Specialisaties: Methoden en Technieken van Onderzoek & Beleid, Organisatie en Arbeid Scriptie: Maakt het uit wat je leert? [Gadourek Scriptieprijs]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specialisaties: Methoden en Technieken van Onderzoek & Beleid, Organisatie en Arbeid Scriptie: Maakt het uit wat je leert? [Gadourek Scriptieprijs]"

Transcriptie

1 CURRICULUM VITAE ACADEMISCHE KWALIFICATIES Doctoraat in de Sociale Wetenschappen [cum laude] Rijksuniversiteit Groningen Proefschrift Koopmanschap & Burgerschap; marktwerking in het onderwijs Assen, Van Gorcum 1999 [NVMC dissertatieprijs] Doctoraal Sociologie [cum laude] Rijksuniversiteit Groningen Specialisaties: Methoden en Technieken van Onderzoek & Beleid, Organisatie en Arbeid Scriptie: Maakt het uit wat je leert? [Gadourek Scriptieprijs] Propedeuse Sociologie [cum laude] Rijksuniversiteit Groningen HUIDIGE FUNCTIES Hoogleraar Sociologie, TIAS School for Business and Society, Tilburg University Academic Leader Toekomstbestendig Onderwijsbestuur Kernlid Public Management Lab Lid Onderwijsraad Eigenaar-directeur CSI (Center for Social Issues) VORIGE BETREKKINGEN Academic Director Executive Master Management in Education (MSc), TIAS School for Business and Society ( ) Onderzoekscoördinator expertiscentrum CMBO, Centrum voor het Bestuur van de Maatschappelijke Onderneming. TiasNimbas Business School ( ) Hoogleraar Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen ( ) Senior beleidsadviseur publiek domein, Twynstra Gudde Management Consultants ( ) International co-ordinator Educational Indicators, OECD, Paris ( ) Research co-ordinator, Victoria University of Wellington, New Zealand ( ) Universitair docent, Rijksuniversiteit Groningen ( ) HUIDIGE BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN Lid Programmaraad voor Beleidsgericht Onderzoek (ProBO), (NRO/NWO) Lid Redactie NTOR (Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid) Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijsgroep Groningen Lid Bestuur Stichting Technasium Lid Adviesraad Voortgezet Onderwijs Citogroep Lid Jury Prijs voor de Onderwijsjournalistiek januari

2 VORIGE BESTUURLIJKE ACTIVITEITEN (SELECTIE) Lid Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek (PROO, NWO) Lid Bestuur Vereniging voor Onderwijs Research, afdeling Onderwijs en Samenleving Lid Bestuur Vereniging Onderzoek naar Onderwijs en Maatschappelijke Ongelijkheid Member Editorial Board Journal of Education and Work Lid Redactie Tijdschrift Bestuur en Toezicht Maatschappelijke Onderneming Voorzitter Bestuurscommissie Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg van de Provincie Drenthe Lid Programmaraad Innovatie VO ONDERZOEK (SELECTIE) Sturingsdynamiek: sturingsprocessen op landelijk niveau, binnen instellingen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (gefinancierd door NRO/NWO) Internationale review met het oog op mogelijke gevolgen van richtingvrije planning (i.o.v. Ministerie van OCW) Sociologisch perspectief op maatwerk in het onderwijs, en sociale processen rond motivatie van leerlingen Beleidsanalyse passend onderwijs, (i.o.v. ECPO) Reviewstudie 'Markets in Education' (i.o.v. OECD) Programmaleider Onderzoek van een landelijk meerjarig innovatieproject in het voortgezet onderwijs (Expeditie Durven Delen Doen) (i.o.v. Ministerie van OCW) ONDERWIJS (SELECTIE) Ontwikkeling en uitvoering intensief professionaliseringsprogramma voor onderwijsbestuurders Masterclasses op het gebied van strategie, innovatie, leiderschap en governance voor onderwijsbestuurders, afdelingsleiders, schoolleiders en teamleiders in het primair, voortgezet, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs Masterclasses op het gebied van strategie, innovatie en governance voor bestuurders in de publieke sector Colleges op het gebied van strategie, onderwijsbeleid, organisatie ontwikkeling, innovatie, leiderschap, governance, methoden en technieken van onderzoek in diverse Executive Master opleidingen van TIAS Begeleiding afstudeeronderzoeken deelnemers aan de opleiding Executive Master of Management in Education januari

3 PUBLICATIES Key publications Waslander, S. (2010). Government, school autonomy and legitimacy. Why the Dutch Government is Adopting an Unprecedented Level of Interference with Independent Schools. Journal of School Choice. (4) Waslander, S., C. Pater & M. van der Weide (2010). Markets in Education: An Analytical Review of Empirical Research on Market Mechanisms in Education. OECD Education Working Papers No. 52. OECD Publishing. Waslander, S. (2007). Mass-customization in schools. Strategies Dutch secondary schools pursue to cope with the diversity-efficiency dilemma. Journal of Education Policy. 22 (4) Wal, M. van der & S. Waslander (2007). Traditional and non-traditional educational outcomes: trade-off or complementarity? School Effectiveness and School Improvement. 18 (4) Waslander, S. & M. Thrupp (1995). Choice, competition and segregation; an empirical analysis of a New Zealand secondary school market Journal of Education Policy, 10 (1), Boeken Waslander, S., M. Dückers & G. van Dijk (2012). Professionalisering schoolleiders in het voortgezet onderwijs. Tilburg / Utrecht: TiasNimbas Business School / VO Raad. Waslander, S., C. Pater & B. Smit (2011). De toren van Jenga. Utrecht: BGV. Waslander, S. (2011). Vijf jaar innoveren. Opbrengsten van het Innovatieproject. Utrecht: VO raad. Waslander, S., M. van der Weide & C. Pater (2011). Het debat over onderwijskwaliteit. Pers, Politiek en Praktijk Deel II. Utrecht: VO raad. Waslander, S., I. Barkmeijer & A. Holwerda (2009). Latijn en de kracht van de vanzelfsprekendheid. Groningen/Haarlem: RuG/VRZG. Waslander, S. & M. van der Weide (2009). Politiek, pers en praktijk. Over de context waarbinnen vo-scholen innoveren. Utrecht, VO-Project. Aarts, M. & S. Waslander (2008). Van scholen leren over innoveren. Utrecht: VO-Project. Waslander, S. & M. van Kessel (2008). Leren organiseren. Leeuwarden: Friesland College. Waslander, S. (2007). Leren over innoveren. Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs. Utrecht: VO-project Innovatie. Bosman, M.H. & S. Waslander (red.) (2006). Over kansen, competenties en cohesie. Kanttekeningen bij dertig jaar onderwijssociologie. Assen: Van Gorcum. Bosman, M.H. & Waslander, S. (red.) (2005). Kamer der meergevorderden Opstellen aangeboden aan Jules Peschar door zijn promovendi ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar sociologie. Groningen: Vakgroep Sociologie RuG. Waslander, S. (2004). Wat scholen beweegt. Over massa-maatwerk, onderwijspraktijk en examens in het voortgezet onderwijs. Arnhem: Citogroep. Waslander, S. (2003). Boven het maaiveld; beter zicht voor de socioloog. Oratie Rijksuniversiteit Groningen 1 april (34 pp.) Waslander, S. (1999). Koopmanschap en Burgerschap; marktwerking in het onderwijs. Assen, Van Gorcum. (dissertatie RuG, bekroond met de NVMC dissertatieprijs 2000). Lauder, H., D. Hughes, S. Watson, S. Waslander et al. (1999). Trading in futures; why markets in education don t work. London, Open University Press. Peschar, J.L. & S. Waslander (1997). Prepared for life? [Prêts pour l'avenir?] OECD, Paris. januari

4 Waslander, S. & C.J.W. Meijer (1996). Middelen. Wat WSNS uit het buitenland kan leren over beleid, geld en verevenen. ABC, De Lier. Wetenschappelijke artikelen Waslander, S. (2013). Goal achievement in education. Lemma for the Encyclopedia of Qualify of Life. Springer. Waslander, S. & M. van der Weide (2010). Scholierenprotest en de ironie van de autonome school. Tijdschrift voor Sociologie. 32 (3/4) Waslander, S. (2010). Government, school autonomy and legitimacy. Why the Dutch Government is Adopting an Unprecedented Level of Interference with Independent Schools. Journal of School Choice. (4) Waslander, S., C. Pater & M. van der Weide (2010). Markets in Education: An Analytical Review of Empirical Research on Market Mechanisms in Education. OECD Education Working Papers No. 52. OECD Publishing. Waslander, S. (2008). Onderwijs in Fryslân. It Beaken (Tydskrift van de Fryske Akademy) 70 (1/2) Waslander, S. (2007). Mass-customization in schools. Strategies Dutch secondary schools pursue to cope with the diversity-efficiency dilemma. Journal of Education Policy. 22 (4) Wal, M. van der & S. Waslander (2007). Traditional and non-traditional educational outcomes: trade-off or complementarity? School Effectiveness and School Improvement. 18 (4) Brink, M. van der, M. Brouns & S. Waslander (2006). Does excellence have a gender? A national research study on recruitment and selection procedures for professorial appointments in the Netherlands. Employee Relations (special issue women s advancement in universities) 28 (6) October Waslander, S. (2006). Van idealist tot specialist. Over de relatie tussen sociologie en praktijk. Mens en Maatschappij 81 (3) Waslander, S. (1999). Onderwijs, marktwerking en kwaliteit. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & Management 6 (5), Waslander, S. (1997). F. de Vijlder: Natiestaat en Onderwijs. Boekbespreking. Mens en Maatschappij, 72 (1), Waslander, S. & R. Bosman (1997). Sociale daling en onderwijs. Beleid en Maatschappij. 24 (2), Waslander, S. & A.C. Glebbeek (1996). Maakt het uit `wat' je leert? Over de vraag of het effect van onderwijs in een loopbaanmodel wordt onderschat door geen rekening te houden met de opleidingsrichting. Mens en Maatschappij, 71 (4), Waslander, S. & M. Thrupp (1995). Choice, competition and segregation; an empirical analysis of a New Zealand secondary school market Journal of Education Policy, 10 (1), Hoofstukken in boeken Waslander, S. (2012). De waarde van delibereren. In: Camps, Th. & M. Vermeulen (eds.). Een hele onderneming. Tilburg: CBMO / TiasNimbas Business School, Universiteit van Tilburg. Waslander, S. (2011). De geschiedenis herhaalt zich: passend onderwijs en de onzichtbare leraar. In: Bekkers, V., M. Noordegraaf, S. Waslander & B. de Wit (2011). Passend Onderwijs Passend Beleid? Drie visies op beleidsvorming rondom Passend Onderwijs. Den Haag: ECPO. januari

5 Waslander, S. & C. Pater (2009). Innovatie en leiderschap. In: D. van den Berg (red.) Onderwijsinnovatie. Leuven/Apeldoorn, Garant. Waslander, S. (2007). Over motiveren en variëren. In: Onderwijsraad Alternatieven voor de school. Den Haag: Onderwijsraad. P Waslander, S. (2006). Het onderwijs: over kansen en kiezen. In: De Beer, P., J. van der Meer & P. Pekelharing (red.) Gelijk! Over de noodzakelijke terugkeer van een klassiek ideaal. Amsterdam: Van Gennip/De Balie. Waslander, S. & A.C. Glebbeek (2006). Over de sociologie in de onderwijssociologie. Waarom sociologen hun vak serieus moeten nemen. In: Bosman, M.H. & S. Waslander (red.) Over kansen, competenties en cohesie. Assen: Van Gorcum. Waslander, S. (2006). Van Polmanhuis tot polemiek: een inhoudsanalyse van het debat over het nieuwe leren In: Van Dieten, H. & W. van der Geest (red.) De waarde van Slash 21. Hengelo: Stichting Carmelcollege. Waslander, S. (2006). Over Slash 21 en duurzaam innoveren. In: Van Dieten, H. & W. van der Geest (red.) De waarde van Slash 21. Hengelo: Stichting Carmelcollege. Waslander, S. & H. Hopstaken (2005). Jongleren met publiek-private arrangementen in het onderwijs. Onderwijsraad. Onderwijs in thema s. sgravenhage: Onderwijsraad. (pp ). Eijlander, Ph., van Gestel, R., Ligthart, W. & Waslander, S. (red.) (2002) Dilemma s rond toezicht; opstellen over de werking van toezichtsarrangementen. s Gravenhage: Sdu Uitgevers BV. (158 pp.). Eijlander, Ph., van Gestel, R., Ligthart, W. & Waslander, S. (2002). Verkenning van het veld: toezicht als borging van publiek belang. In Ph. Eijlander, R. van Gestel, W. Ligthart & S. Waslander (red.), Dilemma s rond toezicht; opstellen over de werking van toezichtsarrangementen. (pp. 1 18) sgravenhage: Sdu Uitgevers BV. Eijlander, Ph., van Gestel, R., Ligthart, W. & Waslander, S. (2002). Lastige dilemma s dwingen toezichthouders tot duidelijke keuzes. In Ph. Eijlander, R. van Gestel, W. Ligthart & S. Waslander (red.), Dilemma s rond toezicht; opstellen over de werking van toezichtsarrangementen. (pp ) sgravenhage: Sdu Uitgevers BV. Scholtes, E., Waslander, S. & Zoontjens, P. (2002). Is stimulerend toezicht meer dan adviseren van overheidswege? In Ph. Eijlander, R. van Gestel, W. Ligthart & S. Waslander (red.), Dilemma s rond toezicht; opstellen over de werking van toezichtsarrangementen. (pp ) sgravenhage: Sdu Uitgevers BV. Waslander, S. (2001). Marktwerking in het onderwijs: waar leidt het toe? In: M. van Dyck (red.). Onderwijs in de markt. (Advies van de Onderwijsraad.) Den Haag, Staatsuitgeverij. Karsten, S., A.B. Dijkstra, R. Veenstra, A. Visscher & S. Waslander (2001). Kwaliteit van scholen in de openbaarheid. Over publieke verantwoordelijkheid in het onderwijs. In: Dijkstra, A.B. et al. (red.) Het oog der natie; scholen op rapport. Standaarden voor de publicatie van schoolprestaties. Assen, Van Gorcum. Meijer, C.J.W., S.J. Pijl & S. Waslander (1998). Funding and integration: cases from Europe. In: J. Chambers & T. Parrish (eds). Funding special education. Thousand Oaks, Corwinn Press. Glebbeek, A.C. & S. Waslander (1998). Does curriculum matter? A theoretical clue to an empirical puzzle. In: H. Heijke & L. Borghans (eds). Towards a transparant labour market for educational decisions. Aldershot, Avebury. Waslander, S. & M. Thrupp (1997). Choice, competition and segregation; an empirical analysis of a New Zealand secondary school market In: A.H. Halsey, H. Lauder, P. Brown & A. Stuart Wells (eds.) Education. Culture, Economy, Society. Oxford, Oxford University Press. januari

6 Andere recente wetenschappelijke bijdragen (selectie) Waslander, S. (2015). De Bermudadriehoek van het onderwijsleiderschap in Nederland. Lezing congres Het leiderschap van de toekomst, 8 januari Waslander, S. (2014). Zwijgen kan niet meer. Lezing Onderwijsweek, 29 september Waslander, S. (2012). Passend onderwijs als ongetemd probleem. Paper voor expert meeting Evaluatie Commissie Passend Onderwijs, 15 november Waslander, S. (2011). Sturen met beleid. Paper voor de Kenniskamer, Ministerie van OCW, 28 juni Waslander, S. (2011). Passend onderwijs en de onzichtbare leraar. Paper voor expert meeting Evaluatie Commissie Passend Onderwijs, 24 februari 2011 & 25 maart Waslander, S. (2010). Governance in Education. Key note address, international conference OECD. Oslo, Norway. March Recente vakpublicaties (selectie) Waslander, S. (2014). Zwijgen kan niet meer. De Nieuwe Meso, 1 (4). Waslander, S. & P. Leenheer (2014). Media, mediatisering en onderwijs. De Nieuwe Meso, 1 (1). Waslander, S. (2012). Sturen met beleid. Over de problematische aannames achter het Actieplan Beter Presteren. In: Van den Berg, D. (ed). Duurzaam innoveren binnen smalle marges. MESO Focus, 84. Waslander, S. (2011). Schoolleiders en de kunst van 3-dimensioneel leiderschap. Meso magazine, 31 (177) Waslander, S. & M. van der Weide (2010). Pers en politiek over het voortgezet onderwijs. MESO-Magazine, 30 (170) Waslander, S. & M. van der Weide (2010). Scholen over pers en politiek. MESO-Magazine. 30 (171) Waslander, S. & M. van der Weide (2009). Politiek, pers en praktijk. Tijdschrift Bestuur en Toezicht Maatschappelijke Onderneming, 1 (1). Waslander, S. (2008). Minder overheid voor meer dynamiek in het onderwijs. Socialisme & Democratie 65 (10) Onderzoeksrapporten Waslander, S., R. Bosman & M. Crul (2005). Onderwijs en sociale daling. Groningen: Vakgroep Sociologie. [onderzoeksrapport voor NWO/PROO] (108 pp.) Edzes, A.J.E., J. van Dijk & S. Waslander (2005). Toekomstverkenning Noorderpoortcollege. Groningen: Centrum voor Arbeid en Beleid (i.o.v. Noorderpoort College). (28 pp.) Waslander, S. (2004). Samen werken aan onderwijsinnovatie. Verslag van een nooit gevoerd gesprek. Procesevaluatie van het experiment Nieuw VMBO Blauwe Stad. Groningen: RuG. (51 pp.) Scholtes, E., Hopstaken, H., Waslander, S. & Ligthart, W. (2002). Evaluatie (subsidie)relatie Ministerie van Economische Zaken WL Delft Hydraulics. Amersfoort: Twynstra Gudde. (62 pp.) Vermeulen, M. & Waslander, S. (2002). [Research Report]. Evaluatie participatiefonds. Tilburg / Amersfoort: IVA Tilburg / Twynstra Gudde. (53 pp.) Waslander,S, M. Brouns & D. Strijbos-Versteeg (2002). Topvrouwen en verzorgingsarrangementen; een exploratieve studie in vier landen. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, s Gravenhage, Sdu Uitgevers BV. Gorter, P., S. Waslander, et al. (2001). Een nieuwe ordening van functies en taken in het primair onderwijs. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Den Haag, Sdu. januari

7 Hennephof, P., M. Vos, S. Waslander, et al. (2001). Effectiviteit van personeelsmanagement in de rijksdienst. Amersfoort, Twynstra Gudde. (iov IBO-werkgroep / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) Bentley,D., P. Gorter, S. Stuebing, C.A. de Vries & S. Waslander (2000). Universiteitsstad Stadsuniversiteit. Amersfoort, Twynstra Gudde. (iov Universiteit van Amsterdam). Gorter, P. & S. Waslander. (2000). Voorzieningencluster Nieuw-Oosteinde. Amersfoort, Twynstra Gudde. (iov Gemeente Aalsmeer). Hennephof, P., A. Telleman, S. Waslander et al (2000). Evaluatie overplaatsingsronde Amersfoort, Twynstra Gudde. (iov Ministerie van Buitenlandse Zaken) Thaens, G., S. Waslander, Berge, T. ten, Adriaansens, M. (2000). Onderzoek doelmatigheid steunfuncties. Amersfoort, Twynstra Gudde. (iov Provincie Friesland). Ploeg, G. van der, S. Waslander, S. Vughts & W. Ligthart. (2000). Tussentijdse evaluatie uitvoering Strategieplan Een moment voor patent van het Bureau voor de Industriële Eigendom. Amersfoort, Twynstra Gudde. (iov Ministerie van Economische Zaken). Edzes, A.J.E. & S. Waslander. (1999). Diverse langdurig werklozen: verkenningen rond sociale activering van langdurig werklozen. Groningen, Centrum voor Arbeid en Beleid. Waslander, S (1999). Reflexieve Modernisering. Amersfoort, Twynstra Gudde. (interne visienotitie Twynstra Gudde) Waslander, S, D. Strijbos-Versteeg, F. Lapré & R. van t Erve (1999). Een portret van senioren en seniorenbeleid in Amersfoort. Amersfoort, Twynstra Gudde. (iov Gemeente Amersfoort) Bongers, Y., J. Kleine, S. Waslander & J. Peschar (1997). Mag het ietsje meer zijn? Groningen, Vakgroep Sociologie. Lauder, H., D. Hughes, S. Watson, I. Simiyu, R. Strathdee & S. Waslander (1996). Trading in futures: the nature of choice in educational markets in New Zealand. Wellington, Victoria University Press. Waslander, S. et al. (1994). The Smithfield Project: an overview of research activities. Wellington, Victoria University Press. Lauder, H., D. Hughes, S. Waslander, et al. (1994) The creation of market competition for education in New Zealand; an empirical analysis of a New Zealand secondary school market, Wellington, Victoria University Press. Waslander, S. (1993). Second Milestone report to the Ministry of Education. Victoria University of Wellington, Wellington. Waslander, S. (1992). First Milestone report to the Ministry of Education. Victoria University of Wellington, Wellington. Stuurgroep Weer Samen naar School (1992). Raamplan voor de evaluatie van Weer Samen naar School. Groningen, Stuurgroep evaluatie Weer Samen naar School. Waslander, S. (1991). Opleidingsrichting tussen socialisering en allocatie. [Doctoraalscriptie] Vakgroep Sociologie, Groningen. Laarhoven, P. van & S. Waslander (1990). Uistroom en bestemming van MDGO-schoolverlaters. Een landelijke reportage over het RUBS-project in RION, Groningen. Waslander, S. & P. van Laarhoven (1990). Uistroom en bestemming van MDGO-schoolverlaters in de drie Noordelijke provincies. Een regionale rapportage over het RUBS-project in RION, Groningen. januari

Minder overheid voor meer dynamiek in het onderwijs

Minder overheid voor meer dynamiek in het onderwijs Minder overheid voor meer dynamiek in het onderwijs Ondanks de pittige conclusie van de commissie-dijsselbloem dat de overheid haar kerntaak ernstig heeft verwaarloosd, ging het slotdebat over het rapport

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Wim Groot

CURRICULUM VITAE Wim Groot CURRICULUM VITAE Wim Groot Professor of Health Economics, Maastricht University and Professor of Evidence Based Education, Maastricht University Sex: Male Date of birth: October 1, 1960 Home address Abtstraat

Nadere informatie

196 NOTEN HOOFDSTUK 2

196 NOTEN HOOFDSTUK 2 Noten Hoofdstuk 1 1 In 1991 schreven Scheerens et al. nog dat... duidelijk [zal] zijn dat de Engelse aanpak in Nederland ondenkbaar is. Met name is ondenkbaar dat afzonderlijke scholen gedwongen worden

Nadere informatie

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO

LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PROF DR J.G.A. VAN MIERLO BIJLAGE 2 LIJST VAN PUBLICATIES PER 28 februari 2015 PR DR J.G.A. VAN MIERLO I. ARTIKELEN, CONGRESPAPERS EN BOEKBIJDRAGEN 1. 1977-1 2. 1977-2 3. 1977-3 4. 1978-1 5. 1978-2 6. 1978-3 7. 1978-4 rapport 8.

Nadere informatie

Publications. Joseph W.M. Kessels. In Dutch, English, French, Chinese and Russian

Publications. Joseph W.M. Kessels. In Dutch, English, French, Chinese and Russian Publications Joseph W.M. Kessels In Dutch, English, French, Chinese and Russian 1993 2015 1 2015 Kessels, J.W.M. (2015). Wat valt er aan strategisch talent te managen? In B. Overduin & J. Hoogendoorn (eds.)

Nadere informatie

SEO Economic Research - Theeuwes

SEO Economic Research - Theeuwes CHAPTER 16: SEO ECONOMIC RESEARCH Subprogrammes: Labour Economics & Education Health Economics & Social Security Regulation & Competition Policy Aviation Economics Industrial Economics Programme Director:

Nadere informatie

Cultuur+Educatie. jaargang 13 2013 nr. 388

Cultuur+Educatie. jaargang 13 2013 nr. 388 38 Cultuur+Educatie jaargang 13 2013 nr. 388 Cultuur+Educatie Tijdschrift over onderzoek naar leren, lesgeven en overdracht in kunst en cultuur Cultuur+Educatie jaargang 13 2013 nr. 38 Inhoud 4 Redactioneel

Nadere informatie

Beroepsonderwijs. Call for proposals. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 2015 1e ronde

Beroepsonderwijs. Call for proposals. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. 2015 1e ronde 1 Hoofdstuk 1: Inleiding / Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals Beroepsonderwijs 2015 1e ronde Den Haag, oktober 2014 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud

Nadere informatie

Curriculum Vitae Wijnand Veeneman

Curriculum Vitae Wijnand Veeneman Prins Hendrikkade 170-2 T 020 423 13 23 E mail@inno-v.nl 1011 TC Amsterdam F 084 221 7006 I www.inno-v.nl Curriculum Vitae Wijnand Veeneman Expert op het gebied van governance en marktwerking in infrastructuursectoren

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan Rotmans

CURRICULUM VITAE Jan Rotmans CURRICULUM VITAE Jan Rotmans Naam Titel Bedrijf Jan Rotmans Prof.dr.ir. Adres Postbus 1738 Drift, Erasmus Universiteit Rotterdam Kamer M5-27 3000 DR Rotterdam Nederland Tel +31-10-4088775 E-mail Website

Nadere informatie

De Bermuda-driehoek van onderwijsleiderschap in Nederland

De Bermuda-driehoek van onderwijsleiderschap in Nederland De Bermuda-driehoek van onderwijsleiderschap in Nederland Prof.dr. Sietske Waslander 1 TIAS School for Business & Society Tilburg University Op dit congres over Het Leiderschap van de Toekomst wil ik graag

Nadere informatie

Curriculum vitae/basis. Joop Hartog Universiteit van Amsterdam. May 2 2014

Curriculum vitae/basis. Joop Hartog Universiteit van Amsterdam. May 2 2014 Curriculum vitae/basis Joop Hartog Universiteit van Amsterdam May 2 2014 (long version) 1 1. Curriculum Vitae 1. 1 Personal information 3 1.2 Education 3 1.3 Work experience 4 1.4 Visiting positions 4

Nadere informatie

De twee gezichten van het onderwijs

De twee gezichten van het onderwijs De twee gezichten van het onderwijs inaugurele rede door prof. dr. m.h.j. wolbers change perspective inaugurele rede prof. dr. m.h.j. wolbers Het onderwijs kent twee gezichten. Opleiding is niet alleen

Nadere informatie

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010

PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015. Leeuwarden, oktober 2010 PROGRAMMA UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN 2010 2015 Leeuwarden, oktober 2010 Inhoud Voorwoord 4 1Investeren in kennis: duurzame basis voor regionale vitaliteit 5 1.1. Strategische context 5 1.2. Economische

Nadere informatie

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR

13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR 13 GERAADPLEEGDE LITERATUUR A Aalst, M. van der, S. Bavinck, D. Grijpstra & C. van der Werf (1993). Landelijke evaluatie Banenpool: eindrapport. Rijswijk: Arbeidsvoorziening. Aarts, L.J.M., P.R. de Jong

Nadere informatie

Curriculum en ICT It takestwoto tango

Curriculum en ICT It takestwoto tango Curriculum en ICT Curriculum en ICT It takestwoto tango Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ICT en Curriculum aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 21 november

Nadere informatie

SUMMARY CV PROFESSOR RUBEN GOWRICHARN

SUMMARY CV PROFESSOR RUBEN GOWRICHARN SUMMARY CV PROFESSOR RUBEN GOWRICHARN 1. Education a. Ph.D. in Economics (Utrecht University, 1991) b. M.Sc. in Economics (ISS, University of Rotterdam, 1984) c. M.Sc. in Sociology (Leiden University,

Nadere informatie

Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume

Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume Prof. Maarten G.J. Duijvendak Short Resume University of Groningen, Faculty of Arts, Economic and Social History, Research Centre for Historical Studies Postbox 716, 9700 AS, Groningen. OK in 't Jatstraat

Nadere informatie

PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08)

PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08) PUBLICATIONS RONALD BATENBURG (updated December 08) Refereed journal articles Ravesteyn, Pascal & Ronald Batenburg (2009), Surveying the Critical Success Factors of BPMsystems Implementation, Accepted

Nadere informatie

WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK nr. 51. Docent en ICT. Joke Voogt. Windesheim zet kennis in werking

WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK nr. 51. Docent en ICT. Joke Voogt. Windesheim zet kennis in werking WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK nr. 51 Docent en ICT Joke Voogt Windesheim zet kennis in werking De afbeelding van het stadszegel van Zwolle op de cover is te vinden in het artikel Twee Zegels in:

Nadere informatie

List of publications

List of publications List of publications FEBRUARY 2015 PERSOONLIJKE GEGEVENS Name: Affiliation: dr. L.J. (Laurens Johannes) de Graaf Universitair docent bestuurskunde / assistant professor in public administration and public

Nadere informatie

Ruimte voor ieders talent. VO-Investeringsagenda 2011-2015

Ruimte voor ieders talent. VO-Investeringsagenda 2011-2015 Ruimte voor ieders talent VO-Investeringsagenda 2011-2015 Ruimte voor ieders talent VO-Investeringsagenda 2011-2015 Colofon De VO-Investeringsagenda, Ruimte voor ieders talent is tot stand gekomen door

Nadere informatie

Lijst van publicaties (Engelse publicaties. Zie: List of References)

Lijst van publicaties (Engelse publicaties. Zie: List of References) Lijst van publicaties (Engelse publicaties. Zie: List of References) prof.dr. L.I.A. de Caluwé tot januari 2013 Boeken Stoppelenburg, Annemieke, Léon de Caluwé en Jac Geurts (2012): Gaming: Organisatieverandering

Nadere informatie

Jaarverslag Onderzoek

Jaarverslag Onderzoek Rapport 12 Jaarverslag Onderzoek RdMC 2009 Rob Martens Sjef Stijnen Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum Open Universiteit Open Universiteit rdmc.ou.nl rdmc.ou.nl Rapport 12 Jaarverslag Onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag. Feiten en cijfers

Jaarverslag. Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 Feiten en cijfers Jaarverslag Tilburg University 2010 Feiten & cijfers Stichting Katholieke Universiteit Brabant Warandelaan 2 5037 AB Tilburg 1 2 in- houdsopgave Verslag van het Stichtingsbestuur

Nadere informatie

Curriculum Vitae ROBERT HOPPE. (current 8.31.2010)

Curriculum Vitae ROBERT HOPPE. (current 8.31.2010) Curriculum Vitae ROBERT HOPPE (current 8.31.2010) PRESENT POSITION Professor of Knowledge and Policy Program Coordinator for Policy Studies in Public Administration, European Studies and Health Science

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE ARNOUD W.A. BOOT

CURRICULUM VITAE ARNOUD W.A. BOOT Arnoud W.A. Boot / Professor of Corporate Finance and Financial Markets / May 2015 1 CURRICULUM VITAE ARNOUD W.A. BOOT OFFICE ACLE/ACCF phone: +31.20.525.4162 Faculty of Economics and Business fax: +31.20.525.5318

Nadere informatie

Diversiteit en de pedagogische functie van het onderwijs

Diversiteit en de pedagogische functie van het onderwijs Diversiteit en de pedagogische functie van het onderwijs Trees Pels (Verwey-Jonker Instituut, Vrije Universiteit) URN:NBN:NL:UI:10-1-100806 Samenvatting De pedagogische functie van het onderwijs behoeft

Nadere informatie

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013

Utrecht Sustainability Institute. Jaarverslag 2013 Utrecht Sustainability Institute Jaarverslag 2013 Utrecht, 21 januari 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Utrecht Sustainability Institute. Het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt

Nadere informatie