1. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en Vlaams Woningfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en Vlaams Woningfonds"

Transcriptie

1 woonleningen

2 Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW, het Vlaams Woningfonds en de kredietmaatschappijen erkend door de Vlaamse regering; de aanvullende provinciale lening; de FRGE-lening (groene lening); de Vlaamse renovatieovereenkomst ( mama-papa lening ); de verzekering gewaarborgd wonen. De bedragen in deze folder zijn geldig voor Sociale leningen 1. Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en Vlaams Woningfonds Sinds 1 januari 2014 bestaat er geen verschil meer tussen de leningen van de VMSW en het Vlaams Woningfonds. De voorwaarden en de tarieven van de leningen zijn helemaal gelijk. Het is dus niet nodig om je te informeren bij beide instellingen. Voorwaarden 1. Inkomen Je gezamenlijk belastbaar inkomen is maximaal: euro voor alleenstaanden; euro voor alleenstaanden met een handicap; euro voor gezinnen. Het gezamenlijk belastbaar inkomen. Dat vind je terug op het meest recente aanslagbiljet van de belastingen. De maximale inkomensgrens stijgt met euro per persoon ten laste. Deze bedragen gelden als je in een kernstad of in de Vlaamse rand woont. Gent is een kernstad. Woon je niet in een kernstad of in de Vlaamse rand, dan gelden andere inkomensvoorwaarden. Informeer je hier over bij een van de contactpunten van de instellingen. Voldoende inkomen De VMSW of het Vlaams Woningfonds bekijkt of je inkomen hoog genoeg is om de lening én je andere uitgaven te betalen. Dit is een kredietwaardigheidsonderzoek. 2. Eigendom Je hebt geen andere bouwgrond, kavel of woning in volledige eigendom of volledig vruchtgebruikop het moment dat je de leningsakte bij de VMSW of het Vlaams Woningfonds ondertekent. Een deels of geheel naakte eigendom mag wel. 3. Woning Je woont in de woning zolang de lening loopt. De woning ligt in het Vlaamse Gewest. 2

3 De woning moet voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Voldoet de woning niet, dan moet je het bedrag dat nodig is voor het uitvoeren van de nodige werken bijlenen om de werkzaamheden uit te voeren. De maximale verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan euro. Dit bedrag stijgt met euro: per persoon ten laste, vanaf de derde persoon ten laste; als je jongste kind jonger is dan 6 jaar. De maximale verkoopwaarde van de bouwgrond of de kavel mag niet hoger zijn dan euro. Voor een sociale koopwoning en een sociale kavel gelden de maximale verkoopwaarden niet. Deze bedragen gelden als je in een kernstad of in de Vlaamse rand woont. Gent is een kernstad. Woon je niet in een kernstad of in de Vlaamse rand, dan gelden lagere voorwaarden wat de verkoopwaarde betreft. Informeer je hierover bij een van de contactpunten van de instellingen. 4. Terugbetalingstermijn Je betaalt de lening af op maximaal 20 jaar. De VMSW of het Vlaams Woningfonds kan dit verlengen tot 30 jaar. Dit is afhankelijk van het kredietwaardigheidsonderzoek. Je hebt de lening volledig terugbetaald wanneer de jongste ontlener 70 jaar wordt. Waarvoor en hoeveel leen je? Je koopt een sociale koopwoning van een sociale huisvestingsmaatschappij. Het maximale leningsbedrag is gelijk aan de geschatte verkoopprijs van de woning en de grond. Bijlenen voor de afwerking van de woning is mogelijk. Alle andere verrichtingen (aankoop, renovatie, verbetering, bouw) Er is op zich geen vastgesteld maximaal leningsbedrag. Het bedrag van de lening wordt wel beperkt door volgende factoren: de woning of de grond moet voldoen aan de maximale verkoopvoorwaarden zoals hierboven geschreven; er wordt nooit meer geleend dan 100% van de verkoopwaarde; er wordt ook nooit meer geleend dan de effectieve prijs van de verrichtingen (bv. de aankoopprijs van de woning en de kostprijs van de werken). Bijkomende kredietopeningen Heb je al een hypothecaire lening bij de VMSW of het Vlaams Woningfonds? Dan staat de VMSW of het Vlaams Woningfonds je in sommige gevallen een bijkomende kredietopening toe. 3

4 Rentevoet 1. Berekening rentevoet De rentevoet is afhankelijk van: de marktrentevoet je inkomen je gezinssamenstelling de ligging van de woning 2. Vijfjaarlijkse herberekening rentevoet Om de vijf jaar herberekent de VMSW de rentevoet op basis van: de marktrentevoet je inkomen je gezinssamenstelling De rentevoet zal nooit hoger zijn dan de reglementaire, contractuele rentevoet. Welke documenten neem je mee bij de inschrijving? Identiteitskaart Laatste aanslagbiljet van de belastingen Bewijs van je huidig inkomen (drie laatste loonfiches) Attest van gezinssamenstelling (afhalen bij gemeente) Eventueel Attest van handicap (van jezelf of van een gezinslid) Afhankelijk van jouw situatie heeft de VMSW of het Vlaams Woningfonds misschien nog andere documenten of inlichtingen nodig. Daarom neem je best contact op vooraleer je langsgaat. Aanvraag en informatie Voor leningen bij de VMSW: Het regionaal kantoor van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Kortrijksesteenweg 404, 9000 Gent Tel Fax Website Vanaf mei 2014 verhuist het kantoor naar volgend adres: Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent Kleine Landeigendom Het Volk cvba Ravensteinstraat 12, 9000 Gent Tel Fax Website Wonen cvba Marcel Mollelaan 17, 9060 Zelzate Tel Fax Website Voor leningen bij het Vlaams Woningfonds: Provinciale dienst van het Vlaams Woningfonds Sint-Pietersaalststraat 177, 9000 Gent Tel Fax Website 42

5 2. Kredietmaatschappijen erkend door de Vlaamse regering Volgende kredietmaatschappijen zijn erkend door de Vlaamse regering: Eigen Heerd is Goud Weerd; Uw Eigen Huis der Vlaanderen; Onesto Woonkrediet. Voorwaarden om te lenen 1. Inkomen Er zijn geen inkomensvoorwaarden. Je inkomen moet groot genoeg zijn om de lening én je andere uitgaven te betalen. 2. Eigendom Je hebt geen woning in volle eigendom of het volle vruchtgebruik van een woning. Informeer je bij de kredietmaatschappij voor de uitzonderingen. 3. Woning Je koopt een bescheiden woning: een woning die is gebouwd en verkocht door de VMSW, een sociale huisvestingsmaatschappij, of het Vlaams Woningfonds; of een woning met een maximale geschatte waarde van euro. Dit bedrag stijgt per persoon ten laste: kinderen ten laste, gezinsleden met een ernstige handicap, een ascendent die minstens 6 maand inwoont (bijvoorbeeld ouders of grootouders). Aantal personen ten laste Maximale verkoopwaarde van de woning euro euro euro euro euro euro Je gaat in de woning wonen binnen twee jaar na de toekenning van de lening. Waarvoor leen je? Nieuwbouw Aankoop van een woning (al dan niet met renovatie); Renovatie van je eigen woning Behouden van je eigen woning (herfinanciering van een andere lening). Informeer je voor de specifieke voorwaarden bij de kredietmaatschappijen. Rentevoet Onesto Woonkrediet Lening van 25 jaar: vaste rentevoet. Lening van 30 jaar: keuze tussen de eerste 15 jaar of 20 jaar een vaste rentevoet. Eigen Heerd is Goud Weerd en Uw Eigen Huis der Vlaanderen Vaste rentevoet voor de volledige looptijd. 5

6 Aanvraag en informatie Eigen Heerd is Goud Weerd Eigen Heerd is Goud Weerd Burgstraat 148, 9000 Gent Tel Fax Website Uw Eigen Huis der Vlaanderen Neermeerskaai 147 (residentie Anseele), 9000 Gent Tel Fax Website Onesto Woonkrediet Algemeen gratis telefoonnummer Website Kantoor Gent (enkel toegankelijk na afspraak) Martelaarslaan 309, 9000 Gent Tel Aanvullende provinciale lening Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen geeft een aanvullende provinciale lening voor het aankopen, bouwen en verbouwen van een woning die je zelf bewoont of zal bewonen. Voorwaarden 1. Inkomen Je gezamenlijk belastbaar inkomen is maximaal: euro voor alleenstaanden; euro voor gezinnen en samenwonenden. Je gezamenlijk belastbaar inkomen vind je terug op het meest recente aanslagbiljet van de belastingen. Het bedrag stijgt met 5% per persoon ten laste en met 10% per persoon ten laste met een handicap. 2. Eigendom Je hebt geen andere woning in volle eigendom. 3. Woning De woning ligt in Oost-Vlaanderen. De maximale verkoopwaarde van de woning is euro. Dit bedrag stijgt met 5%: per kind ten laste; als je jongste kind jonger is dan 4 jaar of als je nog geen 4 jaar gehuwd of samenwonend bent bij het openen van de leningsaanvraag. 4. Terugbetalingstermijn De terugbetalingstermijn is 5, 10, 15 of 20 jaar. Je betaalt de lening terug voor je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Waarvoor leen je? Aankoop van een woning Bouw van een woning Renovatie van je eigen woning Behouden van je eigen woning (overname uit echtscheiding) 6

7 Hoeveel leen je? Maximaal leenbedrag: euro. Dit bedrag stijgt met 250 euro per persoon ten laste. Dit is geen hypothecaire lening. Je betaalt dus geen notariskosten. Rentevoet De rentevoet wijzigt elke 5 jaar. Per aanpassing kan de rente maximaal 2% stijgen of dalen. Wanneer aanvragen? Je dient je aanvraag in binnen 6 jaar na het ondertekenen van de akte van de hoofdlening (bij een erkende kredietinstelling). Aanvraag en informatie Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Maatschappelijke Participatie Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent Tel of of Website FRGE-lening vzw REGent geeft FRGE-leningen voor energiebesparende verbouwingen. REGent staat voor Rationeel Energiegebruik Gent. FRGE staat voor Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Voorwaarden 1. Inkomen Er zijn geen inkomensvoorwaarden. Je krijgt extra hulp en voordelen als je tot de FRGE-doelgroep behoort. Je behoort tot die doelgroep in volgende situaties: je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering; je hebt een begrensd inkomen; je hebt schuldoverlast; het OCMW begeleidt je sociaal budgettair wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit. 2. Energiescan REGent voert een gratis energiescan uit bij jouw thuis. Je krijgt tips om energie te besparen. 3. Terugbetalingstermijn Je betaalt het ontleende bedrag terug op maximaal 5 jaar. Trajectbegeleiding REGent geeft onder andere deskundig bouwadvies, vergelijkt offertes van aannemers en informeert over woonpremies. 7

8 Waarvoor leen je? Structurele energiebesparende werken bij verbouwingen en vernieuwbouw: dakisolatie ramen met isolerende beglazing condenserende verwarmingsketel muurisolatie vloerisolatie thermostatische kranen, een kamerthermostaat, een buitenvoeler, zonneboiler andere energiebesparende maatregelen Hoeveel leen je? Maximaal leenbedrag: euro (incl. BTW). Rentevoet De interest bedraagt 2%. De lening is renteloos als je tot de FRGE-doelgroep behoort. Aanvraag en informatie Vzw REGent Kastanjestraat 2/4, 9000 Gent Tel Fax Website Vlaamse renovatieovereenkomst Deze lening is beter gekend als de mama-papalening. Je krijgt belastingvermindering als je geld leent aan familie of vrienden om een leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning te renoveren. Voorwaarden 1. Eigendom De kredietgever is 5 jaar vóór en tijdens de renovatieovereenkomst geen eigenaar of heeft geen vruchtgebruik van de woning waarvoor hij geld uitleent. Hij mag wel eigenaar zijn van andere woningen. 2. Woning De kredietnemer bewoont de woning minstens 8 jaar als hoofdverblijfplaats. 3. Terugbetalingstermijn De renovatieovereenkomst heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. 4. Meerdere renovatieovereenkomsten Tijdens een renovatieovereenkomst: is de kredietgever geen kredietnemer bij een andere renovatieovereenkomst; is de kredietnemer geen kredietgever of -nemer bij een andere renovatieovereenkomst. Waarvoor krijg je belastingvermindering? Voor een woning die op een inventaris staat zoals leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar, en dit voor maximaal 4 jaar op rij. Voor een woning die wordt gerenoveerd. 8

9 Hoeveel bedraagt de belastingvermindering? De belastingvermindering voor de kredietgever is 2,5% van het ontleende bedrag (tot euro) en is maximum 625 euro per jaar. De belastingvermindering geldt tijdens de renovatieovereenkomst en zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats heeft. Rentevoet De kredietgever en nemer beslissen onderling of ze een rentevoet opnemen in de renovatieovereenkomst. Dit is niet verplicht. De rentevoet mag in elk geval niet hoger zijn dan de referentierentevoet voor leningen aan particulieren van de VMSW. Het gaat over de referentierentevoet die van toepassing was 6 maanden voor het afsluiten van de renovatieovereenkomst. Wanneer en hoe aanvragen? Je bezorgt een volledig ingevuld en ondertekend modelformulier binnen 45 dagen na het afsluiten van de overeenkomst aan Wonen-Vlaanderen. Je vindt dit modelformulier op de website van Wonen-Vlaanderen of bij de woonwinkels van Stad Gent. Aanvraag en informatie Wonen-Vlaanderen Koning Albert-II laan 19 bus 40, 1210 Brussel Tel Fax Website Gratis verzekering gewaarborgd wonen Dankzij de gratis verzekering gewaarborgd wonen krijg je een tegemoetkoming in de afbetaling van je hypothecaire lening wanneer je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. De Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie. Zo is dit voor jou gratis. Voorwaarden 1. Inkomen Hypothecaire lening voor het kopen of renoveren van een woning. Geen inkomensvoorwaarde. Hypothecaire lening voor nieuwbouw. De inkomensvoorwaarde is afhankelijk van het energiepeil van de woning. E-peil > 70 Is het energiepeil van je woning hoger dan E70? Dan kom je in aanmerking als je inkomen lager is dan: euro voor alleenstaanden; euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, verhoogd met euro per persoon ten laste; euro voor alleenstaanden met een persoon ten laste, verhoogd met euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. Het gaat over je gezamenlijk belastbaar inkomen. Dat vind je terug op het meest recente aanslagbiljet van de belastingen. E-peil 70 Wanneer het energiepeil van je woning gelijk is aan E70 of lager is er geen inkomensvoorwaarde. Ter info: bij bouwvergunningen vanaf 1 januari 2012 moet het E-peil steeds 70 zijn. Er zijn dus geen inkomensvoorwaarden voor woningen met een bouwvergunning vanaf 1 januari

10 2. Eigendom Je bent geen eigenaar van een andere woning. Uitzondering: de andere woning is het voorwerp is van een ongeschikt-, onbewoonbaarverklaring of een onteigeningsbesluit. 3. Woning De woning is je huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats. Maximale verkoopwaarde (geschat door de kredietinstelling): euro. De woning ligt in het Vlaams Gewest. 4. Uw hypothecaire lening Je bouwt, koopt of renoveert? Dan leende je minstens euro. Je renoveert enkel? Dan leende je minstens euro. 5. Uw beroep Je werkt 1 jaar ononderbroken op het ogenblik van aanvraag: als werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (minstens deeltijds) waarvan de proeftijd al voltooid is; als werknemer met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur waarvan minstens 1 jaar bij je huidige werkgever (geen uitzendarbeid); als zelfstandige, als je een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent. Je bent arbeidsgeschikt op het ogenblik van de aanvraag. 6. Je hebt geen andere verzekeringsdekking tegen inkomensverlies van de Vlaamse overheid. Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming? De maandelijkse tegemoetkoming hangt af van: het inkomensverlies je maandelijkse afbetaling de duur van de periode dat je beroep doet op de tegemoetkoming De tegemoetkoming is maximaal 500 of 600 euro per maand, maar kan ook kleiner zijn. Hoelang loopt de periode van tegemoetkoming? Je bent 10 jaar verzekerd, beginnend bij de aanvraagdatum. Wachttijd: 3 maanden na het onverwachte inkomensverlies. Bij arbeidsongeschiktheid ontvang je de tegemoetkoming maximaal 3 jaar. Bij onvrijwillige werkloosheid ontvang je de tegemoetkoming maximum anderhalf jaar. Wanneer aanvragen? Je vraagt de verzekering aan binnen het jaar na de eerste kapitaalopname van de lening. Je kunt deze verzekering maar 1 keer aanvragen. Aanvraag en informatie Wonen-Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen Koning Albert-II laan 19 bus 40, 1210 Brussel Tel Fax Website 10

11 Enkele tips Neem je tijd om een lening aan te gaan. Vergelijk alle mogelijkheden en onderhandel over betere voorwaarden. Ga op zoek naar leningen bij: - je vertrouwde financiële instelling; - de sociale kredietverleners. Het aantal toekenningen per jaar kan beperkt zijn, informeer hiervoor op tijd; - andere kredietverleners (bijvoorbeeld banken). Als je bijna-energieneutraal (BEN) bouwt, krijg je bij sommige banken een voordelige lening: een BEN-krediet. Meer informatie hierover vind je op of vraag ernaar bij je bank. Stel volgende vragen: - Is de rentevoet variabel en wanneer is herziening mogelijk? - Hoeveel bedraagt de maandelijkse afbetaling? - Wat is de looptijd van de lening? - Vraag een overzicht van het totale afbetalingsplan. Informeer naar de extra kosten: dossierkosten, schattingskosten, commissielonen, schuld-saldoverzekering, ereloon, notariële akten (woning en hypotheeklening), registratierechten aankoop, Zorg altijd voor een startbudget voor de extra kosten. Informeer naar de eventuele wederbeleggingsvergoeding die je betaalt als je de lening vervroegd terugbetaalt. Informeer je over woonpremies op of in de woonwinkels van Stad Gent. Informeer je over de eventuele fiscale voordelen van de hypothecaire lening: - - Contactcenter Federale Overheidsdienst Financiën Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel Tel Website Bij een notaris krijg je onpartijdig advies. Een eerste oriëntatiegesprek is gratis. Op vind je contactgegevens van notarissen in je buurt, en de brochure Ik koop, ik leen. Bij de aankoop van de woning kan je in de verkoopovereenkomst een opschortende voorwaarde opnemen die stelt dat de verkoop van de woning maar doorgaat als je een lening bekomt. Dit geeft gemoedsrust bij het zoeken naar een lening. Andere publicaties van Dienst Wonen Woonleningen Sociale leningen, erkende kredietmaatschappijen, aanvullende provinciale lening, Vlaamse renovatie-overeenkomst, FRGE-lening, verzekering gewaarborgd wonen, algemene tips, Een woning huren en verhuren Een huurwoning vinden Gebreken aan een huurwoning Woonpremies in Gent Sociaal huren in Gent Een goed kot verhuur je vlot! Gids voor Gentse kotbazen Op kot in Gent Smal bouwen, ruim wonen Wegwijzer Verhuren Woninghuurwet, huurcontract, plaatsbeschrijving, huurwaarborg, registratie, indexatie, Hoe ga je best op zoek naar een private huurwoning? Tips en aandachtspunten. Wetgeving over woningkwaliteit, stappen bij gebreken aan de woning, gevolgen van een controle, procedure vredegerecht, Uitgebreid overzicht van alle woonpremies van Stad Gent, premies van de Vlaamse overheid, belastingverminderingen, Algemene uitleg over sociaal huren, voorwaarden, adressen sociale verhuurders, Vlaamse huurpremie,... Studentenkamers: kwaliteits- en veiligheidsnormen, stedenbouwkundige bepalingen, huurwet, contract, fiscaliteit, registratie, huurconflicten, rationeel energieverbruik, tips, overlast, Studentenkamers: huurcontract, huurprijs, kosten en lasten, huurwaarborg, plaatsbeschrijving, registratie, modelhuurovereenkomst, hoofdverblijfplaats, brandveiligheid, CO, 21 inspirerende verbouwmodellen om je smalle rijwoning te verbouwen tot een kwaliteitsvolle stadswoning met voldoende licht, lucht en ruimte, Waarmee moet je als verhuurder rekening houden? Deze gids wijst verhuurders de weg in de huurwetgeving, types huurovereenkomsten, plaatsbeschrijving, huurgeschillen, premies, dienstverlenende organisaties, 11

12 Woonwinkel Brugse Poort Rabot, zitdag Brugse Poort Kokerstraat 36, 9000 Gent Tel of Zitdag dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur Welkom in de woonwinkel Woonwinkel Brugse Poort Rabot, zitdag Rabot Jozef II-straat , 9000 Gent Tel Zitdag donderdag van 8.30 tot 12 uur Woonwinkel Sluizeken Meulestede Godshuishammeke 20, 9000 Gent Tel of Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur Woonwinkel Gent Zuid AC Gent Zuid Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent Tel Zitdag: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur Woonwinkel Ledeberg Gentbrugge Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg Zitdag: Dinsdag en donderdag van u. Woonwinkel Sint-Amandsberg Oostakker Wittemolenstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg Tel of Zitdag dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur V.u.: Tom Balthazar, schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen - Botermarkt 1, 9000 Gent - Uitgave februari

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) WOONLENINGEN Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Een woning of bouwgrond kopen

Een woning of bouwgrond kopen Een woning of bouwgrond kopen WOONINFOWIJZER 2 1 In dit land waar volgens een gezegde iedere inwoner met een baksteen in de maag geboren wordt, is het kopen van een woning misschien niet de meest voor

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent

NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE. Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent NIEUWE WOONPREMIES IN GENT WOONKWALITEIT ENERGIE Bijlage bij brochure Woonpremies in Gent Uitgave oktober 2014 Beste Gentenaar Als stadsbestuur hechten we net als u veel belang aan betaalbaar, kwaliteitsvol

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u het aanvraagformulier voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u de aanvraagformulieren voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u de aanvraagformulieren voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN

VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Samen met dit toelichtingsboekje bezorgen wij u de aanvraagformulieren voor de Verzekering Gewaarborgd Wonen. Dit boekje begeleidt u bij het invullen. Alle noodzakelijke aanvraagdocumenten

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie