Wietcriminaliteit Tilburg uit. Een stevig beleid en een einde aan de hypocriete praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wietcriminaliteit Tilburg uit. Een stevig beleid en een einde aan de hypocriete praktijk"

Transcriptie

1 Wietcriminaliteit Tilburg uit Een stevig beleid en een einde aan de hypocriete praktijk Nota van de VVD gemeenteraadsfractie Tilburg 12 maart 2007

2 Voorwoord Tientallen branden als gevolg van illegale plantages, vuurwapenbezit, illegale lozingen pesticiden, normvervaging, verloedering, toename gevoel van onveiligheid, stankoverlast en 80 per jaar per huishouden aan gestolen stroom. Zomaar een paar gevolgen van de illegale wietteelt in Tilburg. Reden genoeg voor de gemeenteraadsfractie van de VVD om haar standpunt hierover uit te werken in deze nota. Deze nota concentreert zich op de aanpak van de illegale wietteelt om de hierboven genoemde problemen op te lossen. Zij concentreert zich niet op de problemen die wiet veroorzaakt voor de gebruikers die hun wiet (legaal) kopen in coffeeshops. Wietgebruik, vooral onder jongeren, ziet de VVD echter wél als een groot probleem. De discussie over de wijze van bevoorrading aan de achterdeur is niet zichtbaar voor de gebruikers - en kan daardoor niet van invloed kan zijn op het gebruik. Toch blijken deze onderwerpen zich in discussies lastig te laten ontkoppelen. Vandaar dat de VVD er voor gekozen heeft haar standpunt over wietgebruik op hoofdlijnen in het eerste hoofdstuk weer te geven. Deze nota heeft als doel om het beleid zowel landelijk als in Tilburg aangepast te krijgen. Aan de hand van de nota zullen wij zowel in de lokale als de landelijke politiek bij zowel coalitie- als oppositiepartijen draagvlak proberen te verwerven voor de actiepunten. Wij danken al die personen die ons de afgelopen jaren informatie hebben verstrekt over de wereld van de wietcriminaliteit. In het bijzonder danken wij het district Tilburg van de politie Midden en West Brabant voor de gesprekken en de gastvrije ontvangst waarbij zij hun werk hebben laten zien én de problemen waarmee zij in de dagelijkse praktijk geconfronteerd worden. Joost Möller Fractievoorzitter VVD Tilburg 12 maart 2007 Waar in deze nota wordt gesproken over de VVD wordt bedoeld de gemeenteraadsfractie van de VVD Tilburg. Wietcriminaliteit Tilburg uit. Nota van de VVD gemeenteraadsfractie Tilburg. 12 maart 2007 pagina 1

3 Samenvatting Het gebruik van softdrugs (m.n. wiet) en de verkoop ervan in coffeeshops wordt in Nederland gedoogd. De teelt ervan is echter verboden, evenals de verkoop aan coffeeshops. Deze merkwaardige spagaat in de wet- en regelgeving getuigt van een behoorlijke hypocrisie: de overheid laat verkoop toe en creëert daarmee willens en wetens een situatie dat teelt wel moét plaatsvinden, die dan door de overheid op haar beurt weer moet worden bestreden. Het productieproces van wiet is relatief eenvoudig en de benodigde middelen en materialen hiervoor zijn volstrekt vrij verkrijgbaar. De kans dat een wietplantage wordt opgerold is erg klein (ongeveer één keer in de zes jaar); de straffen zijn relatief licht in relatie tot de mogelijke opbrengsten. Dit gegeven heeft geresulteerd in een situatie waarin in Tilburg naar schatting zo n 1500 illegale wietplantages bestaan. Vaak zijn dit zolderkamers van burgers (m.n. de sociaal zwakkeren) die de verleiding van gemakkelijk geld niet kunnen weerstaan, daartoe vaak aangezet door criminele organisaties die alles eromheen regelen. Zo wordt o.a. de benodigde stroom voor de plantage illegaal afgetapt vóór de stroommeter waardoor direct gevaar bestaat voor de omgeving (brand, schade van gestolen stroom ). De VVD acht het legale gebruik van wiet als genotmiddel passend binnen haar liberale uitgangspunt, mits dit geen overlast veroorzaakt voor anderen. Het terugdringen van het gebruik en/of misbruik van wiet lijkt haar zinvol om verder uit te werken, in analogie met de aanpak van het gebruik van tabak. De criminaliteit rond de teelt van wiet vindt de VVD echter een complex probleem met maatschappelijk verstrekkende gevolgen. Dit complexe probleem vraagt naar mening van de VVD om een onorthodoxe oplossing. De VVD gelooft daarbij sterk in de koppeling van repressie enerzijds en gereguleerde aanvoer anderzijds. Voor een succesvolle repressie ontbreekt momenteel op een aantal vlakken de wettelijke basis; voor een gereguleerde aanvoer eveneens. Toch zijn beide zaken essentieel om de problemen in Tilburg te kunnen oplossen. Daarom wil de VVD dat de gemeente op beide vlakken een duidelijke voortrekkersrol neemt. De VVD vindt dat de gemeente daarin de volgende actiepunten dient te nemen: Informatieverstrekking aan private verhuurders over de tekst van het artikel in huurovereenkomsten die het mogelijk maakt om huurders het huis uit te krijgen nadat gebleken is dat zij een hennepplantage hebben Organiseren van een expertmeeting om te komen tot een pakket maatregelen wat huizenbezitters die in hun koopwoning een hennepkwekerij hebben in vergelijkbare mate treft als huurders worden getroffen Afsluiten convenant tussen gemeente, makelaars, justitie, notarissen, banken en taxateurs naar Rotterdams model om spookaankopen van huizen voor wietplantages te voorkomen Bestrijden spookhuurders door het controleren van adressen waar niemand staat ingeschreven Uitvoeren van thermische metingen vanuit de lucht Plaatsen van tussenmeters op het hoofdelektriciteitsnet Zorgen dat er per jaar beschikbaar komt voor de kosten van het verdubbelen van het aantal op te ruimen hennepplantages Lobby richting landelijke overheid om growshops op termijn wettelijk te verbieden Opnemen bepaling in APV die het vervoer verbiedt van spullen die typisch nodig zijn voor het opzetten van een hennepkwekerij Growshops vergunningplichtig maken zodat BIBOB mogelijk wordt Realiseren van een goed systeem van gereguleerde aanvoer van wiet, bijvoorbeeld door gemeentelijke wietteelt. Wietcriminaliteit Tilburg uit. Nota van de VVD gemeenteraadsfractie Tilburg. 12 maart 2007 pagina 2

4 Hoofdstuk 1. Gebruik- en verkoop van wiet Verkoop cannabis in coffeeshops: verbieden of toestaan? Het verbieden van drugs en een streng repressief optreden heeft nog in geen enkel land geleid tot het structureel terugdringen van gebruik en criminele bijeffecten. Ook de drooglegging in de VS met alcohol (indien alcohol naar de huidige normen zou worden gekwalificeerd zou het zelfs een harddrug zijn) tussen 1920 en 1933 bevestigt dit. Het enige effect was dat de handel er omheen in de criminele sfeer terecht kwam met alle onaangename bijwerkingen daarvan. Landen die vergelijkbaar zijn met Nederland en waar de verkoop van drugs wél verboden is, hebben niet significant méér of minder gebruikers. In de VS bijvoorbeeld heeft 11% van de bevolking het laatste jaar cannabis gebruikt. In Australië, ook een land waar cannabis verboden is, was dit zelfs 13%; in Nederland 6%. Voordeel van legale verkoop is dat je beter in staat bent de overlast te beperken, dat er een beter toezicht mogelijk is op verkoop aan jeugdigen en dat de winsten van de verkoop niet onbelast verdwijnen in de zakken van de handelaren. Voor het principiële argument dat de overheid het gebruik van voor mensen schadelijke middelen moet afremmen en zeker niet moet faciliteren is de VVD zeker gevoelig. In de afweging tussen deze principiële benadering en de praktische benadering kiest de VVD er echter voor om dát te doen waar de overlast en de gevolgen zoveel mogelijk beperkt zijn. Ook ons liberale uitgangspunt leidt tot de keuze om niet te verbieden. Een meerderheid van de wietrokers wordt in zijn maatschappelijk functioneren niet belemmerd, veroorzaakt geen overlast en loopt slechts (zeer) geringe gezondheidsrisico s. Wietgebruik De VVD maakt zich wél grote zorgen om het wietgebruik. Het toegenomen THC 1 gehalte heeft de gevolgen van het roken van wiet sterk beïnvloed. De term softdrug doet vermoeden dat de effecten wel meevallen. Schooluitval van blowende jongeren is aan de orde van de dag. Ook op straat is een joint op meters afstand te ruiken. Dit geeft anderen een onveilig en vervelend gevoel. Ook geur kan aan verloedering bijdragen. Softdruggebruik in combinatie met autorijden zorgt jaarlijks voor vele slachtoffers. Het geld dat nodig is voor het kopen van softdrugs is niet zelden verkregen uit crimineel gedrag. Verslaving heeft een negatief effect op het krijgen of houden van werk met alle gevolgen die daar weer mee samenhangen. Echter, een meerderheid van de gebruikers gebruikt wiet als genotmiddel zonder dat dit tot problemen leidt. Vanuit het liberale uitgangspunt van de VVD moet iedereen zelf kunnen bepalen wat hij doet zolang hij geen overlast voor anderen veroorzaakt. Het terugdringen van wietgebruik moet verder worden uitgewerkt. De houding van de overheid ten aanzien van wietgebruik staat echter in schril contrast met de houding tegenover het roken van tabak. Het antirook beleid lijkt effect te sorteren. Het aantal rokers daalt namelijk al jaren. Het beleid daarin wordt gekenmerkt door voorlichting, ontmoediging, beperking van het aantal plaatsen waar gerookt mag worden en het sterk verhogen van de prijzen. Als we dan vervolgens écht iets willen doen aan het terugdringen van het gebruik van softdrugs denkt de VVD dat dit het beste kan gebeuren op een wijze analoog aan de aanpak van het roken van tabak. Natuurlijk moet deze methode op nuances worden aangepast aan de specifieke situatie van cannabis maar de basis moet dezelfde zijn. Het toepassen van een prijsbeleid door het opleggen van accijnzen is nu niet mogelijk omdat er geen accijns zit op wiet. Sterker nog; over de wiet wordt niet eens BTW betaald! 1 THC is de werkzame stof in Cannabis Wietcriminaliteit Tilburg uit. Nota van de VVD gemeenteraadsfractie Tilburg. 12 maart 2007 pagina 3

5 Hoofdstuk 2 Illegale wietteelt Een hennepkwekerij Een professionele kwekerij heeft in ieder geval de volgende voorzieningen nodig: een aantal bakken waarin de hennepplanten staan, een aantal assimilatielampen (per 10 planten ongeveer één lamp) van gemiddeld 500 watt bevestigd in verlichtingsarmaturen, die weer zijn aangesloten op zogenaamde voorschakelapparaten (transformatoren), een reservoir gevuld met water voorzien van een dompelpomp ten behoeve van het voedings- en bevochtigingsysteem, een of meerdere ventilatoren om de lucht tussen de planten te bewegen, elektrische kachels en een afzuiginstallatie met koolstoffilters. Dat laatste is van belang voor het (reukloos) afvoeren van de vochtige lucht. Op het waterreservoir is dan een verdeelsysteem aangesloten van diverse slangen die door de kwekerij worden geleid met voor elke plant een aansluiting (de zgn. druppelaar). De voorschakelapparaten zijn op hun beurt (via wandcontactdozen) aangesloten op een verdeelbord dat tenslotte is aangesloten op de, in de woning aanwezige, elektrische installatie. Dit aansluiten gebeurt meestal (illegaal) vóór de verbruiksmeter. De groeicyclus van hennepplanten is 10 tot 12 weken wanneer de planten dagelijks een groot aantal uren (10 tot 15 uur) via de lampen worden belicht. Het kweken van hennepplanten gaat gepaard met een wat weeïge geur die overgaat in een zeer penetrante geur tegen de tijd dat de hennepplant volwassen is. Om deze stankoverlast voor omwonenden te verbergen, worden (doorgaans goed functionerende) ventilatiesystemen gebruikt. Als de plant volwassen is (de plant is dan 1 à 1,5 meter hoog en ongeveer 50 centimeter breed), wordt er geoogst. Van een plant worden alleen de toppen geoogst. Aangenomen wordt dat gemiddeld per plant een opbrengst mogelijk is van 22 gram hennep. De inkoopprijs (voor de coffeeshops) is als gevolg van de strengere aanpak en vergroting van de gevolgen in korte tijd gestegen van 2,50 naar 3,50 per gram; de verkoopprijs aan de consument ligt rond 6,50 per gram. Een kwekerij van 150 planten (die gemakkelijk in een kamer of op de zolder van een woning kan worden gehouden) levert zodoende per oogst een bedrag op van ongeveer Daarop komt in mindering het bedrag van de investering, zijnde de aanschafkosten van de stekjes en (voor de eerste oogst) de aanschafkosten van de inventaris. Als de elektriciteit vóór de meter wordt afgetapt (wat vrijwel altijd het geval is), zullen er verder weinig overige kosten zijn. Enkele oogsten per jaar leveren zodoende een aardige winst op. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat hennepkwekerijen veelal door criminele organisaties beheerd worden die huurders benaderen om een kamer of de zolder af te staan om een dergelijke kwekerij op te zetten. De huurder, die met de installatie dan wel exploitatie verder niets van doen heeft, krijgt daarvoor een vast bedrag per oogst (veelal ongeveer 10 a 15 per plant per oogst). Probleem van criminele wietteelt De teelt van hennep is qua problematiek van een geheel andere orde dan het wietgebruik. Zowel de soort overlast als de maatschappelijke effecten zijn anders. Was de wietteelt aanvankelijk nog een uit de hand gelopen hobby van een losgeslagen jaren 70-hippie, tegenwoordig heeft de georganiseerde criminaliteit de thuisteelt steeds meer in de greep. De gevolgen voor de openbare orde en de maatschappelijke kosten zijn enorm. Ieder Tilburgs huishouden betaalt ieder jaar indirect alleen al 80 2 voor de gestolen stroom. Om nog maar niet te spreken over allerlei andere kosten die natuurlijk indirect óók door alle Tilburgers worden betaald, zoals de inzet van politie en justitie. Een tiental branden als gevolg van illegale plantages (kortsluiting), vuurwapenbezit en schietpartijen, normvervaging, stankoverlast, verloedering, lozingen van pesticiden op het riool, schade aan woningen en toegenomen gevoel van onveiligheid kwekerijen * 15 lampen * 12 uur * 365 dagen * 0,5 KWatt * 0,1667 / huishoudens Wietcriminaliteit Tilburg uit. Nota van de VVD gemeenteraadsfractie Tilburg. 12 maart 2007 pagina 4

6 Aantal plantages in Tilburg Het aantal wietplantages in Tilburg is uiteraard niet precies bekend. Er zijn echter diverse methoden om een schatting te doen. Al deze schattingen komen ongeveer op hetzelfde aantal plantages uit. Allereerst is er de Rotterdamse rekenmethode. Deze methode heeft als basis het aantal growshops dat zich in een stad bevindt. Op basis van de Rotterdamse rekenmethode zou Tilburg ongeveer 1700 wietplantages hebben. Een andere manier is om het te berekenen door de gegevens te combineren van per ongeluk aangetroffen plantages, en te bepalen hoeveel van die plantages op de lijst staan van bij de politie gemelde plantages. Op deze lijst stonden vorig jaar 300 adressen met mogelijk een plantage. Uit de praktijk bleek dat op 80% van die locaties ook daadwerkelijk een plantage zat. Op de lijst stonden dus 240 daadwerkelijke plantages. In die tijd werden 11 plantages bij toeval ontdekt, bijvoorbeeld na een brand of bij waterschade. Van die 11 plantages stonden er 2 op de lijst van 300. Extrapolatie betekent dat er zich in Tilburg 1320 plantages zouden bevinden. Schattingen van politie en mensen uit de branche lopen uiteen van 1000 tot 2000 plantages. In deze nota zullen wij uitgaan van 1500 plantages in Tilburg. Vanwege het feit dat alle indicatoren consistent zijn met elkaar is de schatting naar mening van de VVD voldoende betrouwbaar voor deze beleidsnota. Gevolgen van betrapt worden De gevolgen voor de exploitant van een plantage die wordt opgerold bestaat uit diverse delen: Stroom Het stroombedrijf vordert de gestolen stroom terug maar slechts voor het aantal oogsten dat bewezen kan worden. Meestal is dat hooguit één oogst en niet zelden is het zelfs niet eens te bewijzen dát er al een keer geoogst is. Bij het opruimen van de plantage wordt de stroom voor het gehele huis afgesloten. De stroom wordt pas weer aangesloten als de rekening voor de gestolen stroom is voldaan. Ook de afsluit- en aansluitkosten worden in rekening gebracht. Bijstandsuitkering In het geval dat er sprake is van een bijstandsuitkering kan de uitkering (deels) worden teruggevorderd. Inrichting plantage Alle lampen, transformatoren en planten worden in beslag genomen en vernietigd. De kosten voor de eerste inrichting en aanleg van een plantage van 150 planten bedragen ongeveer Justitiële straf Er wordt zelden een gevangenisstraf opgelegd aan de daders. Zeker voor de mensen die voor het eerst worden gepakt blijft het bij een werkstraf en/of een boete. Huisuitzetting Met de woningbouwverenigingen is een akkoord gesloten dat de huurovereenkomst wordt beëindigd als mensen een wietplantage in huis hebben. Bij de rechter houdt deze maatregel stand. Ook bij huurders die via de vrije markt huren kan de huurovereenkomst worden beëindigd mits dit in de huurovereenkomst goed is geregeld. In de praktijk gebeurt dit nog niet. Informatieverstrekking aan private verhuurders over de tekst van het artikel in huurovereenkomsten die het mogelijk maakt om huurders het huis uit te krijgen nadat gebleken is dat zij een hennepplantage hebben. Voor mensen met een koopwoning en huurders die in werkelijkheid niet in het huurpand gaan wonen, geldt huisuitzetting echter niet als extra nadelig gevolg. Organiseren van een expertmeeting om te komen tot een pakket maatregelen wat huizenbezitters die in hun koopwoning een hennepkwekerij hebben in vergelijkbare mate treft als huurders worden getroffen. Wietcriminaliteit Tilburg uit. Nota van de VVD gemeenteraadsfractie Tilburg. 12 maart 2007 pagina 5

7 Spookkoop is één van de laatste ontwikkelingen in de wereld van hennepteelt. Met valse loonstroken en -werkgeversverklaringen worden huizen gekocht. Vaak schrijven de pandeigenaren zich helemaal niet in bij de gemeente. Soms worden deze panden daarnaast nog bewoond door illegaal in Nederland verblijvende personen. Afsluiten convenant tussen gemeente, makelaars, justitie, notarissen, banken en taxateurs naar Rotterdams model om spookaankopen van huizen voor wietplantages te voorkomen. Ook spookhuur komt voor waarbij een pand, meestal via de vrije markt, wordt gehuurd door een niet bestaande persoon of een stroman om er vervolgens een plantage te beginnen zonder dat in het pand wordt gewoond. Bestrijden spookhuurders door het controleren van adressen waar niemand staat ingeschreven. Opsporing en pakkans Jaarlijks worden er in Tilburg ongeveer 250 plantages opgerold. Er zijn 1500 plantages. Dit betekent dat de pakkans gemiddeld ééns in de zes jaar is. Omdat er 4x per jaar geoogst kan worden is de pakkans in Tilburg één op de 24 oogsten. Vorig jaar was er nog een wachtlijst van ongeveer 300 adressen waarvan signalen waren dat er zich een plantage bevond. Deze lijst wordt voornamelijk gevoed door meldingen via Meld Misdaad Anoniem. Uitsluitend één melding via MMA is voor de politie onvoldoende reden om ergens binnen te vallen. De MMA informatie moet verrijkt worden door aanvullende informatie. Dit kan zijn een warmtemeting vanuit de lucht, een bezoek van een wijkagent die gaat kijken of er van buiten aanwijzingen te vinden zijn voor een plantage, of informatie uit andere politieonderzoeken. De wachtlijst van adressen waar de politie voldoende aanwijzingen voor heeft om ook daadwerkelijk binnen te vallen bestaat momenteel nog uit 5 a 10 adressen en is dus bijna opgedroogd. Deze lijst kan het meest efficiënt worden verrijkt door warmtemetingen vanuit de lucht. Dit mag echter niet zomaar en de Officier van Justitie moet expliciet toestemming geven om dit middel in te zetten. Dit zal hij alleen geven als er aanwijzingen zijn dat er in een bepaald gebied veel plantages zijn. De toestemming zal hij vervolgens dan ook nog alleen geven voor een beperkt gebied. De VVD is van mening dat warmtemetingen voor dit doel geschikt kunnen zijn en acht een eventuele aantasting van de privacy voor dit doel acceptabel. Bovendien is ook bij een warmtemeting één enkele aanwijzing onvoldoende. Uitvoeren van thermische metingen vanuit de lucht. Ook zou het wellicht een mogelijkheid zijn om aan de hand van het elektriciteitsverbruik van een blok woningen aanwijzingen te krijgen óf er zich een plantage bevindt. Momenteel kan dit nog niet omdat tussenmeters doorgaans vele tientallen huizenblokken meten. Het extra stroomverbruik van één enkele plantage valt dan niet op. De VVD stelt voor om de mogelijkheid uit te werken om extra meters te plaatsen ter opsporing van plantages. Ook kan dan worden meegenomen of het mogelijk is om extra aanwijzingen te verkrijgen aan de hand van het specifieke verbruikspatroon: 12 uur veel verbruik, 12 uur geen verbruik. Plaatsen van tussenmeters op het hoofdelektriciteitsnet. Extra kosten bij verdubbeling aantal opgerolde plantages Het verhogen van de pakkans is erg arbeidsintensief. Het vereist extra personele inzet van gemeente, BAT, sleutelmaker, Essent maar vooral van de politie. Een verdubbeling van het aantal op te rollen plantages brengt de volgende extra personele inzet met zich mee: Wietcriminaliteit Tilburg uit. Nota van de VVD gemeenteraadsfractie Tilburg. 12 maart 2007 pagina 6

8 Politie Uitvoeren van warmtemetingen vanuit de lucht Voorbereiden opruimacties (4 uur per plantage) Inzet bij daadwerkelijke oprollen (6 uur per plantage) Administratieve afhandeling van opruimacties (4 uur per plantage) Per op te rollen extra plantage is de extra politie-inzet ongeveer 20 uur. 250 plantages per jaar extra oprollen betekent een extra inzet van 5000 uur. Eén FTE politie maakt (naast training, verlof, feestdagen, ziekte etc.) jaarlijks 1250 effectieve politie-uren. Dit betekent dat 4 FTE extra nodig zijn. Er zijn 2 mogelijkheden: de politie maakt een her-prioritering van haar inzet en dat betekent dan bijvoorbeeld dat er minder uren worden ingezet voor politie-inzet in het uitgaansgebied, of op de opsporing van fietsendieven. Een discussie over deze prioriteiten acht de VVD niet gewenst in deze nota. Er is echter ook een andere mogelijkheid. De politieorganisatie heeft een vastgesteld aantal formatieplaatsen. Daar zitten bijvoorbeeld ook formatieplaatsen in van hoofdzakelijk administratieve medewerkers. Dit zijn bijvoorbeeld de mensen die het callcenter bemannen ( ). De gemeente kan die medewerkers ter beschikking stellen van de politie (of hen van de politie overnemen) waarmee de politie formatieplaatsen vrij krijgt om in te zetten voor opsporing. De kosten van 4 FTE is ongeveer per jaar Gemeente Coördinatie van gemeentelijke belangen wat betreft naleving regels Nazorg en controle, een paar weken na oprollen plantage Dit betekent 0,75 FTE extra Extra uren door woningbouwverenigingen, inzet van justitie en inzet van medewerker van Essent worden bekostigd door de instanties zelf. Ook beleidsmatig staan deze instanties los van de gemeentelijke organisatie en zijn allen blij met de extra gemeentelijke inzet. De kosten van het verdubbelen van het aantal op te rollen plantages bedraagt per jaar. Als het aantal plantages daardoor met 25% afneemt levert deze investering een besparing aan gestolen energie op van 2 miljoen! Zorgen dat er per jaar beschikbaar komt voor de kosten van het verdubbelen van het aantal op te ruimen hennepplantages. Het groene goud Het telen van wiet is een zeer lucratieve business. De opbrengsten zijn hoog, de pakkans is klein en de gevolgen zijn beperkt. Niet alle gevolgen (strafblad, werkstraf, huis uitgezet worden) zijn in geld uit te drukken. De kosten als je gepakt wordt met een gemiddelde plantage van 150 planten zijn bij benadering de volgende: in beslag genomen apparatuur en inrichtingskosten ; de naheffing van de stroom plus aan- en afsluitkosten 2.500; boete van de rechter (is lager als er ook nog een werkstraf wordt opgelegd). Het gevolg dat sommige thuistelers in een huurhuis hun huis worden uitgezet én het krijgen van een strafblad zullen we moeten stellen op een fictieve schade. Wij schatten dat deze schade door de mensen wordt beleefd als een schade van tot Voor onze berekeningen gaan we met aan de veilige kant zitten. De opbrengst van een plantage van 150 planten is zoals eerder aangegeven ongeveer per oogst. Via de formule: nettowinst per oogst = opbrengst één oogst (kans x gevolg bij oprollen) is te berekenen of de business winstgevend is. Invullen levert op: (1/24 x ) = De verwachtingswaarde is dus een winst van per oogst ofwel per jaar. De opbrengsten ( ) zijn dus ruim 9 keer hoger dan de verwachte schade van het oprollen (1/24 x = 1.250)! De term het groene goud is dan ook niet uit de lucht komen vallen! Wietcriminaliteit Tilburg uit. Nota van de VVD gemeenteraadsfractie Tilburg. 12 maart 2007 pagina 7

9 Om de wietteelt succesvol te kunnen bestrijden is het noodzakelijk om die factor 9 drastisch omlaag te brengen. Dit kan worden gedaan door de pakkans te vergroten en/of de gevolgen te vergroten. Wietverkoop in Tilburg De Tilburgse coffeeshophouders gaven tijdens het bezoek van de raadsleden aan diverse coffeeshops aan dat zij per coffeeshop ongeveer 5 kilo per week verkopen. Hiervan is tweederde wiet en eenderde hasj. Er zijn in Tilburg 13 coffeeshops. Per jaar wordt er dus ongeveer 2250 kilo wiet in de coffeeshops verkocht en ruim 1000 kilo hasj. Export van wiet De gemiddelde grootte van een plantage is 150 planten. Er kan in een plantage 4x per jaar worden geoogst. De opbrengst per plant per oogst is gemiddeld 22 gram. Een gemiddelde kwekerij oogst dus 13 kilo per jaar. Er van uitgaande dat er 1500 plantages in Tilburg zijn kan je dan berekenen dat er per jaar kilo wordt geproduceerd. Hiervan wordt 2250 kilo verkocht in de coffeeshops. Dit is 11% van de totale teelt. Tilburg is dus een echte export stad 3. Growshops De growshops blijken een belangrijke rol te vervullen in het rekruteren van mensen om een hennepplantage te beginnen. Ook blijken growshops een rol te vervullen bij de financiering van de plantages. Via ondoorzichtige constructies, niet zelden via in het buitenland gevestigde bedrijven, worden de growshops gerund. Het is natuurlijk heel bijzonder dat deze schimmige wereld formeel gezien legaal is. Met een brede grijns beweren uitbaters van growshops dat zij niet weten dat hun klanten hennep gaan kweken. Tilburg kent 17 growshops. Het is naar mening van de VVD verbazingwekkend dat growshops legaal zijn. De activiteiten die zij ontplooien zijn faciliterend voor criminele activiteiten. Een lobby richting de landelijke politiek kan bijdragen aan een landelijk verbod. Lobby richting landelijke overheid om growshops wettelijk te verbieden. In de tussentijd kunnen via de APV de activiteiten van een growshop echter flink worden bemoeilijkt. Dit kan worden gedaan door in de APV het vervoeren van artikelen ten behoeve van wietteelt te verbieden. Het vervoeren van inbrekerswerktuig is ook in de APV verboden. Dit is door de rechter in een tweetal uitspraken geaccepteerd. Dit omdat het gaat om zaken waarvan aan te nemen is - behoudens tegenbewijs - dat deze gebruikt gaan worden om een misdrijf te plegen. Het tegengaan van dit soort misdrijven ziet de rechter als een (openbare orde) belang, dat de gemeente in haar APV mag regelen. Dezelfde vraag doet zich voor ten aanzien van (voor diefstal) geprepareerde tassen. In artikel 59 APV heeft Tilburg een verbod opgenomen die bij je te hebben. Een bepaling om het vervoer te verbieden van spullen die mensen nodig hebben om een hennepkwekerij op te zetten (een misdrijf), moet daarom ook mogelijk zijn. Door het verbod te beperken tot de zaken die typisch nodig zijn voor een hennepkwekerij worden de mogelijkheden vergroot dat een rechter het verbod in stand laat. Een dergelijke maatregel kan uiteraard worden ontweken door de uitbaters van een growshop maar het werk wordt hen weer een flink stuk bemoeilijkt. Opnemen bepaling in APV die het vervoer verbiedt van spullen die typisch nodig zijn voor het opzetten van een hennepkwekerij. Een uitstekend middel om de growshops te bestrijden zou verder het middel BIBOB zijn. BIBOB staat voor de wet: Bevordering Integriteits Beoordelingen Openbaar Bestuur. Aan de hand van een door de aanvrager ingevulde vragenlijst bij de vergunningaanvraag wordt gekeken of er een verhoogd risico bestaat dat de aanvrager betrokken is bij criminele activiteiten. Het gaat hierbij om de antecedenten van de ondernemers. De wijze waarop de financiering van de onderneming is geregeld, speelt hierbij een nadrukkelijke rol. Als er aanwijzingen zijn voor criminele relaties dan wordt de aanvraag doorgespeeld aan een landelijk team dat inzicht heeft in alle politie en justitie gegevens en dat alle direct en indirect bij de onderneming betrokken personen en hun relaties in kaart kan brengen. 3 Ook in het rapport Hennepteelt in Nederland van Professor Bovenkerk wordt berekend dat het overgrote deel de illegaal geteelde hennep wordt verhandeld naar het buitenland. Wietcriminaliteit Tilburg uit. Nota van de VVD gemeenteraadsfractie Tilburg. 12 maart 2007 pagina 8

10 Hieruit volgt een advies waarmee de gemeente kan weigeren een vergunning af te geven. Daarnaast heeft het vergunningplichtig maken een preventieve werking. Omdat growshops momenteel niet vergunningplichtig zijn kan BIBOB nu niet worden ingezet en hebben criminelen op dit moment vrij spel. Growshops vergunningplichtig maken zodat BIBOB mogelijk wordt. Convenant met landelijke overheid De regering zal zowel beleidsmatig als financieel extra ruimte maken voor het opruimen van wietplantages. Dit is een unieke kans om invulling te geven aan dit landelijke beleid in Tilburg. Omdat de regering de bereidwillige medewerking van Tilburg nodig heeft en Tilburg de medewerking van de regering ligt een convenant voor de hand. Afsluiten convenant tussen gemeente Tilburg en regering om genoemde actiepunten mogelijk te maken. Wietcriminaliteit Tilburg uit. Nota van de VVD gemeenteraadsfractie Tilburg. 12 maart 2007 pagina 9

11 Hoofdstuk 3. Gemeentelijke wietteelt De VVD is tegen volledige legalisering van wietteelt; niet in de laatste plaats vanuit internationaal perspectief. De enorme maatschappelijk gevolgen, de kosten en de negatieve effecten van criminaliteit zijn hiervoor veel te groot. Daarom moet illegale wietteelt harder worden aangepakt dan nu het geval is. Omdat de verkoop echter wél legaal is (cq zij wordt gedoogd), moet er een oplossing worden gevonden voor de hypocrisie van het huidige beleid. Deze hypocrisie is één van de belangrijke redenen dat er in Nederland een sfeer is ontstaan waarbij wietteelt gezien wordt als niet meer dan burgerlijke ongehoorzaamheid. De overheid laat immers de verkoop toe en creëert daarmee willens en wetens een situatie dat teelt wel moét plaatsvinden. Het recent afgesloten regeerakkoord (CDA, PvdA, ChristenUnie) kent twee passages over drugs: De bestrijding van de productie van en de handel in drugs wordt evenals de bestrijding van drugsoverlast onverminderd voortgezet. Het wetsvoorstel tot sluiting van woningen bij illegale drugsverkoop wordt met spoed doorgezet. Ten aanzien van jongeren wordt een krachtig preventiebeleid gevoerd. Coffeeshops bij scholen worden gesloten en coffeeshops in de grensstreek worden tegengegaan. De bestrijding van grootschalige wietteelt wordt geïntensiveerd; er komen geen experimenten en er wordt nauw samengewerkt met buurlanden in het grensgebied. Coffeeshops die zich niet houden aan de AHOJ-G 4 criteria worden zonder pardon gesloten. Het bestaande ontmoedigingsbeleid ten aanzien van drugs, alcohol en tabak wordt voortgezet. Er komt een verbod op reclame voor alcohol op radio en televisie tot uur. De controle op de handhaving van de leeftijdsgrens bij verkoop van alcohol wordt verscherpt. De VVD is van mening dat het akkoord op dit punt veel te weinig ambitieus is in relatie tot de omvang van het drugsprobleem. Het is absoluut een gemiste kans om te proberen de neveneffecten te beperken zonder daadwerkelijk het probleem (letterlijk) bij de wortel aan te pakken! Voor een succesvolle repressie ontbreekt momenteel op een aantal vlakken de wettelijke basis net als voor een gereguleerde aanvoer. Toch zijn beide zaken essentieel om de problemen in Tilburg te kunnen oplossen. Daarom wil de VVD dat de gemeente op beide vlakken een duidelijke voortrekkersrol neemt. Gegeven de voorliggende feiten en argumenten is de VVD dan ook voorstander van gemeentelijk gereguleerde wietteelt. Ter bevoorrading van de Tilburgse coffeeshops is een plantage nodig van ongeveer planten. De VVD is mede-indiener van het initiatiefvoorstel in de gemeenteraad van Tilburg dat pleit voor een experiment met gemeentelijke wietteelt. De VVD zal alle mogelijkheden benutten om dit te bereiken. Voor de beeldvorming volgt nu een gedetailleerde beschrijving van een mogelijke aanpak. Om de gehele bevoorrading van coffeeshops in Tilburg te realiseren, is een plantage nodig van ruim planten. De plantage wordt beheerd door de Stichting Tilbo-wiet. Het bestuur van deze Stichting bestaat uit drie gemeenteraadsleden van verschillende politieke partijen. De Stichting stelt zich ten doel om Tilbo-wiet te kweken ter bevoorrading van Tilburgse coffeeshops. Het college heeft de bevoegdheid om bestuursleden te benoemen of te ontslaan; bestuurder van de Stichting is een onbezoldigde functie. Om belangenverstrengeling tegen te gaan, is het de Stichting niet toegestaan om giften te aanvaarden. De Stichting bekostigt de teelt vanuit de opbrengsten. Louter voor de opstartkosten verstrekt de gemeente een lening Maandelijks bezoekt de politie de kwekerij op door hen te bepalen momenten. Hiertoe heeft de politie de beschikking over een sleutel die toegang biedt tot de kwekerij. Indien het de Stichting niet mocht lukken een BTW nummer te verkrijgen, stort de Stichting de BTW over de verkochte teelt toch op de rekening van de Belastingdienst. Ook wordt over ieder zakje wiet accijns afgedragen. De wiet wordt verpakt in zakjes met het logo van Tilburg. De inkoopprijs voor de coffeeshops is vastgesteld op 5,50 per gram. In dit bedrag is de BTW ( 1,24 per gram) over de vastgestelde 4 Geen Affichering, geen Harddrugs, geen Overlast veroorzaken, geen Jongeren onder de 18, geen Grote hoeveelheden. Wietcriminaliteit Tilburg uit. Nota van de VVD gemeenteraadsfractie Tilburg. 12 maart 2007 pagina 10

12 verkoopprijs en de accijns inbegrepen. De vastgestelde verkoopprijs is 8,00 per gram. Op de zakjes staat het THC gehalte en een uitdrukkelijke waarschuwing voor de gevaren van wietgebruik naar analogie van het roken van sigaretten. De samenwerking met de coffeeshophouders wordt geregeld aan de hand van de keiharde afspraak dat de coffeeshop direct wordt gesloten (en de eigenaar strafrechtelijk vervolgd) wanneer illegaal geteelde wiet wordt aangetroffen. Illegaal geteelde wiet zal met deze aanpak uit de Tilburgse coffeeshops verdwijnen: waarom zou je illegaal wiet kweken of deze wiet kopen? Teelt of gebruik van illegale wiet wordt zeer streng bestraft en de kwaliteit en prijs van de Tilbo-wiet is gewaarborgd. Wietcriminaliteit Tilburg uit. Nota van de VVD gemeenteraadsfractie Tilburg. 12 maart 2007 pagina 11

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté

Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Wat weten we van de Nederlandse drugseconomie? Nicole Maalsté Boeken en reportages www.accesinterdit.nl DRUGSCONSUMPTIE LIFE TIME drugsgebruik 15-64 jaar (Nationale Drugmonitor, 2012) 30 25 22,6 25,7 20

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 over hennepteelt Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie D66 heeft 21 juni 2015 schriftelijke

Nadere informatie

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid

31 maart 2015. Onderzoek: Drugsbeleid 31 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

25 oktober 2016 GEMEENTE. Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders. E.Wagemakers/ P.Verhoeven/M.

25 oktober 2016 GEMEENTE. Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders. E.Wagemakers/ P.Verhoeven/M. GEMEENTE Aan de fractie van D66 T.a.v. de heer Molenkamp en mevrouw Renders Bestuurszaken Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@)oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss

Nadere informatie

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken

Veilige Buurten. 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Veilige buurten Veilige buurten Veilige Buurten 1. Overlast en criminaliteit aanpakken Iedereen wil wonen, werken, wandelen en winkelen in een veilige buurt. Een buurt waar je gewoon je kinderen buiten

Nadere informatie

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012

Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Gemeente Medemblik, Coffeeshopbeleid 2012 Vaststelling: 15 augustus 2012 Publicatie: 23 augustus 2012 Inwerkingtreding: 24 augustus 2012 Inhoud Samenvatting Inleiding 1. Nederlands drugsbeleid 2. Vormen

Nadere informatie

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396

Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder : drs. J.H.A. van Oostrum Meer informatie bij : A.Holl Telefoon : 0545 250396 Zaaknummer : 65344 Raadsvergaderin : 2 december 2014 Agendapunt : g Commissie : Bestuur Onderwerp : Informerende nota coffeeshop Collegevergadering : 14 oktober 2014 Agendapunt : 9 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

2.1 Coffeeshops in Nederland

2.1 Coffeeshops in Nederland 2.1 Coffeeshops in Nederland Eind 14 telt Nederland 591 coffeeshops verspreid over 3 coffeeshopgemeenten (figuur 2.1). Daarmee ligt het aantal coffeeshops voor het eerst sinds 1999, toen de eerste meting

Nadere informatie

Nota van de Burgemeester

Nota van de Burgemeester gemeente Haarlemmermeer Nota van de Burgemeester onderwerp Damoclesbeleid gemeente Haarlemmermeer Burgemeester drs. Theo Weterings Datum besluit 30 augustus 201 6 inlichtingen C. Bremer (carola.bremer@haarlemmermeer.nl)

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over ontruiming wietkwekerijen. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen.

Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over ontruiming wietkwekerijen. Met bijgevoegde brief beantwoorden wij deze vragen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD over ontruiming wietkwekerijen Programma Veiligheid Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De fractie VVD heeft 19

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

UITGEDOOGD. VNL-nota legalisering softdrugs

UITGEDOOGD. VNL-nota legalisering softdrugs UITGEDOOGD VNL-nota legalisering softdrugs Naam: VNL (VoorNederland) Datum: 20 september 2016 Inleiding In de jaren '70 pleitte professor Hulsman voor het eerst voor het decriminaliseren van cannabis.

Nadere informatie

Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt

Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt Voorstel voor initiatief tot een raadsbesluit Sina Salim D66 Ede Stop de zinloze jacht op drugs, reguleer de wietteelt Dit voorstel bevat de hoofdlijnen van een plan om een stichting op gereguleerde wijze

Nadere informatie

1. Het landelijk reguleren van de wietteelt is de oplossing om illegale wietteelt te verminderen

1. Het landelijk reguleren van de wietteelt is de oplossing om illegale wietteelt te verminderen Wietteelt 21 februari jl. heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de regulering van de wietteelt. In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stellingen? 45% 35% 30% 25% 20% 15% 10%

Nadere informatie

Evaluatie Hennepconvenant

Evaluatie Hennepconvenant Evaluatie Hennepconvenant 2010 Over de aanpak van hennepteelt in woningen en bedrijfspanden In de gemeenten; Hoogeveen, De Wolden, Meppel, Westerveld en Midden-Drenthe Inhoudsopgave Inleiding... 3 Ontwikkelingen...

Nadere informatie

Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis van artikel 13b Opiumwet

Vast te stellen hieronder opgenomen Damoclesbeleid lokalen en woningen op basis van artikel 13b Opiumwet Ons kenmerk G.15.01258 ii urn in li ui ii in ii ii Dossiercode: Besluit van de Burgemeester De burgemeester van besluit: Vast te stellen hieronder opgenomen "Damoclesbeleid lokalen en woningen" op basis

Nadere informatie

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren.

Met politie en woningcorporaties zijn wij in overleg om de gegevensuitwisseling binnen de kaders van de Wet Politiegegevens te optimaliseren. DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 Aan de gemeenteraad 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht. nl Datum 13 oktober 2015 Ons kenmerk SBC/1499024

Nadere informatie

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde

NUL-BELEID COFFEESHOPS. Gemeente Bellingwedde NUL-BELEID COFFEESHOPS Gemeente Bellingwedde 2014 Aanleiding In archiefstukken wordt aangegeven dat de gemeente Bellingwedde een nul-beleid hanteert voor coffeeshops. Echter is er in het archief geen raadsbesluit

Nadere informatie

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008

B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Jaar: 2008 Nummer: 44 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL OPIUMWET M.B.T. WONINGEN HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; Besluit Vast te stellen de Beleidsregel

Nadere informatie

Coffeeshop. Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl. 1 Als je denkt aan coffeeshops. Waar denk je dan aan? (Zie alle antwoorden in de bijlage)

Coffeeshop. Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl. 1 Als je denkt aan coffeeshops. Waar denk je dan aan? (Zie alle antwoorden in de bijlage) Coffeeshop Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl 1 Als je denkt aan coffeeshops. Waar denk je dan aan? (Zie alle antwoorden in de bijlage) 1 120,0% 100,0% 80,0% 2 Heb jij de afgelopen maanden cannabis

Nadere informatie

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant

Convenant informatie-uitwisseling aanpak hennepteelt Regio Midden West Brabant Inleiding De afgelopen twee decennia heeft de hennepteelt in Nederland een grote vlucht genomen; de teelt van nederwiet is omvangrijk en zorgt voor veel overlast, verloedering en gevaarszetting in woonwijken.

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 15 april 2008 Onderwerp: Voorgestelde kaders voor het softdrugsbeleid. Samenvatting: In Sliedrecht is al vele jaren

Nadere informatie

KEN. Hennepteelt: levensgevaarlijk en strafbaar

KEN. Hennepteelt: levensgevaarlijk en strafbaar 1107152v4 Hennepteelt: levensgevaarlijk en strafbaar Hennep kweken lijkt een manier om snel geld te verdienen. Een kans om een financiële klapper te maken of uit de schulden te komen. Maar schijn bedriegt.

Nadere informatie

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens

Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Toelichting Coffeeshops aan de Venlose grens Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo 17 november 2008 Door het invoeren van een overlastverordening en een nieuw vergunningensysteem voor de vestiging

Nadere informatie

- een nader onderzoek door de Bibob-contactpersoon gemeente Veldhoven.

- een nader onderzoek door de Bibob-contactpersoon gemeente Veldhoven. Bibob De wet Bibob staat voor Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Overheden (zoals gemeenten) kunnen de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te

Nadere informatie

P LIT E. Korps landelijke politiediensten. Bestu urlijke rapportage growshops. Dienst Nationale Recherche

P LIT E. Korps landelijke politiediensten. Bestu urlijke rapportage growshops. Dienst Nationale Recherche P LIT E Korps landelijke politiediensten Dienst Nationale Recherche Bestu urlijke rapportage growshops Dienst Nationale Recherche 1 1 Inleiding Op basis van het Nationaal Dreigingsbeeld is grootschalige

Nadere informatie

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats

Datum 27 oktober 2014 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het toenemende aantal drugslabs in seniorenflats 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek 1. Inleiding De gemeenteraden van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Nunspeet en Oldebroek hebben

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet gemeenten basisteam Veluwe - Noord Elburg Epe Hattem Heerde Nunspeet Oldebroek Vastgesteld door het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Hattem op

Nadere informatie

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria:

1. De vestiging van coffeeshops wordt gedoogd indien de coffeeshop voldoet aan de volgende vestigingscriteria: Casenummer 10G200903 Registratienr. 365938 / 365938 Coffeeshop beleid. Artikel 1: definities In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 24 077 Drugbeleid Nr. 179 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE, VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES EN VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN

Nadere informatie

Manifest van Maastricht: experiment voor het reguleren van de teelt en handel van softdrugs

Manifest van Maastricht: experiment voor het reguleren van de teelt en handel van softdrugs Manifest van Maastricht: experiment voor het reguleren van de teelt en handel van softdrugs Vooraf Dit manifest dient als eerste aanzet tot de oplossing van de problemen die veroorzaakt worden door de

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

behandeld door Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Nico van de Bovenkamp telefoon (0223)

behandeld door Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Nico van de Bovenkamp telefoon (0223) Aan de leden van de Commissie Bestuur en Middelen verzendgegevens datum : 10 februari 2017 kenmerk: AU17.01334 bijlagen : 1 onderwerp Startnotitie cannabis Geachte heer, mevrouw, behandeld door Veiligheid,

Nadere informatie

Nee tegen Nederwiet in grensstreek

Nee tegen Nederwiet in grensstreek 22 secondant #3/4 juli-augustus 2011 Fotoserie Werken tegen wiet Nee tegen Nederwiet in Nederlandse grensstreek Werkvloer Een toestroom van drugstoeristen, levensbedreigende hennepkwekerijen en wapengevaarlijke

Nadere informatie

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014

Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten. Vastgesteld gewijzigde versie door de burgemeester op 27 mei 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tilburg. Nr. 32905 12 juni 2014 Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet in de B5-gemeenten Breda Eindhoven Helmond s-hertogenbosch Tilburg Gemeente Tilburg Vastgesteld

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2017:3848

ECLI:NL:RBLIM:2017:3848 ECLI:NL:RBLIM:2017:3848 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 25-04-2017 Datum publicatie 26-04-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 03/866133-15

Nadere informatie

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten

KAPPEN MET DRUGS. Failliet beleid. Enkele feiten KAPPEN MET DRUGS KAPPEN MET DRUGS Failliet beleid Het drugsbeleid van Nederland is failliet. De gevolgen van het gedoogbeleid op de volksgezondheid, de veiligheid en het sociale leven zijn ontwrichtend.

Nadere informatie

Gereguleerde wietteelt of niet? Afstudeerpaper CDA Talent Academie 2014-2015

Gereguleerde wietteelt of niet? Afstudeerpaper CDA Talent Academie 2014-2015 Gereguleerde wietteelt of niet? Afstudeerpaper CDA Talent Academie 2014-2015 Marjon Verkleij Mentor: Liesbeth Spies, burgemeester te Alphen a/d Rijn, portefeuille o.a. Openbare Orde Inhoudsopgave Gereguleerde

Nadere informatie

Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand. Contact

Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand. Contact Toezicht op uw verhuurde (bedrijfs)pand Tijdens de huurperiode wordt er van u als verhuurder verwacht dat u toezicht houdt op het (bedrijfs)pand. Eén keer per jaar is zeker niet genoeg. Hennepteelt heeft

Nadere informatie

Draagvlak gereguleerde hennepteelt

Draagvlak gereguleerde hennepteelt Draagvlak gereguleerde hennepteelt Rapportage Auteurs: Peter Jobsen, Bernade

Nadere informatie

Het integraal appèl. Van speculeren naar inzicht. Ondermijning Ondermijnen

Het integraal appèl. Van speculeren naar inzicht. Ondermijning Ondermijnen Workshop Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit Even Wat voorstellen.. is het RIEC? Ondermijning Ondermijnen Regionaal Informatie Expertise Ben van der Hoeven Accountmanager / projectleider Zeeland

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen havo 2017-II

maatschappijwetenschappen havo 2017-II Opgave 1 Strafrecht op festivals Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 4 en tabel 1. Inleiding Op festivals worden drugs gebruikt. In Nederland is het produceren en verhandelen van drugs in strijd

Nadere informatie

Manifest. Joint Regulation

Manifest. Joint Regulation Manifest Joint Regulation Utrecht, 31 januari 2014 Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops is toegestaan en de teelt van deze drugs illegaal is, mag misschien wel werken in

Nadere informatie

Position paper cannabisbeleid

Position paper cannabisbeleid Position paper cannabisbeleid 1. Inleiding Gemeenten ervaren grote maatschappelijke en bestuurlijke problemen als gevolg van de productie van cannabis en de handel in cannabis. Het gaat om problemen op

Nadere informatie

Conceptversie: 8. Manifest Joint Regulation

Conceptversie: 8. Manifest Joint Regulation Conceptversie: 8 Manifest Joint Regulation Het water staat ons aan de lippen Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis vanuit coffeeshops is toegestaan en de teelt van deze drugs illegaal is, mag

Nadere informatie

Besluit van de burgemeester

Besluit van de burgemeester Besluit van de burgemeester Datum: 25 maart 2014 Onderwerp: Beleidsregels ex artikel 13b Opiumwet voor lokalen en woningen 2014 De burgemeester van Bergen, Overwegende Dat artikel 13b, eerste lid, van

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Samenvatting Het productieproces

Samenvatting Het productieproces In publicaties van Bovenkerk (2001) en Bovenkerk en Hogewind (2003) werd enkele jaren geleden een alarmerend beeld geschetst van de greep die georganiseerde criminele groeperingen op de hennepteelt in

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

BB/U201600750 Lbr. 16/033

BB/U201600750 Lbr. 16/033 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Modernisering cannabisbeleid uw kenmerk ons kenmerk BB/U201600750 Lbr. 16/033 bijlage(n) 1 datum 11 mei 2016

Nadere informatie

Samenvatting criminele families

Samenvatting criminele families Samenvatting criminele families In 2009 kreeg het RIEC Oost Nederland de opdracht om een onderzoek te doen naar één van de criminele families die de gemeente Enschede rijk is. Het betreft een familie die

Nadere informatie

22 secondant #3/4 juli-augustus 2009. Fotoserie Inzet innovatieve opsporingsmethoden. Werkvloer

22 secondant #3/4 juli-augustus 2009. Fotoserie Inzet innovatieve opsporingsmethoden. Werkvloer 22 secondant #3/4 juli-augustus 2009 Fotoserie Inzet innovatieve opsporingsmethoden Hard tegen hennep Werkvloer In 2011 moet de grootschalige hennepteelt in Nederland zichtbaar gereduceerd zijn. Dat is

Nadere informatie

Wij zijn het eens met deze analyse en zijn dan ook van plan de lijstensystematiek van de Opiumwet in de huidige opzet te handhaven.

Wij zijn het eens met deze analyse en zijn dan ook van plan de lijstensystematiek van de Opiumwet in de huidige opzet te handhaven. > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl VGP/

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, drs. M.J. van Rijn Besluit houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing op deze lijst van hasjiesj en hennep met een gehalte aan tetrahydrocannabinol (THC) van 15 procent of meer. Daartoe

Nadere informatie

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt:

De Burgemeester besluit: 1. op grond van artikel 13b Opiumwet vast te stellen het Sanctiebesluit Coffeeshops 2013, dat luidt als volgt: B en W. nr. 13.0496 d.d, 11-6-2013 BB.nr. 13.044 Onderwerp Vaststelling Sanctiebesluit Coffeeshops 2013 Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens van de commissie 1. kennis te nemen van het besluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 24 077 Drugbeleid Nr. 293 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Initiatiefnota Aanpakken van huisjesmelkers: pak de huizen af Brief van de leden Depla en Veenendaal Den Haag, 13 juni 2005 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Hierbij bieden wij

Nadere informatie

"De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties"

De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties NRC Next 27 september 2011 Hoeveel zin heeft het coffeeshop-beleid? "De overheid is een goede werkgever voor criminele organisaties" De Maastrichtse gemeenteraad besluit vandaag waarschijnlijk tot verplaatsing

Nadere informatie

MOTIE manifest legaliseren cannabisteelt

MOTIE manifest legaliseren cannabisteelt MOTIE manifest legaliseren cannabisteelt De gemeenteraad van Delft, in vergadering bijeen op.., constaterende dat; Er in Nederland een gedoogbeleid is voor cannabis en er in Nederland circa 450.000 gebruikers

Nadere informatie

Wat is de rol van de gemeente

Wat is de rol van de gemeente Landelijk beleid Wat is de rol van de gemeente Wat doen we al? Alcoholwetgeving: In de nieuwe D&H-wet worden verdergaande stappen gezet om het gebruik van alcohol onder jongeren te ontmoedigen Uitvoering

Nadere informatie

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016

Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Bekendmaking beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Weststellingwerf 2016 Datum vaststelling: 26-05-2016 Inwerkingtreding: 02-06-2016 Kenmerk besluit: 2016-006596/c Publicatiedatum: 01-06-2016 Bijlage

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

6 Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 1 2006

6 Justitiële verkenningen, jrg. 32, nr. 1 2006 5 Voorwoord De discussie over de paradoxale kanten van het Nederlandse softdrugsbeleid is in het afgelopen jaar weer opgelaaid. Aanleiding was de oproep van een aantal burgemeesters in Limburg om niet

Nadere informatie

Dit manifest wordt mede onderschreven door:

Dit manifest wordt mede onderschreven door: Dit manifest wordt mede onderschreven door: Gemeente: Naam: c^&st^kjss: Handtekening: Manifest Joint Regulation \ 31 Januari 2014 Utrecht, 31 januari 2014 Het huidige beleid waarin de verkoop van cannabis

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen pilot vwo 2015-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Voorwoord bij de tweede druk / VII

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Voorwoord bij de tweede druk / VII INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Voorwoord bij de tweede druk / VII HOOFDSTUK 1 Historische kaders / 1 1.1 Strafrechtelijke handhaving tot de zestiger jaren: van legaal tot semilegaal tot illegaal handelen

Nadere informatie

Fact sheet. Minder coffeeshops in Amsterdam. Aantal coffeeshops daalt langzaam. nummer 3 mei 2007

Fact sheet. Minder coffeeshops in Amsterdam. Aantal coffeeshops daalt langzaam. nummer 3 mei 2007 Fact sheet nummer 3 mei 2007 Minder coffeeshops in Amsterdam Coffeeshops en Amsterdam: een wereldbekende combinatie die allesbehalve vanzelfsprekend is. Al jarenlang geldt er een uitsterfbeleid waarbij

Nadere informatie

Gemeente J Eergen op Zoom

Gemeente J Eergen op Zoom Gemeente J Eergen op Zoom RMD06-0047 Datum 5 april 2006 Nr,: 06-40 Van Aan Kopie aan Onderwerp Het college van B&W De raads- en duoburgerleden A. Beukman Informatie gemeenteraad m.b.t. de situatie Venlo

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039

ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039 ECLI:NL:RBGRO:2008:BD2039 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 07-05-2008 Datum publicatie 20-05-2008 Zaaknummer 338255 / 07-10785 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Civiel recht

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet

Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet Beleidsnota Bestuurlijke handhaving van artikel 13b Opiumwet versie 24 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Doelstelling van artikel 13b Opiumwet... 2 3. Juridisch kader... 3 4. Handhavingsarrangement

Nadere informatie

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet

Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Titel: Bestuursrechtelijke sancties artikel 13B Opiumwet Vastgesteld: 31-05-2016 Treedt in werking: 7 juni 2016 Wettelijke basis: Artikel 13B Opiumwet

Nadere informatie

Geregelde Achterdeur Een voorstel om de bevoorrading van Arnhemse coffeeshops te reguleren door middel van georganiseerde wietkweek

Geregelde Achterdeur Een voorstel om de bevoorrading van Arnhemse coffeeshops te reguleren door middel van georganiseerde wietkweek Geregelde Achterdeur Een voorstel om de bevoorrading van Arnhemse coffeeshops te reguleren door middel van georganiseerde wietkweek D66, Hans Giesing GroenLinks, Sjaak van t Hof SP, Jurgen Elfrink GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

RIEC Zuid-West NL. Wim Gerritsen

RIEC Zuid-West NL. Wim Gerritsen RIEC Zuid-West NL Wim Gerritsen 13-01-2011 Inhoudelijk Opfrisser Bestemming en route Wat kan er morgen anders? Opfrisser De overheid weet niet wat ze weet Het strafrecht alleen is lang niet genoeg en altijd

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008

BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol coffeeshops Helmond 2008 Jaar: 2008 Nummer: 45 Besluit: B&W 01 juli 2008 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVINGSPROTOCOL COFFEESHOPS HELMOND 2008 Burgemeester en wethouders van Helmond; besluit vast te stellen de Beleidsregel handhavingsprotocol

Nadere informatie

de vraag naar wiet zal blijven

de vraag naar wiet zal blijven secondant #3/4 juli-augustus 2011 17 interview Nicole Maalsté, onderzoeker Universiteit Tilburg over het coffeeshopbeleid: de vraag naar wiet zal blijven Als het kabinet de huidige cannabisoverlast effectief

Nadere informatie

MR REGTER. Gepakt met een hennepplantage wat nu? STRAFADVOCAAT

MR REGTER. Gepakt met een hennepplantage wat nu? STRAFADVOCAAT Gepakt met een hennepplantage wat nu? U bent als verdachte aangehouden door de politie op verdenking van het kweken van hennep, een overtreding van art. 3 Opiumwet. Wat hangt u allemaal boven het hoofd?

Nadere informatie

Ons kenmerk z2015-00381. Onderwerp Definitief oordeel onderzoek "publicatie wietadressen op internet" gemeente Renkum

Ons kenmerk z2015-00381. Onderwerp Definitief oordeel onderzoek publicatie wietadressen op internet gemeente Renkum Vertrouwelijk/Aangetekend Waarnemend burgemeester gemeente Renkum Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag T 070 8888 500 - F 070 8888 501 autoriteitpersoonsgegevens.nl

Nadere informatie

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2

Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012. Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Raadsplein Velsen KORT VERSLAG VAN SESSIE 2 VAN 29 NOVEMBER 2012 Onderwerp Discussienota aanscherping lokaal coffeeshopbeleid Datum / nummer 29 november 2012 2 Voorzitter E.H. Zorgdrager Griffie M. Josemans

Nadere informatie

Damoclesbeleid Echt-Susteren

Damoclesbeleid Echt-Susteren Geme ^Echt-Susteren Damoclesbeleid Echt-Susteren Artikel 13b Opiumwet 1 ste wijziging Damoclesbeleid Echt-Susteren Inhoudsopgave Artikel 1: Algemeen 3 Artikel 2: Lokalen 5 Softdrugs 5 Harddrugs 5 ArtikelS:

Nadere informatie

HET VOORTGEZET ONDERWIJS

HET VOORTGEZET ONDERWIJS Partijen overwegen het volgende: CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL HET VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeente Krimpen aan den IJssel De gemeente Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering

Nadere informatie

Proeftoets E2 vwo4 2016

Proeftoets E2 vwo4 2016 Proeftoets E2 vwo4 2016 1. Wat zijn de twee belangrijkste redenen om rechtsregels op te stellen? A. Ze zijn een afspiegeling van wat het volk goed en slecht vindt en zorgen voor duidelijke afspraken om

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam

Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Commissie Wonen vergadering 7 februari 2007 Agendapunt 6 Onderwerp: Notitie over convenanten hypotheekfraude van de gemeente Rotterdam Bijlage(n): 1. Notitie gemeente Rotterdam 'Aanpak van hypotheekfraude

Nadere informatie

Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen

Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen Aanpak van overtredingen bij gebouwen, open erven en terreinen Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor de handhaving van regels met betrekking tot de staat van gebouwen, open erven en terreinen.

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops

Gemeente Amsterdam. Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam. 25 september 2015 00V. Evaluatie afstandscriterium coffeeshops X Gemeente Amsterdam Bezoekadres Amstel 1 lon PN Amsterdam Postbus 202 woo AE Amsterdam Telefoon 14020 amsterdam.n1 Retouradres: Postbus 202, woo AE Amsterdam Aan de gemeenteraad Annstel iou PN Amsterdam

Nadere informatie

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving

Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners Doel van het handhavingsarrangement Taakverdeling bij de handhaving GEMEENTE HOOGEVEEN Handhavingsarrangement drugs 2008 Partners - Gemeente Hoogeveen - Openbaar Ministerie Drenthe - district Zuid-West Drenthe Doel van het handhavingsarrangement In de vergadering van de

Nadere informatie

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet?

Drugs en. de wet. Mag het nu wel of niet? Drugs en de wet Mag het nu wel of niet? Alles over drugs en de wet De DrugLijn tel. 078 15 10 20 www.druglijn.be Federale politie www.polfed-fedpol.be Advocaten voor jongeren www.jeugdadvocaat.be Jongeren

Nadere informatie