5 jaar Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL. Focus. Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "5 jaar Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL. Focus. Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg. december 2013"

Transcriptie

1 5 jaar Brandweer Zuid-Limburg Focus Magazine van de Brandweer Zuid-Limburg SPECIAL december 2013

2 Algemeen commandant Gerard van Klaveren had hier 5 jaar geleden voor getekend We hebben niet alleen geïntegreerd, maar ook fors geïnvesteerd In deze Special van Focus, ter gelegen - heid van het vijfjarig bestaan van de Brandweer Zuid-Limburg, laten we mensen van binnen en buiten de organisatie aan het woord die een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling heeft nieuwe dimensies gekregen; het is nu gebruikelijk om over je grenzen heen te kijken. Dit heeft zeker een vliegwieleffect gehad. We hebben heel wat mensen van verschillende pluimage bij uiteenlopende projecten kunnen betrekken. Dat werkt prima. Het heeft veel interessante ideeën en plannen opgeleverd die deels al zijn uitgevoerd, zoals de snel inzetbare eenheid SIE, en deels al ver in de steigers staan. Medewerkers hebben nieuwe dingen mee kunnen ontwikkelen, wat voor extra draagvlak heeft gezorgd. Pionieren Landelijk zijn de ontwikkelingen die we in Zuid- Limburg zien, intussen ook gaan spelen. Zo hebben nu bijna alle korpsen variabele voertuigbezetting, al dan niet in eigen varianten. Bij sommige onderwerpen liepen wij als regio landelijk voorop en hebben we echt moeten pionieren. Dat is mooi, maar je hebt dan ook te maken met de wet van de remmende voorsprong. Elders in het land hebben veel korpsen gebruik kunnen maken van wat wij met vallen en opstaan ontwikkeld hebben. van het nieuwe regionale korps. We beginnen met algemeen commandant Gerard van Klaveren, die terugkijkt op vijf turbulente jaren en ook vooruitkijkt naar de toekomst. Als ik zie waar we nu staan, had ik daar vijf jaar geleden voor getekend. Er zijn grote stappen gezet. We hebben niet alleen de verschillende onderdelen geïntegreerd, maar ook in de nieuwe organisatie geïnvesteerd. Dat heeft veel nieuwe perspectieven geopend. Toch ben je uiteraard nooit helemaal tevreden. Zo is het ontzettend jammer dat we de afgelopen jaren tegenover elkaar gestaan hebben, tot in de rechtszaal aan toe. Doodzonde dat we deze onnatuurlijke situatie niet hebben kunnen voorkomen. De harmonisering van dienstroosters was op zich al een zware kluif. Daar kwamen de bezuinigingen nog eens overheen. Ik ga zelf voor goed overleg en consensus. Maar helaas hadden de partijen zich in dit conflict te diep in hun stellingen ingegraven. Het geschil met de bonden was echt het minst prettige van de afgelopen vijf jaar. Alleen advocaten zijn hier beter van geworden. Eén standaard Mede door forse investeringen in 2013 is er een enorme standaardiseringsslag gemaakt, legt Van Klaveren uit. Nieuwe voertuigen, ademlucht, Gerard van Klaveren: Medewerkers hebben nieuwe dingen mee kunnen ontwikkelen, wat voor extra draagvlak heeft gezorgd communicatie-apparatuur, uitrukkleding, het voldoet allemaal aan één standaard en draagt daardoor bij aan de beoogde efficiency. Dat geldt ook voor opleiden en oefenen. De medewerkers spreken nu ook zo n beetje dezelfde taal. Het besef deel uit te maken van een regionale organisatie bestaat volgens mij wel, al blijven lokale gevoelens bestaan. En daar is ook niets mis mee. We hebben kazernes en posten weten te behouden - Beek en Cadier en Keer zijn bijvoorbeeld weer springlevend - en ook de vrijwilligheid is gemiddeld redelijk op peil gebleven. Doelmatiger De investeringen van dit jaar waren in de oude situatie op deze schaal onmogelijk geweest. De nieuwe voertuigen springen misschien het meest in het oog, naast de nieuwe kazernes natuurlijk. Maar er zijn meer voorbeelden te noemen van stappen die we hebben kunnen zetten om de veiligheid, efficiency en slagkracht te verhogen. Ook door de dit jaar ingevoerde variabele voertuigbezetting kunnen we nu doelmatiger met onze uren omgaan, met als doel om uiteindelijk meer capaciteit vrij te spelen voor preventieen brandveiligheidsadvies aan burgers en bedrijven. Nieuwe dimensies Als regiokorps kunnen we medewerkers betere carrièrekansen en meer mogelijkheden bieden. Dat is volgens Van Klaveren al ruimschoots bewezen. Velen hebben al ervaren hoe verrijkend dat is. Het werk zelf Eén van de goedkoopste Financieel was de start van het nieuwe korps lastiger dan gedacht, constateert Van Klaveren achteraf. Andere regio s hebben de verdeelsleutel per gemeente nog gedetailleerder toegepast, maar onder de streep komt er hetzelfde uit. Uit recent onderzoek is gebleken dat wij qua kosten per inwoner één van de goedkoopste brandweerregio s van het land zijn. Dat danken we mede aan het prima werk van onze ondersteunende diensten. Die hebben ongelooflijk hard gewerkt en zullen niettemin ook capaciteit moeten inleveren. Zij verdienen, evenzeer als de repressieve mensen, een pluim. Dankbaar Als Van Klaveren vijf jaar vooruit kijkt, ziet hij een brandweer die een sterke en stabiele partner is in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Verder moeten in 2018 de bezuinigingen volledig geëffectueerd zijn en moet er een financieel afgeslankte organisatie staan. Wij denken dat het kan, maar het zal heel wat moeite kosten om de exploitatie rond te krijgen. Belangrijk is dat de service centra goed gaan draaien. Dat ze goede service gaan bieden en beantwoorden aan de verwachtingen van de klanten, want zo moeten ze de collega s gaan zien. En verder hoop ik op een constructieve samenwerking met de bonden, op basis van vertrouwen. Zoals wij ook heel goed samenwerken met onze ondernemingsraad. OR en directie hebben elkaar steeds in goed overleg kunnen vinden. Dat werkt al vijf jaar heel plezierig en daar ben ik ze dankbaar voor. Het heeft zeker bijgedragen aan de realisatie van onze huidige positie. 2 Focus Focus 3

3 Korps heeft financiën prima op orde Door de grotere eenheden hebben we synergie-effecten kunnen realiseren die zowel de kwaliteit als de kosten gunstig hebben beïnvloed. De gezamenlijke slagkracht is verhoogd, terwijl we per saldo een kosten - reductie hebben gerealiseerd. Nu voeren we zelfs bezuinigingen door zonder dat de kwaliteit van de brandweerzorg eronder lijdt. En verder hebben we de gemeenten de zorg voor de brandweer uit handen genomen. Zonder dat het iets extra kost hebben we ze ontzorgd. Hoofd Financiën Jan Meertens van de Brandweer Zuid-Limburg is best trots op wat er in de afgelopen vijf jaar en in de aanloop naar de regionalisering is bereikt. Landelijk zijn wij als regio één van de trekkers. We hebben vanuit oorspronkelijk 19 gemeenten de zeer diverse korpsen, organisatiemodellen en culturen bijeengebracht en tot een redelijke eenheid gesmeed. Hoofd Financiën Jan Meertens: We bezuinigen zonder dat de kwaliteit van de brandweerzorg eronder lijdt Maar in eerste instantie komt niet ons de eer toe, vindt Meertens, maar de bestuurders die van visie blijkgegeven hebben door voor regionalisering te kiezen. Want als iedere burgemeester op zijn eigen koninkrijkje was blijven zitten, waren we nog lang niet zover geweest. Vergeet niet dat ten tijde van de besluitvorming over regionalisering nog nauwelijks sprake was van een economische crisis. De bomen groeiden nog bijna tot in de hemel. Het is dus de bestuurlijke visie die dit mogelijk heeft gemaakt. Met de operatie Schoon door de Poort hebben we ervoor gezorgd dat elk gemeentelijk brandweerkorps netjes is overgegaan naar de regionale organisatie. Momenteel komt er bij alle Zuid-Limburgse gemeenten samen méér uit het Gemeentefonds onderdeel Brandweer binnen dan wij als korps uitgeven. Afgezien van de inflatie is de brandweerzorg ook niet duurder geworden. Vervolgens zijn we nog eens tien procent aan het bezuinigen. Het is maar zéér de vraag of dat op gemeentelijke schaal ook was gelukt... We hebben de gemeenten ontzorgd Vertrouwen waard De synergie en schaalvoordelen vertalen zich in het operationele werkveld, maar zeker ook op financieel gebied, legt Meertens uit. Dat hebben we duidelijk laten zien in de uitgebreide financiële verantwoording naar gemeenten. Daarmee wilden we inzicht geven en vertrouwen wekken. We hebben denk ik bewezen het vertrouwen waard te zijn. Vanaf nu gaan we meer inhoudelijk verslagleggen op een hoger aggregatieniveau. Ons product zullen we onderbouwen in termen van kwaliteit x hoeveelheid. Daarmee kunnen bestuurders hun afwegingen maken. Want zij zijn het die beslissen of we, binnen de wettelijke eisen, voor een 8 gaan of dat we een 7 ook voldoende vinden Tussentijds bijsturen Vanaf het eerste uur hebben we de toets van de externe accountant met glans doorstaan. We kunnen hier ook in de loop van het jaar financieel de vinger aan de pols houden en hebben daardoor de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen. Niemand komt dus voor verrassingen te staan en niemand hoeft te twijfelen aan onze cijfers. We hebben in de afgelopen vijf jaar ook op geen enkel moment een tekort gehad. Ook in de toekomst willen we dit zo volhouden, ondanks de personele bezuinigingen op het team Financiën en het niet meer kunnen verrekenen van 21% BTW. Uitstekende samenwerking Nu we op regionale schaal inkopen en Europees aanbesteden levert ook dat aantrekkelijke voordelen op bij de aanschaf van voertuigen, materialen, kleding, verzekeringen enzovoort. Wat betreft de gebruiksgoederen, de gebouwen en het onderhoud daarvan hebben we als Brandweer Zuid-Limburg overigens een grote inhaalslag moeten maken. De jaren voorafgaande aan de regionalisering is door de gemeenten zeer behoudend geïnvesteerd in het materieel. Wij hebben na de regionalisering eerst onderzocht welke en hoeveel voertuigen, materialen en In vijf jaar op geen enkel moment een tekort gehad kleding ook echt noodzakelijk zijn voor de nieuwe organisatie. Op basis van deze eisenprogramma s hebben we in 2013 flinke investeringen moeten doen. Voertuigen, materialen en kleding zijn sinds kort weer helemaal up to date en dat geldt uiteraard ook voor de nieuwe brandweerkazernes. En dat alles hebben we kunnen doen bij verminderde gemeentelijke bijdragen. In nauw overleg met de betrokken gemeenten hebben we ook kunnen zorgen voor een goede financiering van de nieuwe kazernes. In die projecten zijn we echt samen opgetrokken, waardoor in minder dan een jaar een aantal mooie nieuwe kazernes kon worden gebouwd. Ik denk dat dit resultaten zijn van de uitstekende samenwerking met gemeenten, en dat alle betrokken partijen daar trots op kunnen zijn. Vergrijzing Hoe ziet Meertens de Brandweer Zuid-Limburg zich de komende vijf jaar ontwikkelen? Er bestaat, denk ik, een kans dat de brandweer straks nog alleen door Den Haag wordt gefinancierd, net als de politie. Het Rijk zou daarmee meer grip kunnen krijgen op vooral de regio s die nog niet echt zijn geregionaliseerd. Naast de financiering zou dan ook de zeggenschap anders komen te liggen, zoals nu ook bij de centralisatie van de meldkamers is gebeurd. Verder vraag ik mij wel eens af of we straks door de vergrijzing nog aan voldoende mensen kunnen komen, zowel beroeps als vrijwilligers. Lagere overheden zijn al aan het vergrijzen en bij de brandweer is dat niet veel anders. Bovendien mogen brandweermensen maximaal maar 20 jaar in operatio - nele dienst zijn. Ik denk dat de personeelsvoorziening in de toekomst niet gemakkelijk gaat worden. 4 Focus Focus 5

4 Burgemeester Mirjam Clermonts wil wel optimaal geïnformeerd blijven Contact is minder geworden, maar vertrouwen niet Vanuit mijn verantwoordelijkheid als burgemeester is er aan het veiligheidsgevoel niets veranderd. Ik heb nog steeds het vertrouwen dat, mocht zich een probleem voordoen, dit adequaat wordt aangepakt. Dat is waar de burger ook op moet kunnen rekenen. Vroeger waren de lijnen met de lokale brandweercommandant natuurlijk korter en had je vaker overleg. Je kende de vrijwilligers, want zij vormen de kurk waar de post op drijft. Wij negatieve groepsdynamiek die de werkverhoudingen verstoort, wat risico s met zich mee kan brengen op momenten dat elke seconde telt? Nu ben ik dan ook heel blij voor alle partijen dat dit achter ons ligt. En gelukkig heb ik nooit gemerkt dat het van invloed is geweest op de dagelijkse operationele uitvoering. Rampbestrijdingsplan Awacs Als gemeente Onderbanken zijn wij meer dan deskundig door de brandweer begeleid inzake het rampbestrijdingsplan Awacs. De contacten die de brandweer met de basis in Geilenkirchen heeft gelegd, zie ik als een groot winstpunt. Afgelopen najaar hielden de Duitse hulpdiensten een oefening op de Awacs-basis. Voor t eerst was de Brandweer Zuid-Limburg daar ook bij uitgenodigd om langs de lijn mee te kijken. Awacs is ook al op bezoek geweest Een toenemend wij-gevoel van brandweer en gemeente samen naar de gemeenten heel dienstbaar opstelt. Ik heb er veel waardering voor dat commandant Van Klaveren periodiek naar alle burgemeesters gaat om ze bij te praten over alles wat er speelt, bijvoorbeeld ook over arbeidsrechtelijke kwesties en de dilemma s waar de korpsleiding voor staat. Beter informeren s.v.p. De directe invloed op de brandweer mag dan kleiner geworden zijn, de behoefte aan informatie blijft gelijk, beklemtoont Clermonts. Op dat punt valt er nog wel iets te verbeteren. Over een behoorlijk incident wordt ik natuurlijk via de meldkamer Burgemeester Mirjam Clermonts van Onderbanken: In beginsel ga ik ervan uit dat de regionale organisatie levert wat is afgesproken en wat we als gemeente mogen verwachten geïnformeerd. Maar ook over kleinere incidenten wil ik ingeseind worden. In een kleine gemeenschap met korte afstand tot het bestuur verwachten burgers dat de burgemeester ook weet wat er gisteravond in de buurt aan de hand was. Maar helaas gebeurt dat niet consequent genoeg. Dat mag dus snel weer op peil worden gebracht. Ik zal te allen tijde en vol overtuiging aan de raad moeten kunnen uitleggen dat de veiligheid geborgd is en dat aan alle afspraken wordt voldaan. Dat vertrouwen heb ik gelukkig. De afstand mag dan groter geworden zijn, aan vertrouwen hebben we geen millimeter hoeven inboeten. waren in Onderbanken op sterkte, al werd de dagbezetting een steeds groter probleem. Overigens zijn hier nog steeds dezelfde mensen bij de brandweer actief. Alleen is hun optreden nu geborgd in een grotere, professionele organisatie. Enkele malen per jaar heeft burgemeester Mirjam Clermonts van Onderbanken nu overleg met de commandant of kazernechef. Halen we de dag- en nachtbezetting, vraag ik dan onder meer. Maar in beginsel ga ik ervan uit dat de regionale organisatie levert wat is afgesproken en wat we als gemeente mogen verwachten. Wel heb ik me zorgen gemaakt toen dat conflict met de bonden zo lang aansleepte. Wat voor gevolgen heeft dat voor de verhoudingen op de werkvloer, vroeg ik mij af. Ontstaat er geen in het coördinatiecentrum MCC in Maastricht. En komend jaar gaan we samen een oefening organiseren met het scenario dat er een Awacstoestel in Onderbanken is neergestort. Je ziet dus dat de brandweer dit soort communicatie en grensoverschrijdende contacten goed heeft opgepakt. Dit soort acties versterken het wij-gevoel van brandweer en gemeente samen. Heel dienstbaar Onderbanken maakte al deel uit van de Parkstadsamenwerking, maar door de regionalisering is de brandweer nóg meer op afstand komen te staan, legt burgemeester Clermonts uit. Het korps heeft een eigen opdracht en takenpakket. Een aantal taken is voor de gemeente weggevallen, zoals bijvoorbeeld de werving van vrijwilligers. Toch werken we er graag aan mee als er nieuwe vrijwilligers geworven moeten worden in onze lokale samenleving. De opschaling naar een regiokorps heeft zeker voordelen. Alle aspecten rondom repressie waren al op een goed niveau, maar ook werkterreinen als preventie, proactie, communicatie en strategie zijn verder geprofessionaliseerd. Daarnaast is mij opgevallen dat de korpsleiding zich 6 Focus Focus 7

5 Dit uniforme materieel is gemakkelijk uit te ruilen en Doelmatig. De op elkaar afgestemde aankopen en de standaardinrichting van voertuigen leiden tot uniformiteit en optimale flexibiliteit in de organisatie. Oplossing bezettingsproblemen was in oude situatie onmogelijk óf onbetaalbaar Resultaten van de afgelopen vijf jaar mogen gezien worden Naast een lang en moeizaam traject over arbeidsvoorwaarden, hebben we de afgelopen jaren toch heel wat kunnen bereiken. Dat is te danken aan de vele collega s die er de schouders onder gezet hebben, omdat ze het grote belang ervan inzagen. Op het vlak van repressie, materieel en verbindingen hebben we alle binnen onze organisatie beschikbare knowhow, kwaliteiten en ervaringen gebundeld. Dan blijken we heel veel expertise in huis te hebben. De resultaten van de afgelopen vijf jaar mogen dan ook gezien worden. Jac Salemans en Loek Essers zijn respectievelijk portefeuillehouder en vakspecialist repressie, materieel en verbindingen binnen de Brandweer Zuid-Limburg. Wat beschouwen zij als belangrijkste resultaten van de regionalisering? Heel belangrijk is dat we nu veel meer mogelijkheden hebben om op plekken waar onvoldoende vrijwilligers op de been kunnen worden gebracht, gezamenlijk voor aanvulling te zorgen. Zo komt er komend voorjaar een tweede Snel Inzetbare Eenheid (SIE). Die gaat vanuit Valkenburg posten in de omgeving aanvullen, zoals de SIE van Nijswiller dat nu al succesvol in het Heuvelland doet. De mogelijkheden om bezettingsproblemen op te lossen zijn door de regionalisering optimaal geworden. Dat was in de oude situatie onmogelijk geweest óf onbetaalbaar. Verder kopen we nu centraal in, wat vele voordelen biedt. Alle aankopen zijn gericht op onze nieuwe manier van werken en dragen rechtstreeks bij aan versterking van onze repressieve slagkracht. Centrale regie Zuid-Limburg loopt met deze regionalisering in Nederland mee voorop, weet Salemans. Als korps kunnen we nu grote, ingrijpende projecten draaien, zoals de omschakeling naar variabele voertuigbezetting. We kunnen de resultaten daarvan centraal monitoren en evalueren en er gezamenlijk van leren. Die centrale regie, daar profiteert de hele regio van. Ook maken we nu als regio afspraken met bijvoorbeeld Chemelot voor bijstand bij grote ongevallen gevaarlijke stoffen. Als regionaal korps kunnen we de diverse kazernes nu beter ondersteunen met materialen en voertuigen die ze voor oefeningen nodig hebben, zonder dat elke post zelf alles op voorraad moet hebben. Het is straks ook niet meer nodig dat posten blusvoertuigen alleen voor oefendoeleinden in bedrijf houden, omdat dit voortaan regionaal georganiseerd wordt. Met minder materieel Onlangs zijn elf nieuwe tankautospuiten afgeleverd, geheel ontwikkeld naar de eisen die Zuid-Limburg aan de brandweerzorg stelt. Verder hebben acht blusvoertuigen een volledige update ondergaan. Essers: In totaal voldoen nu 19 tankautospuiten aan de nieuwste standaard die wij hanteren. In 2020 moet het hele wagenpark zijn vernieuwd. Alles conform één en dezelfde standaard, zodat dit uniforme materieel gemakkelijk uit te ruilen is en optimaal effectief kan worden ingezet. Door de beschikbaarheid van blusvoertuigen groter te maken en efficiënt te alarmeren, kunnen we in de toekomst met minder materieel toe. Dat is geen loze bewering, daar hebben we uitgebreid onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een strak investeringsprogramma. Sober en Doelmatig We hebben voor tien jaar vooruit uitgerekend wat er aan voertuigen, materieel en materiaal nodig is, legt Salemans uit. Er ligt dus een gezamenlijk gedragen visie onder de aankopen die wij nu hebben gedaan. Daarbij zijn we stukken goedkoper uit dan vroeger. De omvang van de Europese aanbesteding heeft tot een heel scherpe inkoop geleid. Dat we gebruikmaken van de mogelijkheden van de Europese markt, zou in de oude situatie bij de meeste lokale korpsen ook vrij ondenkbaar zijn geweest. Alles wat we nu inkopen voldoet aan de eis Sober Stappen gezet Ook op verschillende andere terreinen hebben we stappen kunnen zetten. Zo beschikken binnenkort alle repressieve medewerkers over helmcommunicatie. Dat is extra van belang nu we met variabele voertuig - bezetting werken. Dit nieuwe systeem verbetert de verstaanbaarheid van de verbindingen namelijk Alles wat we inkopen voldoet aan de eis Sober en Doelmatig aanzienlijk en verhoogt daarmee de veiligheid. Ook hebben we voor de hele organisatie nu één soort ademlucht. Dat leidt tot een optimale uitwisselbaarheid, terwijl je de voorraden kunt beperken omdat de reserves voor de hele regio nu centraal geregeld zijn. Eenzelfde verhaal kun je vertellen over de voorraden slangen en over de kleding. Servicecentra vertraagd Overigens is nog niet alles gerealiseerd wat in de planning zat, moeten Salemans en Essers toegeven. De elf servicecentra die we gaan optuigen, hadden al een jaar geleden operationeel moeten zijn. Dat is gewoon niet gelukt. Er zijn nog maar drie servicecentra in bedrijf. De opstart is vertraagd door het late akkoord met de vakbonden. Maar alle plannen liggen klaar en de plaatsingsprocedure gaat beginnen. Rond 1 april moeten de servicecentra in de lucht zijn. Dat is niet alleen belangrijk voor de beoogde bezuiniging, het is vooral essentieel voor de optimale ondersteuning van de medewerkers en met name de vrijwilligers. Aan uitgezette lijn vasthouden Een van de uitdagingen voor de komende jaren zal zijn de verworvenheden van de afgelopen jaren stabiel te houden, voorspelt Salemans. Er ligt nu een vastgesteld materieelspreidingsplan. Daarin staat welke kazerne straks over welk materieel moet beschikken. Ook hebben we een af- en ombouwplan opgesteld om dit eindplaatje in 2017/2018 te bereiken. Het verplaatsen van materieel is een thema dat bij de brandweer altijd voor emotie zorgt. Uiteindelijk willen we vijf tankautospuiten en een aantal andere voertuigen afstoten. Daar zitten heel wat gevoeligheden in, waar we zorgvuldig mee willen omgaan. Maar omdat deze aanpassingen de veranderende werkwijze binnen repressie moeten ondersteunen, willen we zoveel mogelijk aan de uitgezette lijn vasthouden. 8 Focus Focus 9

6 Huub de Haan, gemeente Kerkrade: Regio heeft aan slagkracht gewonnen Zorg voor de burgers is sterk verbeterd De zorg voor de burgers bij een ramp of crisis is op de schaal van Zuid-Limburg sterk verbeterd. Daar zijn de inwoners van deze regio echt op vooruitgegaan, al hoop je natuurlijk dat ze dat nooit in de praktijk zullen ervaren. We beschikken nu over een brede groep deskundige mensen die we ingeval van een groot incident in de hele regio kunnen inzetten. Er is een beter gecoördineerde structuur dan vroeger op lokaal niveau mogelijk was. En de betrokken medewerkers Heerlen toen in 2003 de brandweer Parkstad-Limburg werd opgericht. Met de voorbereidingen voor de hui di ge regionalisering zijn we eind 2005 al begonnen. In het verleden was de rampenbestrijding ook al best goed geregeld, zeker hier in Parkstad waar we goed op gro - tere calamiteiten voorbereid waren. Maar het voordeel van de nieuwe regionale structuur is wel dat je bij een grote ramp of een calamiteit die wekenlang aanhoudt meer mensen en disciplines op de been kunt brengen. Een heel gebied evacueren? Gemeenten hebben in een crisissituatie een belangrijke rol te vervullen, legt De Haan uit. Zij zijn primair verant - woordelijk voor de bevolkingszorg en de burgemeester heeft nog altijd het opperbevel over de aanpak van de crisis. Niet dat de burgemeester zich met operationele zaken zal bemoeien; daar zijn uitstekende professionals voor in touw. Maar de bestuurlijke dilemma s liggen natuurlijk wel op zijn of haar bordje. Neem je bijvoorbeeld de moeilijke beslissing om uit voorzorg een heel gebied te evacueren? Daarom wil de burgemeester ook altijd geïnformeerd worden wanneer bevolkingszorg aan de orde is of kan komen. Huub de Haan van de gemeente Kerkrade: Er is nu een beter gecoördineerde structuur dan vroeger op lokaal niveau mogelijk was worden momenteel nog verder opgeleid voor hun rol in de crisisbeheersing. Dit alles is het resultaat van de regionalisering van de brandweer en de geneeskundige hulpdienst Ghor, maar vooral van de start van de Veiligheidsregio op 1 januari Toen is ook de Bevolkingszorg als taak van de 18 Zuid-Limburgse gemeenten centraal opgepakt. De regio heeft hiermee duidelijk aan slagkracht gewonnen. Huub de Haan, senior beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de gemeente Kerkrade, is al jarenlang betrokken bij de schaalvergroting van de hulpdiensten. Voorheen werkte ik in dezelfde rol in Hulpverleningsapparaat Wanneer de veiligheid van burgers in het geding is, komt er een hulpverleningsapparaat op gang met ambtenaren uit de 18 Zuid-Limburgse gemeenten; om burgers op te vangen, te verplaatsen, te voorzien van eerste levensbehoeften, onder te brengen in hotels of sporthallen, de wegafzettingen te regelen, milieudeskundigen en constructeurs in te vliegen, slachtoffers te registreren, een info- en adviescentrum in te richten, enzovoort. De Haan: In deze hoek van Parkstad hebben we vijf gemeentelijke officieren van dienst bevolkingszorg standby: twee van Kerkrade, twee van Landgraaf en één van Simpelveld. Zij worden door de meldkamer opgeroepen bij een opschaling naar Grip1 en draaien dan mee in het commando plaats incident, het Copi. In dat overleg van alle hulpdiensten en de gemeente neemt onze OvD volwaardig deel en zal hij de beslissingen gelijk vertalen naar wat dit betekent voor de omwonenden en welke bevolkingszorg-maatregelen er nodig zijn. Allerlei disciplines ter plekke De regionalisering die geleid heeft tot één Brandweer Zuid-Limburg past volledig in die structuur, vindt De Haan. De brandweer heeft hierdoor aan slagkracht gewonnen. We hebben nu een hele brede, grote brandweer. Ook heeft de samenwerking met Duitse en Belgische partners nog meer structuur gekregen. Als het ergens echt fout gaat, zie je dat er in no time deskundigen van allerlei disciplines ter plekke zijn en de brandweer goed werk levert. Er is absoluut een kwaliteitsslag gemaakt, qua opleidingen, geoefendheid en innovatief vermogen, bijvoorbeeld. Zo is de overgang naar variabele voertuigbezetting op een verantwoorde manier ingezet. Dit soort vernieuwingen en experimenten kan ik wel waarderen. Vinger in de pap Verder hebben wij als gemeenten goed overleg met de brandweer en de indruk dat er echt iets met onze opmerkingen wordt gedaan. Mede omdat wij de brandweer voor een groot gedeelte financieren, willen we natuurlijk toch een vinger in de pap houden. Maar de mate van invloed die wij hebben is prima. En ook de communicatie is goed en verbeteren we samen waar dat nog kan. Zo lukt het gemeenten om bestuurlijk grip te houden. Op een prettige en constructieve manier staan we samen voor de veiligheid van onze burgers. 10 Focus Focus 11

7 Vrijwilliger Hub Vaessen: Elke reorganisatie biedt nieuwe openingen en mogelijkheden Opkomst goed gebleven Die frustratie geldt zeker voor het afbouwen van de wachtdienstregeling, wil Vaessen wel kwijt. Je mag op dagen dat je wachtdienst hebt, niet de gemeente uit en krijgt daar ook een vergoeding voor. Als die regeling straks niet meer bestaat, wordt de opkomst volledig gebaseerd op het Reorganisatie is altijd onderhevig aan kritiek principe van vrije instroom. Het wordt dan echt afwachten wie er opkomt. Zelf ben ik ontzettend blij dat de opkomst in Stein altijd goed gebleven is. Daar hamer ik ook steeds op bij de jongere collega s. Het is ons bestaansrecht als vrijwilligers leg ik hen dan uit. Zelf woon ik in Urmond, zodat ik extra tijd nodig heb om naar de kazerne in Stein te komen. Vaak ben ik dus te laat en zie ik de collega s wegrijden. Natuurlijk is dat erg frustrerend. Het is één van de redenen geweest om ook op de nieuwe kazerne Middenweg in Sittard-Geleen te gaan meedraaien. Innovaties Zien de vrijwilligers de regionalisering volgens Vaessen wel als een goede zaak? Zelf kan ik alleen zeggen wat ik heb kunnen overzien. Elke reorganisatie is een probleem en vaak is het niet leuk. Maar in het algemeen heeft het altijd zin. Want het biedt openingen om innovaties en Jongeren Het valt mij op dat jongeren die geen weet hebben van de oude situatie, gemakkelijk in het nieuwe systeem meegaan. Vrijwilligers zullen er zeker aan gaan wennen. Wanneer het goed wordt aangepakt, blijft de brandweer beslist attractief voor vrijwilligers. Kijk maar naar de grote belangstelling voor de diensten op de Middenweg. Zelf was Vaessen nauw betrokken bij de werkgroep die inrichting en uitrusting van deze nieuwe kazerne mede heeft bedacht. Douche en toilet op elke slaapkamer, de situering van de keuken en de fitnessruimte, TV en wifi op alle kamers; het zijn zaken die uit onze koker zijn gekomen. Met onze werkgroep hebben we de nieuwe kazerne op deze wijze samen mee vormgegeven. Er zijn dan ook heel wat mensen trots op dit resultaat. Zelfstandigheid De post Stein hoorde al jaren bij de brandweer Westelijke Mijnstreek. Een zekere mate van zelfstandigheid is er, voor ons gevoel, gelukkig wel gebleven. Zelf ben ik in Stein duikleider bij de Brandweer blijft attractief voor vrijwilligers duikploeg erg leuk om te doen en instructeur brandweertechniek, EHBO en reanimatie. Daar heb ik onlangs, na ontslag door mijn werkgever, ook mijn beroep van gemaakt. Ik ben nu zelfstandig EHBO- en Vrijwilliger Hub Vaessen wil niet blijven stilstaan bij herinneringen Goede opkomst is ons bestaans recht als vrijwilliger De regionalisering moest er gewoon komen; vanuit de wetgeving en vanuit de noodzaak tot samenwerking die je overal in de maatschappij ziet. Zoals elke reorganisatie was ook deze onderhevig aan kritiek. De tijd zal uitwijzen of hier de juiste keuzes zijn gemaakt. Bij veel collega s is het idee dat we nu samen één organisatie vormen nog onvoldoende ingedaald, vindt vrijwilliger Hub Vaessen. Ook in Stein, waar ik al twintig jaar als vrijwilliger actief ben. Daar zijn nogal wat collega s gefrustreerd door het feit dat er materieel werd weggehaald. Ze nemen ons alles af, hoor je dan. We hadden sinds kort een prachtig nieuw haakarmvoertuig. Dat wordt binnenkort weer omgeruild voor een ouder exemplaar met minder laadvermogen. We snappen het wel, maar het blijft toch vervelend. Dit soort dingen heeft hier en daar tot oud zeer geleid dat een hele tijd boven de markt kan blijven hangen. nieuwe technieken en werkwijzen te introduceren. En voor individuele medewerkers, beroeps én vrijwilligers, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om door te groeien. Dat zie je bij de Brandweer Zuid- Limburg ook heel duidelijk. Bovendien kom je hierdoor ook weer met andere collega s te werken en oefen je samen. Dat is allemaal positief. In de praktijk gaat dat oefenen overigens nog niet altijd soepel. Want er zijn wel degelijk problemen op onze oefenavonden. Regelmatig ontbreken er spullen, waardoor je de geplande oefening niet kunt draaien. Ik hoop maar dat dit aanloopperikelen zijn, die over een tijdje zijn opgelost. BHV-instructeur. Maar omdat mijn bedrijfje nog in de opbouwfase zit, past de dienst op de Middenweg voor mij nu mooi in het plaatje. Dóór naar morgen Voor de komende jaren verwacht Vaessen nog wel meer veranderingen. Maar de meeste mensen zullen eraan wennen. Ik hoop dus maar dat er geen sterkteprobleem zal ontstaan waardoor posten zouden moeten sluiten. Dat zou echt ten koste gaan van de veiligheid van de burgers. Het is daarom voor ons allemaal verstandig om niet stil te blijven staan bij herinneringen. We moeten dóór naar morgen. 12 Focus Focus 13

Hartje Sittard ontsnapt aan stadsbrand

Hartje Sittard ontsnapt aan stadsbrand Inhaalslag investering zo goed als afgerond Koning Willem-Alexandertunnel houdt Brandweer Zuid-Limburg bezig Sittard ontsnapt aan stadsbrand Nieuwe fitheidstest houdt gemoederen bezig Levensechte, virtuele

Nadere informatie

nationale veiligheid en crisisbeheersing

nationale veiligheid en crisisbeheersing jaargang 9 nummer 5 oktober 2011 Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing De DigiNotar-crisis Thema: Leren en evalueren van Moerdijk Stedelijke rellen: kan het ook in Nederland gebeuren? Naar

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht Leren van Progressie in Toezicht COLOFON Deze publicatie is een uitgave van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Interviews en teksten: Klaas Salverda, Ida

Nadere informatie

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek Nummer 21, juni 2014 De Veiligheidsregio Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GGD GHOR Nederland, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

komt voort uit de motivatie om mensen

komt voort uit de motivatie om mensen 2009 Oktober Jaargang 3 In andere regio s, zoals Rotterdam-Rijnmond, worden goede ervaringen opgedaan met AED first responderteams. Pilot met AED bij vier brandweerposten Eerste aanzet voor first respondernetwerk

Nadere informatie

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren.

voldoen aan de jaarlijkse verplichting een systeem oefening te organiseren. NR. 17 / juni 2013 DE VEILIGHEIDSREGIO Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GHOR, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie 3 Werken

Nadere informatie

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN

Partners in zorg Jaarverslag 2010. Zorgkantoor DWO/NWN Partners in zorg Jaarverslag 2010 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoud Woord vooraf 3 1 Regionale samenwerking 4 Het slechtste plan in jaren 2 Zorg inkopen 10 Zoeken naar de gulden middenweg 3 Zorgbemiddeling 14

Nadere informatie

De onbegrensde bibliotheek

De onbegrensde bibliotheek De onbegrensde bibliotheek BIBLIOTHEEKDIRECTEUREN OVER SAMENHANG TUSSEN DIGITALE EN FYSIEKE BIBLIOTHEEK Inhoud Voorwoord Inleiding De digitale bibliotheek is een verlevendiging van de fysieke Lotte Sluyser,

Nadere informatie

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland!

Innovatieprijs gewonnen! Brandweer Nederland! Personeelsmagazine van Brandweer Flevoland Twee specials! - After Action Review - Portofonie FLEVOLAND NIEUWS Inhoud 5 Jeugdbrandweer Lelystad Nederlands Kampioen Opdracht tankautospuiten gegund aan Dutch

Nadere informatie

wonden, krijg je heel wat voor je kiezen! Wat zijn je prioriteiten? Wat zijn de risico s voor het hulpverleningspersoneel?

wonden, krijg je heel wat voor je kiezen! Wat zijn je prioriteiten? Wat zijn de risico s voor het hulpverleningspersoneel? 2010 Januari Jaargang 4 Scheepsramp op het Amsterdam- Rijnkanaal, geen ondenkbeeldig scenario. FOTO: MARCEL KRADOLFER Oefening Breuklijn: scenario met actualiteitswaarde De omgeving van Breukelen was op

Nadere informatie

Organisatieverhalen van grote infrastructurele projecten

Organisatieverhalen van grote infrastructurele projecten Een product van King staat nooit alleen Via uitwisseling van gedachten en gezamenlijk nadenken in de 10 domeinen van King worden hierin stappen gezet. In de producten van King, zoals in dit boekje, worden

Nadere informatie

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag

Tap tot bron. Voorwoord. Team Oasen 2008. Betrokkenheid. Directieverslag. RvC Verslag. Creativiteit. Digitaliseren. Team Oasen Verslag Voorwoord Directieverslag RvC Verslag Team Oasen Verslag Corporate Governance Creativiteit Digitaliseren Beheer Team Oasen 2008 Jong blijven Gesprekspartner Elkaar opleiden Kennisoverdracht Mijlpalen Slimmer

Nadere informatie

BURGEMEESTERSBLAD NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BURGEMEESTERS JAARGANG 19, DECEMBER 2014

BURGEMEESTERSBLAD NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BURGEMEESTERS JAARGANG 19, DECEMBER 2014 BURGEMEESTERSBLAD 75 NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BURGEMEESTERS JAARGANG 19, DECEMBER 2014 Burgemeester in twee gemeenten: een bijzondere dubbelfunctie Integriteit op de kaart: start IPA per 1 januari 2015

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Een Raad die in zijn kracht staat

Een Raad die in zijn kracht staat Een Raad die in zijn kracht staat Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 High Trust wordt gangbare werkwijze... 4 Samenwerking tussen advocatuur en Raad... 8 De Raad is klaar voor de toekomst...

Nadere informatie

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN

WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN WERKPLAATS JONGEREN ONDERNEMEN IN RHENEN Jongerenwerkers Mohand Elkhoulati en Kees de Bree In 2010 thema: Jongeren thuis in Rhenen In 2010 zijn we gestart met het netwerkprogramma ivm jongeren. In eerste

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. 2010juli 2011

Sociaal Jaarverslag. 2010juli 2011 Sociaal Jaarverslag 2010juli 2011 Voorwoord Help elkaar succesvol te zijn 4 Interviews Vonken van inspiratie 10 Gedetacheerd in Den Haag 14 Het KCC van Almere 18 Acht uur per dag klanten aan de balie 22

Nadere informatie

Den Haag Rode Kruis-stad 2008. Deetman naar Raad van State. Midgaard opent haar poorten. Project ICT in de Zorg

Den Haag Rode Kruis-stad 2008. Deetman naar Raad van State. Midgaard opent haar poorten. Project ICT in de Zorg FOCUS HAAGLANDEN jaargang [ THEMA: ZORG ] Den Haag Rode Kruis-stad 2008 Interview met Martje van Nes, Nederlands Rode Kruis Deetman naar Raad van State Interview met een prominent Haaglands bestuurder

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie