Master in Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master in Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek"

Transcriptie

1 Master of Engineering in Industrial Engineering & Operations Research Master in Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek

2 Twee contrasterende culturen Ingenieurs Managers Werken in gesloten systemen met goed omlijnde elementen Geïnteresseerd in harde feiten en cijfers Werken vooral met dingen Getraind om te focussen op practische factoren Vertrouwd met situaties waar de oplossing juist of fout is Gemotiveerd door innovaties en technische uitmuntendheid Doers Werken in open systemen met wijzigende en onzekere elementen Geïnteresseerd in meningen, attitudes en verwachtingen Werken vooral met mensen Getraind om breed te denken, divergent en strategisch Vertrouwd met situaties waar juist en fout afhangen van het gezichtspunt Gemotiveerdd door succes sociaal commercieel etc Organisers Wie zou de beste manager zijn in de bedrijfswereld?

3 We hebben een combinatie van beide nodig!

4 De Master IE/OR wil een ander soort ingenieur opleiden: Theorie leren maar ook actie gebaseerd leren Theoretisch denkkader maar ook practische oplossingen Kritisch denken maar ook innovatief en creatief Logisch denken maar ook out-of-the-box denken Doe vaardigheden maar ook organisatorische skills Analytische vaardigheden maar ook sociale vaardigheden Technologische feeling maar ook commerciële feeling Rapporteringsvaardigheden maar ook faciliterende skills Research vaardigheden maar ook communicatie skills Standvastigheid maar ook ondernemingszin Flexibele mensen met technologische en sociologische kennis en vaardigheden, in staat om organisaties te ontwerpen én te leiden in de zeer complexe, onzekere en dynamische wereld van morgen

5 Welke verantwoordelijkheden heeft een Burgerlijk Bedrijfskundig Ingenieur (m/v) in een bedrijf? ontwerpen van systemen om producten of diensten te produceren op basis van wetenschappelijke principes. ontwikkelen van methodes om nieuwe goederen en diensten te creëren met duurzaam gebruik van de resources zonder verspilling. voortdurend kritisch bekijken van de stappen die een product ondergaat gedurende de productie teneinde de efficiëntie te verbeteren. ontwerpen van de taken die werknemers uitvoeren met inbegrip van de nodige machines en hulpmiddelen. ontwerpen van productielijnen en installaties van meerdere machines (werkcellen). berekenen en opvolgen van de kosten en baten van de ontwerpen en voorgestelde projecten. focusen op de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten of projecten. overlegt regelmatig met leveranciers, managers, werknemers over veranderingen en nieuwe ideeën. Iedere keer als iets fout loopt zullen bedrijfskundige ingenieurs tussenkomen om de oorzaak vast te stellen van de problemen en te bepalen wat moet gedaan worden om dit te herstellen en te voorkomen. Al vlug krijgen ze steeds meer verantwoordelijkheden en managementbevoegdheid

6 Master in Ingenieurswetenschappen: Bedrijfskundige Systeemtechnieken en Operationeel Onderzoek 1e Masterjaar Basis Bedrijfskundige systeemtechnieken Stamvakken (40 SP) Major Industrial Engineering Vakken (30 SP) Major Operationeel Onderzoek Vakken (34 SP) Major Systeemkunde Vakken (34 SP) 2e Masterjaar Ingenieursdiscipline voor het ontwerpen en beheren van bedrijfskundige systemen Ingenieursdiscipline voor het ontwikkelen en oplossen van wiskundige modellen voor bedrijfskundige systemen Ingenieursdiscipline voor het ontwerpen van regeltechnieken voor dynamische, continue, systemen Keuzevakken (22 SP) Keuzevakken (22 SP) Keuzevakken (26 SP) Masterproef (24 SP) Masterproef gebaseerd op reële bedrijfsproblematiek

7 Vakdomeinen in de Master IE/OR Industrial Engineering ontwerpmethodes voor operationele organisaties (fabrieken, ziekenhuizen, dienstenbedrijven, ) gebaseerd op wiskundige modellen, empirische wetten, onderzoeksresultaten ( bedrijven zijn ons labo ) Operations Research wiskundige discipline voor het zoeken van (bijna) optimale oplossingen van modellen, die de realiteit zo goed mogelijk beschrijven (wachtlijnen, lineaire programmering, beslissingsbomen, heuristieken, ) Systeemkunde ontwerp en controletechnieken voor dynamische (continu) systemen, zoals procesregelkringen, maar ook sociologische en economische systemen.

8 De structuur van de Master 1 e Masterjaar STAMVAKKEN (40 SP) e Masterjaar MAJOR INDUSTRIAL ENGINEERING (34 SP) Keuzevakken (22 SP) MAJOR OPERATIONEEL ONDERZOEK (34 SP) Keuzevakken (22 SP) MAJOR SYSTEEMKUNDE (30 SP) Keuzevakken (26 SP) MASTERPROEF (24SP)

9 De opleidingsonderdelen: STAMVAKKEN Financiële analyse en beheer hoe wordt winst of verlies berekend, hoe analyseer ik de financiële gezondheid van een bedrijf, hoe worden operationele acties omgezet in financiële resultaten Inleiding tot bedrijfs- en productiebeheer hoe werkt een bedrijf, wat zijn de voornaamste functionele domeinen, wat is de strategie van een bedrijf, hoe sturen we een bedrijf aan via planningstechnieken Inleiding tot operationeel onderzoek welke basismodellen bestaan er om de werking van een organisatie of operationeel systeem te modelleren, en te optimaliseren naar doelmatigheid? Informatietechnologie en gegevensverwerking basiskennis omtrent het structureren en opslaan van gegevens, zodat men ze snel en doelgericht kan catalogeren, opvragen, verwerken tot betekenisvolle informatie Kwaliteitstechnieken en industriële statistiek formele technieken om de kwaliteit van producten en processen te garanderen naar de klant toe, de kenmerken van processen te meten en oorzaken van problemen stelselmatig te ontdekken en te elimineren. Steunt op statistische technieken, die ook worden gedoceerd. Simulatie van bedrijfs- en productiesystemen grondige studie van simulatie als analysemiddel, modelleringsregels, en toepassingen met gebruik van een state of the art simulatie-omgeving Tijd en methodestudie grondige studie van de ontwerpregels en analysetechnieken om werkposten en arbeidsorganisatie te ontwikkelen en te verbeteren, en dit zowel voor manuele als automatische werkplekken

10 Major structuur: 3 zwaartepunten met een eigen finaliteit Industrial Engineering gericht naar operationele systemen in bedrijfswereld ideaal traject voor ingenieurs die in de bedrijven aan de slag willen als operationeel manager (productie, logistiek, kwaliteit, R&D, enz.), of als consultant Operations Research gericht naar algoritmen en modelleren ideaal voor research minded ingenieurs, die aan de slag willen in softwarebedrijven, onderzoeksinstituten, doctoreren, of als consultant Systeemkunde gericht naar regeltechniek en continue, dynamische systemen ideaal voor procesingenieurs in bedrijven met continu processen, of researchers in dit domein

11 Vakken Major Industrial Engineering Vakken Major Industrial Engineering Advanced Methods in Operations Research complexere modellen en meer geavanceerde optimalisatiemethodes, ook nietlineair en stochastisch, gebruikt in logistiek, planning, productdesign Advanced Methods in Production and Logistics diepere studie van productiesystemen, en van de logistieke netwerken van bedrijven die samen een product op de markt brengen Human Factors Engineering mensgebonden factoren, zoals ergonomie en mentale mogelijkheden, die in aanmerking moeten genomen worden bij het ontwerpen van werkposten en arbeidsprocedures Design of Manufacturing and Service Operations de methodes en toepassingsdomeinen om operationele systemen te ontwerpen in productie en diensten, met inbegrip van systemen om de performantie te meten Kostprijsberekening en investeringsanalyse Essentiële kennis voor een ingenieur: hoe wordt de kostprijs van een product berekend, en hoe maak ik de kosten/baten analyse van een investeringsproject? Projectmanagement Hoe beheer ik een complex geheel van eenmalige taken en activiteiten, met inbegrip van planning en opvolging van de vooruitgang

12 Vakken Major Operations Research Estimatie- en decisietechnieken formele berekeningsmethodes voor het evalueren van alternatieve beslissingen en toekomstige gebeurtenissen onder onzekerheid Advanced Methods in Operations Research idem als bij IE Geavanceerde zoekmethoden zoekalgoritmen die complexe optimalisatieproblemen aankunnen, zoals werkroosterplanning, data mining, enz. Toegepaste combinatorische optimalisatie algoritmen voor het modelleren en oplossen van grootschalige problemen met geheeltallige variabelen Kennisgebaseerde systemen en artificiële intelligentie informatiesystemen gebaseerd op vage of ongestructureerde gegevens en redeneringsprocedures die hiermee kunnen omgeen Netwerkmodellering en -ontwerp hoe worden netwerken (voor telecommunicatie, wegen) best ontworpen voor diverse kenmerken (snelheid, betrouwbaarheid, redundantie, ) Wachtlijntheorie wiskundige modellen die stochastische aankomstprocessen beschrijven, voor gebruik in telecommunicatie, verkeersmodellen, productiemodellen, dienstenmodellen

13 Vakken Major Systeemkunde Vakken Major Systeemkunde ICT en mechatronica informatiesystemen en actuatoren in de automatisering van productie en logistiek Lineaire systemen regeltechnische analysemethodes voor lineaire systemen Niet-lineaire systemen en optimale regeling regeltechnische analysemethodes voor niet-lineaire systemen Computersturing van industriële processen informatiesystemen voor aansturing en controle van continue automatische processen Simuleren en modelleren van dynamische systemen simulatiemodellen en principes voor het modelleren van continue processen

14 En daarenboven Ruim aandeel keuzevakken, zonder voorwaarden uit andere majors, voor bredere opleiding technische minoren van faculteit (bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, gelinkt aan je bachelor richting) uit mastervakken in het aanbod UGent steeds mits goedkeuring door de opleidingscommissie OCmaBS Masterproef meestal gebaseerd op een bedrijfsproject of reëel probleem combinatie van onderzoekselementen en implementatie-factoren biedt gelegenheid om verworven kennis daadwerkelijk toe te passen

15 Waarom kiezen voor deze Master? Ms IE/OR kunnen aan de slag in elk type bedrijf productie, logistiek, banken, ziekenhuizen, consultancy, er is een schrijnend tekort aan ingenieurs met deze opleiding dus quasi gegarandeerde job nadien met mooie doorgroeimogelijkheden Ms IE/OR maakt van u een ingenieur die zijn stiel kent alle (inhoud van de) vakken in de master worden daadwerkelijk gebruikt in de praktijk vele vakken gebruiken oefeningen uit de praktijk, of zelfs in bedrijven (incl. vakoverschrijdend project in 2 e masterjaar) heel wat docenten hebben industriële ervaring Deze master vormt de ideale voorbereiding voor een hogere management opleiding (MBA) na het opdoen van enkele jaren werkervaring

16 Kortom: een carrière re-zekere keuze!

17 Meest gestelde vragen Is dit een volwaardige ir-diploma? Uiteraard! Het programma is grondig gescreend door de FirW en aanvaard als een volwaardig universitair ir diploma. Je mag trouwens de titel burgerlijk ingenieur. Deze ingenieursdiscipline bestaat al sinds de 50-er jaren in het buitenland (vooral US, maar ook Duitsland, Nederland, Frankrijk, enz.), en levert daar ingenieurs af die zéér gewild zijn door de bedrijven omwille van hun nuttige en direct inzetbare kennis, maar gesteund op een volwaardige vorming als ingenieur (systeemdenken, logica, wiskundige vorming, technologische bagage)

18 Meest gestelde vragen Meest gestelde vragen Wat is het verschil met handelsingenieur? Het verschil tussen ingenieurswetenschappen en economie. Immers, handelsingenieurs krijgen een zeer economisch gerichte opleiding (incl. talen, boekhouding, etc.), met daarbij een opleiding in operationele vakken. Deze is echter beperkter en vooral: zij missen volledig de technologische vorming. Handelsingenieurs zullen vooral in commerciële functies renderen, terwijl de Ms IE/OR ingenieurs de operations van een bedrijf kunnen organiseren en leiden. Eerder complementair dus dan overlappend. En niet concurrentieel wat betreft ingangsvacatures. Na een aantal jaren zul je ze wel tegenkomen voor dezelfde hogere management posities.

19 Meest gestelde vragen Zullen bedrijven dit diploma erkennen? Ja! Zij zijn immers vragende partij naar Ms IE/OR, hebben meegewerkt aan de totstandkoming van het programma, én zullen dus aanschuiven om ze een job aan te bieden op niveau. Kijk maar eens naar de steunbrieven op de website Het is ook een verkeerde perceptie van studenten dat bedrijven naar een diploma kijken: vanaf 2007 zijn alle soorten ingenieur masters geworden. De bedrijven zullen dus eerder naar de inhoud ervan kijken (wat je kent en kunt), en het instituut (UGent), dan naar de titel.

20 Meest gestelde vragen Kan ik op Erasmus gaan? Ja! Een buitenlandse studie is een unieke ervaring, die de OCmaBS volop steunt. De voorkeur is voor het volgen van vakken. De mogelijkheden voor masterproef in het buitenland worden beperkt, om een goede begeleiding aldaar te garanderen Ideale tijdstip is de 2 e semester van het 1 e masterjaar. Je moet dan wel al in je 3Ba de aanvraag indienen! Raadpleeg de lijst van plaatsen, en contacteer de departementele coördinator, prof. Van Landeghem.

21 Voor de meest recente informatie:

BRUSSEL. Master handelsingenieur. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

BRUSSEL. Master handelsingenieur. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen BRUSSEL Master handelsingenieur Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfs - wetenschappen in Brussel De Faculteit Economie en Bedrijfsweten schappen, Campus Brussel (@HUBrussel)

Nadere informatie

Voorwoord 5. De opleiding Informatica 6 Waarom informatica studeren? 6 Wat is informatica? 7 Klaar om hoge toppen te scheren? 8

Voorwoord 5. De opleiding Informatica 6 Waarom informatica studeren? 6 Wat is informatica? 7 Klaar om hoge toppen te scheren? 8 Colofon Inhoud Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Departement Wiskunde - Informatica E. Willockx, A. Devaux J. Crab Voorwoord 5 De opleiding Informatica Waarom informatica

Nadere informatie

Informatica. bachelor- en masteropleiding

Informatica. bachelor- en masteropleiding Informatica bachelor- en masteropleiding 2011 Welkom 3 De opleiding Informatica 4 Waarom Informatica studeren? 4 Wat is Informatica? 5 Klaar om hoge toppen te scheren? 6 Toekomstperspectieven 8 Aan jou

Nadere informatie

Wetenschappers op de werkvloer. Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com

Wetenschappers op de werkvloer. Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com Wetenschappers op de werkvloer Rubik s Cube used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com Waar komen wetenschappers terecht op de arbeidsmarkt? Dat is een vraag die vaak gesteld wordt, zeker ook

Nadere informatie

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur

Economie Toegepaste economie Handelsingenieur Economie Toegepaste economie Handelsingenieur 0 9 7 8 9 0 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste jaar Studieondersteuning Gewikt

Nadere informatie

Onderwijs in Elektrotechniek

Onderwijs in Elektrotechniek Onderwijs in Elektrotechniek 2014 KU Leuven, Departement Elektrotechniek ESAT Contact info: www.esat.kuleuven.be/info Inhoud Drie goede redenen om elektrotechniek te studeren 2 Bacheloropleidingen elektrotechniek

Nadere informatie

Toegepaste economische wetenschappen

Toegepaste economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen handelsingenieur handelsingenieur in de beleidsinformatica Bachelor en master toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Financiering Informatietechnologie Internationaal management

Nadere informatie

Operationeel management en logistiek Technologie-, innovatie- en milieumanagement Accountancy en financiering Marketing

Operationeel management en logistiek Technologie-, innovatie- en milieumanagement Accountancy en financiering Marketing MASTER IN DE toegepaste economische wetenschappen: Accountancy en financiering WAT JE ZEKER MOET WETEN? diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: afstudeerrichtingen operationeel mangement

Nadere informatie

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl

Master Management. wo master begeleid. Open Universiteit www.ou.nl Master Management wo master begeleid 2014 2015 Open Universiteit www.ou.nl Over de opleiding Is het tijd voor de volgende stap in uw loopbaan? Bent u toe aan nieuwe uitdagingen in uw werk? Wilt u investeren

Nadere informatie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie

Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie Politieke wetenschappen Communicatiewetenschappen Sociologie 0 3 9 3 7 4 30 3 34 3 38 40 4 Intro Kiezen voor... Opbouw En verder (studeren)... Studieprogramma Inhoud vakken eerste jaar Weekschema eerste

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering

postinitiële masteropleiding (herindiening van bestaand masterprogramma) Master in Materials engineering Formulier voor het indienen van voorstellen voor postinitiële masteropleidingen (aanpassing van een bestaande master) voor de Faculteit Toegepaste Wetenschappen Luik 1: Identificatiegegevens Titel en soort

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding

TEW: Bedrijfskunde. faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding TEW: Bedrijfskunde faculteit toegepaste economische wetenschappen deel 2 masteropleiding 2008 Accountancy en revisoraat Beleidsinformatica Financiering Internationaal management & diplomatie Marketing

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

Ontdek de wereld. met een diploma aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen @ Leuven

Ontdek de wereld. met een diploma aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen @ Leuven Ontdek de wereld met een diploma aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen @ Leuven Economische wetenschappen 4 Jan Limet 4 Tine Osaer 5 Geert Steurs 6 Alfons Vaes 7 Toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica

Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica Master in de industriële wetenschappen: elektromechanica + schakelprogramma s Oostende Gent Sint-Katelijne-Waver Leuven Geel Diepenbeek Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen Het campagnebeeld van

Nadere informatie

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad

Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Scriptie De belangrijkste kernelementen voor het management richting het nieuwe Huis van de Stad Naam : Pratina Gayadien (315329) Rogier de Wit (317438) Onderwijsinstituut : Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs

Infobrochure 2013-2014. Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Infobrochure 004 Voor handelsingenieurs door handelsingenieurs Beste Student(e), Tegenwoordig zijn er zoveel studiekeuzes waardoor het maken van een beslissing steeds moeilijker wordt. Vaak is de informatie

Nadere informatie

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 MA-EM. Master Industriële Wetenschappen Elektromechanica. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen

Studiegids Industriële Wetenschappen. Deel2 MA-EM. Master Industriële Wetenschappen Elektromechanica. Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen Katholieke Hogeschool Limburg Industriële Wetenschappen en Technologie Faculteit Industrieel Ingenieur FI² Studiegids Industriële Wetenschappen Deel2 Vakfiches met o.m. inhouden en doelstellingen MA-EM

Nadere informatie

ROIT WHITEPAPER. return on investment in talent. 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59

ROIT WHITEPAPER. return on investment in talent. 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59 ROIT return on investment in talent WHITEPAPER 1212 Acerta ROIT-NL.indd 1 11/01/13 18:59 2 De methodiek, ontwikkeld door Acerta, kent zijn gelijke op de huidige HR-consultancymarkt niet. Tijd, ervaring

Nadere informatie

BA-Doelstellingen - Informatics Institute

BA-Doelstellingen - Informatics Institute BA-Doelstellingen - Informatics Institute 03/17/2006 10:43 AM BA-Doelstellingen From Informatics Institute Schrijvers: Jacobijn, Toon, MdR Contents 1 Doelstellingen opleiding 1.1 Domeinspecifieke eisen

Nadere informatie

2013-2014. Wat je zeker moet Weten: technologie-, innovatie- en milieumanagement,

2013-2014. Wat je zeker moet Weten: technologie-, innovatie- en milieumanagement, 2013-2014 master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Operationeel management en logistiek Technologie-, innovatie- en milieumanagement Accountancy en financiering Beleidsmanagement

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij.

Live IT. Omdat ik het leuk vind om problemen op te lossen (met behulp van ICT) en zaken verder uit te zoeken past deze studie goed bij mij. Live IT Via een app op je mobiele telefoon krijg je een bericht dat binnenkort een leuk evenement in de buurt georganiseerd wordt. Je chat met je vrienden op Facebook en overlegt of jullie er naar toe

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie