J A A R V E R S L A G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "J A A R V E R S L A G"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2008

2 KERNPUNTEN Kwalitatief goede orderportefeuille neemt met 18% toe tot miljoen euro, prima basis voor uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 197,2 miljoen euro, + 26% (autonoom + 14%) Opbrengsten: miljoen euro, + 15% (autonoom + 8%) Toename operationele EBITA-marge naar 5,5% (2007: 5,1%) Nettowinst: 113,3 miljoen euro, + 23% Winst per aandeel vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa: 1,64 euro, + 27% Dividend per gewoon aandeel: 0,59 euro, + 26% (2007: 0,47 euro) Hoge EBITA-groei in alle clusters: 17% in de Benelux, 36% in Duitsland & Oost-Europa, 14% in de UK, Ierland & Spanje en 16% in ICT, Traffic & Marine Door acquisities sterke positie verworven in Scandinavië en positie op Europese ICT-markt versterkt, posities in Centraal- en Oost-Europa (Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland) verbeterd, goede progressie in groeimarkt energy & environment Doelstelling strategisch plan 2012 onverkort gehandhaafd: opbrengsten 5 miljard euro in 2012, onder handhaving van een operationele EBITA-margedoelstelling van 6% Vooruitzichten 2009: verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities PROFIEL Imtech is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT, werktuigbouw met circa medewerkers, ruim 3,8 miljard euro aan opbrengsten en meer dan 415 vestigingen, waaronder 345 vestigingen in Europa en 70 maritieme (service)vestigingen langs belangrijke scheepvaartroutes. Imtech is in staat om de technologieën elektrotechniek, ICT, werktuigbouw over de volle breedte en diepte van het technologisch spectrum te bundelen tot integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die aan klanten en de maatschappij toe gevoegde waarde bieden. Imtech bestrijkt hierbij de combinatie van consultancy, design, engineering, implementatie, maintenance services en maintenance management, gedurende de complete levenscyclus van de technologie en bedrijfsprocessen bij klanten. In Europa is Imtech actief in: de Benelux (Nederland, België, Luxemburg), Duitsland, diverse landen in Centraal- en Oost-Europa (onder andere Oostenrijk, Zwitserland, Polen, Roemenië, Kroatië, Rusland, Hongarije, Bulgarije en Tsjechië), Nordic (Noorwegen, Zweden, Finland), de UK, Ierland en Spanje. Daarnaast beschikt Imtech over diverse pan-europese en internationale activiteiten, waaronder een sterke Europese positie op de ICT-markt, de markt van Traffic (inclusief parkeren) en op de mondiale maritieme markt. MISSIE EN TOEGEVOEGDE WAARDE Imtech staat voor de integratie van technologieën (elektrotechniek, ICT, werktuigbouw) en de samenwerking van gedreven mensen met visie. Imtech bundelt innovatief vermogen, professionals met drive en ambitieuze opdrachtgevers. Mensen die geboeid zijn door de meerwaarde van technologie. Mensen die ervan overtuigd zijn dat technologie business processen kan veranderen en toegevoegde waarde kan bieden. Imtech bedient meer dan klanten en wenst deze klanten toegevoegde waarde te bieden in de vorm van integrale en multidisciplinaire totaaloplossingen die leiden tot change in business : betere bedrijfsprocessen en meer rendement voor opdrachtgevers én voor de klanten die zij op hun beurt bedienen. Imtech wenst deze waardecreatie te creëren door diepgaand inzicht in en kennis van (primaire en secundaire) processen van klanten, intensieve samenwerking met en voor klanten, toeleveranciers en partners en door goede domeinkennis van de markten waarin deze klanten actief zijn. Imtech wenst daarnaast een bijdrage te leveren aan een duurzame leefbare samenleving. Het gaat primair om hightech oplossingen op het gebied van energy & environment (energie, milieu, fijnstof en water), die 25% van de totale opbrengsten bedragen. Daarnaast wenst Imtech ook als maatschappelijk bewuste technologiepartner te acteren bij actuele maatschappelijke vraagstukken, onder meer in de zorg, het onderwijs, op het gebied van veiligheid, in researchlaboratoria en onderzoekscentra, in de farmacie, bij de ontwikkeling van schone en veilige auto s en in de markt van voedselproductie. Bovendien is Imtech proactief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Imtech hanteert de volgende strategische langetermijn doelstellingen: de beste technische dienstverlener te willen zijn, zowel in Europa als op de mondiale maritieme markt; het bereiken van minimaal een top 3-positie in elk Imtech-land en op elke voor Imtech relevante markt; opbrengsten van 5 miljard euro te bereiken in 2012; een operationele EBITA-marge van 6%.

3 INHOUD 2 Kerncijfers 4 Informatie over het aandeel Imtech 6 Imtech-competentiepiramide 7 Organisatie, markten en competenties 8 Voorwoord Raad van Bestuur 10 Bericht van de Raad van Commissarissen 15 Corporate Governance 19 Verslag Raad van Bestuur uitstekend jaar: goede orderportefeuille, Europese posities versterkt, progressie in energy & environment 22 Visie en toegevoegde waarde 22 Organisatie 24 Procurement 25 SWOT-analyse 26 Strategie 29 Doelstellingen 29 Vooruitzichten 30 Benelux 37 Duitsland & Oost-Europa 42 UK, Ierland & Spanje 46 Nordic 48 ICT, Traffic & Marine 58 Financiën en middelen 60 Risicobeheersing 64 Human Resources 67 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 74 Bestuurdersverklaringen 75 Jaarrekening 76 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 77 Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 78 Geconsolideerde balans 80 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 81 Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 125 Vennootschappelijke balans van Imtech N.V. 125 Vennootschappelijke winst- en verliesrekening van Imtech N.V. 126 Toelichting op de vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening van Imtech N.V. 131 Overige gegevens 131 Accountantsverklaring 132 Statutaire bepaling inzake winstbestemming 132 Voorstel tot winstbestemming 132 Bijzonder statutair recht inzake zeggenschap Personalia Van dit jaarverslag is een Engelse versie beschikbaar. De Nederlandse versie is bindend in geval van eventuele tegenstrijdigheden. An English translation of this annual report is available. In matters of any misinterpretation the Dutch annual report will prevail. Technology that improves society CH N V JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 Technologie is doorgedrongen tot in de kleinste haarvaten van onze maatschappij. Er zijn nog maar weinig activiteiten te bedenken waar helemaal geen technologie bij komt kijken. Onze kinderen groeien als vanzelfsprekend op met computerspelletjes, e-learning en mobieltjes. En ook wijzelf verwonderen ons nauwelijks meer over wat er technisch allemaal mogelijk is. Waardoor we ons bijna nooit ten volle realiseren hoe wezenlijk technologie is voor onze samenleving. Niet alleen om onze huidige levenswijze duurzaam in stand te houden, maar ook om oplossingen te vinden voor de vraagstukken van morgen. Technologie helpt ons te bouwen aan een duurzame, veilige en betere wereld. Vandaar dat improving society het thema is van dit jaarverslag met speciale aandacht voor: maatschappelijk verantwoord ondernemen, de oplossingen die technologie biedt voor talloze maatschappelijke problemen, de betekenis van technologie in de markt van energy & environment en hoe technische kennis naar ontwikkelingslanden kan worden overdragen om lokale communities een boost te geven. Imtech vervult bij al deze aspecten een koppositie: Technology that improves society!

4 KERNCIJFERS In miljoenen euro s, tenzij anders aangegeven Resultaten Opbrengsten EBITA 197,2 156,5 113,3 86,3 72,0 4 EBIT 183,8 147,3 108,8 83,2 70,7 4 Nettowinst 113,3 91,9 67,7 50,8 44,0 4 Operationele EBITA-marge 1 5,5% 5,1% 4,5% 4,1% 4,1% 4 EBITA-marge 5,1% 4,7% 4,0% 3,6% 3,6% 4 Kasstroom Orderportefeuille Balans Balanstotaal Eigen vermogen Netto rentedragende schuld Werkkapitaal (exclusief geldmiddelen) Rentedekking 6,3 7,0 9,9 7,3 8,9 Gemiddelde netto rentedragende schuld/ebitda 1,6 0,8 0,4 Gemiddeld aantal uitstaande aandelen (in mln) 77,4 78,6 78,8 78,5 77,8 Gegevens per aandeel van 0,80 euro nominaal Nettowinst per aandeel vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering van immateriële activa 2 1,64 1,29 0,92 0,69 0,58 Dividend per aandeel 0,59 0,47 0,36 0,36 0,36 Pay-out 40% 40% 41% 55% 63% Kasstroom 2 2,01 1,59 1,17 0,93 0,71 Eigen vermogen 3 5,11 4,68 4,08 3,68 3,39 Slotkoers 12,00 16,94 16,05 9,17 8,65 Marktkapitalisatie 3 (in miljoenen euro s) Personeel Aantal medewerkers per 31 december Vóór holdingkosten. 2 Op basis van gemiddeld aantal uitstaande aandelen. 3 Op basis van aantal uitstaande aandelen per 31 december. 4 Vóór bijzondere last ad 8 miljoen euro inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. DOELSTELLINGEN STRATEGISCH PLAN 2012 Opbrengsten 5 miljard euro in 2012, onder handhaving van een operationele EBITA-marge van 6%. VOORUITZICHTEN 2009 Verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. 2

5 KERNCIJFERS ,0 1 86, , , , EBITA in miljoen euro Opbrengsten in miljoen euro Aantal medewerkers (FTE) Orderportefeuille in miljoen euro Private buildings 23% Public buildings 7% 4% Care & Cure Maintenance, Services & Management 20% Overige 5% 8% Design, Engineering & Consultancy Specials 8% 15% Infra & Traffic 30% Industry 13% Marine Implementatie 67% Opbrengsten per marktsegment in % Opbrengsten per activiteit in % Elektrotechniek 42% Werktuigbouw 37% UK, Ierland & Spanje 13% 27% Duitsland & Oost-Europa ICT, Traffic & Marine 28% Overige 7% 14% ICT 2% Nordic 30% Benelux Opbrengsten per technologie in % Opbrengsten per cluster in % 1 Vóór bijzondere last inzake overtreding Nederlandse Mededingingswet. 3

6 INFORMATIE OVER HET AANDEEL IMTECH BEURSNOTERING Imtech is genoteerd aan de effectenbeurs van NYSE Euronext in Amsterdam. Het aandeel is op 4 maart 2008 teruggekeerd in de Amsterdam Midkap Index (AMX) en per 23 juni 2008 maakt het aandeel tevens deel uit van de Dow Jones Stoxx 600. Sinds juni 2008 is het mogelijk om via de effectenbeurs te handelen in opties op het aandeel Imtech. Per 31 december 2008 bedroeg de beurswaarde van het aandeel Imtech 929,5 miljoen euro, een daling van 30% ten opzichte van eind GROOTAANDEELHOUDERS Op basis van de Wet Melding Zeggenschap zijn de volgende grootaandeelhouders in het aandeel Imtech bekend (stand: 31 december 2008): Parcom Quoted Equity Management B.V. 5,70% Fortis Verzekeringen Nederland N.V. 5,14% Delta Deelnemingen Fonds N.V. 5,11% Aviva plc 5,10% WAM Acquisitions GP, Inc. 5,06% BEURSHANDEL In 2008 is het handelsvolume in het aandeel Imtech met 76% gestegen tot een totaal van 118,2 miljoen aandelen. Dit betekent dat het gemiddeld aantal uitstaande aandelen 1,5 keer werd verhandeld. In 2007 bedroeg deze omloopsnelheid 0,85. Gedurende 2008 lag het gemiddelde handelsvolume op dagbasis elke maand hoger dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar van de betreffende maand. BEURSKOERS De beurskoers van het aandeel Imtech daalde in 2008 met 29,2% tot 12,00 euro per aandeel. De AEX is in dezelfde periode met 52,3% gedaald, de AMX daalde met 52,5% en de Dow Jones Stoxx 600 daalde met 45,0%. Gedurende de afgelopen drie jaar is het aandeel Imtech met 30,9% gestegen. Ter vergelijking, de Amsterdamse beursindices AEX en AMX zijn in diezelfde periode met respectievelijk 43,7% en 40,1% gedaald, en de Europese beursindex Dow Jones Stoxx 600 is met 35,3% gedaald (zie tabel op pagina 5). IMTECH-AANDEEL IN 2008 Naast deze grootaandeelhouders zijn er substantiële pakketten aandelen (belang kleiner dan 5%) in handen van (buitenlandse) institutionele beleggers, met name in de UK en de USA. DIVIDEND Het dividendbeleid is 40% van het nettoresultaat exclusief bijzondere posten uit te keren. Over het boekjaar 2008 wordt voorgesteld om een dividend van 0,59 euro per aandeel uit te keren (2007: 0,47 euro). Deze winstuitkering komt overeen met het dividendbeleid en bedraagt 40%. Het dividendrendement op basis van de slotkoers 2008 bedraagt 4,9% (2007: 2,8%). Het voornemen is om met ingang van dit jaar aan de aandeelhouders een keuzedividend (in contanten of aandelen) ter beschikking te stellen. INVESTOR RELATIONS Imtech hecht veel waarde aan een goede communicatie met beleggers en analisten zodat zij een goede en realistische inschatting kunnen maken van het waardepotentieel van het aandeel Imtech. Regelmatige bijeenkomsten met bestaande en potentiële aandeelhouders alsmede met analisten die het aandeel volgen, vormen daarbij een belangrijke component. in euro Hoogste koers 19,48 23,49 16,12 Laagste koers 9,66 14,81 9,22 Slotkoers ultimo boekjaar 12,00 16,94 16,05 Koers-winstverhouding ultimo boekjaar 7,3 13,1 17,4 Dividendrendement op slotkoers 4,9% 2,8% 2,2% Beursomzet (gemiddeld aantal per dag) Aantal geplaatste aandelen Aantal uitstaande aandelen ultimo boekjaar Gemiddeld aantal uitstaande aandelen Marktkapitalisatie ultimo boekjaar

7 INFORMATIE OVER HET AANDEEL IMTECH Koersverloop aandeel Imtech ten opzichte van de AEX-, Midkap-index en Dow Jones Stoxx 600 (januari 2006 t/m december 2008 op basis van dagkoersen, startpunt: koers aandeel Imtech per 2 januari 2006) Koers AEX Koers AMX Koers Imtech Koers Stoxx 600 In 2008 heeft Imtech gedurende roadshows en conferenties met 394 verschillende beleggers gesproken (2007: 262 beleggers). Verder werd een analistendag georganiseerd in München over de positie van Imtech in Duitsland. Specifieke informatie voor beleggers is beschikbaar via waar gedetailleerde financiële informatie te vinden is over de strategie, de doelstellingen en vooruitzichten, de analisten die Imtech volgen, alsmede de presentaties aan analisten en financiële pers, inclusief de bijbehorende webcasts. Hier is eveneens een actuele financiële agenda beschikbaar. FINANCIËLE AGENDA 7 april 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 9 april 2009 Notering ex-dividend 9 t/m 23 april Keuzetermijn dividend 15 april (na beurs) Record date (volgens beursregels) 23 april (na beurs) Bekendmaking ruilverhouding 28 april 2009 Betaalbaarstelling dividend 20 mei 2009 Trading update 1e kwartaal 11 augustus 2009 Halfjaarcijfers oktober 2009 Trading update 3e kwartaal 16 februari 2010 Jaarcijfers april 2010 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aantal verhandelde aandelen in 2008 (x 1.000) Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Gemiddeld per dag Gemiddeld per dag laatste vijf jaar 5

8 IMTECH-COMPETENTIEPIRAMIDE De strategische kerncompetenties van Imtech kunnen het best worden geïllustreerd aan de hand van de Imtech-competentiepiramide, die hierboven is afgebeeld. Imtech bestrijkt: drie technologieën: elektrotechniek, ICT (informatie- en communicatietechnologie) en werktuigbouw, over het complete spectrum van deze technologieën, zowel in de breedte als in de diepte; zes activiteiten: design, consultancy, engineering, implementatie, maintenance services en maintenance management; vier markten: Buildings, Industry, Infra & Traffic en Marine, waarbij in elke markt een substantieel deel van de opbrengsten gerelateerd is aan energy & environment. Deze combinatie is in samenhang met de bereikte schaalgrootte onderscheidend en geeft Imtech een uniek profiel in Europa en op de internationale maritieme markt. Bij elektrotechniek gaat het om het complete gamma aan elektrotechnische oplossingen in elke schaalgrootte, bijvoorbeeld: laag-, midden- en hoogspanning, energiedistributie, meet- en regeltechniek, instrumentatie, infratechniek, elektrische voortstuwing, integrale veiligheid, gebouwbeheersing, toegangstechnologie, systeemtechnologie, (dynamisch) verkeersmanagement en -systemen, vermogenselektronica. Bij ICT gaat het om het complete ICT-traject, onder andere: software en hardware (door onder meer samenwerking met IBM en Microsoft), business intelligence, besturingstechnologie, platformautomatisering, data- en telecommunicatie, data modelling, ICTinfrastructuren, intelligente transportsystemen, storage, (telecom) netwerken, virtualisatie, infra-automatisering, route-informatiesystemen, internet- en intranetapplicaties, logistieke automatisering, managed services, technische automatisering, robotisering, satellietcommunicatie, simulatie. Bij werktuigbouw gaat het om het complete scala aan lucht-, klimaat- en energie-oplossingen, onder meer HVAC (Heating, Ventilation en Air Conditioning), koude- en warmteopslag, cleanroomtechnologie, energiemanagement, energy contracting, energietechniek, ontvochtigingstechnologie, verbrandingstechnologie, warmtetechnologie, sprinklertechnologie, piping, procestechnologie, brandblustechnologie en werktuigbouwkundige (proces)installaties. De activiteiten omvatten de volledige procesgang en levenscyclusbenadering: van design, consultancy, engineering (ontwerp), implementatie (installatie) tot en met maintenance services en maintenance management (het complete spectrum op het gebied van technologisch en organisatorisch onderhoud en beheer), inclusief kosten- en procesbewaking en QHSE (quality, health, safety & environment: kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu). Imtech biedt totaaloplossingen met toegevoegde waarde voor haar klanten. Partnership met klanten krijgt een extra dimensie door bundeling van technische competenties en intensieve samenwerking, outsourcing en het integraal uitvoeren van diensten en concepten. Consultancy, engineering, projectfinanciering, projectmanagement, asset management, risk management, (energy) contracting en Publiek Private Samenwerking (PPS) maken hiervan integraal deel uit. Imtech is actief op vier markten: Buildings: alle gebouwen, bijvoorbeeld: computer-, data- en distributiecentra, kantoren, laboratoria, luchthavens, musea, parkeergarages, penitentiaire inrichtingen, leisure-centra, stadions, stations, universiteiten en (hoge)scholen, winkelcentra, ziekenhuizen en zorginstellingen; Industry: een concentratie op de auto-industrie, chemie en petrochemie, energie- en milieumarkt, farmacie, machinebouw, olie & gas, veevoederindustrie, vliegtuigindustrie, voedings- en genotmiddelenindustrie; Infra & Traffic: het meten, analyseren en bevorderen van verkeersstromen, (dynamisch) verkeersmanagement (op de weg en het water) en verkeersinfrastructuur, verkeersveiligheid, luchthaveninfrastructuur, openbaar vervoer, parkeersystemen, rail (spoor, tram en metro), tunnels, bruggen en sluizen, transport- en distributienetten, (openbare) verlichting, (afval)waterzuivering en -management, drinkwater; Marine: passagiersschepen, luxejachten, marineschepen (fregatten, korvetten, patrouille- en inspectievaartuigen, onderzeeboten), binnenvaartschepen, alsmede speciale schepen als olie- & gasschepen (onder meer tankers en pijpenleggers), transportschepen, bagger-, hef- en werkschepen. 6

9 ORGANISATIE, MARKTEN EN COMPETENTIES Een volledige lijst van werk maatschappijen van Imtech N.V. is verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel Rotterdam. Markten Buildings Industry Infra/Traffic Marine Elektrotechniek ICT Werktuigbouw Markten Competenties Competenties Buildings Industry Infra/Traffic Marine Elektrotechniek ICT Werktuigbouw BENELUX Imtech Nederland B.V. Imtech Building Services B.V. Imtech Sprinkler Technology Imtech Industrial Services B.V. Imtech Automation Solutions B.V. Imtech Industry International B.V. Ventilex B.V. Imtech Special Market Solutions Imtech Energy Services Imtech Contracting Imtech Care & Cure Imtech Security Imtech Food & Feed Imtech Access & Security Technology B.V. Imtech Infra B.V. Imtech Infra Nederland Imtech Infratechniek Asset Rail B.V. (40%) Imtech Infra N.V. (België) Imtech Infra Data B.V. Imtech Belgium N.V. Imtech Projects N.V. Imtech Maintenance N.V. Van Looy Group N.V. Imtech Luxemburg Paul Wagner et Fils S.A. (90%) DUITSLAND & OOST-EUROPA Imtech Deutschland Imtech Deutschland GmbH & Co. KG Imtech Contracting GmbH Kraftwerks- und Energietechnik Umweltsimulation und Prüfstandtechnik Forschung und Entwicklung Reinraum- und Medientechnik Con Tech GmbH Real Estate Management (50,5%) Imtech Polska Sp. z.o.o. (Polen) Imtech KTS-CZ s.r.o. (Tsjechië) Imtech Russland OAO (Rusland) UK, IERLAND & SPANJE Imtech Technical Services Ltd. (UK) Imtech Meica Services Ltd. Imtech Goodmarriott & Hursthouse Ltd. Aqua Group Ltd. Suir Engineering Ltd. (Ierland) Imtech Process Ltd. Imtech Spain S.L. Imtech Spain Buildings Imtech Sertec Imtech Spain Industry Imtech Huguet NORDIC NVS Installation AB (Zweden) Nordiske Varme Sanitaer AS (Noorwegen) LVI-Helin Oy (Finland) Sävar Energitjänst AB (Zweden) ICT, TRAFFIC & MARINE Imtech ICT* Imtech ICT Business Solutions B.V. Imtech ICT Information Technology B.V. Imtech ICT Management & Consultancy Imtech ICT Brocom B.V. Imtech ICT Communications Solutions B.V. Imtech ICT Business Intelligence Fritz & Macziol Software und Computervertrieb GmbH Infoma Software Consulting GmbH Fritz & Macziol GmbH (Oostenrijk) Fritz & Macziol (Schweiz) A.G. REAL Solutions Group Ltd (UK) Fit IT N.V. (België) Thinking Solutions N.V. (België) EBIT N.V. (België) ILS Consult GmbH (Oostenrijk) STAS GmbH Imtech Telecom Global Ltd. (UK) Imtech Traffic Peek Traffic Ltd. (UK) Peek Traffic B.V. Peek Traffic Sp. z.o.o. (Polen) Peek Promet d.o.o. (Kroatië) WPS Parking Systems B.V. Imtech Marine Group Imtech Marine & Offshore B.V. Imtech Schiffbau-/Dockbautechnik Imtech Marine & Offshore Ltd. (UK) Imtech Marine Germany GmbH Marine Electronics (Shanghai) Co. Ltd Van Berge Henegouwen Installaties B.V. Dirkzwager B.V. (54%) Tess Electrical Marine Inc. (51%) (USA) IHC Systems B.V. (50%) Radio Holland Group B.V. Radio Holland Netherlands B.V. Radio Holland Belgium N.V. Radio Holland USA Inc. Radio Holland Singapore Ltd. Radio Holland Hong Kong Ltd. Pertec Ltd. (Zuid-Afrika) Sailtron B.V. Venteville B.V. Radio Holland B.V. Imtech Technology Saval B.V. Knowsley S.K. Ltd. (UK) * Ook actief In zakelijke dienstverlening. 7

10 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR 2008: UITSTEKEND JAAR VOOR IMTECH 2008 was een uitstekend jaar voor Imtech. De orderportefeuille groeide met 18% (699 miljoen euro) substantieel tot miljoen euro, waarbij de kwaliteit (winstpotentie) verder toenam. Dit vormt een goed uitgangspunt voor De EBITA nam met 26% toe tot 197,2 miljoen euro, waarvan 14% autonoom. De opbrengsten groeiden met 15% tot miljoen euro, waarvan 8% autonoom. De totale operationele EBITA-marge nam toe, van 4,5% in 2006 via 5,1% in 2007 tot 5,5% in De winst per aandeel vóór amortisatie en bijzondere waardevermindering steeg met 0,35 euro naar 1,64 euro (+ 27%). Het voorgestelde dividend naar keuze bedraagt 0,59 euro (2007: 0,47 euro) per gewoon aandeel, een toename van 26%. GOEDE PROGRESSIE IN ALLE CLUSTERS Er werd, met dank aan alle medewerkers, een prima prestatie geleverd. Alle clusters binnen Imtech realiseerden groei. Dit biedt vertrouwen voor de toekomst. De sterke marktpositie, de uitgebreide dienstenportfolio en de brede dekking over een groot aantal marktsegmenten vormden de basis voor stevige autonome groei in de Benelux. De EBITA nam hier met 17% toe en de orderportefeuille groeide met 9% tot miljoen euro. In Duitsland & Oost-Europa excelleerde Imtech met een aanzienlijke autonome EBITA-groei van 36%. Ook kende de EBITAmarge een forse toename tot 5,7% en nam de orderportefeuille toe tot boven de 1,5 miljard euro. Imtech wist in Duitsland prima te profiteren van de sterk gestegen energie-investeringen en opereert met innovatieve technologie steeds vaker in primaire processen bij klanten. Dit leidt tot groei in markten als luchthavens, stadions en de zorg, maar ook in primaire processen bij banken (de noodzakelijke upgrading van datacenters als kern voor financiële transacties) en in de auto-industrie (inrichting van hightech research- en simulatiecentra voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke auto s). De posities in Polen, Roemenië en Rusland werden autonoom versterkt. De orderportefeuille in de cluster UK, Ierland & Spanje nam met 16% toe tot een niveau van 524 miljoen euro en de EBITA groeide belangrijk met 14%. Ondanks tekenen van terugval in de vastgoedmarkten in de UK en Ierland, groeide Imtech over een breed front bijvoorbeeld in water(zuivering), energie, milieu, onderwijs en (bio)farmacie. Ook de komst van de Olympische Spelen 2012 naar Londen is positief. In Spanje excelleerden de industriële activiteiten met grote meerjarige orders en maintenancecontracten in vooral de (petro)chemie. Het brede portfolio én de groeiende onderhoudsactiviteiten bleken hier 8 René van der Bruggen Boudewijn Gerner bestand tegen terugvallende vastgoedinvesteringen. De cluster ICT, Traffic & Marine realiseerde significante groei zowel autonoom als door een groot aantal acquisities in 2007 en In de markt van ICT werd in nagenoeg alle Europese landen vooruitgang geboekt. Op de markt van Traffic speelde Imtech met succes in op de toe nemende Europese verkeersdrukte en de vraag naar hightech mobiliteitsoplossingen. De maritieme markt was booming en als internationale speler van formaat wist Imtech zich in een aantal maritieme segmenten prima te ontwikkelen. Per saldo groeide de EBITA in deze cluster met 16% en de orderportefeuille nam met 29% toe tot 951 miljoen euro. SUCCESVOLLE ACQUISITIES Met de overname van NVS werd eind 2008 invulling gegeven aan de doelstelling een sterke positie in Scandinavië te realiseren. Hiermee werd een nieuwe thuismarkt gecreëerd. NVS is met opbrengsten op jaarbasis van circa 350 miljoen euro één van de grootste spelers op de markt van technische dienstverlening in Zweden, Noorwegen en Finland. De overname legt een stevig fundament voor verdere groei; autonoom en door aanvullende acquisities. NVS deed het in 2008 uitstekend, de EBITA-marge bedroeg 7,9%. Tevens werden zes Europese ICT-ondernemingen overgenomen. Met haar ICT-activiteiten behoort Imtech inmiddels tot de sterkere spelers in de ICT-markt in de Benelux, de DACH-landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en de UK. Daarnaast werden diverse maritieme ondernemingen en een Spaanse elektrotechnische specialist overgenomen. De totale opbrengsten van deze acquisities bedragen ongeveer 550 miljoen euro op jaarbasis met circa medewerkers. De overgenomen ondernemingen leverden in 2008 een bijdrage aan de winst per aandeel. De winstpotentie op jaarbasis komt uit op een EBITAniveau van 43,5 miljoen euro. Het actieve acquisitiebeleid zal ook in 2009 gecontinueerd worden. PROGRESSIE IN ENERGY & ENVIRONMENT In de snelgroeiende markt van energy & environment neemt Imtech een prominente positie in en werd er sterke

11 VOORWOORD RAAD VAN BESTUUR groei gerealiseerd, bijvoorbeeld met groene revitalisatie van gebouwen, duurzame exploitatie van energiebronnen, opwekking van duurzame energie, het terugdringen van (milieu)vervuiling en de realisatie van schoon drink- en afvalwater. Het aandeel van deze activiteiten bedroeg in 2008 circa 960 miljoen euro (2007: 750 miljoen euro) ofwel 25% van de totale opbrengsten. Daarnaast werd goede voortgang geboekt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, bijvoorbeeld met een groen wagen- en kantorenpark, benchmarking van (toe)leveranciers aan de hand van groene indicatoren, ISO certificering, ontwikkeling van een concept voor groene binnenstedelijke gebieden (Green Office 2015 ) en kennisoverdracht naar Zuid-Afrika in het kader van corporate citizenship. Imtech ontwikkelt zich met succes tot een maatschappelijk relevante onderneming en gaat hiermee verder dan wat wettelijk verplicht is. STERK GERELATEERD AAN OVERHEIDSBESTEDINGEN Imtech is prima gepositioneerd in door de overheid gefinancierde markten als mobiliteit, infrastructuur, rail, milieu, water, zorg en onderwijs. Circa 30% van de opbrengsten komt tot stand via door de overheid geïnitieerde of ondersteunde projecten. In economisch mindere tijden bestaat de verwachting dat de overheid een anticyclisch investeringsbeleid gaat voeren. Technologie vormt hierbij één van de belangrijkste drijfveren. low end van de activiteiten kan de concurrentie verhevigen. Bovendien blijft het potentieel gebrek aan vakbekwame medewerkers ook op termijn manifest. Imtech acht zich veerkrachtig genoeg om deze bedreigingen te keren en is overtuigd van haar eigen kunnen. Per saldo als resultante van kansen en bedreigingen is Imtech goed in balans. De focus blijft gericht op groei. Tegelijkertijd houdt Imtech de vinger aan de pols met actieve monitoring van de cashpositie, het werkkapitaal, de indirecte kosten en de ontwikkeling van de orderportefeuille. Ook wordt de (financiële) positie van klanten, onderaannemers en toeleveranciers goed in de gaten gehouden en worden er inkoopcontracten heronderhandeld. Gesterkt door de succesvolle strategie en trackrecord van sterke groei van de afgelopen jaren gelooft Imtech in eigen kracht. HANDHAVING STRATEGISCH PLAN 2012 Imtech s Europese positie is in 2008 substantieel versterkt; autonoom en door middel van acquisities. Imtech ligt op koers om haar strategisch plan 2012 te realiseren. Dit is niet alleen te danken aan de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille, maar ook aan de sterke Europese en deels mondiale marktposities, een breed dienstenportfolio en een divers klantenbestand met meer dan klanten. Imtech handhaaft onverkort haar doelstelling om in 2012 te komen tot een opbrengstenniveau van 5 miljard euro onder handhaving van een operationele EBITA-marge doelstelling van 6%. KREDIETCRISIS: IMTECH IS GOED IN BALANS In de tweede helft van 2008 is het mondiale economisch speelveld ingrijpend gewijzigd. Eind 2008 verspreiden de gevolgen van de internationale kredietcrisis zich over een breed front, waarvan ook Imtech wellicht op termijn de gevolgen zou kunnen ondervinden. Toch ziet Imtech de toekomst met vertrouwen tegemoet. Ook al omdat 2009 is ingegaan met een omvangrijke orderportefeuille van ruim 4,5 miljard euro van goede kwaliteit. Daarnaast is Imtech prima gepositioneerd in de groeimarkt van energy & environment en in door de overheid gefinancierde markten. Circa 55% van de activiteiten van Imtech is recurring. Imtech beschikt over duizenden onderhoudscontracten in vele marktsegmenten, die een goede basis vormen voor meerjarige continuïteit. Er is sprake van een flexibele projectorganisatie die goed kan inspelen op zowel economische mee- als tegenwind. Daar staat tegenover dat ook Imtech op termijn de negatieve effecten van mogelijk verslechterde financiële posities bij klanten kan merken, bijvoorbeeld door verschuiving of uitstel van projecten. In de VERDERE GROEI IN 2009 Naar de huidige inzichten verwacht de Raad van Bestuur voor 2009 een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. Gouda, 16 februari 2009 René van der Bruggen, Voorzitter Boudewijn Gerner 9

Global Reports LLC JAARVERSLAG 2008

Global Reports LLC JAARVERSLAG 2008 JAARVERSLAG 2008 KERNPUNTEN Kwalitatief goede orderportefeuille neemt met 18% toe tot 4.514 miljoen euro, prima basis voor 2009 2008 uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 197,2 miljoen euro, + 26% (autonoom

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 INSPIRED BY TECHNOLOGY

JAARVERSLAG 2009 INSPIRED BY TECHNOLOGY 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 1950 1945 1940 1935 1930 1925 1920 1915 1910 1905 1900 1895 1890 1885 1880 1875 1870 1865 1860 JAARVERSLAG 2009 INSPIRED BY TECHNOLOGY KERNPUNTEN

Nadere informatie

in HRM in ICT met klanten in energie KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

in HRM in ICT met klanten in energie KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 2007 in HRM KERNPUNTEN 2007 topjaar voor Imtech: EBITA: 156,5 miljoen euro, + 38,1% (autonoom + 21,2%) Opbrengsten: 3.346 miljoen euro, + 17,9% (autonoom + 7,2%) Orderportefeuille: 3.815 miljoen

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

IM T E C H N. V. J A AR VERS

IM T E C H N. V. J A AR VERS JAARVERSLAG 26 KERNPUNTEN 26 uitstekend jaar voor Imtech: EBITA: 113,3 miljoen euro, + 31,2% (autonoom + 13,3%) Totaal opbrengsten: 2.839 miljoen euro, + 19,3% (autonoom + 7,2%) Operationele EBITA-marge:

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Persbericht, 21 juni 2013 Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 2 augustus 2013,

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Imtech: sterke performance in aantrekkelijke markten

Imtech: sterke performance in aantrekkelijke markten Imtech: sterke performance in aantrekkelijke markten Halfjaarcijfers 2008 René van der Bruggen, CEO Amsterdam, 14 augustus 2008 1 Kernpunten eerste helft 2008 Sterke performance: EBITA +33% 82,9 miljoen

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders

Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Verslag raad van commissarissen aan aandeelhouders Jaarrekening en dividendvoorstel Hierbij leggen wij de door de raad van bestuur opgestelde jaarrekening over het boekjaar 2009 aan de algemene vergadering

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

AGENDA Opening en mededelingen.

AGENDA Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 27 april 2010 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag:

Corporate governance. Ten aanzien van een drietal specifieke Best Practice bepalingen uit de Code doet Neways als volgt verslag: Corporate governance De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven de belangrijkste principes van corporate governance. Goed ondernemingsbestuur is voor Neways een belangrijk uitgangspunt.

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

De afweging van belangen van alle stakeholders vormt een belangrijke basis voor het ondernemingsbeleid.

De afweging van belangen van alle stakeholders vormt een belangrijke basis voor het ondernemingsbeleid. 48 Corporate Governance Neways onderschrijft de principes van corporate governance en deugdelijk ondernemingsbestuur. We hechten aan de beginselen van integriteit, verantwoording en transparantie en de

Nadere informatie

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com

Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion. www.haygroup.com Checklist Compliance Aanbevelingen Bestuurdersbeloningen Eumedion www.haygroup.com Inleiding In aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving en de Code Tabaksblat zijn in oktober 2006 door Eumedion,

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB.

De remuneratie disclosure is conform artikel 25 van de RBB. Remuneratie disclosure 2013 De remuneratie disclosure betreft de remuneratie van de leden van de Raad van Bestuur, de leden van de Raad van Commissarissen en de groep functionarissen die in het nieuwe

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 23 april 2009 Agenda Resultaten 2008 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2008 Eerste kwartaal 2009 Omzet per kwartaal euro *

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Randstad Holding nv Donderdag 28 maart 2013 om 15.00 uur Hoofdkantoor Randstad Diemermere 25 1112 TC Diemen Agendapunten 1, 2a, 2c, 8 en 9 zijn slechts

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van

Grotendeels nieuw, gedeeltelijk opgenomen in Bpb II.1.3.d) (systeem van Code 2016 Code 2008 1. Lange termijn waardecreatie Principe 1.1 Lange termijn waardecreatie Grotendeels nieuw, gedeeltelijk terug te vinden in de Preambule (lange termijn samenwerkingsverband, onder 7).

Nadere informatie

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL

KAPITAALSTRUCTUUR EN BESCHERMINGSMAATREGEL JAARVERSLAG 2015 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People N.V. alsook een

Nadere informatie

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming)

9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9 Toelichting op de enkelvoudige winst- en verliesrekening en balans (voor winstbestemming) 9.1 Algemeen 9.1.1 Grondslagen voor het opstellen van de enkelvoudige jaarrekening De enkelvoudige jaarrekening

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Concernrelaties - Imtech Netherlands B.V. (24061545)

Concernrelaties - Imtech Netherlands B.V. (24061545) pagina 1 van 5 Concernrelaties - Imtech Netherlands B.V. (24061545) Kamer van Koophandel, 9-8-2015 Enig aandeelhouder Bestuurder Aansprakelijkheid Naam Plaats KvK-nummer Royal Imtech N.V. Gouda 24114856

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 28 april 2010 Agenda Resultaten 2009 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2009 Eerste kwartaal 2010 Omzet per kwartaal EUR x

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS

ONTWIKKELINGEN VOOR ONZE VERMOGENSVERSCHAFFERS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 FORWARD-LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden bepaalde toekomstverwachtingen weergegeven met betrekking tot de financiële situatie en de resultaten van USG People

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2007 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13

Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 Voorwoord 11 Inleiding in de geschiedenis, achtergrond en kernbepalingen van de nieuwe Code 13 1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1 Lange termijn waardecreatie 27 1.1.1 Strategie voor lange termijn waardecreatie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark

Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders. 20 april Ralph van den Broek CEO. Novotel Rotterdam Brainpark Presentatie Algemene vergadering van aandeelhouders 20 april 2016 Ralph van den Broek CEO Novotel Rotterdam Brainpark Inhoud Resultaten Batenburg Techniek Ontwikkelingen in 2015 Per divisie Handel en Assemblage

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA

TOELICHTING OP DE AGENDA TOELICHTING OP DE AGENDA Agendapunten: 2. Jaarrekening en Jaarverslag over het boekjaar 2004 Dit agendapunt bestaat uit de reguliere onderwerpen zoals het verslag van de Directie, het verslag van de Raad

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE

KERNPUNTEN PROFIEL EN MISSIE TOEGEVOEGDE WAARDE JAARVERSLAG 25 KERNPUNTEN 25: goede prestatie EBITA: 86,3 miljoen euro, + 19,9% (autonoom + 3,1%)* Totaal opbrengsten: 2.379 miljoen euro, + 18,% (autonoom + 9,5%) Nettowinst: 5,8 miljoen euro, + 15,4%*

Nadere informatie

Corporate Governance Reglement

Corporate Governance Reglement Corporate Governance Reglement N.V. VSH Foods Corporate Governance Reglement april 2011 1 van 9 Algemeen Dit document is een handleiding voor de inrichting van de Corporate Governance voor N.V. VSH Foods

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. Woensdag 15 april 2015 vanaf 14:00 Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2. Verslag

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006

Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Remuneratierapport DOCdata N.V. 2006 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCdata N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie