Zit u hoog en droog? Alhoewel ze in de volksmond doorgaans. Welke dekking? Woningverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zit u hoog en droog? Alhoewel ze in de volksmond doorgaans. Welke dekking? Woningverzekering"

Transcriptie

1 Zit u hoog en droog? De woningverzekering dekt heel wat meer soorten onheil dan alleen brand. We vertellen welke polissen de beste zijn van de 21 contracten die we hebben bestudeerd. Alhoewel ze in de volksmond doorgaans "brandverzekering" wordt genoemd, dekt de vlag "woningverzekering" veel beter de (ruimere) lading. Want niet alleen de brandschade wordt gedekt, ook heel wat andere courante schadegevallen: stormschade of schade als gevolg van hagel of sneeuw, een kortsluiting, overspanning op het elektriciteitsnet, schimmel, waterschade, glasbreuk, vandalisme, inbraak. En intussen worden ook de gevolgen van natuurrampen zoals een overstroming, aardbeving of aardverschuiving gedekt. Wie durft te beweren dat hij nooit met een dergelijk voorval te maken zal krijgen? Daarom is een woningverzekering, hoewel niet wettelijk verplicht, een absolute aanrader, evenzeer als een gezinsverzekering (ook gekend als "de familiale"). Welke dekking? De woningverzekering vergoedt in heel wat gevallen uw schade, maar niet in alle gevallen. We overlopen kort wat zo'n polis dekt en wat niet. Let wel: het is niet omdat een bepaald schadegeval in alle contracten wordt gedekt dat de dekking overal even goed is. Soms wordt de schadevergoeding beperkt of zitten er verschillen in de dekking. Brand Behalve de schade door de eigenlijke brand dekt de woningverzekering ook de schade door een ontploffing of een blikseminslag. De verzekeraar betaalt de nieuwwaarde terug, d.w.z. het bedrag dat nodig is om de woning weer herop te bouwen, voor zover u dat effectief doet of een andere woning koopt. Anders zult u soms maar 80 % van de nieuwwaarde van de woning krijgen (de inboedel wordt doorgaans wel voor 100 % vergoed). De beoordeling voor het criterium "brand" in de tabel op blz. 31 is gebaseerd op diverse factoren, zoals de dekking van rook- of roetschade, vandalisme, omvallende bomen (zonder storm) en de aanwezigheid van brandbare materialen in de buitenmuren (dat laatste kan tot een beperking van de dekking leiden). BUDGET& RECHT maart / april 2008 nr

2 WAAR LOERT HET GEVAAR VOOR BRAND? Assuralia heeft heel wat gegevens verzameld over schadegevallen. Enkele opvallende cijfers inzake branden: > 20 tot 50 % van alle woningbranden ontstaat in de keuken. De meeste keukenbranden zijn te wijten aan zelfontbranding van oververhit vet of oververhitte olie, als gevolg van onoplettendheid; > 15 tot 25 % van de woningbranden heeft te maken met de elektriciteit. Zowel het stroomnet (dat leidt naar de stopcontacten en de lichtpunten) als elektrische toestellen (trommeldroger, koelkast ) zijn de boosdoeners; > onvoorzichtigheid is oorzaak nummer drie bij branden: een sigaret die een zetel in brand steekt, een kaars die het tafellaken in vuur en vlam zet, doe-het-zelfklussen waar een vlam aan te pas komt zoals het afbranden van verf, kinderen die met lucifers spelen ; > schoorsteenbranden ten slotte komen ook vrij veel voor. De oorzaak is dan te vinden in een slecht onderhoud van de schoorsteen, een slechte verbranding of het verbranden van behandeld of onvoldoende gedroogd hout. 30 BUDGET& RECHT maart / april 2008 nr. 197 Waterschade De woningverzekering dekt altijd de schade als gevolg van de breuk van waterleidingen, een lek, waterinsijpeling via het dak, overgelopen sanitaire installaties of elektrische huishoudtoestellen. De schade aan de toestellen die de waterellende hebben veroorzaakt, is daarentegen doorgaans niet gedekt. Sommige maatschappijen bieden geen dekking voor schade door hydraulische installaties als die afkomstig is van een naburig gebouw. Dan bent u verplicht om u zelf tegen de buur in kwestie te keren, en kunt u geen beroep doen op uw verzekeraar. Schade zuiver veroorzaakt door de huiszwam (dus niet veroorzaakt door waterschade) wordt vaak niet gedekt. En wanneer dat toch het geval is, wordt de vergoeding dikwijls beperkt tot een bepaald bedrag. Ook de dekking voor schade door de corrosie van leidingen wordt dikwijls beperkt. Om voor waterschade door vorst te worden vergoed, moet u vaak wel voorzorgsmaatregelen hebben getroffen: de leidingen laten leeglopen als het gebouw niet wordt verwarmd in de vorst periode of de watertoevoer afsluiten als de woning gedurende meer dan twee weken niet wordt bewoond. Lekken in een stookolietank zijn gedekt in een aparte rubriek of zitten vervat in de dekking voor waterschade. Soms vergoedt de verzekeraar u maar als de tank zich in het verzekerde gebouw bevindt. Bodemvervuiling door stookolie is doorgaans niet gedekt, of slechts onder bepaalde voorwaarden (geen corrosie aan de tank) of tot een bepaald bedrag. Storm- en hagelschade Schade door de druk van sneeuw is doorgaans gedekt zonder enige beperking. Stormschade is een ander verhaal: slechts weinig maatschappijen bieden een onbeperkte dekking. De meeste verzekeraars vergoeden alleen als de storm ook schade heeft berokkend aan Afsluitingen, zonneluifels enz. zijn vaak uitgesloten van de dekking voor stormschade. andere gebouwen in de buurt of als de wind een snelheid heeft gehaald van meer dan 80 km per uur. Sommige voorwerpen buiten het gebouw (antennes, afsluitingen, zonneluifels) worden meer dan eens van de dekking uitgesloten. Problemen met de elektriciteit Steeds meer wordt de schade aan elektrische toestellen (kortsluiting, overspanning enz.) gedekt tegen de nieuwwaarde, althans gedurende een zekere tijd (5 tot 7 jaar). Daarna wordt vaak een verval (vermindering) van 5 tot 10 % per jaar toegepast. De beste contracten blijven de nieuwwaarde vergoeden. Glasbreuk Ruiten, spiegels en glasplaten worden altijd gedekt, net als glas verwerkt in meubels (zij het soms met een beperking). Ruiten in plexiglas, lcd- en plasmaschermen, zonnepanelen, gebrandschilderde ramen enz. zijn niet altijd gedekt of de dekking is beperkt tot een bepaald bedrag. Natuurrampen Sedert maart 2006 moeten woningverzekeringspolissen dekking bieden voor natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen van natuurlijke oorsprong, aardverschuivingen en overlopende of opstuwende openbare rioleringen. Maar om gedekt te zijn, moet een aardverschuiving op zijn minst gedeeltelijk te wijten zijn aan een ander natuur-

3 WONINGVERZEKERINGEN: SAMENVATTING VAN DE 100 VOORNAAMSTE CRITERIA MAATSCHAPPIJ Naam van de polis EINDBEOORDELING Verzekerd bedrag en schadevergoeding Brand Elektriciteit Water Glasbreuk Diefstal KBC Woningpolis A B AFB C B AFB AFB AXA Comfort Thuis A B AFB A B AFB B WINTERTHUR Win At Home A B AFB AFB AFB B B FIDEA Woonverzekering A B AFB A B AFB B DVV Cocoon-woningverzekering A B AFB AFB B AFB B ETHIAS Ethias Woning A B AFB AFB B BFC B P&V / ACTEL (1) Ideal Home / Home Protect AFB BFC B B AFB B B ARGENTA Verzekerd Wonen AFB B B B B BFC BFC DEXIA Home & Family B BFC B B BFC B CFD NATEUS Brand B BFC BFC AFB B B BFC FORTIS AG Top Woning B B C AFB C BFC BFC TOURING VERZEKERINGEN Home & Family cover B BFC AFB C C B B VIVIUM Home Solutions Plus B BFC B AFB BFC B B VIVIUM Feel At Home B BFC BFC A B B BFC MERCATOR Woning Select B BFC B AFB B BFC B AVERO Hexagon BFC BFC B AFB C C BFC ALLIANZ (ex-agf Belgium) Home Plan BFC BFC BFC A BFC B BFC ING Globale Woning- en Gezinsverzekering C C B C C CFD BFC NATIONALE SUISSE Superhome C C BFC C C BFC C GENERALI BELGIUM Genihome Globale C CFD C A C B C PARTNERS Brandverzekering woning CFD D D CFD C DFE CFD A: zeer goed voor dit criterium; B: goed; C: redelijk; D: matig; E: slecht (1) Actel is een dochtermaatschappij van P&V maar werkt zonder makelaar. Elke beoordeling is in werkelijkheid een samenvatting van meerdere scores. Zo vat de beoordeling voor het criterium "brand" al bij al 7 subcriteria samen, o.m. de dekking in geval van vandalisme en die voor omvallende bomen (zonder storm), of nog de mate waarin de verzekeraar rekening houdt met de aanwezigheid van ontvlambare materialen in de muren om al of niet een vergoeding uit te keren. verschijnsel dan een overstroming of een aardbeving. Dat is spijtig want in werkelijkheid is een aardverschuiving bijna altijd het gevolg van een overstroming! Die bepaling holt de dekking voor aardverschuivingen dus bijna volledig uit. Gelukkig zijn er ook polissen die aardverschuivingen wel dekken. Sommige zijn echter tegenstrijdig, zaaien verwarring en leiden tot juridische onzekerheid: enerzijds sluiten ze een aardverschuiving na een overstroming uit en anderzijds zit een aardverschuiving vervat in hun definitie van de overstroming. We stippen aan dat de wet toelaat dat verzekeraars bepaalde waarborgen uit de dekking van de natuurrampen weren: bv. voorwerpen die zich buiten het gebouw bevinden (tuinhuisjes, afsluitingen, hagen, terrassen enz.). De meeste maatschappijen dekken niettemin een aantal van die goederen of dekken ze zelfs allemaal. Hetzelfde geldt voor schade in de kelder aan inboedel die op minder dan 10 cm van de grond staat (behalve de installaties van verwarming, water en elektriciteit); daar doen tal van maatschappijen beter dan wat wettelijk voorgeschreven is. Bijkomende uitgaven Behalve de eigenlijke schade is er bij een schadegeval soms ook sprake van bijkomende uitgaven, zoals de huur van een tijdelijke verblijfplaats tijdens de werkzaamheden of de kosten voor de heraanleg van de tuin. Als de woning helemaal vernield is of als de De heraanleg van een tuin na een schadegeval is soms gedekt door de woningverzekering. BUDGET& RECHT maart / april 2008 nr

4 schade erg hoog oploopt, is het van belang om over een dergelijke dekking te beschikken tijdens de duur van de werkzaamheden. De beste contracten dekken al die kosten, ongeacht hoe lang de woning onbewoonbaar is, en vergoeden de genotsderving als het om de eigen woning gaat of het verlies aan huur tijdens de werkzaamheden. De expertisekosten zijn altijd gedekt, maar slechts in beperkte mate: bv. voor 3 % van de verschuldigde vergoeding. Diefstal Diefstal wordt alleen gedekt als u meer premie betaalt. De polissen dekken doorgaans ook de schade die het gevolg is van diefstal (bv. beschadigde meubels). De beste contracten dekken zelfs een diefstal die door het personeel van de verzekerde is gepleegd. Een diefstal gepleegd door iemand die toegang heeft tot de woning, is doorgaans maar gedekt ten belope van een bepaald bedrag (bv ) of onder bepaalde voorwaarden (bv. als de dief gerechtelijk wordt vervolgd). Voorwerpen die tijdelijk worden verplaatst, bv. omdat u ze meeneemt op vakantie, zijn vaak gedekt als ze op uw verblijfplaats (hotel, huurwoning) worden gestolen. Maar de vergoeding is doorgaans beperkt, bv. tot 10 % of 30 % van het bedrag waarvoor de inboedel verzekerd is. De dekking is vaak ook beperkt in de tijd, tot bv. hooguit 90 dagen, en voor zover de verblijfplaats uw eigendom niet is. Als u buiten uw woonplaats, in België of in het buitenland, wordt beroofd EEN ZONDVLOED? Volgens de statistieken van de verzekeraars zijn dit de voornaamste oorzaken van waterschade: corrosie van leidingen; vorst; was- of vaatwasmachines; waterinsijpeling via het dak; verstopte goten; onvoorzichtigheid (een kraan laten openstaan). Gemiddeld bedraagt de waterschade zowat (volgens een steekproef van Assuralia). 32 BUDGET& RECHT maart / april 2008 nr. 197 onder bedreiging of geweld, bent u ook gedekt door uw woningverzekering, maar slechts ten belope van een maximumbedrag (bv ). Wat te verzekeren? > Als eigenaar moet u de woning voor haar nieuwwaarde verzekeren, d.w.z. voor een bedrag dat vereist is om de woning te kunnen heropbouwen, met inbegrip van het ereloon voor de architect en de btw. De verzekeraars, die wettelijk verplicht zijn erop toe te zien dat het bedrag dat u opgeeft, niet te laag is, hanteren doorgaans een evaluatierooster: u moet daarin aangeven hoeveel vertrekken uw woning telt en bepaalde afwerkingsdetails specifiëren (voorgevel in natuursteen, open haard, parket enz.). Vul dat rooster correct in. Anders dreigt u maar te worden vergoed in verhouding tot de verzekerde waarde. De meeste maatschappijen gebruiken een vereenvoudigd rooster dat uitgaat van het aantal vertrekken en de afwerkingsgraad van de woning. Dat is een goed en begrijpelijk systeem, dat niet nadelig uitvalt voor de consument. Als de kosten voor de heropbouw toch hoger zouden liggen dan het verzekerde bedrag, nemen de maatschappijen het verschil ten laste, voor zover u het evaluatierooster te goeder trouw hebt ingevuld. Maar om elke betwisting te vermijden, vraagt u beter aan uw verzekeringsmakelaar of -agent om het rooster in te vullen en mee te tekenen. In geval van problemen kunt u zich dan op hem verhalen. Vergeet ook niet om aan uw verzekeraar te melden als u de woning herinricht of renoveert: als dat de waarde van de woning verhoogt, moet de polis navenant worden aangepast. Anders dreigt u onderverzekerd te zijn. > Als huurder moet u het huurpand op het einde van het contract teruggeven in de staat waarin u het hebt gekregen. Wanneer de huurwoning volledig of deels wordt vernield, bv. door waterschade, is het uiteraard onmogelijk om die plicht na te komen. Tenzij u erin slaagt om aan te tonen dat de aansprakelijkheid voor de schade bij derden ligt. Het is daarom belangrijk om een woningverzekering te sluiten. Vooral omdat in geval van een brand die te wijten is aan uw eigen fout of onvoorzichtigheid, al wie schade heeft geleden (naburige appartementswoningen, eigenaars van auto's die voor de deur geparkeerd stonden enz.) zich ook burgerlijke partij kan stellen. De meeste huurcontracten, met inbegrip van de modelovereenkomst van Test- Aankoop, verplichten de huurder overigens om een woningverzekering te sluiten. Als u de enige huurder bent, gebruiken de meeste verzekeraars voor het gebouw hetzelfde evaluatierooster als voor de eigenaar. Behalve dat de verzekerde waarde 20 % tot 30 % lager ligt dan de werkelijke waarde van de woning, d.w.z. de nieuwwaarde verminderd met het verval. Als u niet de enige huurder van de woning bent (bv. u huurt een appartement in een groot flatgebouw), passen de meeste verzekeraars een vereenvoudigde formule toe en verzekeren een bedrag van 20 maal de jaarlijkse huur (huurlasten inbegrepen), wat volstaat om problemen van onderverzekering te vermijden. En de inboedel? Voor de inboedel maakt het weinig uit of u eigenaar of huurder bent. Steeds meer verzekeraars gebruiken een vereenvoudigd evaluatiesysteem om geen boedelbeschrijving te moeten opmaken: ze nemen een percentage, bv. 30 %, van de verzekerde waarde van het gebouw voor de eigenaar of een bepaald bedrag per woonruimte (bv ). Enkele maatschappijen kennen zelfs een volledige schadevergoeding toe als de werkelijke schade hoger ligt dan het verzekerde bedrag.

5 Wanneer de verzekeraar niet zo'n evaluatiesysteem hanteert, schat hij de waarde van de inboedel aan de hand van een boedelbeschrijving. Daarbij gaat hij anders te werk volgens de aard van de goederen: kleren en huishoudlinnen worden verzekerd op basis van hun reële waarde; kunstvoorwerpen, juwelen, verzamelobjecten en andere zeldzame of kostbare voorwerpen (antiquiteiten, oosters tapijt, zilverwerk) worden doorgaans verzekerd tegen hun vervangwaarde, d.w.z. de som die u moet neertellen om een vergelijkbaar voorwerp aan te kopen. Welke schadevergoeding? Na een schadegeval rijst uiteraard de vraag of u tot de allerlaatste cent zult worden terugbetaald. Het antwoord is: neen. > De meeste contracten werken immers met een franchise ten laste van de verzekerde: doorgaans gaat het om een bedrag van 210. Voor de dekking van natuurrampen mag de franchise wettelijk niet meer bedragen dan (geïndexeerd bedrag). Dat is het bedrag dat het vaakst wordt gehanteerd, maar heel wat maatschappijen passen alleen de normale franchise van 210 toe, ook voor natuurrampen. > Naast de franchise is er het verval van de woning, d.w.z. de waardevermindering wegens veroudering van de woning. Bij oudere en minder goed onderhouden woningen kan de verzekeraar in theorie zijn vergoeding verminderen omwille van dat verval. Maar in de praktijk gebeurt dat zelden, want de wet laat maar toe om het verval in aanmerking te nemen vanaf 30 % (20 % voor stormschade), wat zelden voorkomt. Ook al rekenen enkele verzekeraars het verval integraal door, toch trekken de meeste alleen af wat boven de drempel van (20 % of) 30 % gaat. Nemen we bv. een schade van 4 000: de expert stelt een verval van 35 % vast. Als de verzekeraar 35 % aftrekt, zal hij afhouden en slechts uitbetalen. Als hij alleen aftrekt wat boven die wettelijke 30 % gaat, zal hij slechts 5 %, dus 200, afhouden, en uitbetalen. > Wanneer krijgt u de vergoeding? Als de verzekerde en de verzekeraar Beste Koop Op basis van de 100 criteria die wij selecteerden, kunnen we ons erover verheugen dat de polissen er in hun geheel kwalitatief op zijn vooruitgegaan. De beste van de test zijn, in volgorde: KBC (agenten), AXA (makelaars), Winterthur (makelaars), Fidea (makelaars), DVV (agenten) en Ethias (rechtstreeks). Bij gebrek aan een eenvormig, objectief en voor alle verzekeraars gemeenschappelijk systeem om de te verzekeren bedragen te bepalen, kunnen we de premies van de tot een akkoord komen, moet die laatste de vergoeding betalen binnen 30 dagen na dat akkoord. Als een akkoord uitblijft, moet hij het onbetwistbaar verschuldigde bedrag binnen 30 dagen storten, terwijl een expert wordt aangesteld om het eindbedrag van de schadevergoeding te bepalen. Die heeft 90 dagen om zijn expertise af te ronden, waarna de verzekeraar nog 30 dagen heeft om uit te betalen. Voor Test-Aankoop is dat te lang: de verzekeraar zou steeds binnen 90 tot 120 dagen na het schadegeval moeten betalen, zelfs al wordt het bedrag betwist en is een expertise nodig. Slechts weinig maatschappijen doen dit echter. Hoeveel kost dat? De jaarlijkse premie hangt van verschillende factoren af: Woningen die een verhoogd brandrisico inhouden, bv. met een rieten dak of met muren die ontvlambare materialen bevatten, doen de premie doorgaans oplopen. Voor de dekking van diefstal zorgen het type woning (villa, rijwoning, appartement) en steeds vaker ook de ligging (risicogebied of niet) voor een groot verschil in premie. Tegelijk loopt de premie soms op als de woning niet is uitgerust met het vereiste alarmsysteem. Het feit dat een woning wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden, kan eventueel aanleiding geven tot een hogere premie. Dat geldt ook voor een gebouw dat gedurende langere tijd onbewoond verschillende maatschappijen echter niet onderling vergelijken. We kwamen tot dezelfde conclusie nadat we aan de verzekeringsmaatschappijen de premie hadden gevraagd voor concrete voorbeelden. Daarom vermelden we in de tabel geen premies, en houdt onze rangschikking alleen rekening met de kwaliteit van de contracten. We raden de consument aan om een offerte te vragen bij verschillende van de maatschappijen die wij aanraden. blijft (vaak 90 tot 120 dagen per jaar, waarvan 60 tot 90 dagen opeenvolgend). Voor natuurrampen hangt de premie veelal af van de vraag of de polis een "goed" of een "slecht" risico dekt (plaatsbepaling en risicogehalte: kelder, gelijkvloers, verdiepingen, frequentie van overstromingen ). J.-P. Coteur, P. Delefortrie, P. Louyet en A. Moriau VOORDELEN VOOR ABONNEES De maatschappijen AXA, Ethias en Winterthur hebben aanvaard om in hun woningverzekering de belangrijkste punten op te nemen die wij essentieel vinden voor een goede woningverzekering. Zij kennen bovendien een korting van 10 % toe in het eerste jaar. Daarnaast geven de makelaars DefA Finance en VDV Conseil een korting van 15 % op de jaarlijkse premie: beiden doen dat op de contracten van AXA, en VDV Conseil doet dat ook nog eens op de contracten van Winterthur. Voor meer informatie: of of of BUDGET& RECHT maart / april 2008 nr

Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract

Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract Zeg niet "brandverzekering", maar "woningverzekering", want hoewel de dekking tegen brand centraal staat, kunt

Nadere informatie

In de kijker: de woningverzekering. Veel m

In de kijker: de woningverzekering. Veel m 8 In de kijker: de woningverzekering Veel m > Brand mag dan al centraal staan in de woningverzekering, de kans is groter dat de polis u van nut kan zijn na waterschade of diefstal. > Wij onderwierpen 15

Nadere informatie

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering van VIVIUM Uw huis. Uw thuis. De plek waar u zich geborgen voelt. Hoe kunt u dit unieke thuisgevoel voor u en uw gezin beschermen? Maak kennis met de brand-en-zoveel-meerverzekering

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn!

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! Preventie voor uw woning 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! 20 tips om nog beter beschermd te zijn! U wilt natuurlijk uw woning en haar inhoud zo goed mogelijk veilig stellen. Met Top Woning

Nadere informatie

De brandverzekering die bij u past. Eigenaar. VIVIUM Woning. De bijstand. Het product. De waarborgen. De schaderegeling.

De brandverzekering die bij u past. Eigenaar. VIVIUM Woning. De bijstand. Het product. De waarborgen. De schaderegeling. Eigenaar VIVIUM Woning De bijstand Het product De waarborgen De schaderegeling Uw makelaar De brandverzekering die bij u past U koos uw woning en richtte die in volgens uw eigen smaak en behoeften. Of

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Home Plan Xpert De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Luc Gielis, al meer dan 20 jaar expert Uw woning is een van de belangrijkste investeringen in uw leven. Niet alleen de aankoop

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Uw woonverzekering in 1-2-3

Uw woonverzekering in 1-2-3 s Uw woonverzekering in 1-2-3 http://www.woonverzekering-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonverzekering in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2. Waarom?...4

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Switch naar een mini-omnium?

Switch naar een mini-omnium? 20 Budget&Recht 238 - januari/februari 2015 Switch naar een mini-omnium? Als uw auto niet meer zo jong is, loont een omniumverzekering misschien niet meer de moeite. Een beperkte omnium vergoedt alsnog

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig?

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig? Productfiche VIVIUM Woning De brandverzekering die bij u past Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen? Een bijstand 24u/24 zodat u nooit alleen staat? Optionele waarborgen

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard b+villas Golden Label b+villas Golden Label 3 het welzijnslabel U woont in een magnifiek herenhuis, een prachtige villa in eigentijdse stijl of een fantastische duplex. In uw woning wordt niets aan het

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING - FIDEA WOONVERZEKERING De Woonverzekering van Fidea is de complete verzekering voor uw woning door de combinatie van verschillende waarborgen. Brand, elektriciteitsschade,

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing?

Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V. Hoe leest u deze polisvoorwaarden? Welke voorwaarden zijn van toepassing? Extra kostenverzekering ZW-EK-01-V Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Extra kostenverzekering. Met de Extra kostenverzekering worden de kosten vergoed die u maakt om uw bedrijf na een schade voort

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

Eigenaar. VIVIUM Woning DE BRANDVERZEKERING DIE BIJ U PAST EN DIE U SAMEN MET UW MAKELAAR ZELF KUNT SAMENSTELLEN.

Eigenaar. VIVIUM Woning DE BRANDVERZEKERING DIE BIJ U PAST EN DIE U SAMEN MET UW MAKELAAR ZELF KUNT SAMENSTELLEN. Eigenaar DE BRANDVERZEKERING DIE BIJ U PAST EN DIE U SAMEN MET UW MAKELAAR ZELF KUNT SAMENSTELLEN. VIVIUM Woning Het product De waarborgen De bijstand De schaderegeling 2 VIVIUM WONING De brandverzekering

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade SCHADE AAN WONINGEN EN INBOEDEL Sedert maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bv. overstromingen en aardbevingen, automatisch

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN Stempel Agentschap Verzekeringen België Dexia Verzekeringen België n.v. Livingstonelaan 6, B-1000 Brussel Tel. : 02/286 76 11 Fax 02/286 76 99 RPR Brussel 0405.764.064 Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. Wat is verzekerd?

Woonhuisverzekering. Wat is verzekerd? Woonhuisverzekering Waar heb je een opstalverzekering voor nodig? Brand, een boomtak door je dak, inbraak... Je huis staat aan allerlei gevaren bloot. Soms met grote financiële gevolgen. Een opstalverzekering

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies het aantal kamers van

Nadere informatie

Brand - Diefstal Verzekeringsvoorstel

Brand - Diefstal Verzekeringsvoorstel Brand - Diefstal Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

KBC-Verzekering Productieverlies

KBC-Verzekering Productieverlies KBC-Verzekering Productieverlies De KBC-Patrimoniumpolis, de brandverzekering van KBC, is het beste product op de markt en verzekert al uw gebouwen, constructies, materieel, koopwaar, dieren en gewassen.

Nadere informatie

Top Woning. Verzekeringen

Top Woning. Verzekeringen Top Woning Verzekeringen Top Woning, veel meer dan een brandverzekering. Top Woning Uw woning is meer dan een dak boven uw hoofd dat u beschermt tegen weer en wind. Een complete basis verzekering aangevuld

Nadere informatie

Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid. Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf

Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid. Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf Extra voordeel voor nieuwe gebouwen: uw brandverzekering Top Woning gratis gedurende 6 maanden!

Nadere informatie

De verplichte autoverzekering

De verplichte autoverzekering & Auto De premie voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de omniumverzekering hangt af van leeftijd, woonplaats (in stad of meer landelijke gemeente), auto (type, vermogen, merk,...) en aantal

Nadere informatie

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET (Brand/Diefstal Hospitalisatie Familiale - Assistance Dodelijk Ongeval) Gewenste Aanvangsdatum Lidnummer NSPV Adres Telefoon / GSM E-mail Rekeningnummer BE - -

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Reconstructiekostenverzekering ZW-RK-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Reconstructiekostenverzekering. De Reconstructiekostenverzekering vergoedt de kosten die u maakt om uw administratie na

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A9.1; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale Generali

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek F. Bijzondere voorwaarden. Extra Kostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek F, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Extra Kostenverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie

zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie zonnepanelen het verzekeren van duurzame energie Duurzame energie is in diverse vormen sterk in opkomst. Het aandeel van duurzame energie in de elektriciteitsproductie neemt toe. Meer en meer streven ondernemers

Nadere informatie

geld & recht Test inboedel- en woonhuisverzekeringen

geld & recht Test inboedel- en woonhuisverzekeringen geld & recht Test inboedel- en woonhuisverzekeringen Inboedel ook buite Vrijwel iedere Nederlander heeft een inboedelverzekering, die bijvoorbeeld bij een inbraak of waterschade thuis goed van pas kan

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek E. Bijzondere. voorwaarden. Reconstructiekostenverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek E. Bijzondere voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek E, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Reconstructiekostenverzekering 01/2013

Nadere informatie

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie Het is niet altijd makkelijk om te beslissen welke waarborgen u nodig hebt om uw voertuig en uzelf goed te verzekeren. Deze wegwijzer kan u daarbij helpen:

Nadere informatie

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Bijlage aan de Algemene Voorwaarden ALLE RISICO S «COCOON OF IBIS» Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Document : Referte datum : 2006 Uitgave datum : 27/06/2006 1/8

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATSen 30.34.001/10 08/14 DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S Een optimale bescherming voor uw bouwplaats Het optrekken

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Caravanverzekering Een complete verzekering voor optimaal caravanplezier Uw caravan betekent voor u vakantie, vrijheid, comfort en campingplezier.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een echte omnium voor uw bouwwerf : ABR polis. Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Inhoudsopgave. Een echte omnium voor uw bouwwerf : ABR polis. Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Inhoudsopgave Een echte omnium voor uw bouwwerf : ABR polis Hebt u bouw- of renovatieplannen, neem dan zeker een verzekering voor Alle Bouwplaats Risico

Nadere informatie

Waarom Generali? 65 miljoen klanten

Waarom Generali? 65 miljoen klanten Brandverzekering Waarom Generali? Generali: de bescherming van een grote groep die al meer dan 110 jaar in België aan uw zijde staat. Hier en elders. In ieder aanbod is eerstelijnsbijstand inbegrepen:

Nadere informatie

PMA caravanverzekering Allianz Nederland

PMA caravanverzekering Allianz Nederland PMA caravanverzekering Allianz Nederland Een complete verzekering voor optimaal caravanplezier Uw caravan betekent voor u vakantie, vrijheid, comfort en campingplezier. Dat unieke vrije gevoel wilt u niet

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten

RECHTSBIJSTAND zorgt voor juridische hulp bij geschillen. ONRECHTSTREEKSE VERLIEZEN dekt uw onverwachte kosten Productfiche klant Ideal Woning Inhoudstafel BASISWAARBORGEN P2-5 OPTIONELE WAARBORGEN P6 PACKS P7-9 BIJSTAND WONING P10 Ideal Woning Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen?

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie/jeugdhuis Jeugdcentrum Pingie vzw Adres Hertstraat 98 9473 Welle - Denderleeuw e-mail / website info@jcpingie.be

Nadere informatie

Extra Kostenverzekering EKV 1.1

Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Extra Kostenverzekering EKV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau

WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau WAARBORG NATUURRAMPEN Algemene Voorwaarden van het Tariferingsbureau Hoofdstuk 2 van de Algemene Polisvoorwaarden (Ref. PR-08.02-10-2008) wordt uitgebreid met de waarborg Natuurrampen (Ref. PR-08.02-01.2010TB).

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET

AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET ASSURNAT n.v. Generaal Bernheimlaan 18 bus 1 1040 Brussel Telefoon : 02/643 20 20 - Fax : 02/643 20 29 - E-mail: info@assurnat.be CBFA 67904 AANSLUITINGSFORMULIER VERZEKERINGSPAKKET (Brand/Diefstal Hospitalisatie

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Voedingswinkel. Kwaliteitswaarborgen op maat van uw onderneming

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Voedingswinkel. Kwaliteitswaarborgen op maat van uw onderneming Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Voedingswinkel Kwaliteitswaarborgen op maat van uw onderneming Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Voeding is delicaat en moet

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1

Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inventaris/Goederenverzekering IGV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies de ruimten van uw woning die vermeld moeten worden in de inventaris.

Nadere informatie

happy family klantenreglement

happy family klantenreglement happy family klantenreglement Artikel 1. Algemeen kader Happy Family is een programma dat voordelen biedt voor de leden van een gezin dat producten Auto, Woning en Privé-Leven bezit bij eenzelfde verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

IAK Zakenpakket. Rubriek H. Bijzondere. voorwaarden. Lichtreclameverzekering 01/2013

IAK Zakenpakket. Rubriek H. Bijzondere. voorwaarden. Lichtreclameverzekering 01/2013 IAK Zakenpakket Rubriek H. Bijzondere voorwaarden Lichtreclameverzekering 01/2013 Inhoudsopgave I Rubriek H, bijzondere voorwaarden 4 Bijzondere Voorwaarden Lichtreclameverzekering 01/2013 4 1 Wat is

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

Productfiche Woning Select - Surround Package

Productfiche Woning Select - Surround Package U hebt al de basisverzekeringen van de polis Woning Select. Maar u wil uw eigendom extra beschermen? Neem dan de keuzeverzekering Surround Package. Het Surround Package biedt u extra voordelen. In deze

Nadere informatie

Allianz Woonverzekering Inboedel Plus

Allianz Woonverzekering Inboedel Plus Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Woonverzekering Inboedel Plus Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus IP 14 2 Inhoudsopgave Specifieke verzekeringsvoorwaarden Inboedel Plus Checklist

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond happy family 2009 welkom bij happy family, de verzekeringsformule die uw trouw beloont U hebt het zeker al vaak gemerkt, dikwijls wordt tijd noch moeite

Nadere informatie

Makelaar, Verzekeringen IN DE KIJKER. ) In onze enquête verantwoordde geen enkele van de makelaars zijn keuze.

Makelaar, Verzekeringen IN DE KIJKER. ) In onze enquête verantwoordde geen enkele van de makelaars zijn keuze. IN D KIJKR Verzekeringen Makelaar, ) In onze enquête verantwoordde geen enkele van de makelaars zijn keuze. ) Voor niet-levensverzekeringen stelden de meeste makelaars hooguit één of twee contracten voor.

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013)

Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013) Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013) Inhoud Deel 1: Hoe DVV Stars sparen?... 2 Hoofdstuk 1: Hoe DVV Stars sparen in uw autopolis?... 2 Art. 1.1.1. Op welke voertuigen kunt u DVV Stars sparen?...

Nadere informatie