SAMENVATTING JAARVERSLAG 2011 INTEGRATED DIMENSIONS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING JAARVERSLAG 2011 INTEGRATED DIMENSIONS"

Transcriptie

1 SAMENVATTING JAARVERSLAG 2011 INTEGRATED DIMENSIONS

2 INTEGRATED DIMENSIONS Imtech: 6 letters, 3 technologische kerncompetenties (elektrotechniek, ICT en werktuigbouw), opbrengsten van meer dan 5 miljard euro, meer dan medewerkers, opleidingsniveau of positie kan vanuit zijn of haar professionaliteit meer dan gemiddeld bijdragen aan ons succes: intrapreneurship dus klanten, een beurswaarde van circa 2 miljard euro en een ambitieuze groeistrategie met opbrengsten van ruim 8 miljard euro in We geloven in onze integrale en veelal groene technologische aanpak. Samen geloven we in de toegevoegde waarde van technologie en creëren we duurzame waarde, voor de samenleving en al onze stakeholders. Dimensies die om een integrale aanpak vragen zijn hierbij onder meer onze groeistrategie 2015, leiderschap, klant- en medewerkerstevredenheid, innovatie, technologische integratie, GreenTech ( groene technologie en duurzaamheid), MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), governance en risk management. Het succes van Imtech is gebaseerd op entrepreneurship pur sang. Het Imtech-adagium luidt niet voor niets ondernemen is denken, durven, doen, dicht bij onze klanten. De founding fathers van Imtech waren meer dan 150 jaar geleden visionaire ondernemers die begrepen dat technologie het verschil maakt. Anno nu is Imtech een krachtige Europese technische dienstverlener met sterke marktposities en in toenemende mate internationale activiteiten. Dit jaar werd aan Imtech het predicaat Koninklijk toegekend, een nieuwe dimensie. Royal Imtech Imtech is tegelijkertijd een mensenorganisatie die zich kenmerkt door een sterk decentrale en onder nemingsgerichte opbouw, opnieuw dicht bij onze klanten. Elke medewerker ongeacht achtergrond, symboliseert het respect, waardering en vertrouwen van klanten, medewerkers, aandeelhouders, financiers, zakenpartners en iedereen met wie we samenwerken. Imtech: technology that improves society, Shared Success.

3 Tot de integrale Imtech-benadering hoort natuurlijk ook digitale communicatie, scan deze QR-code! * * Film Imtech in 2011

4 2 Kernpunten Profiel 3 Missie en toegevoegde waarde 4 Imtechs KPI s 6 Kerncijfers 8 Het Imtech-aandeel 10 Imtech-competentiepiramide 12 Organisatie, markten en competenties 14 Voorwoord Raad van Bestuur 16 Voortgang strategie Jaarrekening 90 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 91 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 92 Geconsolideerde balans 94 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 96 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 18 Bericht Raad van Commissarissen 26 Functieoverzicht Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur 28 Verslag Raad van Bestuur 29 Opnieuw uitstekende jaarcijfers 43 Vooruitzichten Benelux 48 Duitsland & Oost-Europa 52 UK, Ierland & Spanje 56 Nordic 60 ICT, Traffic & Marine 68 Risk Management 74 Human Resources 78 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) De hoofdstaten in deze samenvatting van het jaarverslag 2011 zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2011 van Imtech N.V. Deze jaarrekening is goedgekeurd voor publicatie. Deze jaarrekening is nog niet openbaar gemaakt volgens de wet en dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. KPMG Accountants N.V. heeft een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt bij deze jaarrekening. Een samenvatting van het jaarverslag 2011 is ook beschikbaar in het Engels. Een volledige, digitale Engelse versie van het jaarverslag 2011 is beschikbaar op onze website 1

5 Uitstekende jaarcijfers 2011, ondanks uitdagende markt omstandigheden in een aantal landen en markten: EBITA: 288,4 miljoen euro, + 11% (autonoom: + 5%); Opbrengsten: miljoen euro, + 14% (autonoom: 5%); Operationele EBITA-marge: 6,1%; Nettowinst: 150,4 miljoen euro, + 7%; Winst per aandeel*: 2,05 euro, + 3%; Voorgesteld dividend per gewoon aandeel: 0,70 euro, + 8%. Succesvol overnamebeleid met 15 acquisities die goed passen binnen de groeistrategie 2015 en geïntegreerd binnen het Imtech-portfolio niet alleen zelf extra groeien, maar ook zorgdragen voor verdere autonome groei van het bestaande portfolio, waaronder: Inviron en Smith Group in de UK, alsmede Qbranch en Sydtotal in Zweden en Groupe Techsol Marine in Canada. Ook is een basispositie in de snelgroeiende ICT-markt in Zuidoost Azië tot stand gebracht via verwerving van de resterende aandelen in een deelneming. Aandeel GreenTech neemt toe tot circa 30% opbrengsten (2010: circa 25%). Bevestiging groeistrategie 2015: opbrengsten 8 miljard euro met een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. Orderportefeuille ultimo 2011 neemt met 12% toe tot ruim miljoen euro, een goede uitgangspositie voor Vooruitzichten 2012: verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. * Winst per aandeel vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa. 2

6 Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Met ruim medewerkers realiseert Imtech opbrengsten van ruim 5,1 miljard euro op jaarbasis. Imtech is in staat om de technologieën elektrotechniek, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en werktuigbouw over de volle breedte en diepte van het technologisch spectrum te bundelen tot integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen. Dit leidt tot onderscheidend vermogen en maakt waardecreatie mogelijk. Imtech heeft sterke posities in de markten van gebouwen en industrie in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Oost-Europa, Zweden, Noorwegen, Finland, de UK, Ierland en Spanje, evenals op de Europese markten van ICT en Traffic en in de mondiale maritieme markt. Imtech bedient circa klanten. Imtech is een van de sterkste spelers op de markt van GreenTech ( groene technologie en duurzaamheid) in Europa. Circa 30% van de totale opbrengsten is uit dit segment afkomstig. Imtech voert ook een actief beleid op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). De aandelen Imtech zijn genoteerd aan NYSE Euronext in Amsterdam, waar Imtech is opgenomen in de Midkap-Index. Het aandeel Imtech is tevens opgenomen in de Dow Jones STOXX 600 index. In 2011 is aan Imtech het predicaat Koninklijk toegekend. Technology that improves society Technologie is niet meer uit onze samenleving weg te denken. Technologie biedt oplossingen voor wezenlijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, milieu, fijnstof en water. Maar technologie draagt ook bij aan het verbeteren van de mobiliteit, een betere zorg, het onderwijs, op het gebied van veiligheid, in research laboratoria en onderzoekscentra, in de farmacie, bij de ontwikkeling van schone en veilige auto s en in de markt van voedselproductie. Imtech is actief over de volle breedte van de maatschappij en ontwikkelt integrale techno logische oplossingen die bijdragen aan een duurzame, leefbare samenleving. Daarmee is Imtech onderscheidend actief op het gebied van MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Technology that improves business Weten wat de klant wil én wat de klanten van de klant willen. Dat vormt voor Imtech dé sleutel tot succes. Daarom is Imtech ook decentraal georganiseerd, dicht bij haar klanten. Imtech realiseert meerwaarde voor deze klanten door grondige kennis van hun primaire en secundaire processen en een diepgaand inzicht in de markten waarin deze acteren. Klanten kunnen zich volledig op hun core business richten, Imtech neemt de complete (resultaat)verantwoordelijkheid voor de technologische infrastructuur en garandeert de technologische performance gedurende de totale exploitatiefase. Zo leiden samenwerking en procesinnovatie tot waardecreatie en optimale total cost of ownership. Technology that works Vóór alles moeten technologische oplossingen natuurlijk werken en meetbaar resultaat opleveren. Onze kennis gaat terug tot meer dan 150 jaar. Als technologische frontrunner hebben we aan de vooravond gestaan van vele innovaties, zoals decentrale energiecentrales, energiebesparing en platform automatisering in de scheepvaart. Ruim Imtech-professionals zijn hier actief mee bezig. Altijd met drive en oprechte aandacht voor de klant. En met ultieme passie voor technologie. Vaak ook onopgemerkt, want het mooie van goed werkende techno logische oplossingen is immers dat deze vanzelfsprekend zijn. 3

7 Mensen EBITA 90,0 88,0 86,0 85,0 84,3 87,5 85,9 85, ,5 197,2 235,9 259,3 288,4 84, , Retentie (%) Retentie: >85% Gepassioneerde medewerkers vormen immers de kracht van het mensenbedrijf Imtech. Onze medewerkers vormen de belangrijkste asset. Voor het realiseren van de strategische groeidoelstellingen heeft Imtech goed geschoold, professioneel (voornamelijk technisch) personeel met visie en drive nodig. Op elk niveau in de organisatie. Retentie, behoud van mensen, staat centraal in de HR-strategie. Medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid zijn belangrijke strate gische HR-pijlers. Imtech wil zich ontwikkelen tot employer of choice. Doelstelling Imtech streeft naar een retentie van minimaal 85% voor haar personeelsomvang. 0 EBITA (in miljoen euro) EBITA: 288,4 miljoen euro De EBITA, het bedrijfsresultaat vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa, is het centrale winstbegrip binnen Imtech. Aanhoudende en toenemende vraag naar technologie, het onderscheidende profiel van Imtech (combinatie van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw) én de heldere Imtech-strategie maken het mogelijk de winstgevendheid bovengemiddeld te laten groeien. Doelstelling 2012 Verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. Opbrengsten Operationele EBITA-marge ,0 5,0 5,1 5,5 5,8 6,2 6, , Opbrengsten (in miljoen euro) ,0 2, Opbrengsten: ruim 5,1 miljard euro Operationele EBITA-marge: 6,1% Imtech is in en buiten Europa, alsmede op de mondiale maritieme markt één van de grootste onafhankelijke technische dienstverleners met een volledige focus op technische dienstverlening door de combinatie van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Continue groei van de activiteiten (14% ten opzichte van 2010) leidt tot continuïteit voor klanten en beleggers, alsmede ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers. Dit biedt vertrouwen, schept kansen, maakt Imtech tot een stabiele en betrouwbare samenwerkingspartner en geeft goede mogelijkheden tot verdere toename van de beurswaarde. Doelstelling 2015 Een opbrengstenniveau van 8 miljard euro. De operationele EBITA-marge geeft een indicatie van de winstgevendheid. Tevens vormt dit een afspiegeling van de continue aandacht voor het bieden van een steeds hogere toegevoegde waarde aan onze klanten. Deze marge is gebaseerd op het bedrijfsresultaat vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa en vóór aftrek van groepsmanagementkosten. De lange termijn doelstelling in 2015 is een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. Een operationele EBITA-marge van 6,1% komt binnen deze strategische bandbreedte uit. Doelstelling 2015 Een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. 4

8 Orderportefeuille Schuldratio ,0 1,6 1,2 0,8 0,8 1,6 1,7 1,4 1, , Orderportefeuille (in miljoen euro) 0 Schuldratio Orderportefeuille: ruim 5,8 miljard euro De orderportefeuille is een belangrijke indicator voor toekomstige ontwikkeling van de opbrengsten en winstgevendheid van de onderneming. Gezonde groei (12% in 2011, ruim 600 miljoen euro) van de orderportefeuille geeft vertrouwen in de toekomst. Schuldratio: 1,8 in 2010 Een sterke balans is voor Imtech van belang, zowel met het oog op toekomstige acquisities als voor het verwerven van nieuwe projecten en lange termijn onderhoudscontracten. Een solide financiële positie maakt continuïteit en strategische groei mogelijk, zowel commercieel naar onze klanten als op de arbeids- en kapitaalmarkt. De schuldratio, die gelijk is aan de gemiddelde nettorentedragende schuld gedeeld door de EBITDA, komt uit op 1,8 (2010: 1,4). Doelstelling Verdere groei van de orderportefeuille door autonome groei en acquisities. Doelstelling Een schuldratio tussen de 1,0 en 2,5. Werkkapitaal Carbonfootprint 7,5 6,0 4,5 3,3 4,7 4,6 6,9 5, ,0 50 1, ,0 Werkkapitaal (als percentage van de opbrengsten) Werkkapitaal: 5,6% van de opbrengsten Als projectgedreven onderneming vormt het werkkapitaal voor Imtech een belangrijk element binnen het balanstotaal. Continue aandacht voor werkkapitaalbeheersing is dan ook essentieel. Dit maakt autonoom middelen vrij voor verdere groei van de onderneming. De werkkapitaalratio van 5,6% in 2011 (2010: 6,9%) ligt ruim onder de strategische doelstelling. 0,0 Carbonfootprint Carbonfootprint: 106 kiloton CO 2 Met de top-5 van groene in 2011 opgeleverde projecten, bespaart Imtech voor haar klanten ruim 63 kiloton CO 2. Imtechs eigen carbonfootprint in 2011 is voornamelijk door acquisities gestegen tot 106 kiloton CO 2, die overigens hoofdzakelijk (meer dan 80%) wordt veroorzaakt door het wagenpark. Het beleid is gericht op reductie van de carbonfootprint. Doelstelling Het werkkapitaal als percentage van de opbrengsten tussen 6 en 6,5%. Doelstelling 2015 Verlaging van de carbonfootprint per kilometer in 2015 met 15% ten opzichte van

9 Opbrengsten per marktsegment Marine 10% Traffic & Infra 12% Industry 27% Specials 3% Private gebouwen 29% Publieke gebouwen 13% Care & Cure 6% Opbrengsten per activiteit Implementatie 69% Maintenance, Services & Management 19% Overige 5% Ontwerp, Engineering & Consultancy 7% Opbrengsten per technologie ICT 14% Overige 3% Elektrotechniek 41% ICT, Traffic & Marine 23% Opbrengsten per cluster Benelux 20% Werktuigbouw 42% Nordic 14% UK, Ierland & Spanje 13% Duitsland & Oost-Europa 30% Operationele EBITA per cluster ICT, Traffic & Marine 24% Benelux 9% Opbrengsten per land Overige landen 17% Nederland 23% Nordic 15% UK, Ierland & Spanje 11% Duitsland & Oost-Europa 41% Zweden 12% Spanje 4% UK 11% Duitsland 33% Aantal medewerkers per land Overige landen 20% Nederland 25% Aandeel van GreenTech in totale opbrengsten 30% Zweden 17% Spanje 7% UK 11% Duitsland 20% 6

10 In miljoenen euro s, tenzij anders aangegeven Resultaten Opbrengsten EBITA 288,4 259,3 235,9 197,2 156,5 EBIT 259,4 234,2 213,0 183,8 147,3 Nettowinst 150,4 140,4 126,2 113,3 91,9 Operationele EBITA-marge 1 6,1% 6,2% 5,8% 5,5% 5,1% EBITA-marge 5,6% 5,8% 5,5% 5,1% 4,7% Kasstroom Orderportefeuille Balans Balanstotaal Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Imtech N.V Netto rentedragende schuld Werkkapitaal (exclusief geldmiddelen) Solvabiliteit 0,25 0,27 0,19 0,16 0,20 Rentedekking 3 7,6 7,6 7,3 7,7 8,3 Gemiddelde netto rentedragende schuld/ebitda 1,8 1,4 1,7 1,6 0,8 Human Resoures Aantal werknemers per 31 december ,510 18,231 Gemiddeld ziekteverzuim per werknemer 3,3% 3,7% 3,7% 3,7% 4,0% Trainingskosten (als % van de loonkosten) 2,9% 3,4% 2,3% 1,6% 2,2% Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen GreenTech als % van opbrengsten 30% 25% 25% 25% 25% CO 2 -emissie in kiloton Vóór kosten groepsbeheer. Conform definitie convenanten. Op basis van rentebaten en rentelasten van de rentedragende schuld. 7

11 De ontwikkeling van het Imtech-aandeel is als volgt: In euro tenzij anders aangegeven Hoogste koers 28,475 28,390 19,180 Laagste koers 15,600 18,530 9,410 Slotkoers ultimo boekjaar 20,015 28,390 18,835 Winst per aandeel * 2,05 2,00 1,92 Dividend per aandeel 0,70 0,65 0,64 Eigen vermogen per aandeel ** 10,53 9,30 6,35 Koers-winstverhouding ultimo boekjaar 9,8 14,2 9,8 Dividendrendement op slotkoers 3,5% 2,3% 3,4% Aantal geplaatste aandelen Aantal uitstaande aandelen ultimo boekjaar Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Marktkapitalisatie ultimo boekjaar * ** Vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december. Doelstelling Investor Relations Het doel van Imtech s Investor Relations is om de beleggingswereld een optimaal inzicht te geven in de strategie, het businessmodel, de concurrentiepositie, de financiële positie en de performance van Imtech. Met deze informatie kan de beleggingswereld een goede en realistische inschatting maken van het waardepotentieel van het aandeel Imtech. Toenemende belangstelling beleggers (aantal ontmoetingen) Om deze doelstelling binnen de geldende regelgeving te realiseren, stelt Imtech alle relevante en belangrijke informatie beschikbaar in jaarverslagen, halfjaarberichten, trading updates, pers berichten, presentaties aan beleggers en analisten en op de website Imtech kenmerkt zich door een proactief IR-beleid, dat tot uitdrukking komt in een toenemende belangstelling onder beleggers Aandeelhoudersspreiding Imtech heeft een goed gespreid bestand van institutionele aandeelhouders die gezamenlijk 73% van de aandelen bezitten. Daarnaast is 19% van de aandelen in bezit van particuliere beleggers, voornamelijk in Nederland en België. Circa 5% van de aandelen is in handen van de onderneming (ter afdekking van haar verplichtingen onder de aandelen- en optieregelingen) en van 3% van de aandelen is onbekend wie de eigenaar is

12 De grootaandeelhouders van Imtech (per 31 december 2011) zijn Ameriprise Financial (5,9%), Delta Lloyd (5,8%), ING Groep (5,2%) en Delta Deelneming Fonds (5,1%). Toenemende verhandelbaarheid aandeel (per dag in euro via NYSE Euronext Amsterdam) Brede spreiding aandeelhouders (institutionele beleggers) Duitsland 9% UK 11% Nederland 36% Rest van Europa 14% Verenigde Staten 15% Frankrijk 15% Imtech op de beurs Imtech is genoteerd aan NYSE Euronext in Amsterdam en is opgenomen in de AMX-index. Tevens is Imtech opgenomen in de Dow Jones Stoxx 600. Koersverloop (in euro) januari 2009 Imtech juni 2009 januari 2010 AMX juni 2010 januari 2011 Stoxx 600 juni 2011 dec 2011 Naast de handel in aandelen is er de mogelijkheid om in opties op het aandeel te handelen via NYSE Euronext Amsterdam. Het gemiddeld verhandelde optievolume per dag is in 2011 met 9% toegenomen tot contracten. Het gemiddeld aantal openstaande optiecontracten per dag is in 2011 met 14% gestegen tot contracten. De introductie van de opties op het aandeel Imtech heeft mede bijgedragen aan een verdere verbetering van de ver handelbaarheid van het aandeel. Hoewel de verhandelbaarheid van het aandeel Imtech op NYSE Euronext de afgelopen jaren is toegenomen, vloeit steeds meer volume naar andere handelsplatformen zoals Chi-X, Turquoise en Bats Europe. In 2011 werd nog slechts 73% via NYSE Euronext verhandeld (2010: 80% en 2009: 91%). Dividend Aan de aandeelhouders wordt jaarlijks 40% van het netto resultaat exclusief bijzondere posten als dividend uitgekeerd. Sinds 2009 bestaat de mogelijkheid van keuzedividend. In 2011 heeft 54% gekozen voor dividenduitkering in aandelen. Daarvoor zijn aandelen uitgegeven. Over het boekjaar 2011 wordt voorgesteld om een dividend van 0,70 euro per aandeel uit te keren. Financiële kalender 4 april 2012 Aandeelhoudersvergadering 24 april 2012 Trading update eerste kwartaal juli 2012 Halfjaarcijfers oktober 2012 Trading update derde kwartaal februari 2013 Jaarcijfers april 2013 Aandeelhoudersvergadering De volledige en actuele financiële agenda staat op 9

13 ELECTRICAL ICT MECHANICAL ADDED VALUE DESIGN CONSULTANCY ENGINEERING MAINTENANCE MANAGEMENT IMPLEMENTATION MAINTENANCE SERVICES BUILDINGS INDUSTRY TRAFFIC & INFRA MARINE 10

14 Bij elektrotechniek (electrical) gaat het om het complete gamma aan elektrotechnische oplossingen in elke schaalgrootte, bijvoorbeeld: laag-, middenen hoog-spanning, energiedistributie, meet- en regeltechniek, instrumentatie, infratechniek, elektrische voortstuwing, integrale veiligheid, gebouwbeheersing, toegangstechnologie, systeemtechnologie, (dynamisch) verkeersmanagement en -systemen en vermogenselektronica. Bij ICT gaat het om het complete ICT-traject, software en hardware, onder andere: business intelligence, besturingstechnologie, cloud-based computing, platformautomatisering, data- en telecommunicatie, data modelling, datacenters, collaboration, ERP- software, ICT-infrastructuren, intelligente transportsystemen, storage, (telecom)netwerken, servertechnologie, virtualisatie, infra-automatisering, route-informatiesystemen, internet en intranetapplicaties, logistieke automatisering, managed IT services, SAP-software, technische automatisering, navigatie- en communicatietechnologie, robotisering, satellietcommunicatie, simulatie. Bij werktuigbouw (mechanical) gaat het om het complete scala aan lucht-, klimaat- en energieoplossingen, onder meer HVAC (Heating, Ventilation en Air Conditioning), koude- en warmteopslag, cleanroomtechnologie, energie-management, energy contracting, energie-techniek, ontvochtigingstechnologie, verbrandingstechnologie, warmtetechnologie, sprinklertechnologie, piping, procestechnologie, brandblustechnologie en werktuigbouwkundige (proces) installaties. Buildings: alle soorten gebouwen, bijvoorbeeld: datacenters, distributiecentra, kantoren, overheidsgebouwen, laboratoria, luchthavens, musea, parkeer garages, penitentiaire inrichtingen, leisure-centra, stadions, stations, universiteiten en (hoge)scholen, winkelcentra, ziekenhuizen en zorginstellingen. Industry: een concentratie op energiecentrales, de auto-industrie, chemie en petrochemie, energie- en milieumarkt, farmacie, machinebouw, olie & gas, veevoederindustrie, vliegtuigindustrie, voedings- en genotmiddelenindustrie. Traffic & Infra: het meten, analyseren en bevorderen van verkeersstromen, (dynamisch) verkeersmanage ment (op de weg en op het water) en verkeersinfra structuur, verkeersveiligheid, luchthaveninfrastructuur, openbaar vervoer, parkeersystemen, rail (spoor, tram en metro), tunnels, bruggen en sluizen, transport- en distributienetten, (openbare) verlichting, (afval)waterzuivering en -management, drinkwater. Marine: luxe (mega)jachten, marineschepen (logistieke ondersteuningsschepen, fregatten, korvetten, patrouillevaartuigen en onderzeeboten), speciale schepen (bagger-, offshore support-, hef- en werkschepen en FPSO s Floating, Production, Storage & Offloading schepen), offshoreplatforms, vrachtschepen (containerschepen, bulkcarriers en andere vrachtschepen), passagiersschepen en binnenvaartschepen. 11

15 Imtech Infra B.V. Imtech Infra Nederland Imtech Infratechniek Asset Rail B.V. (40%) Imtech Belgium N.V. Imtech Belgium N.V. Imtech Maintenance Van Looy Group N.V. Imtech Luxemburg Paul Wagner et Fils S.A. (90%) Duitsland & Oost-Europa Imtech Deutschland Imtech Deutschland GmbH & Co. KG Imtech Contracting GmbH Kraftwerks- und Energietechnik Umweltsimulation und Prüfstandtechnik Forschung und Entwicklung Reinraum- und Medientechnik Imtech Brandschütz GmbH Con Tech GmbH Real Estate Management Imtech Polska Sp. z.o.o. (Polen) 12 UK, Ierland & Spanje Imtech UK Ltd. Imtech Technical Services Ltd. (UK) Imtech Meica Ltd. Imtech G&H Ltd. Imtech Aqua Group Ltd. Imtech Suir (Ierland) Imtech Process Ltd. Inviron Ltd. Smith Group UK Ltd. Imtech Spain S.L. Imtech Spain Buildings Imtech Spain Industry Nordic Imtech Nordic AB NVS Installation AB (Zweden) NVS AS (Noorwegen) LVI-Helin Oy (Finland) Närkes Elektriska AB (NEA) Sydtotal AB Elajo Invest AB (37,6%) Werktuigbouw Elektrotechniek Marine Traffic & Infra Industry Buildings Imtech KTS-CZ s.r.o. (Tsjechië) Imtech Russland AG (Rusland) S.C. Arconi Grup S.A. (Roemenië) Imtech Austria Anlagentechnik GmbH Imtech Hungary KFT (Hongarije) ICT Competenties Markten Werktuigbouw Elektrotechniek Marine Traffic & Infra Industry Buildings Benelux Imtech Nederland B.V. Imtech Building Services B.V. Imtech Industrial Services B.V. Imtech Contracting Ventilex B.V. Imtech Special Market Solutions ICT Competenties Markten

16 Werktuigbouw Elektrotechniek Marine Traffic & Infra Industry Buildings ICT Competenties Markten Werktuigbouw Elektrotechniek Marine Traffic & Infra Industry Buildings ICT, Traffic & Marine Imtech ICT Imtech ICT Business Solutions B.V. Imtech ICT Nederland B.V. Imtech ICT Management & Consultancy B.V. Imtech ICT Integrated Solutions & Services Imtech ICT Communication Solutions B.V. Imtech ICT Performance Solutions B.V. Fritz & Macziol GmbH Infoma Software Consulting GmbH Fritz & Macziol (Schweiz) A.G. F&M Asia Pte. Ltd. Imtech ICT UK Ltd. Imtech ICT Belgium Imtech ICT Austria GmbH Qbranche AB ICT Competenties Markten Imtech Marine B.V. Imtech Marine B.V. Elkon Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS Koninklijke Dirkzwager B.V. (54%) IHC Systems B.V. (50%) Radio Holland Group B.V. Van Berge Henegouwen B.V. Free Technics B.V. Groupe Techsol Marine Inc. Imtech Traffic Peek Traffic Ltd. (UK) Peek Traffic B.V. Peek Traffic Sp. z.o.o. (Polen) Peek Promet d.o.o. (Kroatië) Peek Traffic Sweden AB Peek Traffic Finland Oy (YSP Y) WPS Parking Systems Elektrotechniek ICT Werktuigbouw Buildings Industry Traffic & Infra Marine Een volledige lijst van werkmaatschappijen van Imtech N.V. is verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. 13

17 UITSTEKEND 2011, VERTROUWEN IN 2012, AANTREKKELIJKE ACQUISITIES EN GOED OP KOERS MET GROEISTRATEGIE 2015 Imtech heeft in 2011, ondanks uitdagende economische omstandigheden in een aantal landen en markten, wederom een goede prestatie geleverd. De EBITA, opbrengsten en orderportefeuille kenmerken zich alle door groei, zowel autonoom als door acquisities. Vanaf 1993 het jaar waarin het huidige Imtech door bundeling van diverse bedrijven formeel het licht zag is sprake van structurele groei. Imtech heeft bewezen deze groei in crisisjaren te kunnen continueren en heeft ook voor de toekomst het vizier gericht op verdere groei. Onze groeidoelstelling voor 2015 bedraagt 8 miljard euro opbrengsten (2011: 5,1 miljard euro), hetgeen iets zegt over onze ambitie. Met de voortgang hiervan liggen we goed op koers. We hebben vertrouwen in 2012 en de jaren daarna. Prima 2011 De EBITA neemt in 2011 met 11% toe tot 288,4 miljoen euro (waarvan 5% autonoom). De opbrengsten nemen met 14% toe (waarvan 5% autonoom) tot ruim 5,1 miljard euro. De operationele EBITA-marge komt uit op 6,1% (2010: 6,2%). De stand van de orderportefeuille komt ultimo 2011 uit op ruim 5,8 miljard euro, een toename van 12%, ruim 600 miljoen euro meer dan ultimo Het aantal klanten neemt met bijna 10% toe tot ongeveer Het aantal medewerkers stijgt met 9% tot ruim De performance in de divisies Duitsland & Oost-Europa (vooral in Polen, maar ook in Hongarije), UK & Ierland, Nordic (Zweden, Noorwegen en Finland), ICT en Traffic ontwikkelen zich goed tot zeer goed. Als gevolg van uitdagende marktomstandigheden staan de prestaties in de divisies Benelux, Spanje en Marine wat onder druk. Met het oog op verdere groei in de toekomst is Imtech steeds vaker actief buiten Europa, onder meer in China, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Canada, Zuid- Afrika, Turkije, Rusland en Kazachstan. De kracht van het brede Imtech-portfolio wordt hiermee opnieuw bewezen. Onderscheidende technologische propositie Sinds de vorming van Imtech in 1993 is sprake van een sterke continue groei: gemiddeld per jaar 21% voor wat betreft de winst (EBITA) en 13% in opbrengsten. Door krachtige marktposities in en buiten Europa en een op ondernemen gericht decentraal businessmodel, weet Imtech goed te profiteren van de steeds belangrijkere rol die technologie speelt bij het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken. We beschikken over een nagenoeg uniek technologisch dienstenportfolio waarbij de technische kerncompetenties elektrotechniek, ICT en werktuigbouw worden gecombineerd tot onderscheidende totaaloplossingen. Imtech kenmerkt zich ook door een breed portfolio in veel verschillende marktsegmenten. Hierdoor blijven de risico s beheersbaar. Circa 55% van de activiteiten is recurring. Imtech is verantwoordelijk voor duizenden onderhoudscontracten en acteert voor talloze klanten als vaste techno logiepartner. De toegevoegde waarde neemt steeds verder toe. Innovatie, veelal samen met klanten en op een onderscheidende pragmatische wijze, draagt hieraan bij. Dit vormt een prima basis voor meerjarige continuïteit. Het aandeel GreenTech ( groene technologie en technische duurzaamheidsoplossingen) neemt toe tot circa 30% van de totale opbrengsten (2010: circa 25%). Met de top 5 van haar groene projecten bespaart Imtech voor haar klanten ruim 63 kiloton CO 2, bijna 60% van Imtech s eigen carbon foot print (106 kiloton CO 2 ). Daarnaast voert Imtech een actief beleid op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Solide financiële positie Op 31 december 2011 beschikt Imtech over 278 miljoen euro aan liquide middelen en bedraagt de nettorentedragende schuld 517 miljoen euro. De rentedekking bedraagt 7,6 en de schuldratio komt uit op 1,8. De solvabiliteit komt uit op 0,25. De financiële positie van Imtech is solide. Imtech blijft financieel gezien binnen de met haar banken afgesproken ratio s. Het werkkapitaalbeslag in relatie tot de opbrengsten komt uit op 5,6% (2010: 6,9%). 14

18 Aantrekkelijke acquisities leiden tot verdere toekomstige groei De markt van technische dienstverlening is sterk gefragmenteerd met vele goed presterende, middelgrote en kleinere technische ondernemingen. Dit maakt een actief acquisitiebeleid mogelijk. In 2011 nam Imtech vijftien aantrekkelijke bedrijven in en buiten Europa over met totale opbrengsten op jaarbasis van circa 450 miljoen euro. Imtech focust op goed presterende overnamekandidaten die perfect passen binnen de groeistrategie en geïntegreerd binnen het Imtech-portfolio niet alleen zelf extra groeien, maar ook zorgdragen voor verdere autonome groei van het bestaande portfolio. Voorbeelden van deze acquisities zijn: Inviron (een maintenancespecialist in de UK), Smith Group UK (een sterke speler in de regio Manchester), Qbranch (een Zweedse technology leader op het gebied van cloud computing, het delen van beschikbare computerinfrastructuur) en Sydtotal (een Zweedse klimaat- en energiespecialist). Via een overname in Hongarije én grote orders van vooral Audi is Imtech hier nu markt leider. Door middel van de overname van Groupe Techsol Marine is de maritieme positie in Canada aanzienlijk verstevigd en acteert Imtech thans als technologiepartner bij een grote uitbreiding van onder meer de Canadese marinevloot. Goed op koers groeistrategie 2015 Imtech wenst het groei-trackrecord ook in de toekomst te continueren. Het strategisch groeiplan voorziet in een opbrengstenniveau van 8 miljard euro in 2015 bij een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. Deze groei zal min of meer evenredig verdeeld zijn over autonome groei en groei door acquisities. Voor de financiering van deze groei beschikt Imtech over voldoende financiële middelen, waaronder een oorlogskas van circa 500 miljoen euro. Met de implementatie van deze strategie ligt Imtech goed op koers. In 2011 is onder meer vooruitgang tot stand gekomen in GreenTech-segmenten als energie-efficiëntie, energiemanagement, biogas, groengas en afvalverwerking. Bestaande posities in de UK, Nordic (vooral in Zweden), Polen, Hongarije en in de Europese ICT-markt zijn versterkt. Het aantal wereldwijde maritieme servicelocaties is toegenomen tot tachtig. In Rusland vond een doorbraak plaats op de trafficmarkt. In de emerging market Kazachstan is Imtech vanuit meerdere fronten actief. Ook in andere regio s, zoals China, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië volgt Imtech klanten. De mondiale export van mobiliteitsoplossingen is toegenomen. In Zuidoost-Azië is de ICT-positie verstevigd. In de markten van datacenters en care & cure is Imtech in nagenoeg heel Europa over een breed front actief. Mensenbedrijf Imtech is een mensenbedrijf. Medewerkers vormen onze belangrijkste asset. Op basis van de groeistrategie 2015 kan verwacht worden dat de personeelsomvang tegen die tijd aanzienlijk zal zijn toegenomen. Naast acquisities zal een substantieel deel van deze groei door een combinatie van actieve werving en behoud van mensen tot stand worden gebracht. Daarom wenst Imtech zich te onderscheiden door een actief HR-beleid en zich te ontwikkelen tot employer of choice in de markt van technische dienstverlening in en buiten Europa. Geloof in eigen kracht Gesterkt door het krachtige portfolio, de gedane acquisities, de omvang van de orderportefeuille, de voortgang in de groeistrategie 2015 en het trackrecord van sterke groei in de afgelopen jaren, gelooft Imtech in eigen kracht. Het afgelopen jaar toegekende predicaat Koninklijk voegt hier een aparte dimensie aan toe. Imtech is goed gepositioneerd voor verdere groei. Naar de huidige inzichten verwacht de Raad van Bestuur voor 2012 een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. Gouda, 14 februari 2012 René van der Bruggen, CEO Boudewijn Gerner, CFO René van der Bruggen (64), CEO Boudewijn Gerner (60), CFO 15

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2010 IMTECH 2.0

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2010 IMTECH 2.0 SAMENVATTING JAARVERSLAG 2010 IMTECH 2.0 Groene technologie Medewerkersbetrokkenheid Transparante strategie Innovatie Maritiem 25.000 medewerkers met drive Werktuigbouw Klantgericht Industrie Milieu Europese

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G JAARVERSLAG 2008 KERNPUNTEN Kwalitatief goede orderportefeuille neemt met 18% toe tot 4.514 miljoen euro, prima basis voor 2009 2008 uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 197,2 miljoen euro, + 26% (autonoom

Nadere informatie

in HRM in ICT met klanten in energie KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

in HRM in ICT met klanten in energie KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 2007 in HRM KERNPUNTEN 2007 topjaar voor Imtech: EBITA: 156,5 miljoen euro, + 38,1% (autonoom + 21,2%) Opbrengsten: 3.346 miljoen euro, + 17,9% (autonoom + 7,2%) Orderportefeuille: 3.815 miljoen

Nadere informatie

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

IMTECH IN BELGIË TECHNOLOGY THAT IMPROVES SOCIETY

IMTECH IN BELGIË TECHNOLOGY THAT IMPROVES SOCIETY IMTECH IN BELGIË TECHNOLOGY THAT IMPROVES SOCIETY Missie en toegevoegde waarde Technology that improves society Technologie is niet meer uit onze samenleving weg te denken. Technologie biedt oplossingen

Nadere informatie

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL

KERNPUNTEN MISSIE KERNWAARDEN PROFIEL JAARVERSLAG KERNPUNTEN : goed jaar in niet eenvoudige marktomstandigheden: EBITA: 78,1 miljoen euro (+ 5,8%), autonoom + 2,6%* Omzet: 2.067 miljoen euro ( 1,5%) Orderportefeuille: 2.110 miljoen euro (+

Nadere informatie

J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL

J AARVERSLAG 2003 SAMEN SUCCESVOL J AARVERSLAG SAMEN SUCCESVOL KERNPUNTEN Versterking marktposities Europa Goed resultaat onder ongunstige marktomstandigheden EBITA: 73,9 miljoen euro, + 8,0% (autonoom + 0,4%) Nettowinst: 44,0 miljoen

Nadere informatie

I M T E C H N. V. H A L F J A A R B E R I C H T 2 0 0 7

I M T E C H N. V. H A L F J A A R B E R I C H T 2 0 0 7 IMTECH N.V. HALFJAARBERICHT 2007 Imtech in eerste helft 2007: forse groei, op weg naar 5 miljard opbrengsten in 2012 Kernpunten eerste helft 2007 Forse groei: EBITA: +38%, 62,1 miljoen euro (autonoom +16%)

Nadere informatie

DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN

DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN 2013 DE 4 KERNTECHNOLOGIEËN IN 7 VERTICALE GROEIMARKTEN TKH beschikt over vier kerntechnologieën, die op verschillende manieren worden gecombineerd en gebruikt, afhankelijk van de situatie en de gewenste

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2009. Connected met technologische innovatie

Koninklijke Ten Cate nv. Jaarverslag 2009. Connected met technologische innovatie Koninklijke Ten Cate nv Jaarverslag 2009 Connected met technologische innovatie MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE Our materials are at the cutting edge of textile technology, chemical technology and material

Nadere informatie

Royal Vopak Annual report 2008

Royal Vopak Annual report 2008 Royal Vopak Annual report 2008 Kerngegevens Opbrengsten uit dienstverlening EUR 1.001,1 miljoen Bedrijfsresultaat EUR 385,3 miljoen * Nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders EUR 251,2 miljoen Winst

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld.

JAARVERSLAG 2008. Koninklijke Ten Cate nv. Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. JAARVERSLAG 2008 Koninklijke Ten Cate nv Duurzaamheid. De gewoonste zaak van de wereld. MATERIALS THAT MAKE A DIFFERENCE We want to be known for the difference we make Our materials are at the cutting

Nadere informatie

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868 11 J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2011 ICT in cijfers (x 1.000.000) 2011 2010 Omzet 80,2 84,5 ICT Nederland 64,9 62,4 ICT Duitsland 15,3 22,1 Toegevoegde waarde (omzet minus materiaal verbruik

Nadere informatie

Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en het Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.

Dit jaarverslag is opgesteld in het Nederlands en het Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend. Jaarverslag 2005 Forward looking statement In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële toestand en de resultaten van USG People N.V. en een aantal

Nadere informatie

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen

99 100 Algemeen Financiële gang van zaken. 107 Acquisities, investeringen en desinvesteringen Jaarverslag 2008 2 Missie TKH wil een innovatieve toonaangevende niche-speler zijn met Telecom, Building en Industrial Solutions, gebaseerd op technologisch geavanceerde systeemconcepten, producten en

Nadere informatie

het doel van inno vatie

het doel van inno vatie het doel van inno vatie De veranderingen in de wereld gaan sneller dan ooit. Vele vernieuwingen worden gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Door op deze ontwikkelingen en trends in

Nadere informatie

Nettowinst (x 1 miljoen) 310,5 300 249,1 227,9. Omzet (verricht werk) 2.674 2.175 Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 3.248 2.

Nettowinst (x 1 miljoen) 310,5 300 249,1 227,9. Omzet (verricht werk) 2.674 2.175 Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 3.248 2. Jaarverslag 2010 Ker ncijfers Kerncijfers Omzet (x 1 miljoen) 2.500 2.175 2.094 2.000 2.674 Nettowinst (x 1 miljoen) 310,5 300 249,1 240 227,9 Investeringen (x 1 miljoen) 400 33 320 8 1.500 180 240 72

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. 7 april 2010 - CONCEPT - NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op 7 april 2010 om 10:30 uur in De Doelen, Kruisplein 40, te Rotterdam 1. OPENING AGENDA

Nadere informatie

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

1 Inhoud 4. 2 Profiel 6. 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 9. 4 Meerjarenoverzicht 11. 5 Voorwoord van de CEO 12

1 Inhoud 4. 2 Profiel 6. 3 Belangrijkste ontwikkelingen 2007 9. 4 Meerjarenoverzicht 11. 5 Voorwoord van de CEO 12 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 20 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

it s people who drive jaarverslag 2011 TMC Group N.V.

it s people who drive jaarverslag 2011 TMC Group N.V. www.tmc.nl 2011 it s people who drive technology jaarverslag 2011 TMC Group N.V. TMC Group N.V. Flight Forum 107, 5657 DC Eindhoven Postbus 700, 5600 AS Eindhoven Tel: +31 (0)40 239 22 60 Fax: +31 (0)40

Nadere informatie

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel

Autoleasing en -verhuur Autoschadeherstel Jaarverslag 2001 Profiel pagina 4 Geografische omzetverdeling 100 (in %) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 75 20 5 58 16 8 18 55 12 11 22 97 98 99 00 Nederland België/Luxemburg Frankrijk Duitsland 54 11 12

Nadere informatie

2011 jaarverslag verslag jaar 2011

2011 jaarverslag verslag jaar 2011 JAARVERSLAG 2011 jaarverslag 2011 kerncijfers (Bedragen x 1 miljoen, tenzij anders vermeld) 2011 2010 Omzet (verricht werk)* 2.801 2.674 Orderportefeuille (nog te verrichten werk) 3.489 3.248 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Q U R I U S J A A R V E R S L A G

Q U R I U S J A A R V E R S L A G 0 0 6 Q U R I U S J A A R V E R S L A G > > Inhoud Voorwoord 4 Meerjarenoverzicht 7 Profiel 8 Verslag van de Raad van Commissarissen 9 Verslag van de Raad van Bestuur Belangrijke ontwikkelingen in 2006

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 3

J A A R V E R S L A G 2 0 0 3 J A A R V E R S L A G 2 0 0 3 Ondernemingsdoelstelling De missie van IHC Caland is het optimaliseren van waarde voor haar klanten en aandeelhouders door te anticiperen op en te voldoen aan de eisen van

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie