2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.3 De Minor-programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie"

Transcriptie

1 2.3 De -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie Vanwege de ingangseisen met betrekking tot de kennis van de wiskunde en statistiek kunnen de -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie alleen gevolgd worden door studenten van de Bachelor of Science Wiskunde, Natuurkunde of Informatica. De -programma s van de afdeling Kwantitatieve Economie zijn, met uitzondering van de Operations Research (30 ec), opgebouwd uit een vast traject van verplichte modulen. Deze keuze reflecteert de optiek dat de -programma s binnen de afdeling Kwantitatieve Economie expliciet gezien worden als voorbereiding op het volgen van de éénjarige Master-opleiding aan deze afdeling. Vanzelfsprekend kunnen de -programma s aan de afdeling Kwantitatieve Economie ook als zelfstandige en zinvolle economische uitbreiding van de Bachelor of Science in Wiskunde en Natuurkunde gezien worden. Het volgen van een Master-opleiding is echter een buitengewoon nuttige uitbreiding van de voorhanden kennis (ook met het oog op de arbeidsmarkt) zodat de student na het eventuele volgen van een -programma van 30 ec zonder problemen deze opleiding kan uitbreiden tot een -programma van 60 ec dat vervolgens toelating geeft tot de Master-opleiding. Ook voor de -programma s binnen de afdeling Kwantitatieve Economie geldt dat het volgen van alle vakken onderhevig is aan vereisten met betrekking tot de voorkennis. Welke ingangseisen gelden wordt voor elk vak expliciet vermeld in de digitale studiegids. In de digitale studiegids vindt u tevens uitgebreide informatie met betrekking tot de inhoud, literatuur en leerdoelen van elk individueel vak. 41

2 1) Actuariaat (30 ec en 60 ec) 1. Inhoud Bij Actuariële Wetenschappen kunt u aan de FEB drie -programma s volgen: Actuariaat Schadeverzekeringen/Statistiek (30 ec) Actuariaat Levensverzekering en pensioenen (30 ec) Actuariaat (60 ec) De Actuariaat (60 ec) dient daarbij gezien te worden als een combinatie van de beide programma s van telkens 30 ec. Door het met succes afronden van een Actuariaat, in combinatie met een Bachelor-opleiding in de wiskunde, natuurkunde of Informatica, worden de studenten voorbereid op beroepen waarin op een wetenschappelijk niveau met actuariële kennis wordt gewerkt. De basis wordt gelegd voor een analyse van de financiële vertaling, herverdeling en afwikkeling van risicoprocessen en spaarprocessen die optreden binnen het financiële systeem van een samenleving. Bedrevenheid in wiskunde, kansrekening en statistiek is hiervoor essentieel. Methoden en technieken moeten kunnen worden toegepast die (1) risico s vertalen in een verantwoord en hanteerbaar, op statistieken gestoeld, beeld in termen van kasstromen; en (2) dit beeld vertalen in een deterministisch of stochastisch tijdsafhankelijk kasstroommodel waarmee de werkelijkheid kan worden nagebootst, zodat die met minder onzekerheid en meer doelgericht kan worden beheerst. Voor de beheersing van risico s in de financiële, verzekerings- en pensioenpraktijk worden gangbare financieringsmethodieken aangeleerd. Tevens leert men de modelveronderstellingen die gehanteerd worden voortdurend en systematisch te toetsen aan de gerealiseerde uitkomsten. Naast het verwerven van deze wetenschappelijke basis zal de student ook in staat zijn een adequate wisselwerking tussen theorie en (beroeps)praktijk te onderhouden. Zonder veel verdere maatregelen kan hij of zij dan instromen in de Master-opleiding Actuariële Wetenschappen, waarin verdere specialistische vakken aan bod komen, maar waarin ook verdere verdieping plaatsvindt van de kennis op het gebied van de financiering en beleggingsleer. Studenten kunnen zicht via het volgen van de Master-opleiding Actuariële Wetenschappen dus verder laten opleiden tot actuaris ( verzekeringswiskundige ), een beroep met uitstekende vooruitzichten. Maar ook het combineren van een Bachelor-opleiding in de wiskunde, natuurkunde of informatica aangevuld met een -programma Actuariaat biedt uitermate goede perspectieven op de arbeidsmarkt Curriculum Actuariaat Schadeverzekeringen/Statistiek, 30 ec 12 Kansrekening en Statistiek 4 (SV, 3501, 5 ec) Econometrie 1 (BV, 4005, 5 ec) Operationele Research 1S (BV, 4017, 5 ec) 13 Schade Actuariaat 1 (BV, 4028, 5 ec) Schade Actuariaat 2 (VV, 7311, 5 ec) 11 Hierbij dient vermeld te worden, dat de werknemer in kwestie dan wellicht wel gevraagd zal worden om (naast het werk) de studie tot actuaris te completeren. 12 Enige zelfstudie om het gemis van de propedeusevakken Kansrekening en Statistiek 1 en 2 te ondervangen is nodig. Studenten die voldoende kennis van Kansrekening en Statistiek hebben (omvattend o.m. momentenvoorbrengende functies, voldoendheid en vollledigheid, exponentiële klasse, spilgrootheden, uniform meest onderscheidende toetsen, gegeneraliseerde likelihood ratio toetsen, Cramér-Rao ondergrens, Fisher 42

3 Actuariaat Levensverzekering en Pensioenen, 30 ec Basis Actuariaat 1 (BV, 4024, 5 ec) Basis Actuariaat 2 (BV, 4025, 5 ec) Leven Actuariaat 1 (BV, 4026, 5 ec) Leven Actuariaat 2 (VV, 7312, 5 ec) Pensioen Actuariaat 1 (BV, 4027, 5 ec) Pensioen Actuariaat 2 (VV, 7313, 5 ec) Als alternatief kan in het geval van de Actuariaat Levensverzekering en Pensioenen ook gekozen worden voor het volgende curriculum waarin diepere kennis van de beleggings- en portefeuilletheorie aangeboden wordt: Actuariaat Levensverzekering en Pensioenen, 30 ec Basis Actuariaat 1 (BV, 4024, 5 ec) Basis Actuariaat 2 (BV, 4025, 5 ec) Beleggings- en Portefeuilletheorie (VV, 7101, 10 ec) 14 en {Leven Actuariaat 1 (BV, 4026, 5 ec) en Leven Actuariaat 2 (VV, 7312, 5 ec)} of {Leven Actuariaat 1 (BV, 4026, 5 ec) en Pensioen Actuariaat 1 (BV, 4027, 5 ec)} of {Pensioen Actuariaat 1 (BV, 4027, 5 ec) en Pensioen Actuariaat 2 (VV, 7313, 5 ec)} modulen (60 ec) Actuariaat, 60 ec alle modulen van de -programma s Actuariaat Schadeverzekeringen/ Statistiek (30 ec) en Actuariaat Levensverzekering en Pensioenen (30 ec) 3. Opmerkingen Het éénjarige schakelprogramma om na het diploma van Bachelor of Science (BSc) in de wiskunde, natuurkunde of informatica te worden toegelaten tot de Master of Science in Actuariële Wetenschappen omvat een vakkenpakket van 65 ec. Om precies te zijn bestaat het curriculum van het schakeljaar uit de volgende vakken: Beleggings- en Portefeuilletheorie (VV, 7101, 10 ec),, Kansrekening en Statistiek 4 (SV, 3501, 5 ec), Econometrie 1 (BV, 4005, 5 ec), Basis Actuariaat 1 (BV, 4024, 5 ec), Basis Actuariaat 2 (BV, 4025, 5 ec), Leven Actuariaat 1 (BV, 4026, 5 ec), Leven Actuariaat 2 (VV, 7312, 5 ec), Pensioen Actuariaat 1 (BV, 4027, 5 ec), Pensioen Actuariaat 2 (VV, 7313, 5 ec), Schade Actuariaat 1 (BV, 4028, 5 ec) en Schade Actuariaat 2 (VV, 7311, 5 ec). De -progamma s die door de sectie Actuariële Wetenschappen aangeboden worden kunnen dus gebruikt worden als opstap tot het vervullen aan de vereisten van het vermelde schakelprogramma. informatie matrix) kunnen i.p.v. Kansrekening en Statistiek 3 en 4 bijvoorbeeld Beleggings- en Portefeuilletheorie in hun curriculum opnemen. 13 Desgewenst kan het vak Operationele Research 1S (Stochastisch) vervangen worden door Operationele Research 1D (Deterministisch), door Operational Management 1 of door het vak Stochastische Processen. Ook een andere keuze is mogelijk. 14 Enige zelfstudie om de vereiste voorkennis Financiering uit de propedeuse actuariaat op te doen is nodig. 43

4 4. Verdere informatie Voor vragen met betrekking tot de specifieke invulling van het studieprogramma (vrijstellingen, keuzemogelijkheden, etc) kunt u contact opnemen met de opleidingsdirecteur voor Actuarële Wetenschappen, namelijk prof. dr. R. Kaas (tel , adres: Faculteit Economie en Bedrijfskunde, kamer E4.05, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam). 44

5 2) Econometrie en Wiskundige Economie (30 ec en 60 ec) 1. Inhoud De -programma s Econometrie en Wiskundige Economie (30 ec en 60 ec) houden zich bezig met wiskundige en statistische modellen in de economie, en mogen gezien worden als beta-varianten binnen de economie-opleidingen. Bij Econometrie ligt het accent op het zoeken naar een goed statistisch model voor de analyse van economische data, terwijl in de Wiskundige Economie het accent op de wiskundige modellering van economische processen ligt. Econometristen en Wiskundige Economen zijn daarom zeer gewild bij bijvoorbeeld het Centraal Planbureau (CPB), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), onderzoeksafdelingen van banken en verzekeringsmaatschappijen, en natuurlijk ook in de wetenschap. De afdeling Kwantitatieve Economie biedt voor studenten van de BSc Wiskunde, Natuurkunde of Informatica vier -programma s binnnen de vakgebieden van de Econometrie en de Wiskundige Economie aan: Econometrie (30 ec). Wiskundige Economie (30 ec) Econometrie & Wiskundige Economie (30 ec) Econometrie & Wiskundige Economie (60 ec) In de Econometrie (30 ec) ligt het accent op statistiek en econometrie, terwijl bij de Wiskundige Economie (30 ec) het accent op wiskunde en economie ligt. In de Econometrie & Wiskundige Economie (30 ec) vindt een combinatie plaats van een aantal fundamentele vakken en inzichten in de Econometrie en Wiskundige Economie. De meest uitgebreide, namelijk de Econometrie & Wiskundige Economie (60 ec) combineert de vakken van de en van 30 ec en geeft in combinatie met een Bachelor of Science-diploma in de Wiskunde, Natuurkunde of Informatica toegang tot de Master of Science-opleiding Econometrics. 2. Curriculum Econometrie, 30 ec Kansrekening en Statistiek 4 (SV, 3501, 5 ec) Econometrie 1 (BV, 4005, 5 ec) Econometrie 2 (BV, 4006, 5 ec) Econometrie 3 (VV, 7401, 5 ec) Tijdreeksanalyse (VV, 7315, 5 ec) Wiskundige Economie, 30 ec Dynamische Systemen (SV, 3505, 5 ec) Wiskundige Economie A (BV, 4029, 5 ec) Inleiding Speltheorie (BV, 4021, 5 ec) Wiskundige Economie B (VV, 7314, 5 ec) Beleggings- en Portefeuilletheorie (VV, 7101, 10 ec) 45

6 Econometrie & Wiskundige Economie, 30 ec Kansrekening en Statistiek 4 (SV, 3501, 5 ec) Econometrie 1 (BV, 4005, 5 ec) Econometrie 2 (BV, 4006, 5 ec) Wiskundige Economie A (BV, 4029, 5 ec) Inleiding Speltheorie (BV, 4021, 5 ec) modulen (60 ec) Econometrie & Wiskundige Economie, 60 ec Kansrekening en Statistiek 4 (SV, 3501, 5 ec) Econometrie 1 (BV, 4005, 5 ec) Econometrie 2 (BV, 4006, 5 ec) Econometrie 3 (VV, 7401, 5 ec) Tijdreeksanalyse (VV, 7315, 5 ec) Wiskundige Economie A (BV, 4029, 5 ec) Wiskundige Economie B (VV, 7314, 5 ec) Inleiding Speltheorie (BV, 4021, 5 ec) Dynamische Systemen (SV, 3505, 5 ec) Beleggings- en Portefeuilletheorie (VV, 7101, 10 ec) 3. Opmerkingen In combinatie met een BSc Wiskunde, Natuurkunde of Informatica geeft het -programma van 60 ec toelating tot de Master of Science in Econometrics. In overleg met de opleidingsdirecteur econometrie (zie punt 4 beneden) is het mogelijk om, afhankelijk van de kennis en achtergrond van de student, van bovenstaande programma s af te wijken. 4. Verdere informatie Voor vragen met betrekking tot de specifieke invulling van het studieprogramma (vrijstellingen, keuzemogelijkheden, etc) kunt u contact opnemen met dr. K.J. van Garderen (tel , e- mail: adres: Faculteit Economie en Bedrijfskunde, kamer E3.25, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam). 46

7 3) Operations Research (30 ec en 60 ec) 1. Inhoud De -programma s Operations Research (30 ec en 60 ec): zijn praktisch van aard; hebben een sterk ß-(wiskundig) karakter; dienen direct als schakeltraject voor het Master-programma Operationale Research en Management (ORM). De opleiding Operationele Research en Management, als variant binnen de BSc Econometrie en Operations Research en als aparte Master-opleiding, richt zich op concrete vragen van praktische en veelal van bedrijfskundige en logistieke aard. De opleiding sluit hiermee nauw aan bij de sterke hedendaagse belangstelling voor logistiek en dienstverlening (zoals in een productielijn, een distributiecentrum,het openbaar vervoer, een call center of een ziekenhuis). Een kwantitatieve benadering op basis van wiskundige modellering en getalsmatige ondersteuning staat daarbij voorop. Typische doelstellingen zijn: het berekenen van capaciteiten en prestaties; het evalueren en vergelijken van inrichtingen, werkwijzen of scenario s; het optimaliseren van prestatiegrootheden, zowel analytisch als cijfermatig. De wiskundige benadering is hierbij geen doel op zich maar is oplossingsgericht. De opleiding heeft derhalve zowel een wiskundig als praktisch karakter. De student ORM dient hiertoe te bezitten over: sterke wiskundige vaardigheden; belangstelling voor praktische vraagstukken; computeraffiniteit. Een afgestudeerde ORM-student onderscheidt zich nadrukkelijk van bedrijfskundigen en economen op basis van zijn/haar analytisch vermogen, kwantitatieve benadering en kritische instelling. Als zodanig zijn de beroepsperspectieven goed te noemen, zoals binnen: grote concerns (de industrie, productiebedrijven, warenhuisketens); dienstverlenende organisaties (KLM, NS, vervoersbedrijven, call centers en ziekenhuizen); ICT en logistieke adviesbureaus; financiële instellingen (actuariële bureaus, banken); onderzoeksafdelingen (CBS, TNO, universiteiten). 2. Curriculum Operations Research, 30 ec Operationele Research 1D (BV, 4016, 5 ec) Operationele Research 2D (VV, 7406, 5 ec) Operationele Research 1S (BV, 4017, 5 ec) Operationele Research 2S (VV, 7407, 5 ec) Simulatie (VV, 7410, 5 ec) 47

8 modulen (55 ec) Keuzemodulen (5 ec) Operations Research, 60 ec Operationele Research 1D (BV, 4016, 5 ec) Operationele Research 2D (VV, 7406, 5 ec) Operationele Research 1S (BV, 4017, 5 ec) Operationele Research 2S (VV, 7407, 5 ec) Simulatie (VV, 7410, 5 ec) Operationeel Management 1 (BV, 4015, 5 ec) Operationeel Management 2 (VV, 7403, 5 ec) Operations Scheduling (VV, 7418, 5 ec) Afstudeerseminar en Praktijkopdracht ORM (BS, 3512, 10 ec) Operationeel Management: cases 1 (VV, 7405, 5 ec) Operationele Research Cases 1 (VV, 7408, 5 ec) 3. Opmerkingen Het volgen van het -programma van 60 ec is equivalent met het volgen van het schakeltraject. Met andere woorden, het -programma Operations Research (60 ec) stelt de student in staat in te stromen in de Master of Science in Operationele Research & Management. 4. Verdere informatie Voor vragen met betrekking tot de specifieke invulling van het studieprogramma (vrijstellingen, keuzemogelijkheden, etc) kunt u contact opnemen met prof. dr. N.M van Dijk (tel , e- mail: adres: Faculteit Economie en Bedrijfskunde, kamer E3.37, Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam). 48

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichting Econometrie & Operationele Research. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichting Econometrie & Operationele Research Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Vier bacheloropleidingen Bedrijfskunde Econometrie & Operationele Research Economie en Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur gev aan opbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitd onderstaande samvatting dan kunt u dat kbaar mak bij het bureau van de

Nadere informatie

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017

Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience. Leiden, 17 januari 2017 Aanvraag beoordeling macrodoelmatigheid International Bachelor of Bioscience Leiden, 17 januari 2017 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Minor-programma s aan de

Minor-programma s aan de Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Minor-programma s aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 2014-2015 Coördinatoren: prof. dr. R. Kaas (Kwantitatieve Economie) dr. F.D.

Nadere informatie

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management

Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of Economics and Management Vergelijking bachelor programma s Tilburg School of and Business Afkorting BE EOR ECO EBE FE IBA Wat is de voertaal? Nederlands Nederlands of Engels mogelijk, vanaf 2 e jaar Engels Engels Nederlands, vanaf

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE WERKTUIGBOUWKUNDE

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE WERKTUIGBOUWKUNDE UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE BACHELORPROGRAMMA De bacheloropleiding Werktuigbouwkunde is een veelzijdige universitaire opleiding, waarin je technische kennis leert omzetten naar

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE TECHNISCHE NATUURKUNDE

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE TECHNISCHE NATUURKUNDE UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE TECHNISCHE NATUURKUNDE BACHELORPROGRAMMA TECHNISCHE NATUURKUNDE In de Nederlandstalige bacheloropleiding Technische Natuurkunde draait het om het

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK BACHELORPROGRAMMA CIVIELE TECHNIEK WAT IS CIVIELE TECHNIEK? Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Verschillen tussen Economische opleidingen

Verschillen tussen Economische opleidingen Verschillen tussen Economische opleidingen Economie (en Bedrijfseconomie) Bedrijfseconomie Fiscale Economie Econometrics and Operations Research Economics Afkorting EBE BE FE EOR ECO IBA Wat is de voertaal?

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen. Economie en Bedrijfswetenschappen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Economie en Bedrijfswetenschappen Vier opleidingen Economische wetenschappen (EW) Toegepaste economische wetenschappen (TEW) Toegepaste economische wetenschappen:

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen

Science. De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Science De nieuwe bètabrede bacheloropleiding van de Radboud Universiteit Nijmegen Waarom een brede natuurwetenschappelijke opleiding? Je krijgt een brede natuurwetenschappelijke basis met vakken uit de

Nadere informatie

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurwetenschappen Bacheloropleiding Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Is één studie voor jou niet genoeg? Getalenteerde,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie

Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleidingsspecifieke bijlage van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Scheikundige Technologie (art. 7.13 en 7.59 WHW) Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Faculteit Techniek, Bestuur en Management. Bacheloropleiding. Technische Bestuurskunde

Faculteit Techniek, Bestuur en Management. Bacheloropleiding. Technische Bestuurskunde Faculteit Techniek, Bestuur en Management Bacheloropleiding Technische Bestuurskunde Technische Bestuurskunde: techniek met beleid Heb je belangstelling voor techniek? En voor hoe je die techniek succesvol

Nadere informatie

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Bacheloropleiding. Technische Wiskunde

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Bacheloropleiding. Technische Wiskunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Wiskunde Wiskunde, een vak met oneindig veel dimensies Wondgenezing versnellen, filedruk verminderen en het begrijpen van

Nadere informatie

Beschrijving onderwijseenheden

Beschrijving onderwijseenheden Bachelorgids Wiskunde 2006 23-06-2006 15:28 Pagina 166 Bijlage C Beschrijving onderwijseenheden Deze bijlage behoort bij artikel 1.2, eerste lid, van de onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Minor-programma s aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Minor-programma s aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde Universiteit van Amsterdam Faculteit Economie en Bedrijfskunde Minor-programma s aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde 2012-2013 Coördinatoren: prof. dr. R. Kaas (Kwantitatieve Economie) dr. F.D.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie

Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Onderwijs- en examenregeling 2010/2011 Master Gezondheidszorgpsychologie Voor de Onderwijs- en examenregeling van de Master Gezondheidszorgpsychologie wordt verwezen naar de Onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Science Education and Communication (SEC) Welkom!! Fer Coenders Anne Dijkstra

Science Education and Communication (SEC) Welkom!! Fer Coenders Anne Dijkstra Science Education and Communication (SEC) Welkom!! Fer Coenders Anne Dijkstra Programma Welkom De masteropleiding SEC Specialisatie Science Education (SE) SE, scheikunde Specialisatie Science Communication

Nadere informatie

Welkom bij: Open dag 4 maart Bacheloropleiding Diergeneeskunde

Welkom bij: Open dag 4 maart Bacheloropleiding Diergeneeskunde Welkom bij: Open dag 4 maart 2017 Bacheloropleiding Diergeneeskunde Wist je dat.. er in Nederland 33,4 miljoen gezelschapsdieren zijn? Denk daarbij aan honden, katten, maar ook reptielen en postduiven

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Psychologie

Vrijstelling en toelating Psychologie 6516508 Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden &

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017

wo masteropleiding Software Engineering A. Toelating tot de masteropleiding Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (Master of Science Software Engineering) De voertaal in deze opleiding is Nederlands.

Nadere informatie

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de

master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de Wat je zeker moet Weten: diploma master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de studieduur 2 jaar =

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Aanvullende regels en richtlijnen voor de opleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Hoofdstuk 1 Bachelor Wiskunde... 2 Hoofdstuk 2 Master Mathematics... 2

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie OER Masteropleidingen FEE 2005-2006 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie STUDIEJAAR 2005-2006 OER Masteropleidingen FEE

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2013-2014

Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar tot de MSc-opleidingen Management

Nadere informatie

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology

Samenvatting. International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Informatiedossier doelmatigheidstoets CDHO Samenvatting International Joint Research Master Work and Organizational Psychology Maastricht University - Universität Lüneburg Universitat de València Juli

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics

Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics Voorlichting over de Masteropleiding Applied Mathematics Rik Lopuhaä MSc Coordinator Applied Mathematics April 23, 2009, Delft Toelating tot de Masteropleiding AM Met een Bachelor (Technische) Wiskunde

Nadere informatie

Bacheloropleiding Wiskunde. 4 november 2017

Bacheloropleiding Wiskunde. 4 november 2017 Bacheloropleiding Wiskunde 4 november 2017 Wiskunde is overal! Informatica, big data, cryptografie Natuurkunde, sterrenkunde, chemie Financiële wereld (banken, verzekeraars) Economie, econometrie Neurowetenschap.

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Bacheloropleiding. Technische Wiskunde

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Bacheloropleiding. Technische Wiskunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Wiskunde Wiskunde, een vak met oneindig veel dimensies Wondgenezing versnellen, filedruk verminderen en het begrijpen van

Nadere informatie

Bachelor Eind Project

Bachelor Eind Project Bachelor Eind Project Robert Hekkenberg & Ido Akkerman 14-12-2015 Delft University of Technology Challenge the future 2 Vandaag Toegangseisen Leerdoelen Onderwijsvorm Beoordeling Praktische zaken Ondersteunende

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam Col1-EOR, p. 1/18 Econometrics & Operations Research Charles S. Bos Vrije Universiteit Amsterdam c.s.bos@vu.nl 1 september 2015 Col1-EOR, p. 2/18 Plan van de sessie Introductie Colloquia: Programma & Regels

Nadere informatie

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Bacheloropleiding. Technische Wiskunde

Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Bacheloropleiding. Technische Wiskunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Bacheloropleiding Technische Wiskunde Wiskunde, een vak met oneindig veel dimensies Wondgenezing versnellen, filedruk verminderen en het begrijpen van

Nadere informatie

Economie en maatschappij(a/b)

Economie en maatschappij(a/b) Natuur en gezondheid(a/b) Economie en maatschappij(a/b) Cultuur en maatschappij(a/c) http://profielkeuze.qompas.nl/ Economische studies Talen Recht Gedrag en maatschappij http://www.connectcollege.nl/download/decanaat/vwo%20doorstroomeisen%20universiteit.pdf

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie OER Bacheloropleidingen FEE 2005-2006 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie STUDIEJAAR 2005-2006 OER Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie (120 EC) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Master in de Handelswetenschappen

Master in de Handelswetenschappen Master in de Handelswetenschappen Accountancy, financiering en fiscaliteit Marketing management Ondernemerschap en management Supply chain management 2018-2019 WAAROM HANDELSWETENSCHAPPEN STUDEREN AAN

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Master Filosofie () Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september 2016.

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA opleiding Wiskunde en Statistiek UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Onderwijsinstituut Exacte Wetenschappen studiejaar 2003-2004

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Milieu-natuurwetenschappen en Environmental Sciences

Milieu-natuurwetenschappen en Environmental Sciences Vrijstelling en toelating Milieu-natuurwetenschappen en Environmental Sciences Verkorte bacheloropleiding en vrijstelling 6516484 Als u eerder een hbo-bachelor of wo-bachelorstudie geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN. Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) OER Masteropleidingen FEB 2006-2007 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) STUDIEJAAR 2006-2007 OER Masteropleidingen FEB 2006-2007

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom!

Voorlichting psychologie 21 mei 2015. Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Welkom! Voorlichting psychologie 21 mei 2015 Sprekers: Stefanie Kwikkel, MSc Francis Voorn studieadviseur student psychologie Psychologie studeren aan de Radboud Universiteit

Nadere informatie

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde?

Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? Hoe word je leraar aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, informatica of wiskunde? FACULTEIT WETENSCHAPPEN SLO natuurwetenschappen, SLO wiskunde wet.kuleuven.be/studenten/slo Kies ik voor aardrijkskunde,

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Voor de Bacheloropleidingen Bio-exact Natuurkunde en Sterrenkunde, Scheikunde, Wiskunde

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

Voorlichtingsavond ILO

Voorlichtingsavond ILO Interfacultaire Lerarenopleidingen (POWL) Voorlichtingsavond ILO 14 februari 2017 Typ hier de footer 2 Didactief Special december 2016 3 Typ hier de footer 4 Onderzoek & de onderwijpraktijk eerstegraads

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurwetenschappen Dubbele bacheloropleiding Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Is één studie voor jou niet genoeg? Getalenteerde,

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Presentatie Recht en Economie

Presentatie Recht en Economie Presentatie Recht en Economie Prof. dr. Koen Caminada Index - Programma s met economie - Afstudeerrichting Recht & economie - Waarom Recht & economie - Voorbeelden van vragen - Afstudeerrichtingen - Opbouw

Nadere informatie

Examenprogramma wiskunde D vwo

Examenprogramma wiskunde D vwo Examenprogramma wiskunde D vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kansrekening en statistiek

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM)

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) VERDIEP JE IN SPECIFIEKE LEIDERSCHAPSTHEMA S De Master of Educational Management is een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding voor ervaren schoolleiders (PO, VO, MBO

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde

Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Faculteit Technische Natuurwetenschappen Dubbele bacheloropleiding Technische Wiskunde - Technische Natuurkunde Is één studie voor jou niet genoeg? Getalenteerde,

Nadere informatie

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties

Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van der Jeugt, secretaris Prof. H. Vernaeve opstellen examenroosters deliberaties, proclamaties Opleidingscommissie Wiskunde (OCW) voorzitter Prof. A. Weiermann samenstellen van het opleidingsprogramma opstellen lessenroosters aanstellen lesgevers Examencommissie wiskunde voorzitter Prof. J. Van

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek

automatisering elektrotechniek biomedische technologie (elektromechanica) automatisatie biomedische technologie (elektromechanica) o elektrotechniek Curriculum master in de industriële wetenschappen in Elektromechanica afstudeerrichting automatisering Elektromechanica afstudeerrichting elektromechanica Elektromechanica afstudeerrichting biomedische

Nadere informatie

Welkom bij: Open dag van bacheloropleiding Diergeneeskunde

Welkom bij: Open dag van bacheloropleiding Diergeneeskunde Welkom bij: Open dag van bacheloropleiding Diergeneeskunde Wist je dat er in Nederland 33,4 miljoen gezelschapsdieren zijn? Denk daarbij aan honden, katten, maar ook reptielen en postduiven er bijna 125

Nadere informatie