ibaan Decision Manager Business-templates Gebruikershandleiding voor BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ibaan Decision Manager Business-templates Gebruikershandleiding voor BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding voor BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0

2 Een uitgave van: Baan Development B.V. Postbus AC Barneveld Nederland Gedrukt in Nederland Baan Development B.V Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is aan verandering onderhevig zonder voorafgaande waarschuwing. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, en evenmin worden opgeslagen in een computersysteem voor gegevensontsluiting, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Baan Development B.V. Baan Development B.V. aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden of onjuistheden in dit document. Documentinfo Code: U7558A NL Groep: Gebruikersdocumentatie Uitgave: A Datum: November, 2001

3 Inhoudsopgave 1 Overzicht van ibaan Decision Manager 1-1 Definities, acroniemen en afkortingen Business-template BaanERP 5.0c Manufacturing Inleiding Data-warehouse content voor Productie Universe Measures voor de Universe Manufacturing Shop Floor Control Measures voor de Universe Manufacturing Project Control System 2-10 Measures voor de Universe Manufacturing Hours Accounting OLAP-kubussen voor Manufacturing Kubus "Machine_manuren" Kubus "Materiaalverbruik" Kubus "Totale productiekosten" 2-20 Kubus "Leverprestatie SFC" Kubus "Productietijd" Kubus "Bezetting resources" 2-25 Kubus "Kosten PCS-projecten" 2-26 Kubus "Winstgevendheid PCS-projecten" 2-27 Kubus "Bestede uren HRA" Kubus "Afdelingsbezetting HRA" Kubus "Afdelingsbudget HRA" 2-33 Kubus "Bezetting medewerkers HRA" Voorbeelden Bezetting resources Materiaalverbruik Productiekosten Leverprestatie productie 3-5 Reservering capaciteit Projectwinstgevendheid Analyse urenverantwoording 3-8 Analyse afdeling 3-9 i

4 Inhoudsopgave ii

5 Documentinformatie ibaan Decision Manager is een decision-support oplossing waarmee u essentiële gegevens uit uw bedrijfsbeheersysteem kunt halen om deze te analyseren. Daarmee biedt Decision Manager u ondersteuning bij het nemen van beslissingen, waardoor u tijdig maatregelen kunt nemen om knelpunten in de bedrijfsprocessen te voorkomen. Zo kunt u verschillende soorten analyses uitvoeren op de prestatie van de verkoop, de productie en het voorraadbeheer. Voor elk gebied dat u wilt analyseren, bepaalt de Business Content welke gegevens uit het bedrijfsbeheersysteem worden gehaald en hoe Decision Manager deze gegevens voor verdere analyse aanbiedt. Bij de installatie van Decision Manager zijn voor een aantal gebieden reeds Business Contents voorgedefinieerd. Deze handleiding behandelt de business-template BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0 die ontwikkeld is voor Decision Manager 2.0. De handleiding beschrijft welke gegevens kunnen worden gebruikt om een analyse uit te voeren op de prestaties van de verschillende aspecten die te maken hebben met Manufacturing. Ook wordt een aantal voorbeelden gegeven van management-vragen die kunnen worden beantwoord aan de hand van de resultaten van een bepaald type analyse. Hoofdstuk 1, "Overzicht van ibaan Decision Manager", geeft een korte beschrijving van de concepten en componenten van Decision Manager en legt uit wat de functie is van de Business Contents binnen Decision Manager. Hoofdstuk 2, "Business-template BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0", geeft een functionele beschrijving van de gegevens die beschikbaar zijn voor de analyse van de productieprestatie. Hoofdstuk 3, "Voorbeelden", geeft een aantal voorbeelden van analyses die u kunt uitvoeren met de Business Content voor Productie. Voor een algemene beschrijving van Decision Manager 2.0, zie de whitepaper Decision Manager 2.0 (P3119A NL). Voor een meer technische beschrijving van de Business Content voor Productie kunt u de on-line meta-gegevens raadplegen. iii

6 Documentinformatie iv

7 1 Overzicht van ibaan Decision Manager ibaan Decision Manager is een decision-support oplossing waarmee u het volgende kunt doen: Key-gegevens ophalen uit uw bedrijfsbeheersysteem. De gegevens opslaan in een data-warehouse en in OLAP-databases. De gegevens analyseren. De analyseresultaten weergeven in rapporten en grafieken. Voor elk analysegebied, zoals verkoop en productie, bepaalt de Business Content welke gegevens uit het bedrijfsbeheersysteem worden opgehaald, hoe die gegevens in de data-warehouse worden opgeslagen, en hoe de informatie uiteindelijk beschikbaar wordt gemaakt voor analyse. De Business Content is opgebouwd uit: ETL-scripts voor het extraheren, omzetten en inladen van gegevens. OLAP-kubussen. Universes. Dit hoofdstuk geeft een korte toelichting op de verschillende concepten en componenten van Decision Manager die betrekking hebben op deze Business Content. ETL-scripts De ETL-scripts halen de gegevens op uit een bedrijfsbeheersysteem en zetten die gegevens om in informatie die ondersteuning biedt bij het nemen van beslissingen. De ETL-scripts zorgen er ook voor dat de informatie in een datawarehouse wordt ingeladen. Na het inladen bevat de data-warehouse de fact- en dimensiegegevens die nodig zijn voor de analyse. Facts Facts zijn een weergave van de gebeurtenissen (transacties) in uw bedrijf die u wilt analyseren. Facts vormen de dynamische gegevens die Decision Manager uit uw BAAN-database extraheert, zoals orderhoeveelheden, leverdata, factuurbedragen en gereedgemelde orders. 1-1

8 Overzicht van ibaan Decision Manager Dimensies Dimensies vormen de invalshoeken van waaruit u gegevens analyseert. Dimensies zijn relatief statische gegevens (basisgegevens) die gerelateerd zijn aan facts. Voorbeelden van dimensies zijn: relaties, magazijnen en tijd. Zo kunt u met een dimensie Magazijn nagaan uit welk magazijn de meeste goederen zijn afgegeven of uit welk magazijn juist geen goederen zijn afgegeven. Data-warehouse De fact- en dimensiegegevens worden opgeslagen in resp. fact- en dimensietabellen. Deze tabellen bevinden zich in een data-warehouse. De gegevens in de data-warehouse worden door de ETL-scripts bijgewerkt met de gegevens uit de actuele database. Voordat u de gegevens kunt gaan analyseren via ofwel de Baan OLAP Client ofwel de BusinessObjects Reporting tool, moeten de gegevens in de datawarehouse worden verwerkt. Dit kan op een van de volgende manieren: Aanmaken en verwerken van OLAP-kubussen. Aanmaken van Universes. OLAP-kubussen Een OLAP-kubus omvat niet alleen een combinatie van fact- en dimensiegegevens, maar ook de resultaten van berekeningen, zoals totalen, gemiddelden en percentages. U hebt toegang tot de OLAP-kubussen zowel via de OLAP Client als via de BusinessObjects Reporting tool. ibaan OLAP Navigator Met behulp van de ibaan OLAP Navigator kunt u de gegevens in de OLAPkubussen vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Hierbij kunt u gebruikmaken van o.a. formules, filters en grafieken, om informatie te verkrijgen over bijv. trends, uitzonderingen en oorzaken van transacties. Voor uitgebreide informatie over het gebruik van de OLAP Navigator kunt u de Gebruikershandleiding OLAP Client raadplegen. Universes Een Universe is een semantische laag tussen de data-warehouse en de BusinessObjects Reporting tool. De gebruiker heeft dus via een Universe toegang tot de gegevens in de data-warehouse. Een Universe is eigenlijk een verzameling van objecten waarvoor relaties zijn gelegd met de gegevens in de data-warehouse. Deze relaties zijn vastgelegd tijdens het aanmaken van de 1-2

9 Overzicht van ibaan Decision Manager Universe. Hierbij wordt voor elk business object een deelquery aangemaakt. Met een Universe kan de gebruiker reports aanmaken door de gewenste business objects naar de Business Objects tool te slepen. De reports kunnen dan worden gecompileerd met de Business Objects tool. BusinessObjects Reporting Vanuit BusinessObjects Reporting hebt u toegang tot de gegevens die zich in een data-warehouse en de OLAP-kubussen bevinden en kunt u op basis van die gegevens rapporten afdrukken. In de gebruikershandleidingen van BusinessObjects Reporting staat beschreven hoe u query's kunt definiëren om de gegevens te analyseren en rapporten aan te maken. In figuur 1 ziet u hoe de verschillende onderdelen van Decision Manager aan elkaar gerelateerd zijn. OLAP Navigator BusinessObjects Reporting OLAPkubus Universe Data warehouse BaanERP Manufacturing Figuur 1 Overzicht architectuur van Decision Manager

10 Overzicht van ibaan Decision Manager Definities, acroniemen en afkortingen Term Omschrijving Business-template Een combinatie van: een exportsessie, een Baan ETLmodel, dimensie- en kubusdefinities en een BusinessObjects Universe die betrekking hebben op een bepaald functioneel gebied binnen een bedrijf. Bijvoorbeeld de template voor het functionele gebied "Purchase". Met behulp van business-templates kunnen gegevens worden opgehaald uit een operationeel bedrijfsbeheersysteem (zoals BaanERP) en worden opgeslagen in de data-warehouse van waaruit de gegevens kunnen worden geanalyseerd met behulp van OLAP- en/of BusinessObjects-technologie. Business Intelligence BusinessObjects Reporting Data-warehouse Decision Manager Dimensie Fact Het totale concept van de weergave en analyse van gegevens. Een verzameling applicaties voor interactieve rapportage, ontwikkeld door Business Objects, leverancier van Business Intelligence software. Een oplossing waarmee gegevens en meta-gegevens geïntegreerd worden beheerd in een open RDBMSomgeving. De data-warehouse is een geïntegreerde, tijdgebaseerde, niet-veranderlijke verzameling gegevens die door het management gebruikt worden ter ondersteuning van het nemen van beslissingen. De datawarehouse kan direct gebruikt worden voor analyses met behulp van business-intelligence tools. De data-warehouse bevat niet-deelbare, verkorte gegevens. MS SQL Server 7 en 2000 kunnen worden gebruikt als RDBMS. Een end-to-end oplossing die gebaseerd is op een open Business Intelligence framework dat best-of-breed componenten bevat. Met de Decision Manager wordt ook een aantal business-templates meegeleverd, die u direct kunt implementeren en waarmee u belangrijke bedrijfsprocessen kunt analyseren. Een invalshoek van waaruit u gegevens kunt bekijken, zoals: omzet per periode, per product of per klant. Een kubus en een BusinessObjects Universe bevatten een verzameling dimensies. De measure in de kubus of in de Universe, die komen uit een fact-tabel, worden geanalyseerd met behulp van de dimensies. Een hoeveelheid die u kunt analyseren. Elke kubus of Universe heeft ten minste één measure. Bijvoorbeeld: omzet, kosten, brutomarge. 1-4

11 Overzicht van ibaan Decision Manager OLAP OLAP Navigator OLAP-kubus Universe SFC PCS HRA PMG PRP CRP Acroniem voor Online Analytical Processing; een softwaretechnologie waarmee informatie inzichtelijk wordt gemaakt voor analisten en managers, dankzij een snelle, consistente en interactieve toegang tot de gegevens, en een groot aantal verschillende informatieviews. De OLAPfunctionaliteit wordt gekenmerkt door een dynamische multidimensionale analyse van geconsolideerde bedrijfsgegevens die voor de eindgebruiker inzichtelijk worden gemaakt. ibaan Decision Manager maakt gebruik van de technologie van Microsoft OLAP. Een webgeoriënteerde, hyperrelationele OLAP Navigator waarmee gebruikers in bedrijven gegevens kunnen opvragen en analyseren, ter aanvulling op beslissingsmodellen. Met behulp van hyperdrill kan de gebruiker intuïtief navigeren, afhankelijk van de tactische en operationele informatiebehoefte. Een verzameling van verschillende aan elkaar gerelateerde dimensies. De kubus is het centrale meta-gegevensobject dat herkend wordt door de OLE-DB voor OLAP. Een semantische laag tussen de gebruiker en de datawarehouse. Deze laag bestaat uit klassen en objecten. De objecten in de Universe hebben relaties met de gegevens in de data-warehouse, waardoor de gebruiker query's kan bouwen. Een Universe vormt een volledige verzameling van gegevens en gegevensbewerkingen. De module Productiebeheer (SFC) in het pakket Baan Manufacturing. De module Projectenbeheer (PCS) in het pakket Baan Manufacturing. De module Urenverantwoording in BaanERP Manufacturing. De module Productiebeheer in het pakket Baan Process. Projectbehoefteplanning Capaciteitsbehoefteplanning 1-5

12 Overzicht van ibaan Decision Manager 1-6

13 2 Business-template BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0 Inleiding Deze template is ontwikkeld voor Decision Manager 2.0. De gegevens die worden opgehaald uit BaanERP 5.0c, worden omgezet en ingeladen in de datawarehouse. De gegevens die in data-warehousetabellen en OLAP-kubussen worden opgeslagen, dienen als basis voor de analyse van productiebeheer, projectenbeheer en de urenverantwoording. Bij de analyse van de productieprestatie, kunt u de volgende aspecten meenemen: Resource-bezetting: het gebruik van medewerkers en machines voor productieorders (SFC). Materiaalverbruik: het materiaalverbruik door productieorders (SFC). Nacalculatie productieorders: de kosten van de productieorders in SFC. Leverprestatie SFC: de leverprestatie van gereedgemelde productieorders (SFC). Analyse throughput-tijd: de analyse van de throughput-tijd van productieorders (SFC). Capaciteitsbezetting: de beschikbare capaciteit, capaciteitsreservering en capaciteitsbezetting door verschillende soorten geplande en werkelijke productieorders. Projectkosten: informatie over de kosten die gerelateerd zijn aan PCSprojecten. Projectwinstgevendheid: de analyse van de projectkosten en de verkoopwaarde. Bestede uren: de analyse van het werkelijke aantal geregistreerde uren voor productie, project of indirecte activiteiten. Afdelingsbezetting: de afdelingsbezetting en efficiëntieberekening. Analyse afdelingsbudget: Analyse van de afdeling op basis van de begrote en werkelijke uren die besteed zijn op de afdeling. 2-1

14 Manbezetting: de manbezetting en calculatieverschillen op basis van de begrote en werkelijke cijfers. Hieronder wordt de content van de data-warehouse, de Business Universe en de OLAP-kubussen beschreven. Het gebruik van de content wordt beschreven vanuit het oogpunt van een eindgebruiker. Data-warehouse content voor Productie Voor de analyse van de productieprestatie zijn er verschillende facts en dimensies beschikbaar. Facts zijn combinaties van numerieke gegevens en verwijzingen naar dimensies. Dimensies bepalen de aggregatieniveaus waarop en de invalshoeken van waaruit u de productieprestatie kunt analyseren. De data-warehouse bevat naast de verschillende dimensietabellen de volgende tabellen en views met de facts die nodig zijn voor de analyse. 1 DW_INV_HISTORY Deze tabel bevat de voorraadstand voor een specifieke combinatie van een artikel, verpakkingsvorm en magazijn op een bepaalde datum. De informatie in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd (uit de tabel Voorraadmutaties per artikel (tdinv700)) via exportsessies van Baan. 2 DW_PCS_COSTCOMPONENT_RESULTS Deze tabel bevat informatie gerelateerd aan kosten voor een specifieke combinatie van project- en kostencomponent. De informatie in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd uit de tabel Kostprijzen per project (tipcs360) en de informatie gerelateerd aan datums is afkomstig uit de tabel Projectgegevens (tipcs030) via exportsessies van Baan. 3 DW_PCS_COSTING_RESULTS Deze tabel bevat informatie gerelateerd aan kosten en opbrengsten voor een specifiek project. De informatie gerelateerd aan kosten in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd uit de tabel Kostprijzen per project (tipcs360) en de informatie gerelateerd aan facturen en datums is afkomstig uit de tabel Projectgegevens (tipcs030) via exportsessies van Baan. Overige informatie m.b.t. kosten en opbrengsten wordt opgehaald via standaard BaanERP DLL's. 4 DW_SFC_MACHMANUSAGE Deze tabel bevat measures voor de analyse van geplande en werkelijke uren die vereist zijn voor het uitvoeren van de productieactiviteiten. De informatie gerelateerd aan man-/machinebezetting in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd uit de tabellen "Voor- en nacalculatie uren" (ticst002) en "Productieorders" (tisfc001) via exportsessies van Baan. 2-2

15 5 DW_SFC_MATERIAL_USAGE Deze tabel bevat measures voor de analyse van gepland en werkelijk materiaalverbruik voor het uitvoeren van productieactiviteiten. De informatie gerelateerd aan materiaalverbruik in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd uit de tabellen "Voor- en nacalculatie materialen" (ticst001) en "Productieorders" (tisfc001) via exportsessies van Baan. 6 DW_SFC_COMPLETED_ORDERS Deze tabel bevat measures voor de analyse van het tijdig en volledig leveren van productieorders. De informatie die gerelateerd is aan gereedgemelde orders in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd uit de tabel Productieorders (tisfc001) via exportsessies van Baan. 7 DW_SFC_CAPACITY_UTILIZATION Deze tabel bevat de measures voor de analyse van de bezetting en reservering die uitgevoerd is voor verschillende soorten productieorders. De informatie gerelateerd aan de bezetting in deze fact-tabel wordt geëxtraheerd uit de tabellen "Weekbezetting" (tisfc011) en "Urenverantwoording per medewerker" (tihra100) via exportsessies van Baan. Universe Er wordt een Universe aangemaakt om de dimensie- en factgegevens in de datawarehouse beschikbaar te maken voor rapportering via BusinessObjects. In de data-warehouse zijn verschillende dimensie- en fact-tabellen gedefinieerd met historiegegevens uit Manufacturing. Er worden drie afzonderlijke Universes aangemaakt op basis van de data-warehousetabellen om de dimensie- en factgegevens in de data-warehouse beschikbaar te maken voor rapportering via BusinessObjects. Op dit moment zijn de volgende Universes beschikbaar voor rapportage en analyse. Manufacturing Shop Floor Control. Manufacturing Project Control System. Manufacturing Hours Accounting. 2-3

16 De volgende fact-tabellen worden in deze Universes gebruikt: Universe Manufacturing Shop Floor Control Manufacturing Project Control system Manufacturing Hours Accounting Fact-tabel DW_SFC_MACHMANUSAGE DW_SFC_MATERIALUSAGE DW_SFC_COMPLETEDORDERS DW_SFC_CAPACITYUTILIZATION DW_PCS_COSTCOMPONENT_RES ULTS DW_PCS_COSTING_RESULTS DW_HRA_Hours_Spent DW_HRA_Workcenter_Utilization DW_HRA_Work center_budget_analysis DW_HRA_Employee_Utilization NB Verderop wordt beschreven welke measures aanwezig zijn in de Universe die kunnen worden gebruikt voor de rapportering. De bedragen zijn aanwezig in de eigen valuta, de lokale valuta, de rapporteringsvaluta en de valuta van de data-warehouse. De eigen valuta, lokale valuta en rapporteringsvaluta worden afgeleid van de valuta's in BaanERP. De valuta van de data-warehouse wordt gebruikt voor het consolideren van de bedragen die vanuit de verschillende BaanERP-installaties in de data-warehouse terecht zijn gekomen. De volgende tabel geeft aan hoe de verschillende bedragen (facts) worden weergegeven in de data-warehouse. 2-4

17 Selectie van de valuta vanuit BaanERP voor de DW-valuta: Scenario Scenario Scenario Scenario BaanERPbedrijf Referentievaluta EUR EUR USD USD Lokale valuta USD USD USD USD Rapporteringsva luta 1 Rapporteringsva luta 2 NLG EUR NLG EUR EUR NLG EUR NLG DM DW Logisch Resultaat in DW EV (eigen valuta) LV (lokale valuta) RV (rapporteringsva luta) Selecteer de eigen valuta van het logistieke bedrijf (=ref valuta) Selecteer de lokale valuta van de business unit (EU) Selecteer rapporteringsvaluta 1. Echter, als rapporteringsvaluta 1 = referentievaluta (EV), selecteer dan rapporteringsvaluta 2. Resultaat in DW Resultaat in DW EUR EUR USD USD USD USD USD USD NLG NLG NLG EUR Resultaat in DW NB Bij de scenario's 1 en 2 zijn de referentievaluta, de lokale valuta en de rapporteringsvaluta's 1 en 2 geselecteerd. Zijn de referentievaluta en de lokale valuta aan elkaar gelijk, zoals het geval is bij de scenario's 3 en 4, dan kan er in de data-warehouse slechts één rapporteringsvaluta geselecteerd worden. Dit kan worden omzeild door de standaardsoftware aan te passen. 2-5

18 Measures voor de Universe Manufacturing Shop Floor Control Onderstaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel DW_SFC_MACHINE_MAN_USAGE. Measure Planned Man Hours Planned Labor Cost Actual Man Hours Actual Labor Cost Planned Machine Hours Planned Machine Cost Actual Machine Hours Actual Machine Cost Planned Overhead Cost Actual Overhead Cost Omschrijving De voorcalculatie van de manuren die vereist zijn voor productieorders op basis van routing en productiehoeveelheid. De voorcalculatie van de loonkosten voor productieorders op basis van routing, productiehoeveelheid en het geldende loonkostentarief volgens de calculatiemethode. De nacalculatie van het aantal manuren dat is geregistreerd voor productieorders op basis van de urenverantwoording. De nacalculatie van de loonkosten voor productieorders op basis van het werkelijk aantal geregistreerde uren voor productie en het geldende loonkostentarief volgens de calculatiemethode. De voorcalculatie van de machine-uren die vereist zijn voor productieorders op basis van routing en productiehoeveelheid. De voorcalculatie van de machinekosten voor productieorders op basis van routing, productiehoeveelheid en het geldende loonkostentarief volgens de calculatiemethode. De nacalculatie van het aantal machine-uren dat is geregistreerd voor productieorders op basis van de urenverantwoording. De nacalculatie van de machinekosten voor productieorders op basis van het werkelijk aantal geregistreerde uren voor productie en het geldende loonkostentarief volgens de calculatiemethode. De voorcalculatie van de overheadkosten voor productieorders op basis van routing, productiehoeveelheid en het geldende loonkostentarief volgens de calculatiemethode. De nacalculatie van de overheadkosten voor productieorders op basis van het werkelijk aantal geregistreerde uren voor productie en het geldende loonkostentarief volgens de calculatiemethode. 2-6

19 Onderstaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel DW_SFC_MATERIAL_USAGE. Measure Planned Material Usage Planned Material Cost Actual Material Usage Actual Material Cost Planned Scrap Quantity Actual Scrap Quantity Planned Scrap Cost Actual Scrap Cost Omschrijving De voorcalculatie van materialen die vereist zijn voor productieorders op basis van de stuklijst en de productiehoeveelheid. De voorcalculatie van de materiaalkosten voor productieorders op basis van de stuklijst, productiehoeveelheid en de geldende materiaalkosten. Het materiaal dat werkelijk verbruikt is voor productieorders. De nacalculatie van de materiaalkosten voor productieorders op basis van het werkelijke materiaalverbruik voor de productie en de geldende materiaalkosten. De voorcalculatie van de hoeveelheid afval op basis van de stuklijst en de routing-informatie voor een productieorder. De werkelijke hoeveelheid afval op basis van het materiaalverbruik voor een productieorder. De voorcalculatie van de kosten van afval voor een productieorder op basis van de stuklijst, de routing-informatie en de geldende afvalkosten. De werkelijke kosten van afval voor een productieorder op basis van het materiaalverbruik voor productie en de geldende afvalkosten. 2-7

20 Onderstaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel DW_SFC_COMPLETED_ORDERS. Measure Planned Throughput Time (Days) Actual Throughput Time (Days) Planned Critical Prod. Time (Hr) Actual Critical Prod. Time (Hr) Lateness Earliness Quantity Ordered Quantity Delivered Quantity Rejected Nr. of Orders On Time Nr. of Orders Early Nr. of Orders Late No. of Orders Completed Omschrijving De geplande througput-tijd uitgedrukt in dagen. Het aantal dagen tussen de geplande start- en einddatum (inclusief de start- en einddatum) volgens de bedrijfskalender. Indien de uitkomst een negatief getal is, wordt de voorgecalculeerde throughput-tijd op nul gezet. De werkelijke throughput-tijd uitgedrukt in dagen. Het aantal werkdagen tussen de werkelijke start- en einddatum (inclusief de start- en einddatum) volgens de bedrijfskalender. Indien de uitkomst een negatief getal is, wordt de werkelijke throughput-tijd op nul gezet. De geplande productietijd van een afdeling die afhankelijk is van de kritische capaciteit van die afdeling. Als de mancapaciteit van de afdeling kritisch is, wordt tijdens de berekening van de voorgecalculeerde kritische productietijd rekening gehouden met de voorgecalculeerde manuren voor die afdeling. De werkelijke productietijd van een afdeling die afhankelijk is van de kritische capaciteit van die afdeling. Als de mancapaciteit van de afdeling kritisch is, wordt tijdens de berekening van de voorgecalculeerde kritische productietijd rekening gehouden met de voorgecalculeerde manuren voor die afdeling. Het positieve verschil tussen de werkelijke einddatum en de geplande einddatum in dagen volgens de bedrijfskalender. Het negatieve verschil tussen de werkelijke einddatum en de geplande einddatum in dagen volgens de bedrijfskalender. Hoeveelheid van de productieorder. Hoeveelheid geleverd van de productieorder. Hoeveelheid uitval van de productieorder. Aantal orders waarbij: werkelijke einddatum = geplande einddatum. Aantal orders waarbij: werkelijke einddatum > geplande einddatum. Aantal orders waarbij: werkelijke einddatum < geplande einddatum. Aantal orders waarbij: geleverde hoeveelheid >= orderhoeveelheid. 2-8

21 Hoeveelheid verkoop Sales Amount SCS Deviation Days CO Order Count De hoeveelheid verkocht gerelateerd aan de productieorder. Het verkoopbedrag in de eigen valuta gerelateerd aan de productieorder. Indien de SCS Scheduler is geïmplementeerd, wordt hier het aantal dagen van de afwijking getoond, d.w.z. het verschil tussen de opnieuw geplande leverdatum en de gevraagde leverdatum. Een positief verschil geeft het aantal dagen te laat aan en een negatief verschil geeft het aantal dagen te vroeg aan voor de betreffende productieorder. Het aantal productieorders in een opgegeven reeks. Onderstaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel DW_SFC_CAPACITY_UTILIZATION. Measure Available capacity SFC Utilization Non Released SFC Utilization Released Utilization Active PRP Utilization Active PRP Utilization Simulated Historical Utilization Omschrijving De capaciteit die beschikbaar is op een afdeling op basis van de basisgegevens van de afdeling en de geldende kalender. De capaciteit die benodigd, geboekt of gereserveerd is voor productieorders (SFC) met de status Gepland of Geprint. De capaciteit die benodigd, geboekt of gereserveerd is voor productieorders (SFC) met de status Vrijgegeven. De capaciteit die benodigd, geboekt of gereserveerd is voor productieorders (SFC) met de status Actief. De capaciteit die benodigd, geboekt of gereserveerd is voor PRP-orders met de projectstatus Actief. De capaciteit die benodigd, geboekt of gereserveerd is voor PRP-orders met de projectstatus Gesimuleerd. De capaciteitsbezetting van een afdeling op basis van het werkelijke aantal uren dat is geregistreerd via urenverantwoording. 2-9

22 Measures voor de Universe Manufacturing Project Control System Onderestaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel DW_PCS_COSTCOMPONENT_RESULTS en de fact-tabel DW_PCS_COSTING_RESULTS. Measure Budgeted Number of Units Planned Number of Units Actual Number of Units Budgeted Cost Planned Cost Actual Cost Sales Cost Service Cost Warehousing Cost Total Project Cost Sales Revenue Service Revenue Warehousing Revenue Invoiced Amount Budgeted Profit Contribution Planned Profit Contribution Total Profit Contribution Omschrijving De begrote hoeveelheid voor het project. De voorgecalculeerde hoeveelheid voor het project. De werkelijke hoeveelheid voor het project. Het begrote bedrag voor het project. Het voorgecalculeerde bedrag voor het project. Het werkelijke bedrag dat besteed is aan het project. De kosten die gemaakt zijn voor de verkooporders voor het project. De kosten die gemaakt zijn voor de serviceorders voor het project. De kosten die gemaakt zijn voor de warehousing-orders m.b.t. overboekingen voor het project. Het totaal aan gemaakte kosten voor het project (de som van kosten gerelateerd aan productie, verkoop, service en warehousing). De gegenereerde opbrengst van de verkooporders voor het project. De gegenereerde opbrengst van de serviceorders voor het project. De gegenereerde opbrengst voor de warehousing-orders m.b.t. overboekingen voor het project. Het gefactureerde bedrag voor het project. Gefactureerd bedrag Begrote kosten Gefactureerd bedrag Geplande kosten Gefactureerd bedrag Totale projectkosten 2-10

23 Measures voor de Universe Manufacturing Hours Accounting Onderstaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel HRA_Work center_bud_analysis. Measure Budgeted Man Hours Actual Man Hours Budgeted Labor Cost Actual Labor Cost Budgeted Machine Hours Actual Machine Hours Budgeted Machine Cost Actual Machine Cost Budgeted Overhead Cost Actual Overhead Cost Omschrijving De begrote manuren voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. Het werkelijke aantal manuren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De begrote loonkosten op basis van de begrote uren in een opgegeven jaar en periode. De werkelijke loonkosten op basis van het werkelijke aantal uren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De begrote machine-uren van een afdeling voor een opgegeven jaar en periode. Het werkelijke aantal machine-uren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De begrote machinekosten op basis van de begrote uren in een opgegeven jaar en periode. De werkelijke machinekosten op basis van het werkelijke aantal uren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De begrote overheadkosten op basis van de begrote uren in een opgegeven jaar en periode. De werkelijke overheadkosten op basis van het werkelijke aantal uren dat geregisteerd is voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. 2-11

24 Onderstaande measures zijn afkomstig uit de fact-tabel HRA_Workcenter_Utilization. Measure Available Man Hours Estimated Man Hours Actual Man Hours Estimated Labor Cost Actual Labor Cost Available Machine Hours Estimated MachineHours Actual Machine Hours Estimated Machine Cost Actual Machine Cost Estimated Overhead Cost Actual Overhead Cost Omschrijving De beschikbare manuren voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. Dit is gebaseerd op het aantal beschikbare uren per dag/week en de bedrijfskalender. De voorgecalculeerde manuren voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De nagecalculeerde manuren die geregistreerd zijn voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De voorgecalculeerde loonkosten op basis van de voorgecalculeerde uren in een opgegeven jaar en periode. De werkelijke loonkosten op basis van het werkelijke aantal uren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De beschikbare machine-uren voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. Dit is gebaseerd op het aantal beschikbare uren per dag/week en de bedrijfskalender. De voorgecalculeerde machine-uren voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. Het werkelijke aantal machine-uren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De voorgecalculeerde machinekosten op basis van de voorgecalculeerde uren in een opgegeven jaar en periode. De werkelijke machinekosten op basis van het werkelijke aantal uren dat is geregistreerd voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. De voorgecalculeerde overheadkosten op basis van de voorgecalculeerde uren in een opgegeven jaar en periode. De werkelijke overheadkosten op basis van het werkelijke aantal uren dat geregisteerd is voor een afdeling in een opgegeven jaar en periode. 2-12

BaanBIS Decision Manager 2.0. Gebruikershandleiding Business Content voor Baan E-Procurement 2.1

BaanBIS Decision Manager 2.0. Gebruikershandleiding Business Content voor Baan E-Procurement 2.1 BaanBIS Decision Manager 2.0 Gebruikershandleiding Business Content voor Baan E-Procurement 2.1 Een uitgave van: Baan Development B.V. Postbus 143 3770 AC Barneveld Nederland Gedrukt in Nederland Baan

Nadere informatie

Infor LN Enterprise Planning Gebruikershandleiding doorlooptijden

Infor LN Enterprise Planning Gebruikershandleiding doorlooptijden Infor LN Enterprise Planning Gebruikershandleiding doorlooptijden Publicatiegegevens Documentcode Release Aangemaakt op cpleadtimeug (U8745) 10.4 (10.4) 17 maart 2016 Inhoudsopgave Documentinfo Hoofdstuk

Nadere informatie

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen

ADAPTABLE. Microsoft Dynamics TM NAV. Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen ADAPTABLE Microsoft Dynamics TM NAV Manufacturing Foundation 5.0 Snelzoekgidsen Inhoudsopgave Productie instellen Setup Guide 1... Een artikelkaart maken Setup Guide 2... Een productiestuklijst maken Setup

Nadere informatie

Business-templates ibaan Decision Manager. Gebruikershandleiding voor Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review

Business-templates ibaan Decision Manager. Gebruikershandleiding voor Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review Business-templates ibaan Decision Manager Gebruikershandleiding voor Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review Een uitgave van: Baan Development B.V. Postbus 143 3770 AC Barneveld

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Productblad OEE software

Productblad OEE software Productblad OEE software In dit productblad wordt een beschrijving gegeven van de OEE Analyser software. Deze software kan zowel stand-alone als in combinatie met de kwaliteitssoftware QIS worden toegepast.

Nadere informatie

André van de Graaf, Judith van Dam. Dashboards: Haal eruit wat er in zit.

André van de Graaf, Judith van Dam. Dashboards: Haal eruit wat er in zit. André van de Graaf, Judith van Dam Dashboards: Haal eruit wat er in zit. Agenda Wat is het nut van dashboards? Hoe transformeren we data naar informatie? Hoe presenteren we deze informatie? Op welke manieren

Nadere informatie

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering

Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementsfacturering Mamut Enterprise Abonnementfacturering is een middel om klanten volgens vaste afspraken en/of abonnementen te factureren. Deze oplossing zit inbegrepen in Mamut

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

The Power of SAP Innovations. De ongekende kracht van real-time Analytics

The Power of SAP Innovations. De ongekende kracht van real-time Analytics The Power of SAP Innovations De ongekende kracht van real-time Analytics Agenda Wat is S/4HANA? Demo Business Intelligence & real time Demo Wrap up en Vragen Even kort voorstellen Interdobs Business Intelligence

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Ontdek de mogelijkheden

Ontdek de mogelijkheden Business Intelligence Ontdek de mogelijkheden Drs.Roel Haverland An apple a day.. Page 3 Hoe vertaalt dit zich naar u? Page 5 Hoe vertaalt dit zich naar u? Winst Page 6 Hoe de winst te verhogen? Winst

Nadere informatie

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v6.36.0. Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v6.36.0. Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014 Valuta herwaardering Onderdeel van changelist v6.36.0 Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Infor LN Productie Gebruikershandleiding materiaalafgiften

Infor LN Productie Gebruikershandleiding materiaalafgiften Infor LN Productie Gebruikershandleiding materiaalafgiften Publicatiegegevens Documentcode Release Aangemaakt op timaterissueug (U8983) 10.4 (10.4) 17 maart 2016 Inhoudsopgave Documentinfo Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS

Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS ANALYTICS Data transformeren naar actiegerichte inzichten REPORTS to ANALYTICS Voordelen Voor de Business professional Vanaf dag 1 heb je waardevolle inzichten die voor een jumpstart van uw business intelligence

Nadere informatie

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189)

Productieplanning 3 PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) PRODUCTIEPLANNING 3 (CLO04.3/CREBO:50189) sd.clo04.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX MRO. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Service en Reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en BX MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) maakt deze software de

Nadere informatie

Productiemodule in SAP Business One - Vergroot de waarde van uw producten en uw business

Productiemodule in SAP Business One - Vergroot de waarde van uw producten en uw business Productiemodule in SAP Business One - Vergroot de waarde van uw producten en uw business Produceert of assembleert u producten? Dan weet u beter dan ieder ander dat inzicht in uw beschikbare resources

Nadere informatie

Infor LN Gebruikershandleiding voor intercompany-handel

Infor LN Gebruikershandleiding voor intercompany-handel Infor LN Gebruikershandleiding voor intercompany-handel Publicatiegegevens Documentcode Release Aangemaakt op UcomitrugA NL Cloud Edition (10.4.2) 23 april 2016 Inhoudsopgave Documentinfo Hoofdstuk 1 Introductie...7

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten.

Het is een verticaal geïntegreerd bedrijf, dat zowel actief is in de productie van grondstoffen en halffabrikaten als van afgewerkte producten. Referenties Beaulieu International Group De klant Beaulieu International Group is een Belgische industriële groep die ontstond in de zomer van 2005 uit de fusie van vijf zelfstandige takken van de voormalige

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay

NetPay Desktop Reporting. Rapportage voor Xafax NetPay NetPay Desktop Reporting Rapportage voor Xafax NetPay Inhoud 1.0.0 NetPay Desktop Reporting... 3 1.1.0 Minimumeisen... 3 1.2.0 NetPay instellingen... 3 1.2.1 Access Rights groepen... 3 1.2.2 Gebruikers

Nadere informatie

Mill7. homepage: support: whitepapers:

Mill7. homepage:  support:  whitepapers: homepage: www.millogic.nl support: www.millogic.nl/support whitepapers: www.millogic.nl/support/white-papers support e-mail: helpdesk@millogic.nl sales e-mail: info@millogic.nl 2002 Millogic Software B.V.

Nadere informatie

Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken

Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken Alure - stappenplan Vaste prijsafspraken Versie 3.0 06-07-2015 Inhoudsopgave Stap 1. Module Vaste prijsafspraken... 2 Stap 2. Toevoegen VPA-template... 2 Stap 3. Vastleggen definitie VPA-template... 2

Nadere informatie

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7

Inhoud. Wat is Power BI?... 3. Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4. Beginnen met Power BI... 6. Werkruimte uitleg... 7 Inhoud Wat is Power BI?... 3 Voorbeelden gemaakt met Power BI... 4 Beginnen met Power BI... 6 Werkruimte uitleg... 7 Naar een dashboard in 3 stappen... 8 Stap 1: Gegevens ophalen... 8 Stap 2: Rapport maken...

Nadere informatie

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Visma.net Logistics Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Erp voor verbetering van uw eindresultaat Wat is Visma.net Logistics? Visma.net Logistics is een online logistieke oplossing (cloud)

Nadere informatie

Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be

Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be Business Intelligence www.globalservices.be www.sap-training.be Global Services + Business Intelligence = perfect match! Het concept Wenst u ook sneller inzicht in beleidsinformatie, rapportering en cijfers?

Nadere informatie

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO

Oplossingen gebaseerd op SAP Business One. Brochure BX MRO Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX MRO Service en reparatie voor SAP Business One De combinatie van SAP Business One en variatec BX MRO (maintenance, repair & overhaul) maakt deze software

Nadere informatie

PROJECTENADMINISTRATIE 2 1/5

PROJECTENADMINISTRATIE 2 1/5 PROJECTENADMINISTRATIE 2 1/5 Met deze optie kunt u snel een voorcalculatie en prijsopgave maken, en per project de verbruikte artikelen, de gemaakte uren en overige kosten bijhouden. Zowel regieprojecten

Nadere informatie

Aanvullende doorgebouwde solutions Raadpleeg solution 102100 voor eventuele solutions die na de release van de PD zijn doorgebouwd.

Aanvullende doorgebouwde solutions Raadpleeg solution 102100 voor eventuele solutions die na de release van de PD zijn doorgebouwd. Special remarks PD44 Dit document bevat speciale opmerkingen over de solutions van elk product. Het kan onderverdeeld worden in twee delen: algemene opmerkingen en speciale instructies. Versie: 1 Datum:

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Management Controle

Voorbeeldexamen Management Controle Voorbeeldexamen Management Controle VRAAG 1 Verklaar volgende termen (maximaal 3 regels per term) - Doelcongruentie - Productclassificatie - MBO - Profit sharing - Indirecte CF statement VRAAG 2 Leg uit

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q2-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Qlik Sense Healthcare. Document 16052

Qlik Sense Healthcare. Document 16052 Qlik Sense Healthcare Document 16052 Inhoud 1. Introductie... 3 1.1 Qlik Sense... 3 1.2 Qlik Sense Healthcare... 3 1.3 Qlik Sense als product... 3 2 Overview healthcare module... 4 2.1 De opbouw van de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen:

Gebruikershandleiding SAP-TEM. In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: 1 Algemeen In proces m.b.t. de cursusadministratie binnen SAP R/3 wordt een onderverdeling gemaakt in de volgende fasen: Aanleggen evenement Boeking Deelnemer op evenement Evenement Laten doorgaan Evaluatie

Nadere informatie

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2

UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 INHOUDSOPGAVE UPDATE-BRIEF: ASSISTANCE PSO 2009 VERSIE 2.3.02 (DECEMBER 2009)... 2 1.1 ROLRECHTEN... 3 1.1.1 BEDRIJFSVIEWS... 3 1.1.2 PROJECTEN... 3 1.1.3 UREN... 4 1.2 PROGRAMMA-INSTELLINGEN... 5 1.2.1

Nadere informatie

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Voor bedrijven t/m 15 medewerkers Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor bedrijven t/m 15 werknemers PKM Adviseurs voor de metaal & technische sector Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein 030 60523336 TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor

Nadere informatie

Invantive 2012 Release 1 (build 44)

Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive 2012 Release 1 (build 44) Invantive Estate Invantive Vision Invantive Control Invantive Producer Invantive Query-programma Invantive Composition Invantive Studio 30 maart 2012 Oplossingen van

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering TARIEF CALCULATOR en BEWAKER (TCB) Voor bedrijven t/m 15 werknemers PKM Adviseurs voor de metaal & technische sector Einsteinbaan 1 3439 NJ Nieuwegein 030 60523336 Meer greep op uw financiële bedrijfsvoering

Nadere informatie

8 Afdrukken en Rapporteren

8 Afdrukken en Rapporteren 8 Afdrukken en Rapporteren 8.1 Inleiding Een project bevat veel soorten informatie: Algemene informatie van het project Taakgegevens, zoals startdatums Resourcegegevens, wanneer is wie ingepland Gegevens

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem NIS UPDATE RELEASE Q1-2014 NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Niets uit deze opgave

Nadere informatie

2 Invoeren project. 2.1 Procedure. 2.2 Instellingen

2 Invoeren project. 2.1 Procedure. 2.2 Instellingen 2 Invoeren project In dit hoofdstuk komen de werkwijzen en technieken aan de orde hoe een project ingevoerd kan worden. Mogelijkheden zijn: Vanaf detailniveau, bijvoorbeeld door subprojecten te laten vervaardigen

Nadere informatie

Welke waarde voegt BI toe binnen multinational Vanderlande? Hendy de Geus BI Manager Vanderlande

Welke waarde voegt BI toe binnen multinational Vanderlande? Hendy de Geus BI Manager Vanderlande Welke waarde voegt BI toe binnen multinational Vanderlande? 27-11-2016 Hendy de Geus BI Manager Vanderlande Met dank aan onze sponsors Gold Sponsors Silver Sponsor 2 Inhoud > Vanderlande / de business

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

De gemeente Den Haag heeft verschillende software componenten van gebruik. Het betreft de volgende onderdelen:

De gemeente Den Haag heeft verschillende software componenten van gebruik. Het betreft de volgende onderdelen: Gemeente Den Haag Beschrijving Omgevingen 1 Inleiding De gemeente Den Haag heeft verschillende software componenten van gebruik. Het betreft de volgende onderdelen: Oracle E-Business Suite Datawarehouse

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release)

Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) Release notes UNIT4 Multivers XtraLarge (XL) 10.3.1 (Service Pack release) UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax

Nadere informatie

Brochure BX PRODUCTIE. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One

Brochure BX PRODUCTIE. Oplossingen gebaseerd op SAP Business One Brochure BX PRODUCTIE Oplossingen gebaseerd op SAP Business One SAP Business One voor Productie Voor discrete en repetitieve productie zijn specifieke ERP functionaliteiten nodig. Een standaard ERP pakket

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Infor LN Verkoop Gebruikershandleiding margebewaking

Infor LN Verkoop Gebruikershandleiding margebewaking Infor LN Verkoop Gebruikershandleiding margebewaking Publicatiegegevens Documentcode Release Aangemaakt op salesmcug (U9842) Cloud Edition (10.4.2) 23 april 2016 Inhoudsopgave Documentinfo Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Profiel Manfred Dousma

Profiel Manfred Dousma Profiel Manfred Dousma Personalia Naam ing. M.P. (Manfred) Dousma Adres Kramerstraat 42 9731 MK Groningen Geslacht man Geboortedatum 11 september 1978 Geboorteplaats Appingedam Nationaliteit Nederlandse

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan eens telefonisch contact met ons op 030-2729976 of stuur een e-mail naar info@powerproject.nl

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan eens telefonisch contact met ons op 030-2729976 of stuur een e-mail naar info@powerproject.nl Mogelijke rapportages met Asta Powerproject Dit document geeft een overzicht over de mogelijke manieren om met Asta Powerproject rapportages te maken, maar ook rapportage mogelijkheden met daaraan gekoppelde

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center

Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Verwerken van binnenkomende bedrijfsdocumenten met OpenText Business Center Inleiding Een belangrijk component van SAP Invoice Management (SIM) is de herkenning en extractie van relevante velden van een

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION 2013 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 184 44 44 44 F +31 184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com Inhoudsopgave OpenAnalytics

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

STERKE VERBETERING VAN DE BESTURING IN DE THUISZORG. De Balanced Scorecard en de MPC-software van Comshare als hulpmiddel

STERKE VERBETERING VAN DE BESTURING IN DE THUISZORG. De Balanced Scorecard en de MPC-software van Comshare als hulpmiddel STERKE VERBETERING VAN DE BESTURING IN DE THUISZORG De Balanced Scorecard en de MPC-software van Comshare als hulpmiddel Auteur: Drs. F.M.B.H. Jansen MAC, Directeur van Bi4Care Management & Advies De Thuiszorg

Nadere informatie

Aan de slag met BusinessObjects XI Release 2 Service Pack 2/Productivity Pack

Aan de slag met BusinessObjects XI Release 2 Service Pack 2/Productivity Pack Aan de slag met BusinessObjects XI Release 2 Service Pack 2/Productivity Pack Over deze handleiding Over deze handleiding In deze handleiding wordt beschreven hoe u kunt werken met BusinessObjects XI Release

Nadere informatie

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137)

Productieplanning 4 PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) PRODUCTIEPLANNING 4 (CLO04.4/CREBO:50137) sd.clo04.4.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze,

Nadere informatie

Drukken we op de knop Kosten links in het scherm en voegen we een eerste realisatie in, dan krijgen we onderstaand scherm te zien.

Drukken we op de knop Kosten links in het scherm en voegen we een eerste realisatie in, dan krijgen we onderstaand scherm te zien. 11-1 Vastleggen van overige kosten (Tabblad Projecten Realisaties Kosten) Alle aan het project toe te rekenen kosten volgens regelgeving (met uitzondering van urenrealisaties eigen personeel en deelnemers)

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Titel Uw processen transparant met SAP Process Mining.

Titel Uw processen transparant met SAP Process Mining. 1 Titel Uw processen transparant met SAP Process Mining. Introductie SAP Process Mining powered by Celonis is een nieuwe component van SAP op HANA. Process Mining gaat niet uit van vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Operational Excellence

Operational Excellence Operational Excellence Totaal oplossing voor Operational Excellence biedt inzage in verbeteringspotentieel For more information visit us at www.novotek.com 12/02/2015 Page 2 Agenda Wat is Operational Excellence?

Nadere informatie

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD Starters handleiding voor ondernemers Datum: 08 september 2011 Ezora Limited Digital Depot, Roe Lane The Digital Hub Dublin 8 Ierland sales@ezora.com Page 1 of 24 Starters handleiding

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

Instructie Q-module in Pharmacom Nieuw

Instructie Q-module in Pharmacom Nieuw Instructie Q-module in Pharmacom Nieuw Patiënt plug-in SFK Auteur Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners College 2 maart 2011 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie

Snel te implementeren. Inpasbaar in uw situatie Everything4Office ProjectManager Software voor Project Management Snel te implementeren Inpasbaar in uw situatie Economisch zeer verantwoord Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Storelogic Warehouse Management System

Storelogic Warehouse Management System Storelogic Warehouse Management System Scherm voorbeelden Software Versie: 3.0 Datum: augustus 2004 2004 Logicworks BV, zie voor de laatste informatie: www.logicworks.nl Algemeen Figuur 1. De schermlayout

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

Brochure AMF Inkoop en logistiek

Brochure AMF Inkoop en logistiek Brochure AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek AMF Inkoop en logistiek maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit

MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit MES geïntegreerd binnen ERP in productie is de sleutel tot betaalbare flexibiliteit VRAAG: Hoe implementeer je betaalbare en uitvoerbare Real-time-business-optimized-flexibility in uw productiebedrijf?

Nadere informatie

IMPACTXRM CRM REPORTS GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)

IMPACTXRM CRM REPORTS GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50) IMPACTXRM CRM REPORTS GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 03.07.2016 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM Reports Algemene informatie...

Nadere informatie

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten

8 Projecten. 8.1 Winstneming op Projecten 8 Projecten 8.1 Winstneming op Projecten Door een wetswijziging geldt sinds 1 januari 2007 bij de waardering van onderhanden werk en opdrachten het volgende: U activeert voortaan ook het zogenoemde constante

Nadere informatie

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i

AAN DE SLAG L O G I S T I E K G E D E E LT E i AAN DE SLAG LOGISTIEK GEDEELT E i Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begin... 4 Schermuitleg... 6 Beschrijving inkoopproces... 7 Beschrijving verkoopproces... 9 Voor veel gestelde vragen (FAQ) kunt u terecht

Nadere informatie

Projectmanagers zijn net mensen

Projectmanagers zijn net mensen Projectmanagers zijn net mensen De noodzaak van objectief project performance management Joost Claerhoudt Enkele menselijke eigenschappen De mens is van nature een optimist Mensen pikken positief nieuws

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Kostprijscalculatie 26 januari 2013 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102

Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Handleiding REMS SEPA IBAN conversie deel 1 REMS versie 3.5A0109/3.6A0102 Versie 2 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsbestand,

Nadere informatie

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck

Magnutude 2012 Efficient BI. 18 september Joost de Ruyter van Steveninck Magnutude 2012 Efficient BI 18 september Joost de Ruyter van Steveninck 2 Inhoud Is BI nog niet efficiënt? Trends in BI Efficient BI: de trends in praktijk 3 Feedback van de gebruiker Informatie behoefte

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

M16842 Kan geen beveiligingsrollen selecteren bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker

M16842 Kan geen beveiligingsrollen selecteren bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker Module: Centix4 Office - één gelijktijdige gebruiker Meldingnr Omschrijving M16632 Rechter muisknop menu geeft plakken en knippen niet meer aan bij velden met spellingscontrole M16842 Kan geen beveiligingsrollen

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

6 Financiële afhandeling

6 Financiële afhandeling 6 Financiële afhandeling 6.1 Algemeen Samenvattend worden de volgende stappen m.b.t. de financiële afhandeling doorlopen: 1) Met behulp van de SAP training & event module wordt bepaald welke deelnemers

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Extended

UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended Prijsbijstellingen Bij de verkoop van een product spelen meerdere factoren een rol bij de nettoprijsbepaling. Diverse kortingen en toeslagen beïnvloeden

Nadere informatie