PA-NIEUWS jaargang nummer 2-18 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011"

Transcriptie

1 Van de rector De eerste periode zit erop. Er is hard gewerkt door leerlingen en docenten en ik hoop van harte dat deze PAnieuws vergezeld gaat met een mooi eerste rapport van uw kind. Als u volgende week op school komt voor een gesprek met de docent van uw kind naar aanleiding van dat rapport, kunt u zien dat er in de school ook hard gewerkt wordt aan de extra pauzeruimte op de begane grond. In nauw overleg met de leerlingenraad wordt de ruimte aangepast en ingericht als pauzeruimte. Mede dankzij de bijdrage van de ouderraad zijn we in staat hier iets moois voor de leerlingen van te maken. De ruimte zal half januari klaar zijn voor gebruik. Onze computerzaal met 75 computers is gereed en is al volop in gebruik. Steeds meer vakken op het Centraal Eindexamen hebben een computerexamen. Onze leerlingen kunnen dit examen gewoon op de eigen school maken, we hoeven daarvoor niet uit te wijken naar andere locaties. Dat bevordert de rust in de toch al spannende examentijd. Aan het begin van dit jaar heeft u een brief met een factuur en een contract ontvangen voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. De school vraagt een bijdrage voor een aantal diensten en activiteiten waar wij als school niet voor bekostigd worden, maar die wel van belang zijn voor goed en aantrekkelijk onderwijs. Wij zijn zeer verheugd dat de ouders in overgrote meerderheid bereid waren de vrijwillige ouderbijdrage te betalen en het daarmee mogelijk maken deze belangrijke activiteiten uit te voeren. De afgelopen weken hebben Peter van Dijk en ik met alle geledingen in de school gesproken over hun visie op de toekomst van de school. Leerlingen, ouders, medewerkers en leden van de Raad van Toezicht hebben ons in inspirerende gesprekken input gegeven voor het schoolplan voor de komende vier jaar. Elke groep heeft vanuit haar eigen achtergrond een grote betrokkenheid getoond bij de school en daar zijn we erg blij mee. Aan het eind van dit jaar wordt het schoolplan gepresenteerd. Hartelijk dank voor ieders bijdrage! Antoinette Baalman 1

2 Brugklassen Er valt vanuit de brugklas weer een heleboel te vertellen over wat er sinds de vorige PA-Nieuws is gebeurd en wat er in het verschiet ligt. Tien weken lang is er hard gewerkt, geleerd en getoetst, nu komt het officiële resultaat in de vorm van het eerste rapport mee naar huis. Als u al regelmatig inlogt op het cijferoverzicht van Magister, staan u geen verrassingen meer te wachten, maar spannend is dat eerste rapport (zeker voor de kinderen!) toch wel. Op maandag 5 december vieren de mentoren vanaf half twee met hun klassen Sinterklaas - een vrolijke, spannende middag met elkaar. En wie weet brengt de goedheiligman wel een bezoekje aan het Pallas Athene College!? Daniel de Man teamleider brugklassen Op 3 november kwamen de ouders weer naar school, nu voor de eerste ouderavond van dit schooljaar. De opkomst was groot, wat ik zeer verheugend vind. Dat geeft een goede band en toont aan dat we het samen willen doen. Ook de presentatie van de dyslexiecoördinator, Joke van Weert, werd goed bezocht. De ludieke opening van het Culturele jaar 2011 zal u wellicht niet ontgaan zijn: alle klassen, van de 1e tot en met de 6e hebben planking foto s gemaakt. Even een korte uitleg: planking (ook wel The Lying Down Game of planken) is een internetrage waarbij men op de buik zo gestrekt mogelijk roerloos (op de grond) gaat liggen, met de armen langs het lichaam en het hoofd richting de grond. Om vervolgens letterlijk als een plank doodstil te blijven liggen. Vervolgens laat je je in die positie fotograferen. Overal in de school waren leerlingen bezig om een zo origineel mogelijke foto te maken, dit was erg grappig en leuk om te zien. De winnende foto s zijn in de gang bij het technieklokaal te bewonderen. Wat brengt ons de komende tijd: Dinsdag 22 november organiseert de ouderraad de Algemene Ouderavond. Het thema is dit keer uw kind online. Mede namens de ouderraad wil ik u hiervoor van harte uitnodigen, we hopen op een grote opkomst. Woensdag 23 en donderdag 24 november zijn de 10-minutenavonden. Op één van deze avonden kunt u met maximaal 3 vakdocenten van uw zoon of dochter in gesprek over de voortgang en resultaten van uw kind. Ik raad u aan hier gebruik van te maken als u vragen heeft over een bepaald vak van uw zoon of dochter Dinsdag 29 november is er een sportdag voor alle brugklassen. Edith Gentil - taalassistent Edith komt uit Angers in Frankrijk. Zij is op 29 augustus in Amsterdam aangekomen en ze heeft 2 weken lang een cursus van het EPF gekregen. Edith is een taalassistent van het Europees Platform (=EPF). We zijn één van de 18 scholen in Nederland die een taalassistent mag verwelkomen op onze school. Edith blijft in Nederland tot en met juni. Daarna gaat ze haar studie afmaken. Ze is zelf 4e jaar student in Frankrijk aan de opleiding Frans als 2e taal. Ze heeft al ervaring als taalassistent in Griekenland, Ierland, en America. Sinds 19 september werkt ze dus op het Pallas Athene College voor 4 dagen in de week. Ze helpt in de klas met Franse conversatie. In de gangen zullen de kinderen haar in het Frans horen praten met andere collega s, want ze spreekt bijna geen Nederlands. De leerlingen moeten haar zien als een kans om Frans te oefenen. Begrijpt een leerling iets niet? Niet aarzelen en gewoon tegen Edith zeggen: pardon, vous pouvez répéter plus lentement, s il vous plaît? Op 20 december verzorgen de Expressieklassen leerjaar 1 een spetterend optreden in de aula voor ouders, broers en zussen, opa s en oma s met o.a. percussie en toneel. We hopen dat u allemaal komt kijken! Amale Toeha Docent Frans 2

3 MAVO De eerste resultaten In een sinaasappel zitten evenveel vitamines als in 60 zakken patat. Ik aan het tellen en aan het rekenen, kom ik erachter dat ik veel te weinig patat eet. Mijn broer heeft in Drenthe vijf jaar lang het zwemgedrag van dassen bestudeerd. De eindconclusie van dat onderzoek was: Dassen kunnen niet zwemmen. Herman Finkers, 1998 Een uitleg zó omvormen dat deze enigszins lijkt te kloppen is een kunst. Wellicht zijn er bij het bij deze PAnieuws geleverde rapport ook dergelijk opmerkingen geplaatst: Ik had graag een voldoende gestaan, maar doordat ik dat bijna voor elkaar had, is het toch niet gelukt. De eerste periode is klaar en een tijd van terug-, maar vooral vooruitkijken is aangebroken. Hoe kunnen we samen de komende periode ten volle benutten om de resultaten (verder) te verbeteren. Wellicht is het noodzakelijk om wat wederzijdse afspraken te maken. Dit kan tijdens de komende 10-minutengesprekken. Alle mentoren in de mavo blikken de komende tijd terug en gaan met uw zoon/dochter eventueel een plan voor verbetering maken. Hierbij wordt van alle leerlingen verwacht een korte reflectie te kunnen maken. Deze reflecties worden bewaard en vormen een basis om later dit en volgend schooljaar opnieuw naar te kijken. Skills talents In december vinden de voorronden van Skills Talents 2012 plaats. Dit betekent dat bij ons op school leerlingen van mavo4 tegen elkaar zullen gaan strijden voor een felbegeerde plaats in de kwartfinales van deze landelijke vaardighedenwedstrijd. Binnenkort kunnen de leerlingen zich tijdens hun mentorles opgeven. Start mentoraatsjaar Op 1 november hebben we een fijne avond gehad, waarbij veel ouders van mavo3 en mavo4 aanwezig waren. Iedereen is weer op de hoogte van alle mogelijke vervolgtrajecten, in de eindexamenklas of bij het MBO. Een spannende tijd breekt hiermee aan, omdat er keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzes maken wij altijd samen. De keukentafel is hierbij een handig hulpmiddel om eens een goed gesprek te voeren over de toekomst van uw zoon/dochter. De komende weken zijn traditioneel druk, maar gezellig, Sinterklaas is in het land en de kerst dient zich langzaam aan. Ook is het een periode van doorzetten en presteren. Daarbij wens ik iedereen graag veel wijsheid toe! Harmen Neidig teamleider mavo Van de decanen De eerste voorlichtingsbijeenkomsten voor wat betreft pakket- en/of studiekeuze voor leerlingen en ouders hebben inmiddels plaatsgevonden of staan binnenkort op het programma. Voor sommige leerlingen is het keuzeproces een reeds gelopen race, zij weten al van jongs af aan wat ze willen worden als ze groot zijn. Een klein aantal weet het absoluut nog niet; in dat geval is het raadzaam een gesprek met één van de decanen aan te vragen. Gelukkig weten de leerlingen de weg naar de decanenkamer goed te vinden. Voor de meeste leerlingen wordt het een zoektocht langs ROC s, hogescholen en universiteiten. Ook studiemarkten zijn een prima optie om het aanbod te overzien en om een oriënterend gesprek met daar aanwezige voorlichters te voeren. Het is soms moeilijk kiezen en verschillende vragen moeten beantwoord worden. Welke opleiding is de beste en waar moet je dan naartoe? Elke leerling moet zijn of haar eigen plannen maken. Een goed gesprek met ouders, vrienden of met een van de decanen kan helpen bij het keuzeproces. Het decanaat ontvangt vaak affiches van de verschillende vervolgopleidingen, die vervolgens op het prikbord in de gang bij de decanenkamer worden opgehangen. Zo kan iedereen zien welke voorlichtingen waar worden gehouden. Open dagen zijn geschikt om een eerste indruk op te doen van een eventuele vervolgopleiding. Meeloopdagen zijn dagen waarop de toekomstige student een dag(deel) mee mag draaien in een opleiding. Dit levert een kijkje achter de schermen op en geeft meestal meer zicht op wat de studie werkelijk inhoudt. In overleg met de decanen kan voor het bezoeken van open- of meeloopdagen vrijaf gegeven worden wanneer deze activiteiten alleen maar op een doordeweekse dag plaatsvinden Wij, de decanen, raden onze leerlingen en hun ouders aan om verschillende voorlichtingsactiviteiten te bezoeken. Eigen indrukken zijn immers de beste leidraad en kijken op locatie geeft meestal een goede indruk van wat de vervolgopleiding te bieden heeft Clasien Lever-de Vries - Helma Hooijer-Kruijsen - Léon van Neer - 3

4 HAVO AANPASSINGEN SCHOOLGEBOUW Deze week zijn er rapportvergaderingen en vrijdag krijgen de leerlingen hun rapport dan wel cijferlijst mee. We rekenen natuurlijk op mooie cijfers, maar een beetje spannend is het rapport toch altijd wel voor alle betrokkenen. En ook al kan iedereen de cijfers continu volgen, een papieren rapport blijft speciaal. Er wordt van alle kanten hard gewerkt om goede resultaten te verkrijgen en daarnaast ook nog een prettige leeromgeving te scheppen. In het kader van de resultaten is de voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers van 3 havo op donderdag 17 november natuurlijk van groot belang en de decanen rekenen dan ook op een grote opkomst. Verder zijn er op 23 en 24 november 10-minuten avonden, ouders/verzorgers kunnen dan met docenten de vorderingen van hun kind bespreken. Om ons schoolgebouw een functioneel en prettig geheel te maken, voor zover het dat al niet was, zijn de laatste tijd een aantal ruimtes aangepast of is er werk in uitvoering. De aula heeft nieuwe meubels gekregen en daarnaast komen er nog een nieuw plafond, verlichting, gordijnen en ruimte-verdelers. Lokaal 020, de studieruimte, wordt omgezet in een nieuwe pauzeruimte met een geheel nieuwe inrichting. De studieruimte wordt op een andere plaats in school opnieuw ingericht. Verder is lokaal 107 verbouwd en zijn er nieuwe meubels en computers geplaatst, zodat we nu beschikken over een computerlokaal met 75 plaatsen voor leerlingen. De leerlingenraad en de leerlingenvereniging krijgen samen de beschikking over een eigen vergaderruimte. De meeste van deze plannen worden nog voor de Open Dag van 20 januari uitgevoerd. Voor het nieuwe kalenderjaar worden op dit moment plannen gemaakt om het werk voort te zetten. Met name het deel van de school bij de leerlingeningang is aan een opknapbeurt toe. Afbeelding: impressie van lokaal 020 Op het vlak van de prettige leeromgeving maar daarnaast ook dat van de resultaten, liggen diverse buitenschoolse activiteiten die de afgelopen periode en in de komende weken georganiseerd zijn of worden. Ik noem bijvoorbeeld de excursie naar het Oorlogs- en verzetsmuseum voor klas 3 havo en het stage bij de Margrietfair voor een aantal filmkundeleerlingen uit 4 havo. Het havoteam werkt intussen onverdroten verder aan verbetering van de manier van werken. Want hoewel er op zich geen bijzondere problemen zijn in dit verband, is stilstaan tegenwoordig hetzelfde als achteruitgang. Al was het maar omdat de veranderingen in de wet- en regelgeving steeds vragen om aanpassing van de manier van werken. Er wordt o.a. gewerkt aan het verbeteren van de beschikbaarheid van vakplanners op intranet en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de didaktiek en het omgaan met huiswerk in de les. Jan Lucas Swint, teamleider havo Jan Lucas Swint, coördinator gebouwbeheer 4

5 VWO Nieuws van het vwo Veel leerlingen ervaren de overstap van de onderbouw naar klas 4vwo als een grote stap. Dit is de reden dat we de afgelopen jaren binnen het vwo-team bespraken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de lesstof van onder- en bovenbouw goed op elkaar aansluiten en dat leerlingen bij deze overgang goed geïnformeerd, voorbereid en begeleid worden. Dit jaar zijn we hierover met leerlingen uit klas 4 vwo in gesprek gegaan en op 1 december zullen enkele ouders van vierdeklassers hun ervaringen met ons delen in een klankbordgroepbijeenkomst over dit onderwerp. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn (16.00 tot uiterlijk uur), dan bent u van harte welkom. Graag tevoren bij mij opgeven. Inmiddels is ook de samenwerking met enkele basisscholen, die zich bezig houden met onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen, versterkt. Docenten van onze school en van de Leonardoklassen van de Prinsenakker in Bennekom en de Lettertuin te Ede hebben met elkaar contact gelegd en afspraken gemaakt. Dit jaar zullen leerlingen van genoemde basisscholen het Pallas Athene College bezoeken voor een scienceproject en zullen dezelfde leerlingen samen met leerlingen uit klas 1 vwo Sprint werken aan een Aardrijkskundeproject. Niet alleen de leerlingen leren hiervan. Ook de docenten leren van elkaar hoe we talentvolle leerlingen optimaal kunnen uitdagen. Vooruitlopend op de uitkomsten van deze gesprekken hebben we dit schooljaar al een wijziging ingevoerd. Omdat we merkten dat klassikale mentorlessen in klas 4 vwo niet veel nut hebben en de leerlingen wel baat hebben bij een wekelijks moment waarop langer aan huiswerk gewerkt kan worden, bieden we dit jaar de leerlingen niet wekelijks een mentorles aan, maar een half jaar lang een blokuur huiswerktijd. Leerlingen hebben hiervoor de keuze uit meerdere momenten. Tijdens zo n blokuur werken ze in een klein groepje onder leiding van een student aan huiswerk of aan speciale opdrachten voor Engels. Als begaafdheidsprofielschool is het Pallas Athene College al langere tijd actief in het opzetten van onderwijstrajecten voor leerlingen die meer kunnen en meer willen. Een zo n onderwijstraject is de Junior Academie voor getalenteerde leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Dit jaar zijn we vanwege de wederom grote belangstelling met drie in plaats van twee groepen leerlingen gestart. Uit de klankbordgroep van Junior-Academieouders van het afgelopen schooljaar hebben we veel informatie en tips gekregen. Hiermee hebben we de organisatie op enkele punten kunnen verbeteren. Van de 47 ouders die dit jaar bijeenkwamen voor de klankbordbijeenkomst hebben we dan ook uitsluitend positieve reacties ontvangen: de leerlingen vonden het erg leuk om met de pittige opdrachten aan de slag te gaan. Voor veel leerlingen was de Junior Academie zelfs het hoogtepunt van de schoolweek! De Junior-Academie-leerlingen zijn eerst tien weken bezig met populatiebiologie en erfelijkheidsleer en duiken vervolgens tien weken in de geschiedenis van jeugdliteratuur. Beide lesperiodes worden afgesloten met een eindonderzoek/opdracht en een presentatie. Een groep leerlingen uit mavo, havo, vwo en de brugklas heeft zich op vrijdag 28 oktober actief ingezet voor de gemeente Ede. Medewerkers van de gemeente hadden leerlingen van diverse scholen gevraagd mee te denken hoe onze stad er in 2025 uit zou kunnen zien. Welke plekken moeten verbeterd worden, wat mag blijven, wat moet er nodig bij komen? De Pallasleerlingen ontwierpen een prachtig park met terrasjes en plekken voor muziekoptredens. Een soort doorlopend Lowlands, meneer, zoals één van onze leerlingen het toelichtte. Inmiddels hebben we een bedankbrief van de gemeente ontvangen waarin de inzet, het enthousiasme en de ideeën van onze leerlingen geprezen werden. Peter van Dijk teamleider vwo en conrector. 5

6 Op naar een Nylon-record bij scheikunde! In klas 6 vwo leren de leerlingen alles over kunststoffen. Natuurlijk moet je zo n kunststof ook een keer zelf maken. Hierbij hebben de leerlingen hun best gedaan een zo lang mogelijke nylondraad te trekken. Ze hebben het dusdanig goed aangepakt dat de draad te groot was voor het eigen lokaal en er uitgeweken moest worden naar het naastgelegen lokaal, waar de vijfdeklassers op dat moment les in Scheikunde volgden. Een mooi voorbeeld én de ultime uitdaging voor hen om volgend jaar een nog langere draad te fabriceren. Peter van Dijk teamleider vwo en conrector. Cursus snellezen Herkent u een van de volgende situaties? U leest een boek en onderaan de bladzijde realiseert u zich dat u niet precies meer weet wat u gelezen hebt! Tijdens het lezen kunt u uw aandacht er niet bij houden, u wordt regelmatig afgeleid. U springt regelmatig terug omdat u het idee hebt de woorden ervoor niet begrepen te hebben, of zelfs dat u het idee hebt ze niet gelezen te hebben! Tijdens het lezen in een boek krijgt u het gevoel dat u geen totaaloverzicht meer hebt van het boek. Kortom, u hebt het idee dat uw leesvaardigheden een verbetering kunnen gebruiken! Dan is het nu tijd om een training snellezen te volgen en zult u ervaren dat uw leessnelheid al tijdens de training verdubbeld wordt, mét minimaal gelijkblijvend of zelfs verhoogd begripsniveau! Op 1 december geven wij tussen 19:30 uur en 22:00 uur een cursus snellezen voor alle belangstellenden, leerlingen en ouders. U kunt zich opgeven bij Kosten zijn er niet aan verbonden. Er is plaats voor maximaal 30 personen, leerlingen hebben voorrang op ouders. 6

7 Nieuwe gezichten Mijn naam is Marlou Overkamp, ik ben 22 jaar en ik ben afkomstig uit Groenlo, een klein plaatsje in de Achterhoek. Ik heb gestudeerd voor docent Nederlands in Nijmegen aan de HAN en mijn baan op het Pallas Athene College is mijn eerste echte baan. De reden waarom ik hier werk (80 km van mijn woonplaats af) is heel simpel: er is geen werk dichterbij. Maar geluk bij ongeluk: ik ben terecht gekomen op een ontzettend leuke school waar ik het zeker naar mijn zin heb! Ik geef les aan 7 klassen, variërend van mavo tot vwo, klas 1, 2 en 3; ontzettend veel afwisseling dus. Een deel van mijn baan is het vervangen van een collega die met zwangerschapsverlof is, dus een paar klassen zal ik moeten ik afstaan aan mevrouw Foekens na de kerstvakantie. In mijn vrije tijd doe ik typische Achterhoekse dingen: paardrijden (met mijn eigen Black Beauty) en boswandelingen maken met de hond (Alaskan Malamute). Na een mooi, doch fris najaar weekend schoot mij opeens te binnen, dat ik nog een stukje zou schrijven. Bij deze dan. Ik ben 48, getrouwd en heb een dochter van 4. Lang geleden heb ik Frans gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Via een baantje bij de Lerarenopleiding van de VU ben ik uiteindelijk in het onderwijs beland. Na elf jaar hield ik het op de school waar ik toen werkte voor gezien en ben toen iets heel anders gaan doen: het notariaat. Nadat het kantoor waar ik werkte zo goed als failliet ging, ben ik weer terug het onderwijs in gegaan. Nu alleen geen Frans, maar Engels, waar ik een opleiding voor volg aan de HU. Vierjarigen en een studie kosten veel tijd, waardoor er voor hobby s weinig overblijft. Het enige wat ik regelmatig doe, is cardiofitness en hardlopen, maar zou dat nog meer willen doen. Motorrijden, een andere hobby, staat op een laag pitje. Mijn Suzuki is momenteel alleen transportmiddel als ik naar de HU ga. Well folks, that s all for today! Na vijf jaar lang als universitair docent op de universiteit voor Humanistiek in Utrecht te hebben gewerkt, ben ik weer teruggekeerd naar mijn oude stek op de middelbare school. Ik combineer nu mijn baan op de universiteit met mijn baan op het Pallas Athene College. Ik ben geen groentje in de middelbare schoolwereld. Tussen 2002 en 2007 heb ik op verschillende middelbare scholen in Amsterdam, Bergen en in mijn huidige woonplaats Nijmegen lesgegeven in de vakken geschiedenis en maatschappijleer. Maar mijn droom is altijd geweest om in mijn eigenlijke vak filosofie te doceren. Dat was nooit mogelijk, maar nu deed die kans zich voor toen ik een half jaar geleden een advertentie zag voor een kleine vacature in filosofie-onderwijs op het Pallas Athene College. Die kans wilde ik niet voorbij laten gaan. Ondertussen heb ik wel mijn baan als universitair docent aangehouden. Dus ik switch nu tussen het Pallas College en de Universiteit voor Humanistiek. Ik vind het ongelooflijk spannend om te proberen onze leerlingen voor de filosofie warm te maken. Dat is moeilijker dan ik van tevoren dacht, want ik voel onder de leerlingen een zekere terughoudendheid om te zeggen wat zij denken. Ik wil de discussiesfeer verlevendigen en ik weet dat ik hierin niet alleen sta, want ik bespeur veel idealisme en bevlogenheid onder mijn collega-docenten. Het is heerlijk om in de docentenkamer met collega s te praten over datgene wat ons allemaal bezighoudt: onderwijs. Hoe kunnen wij onze leerlingen voor ons vak enthousiast maken? Ik hoop dat ik de tijd krijg om hier mijn draai te vinden, want het is iedere dag wennen. Het is in mijn droom om in de toekomst samen met leerlingen de nacht van de filosofie te organiseren. Dat moet een spektakelstuk worden, maar zo ver is het nog niet. Ik moet eerst nog settelen en bouwen. Ondertussen geniet ik thuis van mijn vrouw en twee dochters (Sara 3 jaar en Anna 5 jaar). Martien Schreurs Fred Jansonius 7

8 Van de Ouderraad Algemene ouderavond Graag breng ik u onze Algemene ouderavond op dinsdag 22 november onder de aandacht. Inmiddels heeft u de uitnodigingsbrief hiervoor ontvangen via de post. De avond heeft als thema UW KIND ONLINE. Het is voor veel ouders lastig om alle nieuwe media te volgen en de digitale wereld van jongeren te begrijpen. Daarom hebben we Freek Zwanenberg van Stichting Mijn Kind Online uitgenodigd die een interactieve en prikkelende presentatie gaat geven over het hedendaagse internetgebruik van kinderen. Wij hopen u 22 november om uur te mogen verwelkomen! Namens de ouderraad Steffie Gomez Algemene Ouderavond 22 november 2011 thema: uw kind online, hoe gaat ú daar mee om? nadere informatie volgt 8

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012

jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 1 2 rgl sem wk lswk mnd-dg activiteit (eerste semester) jaarrooster 2011/2012 voor leerlingen en ouders versie 11 januari 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam februari 2013 jaargang 3, nummer 7 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de digitale Nieuwsbrief van het Comenius College Rotterdam. In deze Nieuwsbrief houden wij u

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam oktober 2012 Jaargang 3, nummer 2 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de tweede digitale Nieuwsbrief van het schooljaar. In deze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de brugklasleerlingen. Zeewolde, 15 oktober 2015. Brugbrief 3. Geachte ouder/verzorger,

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de brugklasleerlingen. Zeewolde, 15 oktober 2015. Brugbrief 3. Geachte ouder/verzorger, Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de brugklasleerlingen Zeewolde, 15 oktober 2015 Brugbrief 3 Geachte ouder/verzorger, In deze brugbrief geef ik u een korte terugblik op de afgelopen periode en een overzicht

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Ik wist in groep 6 al dat ik naar deze school wilde. Toen ging ik met mijn broer mee naar de open dag. Ik was er direct uit. Dit is een goede school, er hangt een leuke sfeer

Nadere informatie

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015

nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 nieuwsbrief Datum: 17 december 2015 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Teamleiders... 1 3. Roosterwijzigingen en nieuwe collega s... 2 4. Ondernemersweek en kerstmarkt... 2 5. Het tweede halfjaar... 4 6. 10-minutenavond...

Nadere informatie

Kies voor meer! kies voor meer

Kies voor meer! kies voor meer kies voor meer Kies voor meer! Je staat op het punt om een heel belangrijke beslissing te nemen: je kiest de school waar je de komende jaren naartoe gaat. Spannend! Want je wilt natuurlijk naar een plek

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2015 OVERZICHT Algemeen Middenbouw (3-5) Bovenbouw (6-8) Algemeen / Persoonlijke noot In de afgelopen maand hebben we 2 ouderavonden georganiseerd die druk bezocht zijn en daar zijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015. Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 NIEUWSBRIEF Schooljaar 2015-2016, nr. 3 december 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van december 2015 In deze nieuwsbrief: Van de directeur Van de teamleider onderbouw

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 11 22 januari 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 11 22 januari 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Deze periode op de kalender: In de leerlingtevredenheidspeiling zien we dat de kinderen tevreden zijn over de school. Alleen huisvesting is een punt van zorg, maar we hopen binnenkort met

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Brugklasgids 2016. Een zee aan mogelijkheden!

Brugklasgids 2016. Een zee aan mogelijkheden! Brugklasgids 2016 Een zee aan mogelijkheden! 02 03 Hallo bijna-brugklasser! Nog even en dan ga je naar de brugklas! Spannend, maar vooral ook leuk. Je wilt natuurlijk naar een school waar jij je thuis

Nadere informatie

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM

MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM ECHTEN S CONTACT Nr 2 - november 2010 MEDEDELINGENBLAD VOOR OUDERS /VERZORGERS LOCATIE JULIANASTRAAT MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM Op de hoogte Van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 november aanstaande zijn er cijferbesprekingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nn Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nog maar enkele weken De meivakantie ligt net achter ons maar met een schuin oog kijken we alweer naar de komende periode. Nog maar 9 weken en dan begint de zomervakantie!

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015

Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Nieuwsbrief decanaat 10 mavo 2015-2016 nr. 1, sept. 2015 Inhoud: voorlichting over de keuzetrajecten in 10 mavo A Keuzetraject MBO opleiding 1. Het vak LOB 2. Het keuzetraject in data 3. Portfolio LOB

Nadere informatie

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta

openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta openbaar lyceum havo - vwo - vwo bèta Welkom op De Berg! De Amersfoortse Berg is een school met een prettige sfeer. Veel van jullie voorgangers voelden zich er snel thuis, ook al is de overgang van de

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324

DeDecaan.net. DeDecaan.net. uw decanaat online. DeDecaan.net info@dedecaan.net 030 3200 324 DeDecaan.net DeDecaan.net uw decanaat online Scholieren die een gegronde pakket- en studiekeuze maken. Dat is het doel van iedere decaan. DeDecaan.net ondersteunt u en uw leerlingen om dat doel te bereiken.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1 Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo Sept 2011, jr 3 - no 1 Eerste nieuwsbrief van dit schooljaar Zo langzamerhand beginnen we gewend te raken aan de nieuwsbrief van onze school. In deze vorm gaat hij alweer

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

christelijke school voor mavo en mavo+ GEDEGEN UITDAGEND EMPATHISCH

christelijke school voor mavo en mavo+ GEDEGEN UITDAGEND EMPATHISCH christelijke school voor mavo en mavo+ GEDEGEN UITDAGEND EMPATHISCH Mavo Schiebroek Een kleine school met 325 leerlingen Mavo/mbo en pre-havo (mavo/havo) in de brugklas Duidelijke regels en afspraken Jezelf

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Jaarplanning decanaat Mavo-tl 3

Jaarplanning decanaat Mavo-tl 3 Jaarplanning decanaat Mavo-tl 3 Decanen Farel College Sjoerd Tolsma Roos Wubben E-mail: decanaat@farel.nl U vindt ons in de kamer achter het computerlokaal (013) Versie 1 sept 2015 RW 1 Jaarplanning decanaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1

Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Nieuwsbrief vwo-x ouders 2 e 1415.1 Alkmaar, 14 september 2014 Beste Ouders van onze leerlingen in 2Vwo-X, Dit is de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2014-2015. Als ervaren studenten lopen onze 2e

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Ik vind het steeds fijner worden. Je krijgt

Nadere informatie

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie: dit zijn waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege. We kunnen veel bereiken als school,

Nadere informatie

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen Schooljaar 2015-2016 02-09-2015 Redactioneel Nieuwe start! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Veel vrolijke gezichtjes op het speelplein. Allemaal vol verwachting van dat wat komen gaat. Een nieuwe groep,

Nadere informatie

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo.

TOPmavo. Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. TOPmavo Als je graag wilt leren, zelfstandig kunt werken en wilt laten zien wat je in huis hebt, dan zul je je prima thuis voelen op onze TOPmavo. Met TOPmavo kun je alle kanten op Mavo betekent middelbaar

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond lob. mavo-3

Welkom. Ouderavond lob. mavo-3 Welkom Ouderavond lob mavo-3 Programma - Opening (Kiki Nieuwkerk) - Wat is lob? (Bram Aarts) - Informatie over mbo en havo (Bram Aarts) - Vakkenpakketkeuze (Kiki Nieuwkerk) - Beroeps oriënterende stage

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding

LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding Na het Mavo Vervolgopleidingen 1. MBO 3/4 jaar HBO 3/4 jaar Niveau 3 / 4 2. Havo 2 jaar HBO 4 jaar Vakkenpakket keuze 6 / 7 examen vakken in de 4 e klas

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

ONDERZOEK. Heterogene en homogene klassen 3 H/V

ONDERZOEK. Heterogene en homogene klassen 3 H/V ONDERZOEK Heterogene en homogene klassen 3 H/V In opdracht van: Montessori Lyceum Amsterdam Joram Levison Jeroen Röttgering Lisanne Steemers Wendelin van Overmeir Esther Lap Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ouderavond Klas 3. Welkom Allemaal!

Ouderavond Klas 3. Welkom Allemaal! Ouderavond Klas 3 Welkom Allemaal! Directie: Rector vestigingsdirecteur conrector conrector J. Marsmans E. De Vries P. Roemer S. Simons Coördinatoren: Coördinator Zorg en Welzijn T. Hesen Coördinator Techniek

Nadere informatie

De eerste periode van het tweede jaar zit er al weer bijna op. Hopelijk heeft uw zoon of dochter zijn/haar draai gevonden in de deels nieuwe klas

De eerste periode van het tweede jaar zit er al weer bijna op. Hopelijk heeft uw zoon of dochter zijn/haar draai gevonden in de deels nieuwe klas Zwolle, september 2008 Geachte ouders, De eerste periode van het tweede jaar zit er al weer bijna op. Hopelijk heeft uw zoon of dochter zijn/haar draai gevonden in de deels nieuwe klas In dit boekje vindt

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

Jouw toekomst. Havo 5

Jouw toekomst. Havo 5 Jouw toekomst. Havo 5 2011-2012 LOB havo 5 Havo 5 Fase 4 = Beslissen: Deze fase ga je in als je in Havo 5 zit. Je stelt nu je definitieve top 2 vast. Je gaat nog een keer naar de beroepenavond, je organiseert

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen In deze nieuwsbrief Open dagen Steunles Nieuw rooster Toetsweek 3 Het komende weekend staat in het teken van de Open dagen. Op vrijdagavond, zaterdag en maandagavond zullen hopelijk weer veel leerlingen

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

OPEN AVOND DONDERDAG 7 JANUARI 2016 DE FIETSCONTROLE VOOR VEILIG NAAR SCHOOL THEMADAG GEORGANISEERD DOOR DE OUDERRAAD

OPEN AVOND DONDERDAG 7 JANUARI 2016 DE FIETSCONTROLE VOOR VEILIG NAAR SCHOOL THEMADAG GEORGANISEERD DOOR DE OUDERRAAD EDITIE 2 18 DECEMBER 2015 OPEN AVOND DONDERDAG 7 JANUARI 2016 Op donderdag 7 januari a.s. vindt de Open Avond van de Walewyc plaats. Van 18.00 21.00 uur ontvangen wij de leerlingen van groep 7 en 8 en

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. NIEUWSBRIEF / november 2012 IN DEZE NIEUWSBRIEF. Werving nieuwe leerlingen Nieuwe docent geschiedenis Peer tutoring Nieuwe regels Sinterklaasactie VMBO-1 Even voorstellen. WERVING NIEUWE LEERLINGEN Met

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

atheneum technasium havo havo/vmbo-t

atheneum technasium havo havo/vmbo-t technasium /vmbo-t Tijd voor jouw toekomst Het is bijna zover: je zegt je basisschool gedag en je gaat een nieuw avontuur aan op het voortgezet onderwijs. Het is tijd om te ontdekken en te leren wat jíj

Nadere informatie

Start nieuwe schooljaar

Start nieuwe schooljaar 2-9-2016 Start nieuwe schooljaar Op dinsdag 23 augustus werden de gangen van school na een heerlijke zomervakantie weer gevuld door de enthousiaste stemmen van de leerlingen. Dit jaar mogen we er 435 verwelkomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Van de directie Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang en de nieuwe brugklassers beginnen hun draai op SG De Dijk al aardig te vinden. Hierbij wensen we alle

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond Mavo/tl 3

Welkom op de ouderavond Mavo/tl 3 Welkom op de ouderavond Mavo/tl 3 Opzet van de avond Voorlichting over mavo 3 en het examenjaar, door Karin Nieuwenburg (afdelingsleider) Voorlichting over de pakketkeuze en de vervolgopleidingen die gekozen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 januari

Nieuwsbrief 23 januari Nieuwsbrief 23 januari Trefwoord In deze nieuwsbrief Thema: Dat heb je verdiend! Trefwoord Rapporten Lezen 2 Wist u dat? 3 Eerste H Communie. Tafeltennistoernooi LeerKRACHT 5 De komende weken werken de

Nadere informatie

NIEUW: AUDITIEVE ONDERSTEUNING BIJ SE'S EN PROEFWERKWEEK OPEN AVOND DONDERDAG 8 JANUARI 2015 VEILIG NAAR SCHOOL

NIEUW: AUDITIEVE ONDERSTEUNING BIJ SE'S EN PROEFWERKWEEK OPEN AVOND DONDERDAG 8 JANUARI 2015 VEILIG NAAR SCHOOL EDITIE 2 19 DECEMBER 2014 NIEUW: AUDITIEVE ONDERSTEUNING BIJ SE'S EN PROEFWERKWEEK Op verzoek van een aantal ouders en leerlingen is er besloten om het digitale ondersteuningsprogramma Claroread aan te

Nadere informatie

Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo

Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Openbare scholengemeenschap voor mavo, havo, vwo Brochure 2011-2012 Inspiratie Respect Prestatie Open dag 21 januari 2011 van 18.30 tot 21.30 uur volg het Pallas Pad 7 februari 2011 Minilessen Ouderinformatie

Nadere informatie

Paginanummer Bart Laureij 2

Paginanummer Bart Laureij 2 Nieuwsbrief nr. 3 2014 2015 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen genoemd: Paginanummer Bart Laureij 2 Jumbo 2 Rooster 2 Magister en spreekavond 2 CRAFTS stage en thema 6 3 Sectorwerkstuk 3

Nadere informatie

Welkom op de ouder- & kindavond. mavo/tl 3

Welkom op de ouder- & kindavond. mavo/tl 3 Welkom op de ouder- & kindavond mavo/tl 3 WELKOM Programma 19.15 u Infomarkt mavo/tl 3 open 19.30 u Ouderavond mavo/tl 3 in aula 19.50 u 1 e ronde mbo-voorlichting 20.15 u 2 e ronde mbo-voorlichting 20.35

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

AGENDA OKTOBER 2015. Maandag 19 oktober Herfstvakantie t/m vrijdag 23 oktober 2015. Maandag 26 oktober Huiswerkvrij (klas 1+2)

AGENDA OKTOBER 2015. Maandag 19 oktober Herfstvakantie t/m vrijdag 23 oktober 2015. Maandag 26 oktober Huiswerkvrij (klas 1+2) Nummer 4 16 oktober 2015 AGENDA OKTOBER 2015 Maandag 19 oktober Herfstvakantie t/m vrijdag 23 oktober 2015 Maandag 26 oktober Huiswerkvrij (klas 1+2) Woensdag 28 oktober Schoolexamen (SE) week 1 (klas

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Informatie-avond vwo4. Welkom

Informatie-avond vwo4. Welkom Informatie-avond vwo4 Welkom Agenda Opening Informatie over V4 Decanaat Mentoren Geslaagd!! Het leren in de bovenbouw Inzicht Uit het hoofd leren Oefenen Toepassen Het leren in de bovenbouw Basis leggen

Nadere informatie

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit het derde leerjaar tvwo Alphen aan den Rijn, december 2009 Kenmerk: SBR0915c Betreft: keuze profiel Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015

jaaragenda 2015-2016 versie 23 september 2015 JAARAGENDA 2015-2016 dag datum activiteit di 01-09-15 introductiedag alle leerjaren wo 02-09-15 start periode 1 (wo 02-09 t/m ma 16-11) do 03-09-15 vr 04-09-15 ma 07-09-15 di 08-09-15 wo 09-09-15 19:00

Nadere informatie

Met atheneum op weg naar succes!

Met atheneum op weg naar succes! Atheneum Ruimte voor je eigen talent, met veel ruimte om extra vakken te kiezen en mogelijkheden om eerder examen te doen. Het Picasso Lyceum is één van de weinige scholen in Nederland die dit toestaat.

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015

OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 OUDERAVOND DINSDAG 17 NOVEMBER 2015 2 OUDERAVOND 3 (T)VWO 2015-16 Dinsdag 17 november 2015 Op deze speciale ouderavond voor de leerlingen van klas 3 tvwo en 3 vwo krijgt u informatie over de inrichting

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Montessori Nieuws. No. 2 November 2011. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom.

Montessori Nieuws. No. 2 November 2011. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom. 1 No. 2 November 2011 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hier is alweer het tweede nummer van het. Dit nummer is helemaal gewijd aan het tweetalig onderwijs, onze TTO-stroom. Op dat gebied is er een aantal

Nadere informatie

WolfertCollege OPENBARE SCHOOL VOOR VWO, HAVO, MAVO. Open Dagen. vrijdag 7 februari 2014 19.00 21.30 uur zaterdag 8 februari 2014 10.30 13.

WolfertCollege OPENBARE SCHOOL VOOR VWO, HAVO, MAVO. Open Dagen. vrijdag 7 februari 2014 19.00 21.30 uur zaterdag 8 februari 2014 10.30 13. WolfertCollege OPENBARE SCHOOL VOOR VWO, HAVO, MAVO Open Dagen vrijdag 7 februari 2014 19.00 21.30 uur zaterdag 8 februari 2014 10.30 13.00 uur Walenburgerweg 130 3033 AK Rotterdam Kwaliteitsonderwijs

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015.

Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015. OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 9 Maand: juni 2015 29-05-2015 Beste ouders en verzorgers, Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015. Met vriendelijke groet,

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016

Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College. Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Aan de ouders/verzorgers en de leerlingen van het Segbroek College Betreft: informatie over het begin van het schooljaar 2015-2016 Den Haag, juli 2015 Geachte ouder/verzorger (en beste leerlingen), Het

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG Q VERANTWOORDELIJK ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT Q BETROKKEN Q VEILIG KIES VOOR CORDERIUS BESTE TOEKOMSTIGE BRUGKLASSERS EN OUDERS Wat is dat toch moeilijk: kiezen voor een middelbare school!

Nadere informatie

PA-NIEUWS jaargang 2015-2016 - nummer 2-30 oktober 2015

PA-NIEUWS jaargang 2015-2016 - nummer 2-30 oktober 2015 Van de rector Ik hoop dat alle leerlingen en medewerkers een goede vakantie achter de rug hebben en uitgerust weer aan de slag kunnen. Goede opkomst ouderavonden Voor de herfstvakantie hebben wij u mogen

Nadere informatie

kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum

kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum kiezen voor het Gerrit van der Veen College havo/atheneum 2015 Beste jongens en meisjes, Jullie staan voor een belangrijke, maar ook leuke keuze: naar welke school wil je gaan als je straks van de basisschool

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

CP9. In gesprek over de toekomst

CP9. In gesprek over de toekomst CP9 In gesprek over de toekomst Na het voortgezet onderwijs kiest uw kind welk vak hij wil gaan leren en welke opleiding hij wil gaan volgen. Hij maakt een beroepskeuze. Een decaan of studiebegeleider

Nadere informatie

Nummer 2 12 september 2013

Nummer 2 12 september 2013 Nummer 2 12 september 2013 16/9 Ma 20.00-21.30 uur Voorlichtingsavond klas 1A t/m 1E 17/9 Di 20.00-21.30 uur Voorlichtingsavond klas 1F t/m 1J 18/9 Wo 20.00-21.30 uur Voorlichtingsavond klas 3 19/9 Do

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding

LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding LOB in Mavo 3 Loopbaan Oriëntatieen Begeleiding Na het Mavo Vervolgopleidingen 1. MBO 3/4 jaar HBO 3/4 jaar Niveau 3 / 4 2. Havo 2 jaar HBO 4 jaar Vakkenpakket keuze 6 / 7 examen vakken in de 4 e klas

Nadere informatie

info Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden? Vertel het een ander! Kalender: Woordje vooraf Juni 2017

info Bent u ontevreden? Vertel het ons! Bent u tevreden? Vertel het een ander! Kalender: Woordje vooraf Juni 2017 Schoolkrant OBS De Springplank Jaargang 3 Editie 6 Juni 2017 info Kalender: Maandag 3 juli Nieuwe kinderen uit groep 1 komen kennismaken. Dinsdag 4 juli 15.30 uur In het lokaal van groep 5-6 kunnen ouders

Nadere informatie