SAMENVATTING JAARVERSLAG 2011 INTEGRATED DIMENSIONS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING JAARVERSLAG 2011 INTEGRATED DIMENSIONS"

Transcriptie

1 SAMENVATTING JAARVERSLAG 2011 INTEGRATED DIMENSIONS

2 INTEGRATED DIMENSIONS Imtech: 6 letters, 3 technologische kerncompetenties (elektrotechniek, ICT en werktuigbouw), opbrengsten van meer dan 5 miljard euro, meer dan medewerkers, opleidingsniveau of positie kan vanuit zijn of haar professionaliteit meer dan gemiddeld bijdragen aan ons succes: intrapreneurship dus klanten, een beurswaarde van circa 2 miljard euro en een ambitieuze groeistrategie met opbrengsten van ruim 8 miljard euro in We geloven in onze integrale en veelal groene technologische aanpak. Samen geloven we in de toegevoegde waarde van technologie en creëren we duurzame waarde, voor de samenleving en al onze stakeholders. Dimensies die om een integrale aanpak vragen zijn hierbij onder meer onze groeistrategie 2015, leiderschap, klant- en medewerkerstevredenheid, innovatie, technologische integratie, GreenTech ( groene technologie en duurzaamheid), MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), governance en risk management. Het succes van Imtech is gebaseerd op entrepreneurship pur sang. Het Imtech-adagium luidt niet voor niets ondernemen is denken, durven, doen, dicht bij onze klanten. De founding fathers van Imtech waren meer dan 150 jaar geleden visionaire ondernemers die begrepen dat technologie het verschil maakt. Anno nu is Imtech een krachtige Europese technische dienstverlener met sterke marktposities en in toenemende mate internationale activiteiten. Dit jaar werd aan Imtech het predicaat Koninklijk toegekend, een nieuwe dimensie. Royal Imtech Imtech is tegelijkertijd een mensenorganisatie die zich kenmerkt door een sterk decentrale en onder nemingsgerichte opbouw, opnieuw dicht bij onze klanten. Elke medewerker ongeacht achtergrond, symboliseert het respect, waardering en vertrouwen van klanten, medewerkers, aandeelhouders, financiers, zakenpartners en iedereen met wie we samenwerken. Imtech: technology that improves society, Shared Success.

3 Tot de integrale Imtech-benadering hoort natuurlijk ook digitale communicatie, scan deze QR-code! * * Film Imtech in 2011

4 2 Kernpunten Profiel 3 Missie en toegevoegde waarde 4 Imtechs KPI s 6 Kerncijfers 8 Het Imtech-aandeel 10 Imtech-competentiepiramide 12 Organisatie, markten en competenties 14 Voorwoord Raad van Bestuur 16 Voortgang strategie Jaarrekening 90 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 91 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 92 Geconsolideerde balans 94 Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen 96 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 18 Bericht Raad van Commissarissen 26 Functieoverzicht Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur 28 Verslag Raad van Bestuur 29 Opnieuw uitstekende jaarcijfers 43 Vooruitzichten Benelux 48 Duitsland & Oost-Europa 52 UK, Ierland & Spanje 56 Nordic 60 ICT, Traffic & Marine 68 Risk Management 74 Human Resources 78 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) De hoofdstaten in deze samenvatting van het jaarverslag 2011 zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2011 van Imtech N.V. Deze jaarrekening is goedgekeurd voor publicatie. Deze jaarrekening is nog niet openbaar gemaakt volgens de wet en dient nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. KPMG Accountants N.V. heeft een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt bij deze jaarrekening. Een samenvatting van het jaarverslag 2011 is ook beschikbaar in het Engels. Een volledige, digitale Engelse versie van het jaarverslag 2011 is beschikbaar op onze website 1

5 Uitstekende jaarcijfers 2011, ondanks uitdagende markt omstandigheden in een aantal landen en markten: EBITA: 288,4 miljoen euro, + 11% (autonoom: + 5%); Opbrengsten: miljoen euro, + 14% (autonoom: 5%); Operationele EBITA-marge: 6,1%; Nettowinst: 150,4 miljoen euro, + 7%; Winst per aandeel*: 2,05 euro, + 3%; Voorgesteld dividend per gewoon aandeel: 0,70 euro, + 8%. Succesvol overnamebeleid met 15 acquisities die goed passen binnen de groeistrategie 2015 en geïntegreerd binnen het Imtech-portfolio niet alleen zelf extra groeien, maar ook zorgdragen voor verdere autonome groei van het bestaande portfolio, waaronder: Inviron en Smith Group in de UK, alsmede Qbranch en Sydtotal in Zweden en Groupe Techsol Marine in Canada. Ook is een basispositie in de snelgroeiende ICT-markt in Zuidoost Azië tot stand gebracht via verwerving van de resterende aandelen in een deelneming. Aandeel GreenTech neemt toe tot circa 30% opbrengsten (2010: circa 25%). Bevestiging groeistrategie 2015: opbrengsten 8 miljard euro met een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. Orderportefeuille ultimo 2011 neemt met 12% toe tot ruim miljoen euro, een goede uitgangspositie voor Vooruitzichten 2012: verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. * Winst per aandeel vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa. 2

6 Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Met ruim medewerkers realiseert Imtech opbrengsten van ruim 5,1 miljard euro op jaarbasis. Imtech is in staat om de technologieën elektrotechniek, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en werktuigbouw over de volle breedte en diepte van het technologisch spectrum te bundelen tot integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen. Dit leidt tot onderscheidend vermogen en maakt waardecreatie mogelijk. Imtech heeft sterke posities in de markten van gebouwen en industrie in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Oost-Europa, Zweden, Noorwegen, Finland, de UK, Ierland en Spanje, evenals op de Europese markten van ICT en Traffic en in de mondiale maritieme markt. Imtech bedient circa klanten. Imtech is een van de sterkste spelers op de markt van GreenTech ( groene technologie en duurzaamheid) in Europa. Circa 30% van de totale opbrengsten is uit dit segment afkomstig. Imtech voert ook een actief beleid op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). De aandelen Imtech zijn genoteerd aan NYSE Euronext in Amsterdam, waar Imtech is opgenomen in de Midkap-Index. Het aandeel Imtech is tevens opgenomen in de Dow Jones STOXX 600 index. In 2011 is aan Imtech het predicaat Koninklijk toegekend. Technology that improves society Technologie is niet meer uit onze samenleving weg te denken. Technologie biedt oplossingen voor wezenlijke maatschappelijke vraagstukken op het gebied van energie, milieu, fijnstof en water. Maar technologie draagt ook bij aan het verbeteren van de mobiliteit, een betere zorg, het onderwijs, op het gebied van veiligheid, in research laboratoria en onderzoekscentra, in de farmacie, bij de ontwikkeling van schone en veilige auto s en in de markt van voedselproductie. Imtech is actief over de volle breedte van de maatschappij en ontwikkelt integrale techno logische oplossingen die bijdragen aan een duurzame, leefbare samenleving. Daarmee is Imtech onderscheidend actief op het gebied van MVO, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Technology that improves business Weten wat de klant wil én wat de klanten van de klant willen. Dat vormt voor Imtech dé sleutel tot succes. Daarom is Imtech ook decentraal georganiseerd, dicht bij haar klanten. Imtech realiseert meerwaarde voor deze klanten door grondige kennis van hun primaire en secundaire processen en een diepgaand inzicht in de markten waarin deze acteren. Klanten kunnen zich volledig op hun core business richten, Imtech neemt de complete (resultaat)verantwoordelijkheid voor de technologische infrastructuur en garandeert de technologische performance gedurende de totale exploitatiefase. Zo leiden samenwerking en procesinnovatie tot waardecreatie en optimale total cost of ownership. Technology that works Vóór alles moeten technologische oplossingen natuurlijk werken en meetbaar resultaat opleveren. Onze kennis gaat terug tot meer dan 150 jaar. Als technologische frontrunner hebben we aan de vooravond gestaan van vele innovaties, zoals decentrale energiecentrales, energiebesparing en platform automatisering in de scheepvaart. Ruim Imtech-professionals zijn hier actief mee bezig. Altijd met drive en oprechte aandacht voor de klant. En met ultieme passie voor technologie. Vaak ook onopgemerkt, want het mooie van goed werkende techno logische oplossingen is immers dat deze vanzelfsprekend zijn. 3

7 Mensen EBITA 90,0 88,0 86,0 85,0 84,3 87,5 85,9 85, ,5 197,2 235,9 259,3 288,4 84, , Retentie (%) Retentie: >85% Gepassioneerde medewerkers vormen immers de kracht van het mensenbedrijf Imtech. Onze medewerkers vormen de belangrijkste asset. Voor het realiseren van de strategische groeidoelstellingen heeft Imtech goed geschoold, professioneel (voornamelijk technisch) personeel met visie en drive nodig. Op elk niveau in de organisatie. Retentie, behoud van mensen, staat centraal in de HR-strategie. Medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid zijn belangrijke strate gische HR-pijlers. Imtech wil zich ontwikkelen tot employer of choice. Doelstelling Imtech streeft naar een retentie van minimaal 85% voor haar personeelsomvang. 0 EBITA (in miljoen euro) EBITA: 288,4 miljoen euro De EBITA, het bedrijfsresultaat vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa, is het centrale winstbegrip binnen Imtech. Aanhoudende en toenemende vraag naar technologie, het onderscheidende profiel van Imtech (combinatie van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw) én de heldere Imtech-strategie maken het mogelijk de winstgevendheid bovengemiddeld te laten groeien. Doelstelling 2012 Verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. Opbrengsten Operationele EBITA-marge ,0 5,0 5,1 5,5 5,8 6,2 6, , Opbrengsten (in miljoen euro) ,0 2, Opbrengsten: ruim 5,1 miljard euro Operationele EBITA-marge: 6,1% Imtech is in en buiten Europa, alsmede op de mondiale maritieme markt één van de grootste onafhankelijke technische dienstverleners met een volledige focus op technische dienstverlening door de combinatie van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Continue groei van de activiteiten (14% ten opzichte van 2010) leidt tot continuïteit voor klanten en beleggers, alsmede ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers. Dit biedt vertrouwen, schept kansen, maakt Imtech tot een stabiele en betrouwbare samenwerkingspartner en geeft goede mogelijkheden tot verdere toename van de beurswaarde. Doelstelling 2015 Een opbrengstenniveau van 8 miljard euro. De operationele EBITA-marge geeft een indicatie van de winstgevendheid. Tevens vormt dit een afspiegeling van de continue aandacht voor het bieden van een steeds hogere toegevoegde waarde aan onze klanten. Deze marge is gebaseerd op het bedrijfsresultaat vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa en vóór aftrek van groepsmanagementkosten. De lange termijn doelstelling in 2015 is een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. Een operationele EBITA-marge van 6,1% komt binnen deze strategische bandbreedte uit. Doelstelling 2015 Een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. 4

8 Orderportefeuille Schuldratio ,0 1,6 1,2 0,8 0,8 1,6 1,7 1,4 1, , Orderportefeuille (in miljoen euro) 0 Schuldratio Orderportefeuille: ruim 5,8 miljard euro De orderportefeuille is een belangrijke indicator voor toekomstige ontwikkeling van de opbrengsten en winstgevendheid van de onderneming. Gezonde groei (12% in 2011, ruim 600 miljoen euro) van de orderportefeuille geeft vertrouwen in de toekomst. Schuldratio: 1,8 in 2010 Een sterke balans is voor Imtech van belang, zowel met het oog op toekomstige acquisities als voor het verwerven van nieuwe projecten en lange termijn onderhoudscontracten. Een solide financiële positie maakt continuïteit en strategische groei mogelijk, zowel commercieel naar onze klanten als op de arbeids- en kapitaalmarkt. De schuldratio, die gelijk is aan de gemiddelde nettorentedragende schuld gedeeld door de EBITDA, komt uit op 1,8 (2010: 1,4). Doelstelling Verdere groei van de orderportefeuille door autonome groei en acquisities. Doelstelling Een schuldratio tussen de 1,0 en 2,5. Werkkapitaal Carbonfootprint 7,5 6,0 4,5 3,3 4,7 4,6 6,9 5, ,0 50 1, ,0 Werkkapitaal (als percentage van de opbrengsten) Werkkapitaal: 5,6% van de opbrengsten Als projectgedreven onderneming vormt het werkkapitaal voor Imtech een belangrijk element binnen het balanstotaal. Continue aandacht voor werkkapitaalbeheersing is dan ook essentieel. Dit maakt autonoom middelen vrij voor verdere groei van de onderneming. De werkkapitaalratio van 5,6% in 2011 (2010: 6,9%) ligt ruim onder de strategische doelstelling. 0,0 Carbonfootprint Carbonfootprint: 106 kiloton CO 2 Met de top-5 van groene in 2011 opgeleverde projecten, bespaart Imtech voor haar klanten ruim 63 kiloton CO 2. Imtechs eigen carbonfootprint in 2011 is voornamelijk door acquisities gestegen tot 106 kiloton CO 2, die overigens hoofdzakelijk (meer dan 80%) wordt veroorzaakt door het wagenpark. Het beleid is gericht op reductie van de carbonfootprint. Doelstelling Het werkkapitaal als percentage van de opbrengsten tussen 6 en 6,5%. Doelstelling 2015 Verlaging van de carbonfootprint per kilometer in 2015 met 15% ten opzichte van

9 Opbrengsten per marktsegment Marine 10% Traffic & Infra 12% Industry 27% Specials 3% Private gebouwen 29% Publieke gebouwen 13% Care & Cure 6% Opbrengsten per activiteit Implementatie 69% Maintenance, Services & Management 19% Overige 5% Ontwerp, Engineering & Consultancy 7% Opbrengsten per technologie ICT 14% Overige 3% Elektrotechniek 41% ICT, Traffic & Marine 23% Opbrengsten per cluster Benelux 20% Werktuigbouw 42% Nordic 14% UK, Ierland & Spanje 13% Duitsland & Oost-Europa 30% Operationele EBITA per cluster ICT, Traffic & Marine 24% Benelux 9% Opbrengsten per land Overige landen 17% Nederland 23% Nordic 15% UK, Ierland & Spanje 11% Duitsland & Oost-Europa 41% Zweden 12% Spanje 4% UK 11% Duitsland 33% Aantal medewerkers per land Overige landen 20% Nederland 25% Aandeel van GreenTech in totale opbrengsten 30% Zweden 17% Spanje 7% UK 11% Duitsland 20% 6

10 In miljoenen euro s, tenzij anders aangegeven Resultaten Opbrengsten EBITA 288,4 259,3 235,9 197,2 156,5 EBIT 259,4 234,2 213,0 183,8 147,3 Nettowinst 150,4 140,4 126,2 113,3 91,9 Operationele EBITA-marge 1 6,1% 6,2% 5,8% 5,5% 5,1% EBITA-marge 5,6% 5,8% 5,5% 5,1% 4,7% Kasstroom Orderportefeuille Balans Balanstotaal Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Imtech N.V Netto rentedragende schuld Werkkapitaal (exclusief geldmiddelen) Solvabiliteit 0,25 0,27 0,19 0,16 0,20 Rentedekking 3 7,6 7,6 7,3 7,7 8,3 Gemiddelde netto rentedragende schuld/ebitda 1,8 1,4 1,7 1,6 0,8 Human Resoures Aantal werknemers per 31 december ,510 18,231 Gemiddeld ziekteverzuim per werknemer 3,3% 3,7% 3,7% 3,7% 4,0% Trainingskosten (als % van de loonkosten) 2,9% 3,4% 2,3% 1,6% 2,2% Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen GreenTech als % van opbrengsten 30% 25% 25% 25% 25% CO 2 -emissie in kiloton Vóór kosten groepsbeheer. Conform definitie convenanten. Op basis van rentebaten en rentelasten van de rentedragende schuld. 7

11 De ontwikkeling van het Imtech-aandeel is als volgt: In euro tenzij anders aangegeven Hoogste koers 28,475 28,390 19,180 Laagste koers 15,600 18,530 9,410 Slotkoers ultimo boekjaar 20,015 28,390 18,835 Winst per aandeel * 2,05 2,00 1,92 Dividend per aandeel 0,70 0,65 0,64 Eigen vermogen per aandeel ** 10,53 9,30 6,35 Koers-winstverhouding ultimo boekjaar 9,8 14,2 9,8 Dividendrendement op slotkoers 3,5% 2,3% 3,4% Aantal geplaatste aandelen Aantal uitstaande aandelen ultimo boekjaar Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Marktkapitalisatie ultimo boekjaar * ** Vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Op basis van het aantal uitstaande aandelen per 31 december. Doelstelling Investor Relations Het doel van Imtech s Investor Relations is om de beleggingswereld een optimaal inzicht te geven in de strategie, het businessmodel, de concurrentiepositie, de financiële positie en de performance van Imtech. Met deze informatie kan de beleggingswereld een goede en realistische inschatting maken van het waardepotentieel van het aandeel Imtech. Toenemende belangstelling beleggers (aantal ontmoetingen) Om deze doelstelling binnen de geldende regelgeving te realiseren, stelt Imtech alle relevante en belangrijke informatie beschikbaar in jaarverslagen, halfjaarberichten, trading updates, pers berichten, presentaties aan beleggers en analisten en op de website Imtech kenmerkt zich door een proactief IR-beleid, dat tot uitdrukking komt in een toenemende belangstelling onder beleggers Aandeelhoudersspreiding Imtech heeft een goed gespreid bestand van institutionele aandeelhouders die gezamenlijk 73% van de aandelen bezitten. Daarnaast is 19% van de aandelen in bezit van particuliere beleggers, voornamelijk in Nederland en België. Circa 5% van de aandelen is in handen van de onderneming (ter afdekking van haar verplichtingen onder de aandelen- en optieregelingen) en van 3% van de aandelen is onbekend wie de eigenaar is

12 De grootaandeelhouders van Imtech (per 31 december 2011) zijn Ameriprise Financial (5,9%), Delta Lloyd (5,8%), ING Groep (5,2%) en Delta Deelneming Fonds (5,1%). Toenemende verhandelbaarheid aandeel (per dag in euro via NYSE Euronext Amsterdam) Brede spreiding aandeelhouders (institutionele beleggers) Duitsland 9% UK 11% Nederland 36% Rest van Europa 14% Verenigde Staten 15% Frankrijk 15% Imtech op de beurs Imtech is genoteerd aan NYSE Euronext in Amsterdam en is opgenomen in de AMX-index. Tevens is Imtech opgenomen in de Dow Jones Stoxx 600. Koersverloop (in euro) januari 2009 Imtech juni 2009 januari 2010 AMX juni 2010 januari 2011 Stoxx 600 juni 2011 dec 2011 Naast de handel in aandelen is er de mogelijkheid om in opties op het aandeel te handelen via NYSE Euronext Amsterdam. Het gemiddeld verhandelde optievolume per dag is in 2011 met 9% toegenomen tot contracten. Het gemiddeld aantal openstaande optiecontracten per dag is in 2011 met 14% gestegen tot contracten. De introductie van de opties op het aandeel Imtech heeft mede bijgedragen aan een verdere verbetering van de ver handelbaarheid van het aandeel. Hoewel de verhandelbaarheid van het aandeel Imtech op NYSE Euronext de afgelopen jaren is toegenomen, vloeit steeds meer volume naar andere handelsplatformen zoals Chi-X, Turquoise en Bats Europe. In 2011 werd nog slechts 73% via NYSE Euronext verhandeld (2010: 80% en 2009: 91%). Dividend Aan de aandeelhouders wordt jaarlijks 40% van het netto resultaat exclusief bijzondere posten als dividend uitgekeerd. Sinds 2009 bestaat de mogelijkheid van keuzedividend. In 2011 heeft 54% gekozen voor dividenduitkering in aandelen. Daarvoor zijn aandelen uitgegeven. Over het boekjaar 2011 wordt voorgesteld om een dividend van 0,70 euro per aandeel uit te keren. Financiële kalender 4 april 2012 Aandeelhoudersvergadering 24 april 2012 Trading update eerste kwartaal juli 2012 Halfjaarcijfers oktober 2012 Trading update derde kwartaal februari 2013 Jaarcijfers april 2013 Aandeelhoudersvergadering De volledige en actuele financiële agenda staat op 9

13 ELECTRICAL ICT MECHANICAL ADDED VALUE DESIGN CONSULTANCY ENGINEERING MAINTENANCE MANAGEMENT IMPLEMENTATION MAINTENANCE SERVICES BUILDINGS INDUSTRY TRAFFIC & INFRA MARINE 10

14 Bij elektrotechniek (electrical) gaat het om het complete gamma aan elektrotechnische oplossingen in elke schaalgrootte, bijvoorbeeld: laag-, middenen hoog-spanning, energiedistributie, meet- en regeltechniek, instrumentatie, infratechniek, elektrische voortstuwing, integrale veiligheid, gebouwbeheersing, toegangstechnologie, systeemtechnologie, (dynamisch) verkeersmanagement en -systemen en vermogenselektronica. Bij ICT gaat het om het complete ICT-traject, software en hardware, onder andere: business intelligence, besturingstechnologie, cloud-based computing, platformautomatisering, data- en telecommunicatie, data modelling, datacenters, collaboration, ERP- software, ICT-infrastructuren, intelligente transportsystemen, storage, (telecom)netwerken, servertechnologie, virtualisatie, infra-automatisering, route-informatiesystemen, internet en intranetapplicaties, logistieke automatisering, managed IT services, SAP-software, technische automatisering, navigatie- en communicatietechnologie, robotisering, satellietcommunicatie, simulatie. Bij werktuigbouw (mechanical) gaat het om het complete scala aan lucht-, klimaat- en energieoplossingen, onder meer HVAC (Heating, Ventilation en Air Conditioning), koude- en warmteopslag, cleanroomtechnologie, energie-management, energy contracting, energie-techniek, ontvochtigingstechnologie, verbrandingstechnologie, warmtetechnologie, sprinklertechnologie, piping, procestechnologie, brandblustechnologie en werktuigbouwkundige (proces) installaties. Buildings: alle soorten gebouwen, bijvoorbeeld: datacenters, distributiecentra, kantoren, overheidsgebouwen, laboratoria, luchthavens, musea, parkeer garages, penitentiaire inrichtingen, leisure-centra, stadions, stations, universiteiten en (hoge)scholen, winkelcentra, ziekenhuizen en zorginstellingen. Industry: een concentratie op energiecentrales, de auto-industrie, chemie en petrochemie, energie- en milieumarkt, farmacie, machinebouw, olie & gas, veevoederindustrie, vliegtuigindustrie, voedings- en genotmiddelenindustrie. Traffic & Infra: het meten, analyseren en bevorderen van verkeersstromen, (dynamisch) verkeersmanage ment (op de weg en op het water) en verkeersinfra structuur, verkeersveiligheid, luchthaveninfrastructuur, openbaar vervoer, parkeersystemen, rail (spoor, tram en metro), tunnels, bruggen en sluizen, transport- en distributienetten, (openbare) verlichting, (afval)waterzuivering en -management, drinkwater. Marine: luxe (mega)jachten, marineschepen (logistieke ondersteuningsschepen, fregatten, korvetten, patrouillevaartuigen en onderzeeboten), speciale schepen (bagger-, offshore support-, hef- en werkschepen en FPSO s Floating, Production, Storage & Offloading schepen), offshoreplatforms, vrachtschepen (containerschepen, bulkcarriers en andere vrachtschepen), passagiersschepen en binnenvaartschepen. 11

15 Imtech Infra B.V. Imtech Infra Nederland Imtech Infratechniek Asset Rail B.V. (40%) Imtech Belgium N.V. Imtech Belgium N.V. Imtech Maintenance Van Looy Group N.V. Imtech Luxemburg Paul Wagner et Fils S.A. (90%) Duitsland & Oost-Europa Imtech Deutschland Imtech Deutschland GmbH & Co. KG Imtech Contracting GmbH Kraftwerks- und Energietechnik Umweltsimulation und Prüfstandtechnik Forschung und Entwicklung Reinraum- und Medientechnik Imtech Brandschütz GmbH Con Tech GmbH Real Estate Management Imtech Polska Sp. z.o.o. (Polen) 12 UK, Ierland & Spanje Imtech UK Ltd. Imtech Technical Services Ltd. (UK) Imtech Meica Ltd. Imtech G&H Ltd. Imtech Aqua Group Ltd. Imtech Suir (Ierland) Imtech Process Ltd. Inviron Ltd. Smith Group UK Ltd. Imtech Spain S.L. Imtech Spain Buildings Imtech Spain Industry Nordic Imtech Nordic AB NVS Installation AB (Zweden) NVS AS (Noorwegen) LVI-Helin Oy (Finland) Närkes Elektriska AB (NEA) Sydtotal AB Elajo Invest AB (37,6%) Werktuigbouw Elektrotechniek Marine Traffic & Infra Industry Buildings Imtech KTS-CZ s.r.o. (Tsjechië) Imtech Russland AG (Rusland) S.C. Arconi Grup S.A. (Roemenië) Imtech Austria Anlagentechnik GmbH Imtech Hungary KFT (Hongarije) ICT Competenties Markten Werktuigbouw Elektrotechniek Marine Traffic & Infra Industry Buildings Benelux Imtech Nederland B.V. Imtech Building Services B.V. Imtech Industrial Services B.V. Imtech Contracting Ventilex B.V. Imtech Special Market Solutions ICT Competenties Markten

16 Werktuigbouw Elektrotechniek Marine Traffic & Infra Industry Buildings ICT Competenties Markten Werktuigbouw Elektrotechniek Marine Traffic & Infra Industry Buildings ICT, Traffic & Marine Imtech ICT Imtech ICT Business Solutions B.V. Imtech ICT Nederland B.V. Imtech ICT Management & Consultancy B.V. Imtech ICT Integrated Solutions & Services Imtech ICT Communication Solutions B.V. Imtech ICT Performance Solutions B.V. Fritz & Macziol GmbH Infoma Software Consulting GmbH Fritz & Macziol (Schweiz) A.G. F&M Asia Pte. Ltd. Imtech ICT UK Ltd. Imtech ICT Belgium Imtech ICT Austria GmbH Qbranche AB ICT Competenties Markten Imtech Marine B.V. Imtech Marine B.V. Elkon Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS Koninklijke Dirkzwager B.V. (54%) IHC Systems B.V. (50%) Radio Holland Group B.V. Van Berge Henegouwen B.V. Free Technics B.V. Groupe Techsol Marine Inc. Imtech Traffic Peek Traffic Ltd. (UK) Peek Traffic B.V. Peek Traffic Sp. z.o.o. (Polen) Peek Promet d.o.o. (Kroatië) Peek Traffic Sweden AB Peek Traffic Finland Oy (YSP Y) WPS Parking Systems Elektrotechniek ICT Werktuigbouw Buildings Industry Traffic & Infra Marine Een volledige lijst van werkmaatschappijen van Imtech N.V. is verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. 13

17 UITSTEKEND 2011, VERTROUWEN IN 2012, AANTREKKELIJKE ACQUISITIES EN GOED OP KOERS MET GROEISTRATEGIE 2015 Imtech heeft in 2011, ondanks uitdagende economische omstandigheden in een aantal landen en markten, wederom een goede prestatie geleverd. De EBITA, opbrengsten en orderportefeuille kenmerken zich alle door groei, zowel autonoom als door acquisities. Vanaf 1993 het jaar waarin het huidige Imtech door bundeling van diverse bedrijven formeel het licht zag is sprake van structurele groei. Imtech heeft bewezen deze groei in crisisjaren te kunnen continueren en heeft ook voor de toekomst het vizier gericht op verdere groei. Onze groeidoelstelling voor 2015 bedraagt 8 miljard euro opbrengsten (2011: 5,1 miljard euro), hetgeen iets zegt over onze ambitie. Met de voortgang hiervan liggen we goed op koers. We hebben vertrouwen in 2012 en de jaren daarna. Prima 2011 De EBITA neemt in 2011 met 11% toe tot 288,4 miljoen euro (waarvan 5% autonoom). De opbrengsten nemen met 14% toe (waarvan 5% autonoom) tot ruim 5,1 miljard euro. De operationele EBITA-marge komt uit op 6,1% (2010: 6,2%). De stand van de orderportefeuille komt ultimo 2011 uit op ruim 5,8 miljard euro, een toename van 12%, ruim 600 miljoen euro meer dan ultimo Het aantal klanten neemt met bijna 10% toe tot ongeveer Het aantal medewerkers stijgt met 9% tot ruim De performance in de divisies Duitsland & Oost-Europa (vooral in Polen, maar ook in Hongarije), UK & Ierland, Nordic (Zweden, Noorwegen en Finland), ICT en Traffic ontwikkelen zich goed tot zeer goed. Als gevolg van uitdagende marktomstandigheden staan de prestaties in de divisies Benelux, Spanje en Marine wat onder druk. Met het oog op verdere groei in de toekomst is Imtech steeds vaker actief buiten Europa, onder meer in China, Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Canada, Zuid- Afrika, Turkije, Rusland en Kazachstan. De kracht van het brede Imtech-portfolio wordt hiermee opnieuw bewezen. Onderscheidende technologische propositie Sinds de vorming van Imtech in 1993 is sprake van een sterke continue groei: gemiddeld per jaar 21% voor wat betreft de winst (EBITA) en 13% in opbrengsten. Door krachtige marktposities in en buiten Europa en een op ondernemen gericht decentraal businessmodel, weet Imtech goed te profiteren van de steeds belangrijkere rol die technologie speelt bij het oplossen van economische en maatschappelijke vraagstukken. We beschikken over een nagenoeg uniek technologisch dienstenportfolio waarbij de technische kerncompetenties elektrotechniek, ICT en werktuigbouw worden gecombineerd tot onderscheidende totaaloplossingen. Imtech kenmerkt zich ook door een breed portfolio in veel verschillende marktsegmenten. Hierdoor blijven de risico s beheersbaar. Circa 55% van de activiteiten is recurring. Imtech is verantwoordelijk voor duizenden onderhoudscontracten en acteert voor talloze klanten als vaste techno logiepartner. De toegevoegde waarde neemt steeds verder toe. Innovatie, veelal samen met klanten en op een onderscheidende pragmatische wijze, draagt hieraan bij. Dit vormt een prima basis voor meerjarige continuïteit. Het aandeel GreenTech ( groene technologie en technische duurzaamheidsoplossingen) neemt toe tot circa 30% van de totale opbrengsten (2010: circa 25%). Met de top 5 van haar groene projecten bespaart Imtech voor haar klanten ruim 63 kiloton CO 2, bijna 60% van Imtech s eigen carbon foot print (106 kiloton CO 2 ). Daarnaast voert Imtech een actief beleid op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Solide financiële positie Op 31 december 2011 beschikt Imtech over 278 miljoen euro aan liquide middelen en bedraagt de nettorentedragende schuld 517 miljoen euro. De rentedekking bedraagt 7,6 en de schuldratio komt uit op 1,8. De solvabiliteit komt uit op 0,25. De financiële positie van Imtech is solide. Imtech blijft financieel gezien binnen de met haar banken afgesproken ratio s. Het werkkapitaalbeslag in relatie tot de opbrengsten komt uit op 5,6% (2010: 6,9%). 14

18 Aantrekkelijke acquisities leiden tot verdere toekomstige groei De markt van technische dienstverlening is sterk gefragmenteerd met vele goed presterende, middelgrote en kleinere technische ondernemingen. Dit maakt een actief acquisitiebeleid mogelijk. In 2011 nam Imtech vijftien aantrekkelijke bedrijven in en buiten Europa over met totale opbrengsten op jaarbasis van circa 450 miljoen euro. Imtech focust op goed presterende overnamekandidaten die perfect passen binnen de groeistrategie en geïntegreerd binnen het Imtech-portfolio niet alleen zelf extra groeien, maar ook zorgdragen voor verdere autonome groei van het bestaande portfolio. Voorbeelden van deze acquisities zijn: Inviron (een maintenancespecialist in de UK), Smith Group UK (een sterke speler in de regio Manchester), Qbranch (een Zweedse technology leader op het gebied van cloud computing, het delen van beschikbare computerinfrastructuur) en Sydtotal (een Zweedse klimaat- en energiespecialist). Via een overname in Hongarije én grote orders van vooral Audi is Imtech hier nu markt leider. Door middel van de overname van Groupe Techsol Marine is de maritieme positie in Canada aanzienlijk verstevigd en acteert Imtech thans als technologiepartner bij een grote uitbreiding van onder meer de Canadese marinevloot. Goed op koers groeistrategie 2015 Imtech wenst het groei-trackrecord ook in de toekomst te continueren. Het strategisch groeiplan voorziet in een opbrengstenniveau van 8 miljard euro in 2015 bij een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. Deze groei zal min of meer evenredig verdeeld zijn over autonome groei en groei door acquisities. Voor de financiering van deze groei beschikt Imtech over voldoende financiële middelen, waaronder een oorlogskas van circa 500 miljoen euro. Met de implementatie van deze strategie ligt Imtech goed op koers. In 2011 is onder meer vooruitgang tot stand gekomen in GreenTech-segmenten als energie-efficiëntie, energiemanagement, biogas, groengas en afvalverwerking. Bestaande posities in de UK, Nordic (vooral in Zweden), Polen, Hongarije en in de Europese ICT-markt zijn versterkt. Het aantal wereldwijde maritieme servicelocaties is toegenomen tot tachtig. In Rusland vond een doorbraak plaats op de trafficmarkt. In de emerging market Kazachstan is Imtech vanuit meerdere fronten actief. Ook in andere regio s, zoals China, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië volgt Imtech klanten. De mondiale export van mobiliteitsoplossingen is toegenomen. In Zuidoost-Azië is de ICT-positie verstevigd. In de markten van datacenters en care & cure is Imtech in nagenoeg heel Europa over een breed front actief. Mensenbedrijf Imtech is een mensenbedrijf. Medewerkers vormen onze belangrijkste asset. Op basis van de groeistrategie 2015 kan verwacht worden dat de personeelsomvang tegen die tijd aanzienlijk zal zijn toegenomen. Naast acquisities zal een substantieel deel van deze groei door een combinatie van actieve werving en behoud van mensen tot stand worden gebracht. Daarom wenst Imtech zich te onderscheiden door een actief HR-beleid en zich te ontwikkelen tot employer of choice in de markt van technische dienstverlening in en buiten Europa. Geloof in eigen kracht Gesterkt door het krachtige portfolio, de gedane acquisities, de omvang van de orderportefeuille, de voortgang in de groeistrategie 2015 en het trackrecord van sterke groei in de afgelopen jaren, gelooft Imtech in eigen kracht. Het afgelopen jaar toegekende predicaat Koninklijk voegt hier een aparte dimensie aan toe. Imtech is goed gepositioneerd voor verdere groei. Naar de huidige inzichten verwacht de Raad van Bestuur voor 2012 een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. Gouda, 14 februari 2012 René van der Bruggen, CEO Boudewijn Gerner, CFO René van der Bruggen (64), CEO Boudewijn Gerner (60), CFO 15

19 Strategische voortgang lange termijn strategie 2015 in 2011 Imtech heeft (in 2010) voor 2015 een groeistrategie opgesteld. Doelstelling is in 2015 opbrengsten te realiseren van 8 miljard euro met een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. De groei zal min of meer evenredig verdeeld zijn over autonome groei en acquisities. Met de implementatie van deze strategie ligt Imtech goed op koers. In 2011 is de volgende progressie tot stand gekomen. Realisatie van méér toegevoegde waarde Voortgang is vooral geboekt met een lifecyclebenadering op het gebied van energie-efficiëntie en energiemanagement, in de maritieme markt en op het gebied van ICT. Een technologische totaalaanpak met veelal ICT-oplossingen in de kern én integratie met energie-efficiënte maatregelen en/of energie management leidt tot optimale ontzorging van klanten, hoge kwaliteit en verlaging van de totale exploitatiekosten. Positieversterking in bestaande Europese markten en regio s Door zowel acquisities als autonome groei is Imtech erin geslaagd bestaande posities in de UK, Nordic (vooral in Zweden), Polen en in de Europese ICT-markt aanzienlijk te versterken. Positieverwerving in nieuwe Europese landen In Hongarije heeft door een strategische acquisitie en meteen daaropvolgende grote orders een belangrijke doorbraak plaatsgevonden. Internationale groei van traffictechnologie en in ICT-niches In Rusland vond een doorbraak plaats op de trafficmarkt. De mondiale export van mobiliteitsoplossingen is toegenomen, bijvoorbeeld naar Zuid-Amerika en het Verre Oosten. In de ICT-niches van cloud computing, outsourcing en managed services werd de positie in de emerging market Zuidoost-Azië verstevigd. 16

20 Uitbreiding mondiale maritieme activiteiten Het aantal wereldwijde servicelocaties stijgt van 73 naar 80, onder meer in Frankrijk en Spanje. Daarnaast vond een doorbraak plaats met de overname van een productielocatie in Canada en meerjarige betrokkenheid bij een omvangrijke vernieuwing van de Canadese vloot. In China, Singapore, Zuid-Afrika en Turkije is sprake van autonome groei. Sterke groei in GreenTech Het aandeel van GreenTech ( groene technologie en duurzaamheid) in de totale opbrengsten van Imtech groeide naar circa 30% (2010: circa 25%). Doorbraken waren er op het gebied van energieefficiëntie, energiemanagement, biogas, groen gas en in de markt van afvalverwerking. Key customers buiten Europa volgen In de emerging market Kazachstan is Imtech vanuit meerdere fronten actief in de olie- en gasindustrie. Ook in andere regio s, bijvoorbeeld China, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Afrika, volgt Imtech belangrijke klanten. Groei in specifieke technologiedomeinen In de markt van datacenters is Imtech met unieke technologische totaaloplossingen in nagenoeg heel Europa actief geworden. De positie in de markt van duurzame afvalwateroplossingen in de UK is versterkt. Binnen Europa wordt deze kennis actief gedeeld. In de Europese markt van care & cure is over een breed front vooruitgang geboekt. 17

JAARVERSLAG 2009 INSPIRED BY TECHNOLOGY

JAARVERSLAG 2009 INSPIRED BY TECHNOLOGY 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1935 1930 1925 1920 1915 1910 1905 1900 1895 1890 1885 1880 1875 1870 1865 1860 JAARVERSLAG 2009 INSPIRED BY TECHNOLOGY KERNPUNTEN

Nadere informatie

Doorbraak 6% marge Solide toename orderportefeuille

Doorbraak 6% marge Solide toename orderportefeuille Doorbraak 6% marge Solide toename orderportefeuille René van der Bruggen, CEO Amsterdam, 15 februari 2011 Doorbraak 6% marge en solide toename orderportefeuille Heldere strategie 2015 Business performance

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2010 IMTECH 2.0

SAMENVATTING JAARVERSLAG 2010 IMTECH 2.0 SAMENVATTING JAARVERSLAG 2010 IMTECH 2.0 Groene technologie Medewerkersbetrokkenheid Transparante strategie Innovatie Maritiem 25.000 medewerkers met drive Werktuigbouw Klantgericht Industrie Milieu Europese

Nadere informatie

Global Reports LLC JAARVERSLAG 2008

Global Reports LLC JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 KERNPUNTEN Kwalitatief goede orderportefeuille neemt met 18% toe tot 4.514 miljoen euro, prima basis voor 2009 2008 uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 197,2 miljoen euro, + 26% (autonoom

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G JAARVERSLAG 2008 KERNPUNTEN Kwalitatief goede orderportefeuille neemt met 18% toe tot 4.514 miljoen euro, prima basis voor 2009 2008 uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 197,2 miljoen euro, + 26% (autonoom

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Imtech: sterke performance in aantrekkelijke markten

Imtech: sterke performance in aantrekkelijke markten Imtech: sterke performance in aantrekkelijke markten Halfjaarcijfers 2008 René van der Bruggen, CEO Amsterdam, 14 augustus 2008 1 Kernpunten eerste helft 2008 Sterke performance: EBITA +33% 82,9 miljoen

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 22 april 2015. Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 22 april 2015 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2014 Strategie Per segment Handel en Assemblage

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN

Persbericht NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN Persbericht HAL NETTOWINST OVER 2013 VAN 473 MILJOEN (2012: 409 MILJOEN) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 143 MILJOEN De nettowinst van HAL Holding N.V. over 2013 bedroeg 473 miljoen, overeenkomend met

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit

Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit Totaal aantal pagina s: 11 P E R S B E R I C H T Nettowinst Ctac stijgt in 2014 met 51% Ctac strategie betaalt zich uit s-hertogenbosch, 11 maart 2015 ICT Solution Provider Ctac N.V. (Ctac) (Euronext Amsterdam:

Nadere informatie

IMTECH IN BELGIË TECHNOLOGY THAT IMPROVES SOCIETY

IMTECH IN BELGIË TECHNOLOGY THAT IMPROVES SOCIETY IMTECH IN BELGIË TECHNOLOGY THAT IMPROVES SOCIETY Missie en toegevoegde waarde Technology that improves society Technologie is niet meer uit onze samenleving weg te denken. Technologie biedt oplossingen

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink

Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink Algemene vergadering van Aandeelhouders Royal Reesink 27 mei 2014 Organisatieoverzicht 2014 Organigram 2014 Corporate Communications Royal Reesink Marktontwikkelingen Reesink Equipment Green Equipment

Nadere informatie

Concernrelaties - Imtech Netherlands B.V. (24061545)

Concernrelaties - Imtech Netherlands B.V. (24061545) pagina 1 van 5 Concernrelaties - Imtech Netherlands B.V. (24061545) Kamer van Koophandel, 9-8-2015 Enig aandeelhouder Bestuurder Aansprakelijkheid Naam Plaats KvK-nummer Royal Imtech N.V. Gouda 24114856

Nadere informatie

René J. Takens/CEO 11 februari 2004

René J. Takens/CEO 11 februari 2004 1 René J. Takens/CEO 11 februari 2004 2 Introductie Accell Group is Europa s grootste fiets- en fitness fabrikant Ongeveer 800.000 fietsen en 60.000 fitness apparaten 2002: EUR 259,4 miljoen omzet (EUR

Nadere informatie

in HRM in ICT met klanten in energie KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

in HRM in ICT met klanten in energie KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 2007 in HRM KERNPUNTEN 2007 topjaar voor Imtech: EBITA: 156,5 miljoen euro, + 38,1% (autonoom + 21,2%) Opbrengsten: 3.346 miljoen euro, + 17,9% (autonoom + 7,2%) Orderportefeuille: 3.815 miljoen

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2013

Presentatie halfjaarcijfers 2013 Presentatie halfjaarcijfers 2013 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2013 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2013 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe

Jaarresultaten Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart Hoofdkantoor Sabic Europe Jaarresultaten 2006 Ir. H.L.J. Noy, Bestuursvoorzitter Amsterdam, 5 maart 2007 Hoofdkantoor Sabic Europe Recordwinst bij omzet van 1,2 miljard Netto operationele winst stijgt 50% Bedrijfsopbrengsten 23%

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

IM T E C H N. V. J A AR VERS

IM T E C H N. V. J A AR VERS JAARVERSLAG 26 KERNPUNTEN 26 uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 113,3 miljoen euro, + 31,2% (autonoom + 13,3%) Totaal opbrengsten: 2.839 miljoen euro, + 19,3% (autonoom + 7,2%) Operationele EBITA-marge:

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Presentatie halfjaarcijfers 2012 Okura Hotel, Amsterdam 26 juli 2012 René J. Takens, CEO Hielke H. Sybesma, CFO Jeroen M. Snijders Blok, COO Agenda 1. Accell Group in H1 2012 2. Aandeel Accell Group 3.

Nadere informatie

Een introductie. Een introductie René Takens

Een introductie. Een introductie René Takens Een introductie Een introductie René Takens 3 X Goud 1 X Zilver Fiets van het jaar 2001 De meest toonaangevende Europese fietsgroep The Premier European Cycle Group Design, ontwikkeling, productie, marketing

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Jaarcijfers maart 2008

Jaarcijfers maart 2008 Jaarcijfers 2007 14 maart 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%) Prognose EBIT

Nadere informatie

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011

Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Jaarcijfers 2010 16 maart 2011 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting jaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Branche en marktkennis Kennis van specifieke

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders DPA Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Amsterdam, 23 april 2015 Disclaimer Bepaalde uitspraken in deze presentatie betreffen prognoses aangaande de toekomstige financiële conditie en resultaten

Nadere informatie

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat

Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Veldhoven, 9 augustus 2012 Simac Techniek NV: Groei in lastige economische omstandigheden, lager resultaat Hoofdpunten Omzet over het eerste halfjaar 2012 stijgt van 72,4 miljoen naar 81,9 miljoen (+ 13%)

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007

Halfjaarcijfers 2007. s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Halfjaarcijfers 2007 s Hertogenbosch, 30 augustus 2007 Onderwerpen 1. Ctac Powerhouse model 2. Recente ontwikkelingen 3. Toelichting halfjaarcijfers 4. Toekomstige focus 2 Ctac Powerhouse model Powerhouse,

Nadere informatie

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011

Persbericht NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 Persbericht HAL NETTOWINST 2011 VAN 493 MILJOEN (+14%) NETTO VERMOGENSWAARDE STIJGT MET 157 MILJOEN (+3%) IN 2011 De nettowinst over 2011 bedroeg 493 miljoen, overeenkomend met 7,42 per aandeel, vergeleken

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011. Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011. Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011 Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012 Agenda Hoogtepunten en bespreking Sectoren Financiële gegevens Orderportefeuille en vooruitzichten - Nico de Vries (CEO)

Nadere informatie

Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Persbericht, 21 juni 2013 Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 2 augustus 2013,

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2004 Agenda Resultaten 2003 Strategie en gang van zaken Formules Aandeelhouderswaarde Samenvatting en verwachtingen Omzet per kwartaal

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 12 s-hertogenbosch, 28 augustus 2014 Ctac continueert opgaande lijn in eerste halfjaar Netto resultaat stijgt met 54% Kerncijfers mln (tenzij anders vermeld)

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Jaarrekening en dividendvoorstel Hierbij leggen wij de door de raad van bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2009 aan de algemene vergadering

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar

De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een stijging van 8.2% tegenover vorig jaar Onder Embargo tot 04/03/2015-17.45 CET Geregelementeerde informatie Persbericht Record resultaat dank zij record omzet + e vere Hoogtepunten 2014 De opbrengsten voor 2014 bedragen 239.6 miljoen euro, een

Nadere informatie

2007: conform verwachting

2007: conform verwachting Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7 mei 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%)

Nadere informatie

Samen met vertrouwen naar de toekomst

Samen met vertrouwen naar de toekomst Samen met vertrouwen naar de toekomst Als integraal dienstverlener op het gebied van comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid slaagde Unica er voor het tweede jaar op rij in om een forse groei te

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Totaal aantal pagina s: 9 P E R S B E R I C H T s-hertogenbosch, 30 augustus 2007 Resultaten Ctac in lijn met verwachtingen Kerncijfers* EUR mln (tenzij anders vermeld) 1 e helft 1 e helft 2007 2006 %

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN

BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN PERSBERICHT Uden, 9 maart 2001 BEDRIJFSRESULTAAT BETER BED HOLDING IN LIJN MET VERWACHTINGEN Beter Bed Holding heeft over het jaar 2000 een bedrijfsresultaat geboekt van EUR 21,2 miljoen, ongeveer gelijk

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014.

Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. PERSBERICHT 18 mei 2015 Inverko NV: Focus weer op groei na een moeizame herstructurering in 2014. Leek Inverko N.V. (kunststof recycling) heeft met een omzet van 14,7 miljoen in 2014 een nagenoeg gelijke

Nadere informatie

Inleiding de heer dr.ir. R.J.A. van der Bruggen bij de AVA op 6 april 2011

Inleiding de heer dr.ir. R.J.A. van der Bruggen bij de AVA op 6 april 2011 -1- Inleiding de heer dr.ir. R.J.A. van der Bruggen bij de AVA op 6 april 2011 Sheet 1 Even terugkijken naar 2010. We hebben de presentatie onderverdeeld in drie onderdelen. Eerst wat highlights, dan kijken

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 21 mei 2008 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 21 mei 2008 Inhoud presentatie Cijfers Operationele gang van zaken Aandachtspunten en vooruitzichten 2 Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening (x 1000) 2007 2006

Nadere informatie

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2010 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie