Onderzoek naar Duurzame Dienstverlening. Presentaties, toelichtingen: of

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar Duurzame Dienstverlening. Presentaties, toelichtingen: 0800-3355033 of info@green-consultant.nl"

Transcriptie

1 Onderzoek naar Duurzame Dienstverlening Presentaties, toelichtingen: of

2 DANKWOORD Lidwien van de Wijngaert (Universiteit Twente) en Robbert-Jan Beun (Universiteit Utrecht) hebben ons van de nodige methodologische tips en kritische adviezen voorzien, waarvoor hartelijk dank. Wij hebben deze naar eer en geweten verwerkt. Grote dank gaat uit naar Meryl van Vliet, die zo vriendelijk was de redactie van het verslag op zich te nemen. Joost Reedijk, Baarn, i

3 Samenvatting Green-Consultant is een duurzame dienstverlener sinds Om onze propositie en die van andere dienstverleners zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de markt, is het van belang te weten hoe onze relaties over duurzame dienstverlening denken. Wij willen weten welke beelden en behoeften er bestaan ten aanzien van duurzame dienstverlening. Ook willen wij weten in welke mate verantwoordelijken bereid zijn zich te laten ontzorgen en op welke manier wij onze dienstverlening aan moeten bieden. Green-Consultant ii

4 Om enig perspectief te krijgen rond deze vraag kozen wij verschillende subvragen. Deze vragen gaan in op de beleving van duurzame dienstverlening en waar deze uit bestaat, of externe inzet belangrijk is en de financiële aspecten van deze inzet. We hebben ons in deze samenvatting vooral gericht op in het oog springende antwoorden of kruisverbanden tussen antwoorden. Er zijn echter meer interpretatiemogelijkheden. Afhankelijk van de vraag kunnen wij op verzoek verder inzoomen op de onderzoekscijfers. De vragen inclusief de antwoorden uit ons onderzoek hebben wij aansluitend opgenomen in hoofdstuk 4. Goede Tips Wij zijn bescheiden in wat we niet weten en zijn bevreesd voor wat wij denken te weten en niet waar is. Een derde van de respondenten heeft de moeite genomen en was zo vriendelijk om ons een tip te geven. Hartelijk dank daarvoor. We zien deze tips als een tap in onze bron van kennis en ervaring. Deze tips geven ons een goed beeld in welke richting men ons aanbeveelt. Naast goedbedoelde geluk- en succeswensen ontvingen wij zakelijk en methodologisch advies, de vraag om duidelijkheid en voorbeelden. Veel tips in de categorie zakelijke adviezen richten zich op een koppeling tussen resultaat en factuur. Dat kan zijn omdat wij de respondenten daar nadrukkelijk op hebben bevraagd. Het zogenaamde priming-effect waardoor antwoorden voorspelbaar worden konden wij niet ontdekken bij de andere tips. Het leggen van verbindingen in de keten is een aandachtspunt dat ons onder de aandacht wordt gebracht. Methodologische tips leken soms uit de meer veranderkundige hoek te komen. Een voorbeeld hiervan is: betrek en faciliteer medewerkers om aan te haken en met mogelijkheden voor duurzaam handelen te komen en laat directie kiezen. Andere tips wijzen meer algemeen in de richting van gedegen rekening houden met de gebruiken in het bedrijf waarin de dienstverlener aan het werk gaat: Sluit daar vooral op aan in plaats van te preken over duurzaamheid. Over preken gesproken men vindt het belangrijk dat de dienstverlener zelf doet wat hij uitdraagt, het zogenaamde practice what you preach (Daar geven wij graag gevolg aan). Afsluitend werd ons op het hart gedrukt: culture eats strategy for breakfast. Early Adopters & Laggards Wij hebben in ons onderzoek koplopers en achterblijvers ontdekt. De achterblijvers zijn niet onze doelgroep. Zij onderscheiden zich door combinaties van lage verantwoordelijkheid voor hun leefomgeving, weinig inspanning leveren om vordering te maken en vinden duurzaamheid een hype. Bijzonder is dat zo n 31% (77) van de respondenten in meerdere of mindere mate vindt dat duurzaamheid een hype is. Voor het gemak noemen we deze groep de HYPERS. Een hype beschouwen Green-Consultant iii

5 wij als een fenomeen dat plotseling sterke media aandacht krijgt en vervolgens vrij snel wegsterft. Een (onbekend) deel van deze groep weet wat het begrip hype betekent en stelt daarmee duurzaamheid bewust op hetzelfde niveau als knikkeren of een tamagotchi poppetje. Wij denken dat deze groep deel uitmaakt van de zogenaamde late majority en laggards. We prijzen ons gelukkig dat 60% (147) van de respondenten duurzaamheid geen hype vindt. Wij noemen dit de NO-HYPERS. Wij hebben meer interesse in deze groep, waarvan 90% (133) zegt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar leefomgeving. 86% (128) van deze NO-HYPERS vindt het een aantrekkelijk idee dat duurzaamheid meer kan opleveren dan het kost. Wij hopen dat een belangrijk deel zijn inzicht laat volgen door duurzaam handelen. We hopen dat, maar twijfelen er wel een beetje aan. Wij twijfelen er aan omdat zich tussen inzicht en actie remmende principes bevinden en, zoals u wellicht wilt, praktische bezwaren. Een remmend principe is de spreekwoordelijke menselijke luiheid die onderstreept lijkt te worden door 53% (78) van deze groep. Deze NO-HYPERS willen met weinig inspanning vorderingen maken op het gebied van duurzaamheid. Dat betekent overigens niet dat zij niet geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Integendeel. Voor duurzame dienstverleners lijkt dit bij voorkeur de te ontzorgen groep. Deze groep is ook het meest geïnteresseerd in de resultaat gedreven afrekenmodellen zoals fixed price, no cure no pay of als deel van de gerealiseerde opbrengst. Van de groep NO-HYPERS die met weinig inspanning vordering wil maken is 60% (60) werkzaam als directeur. Deze groep neemt een bijzondere plek in op de managerial grid. Enerzijds zeggen zij namelijk verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving, anderzijds wensen zij echter weinig inspanning te leveren om vordering te maken met duurzaamheid. Zeggen en doen lijken hier van elkaar verwijderd te zijn. Of het interessant is ons op directie te focussen is voor ons zeer sterk de vraag. Immers cultuur wordt niet door leiders gevormd maar vooral door mensen die deel uitmaken van de cultuur. Directie is niet meer dan een onderdeel van de cultuur. Leiders zijn op hun best uitstekende facilitators, dienstbaar aan de organisatie waar zij voor werken. De focus van verkopers van duurzame dienstverlening dient dus nadrukkelijk te liggen op de organisatie en haar cultuur als geheel en op de directie als slechts een onderdeel daarvan. Dit valt samen met uitgangspunten voor verduurzaming van organisaties. Deze uitgangspunten raken aan de bedrijfsvoering en uitvoering als geheel en minder op onderdelen. Directies zijn vooral belangrijk als het gaat om de afrekenmodellen. 71 % van hen vindt afrekenen op basis van no-cure no pay een goede optie, tegenover 45% voor uurtje factuurtje. Onbekend, maar toch bemind Duurzaamheid nog steeds een grote onbekende, kennis is dringend gewenst. Sommige organisaties transformeren naar C2C en turntoo. Het gros worstelt echter nog met onbekendheid met het begrip duurzaamheid en hoe daar een weg in te vinden. Het tastbare en iv

6 overduidelijke bewijs hiervan is de oprichting van belangen en lobbyorganisaties zoals MVO-Nederland en De Groene Zaak. Zij zijn opgeladen voor het over de bühne brengen van de noodzaak van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Daarmee sluiten zij aan op de behoefte die wij terug zien in ons onderzoek. Duurzame dienstverlening is volgens de respondenten vooral advies over duurzame maatregelen, medewerkers bewust maken van het effect van eigen handelen en sparren over wat mogelijk is. Er wordt dus om kennis gevraagd. meer kan opleveren dan het kost. Deze cijfers lijken op een combinatie van betekenis. De praktische mogelijkheden voor dienstverleners zijn in deze groep aanwezig. Respondenten die verantwoordelijkheid voelen voor hun leefomgeving, marketingmogelijkheden zien met duurzaamheid en meer willen verdienen aan duurzaamheid dan het kost kunnen bij de betere allround dienstverlener terecht. In de kennisvraag zien wij een tegenstelling in opvatting van staf en directie als het gaat over het bewust maken van het effect van eigen handelen van medewerkers. 43% (43) van de directie zegt dit een belangrijke vorm van dienstverlening te vinden waar 17% (17) van de stafmedewerkers het tegendeel beweert. Stafmedewerkers zouden deze score als een uitdaging op kunnen nemen de medewerkers in hun organisatie te verlichten op het onderwerp duurzaamheid. De gouden driehoek Waar kunnen wij zaken doen? 73% van de groep die het volledig eens is duurzaamheid terug te zien in hun marketing is het ook volledig eens met de stelling Ik neem graag verantwoordelijkheid voor mijn leefomgeving. Dat is een belangrijke 22% meer dan het gemiddelde van de totale groep. De genoemde respondenten van de bovenstaande marketingstelling zijn het voor meer dan 12% van het gemiddelde eens met de stelling dat het aantrekkelijk is dat duurzaamheid v

7 Aanleiding De aanleiding van ons onderzoek was de krachtenbundeling van de dienstverleners Lennard Kwakernaak, Mark Slegers en Joost Reedijk in Green-Consultant. Wij zijn zakelijk samengegaan met als startpunt ons de Waarom vraag te stellen. Waarom willen wij dit bedrijf? Green-Consultant

8 Naast relatief eenvoudige overwegingen als drie weten meer dan één en bedrijfscontinuïteit, onderschrijven wij de Brundtland definitie van duurzame ontwikkeling. Deze is: Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Deze definitie hanteren wij voor onszelf. Wij vinden dat een goede leidraad voor ons privé en commercieel handelen. Wij en niet KPMG hebben het duurzaamste bedrijfspand. Wij hebben geen bedrijfspand, dat is pas duurzaam. Wij werken samen in leegstaande kantoorpanden of in Seats2Meet. Wij reizen met OV wanneer mogelijk en rekenen daarop af. Wij maken een zo groot mogelijk deel van onze inkomsten afhankelijk van klanttevredenheid. Wij publiceren onze footprint en nemen maatregelen om deze zo laag mogelijk te houden. Wij proberen consciëntieus inhoud te geven aan de Brundtland definitie in ons werk en privé. Dit uitgangspunt willen wij voor ons en onze omgeving laten werken. Daarom is het zinvol om duurzame dienstverlening meer marktgerichte inhoud te geven. Zodoende kunnen wij ons beter richten op hetgeen de markt vraagt. Joost Reedijk Lennard Kwakernaak Mark Slegers Green-Consultant

9 Opzet markt/belevingsonderzoek Green-Consultant zet effectieve en efficiënte duurzame dienstverlening in de markt. Gezien het relatief nieuwe vakgebied dat we betreden vinden we het van belang om te peilen wat onze relaties van deze dienstverlening vinden. Wij zijn op zoek gegaan naar hun beleving bij het begrip duurzaamheid en welke nadrukken men wil zien in duurzame dienstverlening. Het is ons doel om met deze informatie onze propositie aan te scherpen. Wij waren met name geïnteresseerd in vragen als wat verstaat men onder duurzame dienstverlening, hoe kan onze dienstverlening het beste worden afgerekend en ik vind het belangrijk om duurzaamheid terug te zien in de marketing van mijn organisatie. Green-Consultant

10 Verantwoording Wij hebben een beperkt onderzoek van 13 hoofdvragen uitgevoerd. Wij wilden veel meer vragen stellen, maar vonden het noodzakelijk ons te beperken. Reden voor het besluit om een beperkt aantal vragen te stellen is om het aantal verlaters van het onderzoek zo laag mogelijk te houden. Voor een goed onderzoek dient er vanuit verschillende invalshoeken informatie te komen. Daartoe hebben we een gevarieerde onderzoeksgroep gekozen waarvan de belangrijkste onderlinge overeenkomst is dat zij via LinkedIn verbonden zijn met de partners van Green-Consultant. Green-Consultant

11 De specifieke eigenschappen van de 244 respondenten hebben wij niet kunnen vergelijken met de eigenschappen van de volledige geadresseerde groep van Er lag geen link tussen de naam van geadresseerde, adres en de reactie die is opgeslagen in SurveyMonkey. 3.1.! Methode Ons onderzoek heeft de kenmerken van een kwantitatief onderzoek. Er was sprake van een grote steekproef. De resultaten zijn daarom representatief, nauwkeurig en betrouwbaar. Wij hopen daarmee objectieve gegevens te leveren over meningen, gedrag en motivaties. Mede op basis van dit onderzoek richten wij onze marktbenadering in en baseren wij ons beleid hier op. Een betrouwbaarheidspercentage hebben wij niet berekend, maar verwachten dat het hoog is. Iedereen uit de totale populatie is uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De totale populatie bestond uit 1220 LinkedIn relaties van de partners van Green-Consultant en allen zijn uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. We hebben geen onderzoek gedaan naar de respons/non respons bias. De geadresseerden die niet invulden hebben wij twee maal gerappelleerd. Het gebruikte onderzoeksmiddel was een online survey met behulp van de survey-tool SurveyMonkey onder 1220 LinkedIn relaties van de partners van Green-Consultant. De reden om voor dit middel te kiezen is dat onze LinkedIn relaties van diverse pluimage zijn, veel gebruik maken van internet en bekend zijn met het middel on-line survey. 3.2.! Onderzoeksgroep De geadresseerden waren 1220 LinkedIn relaties waarvan 244 respondenten aan het onderzoek begonnen 236 het onderzoek hebben afgerond. 81 respondenten zijn ZZP er. 155 respondenten waren in loondienst waarvan 40 directieleden. 59 directieleden waren ZZP ers. 31 stafmedewerkers, medewerkers 56, management 50. De tabel voor verdeling naar bedrijfsgrootte is hieronder afgedrukt. 3.3.! Pilotonderzoek Er is een beperkt pilotonderzoek gehouden onder enkele relaties van de partners om de kwaliteit van het onderzoek te beoordelen. Hier kwamen een reeks verbeteringen uit. Tijdens de survey onder de gehele doelgroep zijn er nog suggesties naar voor gekomen voor een verbeterde opzet van vragen. Deze suggesties gebruiken wij bij een volgend onderzoek. Green-Consultant

12 Onderzoeksvragen In dit hoofdstuk hebben wij de resultaten op de onderzoeksvragen opgenomen. Per vraag hebben we eventueel in het oog springende kruisverbanden met andere vragen opgenomen. 11

13 4.1.! Duurzaamheid is een hype Vijf van de acht respondenten die aangaven dat zij het eens zijn dat duurzaamheid een hype is, zijn het eens met de stelling dat het prettig is dat duurzaamheid meer kan opbrengen dan het hen kost. 4.2.! Ik vind het belangrijk met weinig inspanning vorderingen te maken op het gebied van duurzaamheid 72% van de respondenten die het eens zijn met bovenstaande stelling vindt het een aantrekkelijk idee dat duurzaamheid hen meer kan opleveren dan het kost. Dat is 10% meer dan het gemiddelde. Dat lijkt een interessante groep die ontzorgt zou kunnen worden met duurzame dienstverlening. Green-Consultant

14 4.3.! Ik neem graag verantwoordelijkheid voor mijn leefomgeving! 4.4.! Ik vind het belangrijk om duurzaamheid terug te zien in de marketing van mijn organisatie! 73% van de respondenten die het eens zijn met bovenstaande stelling is het ook volledig eens met de stelling Ik neem graag verantwoordelijkheid voor mijn leefomgeving. Dat is 22% meer dan het gemiddelde. De respondenten die het volledig eens zijn met bovenstaande stelling zijn het voor meer dan 12% van het gemiddelde eens met de stelling dat het aantrekkelijk is dat duurzaamheid meer kan opleveren dan het kost. Deze cijfers lijken er op te duiden dat de combinatie van verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving, marketing van duurzaamheid en rendement bij deze respondenten samen gaan. Green-Consultant

15 4.5.! Inzet van externe kennis en ervaring zie ik als voorwaarde om mijn organisatie duurzamer te maken 4.6.! Duurzaamheidsadvies kan het beste op de volgende wijze worden afgerekend Nog geen 10% van de respondenten is het volledig eens met externe inzet van kennis en ervaring om te verduurzamen. De beantwoording van deze vraag lijkt zich vreemd te verhouden tot de beantwoording van de vraag Duurzame dienstverlening betekent voor mij vooral. Daarin worden termen als sparren, bewust maken en duurzaam leren als belangrijk element van duurzame dienstverlening gezien. Het is goed mogelijk dat respondenten bij de beantwoording van deze vraag er voor waakten om deze te positief te beantwoorden vanuit de verwachting geconfronteerd te worden met veel verkoopinspanning. Van de groep directieleden uit het onderzoek was 16,5% er volledig mee eens dat advies het beste afgerekend kan worden als deel van de gecalculeerde opbrengst, stafleden voor 17%, management voor 17% en medewerkers voor 18%. Er blijkt dus geen noemenswaardig verschil te bestaan tussen de verschillende soorten medewerkers. Ook 17% van de respondenten die ZZP ers zijn, zijn het er volledig mee eens dat advies afgerekend dient te worden op basis van het gecalculeerde resultaat. Van de respondenten die het volledig eens zijn met bovenstaande deelstelling dat het advies moet worden afgerekend op basis van de opbrengst vindt 79% van deze groep het een aantrekkelijk idee dat duurzaamheid hen meer kan opleveren dan het kost. Afgezet tegen de bedrijfsgrootte is er wisselend verband te constateren met de mate waarin men betaling afhankelijk wil maken van de gecalculeerde opbrengst. In de categorie bedrijfsgrootte tussen 24 en 250 medewerkers bestaat de laagste animo voor afrekenen van Green-Consultant

16 het advies op basis van de gecalculeerde opbrengst. Zie onderstaande afbeelding. Voor no cure no pay, no cure less pay, fixed price en uurtje factuurtje gelden afwijkende verhoudingen. 4.7.! Ik vind het een aantrekkelijk idee dat duurzaamheid mij meer kan opleveren dan het kost Green-Consultant

17 4.8.! Duurzame dienstverlening betekent voor mij vooral 4.9.! Het duurzamer maken van onze organisatie is onmogelijk zonder betrokken medewerkers 70% van de respondenten die vinden dat duurzame dienstverlening vooral een kwestie is van medewerkers bewust maken zijn het volledig eens met de stelling dat een duurzame organisatie niet zonder betrokken medewerkers kan. Green-Consultant

18 COPYRIGHT Green-Consultant B.V Dit document Onderzoek naar duurzame dienstverlening van Green-Consultant is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported licentie. xvii

19 Braungart, M. Braungart, M. (2002). Remaking the Way We Make Things. North Point Press.

20 Brundtland Het Brundtland-rapport is de naam waaronder het rapport Our common future uit 1987 bekend is geworden. Het rapport is geschreven door de World Commission on Environment and Development (WCED). De populaire naam verwijst naar de voorzitster van de commissie, de toenmalige Noorse premier Gro Harlem Brundtland. De belangrijkste conclusie van het rapport was dat de belangrijkste mondiale milieuproblemen het gevolg waren van de armoede in het ene deel van de wereld, en de niet-duurzame consumptie en productie van het andere deel van de wereld. Het rapport riep voor het eerst op tot duurzame ontwikkeling. Hoofdstuk 1 - Aanleiding Hoofdstuk 1 - Aanleiding Hoofdstuk 1 - Aanleiding

21 C2C Het Cradle to Cradle concept is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen, uitgebracht in een boek van William McDonough en Michael Braungart 'Cradle-to-Cradle: Remaking the Way We Make Things'. Wat is het Cradle to Cradle principe? De kern van Cradle to Cradle principe ligt in het concept; afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet... en afval is voedsel. Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het Cradle-to-Cradle (C2C) principe gaat verder en wil voorzien in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed te zijn in plaats van minder slecht! De drie basisregels van Cradle to Cradle principe zijn:!! Afval = voedsel!! Zon is de energiebron!! Respect voor Diversiteit "De industrie moet ecosystemen - het biologische metabolisme van de natuur - beschermen en verrijken. Tegelijkertijd moet zij een veilig, productief technisch metabolisme in stand houden voor hoogwaardig gebruik en de circulatie van minerale, synthetische en andere materialen." Bron: Samenvatting - Samenvatting

22 De Groene Zaak In De Groene Zaak werken bedrijven samen aan het sneller duurzaam maken van de economie. Dat doen ze door met de overheid wetten en regels te maken die duurzaam ondernemen aantrekkelijker en eenvoudiger maken. Het is de eerste vereniging die zich exclusief richt op het verbeteren van de 'spelregels' voor duurzaamheid en werkt samen met andere organisaties die zich inzetten voor duurzaamheid. Inmiddels doen al ruim 120 ondernemingen uit verschillende sectoren mee. Enkele deelnemende bedrijven zijn TNT, Eneco, Van Gansewinkel, Triodos Bank en ASN Bank. Samenvatting - Samenvatting

23 EcoChain Met EcoChain kunt u de milieuprestaties van uw bedrijf berekenen en monitoren in maar liefst 17 emmissietypes, maar ook de waarde van de MilieuKostenIndicator (MKI). Vervolgens kan de bedrijfsfootprint naar producten worden toegerekend, waardoor eenvoudig in kaart gebracht wordt hoeveel emissies per product vrij komen. Hierbij kunnen producten van toeleveranciers en halffabricaten aan het eigen product gekoppeld worden, totdat de complete keten tot aan de basisgrondstof doorgerekend is. Als een leverancier niet meedoet, selecteert u het branchecijfer van zijn product. De complete productprestatie van grondstof tot afval is de levenscyclusanalyse (LCA) van een product. Deze analyses voldoen aan de strengste LCA richtlijnen. EcoChain onderscheidt drie kernproducten waarmee u uw milieuzaken kunt regelen:!!! Carbon Footprint Tool bedrijfsfootprint Projecten Tool duurzame tenders LCA Tool LevensCyclus Analyse: product doorberekening

24 Eris M.Eisenberg, H. G. Eris M.Eisenberg, H. G. (2007). Organizational Communication. Boston: Bedford/ St.Martin's.

25 Everett, R. Everett, R. (1962). Diffusion of innovation. Simon and Schuster, 5 aug

26 Footprint De ecologische voetafdruk (ook mondiale voetafdruk of kortweg voetafdruk) voor een bepaald jaar is een getal dat weergeeft hoeveel biologisch productieve grond- en wateroppervlakte een bepaalde bevolkingsgroep in dat jaar gebruikt om zijn consumptieniveau te kunnen handhaven en zijn afvalproductie te kunnen verwerken. Het gaat om een hypothetisch getal, gemeten in mondiale hectares. Hoofdstuk 1 - Aanleiding

27 Green-Consultant U wilt uw bedrijfsvoering efficiënt en effectief inrichten. Duurzaam en tegen dezelfde of lagere kosten. Daar sluiten wij op aan, efficiënt, effectief en prestatiegericht.!! Waardoor u voortaan duurzamer zaken doet!! Wij helpen medewerkers te beginnen en door te pakken!! Waardoor u kosten en de wereld spaart!! U kunt zich hiermee goed vertonen bij uw klanten en uw medewerkers!! Onze inzet betaalt zichzelf aantoonbaar terug. Wij zien dat duurzaamheid en ondernemen samengaan en duurzame ondernemingen renderen. Wij helpen u op de volgende gebieden:!! Bedrijfsvoering!! Ketenregie!! In/verkoop!! Trainingen (CO2-Prestatieladder, ProtectioGlobus e.d.) Bel ons voor een duurzame verkenning Samenvatting - Samenvatting Hoofdstuk 1 - Aanleiding Hoofdstuk 2 - Opzet markt/belevingsonderzoek Hoofdstuk 3 - Verantwoording Hoofdstuk 3 - Verantwoording Hoofdstuk 3 - Verantwoording

28 Hype Een hype is een verschijnsel dat tijdelijk bovenmatige media-aandacht krijgt en daardoor belangrijker lijkt dan het in werkelijkheid is. Het gevolg van dit zichzelf versterkende mechanisme kan zijn dat iets dat zich als een ogenschijnlijk verwaarloosbare kleinigheid voordoet, uitgroeit tot een werkelijk belangwekkend verschijnsel. Wanneer een verschijnsel in een korte periode mateloos populair is geworden, en ontstaan is zonder exceptionele media-aandacht, wordt dit een rage genoemd. Het creëren van een hype wordt wel hypen genoemd. "Hype" is een Engels woord afgeleid van het Griekse hyper = "boven". Hypes worden ofwel bewust in gang gezet en hebben dan het karakter van een reclamestunt, of ze ontstaan spontaan door elkaar versterkende drijfveren van enerzijds de consumenten en anderzijds de producenten van nieuws: nieuwsconsumenten hebben de neiging om iets als belangrijk te beschouwen wanneer nieuwsproducenten er aandacht aan besteden, waarna nieuwsproducenten er veelal toe overgaan om meer over het verschijnsel te berichten omdat nieuwsconsumenten het kennelijk als belangrijk beschouwen. Bron: Samenvatting - Samenvatting

29 Kalff Kalff, D (2004) Onafhankelijkheid voor Europa. Amsterdam: Business Contact.

30 Kotter, J. P. Kotter, J. P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School.

31 Leonard, D. Leonard, D. (1995). Wellsprings of knowledge. Harvard Business School.

32 LinkedIn LinkedIn is een virtueel sociaal netwerk, actief sinds 5 mei 2003, dat gericht is op vakmensen. Sinds 31 maart 2012 zijn er wereldwijd ongeveer 161 miljoen geregistreerden.[1] LinkedIn groeit de laatste jaren zeer sterk. In 2007 was het het snelst groeiende sociale netwerk in de VS met 189% groei. Nederland[2] staat met 3 miljoen deelnemers in de top tien. Hoofdstuk 3 - Verantwoording Hoofdstuk 3 - Verantwoording Hoofdstuk 3 - Verantwoording Hoofdstuk 3 - Verantwoording

33 Maas, K. E. Maas, K. E. (2009). Corporate Social Performance: From Output Measurement to Impact Measurement. Erasmus Universiteit Rotterdam.

34 Mouton, R. R. Mouton, R. R. (1994). The Key to Leadership Excellence. Houston: Gulf Publishing.

35 MVO-Nederland MVO Nederland is de nationale kennis- en netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO); hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Samenvatting - Samenvatting

36 OV Openbaar vervoer is personenvervoer dat openbaar toegankelijk is, dat wil zeggen dat iedereen die dat wil van de vervoerdienst gebruik kan maken. Openbaarvervoersbedrijven hebben meestal een vervoersplicht die hen dwingt iedereen die daar om vraagt te vervoeren, mits de reiziger het geldende tarief betaalt en zich aan de gebruikelijke fatsoensregels houdt. Dit in tegenstelling tot particulier vervoer, waar de eigenaar van het vervoermiddel beslist wie wel en niet mee mag. Vervoerdiensten kunnen ook onderscheiden worden in collectief vervoer en individueel vervoer. Bij collectief vervoer wordt het vervoermiddel gedeeld met andere reizigers, die een andere herkomst of bestemming kunnen hebben. Bij individueel vervoer wordt het vervoermiddel ingezet voor de specifieke vervoerwens van één reiziger of groep van bijeenbehorende reizigers. Bij dat laatste denkt men vooral aan taxi's. Individueel openbaar vervoer wordt ook aangeduid als besloten vervoer. Ten slotte kan onderscheid gemaakt worden tussen lijndiensten en vraagafhankelijk vervoer. Lijndiensten rijden volgens een vaste dienstregeling, of er nu veel of weinig reizigers zijn. Het is echter zeer goed mogelijk dat een lijndienst op verzoek met twee of meer voertuigen wordt gereden, als er incidenteel veel reizigers worden verwacht. Vraagafhankelijke diensten passen zich aan aan de vraag die zich op dat moment voordoet. Vaak moet men vooraf opbellen om van een vraagafhankelijke dienst gebruik te maken. In Nederland is op zowel collectief openbaar vervoer als op individueel openbaar vervoer (besloten vervoer) de Wet personenvervoer 2000 van toepassing. Hoofdstuk 1 - Aanleiding

37 Praktische bezwaren Willem Elschot, Het Huwelijk, 1910, Samenvatting - Samenvatting

38 Priming Priming is het sneller herkennen van, of reageren op een bepaalde stimulus als men deze eerder heeft waargenomen. Het wordt beschouwd als een van de manifestaties van het impliciete, of niet-declaratieve geheugen. In een typisch priming-experiment krijgt een proefpersoon eerst in de studeerfase een lijst van woorden of voorwerpen te zien. Om te vermijden dat men de woorden probeert te onthouden, krijgt men daarbij de opdracht de woorden c.q. objecten te beoordelen op aantrekkelijkheid, kleur of grammaticale aspecten. In de daaropvolgende testfase krijgt men weer een lijst met woorden te zien waarvan de helft correspondeert met woorden in de lijst van de studeerfase. Men krijgt daarbij bijvoorbeeld opdracht de woorden zo snel mogelijk na te zeggen. De reacties zijn dan doorgaans sneller voor de herhaalde dan niet herhaalde woorden. Een andere variant is de lexicale decisietaak waarbij men moet beslissen of het aangeboden woord in de testfase een echt woord of een pseudowoord betreft. Er worden doorgaans twee vormen van priming onderscheiden, namelijk repetitie-priming en semantische-priming. Bij repetitie-priming berust de prestatieverbetering in de testfase louter op herhaling van hetzelfde (fysieke) woord. Bij semantische-priming daarentegen berust het priming-effect op een herhaling van conceptuele eigenschappen van het woord: men reageert bijvoorbeeld sneller bij het woord appel als in de studiefase het woord peer voorkwam. De verklaring hiervan is dat het woord peer in het brein de semantische categorie vrucht heeft gepre-activeerd, waardoor woorden die tot dezelfde categorie behoren sneller worden verwerkt. Klinische aspecten Amnesiepatiënten blijken in primingtaken doorgaans even goed te presteren als gezonde proefpersonen. Dit komt omdat amnesie meestal een gevolg is van beschadigingen van gebieden in de mediotemporale cortex, zoals de hippocampus of de direct aangrenzende gebieden. Priming berust echter op een directe activatie van representaties in netwerken van de cortex zelf, zonder tussenkomst van de hippocampus. Er zijn aanwijzingen dat dit vooral gebieden in de hersenen betreft waar perceptuele representaties zijn opgeslagen, zoals de visuele en auditieve gebieden van vooral de rechter hersenhelft. Dit werd o.a. bevestigd door patiënt M.S. van Gabrieli. Bij hem waren delen van de extrastriate visuele cortex in de rechter hersenhelft chirurgisch verwijderd i.v.m. behandeling van epilepsie. M.S. had een normaal expliciet geheugen maar scoorde zeer slecht in een test voor perceptuele priming. De Amerikaanse psycholoog Daniel Schacter spreekt hier van een perceptueel representatiesysteem (PRS). Het PRS blijkt zich in een vroege levensfase te ontwikkelen en ook goed bestand te zijn tegen de gevolgen van veroudering. De betrokkenheid van de rechterhersenhelft is met name voor repetitie-priming aangetoond. Bij semantische priming blijkt ook de linkerhersenhelf actief te zijn. Bron: Wikipedia

Duurzaamheid in Agrologistiek

Duurzaamheid in Agrologistiek Duurzaamheid in Agrologistiek Prof. dr. ir. Jack G.A.J. van der Vorst Wageningen Universiteit Doel sessie Gezamenlijk inzicht verkrijgen in duurzame logistiek. Discussie resulterend in: Actiepunten voor

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar

Duurzaam Inkopen in onderwijs. Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam Inkopen in onderwijs Betty de Keizer De Keizer Kennismakelaar Duurzaam inkopen, inleiding Duurzaam inkopen in onderwijs Spelers in het veld en hun rol Suggesties voor aanpak Informatiebronnen

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis

Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor 2009 Bedrijven die investeren in sociale innovatie hebben minder last van de crisis Rotterdam, 6 oktober 2009 INSCOPE: Research for Innovation heeft in opdracht

Nadere informatie

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg

Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Banken en verzekeraars zijn niet onderscheidend genoeg Werk aan de winkel wat betreft openheid, onderscheidingsvermogen en communicatiekanalen from Accenture and Microsoft 1 Werk aan de winkel wat betreft

Nadere informatie

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken

Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken Dutch Spirit: Passie voor duurzame maatpakken DutchSpirit vervaardigt duurzame maatpakken en richt zich op de doorontwikkeling van circulaire stoffen voor werkkleding. Met een vernieuwend businessconcept

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015

CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 CO2 prestatieladder Actieve Deelname Initiatief 2015 Projectgegevens Opsteller TAJ van Deijzen Versie 2015-1 Status Definitief Datum CO2 verantwoordelijke TAJ van Deijzen 6-8-2015 Directievertegenwoordiger

Nadere informatie

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8

Case 2 start-ups. 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13. Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Case 2 start-ups 21 maart 2015 Gemaakt door: - Bertje van Loo - Dennis Langeveld - Lorianne Hooijmans Groep 13 Case 2 Start-ups groep 13 1-8 Inhoud Interne analyse... 3 Peerby... 3 Over Peerby... 3 Lean

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Definitie. Wat is Duurzaamheid?

Definitie. Wat is Duurzaamheid? Duurzaamheid Definitie Wat is Duurzaamheid? Waarom is duurzaamheid belangrijk? Bevolkingsgroei 7naar 9Miljard Waarom is duurzaamheid belangrijk? Grondstofschaarste Waarom is duurzaamheid belangrijk? Ontbossing

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM

SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM SANITAIR PAPIER > SATINO > VAN HOUTUM PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER > PAPIER Wie aan duurzaamheid denkt, denkt misschien niet direct aan papieren handdoekjes en toiletpapier. In breder perspecfief

Nadere informatie

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.

Meer Investplan. Meer Rendement. Meer Zekerheid. Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest. Meer Rendement Meer Zekerheid Meer Invest B.V. Boeingavenue 215 1119 PD Schiphol-Rijk E-mail: Info@meerinvest.nl Kvk: 61887331 2 Onze Visie Uw opgebouwde kapitaal op de bank zetten loont tegenwoordig niet

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

AKB Bert Muller. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen AKB Bert Muller Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 van 9 16-5-2012 Profiel als Partner MVO Nederland Wat zijn voor uw bedrijf de belangrijkste redenen om met MVO bezig te zijn? Tweeërlei: Enerzijds

Nadere informatie

De Keizer Kennismakelaar bij Haven Amsterdam

De Keizer Kennismakelaar bij Haven Amsterdam De Keizer Kennismakelaar bij Haven Amsterdam Afdelingsoverleg NS-Beleid Donderdag 9 april 2009 Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Inhoud presentatie De Keizer Kennismakelaar HAP -

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Cleantech Markt Nederland 2008

Cleantech Markt Nederland 2008 Cleantech Markt Nederland 2008 Baken Adviesgroep November 2008 Laurens van Graafeiland 06 285 65 175 1 Definitie en drivers van cleantech 1.1. Inleiding Cleantech is een nieuwe markt. Sinds 2000 heeft

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW Circular Art Lab Limburg (CALL) legt duurzaamheidsopgaven via open oproepen ( calls ) voor aan geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013

Een duurzame boodschap. Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame boodschap Duurzaamheidsbeleid en resultaten over 2013 Een duurzame koers als familiebedrijf Jumbo is een echt familiebedrijf, dat middenin de samenleving staat. Daar zijn we trots op. Een

Nadere informatie

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011

Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 Voorproefje Cosun MVO-verslag 2011 1 Dit is een voorproefje in druk van het digitale Cosun MVO-verslag over 2011. Wilt u meer gegevens raadplegen over wat wij zoal ondernemen met het oog op onze maatschappelijke

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Een verhaal van alle tijden

Een verhaal van alle tijden Een verhaal van alle tijden ROCKPANEL BRE Global A+ / A gecertificeerd ROCKPANEL products BRE Certified ROCKPANEL: duurzaamheid in de genen ROCKPANEL is onderdeel van de ROCKWOOL Groep. Een onderneming

Nadere informatie

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1

Green-Consultant - info@green-consultant.nl - Tel. 06-51861495 Triodos Bank NL17TRIO0254755585 - KvK 58024565 - BTW nummer NL070503849B01 1 Bestemd voor: Klant t.a.v. de heer GoedOpWeg 27 3331 LA Rommeldam Digitale offerte Nummer: Datum: Betreft: CO 2 -Footprint & CO 2 -Reductie Geldigheid: Baarn, 24-08-2014 Geachte heer Klant, Met veel plezier

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Duurzaamheid bij Landal GreenParks

Duurzaamheid bij Landal GreenParks Duurzaamheid bij Landal GreenParks Kenniswerkplaats Vitale Vakantieparken Noord-Veluwe Harderwijk - 18 februari 2015 Landal een duurzame organisatie? Onze belofte naar de gasten Waarom D&BO? Externe

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Futuring people DUURZAAMheid

Futuring people DUURZAAMheid Futuring people DUURZAAMheid Een lege jas of de geboorte van het nieuwe? Wat is het tegenovergestelde van duurzaamheid? In één woord graag. Dat is best een lastige zult u merken. Je moet namelijk eerst

Nadere informatie

GLASS UNLIMITED. AGC en Cradle to Cradle: een duurzame combinatie

GLASS UNLIMITED. AGC en Cradle to Cradle: een duurzame combinatie GLASS UNLIMITED AGC en Cradle to Cradle: een duurzame combinatie AGC en C2C: een duurzame combinatie Through C2C certification, AGC helps to inspire and lead in the positive transformation of the building

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Vandaagafval morgengrondstof!

Vandaagafval morgengrondstof! Vandaagafval morgengrondstof! 5de Vlaams Milieucongres IFEST 21 October 2008 Florens Slob Manager Sustainable Business Solutions Van Gansewinkel Group Agenda Korte verkenning Cradle to Cradle concept &

Nadere informatie

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen

Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid Lensing Food B.V. Ruud Harmsen Partner van duurzaamheid Duurzaamheidsbeleid 2017-2018 Lensing Food B.V. Ruud Harmsen PROCEDUREHANDBOEK Bladzijde 1/7 Inhoud Over Lensing Food B.V. 2 People 3 Voedselveiligheid 3 Sociale betrokkenheid

Nadere informatie

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u!

Transparantie in Transporttarieven. Informatie brochure 2014. Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! Transparantie in Transporttarieven Informatie brochure 2014 Transparantie en inzicht in uw wegtransport tarieven. Dat bieden wij u! 2014 Transport Tender 1 Nederland telt ruim 10.000 vervoersbedrijven.

Nadere informatie

Nedap Varkens Prestatie Test

Nedap Varkens Prestatie Test Complete oplossingen voor varkenshouderij Nedap biedt middels elektronische individuele dieridentificatie efficiënte en slimme oplossingen voor dierverzorging in de gehele varkenshouderij. Nedap Varkens

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl

MVO. Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Be-Pall International BV Zilverstraat 4, 8211 AN Lelystad Tel 0320-234940 http:/www.be-pall.nl Een bedrijf waar Mensen gezamenlijk werken aan een kwalitatief en milieuvriendelijk product, rekening houdend

Nadere informatie

Brochure Green IT Citizen

Brochure Green IT Citizen Brochure Green IT Citizen Over Pink Elephant Bedrijfshistorie Pink Elephant is een Nederlandse IT onderneming die rond 1980 is ontstaan als bijverdienste van een drietal studenten aan de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONTWERPER IN UITVOERING Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect

ONTWERPER IN UITVOERING Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect Kansen voor middelgrote architectenbureaus in de rol van bouwend architect Uitkomsten enquête het profiel van de 'bouwende architect' binnen middelgrote architectenbureaus in Nederland Uitgevoerd door:

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT

CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT CREATORS OF CONVEYOR BELTS TRANSPORTBANDEN VAN HOLLANDSE KWALITEIT VOORWOORD Bandtransport Europe staat voor kwaliteit en duurzaamheid met een hoge servicegraad en betrokkenheid. Wij leveren producten

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013

Online marketing 3.0. Scheveningen, 13 november 2013 Online marketing 3.0 Scheveningen, 13 november 2013 Introductie Inhoud Hoe gebruikt NBTC Holland Marketing haar online kanalen om de internationale toerist te bereiken en daadwerkelijk Nederland te laten

Nadere informatie

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is.

Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Energieverbruik binnen de voedingen drankensector. Waarom inzicht in de energieketen noodzakelijk is. Deze whitepaper licht toe waarom het voor organisaties binnen de belangrijk is om inzicht te hebben

Nadere informatie

Lessenplan C2C, dé duurzame oplossing?

Lessenplan C2C, dé duurzame oplossing? Lessenplan C2C, dé duurzame oplossing? (gebaseerd op lessen van 50 minuten) Les 1 en 2: Bekijken van de DVD Afval is Voedsel (Vpro Tegenlicht 6 oktober 2006) Maken van de verwerkingsopdrachten. De DVD

Nadere informatie

Cradle to Cradle. 1 Inhoud... 1. 2 Cradle to Cradle als nieuwe industriële revolutie... 1. 2.1 Van eco-efficiëntie naar eco-effectiviteit...

Cradle to Cradle. 1 Inhoud... 1. 2 Cradle to Cradle als nieuwe industriële revolutie... 1. 2.1 Van eco-efficiëntie naar eco-effectiviteit... 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Cradle to Cradle als nieuwe industriële revolutie... 1 2.1 Van eco-efficiëntie naar eco-effectiviteit... 2 2.2 Naar gesloten materiaalkringlopen... 3 3 De basisregels van Cradle

Nadere informatie

Beleid en praktijk rijksoverheid. Joan Prummel Categoriemanager Afval en Grondstoffen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Beleid en praktijk rijksoverheid. Joan Prummel Categoriemanager Afval en Grondstoffen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Beleid en praktijk rijksoverheid Joan Prummel Categoriemanager Afval en Grondstoffen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Agenda MVI door het Rijk Circulair Inkopen Practice what you preach Agenda MVI

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle

03 november 2011. Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle 03 november 2011 Bart Brink manager business development / corporate coördinator Cradle to Cradle Voor meer informatie: b.brink@royalhaskoning.com of 06-55885393 Duurzaam ontwerpen Geïnspireerd door Cradle

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

Opgave 1 Hieronder is een casus beschreven. Lees deze tekst door en beantwoord vervolgens de vragen.

Opgave 1 Hieronder is een casus beschreven. Lees deze tekst door en beantwoord vervolgens de vragen. Opgave 1 Hieronder is een casus beschreven. Lees deze tekst door en beantwoord vervolgens de vragen. Nieuwe Westelijke Oeververbinding Een goede bereikbaarheid van de regio Rotterdam is belangrijk voor

Nadere informatie

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen

Gemeenteraad. Motie. Datum : 30 juni : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen. : Duurzaamheid in Hoogeveen Gemeenteraad Motie Datum : 30 juni 2016 Fractie Onderwerp : ChristenUnie, CDA, Gemeentebelangen : Duurzaamheid in Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen in vergadering bijeen op 30 juni 2016, Constateert

Nadere informatie

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen

Duurzaamheid. De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid De voordelen van blikverpakkingen Duurzaamheid Duurzaamheid is één van de belangrijke aandachtspunten van het bedrijfsleven. Deze brochure is een initiatief van EMPAC, de organisatie van de

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Green Deal Concreet 1.0

Green Deal Concreet 1.0 Green Deal Concreet 1.0 Een groep vooraanstaande bedrijven en brancheorganisaties in de betonketen hebben in 2011 samen met MVO Nederland het MVO Netwerk Beton opgericht. Op 4 oktober 2011 heeft het MVO

Nadere informatie

DUURZAME INITIATIEVEN

DUURZAME INITIATIEVEN DUURZAME INITIATIEVEN Onder duurzame initiatieven verstaat Arcadis technische innovaties die direct of indirect leiden tot energiebesparende oplossingen. Daarnaast initiatieven die de maatschappelijke

Nadere informatie

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world

Inspiration, Business & Innovation. Each of us can change your world Inspiration, Business & Innovation Each of us can change your world Optimism Welkom, leuk dat je de tijd neemt om dit even te lezen. Wij zijn Gotogrow en succesvol in commerciële dienstverlening. Wat wij

Nadere informatie

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg

PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN. Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg PLATFORM HERGEBRUIK PRODUCTEN Een initiatief van Avans Hogeschool, Syntens en de Universiteit van Tilburg MKB-bedrijven worden geconfronteerd met nieuw beleid met betrekking tot producentenverantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Een toelichting op Circular IQ

Een toelichting op Circular IQ Een toelichting op Circular IQ Vereniging Circulair Friesland Roy Vercoulen & Claire Teurlings Founders Circular IQ 14 Februari 2017 Een slim interactief platform dat duurzaamheidsinformatie verandert

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Vlaams afval- en materialencongres 6 april

Vlaams afval- en materialencongres 6 april Vlaams afval- en materialencongres 6 april Erik de Baedts Directeur NVRD President MWE Board member ISWA Strategisch omgaan met grondstoffen Nederlandse vereniging van gemeenten ogv afvalbeheer & reiniging

Nadere informatie

Even voorstellen. Vandaag. Nieuwe ICT. maar hoe krijg je de organisatie mee? Marijke van Doorn & Ard van der Heijden. Implementatie van ICT

Even voorstellen. Vandaag. Nieuwe ICT. maar hoe krijg je de organisatie mee? Marijke van Doorn & Ard van der Heijden. Implementatie van ICT Nieuwe ICT maar hoe krijg je de organisatie mee? 1 Even voorstellen Marijke van Doorn & Ard van der Heijden Implementatie van ICT Operationele verandertrajecten Achtergrond: bedrijfskunde, informatiekunde,

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business

R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S. Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business R E N É H E R R E M A N S - C R E D E N T I A L S Employer Branding en Merkrelaties fundament van duurzame business Merkrelaties: Brandstof voor moderne organisaties Niet de individuen maar hun relaties

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012. Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment

Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment Op zoek naar de juiste professional? Smart Recruitment hebbes! Herkenbaar? Het moment dat u met absolute zekerheid weet dat u de juiste kandidaat voor uw bedrijf heeft gevonden? Of dat u gewoon weet dit

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie.

Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data. Stappenplan voor B2B leadgeneratie. Van big data naar smart data Door big data te verzamelen en om te zetten in werkelijk bruikbare smart data creëert u nieuwe inzichten,

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06

ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 ippq Organisatierapport voor Octopus BV 2012-12-06 Rapport - Overzicht 1. Doelstelling 2. Het Performance-Happiness Model 3. Belangrijkste uitkomsten 4. De 5Cs 5. Vertrouwen, trots en erkenning 6. Vergelijking

Nadere informatie

Hoe krijg ik mijn management in de juiste houding en gedrag, en de medewerkers in beweging?!

Hoe krijg ik mijn management in de juiste houding en gedrag, en de medewerkers in beweging?! Hoe krijg ik mijn management in de juiste houding en gedrag, en de medewerkers in beweging?! De Kracht van Open-Book Management - Connecting People & Numbers - 23 augustus 2016 1 MARTIN 70% source Gallup

Nadere informatie

Huiswerk, het huis uit!

Huiswerk, het huis uit! Huiswerk, het huis uit! Een explorerend onderzoek naar de effecten van studiebegeleiding op attitudes en gedragsdeterminanten en de bijdrage van de sociale- en leeromgeving aan deze effecten Samenvatting

Nadere informatie

LEAN KENT VEEL TOOLS EN TECHNIEKEN, ORGANISATIES EN WETENSCHAPPERS KIJKEN VOORAL NAAR DE METHODEN

LEAN KENT VEEL TOOLS EN TECHNIEKEN, ORGANISATIES EN WETENSCHAPPERS KIJKEN VOORAL NAAR DE METHODEN LEAN KENT VEEL TOOLS EN TECHNIEKEN, ORGANISATIES EN WETENSCHAPPERS KIJKEN VOORAL NAAR DE METHODEN TOOLS EN TECHNIEKEN LEIDEN NAAR HETZELFDE ANDERE FOCUS, MAAR ZELFDE DOEL: CONTINU VERBETEREN afgebakend

Nadere informatie

Telepresence & Videonconferencing. In het WTC Amsterdam

Telepresence & Videonconferencing. In het WTC Amsterdam Telepresence & Videonconferencing In het WTC Amsterdam Telepresence Telepresence is een high-definition videoconference service met een gegarandeerde uitstekende kwaliteit van video en audio. In een tijd

Nadere informatie

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal?

Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? White paper Hoe maakt een onderneming optimaal gebruik van het menselijk kapitaal? Deze white paper wordt u gratis aangeboden door De Valk Leadership Company Datum: 1 januari 2013 Versie: 2.0 Auteur: Guido

Nadere informatie

Aan elke zakelijke besteding is een bepaalde CO2 uitstoot gekoppeld. De Visa Greencard Corporate berekent en compenseert deze uitstoot volledig.

Aan elke zakelijke besteding is een bepaalde CO2 uitstoot gekoppeld. De Visa Greencard Corporate berekent en compenseert deze uitstoot volledig. Visa Greencard Corporate De zakelijke creditcard die alle gemakken van een Visa creditcard combineert met het duurzame effect van een automatische CO2 compensatie bij elke uitgave. Aan elke zakelijke besteding

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Wat is jouw verhaal?

Wat is jouw verhaal? E E N E - B O O K V A N L E T T E R S & C O N C E P T S Wat is jouw verhaal? Passie en plezier overbrengen in een notendop Storytelling Verhalen vertellen is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het

Nadere informatie

Crises en kansen: van klimaatverandering tot circulaire economie

Crises en kansen: van klimaatverandering tot circulaire economie Crises en kansen: van klimaatverandering tot circulaire economie Inhoud Inleiding Uit de interviews / circulaire economie Afronding Overzicht jaren met hoogst gemeten temperatuur Wereldgemiddelde oppervlaktetemperatuursverandering

Nadere informatie

Maaike Rodenburg. maaikerodenburg@hotmail.com. 1. Resultaten blz. 2 2. Conclusie blz. 3 3. Antwoorden blz. 4

Maaike Rodenburg. maaikerodenburg@hotmail.com. 1. Resultaten blz. 2 2. Conclusie blz. 3 3. Antwoorden blz. 4 Maaike Rodenburg maaikerodenburg@hotmail.com 1. Resultaten blz. 2 2. Conclusie blz. 3 3. Antwoorden blz. 4 1 In totaal zijn alle 38 supporters van Cittaslow Midden-Delfland uitgenodigd om deel te nemen

Nadere informatie

Affiliate marketing. Jan Pons

Affiliate marketing. Jan Pons Affiliate marketing Jan Pons Affiliate marketing Affiliate marketing is een manier van online marketing waarbij de website (adverteerder of merchant) de affiliate (uitgever/webmaster) betaalt voor elke

Nadere informatie

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid

Duurzaamheidsdialoog. Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheidsdialoog Strategisch richten en inrichten van duurzaamheid Duurzaamheid U kunt waarschijnlijk bijna alle woorden relateren aan uw organisatie. Maar welke zijn echt relevant en significant?

Nadere informatie

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer

GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer 10 GOUDEN TIPS voor Professioneel Relatiebeheer www.fokjeritsma.nl info@fokjeritsma.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wees je bewust van je doel... 6 Bellen: een uitstekend instrument... 6 Systeem... 7

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

FRONTEER IS HIRING! Tijdelijke kracht finance FRONTEER STRATEGY INNOVATION. CO-CREATION. BRAND DEVELOPMENT.

FRONTEER IS HIRING! Tijdelijke kracht finance FRONTEER STRATEGY INNOVATION. CO-CREATION. BRAND DEVELOPMENT. IS HIRING! Tijdelijke kracht finance Wie zijn wij? Fronteer Strategy is een consultancy bureau gevestigd in Amsterdam Wij helpen merken succesvol innoveren. Wij zijn één van de wereldwijde experts in expert

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING

WHITEPAPER FASHION 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING WHITEPAPER FASHION 75% VAN NEDERLANDERS STAAT OPEN VOOR NIEUWE AANBIEDERS VAN KLEDING 22% VAN NEDERLANDERS IS VOORLOPER OP HET GEBIED VAN KLEDING Vooral vrouwen zijn geïnteresseerd in kleding. Zij zoeken

Nadere informatie