Business-templates ibaan Decision Manager. Gebruikershandleiding voor Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business-templates ibaan Decision Manager. Gebruikershandleiding voor Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review"

Transcriptie

1 Business-templates ibaan Decision Manager Gebruikershandleiding voor Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review

2 Een uitgave van: Baan Development B.V. Postbus AC Barneveld Nederland Gedrukt in Nederland ibaan Development B.V Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen of overgedragen in welke vorm, met welke middelen, elektronisch of mechanisch, of met welk doel dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ibaan Development B.V. Baan Development B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit fouten, weglatingen of discrepanties tussen de software en de informatie in dit document. Documentinformatie Code: U7824A NL Groep: Documentatie Uitgave: A Datum: August, 2002

3 Inhoudsopgave 1 Overzicht van ibaan Decision Manager Inleiding Definities, acroniemen en afkortingen Business-content: Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review 2-1 Inleiding Debiteurenbeheer Data-warehouse content voor debiteurenbeheer 2-2 Facts Dimensies Voorwaarden en aannamen voor de business-content Kubussen Crediteurenbeheer 2-17 Data-warehouse content voor crediteurenbeheer Facts Dimensies 2-17 Voorwaarden en aannamen voor de business-content 2-19 Kubussen Voorbeelden bedrijfsanalyse Voorbeelden - Analyse van debiteurenbeheer Kubus: ACR_OUDERDOMSANALYSE 3-2 Kubus: ACR_FACTUURONTV_KPI 3-4 Kubus: ACR_OPENST_SALDI_KPI Kubus: ACR_SEGMENTATIE Kubus: ACR_OVERZICHT_MUTATIES Kubus: ACR_AANTALLEN_KPI Voorbeelden - Analyse van crediteurenbeheer 3-16 Kubus: ACP_OUDERDOMSANALYSE Kubus: ACP_FACTUURBETAL_KPI Kubus: ACP_OPENST_SALDI_KPI 3-20 Kubus: ACP_SEGMENTATIE Kubus: ACP_OVERZICHT_MUTATIES Kubus: ACP_AANTALLEN_KPI 3-27 i

4 Inhoudsopgave ii

5 Documentinformatie ibaan Decision Manager is een decision-support oplossing waarmee u essentiële gegevens uit uw bedrijfsbeheersysteem kunt halen om deze te analyseren, zodat u de informatie verkrijgt die u nodig hebt als ondersteuning voor uw beslissingen en u tijdig maatregelen kunt nemen om knelpunten in de bedrijfsprocessen te voorkomen. U kunt ibaan Decision Manager bijvoorbeeld gebruiken om een antwoord te vinden op de vraag hoeveel dagen een relatie er gemiddeld over doet om openstaande debetbedragen geheel af te betalen. Voor elk gebied dat u wilt analyseren, bepaalt de business-content welke gegevens uit het bedrijfsbeheersysteem worden gehaald en hoe ibaan Decision Manager deze gegevens voor verdere analyse aanbiedt. Wanneer u ibaan Decision Manager installeert, is de business-content voor een aantal gebieden reeds voorgedefinieerd. In deze handleiding wordt de business-template 1.0 voor ibaan Decision Manager ibaan ERP 5.0c Financials behandeld. Met deze versie van de businesscontent voor ibaan Financials kunt u analyses uitvoeren op functionele gebieden van de modules Debiteurenadministratie (ACR) en Crediteurenadministratie (ACP) om de efficiëntie van bedrijfsprocessen te verbeteren. In deze handleiding wordt ook beschreven welke gegevens u kunt gebruiken om de verschillende deelgebieden van de functies van de debiteuren- en crediteurenadministratie te analyseren. Dit document bestaat uit de volgende hoofdstukken: Hoofdstuk 1, Overzicht van ibaan Decision Manager, geeft een korte beschrijving van de concepten en componenten van ibaan Decision Manager en legt uit wat de functie is van de business-content binnen ibaan Decision Manager. In dit hoofdstuk vindt u ook een overzicht van definities, acroniemen en afkortingen. iii

6 Hoofdstuk 2, Business-content: Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review, geeft een functionele beschrijving van de gegevens die beschikbaar zijn voor de analyse van de debiteuren- en de crediteurenadministratie van uw onderneming. Hoofdstuk 3, Voorbeelden bedrijfsanalyse, geeft voorbeelden van analyses die u kunt uitvoeren op de business-content voor debiteuren- en crediteurenbeheer. iv

7 1 Overzicht van ibaan Decision Manager Inleiding Dit hoofdstuk geeft een korte uitleg van de verschillende concepten en componenten van ibaan Decision Manager die betrekking hebben op de business-content. Dit hoofdstuk geeft informatie over het uitvoeren van de volgende handelingen: Extractie van essentiële gegevens uit uw bedrijfsbeheersysteem. Opslag van de gegevens in een data-warehouse en OLAP-databases. Analyse van de gegevens. Presentatie van de analyseresultaten in de vorm van rapporten en grafieken. Voor elk analysegebied (zoals de gegevens in de modules Debiteurenadministratie/Crediteurenadministratie of Liquiditeitenbeheer in ibaan ERP Financials) bepaalt de business-content het volgende: Welke gegevens uit het bedrijfsbeheersysteem worden geëxtraheerd. Hoe de gegevens in de data-warehouse worden opgeslagen. Hoe de informatie beschikbaar wordt gesteld voor analysedoeleinden. De business-content is opgebouwd uit: ETL-scripts voor het extraheren, omzetten en laden van gegevens. OLAP-kubussen. Voor elk analysegebied (zoals financiën, verkoop of productie) bepaalt de business-content het volgende: Welke gegevens uit het bedrijfsbeheersysteem worden geëxtraheerd. Hoe de gegevens in de data-warehouse worden opgeslagen. Hoe de informatie beschikbaar wordt gesteld voor analysedoeleinden. ETL-scripts De ETL-scripts extraheren de gegevens uit de bedrijfsbeheersystemen en zetten die gegevens om in informatie die ondersteuning biedt bij het nemen van beslissingen. De ETL-scripts zorgen er ook voor dat de informatie wordt geladen in een data-warehouse. Na het laden bevat de data-warehouse de fact- en dimensiegegevens die nodig zijn voor de analyse. 1-1

8 Facts Facts hebben betrekking op de events (mutaties) die plaatsvinden in uw bedrijf en die u wilt analyseren. Facts vormen de dynamische gegevens die ibaan Decision Manager extraheert uit uw ibaan-database, zoals factuurbedragen, kortingsbedragen en bedragen van creditnota's. Dimensies Dimensies vormen de invalshoeken van waaruit u de gegevens analyseert. Dimensies zijn relatief statische gegevens (of basisgegevens) die gerelateerd zijn aan facts, zoals relaties (met verschillende rollen), regio's, branches, magazijnen, projecten en tijd. Met de dimensies Relatie en/of Branche kunt u bijvoorbeeld factuurbedragen analyseren aan het eind van verschillende kalendermaanden. Data-warehouse OPMERKING De fact- en dimensiegegevens worden opgeslagen in respectievelijk fact- en dimensietabellen die onderdeel uitmaken van een data-warehouse. De gegevens in de data-warehouse worden door de ETL-scripts bijgewerkt met de gegevens uit de actuele database. U kunt de gegevens in de data-warehouse op twee manieren analyseren: OLAP-kubussen bouwen en verwerken. Analyseapplicaties ontwerpen, zoals Crystal Analysis Professionalapplicaties. De gegevens in de data-warehouse moeten worden verwerkt voordat u de gegevens kunt analyseren met de OLAP-client. OLAP-kubussen Een OLAP-kubus bevat niet alleen een combinatie van fact- en dimensiegegevens, maar ook de resultaten van berekeningen, zoals totalen, gemiddelden en percentages. U hebt toegang tot de OLAP-kubussen via elke clienttool die compatibel is met Microsoft OLAP, zoals Crystal Analysis Professional. 1-2

9 OLAP-client Met behulp van een OLAP-client kunt u de gegevens in de OLAP-kubussen vanuit verschillende invalshoeken bekijken. Hierbij kunt u gebruikmaken van formules, filters, grafieken enzovoort, om informatie te verkrijgen over bijvoorbeeld trends, oorzaken van events en uitzonderingen. Voor uitgebreide informatie over het gebruik van de OLAP-client raadpleegt u de gebruikershandleiding van de OLAP-client. 1-3

10 Rapportage via analyseapplicaties U kunt gebruikmaken van rapportage- en analyseapplicaties, zoals Crystal Analysis Professional, om toegang te krijgen tot de informatie in de datawarehouse en de OLAP-kubussen, en om rapporten te printen. De beschikbare gebruikershandleidingen beschrijven hoe u applicaties kunt definiëren voor het analyseren van gegevens en hoe u views kunt samenstellen voor rapportage. Het schema hieronder toont de relaties tussen de verschillende componenten van ibaan Decision Manager. Datawarehouse Rapportageapplicaties Baandatabase OLAPkubus Template ibaan Decision Manager ETL-scripts Analyseapplicaties OLAPclient Figuur 1-1 Overzicht van de architectuur van ibaan Decision Manager 1-4

11 Definities, acroniemen en afkortingen Term Data-warehouse Business-template Blokkeercode Referentie blokkering ibaan Decision Manager Omschrijving Een oplossing waarin geïntegreerde gegevens en meta-gegevens worden onderhouden in een open RDBMS-omgeving. De data-warehouse vormt een geïntegreerde, tijdsafhankelijke, niet-vluchtige verzameling gegevens die door het management wordt gebruikt ter ondersteuning van beslissingen. De datawarehouse kan worden geanalyseerd met Business Intelligence-tools. Een data-warehouse bevat detailgegevens en geaggregeerde gegevens. Als RDBMS kunnen MS SQL Server 7 en 2000 worden gebruikt. Het verzameling (of een deelverzameling) van een exportsessie, ibaan ETL-model, dimensie- en kubusdefinities die betrekking hebben op een bepaald functioneel gebied binnen een bedrijf. Bijvoorbeeld de template voor het functionele gebied Financials. Met behulp van business-templates kunnen gegevens worden opgehaald uit een operationeel bedrijfsbeheersysteem (zoals ibaan ERP) en worden opgeslagen in de data-warehouse van waaruit de gegevens kunnen worden geanalyseerd met behulp van OLAP-technologie. Een code die in ibaan ERP 5.0c wordt gedefinieerd om de betaling van inkoopfacturen tijdelijk stop te zetten. Dit kan nodig zijn als onjuiste hoeveelheden zijn geleverd, onjuiste prijzen zijn gehanteerd, defecten zijn gevonden in de ontvangen goederen, enzovoort. Als u een inkoopfactuur wilt blokkeren, koppelt u een blokkeercode aan de inkoopfactuur. Het individu of bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor het koppelen van een blokkeercode aan een inkoopfactuur. Een end-to-end oplossing met business-templates die u direct kunt implementeren en waarmee u de bedrijfsprocessen binnen een onderneming kunt analyseren. Met de meegeleverde business-templates kunt u direct op dynamische wijze bedrijfsbeslissingen nemen. ibaan Decision Manager bestaat uit de volgende onderdelen: de Decision Manager Console en de business-content. 1-5

12 Crystal Analysis Professional Dimensie Fact Fact-tabel ACP ACR CMG EV DWV MV Crystal Analysis Professional is een OLAP-tool die een analyseapplicatie biedt voor de ibaan Business Intelligence-oplossing. Deze tool vertaalt de multidimensionale gegevens in de ibaan Business Intelligence-oplossing naar webrapporten die interactief kunnen worden bekeken. Een invalshoek van waaruit u gegevens kunt bekijken, zoals: omzet per periode, per product of per klant. Een kubus bevat een verzameling dimensies. De measures in de kubus of in de Universe, die afkomstig zijn uit een fact-tabel, worden geanalyseerd met behulp van de dimensies. Synoniem voor measure. Synoniem: measure. Een tabel in de data-warehouse die de mutaties bevat waarop de measures in de OLAP-kubussen worden gebaseerd. Voorbeelden van measures zijn kosten, omzet en budgetgegevens. In een analysetool, zoals Crystal Analysis Professional, worden deze measures geanalyseerd met behulp van de verschillende dimensies. Afkorting van Accounts Payables (Crediteurenadministratie), een functioneel gebied binnen Financials. Ook een specifieke module in ibaan ERP 5.0c Financials. Afkorting van Accounts Receivables (Debiteurenadministratie), een functioneel gebied binnen Financials. Ook een specifieke module in ibaan ERP 5.0c Financials. Afkorting van Cash Management (Liquiditeitenbeheer), een module in ibaan ERP 5.0c Financials. De eigen valuta van het financiële bedrijf. De gegevens voor een kubus met één bedrijf zijn beschikbaar in de eigen valuta. Data-warehousevaluta. De gegevens voor een kubus met meerdere bedrijven zijn beschikbaar in de datawarehousevaluta. Mutatievaluta. De valuta die wordt gebruikt voor mutaties in de debiteuren- en de crediteurenadministratie. Bijvoorbeeld: factuurmutaties, ontvangstmutaties en betalingsmutaties. 1-6

13 ibaan Financials Hiërarchie Measure OLAP Regio Rollover-analyse Een bedrijfsfunctie die onder meer het volgende omvat: grootboekadministratie, budgetbeheer, debiteurenadministratie, crediteurenadministratie. ACP, ACR en CMG zijn de modules van ibaan ERP 5.0c Financials. Een reeks detailniveaus binnen een dimensie, op basis van parent-/child-relaties, zoals: Alle tijdsperioden, Jaar, Kwartaal, Maand, Datum, of Alle debiteuren, Land, Debiteur. De niveaus binnen een hiërarchie worden gerangschikt van algemeen naar specifiek. Een hoeveelheid die u kunt analyseren. Elke kubus heeft ten minste één measure, zoals factuurbedragen en gemiddeld aantal dagen tot ontvangst. Synoniem: fact. Acroniem voor Online Analytical Processing. Een softwaretechnologie waarmee analisten en managers duidelijke informatie wordt geboden dankzij de snelle, consistente en interactieve toegang tot de gegevens en het grote aantal verschillende informatieviews. De OLAP-functionaliteit wordt gekenmerkt door een dynamische multidimensionale analyse van geconsolideerde bedrijfsgegevens die voor de eindgebruiker inzichtelijk worden gemaakt. IBaan Decision Manager maakt gebruik van de OLAPtechnologie van Microsoft. De geografische regio van waaruit de factureren-aan relatie of de factureren-door relatie opereert. Het concept rollover heeft betrekking op het volgen/vergelijken van openstaande saldi terwijl deze van de ene periode naar de andere worden verplaatst, bijvoorbeeld van de huidige periodebucket naar de vorige periodebucket, om de mate van rollover of prolongatie van de openstaande bedragen te zien. Bijvoorbeeld: Eind januari 2002 staat een bedrag van EUR 670 open in een bucket van 0-30 dagen en eind februari 2002 (de volgende maand) staat nog EUR 510 open in een bucket van 0-30 dagen. Dit betekent dat EUR 160 van EUR 670, ongeveer 24 procent, is ontvangen en EUR 510, ongeveer 76 procent, is geprolongeerd. U kunt de trends in de incassoprestaties volgen door deze geprolongeerde waarden te controleren en/of de prestatiepercentages van periode tot periode voor ouderdomsbuckets te controleren. 1-7

14 Valutarisico-analyse DSO (Days Sales Outstanding) DPO (Days Purchases Outstanding) Bedrijf Bij de mutaties in de debiteuren- en crediteurenadministratie kunt u te maken krijgen met grote koersschommelingen in vreemde valuta s. Met de valutarisico-analyse kunt u de samenstelling van de openstaande bedragen analyseren. Aangezien de openstaande bedragen in de datawarehouse in de eigen valuta (EV) worden uitgedrukt, en niet in de mutatievaluta (MV), is een specifieke dimensie met de naam Mutatievaluta beschikbaar voor deze analyse. Met behulp van deze dimensie analyseert u de openstaande bedragen uitgedrukt in de mutatievaluta waarin de facturen, creditnota s en niet-toegekende vooruitbetalingen/vooruitontvangsten zijn vastgelegd. Deze measure wordt berekend door het openstaand debiteurensaldo te delen door de gemiddelde dagelijkse verkoop over een bepaalde periode. De DSO-berekening is grotendeels afhankelijk van twee factoren die niets te maken hebben met de betaalsnelheid van relaties. Eén factor wordt gevormd door de recente trends in de verkoop en de tweede factor is de periode die wordt gebruikt om de dagelijkse gemiddelden te berekenen. Deze measure wordt berekend door het openstaande crediteurensaldo te delen door de gemiddelde dagelijkse inkopen over een bepaalde periode. De DPO-berekening is grotendeels afhankelijk van twee factoren die niets te maken hebben met de snelheid waarmee inkopen worden betaald. Eén factor wordt gevormd door de recente trends in de inkoop en de tweede factor is de periode die wordt gebruikt om de dagelijkse gemiddelden te berekenen. Een mechanisme om gegevens afzonderlijk op te slaan in ibaan. Vaak zal een ERP-systeem meerdere bedrijven (databases) bevatten, bijvoorbeeld één bedrijf per business unit. Elk bedrijf zal daarbij zijn eigen tabellen en eigen gegevens hebben. Bijvoorbeeld: Het ibaan-systeem bevat de bedrijven 001, 002 en 003. Voor elk van deze bedrijven is er een tabel Verkooporders. De inhoud van deze tabel (de verkooporderrecords) verschilt per bedrijf. IBaan ERPtabellen kunnen ook worden gedeeld door meerdere bedrijven. 1-8

15 Contactpersoon inkoop KPI Kredietanalist Mutatievaluta Documentsoort Factuursoort Factuurstatus Vervallen_niet vervallen Documentklasse Branche Betaalwijze Kwestiecode Referentie kwestiecode De medewerker die verantwoordelijk is voor het onderhandelen over voorwaarden en/of het bestellen van goederen of diensten bij de factureren-door relatie. Synoniem: inkoper, inkoopmedewerker. Kritische prestatie-indicatoren. De medewerker die belast is met het controleren en bewaken van de kredietlimieten die voor relaties zijn vastgesteld. De mutatievaluta die wordt gebruikt voor factuur-, ontvangst- en betalingsmutaties. Een soort mutatiedocument. In het geval van factureren-aan relaties is de documentsoort ofwel Facturering ofwel Incasso. In het geval van facturerendoor relaties is de documentsoort ofwel Verplichting ofwel Betaling. Voor een factureren-door relatie is dit een factuur op basis van een inkooporder of een kostenfactuur. De betalingsstatus van een document voor een factureren-door relatie. De betalingsstatus van een document voor een factureren-aan relatie. De indeling van hoofddocumenten in 3 soorten: Normaal, Problematisch en Dubieus. Deze indeling is alleen van toepassing op de hoofddocumenten van factureren-aan relaties. Branche waarin de relatie actief is. Een methode die wordt gedefinieerd in ibaan 5.0c voor het betalen of innen van openstaande posten. Er kunnen verschillende methoden voor betaling en ontvangst worden gedefinieerd voor verschillende opties, zoals cheques, wissels, bankopdrachten, automatische incasso's, enzovoort. Een code die wordt gedefinieerd in ibaan ERP 5.0c om aan te geven dat een specifiek probleem bestaat voor een factuur van een relatie, bijvoorbeeld vanwege verkeerde prijzen of beschadigde goederen. Kwestiecodes kunnen worden gedefinieerd en gekoppeld aan probleemfacturen, zodat deze kunnen worden getraceerd en het probleem kan worden opgelost. Het individu of bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor het oplossen van een kwestie die is gekoppeld aan een verkoopfactuur. 1-9

16 Aanmaningsmethode Gerealiseerde koersverschillen Niet-gerealiseerde koersverschillen Vertegenwoordiger Slicers Betalingscondities Tijdsperiode dagen De methode die wordt gebruikt om een relatie eraan te herinneren dat een betaling verschuldigd is. Het verschilbedrag dat is ontstaan als gevolg van koersschommelingen van buitenlandse valuta's, berekend voor reeds betaalde facturen. Dergelijke verschillen kunnen positief (koerswinst) zijn of negatief (koersverlies). Het verschilbedrag dat is ontstaan als gevolg van koersschommelingen van buitenlandse valuta's, berekend voor facturen met openstaande saldi. Dergelijke verschillen kunnen positief (koerswinst) zijn of negatief (koersverlies). De medewerker die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de contacten met de verkopen-aan relatie. De vertegenwoordiger is tevens gemachtigd om verkooporders voor een product of service te accepteren van een relatie. Synoniem: verkoopmedewerker. Slicers zijn alle voor een kubus gedefinieerde dimensies die niet worden weergegeven op de assen van het raster. Slicers worden weergegeven op de slicer-balk, direct boven het raster. Hoewel de slicers niet worden weergegeven in grafieken, zijn ze wel betrokken bij de analyse. Een overeenkomst over de frequentie van betalingen en de kortingen die worden verleend bij tijdige betaling. Tijdsperioden die worden gedefinieerd door een interval van een aantal dagen op te geven. Als u bijvoorbeeld 30 dagen opgeeft, worden daarmee de volgende tijdsperioden gedefinieerd: 0-30 dagen, dagen, dagen, enzovoort. 1-10

17 2 Business-content: Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review Inleiding Deze template is gemaakt voor ibaan Decision Manager 2.2 en is gebaseerd op gegevens die worden opgehaald uit ibaan ERP 5.0c. Dit hoofdstuk beschrijft de content van de data-warehouse en de OLAP-kubussen. Tevens wordt uitgelegd hoe u de business-content voor de debiteuren- en crediteurenadministratie kunt gebruiken voor de analyse en bewaking van bedrijfsprocessen. Voor een meer technische beschrijving van het ontwerp van de data-warehouse en de OLAPkubussen, kunt u de on-line meta-gegevens raadplegen. Deze vindt u in de ETLmodeler en de OLAP-kubussen. Dit hoofdstuk is onderverdeeld in twee gedeelten. Het eerste gedeelte heeft betrekking op de business-content voor de debiteurenadministratie. Het tweede gedeelte bevat vergelijkbare informatie over de business-content voor de crediteurenadministratie. Debiteurenbeheer Debiteurenbeheer is een onderdeel van het bedrijfsproces dat alle activiteiten vanaf het plaatsen van een order tot het ontvangen van de betaling beslaat. Het gaat hierbij om het beheer van accounts van relaties, inclusief het verwerken van betalingen van relaties, het verlenen van kredietfaciliteiten en het innen van openstaande bedragen. Debiteurenbeheer kan worden onderverdeeld in de volgende subgebieden: Facturering. Incasso. Kredietbeheer en -administratie. Met de business-content van de ibaan Decision Manager Template 1.0 voor ibaan ERP 5.0c Financials Operational Review kunt u verschillende analytische views samenstellen om de efficiëntie en effectiviteit van processen op de eerdergenoemde subgebieden van het debiteurenbeheer te bewaken. 2-1

18 Data-warehouse content voor debiteurenbeheer Facts Voor de prestatieanalyse van het debiteurenbeheer zijn verschillende facts en dimensies beschikbaar. Facts zijn bedragen en percentages die gerelateerd zijn aan de eerder genoemde aspecten. De volgende fact-tabel voor de content voor debiteurenbeheer is beschikbaar: Fact-tabel DW_FIN_ FACTS_ACRBAL Contents Mutaties voor facturen en incasso's voor een factureren-aan relatie die samenhangen met het debiteurenbeheer. Dimensies Dimensies bepalen de aggregatieniveaus waarop en de invalshoeken van waaruit u de business-content voor debiteurenbeheer kunt analyseren. Dimensies zijn flexibel en moeten optimaal worden gerangschikt om fact-views te verkrijgen die u meer inzicht geven in trends en patronen, en die u helpen om uitzonderingen en afwijkingen in de gepresenteerde informatie te identificeren. Elke dimensie bevat relaties voor het aggregeren van informatie op basis van relevante kenmerken. Zo kunt u met de dimensie Factureren-aan relatie informatie aggregeren op basis van de kenmerken van relaties, zoals de financiële relatiegroep, het land, enzovoort. Voorbeelden van dimensieanalyses vindt u in hoofdstuk 3, Voorbeelden - bedrijfsanalyse. 2-2

19 Voor de analyse van de business-content voor debiteurenbeheer zijn 19 verschillende dimensies beschikbaar. De volgende tabel geeft een overzicht van de beschikbare dimensies en de hiërarchie van elke dimensie. Dimensies Hiërarchieën Regio Alle / Regio Kredietanalist Alle / Kredietanalist Mutatievaluta Alle / Valuta Documentklasse Alle / Soort documentklasse / Documentklasse Documentsoort Alle / Documentgroep / Documentsoort / Documentnummer Vervallen_niet Alle / Factuurstatus / Vervallen_niet vervallen vervallen Fact_aan rel 1) Alle / Land / Factureren_aan relatie / Bedrijfsonderdeel 2) Alle / Financiële relatiegroep / Factureren_aan relatie / Bedrijfsonderdeel 3) Alle / Status / Factureren_aan relatie / Bedrijfsonderdeel Branche Alle / Branche Betaalwijze Alle / Betaalwijze Kwestiecode Alle / Kwestiecode Referentie Alle / Referentie kwestiecode kwestiecode Project Aanmaningsmethode Verkoopfactuur Vertegenwoordiger Betalingscondities Tijd Tijdsperiode dagen Tijdsperiode Alle / Project Alle / Aanmaningsmethode Alle / Factuurgegevens Alle / Vertegenwoordiger Alle / Betalingscondities Alle / Jaar / Kwartaal / Maand / Datum Alle / Interval in dagen Alle / Jaar / Kwartaal / Maand OPMERKING Bij de analyse van de dimensie Factureren-aan relatie kunt u schakelen tussen de twee hiërarchieën. Voor de dimensie Tijdsperiode dagen worden zes standaardperioden afgeleid van de door de gebruiker gedefinieerde intervallen. 2-3

20 Voorwaarden en aannamen voor de business-content De data-warehouse voor de business-content voor debiteurenbeheer is opgebouwd op basis van een aantal voorwaarden en aannamen. Deze voorwaarden en aannamen komen voort uit bepaalde inherente kenmerken van de gegevensbron, te weten de functionaliteit en tabelstructuren van ibaan ERP 5.0c Financials. De voorwaarden en aannamen worden in de onderstaande lijst behandeld, zodat u een duidelijk beeld hebt van de beschikbare content. De dimensie Tijdsperiode in de data-warehouse is gebaseerd op kalenderperioden. Deze kunnen afwijken van boekingsperioden. Deze oplossing voor het debiteurenbeheer maakt uitsluitend gebruik van gegevens die beschikbaar zijn in de modules ACR en CMG van ibaan Financials. De volgende informatie is niet beschikbaar in deze versie van de business content: Gegevens die zijn verzameld met behulp van applicaties van andere leveranciers, zoals software voor het vaststellen van kredietwaardigheid of software voor het automatiseren van de incassoprocedure. Kwantitatieve gegevens met betrekking tot mutaties in de debiteurenadministratie. Gegevens die samenhangen met grootboekrekeningen, alsmede GLDmutatiegegevens. In ibaan Financials - ACR kan de gebruiker volledig betaalde facturen van factureren-aan relaties, inclusief alle bijbehorende documenten, bijvoorbeeld voor ontvangsten van factureren-aan relaties en correcties, verwijderen of opschonen. De historie van facturen voor factureren-aan relaties, ontvangstmutaties en dergelijke mag niet worden opgeschoond of gearchiveerd voordat de data-warehouse is opgebouwd. Voor de conversie van EV-bedragen naar DWV-bedragen wordt de documentdatum gebruikt als de datum voor de wisselkoers en wordt het type wisselkoers uit de tabel tfacr200 gebruikt die voor het record van toepassing is. Voor sommige functies, zoals kwestiecodes, geldt dat de implementatie in ibaan Financials ACR niet is vereist. De samenstelling van de gegevens in de data-warehouse is daarom mede afhankelijk van de beschikbaarheid van nietvereiste gegevens in de ibaan Financials ACR-database. 2-4

21 U kunt oninbare vorderingen op verschillende manieren afboeken in ibaan Financials ACR. Meestal wordt gebruikgemaakt van een creditnota om oninbare vorderingen af te boeken. Aangezien er in het mutatiesysteem geen specifieke mutatiesoort is gedefinieerd voor oninbare vorderingen, zijn er in de data-warehouse geen prestatie-indicatoren beschikbaar voor oninbare vorderingen. Wanneer mutaties in de debiteurenadministratie worden geëxporteerd naar de data-warehouse, is het mogelijk dat sommige mutaties de status Nietgejournaliseerd hebben (in overeenstemming met de GLD-module). Nietgejournaliseerde mutaties kunnen nog worden gewijzigd, nadat ze zijn geëxporteerd naar de data-warehouse. Om de gegevens in het mutatiesysteem te synchroniseren met de gegevens in de data-warehouse, verdient het aanbeveling om de gegevens van de debiteurenadministratie incrementeel opnieuw te exporteren naar de data-warehouse. Dit geldt met name voor nietgejournaliseerde mutaties. In de sessie Verkoopfactuurgegevens (tfacr2100m000) kunnen gebruikers sommige velden wijzigen, zoals Vervaldatum, Kwestiecode, Referentie kwestiecode, Betaalwijze en Vertegenwoordiger. Deze wijzigingen zijn ook toegestaan voor facturen en creditnota's met de status Gejournaliseerd. Om de gegevens in het mutatiesysteem te synchroniseren met de gegevens in de data-warehouse, verdient het aanbeveling om de gegevens van de debiteurenadministratie incrementeel opnieuw te exporteren naar de datawarehouse. In de definitie van de ouderdomsanalyse zijn de openstaande mutaties voor factureren-aan relaties opgenomen (dat wil zeggen facturen, creditnota's, niettoegekende ontvangsten en vooruitontvangsten) en zijn openstaande verkooporders, openstaande verkoopoffertes, openstaande projectorders, budgetbedragen, enz. niet opgenomen. In de business-content voor het debiteurenbeheer wordt bij openstaande saldi rekening gehouden met bankontvangsten die onderweg zijn (dat wil zeggen ontvangsten waarvoor nog bankafstemming moet plaatsvinden). Tevens geldt dat de ouderdom van een openstaand document wordt berekend op basis van de documentdatum en niet op basis van de vervaldatum. U kunt een tijdsperiode definiëren als een aantal kalenderdagen, onafhankelijk van de ouderdomscodefunctionaliteit in de ACR-module van ibaan ERP 5.0c Financials. 2-5

22 Bepaalde dimensies zijn statisch, omdat ze niet tijdspecifiek zijn. Bijvoorbeeld: als aan een verkoopfactuur een kwestiecode is gekoppeld, wordt voor de factuur altijd de informatie met betrekking tot de kwestiecode getoond die gold op het moment dat de gegevens werden geëxporteerd naar de data-warehouse, ongeacht wanneer een momentopname wordt genomen. De niet-statische dimensies zijn Tijd, Tijdsperiode en Vervallen_niet vervallen. Kubussen Er zijn in totaal zes OLAP-kubussen beschikbaar voor de analyse van het debiteurenbeheer. Elke kubus is gekoppeld aan de relevante VIEW die is gemaakt op basis van de fact-tabel DW_FIN_FACTS_ACRBAL. In de volgende paragrafen worden de measures en dimensies van elke kubus beschreven. ACR_OUDERDOMSANALYSE Deze kubus bevat measures voor het analyseren van de openstaande periodesaldi van factureren-aan relaties aan het eind van elke maand voor elk kalenderjaar. De kubus geeft een momentopname van de stand van zaken aan het eind van elke kalendermaand. Voor een volledig jaar kunt u dus 12 momentopnames bekijken. In de volgende tabel worden de beschikbare measures beschreven: Measure Nettobedrag openstaand Bedrag kredietlimiet Bedrag kredietverzekering Omschrijving Saldobedragen van alle openstaande hoofddocumenten. Hoofddocumenten zijn verkoopfacturen, creditnota's, vooruitontvangsten per kas, vooruitontvangsten per bank, niet-toegekende kasontvangsten en niet-toegekende bankontvangsten. Bij de berekening van de openstaande saldi wordt rekening gehouden met bankontvangsten onderweg. Het maximale kredietbedrag dat voor de factureren-aan relatie is vastgesteld op basis van kredietgoedkeuringen/-beoordelingen. Deze limiet mag niet worden overschreden door de factureren-aan relatie. Het bedrag aan verzekeringsdekking voor openstaande saldi van factureren-aan relaties. Dit bedrag dient als dekking voor oninbare vorderingen. 2-6

BaanBIS Decision Manager 2.0. Gebruikershandleiding Business Content voor Baan E-Procurement 2.1

BaanBIS Decision Manager 2.0. Gebruikershandleiding Business Content voor Baan E-Procurement 2.1 BaanBIS Decision Manager 2.0 Gebruikershandleiding Business Content voor Baan E-Procurement 2.1 Een uitgave van: Baan Development B.V. Postbus 143 3770 AC Barneveld Nederland Gedrukt in Nederland Baan

Nadere informatie

Infor LN Fin. administratie Gebruikershandleiding debiteurenadministratie

Infor LN Fin. administratie Gebruikershandleiding debiteurenadministratie Infor LN Fin. administratie Gebruikershandleiding debiteurenadministratie Publicatiegegevens Documentcode Release Aangemaakt op tfacrug (U9634) 10.4 (10.4) 17 maart 2016 Inhoudsopgave Documentinfo Hoofdstuk

Nadere informatie

VERKOOP. Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 VOORDELEN:

VERKOOP. Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 VOORDELEN: VERKOOP Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 Stel uw verkopers in staat slimme, snelle beslissingen te nemen door hen te voorzien van geïntegreerde, toegankelijke informatie. VOORDELEN: Het omzetten

Nadere informatie

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud

Visma.net Financieel. Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel Zaken doen in de cloud Zaken doen in de cloud Visma.net Financieel is de nieuwe totaaloplossing van Visma in de cloud voor financieel management. Veilig werken in de cloud voor CFO

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

VERKOOP- EN MARKETINGBEHEER

VERKOOP- EN MARKETINGBEHEER VERKOOP- EN MARKETINGBEHEER Microsoft Dynamics Entrepreneur Solution 2008 Stel uw verkoop- en marketingteam in staat slimme, snelle beslissingen te nemen door hen te voorzien van geïntegreerde, toegankelijke

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176

Prijslijst Dynamics. Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 Prijslijst Dynamics Engion B.V. Lamersveld 5 5801 HD VENRAY NAV 2013 Online T: 085-4013176 CRM 2013 Online E: info@engion.nl Introductie Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics CRM en andere Office

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties.

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Account Insight Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Graag ontzorgen wij u van de technische barrières die u belemmeren de toegevoegde waarde van data-analyse

Nadere informatie

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER

HANDLEIDING EXACT ONLINE STARTER WWW.YOURSONLINE.NL HANDLEIDING Exact Online Starter is bedoeld voor ondernemers die hun administratie uitbesteden, maar wel graag real-time inzicht hebben. En dat zonder een abonnement te hoeven afsluiten.

Nadere informatie

CaseMaster CRM Customer Relationship Management

CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Customer Relationship Management CaseMaster CRM Meer omzet uit uw bestaande of nieuwe relaties halen of een klantprofiel samenstellen doormiddel van een analyse op het aankoopgedrag en vervolg

Nadere informatie

CaseMaster WS E-Commerce Webshop

CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster WS E-Commerce Webshop CaseMaster Webshop Het aantal webshops groeit nog steeds en de ontwikkelingen hierin volgen elkaar in snel tempo op. Om succesvol te blijven, is het van belang dat uw software

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE

automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE & automatische analyse van pandlijsten met d-basics RAM en d-basics CREDITLINE Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Hoe werkt het?... 4 2.1 d-basics Creditline... 5 2.2 d-basics RAM... 6 3 De analyses van

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Eén overzicht van al uw openstaande klantvorderingen in SAP Business One

Eén overzicht van al uw openstaande klantvorderingen in SAP Business One Eén overzicht van al uw openstaande klantvorderingen in SAP Business One U heeft een betalingstermijn met uw klant afgesproken en het huidige kwartaal moet bijna worden afgesloten. Uw leveranciers zijn

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Valutakoerswijzigingen

Valutakoerswijzigingen CASH biedt de mogelijkheid om de koers van valuta te wijzigen. Dit document beschrijft de juiste en een geadviseerde werkwijze zodat de verwerking van valutakoerswijzigingen correct verloopt. Onderhoud

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash INHOUD I Inleiding... 3 II Algemene voorstelling... 4 III Beheer van openstaande posten klant... 5 a. Vervaldagbalans klant raadplegen... 5 b. Analyse

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving

Onderwerpen: Algemeen Projecten. Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web. Procesbeschrijving Onderwerpen: Algemeen Projecten Budgetten Rollen en rechten Uren/kosten Facturen CRM HRM Output/Custom fields Web Procesbeschrijving Algemeen PMO Pro is een systeem om al uw projectgerelateerde informatie

Nadere informatie

QLIKVIEW DOCUMENTATIE JEEVES DEBITEURENMODEL

QLIKVIEW DOCUMENTATIE JEEVES DEBITEURENMODEL QLIKVIEW DOCUMENTATIE JEEVES DEBITEURENMODEL 1/10 Inhoud 1. Dashboard... 3 1.1. Overzicht... 4 1.2. Ouderdomsanalyse... 4 1.3. Top openstaand saldo... 4 1.4. Top vervallen saldo... 4 2. Details... 5 2.1.

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v6.36.0. Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014

Valuta herwaardering. Onderdeel van changelist v6.36.0. Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014 Valuta herwaardering Onderdeel van changelist v6.36.0 Beschikbaar vanaf: 24 juni 2014 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer

Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Hoe u kunt meekijken in de administratie van J&M VvE Beheer Dit document is bestemd voor de klanten van J&M VvE Beheer. Het beschrijft hoe een lid van een VvE inzage heeft in de administratie, reparatieverzoeken

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

ibaan Decision Manager Business-templates Gebruikershandleiding voor BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0

ibaan Decision Manager Business-templates Gebruikershandleiding voor BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0 Gebruikershandleiding voor BaanERP 5.0c Manufacturing 1.0 Een uitgave van: Baan Development B.V. Postbus 143 3770 AC Barneveld Nederland Gedrukt in Nederland Baan Development B.V. 2001. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol Samenwerken met icounting Beschrijving betalingsrol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Betalingsrol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Betalingen fiatteren 3 6 Betalingen uitschrijven 8 7 Informatie over

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken AllSolutions 10.0.22 Online samenwerken Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

AFO 231 Registratie facturen

AFO 231 Registratie facturen AFO 231 Registratie facturen 231.1 Inleiding De factuurregistratie hangt nauw samen met de manier waarop het budgetbeheer uitgevoerd wordt. Wij raden dan ook aan de paragraaf over AFO 243 ( Budgetbeheer

Nadere informatie

Internetboekhouden. met Lyncs e-boekhouden. www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl

Internetboekhouden. met Lyncs e-boekhouden. www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl Internetboekhouden met Lyncs e-boekhouden www.lyncs.nl e-boekhouden@lyncs.nl Met Lyncs e-boekhouden kunt u vanaf elke locatie, op elk gewenst moment, met een beveiligde verbinding, uw financiële administratie

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Processen optimaliseren

Processen optimaliseren Processen optimaliseren Inzet Management assistent Taken en processen automatiseren Tips voor quick wins' Marc Fransen BPMSoftware.nl Management assistent De (persoonlijke) assistent waarin u al uw criteria

Nadere informatie

Infor LN Fin. administratie Gebruikershandleiding crediteurenadministratie

Infor LN Fin. administratie Gebruikershandleiding crediteurenadministratie Infor LN Fin. administratie Gebruikershandleiding crediteurenadministratie Copyright 2016 Infor Alle rechten voorbehouden. De woord- en beeldmerken hierin beschreven zijn handelsmerken en/of gedeponeerde

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP3

Service Pack notes CRM SPE SP3 Service Pack notes CRM SPE SP3 Versie 1.1 INHOUD Opslag documenten in de database... 3 Wijzigen methodiek opslag documenten... 3 Controleren documenten... 3 Repareren documenten... 3 Documenten verplaatsen

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660

MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 MatrixKozijn OrderRegistratie 4.0 SP5 Build 660 Nieuw Algemeen Nieuwe versie van de about box. Totaal inkoopprijs wordt in Bestelorder schermen weergegeven. Bij een Relatie, Project, LeverSerie en BestelOrder

Nadere informatie

HANDLEIDING Q2000 Offerte

HANDLEIDING Q2000 Offerte HANDLEIDING Q2000 Offerte Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Backoffice...4 Offerte aanmaken...4 Offerte naar order...9 Offerte naar factuur...11 Offerte wijzigen...13 Offerte annuleren...14 Overige...15

Nadere informatie

Versie 1.0 1. Exact Online. Dienstbeschrijving

Versie 1.0 1. Exact Online. Dienstbeschrijving Versie 1.0 1 Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst...4 2.1 Verschillen tussen Prepaid en Advanced...5 2.2 Wat kost het?...6 3 Levering en Service...7 3.1 Servicedesk...7 3.2 Inhoudelijke

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 499,- excl. btw eenmalig. B- Cloud versie voor 27,50 + 15,- p. mnd onderhoudscontract excl. btw. FashionBase Start incl.

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION UNIT4 MULTIVERS EXTENDED SERVICE PACK EDITION 2013 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 184 44 44 44 F +31 184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com Inhoudsopgave OpenAnalytics

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase

Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Inboeken van een inkoop factuur in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Brochure AMF Marketing en verkoop

Brochure AMF Marketing en verkoop Brochure AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop AMF Marketing en verkoop maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein

Nadere informatie

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0

Documentatie Handleiding Hunter-CRM Desktop v1.0 Documentatie Handleiding v1.0 1 Voorwoord Hunter-Desktop is een product van Hunter-CRM. Onze CRM software is gemaakt met het oog op gemak. Deze documentatie bevat een overzicht van de meest gebruikte functionaliteiten

Nadere informatie

MINOX Urenadministratie

MINOX Urenadministratie MINOX Urenadministratie 2 Introductie Vanaf 1983 houdt MINOX Software zich bezig met het ontwikkelen van administratieve software voor accountants- en administratiekantoren en voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie

Verplichtingen administratie. Brochure - Verplichtingen administratie Brochure - Verplichtingen administratie Ontwikkeld door: Van der Heijde Automatisering B.V. Registratie van verplichtingen van debiteuren en aan crediteuren Uitgebreide structuur voor autorisatie van verschillende

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest

Visma.net Logistics. Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Visma.net Logistics Voorraadbeheer is nog nooit zo eenvoudig geweest Erp voor verbetering van uw eindresultaat Wat is Visma.net Logistics? Visma.net Logistics is een online logistieke oplossing (cloud)

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

2.1. Instelling boekingsperiode Rapportage van journaalboekingen Rapportage van balans en Winst&Verliesrekening 2.3.

2.1. Instelling boekingsperiode Rapportage van journaalboekingen Rapportage van balans en Winst&Verliesrekening 2.3. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Algemeen 3. Banking 4. Purchasing 5. Sales 1.1 SAP Business One 1.2 Opdracht t Trefpunt 2.1. Instelling boekingsperiode 2.2.1. Rapportage van journaalboekingen 2.2.2. Rapportage

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S

HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S HOE CREDITSAFE 3D LEDGER U HELPT MET HET MANAGEN VAN RISICO S 1. Introductie Creditsafe 3D is een innovatieve en interactieve tool om uw debiteuren en betalingen te analyseren. Door het combineren van

Nadere informatie

UITLEG BIJ UW TEMPLATE

UITLEG BIJ UW TEMPLATE UITLEG BIJ UW TEMPLATE Woord vooraf Deze handleiding helpt u bij het zelfstandig implementeren van uw bedrijf. U leest hier welke instellingen belangrijk zijn om door te nemen en hoe u uw gegevens kunt

Nadere informatie

NK Internetboekhouden

NK Internetboekhouden Praktijkcase NK Internetboekhouden 15 december 2005 Versie: 3.0 (Definitief), 12-12-2005 Opgesteld door: Onderzoeksbureau GBNED Gerard Bottemanne www.gbned.nl Onderzoeksbureau GBNED Alle rechten voorbehouden

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229)

Boekhouden 1 BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) BOEKHOUDEN 1 (CBA08.1/CREBO:50229) sd.cba08.1.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

CaseMaster PM ProjectManagement

CaseMaster PM ProjectManagement CaseMaster PM ProjectManagement Projectmanagement De manier waarop u uw projecten organiseert, voorbereid, uitvoert en afrond bepaald uw succes. Projecten staan en vallen met planning. Effectief projecten

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Grip op uw cashflow met de SAP Business One Cashflow Rapportage

Grip op uw cashflow met de SAP Business One Cashflow Rapportage Grip op uw cashflow met de SAP Business One Cashflow Rapportage Als ondernemer weet u hoe belangrijk het is om over voldoende liquide middelen te beschikken. Uiteraard heeft u via uw bankafschriften altijd

Nadere informatie

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop

Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop News in version 12.5 Mamut Business Software Introductie Nieuw in Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Versie 14 MBS.BKL.EB.NL.140.2 1 Introductie INTRODUCTIE Mamut werkt continu aan het verbeteren

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Mill7. homepage: support: whitepapers:

Mill7. homepage:  support:  whitepapers: homepage: www.millogic.nl support: www.millogic.nl/support whitepapers: www.millogic.nl/support/white-papers support e-mail: helpdesk@millogic.nl sales e-mail: info@millogic.nl 2002 Millogic Software B.V.

Nadere informatie

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent

Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Handleiding voor de applicatiebeheerder van Business Assistent Wijzigingsgeschiedenis Versie Datum Omschrijving Status 0.1 02-10-2014 Eerste opzet van het installatie Concept document. 0.2 14-10-2014 Lezerscorrectie

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

Reeleezee online boekhouden

Reeleezee online boekhouden Release Notes versie 94 Inleiding Dit zijn de Release Notes van versie 94. De nieuwe klaargezet, u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Onderstaand vindt u een overzicht versie wordt automatisch

Nadere informatie

Navision verkoop Groep 63

Navision verkoop Groep 63 Navision verkoop Groep 63 Dries Beerts, Bart Claes, Glenn Fabry, Leander Henckens, Michael Peeters 16/04/2013 1. Het bedrijf Anton Geestig Adviezen heeft op 28/1/11 een bestelling geplaatst bij Cronus

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.23. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Document Management. Business monitoring alerts. ** Geen functionele wijzigingen **

AllSolutions 10.0.23. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Document Management. Business monitoring alerts. ** Geen functionele wijzigingen ** AllSolutions 10.0.23 Online samenwerken Algemeen Basis Business monitoring alerts Meer flexibiliteit met extra instelling in alert Te fiatteren inkoopfacturen Met alerts kunt u personen automatisch attenderen

Nadere informatie