J A A R V E R S L A G

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008

2 KERNPUNTEN Kwalitatief goede orderportefeuille neemt met 18% toe tot miljoen euro, prima basis voor uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 197,2 miljoen euro, + 26% (autonoom + 14%) Opbrengsten: miljoen euro, + 15% (autonoom + 8%) Toename operationele EBITA-marge naar 5,5% (2007: 5,1%) Nettowinst: 113,3 miljoen euro, + 23% Winst per aandeel vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa: 1,64 euro, + 27% Dividend per gewoon aandeel: 0,59 euro, + 26% (2007: 0,47 euro) Hoge EBITA-groei in alle clusters: 17% in de Benelux, 36% in Duitsland & Oost-Europa, 14% in de UK, Ierland & Spanje en 16% in ICT, Traffic & Marine Door acquisities sterke positie verworven in Scandinavië en positie op Europese ICT-markt versterkt, posities in Centraal- en Oost-Europa (Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland) verbeterd, goede progressie in groeimarkt energy & environment Doelstelling strategisch plan 2012 onverkort gehandhaafd: opbrengsten 5 miljard euro in 2012, onder handhaving van een operationele EBITA-margedoelstelling van 6% Vooruitzichten 2009: verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities PROFIEL Imtech is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT, werktuigbouw met circa medewerkers, ruim 3,8 miljard euro aan opbrengsten en meer dan 415 vestigingen, waaronder 345 vestigingen in Europa en 70 maritieme (service)vestigingen langs belangrijke scheepvaartroutes. Imtech is in staat om de technologieën elektrotechniek, ICT, werktuigbouw over de volle breedte en diepte van het technologisch spectrum te bundelen tot integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die aan klanten en de maatschappij toe gevoegde waarde bieden. Imtech bestrijkt hierbij de combinatie van consultancy, design, engineering, implementatie, maintenance services en maintenance management, gedurende de complete levenscyclus van de technologie en bedrijfsprocessen bij klanten. In Europa is Imtech actief in: de Benelux (Nederland, België, Luxemburg), Duitsland, diverse landen in Centraal- en Oost-Europa (onder andere Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Roemenië, Kroatië, Rusland, Hongarije, Bulgarije en Tsjechië), Nordic (Noorwegen, Zweden, Finland), de UK, Ierland en Spanje. Daarnaast beschikt Imtech over diverse pan-europese en internationale activiteiten, waaronder een sterke Europese positie op de ICT-markt, de markt van Traffic (inclusief parkeren) en op de mondiale maritieme markt. MISSIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE Imtech staat voor de integratie van technologieën (elektrotechniek, ICT, werktuigbouw) en de samenwerking van gedreven mensen met visie. Imtech bundelt innovatief vermogen, professionals met drive en ambitieuze opdrachtgevers. Mensen die geboeid zijn door de meerwaarde van technologie. Mensen die ervan overtuigd zijn dat technologie business processen kan veranderen en toegevoegde waarde kan bieden. Imtech bedient meer dan klanten en wenst deze klanten toegevoegde waarde te bieden in de vorm van integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot change in business : betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor opdrachtgevers én voor de klanten die zij op hun beurt bedienen. Imtech wenst deze waardecreatie te creëren door diepgaand inzicht in en kennis van (primaire en secundaire) processen van klanten, intensieve samenwerking met en voor klanten, toeleveranciers en partners en door goede domeinkennis van de markten waarin deze klanten actief zijn. Imtech wenst daarnaast een bijdrage te leveren aan een duurzame leefbare samenleving. Het gaat primair om hightech oplossingen op het gebied van energy & environment (energie, milieu, fijnstof en water), die 25% van de totale opbrengsten bedragen. Daarnaast wenst Imtech ook als maatschappelijk bewuste technologiepartner te acteren bij actuele maatschappelijke vraagstukken, onder meer in de zorg, het onderwijs, op het gebied van veiligheid, in researchlaboratoria en onderzoekscentra, in de farmacie, bij de ontwikkeling van schone en veilige auto s en in de markt van voedselproductie. Bovendien is Imtech proactief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Imtech hanteert de volgende strategische langetermijn doelstellingen: de beste technische dienstverlener te willen zijn, zowel in Europa als op de mondiale maritieme markt; het bereiken van minimaal een top 3-positie in elk Imtech-land en op elke voor Imtech relevante markt; opbrengsten van 5 miljard euro te bereiken in 2012; een operationele EBITA-marge van 6%.

3 INHOUD 2 Kerncijfers 4 Informatie over het aandeel Imtech 6 Imtech-competentiepiramide 7 Organisatie, markten en competenties 8 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 15 Corporate Governance 19 Verslag Raad van Bestuur uitstekend jaar: goede orderportefeuille, Europese posities versterkt, progressie in energy & environment 22 Visie en toegevoegde waarde 22 Organisatie 24 Procurement 25 SWOT-analyse 26 Strategie 29 Doelstellingen 29 Vooruitzichten 30 Benelux 37 Duitsland & Oost-Europa 42 UK, Ierland & Spanje 46 Nordic 48 ICT, Traffic & Marine 58 Financiën en middelen 60 Risicobeheersing 64 Human Resources 67 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 74 Bestuurdersverklaringen 75 Jaarrekening 76 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 77 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 78 Geconsolideerde balans 80 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 81 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 125 Vennootschappelijke balans van Imtech N.V. 125 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening van Imtech N.V. 126 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening van Imtech N.V. 131 Overige gegevens 131 Accountantsverklaring 132 Statutaire bepaling inzake winstbestemming 132 Voorstel tot winstbestemming 132 Bijzonder statutair recht inzake zeggenschap Personalia Van dit jaarverslag is een Engelse versie beschikbaar. De Nederlandse versie is bindend in geval van eventuele tegenstrijdigheden. An English translation of this annual report is available. In matters of any misinterpretation the Dutch annual report will prevail. Technology that improves society CH N V JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 Technologie is doorgedrongen tot in de kleinste haarvaten van onze maatschappij. Er zijn nog maar weinig activiteiten te bedenken waar helemaal geen technologie bij komt kijken. Onze kinderen groeien als vanzelfsprekend op met computerspelletjes, e-learning en mobieltjes. En ook wijzelf verwonderen ons nauwelijks meer over wat er technisch allemaal mogelijk is. Waardoor we ons bijna nooit ten volle realiseren hoe wezenlijk technologie is voor onze samenleving. Niet alleen om onze huidige levenswijze duurzaam in stand te houden, maar ook om oplossingen te vinden voor de vraagstukken van morgen. Technologie helpt ons te bouwen aan een duurzame, veilige en betere wereld. Vandaar dat improving society het thema is van dit jaarverslag met speciale aandacht voor: maatschappelijk verantwoord ondernemen, de oplossingen die technologie biedt voor talloze maatschappelijke problemen, de betekenis van technologie in de markt van energy & environment en hoe technische kennis naar ontwikkelingslanden kan worden overdragen om lokale communities een boost te geven. Imtech vervult bij al deze aspecten een koppositie: Technology that improves society!

4 KERNCIJFERS In miljoenen euro s, tenzij anders aangegeven Resultaten Opbrengsten EBITA 197,2 156,5 113,3 86,3 72,0 4 EBIT 183,8 147,3 108,8 83,2 70,7 4 Nettowinst 113,3 91,9 67,7 50,8 44,0 4 Operationele EBITA-marge 1 5,5% 5,1% 4,5% 4,1% 4,1% 4 EBITA-marge 5,1% 4,7% 4,0% 3,6% 3,6% 4 Kasstroom Orderportefeuille Balans Balanstotaal Eigen vermogen Netto rentedragende schuld Werkkapitaal (exclusief geldmiddelen) Rentedekking 6,3 7,0 9,9 7,3 8,9 Gemiddelde netto rentedragende schuld/ebitda 1,6 0,8 0,4 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in mln) 77,4 78,6 78,8 78,5 77,8 Gegevens per aandeel van 0,80 euro nominaal Nettowinst per aandeel vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa 2 1,64 1,29 0,92 0,69 0,58 Dividend per aandeel 0,59 0,47 0,36 0,36 0,36 Pay-out 40% 40% 41% 55% 63% Kasstroom 2 2,01 1,59 1,17 0,93 0,71 Eigen vermogen 3 5,11 4,68 4,08 3,68 3,39 Slotkoers 12,00 16,94 16,05 9,17 8,65 Marktkapitalisatie 3 (in miljoenen euro s) Personeel Aantal medewerkers per 31 december Vóór holdingkosten. 2 Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen. 3 Op basis van aantal uitstaande aandelen per 31 december. 4 Vóór bijzondere last ad 8 miljoen euro inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. DOELSTELLINGEN STRATEGISCH PLAN 2012 Opbrengsten 5 miljard euro in 2012, onder handhaving van een operationele EBITA-marge van 6%. VOORUITZICHTEN 2009 Verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. 2

5 KERNCIJFERS ,0 1 86, , , , EBITA in miljoen euro Opbrengsten in miljoen euro Aantal medewerkers (FTE) Orderportefeuille in miljoen euro Private buildings 23% Public buildings 7% 4% Care & Cure Maintenance, Services & Management 20% Overige 5% 8% Design, Engineering & Consultancy Specials 8% 15% Infra & Traffic 30% Industry 13% Marine Implementatie 67% Opbrengsten per marktsegment in % Opbrengsten per activiteit in % Elektrotechniek 42% Werktuigbouw 37% UK, Ierland & Spanje 13% 27% Duitsland & Oost-Europa ICT, Traffic & Marine 28% Overige 7% 14% ICT 2% Nordic 30% Benelux Opbrengsten per technologie in % Opbrengsten per cluster in % 1 Vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. 3

6 INFORMATIE OVER HET AANDEEL IMTECH BEURSNOTERING Imtech is genoteerd aan de effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam. Het aandeel is op 4 maart 2008 teruggekeerd in de Amsterdam Midkap Index (AMX) en per 23 juni 2008 maakt het aandeel tevens deel uit van de Dow Jones Stoxx 600. Sinds juni 2008 is het mogelijk om via de effectenbeurs te handelen in opties op het aandeel Imtech. Per 31 december 2008 bedroeg de beurswaarde van het aandeel Imtech 929,5 miljoen euro, een daling van 30% ten opzichte van eind GROOTAANDEELHOUDERS Op basis van de Wet Melding Zeggenschap zijn de volgende grootaandeelhouders in het aandeel Imtech bekend (stand: 31 december 2008): Parcom Quoted Equity Management B.V. 5,70% Fortis Verzekeringen Nederland N.V. 5,14% Delta Deelnemingen Fonds N.V. 5,11% Aviva plc 5,10% WAM Acquisitions GP, Inc. 5,06% BEURSHANDEL In 2008 is het handelsvolume in het aandeel Imtech met 76% gestegen tot een totaal van 118,2 miljoen aandelen. Dit betekent dat het gemiddeld aantal uitstaande aandelen 1,5 keer werd verhandeld. In 2007 bedroeg deze omloopsnelheid 0,85. Gedurende 2008 lag het gemiddelde handelsvolume op dagbasis elke maand hoger dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar van de betreffende maand. BEURSKOERS De beurskoers van het aandeel Imtech daalde in 2008 met 29,2% tot 12,00 euro per aandeel. De AEX is in dezelfde periode met 52,3% gedaald, de AMX daalde met 52,5% en de Dow Jones Stoxx 600 daalde met 45,0%. Gedurende de afgelopen drie jaar is het aandeel Imtech met 30,9% gestegen. Ter vergelijking, de Amsterdamse beursindices AEX en AMX zijn in diezelfde periode met respectievelijk 43,7% en 40,1% gedaald, en de Europese beursindex Dow Jones Stoxx 600 is met 35,3% gedaald (zie tabel op pagina 5). IMTECH-AANDEEL IN 2008 Naast deze grootaandeelhouders zijn er substantiële pakketten aandelen (belang kleiner dan 5%) in handen van (buitenlandse) institutionele beleggers, met name in de UK en de USA. DIVIDEND Het dividendbeleid is 40% van het nettoresultaat exclusief bijzondere posten uit te keren. Over het boekjaar 2008 wordt voorgesteld om een dividend van 0,59 euro per aandeel uit te keren (2007: 0,47 euro). Deze winstuitkering komt overeen met het dividendbeleid en bedraagt 40%. Het dividendrendement op basis van de slotkoers 2008 bedraagt 4,9% (2007: 2,8%). Het voornemen is om met ingang van dit jaar aan de aandeelhouders een keuzedividend (in contanten of aandelen) ter beschikking te stellen. INVESTOR RELATIONS Imtech hecht veel waarde aan een goede communicatie met beleggers en analisten zodat zij een goede en realistische inschatting kunnen maken van het waardepotentieel van het aandeel Imtech. Regelmatige bijeenkomsten met bestaande en potentiële aandeelhouders alsmede met analisten die het aandeel volgen, vormen daarbij een belangrijke component. in euro Hoogste koers 19,48 23,49 16,12 Laagste koers 9,66 14,81 9,22 Slotkoers ultimo boekjaar 12,00 16,94 16,05 Koers-winstverhouding ultimo boekjaar 7,3 13,1 17,4 Dividendrendement op slotkoers 4,9% 2,8% 2,2% Beursomzet (gemiddeld aantal per dag) Aantal geplaatste aandelen Aantal uitstaande aandelen ultimo boekjaar Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Marktkapitalisatie ultimo boekjaar

7 INFORMATIE OVER HET AANDEEL IMTECH Koersverloop aandeel Imtech ten opzichte van de AEX-, Midkap-index en Dow Jones Stoxx 600 (januari 2006 t/m december 2008 op basis van dagkoersen, startpunt: koers aandeel Imtech per 2 januari 2006) Koers AEX Koers AMX Koers Imtech Koers Stoxx 600 In 2008 heeft Imtech gedurende roadshows en conferenties met 394 verschillende beleggers gesproken (2007: 262 beleggers). Verder werd een analistendag georganiseerd in München over de positie van Imtech in Duitsland. Specifieke informatie voor beleggers is beschikbaar via waar gedetailleerde financiële informatie te vinden is over de strategie, de doelstellingen en vooruitzichten, de analisten die Imtech volgen, alsmede de presentaties aan analisten en financiële pers, inclusief de bijbehorende webcasts. Hier is eveneens een actuele financiële agenda beschikbaar. FINANCIËLE AGENDA 7 april 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 9 april 2009 Notering ex-dividend 9 t/m 23 april Keuzetermijn dividend 15 april (na beurs) Record date (volgens beursregels) 23 april (na beurs) Bekendmaking ruilverhouding 28 april 2009 Betaalbaarstelling dividend 20 mei 2009 Trading update 1e kwartaal 11 augustus 2009 Halfjaarcijfers oktober 2009 Trading update 3e kwartaal 16 februari 2010 Jaarcijfers april 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aantal verhandelde aandelen in 2008 (x 1.000) Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Gemiddeld per dag Gemiddeld per dag laatste vijf jaar 5

8 IMTECH-COMPETENTIEPIRAMIDE De strategische kerncompetenties van Imtech kunnen het best worden geïllustreerd aan de hand van de Imtech-competentiepiramide, die hierboven is afgebeeld. Imtech bestrijkt: drie technologieën: elektrotechniek, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en werktuigbouw, over het complete spectrum van deze technologieën, zowel in de breedte als in de diepte; zes activiteiten: design, consultancy, engineering, implementatie, maintenance services en maintenance management; vier markten: Buildings, Industry, Infra & Traffic en Marine, waarbij in elke markt een substantieel deel van de opbrengsten gerelateerd is aan energy & environment. Deze combinatie is in samenhang met de bereikte schaalgrootte onderscheidend en geeft Imtech een uniek profiel in Europa en op de internationale maritieme markt. Bij elektrotechniek gaat het om het complete gamma aan elektrotechnische oplossingen in elke schaalgrootte, bijvoorbeeld: laag-, midden- en hoogspanning, energiedistributie, meet- en regeltechniek, instrumentatie, infratechniek, elektrische voortstuwing, integrale veiligheid, gebouwbeheersing, toegangstechnologie, systeemtechnologie, (dynamisch) verkeersmanagement en -systemen, vermogenselektronica. Bij ICT gaat het om het complete ICT-traject, onder andere: software en hardware (door onder meer samenwerking met IBM en Microsoft), business intelligence, besturingstechnologie, platformautomatisering, data- en telecommunicatie, data modelling, ICTinfrastructuren, intelligente transportsystemen, storage, (telecom) netwerken, virtualisatie, infra-automatisering, route-informatiesystemen, internet- en intranetapplicaties, logistieke automatisering, managed services, technische automatisering, robotisering, satellietcommunicatie, simulatie. Bij werktuigbouw gaat het om het complete scala aan lucht-, klimaat- en energie-oplossingen, onder meer HVAC (Heating, Ventilation en Air Conditioning), koude- en warmteopslag, cleanroomtechnologie, energiemanagement, energy contracting, energietechniek, ontvochtigingstechnologie, verbrandingstechnologie, warmtetechnologie, sprinklertechnologie, piping, procestechnologie, brandblustechnologie en werktuigbouwkundige (proces)installaties. De activiteiten omvatten de volledige procesgang en levenscyclusbenadering: van design, consultancy, engineering (ontwerp), implementatie (installatie) tot en met maintenance services en maintenance management (het complete spectrum op het gebied van technologisch en organisatorisch onderhoud en beheer), inclusief kosten- en procesbewaking en QHSE (quality, health, safety & environment: kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu). Imtech biedt totaaloplossingen met toegevoegde waarde voor haar klanten. Partnership met klanten krijgt een extra dimensie door bundeling van technische competenties en intensieve samenwerking, outsourcing en het integraal uitvoeren van diensten en concepten. Consultancy, engineering, projectfinanciering, projectmanagement, asset management, risk management, (energy) contracting en Publiek Private Samenwerking (PPS) maken hiervan integraal deel uit. Imtech is actief op vier markten: Buildings: alle gebouwen, bijvoorbeeld: computer-, data- en distributiecentra, kantoren, laboratoria, luchthavens, musea, parkeergarages, penitentiaire inrichtingen, leisure-centra, stadions, stations, universiteiten en (hoge)scholen, winkelcentra, ziekenhuizen en zorginstellingen; Industry: een concentratie op de auto-industrie, chemie en petrochemie, energie- en milieumarkt, farmacie, machinebouw, olie & gas, veevoederindustrie, vliegtuigindustrie, voedings- en genotmiddelenindustrie; Infra & Traffic: het meten, analyseren en bevorderen van verkeersstromen, (dynamisch) verkeersmanagement (op de weg en het water) en verkeersinfrastructuur, verkeersveiligheid, luchthaveninfrastructuur, openbaar vervoer, parkeersystemen, rail (spoor, tram en metro), tunnels, bruggen en sluizen, transport- en distributienetten, (openbare) verlichting, (afval)waterzuivering en -management, drinkwater; Marine: passagiersschepen, luxejachten, marineschepen (fregatten, korvetten, patrouille- en inspectievaartuigen, onderzeeboten), binnenvaartschepen, alsmede speciale schepen als olie- & gasschepen (onder meer tankers en pijpenleggers), transportschepen, bagger-, hef- en werkschepen. 6

9 ORGANISATIE, MARKTEN EN COMPETENTIES Een volledige lijst van werk maatschappijen van Imtech N.V. is verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. Markten Buildings Industry Infra/Traffic Marine Elektrotechniek ICT Werktuigbouw Markten Competenties Competenties Buildings Industry Infra/Traffic Marine Elektrotechniek ICT Werktuigbouw BENELUX Imtech Nederland B.V. Imtech Building Services B.V. Imtech Sprinkler Technology Imtech Industrial Services B.V. Imtech Automation Solutions B.V. Imtech Industry International B.V. Ventilex B.V. Imtech Special Market Solutions Imtech Energy Services Imtech Contracting Imtech Care & Cure Imtech Security Imtech Food & Feed Imtech Access & Security Technology B.V. Imtech Infra B.V. Imtech Infra Nederland Imtech Infratechniek Asset Rail B.V. (40%) Imtech Infra N.V. (België) Imtech Infra Data B.V. Imtech Belgium N.V. Imtech Projects N.V. Imtech Maintenance N.V. Van Looy Group N.V. Imtech Luxemburg Paul Wagner et Fils S.A. (90%) DUITSLAND & OOST-EUROPA Imtech Deutschland Imtech Deutschland GmbH & Co. KG Imtech Contracting GmbH Kraftwerks- und Energietechnik Umweltsimulation und Prüfstandtechnik Forschung und Entwicklung Reinraum- und Medientechnik Con Tech GmbH Real Estate Management (50,5%) Imtech Polska Sp. z.o.o. (Polen) Imtech KTS-CZ s.r.o. (Tsjechië) Imtech Russland OAO (Rusland) UK, IERLAND & SPANJE Imtech Technical Services Ltd. (UK) Imtech Meica Services Ltd. Imtech Goodmarriott & Hursthouse Ltd. Aqua Group Ltd. Suir Engineering Ltd. (Ierland) Imtech Process Ltd. Imtech Spain S.L. Imtech Spain Buildings Imtech Sertec Imtech Spain Industry Imtech Huguet NORDIC NVS Installation AB (Zweden) Nordiske Varme Sanitaer AS (Noorwegen) LVI-Helin Oy (Finland) Sävar Energitjänst AB (Zweden) ICT, TRAFFIC & MARINE Imtech ICT* Imtech ICT Business Solutions B.V. Imtech ICT Information Technology B.V. Imtech ICT Management & Consultancy Imtech ICT Brocom B.V. Imtech ICT Communications Solutions B.V. Imtech ICT Business Intelligence Fritz & Macziol Software und Computervertrieb GmbH Infoma Software Consulting GmbH Fritz & Macziol GmbH (Oostenrijk) Fritz & Macziol (Schweiz) A.G. REAL Solutions Group Ltd (UK) Fit IT N.V. (België) Thinking Solutions N.V. (België) EBIT N.V. (België) ILS Consult GmbH (Oostenrijk) STAS GmbH Imtech Telecom Global Ltd. (UK) Imtech Traffic Peek Traffic Ltd. (UK) Peek Traffic B.V. Peek Traffic Sp. z.o.o. (Polen) Peek Promet d.o.o. (Kroatië) WPS Parking Systems B.V. Imtech Marine Group Imtech Marine & Offshore B.V. Imtech Schiffbau-/Dockbautechnik Imtech Marine & Offshore Ltd. (UK) Imtech Marine Germany GmbH Marine Electronics (Shanghai) Co. Ltd Van Berge Henegouwen Installaties B.V. Dirkzwager B.V. (54%) Tess Electrical Marine Inc. (51%) (USA) IHC Systems B.V. (50%) Radio Holland Group B.V. Radio Holland Netherlands B.V. Radio Holland Belgium N.V. Radio Holland USA Inc. Radio Holland Singapore Ltd. Radio Holland Hong Kong Ltd. Pertec Ltd. (Zuid-Afrika) Sailtron B.V. Venteville B.V. Radio Holland B.V. Imtech Technology Saval B.V. Knowsley S.K. Ltd. (UK) * Ook actief In zakelijke dienstverlening. 7

10 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR 2008: UITSTEKEND JAAR VOOR IMTECH 2008 was een uitstekend jaar voor Imtech. De orderportefeuille groeide met 18% (699 miljoen euro) substantieel tot miljoen euro, waarbij de kwaliteit (winstpotentie) verder toenam. Dit vormt een goed uitgangspunt voor De EBITA nam met 26% toe tot 197,2 miljoen euro, waarvan 14% autonoom. De opbrengsten groeiden met 15% tot miljoen euro, waarvan 8% autonoom. De totale operationele EBITA-marge nam toe, van 4,5% in 2006 via 5,1% in 2007 tot 5,5% in De winst per aandeel vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering steeg met 0,35 euro naar 1,64 euro (+ 27%). Het voorgestelde dividend naar keuze bedraagt 0,59 euro (2007: 0,47 euro) per gewoon aandeel, een toename van 26%. GOEDE PROGRESSIE IN ALLE CLUSTERS Er werd, met dank aan alle medewerkers, een prima prestatie geleverd. Alle clusters binnen Imtech realiseerden groei. Dit biedt vertrouwen voor de toekomst. De sterke marktpositie, de uitgebreide dienstenportfolio en de brede dekking over een groot aantal marktsegmenten vormden de basis voor stevige autonome groei in de Benelux. De EBITA nam hier met 17% toe en de orderportefeuille groeide met 9% tot miljoen euro. In Duitsland & Oost-Europa excelleerde Imtech met een aanzienlijke autonome EBITA-groei van 36%. Ook kende de EBITAmarge een forse toename tot 5,7% en nam de orderportefeuille toe tot boven de 1,5 miljard euro. Imtech wist in Duitsland prima te profiteren van de sterk gestegen energie-investeringen en opereert met innovatieve technologie steeds vaker in primaire processen bij klanten. Dit leidt tot groei in markten als luchthavens, stadions en de zorg, maar ook in primaire processen bij banken (de noodzakelijke upgrading van datacenters als kern voor financiële transacties) en in de auto-industrie (inrichting van hightech research- en simulatiecentra voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke auto s). De posities in Polen, Roemenië en Rusland werden autonoom versterkt. De orderportefeuille in de cluster UK, Ierland & Spanje nam met 16% toe tot een niveau van 524 miljoen euro en de EBITA groeide belangrijk met 14%. Ondanks tekenen van terugval in de vastgoedmarkten in de UK en Ierland, groeide Imtech over een breed front bijvoorbeeld in water(zuivering), energie, milieu, onderwijs en (bio)farmacie. Ook de komst van de Olympische Spelen 2012 naar Londen is positief. In Spanje excelleerden de industriële activiteiten met grote meerjarige orders en maintenancecontracten in vooral de (petro)chemie. Het brede portfolio én de groeiende onderhoudsactiviteiten bleken hier 8 René van der Bruggen Boudewijn Gerner bestand tegen terugvallende vastgoedinvesteringen. De cluster ICT, Traffic & Marine realiseerde significante groei zowel autonoom als door een groot aantal acquisities in 2007 en In de markt van ICT werd in nagenoeg alle Europese landen vooruitgang geboekt. Op de markt van Traffic speelde Imtech met succes in op de toe nemende Europese verkeersdrukte en de vraag naar hightech mobiliteitsoplossingen. De maritieme markt was booming en als internationale speler van formaat wist Imtech zich in een aantal maritieme segmenten prima te ontwikkelen. Per saldo groeide de EBITA in deze cluster met 16% en de orderportefeuille nam met 29% toe tot 951 miljoen euro. SUCCESVOLLE ACQUISITIES Met de overname van NVS werd eind 2008 invulling gegeven aan de doelstelling een sterke positie in Scandinavië te realiseren. Hiermee werd een nieuwe thuismarkt gecreëerd. NVS is met opbrengsten op jaarbasis van circa 350 miljoen euro één van de grootste spelers op de markt van technische dienstverlening in Zweden, Noorwegen en Finland. De overname legt een stevig fundament voor verdere groei; autonoom en door aanvullende acquisities. NVS deed het in 2008 uitstekend, de EBITA-marge bedroeg 7,9%. Tevens werden zes Europese ICT-ondernemingen overgenomen. Met haar ICT-activiteiten behoort Imtech inmiddels tot de sterkere spelers in de ICT-markt in de Benelux, de DACH-landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en de UK. Daarnaast werden diverse maritieme ondernemingen en een Spaanse elektrotechnische specialist overgenomen. De totale opbrengsten van deze acquisities bedragen ongeveer 550 miljoen euro op jaarbasis met circa medewerkers. De overgenomen ondernemingen leverden in 2008 een bijdrage aan de winst per aandeel. De winstpotentie op jaarbasis komt uit op een EBITAniveau van 43,5 miljoen euro. Het actieve acquisitiebeleid zal ook in 2009 gecontinueerd worden. PROGRESSIE IN ENERGY & ENVIRONMENT In de snelgroeiende markt van energy & environment neemt Imtech een prominente positie in en werd er sterke

11 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR groei gerealiseerd, bijvoorbeeld met groene revitalisatie van gebouwen, duurzame exploitatie van energiebronnen, opwekking van duurzame energie, het terugdringen van (milieu)vervuiling en de realisatie van schoon drink- en afvalwater. Het aandeel van deze activiteiten bedroeg in 2008 circa 960 miljoen euro (2007: 750 miljoen euro) ofwel 25% van de totale opbrengsten. Daarnaast werd goede voortgang geboekt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, bijvoorbeeld met een groen wagen- en kantorenpark, benchmarking van (toe)leveranciers aan de hand van groene indicatoren, ISO certificering, ontwikkeling van een concept voor groene binnenstedelijke gebieden (Green Office 2015 ) en kennisoverdracht naar Zuid-Afrika in het kader van corporate citizenship. Imtech ontwikkelt zich met succes tot een maatschappelijk relevante onderneming en gaat hiermee verder dan wat wettelijk verplicht is. STERK GERELATEERD AAN OVERHEIDSBESTEDINGEN Imtech is prima gepositioneerd in door de overheid gefinancierde markten als mobiliteit, infrastructuur, rail, milieu, water, zorg en onderwijs. Circa 30% van de opbrengsten komt tot stand via door de overheid geïnitieerde of ondersteunde projecten. In economisch mindere tijden bestaat de verwachting dat de overheid een anticyclisch investeringsbeleid gaat voeren. Technologie vormt hierbij één van de belangrijkste drijfveren. low end van de activiteiten kan de concurrentie verhevigen. Bovendien blijft het potentieel gebrek aan vakbekwame medewerkers ook op termijn manifest. Imtech acht zich veerkrachtig genoeg om deze bedreigingen te keren en is overtuigd van haar eigen kunnen. Per saldo als resultante van kansen en bedreigingen is Imtech goed in balans. De focus blijft gericht op groei. Tegelijkertijd houdt Imtech de vinger aan de pols met actieve monitoring van de cashpositie, het werkkapitaal, de indirecte kosten en de ontwikkeling van de orderportefeuille. Ook wordt de (financiële) positie van klanten, onderaannemers en toeleveranciers goed in de gaten gehouden en worden er inkoopcontracten heronderhandeld. Gesterkt door de succesvolle strategie en trackrecord van sterke groei van de afgelopen jaren gelooft Imtech in eigen kracht. HANDHAVING STRATEGISCH PLAN 2012 Imtech s Europese positie is in 2008 substantieel versterkt; autonoom en door middel van acquisities. Imtech ligt op koers om haar strategisch plan 2012 te realiseren. Dit is niet alleen te danken aan de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille, maar ook aan de sterke Europese en deels mondiale marktposities, een breed dienstenportfolio en een divers klantenbestand met meer dan klanten. Imtech handhaaft onverkort haar doelstelling om in 2012 te komen tot een opbrengstenniveau van 5 miljard euro onder handhaving van een operationele EBITA-marge doelstelling van 6%. KREDIETCRISIS: IMTECH IS GOED IN BALANS In de tweede helft van 2008 is het mondiale economisch speelveld ingrijpend gewijzigd. Eind 2008 verspreiden de gevolgen van de internationale kredietcrisis zich over een breed front, waarvan ook Imtech wellicht op termijn de gevolgen zou kunnen ondervinden. Toch ziet Imtech de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ook al omdat 2009 is ingegaan met een omvangrijke orderportefeuille van ruim 4,5 miljard euro van goede kwaliteit. Daarnaast is Imtech prima gepositioneerd in de groeimarkt van energy & environment en in door de overheid gefinancierde markten. Circa 55% van de activiteiten van Imtech is recurring. Imtech beschikt over duizenden onderhoudscontracten in vele marktsegmenten, die een goede basis vormen voor meerjarige continuïteit. Er is sprake van een flexibele projectorganisatie die goed kan inspelen op zowel economische mee- als tegenwind. Daar staat tegenover dat ook Imtech op termijn de negatieve effecten van mogelijk verslechterde financiële posities bij klanten kan merken, bijvoorbeeld door verschuiving of uitstel van projecten. In de VERDERE GROEI IN 2009 Naar de huidige inzichten verwacht de Raad van Bestuur voor 2009 een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. Gouda, 16 februari 2009 René van der Bruggen, Voorzitter Boudewijn Gerner 9

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Op koers Jaarverslag 2010

Op koers Jaarverslag 2010 Op koers Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Wat we doen Hoe we besturen Profiel 5 Bestuur 11 Activiteiten 6 Corporate governance 15 Positie in de keten Vestigingslanden 7 8 Bericht van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht

Jaarverslag 2005. Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Jaarverslag 2005 Een keten van kracht Inhoudsopgave Een keten van kracht 5 Profiel van Essent N.V. 6 Kerncijfers 2001-2005 8 1 Voorwoord voorzitter Raad van Bestuur

Nadere informatie

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5%

Hoofdpunten uit het verslag. Overname 50% Unilease. Succesvolle aandelenemissie. Versterkte balansstructuur. Autonome groei leaseportefeuille 4,5% J a a r v e r s l a g 2 0 0 4 Hoofdpunten uit het verslag Overname 50% Unilease Succesvolle aandelenemissie Versterkte balansstructuur Autonome groei leaseportefeuille 4,5% Omzetstijging 10% tot v 1.020

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 09 Jaarverslag Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Delta Lloyd Groep in het kort... 1 1.1 Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur... 3 1.1.1 Raad van Commissarissen... 3 1.1.2 Raad

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G

D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G D U U R Z A A M H E I D S V E R S L A G DUURZAAM H EI DSVERSLAG 2003 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO 3 KPN en Duurzaamheid 4 Het bedrijf Profiel 6 Corporate governance

Nadere informatie

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V.

NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. NOTULEN van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van IMTECH N.V. gehouden op dinsdag 20 april 2004 om 10.30 uur in De Doelen te Rotterdam AGENDA (verkorte weergave) 1. Opening 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V.

Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. Jaarverslag 2012 Amsterdam Commodities N.V. 2 Inhoud 4 Hoofdpunten 2012 5 Kerncijfers 7 Aandeelhouders- en aandelengegevens 9 Raad van Commissarissen en Raad

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag

Roto Smeets Group in 2009. Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag Roto Smeets Group in 2009 Jaarverslag 300 EBITDA als % van de toegevoegde waarde in miljoenen euro s 3500 Full-time Equivalents (FTE s) 80 Kasstroom operationele activiteiten

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6

J a a r v e r s l a g 2 0 0 6 Jaarverslag 2006 Jaarverslag 2006 Inhoud Personalia 4 Aandeelhoudersinformatie 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 14 Verslag van de Raad van Bestuur 20 Jaarrekening 2006 Geconsolideerde winst en

Nadere informatie

Jaar. Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013

Jaar. Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 013 Jaar Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 013 Gevestigd te Amsterdam HEINEKEN HOLDING N.V. JAAROVERZICHT 2013 PROFIEL Heineken Holding N.V., houdster van 50,005 procent van

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004

Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 1 Koninklijke Ten Cate Jaarverslag 2004 Missie Koninklijke Ten Cate is een technologisch gedreven, internationaal opererende, innovatieve onderneming die streeft naar

Nadere informatie

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007

Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Voorzitter: H. Bodt Algemeen Notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 28 maart 2007 Onderstaande notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie