ArcheoHotspots. Projectplan (inclusief Communicatieplan)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ArcheoHotspots. Projectplan (inclusief Communicatieplan)"

Transcriptie

1 Projectplan (inclusief Communicatieplan) ArcheoHotspots ArcheoHotspots maakt archeologie voor iedereen aanraakbaar en toegankelijk. Het zijn verrassende ontmoetingsplaatsen waar vrijwilligers en professionals, liefhebbers en experts, jong en oud elkaar online en on site kunnen treffen. Een projectaanvraag van: AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie ArcheoHotspots wordt mogelijk gemaakt door: ArcheoHotspots 1

2 1. feitelijke gegevens instelling Omschrijving van de activiteiten van de aanvragende instelling in de afgelopen 3 jaar, inclusief doelstellingen, doelgroepen, samenwerkingen en publieksbereik. Allard Pierson Museum Oude Turfmarkt GC Amsterdam Bankrekening nr. NL70ABN (via Universiteitsbibliotheek UvA) KvK inschrijvingsnr (zie bijlage) Doelstelling Het Allard Pierson Museum is het archeologie museum van de Universiteit van Amsterdam. We tonen de betekenis van oude beschavingen voor de hedendaagse Europese cultuur op een actuele en uitdagende manier. Dat doen we voor een zo groot mogelijk geïnteresseerd publiek, aan de hand van een archeologisch topcollectie en in samenwerking met collega- instellingen, talentvolle studenten en excellente onderzoekers. Activiteiten van het Allard Pierson Museum Het Allard Pierson Museum richt zich in zijn activiteiten op publiekspresentaties en onderzoek. De afgelopen jaren is de tentoonstellingsprogrammering vernieuwd en dat heeft geleid tot een stijgend aantal bezoekers. Daarnaast is het activiteitenprogramma uitgebreid met fototentoonstellingen, presentaties in het Erfgoedlab en de MuseumJeugdUniversiteit (http://www.museumjeugduniversiteit.nl/overzichtspagina/view/museum/310). Zie voor een uitgebreid overzicht het bijgevoegde jaarverslag Publieksbereik Het Allard Pierson Museum heeft een groeiend publieksbereik dat voortkomt uit een succesvolle mix van publieksactiviteiten. Per jaar worden tenminste twee grote tentoonstellingen georganiseerd en 5-8 kleinere presentaties. Daarnaast zijn er grote publieksevenementen (festivals, museumweekend, museumnacht, etc.) en is er een uitgebreid programma van lezingen en rondleidingen. ArcheoHotspots 2

3 Vernieuwing De komende jaren ondergaat het Allard Pierson Museum een metamorfose. Het gebouw wordt opnieuw ingericht en er komt een nieuwe dynamische collectiepresentatie. Waarom? Omdat we onze bezoekers gastvrij en attractief willen ontvangen en tegelijk willen laten zien hoe studenten en onderzoekers bezig zijn met die collectie. Kortom: onze manier van werken is opener en dynamischer, en daarmee onderscheiden we ons in sterke mate van vergelijkbare musea in het Nederlandse museumlandschap. De combinatie van het gelaagde concept (op drie niveaus bezoekers bedienen), de nadruk op het onderzoeksproces en de dynamische collectiepresentatie is uniek in Nederland en leidt tot een duurzaam museumconcept. Een belangrijk onderdeel van dit concept zijn de ArcheoHotspots die we in een landelijk netwerk willen ontwikkelen. Doelgroepen Het museum richt zich op de volgende doelgroepen: - archeologisch geïnteresseerd publiek (inclusief families met kinderen) - scholieren: jaar (groep 7/8) en jaar (vmbo, Havo en VWO bovenbouw) - actieve senioren, een grote groep die het museum reeds intensief bezoekt - onderzoekers, docenten en studenten, alumni en aankomende studenten - buitenlandse toeristen en dagjesmensen uit Nederland ArcheoHotspots richt zich met name op de eerste drie doelgroepen. Hierdoor wordt de collectie van het museum op een nieuwe manier ingezet om de verschillende doelgroepen nóg meer tegemoet te komen. ArcheoHotspots 3

4 Samenwerking Het Allard Pierson Museum werkt consequent samen met andere erfgoedinstellingen. De afgelopen drie jaar hebben we dat gedaan op lokaal niveau, bv. met de archeologen van de gemeente Amsterdam in het ErfgoedLab over de opgraving van station Rokin (2012), op nationaal niveau, bv. door in 2011 samen met het Rijksmuseum van Oudheden een Etrusken tentoonstelling te maken en op internationaal niveau in drie Europese projecten die lopen vanaf 2010 tot In dat verband organiseren we ook regelmatig meet- ups en symposia: Museum- Network- Amsterdam/ ArcheoHotspots past perfect in deze samenwerkingsverbanden die het museum heeft opgebouwd. ArcheoHotspots 4

5 2. feitelijke gegevens project titel, aanvang- en sluitingsdatum, locatie(s), verwacht aantal deelnemers/bezoekers, inhoudelijk verantwoordelijken voor project en samenwerkingspartners. Titel: ArcheoHotspots Start: Einde: (looptijd 2 jaar) Locaties: Amsterdam, Noord- Brabant ( s- Hertogenbosch en Eindhoven), + 3 nader te bepalen locaties verspreid over Nederland Verwacht aantal deelnemers/bezoekers: - ArcheoLab: gemiddeld 3000 per jaar per hotspot - ArcheoScope: pageviews per jaar - ArcheoCommunity: binnen twee jaar naar volgers Inhoudelijk verantwoordelijken voor programma: Tonnie van de Rijdt, voorzitter AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie Wim Hupperetz, directeur Allard Pierson Museum Patrick Timmermans, directeur Erfgoed Brabant Samenwerkingspartners: - Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Dirk Houtgraaf - Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en Archeologie, Jerzy Gawronski - Stichting Archeologie en Publiek, Natasja de Bruijn - Amsterdams Archeologisch Centrum, Vladimir Stissi - Diachron, Kim van Straten ArcheoHotspots 5

6 3. projectplan ArcheoHotspots Inleiding Archeologie raakt iedereen en is van iedereen. Dat zien we als er ergens wordt opgegraven, dichtbij of ver weg. Het raakt een oerthema van de mens als het gaat om de zoektocht naar zijn verleden maar ook raakt het aan de spanning van het ontdekken van tastbare relicten van het verleden. Het raakt je als persoon en als groep en is nauw verbonden met identiteitsvorming. Archeologische tv- programma s en tentoonstellingen trekken veel belangstelling maar toch ontbreekt er iets. In 2012 werd door de Stichting Archeologie en Publiek een symposium georganiseerd over de maatschappelijke relevantie van archeologie. In de sessie gewijd aan Wat wil de burger? werden enkele belangrijke conclusies genoemd die wij middels dit project geagendeerd hebben 1 : * We moeten niet alleen de resultaten laten zien maar ook het hele proces van het vak archeologie. * Maak de archeologie tastbaar, dan gaat het veel meer leven * Laat mensen meedoen ( zien, horen, ruiken en proeven ) aan de archeologie; sluit aan bij wat mensen aanspreekt. Wat is de urgentie en behoefte? De afgelopen jaren zien we verschillende trends die de archeologie in Nederland raken. We willen ze hier kort schetsen. De maatschappelijke relevantie van archeologie blijkt uit het feit dat er een archeologie wet is, dat er jaarlijks voor ruim 100 miljoen uitgegeven aan archeologie in Nederland en dat de publieke belangstelling de afgelopen jaren is toegenomen. Dit levert een heleboel kenniswinst op en veel opgravingsvondsten die voor het merendeel in (regionale) depots terechtkomen. Aan de andere kant is door de economische crisis de bouw ingestort en daarmee wordt er ook minder opgegraven en staan de budgetten voor archeologie onder druk. Een reden te meer om het maatschappelijk belang van archeologie te laten zien. Kijken we naar de belangstelling onder tieners voor erfgoed dan is die er wel degelijk. Informatie over cultureel erfgoed zoeken tieners vooral op voor school. 50% van de tieners zoekt in de vrije tijd wel eens iets op over musea en monumenten. 2 Het is belangrijk dat in het (digitale) aanbod content, contact en creatie een rol spelen Marion Schols e.a., Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners, SCP 2011, 12. ArcheoHotspots 6

7 Als we de archeologie in Nederland bekijken dan zien we dat er veel onderzoek wordt gedaan, dat er veel wordt uitgewerkt en dat er veel resultaten zijn en dat er een brede belangstelling is. In de Erfgoedbalans van 2009 blijkt dat de publieke belangstelling voor archeologie in de periode is toegenomen. Ruim een kwart van de bevolking heeft in 2004 een opgraving of een archeologische presentatie bezocht. Er is veel aandacht voor archeologie maar een concrete ontmoeting met archeologie en de archeologen is bijna nergens mogelijk. Een andere trend is de vergrijzing in de Nederlandse samenleving. Dit raakt de archeologie omdat hier een belangrijke doelgroep zit die we moeten blijven aanspreken. Er zijn aanwijzingen dat we dat niet voldoende doen op de bestaande wijze. Vergrijzing is al geruime tijd een kenmerk van het publiek van traditionele cultuur. De groeiende belangstelling onder ouderen heeft zich na 1995 voortgezet, al gaat het niet in alle gevallen om dezelfde groep ouderen. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat de actieve senioren (50-64 jaar) meer kiezen voor cabaret, bioscoop en popmuziek en minder voor musea en archeologie kiezen in vergelijking met de groep jarigen. Kortom, we zullen ook de belangstelling bij actieve senioren moeten stimuleren en ook actieve senioren kiezen middels meer eigentijdse, visuele en populaire culturele uitingen moeten aanspreken. We gaan via de ArcheoHotspots het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in de Nederlandse samenleving verbreden en versterken op een eenvoudige en hedendaagse manier. Het moet meer verbinding brengen tussen de verschillende actoren. De verbinding tussen onderzoek, uitwerkingsproces en de resultaten. ArcheoHotspots maakt archeologie voor iedereen aanraakbaar en toegankelijk. Het zijn verrassende ontmoetingsplaatsen waar vrijwilligers en professionals, liefhebbers en experts, jong en oud elkaar online (skype) en on site (letterlijk op de opgraving) kunnen treffen. ArcheoLab: Voorbeelden van hands on sessies met archeologisch materiaal Het doel is een (landelijk) netwerk van ArcheoHotspots. Elke ArcheoHotspot bestaat uit drie onderdelen: 1. ArcheoLab: Elke ArcheoHotspot heeft een ruimte waar gedurende de reguliere openingstijden publiek naar binnen kan lopen (zonder afspraak) en waar altijd archeologen (beroeps en vrijwilligers) werkzaam zijn. Dat kan in een museum zijn, maar ook een goed toegankelijke ruimte bij een archeologische dienst of depot. Het is mogelijk om hier in ArcheoHotspots 7

8 gesprek te gaan of mee te helpen met het sorteren van vondsten, het restaureren van vondsten, uitleg te krijgen over vondsten. In de ArcheoHotspot Amsterdam zijn door de inzet van een mix van vrijwilligers (AWN), museummedewerkers (APM), medewerkers van archeologische diensten (BMA), archeologen van vakgroepen (UvA) altijd archeologen aanwezig en werkzaam. In s Hertogenbosch en Eindhoven worden de ArcheoHotspots aangehaakt aan de gemeentelijke archeologische diensten in beide steden. s Hertogebosch kent reeds een open laboratorium en in Eindhoven gaat dat starten. Op beide locaties zijn vrijwilligers werkzaam en zal de publieksfunctie en ontmoeting met professionele archeologen verder worden uitgebouwd. De ArcheoHotspots zijn tevens een locatie waar verschillende vrijwilligersgroepen elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kennis en activiteiten kunnen profiteren en gezamenlijk nieuwe activiteiten kunnen starten. ArcheoCommunity: Skype sessies met archeologen op de opgraving 2. ArcheoCommunity: Archeologisch geïnteresseerden zijn actief online maar het is een versnipperd veld waar nog veel winst valt te boeken. Via dit project willen we dat de ontmoetingplekken via social media verbonden wordt. Zo kun je met de archeologen ook skypen, onderhouden ze een facebookpagina en kun je via twitter (#askanarchaeologist) vragen stellen. Het is zelfs mogelijk om te skypen met archeologen in het veld in Amsterdam maar ook in Egypte. Kortom het is het beste van twee werelden! Op is informatie te vinden de verschillende informatie over de opgravingen waarbij door middel van Twitter en Facebook widgets de berichten van de opgravingen of betrokken archeologen te vinden zijn. Bezoekers kunnen surfen naar een van de opgravingen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. In een agenda/kalender is te zien waneer er weer een Skype gesprek of Google Hangout gehouden zal worden met een van de archeologen. Door de beslotenheid van Google Hangouts kunnen schoolklassen ook gezamenlijk privé met een archeoloog praten. Eventueel kunnen de Hang- outs worden opgeslagen en weer op de site worden aangeboden als video op de pagina van betreffende opgraving. Ook is er ruimte voor het plaatsen van andere activiteiten op het gebied van archeologie uit de verschillende regio s. 3. ArcheoScope: We willen op basis van de gegevens van de RCE een interactieve kaart ontwikkelen waarop je kunt zien waar archeologische vondsten zijn gedaan of opgravingen hebben plaatsgevonden, waar op dit moment gegraven wordt. De Rijksdienst voor het ArcheoHotspots 8

9 Cultureel Erfgoed is bezig met het ontsluiten van het archeologisch onderzoek in Nederland en onderzoek door Nederlandse opgravers (zie Deze interactieve kaart is te zien in het ArcheoLab, en de nieuwste updates worden via facebook en twitter gecommuniceerd met een breed publiek. De kaart is interactief omdat gebruikers reacties kunnen posten en bepaalde projecten kunnen liken of kunnen voorzien van en verrijken met eigen posts (foto s video s). ArcheoScope: Screenshots van de huidige beta versie van de erfgoedthesaurus (RCE) die nog dit jaar beschikbaar komt. Dit programma wil de samenhang tussen archeologisch onderzoek, de uitwerking van dat onderzoek en het presenteren van de resultaten versterken door verbindingen te leggen tussen die onderdelen vanuit het driedelige concept van de ArcheoHotspots. Vrijwilligers van de archeologische dienst van de gemeente Amsterdam werkzaam in het erfgoedlab van het Allard Pierson Museum in het kader van het project vondsten uit de Amstel. De rivier als spiegel van de stad: archeologie van de Noord/Zuid lijn (2012). ArcheoHotspots 9

10 Weergave van de verschillende onderdelen binnen de archeologische workflow. In het bijgaande schema wordt duidelijk hoe die drie onderdelen de samenhang gaan versterken en de verbinding tussen de verschillende stakeholders en de doelgroepen gaan leggen. Dat zal binnen dit programma op de volgende manieren zichtbaar worden: - toename bezoek aan ArcheoHotspots (fysieke ontmoetingen, virtueel/skype- sessions) en toename van het aantal actieve vrijwilligers (meetbaar bij AWN) - toename bereik ArcheoCommunity (social media: likes, posts, discussions etc.) - toename input ArcheoScope (crowdsourcing, nieuwe data) ArcheoHotspots biedt een nieuw platform aan voor de archeologische gemeenschap (musea, bedrijven, provinciale depots, bedrijven, erfgoedinstellingen, onderzoekers, vrijwilligers etc.) om te komen tot een structureel netwerk dat zal leiden tot: - meer toegankelijkheid en zichtbaarheid van het opgravingsproces en het archeologisch erfgoed (buiten en binnen) - meer verbindingen tussen geïnteresseerden in archeologie (van vrijwilliger tot expert) - meer maatschappelijk draagvlak voor het archeologische erfgoed. ArcheoHotspots 10

11 Weergave van de verschillende onderdelen van de archeologische workflow en de verbindingen die de ArcheoHotspots leggen ArcheoHotspots 11

12 4. presentatieplan met toelichting op de wijze waarop het programma gepresenteerd wordt, inclusief een communicatieplan. De projectpartners hebben de ambitie om archeologie (vanuit verschillende niveaus) letterlijk weer toegankelijk te maken. De ArcheoHotspots maken het mogelijk om zonder afspraak bij een archeoloog binnen te stappen, iets wat op dit moment nergens in Nederland kan. Het is een laagdrempelige plek waar archeologie leeft, boeit en centraal staat. Op deze manier willen we de maatschappelijke betekenis van archeologie stimuleren en tastbaar maken voor nieuwe doelgroepen. We gaan binnen dit project zes ArcheoHotspots (zie boven voor een nadere uitleg over de verschillende onderdelen ArcheoLab, ArcheoScope en ArcheoCommunity) ontwikkelen. De eerste drie starten in het centrum van Amsterdam (APM) en in s- Hertogenbosch (het Groot Tuighuis) en Eindhoven (Archeologisch Centrum Eindhoven Helmond). Het APM is projectpartner en de gemeentelijke diensten van s- Hertogenbosch en Eindhoven zijn bereid om in het project te participeren. Alle content binnen dit concept is generiek en kan worden hergebruikt voor andere ArcheoHotspots. Overige projectpartners Het archeologisch speelveld is versnipperd. We kennen een rijksdienst, provinciale depots, gemeentelijke archeologische diensten, archeologische bedrijven, universitaire archeologen, een grote groep vrijwilligers in de archeologie, diverse musea op nationaal, provinciaal en locaal niveau, stichtingen etc. De projectpartners zijn op veel verschillende niveaus binnen de archeologie actief, zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau. Het Allard Pierson Museum heeft een expliciete publieksdoelstelling en is op verschillende niveaus actief en sterk in projectmatig werken. Het museum is centraal gelegen, heeft een aansprekende archeologiecollectie en voert zelf ook archeologisch onderzoek uit. De AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, heeft een uniek netwerk van vrijwilligers maar niet het apparaat om een dergelijk project alleen uit te voeren. Met 2000 actieve leden en een landelijk netwerk van 23 afdelingen speelt de AWN al meer dan 60 jaar een vitale rol in de Nederlandse archeologie. ArcheoHotspots 12

13 Kaart met de 23 afdelingen van de AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie Erfgoed Brabant richt zich naast ondersteuning van erfgoedinstellingen (waaronder archeologische instellingen) ook op het bevorderen van erfgoedbewustzijn en beleving door educatie en publieksbereik. Momenteel loopt bij Erfgoed Brabant het project Grondig Bekeken dat naadloos aansluit bij het ArcheoHotspots project. Zie doen- wij/cursussen/medewerkers- erfgoedinstellingen/archeologie/ De samenwerkingspartners zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de archeologische gemeentelijke diensten en depots (zoals BMA), de universiteiten (zoals het Amsterdams Archeologisch Centrum) en ook de archeologische bedrijven (zoals Diachron ArcheoHotspots 13

14 bv) hebben geen expliciete publieksdoelstelling maar zijn belangrijke spelers in het archeologische domein. De Stichting Archeologie en Publiek heeft zich recent geheroriënteerd en heeft de ambitie om in het vervolgtraject een belangrijke rol te vervullen. Ten behoeve van het project wordt een Project Initiatie Document opgesteld en zal worden gewerkt volgens de PRINCE2 aanpak. De financiële administratie zal verlopen via APM. De projectleiding zal liggen bij het APM en in de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van AWN, APM, EB. Verder zal er een klankbordgroep zijn met een bredere vertegenwoordiging uit het archeologieveld zoals Stichting Archeologie en Publiek, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het Overleg Provinciale Erfgoedinstellingen (OPEN), de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie (VOiA), de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO), het Convent van Gemeentelijke archeologen en het Rijksmuseum van Oudheden. Gedetailleerde planning eerste jaar Planning Het project heeft een doorlooptijd van 2 jaar (1 april maart 2016) en het omvat de volgende fasen: 1. opstartfase (twee maanden 2014) ArcheoHotspots 14

15 2. ontwikkeling ArcheoLab a- ontwikkeling educatieve hands on collectie b- ontwikkeling/hardware/inrichting c- training personeel/archeologen d- initieel activiteiten/ontmoetingenprogramma 3. ontwikkeling ArcheoCommunity (2014) a- opzet social media netwerk b- skype faciliteiten 4. ontwikkeling ArcheoScope (acht maanden 2014) a- adaptatie interactieve kaart archeologie NL b - ontwikkeling videocontent c- voorbereiding online versie 5. test/evaluatiefase & terugkoppeling met 4 nieuwe ArcheoHotspots (2014/2015) 6. verwerking van evaluatie (terugkerend bij alle belangrijke onderdelen 2014/2015) 7. lancering eerste twee ArcheoHotspots (2014/2015) 8. uitrollen van 4 nieuwe ArcheoHotspots (2015/2016) Gedetailleerde planning tweede jaar ArcheoHotspots 15

16 Doorontwikkeling Een belangrijke vraag die we ons gesteld hebben betreft de doorontwikkeling van het netwerk na de eerste twee jaar. De projectpartner APM is bereid om een centrale ondersteunende rol te blijven vervullen en zal dit samen met AWN en Erfgoed Brabant en de Stichting Archeologie en Publiek al gedurende het project agenderen en bespreken. Uiteraard sluiten we geen partijen uit en zullen we zeker in gesprek gaan met andere relevante partijen zoals het Rijksmuseum van Oudheden, de Stichting Reuvens, het Convent van Gemeentelijke archeologen, de Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO) en de Vereniging van Ondernemers in de Archeologie (VOiA). Overigens is de benodigde centrale aansturing van een netwerk zoals we dat nu zien redelijk beperkt en zal het netwerk vooral in aanzet goed moeten worden opgebouwd met generieke content, instrumenten en blauwdrukken. Vooral op het gebied van training, webmaster en activiteitenplanning zal centrale sturing noodzakelijk zijn. ArcheoHotspots 16

17 Communicatieplan ArcheoHotspots 1 Inleiding De Vereniging voor Vrijwilligers in de Archeologie - AWN en het Allard Pierson Museum (APM) willen het maatschappelijk draagvlak voor archeologie in de Nederlandse samenleving verbreden en versterken op een relatief eenvoudige en hedendaagse manier. Om dit te bereiken zullen AWN en APM met zes samenwerkingspartners een (landelijk) netwerk van ArcheoHotspots creëren. Elke ArcheoHotspot bestaat uit drie onderdelen: het ArcheoLab, een ArcheoCommunity en de ArcheoScope. 2 Analyse De projectpartners zijn op veel verschillende niveaus binnen de archeologie actief, zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau: - De AWN Vereniging van vrijwilligers in de archeologie, heeft een uniek netwerk van vrijwilligers. Met 2000 actieve leden en een landelijk netwerk van 23 afdelingen speelt de AWN al meer dan 60 jaar een vitale rol in de Nederlandse archeologie. - Het APM heeft een expliciete publieksdoelstelling en is op verschillende niveaus actief en sterk in projectmatig werken. Het museum is centraal gelegen, is gelieerd aan de Universiteit van Amsterdam, de grootste universiteit van Nederland, heeft een aansprekende archeologiecollectie en voert zelf ook archeologisch onderzoek uit. - Erfgoed Brabant richt zich naast ondersteuning van erfgoedinstellingen (waaronder archeologische instellingen) ook op het bevorderen van erfgoedbewustzijn en beleving door educatie en publieksbereik. Momenteel loopt bij Erfgoed Brabant het project Grondig Bekeken dat naadloos aansluit bij het ArcheoHotspots project. Deze verschillende niveaus in combinatie met de spreiding over verschillende locaties binnen heel Nederland maakt dit project uniek. Dit biedt volop kansen voor publiciteit, marketing en communicatie. 3 Communicatiestrategie en doelgroepen ArcheoHotspots richt zich op de volgende doelgroepen: - archeologisch geïnteresseerd publiek (inclusief families met kinderen) - scholieren: jaar (groep 7/8) en jaar (vmbo, Havo en VWO bovenbouw) - actieve senioren, een grote groep die het museum reeds intensief bezoekt Daarnaast zijn vanwege de aard van het project de volgende doelgroepen van secundair belang: - onderzoekers, docenten en studenten, alumni en aankomende studenten - buitenlandse toeristen en dagjesmensen uit Nederland ArcheoHotspots biedt bovendien een nieuw platform aan voor de archeologische gemeenschap (musea, bedrijven, provinciale depots, bedrijven, erfgoedinstellingen, onderzoekers, vrijwilligers etc.) om te komen tot een structureel netwerk dat zal leiden tot: - meer toegankelijkheid en zichtbaarheid van het opgravingsproces en het archeologisch erfgoed (buiten en binnen) ArcheoHotspots 17

18 - meer verbindingen tussen geïnteresseerden in archeologie (van vrijwilliger tot expert) - meer maatschappelijk draagvlak voor het archeologische erfgoed. De communicatiestrategie zal voornamelijk gericht zijn op de drie eerstgenoemde doelgroepen. In de slipstream daarvan zullen de andere doelgroepen bereikt worden. 4 Boodschap/motto De boodschap van ArcheoHotspots is drievoudig: - ArcheoHotspots maakt archeologie voor iedereen aanraakbaar en toegankelijk. - ArcheoHotspots zijn verrassende ontmoetingsplaatsen waar vrijwilligers en professionals, liefhebbers en experts, jong en oud elkaar online (skype) en on site (letterlijk op de opgraving) kunnen treffen. - ArcheoHotspots verspreidt en verbindt de fascinatie voor archeologie in Nederland met Nederlands archeologisch onderzoek in het buitenland. Archeologie is van alle tijden en grenzeloos. 5 Middelen Om publiciteit te genereren worden zowel traditionele als nieuwe middelen ingezet. Onder traditionele middelen verstaan we een persbericht (korte en lange termijn), posters, flyers. Deze middelen kunnen per middel op verschillende manieren worden ingezet waarbij vooral wordt ingezet op free publicity. Voor een beschrijving van een gewenste PR campagne en een free publicity traject zie de bijlage I. De nieuwe middelen om publiciteit te genereren zullen voor dit project echter van veel groter belang zijn dan de traditionele middelen, en een veel groter bereik genereren. Onder deze middelen verstaan we ook de diverse social media en de mogelijkheden die zij voor publiciteit bieden: - website: inclusief een digitale nieuwsbrief - skype met archeologen in het veld - Facebookpagina s van archeologen en medewerkers van Archeo Hotspots - Updates van de interactieve opgravingen kaart via Facebook en Twitter - Twitter: vragen stellen via #askanarchaeologist - Interactieve opgravingenkaart: gebruikers reacties kunnen posten en bepaalde projecten liken of voorzien van en verrijken met eigen posts (foto s video s). 6 Doelen Aan het eind van de looptijd van het project is een (landelijk) netwerk van ArcheoHotspots gecreëerd, te starten met Amsterdam en s- Hertogenbosch en Eindhoven. Aan het eind van de looptijd van het project is het aantal deelnemers/bezoekers: - bezoek aan ArcheoLab (fysieke ontmoetingen, virtueel/skype- sessions): gemiddeld 3000 per jaar per hotspot - bereik van ArcheoScope (crowdsourcing, nieuwe data): pageviews per jaar - bereik ArcheoCommunity (social media: likes, posts, discussions etc.): binnen twee jaar naar volgers ArcheoHotspots 18

19 7 Organisatie / samenwerking In het project wordt samengewerkt door: - Het Allard Pierson Museum - AWN Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie - Erfgoed Brabant - Rijksdienst Cultureel Erfgoed - Stichting Archeologie en Publiek - Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten en Archeologie - Amsterdams Archeologisch Centrum - Diachron bv. Voor de publiciteit rondom dit project zal vanzelfsprekend veel gebruik worden gemaakt van de reeds bestaande communicatiemogelijkheden van deze acht instellingen. 8 Evaluatie De inzet van de verschillende PR- middelen en het effect ervan wordt gedurende de looptijd van het erfgoedlab geëvalueerd door middel van kleinschalig publieksonderzoek. Een onderdeel van de bezoekersenquête richt zich op het gebruik van PR- middelen (zowel betaald als free publicity). Mocht na verwerking van de vragenlijsten blijken dat een bepaald PR middel niet tot nauwelijks wordt genoemd, wordt gekeken of het middel geoptimaliseerd kan worden (zowel wat betreft inhoud als wijze van inzet). Hierbij moet opgemerkt worden dat het effect van inzet van PR- middelen (zowel in het betaalde als onbetaalde (free publicity) traject) vaak moeilijk hard meetbaar is. ArcheoHotspots 19

20 Bijlage I: Betaalde PR- campagne en free publicity- traject Betaalde PR- campagne /activiteiten Onder PR- materiaal wordt onder andere verstaan vooraankondiging, persbericht, flyers, posters, beeldreclame openbaar vervoer, advertentie, uitnodiging, internet, nieuwsbrief, activiteiten en /lezingenprogramma. Het materiaal is Nederlandstalig. Onder het basisbudget vallen onder andere de volgende posten: Ontwerpkosten (poster op basis waarvan overig PR- materiaal zoals flyer, advertentie, uitnodiging opening, etc. worden vormgegeven) Inserts in (vak)bladen/tijdschriften: meezenden flyer in combinatie met een redactioneel en/of een uitgebreide agendavermelding (d.w.z. met afbeelding) Museumladder in landelijke dagbladen (Volkskrant, Parool, Trouw en NRC) en lokale/regionale dagbladen die een relatie hebben met de locaties van de AcheoHotspots. Beeldreclame in openbaar vervoer in de plaatsen waar een ArcheoHotspot gevestigd is, indien mogelijk met bewegend beeld. Onder het deel Drukkosten vallen, zoals de term aangeeft, alle basisdrukkosten zoals: flyers o afhankelijk van evenementen rond de verschillende AcheoHotspots, dus af te stemmen met de samenwerkingspartners posters A3 ca (verspreiding naar Bibliotheken, VVV s, scholen, culturele ontmoetingsplaatsen, etc.) uitnodigingen openingen ca genodigden; eenvoudig formaat en uitvoering (A5 voor- en achterkant). Free publicity- traject Redactionele aandacht in (landelijke / lokale) kranten / dagbladen, toonaangevende tijdschriften en maandbladen (focus op archeologie, kunst(historie) en cultuur). Bij voorkeur artikelen met foto s en / of uitgebreide aankondigingen met foto. Zowel korte als lange termijn bladen. Basis is een brede wekelijkse agenda vermelding in dagbladen / kranten en andere agenda s zoals via de maandelijkse UITkranten (gekoppeld aan website en diverse andere netwerken die weer via een direct feed informatie ontvangen van het UITburo) Aanhaken bij (landelijke / lokale) activiteiten ter promotie, zoals bijvoorbeeld presentatie op jaarlijkse UITmarkt (laatste weekend augustus in Amsterdam), 50 plus beurs, Weekend van de Archeologie en dergelijke. Vermelding van ArcheoHotspots op verschillende websites (waaronder vanzelfsprekend de eigen websites van de samenwerkingspartners) zoals ArcheoHotspots 20

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan

MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER. Communicatieplan MAAK HET MET DE BIEB DEZE ZOMER Communicatieplan juni 2017 2 1 AANLEIDING: ZOMERVAKANTIE Van 8 juli (regio zuid) t/m eind augustus 2017 is het weer zomervakantie, een periode waarin iedereen net wat meer

Nadere informatie

Verslag Informatie- en inspiratiebijeenkomst Nationale Archeologiedagen Noord-Brabant 14 juli 2016, Gedeputeerdenkamer (Noordbrabants Museum)

Verslag Informatie- en inspiratiebijeenkomst Nationale Archeologiedagen Noord-Brabant 14 juli 2016, Gedeputeerdenkamer (Noordbrabants Museum) Verslag Informatie- en inspiratiebijeenkomst Nationale Archeologiedagen Noord-Brabant 14 juli 2016, Gedeputeerdenkamer (Noordbrabants Museum) Voor wie overweegt in 2016 mee te doen met de Nationale Archeologiedagen

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt:

MEDIA STRATEGIE. Om tot dit overzicht te komen hebben we een aantal onderzoeken gedaan door middel van de customer journey. De cijfers zijn als volgt: CONTENT STRATEGIE MEDIA STRATEGIE Voor DAF gaan wij een campagne maken waarbij vier tourende pop trucks stopt op verschillende truckstops. Hierbij hoort ook een online campagne op social media en een officiële

Nadere informatie

Adverteren op Marketingmed.nl

Adverteren op Marketingmed.nl 1. Online? - profiteer van scherpe prijzen Adverteren kost u altijd geld, de vraag is vooral: wat levert het op? Is dat meetbaar wanneer u in een krant of tijdschrift adverteert? Niet echt. U kunt uiteraard

Nadere informatie

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012

Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Jobfabriek Automotive presenteert: Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Automotive Open Dagen 17 t/m 31 maart 2012 Introductie Jobfabriekautomotive.nl is een vacaturesite, specifiek ingericht rond

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN Communicatieplan 1 april 2016 2 1 INLEIDING Dit communicatieplan dient ter ondersteuning van bibliotheken bij het plannen en uitvoeren van hun communicatie-activiteiten

Nadere informatie

LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER. Communicatieplan

LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER. Communicatieplan LANDELIJKE CAMPAGNE DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER Communicatieplan 1 september 2016 2 1 DE BIBLIOTHEEK MAAKT JE RIJKER Vanaf 24 oktober is overal in Nederland te zien waar de bibliotheek voor staat: wat

Nadere informatie

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY

Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS. Waarde voor ondernemers POWERED BY Ontmoet nieuwe klanten tijdens ONZE sfeervolle events! WORKSHOPAVONDEN THEMA EVENTS Waarde voor ondernemers POWERED BY Stop met adverteren met events bereik je meer! Hoe bereik ik nieuwe klanten voor mijn

Nadere informatie

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat

77 De. facts & figures. het bereik van ons portfolio staat Hot Pink Media blijft zich als online blogger/influencers netwerk met een bereik van 8,6 miljoen per maand continue ontwikkelen. Met de lancering van het mannenlabel & ons travel channel verbreed Hot Pink

Nadere informatie

ADVERTEREN 1 E KWARTAAL 2017 ADVERTEREN BIJ ARTIESTEN NIEUWS

ADVERTEREN 1 E KWARTAAL 2017 ADVERTEREN BIJ ARTIESTEN NIEUWS ADVERTEREN 1 E KWARTAAL 2017 1 PROFIEL Artiesten Nieuws is een jong bedrijf in het centrum van Utrecht. Onze website voorziet dagelijks vele bezoekers van het nieuws omtrent populaire artiesten, concerten,

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

MIND YOUR BODY, IT S PRECIOUS!

MIND YOUR BODY, IT S PRECIOUS! Fotografie: Studio Cas (www.studiocas.nl) Vormgeving: claer (www.claer.nl) MIND YOUR BODY, IT S PRECIOUS! WWW.BODYANDMIND.AMSTERDAM Nicolien Brzesowsky. 06 21 95 06 62 www.bodyandmind.amsterdam. info@bodyandmind.amsterdam

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2016 2 1 INLEIDING De Kinderboekenweek van 2016 loopt van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het thema van deze week is Voor altijd

Nadere informatie

KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan

KINDERBOEKENWEEK. Communicatieplan KINDERBOEKENWEEK Communicatieplan 1 augustus 2017 2 1 AANLEIDING: KINDERBOEKENWEEK 2017 Van 4 tot en met 15 oktober 2017 vindt de jaarlijkse Kinderboekenweek plaats. Het thema is dit jaar Gruwelijk eng!.

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Genomineerd voor: Adverteren op de Nationale Onderwijsgids. Uw doelgroep, ons bereik.

Genomineerd voor: Adverteren op de Nationale Onderwijsgids. Uw doelgroep, ons bereik. Genomineerd voor: Adverteren op de Nationale Onderwijsgids Uw doelgroep, ons bereik. Wie wij zijn: De Nationale Onderwijsgids biedt veel mogelijkheden voor u als adverteerder. Als een van de snelst groeiende

Nadere informatie

JAARVERSLAG Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken Van Gogh Museum De Mesdag Collectie Bibliotheek & Documentatie 429

JAARVERSLAG Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken Van Gogh Museum De Mesdag Collectie Bibliotheek & Documentatie 429 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2015 Van Gogh Museum 1.908.744 De Mesdag Collectie 15.743 Bibliotheek & Documentatie 429 2 Bezoekersrecord Het Van Gogh Museum sluit het jubileumjaar 2015 af met

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nadere subsidieregels Mediainnovatie

Aanvraagformulier Nadere subsidieregels Mediainnovatie Het project wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening 2012 Provincie Limburg en de Nadere subsidieregels Media-innovatie. Voordat u met invullen begint, dient u op de hoogte te zijn van deze regels.

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content

print Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! websites games marketing e-newsletters social media content Ontdek de sportviscommunity met meer dan 8 miljoen contactmomenten! Maak kennis met de Vipmedia sportviscommunity. Via dit mediaplatform kunt u uw doelgroep gepassioneerde sport- en wedstrijdvissers direct

Nadere informatie

Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis. Organisator Nacht van de Geschiedenis. Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis

Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis. Organisator Nacht van de Geschiedenis. Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis Hoofdorganisator Maand van de Geschiedenis Organisator Nacht van de Geschiedenis Hoofdpartner en investeerder Maand en Nacht van de Geschiedenis .Door Achtergrond en verdieping op tv, radio, internet,

Nadere informatie

How to use Social Media in events

How to use Social Media in events Michael Vromans Http://www.linkedin.com/pub/michael-vromans/12/99a/618 "We are a creative agency & digital production company and we love to build custom products that last" Liefdevol producten maken die

Nadere informatie

Facebook Campaigns. Gericht adverteren op de grootste website ter wereld

Facebook Campaigns. Gericht adverteren op de grootste website ter wereld Facebook Campaigns Gericht adverteren op de grootste website ter wereld Wist je dat 5,5 20 % miljoen Belgen gebruiken Facebook van al onze tijd online wordt op Facebook gespendeerd 78 % 75 % van de Facebook-gebruikers

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE NEDERLAND LEEST. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE NEDERLAND LEEST. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE NEDERLAND LEEST Communicatieplan 1 oktober 2016 2 1 INLEIDING Nederland Leest 2016 vindt plaats van 1 t/m 30 november. Vanuit CPNB wordt er tijdens dit jaarlijkse evenement veel aandacht

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising

Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising Whitepaper: Conversie realiseren door middel van Facebook Advertising De mogelijkheden van Facebook Advertising binnen de totale online marketingstrategie. Facebook Advertising Met 8,9 miljoen Facebook-gebruikers

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Crossmediastrategie op festivals. Probleemomgeving

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Crossmediastrategie op festivals. Probleemomgeving Onderzoeksopdracht Crossmedialab Crossmediastrategie op festivals Probleemomgeving Het Lectoraat Crossmedia Business (beter bekend als het Crossmedialab) heeft in de afgelopen jaren veel projecten gedaan

Nadere informatie

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC)

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Lezingen Museum Vakdagen 2015, woensdag 27 mei Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Tijd: 11.00 12.00 uur Instelling: VSB Fonds Onderwerp: Lancering resultaat

Nadere informatie

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc

Pedl. Campagne Plan. Arnoud Ching Wai Hirad Luc Pedl Campagne Plan Arnoud Ching Wai Hirad Luc Ivo INHOUDSOPGAVE inleiding 1 2 ons concept wie we zijn 3 4 kanalen analyse 5 6 strategieën doelstellingen 7 1 INLEIDING Onvoldoende beweging Onvoldoende lichamelijke

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Team Fristeractief: Annet Heitman Jasper Mijdam Charlotte Cozijn Puck Holshuijsen Marieke Zeegers 17 november 2010 Digitaal instellinsplan,

Nadere informatie

Nederland kent nog geen landelijke dagen waarop de archeologie gemeenschappelijk naar buiten treedt.

Nederland kent nog geen landelijke dagen waarop de archeologie gemeenschappelijk naar buiten treedt. De Nationale Archeologiedagen zijn dé dagen waarop iedere Nederlander die geïnteresseerd is in het land waar hij op woont, kennis kan maken met alle facetten van archeologie in Nederland. De dagen brengen

Nadere informatie

Communicatieplan Kids in Movement

Communicatieplan Kids in Movement Timo de Bresser Semester 6 Communicatieplan Juni 2017 Communicatieplan Kids in Movement In dit communicatieplan staat alle informatie met betrekking tot de campagne die we in werking hebben gezet in de

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

Beleidsplan Luisteren naar de basis

Beleidsplan Luisteren naar de basis Beleidsplan 2017 2022 Luisteren naar de basis Het IVN Roermond e.o. is één van de 36 lokale afdelingen in de Provincie Limburg. De afdeling Roermond e.o. heeft momenteel 250 leden. 1 Doelstellingen De

Nadere informatie

Promotie/reclamepakketten

Promotie/reclamepakketten Promotie/reclamepakketten 2014/2015 Inhoudsopgave I. beunited Network... 3 II. www.bitterballenborrel.nl... 4 III. www.borrelnieuws.nl... 5 IV. Combinatietarieven... 6 V. Item inbrengen voor bij de verloting...

Nadere informatie

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE KUNSTENDAG VOOR KINDEREN 2013 : ENQUÊTE Onderstaande dat meewerkten evaluatie is gebaseerd op de resultaten van een enquête die op dinsdag 19 november, maandag is twee Methodologische 25 dagen aan november

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar

Dutch PR Award 2012. Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Dutch PR Award 2012 Martin Bobeldijk, oprichter-eigenaar Een florerende economie door vrede en veiligheid, dankzij: onze mannen en vrouwen die zich in het belang van alle Nederlanders 24/7/365 inzetten

Nadere informatie

Gelderse Museumdag : 22 oktober 2016 VERLEG JE GRENS! Versie 2, 29 maart 2016. Gelderse Museumdag 2016 Erfgoed Gelderland 1

Gelderse Museumdag : 22 oktober 2016 VERLEG JE GRENS! Versie 2, 29 maart 2016. Gelderse Museumdag 2016 Erfgoed Gelderland 1 Gelderse Museumdag : 22 oktober 2016 VERLEG JE GRENS! Versie 2, 29 maart 2016 Gelderse Museumdag 2016 Erfgoed Gelderland 1 Gelderse Museumdag 2016 1. Inleiding Uit de evaluatie van de Gelderse Museumdag

Nadere informatie

Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen

Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen Communicatieplan publiekscampagne dementievriendelijk Teylingen Aanleiding De pilot Zorgpact is een samenwerking tussen welzijn, zorgorganisaties, woningcorporaties, huisartsen en de gemeente. Binnen dit

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern

DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern DORPSHUIS BENSCHOP ontmoetingsplek in de (kleine) kern Vertrekpunt Het eerste prestatieveld binnen de WMO: Het bevorderen van sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Om aan

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Vragenlijst voor bloglezers

Vragenlijst voor bloglezers Vragenlijst voor bloglezers 1. Leeftijd o Jonger dan 12 o 12-17 o 18-23 o 24-29 o 30-35 o 36-41 o 42-47 o 48-53 o 54-59 o 60-65 o Ouder dan 65 2. Geslacht o Man o Vrouw 3. Heb je een opleiding in archeologie

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 Onderwerp Uitvoering motie 249, Nationaal Historisch

Nadere informatie

Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media?

Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media? Hoe doet de Bibliotheek het op (social) media? Wat doen bibliotheken op online en social media? Inspiratiesessie VOB en Meltwater 9 december 015 Het Nationale Bibliotheekcongres Wat vertellen wij wat zeggen

Nadere informatie

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl

Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl Meer online bezoekers via NieuwsRegio.nl NieuwsRegio.nl is hét platform om uw bedrijf in de regio Nieuwkoop digitaal op de kaart te zetten. NieuwsRegio heeft dagelijks meer dan 1.500 bezoekers en meer

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE

ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE ERVARINGEN VAN EEN CREATIEVE DUIZENDPOOT IN ONLINE MEDIA LAND... 23 april Niels de Keizer - Freelance Creative Flash Developer ACHTERGROND Hij was vroeger Autonoom ontwerper student op de Mode academie

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

Nationale Onderwijsgids De website

Nationale Onderwijsgids De website Nationale Onderwijsgids De website www.nationaleonderwijsgids.nl is één van de snelst groeiende nieuwssites van Nederland. Dit digitale platform richt zich specifiek op onderwijsprofessionals en ieder

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Reputatie en social media

Reputatie en social media Reputatie en social media Themadag Communicatie Pensioenfederatie Zeist 11 december 2012 1 Actualiteit Online reacties op berichtgeving rond de nieuwe pensioenregeling Speciale pagina op de website: 30.000

Nadere informatie

Magazines. Line & brand extensions. Webshop. Social Media. Events & beurzen. natgeo.nl + natgeotraveler.nl. Nieuwsbrief. Digital Nomad.

Magazines. Line & brand extensions. Webshop. Social Media. Events & beurzen. natgeo.nl + natgeotraveler.nl. Nieuwsbrief. Digital Nomad. 2016 DorDrecht Cultuurstad aan het water Op pad door een levend verleden Oude ambachten, nieuwe kunsten Biesbosch: waar het water altijd wint dordrecht Customized content Line & brand extensions natgeo.nl

Nadere informatie

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen.

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Over voordekunst Voordekunst is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

Stichting Het Klederdrachtmuseum

Stichting Het Klederdrachtmuseum Stichting Het Klederdrachtmuseum Museum voor Nederlandse klederdracht Bedrijfsplan 2016-2020 (verkorte versie) Jolanda van den Berg November 2016 1.1 Doelstelling: De stichting heeft ten doel het tot stand

Nadere informatie

TIPS. voor een succesvolle. beurs. Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen.

TIPS. voor een succesvolle. beurs. Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen. TIPS voor een succesvolle Kom naar de beurs om iets te brengen en te halen. Ondernemers doen graag mee aan een beurs omdat ze verwachten er nieuwe klanten te vinden. Ze komen er iets halen. Maar wees je

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Merkpresentatie Contenture

Merkpresentatie Contenture Merkpresentatie Contenture 2017 Voorwoord Content is niet meer weg te denken als onderdeel van de marketingstrategie. Grote bedrijven besteden gemiddeld al 30 procent van hun B2B marketingbudget aan contentmarketing.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

1) Vermelding op de website en

1) Vermelding op de website   en Gratis communicatie in Dordrecht 1) Vermelding op de website www.synode400.nl, www.centrumdordrecht.nl en www.vvvdordrecht.nl Indien u uw activiteit (expositie/voorstelling/concert/etc.) wilt vermelden

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

c)solutions ADVERTEREN OP FACEBOOK VOORSTEL

c)solutions ADVERTEREN OP FACEBOOK VOORSTEL ADVERTEREN OP FACEBOOK VOORSTEL BEREIK JE ZAKELIJKE DOELSTELLINGEN MET FACEBOOK 9,6 MILJOEN NEDERLANDERS MAKEN GEBRUIK VAN FACEBOOK, WAARVAN 6,8 MILJOEN DAGELIJKS. Meer fans, meer interactie en grotere

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst

Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Beleidsplan 2013-2016 In het heden door het verleden samenwerken aan de toekomst Inleiding In 2011/2012 heeft de Stichting In den Scherminckel haar 40 jarig bestaan gevierd. Een jaar om op terug te kijken,

Nadere informatie

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur:

Thema 2017 Uit de voorstellen in het overleg hadden onderstaande opties de sterkste voorkeur: Kerkennacht 2017 - Meer dan een dak Communicatieplan Dit document bevat een globale opzet voor de planmatige aanpak van de landelijke communicatie rond de Kerkennacht 2017. Deze communicatie wordt verzorgd

Nadere informatie

12-12-2013. Geek de Bibliotheek. Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013. Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht

12-12-2013. Geek de Bibliotheek. Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013. Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht Geek de Bibliotheek Presentatie Ledenvergadering VOB 12 december 2013 Ton van Vlimmeren & Ellen van Geene de Bibliotheek Utrecht 1 4 2 Initiatief Mogelijk gemaakt door: G4 OCLC Nederland Vereniging Openbare

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project

1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project 1 Debriefing NOS op 3 MediaLAB Project Beschrijving van de organisatie Volgens de website van de NOSop3 (nos.nl 2011) doet NOSop3 24 uur per dag, 7 dagen per week, as it happens verslag van het laatste

Nadere informatie

2nd, 3th en Xth Screen

2nd, 3th en Xth Screen MIE 2012 2nd, 3th en Xth Screen Verzorgd door Bas de Vos directeur SKO Paul van Niekerk directeur Media Intomart GfK Moving Pictures: NL 2011 Presentatie voor MIE Bas de Vos Directeur SKO MIE 2012 De kijkcijfers

Nadere informatie

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu

Juryrapport. Gemeente(n): Rotterdam. Omroep: Stichting OPEN Rotterdam. Inzendcategorie: radio. Programmanaam: 010nu Juryrapport Gemeente(n): Rotterdam Omroep: Stichting OPEN Rotterdam Inzendcategorie: radio Programmanaam: 010nu Programmabeschrijving: INZENDING CATEGORIE NIEUWS EN ACTUALITEITEN: 010nu - dagelijks magazine

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan educatie en publieksbereik. Bijdragen aan educatie en publieksbereik

De kracht van vrijwilligers Bijdragen aan educatie en publieksbereik. Bijdragen aan educatie en publieksbereik Bijdragen aan educatie en publieksbereik Vrijwilligers als ambassadeurs van de archeologie Wie met veel bevlogenheid met archeologie bezig is, kan daar ook enthousiast over vertellen. Door inzet van vrijwilligers

Nadere informatie

I n f o r m a t i e. Ontwikkelingen in CAD, CAM en CAE. CMedia B.V. Postbus 231 8300 AE Emmeloord. Tel. 0527-619000 rgroothuis@cmedia.

I n f o r m a t i e. Ontwikkelingen in CAD, CAM en CAE. CMedia B.V. Postbus 231 8300 AE Emmeloord. Tel. 0527-619000 rgroothuis@cmedia. CMedia B.V. Postbus 231 8300 AE Emmeloord Tel. 0527-619000 rgroothuis@cmedia.nl Ontwikkelingen in CAD, CAM en CAE M e d i a I n f o r m a t i e 2 0 1 6 "Image made using COMSOL Multiphysics and provided

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie