De verplichte autoverzekering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verplichte autoverzekering"

Transcriptie

1

2 & Auto De premie voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de omniumverzekering hangt af van leeftijd, woonplaats (in stad of meer landelijke gemeente), auto (type, vermogen, merk,...) en aantal veroorzaakte ongevallen. De verplichte autoverzekering Sinds 2008 mag er voor de verplichte autoverzekering geen verschil meer worden gemaakt in de premie naargelang het geslacht van de verzekerde. Mannen en vrouwen met hetzelfde profiel moeten sindsdien evenveel betalen. Voor de premies heeft dat ertoe geleid dat de verzekeraars voor jonge vrouwen nu makkelijk iets méér aanrekenen dan vroeger, terwijl jonge mannen er vaak iets goedkoper van afkomen. Het vermogen van de auto en het beroep van de bestuurder wegen nu zwaarder door in de premieberekening dan vroeger. Elke verzekeraar zijn eigen bonus-malusstelsel Terwijl de bonus-malusstelsel vroeger bij alle verzekeringsmaatschappijen dezelfde was, kan elke verzekeraar sinds januari 2004 zijn eigen schaal uitwerken. Zo kan hij bv. goede bestuurders beter belonen of omgekeerd premies fikser verhogen als bestuurders een ongeval veroorzaken. Kortom, de goede risico s worden bevoordeeld ten koste van de slechte. Bestuurders die aansprakelijk zijn voor een ongeval, worden soms een stuk zwaarder bestraft dan in het oude stelsel. Omgekeerd beschermen de meeste maatschappijen de bonus voor bestuurders die al geruime tijd geen ongeval hebben veroorzaakt op één of meerdere manieren (Jokers, Oscars, enz.): ze slaan de premie niet onmiddellijk op als die bestuurders een ongeval veroorzaken (voor zover ze niet in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie aan het stuur zaten, noch vluchtmisdrijf pleegden of zonder rijbewijs reden enz.); ze geven een bijkomende korting per bijkomend ongevalvrij jaar (althans zonder schuld aan een ongeval); ze laten bestuurders die ongevalvrij blijven, sneller dan voorheen dalen op hun bonus-malusschaal. Welke polis te kiezen? Toch laat u zich beter niet al te snel verleiden door dat vooruitzicht op een beloning voor schadevrij rijden. De jaarlijkse premie is het criterium om een polis te kiezen. Concreet moet u een offerte opvragen bij de verzekeringsmaatschappijen die u interesseren. Dat kan nu meer en meer online. Voor het contract burgerlijke aansprakelijkheid: alle verzekeraars gebruiken op een paar details na hetzelfde standaardcontract. Sommige bieden hierbij wel extra diensten of een uitbreiding van de dekking voor een ongeval in het buitenland aan. Hoe dan ook kunt u vooral op de tarieven focussen. Vraag wel niet alleen naar de premie die u bij de aanvang zult moeten betalen, maar ook naar de premie voor het geval u aansprakelijk bent gesteld voor een of twee ongevallen, want bij sommige maatschappijen verviervoudigt de premie op dat ogenblik bijna. Voor de omnium: er zitten wel verschillen in de kwaliteit van de contracten, onder meer qua uitsluitingen en qua vergoeding na total loss of diefstal. Qua vergoeding beschouwt Test- Aankoop de dekking voor een overeengekomen waarde als een minimumvereiste. Hierbij ligt op voorhand vast welke waarde de auto zal hebben in geval van total loss of diefstal. Voor de klant is die formule doorgaans interessanter dan de vergoeding op basis van de verkoopwaarde, die door een expert moet worden vastgesteld, want die waarde valt financieel heel dikwijls lager uit, wat ook tot meer betwistingen leidt. Is het soms voordeliger om het slachtoffer uit eigen zak te vergoeden als u voor het ongeval aansprakelijk bent? De nieuwe bonussystemen veranderen uiteraard een en ander. Zo heeft de bestuurder die over een Joker kan beschikken, er geen belang bij om zijn eerste ongeval niet aan te geven. In de veronderstelling dat hij een tweede ongeval met schuld heeft, zal hij er wel voordeel bij hebben om de tegenpartij rechtstreeks te vergoeden voor diens schade als die kleiner is dan het totaal van de premieverhogingen berekend voor alle jaren in de toekomst. autoverzekeringen vindt u op Gebruik onze koopwijzer om de voordeligste autoverzekering te vinden

3 & Privéleven U hebt geen kinderen, geen hond, geen poetshulp. Een gezinsverzekering, heb ik toch niet nodig, denkt u. Fout! Een gezinsverzekering mag dan wel niet wettelijk verplicht zijn, ze is voor iedereen een must, ongeacht de persoonlijke situatie. Gezinsverzekering: een must Een gezinsverzekering, ook wel "de familiale" genoemd, mag dan wel niet wettelijk verplicht zijn zoals een autoverzekering, ze is voor iedereen een must, ongeacht de persoonlijke situatie. Voor om en bij de 70 tot 90 per jaar kunt u zich heel wat kopzorgen besparen. Zo n contract bestaat uit twee gedeeltes: de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid en de rechtsbijstand. Wat houdt dat in? Dekking burgerlijke aansprakelijkheid De belangrijkste reden voor een gezinspolis is dat u verzekerd wilt zijn wanneer u burgerlijk aansprakelijk bent voor schade die u in uw privéleven hebt veroorzaakt, dit wil zeggen buiten het kader van uw beroep. Dat veronderstelt dat het slachtoffer kan bewijzen dat u een fout hebt begaan en dat er een oorzakelijk verband is tussen die fout en de schade. Het betreft niet alleen de schade die u door uw eigen fout hebt veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld de schade berokkend door de fout van uw minderjarige kinderen, de dieren die onder uw bewaking stonden, uw babysit of uw poetshulp. U kunt weliswaar niet altijd op uw gezinsverzekering terugvallen, onder meer niet als de schade het gevolg is van een fout die u in het kader van een contract hebt begaan (bv. u beschadigt een toestel dat u bij een vakman bent gaan huren), als de schade wordt gedekt in een wettelijk verplichte polis (bv. door de gewone autoverzekering), of als het een zware fout betreft die uitdrukkelijk en op beperkende wijze in de polis werd uitgesloten (bv. schade veroorzaakt met alcohol in het bloed, schade veroorzaakt door een bouwvallig gebouw,...). De minimale verzekerde bedragen worden bij wet vastgelegd, maar alle gezinsverzekeraars gaan daarboven. Wel moet u bij een schadegeval meestal sowieso zelf voor een deel van de materiële schade opdraaien (vaak voor zowat 250), of zelfs voor het volledige bedrag als de schade niet al te hoog oploopt (bv. een gebroken bril). Rechtsbijstand Als er een geschil rijst over een schadegeval dat verband houdt met de gezinsverzekering, probeert de verzekeraar van de veroorzaker de zaak altijd eerst in der minne te regelen. Maar als u zich niet kunt neerleggen bij wat men u in der minne voorstelt en u een advocaat vindt die uw mening deelt, kan het geschil aan een rechtbank worden voorgelegd en dan mag u de rekening voor de advocaat naar uw verzekeraar doorschuiven. Die rechtsbijstand is uiterst belangrijk wanneer u zelf het slachtoffer bent, want anders zou u misschien terugdeinzen voor de kosten van een proces en snel genoegen nemen met het bedrag dat de verzekeraar van de tegenpartij u voorstelt, ook al vindt u het in feite te laag. Die rechtsbijstand is evenwel ook nuttig wanneer u zelf aansprakelijk bent voor schade, want dan kan uw verzekeraar u strafrechtelijk verdedigen (hij neemt de behartiging van uw burgerlijke belangen sowieso al op zich omdat hij ervoor zal opdraaien als uw aansprakelijkheid kan worden bewezen). In principe mag u vrij een advocaat kiezen. Maar dikwijls moet u er wel een nemen die is ingeschreven bij de balie van de rechtbank die bevoegd is voor uw zaak. De verzekeraar neemt het ereloon voor zijn rekening alsook de kosten voor een advocaat en voor deskundige, maar doorgaans slechts tot een bepaald bedrag. Het laagste bedrag draait rond de Wat heeft de markt te bieden? Ook al moet elk contract wettelijk aan bepaalde minimumvereisten voldoen, toch zijn er grote verschillen, zowel qua verzekerde bedragen als qua dekking (schade door grote stommiteit van een kind, door bouwwerkzaamheden of bij een verbouwing enz.). verzekeringen vindt u onder Maar gebruik van uw abonneevoordeel

4 & Auto Een omnium dekt niet alleen de schade ten gevolge van een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent bevonden, maar ook de schade door natuurlijke oorzaken, glasbreuk, tot diefstal en brand. Omnium : dekking en schadevergoeding DEKKING Uitrusting en opties De uitrusting en opties die aanwezig zijn bij de aankoop (multimedia-installatie, bluetooth, enz.) worden automatisch gedekt, op voorwaarde dat ze begrepen zijn in de verzekerde prijs van de wagen. Als dat niet het geval is of als de opties achteraf worden toegevoegd, zijn ze doorgaans slechts tot een bepaald bedrag gedekt. Om aanspraak te kunnen maken op een hogere dekking moet u uw verzekeraar op de hoogte brengen van die uitrusting en een hogere premie betalen. Diefstal Voor de dekking in geval van (poging tot) diefstal is het verontrustend dat er voor sommige verzekeraars nog altijd sprake moet zijn van inbraak. Vandaag de dag worden auto s vaak gestolen zonder dat er inbraakschade is. Ongeval De ideale dekking geldt voor ieder feit dat schade, vernieling of verdwijning veroorzaakt. De meeste contracten bepalen echter welk soort van ongeval ze dekken. Hoe beperkter die omschrijving, hoe gevaarlijker dat kan zijn. Want bij elk ongeval dat niet aan de voorwaarden voldoet, kan de verzekeraar dekking weigeren. Uitsluitingen De meeste polissen vermelden een reeks uitsluitingen, zoals dronkenschap en alcoholintoxicatie. Schade veroorzaakt doordat de autobestuurder te veel had gedronken toen hij achter het stuur plaatsnam, is bij alle verzekeraars uitgesloten. Wel gebruiken ze verschillende limieten vanaf wanneer de dekking vervalt: de ene houdt het op de strafrechtelijke limiet (0,5 g per liter bloed), de andere is minder streng (bv. pas vanaf 0,8 g per liter bloed). Sommige contracten sluiten bovendien ook de schade uit die te wijten is aan slijtage, constructiefouten, slecht onderhoud en dergelijke. Op dat gebied zijn er enorme verschillen tussen de verzekeringsmaatschappijen. SCHADEVERGOEDING Verzekerde waarde Als uw auto werd gestolen of total loss is, krijgt u met een omniumverzekering een schaderegeling van uw verzekeraar. Maar op welke basis? Al naargelang het contract baseert de verzekeringsmaatschappij zich hetzij op de werkelijke waarde van de wagen (marktwaarde), hetzij op de aangenomen waarde (een formule die u gekozen hebt bij het sluiten van het contract). Doorgaans laat de maatschappij de verzekeringnemer kiezen tussen verschillende mogelijkheden (met telkens een andere premie). De werkelijke waarde (of marktwaarde) wordt in het algemeen door een verzekeringsexpert vastgelegd op basis van de cataloguswaarde van tweedehandsauto s. Die berekening is niet voordelig voor u, aangezien die cataloguswaarde steevast lager ligt dan de prijs die u zou betalen om u opnieuw eenzelfde of soortgelijke auto aan te schaffen. Af te raden dus (behoudens uitzonderingen). De aangenomen waarde (of overeengekomen waarde) hangt van twee factoren af: de verzekerde waarde van de auto: u mag kiezen of u de cataloguswaarde verzekert of de werkelijk gefactureerde prijs; de ouderdom van de auto: het waardeverlies van de auto wordt berekend op basis van de ouderdom en soms de kilometerstand. Het percentage verschilt volgens de verzekeringsmaatschappij en kan bij de schadevergoeding voor een verschil van honderden of zelfs duizenden euro s zorgen. De beste polissen baseren zich op de nieuwwaarde (de prijs van een nieuwe auto op het moment van het ongeval) of op de waarde op het moment van de aankoop vermeerderd met een bepaald percentage (bv. 5 à 6 % per jaar). Zodra de auto enige tijd in het verkeer is gebracht, moet van die waarde het waardeverlies worden afgetrokken (bv. 1 % per maand). De beste contracten beginnen pas waardeverlies in aanmerking te nemen vanaf de 30e maand na de inverkeerstelling van de auto. autoverzekeringen vindt u op Gebruik onze koopwijzer om de voordeligste autoverzekering te vinden

5 & Woning Een woningverzekering komt niet alleen van pas bij een grote brand, maar ook bij tal van minder ernstige schadegevallen. De basisdekking van de woningverzekering Oorzaak van de schade aan de woning en/of de inboedel Altijd gedekt (1) BRAND EN AANVERWANTEN brand x ontploffing (bv. door gas) x blikseminslag x omgevallen bomen (zonder storm) x vandalisme (zonder diefstal) x werking van elektriciteit (kortsluiting, te hoge spanning, toevallige overbelasting...) x aanslagen en arbeidsconflicten x Geregeld gedekt (1) Meestal niet gedekt (2) STORM EN HAGEL stormschade aan woning x schade aan voorwerpen buiten aan de woning (zonneluifel, schotelantenne, omheining...) x hagel x sneeuwdruk x WATER breuk in de leidingen, lek in de dichtingen, het overlopen van hydraulische installaties * oorzaak in het verzekerde gebouw zelf x * oorzaak in aanpalend gebouw x opsporen van lekken in muren, vloer, plafonds x vorstschade indien geen voorzorgsmaatregelen waren genomen x waterinsijpeling via het dak x corrosie x lek in stookolietank in verzekerd gebouw x zuivere huiszwam (dus niet als gevolg van waterschade die gedekt is) x GLASBREUK ruiten, spiegels, glazen platen x glazen, meubels en vitrokeramische kookplaten x sanitaire toestellen (zelfs in andere materialen dan glas) x NATUURRAMP (wettelijk verplicht) overstroming x aardverschuiving (niet te wijten aan aardbeving) x aardbeving x (1) Soms is de dekking evenwel beperkt. (2) Zelfs niet tegen betaling van een extra premie. verzekeringen vindt u onder Maar gebruik van uw abonneevoordeel

6 & Gezondheid De hospitalisatieverzekering Kwalitatief gaan de contracten voor de hospitalisatieverzekering bij de privéverzekeraars en bij bepaalde ziekenfondsen er alsmaar op vooruit. Toch vergoedt geen enkele polis alle kosten! De dekking Veelal worden de hospitalisatiekosten maar vergoed als ook het ziekenfonds zijn duit in het zakje doet. Of er zijn beperkingen volgens het soort kosten (protheses, implantaties, chirurgisch materiaal ) of volgens de waarborg (anders bij een opname in het ziekenhuis dan zonder opname). Bij sommige verzekeraars is de vergoeding begrensd per opname. In heel wat gevallen moet u een deel van de kosten sowieso voor uw eigen rekening nemen, de zogenoemde franchise. Maar u kunt bijna altijd zelf bepalen hoeveel die bedraagt. Hoe lager de franchise, hoe hoger uiteraard de premie. Meestal wordt sowieso slechts een deel van de kosten terugbetaald als de verzekerde zich in een duur ziekenhuis (vooral in Brussel) in een eenpersoonskamer laat opnemen of ligt de premie in bepaalde woonplaatsen automatisch hoger dan elders. Vaak wordt de vergoeding beperkt volgens wat het ziekenfonds terugbetaalt voor het ereloon van de artsen en voor de verblijfskosten, bv. maximaal twee of drie keer dat bedrag. Bevallingen worden meestal goed gedekt. Maar soms wordt alleen vergoed als er complicaties zijn geweest, en niet bij een normale bevalling. Zeer vaak biedt de privéverzekeraar enkel dekking als de zwangerschap dateert van na de sluiting van het contract. Palliatieve verzorging is doorgaans gedekt, althans zolang de terminale patiënt in een ziekenhuis verblijft. Maar de beste contracten vergoeden ook de kosten bij dagopname in een gespecialiseerde instelling of bij thuisverzorging. Ambulante verzorging vóór of na een ziekenhuisopname is dikwijls gedekt, soms mits u bijbetaalt. Alsmaar vaker wordt ook dekking verleend voor zware ziektes (kanker, Parkinson, Alzheimer ) zonder dat de kosten verband moeten houden met een ziekenhuisopname. Vroeger waren de polissen van ziekenfondsen minder uitgebreid dan die van privéverzekeraars. Dat is niet langer het geval. Maar om een verzekering te kunnen nemen bij een maatschappij verbonden aan een ziekenfonds, moet u wel lid zijn van dat ziekenfonds De uitsluitingen De meeste contracten bevatten een rist uitsluitingen: kosten voor esthetische chirurgie die niet vereist is ten gevolge van ziekte of ongeval; seropositiviteit; opname als gevolg van de professionele beoefening van een bepaalde sport, van een sterilisatie, van een inenting... De belangrijkste uitsluiting is die van de reeds bestaande ziektes. U hebt er baat bij om de eventuele medische vragenlijst eerlijk in te vullen. Als u aan een privéverzekeraar meldt dat u aan een bepaalde ziekte lijdt, kan deze u wel een hogere premie aanrekenen, eventueel geen supplementen voor een eenpersoonskamer terugbetalen en zelfs alle ziekenhuisopnames in het kader van die ziekte weigeren te dekken. Op dit vlak zijn de voorwaarden van maatschappijen die met een ziekenfonds verbonden zijn, gunstiger: zij weigeren enkel de supplementen voor een eenpersoonskamer te betalen of vragen daarvoor een premietoeslag, en dat maximaal 5 jaar. Bij sommige ziekenfondsen hoeft u zelfs geen medische vragenlijst in te vullen! Een andere uitsluiting slaat op de gevolgen van een geestesziekte. De beperking kan zowel het soort van instelling betreffen (bv. geen dekking bij opname in een gesloten psychiatrieafdeling of voor een behandeling buiten een ziekenhuis) als de duur of het bedrag. Of de dekking geldt alleen als er objectief waarneembare symptomen waren: dat begrip is echter niet nauwkeurig en vaak ook betwistbaar. De premie De premie is afhankelijk van de leeftijd (hoe jonger u een contract sluit, hoe minder u betaalt), de franchise, uiteraard de dekkingen (kamertype, opties zoals vruchtbaarheidsproblemen), de plaats waar u woont of waar u naar het ziekenhuis zal gaan... De laatste jaren zijn de premies fors gestegen, wat des te moeilijker te dragen is voor lage-inkomenstrekkers (bv. gepensioneerden). Die verhoging was deels te verklaren (vooral verhoging van de erelonen van de artsen), maar de wetgever heeft de mogelijkheden en de procedure van een premieverhoging nu beter omkaderd. Verzekeraars mogen de premie enkel nog verhogen door een indexering toe te passen op basis van de index van de consumptieprijzen, of na specifieke toestemming van de controleautoriteit. Er is voorlopig nog geen medische index die mag worden gebruikt. Alle nuttige informatie betreffende een hospitalisatie vindt u op Gebruik onze koopwijzer om de beste hospitalisatieverzekering te vinden

In de kijker: de woningverzekering. Veel m

In de kijker: de woningverzekering. Veel m 8 In de kijker: de woningverzekering Veel m > Brand mag dan al centraal staan in de woningverzekering, de kans is groter dat de polis u van nut kan zijn na waterschade of diefstal. > Wij onderwierpen 15

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand

De brandverzekering DekT veel Meer Dan alleen brand De brandverzekering DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND De brandverzekering inhoud DE BRANDVERZEKERING DEKT VEEL MEER DAN ALLEEN BRAND... 3 WELKE GEVAREN ZIJN VERZEKERD?... 5 De aanvullende dekkingen... 8

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling

Verzekeringen TERREINWAGEN GEEFT GEEN VOORRANG EN BOTST. Directeur niet aansprakelijk voor spijbelende leerling Thema 6 Verzekeringen Wat zul je leren? Verzekeringen begripsmatig omschrijven en het belang van (verplichte en wenselijke) verzekeringen voor de verzekeringsnemer aantonen; de basisterminologie met betrekking

Nadere informatie

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering

algemene voorwaarden bij uw autoverzekering algemene voorwaarden bij uw autoverzekering In verstaanbare taal. Dat is echt HEMA. Dit zijn de Algemene Voorwaarden bij uw HEMA Autoverzekering. Er zijn ook Bijzondere Voorwaarden HEMA Autoverzekering.

Nadere informatie

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet...

START PLUS. Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener. Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... START PLUS Hét verzekeringsaanbod voor de startende zorgverlener Met een gerust gemoed uw carrière tegemoet... 1400965NL.indd 1 22/05/14 13:46 V E R Z E K E R I N G B E R O E P S A A Wie is AMMA? AMMA

Nadere informatie

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG

VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG VERZEKERINGSPOLIS MOTORRIJTUIG Algemene Voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. AUTO-05 Inhoud Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen

Bachelorproef. Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Campus Aalst Arbeidstraat 14 BE-9300 Aalst T +32 53 73 07 00 fbo@hogent.be www.hogent.be/fbo Bachelorproef Onderzoek bij jongeren naar hun kennis van verzekeringen Opleiding Bedrijfsmanagement Student:

Nadere informatie

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be

Gids van uw autoverzekering. www.touring-verzekeringen.be Gids van uw autoverzekering www.touring-verzekeringen.be UW WAARBORGEN IN EEN OOGOPSLAG 04 BASISWAARBORGEN, VOOR U EN UW PASSAGIERS 06 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 06 BIJSTAND BIJ IMMOBILISEREND ONGEVAL

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN

POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN POTJE BREKEN, POTJE BETALEN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID PRIVÉLEVEN EEN FAMILIALE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOORKOMT HEEL WAT NARIGHEDEN In uw privéleven bent u aansprakelijk

Nadere informatie

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook?

De KLJ-verzekering. Sfeer verzekerd! Maar ik ook? De KLJ-verzekering Sfeer verzekerd! Maar ik ook? 1 1. De KLJ-verzekering... 3 1.1 Algemene info... 3 1.2 Waarvoor zijn we verzekerd?... 3 1.3 Waarvoor zijn we niet verzekerd?... 7 2. Extra verzekeringen...

Nadere informatie

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014

Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Voorwaarden Personenautoverzekering 2014 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat gebeurt er bij opzettelijk veroorzaakte schade? 6 In welke andere gevallen biedt de verzekering geen dekking?

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014

Voorwaarden Autoverzekering van InShared. December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared December 2014 Voorwaarden Autoverzekering van InShared U heeft een autoverzekering bij InShared. Die heeft u afgesloten op www.inshared.nl. U heeft daarbij 1 of

Nadere informatie

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte.

Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Mobiele schadeaangifte via smartphone of tablet? Dat Kan! Scan de QR-code en u komt bij de mobiele schadeaangifte. Verzekerd Wonen + Geldig vanaf 01-07-2015 Algemene voorwaarden DW15016N Argenta Assuranties

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Polisvoorwaarden STE 0613

Polisvoorwaarden STE 0613 Polisvoorwaarden STE 0613 1. Beschrijving van begrippen 2 1.1 Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden 2 2. Uw dekking 2 2.1 Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) 2 2.2 Beperkt casco 3 2.3 Volledig

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

Die verzekering bij uw lening...

Die verzekering bij uw lening... 20 Budget&Recht 227 - maart/april 2013 Er zijn twee grote nieuwigheden. Mannen mag men niet langer méér laten betalen dan vrouwen met hetzelfde profiel. En AFI ESCA, een vrij nieuwe speler op de Belgische

Nadere informatie

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder:

BEGRIPPEN DOEL EN STRUCTUUR VAN DE POLIS. ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1. In deze polis wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Versie juli 2006 WOONVERZEKERING BLZ. 1 BEGRIPPEN In deze polis wordt verstaan onder: U: - de verzekeringnemer, de samenwonende partner en elke andere inwonende persoon; indien één

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.04.2011 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.04.2011 De overeenkomst gesloten tussen Europ Assistance en de verzekeringsnemer bestaat uit de bijzondere

Nadere informatie

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw

Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden. Op uw CDS Personenautoverzekering Algemene voorwaarden M12 CDS Assuradeuren B.V. Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden van uw verzekering. Er zijn aanvullende voorwaarden. Soms gelden er Bijzondere voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERD WONEN VERZEKERD WONEN Verzekering tegen brand en andere gevaren Volgens het KB van 24/12/1992 Met ingang van 10/10/2007 Belgiëlei 49-53 2018 Antwerpen Onderneming toegelaten om de verzekeringstak Brand (tak

Nadere informatie

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering

Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering Voorwaarden Gerust op Weg Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die u bij ons heeft afgesloten. Zo weet u waar

Nadere informatie

Cijfers en Analyse 2010

Cijfers en Analyse 2010 2010 Cijfers en Analyse Cijfers en Analyse 2010 Inhoudstafel Voorwoord............................... 5 1. Algemeen overzicht 2010............. 6 1. Aantal klachten.............................................................

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13

POLISVOORWAARDEN. Autoverzekering MT 13 POLISVOORWAARDEN Autoverzekering MT 13 Voorwaarden bij uw autoverzekering U heeft een autoverzekering bij ons. U heeft daarbij een of meer onderdelen gekozen die hieronder staan. Op uw polis staat welke

Nadere informatie

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412

Aegon Autoverzekering. Polisvoorwaarden. nr. 1412 Aegon Autoverzekering Polisvoorwaarden nr. 1412 S 42471 a augustus 2014 Inhoudsopgave pagina Algemene Voorwaarden 4 1 Wat mag u van ons verwachten? 4 2 Wat verwachten wij van u? 4 3 Wie zijn er verzekerd?

Nadere informatie