie van het probleem of klantbehoefte, de afweging van mogelijke ontwerpstrategieën / oplossingsrichtingen en het eenduidig in kaart brengen van de eisen /doelstellingen / randvoorwaarden. Hierbij wordt een scala aan methoden gebruikt, waaronder wiskundige analyses, computermodellen, simulaties en experimenten. Randvoorwaarden op het gebied van o.a. (bedrijfs)economie & commercie, mens & maatschappij, gezondheid, veiligheid, milieu & duurzaamheid worden hierbij meegenomen. 2. Ontwerpen Het realiseren van een engineeringontwerp en hierbij kunnen samenwerken met engineers en niet-engineers. Het te realiseren ontwerp kan voor een apparaat, een proces of een methode zijn en kan meer omvatten dan alleen het technisch ontwerp, waarbij de engineer een gevoel heeft voor de impact van zijn ontwerp op de maatschappelijke omgeving, gezondheid, veiligheid, milieu, duurzaamheid (bijv. cradle-to-cradle) en commerciële afwegingen. 3. Realiseren Het realiseren en opleveren van een product of dienst of de implementatie van een proces dat aan de gestelde eisen voldoet. De engineer ontwikkelt hiervoor praktische vaardigheden om engineeringproblemen op te lossen en voert hiervoor onderzoeken en testen uit. Deze vaardigheden omvatten kennis van het gebruik en de beperkingen van materialen, computer simulatie modellen, engineeringprocessen, apparatuur, praktische vaardigheden, technische literatuur en informatiebronnen. De bachelor is ook in staat om de (veelal niet-technische) gevolgen te overzien van zijn werkzaamheden, bijv. op het gebied van ethiek, maatschappelijke omgeving en duurzaamheid. 4. Beheren Het optimaal laten functioneren van een product, dienst of proces in zijn toepassingscontext of werkomgeving, rekening houdend met aspecten op het gebied van veiligheid, milieu, technische en economische levensduur. 5. Managen De engineer geeft richting en sturing aan organisatieprocessen en de daarbij betrokken medewerkers teneinde de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of het project waar hij leiding aan geeft. 6. Adviseren De engineer geeft goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en brengt renderende transacties tot stand met goederen of diensten. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

11 7. Onderzoeken De engineer heeft een kritisch onderzoekende houding en maakt gebruik van geschikte methoden en technieken m.b.t. het vergaren en beoordelen van informatie, om toegepast onderzoek uit te kunnen voeren. Deze methoden kunnen zijn: literatuuronderzoek, het ontwerp en de uitvoering van experimenten, de interpretatie van data en computer simulaties. Hiervoor worden databanken, standaarden en (veiligheids)normen geraadpleegd. 8. Professionaliseren Het zich eigen maken en bijhouden van vaardigheden die benodigd zijn om de engineeringcompetenties effectief uit te kunnen voeren. Deze vaardigheden kunnen ook in breder verband van toepassing zijn. Dit omvat onder meer het hebben van een internationale oriëntatie en het kunnen plaatsen van de nieuwste ontwikkelingen, bijvoorbeeld in relatie tot maatschappelijke normen, waarden en ethische dilemma s. Aan ieder onderwijsthema zijn een of meer beroepscompetenties gekoppeld. In bijlage 1 zijn de competenties nader uitgewerkt in indicatoren. In bijlage 2 is de competentiematrix opgenomen, waarin wordt aangegeven hoe de competenties verworven worden in de verschillende onderwijsthema s. Bij de competentieontwikkeling wordt onderscheid gemaakt in 3 niveaus: Een eenvoudige en gestructureerde taak volgens een bekende methode Niveau 1 In een overzichtelijke, monodisciplinaire context Met intensieve coaching Een complexe, maar gestructureerde taak volgens bekende methodes Niveau 2 In een complexe, monodisciplinaire context Met vraaggestuurde coaching van inhoudelijke experts Een complexe, ongestructureerde taak volgens zelf aangepaste methodes Niveau 3 In een complexe, multidisciplinaire context Die zelfstandig uitgevoerd wordt Competentieniveaus In de Associate degree opleiding worden alle 8 Engineering competenties ontwikkeld tot minimaal niveau 1. Een 5 tal competenties wordt tot niveau 2 ontwikkeld, waaronder de competenties Managen, Onderzoeken en Professionaliseren. Daarnaast worden nog 2 vrije competenties tot niveau 2 ontwikkeld. Studenten van de Associate degree opleiding Projectleider Techniek, specialisatie Energie kunnen indien zij dat wensen in aanmerking komen voor het REWIC-HWTK certificaat (hoofdwerktuigkundige in centrales). Zij dienen zich hiervoor dan wel in te schrijven bij REWIC. De competentieprofielen van de bacheloropleidingen dienen landelijk nog vastgesteld te worden. Relatie internationale standaarden/dublin desciptoren Kwalificaties Bachelor degree Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

12 Binnen Europa zijn afspraken gemaakt over het algemene niveau van de Bachelor. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde Dublin Descriptoren (eerste cyclus). In het landelijk profiel van de Bachelor of Engineering wordt de relatie gelegd met de Dublin descriptoren. In totaal zijn er vijf descriptoren benoemd: 1. Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis van en inzicht in een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop, met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen, waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. 2. Toepassen kennis en inzicht Is in staat om zijn kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. 3. Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. 4. Communicatie Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten en/of niet-specialisten. 5. Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. Kwalificaties Associate degree Daarnaast de volgende Dublin descriptoren beschreven voor het eindniveau van de verkorte eerste cyclus, de Associate Degree. 1. Kennis en inzicht Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied waarbij wordt voortgebouwd op algemeen voortgezet onderwijs, functioneert doorgaans op het niveau van gevorderde leerboeken, heeft een kennisondergrond voor een beroepenveld of een beroep, voor persoonlijke ontwikkeling en voor verdere studie om de eerste cyclus (bachelor) af te ronden. 2. Toepassen kennis en inzicht Heeft de vaardigheid om gegevens te identificeren en te gebruiken, teneinde een respons te bepalen met betrekking tot duidelijk gedefinieerde, concrete en abstracte problemen. 3. Oordeelsvorming Is in staat om kennis en inzicht in beroepsmatige contexten toe te passen. Communicatie an communiceren met gelijken, leidinggevenden en cli nten over begrip, vaardigheden en werkzaamheden 4. Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden om een vervolgopleiding die een zekere mate van autonomie vraagt, aan te gaan Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

13 Beroepsperspectief Deeltijdstudenten Engineering ontwikkelen in de eerste twee studiejaren een brede technische kennisbasis en ontwikkelen hierbij tevens projectleiderskwaliteiten. Zij zijn daarna in staat om in projecten een coördinerende rol te vervullen. Studeren ze door naar bachelor niveau dan ontwikkelen ze zich verder in de door hun gewenste richting tot Engineer (W/E) dan wel manager/ondernemer/adviseur (TB). Ze kiezen hierbij de richting die het best past bij hun toekomstige beroep, om vervolgens, in de richting van het afstuderen, hun daadwerkelijke programma in lijn te brengen met hun interesse of beroepskeuze. Zo ontwikkelen zij zich theoretisch en praktisch in vier jaar tijd tot breed inzetbare professionals. Projectleiders Techniek en Engineers komen overal terecht, in veel verschillende soorten organisaties zowel in de industrie als in de dienstverlening. Hieronder staan de branches aangegeven waarin de afgestudeerden doorgaans een baan vinden: Installatietechniek Energiecentrales en netwerkbedrijven Technologie bedrijven Metaalbedrijven Proces- en productiebedrijven Advies- en engineeringsbureaus De verscheidenheid aan onderwijsthema s garandeert dat studenten in alle blokken worden geconfronteerd met een variatie aan mogelijke en relevante praktijksituaties. Binnen de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de brede inzetbaarheid van de hedendaagse ingenieur door E-, TB en W-componenten aan te brengen in het onderwijs en binnen geïntegreerde projecten dan wel praktijkopdrachten. Hierdoor ontwikkelen deeltijd studenten zich tot gewilde ingenieurs op de arbeidsmarkt. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

14 3. Opbouw van de studie 3.1 Karakterisering van de opbouw: deeltijd Inrichting van de opleiding Instroomcohort 2013/2014 Associate degree Projectleider Techniek De Associate degree opleiding Projectleider Techniek bestaat uit 2 studiejaren. De totale studielast van deze opleiding bestaat uit 120 studiepunten, waarvan 60 studiepunten in de propedeutische fase en 60 studiepunten in jaar 2. De studielast wordt uitgedrukt in European Credits (ec), 1 ec staat voor een gemiddelde studiebelasting van 28 uur. Elk studiejaar bestaat uit 60 studiepunten verdeeld over 4 kwartalen van elk 15 studiepunten. In ieder kwartaal staat een thema centraal. Thema s zijn samenhangende studieonderdelen waarin een beroepstaak in een bepaalde context onderwezen wordt. Naast de thema s loopt de ontwikkeling van de professionele vaardigheden als een rode draad door de opleiding. Hier onder het curriculumoverzicht van jaar 1 en 2 van de Associate degree opleiding (instroom in jaar 1 mogelijk vanaf september 2013). Jaar 2 wordt aangeboden vanaf september Jaar Richting Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 1 Algemeen Introductie Productieanalyse Product ontwerp Energieverkenning 2 Installatietechniek Gebouw (W) Klimaatbeheersin g (W) 2 Energie Energieopwekking- Duurzame en distributie (E/W) Energie (E/W) 2 Engineering Productiesystemen (TB/W) 2 Maintenance Total Productive management &Maintenance (TB/W) 2 Commerciële techniek Commerciële techniek (TB) Hydraulische systemen (W) Informatieysteme n (TB) Informatieysteme n (TB) Project management Overzicht Associate degree Projectleider Techniek, instroomcohort 2013/2014 Bachelor degree De Bachelor degree Engineering-deeltijdopleidingen bestaan uit vier studiejaren. De totale studielast van de opleiding bestaat uit 240 studiepunten, waarvan 60 studiepunten in de propedeutische fase en 180 studiepunten in de hoofdfase. De studielast wordt uitgedrukt in European Credits (ec), 1 ec staat voor een gemiddelde studiebelasting van 28 uur. Elk studiejaar bestaat uit 60 studiepunten verdeeld over 4 kwartalen van elk 15 studiepunten. In ieder kwartaal staat een thema centraal. Thema s zijn samenhangende studieonderdelen waarin een beroepstaak in een bepaalde context onderwezen wordt. Naast de thema s loopt de ontwikkeling van de professionele vaardigheden als een rode draad door de opleiding. Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/ Assessmen t (voor Ad)

15 Instroomcohort 2013/2014 Bachelor opleidingen De nieuwe instroom vanaf september 2013 volgt hetzelfde basisprogramma in jaar 1 en 2 als de Associate degree studenten. Het verschilt zit in het laatste kwartaal van het 2 e jaar, waar de bachelor studenten een onderzoeksthema volgen en de Ad studenten het eind assessment afleggen. Jaa Richting Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 r 1 Algemeen Introductie Productieanalys e 2 Installatietechniek Gebouw (W) 2 Energie Energieopwek king- en distributie (E/W) 2 Engineering Productiesyste men (TB/W) 2 Maintenance Total Productive management &Maintenance (TB/W) 2 Commerciële techniek Commerciële techniek (TB) Klimaatbeheer sing (W) Duurzame Energie (E/W) Hydraulische systemen (W) Informatieyste men (TB) Informatieyste men (TB) Product ontwerp Project managemen t Energieverkennin g Onderzoe k (voor Ba) Overzicht basisfase Bachelor degree Engineering-deeltijd opleidingen (jaar 1 en 2), instroomcohort 2013/2014 Instroomcohort 2012/2013 of eerder Het studieprogramma voor de drie Engineering-deeltijd opleidingen Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde en Werktuigbouwkunde kent een gemeenschappelijke basisfase van twee studiejaren. Hieronder is aangegeven welke thema s de hierin opgenomen zijn. Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Studiejaa Thema B1: Thema B2: Thema B3: Thema B4: r 1 Productanalyse Productieanalyse Methodisch Meten is weten Studiejaa r 2 Thema B5: Informatiesysteme n Thema B6: Productiesysteme n Ontwerp Thema B7: Dynamisch e Systemen Overzicht basisfase Bachelor degree Engineering-deeltijd (jaar 1 en 2), instroomcohort 2012/2013 Thema B8: Energiesysteme n Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

16 Jaar 3 en 4 Bachelor degree instroomcohort 2013/2014 Vanaf jaar 3 specialiseert de student zich binnen de gekozen bacheloropleiding. Afhankelijk van de gekozen richting in jaar 2 staan de volgende uitstroomrichtingen mogelijk: Specialisatie jaar 2 Ad Projectleider Techniek Installatietechniek Energie Engineering Maintenance Commerciële Techniek Uitstroom mogelijkheid bachelor (binnen 2 jaar) Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde Technische bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde Technische bedrijfskunde of Werktuigbouwkunde Doorstroommogelijkheden van Associate degree naar Bachelor degree Jaar 3 en 4 Bachelor Elektrotechniek-deeltijd Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Studiejaar 3 Energieopwekkingen distributie (E/W) Duurzame Energie (E/W) Dynamische systemen (E) Telematica / Smart Grids (E) Of: keuzethema Keuzethema Dynamische systemen (E) Studiejaar 4 Integraal product Mechatronica Afstuderen (E) ontwerp (E/W) (E/W) Opbouw jaar 3 en 4 Bachelor opleiding Elektrotechniek deeltijd Telematica / Smart Grids (E) Jaar 3 en 4 Bachelor Technische Bedrijfskunde-deeltijd Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Studiejaar 3 Productiesystemen (TB/W) Hydraulische systemen (W) Duurzaam ondernemen (W/TB) Of: keuzethema Keuzethema Duurzaam ondernemen (W/TB) Studiejaar 4 Commerciële Adviseren (TB) Afstuderen (TB) techniek (TB) Of: Total Productive Adviseren (TB) Afstuderen (TB) Management & Maintenance (TB/W) Opbouw jaar 3 en 4 Bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde deeltijd Supply chain management en Robuust produceren (TB) Supply chain management en Robuust produceren (TB) Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

17 Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

18 Jaar 3 en 4 Bachelor Werktuigbouwkunde-deeltijd Jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 jaar 3 Gebouw (W) Klimaatbeheersing Luchtbehandeling Warmte (W) (W) (W) Of: Productiesystemen (TB/W) Hydraulische systemen (W) jaar 4 Energieopwekkingen distributie (E/W) Duurzame Energie (E/W) Duurzaam ondernemen (W/TB) Afstuderen (W) Of: Integraal product Mechatronica Afstuderen (W) ontwerp (E/W) (E/W) Opbouw jaar 3 en 4 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde deeltijd De student volgt in de hoofdfase (vanaf het 2 e studiejaar) minimaal 6 van de 8 keuzethema s in de richting van de eigen croho-opleiding (E/TB/W). De keuzethema s worden in vaste combinaties semestergewijs gevolgd, zoals hierboven weergegeven. De student krijgt de specialisatie Hogere Installatietechniek vermeld op het diplomasupplement wanneer tijdens de hoofdfase de thema s Gebouw, Klimaatbeheersing en Luchtbehandeling gevolgd zijn. Jaar 3 en 4 Bachelor degree instroomcohort 2012/2013 of eerder Supply chain management en Robuust produceren (TB) Vanaf jaar 3 kiezen studenten uit een aantal specialisaties die opgebouwd zijn uit diverse keuzethema s. De keuzes dienen te worden besproken met de studieloopbaanbegeleider en ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de studieloopbaanbegeleider via de studieovereenkomst. Gekozen is voor een modulair flexibel systeem waarbij ook binnen bepaalde specialisaties nog keuzeopties open staan. Een student dient wel minimaal 6 van de 8 keuzethema s in de hoofdfase te kiezen die behoren tot de eigen croho-opleiding (E/TB/W). (zie tabel 2) Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen: Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

19 Overzicht specialisaties Engineering-deeltijd regulier (jaar 3 en 4) 2013/2014 Gekleurde thema s zijn verplicht binnen specialisatie Mechanical Energy & Distribution (W) Electrical Energy & Distribution (E) Building Services/ Hogere Installatie techniek (W) Management & Consultancy (TB) Mechanical Design & Construction (W) Electrical Design & Construction (E) 3.1 H7 Hydraulische aandrijving (W) of H9 Regels/normen gebouw (W) H7 Hydraulische aandrijving (W) of H9 Regels/normen gebouw (W) H9 Regels/normen gebouw (W) H2 Enterprise Resource Planning (ERP) (TB) H7 Hydraulische aandrijving (W) H4 Energie-opwekking & - distributie (E/W) 3.2 H8 Commerciële Techniek (TB) of H14 Projectmanagement (TB) H6 Mechatronica (E/W) H12 Klimaatbeheersing (W) H8 Commerciële Techniek (TB) H14 Project-management (TB) of H15 Duurzame Energie (E/W) H14 Project-management (TB) of H15 Duurzame Energie (E/W) 3.3 H1 Total Productive Management & Maintenance (TB/W) H5 Telematica / Smart Grids (E) H10 Luchtbehandeling (W) H5 Telematica / Smart Grids (E) of vrije keuze HG H1 Total Productive Management & Maintenance (TB/W) H5 Telematica / Smart Grids (E) 3.4 H11 Warmte (W) H11 Warmte (W) H11 Warmte (W) H3 Supply Chain Management en Robuust Produceren (TB) H3 Supply Chain Management en Robuust Produceren (TB) H3 Supply Chain Management en Robuust Produceren (TB) 4.1 H4 Energieopwekking & -distributie (E/W) H4 Energieopwekking & -distributie (E/W) H4 Energieopwekking & - distributie (E/W) of H1 Total Productive Management & Maintenance (TB/W) H1 Total Productive Management & Maintenance (TB/W) H16 Integrale Product Ontwikkeling (E/W) H16 Integrale Product Ontwikkeling (E/W) 4.2 H15 Duurzame Energie (E/W) H15 Duurzame Energie (E/W) H15 Duurzame Energie (E/W) of H13 Adviseren (TB) H13 Adviseren (TB) H6 Mechatronica (E/W) H6 Mechatronica (E/W) 4.3 Afstuderen Afstuderen Afstuderen Afstuderen Afstuderen Afstuderen 4.4 Afstuderen Afstuderen Afstuderen Afstuderen Afstuderen Afstuderen Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/2014 Pagina 19

20 Stage /werkervaring en studieloopbaanbegeleiding Voor de LOI variant zijn de keuzes in de jaren 3 en 4 beperkt, zie tabel hieronder. Jaar en periode LOI-Elektrotechniek LOI- Technische Bedrijfskunde LOI- Werktuigbouwkunde 3.1 Enterprise Resource Planning (ERP) (TB) Enterprise Resource Planning (ERP) (TB) Regels/normen het gebouw (W) 3.2 Projectmanagement (TB) Projectmanagement (TB) Projectmanagement (TB) 3.3 Integrale Product Ontwikkeling (E/W) Supply Chain Management & Robuust Produceren (TB) 3.4 Mechatronica (E/W) Commerciële techniek (TB) Hydraulische systemen (W) Mechatronica (E/W) 4.1 Energieopwekking & -distributie (E/W) 4.2 Duurzame Energie (E/W) Total Productive Management/Maintenance (TB/W) Adviseren (TB) Energieopwekking & - distributie (E/W) Duurzame Energie (E/W) 4.3 Afstuderen Afstuderen Afstuderen 4.4 Afstuderen Afstuderen Afstuderen Overzicht jaar 3 en 4 afstandsvariant in samenwerking met de LOI Onderwijsregeling Engineering-deeltijd opleidingen Associate degree Projectleider Techniek, Bachelor degree Elektrotechniek, Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde 2013/

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle

Relatie beroepsprofiel werktuigbouwkundig ingenieur en Product Life Cycle Bijlage A Opleidingsprogramma (voltijds en duaal) A.1 Introductie A.1.1 Inleiding In deze bijlage wordt aangegeven hoe de Stenden Hogeschool in Emmen haar beroepsprofiel voor werktuigbouwkundig ingenieurs

Nadere informatie

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015

Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Studentenstatuut Engineering & Design 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Elektrotechniek CROHO-nummer:34267 CROHO-nummer AD:80017 Voltijd, duaal, AD voltijd en AD duaal Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen

1b Studiegids voor de opleiding of groep van opleidingen Opleidingsstatuut Instituut Engineering Bacheloropleidingen (en Ad-programma s): - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Engineering, Design & Innovation Voltijd CROHO: 39240 Datum: Juli 2014 De opleiding is positief geaccrediteerd op 1 januari 2010

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015

Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Studentenstatuut ICT opleidingen 2014-2015 Windesheim Business IT & Management CROHO-nummer: 39118 Voltijd, deeltijd. Informatica CROHO-nummer: 34479 Voltijd, deeltijd. Technische informatica CROHO-nummer:

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Accountancy voltijd en duaal 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Accountancy voltijd en duaal 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015. Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 1/212 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Bachelor Communicatie Crohonummer: 34405 voltijd / deeltijd Accreditatie: 1 januari 2012 t/m 31 december 2017

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Hogeschool Windesheim Flevoland Bachelor Industrieel Product Ontwerpen Voltijd CROHO: 34389 Datum: Juli 2013 Het studentenstatuut van de opleiding Industrieel Product Ontwerpen

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch

AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch AVANS Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Elektrotechniek, hbo-bachelor Croho: 34267 Varianten: voltijd Visitatiedatum: 3 juni 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2008 2/51 NQA -

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design

Communication and Multimedia Design Studiegids Bacheloropleiding Communication and Multimedia Design 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Communicatiemanagement 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Communicatiemanagement 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Systeembeheer duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Systeembeheer duaal 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Systeembeheer 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Systeembeheer 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Creatieve Therapie 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Creatieve Therapie 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Commerciële Economie Crohonummer: 34402 Bachelor Degree in Business Administration (BBA) voltijd / deeltijd

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde CROHO-nummer: 34421 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO-Rechten [CROHO-nummer 39205] Opleiding tot Bachelor of Laws (LLB) voltijd / deeltijd Bij besluit van 17 juli

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie