Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract"

Transcriptie

1 VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract Zeg niet "brandverzekering", maar "woningverzekering", want hoewel de dekking tegen brand centraal staat, kunt u ook voor allerlei andere vormen van schade aan uw woning en uw inboedel op dat contract terugvallen. Een degelijk contract, voor een redelijke prijs, dat is wat we op grond van ons nieuw marktonderzoek voor u zochten. 95 % van de Belgische gezinnen heeft een polis voor de woningverzekering. U dus wellicht en vooral hopelijk ook. Dankzij ons nieuw marktonderzoek kunt u nagaan of uw contract wel alle waarborgen biedt die u er redelijkerwijze tegen een betaalbare prijs van mag verwachten, of dat u beter van verzekeraar verandert. Het contract van OMOB, dat voor die verzekering sedert enige tijd onze "Super Koop" is (cf. B&R 53 van november/december 2000, blz. 6), hebben we aan precies dezelfde zowat 90 criteria getoetst als alle andere. Onder het motto van objectiviteit, een principe dat al ruim 40 jaar in ons vaandel is geschreven. Waartegen u allemaal verzekerd bent In tabel op blz. 2 overlopen we kort de basisrisico's waarvoor u al naargelang het geval altijd, meestal of bijna nooit op een woningverzekering kunt terugvallen. Anders dan een autoverzekering is zo'n verzekering weliswaar niet wettelijk verplicht, maar die lijst laat u zien dat zo'n contract lang niet alleen dient voor de regelrechte rampen waarbij een woning met alle inboedel door brand of storm volledig wordt vernield en de schade al snel in de miljoenen loopt. Ook voor schade met minder catastrofale gevolgen kan het een verademing zijn dat u bij de verzekeraar kunt aankloppen om de schade vergoed te krijgen. Wanneer de schade is ontstaan door uw fout of onvoorzichtigheid (of die van een persoon voor wie u aansprakelijk bent), kunnen de personen die daardoor schade ondervinden (bijv. de eigenaars van een naburig appartement, de eigenaars van de auto's die voor de deur geparkeerd stonden enz.), u bovendien burgerlijk aansprakelijk stellen, waardoor u ook nog eens de vergoeding moet ophoesten voor de schade aan hun eigendom. Met een woningverzekering bent u daar automatisch ook voor verzekerd, ongeacht of u eigenaar of huurder bent. Dekking niet overal even ruim Het is niet omdat bepaalde schade automatisch wordt dat de dekking in alle contracten even goed is. Niet zelden zijn er beperkingen of zijn er al naargelang het geval verschillen in de vergoeding. Enkele voorbeelden : Voor elektrische toestellen wordt voor de gevallen van schade als gevolg van een elektrisch risico meestal vooraf overeengekomen dat u niet voor de nieuwwaarde zult worden vergoed, dus het bedrag vereist om ze nieuw te kopen : men gaat er veelal van uit dat die toestellen, na een zekere periode (2 tot 7 jaar), elk jaar wat aan waarde verliezen (5 tot 0 %). Stormschade wordt hoe dan ook maar als ook andere woningen in de buurt zijn getroffen of als de wind een snelheid had van ten minste 80 of 00 km per uur. 20 BUDGET & RECHT JANUARI/FEBRUARI 200 NR. 54

2 risico () Soms is de dekking evenwel beperkt : zie tekst. (2) Ook niet tegen betaling van een extra premie.. DE RISICO'S IN EEN NOTENDOP altijd () dikwijls (3) Weliswaar tegen betaling van een extra premie. meestal niet (2) BASISDEKKING brand ontploffing (bijv. door gas) blikseminslag vallende bomen (zonder storm) vandalisme (zonder diefstal) elektrisch risico (kortsluiting, te hoge spanning, toevallige overbelasting ) aanslagen en arbeidsconflicten STORMSCHADE stormschade aan woning schade aan voorwerpen buiten aan de woning (zonneluifel, schotelantenne ) hagel sneeuwdruk WATERSCHADE breuk in de leidingen, lek in de dichtingen, het overlopen van sanitaire of huishoudtoestellen * oorzaak in het verzekerde gebouw zelf * oorzaak in aanpalend gebouw opzoeking van lekken in muren, vloer, plafonds vorstschade indien geen voorzorgsmaatregelen waren genomen waterinsijpeling via dak lekkende stookolie * indien bodemvervuiling door ondergrondse tank "zuivere" huiszwam (dus niet als gevolg van waterschade die is) GLASBREUK kapotte ruiten, spiegels, glazen platen glas verwerkt in meubels uitbreiding tot sanitaire toestellen NATUURRAMP aardbeving aardverschuiving (3) overstroming De vergoeding voor waterschade geldt dikwijls niet voor de toestellen of de leidingen zelf die aan de basis lagen van de schade. Verder kan het een verschil uitmaken in welke mate de verzekeraar het zogenoemde verval van uw woning (de waardevermindering) in rekening brengt. Onder "De schadevergoeding" op blz. 23 komen we daar meer in detail op terug. Ter illustratie vermelden we in tabel 2 op blz. 22 de score die de onderzochte contracten halen voor de belangrijkste van de zowat 90 criteria waarop we ze hebben getoetst. Het is meestal een score die een totaalbeeld geeft van verschillende deelaspecten van het criterium in kwestie. Zo kan in de kolom "brand" een betere score dan gemiddeld (dus boven C) bijv. te danken zijn aan het feit dat een maatschappij geen hogere premie aanrekent als de buitenmuren of de dragende elementen van een woning voor een vierde of voor de helft uit brandbaar materiaal zijn opgetrokken. In de kolom "water" wordt het onder meer als een pluspunt beschouwd als de huiszwam ook is zonder dat er waterschade van aan de oorsprong ligt. En in de kolom "storm" kan een betere score dan gemiddeld er bijv. op wijzen dat alle voorwerpen die buiten aan de woning zijn vastgehecht (zonneluifel, antenne, afsluiting ), eveneens onder de dekking vallen. Bijkomende dekking Naast de eigenlijke schade aan uw woning en/of inboedel wordt u bij een schadegeval ook geconfronteerd met allerlei bijkomende kosten, bijv. voor de opruiming van de schade, de heraanleg van de tuin, uw tijdelijk verblijf in een hotel of een andere woning, de genotsderving van uw eigendom. Anders dan de zogenoemde onrechtstreekse verliezen (kosten voor telefoontjes, brieven ) gaat het om kosten die rechtstreeks tot doel hebben u weer in de toestand te brengen van vóór het schadegeval. In de betere verzekeringscontracten worden die bijkomende kosten voor een bedrag dat maximaal neerkomt op het bedrag dat voor de woning verzekerd is. De kosten voor een expert maken daar altijd deel van uit, maar vaak zijn ze slechts in beperkte mate en degressief (bijv. 5 % tot fr., daarna 3,5 % tot miljoen, en daarboven slechts 2 %). Er zijn maar weinig woningverzekeringen die dekking bieden voor het risico van overstroming. BUDGET & RECHT JANUARI/FEBRUARI 200 NR. 54 2

3 SUPER KOOP Inzake woningverzekering doelen we daarmee op een consumentvriendelijk contract, tegen een dikwijls zeer voordelig tarief, dat bovendien speciaal voor de leden van Test Aankoop bijkomende voordelen biedt. Voorlopig gaat het alleen om "Home Comfort Plus" van OMOB, de enige van de grote verzekeringsmaatschappijen die akkoord ging om de meeste van onze basiseisen in haar polis op te nemen. Ter illustratie enkele interessante polisbepalingen waar alle consumenten voordeel uit kunnen halen : schade veroorzaakt door de huiszwam is hoe dan ook verzekerd, ook als de huiszwam niet het gevolg is van waterschade; schade te wijten aan een lekkende stookolietank (sanering van vervuilde grond) wordt tot fr.. Ter illustratie ook enkele van de bijkomende voordelen voor de leden van Test Aankoop : u hebt recht op een korting vanaf de eerste premie; als de waarde van de inboedel na de ondertekening van het contract blijkt te zijn gestegen, wordt u toch voor 00 % vergoed in plaats van slechts voor het eigenlijke verzekerde bedrag; u wordt automatisch vergoed voor de zogenoemde onrechtstreekse verliezen ten gevolge van een schadegeval (kosten voor verplaatsingen, telefoontjes, brieven enz.) ten belope van 0 % van het schadebedrag, zonder dat u daar bewijsstukken voor moet voorleggen. Zie Test Aankoop 433 van juni 2000 voor meer details of onze website onder "Actualiteit". Diefstal : niet automatisch inbegrepen Bij alle verzekeraars kunt u zich via uw woningverzekering ook laten verzekeren tegen diefstal van uw inboedel. Niet alle consumenten beseffen dat de premie in dat geval wel wordt opgetrokken. We stippen kort enkele van de criteria aan die meetellen in de beoordeling die u terugvindt in de bewuste kolom van tabel 2 : hoe ruim het begrip "diefstal" wordt geïnterpreteerd; of er eventueel een maximumbedrag is per voorwerp; in welke mate diefstal begaan door iemand die bij u binnen mocht, wordt ; of u verzekerd bent bij diefstal in een losstaande garage; enz. Goed om te weten : U bent altijd mee verzekerd voor de schade die tijdens de diefstal zelf werd veroorzaakt (bijv. vernielde meubelen). Bij steeds meer maatschappijen hoeft u daar zelfs geen aparte dekking tegen diefstal voor te hebben gesloten, en maakt dat deel uit van de basisdekking. Ook voorwerpen die u meeneemt op reis, zijn vaak als ze zich in uw tijdelijk verblijf bevinden (huurhuisje, hotel). Maar meestal is de vergoeding wel begrensd, bijv. tot 0 % van het bedrag waarvoor de inboedel verzekerd is. Waardepapieren, bankbiljetten, cheques en goudstaven worden wel soms uitgesloten of worden slechts voor een bepaald percentage of een beperkt bedrag verzekerd (bijv tot fr.). Bewaar ze daarom liever in een banksafe. Als er geen sporen van inbraak zijn, bepalen sommige maatschappijen dat u Maatschappij () 2. WONINGVERZEKERING : DE BELANGRIJKSTE CRITERIA contracten op 3//2000 EINDBEOORDELING Verzekerd bedrag en vergoeding moet aantonen dat iemand heimelijk uw woning is binnengedrongen. Dat is niet altijd eenvoudig en in geval van betwisting kunt u niets anders dan de verzekeraar voor de rechter te dagen. De meeste rechters houden evenwel rekening met de bewijsmoeilijkheden van de verzekerde. Diefstallen in kelders van flatgebouwen worden veelal slechts voor een beperkt bedrag ( tot fr.). Idem dito voor een diefstal in een losstaande garage. Een diefstal gepleegd door iemand die bij u in dienst was of die toegang had tot de woning, is vaak wel aan verschillende, belangrijke beperkingen onderworpen. Zo wordt slechts dekking verleend als de dief door het gerecht schuldig werd bevonden. Als uzelf buiten uw huis werd beroofd mét gebruik van geweld of bedreigingen, kunt u meestal ook op de verzekering terugvallen, maar niet altijd voor het volledige bedrag. Brand en elektriciteit OMOB 8,4 A AFB A B A AFB B BFC Argenta 7,8 AFB AFB B AFB AFB AFB B AFB Fidea 7,4 B B AFB AFB B BFC BFC AFB KBC 7,4 B B A A BFC AFB C BFC AXA / Royale Belge 7,0 B B AFB BFC B CFD C AFB Royal Sun Alliance 6,74 BFC BFC AFB CFD B AFB A C P&V 6,58 BFC B CFD B BFC B BFC D DVV 6,57 BFC BFC B BFC BFC AFB CFD BFC Fortis AG 6,43 BFC BFC BFC AFB B A BFC C CGU 6,28 BFC C BFC B C AFB AFB AFB De Vaderlandsche 6,03 C C B BFC C BFC CFD C AGF 5,96 C C BFC AFB C C C C Le Mans 5,57 CFD CFD BFC C BFC C BFC CFD Winterthur 5,55 CFD CFD B BFC C B BFC BFC Mauretus 4,97 D CFD BFC CFD CFD CFD E C Mercator 4,63 D D BFC C C C CFD C Generali 4,54 D D C CFD CFD B C CFD A : zeer goed voor dit criterium; B : goed; C : redelijk; D : zwak; E : slecht () Het contract van Chubb, dat bij ons vorige marktonderzoek als het beste uit de studie naar voren kwam, wordt momenteel herzien. Zodra we de nieuwe voorwaarden hebben ontvangen, komen we er zeker op terug. Storm Water (overstroming inbegrepen) Glasbreuk Aardbeving en aardverschuiving Diefstal 22 BUDGET & RECHT JANUARI/FEBRUARI 200 NR. 54

4 De schadevergoeding Een andere belangrijke vraag is of u bij een schadegeval werkelijk alles terugbetaald zult krijgen of dat er integendeel ook nog iets voor uw rekening blijft. Enkele van de criteria waarmee we rekening hebben gehouden in de kolom "verzekerd bedrag en vergoeding" in onze tabel 2, zijn hoe de verzekeraars in het kader van de franchise de waarborg van de zogenoemde onrechtstreekse verliezen aanpakken en de mate waarin ze rekening houden met het verval van de woning. Een korte toelichting. De franchise Net als bij de overgrote meerderheid van alle andere risicoverzekeringen werken de maatschappijen momenteel nog altijd met een franchise, waardoor u sowieso voor een deel van de schade zelf moet opdraaien. In het geval van de woningverzekering is die zelfs bij wet vastgelegd. Het geïndexeerde bedrag komt momenteel neer op zowat fr. Bij heel wat maatschappijen kunt u evenwel aan de franchise ontsnappen als u zich ook verzekert voor de onrechtstreekse verliezen. In de regel moet u dan een iets hogere premie betalen en bovendien geldt die waarborg veelal pas zodra de schade een bepaald minimumbedrag haalt ( tot fr.). Het verval van de woning Voor een oudere en minder goed onderhouden woning kunt u in theorie een lagere schadevergoeding krijgen dan normaal omdat de waardevermindering in rekening wordt gebracht die uw woning heeft ondergaan. Het is de expert van de verzekeraar die het verval bepaalt. Als u dat betwist, kunt u om een tegenexpertise vragen. In de praktijk wordt evenwel niet vaak iets afgetrokken voor verval. Wettelijk mag het verval overigens pas in aanmerking worden genomen vanaf 20 % voor stormschade en vanaf 30 % voor andere schadegevallen, en in België hebben de meeste woningen slechts een verval van 0 tot 25 %. In de beste contracten speelt het verval sowieso geen enkele rol. Verzekeraars die wel rekening houden met het verval, gaan ook niet allemaal op dezelfde manier te werk : sommige trekken het percentage verval integraal af, andere alleen wat boven de wettelijke grens gaat. Neem bijv. stormschade aan Verwittig maar beter de verzekeraar als u uw woning renoveert, want als de woning hierdoor in waarde is gestegen, moet de polis worden aangepast, anders bent u door uw eigen schuld onderverzekerd. een dak voor fr. De expert stelt een verval vast van 25 %, wat dus 5 % boven de wettelijke minimumgrens is. Welnu, de ene verzekeraar houdt dan de volle 25 % in en betaalt slechts fr., terwijl de andere slechts 5 % aftrekt en fr. betaalt. Het te verzekeren bedrag Hoe soepeler een verzekeraar is om het bedrag dat u hebt laten verzekeren als correct te beschouwen en u dan ook terdege te vergoeden, hoe beter zijn score in onze tabel 2. U moet zowel een bedrag vooropstellen voor het gebouw als voor de inboedel. Voor het gebouw Als de woning uw eigendom is Voor u is het van belang dat u de woning tegen haar nieuwwaarde laat verzekeren. Dat is het bedrag nodig om ze herop te bouwen, dus met inbegrip van het ereloon van de architect en de btw. Om te voorkomen dat verzekerden hun woning te laag verzekeren en na een schadegeval slechts aanspraak kunnen maken op een vergoeding die niet volstaat om de schade te herstellen, zijn de verzekeraars sinds 998 bij wet verplicht om onderverzekering op de een of andere manier te voorkomen. Hoe dat concreet moet, staat echter niet in de wet. De verzekeraars werken met een zogenoemd evaluatierooster om de waarde van een woning te bepalen. De eerste roosters waren heel uitgebreid en vrij ingewikkeld om in te vullen. Maar beetje bij beetje werden steeds meer vereenvoudigde evaluatieroosters ingevoerd, waarbij u niet veel meer moet doen dan het aantal plaatsen in uw woning opgeven samen met een paar details over de afwerking (bijv. gevel in natuursteen, meer dan één badkamer, centrale verwarming, parket in de woonkamer ). Dat rooster vormt weliswaar geen absolute garantie dat het aldus verzekerde bedrag zal volstaan voor de werkelijke kosten van de heropbouw, maar als die laatste uiteindelijk toch hoger liggen, verbinden de maatschappijen zich ertoe om het verschil voor hun rekening te nemen. Als u de woning huurt Als huurder is het uw plicht om de huurwoning op het einde van de huurovereenkomst terug te geven in de staat waarin u ze hebt gekregen. Wanneer de woning geheel of gedeeltelijk vernield is, door brand of storm bijv., komt u dan ook in de problemen, tenzij u kunt bewijzen dat u er niet aansprakelijk voor bent. Aangezien dergelijke schade tot in de miljoenen kan oplopen, is duidelijk dat ook u alle belang hebt bij een woningverzekering. De kans is overigens groot dat u op grond van uw huurcontract verplicht bent om zo'n contract te sluiten. Als u de enige huurder bent omdat u bijv. een huurhuis bewoont, past de verzekeraar voor het verzekerd kapitaal hetzelfde systeem toe als voor een eigenaar, dus meestal met een evaluatierooster. Maar het verzekerd bedrag ligt dan doorgaans wel 20 tot 30 % lager aangezien u slechts de werkelijke waarde moet verzekeren, dat is de nieuwwaarde min het verval. Bent u niet de enige huurder en huurt u bijv. een appartement in een flatgebouw, dan stellen de meeste verzekeraars een eenvoudige verzekeringsformule voor : 20 keer de jaarlijkse huur (huurlasten inbegrepen). Dat volstaat om problemen van onderverzekering te voorkomen. Voor de inboedel In dat geval maakt het uiteraard niets uit of u eigenaar of huurder bent. Heel wat verzekeraars hanteren een BUDGET & RECHT JANUARI/FEBRUARI 200 NR

5 vrij eenvoudig systeem om de waarde van de inboedel te bepalen : ze stellen gewoon een percentage voor van het bedrag dat voor het gebouw verzekerd is (bijv. 30 %) of een bepaald bedrag per woonruimte (bijv fr.). In andere gevallen zit er niets anders op dan een lijst te maken van al wat in uw huis staat en van alle goederen de waarde te ramen : Voor gewone, gebruikelijke meubelen telt de nieuwwaarde, dus het bedrag vereist om ze nieuw te kopen. Huishoudlinnen en kledij daarentegen worden verzekerd tegen hun werkelijke waarde, dus na aftrek van hun waardevermindering door ouderdom. Kunstvoorwerpen, juwelen, verzamelobjecten en alle voorwerpen die als zeldzaam of kostbaar worden beschouwd (bijv. antiek, Oosterse tapijten, zilverwerk enz.), worden dikwijls tegen hun verkoopwaarde verzekerd, d.i. de waarde die u voor een goed kunt krijgen als u het onder normale omstandigheden verkoopt. Om verrassingen te voorkomen laat u voor waardevolle voorwerpen echter beter een overeengekomen waarde verzekeren, d.w.z. een waarde die u in samenspraak met de verzekeraar vooraf vastlegt. Steeds meer maatschappijen dekken echter de vervangwaarde van waardevolle voorwerpen, d.i. het bedrag dat u moet neertellen om u een vergelijkbaar voorwerp aan te schaffen. Als de werkelijke schade hoger ligt dan het verzekerd bedrag, blijken enkele maatschappijen daar in de praktijk geen punt van te maken en vergoeden u volledig. De premie De jaarlijkse premie hangt van heel wat factoren af. Uiteraard speelt de gewenste dekking een rol. Maar er is méér. Factoren die de premie optrekken, zijn onder meer : het feit dat u eigenaar bent omdat u anders dan een huurder de nieuwwaarde moet verzekeren en niet slechts de werkelijke waarde; een woning met een hoger brandgevaar, bijv. met een rieten dak of met brandbaar materiaal in de muren; soms als de woning niet over het vereiste alarmsysteem beschikt; het feit dat u de woning deels voor een beroeps- of handelsactiviteit gebruikt. Voor de dekking tegen diefstal hangt de premie meestal af van het type van de woning (villa, rijhuis, appartement), en steeds vaker ook van de ligging van de woning (risicozone of niet). Doorgaans moet u op de volgende premie rekenen (dekking diefstal niet inbegrepen) : 000 tot 500 fr. per verzekerd miljoen voor de woning waarvan u eigenaar bent; 700 tot 050 fr. per verzekerd 3 2 Een correct ingevuld evaluatierooster vormt weliswaar geen absolute garantie dat het verzekerd bedrag zal volstaan voor de werkelijke kosten van de heropbouw, maar de meeste maatschappijen gaan dan wel akkoord om het verschil voor hun rekening te nemen. Bij het bepalen van onze Beste Keuze hebben we de premie nauwelijks laten meespelen gezien de relatieve waarde ervan, en zijn we vooral afgegaan op de algemene voorwaarden. Op basis van bijna 90 criteria is OMOB ( of ) van alle onderzochte contracten onbetwistbaar naar voren gekomen als de Beste Keuze voor alle consumenten, op enige afstand gevolgd door Argenta ( ). OMOB staat sedert enkele jaren voor iedereen open, en niet meer alleen voor ambtenaren, maar werkt wel zonder de bemiddeling van makelaars. BESTE KEUZE miljoen voor de woning die u huurt; 050 tot 500 fr. per verzekerd miljoen aan inboedel. Doordat er geen eenduidig, objectief en veralgemeend systeem is voor de waardebepaling van een gebouw en de inboedel, waardoor de premies van de verschillende maatschappijen niet correct onderling kunnen worden vergeleken, nemen wij de premie niet op in onze tabel 2. Verkiest u via een makelaar te werk te gaan, dan bevelen wij u het contract van Fidea ( ) of van AXA/Royale Belge ( ) aan. Let wel! Geen enkel contract uit onze vergelijkende studie is volledig waterdicht, er blijven nog altijd bepaalde leemtes, ook bij onze Beste Keuzes. Bij OMOB bijv. is de dekking van juwelen beperkt tot fr., en wie méér wil laten verzekeren, kan dat alleen als hij als een goede cliënt aangeschreven staat én bereid is om extra te betalen. 24 BUDGET & RECHT JANUARI/FEBRUARI 200 NR. 54 J.-P. Coteur, A. Moriau en N. Vanhee

In de kijker: de woningverzekering. Veel m

In de kijker: de woningverzekering. Veel m 8 In de kijker: de woningverzekering Veel m > Brand mag dan al centraal staan in de woningverzekering, de kans is groter dat de polis u van nut kan zijn na waterschade of diefstal. > Wij onderwierpen 15

Nadere informatie

Zit u hoog en droog? Alhoewel ze in de volksmond doorgaans. Welke dekking? Woningverzekering

Zit u hoog en droog? Alhoewel ze in de volksmond doorgaans. Welke dekking? Woningverzekering Zit u hoog en droog? De woningverzekering dekt heel wat meer soorten onheil dan alleen brand. We vertellen welke polissen de beste zijn van de 21 contracten die we hebben bestudeerd. Alhoewel ze in de

Nadere informatie

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering van VIVIUM Uw huis. Uw thuis. De plek waar u zich geborgen voelt. Hoe kunt u dit unieke thuisgevoel voor u en uw gezin beschermen? Maak kennis met de brand-en-zoveel-meerverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn!

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! Preventie voor uw woning 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! 20 tips om nog beter beschermd te zijn! U wilt natuurlijk uw woning en haar inhoud zo goed mogelijk veilig stellen. Met Top Woning

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Home Plan Xpert De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Luc Gielis, al meer dan 20 jaar expert Uw woning is een van de belangrijkste investeringen in uw leven. Niet alleen de aankoop

Nadere informatie

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Bijlage aan de Algemene Voorwaarden ALLE RISICO S «COCOON OF IBIS» Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Document : Referte datum : 2006 Uitgave datum : 27/06/2006 1/8

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

De verplichte autoverzekering

De verplichte autoverzekering & Auto De premie voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de omniumverzekering hangt af van leeftijd, woonplaats (in stad of meer landelijke gemeente), auto (type, vermogen, merk,...) en aantal

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard b+villas Golden Label b+villas Golden Label 3 het welzijnslabel U woont in een magnifiek herenhuis, een prachtige villa in eigentijdse stijl of een fantastische duplex. In uw woning wordt niets aan het

Nadere informatie

Brand - Diefstal Verzekeringsvoorstel

Brand - Diefstal Verzekeringsvoorstel Brand - Diefstal Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

De brandverzekering die bij u past. Eigenaar. VIVIUM Woning. De bijstand. Het product. De waarborgen. De schaderegeling.

De brandverzekering die bij u past. Eigenaar. VIVIUM Woning. De bijstand. Het product. De waarborgen. De schaderegeling. Eigenaar VIVIUM Woning De bijstand Het product De waarborgen De schaderegeling Uw makelaar De brandverzekering die bij u past U koos uw woning en richtte die in volgens uw eigen smaak en behoeften. Of

Nadere informatie

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATSen 30.34.001/10 08/14 DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S Een optimale bescherming voor uw bouwplaats Het optrekken

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie/jeugdhuis Jeugdcentrum Pingie vzw Adres Hertstraat 98 9473 Welle - Denderleeuw e-mail / website info@jcpingie.be

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel APPOFFIS

Verzekeringsvoorstel APPOFFIS Verzekeringsvoorstel APPOFFIS DATUM*: Velden met een * moeten verplicht ingevuld worden. Nieuwe zaak*: Bemiddelaar/Makelaar* Naam / Firma* Verzekeringsnemer Persoonlijk Verenging van mede-eigendom / enige

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen

Klaverblad Verzekeringen. Woonverzekeringen Klaverblad Verzekeringen Woonverzekeringen Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden. Aan deze weergave kunnen geen rechten worden ontleend. Wilt u precies weten wat er onder de dekking

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies het aantal kamers van

Nadere informatie

Switch naar een mini-omnium?

Switch naar een mini-omnium? 20 Budget&Recht 238 - januari/februari 2015 Switch naar een mini-omnium? Als uw auto niet meer zo jong is, loont een omniumverzekering misschien niet meer de moeite. Een beperkte omnium vergoedt alsnog

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging

Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging Zekerheidspakket voor MKB ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. Wat is verzekerd?

Woonhuisverzekering. Wat is verzekerd? Woonhuisverzekering Waar heb je een opstalverzekering voor nodig? Brand, een boomtak door je dak, inbraak... Je huis staat aan allerlei gevaren bloot. Soms met grote financiële gevolgen. Een opstalverzekering

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade SCHADE AAN WONINGEN EN INBOEDEL Sedert maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bv. overstromingen en aardbevingen, automatisch

Nadere informatie

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Waarborg burgerlijke aansprakelijkheid (BA) rd e k e z r e v d Goe w jeugdhuis at van jou Polissen op ma Inleiding Als je een jeugdhuis wil uitbaten, is het soms nodig om meer dan de wettelijk verplichte verzekeringen af te sluiten. Zeker als het

Nadere informatie

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig?

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig? Productfiche VIVIUM Woning De brandverzekering die bij u past Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen? Een bijstand 24u/24 zodat u nooit alleen staat? Optionele waarborgen

Nadere informatie

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster

Criteria ProductRating Voorwaarden CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster CRITERIA PRODUCTRATING VOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERINGEN 2015 Cluster Vraag Malus Bonus Algemeen Is de verzekering tijdens het eerste verzekeringsjaar te beëindigen? 0,8 1,2 Wat is de opzegtermijn in maanden

Nadere informatie

Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013)

Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013) Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013) Inhoud Deel 1: Hoe DVV Stars sparen?... 2 Hoofdstuk 1: Hoe DVV Stars sparen in uw autopolis?... 2 Art. 1.1.1. Op welke voertuigen kunt u DVV Stars sparen?...

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING - FIDEA WOONVERZEKERING De Woonverzekering van Fidea is de complete verzekering voor uw woning door de combinatie van verschillende waarborgen. Brand, elektriciteitsschade,

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar en af te sluiten OOPakketkorting al vanaf

Nadere informatie

Uw woonverzekering in 1-2-3

Uw woonverzekering in 1-2-3 s Uw woonverzekering in 1-2-3 http://www.woonverzekering-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonverzekering in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4 2. Waarom?...4

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A9.1; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME Globale Generali

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building

BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building BIJZONDERE VOORWAARDEN B-COVER PROPERTY - Building Artikel 1 VOORWERP VAN DE VERZEKERING Is verzekerd overeenkomstig artikels A1 A7; A8; A9.1; A9.2; A10 A15; C1 C16 van de Algemene Voorwaarden GENIHOME

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

Productfiche Woning Select - Surround Package

Productfiche Woning Select - Surround Package U hebt al de basisverzekeringen van de polis Woning Select. Maar u wil uw eigendom extra beschermen? Neem dan de keuzeverzekering Surround Package. Het Surround Package biedt u extra voordelen. In deze

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering

Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Één-Gezins-Polis vs. Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering 1 Onderwerp Één-Gezins-Polis Generali Inboedel- en Woonhuisverzekering Naamgeving Bijzondere voorwaarden Inboedel Garant Plus verzekering

Nadere informatie

Zekerheidspakket voor

Zekerheidspakket voor Zekerheidspakket voor ZZP ers in de zorg en uiterlijke verzorging OOBelangrijkste schaderisico s gedekt in één pakket OOVrije pakketkeuze, dagelijks opzegbaar OOPakketkorting al vanaf twee verschillende

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering

Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Interpolis Alles in één Polis Inboedelverzekering Verschillenoverzicht Overzicht van de verschillen tussen de oude en de vernieuwde Inboedelverzekering Verschil Oude Inboedelverzekering Vernieuwde Inboedelverzekering

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN Stempel Agentschap Verzekeringen België Dexia Verzekeringen België n.v. Livingstonelaan 6, B-1000 Brussel Tel. : 02/286 76 11 Fax 02/286 76 99 RPR Brussel 0405.764.064 Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Productfiche Woning Select - Surround Package

Productfiche Woning Select - Surround Package U hebt al de basisverzekeringen van de polis Woning Select. Maar u wilt uw eigendom extra beschermen? Neem dan de keuzeverzekering Surround Package. Het Surround Package biedt u extra voordelen. In deze

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier

Wonen. London Verzekeringen voor optimaal woonplezier London Verzekeringen voor optimaal woonplezier Verzekeringen voor optimaal woonplezier Uw woning is uw thuis: het rustpunt in uw leven. Volledig ingericht naar uw persoonlijke smaak. Maar er kan altijd

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval.

VIVIUM Auto. Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering. De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. VIVIUM Auto Zorgeloos op weg met de 5 sterren autoverzekering De autoverzekering die u een échte oplossing biedt bij een ongeval. 1. U kunt met een gerust hart uw wagen toevertrouwen aan een specialist

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING

HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING C66 BIN5 Zitting 2005-2006 17 november 2005 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, BESTUURSZAKEN, INSTITUTIONELE EN BESTUURLIJKE HERVORMING EN DECREETSEVALUATIE Commissievergadering

Nadere informatie

Top Woning. Verzekeringen

Top Woning. Verzekeringen Top Woning Verzekeringen Top Woning, veel meer dan een brandverzekering. Top Woning Uw woning is meer dan een dak boven uw hoofd dat u beschermt tegen weer en wind. Een complete basis verzekering aangevuld

Nadere informatie

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen.

Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Uw motorfiets is meer dan een vervoermiddel voor u. Het is een passie, een levensstijl... Daarom wilt u hem ook zo goed mogelijk beschermen. Kies voor een volledige bescherming op maat, uniek in België.

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie Het is niet altijd makkelijk om te beslissen welke waarborgen u nodig hebt om uw voertuig en uzelf goed te verzekeren. Deze wegwijzer kan u daarbij helpen:

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

KBC-Verzekering Productieverlies

KBC-Verzekering Productieverlies KBC-Verzekering Productieverlies De KBC-Patrimoniumpolis, de brandverzekering van KBC, is het beste product op de markt en verzekert al uw gebouwen, constructies, materieel, koopwaar, dieren en gewassen.

Nadere informatie

Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid. Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf

Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid. Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf Voor bouwen en verbouwen in alle veiligheid Pack Ik bouw, ik verbouw De onmisbare verzekering voor uw werf Extra voordeel voor nieuwe gebouwen: uw brandverzekering Top Woning gratis gedurende 6 maanden!

Nadere informatie

Tekst van de overeenkomst

Tekst van de overeenkomst 600 - C - 1 OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT WATERSCHADE Overwegende dat de verzekeraars waterschade eenvoudige risico s en BA-privé-leven of BAexploitatie de uitoefening van verhaal op grond van de extracontractuele

Nadere informatie

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren

Informatie over uw Glasdekking. Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Informatie over uw Glasdekking Bij uw woonhuis- of inboedelverzekering in het ZekerheidsPakket Particulieren Inhoud pagina Leeswijzer, Uw dekking in het kort 3 Polisvoorwaarden Glasdekking 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies de ruimten van uw woning die vermeld moeten worden in de inventaris.

Nadere informatie

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OCCASIUM. Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OCCASIUM Kies de beste omnium voor uw tweedehandswagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Occasium kiest u voor de beste bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Caravanverzekering Een complete verzekering voor optimaal caravanplezier Uw caravan betekent voor u vakantie, vrijheid, comfort en campingplezier.

Nadere informatie

Oremfi. Ùw verzekerings- en dienstenkantoor aan de Costa Blanca. Met reeds 31 jaar ervaring. 1983-2014 : 31 jaar onder Nederlandstalige leiding

Oremfi. Ùw verzekerings- en dienstenkantoor aan de Costa Blanca. Met reeds 31 jaar ervaring. 1983-2014 : 31 jaar onder Nederlandstalige leiding Oremfi 1983-2014 : 31 jaar onder Nederlandstalige leiding Ùw verzekerings- en dienstenkantoor aan de Costa Blanca. Met reeds 31 jaar ervaring. Hoofdkantoor Centrum Calle Hermanos Bazàn 2 03181 Torrevieja

Nadere informatie

Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs.

Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Huurcontract Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Inhoud Lees het grondig door vooraleer je het ondertekent. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Laat

Nadere informatie