De verplichte autoverzekering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De verplichte autoverzekering"

Transcriptie

1

2 & Auto De premie voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de omniumverzekering hangt af van leeftijd, woonplaats (in stad of meer landelijke gemeente), auto (type, vermogen, merk,...) en aantal veroorzaakte ongevallen. De verplichte autoverzekering Sinds 2008 mag er voor de verplichte autoverzekering geen verschil meer worden gemaakt in de premie naargelang het geslacht van de verzekerde. Mannen en vrouwen met hetzelfde profiel moeten sindsdien evenveel betalen. Voor de premies heeft dat ertoe geleid dat de verzekeraars voor jonge vrouwen nu makkelijk iets méér aanrekenen dan vroeger, terwijl jonge mannen er vaak iets goedkoper van afkomen. Het vermogen van de auto en het beroep van de bestuurder wegen nu zwaarder door in de premieberekening dan vroeger. Elke verzekeraar zijn eigen bonus-malusstelsel Terwijl de bonus-malusstelsel vroeger bij alle verzekeringsmaatschappijen dezelfde was, kan elke verzekeraar sinds januari 2004 zijn eigen schaal uitwerken. Zo kan hij bv. goede bestuurders beter belonen of omgekeerd premies fikser verhogen als bestuurders een ongeval veroorzaken. Kortom, de goede risico s worden bevoordeeld ten koste van de slechte. Bestuurders die aansprakelijk zijn voor een ongeval, worden soms een stuk zwaarder bestraft dan in het oude stelsel. Omgekeerd beschermen de meeste maatschappijen de bonus voor bestuurders die al geruime tijd geen ongeval hebben veroorzaakt op één of meerdere manieren (Jokers, Oscars, enz.): ze slaan de premie niet onmiddellijk op als die bestuurders een ongeval veroorzaken (voor zover ze niet in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie aan het stuur zaten, noch vluchtmisdrijf pleegden of zonder rijbewijs reden enz.); ze geven een bijkomende korting per bijkomend ongevalvrij jaar (althans zonder schuld aan een ongeval); ze laten bestuurders die ongevalvrij blijven, sneller dan voorheen dalen op hun bonus-malusschaal. Welke polis te kiezen? Toch laat u zich beter niet al te snel verleiden door dat vooruitzicht op een beloning voor schadevrij rijden. De jaarlijkse premie is het criterium om een polis te kiezen. Concreet moet u een offerte opvragen bij de verzekeringsmaatschappijen die u interesseren. Dat kan nu meer en meer online. Voor het contract burgerlijke aansprakelijkheid: alle verzekeraars gebruiken op een paar details na hetzelfde standaardcontract. Sommige bieden hierbij wel extra diensten of een uitbreiding van de dekking voor een ongeval in het buitenland aan. Hoe dan ook kunt u vooral op de tarieven focussen. Vraag wel niet alleen naar de premie die u bij de aanvang zult moeten betalen, maar ook naar de premie voor het geval u aansprakelijk bent gesteld voor een of twee ongevallen, want bij sommige maatschappijen verviervoudigt de premie op dat ogenblik bijna. Voor de omnium: er zitten wel verschillen in de kwaliteit van de contracten, onder meer qua uitsluitingen en qua vergoeding na total loss of diefstal. Qua vergoeding beschouwt Test- Aankoop de dekking voor een overeengekomen waarde als een minimumvereiste. Hierbij ligt op voorhand vast welke waarde de auto zal hebben in geval van total loss of diefstal. Voor de klant is die formule doorgaans interessanter dan de vergoeding op basis van de verkoopwaarde, die door een expert moet worden vastgesteld, want die waarde valt financieel heel dikwijls lager uit, wat ook tot meer betwistingen leidt. Is het soms voordeliger om het slachtoffer uit eigen zak te vergoeden als u voor het ongeval aansprakelijk bent? De nieuwe bonussystemen veranderen uiteraard een en ander. Zo heeft de bestuurder die over een Joker kan beschikken, er geen belang bij om zijn eerste ongeval niet aan te geven. In de veronderstelling dat hij een tweede ongeval met schuld heeft, zal hij er wel voordeel bij hebben om de tegenpartij rechtstreeks te vergoeden voor diens schade als die kleiner is dan het totaal van de premieverhogingen berekend voor alle jaren in de toekomst. autoverzekeringen vindt u op Gebruik onze koopwijzer om de voordeligste autoverzekering te vinden

3 & Privéleven U hebt geen kinderen, geen hond, geen poetshulp. Een gezinsverzekering, heb ik toch niet nodig, denkt u. Fout! Een gezinsverzekering mag dan wel niet wettelijk verplicht zijn, ze is voor iedereen een must, ongeacht de persoonlijke situatie. Gezinsverzekering: een must Een gezinsverzekering, ook wel "de familiale" genoemd, mag dan wel niet wettelijk verplicht zijn zoals een autoverzekering, ze is voor iedereen een must, ongeacht de persoonlijke situatie. Voor om en bij de 70 tot 90 per jaar kunt u zich heel wat kopzorgen besparen. Zo n contract bestaat uit twee gedeeltes: de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid en de rechtsbijstand. Wat houdt dat in? Dekking burgerlijke aansprakelijkheid De belangrijkste reden voor een gezinspolis is dat u verzekerd wilt zijn wanneer u burgerlijk aansprakelijk bent voor schade die u in uw privéleven hebt veroorzaakt, dit wil zeggen buiten het kader van uw beroep. Dat veronderstelt dat het slachtoffer kan bewijzen dat u een fout hebt begaan en dat er een oorzakelijk verband is tussen die fout en de schade. Het betreft niet alleen de schade die u door uw eigen fout hebt veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld de schade berokkend door de fout van uw minderjarige kinderen, de dieren die onder uw bewaking stonden, uw babysit of uw poetshulp. U kunt weliswaar niet altijd op uw gezinsverzekering terugvallen, onder meer niet als de schade het gevolg is van een fout die u in het kader van een contract hebt begaan (bv. u beschadigt een toestel dat u bij een vakman bent gaan huren), als de schade wordt gedekt in een wettelijk verplichte polis (bv. door de gewone autoverzekering), of als het een zware fout betreft die uitdrukkelijk en op beperkende wijze in de polis werd uitgesloten (bv. schade veroorzaakt met alcohol in het bloed, schade veroorzaakt door een bouwvallig gebouw,...). De minimale verzekerde bedragen worden bij wet vastgelegd, maar alle gezinsverzekeraars gaan daarboven. Wel moet u bij een schadegeval meestal sowieso zelf voor een deel van de materiële schade opdraaien (vaak voor zowat 250), of zelfs voor het volledige bedrag als de schade niet al te hoog oploopt (bv. een gebroken bril). Rechtsbijstand Als er een geschil rijst over een schadegeval dat verband houdt met de gezinsverzekering, probeert de verzekeraar van de veroorzaker de zaak altijd eerst in der minne te regelen. Maar als u zich niet kunt neerleggen bij wat men u in der minne voorstelt en u een advocaat vindt die uw mening deelt, kan het geschil aan een rechtbank worden voorgelegd en dan mag u de rekening voor de advocaat naar uw verzekeraar doorschuiven. Die rechtsbijstand is uiterst belangrijk wanneer u zelf het slachtoffer bent, want anders zou u misschien terugdeinzen voor de kosten van een proces en snel genoegen nemen met het bedrag dat de verzekeraar van de tegenpartij u voorstelt, ook al vindt u het in feite te laag. Die rechtsbijstand is evenwel ook nuttig wanneer u zelf aansprakelijk bent voor schade, want dan kan uw verzekeraar u strafrechtelijk verdedigen (hij neemt de behartiging van uw burgerlijke belangen sowieso al op zich omdat hij ervoor zal opdraaien als uw aansprakelijkheid kan worden bewezen). In principe mag u vrij een advocaat kiezen. Maar dikwijls moet u er wel een nemen die is ingeschreven bij de balie van de rechtbank die bevoegd is voor uw zaak. De verzekeraar neemt het ereloon voor zijn rekening alsook de kosten voor een advocaat en voor deskundige, maar doorgaans slechts tot een bepaald bedrag. Het laagste bedrag draait rond de Wat heeft de markt te bieden? Ook al moet elk contract wettelijk aan bepaalde minimumvereisten voldoen, toch zijn er grote verschillen, zowel qua verzekerde bedragen als qua dekking (schade door grote stommiteit van een kind, door bouwwerkzaamheden of bij een verbouwing enz.). verzekeringen vindt u onder Maar gebruik van uw abonneevoordeel

4 & Auto Een omnium dekt niet alleen de schade ten gevolge van een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent bevonden, maar ook de schade door natuurlijke oorzaken, glasbreuk, tot diefstal en brand. Omnium : dekking en schadevergoeding DEKKING Uitrusting en opties De uitrusting en opties die aanwezig zijn bij de aankoop (multimedia-installatie, bluetooth, enz.) worden automatisch gedekt, op voorwaarde dat ze begrepen zijn in de verzekerde prijs van de wagen. Als dat niet het geval is of als de opties achteraf worden toegevoegd, zijn ze doorgaans slechts tot een bepaald bedrag gedekt. Om aanspraak te kunnen maken op een hogere dekking moet u uw verzekeraar op de hoogte brengen van die uitrusting en een hogere premie betalen. Diefstal Voor de dekking in geval van (poging tot) diefstal is het verontrustend dat er voor sommige verzekeraars nog altijd sprake moet zijn van inbraak. Vandaag de dag worden auto s vaak gestolen zonder dat er inbraakschade is. Ongeval De ideale dekking geldt voor ieder feit dat schade, vernieling of verdwijning veroorzaakt. De meeste contracten bepalen echter welk soort van ongeval ze dekken. Hoe beperkter die omschrijving, hoe gevaarlijker dat kan zijn. Want bij elk ongeval dat niet aan de voorwaarden voldoet, kan de verzekeraar dekking weigeren. Uitsluitingen De meeste polissen vermelden een reeks uitsluitingen, zoals dronkenschap en alcoholintoxicatie. Schade veroorzaakt doordat de autobestuurder te veel had gedronken toen hij achter het stuur plaatsnam, is bij alle verzekeraars uitgesloten. Wel gebruiken ze verschillende limieten vanaf wanneer de dekking vervalt: de ene houdt het op de strafrechtelijke limiet (0,5 g per liter bloed), de andere is minder streng (bv. pas vanaf 0,8 g per liter bloed). Sommige contracten sluiten bovendien ook de schade uit die te wijten is aan slijtage, constructiefouten, slecht onderhoud en dergelijke. Op dat gebied zijn er enorme verschillen tussen de verzekeringsmaatschappijen. SCHADEVERGOEDING Verzekerde waarde Als uw auto werd gestolen of total loss is, krijgt u met een omniumverzekering een schaderegeling van uw verzekeraar. Maar op welke basis? Al naargelang het contract baseert de verzekeringsmaatschappij zich hetzij op de werkelijke waarde van de wagen (marktwaarde), hetzij op de aangenomen waarde (een formule die u gekozen hebt bij het sluiten van het contract). Doorgaans laat de maatschappij de verzekeringnemer kiezen tussen verschillende mogelijkheden (met telkens een andere premie). De werkelijke waarde (of marktwaarde) wordt in het algemeen door een verzekeringsexpert vastgelegd op basis van de cataloguswaarde van tweedehandsauto s. Die berekening is niet voordelig voor u, aangezien die cataloguswaarde steevast lager ligt dan de prijs die u zou betalen om u opnieuw eenzelfde of soortgelijke auto aan te schaffen. Af te raden dus (behoudens uitzonderingen). De aangenomen waarde (of overeengekomen waarde) hangt van twee factoren af: de verzekerde waarde van de auto: u mag kiezen of u de cataloguswaarde verzekert of de werkelijk gefactureerde prijs; de ouderdom van de auto: het waardeverlies van de auto wordt berekend op basis van de ouderdom en soms de kilometerstand. Het percentage verschilt volgens de verzekeringsmaatschappij en kan bij de schadevergoeding voor een verschil van honderden of zelfs duizenden euro s zorgen. De beste polissen baseren zich op de nieuwwaarde (de prijs van een nieuwe auto op het moment van het ongeval) of op de waarde op het moment van de aankoop vermeerderd met een bepaald percentage (bv. 5 à 6 % per jaar). Zodra de auto enige tijd in het verkeer is gebracht, moet van die waarde het waardeverlies worden afgetrokken (bv. 1 % per maand). De beste contracten beginnen pas waardeverlies in aanmerking te nemen vanaf de 30e maand na de inverkeerstelling van de auto. autoverzekeringen vindt u op Gebruik onze koopwijzer om de voordeligste autoverzekering te vinden

5 & Woning Een woningverzekering komt niet alleen van pas bij een grote brand, maar ook bij tal van minder ernstige schadegevallen. De basisdekking van de woningverzekering Oorzaak van de schade aan de woning en/of de inboedel Altijd gedekt (1) BRAND EN AANVERWANTEN brand x ontploffing (bv. door gas) x blikseminslag x omgevallen bomen (zonder storm) x vandalisme (zonder diefstal) x werking van elektriciteit (kortsluiting, te hoge spanning, toevallige overbelasting...) x aanslagen en arbeidsconflicten x Geregeld gedekt (1) Meestal niet gedekt (2) STORM EN HAGEL stormschade aan woning x schade aan voorwerpen buiten aan de woning (zonneluifel, schotelantenne, omheining...) x hagel x sneeuwdruk x WATER breuk in de leidingen, lek in de dichtingen, het overlopen van hydraulische installaties * oorzaak in het verzekerde gebouw zelf x * oorzaak in aanpalend gebouw x opsporen van lekken in muren, vloer, plafonds x vorstschade indien geen voorzorgsmaatregelen waren genomen x waterinsijpeling via het dak x corrosie x lek in stookolietank in verzekerd gebouw x zuivere huiszwam (dus niet als gevolg van waterschade die gedekt is) x GLASBREUK ruiten, spiegels, glazen platen x glazen, meubels en vitrokeramische kookplaten x sanitaire toestellen (zelfs in andere materialen dan glas) x NATUURRAMP (wettelijk verplicht) overstroming x aardverschuiving (niet te wijten aan aardbeving) x aardbeving x (1) Soms is de dekking evenwel beperkt. (2) Zelfs niet tegen betaling van een extra premie. verzekeringen vindt u onder Maar gebruik van uw abonneevoordeel

6 & Gezondheid De hospitalisatieverzekering Kwalitatief gaan de contracten voor de hospitalisatieverzekering bij de privéverzekeraars en bij bepaalde ziekenfondsen er alsmaar op vooruit. Toch vergoedt geen enkele polis alle kosten! De dekking Veelal worden de hospitalisatiekosten maar vergoed als ook het ziekenfonds zijn duit in het zakje doet. Of er zijn beperkingen volgens het soort kosten (protheses, implantaties, chirurgisch materiaal ) of volgens de waarborg (anders bij een opname in het ziekenhuis dan zonder opname). Bij sommige verzekeraars is de vergoeding begrensd per opname. In heel wat gevallen moet u een deel van de kosten sowieso voor uw eigen rekening nemen, de zogenoemde franchise. Maar u kunt bijna altijd zelf bepalen hoeveel die bedraagt. Hoe lager de franchise, hoe hoger uiteraard de premie. Meestal wordt sowieso slechts een deel van de kosten terugbetaald als de verzekerde zich in een duur ziekenhuis (vooral in Brussel) in een eenpersoonskamer laat opnemen of ligt de premie in bepaalde woonplaatsen automatisch hoger dan elders. Vaak wordt de vergoeding beperkt volgens wat het ziekenfonds terugbetaalt voor het ereloon van de artsen en voor de verblijfskosten, bv. maximaal twee of drie keer dat bedrag. Bevallingen worden meestal goed gedekt. Maar soms wordt alleen vergoed als er complicaties zijn geweest, en niet bij een normale bevalling. Zeer vaak biedt de privéverzekeraar enkel dekking als de zwangerschap dateert van na de sluiting van het contract. Palliatieve verzorging is doorgaans gedekt, althans zolang de terminale patiënt in een ziekenhuis verblijft. Maar de beste contracten vergoeden ook de kosten bij dagopname in een gespecialiseerde instelling of bij thuisverzorging. Ambulante verzorging vóór of na een ziekenhuisopname is dikwijls gedekt, soms mits u bijbetaalt. Alsmaar vaker wordt ook dekking verleend voor zware ziektes (kanker, Parkinson, Alzheimer ) zonder dat de kosten verband moeten houden met een ziekenhuisopname. Vroeger waren de polissen van ziekenfondsen minder uitgebreid dan die van privéverzekeraars. Dat is niet langer het geval. Maar om een verzekering te kunnen nemen bij een maatschappij verbonden aan een ziekenfonds, moet u wel lid zijn van dat ziekenfonds De uitsluitingen De meeste contracten bevatten een rist uitsluitingen: kosten voor esthetische chirurgie die niet vereist is ten gevolge van ziekte of ongeval; seropositiviteit; opname als gevolg van de professionele beoefening van een bepaalde sport, van een sterilisatie, van een inenting... De belangrijkste uitsluiting is die van de reeds bestaande ziektes. U hebt er baat bij om de eventuele medische vragenlijst eerlijk in te vullen. Als u aan een privéverzekeraar meldt dat u aan een bepaalde ziekte lijdt, kan deze u wel een hogere premie aanrekenen, eventueel geen supplementen voor een eenpersoonskamer terugbetalen en zelfs alle ziekenhuisopnames in het kader van die ziekte weigeren te dekken. Op dit vlak zijn de voorwaarden van maatschappijen die met een ziekenfonds verbonden zijn, gunstiger: zij weigeren enkel de supplementen voor een eenpersoonskamer te betalen of vragen daarvoor een premietoeslag, en dat maximaal 5 jaar. Bij sommige ziekenfondsen hoeft u zelfs geen medische vragenlijst in te vullen! Een andere uitsluiting slaat op de gevolgen van een geestesziekte. De beperking kan zowel het soort van instelling betreffen (bv. geen dekking bij opname in een gesloten psychiatrieafdeling of voor een behandeling buiten een ziekenhuis) als de duur of het bedrag. Of de dekking geldt alleen als er objectief waarneembare symptomen waren: dat begrip is echter niet nauwkeurig en vaak ook betwistbaar. De premie De premie is afhankelijk van de leeftijd (hoe jonger u een contract sluit, hoe minder u betaalt), de franchise, uiteraard de dekkingen (kamertype, opties zoals vruchtbaarheidsproblemen), de plaats waar u woont of waar u naar het ziekenhuis zal gaan... De laatste jaren zijn de premies fors gestegen, wat des te moeilijker te dragen is voor lage-inkomenstrekkers (bv. gepensioneerden). Die verhoging was deels te verklaren (vooral verhoging van de erelonen van de artsen), maar de wetgever heeft de mogelijkheden en de procedure van een premieverhoging nu beter omkaderd. Verzekeraars mogen de premie enkel nog verhogen door een indexering toe te passen op basis van de index van de consumptieprijzen, of na specifieke toestemming van de controleautoriteit. Er is voorlopig nog geen medische index die mag worden gebruikt. Alle nuttige informatie betreffende een hospitalisatie vindt u op Gebruik onze koopwijzer om de beste hospitalisatieverzekering te vinden

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie Het is niet altijd makkelijk om te beslissen welke waarborgen u nodig hebt om uw voertuig en uzelf goed te verzekeren. Deze wegwijzer kan u daarbij helpen:

Nadere informatie

Switch naar een mini-omnium?

Switch naar een mini-omnium? 20 Budget&Recht 238 - januari/februari 2015 Switch naar een mini-omnium? Als uw auto niet meer zo jong is, loont een omniumverzekering misschien niet meer de moeite. Een beperkte omnium vergoedt alsnog

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

Belangrijkste troeven

Belangrijkste troeven Belangrijkste troeven 1 2 3 4 5 6 Laagste bonus-malusgraad voor veilige bestuurders vanaf 30 jaar Geen premieverhoging bij een ongeval in fout dankzij de Safety Card Allianz 0-vrijstelling De waarde van

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering van VIVIUM Uw huis. Uw thuis. De plek waar u zich geborgen voelt. Hoe kunt u dit unieke thuisgevoel voor u en uw gezin beschermen? Maak kennis met de brand-en-zoveel-meerverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract

Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract Zeg niet "brandverzekering", maar "woningverzekering", want hoewel de dekking tegen brand centraal staat, kunt

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn!

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! Preventie voor uw woning 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! 20 tips om nog beter beschermd te zijn! U wilt natuurlijk uw woning en haar inhoud zo goed mogelijk veilig stellen. Met Top Woning

Nadere informatie

KBC-Verzekering Productieverlies

KBC-Verzekering Productieverlies KBC-Verzekering Productieverlies De KBC-Patrimoniumpolis, de brandverzekering van KBC, is het beste product op de markt en verzekert al uw gebouwen, constructies, materieel, koopwaar, dieren en gewassen.

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven.

De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. KBC-GEZINSPOLIS De KBC-Gezinspolis beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn privé-leven. Alle gezinnen. Wat is een gezin? KBC-Verzekeringen aanvaardt elke manier van samenleven in hetzelfde

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Aanvullende voorwaarden Beperkt casco personenautoverzekering 2013 Aanvullende voorwaarden beperkt casco In aanvulling op de Voorwaarden Personenautoverzekering 2013 gelden de volgende voorwaarden als

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis

Hospitalisatie- VERZEKERING Plus. Opname in een ziekenhuis Hospitalisatie- VERZEKERING Plus Opname in een ziekenhuis Waarom zo'n verzekering Omdat een opname in het ziekenhuis ook financieel een pijnlijke zaak is Elk jaar krijgt één gezin op drie te maken met

Nadere informatie

Autoverzekering. zo doe je het

Autoverzekering. zo doe je het Autoverzekering zo doe je het BA Auto Wie en wat is verzekerd? «Zonder verzekering» Geen auto Als je aan autoverzekeringen denkt, dan denk je wellicht in de eerste plaats aan de wettelijk verplichte verzekering.

Nadere informatie

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto

KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto KBC-Polis voor Uw Voertuig - Personenauto Een ongeval, het is soms snel gebeurd. Met de KBC-Polis voor Uw Voertuig gaat u goed verzekerd op weg met uw wagen. Voor wie? Iedere eigenaar van een personenauto.

Nadere informatie

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen

2 Classificatiewijzen. van de verzekeringen 2 Classificatiewijzen van de verzekeringen GOED BESCHERMD Vijf verzekeringen voor alledag Het is geen makkelijke opgave om de verzekeringen in te delen. Het aanbod en de diversiteit zijn immers zo groot

Nadere informatie

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO

KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO KBC POLIS LICHTE VRACHTAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte vrachtauto.

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

In de kijker: de woningverzekering. Veel m

In de kijker: de woningverzekering. Veel m 8 In de kijker: de woningverzekering Veel m > Brand mag dan al centraal staan in de woningverzekering, de kans is groter dat de polis u van nut kan zijn na waterschade of diefstal. > Wij onderwierpen 15

Nadere informatie

De brandverzekering die bij u past. Eigenaar. VIVIUM Woning. De bijstand. Het product. De waarborgen. De schaderegeling.

De brandverzekering die bij u past. Eigenaar. VIVIUM Woning. De bijstand. Het product. De waarborgen. De schaderegeling. Eigenaar VIVIUM Woning De bijstand Het product De waarborgen De schaderegeling Uw makelaar De brandverzekering die bij u past U koos uw woning en richtte die in volgens uw eigen smaak en behoeften. Of

Nadere informatie

P&V Auto PRODUCTFICHE. P&V Auto - Overzicht van de waarborgen

P&V Auto PRODUCTFICHE. P&V Auto - Overzicht van de waarborgen P&V Auto PRODUCTFICHE Bij P&V stelt de klant zelf zijn autoverzekering samen. Afhankelijk van zijn profiel, kunt u de polis van uw klant uitbreiden met de waarborgen in ons aanbod. Zo betaalt de klant

Nadere informatie

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012

TARIEF GEZINSPOLIS. Doelgroep. Commerciële troeven. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid & Rechtsbijstand. Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 TARIEF GEZINSPOLIS Antwerpen, Mei 2012 10 april 2012 Doelgroep Iedereen die in gezinsverband samenwoont of alleenstaande is. Formules: Gezin Alleenstaande 55+ (indien ze met max. 2 samenwonen) Optie: Onthaalgezin

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto.

Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. PERSONENAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenwagen.

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis

Goed verzekerd. Polissen op maat van jouw jeugdhuis Goed verzekerd Polissen op maat van jouw jeugdhuis Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING - FIDEA WOONVERZEKERING De Woonverzekering van Fidea is de complete verzekering voor uw woning door de combinatie van verschillende waarborgen. Brand, elektriciteitsschade,

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

De beroepsaansprakelijkheid van artsen. Eddy Mullens 8 februari 2014

De beroepsaansprakelijkheid van artsen. Eddy Mullens 8 februari 2014 De beroepsaansprakelijkheid van artsen Eddy Mullens 8 februari 2014 Inhoudstafel Wat is een verzekeringscontract? Aansprakelijkheid? Soorten aansprakelijkheid Fonds medische ongevallen Tijdsgebonden karakter

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering

De echte motorverzekering van REAAL. Motorverzekering Motorverzekering 2 De echte motorverzekering van REAAL Motorverzekering 3 4 De motorverzekering van REAAL Waarom een motorverzekering bij onze maatschappij? Het antwoord is heel eenvoudig: bij andere verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto

Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Polisvoorwaarden PP 3335-03 Motorrijtuigverzekering Extra personenauto Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden Zekerheidspakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco

Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco Polisvoorwaarden Motorrijtuigen Beperkt Casco VPPBCAS1401 - SAA Assuradeuren Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 5 Schade 5 Premie 6 Herziening van tarieven

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben.

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. VIVIUM Auto Het voelt goed om een keuze te hebben. Bij VIVIUM kiest u zelf in alle vrijheid uw bescherming bij een auto-ongeval. Zo bent u er altijd helemaal gerust in. Pieker niet over uw auto. Rijd ermee.

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Koningsstraat 153 1210 Brussel tel. +32 2 406 35 11 fax +32 2 406 35 66

VIVIUM Auto. Het voelt goed om een keuze te hebben. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Koningsstraat 153 1210 Brussel tel. +32 2 406 35 11 fax +32 2 406 35 66 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Koningsstraat 153 1210 Brussel tel. +32 2 406 35 11 fax +32 2 406 35 66 ZETEL ANTWERPEN Desguinlei 92 2018 Antwerpen tel. +32 3 244 66 88 fax +32 3 244 66 87 VIVIUM N.V. Lid van

Nadere informatie

Geen volledige dekking

Geen volledige dekking 38 Budget&Recht 239 - maart/april 2015 Geen volledige dekking Illustratie: Hanz Boeykens Na de mini-omnium in ons vorige nummer nemen we nu ook de omnium onder de loep. Opnieuw blijkt dat niet alle polissen

Nadere informatie

Dekking & bijstand in het buitenland

Dekking & bijstand in het buitenland Hospitalisatie FABU informatiefiche, Uit welke waarborgen bestaat een goed hospitalisatiecontract? Terugbetaling van medische kosten in geval van hospitalisatie (inclusief dagziekenhuis), waaronder: Verblijf,

Nadere informatie

Voorwaarden. Autoverzekering Ruit. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-05-141. Autoverzekering Ruit

Voorwaarden. Autoverzekering Ruit. Uw rechten & plichten. Nummer: PAV-RV-05-141. Autoverzekering Ruit Voorwaarden Autoverzekering Ruit Uw rechten & plichten Nummer: PAV-RV-05-141 1 Oktober 2014 Rechten & Plichten Centraal Beheer Achmea Wat wilt u weten? over uw Autoverzekering - Ruit Klik op de vraag om

Nadere informatie

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering

Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als de groepsverzekering Hoe zit het met uw hospitalisatieverzekering wanneer u uw werkgever verlaat? Hospitalia Continuïteit. Om verder de voordelen van een hospitalisatieverzekering tegen een uitstekende prijs te genieten als

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug.

Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug. Steekkaart 5 Kamp en weekend Dit is de steekkaart waarmee je het jaar afsluit. Alles wat je op kamp moet weten over verzekeringen vind je hier terug. Wat is standaard verzekerd op kamp? Lichamelijke ongevallen

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

WIJZIGINGEN SWA PRODUCTEN

WIJZIGINGEN SWA PRODUCTEN Versie 1 juli 2016 WIJZIGINGEN SWA PRODUCTEN Een aantal producten wordt per jaarlijkse vervaldatum vanaf 1 januari 2016 gewijzigd. Onze SWA verzekeringen kennen nog steeds zeer uitgebreide dekkingen met

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar en af te sluiten OOPakketkorting al vanaf

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna

Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Voorwaarden Autoverzekering Onna-onna Beste Onna-onna klant, Dit zijn de voorwaarden van je Onna-onna autoverzekering. Bij de meeste verzekeringen krijg je heel veel voorwaarden. Bij deze verzekering niet.

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea

U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea U kiest voor vrijheid, u rijdt zonder zorgen. Met de Motorverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw motor. 3 Met de Motorverzekering heeft u meer voordelen. 4 U kiest zelf

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT

citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT CITROËN financial services citroen.be CITROËN VERZEKERING U BENT ONZE PRIORITEIT Citroën Verzekering: uw Citroën-Verdeler weet er alles van Bij wie kan u beter terecht voor uw autoverzekering dan bij uw

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek artikel 1382

Burgerlijk Wetboek artikel 1382 11. VERZEKERINGEN ------------------------ Burgerlijk Wetboek artikel 1382 «Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan,

Nadere informatie

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid KRACHTBAL DVV VERZEKERING Polis: c-11/902.300 op naam van FALOS vzw Wat gaan wij hier behandelen? Bepaalde schadegevallen die onze (bestuurs)leden kunnen berokkenen aan derden (alle anderen dan de verzekeringsnemer

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

Zit u hoog en droog? Alhoewel ze in de volksmond doorgaans. Welke dekking? Woningverzekering

Zit u hoog en droog? Alhoewel ze in de volksmond doorgaans. Welke dekking? Woningverzekering Zit u hoog en droog? De woningverzekering dekt heel wat meer soorten onheil dan alleen brand. We vertellen welke polissen de beste zijn van de 21 contracten die we hebben bestudeerd. Alhoewel ze in de

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve. Autoverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Autoverzekering Uw auto verdient de juiste verzekering Of u in het nieuwste model van uw favoriete merk rijdt of een mooie occasion aanschaft,

Nadere informatie

G O E D V E R Z E K E R D?!?

G O E D V E R Z E K E R D?!? G O E D V E R Z E K E R D?!? GOED VERZEKERD?!? Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het financiële risico hoog

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

happy family klantenreglement

happy family klantenreglement happy family klantenreglement Artikel 1. Algemeen kader Happy Family is een programma dat voordelen biedt voor de leden van een gezin dat producten Auto, Woning en Privé-Leven bezit bij eenzelfde verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond happy family 2009 welkom bij happy family, de verzekeringsformule die uw trouw beloont U hebt het zeker al vaak gemerkt, dikwijls wordt tijd noch moeite

Nadere informatie

KBC POLIS PERSONENAUTO

KBC POLIS PERSONENAUTO KBC POLIS PERSONENAUTO Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een personenauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een personenauto. Verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO

Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Voorwaardenblad 365-94 Voorwaarden Garageverzekering rubriek CASCO Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 349-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID. David Vander Veken

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID. David Vander Veken BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID David Vander Veken 1 Domus Medica Wegwijs voor Starters 14/11/2017 INHOUD AMMA in een notendop Beroepsaansprakelijkheid in de zorgsector Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Andere

Nadere informatie

www.axa.be 7.04.9215-0110 - V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel

www.axa.be 7.04.9215-0110 - V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel Voor meer informatie over de voorwaarden van happy family 2010 en van de producten van AXA of om het reglement van happy family te ontvangen, raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar of surf

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé

Onbezorgd op vakantie met de Camperverzekering van Univé Univé Camperverzekering Univé Daar plukt ú de vruchten van! We leven in een tijd, waarin u steeds meer zelf moet regelen. Ook uw geldzaken. Het is daarom belangrijk dat u inzicht heeft in uw financiële

Nadere informatie

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering?

AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? AG Employee Benefits Wilt u ook een voordelige hospitalisatieverzekering? Informatiefolder over de collectieve hospitalisatieverzekering van de FOD Hospitalisatieverzekering Wist u al dat uw werkgever,

Nadere informatie

Driekleur Privé Compleet Plan

Driekleur Privé Compleet Plan Driekleur Privé Compleet Plan Ik kies voor een praktische én voordelige totaaloplossing Driekleur Privé Compleet Plan 2 U wilt uw risico s op een betaalbare én gemakkelijke manier afdekken? Dan is het

Nadere informatie

PMA autoverzekering Allianz Nederland

PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Allianz Nederland PMA autoverzekering Of u in het nieuwste model rijdt of een mooie occasion aanschaft, u wilt uw auto goed verzekeren tegen een aantrekkelijk tarief. En als er iets

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

UW FIAT TOTAL LOSS OF GESTOLEN? U KRIJGT VAN ONS EEN NIEUWE! redenen om uw wagen bij FIAT te verzekeren

UW FIAT TOTAL LOSS OF GESTOLEN? U KRIJGT VAN ONS EEN NIEUWE! redenen om uw wagen bij FIAT te verzekeren UW FIAT TOTAL LOSS OF GESTOLEN? U KRIJGT VAN ONS EEN NIEUWE! 10 redenen om uw wagen bij FIAT te verzekeren 1 TOTAL LOSS? U KRIJGT EEN NIEUWE FIAT! U heeft binnen de 2 jaar na aankoop een zwaar ongeluk

Nadere informatie

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Home Plan Xpert De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Luc Gielis, al meer dan 20 jaar expert Uw woning is een van de belangrijkste investeringen in uw leven. Niet alleen de aankoop

Nadere informatie

Welke verzekeringen dien ik af te sluiten als erkend arts? Michel F. Vanheule 29 november 2014

Welke verzekeringen dien ik af te sluiten als erkend arts? Michel F. Vanheule 29 november 2014 Welke verzekeringen dien ik af te sluiten als erkend arts? Michel F. Vanheule 29 november 2014 Inhoudstafel Wat is een verzekeringscontract? Waarom moet ik als arts verzekerd zijn? Aansprakelijkheid? Soorten

Nadere informatie

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID OVERZICHT en DOEL I. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De bijdrage voor deze verzekering zit inbegrepen in het lidgeld en is geldig voor alle clubs en leden welke aangesloten

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

Polisvoorwaarden HPPNN-BP

Polisvoorwaarden HPPNN-BP Polisvoorwaarden HPPNN-BP 2014-01 Wegwijzer zie hoofdstuk Artikel 1.3 Auto Begripsomschrijvingen 1 De auto waarvan het kenteken op het polisblad staat. Omschrijving van de dekking 2 En de vervangende auto

Nadere informatie

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea

Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea Zonder zorgen blijven rijden. Met de Autoverzekering van Centraal Beheer Achmea 1 Inhoud Een goede basis voor uw auto. 3 Daarom kiest u voor onze Autoverzekering! 4 U kiest zelf wat u wel en niet verzekert.

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie