PA-NIEUWS jaargang nummer 2-18 november 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PA-NIEUWS jaargang 2011-2012 nummer 2-18 november 2011"

Transcriptie

1 Van de rector De eerste periode zit erop. Er is hard gewerkt door leerlingen en docenten en ik hoop van harte dat deze PAnieuws vergezeld gaat met een mooi eerste rapport van uw kind. Als u volgende week op school komt voor een gesprek met de docent van uw kind naar aanleiding van dat rapport, kunt u zien dat er in de school ook hard gewerkt wordt aan de extra pauzeruimte op de begane grond. In nauw overleg met de leerlingenraad wordt de ruimte aangepast en ingericht als pauzeruimte. Mede dankzij de bijdrage van de ouderraad zijn we in staat hier iets moois voor de leerlingen van te maken. De ruimte zal half januari klaar zijn voor gebruik. Onze computerzaal met 75 computers is gereed en is al volop in gebruik. Steeds meer vakken op het Centraal Eindexamen hebben een computerexamen. Onze leerlingen kunnen dit examen gewoon op de eigen school maken, we hoeven daarvoor niet uit te wijken naar andere locaties. Dat bevordert de rust in de toch al spannende examentijd. Aan het begin van dit jaar heeft u een brief met een factuur en een contract ontvangen voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. De school vraagt een bijdrage voor een aantal diensten en activiteiten waar wij als school niet voor bekostigd worden, maar die wel van belang zijn voor goed en aantrekkelijk onderwijs. Wij zijn zeer verheugd dat de ouders in overgrote meerderheid bereid waren de vrijwillige ouderbijdrage te betalen en het daarmee mogelijk maken deze belangrijke activiteiten uit te voeren. De afgelopen weken hebben Peter van Dijk en ik met alle geledingen in de school gesproken over hun visie op de toekomst van de school. Leerlingen, ouders, medewerkers en leden van de Raad van Toezicht hebben ons in inspirerende gesprekken input gegeven voor het schoolplan voor de komende vier jaar. Elke groep heeft vanuit haar eigen achtergrond een grote betrokkenheid getoond bij de school en daar zijn we erg blij mee. Aan het eind van dit jaar wordt het schoolplan gepresenteerd. Hartelijk dank voor ieders bijdrage! Antoinette Baalman 1

2 Brugklassen Er valt vanuit de brugklas weer een heleboel te vertellen over wat er sinds de vorige PA-Nieuws is gebeurd en wat er in het verschiet ligt. Tien weken lang is er hard gewerkt, geleerd en getoetst, nu komt het officiële resultaat in de vorm van het eerste rapport mee naar huis. Als u al regelmatig inlogt op het cijferoverzicht van Magister, staan u geen verrassingen meer te wachten, maar spannend is dat eerste rapport (zeker voor de kinderen!) toch wel. Op maandag 5 december vieren de mentoren vanaf half twee met hun klassen Sinterklaas - een vrolijke, spannende middag met elkaar. En wie weet brengt de goedheiligman wel een bezoekje aan het Pallas Athene College!? Daniel de Man teamleider brugklassen Op 3 november kwamen de ouders weer naar school, nu voor de eerste ouderavond van dit schooljaar. De opkomst was groot, wat ik zeer verheugend vind. Dat geeft een goede band en toont aan dat we het samen willen doen. Ook de presentatie van de dyslexiecoördinator, Joke van Weert, werd goed bezocht. De ludieke opening van het Culturele jaar 2011 zal u wellicht niet ontgaan zijn: alle klassen, van de 1e tot en met de 6e hebben planking foto s gemaakt. Even een korte uitleg: planking (ook wel The Lying Down Game of planken) is een internetrage waarbij men op de buik zo gestrekt mogelijk roerloos (op de grond) gaat liggen, met de armen langs het lichaam en het hoofd richting de grond. Om vervolgens letterlijk als een plank doodstil te blijven liggen. Vervolgens laat je je in die positie fotograferen. Overal in de school waren leerlingen bezig om een zo origineel mogelijke foto te maken, dit was erg grappig en leuk om te zien. De winnende foto s zijn in de gang bij het technieklokaal te bewonderen. Wat brengt ons de komende tijd: Dinsdag 22 november organiseert de ouderraad de Algemene Ouderavond. Het thema is dit keer uw kind online. Mede namens de ouderraad wil ik u hiervoor van harte uitnodigen, we hopen op een grote opkomst. Woensdag 23 en donderdag 24 november zijn de 10-minutenavonden. Op één van deze avonden kunt u met maximaal 3 vakdocenten van uw zoon of dochter in gesprek over de voortgang en resultaten van uw kind. Ik raad u aan hier gebruik van te maken als u vragen heeft over een bepaald vak van uw zoon of dochter Dinsdag 29 november is er een sportdag voor alle brugklassen. Edith Gentil - taalassistent Edith komt uit Angers in Frankrijk. Zij is op 29 augustus in Amsterdam aangekomen en ze heeft 2 weken lang een cursus van het EPF gekregen. Edith is een taalassistent van het Europees Platform (=EPF). We zijn één van de 18 scholen in Nederland die een taalassistent mag verwelkomen op onze school. Edith blijft in Nederland tot en met juni. Daarna gaat ze haar studie afmaken. Ze is zelf 4e jaar student in Frankrijk aan de opleiding Frans als 2e taal. Ze heeft al ervaring als taalassistent in Griekenland, Ierland, en America. Sinds 19 september werkt ze dus op het Pallas Athene College voor 4 dagen in de week. Ze helpt in de klas met Franse conversatie. In de gangen zullen de kinderen haar in het Frans horen praten met andere collega s, want ze spreekt bijna geen Nederlands. De leerlingen moeten haar zien als een kans om Frans te oefenen. Begrijpt een leerling iets niet? Niet aarzelen en gewoon tegen Edith zeggen: pardon, vous pouvez répéter plus lentement, s il vous plaît? Op 20 december verzorgen de Expressieklassen leerjaar 1 een spetterend optreden in de aula voor ouders, broers en zussen, opa s en oma s met o.a. percussie en toneel. We hopen dat u allemaal komt kijken! Amale Toeha Docent Frans 2

3 MAVO De eerste resultaten In een sinaasappel zitten evenveel vitamines als in 60 zakken patat. Ik aan het tellen en aan het rekenen, kom ik erachter dat ik veel te weinig patat eet. Mijn broer heeft in Drenthe vijf jaar lang het zwemgedrag van dassen bestudeerd. De eindconclusie van dat onderzoek was: Dassen kunnen niet zwemmen. Herman Finkers, 1998 Een uitleg zó omvormen dat deze enigszins lijkt te kloppen is een kunst. Wellicht zijn er bij het bij deze PAnieuws geleverde rapport ook dergelijk opmerkingen geplaatst: Ik had graag een voldoende gestaan, maar doordat ik dat bijna voor elkaar had, is het toch niet gelukt. De eerste periode is klaar en een tijd van terug-, maar vooral vooruitkijken is aangebroken. Hoe kunnen we samen de komende periode ten volle benutten om de resultaten (verder) te verbeteren. Wellicht is het noodzakelijk om wat wederzijdse afspraken te maken. Dit kan tijdens de komende 10-minutengesprekken. Alle mentoren in de mavo blikken de komende tijd terug en gaan met uw zoon/dochter eventueel een plan voor verbetering maken. Hierbij wordt van alle leerlingen verwacht een korte reflectie te kunnen maken. Deze reflecties worden bewaard en vormen een basis om later dit en volgend schooljaar opnieuw naar te kijken. Skills talents In december vinden de voorronden van Skills Talents 2012 plaats. Dit betekent dat bij ons op school leerlingen van mavo4 tegen elkaar zullen gaan strijden voor een felbegeerde plaats in de kwartfinales van deze landelijke vaardighedenwedstrijd. Binnenkort kunnen de leerlingen zich tijdens hun mentorles opgeven. Start mentoraatsjaar Op 1 november hebben we een fijne avond gehad, waarbij veel ouders van mavo3 en mavo4 aanwezig waren. Iedereen is weer op de hoogte van alle mogelijke vervolgtrajecten, in de eindexamenklas of bij het MBO. Een spannende tijd breekt hiermee aan, omdat er keuzes gemaakt moeten worden. Deze keuzes maken wij altijd samen. De keukentafel is hierbij een handig hulpmiddel om eens een goed gesprek te voeren over de toekomst van uw zoon/dochter. De komende weken zijn traditioneel druk, maar gezellig, Sinterklaas is in het land en de kerst dient zich langzaam aan. Ook is het een periode van doorzetten en presteren. Daarbij wens ik iedereen graag veel wijsheid toe! Harmen Neidig teamleider mavo Van de decanen De eerste voorlichtingsbijeenkomsten voor wat betreft pakket- en/of studiekeuze voor leerlingen en ouders hebben inmiddels plaatsgevonden of staan binnenkort op het programma. Voor sommige leerlingen is het keuzeproces een reeds gelopen race, zij weten al van jongs af aan wat ze willen worden als ze groot zijn. Een klein aantal weet het absoluut nog niet; in dat geval is het raadzaam een gesprek met één van de decanen aan te vragen. Gelukkig weten de leerlingen de weg naar de decanenkamer goed te vinden. Voor de meeste leerlingen wordt het een zoektocht langs ROC s, hogescholen en universiteiten. Ook studiemarkten zijn een prima optie om het aanbod te overzien en om een oriënterend gesprek met daar aanwezige voorlichters te voeren. Het is soms moeilijk kiezen en verschillende vragen moeten beantwoord worden. Welke opleiding is de beste en waar moet je dan naartoe? Elke leerling moet zijn of haar eigen plannen maken. Een goed gesprek met ouders, vrienden of met een van de decanen kan helpen bij het keuzeproces. Het decanaat ontvangt vaak affiches van de verschillende vervolgopleidingen, die vervolgens op het prikbord in de gang bij de decanenkamer worden opgehangen. Zo kan iedereen zien welke voorlichtingen waar worden gehouden. Open dagen zijn geschikt om een eerste indruk op te doen van een eventuele vervolgopleiding. Meeloopdagen zijn dagen waarop de toekomstige student een dag(deel) mee mag draaien in een opleiding. Dit levert een kijkje achter de schermen op en geeft meestal meer zicht op wat de studie werkelijk inhoudt. In overleg met de decanen kan voor het bezoeken van open- of meeloopdagen vrijaf gegeven worden wanneer deze activiteiten alleen maar op een doordeweekse dag plaatsvinden Wij, de decanen, raden onze leerlingen en hun ouders aan om verschillende voorlichtingsactiviteiten te bezoeken. Eigen indrukken zijn immers de beste leidraad en kijken op locatie geeft meestal een goede indruk van wat de vervolgopleiding te bieden heeft Clasien Lever-de Vries - Helma Hooijer-Kruijsen - Léon van Neer - 3

4 HAVO AANPASSINGEN SCHOOLGEBOUW Deze week zijn er rapportvergaderingen en vrijdag krijgen de leerlingen hun rapport dan wel cijferlijst mee. We rekenen natuurlijk op mooie cijfers, maar een beetje spannend is het rapport toch altijd wel voor alle betrokkenen. En ook al kan iedereen de cijfers continu volgen, een papieren rapport blijft speciaal. Er wordt van alle kanten hard gewerkt om goede resultaten te verkrijgen en daarnaast ook nog een prettige leeromgeving te scheppen. In het kader van de resultaten is de voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers van 3 havo op donderdag 17 november natuurlijk van groot belang en de decanen rekenen dan ook op een grote opkomst. Verder zijn er op 23 en 24 november 10-minuten avonden, ouders/verzorgers kunnen dan met docenten de vorderingen van hun kind bespreken. Om ons schoolgebouw een functioneel en prettig geheel te maken, voor zover het dat al niet was, zijn de laatste tijd een aantal ruimtes aangepast of is er werk in uitvoering. De aula heeft nieuwe meubels gekregen en daarnaast komen er nog een nieuw plafond, verlichting, gordijnen en ruimte-verdelers. Lokaal 020, de studieruimte, wordt omgezet in een nieuwe pauzeruimte met een geheel nieuwe inrichting. De studieruimte wordt op een andere plaats in school opnieuw ingericht. Verder is lokaal 107 verbouwd en zijn er nieuwe meubels en computers geplaatst, zodat we nu beschikken over een computerlokaal met 75 plaatsen voor leerlingen. De leerlingenraad en de leerlingenvereniging krijgen samen de beschikking over een eigen vergaderruimte. De meeste van deze plannen worden nog voor de Open Dag van 20 januari uitgevoerd. Voor het nieuwe kalenderjaar worden op dit moment plannen gemaakt om het werk voort te zetten. Met name het deel van de school bij de leerlingeningang is aan een opknapbeurt toe. Afbeelding: impressie van lokaal 020 Op het vlak van de prettige leeromgeving maar daarnaast ook dat van de resultaten, liggen diverse buitenschoolse activiteiten die de afgelopen periode en in de komende weken georganiseerd zijn of worden. Ik noem bijvoorbeeld de excursie naar het Oorlogs- en verzetsmuseum voor klas 3 havo en het stage bij de Margrietfair voor een aantal filmkundeleerlingen uit 4 havo. Het havoteam werkt intussen onverdroten verder aan verbetering van de manier van werken. Want hoewel er op zich geen bijzondere problemen zijn in dit verband, is stilstaan tegenwoordig hetzelfde als achteruitgang. Al was het maar omdat de veranderingen in de wet- en regelgeving steeds vragen om aanpassing van de manier van werken. Er wordt o.a. gewerkt aan het verbeteren van de beschikbaarheid van vakplanners op intranet en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de didaktiek en het omgaan met huiswerk in de les. Jan Lucas Swint, teamleider havo Jan Lucas Swint, coördinator gebouwbeheer 4

5 VWO Nieuws van het vwo Veel leerlingen ervaren de overstap van de onderbouw naar klas 4vwo als een grote stap. Dit is de reden dat we de afgelopen jaren binnen het vwo-team bespraken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de lesstof van onder- en bovenbouw goed op elkaar aansluiten en dat leerlingen bij deze overgang goed geïnformeerd, voorbereid en begeleid worden. Dit jaar zijn we hierover met leerlingen uit klas 4 vwo in gesprek gegaan en op 1 december zullen enkele ouders van vierdeklassers hun ervaringen met ons delen in een klankbordgroepbijeenkomst over dit onderwerp. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn (16.00 tot uiterlijk uur), dan bent u van harte welkom. Graag tevoren bij mij opgeven. Inmiddels is ook de samenwerking met enkele basisscholen, die zich bezig houden met onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen, versterkt. Docenten van onze school en van de Leonardoklassen van de Prinsenakker in Bennekom en de Lettertuin te Ede hebben met elkaar contact gelegd en afspraken gemaakt. Dit jaar zullen leerlingen van genoemde basisscholen het Pallas Athene College bezoeken voor een scienceproject en zullen dezelfde leerlingen samen met leerlingen uit klas 1 vwo Sprint werken aan een Aardrijkskundeproject. Niet alleen de leerlingen leren hiervan. Ook de docenten leren van elkaar hoe we talentvolle leerlingen optimaal kunnen uitdagen. Vooruitlopend op de uitkomsten van deze gesprekken hebben we dit schooljaar al een wijziging ingevoerd. Omdat we merkten dat klassikale mentorlessen in klas 4 vwo niet veel nut hebben en de leerlingen wel baat hebben bij een wekelijks moment waarop langer aan huiswerk gewerkt kan worden, bieden we dit jaar de leerlingen niet wekelijks een mentorles aan, maar een half jaar lang een blokuur huiswerktijd. Leerlingen hebben hiervoor de keuze uit meerdere momenten. Tijdens zo n blokuur werken ze in een klein groepje onder leiding van een student aan huiswerk of aan speciale opdrachten voor Engels. Als begaafdheidsprofielschool is het Pallas Athene College al langere tijd actief in het opzetten van onderwijstrajecten voor leerlingen die meer kunnen en meer willen. Een zo n onderwijstraject is de Junior Academie voor getalenteerde leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs. Dit jaar zijn we vanwege de wederom grote belangstelling met drie in plaats van twee groepen leerlingen gestart. Uit de klankbordgroep van Junior-Academieouders van het afgelopen schooljaar hebben we veel informatie en tips gekregen. Hiermee hebben we de organisatie op enkele punten kunnen verbeteren. Van de 47 ouders die dit jaar bijeenkwamen voor de klankbordbijeenkomst hebben we dan ook uitsluitend positieve reacties ontvangen: de leerlingen vonden het erg leuk om met de pittige opdrachten aan de slag te gaan. Voor veel leerlingen was de Junior Academie zelfs het hoogtepunt van de schoolweek! De Junior-Academie-leerlingen zijn eerst tien weken bezig met populatiebiologie en erfelijkheidsleer en duiken vervolgens tien weken in de geschiedenis van jeugdliteratuur. Beide lesperiodes worden afgesloten met een eindonderzoek/opdracht en een presentatie. Een groep leerlingen uit mavo, havo, vwo en de brugklas heeft zich op vrijdag 28 oktober actief ingezet voor de gemeente Ede. Medewerkers van de gemeente hadden leerlingen van diverse scholen gevraagd mee te denken hoe onze stad er in 2025 uit zou kunnen zien. Welke plekken moeten verbeterd worden, wat mag blijven, wat moet er nodig bij komen? De Pallasleerlingen ontwierpen een prachtig park met terrasjes en plekken voor muziekoptredens. Een soort doorlopend Lowlands, meneer, zoals één van onze leerlingen het toelichtte. Inmiddels hebben we een bedankbrief van de gemeente ontvangen waarin de inzet, het enthousiasme en de ideeën van onze leerlingen geprezen werden. Peter van Dijk teamleider vwo en conrector. 5

6 Op naar een Nylon-record bij scheikunde! In klas 6 vwo leren de leerlingen alles over kunststoffen. Natuurlijk moet je zo n kunststof ook een keer zelf maken. Hierbij hebben de leerlingen hun best gedaan een zo lang mogelijke nylondraad te trekken. Ze hebben het dusdanig goed aangepakt dat de draad te groot was voor het eigen lokaal en er uitgeweken moest worden naar het naastgelegen lokaal, waar de vijfdeklassers op dat moment les in Scheikunde volgden. Een mooi voorbeeld én de ultime uitdaging voor hen om volgend jaar een nog langere draad te fabriceren. Peter van Dijk teamleider vwo en conrector. Cursus snellezen Herkent u een van de volgende situaties? U leest een boek en onderaan de bladzijde realiseert u zich dat u niet precies meer weet wat u gelezen hebt! Tijdens het lezen kunt u uw aandacht er niet bij houden, u wordt regelmatig afgeleid. U springt regelmatig terug omdat u het idee hebt de woorden ervoor niet begrepen te hebben, of zelfs dat u het idee hebt ze niet gelezen te hebben! Tijdens het lezen in een boek krijgt u het gevoel dat u geen totaaloverzicht meer hebt van het boek. Kortom, u hebt het idee dat uw leesvaardigheden een verbetering kunnen gebruiken! Dan is het nu tijd om een training snellezen te volgen en zult u ervaren dat uw leessnelheid al tijdens de training verdubbeld wordt, mét minimaal gelijkblijvend of zelfs verhoogd begripsniveau! Op 1 december geven wij tussen 19:30 uur en 22:00 uur een cursus snellezen voor alle belangstellenden, leerlingen en ouders. U kunt zich opgeven bij Kosten zijn er niet aan verbonden. Er is plaats voor maximaal 30 personen, leerlingen hebben voorrang op ouders. 6

7 Nieuwe gezichten Mijn naam is Marlou Overkamp, ik ben 22 jaar en ik ben afkomstig uit Groenlo, een klein plaatsje in de Achterhoek. Ik heb gestudeerd voor docent Nederlands in Nijmegen aan de HAN en mijn baan op het Pallas Athene College is mijn eerste echte baan. De reden waarom ik hier werk (80 km van mijn woonplaats af) is heel simpel: er is geen werk dichterbij. Maar geluk bij ongeluk: ik ben terecht gekomen op een ontzettend leuke school waar ik het zeker naar mijn zin heb! Ik geef les aan 7 klassen, variërend van mavo tot vwo, klas 1, 2 en 3; ontzettend veel afwisseling dus. Een deel van mijn baan is het vervangen van een collega die met zwangerschapsverlof is, dus een paar klassen zal ik moeten ik afstaan aan mevrouw Foekens na de kerstvakantie. In mijn vrije tijd doe ik typische Achterhoekse dingen: paardrijden (met mijn eigen Black Beauty) en boswandelingen maken met de hond (Alaskan Malamute). Na een mooi, doch fris najaar weekend schoot mij opeens te binnen, dat ik nog een stukje zou schrijven. Bij deze dan. Ik ben 48, getrouwd en heb een dochter van 4. Lang geleden heb ik Frans gestudeerd aan de VU in Amsterdam. Via een baantje bij de Lerarenopleiding van de VU ben ik uiteindelijk in het onderwijs beland. Na elf jaar hield ik het op de school waar ik toen werkte voor gezien en ben toen iets heel anders gaan doen: het notariaat. Nadat het kantoor waar ik werkte zo goed als failliet ging, ben ik weer terug het onderwijs in gegaan. Nu alleen geen Frans, maar Engels, waar ik een opleiding voor volg aan de HU. Vierjarigen en een studie kosten veel tijd, waardoor er voor hobby s weinig overblijft. Het enige wat ik regelmatig doe, is cardiofitness en hardlopen, maar zou dat nog meer willen doen. Motorrijden, een andere hobby, staat op een laag pitje. Mijn Suzuki is momenteel alleen transportmiddel als ik naar de HU ga. Well folks, that s all for today! Na vijf jaar lang als universitair docent op de universiteit voor Humanistiek in Utrecht te hebben gewerkt, ben ik weer teruggekeerd naar mijn oude stek op de middelbare school. Ik combineer nu mijn baan op de universiteit met mijn baan op het Pallas Athene College. Ik ben geen groentje in de middelbare schoolwereld. Tussen 2002 en 2007 heb ik op verschillende middelbare scholen in Amsterdam, Bergen en in mijn huidige woonplaats Nijmegen lesgegeven in de vakken geschiedenis en maatschappijleer. Maar mijn droom is altijd geweest om in mijn eigenlijke vak filosofie te doceren. Dat was nooit mogelijk, maar nu deed die kans zich voor toen ik een half jaar geleden een advertentie zag voor een kleine vacature in filosofie-onderwijs op het Pallas Athene College. Die kans wilde ik niet voorbij laten gaan. Ondertussen heb ik wel mijn baan als universitair docent aangehouden. Dus ik switch nu tussen het Pallas College en de Universiteit voor Humanistiek. Ik vind het ongelooflijk spannend om te proberen onze leerlingen voor de filosofie warm te maken. Dat is moeilijker dan ik van tevoren dacht, want ik voel onder de leerlingen een zekere terughoudendheid om te zeggen wat zij denken. Ik wil de discussiesfeer verlevendigen en ik weet dat ik hierin niet alleen sta, want ik bespeur veel idealisme en bevlogenheid onder mijn collega-docenten. Het is heerlijk om in de docentenkamer met collega s te praten over datgene wat ons allemaal bezighoudt: onderwijs. Hoe kunnen wij onze leerlingen voor ons vak enthousiast maken? Ik hoop dat ik de tijd krijg om hier mijn draai te vinden, want het is iedere dag wennen. Het is in mijn droom om in de toekomst samen met leerlingen de nacht van de filosofie te organiseren. Dat moet een spektakelstuk worden, maar zo ver is het nog niet. Ik moet eerst nog settelen en bouwen. Ondertussen geniet ik thuis van mijn vrouw en twee dochters (Sara 3 jaar en Anna 5 jaar). Martien Schreurs Fred Jansonius 7

8 Van de Ouderraad Algemene ouderavond Graag breng ik u onze Algemene ouderavond op dinsdag 22 november onder de aandacht. Inmiddels heeft u de uitnodigingsbrief hiervoor ontvangen via de post. De avond heeft als thema UW KIND ONLINE. Het is voor veel ouders lastig om alle nieuwe media te volgen en de digitale wereld van jongeren te begrijpen. Daarom hebben we Freek Zwanenberg van Stichting Mijn Kind Online uitgenodigd die een interactieve en prikkelende presentatie gaat geven over het hedendaagse internetgebruik van kinderen. Wij hopen u 22 november om uur te mogen verwelkomen! Namens de ouderraad Steffie Gomez Algemene Ouderavond 22 november 2011 thema: uw kind online, hoe gaat ú daar mee om? nadere informatie volgt 8

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

PA-NIEUWS. Van de rector

PA-NIEUWS. Van de rector jaargang 2010-2011 nummer 5-11 april 2011 Van de rector Communicatie Deze PA-nieuws ontvangt u samen met het rapport van uw kind of kinderen. Ik hoop dat u tevreden bent over hun prestaties. De laatste

Nadere informatie

AMBITIES EN VERWACHTINGEN

AMBITIES EN VERWACHTINGEN 13 14 Informatiebulletin 1 GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO EN BEROEPSGERICHT ONDERWIJS AMBITIES EN VERWACHTINGEN De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer even achter ons en we zijn begonnen in een

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

PA-NIEUWS. Van de rector

PA-NIEUWS. Van de rector PA-NIEUWS Nieuwsbrief van het Pallas Athene College voor ouders en leerlingen jaargang 2010-2011 - nummer 3-28 januari 2011 redactie: pa-nieuws@pallasathenecollege.nl Van de rector Open Dag We kijken terug

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl

CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@hetstreek.nl Informatiebulletin voor leerlingen en ouders STREEK NIEUWS CSG Het Streek Bovenbuurtweg 1, 6717 XA Ede tel.: 0318 632 505 loc.bbw@ IN DIT NUMMER O.A.: MAATWERK VOOR LEERLINGEN ACTIEF IN VERZORGINGSHUIS

Nadere informatie

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT

PROMOTIE BLIJFT ACTUEEL! NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE ICHTHUS COLLEGE - TALENT PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.7 najaar 2009 NIEUWS PROMOTIE DIGITAAL STAP VOOR STAP MET UURWERK, ZO DOET DE AMBELT DAT GRATIS ACTUELE LESBRIEF DE KREDIETCRISIS ICHTHUS

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

SCHOOLBAAN. magazine. lanceert. onderwijs. vertellen. sterke nadruk op. schoolbaan pakkend. eigen app. hoort bij het vak.

SCHOOLBAAN. magazine. lanceert. onderwijs. vertellen. sterke nadruk op. schoolbaan pakkend. eigen app. hoort bij het vak. SCHOOLBAAN magazine Jaargang 5 nummer 10 2013 sterke nadruk op onderwijs schoolbaan pakkend vertellen hoort bij het vak lanceert eigen app het talent Een keeper mag geen fouten maken 2 Kas Vaneman (14)

Nadere informatie

Interconfessionele Scholengemeenschap

Interconfessionele Scholengemeenschap Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 2 jaargang 8 2007 Onder andere Tijd voor onderwijs 2 Interview nieuwe docenten 4 De Ronde Tafel 7 Het webteam 8 Lesuitval 10 Mededelingen

Nadere informatie

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo

Brugklasgids. Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Brugklasgids Karel de Grote College school voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vmbo-t - havo - vwo Welkom! Hoi! Leuk dat je wat meer wilt weten over het KGC. Deze gids is er speciaal voor jou. Als je

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Agenda 2. Ten geleide 4. Uit de afdelingen 5. De Bacchanten 20. Afscheid collega s 24. Ouderklankbordgroep 26. Van de decanen 29.

Agenda 2. Ten geleide 4. Uit de afdelingen 5. De Bacchanten 20. Afscheid collega s 24. Ouderklankbordgroep 26. Van de decanen 29. Ouderinfo 1 Inhoudsopgave Agenda 2 Ten geleide 4 Uit de afdelingen 5 De Bacchanten 20 Afscheid collega s 24 Ouderklankbordgroep 26 Van de decanen 29 Personalia 33 Uit de krant 34 Overige wetenswaardigheden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014

Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Nieuwsbrief 2 5 maart 2014 Inhoud voorwoord algemeen klas 1 mavo 2, 3 en 4 havo 2 en 3 vwo 2 en 3 havo 4 en 5 vwo 4, 5 en 6 tvwo-afdeling Voorwoord Beste ouders, verzorgers, Half januari rolde een publiciteitsgolfje

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING.

Stedelijk Gymnasium Arnhem REDACTIONEEL RECTORIS IN DEZE ABACUS. Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS IN BEWEGING. ABACUS SGA Stedelijk Gymnasium Arnhem Jaargang 2008-2009, oktober 2008 VAN OUDERS VOOR OUDERS REDACTIONEEL mogelijkheid in schoolteams te hockeyen en te roeien. Of er leerlingen dan wel docenten van het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2013-2014 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) JUNIORCOLLEGE vmbo, leerjaar 1 en 2 havo / atheneum / gymnasium,

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie