SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF)"

Transcriptie

1 WOONLENINGEN

2 Wil je een woning kopen, renoveren of bouwen? Dan heb je een lening nodig. In deze folder bespreken we: sociale leningen van de VMSW en het VWF; woonkredieten van kredietmaatschappijen erkend door de Vlaamse regering; de aanvullende provinciale lening; de energielening; de Vlaamse renovatieovereenkomst; de gratis verzekering gewaarborgd wonen. De bedragen in deze folder zijn geldig voor SOCIALE LENINGEN VAN DE VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (VMSW) EN HET VLAAMS WONINGFONDS (VWF) Er is geen verschil tussen de leningen van de VMSW en het VWF. De voorwaarden en de tarieven van de leningen zijn helemaal gelijk. Je hoeft je slechts bij een van de instellingen te informeren. Voorwaarden 1. Inkomen Je gezamenlijk belastbaar inkomen is minimum euro. Je gezamenlijk belastbaar inkomen is maximaal: euro voor alleenstaanden; euro voor alleenstaanden met een handicap; euro voor gezinnen. Het gezamenlijk belastbaar inkomen. Dat vind je terug op het meest recente aanslagbiljet van de belastingen. De maximale inkomensgrens stijgt met euro per persoon ten laste. Deze bedragen gelden als je in een kernstad of in de Vlaamse rand woont. Gent is een kernstad. Woon je niet in een kernstad of in de Vlaamse rand, dan gelden andere inkomensvoorwaarden. Informeer je hier over bij een van de contactpunten van de instellingen. Voldoende inkomen De VMSW of het VWF bekijkt of je inkomen hoog genoeg is om de lening én je andere uitgaven te betalen. Dit is een kredietwaardigheidsonderzoek. 2. Eigendom Je hebt geen andere bouwgrond, kavel of woning in volledige eigendom of volledig vruchtgebruik op het moment dat je de leningsakte bij de VMSW of het VWF ondertekent. Een deels of geheel naakte eigendom mag wel. Dit geldt ook voor alle personen die samen met jou de lening aanvragen en voor alle personen die samen met jou in de woning zullen wonen. 3. Woning Je woont in de woning zolang de lening loopt. De woning ligt in het Vlaamse Gewest. De woning moet voldoen aan de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen van de Vlaamse Wooncode. Voldoet de woning niet, dan moet je het bedrag dat nodig is voor het uitvoeren van de nodige werken bijlenen om de werkzaamheden uit te voeren. De maximale verkoopwaarde van de woning mag niet hoger zijn dan euro. Dit bedrag stijgt met euro: per persoon ten laste, vanaf de derde persoon ten laste; als je jongste kind jonger is dan 6 jaar. Voor een sociale koopwoning gelden de maximale verkoopwaarden niet. 2

3 Deze bedragen gelden als je in een kernstad of in de Vlaamse rand woont. Gent is een kernstad. Woon je niet in een kernstad of in de Vlaamse rand, dan gelden lagere voorwaarden wat de verkoopwaarde betreft. Informeer je hierover bij een van de contactpunten van de instellingen. 4. Terugbetalingstermijn Je betaalt de lening af op maximaal 20 jaar. De VMSW of het VWF kan dit verlengen tot 30 jaar. Dit is afhankelijk van het kredietwaardigheidsonderzoek. Je hebt de lening volledig terugbetaald wanneer de oudste ontlener 70 jaar wordt. Waarvoor en hoeveel leen je? Je koopt een sociale koopwoning van een sociale huisvestingsmaatschappij. Het maximale leningsbedrag is gelijk aan de geschatte verkoopprijs van de woning en de grond. Bijlenen voor de afwerking van de woning is mogelijk. Alle andere verrichtingen (aankoop, renovatie, verbetering, aankoop op plan van een nieuwbouwwoning) Er is op zich geen vastgesteld maximaal leningsbedrag. Het bedrag van de lening wordt wel beperkt door volgende factoren: de woning moet voldoen aan de maximale verkoopvoorwaarden zoals hierboven geschreven; er wordt nooit meer geleend dan 100% van de verkoopwaarde; er wordt ook nooit meer geleend dan de effectieve prijs van de verrichtingen (bv. de aankoopprijs van de woning en de kostprijs van de werken). Bijkomende kredietopeningen Heb je al een hypothecaire lening bij de VMSW of het VWF? Dan staat de VMSW of het VWF je in sommige gevallen een bijkomende kredietopening toe. 3

4 Rentevoet 1. Berekening rentevoet De rentevoet is afhankelijk van: de marktrentevoet je inkomen je gezinssamenstelling de ligging van de woning Hoe lager je inkomen en hoe groter je gezin, hoe voordeliger de rentevoet. 2. Aanpassing en herziening De rentevoet kan jaarlijks aangepast worden als het aantal personen ten laste gestegen is. Verwittig de maatschappij dus altijd als er wijzigingen zijn in je gezinssamenstelling. De rentevoet wordt ook op andere vaste tijdstippen tijdens de leningsduur herzien. Vraag hier meer informatie over bij de VMSW of het VWF. Welke documenten neem je mee bij de inschrijving? Identiteitskaart Laatste aanslagbiljet van de belastingen van iedereen die de woning zal bewonen Bewijs van je huidig inkomen (zes laatste loonfiches of bewijzen van vervangingsinkomen van iedereen die de lening zal aangaan) Attest van gezinssamenstelling (afhalen bij gemeente) Eventueel Attest van handicap (van jezelf of van een gezinslid) Attest Kas voor Gezinsvergoedingen (uitbetaling kinderbijslag) voor kinderen ouder dan 18 jaar die ten laste zijn (zes meest recente stortingsbewijzen) zes meest recente bewijzen van uitkering alimentatiegeld bewijs van lopende leningen Afhankelijk van jouw situatie heeft de VMSW of het VMF misschien nog andere documenten of inlichtingen nodig. Daarom neem je best contact op vooraleer je langsgaat. Aanvraag en informatie Voor leningen bij de VMSW: Het regionaal kantoor van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent Tel Website Kleine Landeigendom Het Volk cvba Ravensteinstraat 12, 9000 Gent Tel Website Voor leningen bij het VMF: Provinciale dienst van het Vlaams Woningfonds Sint-Pietersaalststraat 177, 9000 Gent Tel Website 42

5 WOONKREDIETEN DOOR KREDIETMAATSCHAPPIJEN ERKEND DOOR DE VLAAMSE REGERING Volgende kredietmaatschappijen zijn erkend door de Vlaamse regering: Eigen Heerd is Goud Weerd; Onesto Woonkrediet. Voorwaarden om te lenen 1. Inkomen Er zijn geen inkomensvoorwaarden. Je inkomen moet groot genoeg zijn om de lening én je andere uitgaven te betalen. 2. Eigendom Je hebt geen woning in volle eigendom of het volle vruchtgebruik van een woning. Informeer je bij de kredietmaatschappij voor de uitzonderingen. 3. Woning Je koopt een bescheiden woning: een woning die is gebouwd en verkocht door de VMSW, een sociale huisvestingsmaatschappij, of het Vlaams Woningfonds; of een woning met een maximale geschatte waarde van euro. Dit bedrag stijgt per persoon ten laste: kinderen ten laste, gezinsleden met een ernstige handicap, een ascendent die minstens 6 maand inwoont (bijvoorbeeld ouders of grootouders). Aantal personen ten laste Maximale verkoopwaarde van de woning euro euro euro euro euro euro Je gaat in de woning wonen binnen twee jaar na de toekenning van de lening. Waarvoor leen je? Nieuwbouw Aankoop van een woning (al dan niet met renovatie) Renovatie van je eigen woning Behouden van je eigen woning (herfinanciering van een andere lening). Informeer je voor de specifieke voorwaarden bij de kredietmaatschappijen. Rentevoet Onesto Woonkrediet Lening van maximum 25 jaar: vaste rentevoet. Lening van maximum 30 jaar: variabele rentevoet. Eigen Heerd is Goud Weerd Vaste rentevoet voor de volledige looptijd. 5

6 Aanvraag en informatie Eigen Heerd is Goud Weerd Eigen Heerd is Goud Weerd Burgstraat 148, 9000 Gent Tel Website Onesto Woonkrediet Algemeen gratis telefoonnummer Website Kantoor Gent (enkel toegankelijk na afspraak) Martelaarslaan 309, 9000 Gent Tel AANVULLENDE PROVINCIALE LENING Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen geeft een aanvullende provinciale lening voor het aankopen, bouwen en verbouwen van een woning die je zelf bewoont of zal bewonen. Voorwaarden 1. Inkomen Je gezamenlijk belastbaar inkomen is maximaal: euro voor alleenstaanden; euro voor gezinnen en samenwonenden. Je gezamenlijk belastbaar inkomen vind je terug op het meest recente aanslagbiljet van de belastingen. Het bedrag stijgt met 5% per persoon ten laste. 2. Eigendom Je hebt geen andere woning in volle eigendom. 3. Woning De woning ligt in Oost-Vlaanderen. De maximale verkoopwaarde van de woning is euro. Dit bedrag stijgt met 5%: per kind ten laste; als je jongste kind jonger is dan 4 jaar of als je nog geen 4 jaar gehuwd of samenwonend bent bij het openen van de leningsaanvraag. 4. Terugbetalingstermijn De terugbetalingstermijn is 5, 10, 15 of 20 jaar. Je betaalt de lening terug voor je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Waarvoor leen je? Aankoop van een woning Bouw van een woning Renovatie van je eigen woning Behouden van je eigen woning (overname uit echtscheiding) Hoeveel leen je? Maximaal leenbedrag: euro. Dit bedrag stijgt met 250 euro per persoon ten laste. Dit is geen hypothecaire lening. Je betaalt dus geen notariskosten. 6

7 Rentevoet De rentevoet wijzigt elke 5 jaar. Per aanpassing kan de rente maximaal 2% stijgen of dalen. Wanneer aanvragen? Je dient je aanvraag in binnen 6 jaar na het ondertekenen van de akte van de hoofdlening (bij een erkende kredietinstelling). Aanvraag en informatie Provincie Oost-Vlaanderen Dienst Maatschappelijke Participatie Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent Tel of of Website ENERGIELENING vzw REGent geeft energieleningen (vroeger: FRGE-leningen) voor energiebesparende verbouwingen. REGent staat voor Rationeel Energiegebruik Gent. FRGE staat voor Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost. Voorwaarden 1. Inkomen Er zijn geen inkomensvoorwaarden. Je krijgt extra hulp en voordelen als je binnen een bepaalde doelgroep valt. Je behoort tot die doelgroep in volgende situaties: je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering; je hebt een begrensd inkomen; je hebt schuldoverlast; het OCMW begeleidt je sociaal budgettair wegens betalingsmoeilijkheden, in het bijzonder voor de rekeningen voor gas en elektriciteit. 2. Energiescan REGent voert een gratis energiescan uit bij jouw thuis. Je krijgt tips om energie te besparen. 3. Terugbetalingstermijn Je betaalt het ontleende bedrag terug op maximaal 5 jaar. Trajectbegeleiding REGent geeft onder andere deskundig bouwadvies, vergelijkt offertes van aannemers en informeert over woonpremies. 7

8 Waarvoor leen je? Structurele energiebesparende werken bij verbouwingen en vernieuwbouw: dakisolatie ramen met isolerende beglazing condenserende verwarmingsketel muurisolatie vloerisolatie thermostatische kranen, een kamerthermostaat, een buitenvoeler, zonneboiler andere energiebesparende maatregelen Hoeveel leen je? Maximaal leenbedrag: euro (incl. BTW). Rentevoet De interest bedraagt 2%. De lening is renteloos als je binnen bovenstaande doelgroep valt. Aanvraag en informatie Vzw REGent Kastanjestraat 2/4, 9000 Gent Tel Website VLAAMSE RENOVATIEOVEREENKOMST Je krijgt belastingvermindering als je geld leent aan familie of vrienden om een leegstaande, verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning te renoveren. Voorwaarden 1. Eigendom De kredietgever is 5 jaar vóór en tijdens de renovatieovereenkomst geen eigenaar of heeft geen vruchtgebruik van de woning waarvoor hij geld uitleent. Hij mag wel eigenaar zijn van andere woningen. 2. Woning De kredietnemer bewoont de woning minstens 8 jaar als hoofdverblijfplaats. 3. Terugbetalingstermijn De renovatieovereenkomst heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. 4. Meerdere renovatieovereenkomsten Tijdens een renovatieovereenkomst: is de kredietgever geen kredietnemer bij een andere renovatieovereenkomst; is de kredietnemer geen kredietgever of -nemer bij een andere renovatieovereenkomst. Waarvoor krijg je belastingvermindering? Voor een woning die op een inventaris staat zoals leegstaand, verwaarloosd, ongeschikt of onbewoonbaar, en dit voor maximaal 4 jaar op rij. Voor een woning die wordt gerenoveerd. 8

9 Hoeveel bedraagt de belastingvermindering? De belastingvermindering voor de kredietgever is 2,5% van het ontleende bedrag (tot euro) en is maximum 625 euro per jaar. De belastingvermindering geldt tijdens de renovatieovereenkomst en zolang de kredietnemer de woning als hoofdverblijfplaats heeft. Rentevoet De kredietgever en nemer beslissen onderling of ze een rentevoet opnemen in de renovatieovereenkomst. Dit is niet verplicht. De rentevoet mag in elk geval niet hoger zijn dan de referentierentevoet voor leningen aan particulieren van de VMSW. Het gaat over de referentierentevoet die van toepassing was 6 maanden voor het afsluiten van de renovatieovereenkomst. Wanneer en hoe aanvragen? Je bezorgt een volledig ingevuld en ondertekend modelformulier binnen 45 dagen na het afsluiten van de overeenkomst aan Wonen-Vlaanderen. Je vindt dit modelformulier op de website van Wonen-Vlaanderen of bij de woonwinkels van Stad Gent. Aanvraag en informatie Wonen-Vlaanderen Koning Albert-II laan 19 bus 40, 1210 Brussel Tel Website GRATIS VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN Dankzij de gratis verzekering gewaarborgd wonen krijg je een tegemoetkoming in de afbetaling van je hypothecaire lening wanneer je onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. De Vlaamse overheid betaalt de verzekeringspremie. Zo is dit voor jou gratis. Voorwaarden 1. Inkomen Hypothecaire lening voor het kopen of renoveren van een woning. Geen inkomensvoorwaarde. Hypothecaire lening voor nieuwbouw. De inkomensvoorwaarde is afhankelijk van het energiepeil van de woning. E-peil > 70 Is het energiepeil van je woning hoger dan E70? Dan kom je in aanmerking als je inkomen lager is dan: euro voor alleenstaanden; euro voor wettelijk of feitelijk samenwonenden, verhoogd met euro per persoon ten laste; euro voor alleenstaanden met een persoon ten laste, verhoogd met euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste. Het gaat over je gezamenlijk belastbaar inkomen. Dat vind je terug op het meest recente aanslagbiljet van de belastingen. E-peil 70 Wanneer het energiepeil van je woning gelijk is aan E70 of lager is er geen inkomensvoorwaarde. Ter info: bij bouwvergunningen vanaf 1 januari 2012 moet het E-peil steeds 70 zijn. Er zijn dus geen inkomensvoorwaarden voor woningen met een bouwvergunning vanaf 1 januari

10 2. Eigendom Je bent geen eigenaar van een andere woning. Uitzondering: de andere woning is het voorwerp is van een ongeschikt-, onbewoonbaarverklaring of een onteigeningsbesluit. 3. Woning De woning is je huidige of toekomstige hoofdverblijfplaats. Maximale verkoopwaarde (geschat door de kredietinstelling): euro. De woning ligt in het Vlaams Gewest. 4. Uw hypothecaire lening Je bouwt, koopt of renoveert? Dan leende je minstens euro. Je renoveert enkel? Dan leende je minstens euro. 5. Uw beroep Je werkt 1 jaar ononderbroken op het ogenblik van aanvraag: als werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (minstens deeltijds) waarvan de proeftijd al voltooid is; als werknemer met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur waarvan minstens 1 jaar bij je huidige werkgever (geen uitzendarbeid); als zelfstandige, als je een zelfstandige activiteit in hoofdberoep uitoefent. Je bent arbeidsgeschikt op het ogenblik van de aanvraag. 6. Je hebt geen andere verzekeringsdekking tegen inkomensverlies van de Vlaamse overheid. Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming? De maandelijkse tegemoetkoming hangt af van: het inkomensverlies je maandelijkse afbetaling de duur van de periode dat je beroep doet op de tegemoetkoming De tegemoetkoming is maximaal 500 of 600 euro per maand, maar kan ook kleiner zijn. Hoelang loopt de periode van tegemoetkoming? Je bent 10 jaar verzekerd, beginnend bij de aanvraagdatum. Wachttijd: 3 maanden na het onverwachte inkomensverlies. Bij arbeidsongeschiktheid ontvang je de tegemoetkoming maximaal 3 jaar. Bij onvrijwillige werkloosheid ontvang je de tegemoetkoming maximum anderhalf jaar. Wanneer aanvragen? Je vraagt de verzekering aan binnen het jaar na de eerste kapitaalopname van de lening. Je kunt deze verzekering maar 1 keer aanvragen. Aanvraag en informatie Wonen-Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen Koning Albert-II laan 19 bus 40, 1210 Brussel Tel Website Wij hebben deze informatie met de grootste zorg verzameld. De gegevens kunnen recent licht gewijzigd zijn. Stad Gent is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de verstrekte informatie voor welk gebruik dan ook. 10

11 11

12 Woonwinkel Brugse Poort Rabot, zitdag Brugse Poort Kokerstraat 36, 9000 Gent Tel Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur Woonwinkel Brugse Poort Rabot, zitdag Rabot Jozef II-straat , 9000 Gent Tel Zitdag: donderdag van 8.30 tot 12 uur Welkom in de woonwinkel Woonwinkel Sluizeken Meulestede Godshuishammeke 20, 9000 Gent Tel Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur Woonwinkel Gent Zuid AC Gent Zuid Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent Tel Zitdag: maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur, woensdag ook van 14 tot 18 uur Woonwinkel Ledeberg Gentbrugge Hundelgemsesteenweg 125, 9050 Ledeberg Tel Zitdag: dinsdag en donderdag van uur Woonwinkel Sint-Amandsberg Oostakker Wittemolenstraat 91, 9040 Sint-Amandsberg Tel Zitdag: dinsdag en donderdag van 8.30 tot 12 uur V.u.: Paul Teerlinck - stadssecretaris - stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent- Uitgave februari

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be

Net afgestudeerd, wat nu? LM is er voor jou! www.lm.be LM is er voor jou! Net afgestudeerd, wat nu? www.lm.be Inhoud Schrijf je in 4 Bij de VDAB of bij Actiris 4 Bij een ziekenfonds 5 Op zoek naar een job 7 Je eerste job 8 Je arbeidsovereenkomst 8 Vakantie

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen

Wet werk en bijstand. Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wet investeren in jongeren Aanvullende inkomensvoorziening ouderen Wet werk en bijstand Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 5 Hoe hoog is uw

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden

Het WOZ-krediet. zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Het WOZ-krediet zodat uw woonwensen werkelijkheid worden Heeft u een koopwoning? Dan kunt u bij DEFAM het WOZ-krediet aanvragen. Dit is een voordelig krediet waarmee u uw woonwensen kunt realiseren. U

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie