5 jaar Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL. Focus. Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 jaar Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL. Focus. Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. december 2013"

Transcriptie

1 5 jaar Brandweer Zuid-Limburg Focus Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL december 2013

2 Algemeen commandant Gerard van Klaveren had hier 5 jaar geleden voor getekend We hebben niet alleen geïntegreerd, maar ook fors geïnvesteerd In deze Special van Focus, ter gelegen - heid van het vijfjarig bestaan van de Brandweer Zuid-Limburg, laten we mensen van binnen en buiten de organisatie aan het woord die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling heeft nieuwe dimensies gekregen; het is nu gebruikelijk om over je grenzen heen te kijken. Dit heeft zeker een vliegwieleffect gehad. We hebben heel wat mensen van verschillende pluimage bij uiteenlopende projecten kunnen betrekken. Dat werkt prima. Het heeft veel interessante ideeën en plannen opgeleverd die deels al zijn uitgevoerd, zoals de snel inzetbare eenheid SIE, en deels al ver in de steigers staan. Medewerkers hebben nieuwe dingen mee kunnen ontwikkelen, wat voor extra draagvlak heeft gezorgd. Pionieren Landelijk zijn de ontwikkelingen die we in Zuid- Limburg zien, intussen ook gaan spelen. Zo hebben nu bijna alle korpsen variabele voertuigbezetting, al dan niet in eigen varianten. Bij sommige onderwerpen liepen wij als regio landelijk voorop en hebben we echt moeten pionieren. Dat is mooi, maar je hebt dan ook te maken met de wet van de remmende voorsprong. Elders in het land hebben veel korpsen gebruik kunnen maken van wat wij met vallen en opstaan ontwikkeld hebben. van het nieuwe regionale korps. We beginnen met algemeen commandant Gerard van Klaveren, die terugkijkt op vijf turbulente jaren en ook vooruitkijkt naar de toekomst. Als ik zie waar we nu staan, had ik daar vijf jaar geleden voor getekend. Er zijn grote stappen gezet. We hebben niet alleen de verschillende onderdelen geïntegreerd, maar ook in de nieuwe organisatie geïnvesteerd. Dat heeft veel nieuwe perspectieven geopend. Toch ben je uiteraard nooit helemaal tevreden. Zo is het ontzettend jammer dat we de afgelopen jaren tegenover elkaar gestaan hebben, tot in de rechtszaal aan toe. Doodzonde dat we deze onnatuurlijke situatie niet hebben kunnen voorkomen. De harmonisering van dienstroosters was op zich al een zware kluif. Daar kwamen de bezuinigingen nog eens overheen. Ik ga zelf voor goed overleg en consensus. Maar helaas hadden de partijen zich in dit conflict te diep in hun stellingen ingegraven. Het geschil met de bonden was echt het minst prettige van de afgelopen vijf jaar. Alleen advocaten zijn hier beter van geworden. Eén standaard Mede door forse investeringen in 2013 is er een enorme standaardiseringsslag gemaakt, legt Van Klaveren uit. Nieuwe voertuigen, ademlucht, Gerard van Klaveren: Medewerkers hebben nieuwe dingen mee kunnen ontwikkelen, wat voor extra draagvlak heeft gezorgd communicatie-apparatuur, uitrukkleding, het voldoet allemaal aan één standaard en draagt daardoor bij aan de beoogde efficiency. Dat geldt ook voor opleiden en oefenen. De medewerkers spreken nu ook zo n beetje dezelfde taal. Het besef deel uit te maken van een regionale organisatie bestaat volgens mij wel, al blijven lokale gevoelens bestaan. En daar is ook niets mis mee. We hebben kazernes en posten weten te behouden - Beek en Cadier en Keer zijn bijvoorbeeld weer springlevend - en ook de vrijwilligheid is gemiddeld redelijk op peil gebleven. Doelmatiger De investeringen van dit jaar waren in de oude situatie op deze schaal onmogelijk geweest. De nieuwe voertuigen springen misschien het meest in het oog, naast de nieuwe kazernes natuurlijk. Maar er zijn meer voorbeelden te noemen van stappen die we hebben kunnen zetten om de veiligheid, efficiency en slagkracht te verhogen. Ook door de dit jaar ingevoerde variabele voertuigbezetting kunnen we nu doelmatiger met onze uren omgaan, met als doel om uiteindelijk meer capaciteit vrij te spelen voor preventieen brandveiligheidsadvies aan burgers en bedrijven. Nieuwe dimensies Als regiokorps kunnen we medewerkers betere carrièrekansen en meer mogelijkheden bieden. Dat is volgens Van Klaveren al ruimschoots bewezen. Velen hebben al ervaren hoe verrijkend dat is. Het werk zelf Eén van de goedkoopste Financieel was de start van het nieuwe korps lastiger dan gedacht, constateert Van Klaveren achteraf. Andere regio s hebben de verdeelsleutel per gemeente nog gedetailleerder toegepast, maar onder de streep komt er hetzelfde uit. Uit recent onderzoek is gebleken dat wij qua kosten per inwoner één van de goedkoopste brandweerregio s van het land zijn. Dat danken we mede aan het prima werk van onze ondersteunende diensten. Die hebben ongelooflijk hard gewerkt en zullen niettemin ook capaciteit moeten inleveren. Zij verdienen, evenzeer als de repressieve mensen, een pluim. Dankbaar Als Van Klaveren vijf jaar vooruit kijkt, ziet hij een brandweer die een sterke en stabiele partner is in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Verder moeten in 2018 de bezuinigingen volledig geëffectueerd zijn en moet er een financieel afgeslankte organisatie staan. Wij denken dat het kan, maar het zal heel wat moeite kosten om de exploitatie rond te krijgen. Belangrijk is dat de service centra goed gaan draaien. Dat ze goede service gaan bieden en beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten, want zo moeten ze de collega s gaan zien. En verder hoop ik op een constructieve samenwerking met de bonden, op basis van vertrouwen. Zoals wij ook heel goed samenwerken met onze ondernemingsraad. OR en directie hebben elkaar steeds in goed overleg kunnen vinden. Dat werkt al vijf jaar heel plezierig en daar ben ik ze dankbaar voor. Het heeft zeker bijgedragen aan de realisatie van onze huidige positie. 2 Focus Focus 3

3 Korps heeft financiën prima op orde Door de grotere eenheden hebben we synergie-effecten kunnen realiseren die zowel de kwaliteit als de kosten gunstig hebben beïnvloed. De gezamenlijke slagkracht is verhoogd, terwijl we per saldo een kosten - reductie hebben gerealiseerd. Nu voeren we zelfs bezuinigingen door zonder dat de kwaliteit van de brandweerzorg eronder lijdt. En verder hebben we de gemeenten de zorg voor de brandweer uit handen genomen. Zonder dat het iets extra kost hebben we ze ontzorgd. Hoofd Financiën Jan Meertens van de Brandweer Zuid-Limburg is best trots op wat er in de afgelopen vijf jaar en in de aanloop naar de regionalisering is bereikt. Landelijk zijn wij als regio één van de trekkers. We hebben vanuit oorspronkelijk 19 gemeenten de zeer diverse korpsen, organisatiemodellen en culturen bijeengebracht en tot een redelijke eenheid gesmeed. Hoofd Financiën Jan Meertens: We bezuinigen zonder dat de kwaliteit van de brandweerzorg eronder lijdt Maar in eerste instantie komt niet ons de eer toe, vindt Meertens, maar de bestuurders die van visie blijkgegeven hebben door voor regionalisering te kiezen. Want als iedere burgemeester op zijn eigen koninkrijkje was blijven zitten, waren we nog lang niet zover geweest. Vergeet niet dat ten tijde van de besluitvorming over regionalisering nog nauwelijks sprake was van een economische crisis. De bomen groeiden nog bijna tot in de hemel. Het is dus de bestuurlijke visie die dit mogelijk heeft gemaakt. Met de operatie Schoon door de Poort hebben we ervoor gezorgd dat elk gemeentelijk brandweerkorps netjes is overgegaan naar de regionale organisatie. Momenteel komt er bij alle Zuid-Limburgse gemeenten samen méér uit het Gemeentefonds onderdeel Brandweer binnen dan wij als korps uitgeven. Afgezien van de inflatie is de brandweerzorg ook niet duurder geworden. Vervolgens zijn we nog eens tien procent aan het bezuinigen. Het is maar zéér de vraag of dat op gemeentelijke schaal ook was gelukt... We hebben de gemeenten ontzorgd Vertrouwen waard De synergie en schaalvoordelen vertalen zich in het operationele werkveld, maar zeker ook op financieel gebied, legt Meertens uit. Dat hebben we duidelijk laten zien in de uitgebreide financiële verantwoording naar gemeenten. Daarmee wilden we inzicht geven en vertrouwen wekken. We hebben denk ik bewezen het vertrouwen waard te zijn. Vanaf nu gaan we meer inhoudelijk verslagleggen op een hoger aggregatieniveau. Ons product zullen we onderbouwen in termen van kwaliteit x hoeveelheid. Daarmee kunnen bestuurders hun afwegingen maken. Want zij zijn het die beslissen of we, binnen de wettelijke eisen, voor een 8 gaan of dat we een 7 ook voldoende vinden Tussentijds bijsturen Vanaf het eerste uur hebben we de toets van de externe accountant met glans doorstaan. We kunnen hier ook in de loop van het jaar financieel de vinger aan de pols houden en hebben daardoor de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen. Niemand komt dus voor verrassingen te staan en niemand hoeft te twijfelen aan onze cijfers. We hebben in de afgelopen vijf jaar ook op geen enkel moment een tekort gehad. Ook in de toekomst willen we dit zo volhouden, ondanks de personele bezuinigingen op het team Financiën en het niet meer kunnen verrekenen van 21% BTW. Uitstekende samenwerking Nu we op regionale schaal inkopen en Europees aanbesteden levert ook dat aantrekkelijke voordelen op bij de aanschaf van voertuigen, materialen, kleding, verzekeringen enzovoort. Wat betreft de gebruiksgoederen, de gebouwen en het onderhoud daarvan hebben we als Brandweer Zuid-Limburg overigens een grote inhaalslag moeten maken. De jaren voorafgaande aan de regionalisering is door de gemeenten zeer behoudend geïnvesteerd in het materieel. Wij hebben na de regionalisering eerst onderzocht welke en hoeveel voertuigen, materialen en In vijf jaar op geen enkel moment een tekort gehad kleding ook echt noodzakelijk zijn voor de nieuwe organisatie. Op basis van deze eisenprogramma s hebben we in 2013 flinke investeringen moeten doen. Voertuigen, materialen en kleding zijn sinds kort weer helemaal up to date en dat geldt uiteraard ook voor de nieuwe brandweerkazernes. En dat alles hebben we kunnen doen bij verminderde gemeentelijke bijdragen. In nauw overleg met de betrokken gemeenten hebben we ook kunnen zorgen voor een goede financiering van de nieuwe kazernes. In die projecten zijn we echt samen opgetrokken, waardoor in minder dan een jaar een aantal mooie nieuwe kazernes kon worden gebouwd. Ik denk dat dit resultaten zijn van de uitstekende samenwerking met gemeenten, en dat alle betrokken partijen daar trots op kunnen zijn. Vergrijzing Hoe ziet Meertens de Brandweer Zuid-Limburg zich de komende vijf jaar ontwikkelen? Er bestaat, denk ik, een kans dat de brandweer straks nog alleen door Den Haag wordt gefinancierd, net als de politie. Het Rijk zou daarmee meer grip kunnen krijgen op vooral de regio s die nog niet echt zijn geregionaliseerd. Naast de financiering zou dan ook de zeggenschap anders komen te liggen, zoals nu ook bij de centralisatie van de meldkamers is gebeurd. Verder vraag ik mij wel eens af of we straks door de vergrijzing nog aan voldoende mensen kunnen komen, zowel beroeps als vrijwilligers. Lagere overheden zijn al aan het vergrijzen en bij de brandweer is dat niet veel anders. Bovendien mogen brandweermensen maximaal maar 20 jaar in operatio - nele dienst zijn. Ik denk dat de personeelsvoorziening in de toekomst niet gemakkelijk gaat worden. 4 Focus Focus 5

4 Burgemeester Mirjam Clermonts wil wel optimaal geïnformeerd blijven Contact is minder geworden, maar vertrouwen niet Vanuit mijn verantwoordelijkheid als burgemeester is er aan het veiligheidsgevoel niets veranderd. Ik heb nog steeds het vertrouwen dat, mocht zich een probleem voordoen, dit adequaat wordt aangepakt. Dat is waar de burger ook op moet kunnen rekenen. Vroeger waren de lijnen met de lokale brandweercommandant natuurlijk korter en had je vaker overleg. Je kende de vrijwilligers, want zij vormen de kurk waar de post op drijft. Wij negatieve groepsdynamiek die de werkverhoudingen verstoort, wat risico s met zich mee kan brengen op momenten dat elke seconde telt? Nu ben ik dan ook heel blij voor alle partijen dat dit achter ons ligt. En gelukkig heb ik nooit gemerkt dat het van invloed is geweest op de dagelijkse operationele uitvoering. Rampbestrijdingsplan Awacs Als gemeente Onderbanken zijn wij meer dan deskundig door de brandweer begeleid inzake het rampbestrijdingsplan Awacs. De contacten die de brandweer met de basis in Geilenkirchen heeft gelegd, zie ik als een groot winstpunt. Afgelopen najaar hielden de Duitse hulpdiensten een oefening op de Awacs-basis. Voor t eerst was de Brandweer Zuid-Limburg daar ook bij uitgenodigd om langs de lijn mee te kijken. Awacs is ook al op bezoek geweest Een toenemend wij-gevoel van brandweer en gemeente samen naar de gemeenten heel dienstbaar opstelt. Ik heb er veel waardering voor dat commandant Van Klaveren periodiek naar alle burgemeesters gaat om ze bij te praten over alles wat er speelt, bijvoorbeeld ook over arbeidsrechtelijke kwesties en de dilemma s waar de korpsleiding voor staat. Beter informeren s.v.p. De directe invloed op de brandweer mag dan kleiner geworden zijn, de behoefte aan informatie blijft gelijk, beklemtoont Clermonts. Op dat punt valt er nog wel iets te verbeteren. Over een behoorlijk incident wordt ik natuurlijk via de meldkamer Burgemeester Mirjam Clermonts van Onderbanken: In beginsel ga ik ervan uit dat de regionale organisatie levert wat is afgesproken en wat we als gemeente mogen verwachten geïnformeerd. Maar ook over kleinere incidenten wil ik ingeseind worden. In een kleine gemeenschap met korte afstand tot het bestuur verwachten burgers dat de burgemeester ook weet wat er gisteravond in de buurt aan de hand was. Maar helaas gebeurt dat niet consequent genoeg. Dat mag dus snel weer op peil worden gebracht. Ik zal te allen tijde en vol overtuiging aan de raad moeten kunnen uitleggen dat de veiligheid geborgd is en dat aan alle afspraken wordt voldaan. Dat vertrouwen heb ik gelukkig. De afstand mag dan groter geworden zijn, aan vertrouwen hebben we geen millimeter hoeven inboeten. waren in Onderbanken op sterkte, al werd de dagbezetting een steeds groter probleem. Overigens zijn hier nog steeds dezelfde mensen bij de brandweer actief. Alleen is hun optreden nu geborgd in een grotere, professionele organisatie. Enkele malen per jaar heeft burgemeester Mirjam Clermonts van Onderbanken nu overleg met de commandant of kazernechef. Halen we de dag- en nachtbezetting, vraag ik dan onder meer. Maar in beginsel ga ik ervan uit dat de regionale organisatie levert wat is afgesproken en wat we als gemeente mogen verwachten. Wel heb ik me zorgen gemaakt toen dat conflict met de bonden zo lang aansleepte. Wat voor gevolgen heeft dat voor de verhoudingen op de werkvloer, vroeg ik mij af. Ontstaat er geen in het coördinatiecentrum MCC in Maastricht. En komend jaar gaan we samen een oefening organiseren met het scenario dat er een Awacstoestel in Onderbanken is neergestort. Je ziet dus dat de brandweer dit soort communicatie en grensoverschrijdende contacten goed heeft opgepakt. Dit soort acties versterken het wij-gevoel van brandweer en gemeente samen. Heel dienstbaar Onderbanken maakte al deel uit van de Parkstadsamenwerking, maar door de regionalisering is de brandweer nóg meer op afstand komen te staan, legt burgemeester Clermonts uit. Het korps heeft een eigen opdracht en takenpakket. Een aantal taken is voor de gemeente weggevallen, zoals bijvoorbeeld de werving van vrijwilligers. Toch werken we er graag aan mee als er nieuwe vrijwilligers geworven moeten worden in onze lokale samenleving. De opschaling naar een regiokorps heeft zeker voordelen. Alle aspecten rondom repressie waren al op een goed niveau, maar ook werkterreinen als preventie, proactie, communicatie en strategie zijn verder geprofessionaliseerd. Daarnaast is mij opgevallen dat de korpsleiding zich 6 Focus Focus 7

5 Dit uniforme materieel is gemakkelijk uit te ruilen en Doelmatig. De op elkaar afgestemde aankopen en de standaardinrichting van voertuigen leiden tot uniformiteit en optimale flexibiliteit in de organisatie. Oplossing bezettingsproblemen was in oude situatie onmogelijk óf onbetaalbaar Resultaten van de afgelopen vijf jaar mogen gezien worden Naast een lang en moeizaam traject over arbeidsvoorwaarden, hebben we de afgelopen jaren toch heel wat kunnen bereiken. Dat is te danken aan de vele collega s die er de schouders onder gezet hebben, omdat ze het grote belang ervan inzagen. Op het vlak van repressie, materieel en verbindingen hebben we alle binnen onze organisatie beschikbare knowhow, kwaliteiten en ervaringen gebundeld. Dan blijken we heel veel expertise in huis te hebben. De resultaten van de afgelopen vijf jaar mogen dan ook gezien worden. Jac Salemans en Loek Essers zijn respectievelijk portefeuillehouder en vakspecialist repressie, materieel en verbindingen binnen de Brandweer Zuid-Limburg. Wat beschouwen zij als belangrijkste resultaten van de regionalisering? Heel belangrijk is dat we nu veel meer mogelijkheden hebben om op plekken waar onvoldoende vrijwilligers op de been kunnen worden gebracht, gezamenlijk voor aanvulling te zorgen. Zo komt er komend voorjaar een tweede Snel Inzetbare Eenheid (SIE). Die gaat vanuit Valkenburg posten in de omgeving aanvullen, zoals de SIE van Nijswiller dat nu al succesvol in het Heuvelland doet. De mogelijkheden om bezettingsproblemen op te lossen zijn door de regionalisering optimaal geworden. Dat was in de oude situatie onmogelijk geweest óf onbetaalbaar. Verder kopen we nu centraal in, wat vele voordelen biedt. Alle aankopen zijn gericht op onze nieuwe manier van werken en dragen rechtstreeks bij aan versterking van onze repressieve slagkracht. Centrale regie Zuid-Limburg loopt met deze regionalisering in Nederland mee voorop, weet Salemans. Als korps kunnen we nu grote, ingrijpende projecten draaien, zoals de omschakeling naar variabele voertuigbezetting. We kunnen de resultaten daarvan centraal monitoren en evalueren en er gezamenlijk van leren. Die centrale regie, daar profiteert de hele regio van. Ook maken we nu als regio afspraken met bijvoorbeeld Chemelot voor bijstand bij grote ongevallen gevaarlijke stoffen. Als regionaal korps kunnen we de diverse kazernes nu beter ondersteunen met materialen en voertuigen die ze voor oefeningen nodig hebben, zonder dat elke post zelf alles op voorraad moet hebben. Het is straks ook niet meer nodig dat posten blusvoertuigen alleen voor oefendoeleinden in bedrijf houden, omdat dit voortaan regionaal georganiseerd wordt. Met minder materieel Onlangs zijn elf nieuwe tankautospuiten afgeleverd, geheel ontwikkeld naar de eisen die Zuid-Limburg aan de brandweerzorg stelt. Verder hebben acht blusvoertuigen een volledige update ondergaan. Essers: In totaal voldoen nu 19 tankautospuiten aan de nieuwste standaard die wij hanteren. In 2020 moet het hele wagenpark zijn vernieuwd. Alles conform één en dezelfde standaard, zodat dit uniforme materieel gemakkelijk uit te ruilen is en optimaal effectief kan worden ingezet. Door de beschikbaarheid van blusvoertuigen groter te maken en efficiënt te alarmeren, kunnen we in de toekomst met minder materieel toe. Dat is geen loze bewering, daar hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een strak investeringsprogramma. Sober en Doelmatig We hebben voor tien jaar vooruit uitgerekend wat er aan voertuigen, materieel en materiaal nodig is, legt Salemans uit. Er ligt dus een gezamenlijk gedragen visie onder de aankopen die wij nu hebben gedaan. Daarbij zijn we stukken goedkoper uit dan vroeger. De omvang van de Europese aanbesteding heeft tot een heel scherpe inkoop geleid. Dat we gebruikmaken van de mogelijkheden van de Europese markt, zou in de oude situatie bij de meeste lokale korpsen ook vrij ondenkbaar zijn geweest. Alles wat we nu inkopen voldoet aan de eis Sober Stappen gezet Ook op verschillende andere terreinen hebben we stappen kunnen zetten. Zo beschikken binnenkort alle repressieve medewerkers over helmcommunicatie. Dat is extra van belang nu we met variabele voertuig - bezetting werken. Dit nieuwe systeem verbetert de verstaanbaarheid van de verbindingen namelijk Alles wat we inkopen voldoet aan de eis Sober en Doelmatig aanzienlijk en verhoogt daarmee de veiligheid. Ook hebben we voor de hele organisatie nu één soort ademlucht. Dat leidt tot een optimale uitwisselbaarheid, terwijl je de voorraden kunt beperken omdat de reserves voor de hele regio nu centraal geregeld zijn. Eenzelfde verhaal kun je vertellen over de voorraden slangen en over de kleding. Servicecentra vertraagd Overigens is nog niet alles gerealiseerd wat in de planning zat, moeten Salemans en Essers toegeven. De elf servicecentra die we gaan optuigen, hadden al een jaar geleden operationeel moeten zijn. Dat is gewoon niet gelukt. Er zijn nog maar drie servicecentra in bedrijf. De opstart is vertraagd door het late akkoord met de vakbonden. Maar alle plannen liggen klaar en de plaatsingsprocedure gaat beginnen. Rond 1 april moeten de servicecentra in de lucht zijn. Dat is niet alleen belangrijk voor de beoogde bezuiniging, het is vooral essentieel voor de optimale ondersteuning van de medewerkers en met name de vrijwilligers. Aan uitgezette lijn vasthouden Een van de uitdagingen voor de komende jaren zal zijn de verworvenheden van de afgelopen jaren stabiel te houden, voorspelt Salemans. Er ligt nu een vastgesteld materieelspreidingsplan. Daarin staat welke kazerne straks over welk materieel moet beschikken. Ook hebben we een af- en ombouwplan opgesteld om dit eindplaatje in 2017/2018 te bereiken. Het verplaatsen van materieel is een thema dat bij de brandweer altijd voor emotie zorgt. Uiteindelijk willen we vijf tankautospuiten en een aantal andere voertuigen afstoten. Daar zitten heel wat gevoeligheden in, waar we zorgvuldig mee willen omgaan. Maar omdat deze aanpassingen de veranderende werkwijze binnen repressie moeten ondersteunen, willen we zoveel mogelijk aan de uitgezette lijn vasthouden. 8 Focus Focus 9

6 Huub de Haan, gemeente Kerkrade: Regio heeft aan slagkracht gewonnen Zorg voor de burgers is sterk verbeterd De zorg voor de burgers bij een ramp of crisis is op de schaal van Zuid-Limburg sterk verbeterd. Daar zijn de inwoners van deze regio echt op vooruitgegaan, al hoop je natuurlijk dat ze dat nooit in de praktijk zullen ervaren. We beschikken nu over een brede groep deskundige mensen die we ingeval van een groot incident in de hele regio kunnen inzetten. Er is een beter gecoördineerde structuur dan vroeger op lokaal niveau mogelijk was. En de betrokken medewerkers Heerlen toen in 2003 de brandweer Parkstad-Limburg werd opgericht. Met de voorbereidingen voor de hui di ge regionalisering zijn we eind 2005 al begonnen. In het verleden was de rampenbestrijding ook al best goed geregeld, zeker hier in Parkstad waar we goed op gro - tere calamiteiten voorbereid waren. Maar het voordeel van de nieuwe regionale structuur is wel dat je bij een grote ramp of een calamiteit die wekenlang aanhoudt meer mensen en disciplines op de been kunt brengen. Een heel gebied evacueren? Gemeenten hebben in een crisissituatie een belangrijke rol te vervullen, legt De Haan uit. Zij zijn primair verant - woordelijk voor de bevolkingszorg en de burgemeester heeft nog altijd het opperbevel over de aanpak van de crisis. Niet dat de burgemeester zich met operationele zaken zal bemoeien; daar zijn uitstekende professionals voor in touw. Maar de bestuurlijke dilemma s liggen natuurlijk wel op zijn of haar bordje. Neem je bijvoorbeeld de moeilijke beslissing om uit voorzorg een heel gebied te evacueren? Daarom wil de burgemeester ook altijd geïnformeerd worden wanneer bevolkingszorg aan de orde is of kan komen. Huub de Haan van de gemeente Kerkrade: Er is nu een beter gecoördineerde structuur dan vroeger op lokaal niveau mogelijk was worden momenteel nog verder opgeleid voor hun rol in de crisisbeheersing. Dit alles is het resultaat van de regionalisering van de brandweer en de geneeskundige hulpdienst Ghor, maar vooral van de start van de Veiligheidsregio op 1 januari Toen is ook de Bevolkingszorg als taak van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten centraal opgepakt. De regio heeft hiermee duidelijk aan slagkracht gewonnen. Huub de Haan, senior beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de gemeente Kerkrade, is al jarenlang betrokken bij de schaalvergroting van de hulpdiensten. Voorheen werkte ik in dezelfde rol in Hulpverleningsapparaat Wanneer de veiligheid van burgers in het geding is, komt er een hulpverleningsapparaat op gang met ambtenaren uit de 18 Zuid-Limburgse gemeenten; om burgers op te vangen, te verplaatsen, te voorzien van eerste levensbehoeften, onder te brengen in hotels of sporthallen, de wegafzettingen te regelen, milieudeskundigen en constructeurs in te vliegen, slachtoffers te registreren, een info- en adviescentrum in te richten, enzovoort. De Haan: In deze hoek van Parkstad hebben we vijf gemeentelijke officieren van dienst bevolkingszorg standby: twee van Kerkrade, twee van Landgraaf en één van Simpelveld. Zij worden door de meldkamer opgeroepen bij een opschaling naar Grip1 en draaien dan mee in het commando plaats incident, het Copi. In dat overleg van alle hulpdiensten en de gemeente neemt onze OvD volwaardig deel en zal hij de beslissingen gelijk vertalen naar wat dit betekent voor de omwonenden en welke bevolkingszorg-maatregelen er nodig zijn. Allerlei disciplines ter plekke De regionalisering die geleid heeft tot één Brandweer Zuid-Limburg past volledig in die structuur, vindt De Haan. De brandweer heeft hierdoor aan slagkracht gewonnen. We hebben nu een hele brede, grote brandweer. Ook heeft de samenwerking met Duitse en Belgische partners nog meer structuur gekregen. Als het ergens echt fout gaat, zie je dat er in no time deskundigen van allerlei disciplines ter plekke zijn en de brandweer goed werk levert. Er is absoluut een kwaliteitsslag gemaakt, qua opleidingen, geoefendheid en innovatief vermogen, bijvoorbeeld. Zo is de overgang naar variabele voertuigbezetting op een verantwoorde manier ingezet. Dit soort vernieuwingen en experimenten kan ik wel waarderen. Vinger in de pap Verder hebben wij als gemeenten goed overleg met de brandweer en de indruk dat er echt iets met onze opmerkingen wordt gedaan. Mede omdat wij de brandweer voor een groot gedeelte financieren, willen we natuurlijk toch een vinger in de pap houden. Maar de mate van invloed die wij hebben is prima. En ook de communicatie is goed en verbeteren we samen waar dat nog kan. Zo lukt het gemeenten om bestuurlijk grip te houden. Op een prettige en constructieve manier staan we samen voor de veiligheid van onze burgers. 10 Focus Focus 11

7 Vrijwilliger Hub Vaessen: Elke reorganisatie biedt nieuwe openingen en mogelijkheden Opkomst goed gebleven Die frustratie geldt zeker voor het afbouwen van de wachtdienstregeling, wil Vaessen wel kwijt. Je mag op dagen dat je wachtdienst hebt, niet de gemeente uit en krijgt daar ook een vergoeding voor. Als die regeling straks niet meer bestaat, wordt de opkomst volledig gebaseerd op het Reorganisatie is altijd onderhevig aan kritiek principe van vrije instroom. Het wordt dan echt afwachten wie er opkomt. Zelf ben ik ontzettend blij dat de opkomst in Stein altijd goed gebleven is. Daar hamer ik ook steeds op bij de jongere collega s. Het is ons bestaansrecht als vrijwilligers leg ik hen dan uit. Zelf woon ik in Urmond, zodat ik extra tijd nodig heb om naar de kazerne in Stein te komen. Vaak ben ik dus te laat en zie ik de collega s wegrijden. Natuurlijk is dat erg frustrerend. Het is één van de redenen geweest om ook op de nieuwe kazerne Middenweg in Sittard-Geleen te gaan meedraaien. Innovaties Zien de vrijwilligers de regionalisering volgens Vaessen wel als een goede zaak? Zelf kan ik alleen zeggen wat ik heb kunnen overzien. Elke reorganisatie is een probleem en vaak is het niet leuk. Maar in het algemeen heeft het altijd zin. Want het biedt openingen om innovaties en Jongeren Het valt mij op dat jongeren die geen weet hebben van de oude situatie, gemakkelijk in het nieuwe systeem meegaan. Vrijwilligers zullen er zeker aan gaan wennen. Wanneer het goed wordt aangepakt, blijft de brandweer beslist attractief voor vrijwilligers. Kijk maar naar de grote belangstelling voor de diensten op de Middenweg. Zelf was Vaessen nauw betrokken bij de werkgroep die inrichting en uitrusting van deze nieuwe kazerne mede heeft bedacht. Douche en toilet op elke slaapkamer, de situering van de keuken en de fitnessruimte, TV en wifi op alle kamers; het zijn zaken die uit onze koker zijn gekomen. Met onze werkgroep hebben we de nieuwe kazerne op deze wijze samen mee vormgegeven. Er zijn dan ook heel wat mensen trots op dit resultaat. Zelfstandigheid De post Stein hoorde al jaren bij de brandweer Westelijke Mijnstreek. Een zekere mate van zelfstandigheid is er, voor ons gevoel, gelukkig wel gebleven. Zelf ben ik in Stein duikleider bij de Brandweer blijft attractief voor vrijwilligers duikploeg erg leuk om te doen en instructeur brandweertechniek, EHBO en reanimatie. Daar heb ik onlangs, na ontslag door mijn werkgever, ook mijn beroep van gemaakt. Ik ben nu zelfstandig EHBO- en Vrijwilliger Hub Vaessen wil niet blijven stilstaan bij herinneringen Goede opkomst is ons bestaans recht als vrijwilliger De regionalisering moest er gewoon komen; vanuit de wetgeving en vanuit de noodzaak tot samenwerking die je overal in de maatschappij ziet. Zoals elke reorganisatie was ook deze onderhevig aan kritiek. De tijd zal uitwijzen of hier de juiste keuzes zijn gemaakt. Bij veel collega s is het idee dat we nu samen één organisatie vormen nog onvoldoende ingedaald, vindt vrijwilliger Hub Vaessen. Ook in Stein, waar ik al twintig jaar als vrijwilliger actief ben. Daar zijn nogal wat collega s gefrustreerd door het feit dat er materieel werd weggehaald. Ze nemen ons alles af, hoor je dan. We hadden sinds kort een prachtig nieuw haakarmvoertuig. Dat wordt binnenkort weer omgeruild voor een ouder exemplaar met minder laadvermogen. We snappen het wel, maar het blijft toch vervelend. Dit soort dingen heeft hier en daar tot oud zeer geleid dat een hele tijd boven de markt kan blijven hangen. nieuwe technieken en werkwijzen te introduceren. En voor individuele medewerkers, beroeps én vrijwilligers, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om door te groeien. Dat zie je bij de Brandweer Zuid- Limburg ook heel duidelijk. Bovendien kom je hierdoor ook weer met andere collega s te werken en oefen je samen. Dat is allemaal positief. In de praktijk gaat dat oefenen overigens nog niet altijd soepel. Want er zijn wel degelijk problemen op onze oefenavonden. Regelmatig ontbreken er spullen, waardoor je de geplande oefening niet kunt draaien. Ik hoop maar dat dit aanloopperikelen zijn, die over een tijdje zijn opgelost. BHV-instructeur. Maar omdat mijn bedrijfje nog in de opbouwfase zit, past de dienst op de Middenweg voor mij nu mooi in het plaatje. Dóór naar morgen Voor de komende jaren verwacht Vaessen nog wel meer veranderingen. Maar de meeste mensen zullen eraan wennen. Ik hoop dus maar dat er geen sterkteprobleem zal ontstaan waardoor posten zouden moeten sluiten. Dat zou echt ten koste gaan van de veiligheid van de burgers. Het is daarom voor ons allemaal verstandig om niet stil te blijven staan bij herinneringen. We moeten dóór naar morgen. 12 Focus Focus 13

8 INCIDENT UITGELICHT Bluswaterkelder van nabijgelegen Makro biedt uitkomst Vluchtige stoffen in verfhandel maken brand Nuth extra fel Officier van Dienst Leon van Kalmthout staat net op het punt om naar bed te gaan als op dinsdag 12 november om de melding komt van een binnenbrand in een industriepand op het bedrijventerrein in Nuth. Het blijkt om verfhandel Tisaco te gaan. De vluchtige stoffen die in het bedrijf zijn opgeslagen wakkeren het vuur extra fel aan. I n eerste instantie zijn twee tankauto - spuiten gealarmeerd, uit Brunssum en Schinnen, elk met zes man bemensing. De eerste is binnen acht minuten ter plaatse. De bevelvoerder ziet de vlammen al uit het dak slaan en besluit een derde tankautospuit te laten komen. Om dan aan voldoende bluswater te komen, wordt ook het grootwatertransport uit Stein gealarmeerd, een tankautospuit, een dompelpompunit en één kilometer slang. Van Kalmthout is zelf binnen een kwartier ter plekke. Hij wil water uit de nabijgelegen Geleenbeek pompen, maar tijdens het aanrijden constateert hij dat afstand toch te groot is. Dus wordt er nog een dompelpompunit, nu met drie kilometer slang, opgeroepen. Om de waterwinning te coördineren, komt ook een tweede Officier van Dienst ter plaatse. Deze realiseert zich dat er ook een flinke watervoorraad beschikbaar is in de bluswaterkelder van de nabijgelegen Makro. Intussen heeft Van Kalmthout in overleg opgeschaald naar zeer grote brand. Er komt onder meer een tweede hoogwerker en alarmeringsniveau Grip 1 wordt afgekondigd. Omdat het altijd even duurt voordat het grootwatertransport in bedrijf is, concentreren de blusploegen zich allereerst op het voorkomen van brandoverslag door de naast- en achtergelegen panden af te schermen. Dat lukt, mede met hulp van de wind die van het dichtbij gelegen buurpand af staat en de vonken de straat over blaast. Er is een behoorlijke afstand tussen het brandende bedrijf en de panden aan de overkant van de straat. Van Kalmthout: Anders was het zwaar geworden om dit te houden, want de naastgelegen panden liggen maar 5 à 6 meter verderop. De blusploeg uit Schinnen ziet dat de brand niet verder oprukt dan tot circa tweederde van de lengte van het pand. Daar moet zich dus een brandwerende scheidingswand bevinden. Het voorste deel van de verfhandel brandt als een fakkel. Terpentinegedragen verf, thinner en dergelijke branden zeer fel. Spuitbussen hoor je ontploffen. Gelukkig blijkt een groot deel van de voorraad te zijn opgeslagen in het afgeschermde achterste deel van het gebouw. Dat kan uiteindelijk worden behouden. Het Tisaco-bedrijfspand is van een bepaalde leeftijd. Dus weet de brandweer dat er hoogstwaarschijnlijk asbest in zit. Iedere bandweerman die benedenwinds werkt, draagt daarom ademlucht. Vanaf de twee hoogwerkers wordt de brand met torenstralen bestreden. Het is een kwestie van volhouden, want het heeft een hele tijd nodig voordat de blussing echt effectief wordt. De vluchtige stoffen in de verfhandel branden extra fel, maar zijn relatief snel opgebrand. De eveneens aanwezige gordijnstoffen en behang zijn vervolgens gaan meebranden waardoor er een normale brandsnelheid ontstaat. Op een zeker moment begint de brand in te zakken en kan Van Kalmthout om uur het sein brand meester geven. Er wordt afgeschaald. De laatste eenheid blijft echter tot de volgende middag uur nablussen. En zelfs daarna moet de brandweer nog driemaal terug naar Nuth om plekjes waar nog vlammen opflakkeren, af te blussen. De beplating van de ingestorte gevels dekt de brandhaard af. Dat maakt het lastig om de hitte eruit te krijgen. Ik heb er een goed gevoel over, kijkt Van Kalmthout terug. We hebben snel de juiste inschatting gemaakt en onze aanpak is heel effectief gebleken. De samenwerking tussen de eenheden is uitstekend verlopen, de communicatie liep soepel en ook het grootwatertransport was relatief snel opgebouwd. De gemeente heeft eveneens goed werk geleverd door de wegen met hekken af te zetten. Dat is vooral ook nuttig in de nablusfase, want er rijden anders altijd wel wat mensen door de afzetting. Dat brengt de veiligheid van onze mensen in gevaar en is ook niet goed voor onze slangen. Er hebben tijdens deze lang durige inzet zo n 45 brandweermensen aan de bestrijding van dit incident gewerkt. Er zijn geen gewonden gevallen en geen rare dingen gebeurd. Dus mogen we er best tevreden over zijn. De asbestbesmetting bij het afgebrande bedrijfspand is in opdracht van de gemeente door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. 14 Focus Focus 15

9 Burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen zeer tevreden Regionalisering was een huzarenstukje De wijze waarop in de afgelopen jaren de regionalisering tot stand gekomen is, vind ik echt een huzarenstukje. De Brandweer Zuid-Limburg is op een redelijke en verantwoorde manier gerealiseerd, de organisatie voldoet volledig aan de eisen van de wet op de Veiligheidsregio s, financieel hebben ze het goed in de greep en de vrijwilligers die ik spreek, zijn in het algemeen tevreden over hoe ze bij het proces zijn betrokken en hoe ze in het nieuwe korps verder kunnen. Zelfs het hybride rooster blijkt prima aan te slaan. Je bent dan als vrijwilliger wel een etmaal op de kazerne, maar daarna ben je ook weer een tijdje helemaal vrij. gelukt terwijl er ook nog eens flink moet worden bezuinigd, is best een knap staaltje. Preventie-advies Gelukkig is het slepende conflict met de bonden nu eindelijk opgelost. Die legde toch een grijze deken over de successen van de afgelopen jaren. Want de repressie lijkt me nu prima op orde. Vroeger hoorde je als burgemeester wel eens van burgers dat de brandweer niet adequaat zou hebben gereageerd. Maar dat heb ik al heel lang niet meer meegemaakt. Nu de repressie goed loopt, moet extra aandacht naar preventie gaan. Woningen zijn tegenwoordig veel brandveiliger dan vroeger, maar toch kunnen burgers zelf nog heel wat doen om de risico s verder te beperken. Voor voorlichting en informatie hierover kan onder meer de kazerne Middenweg worden ingezet. Die is laagdrem - pelig en letterlijk heel transparant. Daar kun je burgers gemakkelijk naar binnen halen voor preventie-advies. Meegegaan met de tijd De brandweer is in Zuid-Limburg helemaal meegegaan met de tijd, vindt Cox. Vroeger had elke post zijn eigen brandweerauto s, nu staat er in de regio overal hetzelfde materieel. De beroeps en vrijwilligers zijn allemaal uitstekend geoefend en topfit. De term vrijwilliger is trouwens erg verwarrend, want deze mensen zijn in niets te vergelijken met de vrijwilligers bij de voetbalclub. Ik vind het altijd mooi dat brandweermensen hun werk koppelen aan romantiek en heroïek. Ik weet dat de onderlinge sfeer voor hen ook heel belangrijk is. Vroeger had ik zelf intensiever contact met individuele brandweermensen. Dat is wel veranderd. Ik denk dat ik gemiddeld nog één keer per jaar op de kazerne kom. Wel word ik goed en snel geïnformeerd over calamiteiten. Nu ook onze gemeentelijke OvD ter plekke verschijnt, krijg ik de info zelfs vaak van twee kanten. Klaar voor de toekomst De Brandweer Zuid-Limburg is klaar voor de toekomst. Er is nu een stabiele situatie, dus ik verwacht geen grote ingrepen meer. De neuzen van de Zuid-Limburgse burgemeesters wijzen ook allemaal dezelfde kant op. Ik denk dat we trots kunnen zijn op wat er is bereikt. De voertuigbezetting terugbrengen van zes naar vier heeft wel tot discussie geleid. Maar nu het is ingevoerd, hoor ik er niemand meer over. Dat lijkt mij het bewijs dat het goed werkt. Dat ook het aantal loze uitrukken sterk is teruggebracht, beschouw ik in meerdere opzichten als pure winst. Verder moeten we natuurlijk kritisch blijven op de aanrijtijden. Allemaal uitstekend geoefend en topfit Als die bij kleine posten te vaak niet worden gehaald, moet je goed kijken naar de levensvatbaarheid van zo n post. Maar daar zit de brandweer gelukkig ook zelf bovenop. Al met al ben ik dus volledig overtuigd van de kwaliteit van de brandweerzorg zoals we die in Zuid-Limburg nu georganiseerd hebben. Burgemeester Sjraar Cox: Dat dit allemaal is gelukt terwijl er ook flink moet worden bezuinigd, is best een knap staaltje Ja, ik ben zonder meer tevreden, zegt burgemeester Sjraar Cox van Sittard-Geleen. In feite is nu op Zuid- Limburgse schaal gerealiseerd wat wij hier in de Westelijke Mijnstreek in 2006 van plan waren. We schreven het plan Samen Sterk over samenwerking van de gemeentelijke korpsen en het tot stand brengen van een centraal gelegen één-minuutspost. Dat plan is met de opening van de kazerne Middenweg in Sittard-Geleen en de nieuwe kazerne in Beek nu in feite pas echt geëffectueerd, zij het door de regionale organisatie. Dat dit allemaal is 16 Focus Focus 17

10 Bevelvoerder Mark Verkerk: Ik vind het nog steeds leuk bij deze baas Conflict ging echt niet alleen maar om geld ligt nu geen slecht sociaal plan. Onze vertegenwoordigers verdienen wat mij betreft een pluim, want ze hebben erg hun best gedaan voor ons. En wat die roosters betreft: er waren erg veel verschillende roosters en diensten in Zuid-Limburg; maak daar maar eens iets moois van De regionalisering was nodig en er is zeker winst mee te behalen. Dat zie je nu al: de organisatie is steeds professioneler geworden, de opleidingen zijn nu in de hele regio op elkaar afgestemd en ook de inkoop van materieel levert grote voordelen op. Alleen jammer dat het gevoel van een eigen korps er bij veel medewerkers nog niet echt is. Ik heb het gevoel dat in het begin van de reorganisatie de mensen niet genoeg zijn meegenomen in het proces. Veel bleef lang dan wel de verbinding zoeken. Er blijkt in dit korps dan heel veel te doen, wat ook interessante mogelijkheden voor jezelf oplevert. Alleen komt niemand je die brengen, je moet er zelf achteraan. Ieder van ons wil gewoon lekker zijn vak uitoefenen. Een mooi vak. Natuurlijk was de oude situatie voor velen best comfortabel. Een korpsje binnen de gemeente, met korte lijntjes naar het gemeentehuis. En sommige korpsen hadden het ook best goed voor mekaar. Onzekerheid De nieuwe werkelijkheid is nu een feit. De strijd is gestreden. Maar was zo n langdurig conflict nou echt wel nodig? Verkerk: Het rommelde al langer, onder meer vanwege de landelijke FLO-inperking en het arbeidstijdenbesluit. Er was dus al veel onzekerheid, er hing van alles boven de markt en toen kwam daar de regionalisering nog eens overheen. Ik denk dat we als personeel de weg bewandeld hebben die we moesten gaan. Jammer Veiligheid is geen moment in het geding geweest dat het zo lang moest duren, want het gaf toch wel spanningen. Voor mijn gevoel is er een hele tijd meer óver elkaar dan mét elkaar gepraat. Als je meer de verbinding zoekt, krijg je meer begrip voor elkaar. Er Slecht geslapen Ik heb er soms slecht van geslapen, geeft Verkerk toe. Er gingen zoveel verhalen: over herplaatsingen, over piket dat verdwijnt en teruggang in sterkte. Is dat wel verantwoord, vroeg ik mij af. Met minder mensen uitrukken, terwijl de nieuwe voertuigen nog niet beschikbaar zijn. Daar maakte ik me zorgen om. Ik wilde nagaan of ik zelf iets kon bijdragen aan beter en veiliger uitrukken, of ik kon bijsturen. Het conflict ging dus echt niet alleen maar om geld. Zeker niet. Als iedereen wat toeschietelijker was geweest, had het volgens mij ook geen jaren hoeven duren. Maar soms werd het echt eng. Bijvoorbeeld toen een burgemeester tegen ons zei: als het je niet bevalt, dan ga je toch wat anders doen Zie je dat voor je in deze tijd? Behoorlijke impact De regelingen van alle korpsen waren natuurlijk heel lastig in elkaar te weven. De een krijgt wat, de ander laat wat. Verschillende mensen hebben aardig wat moeten inleveren. Deels is dat achteraf weer gecompenseerd, maar toch. Het had een behoorlijke impact. Dat heeft men zich in het begin waarschijnlijk onvoldoende gerealiseerd. Gelukkig hebben we het tijdens het hele conflict netjes gedaan; de veiligheid is geen moment in het geding geweest. onduidelijk, zodat de regionalisering als bedreigend werd gezien en mensen het idee hadden de regie kwijt te raken. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Als Fijnslijpen Van hieruit gaan we nu verder, in een nieuwe werkelijkheid, als één club. We gaan het weer gewoon over ons mooie brandweervak hebben. Veranderingen zullen er bij de brandweer steeds blijven, dat is altijd al zo geweest. Mij persoonlijk directie en bestuur eerder de richting Nu optimaal organiseren hadden aangegeven dit gaat t worden was de nieuwe werkelijkheid veel minder als bedreigend ervaren. Maar nu zijn de kaders helder en gaan we samen verder. Zelf heeft beroeps-bevelvoerder Mark Verkerk ervaren dat je wel degelijk invloed kunt uitoefenen. Je moet Bevelvoerder Mark Verkerk: Van hieruit gaan we nu verder, in een nieuwe werkelijkheid, als één club heeft de regionalisering veel gebracht. Ik heb nieuwe kansen gekregen en gepakt. Dat was erg verrijkend. Daarom zeg ik tegen alle collega s: kijk wat je er voor jezelf uit kunt halen en kom zelf in actie. Schaalvergroting zie je overal, dus ook bij de brandweer. We moeten het nu alleen optimaal organiseren. Nu is het een kwestie van fijnslijpen. Daarbij kunnen medewerkers hun eigen inbreng laten gelden. Uit ervaring weet ik dat dit veel voldoening geeft. Ik hoop echt dat de rust terugkeert en dat we nu in goede harmonie verder kunnen. Want ik vind het nog steeds leuk bij deze baas. 18 Focus Focus 19

11 Gebouwen die helemaal geschikt zijn voor voortdurende veranderingen en vernieuwingen aspecten, over nieuwe manieren van werken die de mobiliteit en uitwisselbaarheid van medewerkers en de efficiency en slagvaardigheid van ons korps ten goede komen. We kunnen aantonen dat de veiligheid en snelheid van optreden ermee gediend zijn. Functionaliteit staat voorop In de huisvesting die we nu gerealiseerd hebben, kunnen nieuwe methoden van werken, een goede bedrijfsvoering en ook onze service-centra optimaal worden ingericht, vertelt Urlings. Dat was in de oude setting domweg niet mogelijk geweest. Zo hebben we de voorzieningen voor ICT nu behoorlijk goed op orde. Dat is een enorme vooruitgang. Het maakt flexwerken mogelijk en zorgt voor de uitwisselbaarheid van organisatie-onderdelen en zelfs Nieuwe kazernes nog resultaat van gemeentelijk beleid van vóór 2009 Korps voert huisvestingsbeleid nu vanuit een overall-visie Een goed kwaliteitsniveau wordt de standaard voor onze huisvesting. Dat is een verantwoorde investering. En goed mag je niet verwarren met luxe. Soms is het wel duur, maar dan is het ook heel duurzaam en ben je uiteindelijk goedkoper uit. Verder draagt het in belangrijke mate bij aan efficiëntie, het welbevinden van mensen, een vriendelijke uitstraling van ons korps en de aantrekkelijkheid voor nieuwe vrijwilligers en medewerkers. Aan het woord is Henk Urlings, beleidsmede - werker huisvesting van de Brandweer Zuid-Limburg. We zijn best trots op wat er nu aan huisvesting tot stand gebracht is. In de ogen van velen is dat onze verdienste, maar dat is maar zeer gedeeltelijk waar. De nieuwe kazernes in Sittard, Beek en Vaals zijn namelijk nog het resultaat van gemeentelijk beleid van vóór De kazerne Maastricht-Zuid is nauw verbonden met de aanleg van de A2-tunnel. Naast dit misverstand bestaat bij heel wat betrokkenen ook het beeld dat alle gemeentelijke taken inzake de brandweer door de regionalisering zijn overgedragen aan de Brandweer Zuid-Limburg. Klopt ook niet, zegt Urlings. Personeel en materieel zijn overgegaan naar ons korps, maar huisvesting niet. Dat zou het allemaal nóg ingewikkelder hebben gemaakt. Op dit onderdeel is er dus nog het een en ander te regelen en het moment daartoe begint wel te komen, lijkt mij. Amper geïnvesteerd Vroeger moest elke lokale brandweercommandant bij zijn gemeente gedaan zien te krijgen dat de huisvesting van zijn korps op orde werd gehouden of gebracht, legt Urlings uit. Dat kostte veel energie en sleepte vaak jaren aan. In het zicht van de naderende regionalisering was er door gemeenten bovendien al jaren amper meer in huisvesting voor de brandweer geïnvesteerd. De noodzakelijke ingrepen werden nog wel uitgevoerd en bestaande verplichtingen nagekomen, maar dat was het dan ook. Nut en noodzaak aantonen Nu hoeft geen kazernechef bij de gemeente meer te leuren langs de deuren. Als regionaal korps kunnen wij nut en noodzaak van investeringen in huisvesting nu op een andere manier en vanuit een overall-visie aantonen. Veel hangt nog wel af van het sentiment dat bij een gemeente en bij de lokale brandweerpost leeft en de mogelijkheden die er zijn, maar we komen nu met sterkere, beter onderbouwde argumenten. We praten dan over het dekkingsplan voor de regio, over arbo-technische en functionele gebouwen. Ik heb ook geen vaste werkplek meer. Ik vind in elk gebouw van ons korps de standaard - voorzieningen om te kunnen werken. En ik ontmoet steeds andere collega s, wat ook heel functioneel is. Projectmatig werken wordt er bijvoorbeeld heel gemakkelijk door. En je hebt minder vaste werkplekken nodig, wat weer kosten bespaart. Toch is bezuinigen niet het doel van ons huisvestingsbeleid. Functionaliteit staat voorop. Vernieuwen Op verzoek kijkt Urlings ook al vooruit naar de komende vijf à tien jaar. Het kost hem zichtbaar weinig moeite. We zijn zeker nog niet klaar met bouwen en verbouwen. Er zijn nog verschillende oudere kazernes. Na 40 à 50 jaar is zo n gebouw functioneel verouderd en afgeschreven. Dan moet je kijken of renovatie mogelijk is of dat je nieuw bouwt. Je zult er hoe dan ook iets mee moeten. Verder hoop ik dat we over vijf jaar ook qua huisvesting alles met de gemeenten goed afgewikkeld hebben. Dan is de regionalisering pas helemaal rond. Dan staat er een volwassen organisatie die intern tot rust gekomen is, en ontwikkelen en vernieuwen niet als een bedreiging ziet, maar als de realiteit van elke dag. En die gebouwen heeft die helemaal geschikt zijn voor die voortdurende veranderingen en vernieuwingen. 20 Focus Focus 21

12 GGD-directeur Frank Klaassen: Nog heel wat synergievoordelen te behalen Brandweer kan nu pas gaan oogsten De nieuwe brandweerorganisatie gaat nu eigenlijk pas goed van start. De opbrengsten van de regionalisering kun je nu pas volledig gaan zien. Daardoor zullen ook de laatste twijfelaars inzien dat het onmogelijk was geweest om op de oude voet door te gaan. Het was een absolute noodzaak om aan de versnippering van de brandweer in Zuid-Limburg een einde te maken. Ook qua eenduidigheid gaan we er enorm op vooruit. Vroeger was er naast de gemeentelijke korpsen ook een regionale brandweer. Die was verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. Maar de commandant was een koning zonder leger. Voor mankracht moest hij bij de verschillende korpsen aankloppen. In de huidige opzet sluiten crisis - beheersing en rampenbestrijding naadloos aan op de reguliere brandweerzorg. Dat zie ik als een grote vooruitgang. De brandweer heeft daardoor wel een groot aantal taken en opgaven op haar bordje gekregen. Frank Klaassen is als voorzitter van de directie van de GGD Zuid-Limburg ook directielid van de Veiligheidsregio. In de Veiligheidsregio werken de vier kolommen, brandweer, politie, de geneeskundige hulpdienst Ghor en gemeenten intensief samen. Maar het succes hangt voor een groot deel van de brandweer af, verreweg de grootste partner binnen dit samenwerkingsverband. Omdat de hulpdiensten nu alle drie op regionale schaal werken, is het samenwerken gemakkelijker te organiseren. In Zuid- Limburg hebben we gekozen voor een Veiligheidsregio die zelf heel compact is. Het zijn de vier kolommen die het meeste werk verzetten. Die zijn dan ook sterk en robuust. Waar nuttig en noodzakelijk wordt er multidisciplinair samengewerkt. De Veiligheidsregio helpt dat goed te organiseren, maar is verder alleen de paraplu boven dit geheel. We hebben bewust gekozen voor deze constructie. Zo bereiken we namelijk een hoog realiteitsgehalte en zijn we heel kosteneffectief bezig. De samenwerking tussen de kolommen, ook fysiek in het meld- en coördinatiecentrum MCC, verloopt nu door de veel kortere lijnen een stuk soepeler dan vroeger. Ik denk dat we hier best trots op mogen zijn. En dat we dit vooral te danken hebben aan een aantal hele goede mensen die hier zeer gemotiveerd aan werken. Grote winst komt nog De GGD is zelf een aantal jaren geleden geregionaliseerd en werkt nu als één organisatie op de schaal van Zuid-Limburg. Klaassen heeft het vergelijkbare proces bij de brandweer vanaf de zijlijn gevolgd. Een reorganisatie gaat nooit zonder problemen, maar dit proces heeft helaas onnodige extra Qua eenduidigheid gaan we er enorm op vooruit vertraging opgeleverd. De moeizame totstandkoming van het arbeidsvoorwaardenpakket heeft de nieuwe brandweerorganisatie in de opstartfase onevenredig veel energie gekost. Ik gun de brandweer nu de oogst van jaren ploeteren. En ik ben er zeker van dat dit ook gaat gebeuren. Want de grote winst gaat nog komen, omdat er nog heel wat synergievoordelen te behalen zijn. Het oogsten kan pas later op gang komen door de GGD-directeur Frank Klaassen: Crisisbeheersing en rampenbestrijding sluiten nu naadloos aan op de reguliere brandweerzorg; een grote vooruitgang enorme worsteling met de vakbonden. Volgens mij zijn bij een aantal betrokkenen de principes de boventoon gaan voeren en raakte het grotere belang buiten beeld. Dat heeft de nieuwe organisatie veel energie gekost die je beter kunt inzetten om nieuwe concepten te ontwikkelen en het korps optimaal vorm te geven. Voor zover ik het kan zien, heeft het de doorontwikkeling van de brandweer jarenlang voor een deel verlamd. We mogen dan ook heel blij zijn dat er nu een oplossing is. Kinderziektes Ook het financiële dossier was heel moeilijk, heeft Klaassen waargenomen. Ontvlechten uit de gemeenten en tegelijkertijd een solide basis leggen onder het nieuwe korps, het is niet niks. Bij sommige gemeenten ontstond het beeld dat de brandweer duur is en niet transparant. Een aantal onduidelijkheden heeft de voortgang van dit proces gehinderd. Zuid-Limburg was een van de eerste regio s die regionaliseerden. Dus hebben we hier alle kinderziektes meegemaakt. Daar zullen andere regio s nu al veel minder last van hebben. Veelvuldig oefenen De Veiligheidsregio draait inmiddels op volle toeren en blijkt volgens Klaassen een succes. Een concreet voorbeeld van een succesvolle activiteit is MOTO, multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen. Rampen en crises komen gelukkig heel weinig voor. Dus zul je, om toch goed voorbereid te zijn, veelvuldig moeten oefenen. Tegenwoordig gebeurt dat regelmatig en heel grondig, in alle kolommen. De brandweer vervult daarbij een kartrekkende rol. Vroeger waren oefeningen vooral demonstraties van eigen kunnen, maar nu worden er echte leeromgevingen gecreëerd en scenario s geoefend die er qua heftigheid en complexiteit bepaald niet om Samenwerken nu gemakkelijker te organiseren liegen. Ook de steeds intensievere samenwerking tussen brandweer en ambulancezorg verloopt met het jaar beter. Ze oefenen samen en durven steeds vaker over hun eigen grenzen heen te kijken. Dat is nu veel gemakkelijker te organiseren dan vroeger, maar het succes ligt ook hier vooral aan de betrokkenheid van de mensen. Die geeft de doorslag. 22 Focus Focus 23

13 Hoofd P&O Manon Weijts: Onze nieuwe instrumenten hebben al interessante carrièrestappen opgeleverd Volgens hoofd P&O Manon Weijts zijn brandweermensen erop vooruit gegaan: Horizonten zijn nu veel breder dan in oude gemeentelijke korpsen De Brandweer Zuid-Limburg biedt medewerkers, ondanks de bezuinigingen, nu talloze mogelijkheden, qua functies, werkinhoud, studiemogelijkheden en andere faciliteiten. We hebben voor beroeps en voor vrijwilligers allerlei instrumenten ontwikkeld om mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Deze organisatie investeert dus echt in mensen. Dat heeft voor iedereen een bredere horizon en nieuwe perspectieven opgeleverd. Ik denk dus dat de medewerkers er door de regionalisering behoorlijk op vooruit gegaan zijn. Al zul je altijd mensen vinden die zeggen dat vroeger alles beter was. Hoofd P&O Manon Weijts kan heel wat voorbeelden opsommen van regelingen, studiemogelijkheden, budgetten voor opleidingen en trainingen enzovoort. We hebben allerlei instrumenten ontwikkeld. Als je De één-organisatie-gedachte heeft echt een tijd nodig gehad daar iets mee wilt, zijn er veel nieuwe kansen. Bij een aantal mensen heeft dit ook al interessante carrièrestappen opgeleverd. Maar natuurlijk zijn er ook medewerkers die daar minder belangstelling voor hebben. Die vinden het wel goed zo, bijvoorbeeld omdat het einde van hun brandweerloopbaan toch al in zicht is. Aantrekkelijk Maar hoe dan ook valt het mij steeds weer op dat we alleen maar brandweermensen in hart en nieren hebben. Ze zijn ook na de regionalisering die hen overkomen is, zéér betrokken gebleven. Ze gaan nog steeds door t vuur. Er is ook niets wezenlijks veranderd in de belangstelling van vrijwilligers. We hebben een aantal mensen om heel uiteenlopende redenen zien vertrekken, maar ook nieuwe mensen binnengehaald die deze organisatie aantrekkelijk vinden. Sinds 2011 hebben we voor vrijwilligers ook een mooi pakket arbeidsvoorwaarden, al zal ook hier gelden dat een enkeling er wel wat op achteruit gegaan is. Het binden van vrijwilligers vinden we enorm belangrijk. We hebben ook onderzocht waar zij waarde aan hechten en hebben die informatie gebruikt om het aantrekkelijk te maken. We willen ze immers behouden Minder mensen moeten meer gaan doen Nieuwe uitdaging Bij de start van de nieuwe organisatie moest iedereen natuurlijk zijn plek vinden. Sommigen kregen zelfs een andere standplaats. De mobiliteit werd groter, maar velen bleven zich toch verbonden voelen met hun eigen kazerne. De één-organisatiegedachte heeft echt een tijd nodig gehad. Mensen bleven het over hun eigen toko hebben. Maar nu er ook geen districten meer zijn, ligt dat zo goed als achter ons. De prachtige nieuwe kazerne aan de Middenweg in Sittard-Geleen blijkt voor heel wat mensen een eye opener. Ze zien er nieuwe perspectieven en uitdagingen en staan bijna in de rij om daar geplaatst te worden. Zonder regionalisering waren allerlei dingen niet mogelijk geweest. Een gemeentelijk korps biedt simpelweg veel minder mogelijkheden. Baangarantie tot 2019 Vijf jaar na de start van de regionalisering heeft de organisatie haar definitieve vorm nog steeds niet bereikt, legt Weijts uit. We hebben nog een aantal jaren nodig om de organisatie vorm te geven die er in 2018 moet staan. Er komt nog genoeg op ons af. Zo verdwijnt er in die jaren een aantal banen. Zonder gedwongen ontslagen natuurlijk, want er geldt een baangarantie tot Via natuurlijk verloop en stimuleringsregelingen hopen we naar die kleinere bezetting te groeien. Dan zullen we dus Het binden van vrijwilligers vinden we enorm belangrijk allemaal een tandje bij moeten zetten, want minder mensen moeten dan meer doen. Deels kan dat door efficiënter te werken, maar het levert hoe dan ook nieuwe uitdagingen op. Met mensen wier functie vervalt en die nog geen zicht hebben op een nieuwe functie, gaan we in gesprek: hoe zie je je eigen toekomst en hoe kunnen we die samen realiseren?. We laten dus niemand aan zijn lot over, want deze organisatie vindt elke medewerker waardevol. Oude structuren loslaten Hoewel in de nieuwe, veel grotere regionale organisatie heel wat zaken gestandaardiseerd zijn, blijft er volgens Manon Weijts ruimte voor dingen die op een specifieke post leven. Het motto is niet voor niets Eenheid in Verscheidenheid. We hebben nog steeds oog voor de posten. Die hebben soms materieel moeten inleveren, wat altijd heel gevoelig ligt. Dat levert weerstanden op waar we de ogen niet voor sluiten. Bij sommige mensen zal de weerstand blijven. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Maar het volgende staat voor mij na vijf jaar Brandweer Zuid-Limburg wel vast: wie bereid is om oude structuren los te laten, vindt hier veel bredere horizonten en talloze kansen en perspectieven die er zonder regionalisering nooit waren geweest. 24 Focus Focus 25

14 Abvakabo-bestuurder Bert van Velthuijsen richt zich nu op vrijwilligers Ook onze achterban wilde van dit conflict af Qua organisatie is de Brandweer Zuid-Limburg het verst gevorderd van alle korpsen waar ik kom. Hier is intensief gebouwd aan de integratie en het korps zit goed in elkaar. Niettemin zie je wel nog steeds bloedgroepen voortbestaan. Tussen de oren zit wel dat het nu één organisatie is, maar de praktijk is soms nog een iets andere. Bert van Velthuijsen, Abvakabo FNV: We hebben echt wel water bij de wijn moeten doen Bert van Velthuijsen is bestuurder van de Abvakabo FNV regio zuid-oost. Maar ik doe momenteel alles onder de grote rivieren. Van Velthuijsen was de onderhandelaar die samen met werkgeversvertegenwoordiger Paul Depla afgelopen zomer een akkoord wist te bereiken dat een einde maakte aan het langdurige conflict tussen directie en bestuur enerzijds en de vakbonden en het georganiseerd overleg anderzijds. Maar Van Velthuijsen toont zich bescheiden over zijn rol in de uiteindelijke doorbraak. Na het vertrek van onze vorige onderhandelaar die elders een functie had aanvaard, heeft mijn collega Mieke van Vliet met de directie van de brandweer de basis gelegd voor een akkoord. Toen het op bestuurlijk niveau terechtkwam, ben ik er pas bijgekomen. Ik had het dossier wel al goed bestudeerd. Dit korps zit goed in elkaar Aan de andere kant van de tafel was Paul Depla ook nieuw in de rol van onderhandelaar, na het vertrek van burgemeester Barske van Stein. Draai maken Het is echter teveel eer om het succes aan ons toe te dichten, zegt Van Velthuijsen. Wel is het zo dat als je vier jaar met zo n zaak bezig bent er wederzijds de behoefte ontstaat om weer gewoon aan het werk te gaan. Ook onze achterban wilde van dit conflict af. Nieuwe spelers kunnen dan gemakkelijker de draai maken die tot een versnelling van het proces kan leiden. Dat heeft in dit geval goed gewerkt. We werden het vrij snel eens over een akkoord dat wij met een positief Nu weer sprake van goed overleg advies aan onze leden konden voorleggen. En de leden, ook de parate mensen van de repressie, stemden gelukkig in een behoorlijke meerderheid met dit voorstel in. Niet dat sommige dingen niet nog mooier hadden gekund. We hebben echt wel water bij de wijn moeten doen. Maar dit was het maximaal haalbare. Hele opluchting Grote druk van korpsen elders in het land die over de schouders van de onderhandelaars meekeken, heeft Van Velthuijsen niet gevoeld. Maar de roosterproblematiek en de uitbreiding van het aantal productieve uren genoot wel landelijke belangstelling. Dit speelt heus niet alleen in Zuid-Limburg. Een dag na het akkoord, belde Amsterdam al om te vragen hoe we het uiteindelijk hadden opgelost. Want Zuid- Limburg was wel de eerste regio waar dit vraagstuk getackeld werd. Dat de leden in meerderheid akkoord gingen, was voor iedereen een hele opluchting. Nu weer aan de slag, met volle kracht vooruit, hoor je mensen zeggen. Als Abvakabo FNV heeft dit gebeuren ons nieuwe leden opgeleverd en voor zover ik kan nagaan geen leden gekost. Ook de nieuw aangemelde leden, veelal van ondersteunende afdelingen binnen het korps, zijn gebleven. Een mooie bijkomstigheid. Nu naar vrijwilligheid kijken Toch is Van Velthuijsen voorlopig nog niet klaar in Zuid- Limburg. Nu gaan we het over de vrijwilligers hebben. Die willen ook hom of kuit. Je moet als korps blijven zorgen voor voldoende aanwas van vrijwilligers. Zij worden nu primair betaald volgens de CAO, maar is dat voldoende passend en aantrekkelijk, ook in verhouding tot de beroeps? En krijgt de organisatie een mogelijke andere aanpak financieel en qua bemensing wel rond? Het is echt noodzakelijk om nu naar de vrijwilligheid te kijken, omdat het lang nauwelijks aandacht heeft gekregen. Nee, een langdurig conflict is hier volgens mij niet te verwachten. Alleen de invulling van de medezeggenschap zou nog een heikel punt kunnen worden. Maar er is nu weer sprake van goed overleg en een werkbare relatie tussen werkgever en vakbonden. Dus dat ziet er goed uit. Hartelijk dank! In deze Special van Focus n.a.v. ons vijfjarig bestaan wil ik iedereen zowel binnen de Brandweer Zuid-Limburg als daarbuiten bedanken die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van onze organisatie zoals die er nu staat. Wij hopen ook de komende jaren op uw steun, in welke vorm dan ook, te mogen rekenen. Graag maak ik tevens van de gelegenheid gebruik om u allen een gelukkig en gezond 2014 toe te wensen. Gerard van Klaveren Algemeen commandant Brandweer Zuid-Limburg Beste wensen 26 Focus Focus 27

15 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa We hebben snel de juiste inschatting gemaakt en onze aanpak is heel effectief gebleken Brandweer Zuid-Limburg Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. Tekst en realisatie: Vanhaalenpartners.nl, Bunde. Foto s: Johannes Timmermans, Hans Peters, Foto- en Videoteam BRWZL en anderen

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden

MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden MOED brandweer VNOG T.b.v. de 22 gemeenteraden ü Aanleiding MOED ü Algemene informatie brandweer in de veiligheidsregio ü Inhoud MOED ü Samenvatting uitspraken algemeen bestuur 1. Aanleiding MOED De wereld

Nadere informatie

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland

Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Is uw werknemer vrijwilliger bij Brandweer Flevoland? Flevoland Wat betekent dit voor uw bedrijf? De brandweer: behulpzaam, deskundig en daadkrachtig 2 Brandweermensen, beroeps en vrijwilligers, zijn mannen

Nadere informatie

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig

Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Brandweer Nederland Samen sterk, samen veilig Met hart en ziel Brandweer Nederland staat voor 31.000 brandweermensen die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Die 24 uur per dag en 7 dagen

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Begroting 2014 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht, 12 februari 2013 H. Vanderlijde Manager MCC / programmamanager informatiemanagement - 1 - Voorwoord De kracht

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Datum 14 februari 2012 Betreffende wetsvoorstel: 32841 Wijziging

Nadere informatie

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer!

brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! I brandweer Nieuwegein Zuid Jij ook? Kom bij de brandweer! Brandweer Veiligheidsregio Utrecht zoekt vrijwilligers Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken

Nadere informatie

Het doel van de gemeenteschappelij ke regeling is het instellen van het openbaar lichaam met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Het doel van de gemeenteschappelij ke regeling is het instellen van het openbaar lichaam met de aanduiding Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 31 oktober 2011 Agenda nr: Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZuidLimburg Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Begroting 2016 Meld en Coördinatie Centrum (MCC) Veiligheidsregio Zuid-Limburg Maastricht, 23 februari 2015 H. Vanderlijde Manager MCC / programmamanager informatiemanagement - 1 - Voorwoord Vanuit het

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017.

De doelstelling is om te komen tot een programma-/productbegroting vanaf het begrotingsjaar 2017. Betreft Begroting Veiligheidsregio Zuid Limburg Vergaderdatum 28 mei 2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - In te stemmen met de begroting Veiligheidsregio

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Samenwerken aan Brandveiligheid

Samenwerken aan Brandveiligheid Gemeente Leiderdorp Gemeente Leiderdorp Wie zijn wij als Brandweer Hollands Midden? Wat mag u van ons verwachten en hoe zijn we aan elkaar verbonden? Samenwerken aan Brandveiligheid Missie Brandweer Hollands

Nadere informatie

Ferwert, 28 mei 2013.

Ferwert, 28 mei 2013. AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 15/36.13 Onderwerp : Brandrisicoprofiel Veiligheidsregio Fryslân Ferwert, 28 mei 2013. 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 Reg.nr:Z.06073 INT.05773 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 20 mei 2014 Agendapunt: RTG: 13 mei 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Begroting 2015 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1. Samenvatting Op grond van de

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 57 Leefomgeving 25 oktober 2011 onderwerp Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg Inleiding Inleiding De verplichte vorming van veiligheidsregio

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage

Samenvatting voor Bent u een man of een vrouw? (N=164) Antwoord Telling Percentage Resultaten Brandweeronderzoek (Regio Utrecht) Aantal respondenten Aantal respondenten in deze vragenlijst: 164 Totaal aantal respondenten in deze vragenlijst: 3701 Percentage van het totaal: 4.4% Samenvatting

Nadere informatie

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT

VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT VISIE UITRUK OP MAAT DEFINITIEF CONCEPT In het kader van het project Doorontwikkeling Repressieve Organisatie heeft Brandweer Gelderland-Midden een visie Uitruk op maat ontwikkeld. Landelijk wordt de term

Nadere informatie

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout

Veiligheidsregio in vogelvlucht. Jos Stierhout Veiligheidsregio in vogelvlucht Jos Stierhout Programma Welkom door Steven van de Looij Veiligheidsregio in grote lijnen Film 24 uur veiligheidsregio Bezoek meldkamer Dieper in de organisatie Onze programma

Nadere informatie

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren)

Boerendijk AH Woerden (tijdens kantooruren) De opleidingseisen voor vrijwilligers zijn gelijk aan die voor beroepsbrandweerlieden. We verwachten van je dat je bereid bent om voor je opleiding een deel van je vrije tijd op te offeren. De basisopleiding

Nadere informatie

Daarom hebben Sociaal Zandvoort en de PvdA de volgende vragen aan het college.

Daarom hebben Sociaal Zandvoort en de PvdA de volgende vragen aan het college. Schriftelijke vragen van Zandvoort, 6 mei 2015. Aan het College van B&W Geachte College, Sociaal Zandvoort heeft een controle uitgevoerd naar de staat van brandkranen. Sociaal Zandvoort en de PvdA maken

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Stein Gemeenteblad Afdeling A, no. Agendapunt Bijlagen 1. samenwerking repressieve brandweerzorg. Inleiding

Concept-raadsvoorstel. Stein Gemeenteblad Afdeling A, no. Agendapunt Bijlagen 1. samenwerking repressieve brandweerzorg. Inleiding Stein Gemeenteblad Afdeling A, no. Agendapunt Bijlagen 1 Concept-raadsvoorstel Aan Betreft De Raad samenwerking repressieve brandweerzorg Inleiding Om te kunnen bepalen welke kwaliteit de brandweer dient

Nadere informatie

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee

Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Toespraak nieuwjaarsreceptie burgemeester Ada Grootenboer- Dubbelman, gemeente Goeree-Overflakkee Samenwerking in de samenleving Dames en heren, Graag heet ik u, mede namens het college van burgemeester

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. Utrecht. VRU-ontwikkelingen

Raadsinformatieavond. Utrecht. VRU-ontwikkelingen Raadsinformatieavond Utrecht VRU-ontwikkelingen Peter Bos Hulp op straat Partijen bijeen brengen Slagkracht RB en CB Advies en toezicht fysieke veiligheid Wat ligt voor ter consultatie? 1. Visie op de

Nadere informatie

Gemeentebladnummer 2014/43 docmannummer 2014/4522 Vergaderdatum 21 mei 2014 Agendapunt: 5 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller G.

Gemeentebladnummer 2014/43 docmannummer 2014/4522 Vergaderdatum 21 mei 2014 Agendapunt: 5 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller G. Jaarrekening 2013 Veiligheidsregio Zuid-Limburg Gemeentebladnummer 2014/43 docmannummer 2014/4522 Vergaderdatum 21 mei 2014 Agendapunt: 5 Portefeuillehouder Dhr. B.H.M. Link Steller G. Salemink Aan de

Nadere informatie

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie,

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Veiligheid & Justitie, Tweede Kamer der Staten-Generaal Ter attentie van de Vaste Kamercommissie Veiligheid en Justitie Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum : 3 december 2014 Onderwerp : Landelijk kader uitruk op maat Geachte

Nadere informatie

besluiten gemeenteraden op voorstel tot regionalisering en reactie Algemeen Bestuur Regionale Brandweer-GHOR Zuid-Limburg

besluiten gemeenteraden op voorstel tot regionalisering en reactie Algemeen Bestuur Regionale Brandweer-GHOR Zuid-Limburg Bijlage 1 bij brief U2008-159: gemeenschappelijke regeling --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- besluiten gemeenteraden op voorstel

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld.

De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. De respons op de enquête Hamwijck was verrassend hoog. 19 bewoners hebben de enquête ingevuld. ENQUETE RENOVATIE HAMWIJCK VAN HET TOILET EN DE DOUCHERUIMTE 1. Communicatie Vindt u dat u voldoende schriftelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 24 mei 2011 Corr. nr.: 2011.06430 Onderwerp : Voorstel om met instemming kennis te nemen van het brandrisicoprofiel en dekkings- en

Nadere informatie

15 januari 2016. Onderzoek: Gevolgen reorganisatie brandweer

15 januari 2016. Onderzoek: Gevolgen reorganisatie brandweer 15 januari 2016 Onderzoek: Gevolgen reorganisatie brandweer Gevolgen reorganisatie brandweer 18 januari 2016 Over dit onderzoek Het online onderzoek is uitgevoerd door de redactie van het EenVandaag Opiniepanel

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN RAADSVOORSTEL GEMEENTE ONDERBANKEN Onderwerp: Deelname Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg aan Gemeenschappelijke Regeling ICT ondersteuning van de bedrijfsvoering (Parkstad IT).

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg

Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg Agendapunt 3.11, bijlage 5 Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg Maastricht, 27 maart 2015 Begroting Burgernet Limburg 2016 onderdeel Bevolkingszorg Veiligheidsregio Zuid-Limburg Pagina

Nadere informatie

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad

Concept-raadsvoorstel. Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân. Aan: de Raad Concept-raadsvoorstel Plaats X, Datum X Onderwerp: Brandrisicoprofiel veiligheidsregio Fryslân Aan: de Raad 1. Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio s (Wvr) met het daaraan gekoppelde

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Maatschappelijk werk (alweer)

Maatschappelijk werk (alweer) Maatschappelijk werk (alweer) Na mijn tweede miskraam heb ik toch weer besloten om het er op te wagen naar maatschappelijk werk te gaan. Ik vond de stap echt wel heel zwaar, want ik hou er niet zo van.

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015

Plan van Aanpak. Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Plan van Aanpak Onderzoek Zeer grote brand aan de Herenweg 6 te Houten op 25 juli 2015 Inspectie Veiligheid en Justitie 7 september 2015 1. Inleiding Aanleiding Op zaterdag 25 juli 2015, omstreeks 15:40

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Belbin Teamrollen Vragenlijst

Belbin Teamrollen Vragenlijst Belbin Teamrollen Vragenlijst Lindecollege 2009 1/ 5 Bepaal uw eigen teamrol. Wat zijn uw eigen teamrollen, en die van uw collega s? Deze vragenlijst kan u daarbij behulpzaam zijn. Zeven halve zinnen dienen

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER

hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER jij Ben hittebestendig? Kom DE BUSSUMSE BRANDWEER versterken! De brandweer van Bussum De brandweer van Bussum draagt zorg voor het beperken en bestrijden van gevaar voor onze inwoners (en dieren) bij brand

Nadere informatie

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015

Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg. Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Monodisciplinaire evaluatie inzet Bevolkingszorg Betreft: inzet woningbrand Paulus Potterstraat te Almere op 7 januari 2015 Inleiding: Op 7 januari 2015 is er in de Paulus Potterstraat te Almere een woningbrand

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Bijlage Beleidsplan brandweer DEKKINGSPLAN BRANDWEER ZUID-LIMBURG

Bijlage Beleidsplan brandweer DEKKINGSPLAN BRANDWEER ZUID-LIMBURG Bijlage Beleidsplan brandweer 2012 2018 DEKKINGSPLAN BRANDWEER ZUID-LIMBURG Zuid-Limburg 1 DEKKINGSPLAN BRANDWEER ZUID-LIMBURG INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 DOELSTELLING 1.2 STRATEGISCHE REIS 1.3 ONTWIKKELING

Nadere informatie

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU?

E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? E-CURSUS 1: WELKE WAARDEN ZIJN VAN WEZENLIJK BELANG VOOR JOU? Thuis en op school heb je allerlei waarden meegekregen. Sommigen passen bij je, anderen misschien helemaal niet. Iedereen heeft waarden. Ken

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Capcode Korps Beschrijving Beek Blusgroep Beek Blusgroep Beek HV Beek Meetploeg / WVD

Capcode Korps Beschrijving Beek Blusgroep Beek Blusgroep Beek HV Beek Meetploeg / WVD Capcode Korps Beschrijving 1003001 Beek Blusgroep 1 1003003 Beek Blusgroep 2 1003004 Beek HV 1003005 Beek Meetploeg / WVD 1003007 Beek BvD 1005502 Beek AOV 1003099 Beek Korpsalarm 1003100 Berg en Terblijt

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe

Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe Kaderbrief 2018 Veiligheidsregio Drenthe Veiligheidsregio Drenthe (VRD) is een uitvoeringsorganisatie van en voor gemeenten. Samen met gemeenten en partners wordt gewerkt aan een veilig Drenthe. Om te

Nadere informatie

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN

ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN E-BLOG ZO WORDEN VERGADERINGEN INTERESSANT VOOR JE. 4 SIMPELE TACTIEKEN In carriere Zo worden vergaderingen interessant voor je. 4 simpele tactieken De vergadering is bij uitstek een plaats waar je kunt

Nadere informatie

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort

Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Wat je al met 4 niet kan!!! Pilot TS-4 Brandweer Utrecht Brandweer Amersfoort Jan Hazeleger Kenny Essers Plv Hfd Repressie Chef Preparatie Utrecht Amersfoort 30/06/2008 1 Waar gaan we het over hebben Aanleiding

Nadere informatie

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte

Specialisten van de VRU. Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Specialisten van de VRU Hoogtereddingsteam: voor redden op hoogte én diepte Nederland gaat de lucht in. Figuurlijk althans. De druk op de beschikbare ruimte wordt steeds groter en dus wordt er steeds hoger

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland

GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland GRIP 1, zeer grote brand Venhuizen 30 mei 2017, gemeente Drechterland 1. Overzicht Incident 30 mei 2017 Zeer grote brand, agrarisch bedrijf, Venhuizen Gemeente Drechterland GRIP 1 Omschrijving Op dinsdag

Nadere informatie

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar

GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar GRIP 2, brand industriepand Alkmaar 30 april 2016, gemeente Alkmaar Quickscan GRIP 2, brand industriepand Alkmaar, 30 april 2016 Incident 30 april 2016 Brand in een industriehal aan de Noorderkade-Noorderstraat

Nadere informatie

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling

De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Het beste uit jezelf halen en met plezier werken De TalentenCoach, centrum voor mobiliteit en ontwikkeling Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wat zijn je talenten en hoe zet je ze effectief

Nadere informatie

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 3.4 Evalueert de zorgverlening Antwoordmodellen

ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3. 3.4 Evalueert de zorgverlening Antwoordmodellen ThiemeMeulenhoff Zorg Niveau 3 3.4 Evalueert de zorgverlening Antwoordmodellen Inhoudsopgave 1 Een zorg(leef)plan evalueren 5 1.1 Evalueren 5 Praktijk: Tandenpoetsen 5 Praktijk: Stoppen met roken 5 Kennisopdracht

Nadere informatie

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3

b Anders, namelijk: op verzoek van bestuurlijke werkgroep toekomstvisie gemeente Eindhoven Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00846 Dossiernummer 14.21.104 20 mei 2014 Raadsinformatiebrief Betreft Toekomstvisie Brandweerzorg 3 Inleiding Sinds het najaar van 2013 werkt in opdracht van het Algemeen

Nadere informatie

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014

Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen. informatiebijeenkomst. 4 juli 2014 Onderzoek huisvesting Veiligheidsregio Groningen informatiebijeenkomst 4 juli 2014 Huisvesting Grote differentiatie, complex Gebouwen 10 jaar: BTW-consequenties Geen overtuigende argumenten 40 kazernes

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.14.01730 G.14.01730 Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: BP/282 Datum collegebehandeling: 13 mei 2014 Steller: J.H.M.Martens Portefeuillehouder: P. Laheij

Nadere informatie

Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011

Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011 Amsterdam Ymond Mutual Aid System (AYMA) nieuwsbrief juli 2011 Introductie Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief met een update over AYMA. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het uitwerken van inzetplannen,

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie

Geachte college, geachte leden van de raad.

Geachte college, geachte leden van de raad. Beschouwingen Hart voor Urk naar aanleiding van de kadernota 2013. Geachte college, geachte leden van de raad. Dankbaar zijn we dat we hier na een woelig jaar van bezuinigingen, en verkiezingen weer mogen

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2017

Begrotingswijziging 2017 Begrotingswijziging 2017 GGD Zuid Limburg September 2016 Directie- en bestuursbureau GGD Zuid Limburg Postbus 2022, 6120 HA Geleen T 046 478 72 00. F 046 478 73 99. E info@ggdzl.nl. www.ggdzl.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hulpvragen Signs of Success

Hulpvragen Signs of Success Hulpvragen Signs of Success Signs of Success is een vragende benadering. Je probeert verandering bij de jongere en zijn netwerk op gang te brengen door vragen te stellen. In deze tool vind je een bonte

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken

College voor Arbeidszaken College voor Arbeidszaken doorkiesnummer (070) 373 8021 betreft onderhandelingsinzet vrijwillige brandweer uw kenmerk ons kenmerk ECCVA/U200802258 bijlage(n) datum 9 januari 2009 Geachte vakbondsbestuurder,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Naar de Gemeente Terugblik 2014 Dat 2014 geen rustig jaar zou worden wisten we al enige tijd. De overgang van een rijks gefinancierde organisatie naar een organisatie

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid.

Januari. Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. Januari Ik accepteer en waardeer mijn ( hoog) gevoeligheid. (Hoog) gevoelig zijn krijgt in deze tijd steeds meer ruimte en bekendheid, dat is fijn. Een generatie geleden was het niet wenselijk om gevoelig

Nadere informatie

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep.

Nico bleef altijd rustig, legde dingen goed en duidelijk uit en nam de tijd, net zolang tot je het begreep. Review van Denice: Beste Nico, Voordat ik bij Nico kwam lessen, zat ik bij een andere rijschool. Bij deze rijschool lukte het maar niet om verbetering te krijgen in mijn rijden. Dit was frustrerend en

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie