In de kijker: de woningverzekering. Veel m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de kijker: de woningverzekering. Veel m"

Transcriptie

1 8 In de kijker: de woningverzekering Veel m > Brand mag dan al centraal staan in de woningverzekering, de kans is groter dat de polis u van nut kan zijn na waterschade of diefstal. > Wij onderwierpen 15 contracten aan een vergelijkende studie met een 85-tal criteria. Vier verdienen de titel van Beste Koop, maar er zijn ook minder goede contracten op de markt. > De verzekeraars lassen allerlei bedingen in waardoor ze de dekking beperken of uitsluiten. Zo is er wel dekking voor een lek in de stookolietank wanneer dat tot schade leidt in de woning, maar veelal niet als de bodem erdoor vervuild geraakt. > Test-Aankoop pleit voor een doorzichtige afhandeling van geschillen en een vergoedingstermijn die in geen geval kan worden omzeild.

2 Budget & Recht september/oktober nr éér dan alleen maar brand Piet vindt een woningverzekering overbodig: "Men moet echt al pech hebben om zijn huis volledig in de vlammen te zien opgaan " Simonne is gelukkig ook van woningbrand gespaard gebleven, maar toch vindt zij zo'n polis interessant: "Na een lek in de buizen van de centrale verwarming moest ik het parket in de woonkamer laten vervangen. De woningverzekeraar heeft me volledig vergoed." Inderdaad, een woningverzekering komt niet alleen van pas bij een regelrechte ramp waarbij uw woning mét alle inboedel totaal werd vernield door brand, maar ook bij tal van minder ernstige schadegevallen. En waterschade behoort zonder enige twijfel tot de vaak voorkomende problemen. > De basisdekking van de woningverzekering hebben we op de volgende bladzijde overzichtelijk samengevat in een tabel. > De woningverzekering dekt ook de bijkomende kosten. Dat zijn de uitgaven die nodig zijn om u weer in de toestand te brengen van vóór het schadegeval, bv. de kosten voor de opruiming van de schade en voor de heraanleg van de tuin, een vergoeding voor de genotsderving, de kosten voor de tijdelijke onbewoonbaarheid. > U kunt ook op de woningverzekering terugvallen wanneer er door uw fout of nalatigheid iets is misgegaan aan uw woning waardoor iemand anders schade heeft geleden (u bent dan "burgerlijk aansprakelijk"), bv. de eigenaar van een aanpalend gebouw of de eigenaar van de auto die voor uw deur geparkeerd stond. > Tegen betaling van een extra premie kunt u zich via de woningverzekering laten verzekeren tegen: de diefstal van inboedel, en de schade veroorzaakt tijdens zo'n diefstal (vernielde meubelen ). Ook voorwerpen die tijdelijk waren verplaatst, bv. omdat u ze voor de vakantie hebt meegenomen naar uw huurhuisje of hotel, zijn vaak in zekere mate gedekt. Wanneer u buiten uw woning, in België of in het buitenland, werd beroofd, kunt u eveneens op uw woningverzekering terugvallen; de onrechtstreekse verliezen. Dat zijn de diverse kosten voor o.m. telefoontjes, brieven, verplaatsingen... die u door een schadegeval moet maken; de natuurrampen. Alleen het risico op aardbevingen is soms in de basisdekking inbegrepen, overstroming daarentegen op dit ogenblik slechts zelden. > Let op: het is niet omdat bepaalde schade in alle contracten wordt gedekt dat de dekking daarom overal even goed is. Soms zijn er beperkingen of verschillen in de schadevergoeding. Lees in dat verband "Er zijn zeer goede maar er zijn ook minder goede contracten" op blz MEER WATER DAN BRAND Bron: enquête bij abonnees van Test-Aankoop die bij Ethias verzekerd waren Top-vier van de schadegevallen in de woningverzekering 1. waterschade 2. schade door slechte weersomstandigheden (bliksem, hagel, storm) 3. diefstal 4. brand

3 10 Oorzaak van de schade aan de woning en/of de inboedel DE BASISDEKKING IN EEN NOTENDOP BRAND EN AANVERWANTEN brand ontploffi ng (bv. door gas) blikseminslag omgevallen bomen (zonder storm) vandalisme (zonder diefstal) elektriciteitsproblemen (kortsluiting, te hoge spanning, toevallige overbelasting ) aanslagen en arbeidsconfl icten STORM EN HAGEL stormschade aan woning schade aan voorwerpen buiten aan de woning (zonneluifel, schotelantenne, omheining ) hagel sneeuwdruk WATER breuk in de leidingen, lek in de dichtingen, het overlopen van hydraulische installaties * oorzaak in het verzekerde gebouw zelf * oorzaak in aanpalend gebouw opsporen van lekken in muren, vloer, plafonds vorstschade indien geen voorzorgsmaatregelen waren genomen waterinsijpeling via het dak corrosie lek in stookolietank in verzekerd gebouw "zuivere" huiszwam (dus niet als gevolg van waterschade die gedekt is) GLASBREUK ruiten, spiegels, glazen platen glazen meubels en vitrokeramische kookplaten sanitaire toestellen NATUURRAMP (3) overstroming aardverschuiving (niet te wijten aan aardbeving) aardbeving Altijd gedekt (1) Geregeld gedekt (1) (1) Soms is de dekking evenwel beperkt : zie blz (2) Zelfs niet tegen betaling van een extra premie. (3) Meestal tegen betaling van een extra premie. Meestal niet gedekt (2) TIPS > Werkt u via een makelaar of een verzekeringsagent? Vraag hem dan om het evaluatierooster, waarmee kan worden bepaald hoeveel u voor het gebouw moet laten verzekeren, in te vullen en mee te ondertekenen. Mocht de maatschappij u later bij een schadegeval niet genoeg willen uitkeren, dan kunt u zijn aansprakelijkheid inroepen. > Hebt u de woning gerenoveerd? Verwittig dan beter de verzekeraar, want als de woning in waarde is gestegen, moet de polis worden aangepast. Ook al zien sommige maatschappijen een waardestijging met 10 of 20 % door de vingers. > Roep een vakman erbij om het bedrag van de schade te bewijzen, en schakel uw eventuele makelaar in. * Nieuwwaarde van de woning: het bedrag nodig om de woning herop te bouwen, met inbegrip van het ereloon van de architect en de btw. * Nieuwwaarde van de inboedel: het bedrag vereist om een specifiek voorwerp nieuw aan te kopen. * Vervangwaarde van de inboedel: het bedrag dat u moet neertellen om een vergelijkbaar voorwerp weer aan te kopen. * Verkoopwaarde van de inboedel: de waarde die u voor een goed kunt krijgen als u het onder normale omstandigheden verkoopt. Het bedrag dat moet worden verzekerd Voor het gebouw > Als eigenaar moet u uw woning voor de nieuwwaarde* laten verzekeren. Dat is ook wat in principe wordt uitgekeerd (lees evenwel ook "Op welke vergoeding mag u rekenen?" op blz. 14). > De verzekeraars zijn bij wet verplicht om te voorkomen dat u een te laag bedrag opgeeft, alleen heeft de wetgever niet bepaald hoe dat concreet moet. De meeste verzekeraars werken daarom met een zogenoemd evaluatierooster: u moet gewoon het aantal vertrekken in uw woning invullen en een paar details geven over de afwerking van de woning zelf en van elk van die vertrekken (bv. gevel in natuursteen, open haard, meer dan één badkamer, parket in woonkamer ). Dat is een eenvoudig en goed systeem. Enkele maatschappijen (DVV, Fortis Bank) baseren zich nog op het aantal vierkante meter, wat minder gebruiksvriendelijk is voor de doorsneeconsument. Let wel: er bestaat geen eenduidig, objectief en veralgemeend systeem voor de waardebepaling. De ene verzekeraar zal voor het te verzekeren bedrag voor uw woning dan ook tot een hoger bedrag komen dan een andere. Voor de inboedel > Steeds meer verzekeraars nemen een percentage van het bedrag dat u als eigenaar voor het gebouw hebt laten verzekeren (bv. 30 %) of ze stellen een bedrag per vertrek voor (bv ). Bij enkele maatschappijen kunt u de inboedel "tegen eerste risico" laten verzekeren: u stelt een vast bedrag voorop en wordt sowieso volledig vergoed ongeacht het bedrag van de schade. > Uw inboedel is dan voor de nieuwwaarde* verzekerd. Met soms een aantal uitzonderingen: elektrische toestellen: bij alsmaar meer maatschappijen geldt gedurende ten minste 5 jaar de nieuwwaarde, en wordt vanaf het 6e jaar 5 tot 10 % waardevermindering per jaar afgetrokken; kunstvoorwerpen, juwelen, verzamelobjecten (boeken, cd's ) en alle voorwerpen die als zeldzaam of kostbaar worden beschouwd (bv. antiek, Oosters tapijt, zilverwerk...): meestal de vervangwaarde*, maar soms de verkoopwaarde*.

4 Budget & Recht september/oktober nr "Ik huur de woning alleen maar "... en toch sluit ook u beter een woningverzekering! Die polis is vaak verplicht Als u voor het huurcontract de modelovereenkomst gebruikt die Test-Aankoop heeft uitgewerkt, bent u verplicht bent om een woningverzekering te sluiten. Ook in andere huurcontracten is dat meestal het geval. En het is sowieso een aanrader! U moet het huurpand op het einde van de huurovereenkomst immers teruggeven in de staat waarin u ze hebt gekregen. Als de woning of het appartement geheel of gedeeltelijk vernield is, door brand of waterschade bv., kunt u die plicht dus niet meer nakomen. Aan die verplichting kunt u alleen ontsnappen zo u kunt bewijzen dat de aansprakelijkheid bij een derde ligt of dat het een geval van overmacht betreft (storm, blikseminslag ). Wanneer de brand is ontstaan door uw eigen fout of onvoorzichtigheid (of die van iemand voor wie u aansprakelijk bent), kunt u bovendien burgerlijk aansprakelijk worden gesteld door de personen die daardoor schade hebben ondervonden (bv. de verhuurder, de eigenaar van een naburig pand, de eigenaar van de auto die voor de deur geparkeerd stond ). Ook dan is een woningverzekering zeker geen luxe. Hoeveel moet u laten verzekeren? > Als u de enige huurder bent, bepalen de meeste verzekeraars het bedrag dat u voor het gebouw moet verzekeren, net als voor de eigenaar, aan de hand van een evaluatierooster. Met dit verschil dat u slechts de werkelijke waarde* moet nemen, waardoor het bedrag veelal 20 tot 30 % lager ligt dan voor de eigenaar. Doorgaans moet u rekenen op een premie van zowat 6 tot 9 per die u verzekert. Als u niet de enige huurder bent (bv. u huurt een appartement in een flatgebouw), nemen de meeste verzekeraars 20 keer de jaarlijkse huur (huurlasten inbegrepen) als verzekerd bedrag. Dat is makkelijk, maar in de grote steden overstijgt het resultaat vaak de werkelijke waarde. > Voor de inboedel maakt het uiteraard niets uit of u huurder bent of eigenaar: daarvoor gelden dezelfde regels (zie blz. 10). Abonnees van Test-Aankoop kunnen de modelovereenkomst voor de huur van een woning gratis downloaden op onze website * Werkelijke waarde van de woning: de nieuwwaarde min het verval van de woning. Hoe Test-Aankoop het ziet Wanneer de openbare riolering of de beken het hemelwater niet meer kunnen slikken en het water uw huis binnenstroomt, is de schade momenteel meestal maar gedekt door de woningverzekering als u een extra premie hebt betaald. En u kunt pas op het Rampenfonds terugvallen indien de feiten als een natuurramp worden erkend. In het kader van de woningverzekering hebben wij twee belangrijke eisen. De versnelde vergoedingstermijn Sinds 1/7/2004 zijn nieuwe regels van toepassing waardoor de verzekerden na een schadegeval in principe sneller moeten worden vergoed. Zo moet de verzekeraar binnen 90 dagen na de aangifte het deel van de vergoeding storten dat zonder betwisting verschuldigd is. Maar het volstaat voor een verzekeraar om het bedrag van de schade of de aansprakelijkheden te betwisten om die termijn te omzeilen! En dan kan de verzekerde alleen nog via de rechtbank een voorschot eisen, mits hij kan bewijzen dat de zaak dringend is. Die uitzondering holt de wettelijke verplichting dus volledig uit. Voor ons moeten de verzekeraars worden verplicht om het onbetwistbaar verschuldigde bedrag sowieso aan de verzekerde uit te betalen, zonder dat te kunnen omzeilen. Dat is overigens de regel die wordt gehuldigd door de vier maatschappijen die in dit artikel tot Beste Koop zijn aangeduid (zie blz. 13). Gelukkig werd de regeling nu herzien in het kader van de nieuwe wet op de natuurrampen die in juli 2005 in de Kamer werd goedgekeurd: de tekst voldoet aan onze wensen en vormt dus een grote stap vooruit; meer daarover in "De Spits" in dit nummer. De afhandeling van geschillen Momenteel is de Ombudsman voor de Verzekeringen de spil van de klachtenbehandeling. Het is evenwel gebruikelijk dat die persoon door de sector wordt aangesteld en betaald. Volgens ons zou het goed zijn als klachten door een onafhankelijke bemiddelaar zouden worden behandeld. Of men zou, zoals bij de ombudsdienst van de fi nanciële sector ("Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen"), een vertegenwoordiger van de consumenten kunnen toevoegen met wie de ombudsman moet overleggen. Als die twee niet tot een gemeenschappelijk standpunt komen, wordt het dossier voorgelegd aan een bemiddelingscollege dat paritair is samengesteld uit vertegenwoordigers van de financiële sector en consumentenorganisaties, met een onafhankelijke jurist als voorzitter. Zo'n procedure maakt de behandeling van de geschillen doorzichtiger.

5 12 Test-Aankoop heeft tot nog toe alleen verzekeraar Ethias bereid gevonden om in zijn contract de voornaamste punten op te nemen die wij essentieel vinden voor een goede woningverzekering én daaraan een voordelig tarief plus voor onze abonnees belangrijke bijkomende voordelen te koppelen. Voor meer inlichtingen: rechtstreeks bij Ethias: tel of www. ethias.be. Er zijn zeer goede maar er zijn Carla vindt het contract van verzekeraar X wel interessant: "Ik heb met die polis ook recht op herstellingen in natura, zelfs voor niet-verzekerde schade, bv. wanneer een sleutel afbreekt in de voordeur." Laat u niet afleiden door dergelijke bijkomstigheden! Wat in de eerste plaats telt, is de basisdekking. Wij onderwierpen 15 contracten aan een vergelijkende studie met een 85-tal criteria. Beperkingen en uitsluitingen legio > De dekking is niet in alle contracten even goed. De verzekeraars lassen allerlei bedingen in waardoor ze de dekking beperken of uitsluiten, zodat ze makkelijk aan hun aansprakelijkheid kunnen ontsnappen of slechts een deel van de schade moeten vergoeden. Enkele voorbeelden: Hoewel schade door vandalisme in principe altijd wordt gedekt, geldt dat bv. niet altijd voor het verwijderen van graffiti. Bij alle verzekeraars, op KBC na, wordt stormschade alleen vergoed als de storm ook bij andere gebouwen in de buurt schade heeft berokkend of WONINGVERZEKERING: DE BELANGRIJKSTE CRITERIA Maatschappij (1) Naam van het contract EINDBEOORDELING Verzekerd bedrag en vergoeding Brand en elektriciteitsproblemen Storm Water (overstroming inbegrepen) Glasbreuk Aardverschuiving en aardbeving Diefstal P ETHIAS HomeComfort Plus A A AFB AFB B AFB BFC B P P&V / ACTEL (2) Ideal Home A AFB AFB B B AFB B B P ARGENTA Verzekerd Wonen A AFB AFB AFB B AFB AFB B KBC Woningpolis B B AFB A BFC AFB BFC AFB NATEUS (ex-naviga-mauretus) Brandverzekering woningen B B B AFB AFB B B B DVV Cocoon Woning B AFB B AFB C B C BFC AXA Comfort Thuis (diefstal formule plus) B B AFB BFC BFC B C BFC WINTERTHUR Win at Home B B B B BFC B AFB B FIDEA Woonverzekering BFC BFC AFB AFB C BFC C AFB FORTIS BANK Woningverzekering BFC BFC B AFB C B CFD B MERCATOR Woning Plus C C BFC BFC BFC B BFC BFC GENERALI (3) Habitas Millennium Woning Alles In Één C B BFC BFC C C E C ING Perfect Polis Particulieren C BFC BFC B C B CFD BFC MINERVA Globus Plus CFD CFD C C D C D C ARDENNE PRÉVOYANTE Globale Habitation CFD D B C C CFD CFD CFD Elke score voor een criterium in deze tabel is in werkelijkheid een totaalscore. Zo is de score voor het criterium "brand" in feite de optelsom van de score voor 7 deelcriteria, o.m. de dekking van vandalisme en van omgevallen bomen (zonder storm) of nog de mate waarin de verzekeraar voor de vergoeding al dan niet rekening houdt met de aanwezigheid van brandbare materialen in de buitenmuren. A : zeer goed voor dit criterium; B : goed; C : redelijk; D : zwak; E : slecht (1) Fortis AG en AGF Belgium herzien momenteel hun voorwaarden. (2) Actel is een dochtermaatschappij van P&V, maar werkt zonder tussenpersonen. (3) Generali weigerde wel alle medewerking toen we in het kader van de analyse van de contractvoorwaarden die we op het internet vonden, inlichtingen vroegen.

6 Budget & Recht september/oktober nr ook mindere goede contracten als de wind een snelheid heeft gehaald van ten minste 80 km per uur. Schade veroorzaakt door de huiszwam valt veelal maar onder de dekking wanneer de schimmel zich heeft verspreid als gevolg van waterschade die onder de dekking valt. Voor waterschade door corrosie aan buizen zijn er heel wat uitsluitingen, bv. als de corrosie zichtbaar was of veralgemeend. Een contract waarin alle waterschade wordt gedekt, is niet per se beter dan een contract dat opsomt welke risico's worden gedekt. In het eerste geval riskeert u immers veel méér uitsluitingen dan in het tweede, zodat de vraag rijst wat eigenlijk nog gedekt is. Het enige echte voordeel is dat de bewijslast bij de verzekeraar ligt wanneer het schade betreft die is uitgesloten. Bodemvervuiling door een lek in een stookolietank wordt meestal niet of slechts onder bepaalde voorwaarden verzekerd (indien geen corrosie aan de tank). Wanneer wel dekking wordt geboden, zoals bij onze Beste Kopen, is de vergoeding begrensd ( tot 7 500; geindexeerd bedrag). Tot de bijkomende kosten behoort altijd een vergoeding voor de genotsderving, maar die wordt niet per se voor heel de herstelperiode toegekend (vaak maximaal 12 tot 24 maanden). En de vergoeding voor de tijdelijke onbewoonbaarheid is altijd beperkt, ofwel in de tijd (bv. gedurende 3 maanden) ofwel qua bedrag (bv. tot 3 750). Als u zich door een eigen expert laat bijstaan om u te verweren tegen de expert van de maatschappij, worden de kosten daarvoor slechts vergoed ten belope van een bepaald percentage van de vergoeding (bv. 3 %, en vaak degressief). De dekking wordt soms met een verraderlijk woordje beperkt. Bij aardverschuivingen bv. moet het heel vaak per se om een "plotse" gebeurtenis gaan: daardoor delft menig verzekerde het onderspit tegen de verzekeraar. Voor de dekking tegen de onrechtstreekse verliezen (diverse kosten voor o.m. telefoontjes, brieven,...) komt de vergoeding hooguit neer op 10 % van de schade (soms 20 of 30 %) en niet zelden zijn er enkele uitsluitingen (bv. niet bij schade na diefstal). Waardepapieren, bankbiljetten en goudstaven die niet in een safe werden bewaard, worden soms uitgesloten of worden slechts voor een beperkt bedrag gedekt (bv. 625 tot 3 750). Bij diefstal van voorwerpen die u tijdelijk had verplaatst (bv. naar het hotel waar u met vakantie bent) of bij een beroving buiten uw woning is de dekking beperkt tot een bepaald bedrag (vaak tussen en 5 000) of tot een verblijf van een aantal dagen (90 tot 180 dagen). Diefstallen in kelders van appartementen beste koop Het bedrag van de premie speelt nauwelijks mee in de eindbeoordeling omdat de premies van de diverse maatschappijen, zoals uitgelegd in de tekst, onderling niet kunnen worden vergeleken. Op basis van de zowat 85 criteria die we onderzochten, gaat de titel van Beste Koop voor onze abonnees naar het contract van Ethias. Ten eerste heeft die maatschappij de voornaamste voorwaarden overgenomen van wat wij als een degelijke woningverzekering beschouwen. Ten tweede is het tarief erg voordelig (de premie ligt 15 tot 20 % lager dan voor een contract van vergelijkbare kwaliteit bij een andere verzekeraar). Ten derde genieten onze abonnees belangrijke bijkomende voordelen (schade aan inboedel volledig vergoed, gratis dekking van de onrechtstreekse verliezen ten belope van 10 % van de schade ). Voor niet-abonnees zijn ook P&V/Actel, gevolgd door Argenta, Beste Koop. Hun contract scoort kwalitatief bijna even goed als dat van Ethias, en bij Actel is het tarief dikwijls ook voordelig. Wie de bemiddeling van een makelaar op prijs stelt, kan kiezen voor het contract van Nateus (ex-naviga-mauretus). met meerdere bewoners worden veelal slechts voor een beperkt bedrag verzekerd (bv. 625 tot 8 750). > Geen enkele woningverzekeringspolis is perfect, zelfs onze Beste Kopen niet. Denken we bv. maar aan de beperking van de dekking van bodemvervuiling door stookolie. De premie Doorgaans moet u voor de woning die u als eigenaar betrekt, rekenen op een premie (zonder dekking van diefstal) van zowat 8 tot 13 per die u hebt verzekerd en van circa 8 tot 15 per die aan inboedel verzekerd is. Maar de jaarlijkse premie hangt van heel wat factoren af: Woningen met een hoger brandgevaar, bv. met een rieten dak of met meer dan 50 % brandbaar materiaal in de muren, worden doorgaans aan een hoger tarief onderworpen. Soms wordt de premie voor diefstal opgetrokken als de woning niet over het vereiste alarmsysteem beschikt. Het feit dat een woning tevens voor professionele doeleinden wordt gebruikt, kan de premie eventueel optrekken. Uiteraard speelt ook de gewenste dekking een rol. Met name voor diefstal maakt het type van woning (villa, rijhuis, appartement) en alsmaar vaker ook de ligging (risicozone of niet) een groot verschil uit. Doordat er geen eenduidig, objectief en veralgemeend systeem van waardebepaling bestaat, kunnen de premies van de verschillende maatschappijen onderling niet worden vergeleken. Daarom nemen wij de premie niet op in de tabel. Als de woningverzekering ook een dekking tegen diefstal omvat, is een diefstal gepleegd door iemand die in dienst was van de verzekerde of die toegang had tot de woning dikwijls gedekt zonder specifieke beperking.

7 14 * Franchise: het gedeelte van de schade dat u voor eigen rekening moet nemen. * Verval van de woning: de waardevermindering door veroudering, volgens de toestand waarin de woning werd bewaard en onderhouden. VERZEKERDE BOTST VAAK OP WEIGERING Top-drie van de klachten over het schadebeheer van de niet-levensverzekeringen 1. weigering om vergoeding uit te keren 2. bedrag van de uitkering 3. reden voor weigering niet duidelijk Bron: Jaarverslag 2004 van de Ombudsman voor de Verzekeringen Op welke vergoeding mag u rekenen? Zult u bij een schadegeval alles tot de laatste cent terugbetaald krijgen? Neen. > Net als bij de overgrote meerderheid van de verzekeringen moet u rekening houden met een franchise*. Vroeger was dat bij wet verplicht, en lag het bedrag vast. Sinds vorig jaar heerst totale vrijheid, maar toch blijven de meeste verzekeraars een franchise toepassen, en blijven ze zelfs het vroegere (geïndexeerde) bedrag van 205 hanteren. Wel kunt u heel vaak aan de franchise ontsnappen als u zich ook verzekert tegen de onrechtstreekse verliezen (diverse kosten voor o.m. telefoontjes, brieven,...). > Bij oudere en minder goed onderhouden woningen kan de verzekeraar in theorie een deel aftrekken van de normale vergoeding wegens het verval* van de woning, zoals dat na het schadegeval door een expert werd bepaald. Wettelijk mag het verval wel pas in aanmerking worden genomen als het ten minste 30 % bedraagt (20 % bij stormschade). Sommige verzekeraars trekken het verval integraal af, andere alleen wat boven de grens van resp. 20 of 30 % gaat. Gelukkig wordt in de praktijk niet vaak rekening gehouden met het verval, behalve voor stormschade (aan het dak bv.). > Wanneer de werkelijke schade aan de inboedel boven het verzekerde bedrag ligt, wordt u door enkele maatschappijen toch volledig vergoed. > In het gelukkig veeleer uitzonderlijke geval dat de woning volledig werd vernield, wordt u niet altijd ten volle vergoed als u de woning niet laat heropbouwen en er ook geen andere koopt of als blijkt dat de woning door uw schuld onderverzekerd was. > In normale omstandigheden is het aan u om te bewijzen dat het schadegeval door de polis gedekt is. Vooral in geval van diefstal valt dat in de praktijk niet altijd mee. Er is soms discussie over de interpretatie van de algemene voorwaarden of de draagwijdte die aan de termen in de beschrijving van de dekking moet worden gegeven. Alleen in het geval van een uitsluiting ligt de bewijslast bij de verzekeraar. Wat we antwoorden op de FAQ van onze abonnees Abonnees die bij ons Contact Center aankloppen in verband met hun woningverzekering, hebben meestal problemen met de vergoeding van waterschade of diefstal. Wij geven hen tips om voor een stevige uitgangspositie te zorgen en zo goed mogelijk voor hun rechten op te komen: > Laat de verzekeringsmaatschappij in een aangetekende brief weten (eventueel met foto's erbij) dat u de schade zo snel mogelijk wilt laten herstellen: zo kan ze een expert sturen om de schade te begroten en kan ze u niet verwijten bewijsmateriaal te hebben vernietigd. > Let erop dat u de schade door diefstal tijdig (zie daarvoor uw contract) aan uw verzekeraar aangeeft, en vergeet niet om het pv toe te voegen met uw verklaring aan de politie. > Als er na een diefstal geen sporen van inbraak zijn, mag u alle mogelijke andere bewijselementen aanbrengen: getuigenissen (bv. vrienden die verklaren dat ze een bepaald schilderij bij u hebben zien hangen, kunstenaar die verklaart dat u bij hem een werk hebt gekocht), vermoedens en waarschijnlijkheden (bv. u hebt nog de factuur van de aankoop, van een herstelling, onderhoud, u hebt foto's van uw woning waarop het gestolen voorwerp te zien is,...). Rechters houden sterk rekening met het feit of u als te goeder trouw overkomt of niet. Mocht het contract uw rechten in dat opzicht beperken (bv. alleen dekking als er sporen van inbraak zijn), wijs er dan op dat zoiets in strijd is met artikel van de wet op de handelspraktijken (men moet vrij zijn om de schade te bewijzen zoals men wil). Bovendien menen wij dat een beding waarin de verzekerde wordt opgelegd om niet alleen te bewijzen dat bepaalde inboedel werd gestolen maar ook dat er bv. sleutels werden nagemaakt, te veel vergt van een van de partijen en dat het daarom als onrechtmatig, en dus ongeldig, kan worden verklaard door een rechter. > Beweert de verzekeraar dat de diefstal aan uw nalatigheid te wijten is omdat u bepaalde verplichtingen niet hebt nageleefd (bv. deuren en vensters sluiten, alarmsysteem opzetten)? Dan moet hij dat kunnen bewijzen. Ons inziens is soms discussie mogelijk: als u gewoon boodschappen gaat doen, moet u uiteraard deuren en vensters sluiten (of dat ook geldt voor klapramen, lijkt ons minder zeker) maar moet u dan ook per se het alarm opzetten? Als dat wordt geëist, kan dat volgens ons als een onrechtmatig, en dus ongeldig, beding of als een rechtsmisbruik worden beschouwd. Terloops: al die gevallen van verlies van dekking gecamoufl eerd in uitsluitingen en omschrijvingen van de waarborg vormen een problematiek op zich, die het verdient dat we er later uitgebreider op terugkomen. > Gooi bij waterschade in geen geval het bewijs weg van wat de schade heeft veroorzaakt (kapot onderdeel van vaatwasser, buis met een lek...). > Vraag in geval van waterschade aan een vakman om de herstelling te begroten (u wordt deels vergoed voor die expertisekosten). Zo hebt u een goed uitgangspunt om het voorstel te beoordelen dat de expert van de verzekeringsmaatschappij u doet. Kijk goed na of de btw begrepen is in het voorstel van de expert. Weiger een voorstel voor "de herstelling van de twee muren die schade hebben opgelopen" want de kans op een kleurverschil met de andere muren is dan uiteraard groot. > Weiger om met de expert van de verzekeringsmaatschappij te discussiëren over de interpretatie van uw contract: hij is een technicus, geen jurist. J.-P. Coteur, P. Delefortrie, A. Moriau en N. Vanhee

Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract

Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID Woningverzekering : een zo waterdicht mogelijk contract Zeg niet "brandverzekering", maar "woningverzekering", want hoewel de dekking tegen brand centraal staat, kunt

Nadere informatie

Zit u hoog en droog? Alhoewel ze in de volksmond doorgaans. Welke dekking? Woningverzekering

Zit u hoog en droog? Alhoewel ze in de volksmond doorgaans. Welke dekking? Woningverzekering Zit u hoog en droog? De woningverzekering dekt heel wat meer soorten onheil dan alleen brand. We vertellen welke polissen de beste zijn van de 21 contracten die we hebben bestudeerd. Alhoewel ze in de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV

Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Bijzondere voorwaarden Brandpolis Package NSPV Verzekeringsmaatschappij: Algemene voorwaarden: VIVIUM VIVIUM HOME SOLUTIONS de algemene voorwaarden zijn ter uwe beschikking op de volgende link: http://www.vivium.be/fileadmin/user_upload/ntcdocu

Nadere informatie

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering

Risico bepaling. Verzekeringsmogelijkheden. Evenredigheidsbeginsel. Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Waarborg Risico bepaling Verzekeringsmogelijkheden Evenredigheidsbeginsel Systemen ter afschaffing van evenredigheid Eerste risico verzekering Standaardwaarborgen particulier Standaardwaarborgen professioneel

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Productfiche VIVIUM Vastgoed

Productfiche VIVIUM Vastgoed Productfiche VIVIUM Vastgoed VIVIUM lanceert een nieuw flexibel product Brand voor meergezinswoningen, flat- en kantoorgebouwen met marktconforme voorwaarden en tarieven. We opteren voor transparante waarborgen,

Nadere informatie

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM

Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering. van VIVIUM Feel at home De brand-enzoveel-meerverzekering van VIVIUM Uw huis. Uw thuis. De plek waar u zich geborgen voelt. Hoe kunt u dit unieke thuisgevoel voor u en uw gezin beschermen? Maak kennis met de brand-en-zoveel-meerverzekering

Nadere informatie

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn!

Preventie voor uw woning. 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! Preventie voor uw woning 20 eenvoudige tips om nog beter beschermd te zijn! 20 tips om nog beter beschermd te zijn! U wilt natuurlijk uw woning en haar inhoud zo goed mogelijk veilig stellen. Met Top Woning

Nadere informatie

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel

Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Schadeaangifte Brandverzekering Woning & Handel Polisnummer Deze aangifte uiterlijk binnen de 8 dagen overmaken aan uw contractbeheerder (zie uw polisoverzicht) De beschadigde goederen moeten ter beschikking

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

De verplichte autoverzekering

De verplichte autoverzekering & Auto De premie voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de omniumverzekering hangt af van leeftijd, woonplaats (in stad of meer landelijke gemeente), auto (type, vermogen, merk,...) en aantal

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise

Home Plan Xpert. De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Home Plan Xpert De exclusieve woonverzekering met professionele expertise Luc Gielis, al meer dan 20 jaar expert Uw woning is een van de belangrijkste investeringen in uw leven. Niet alleen de aankoop

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI

PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI Vlaams Rampenfonds De overvloedige regenval van 27, 28 en 29 juli 2014 PRESENTATIE INFOAVOND ZAAL DE VERREKIJKER OP 5 MEI 2015 http://www.bestuurszaken.be/rampenfonds Even voorstellen Vlaamse overheid

Nadere informatie

De brandverzekering die bij u past. Eigenaar. VIVIUM Woning. De bijstand. Het product. De waarborgen. De schaderegeling.

De brandverzekering die bij u past. Eigenaar. VIVIUM Woning. De bijstand. Het product. De waarborgen. De schaderegeling. Eigenaar VIVIUM Woning De bijstand Het product De waarborgen De schaderegeling Uw makelaar De brandverzekering die bij u past U koos uw woning en richtte die in volgens uw eigen smaak en behoeften. Of

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Top Woning. Verzekeringen

Top Woning. Verzekeringen Top Woning Verzekeringen Top Woning, veel meer dan een brandverzekering. Top Woning Uw woning is meer dan een dak boven uw hoofd dat u beschermt tegen weer en wind. Een complete basis verzekering aangevuld

Nadere informatie

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN

TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN TOELICHTING BEWONERSVERZEKERINGEN Rubriek IV Korte beschrijving van de dekking voor de huishoudelijke inboedel van zelfstandig wonende en inwonende bewoners van het verzorgings- en verpleeghuis De dekking

Nadere informatie

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL

Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Bijlage aan de Algemene Voorwaarden ALLE RISICO S «COCOON OF IBIS» Specifieke Algemene Voorwaarden toepasselijk op de verzekering INBOEDEL Document : Referte datum : 2006 Uitgave datum : 27/06/2006 1/8

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting

Proteq Woonverzekering. Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Woonverzekering Proteq Woonverzekering Een zeer lage premie Nooit meer onderverzekerd Laag eigen risico 15% combinatiekorting Zelf opdraaien voor de kosten van schade aan uw huis of inboedel? U moet er

Nadere informatie

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard

b+villas Golden Label Want een goede verzekering is goud waard b+villas Golden Label b+villas Golden Label 3 het welzijnslabel U woont in een magnifiek herenhuis, een prachtige villa in eigentijdse stijl of een fantastische duplex. In uw woning wordt niets aan het

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade

Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade Overstromingen: checklist voor het aanmelden van schade SCHADE AAN WONINGEN EN INBOEDEL Sedert maart 2007 is schade veroorzaakt door natuurrampen, zoals bv. overstromingen en aardbevingen, automatisch

Nadere informatie

Brand - Diefstal Verzekeringsvoorstel

Brand - Diefstal Verzekeringsvoorstel Brand - Diefstal Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING

INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING INFOFICHE CLIENT FIDEA WOONVERZEKERING - FIDEA WOONVERZEKERING De Woonverzekering van Fidea is de complete verzekering voor uw woning door de combinatie van verschillende waarborgen. Brand, elektriciteitsschade,

Nadere informatie

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN

FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN FIDEA LICHTE VRACHTWAGEN - Fidea Lichte Vrachtwagen Het verkeer wordt dag na dag drukker en uiteraard doet u er alles aan om uzelf en uw dierbaren zo veilig mogelijk te vervoeren, maar soms loopt het toch

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte.

De Woonhuisverzekering van a.s.r. biedt je een eigentijdse verzekering die past bij jouw veranderde verzekeringsbehoefte. Woonhuisverzekering Woonhuisverzekering We gaan anders om met wat we hebben. We delen steeds vaker ons bezit. Hebben meer oog voor het milieu. We kiezen voor duurzame oplossingen. Het wonen van nu vraagt

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Switch naar een mini-omnium?

Switch naar een mini-omnium? 20 Budget&Recht 238 - januari/februari 2015 Switch naar een mini-omnium? Als uw auto niet meer zo jong is, loont een omniumverzekering misschien niet meer de moeite. Een beperkte omnium vergoedt alsnog

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies het aantal kamers van

Nadere informatie

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten.

Leest u u in dit reglement? Dan geldt dat ook voor de andere personen waarvoor de verzekering is afgesloten. Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering versie 1 Belangrijke informatie De afspraken in de Voorwaarden Univé Kostbaarhedenverzekering gaan over de Kostbaarhedenverzekering van Univé. Deze voorwaarden

Nadere informatie

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand.

HOME SOLUTIONS. Brand en aanverwante gevaren. Aanraking van de verzekerde goederen met : Brand. Brand en aanverwante gevaren Brand. - Gehele of gedeeltelijke vernieling van voorwerpen die in of op een vuurhaard vallen, geworpen of gelegd worden ; - Schroeivlekken, ondermeer op linnen en kleding ;

Nadere informatie

BS Verzekeringsrecht

BS Verzekeringsrecht Master Rechten BS Verzekeringsrecht Smvt - Weyts Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be R49 7.00 EUR Bijzonderestudie Verzekeringsrecht 2013 Moduleburgerlijkrecht MasterRECHTEN

Nadere informatie

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering

bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering bijzondere voorwaarden bij uw opstalverzekering In begrijpelijke taal. Dat is echt HEMA! bijzondere voorwaarden opstalverzekering Blad versie 13.0, van 01 maart 10 2015 Bijzondere voorwaarden opstalverzekering

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering

Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen. Collectieve Caravanverzekering Allianz Nederland Verkeer- en Privéverzekeringen Collectieve Caravanverzekering Een complete verzekering voor optimaal caravanplezier Uw caravan betekent voor u vakantie, vrijheid, comfort en campingplezier.

Nadere informatie

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA)

De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie. Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) De juiste waarborgen voor uw persoonlijke situatie Het is niet altijd makkelijk om te beslissen welke waarborgen u nodig hebt om uw voertuig en uzelf goed te verzekeren. Deze wegwijzer kan u daarbij helpen:

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN Stempel Agentschap Verzekeringen België Dexia Verzekeringen België n.v. Livingstonelaan 6, B-1000 Brussel Tel. : 02/286 76 11 Fax 02/286 76 99 RPR Brussel 0405.764.064 Verzekeringsonderneming toegelaten

Nadere informatie

Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013)

Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013) Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013) Inhoud Deel 1: Hoe DVV Stars sparen?... 2 Hoofdstuk 1: Hoe DVV Stars sparen in uw autopolis?... 2 Art. 1.1.1. Op welke voertuigen kunt u DVV Stars sparen?...

Nadere informatie

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst.

Wij nemen de bestellingen via Internet, telefonisch, per post of fax in ontvangst. Algemene Voorwaarden B.A. Uitbating GARAGE 1. Omschrijvingen Klant: natuurlijke en/of rechtspersoon die POWERCONCEPT koopt of gebruikt. Consument: particulier die Producten koopt voor zijn privé-gebruik.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme

Algemene voorwaarden. Diefstal en vandalisme Diefstal en vandalisme 4184378-04.2005 - Overzicht Dekkingen 3 1 - Diefstal en vandalisme in de ruimten voor commercieel gebruik 2 - Diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning 4 worden gebruikt

Nadere informatie

Tekst van de overeenkomst

Tekst van de overeenkomst 600 - C - 1 OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT WATERSCHADE Overwegende dat de verzekeraars waterschade eenvoudige risico s en BA-privé-leven of BAexploitatie de uitoefening van verhaal op grond van de extracontractuele

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Productfiche Woning Select - Surround Package

Productfiche Woning Select - Surround Package U hebt al de basisverzekeringen van de polis Woning Select. Maar u wil uw eigendom extra beschermen? Neem dan de keuzeverzekering Surround Package. Het Surround Package biedt u extra voordelen. In deze

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer

Bijzondere voorwaarden Casco Wat vindt u waar? 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Omvang van de dekking 1.1 Verzekerde risico s 1.2 Accessoires 1.3 Berging, bewaking en vervoer Uitsluitingen Aanpassing

Nadere informatie

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig?

Bel naar 02/406.30.00, 24u/24. Productfiche VIVIUM Woning. De brandverzekering die bij u past. VIVIUM Woning Bijstand. Dringend bijstand nodig? Productfiche VIVIUM Woning De brandverzekering die bij u past Een verzekering met duidelijke, transparante, betrouwbare waarborgen? Een bijstand 24u/24 zodat u nooit alleen staat? Optionele waarborgen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Productfiche Woning Select - Surround Package

Productfiche Woning Select - Surround Package U hebt al de basisverzekeringen van de polis Woning Select. Maar u wilt uw eigendom extra beschermen? Neem dan de keuzeverzekering Surround Package. Het Surround Package biedt u extra voordelen. In deze

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering

Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Dekkingsoverzicht OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering De OOM Achtergebleven Woonhuis-verzekering Bijbehorende polisvoorwaarden: AW2014 In dit dekkingsoverzicht leest u in hoofdlijnen voor welke situaties

Nadere informatie

PMA caravanverzekering Allianz Nederland

PMA caravanverzekering Allianz Nederland PMA caravanverzekering Allianz Nederland Een complete verzekering voor optimaal caravanplezier Uw caravan betekent voor u vakantie, vrijheid, comfort en campingplezier. Dat unieke vrije gevoel wilt u niet

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be

INFORMATIENOTA. Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger. info@jcpingie.be / www.jcpingie.be INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Organisatie/jeugdhuis Jeugdcentrum Pingie vzw Adres Hertstraat 98 9473 Welle - Denderleeuw e-mail / website info@jcpingie.be

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. Wat is verzekerd?

Woonhuisverzekering. Wat is verzekerd? Woonhuisverzekering Waar heb je een opstalverzekering voor nodig? Brand, een boomtak door je dak, inbraak... Je huis staat aan allerlei gevaren bloot. Soms met grote financiële gevolgen. Een opstalverzekering

Nadere informatie

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014

LICHTE VRACHTAUTO. Productfiche Lichte Vrachtauto. Omschrijving. Doelgroep. Waarborgen. Opmerkingen. Pagina 1. juni 2014 LICHTE VRACHTAUTO juni 2014 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een lichte vrachtauto. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een lichte

Nadere informatie

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen.

De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. De aansprakelijkheid voor schade aan goederen. 1 POTJE BREKEN, POTJE BETALEN. Potje breken, potje betalen is de titel van een brochure van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen.

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs.

Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Huurcontract Het huurcontract van STIP garandeert je een faire behandeling en eerlijke prijs. Inhoud Lees het grondig door vooraleer je het ondertekent. Zo kom je niet voor verrassingen te staan. Laat

Nadere informatie

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren

het VvE Zekerplan zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren informatie voor Verenigingen van Eigenaren zekerheid, voordeel en gemak voor Verenigingen van Eigenaren de voordelen op een rij Bescherming

Nadere informatie

Productwijzer. Opstalverzekering

Productwijzer. Opstalverzekering Productwijzer Opstalverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de opstalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren spelen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Productwijzer Inboedelverzekering

Productwijzer Inboedelverzekering Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de inboedelverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke factoren

Nadere informatie

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen!

Top Occasium. Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Top Occasium Een echte omnium voor uw tweedehandswagen! Met Top Occasium kiest u voor de optimale bescherming voor uw tweedehandswagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt

Nadere informatie

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding

VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1. Inleiding VERZEKERINGSPERIKELEN DEEL 1 Inleiding Na hevige regenval ondervindt eigenaar X ernstige waterschade in het privé gedeelte van zijn appartement. De regen is via de gevel het privé gedeelte binnengedrongen.

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek

Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Goedeklantbonus 10 % Pack Modulis Apotheek Modulis, voor een globale visie en een eenvoudiger beheer van uw verzekeringen! Goede raad geven en magistrale bereidingen maken behoort tot uw beroep. En u

Nadere informatie

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S

DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S EEN OPTIMALE BESCHERMING VOOR UW BOUWPLAATSen 30.34.001/10 08/14 DE VERZEKERING ALLE BOUWPLAATS RISICO S Een optimale bescherming voor uw bouwplaats Het optrekken

Nadere informatie

Pack Veiligheid. Absolute gemoedsrust met de ruimste diefstalverzekering

Pack Veiligheid. Absolute gemoedsrust met de ruimste diefstalverzekering Pack Veiligheid Absolute gemoedsrust met de ruimste diefstalverzekering De herfst en winter zijn uitnodigend voor dieven omwille van de lange en donkere avonden. Terwijl de zomermaanden dan weer aanlokkelijk

Nadere informatie

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad

Rubriek Extra. Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Polisvoorwaardenblad Polisvoorwaardenblad 330-00 Rubriek Extra Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 528-20.1504 Datum 1 april 2015 pagina 2.1 Omvang van de dekking

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

BedrijvenTotaalPakket

BedrijvenTotaalPakket BedrijvenTotaalPakket Het BedrijvenTotaalPakket is met 14 dekkingen de onmisbare pakketpolis voor elke ondernemer. De verzekeringen sluiten naadloos op elkaar aan en bevatten hierdoor geen dubbele dekkingen.

Nadere informatie

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten?

oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering Wat leest u in deze productwijzer? Wilt u meer weten? oom VERZEKERINGEN Productwijzer Inboedelverzekering April 2011 Deze productwijzer hoort bij de verzekeringen die verkocht worden door de afdeling Brandverzekeringen. Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning

Rechten huurder: ongestoord gebruik van de woning, woning moet in goede staat zijn huurbedrag moet kloppen met de kwaliteit van de woning Hoofdstuk 4: wonen Paragraaf 1: op kamers Huurovereenkomst: de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder zijn hierin vastgelegd. Deze overeenkomst kan mondeling, maar is meestal schriftelijk.

Nadere informatie

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1

F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 F. Bijzondere voorwaarden Extra Kostenverzekering EKV 2.1 Inhoud Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerd bedrag 4. Beperking van de duur van

Nadere informatie

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk

SCHADEREGELING BRAND. Eenvoudige risico s. Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S. Toelichting art 67 landwet. Vives Kortrijk SCHADEREGELING BRAND Toelichting art 67 landwet Vives Kortrijk 05 12 2013 Schade Brand EENVOUDIGE RISICO S Definitie eenvoudige risico s (kb 24 12 1992 invoegetreding landwet) Wet tgo KB Termijnen Expertise

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

Verzekeringsvoortsel - Apparthomes Verzekeringsvoorstel Apparthomes

Verzekeringsvoortsel - Apparthomes Verzekeringsvoorstel Apparthomes Verzekeringsvoortsel - Apparthomes 2012-02 Verzekeringsvoorstel Apparthomes 1. Het verzekeringsvoorstel De ondertekening van het verzekeringsvoorstel door de kandidaat verzekeringsnemer doet de dekking

Nadere informatie

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies de ruimten van uw woning die vermeld moeten worden in de inventaris.

Nadere informatie

Kostbaarhedenverzekering

Kostbaarhedenverzekering Klaverblad Verzekeringen Kostbaarhedenverzekering Polisvoorwaarden nr. KB 15 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons heeft u

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Productfiche. Mini Omnium Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar. Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar

Productfiche. Mini Omnium Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar. Voor nieuwe wagens en tweedehandse wagens van maximum 2 jaar Productfiche Waarborg Full Omnium Orion Van Cover Full Omnium : Een dekking in «Alle Risico s behalve» dit wil zeggen - dat wij in principe alles verzekeren wat niet expliciet uitgesloten is ; - dat de

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HUIZEN EN DUPLEXEN

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HUIZEN EN DUPLEXEN Bijlage Huurovereenkomst REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR HUIZEN EN DUPLEXEN ALGEMEEN De huurder is verplicht de hieronder opgesomde regels en afspraken op te volgen. Als de huurder om één of andere reden

Nadere informatie