Beleidsplan. Geloofinjeproject.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Geloofinjeproject.nl"

Transcriptie

1 Beleidsplan Geloofinjeproject.nl september 2014

2 Ter inleiding In de Nederlandse samenleving zijn talloze voorbeelden te vinden waarbij organisaties gebaseerd op geloof, levensbeschouwing of een inspiratiebron zich inzetten voor de eigen gemeenschap of de maatschappij als geheel. Lang niet altijd zijn deze initiatieven zichtbaar. Ook is het vinden van genoeg financiering om deze initiatieven te blijven uitvoeren een grote uitdaging. Geloofinjeproject.nl wordt gestart om in deze behoefte te voorzien, door het bieden van een crowdfundingplatform zal er worden ingespeeld op meer financiële ondersteuning van deze initiatieven. Crowdfunding is een nieuw fenomeen in Nederland. Eind 2010 gingen de eerste websites online met het eenvoudige doel om voor allerlei verschillende projecten geld te verzamelen via donaties van bezoekers. Inmiddels, bijna 3 jaar later, zijn er enkele tientallen crowdfundingplatforms in Nederland, met als meest succesvolle voorbeeld het platform Voordekunst.nl. Dit platform genereerde in 3 jaar tijd ruim 3 miljoen euro voor projecten op het terrein van kunst en cultuur. De verwachting is dat crowdfunding de komende jaren alleen maar populairder zal worden. Immers: de economische crisis zal niet op korte termijn zijn opgelost (al lijkt enig herstel aanstaande) en intussen worden de subsidiebudgetten bij nogal wat fondsen steeds krapper en zijn steeds meer organisaties op zoek naar aanvullende financiering. Ook wensen particulieren direct betrokken te zijn bij de projecten die ze steunen, krijgen ze graag iets terug voor de bijdrage die zij hebben geleverd en worden er vaker kleinere bedragen gegeven dan af en toe een grote bijdrage aan een goed doel. Opvallend is dat er nog steeds geen crowdfundingplatform voor projecten op het terrein van geloof/religie/levensbeschouwing/spiritualiteit is. Ook kerkelijke, levensbeschouwelijke en religieuze organisaties hebben momenteel immers moeite om geld te vinden voor hun activiteiten. Een aantal organisaties is reeds opgeheven of gefuseerd met andere organisaties. Hierdoor kunnen er steeds minder activiteiten worden georganiseerd. Activiteiten die zo belangrijk kunnen zijn voor de Nederlandse samenleving. En dat terwijl er nog een enorme financiële potentie aanwezig is bij de leden van of betrokkenen bij die organisaties. Uit gesprekken is duidelijk geworden dat aan een dergelijk platform veel behoefte is. Hoog tijd dus om met een digitale collectezak te beginnen. Geloofinjeproject.nl geeft hier vorm aan door een online platform als middel aan te bieden. 1. Wat is crowdfunding? Er bestaan vele definities en omschrijvingen van crowdfunding. Deze van internetexpert Erwin Blom is zeer volledig: Het begrip crowdfunding is relatief nieuw. Maar het fenomeen is waar het woord voor staat dat een groep mensen een project financieel mogelijk maakt is zo oud als de kerk. Sinds jaar en dag wordt dat instituut immers gefinancierd door de gelovigen. Zij brengen het geld bijeen om hun gebedsruimte en bijbehorend personeel te financieren. De crowd, het publiek, verzorgt de fondsen die nodig zijn om de organisatie van de kerk te laten draaien. De collectebus gaat wekelijks rond. Ook kennen we al sinds mensenheugenis de goede doelen waar via deur, telefoon of website geld voor wordt geworven. De Volkskrant becijferde dat er in miljoen euro binnenkwam bij organisaties als KWF Kankerbestrijding, Unicef en Rode Kruis organisaties met brede doelstellingen. Bij crowdfunding, zoals dat sinds begin deze eeuw in opmars is, ligt de focus niet op brede doelen en financiering door banken of subsidiegevers, maar op de realisatie van concrete projecten die door 2

3 het publiek financieel mogelijk worden gemaakt. Dat mensen geld bij elkaar brengen voor projecten, doelen en idealen is zoals gezegd niet nieuw. Maar de manier waarop het geld nu bij elkaar gebracht kan worden, was er vroeger niet. Deze manier van crowdfunding sluit aan bij de trend dat de digitalisering voor de democratisering van media en middelen zorgt. Dankzij internet is het eenvoudiger geworden om verhalen te vertellen. Een blog is zo begonnen, op Twitter of Facebook is een bericht snel geplaatst. Dankzij internet is het makkelijker geworden om mensen bij elkaar te brengen rondom een gezamenlijke passie, een gedeeld probleem of een overeenkomend doel. Sociale media maken het simpeler om mensen te bereiken en om verhalen te verspreiden. Want wie iets opmerkelijks of waardevols ziet, kan dat meteen doorvertellen aan zijn vrienden. Het gemak van communicatie is een katalysator geweest voor het snel oprukkende succes van crowdfunding. Het is nu simpel om geïnteresseerden te bereiken en die op hoogte te houden van je plannen en resultaten. Dankzij internet valt de beperking van de locatie weg. Niet alleen mensen in de directe omgeving kunnen worden aangesproken, de wereld ligt potentieel binnen handbereik. Ook sluit crowdfunding aan op de trend dat tussenpartijen in de digitaliserende wereld worden weggesneden. Artiesten en schrijvers verkopen rechtstreeks aan hun fans of lezers; platenmaatschappijen en uitgeverijen zijn niet langer onmisbaar. Dankzij crowdfunding is geen bank of subsidie meer nodig. Cut out the middleman. Do it yourself. Kenmerken van crowdfunding: Het gaat om een platform waarin vele verschillende organisaties een plek krijgen om geld te werven voor hun activiteiten. Het platform is het middel om geld binnen te halen, zodat de organisaties hun doelen kunnen realiseren. Er wordt een return afgesproken met de investeerder. Dat kan op twee manieren: o Bij de commerciële variant gaat het om een investering in een project die na een afgesproken tijd wordt geretourneerd, met een bepaalde opslag. De website Kickstarter.com is daar een goed voorbeeld van. o Bij de donatievariant, waar ons project op van toepassing is, kan de return van alles zijn, maar geen geld. Dit kan per donatie verschillen: bijvoorbeeld als het gaat om een kerkelijk of religieus festival, dan krijgt de donateur bij 15 euro 1 vrijkaartje en bij 25 euro 2 vrijkaartjes. Bij een inloophuis kan het gaan om een uitnodiging voor een Meet and Greet met de doelgroep, waarbij mensen bij een grotere donatie een zelfgemaakte taart krijgen. Met enige creativiteit valt hier veel bij te verzinnen. De donateurs worden op de hoogte gehouden van het verloop van het project. Op deze manier worden mensen verbonden aan de activiteit en de organisatie. De werving van het geld gebeurt in een vooraf afgebakende periode en met een concreet streefbedrag, waarbij met een teller wordt bijgehouden hoe succesvol de werving is. 2. Omschrijving en looptijd project Het platform zal worden ontwikkeld en gestart door de Stichting Geloofinjeproject.nl. Zolang het platform een succesvol middel is voor de organisaties om geld bijeen te brengen voor hun initiatieven, zal het platform blijven bestaan. 3

4 De startfase betreft een pilot van 6 maanden en daarna een project van 3 jaar, hierbij gaat het om de ontwikkeling, het onder de aandacht brengen van, het trainen in het gebruik en het beheer van een crowdfundingplatform voor projecten op het brede terrein van geloof/levensbeschouwing/religie/spiritualiteit. In dit document zal voor het gemak gesproken worden over geloof. Het platform zal in het eerste kwartaal van 2014 worden gelanceerd. De voorbereidingen zijn hiervoor reeds gestart in Voor de startfase zal de financiering voornamelijk leunen op een bijdrage van vermogensfondsen. De verwachting is dat een groot deel van de kosten gedragen kan worden door de aanvragers naarmate het platform langer en meer wordt gebruikt. Tevens wordt er gekeken naar de mogelijkheden om partners aan te trekken die willen bijdragen aan het platform met als tegenprestatie bijvoorbeeld vermelding van de naam. Eind 2013 en begin 2014 zullen fondsen benaderd worden om een financiële bijdrage te leveren aan de opstart van het platform. 3. Filosofie en uitgangspunten Geloofinjeproject.nl zal worden ontwikkeld vanuit de volgende filosofie en uitgangspunten: Het crowdfundingplatform is bedoeld voor projecten met een geloofscomponent of projecten die door organisaties geïnspireerd door het geloof worden georganiseerd voor een brede, maatschappelijke doelgroep. Geloof is wat beide soorten projecten bindt. In principe is de geloofsachtergrond en inhoud van het project geen probleem. Wel zal streng gecontroleerd worden op racisme, discriminatie en integriteit/achtergrond van de aanvragende organisaties. Hiervoor zullen duidelijke spelregels worden vastgesteld. Het crowdfundingplatform zal zo breed mogelijk actief zijn en zoekt hierbij actief naar samenwerkingsmogelijkheden. De bijdrage van fondsen, die essentieel is voor de startfase, wordt in drie jaar afgebouwd. Uiteraard blijft samenwerking met de fondsen ook na 3 jaar van wezenlijk belang. Er wordt naar gestreefd de bijdrage van fondsen te minimaliseren in de loop van de jaren. Daarnaast zal ook gekeken worden naar andere financiers zoals bedrijven. En natuurlijk zijn er de bijdragen van de organisaties die een project plaatsen. Dat is immers de basis van het idee van het crowdfunding. Het platform zal een duidelijk herkenbare uitstraling hebben en staat borg voor kwaliteit en professionaliteit. In de groepen die projecten gaan plaatsen zal behoorlijk geïnvesteerd moeten worden. Relatief veel mensen en organisaties zullen niet of nauwelijks bekend zijn met het fenomeen crowdfunding en hebben (nog) geen netwerken via social media. Daarom zal worden geïnvesteerd in deze doelgroep middels trainingen. Het succes van het platform wordt mede gevormd door de bekendheid van het platform. Er wordt dan ook strategisch ingezet op het behalen van publiciteit. Hierdoor zullen wij bij verschillende maatschappelijke groeperingen onder de aandacht komen. 4. Doelgroep en doelstellingen Geloofinjeproject.nl biedt een platform dat als middel dient om organisaties en projecten geïnspireerd door hun geloof de mogelijkheid te bieden (een deel) van het benodigde geld via 4

5 crowdfunding bijeen te brengen. Deze projecten kunnen gericht zijn op de eigen geloofgemeenschap, een specifieke doelgroep in de maatschappij of de samenleving in het algemeen. Zie hiervoor onder 6 welke categorie projecten op het platform geplaatst kunnen worden. Een vereiste is dat de projecten ook daadwerkelijk het karakter hebben om (gedeeltelijk) via crowdfunding gerealiseerd te worden. De doelstellingen van het platform zijn: Organisaties de mogelijkheid bieden om geld te werven middels dit platform voor concrete activiteiten en projecten in Nederland, waarbij de focus van de organisatie en/of de projecten ligt op inspiratie door het geloof. Organisaties trainen in het gebruik van het platform als middel om hun doelen te kunnen realiseren. Hierbij zal de ondernemersgeest bij deze organisaties worden ontwikkeld. Zorgen voor grotere betrokkenheid bij de projecten die vermeld worden door de publiciteit rondom de projecten, het inzichtelijk maken van de vorderingen van de projecten en het gebruik van social media door de aanvragers. De diversiteit, kracht en uitstraling laten zien van deze activiteiten en projecten in Nederland. Deze activiteiten en projecten zijn onmisbaar in Nederland, zowel voor de eigen geloofsgemeenschap, specifieke doelgroepen van het project als voor de maatschappij in het geheel. Door particuliere donaties rond de projecten te stimuleren, krijgen vermogensfondsen inzicht welke projecten maatschappelijk worden gewaardeerd. 5. Voordelen en mogelijkheden voor vermogensfondsen Aan de eerdergenoemde website Voordekunst.nl hebben zich meerdere partners en vooral fondsen gecommitteerd. Voor Geloofinjeproject.nl zal de steun van fondsen eveneens van cruciale waarde zijn. Voor fondsen zitten er meerdere aantrekkelijke voordelen en mogelijkheden aan samenwerking met Geloofinproject.nl. Zowel voor fondsen die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe, interessante projecten als voor fondsen die veel subsidieaanvragen krijgen. Kijkend naar de voordelen, valt te denken aan: Inzicht in enthousiasme voor/draagvlak van projecten: als bepaalde projecten veel geld krijgen van donateurs, of juist niet, dan kan dat belangrijke informatie zijn voor fondsen. Een beter algemeen zicht op welke geloofs-projecten er zoal worden georganiseerd in Nederland. Op deze manier wordt duidelijk hoe belangrijk de bijdrage van geloofs-organisaties is aan de samenleving. Stimulering van ondernemerschap: bij veel organisaties is een ondernemende geest geen vanzelfsprekendheid. Geloofinjeproject.nl kan een belangrijke bijdrage leveren hieraan die ook weer ten goede kan komen aan de fondsen. Minder bijdragen/risico op bepaalde projecten waardoor fondsen meer projecten kunnen ondersteunen. Publicitair kan samenwerking met Geloofinjeproject.nl eveneens interessant zijn voor fondsen, want: o fondsen kunnen crowdfunding-projecten op de eigen site plaatsen 5

6 o o aanvragers kunnen de crowdfunding-projecten koppelen aan een fonds Geloofinjeproject.nl biedt een zoekmogelijkheid op fonds Kijkend naar de mogelijkheden kan het volgende vermeld worden: Aanvragen die niet passen bij de doelstelling van het fonds kunnen worden doorgestuurd naar de site. Wellicht biedt de site wel mogelijkheden voor fondsenwerving voor het project. Aanvragen kunnen door fondsen worden goedgekeurd onder de voorwaarde dat een deel van het aangevraagde bedrag via Geloofinjeproject.nl binnenkomt. Fondsen kunnen garant staan voor een bepaald bedrag indien dit bedrag niet via Geloofinjeproject.nl binnenkomt en op deze manier een soort van garantie verstrekken. De fondsen worden via het landelijke fondsenoverleg op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het platform. Daarnaast zal er actief het gesprek worden aangegaan met fondsen om mee te doen aan het platform. Hiervoor wordt borg gestaan doordat het initiatief vanuit een aantal fondsen is gestart en de betrokkenheid van hen tijdens het vervolg van het project. 6. Diversiteit projecten op het platform Nadrukkelijk zal op het platform de diversiteit en verscheidenheid aan organisaties en projecten naar voren zodat het gehele veld van religie, levensbeschouwing, geloof en spiritualiteit en plaats kan vinden op het platform. De inhoud van de projecten kunnen ook divers zijn. Van een tentoonstelling van het boeddhisme in West-Europa tot een restauratie van de bima in een synagoge of een dagbesteding voor ongedocumenteerden georganiseerd vanuit de diaconie. 7. Voorbereiding en organisatie Opstart van het platform De kerngroep van Geloofinjeproject.nl bestaat uit: Esther Dwarswaard, bestuurscoördinator van Kerk en Wereld, Geeske Zanen, directeur van Haëlla Stichting en Greco Idema, eigenaar van Bureau Intermonde. Het doel van de kerngroep is om de stichting Geloofinjeproject.nl op te richten en de organisatorische, financiële en technische basis te leggen voor het platform. Geloofinjeproject.nl is ontwikkeld naar een idee van Greco Idema, eigenaar van Bureau Intermonde, en Friso Kooijman, fotograaf. De voorbereiding bestaat uit het toetsen van het idee bij de doelgroep en de fondsen, het zoeken naar financiering voor het opzetten van het platform en het voorbereiden van de werkzaamheden om de stichting verder vorm te geven, het platform te lanceren en de maatschappij erbij te betrekken. Organisatievorm Er is gekozen voor een nieuw op te richten stichting, Stichting Geloofinjeproject.nl. Het stichtingsbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het platform Geloofinjeproject.nl. Geloofinjeproject.nl zal kijkend naar de ontwikkelingsfilosofie en uitgangspunten zo worden ontwikkeld dat eigendom en beheer van de site worden gescheiden. Voor het uitvoerende werk zal 6

7 de stichting een coördinator aantrekken. Tevens zal er worden samengewerkt met verschillende organisaties, bedrijven en/of ZZP-ers om de trainingen aan de doelgroep te verzorgen, publiciteit te genereren, de projecten te screenen en de financiële rapportages samen te stellen. De naam Gekozen is voor de naam Geloofinjeproject(.nl), en wel om de volgende redenen: Met geloof geven we aan dat geloven centraal staat in de projecten, zowel in de specifiek religieuze activiteiten als de activiteiten die vanuit een religieuze identiteit worden georganiseerd. Met geloof geven we aan we dat Geloofinjeproject.nl multireligieus van opzet is. Met geloof in geven we aan dat er iets van de indieners van de projecten wordt verwacht: toewijding, er echt voor willen gaan. Met project geven we aan dat het op de site om concrete projecten gaat. De domeinnaam Geloofinjeproject.nl is inmiddels gereserveerd. 8. Samenwerkingspartners en doelgroepen Het crowdfundingplatform Geloofinjeproject.nl zal samenwerken met fondsen, bedrijven en organisaties met de focus op religie, levensbeschouwing en spiritualiteit. Fondsen, omdat zij de site financieel kunnen ondersteunen, projecten kunnen (laten) plaatsen, organisaties kunnen doorverwijzen naar het platform en subsidievragende partijen kunnen vragen een bepaald percentage via Geloofinjeproject.nl binnen te halen. Bedrijven, omdat zij de site financieel kunnen ondersteunen, erop kunnen adverteren en ook projecten op de site kunnen plaatsen, denk bijv. aan de publicatie van een religieus boek. Religieuze en maatschappelijke organisaties, omdat zij de site financieel kunnen ondersteunen, een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de bekendheid van Geloofinjeproject.nl en hun projecten op de site kunnen plaatsen. Tenslotte zijn particulieren van essentieel belang voor het succes van het platform, omdat zij zullen investeren in de projecten die op de site vermeld staan en daarnaast een bijdrage leveren aan het vergroten van de bekendheid van Geloofinjeproject.nl. 8. Beoogde resultaten Projecten Pilotfase van 6 maanden laat zien dat er vraag is naar het platform. Tijdens deze periode zullen projecten worden geplaatst. Als er meer dan 50% van de projecten 80% van hun doelbedrag hebben binnen gehaald gaan we verder. We zijn tevreden als 70% van de projecten meer dan 80% van hun doelbedrag hebben opgehaald. Na 1 jaar online zijn hebben minimaal 125 projecten (van gemiddeld 2500 euro) op de site gestaan, na 2 jaar minimaal 200 projecten (van gemiddeld 2500 euro), na 3 jaar minimaal 350 projecten (van gemiddeld 2500 euro). Van deze geplaatste projecten is 75% met succes gefinancierd (80% of meer). Publiciteit 7

8 In de pilotfase openen we de website op 1 september met een feestelijk tintje. Hiervoor wordt publiciteit gezocht. In het eerste jaar is er wekelijks media aandacht gegenereerd voor het platform. In het tweede en derde jaar blijft de publiciteit gezocht worden door de succesverhalen naar buiten te brengen. In het eerste jaar komen minimaal unieke bezoekers op de site, het 2 de jaar minimaal unieke bezoekers en het 3 de jaar minimaal unieke bezoekers. Trainingen In de pilotfase zullen alleen trainingen op verzoek worden gegeven, de focus ligt in deze periode niet bij de trainingen. In het eerste en tweede jaar zullen er minimaal 25 organisaties met gemiddeld 4 personen deel hebben genomen aan de trainingen. In het derde jaar verwachten we dat de behoefte voor trainingen van Geloofinjeproject.nl zal afnemen en zullen er minimaal 10 organisaties met gemiddeld 4 personen deelnemen aan de trainingen. 9. De website: vormgeving en functionaliteit Vormgeving De website zal qua vormgeving te vergelijken zijn met de huidige site op Voordekunst.nl. Dus: strak, fris, professioneel, veel kleur en foto s, duidelijke informatie over gebruik, etc. De aantrekkelijke vormgeving is van wezenlijk belang voor het slagen van het project. Functionaliteit De belangrijkste onderdelen die op website te vinden zullen zijn (in willekeurige volgorde): Overzicht van actuele projecten, overzicht van afgehandelde projecten + informatie over hoe deze projecten te steunen + donatiemogelijkheid Overzicht van de laatste informatie m.b.t. de getoonde projecten Overzicht van de laatste nieuwtjes die een duidelijke link hebben met Geloofinjeproject.nl Filmpjes en informatie waarin uitgelegd hoe mensen geld kunnen geven aan een project. Overzicht van partners (fondsen, bedrijven, religieuze organisaties en particulieren) Aanmeldmogelijkheid nieuwsbrief en social media van Geloofinjeproject.nl Aanmeldmogelijkheid donateurs Pagina Frequent Asked Questions (FAQ) Meerdere contact-pagina s Lijst met reglement/voorwaarden Info over belastingtechnische zaken Privacy-beleid Colofon Info over de totstandkoming van Geloofinjeproject.nl 10. Financieel Beleid Voor het realiseren van de pilot fase en later het project van 3 jaar, zullen vermogensfondsen en partners worden benaderd om de begroting sluitend te krijgen. Organisaties die hun project plaatsen zullen bijdragen met een minimale vergoeding en tegen betaling kunnen zij ook onze trainingen afnemen. Echter is de verwachting dat de website niet kan worden gerealiseerd op de inkomsten van 8

9 de aanvragende organisaties. Voor de duurzaamheid van de website zal hier nog verder over worden nagedacht. Voor het beheer van het geld (de lopende rekening) zal een rekening worden geopend (TRIODOS). Zowel het bestuur als de projectleider heeft toegang tot deze rekening. Aan deze rekening is een spaarrekening gekoppeld. Er wordt niet gestreefd naar het opbouwen van een vermogen anders dan eventueel een reserve voor de continuïteit van het platform in de toekomst (nieuwe technische aanpassingen). Er wordt een aparte rekening gekoppeld aan de betaalmodule van de website. Op deze rekening hebben we het geefgeld voor de betreffende projecten in bewaring. Afhankelijk van het resultaat van de crowdfunding zal er het volgende gebeuren met het geld: - Bij >80% succes: geld wordt overgemaakt naar de aanvragende organisatie - Bij < 80% krijgt de gever de volgende opties: Geld terug ontvangen Geld doneren aan ander project Geld doneren aan het platform NB: op dit platform wordt alleen gewerkt met geefgeld. Er is geen mogelijkheid voor het aangaan van (rentelozen) leningen of participaties/investeringen. Het bestuur zal zorg dragen voor een transparante verslaglegging rond het ontvangen geld, zowel per project dat op het platform wordt gepresenteerd als voor de interne organisatie van het platform. 11. Bestuur Bij oprichting bestaat het bestuur uit drie leden. Zo snel mogelijk zal worden gezocht naar meer diversiteit in geloofsachtergrond binnen het bestuur. Dit om projecten met verschillende achtergronden beter te kunnen bereiken. Het bestuur vervult haar taak als vrijwilliger. Declaraties kunnen worden ingediend bij de penningmeester, mits van te voren goedkeuring is gegeven om deze kosten te maken. Er is een aanvraag ingediend voor ANBI status. Het bestuur draagt zorg voor de rapportage die behoort bij deze status. 9

Erwin Blom. Redactie: Leonieke Daalder, Anke Hans Einstein Books, Den Haag 2012 Omslagontwerp: Robert Adriaansen, Loudmouth Verzorging e-book:

Erwin Blom. Redactie: Leonieke Daalder, Anke Hans Einstein Books, Den Haag 2012 Omslagontwerp: Robert Adriaansen, Loudmouth Verzorging e-book: crowdfunding Erwin Blom Crowdfunding Realiseer je droom zonder bank of subsidie Kunst en cultuur zeghetintienduizendwoorden.nl Einstein Books, Den Haag 2012 Erwin Blom. Redactie: Leonieke Daalder, Anke

Nadere informatie

Erwin Blom. Crowdfunding. Realiseer je droom zonder bank of subsidie. Media ... zeghetintienduizendwoorden.nl. Einstein Books, Den Haag 2012

Erwin Blom. Crowdfunding. Realiseer je droom zonder bank of subsidie. Media ... zeghetintienduizendwoorden.nl. Einstein Books, Den Haag 2012 crowdfunding Erwin Blom Crowdfunding Realiseer je droom zonder bank of subsidie Media zeghetintienduizendwoorden.nl Einstein Books, Den Haag 2012 Erwin Blom. Redactie: Leonieke Daalder, Anke Hans Einstein

Nadere informatie

Erwin Blom. Crowdfunding. Realiseer je droom zonder bank of subsidie. Sport ... zeghetintienduizendwoorden.nl. Einstein Books, Den Haag 2012

Erwin Blom. Crowdfunding. Realiseer je droom zonder bank of subsidie. Sport ... zeghetintienduizendwoorden.nl. Einstein Books, Den Haag 2012 crowdfunding Erwin Blom Crowdfunding Realiseer je droom zonder bank of subsidie Sport zeghetintienduizendwoorden.nl Einstein Books, Den Haag 2012 Erwin Blom. Redactie: Leonieke Daalder, Anke Hans Einstein

Nadere informatie

Erwin Blom. Crowdfunding. Realiseer je droom zonder bank of subsidie. Business ... zeghetintienduizendwoorden.nl. Einstein Books, Den Haag 2012

Erwin Blom. Crowdfunding. Realiseer je droom zonder bank of subsidie. Business ... zeghetintienduizendwoorden.nl. Einstein Books, Den Haag 2012 crowdfunding Erwin Blom Crowdfunding Realiseer je droom zonder bank of subsidie Business zeghetintienduizendwoorden.nl Einstein Books, Den Haag 2012 Erwin Blom. Redactie: Leonieke Daalder, Anke Hans Einstein

Nadere informatie

Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie

Twitter: #petervanbaak of #sponsorvisie DEFINITIE Een groep investeerders of donateurs zorgt samen voor de financiering van onderneming of project. HISTORIE Alpe d'huzes: 2006 350.000 2012 32 miljoen 2013 29 miljoen Amsterdam City Swim: 2012

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

VOORBEELD PERSBERICHT

VOORBEELD PERSBERICHT VOORBEELD PERSBERICHT Mogelijke koppen: [titel optie 1] [titel optie 2] [titel optie 3] [titel optie 4] [naam sportvereniging] maakt haar dromen waar met crowdfunding. Een [project: bijvoorbeeld: nieuw

Nadere informatie

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN

CROWDFUNDINGSPLATFORMEN Als je aan de gang Ga gaat voor met je crowdfunding droom! Geniet vraag je van je wellicht de reis! af welk platform past bij mij? Dit schrijven helpt je op weg. CROWDFUNDINGSPLATFORMEN WELKE PAST MIJ?

Nadere informatie

Stappenplan crowdfunding

Stappenplan crowdfunding Stappenplan crowdfunding Voordat je het crowdfundingsproject online zet, is het handig om over bepaalde aspecten na te denken. Denk bijvoorbeeld aan de presentatie van het project, het doelbedrag en de

Nadere informatie

ALGEMEEN. Wat is Geef Onderwijs?

ALGEMEEN. Wat is Geef Onderwijs? ALGEMEEN Wat is Geef Onderwijs? Geef Onderwijs is een crowdfundingplatform voor scholen. Via Geef Onderwijs kan iedereen online doneren aan onderwijsprojecten van Nederlandse scholen en geld inzamelen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd.

2. In deze voorwaarden worden de afspraken tussen GO en Donateurs en tussen GO en Projecthouders vastgelegd. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Donateurs 1. Geef Onderwijs (hierna: GO, www.geefonderwijs.nl) is een crowdfundingplatform dat zich volledig richt op het Nederlandse onderwijs. Via Geef Onderwijs kan

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA

JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA JAARVERSLAG STICHTING AANDACHT VOOR SPECIALE KINDEREN GHANA 2014 1 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 3 2. Activiteiten 4 3. Publiciteit 5 4. Samenwerking en kennisuitwisseling 5 5. Interne organisatie

Nadere informatie

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5

Inhoud. Stichting GeefGezondheid 2014 Algemeen beleidsplan pagina 1 van 5 Bel ei dspl anst i c ht i nggeef Gez ondhei d Geef Gez ondhei d. nu201 4 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond en doel GeefGezondheid 1.2 Over crowdfunding Het succes van crowdfunding Crowdfunding via GeefGezondheid.nu

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Beleidsplan 2013/2014 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Doelstellingen 2013/2014 Bladzijde 6 Uitgaven Overige inkomsten PR Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Crowdfunding. Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe Steunpunt Dorpshuizen Drenthe

Crowdfunding. Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe Steunpunt Dorpshuizen Drenthe Crowdfunding Sinds enkele jaren is in de wereld van fonsenwerving een nieuwe telg geboren genaamd Crowdfunding. Tot voor kort zagen we crowdfunding vooral als succesvol middel in de kunstzinnige hoek (muziek,

Nadere informatie

CROWDFUNDING SCOREBORD

CROWDFUNDING SCOREBORD CROWDFUNDING SCOREBORD Je wilt graag een scorebord crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting de Kunstverleners.

BELEIDSPLAN Stichting de Kunstverleners. BELEIDSPLAN 2014-2018 Stichting de Kunstverleners www.dekunstverleners.nl info@dekunstverleners.nl wat doen we? Stichting de Kunstverleners wil door middel van het verlenen van kunst en kunstbeoefening

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN

ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN ONDERZOEK FONDSENWERVEN VIA EVENEMENTEN 1. INLEIDING In dit rapport staan de bevindingen van het onderzoek van Kentaa (voorheen en nader te noemen Mobillion) naar het gebruik van het actieplatform igive

Nadere informatie

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België

Crowdfunding in België De status van crowdfunding in België Crowdfunding in België 2013 De status van crowdfunding in België Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 15 oktober 2014. De cijfers uit dit rapport zijn afkomstig van alle in België

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

CROWDFUNDING TEAMKLEDING

CROWDFUNDING TEAMKLEDING CROWDFUNDING TEAMKLEDING Je wilt graag teamkleding crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe

Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Wegwijs in fondsen- en subsidieland Een korte inleiding in het Wat en Hoe Ermen Consult, Pieternel Ermen Fondsenwerving Wat verstaan we daar onder? Alle manieren van geld verwerven zonder dat daarvoor

Nadere informatie

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE Je wilt graag een trainingsstage crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE

CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE CROWDFUNDING TRAININGSSTAGE Je wilt graag een trainingsstage crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt!

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. Sponsoring en fondsenwerving

Stichting Dierenhulpverlening Woerden e.o. Sponsoring en fondsenwerving Sponsoring en fondsenwerving Weet wat je aan wie vraagt Bronnen van geldgevers: Particulieren (eenmalige gift of donateurs) Bedrijven (eenmalige gift of sponsoring) Vermogensfondsen (financiering initiatief)

Nadere informatie

Crowdfunding Software WEBclusive

Crowdfunding Software WEBclusive Crowdfunding Software WEBclusive Waarom Crowdfund geld, tijd en expertise met de WEBclusive crowdfunding software. Activeer uw achterban, creëer draagvlak voor de initiatieven die belangrijk zijn voor

Nadere informatie

CROWDFUNDING ZONNEPANELEN

CROWDFUNDING ZONNEPANELEN CROWDFUNDING ZONNEPANELEN Je wilt graag zonnepanelen crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening houdt! Hiervoor

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. DE ORGANISATIE KORT EN BONDIG... 3 1.1. WIE WE ZIJN / DE GESCHIEDENIS... 3 2. DE NORMEN EN WAARDEN VAN STICHTING GEEFGRATIS...

Nadere informatie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie

Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie Fondsenwervingsbeleid Saffier De Residentiegroep en Zorginstelling Saffier De Residentie 1 Inleiding Saffier De Residentiegroep is een vernieuwende organisatie waar het welzijn van de cliënt voorop staat.

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Obdam. 1 april 2015 Dorpsstraat 155, Obdam.

Inspiratiebijeenkomst Obdam. 1 april 2015 Dorpsstraat 155, Obdam. Obdam 1 april 2015 Dorpsstraat 155, Obdam. Programma 19:30 Opening en welkom 19:40 Betekenis van een lokaal fonds voor de omgeving, door Monique van Bijsterveld 19:55 De oprichting van een lokaal fonds,

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer

Beleidsplan Stichting Gelukskoffer Beleidsplan Stichting Gelukskoffer 2011-2015 Stichting Gelukskoffer te Amersfoort Bezoekadres: Printerweg 16, 3821 AD Amersfoort Handelsregisternummer 32169581 Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Werkzaamheden

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014

Voorwoord. Namens het bestuur van stichting True Love Afghan Hound Foundation; Daniel de Niet, Voorzitter. 20 augustus 2014 Voorwoord Dit is het beleidsplan van stichting True Love Afghan Hound Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497

Jaarverslag 2014. Sunny Side Up Foundation. Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep. www.sunnysideupfoundation.com. KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Jaarverslag 2014 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bank: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het voorwoord... 3 2. Het

Nadere informatie

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht

Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht Plan gemeente Utrecht en Provincie Utrecht LET OP: voor de raadspeiling over de cultuurlening is in dit document alleen onderdeel A relevant (revolverend fonds ter bevordering van creatief ondernemerschap)

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt!

Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Goed project maar geen geld? Fonds1818 helpt! Emma s Hof Den Haag Aanvraag indienen Op de website www.fonds1818.nl kunt u het digitale aanvraagformulier invullen. Of u stuurt een uitgewerkt projectplan

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN

STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN STICHTING ARISE AND SHINE NETHERLANDS BELEIDSPLAN 2015 2017 www.ariseandshinenetherlands.com info@ariseandshinenetherlands.com postadres: Barrierweg 42 5298AD Liempde 06-28183398 Inhoud 1. Missie/visie...3

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2020

Beleidsplan 2015-2020 Beleidsplan 2015-2020 Versie 1.1 beleidsplan 2015 1 Inhoud Inleiding... 3 Adopteer een gezin... 3 Schuldhulpverlening... 3 Studiebeurs... 4 Woonopvang... 4 Fondswerving... 5 Kleinschaligheid... 5 Onderzoek...

Nadere informatie

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen.

Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Crowdfunding, de juiste instelling. Adviestraject voor grote en middelgrote instellingen. Over voordekunst Voordekunst is het grootste en meest succesvolle crowdfundingplatform voor de creatieve sector

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Visie op Transparantie en Toezicht

Visie op Transparantie en Toezicht Visie op Transparantie en Toezicht Op verzoek van de SBF zet Kennisbank Filantropie in dit document beknopt haar visie uiteen op Transparantie en Toezicht in de filantropische sector. Kennisbank Filantropie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2017 1

BELEIDSPLAN 2013-2017 1 BELEIDSPLAN 2013-2017 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doelstelling 1.3 De noodzaak 2. De organisatie 2.1 Bestuur 2.2 Financiën 2.3 Zorg 3. Toekomstvisie 3.1 Locatie 3.2 Missie 3.3 Visie

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013

Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek. Beleidsplan 2013 Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek Stichting Vrienden van Zorgboerderij Oliehoek S. Oliehoek Raaphorstlaan 20 2245 BJ Wassenaar RSIN 54119294 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

Sapna Foundation Jaarverslag 2012

Sapna Foundation Jaarverslag 2012 Sapna Foundation Jaarverslag 2012 Website: www.sapnafoundation.org E-mail: info@sapnafoundation.com Telefoon: 06-48 32 68 02 Bankrekening: 14 85 20 073 1 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 Algemeen 4 Activiteiten

Nadere informatie

Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips!

Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips! Hoe zet je jouw crowd duurzaam in? Voordekunst geeft tips! Het doel van crowdfunding is het bereiken van een crowd, de financiering het middel waarmee de donateurs laten zien dat zij jouw project ondersteunen.

Nadere informatie

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma

Met hartelijke groet, Simone Delorme Johan de Ruiter Floris van der Schot Oene Gerritsma JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Verantwoording boekjaar 2015 Stichting Life After War... 4 Inleiding... 4 Terugblik op 2015 activiteiten, resultaten en financiën... 4 De activiteiten... 4

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Waarborgfonds Quidem Carus Tafelbergdreef 180 3564 AG Utrecht. Utrecht, 30 augustus 2014

Jaarrekening 2014. Stichting Waarborgfonds Quidem Carus Tafelbergdreef 180 3564 AG Utrecht. Utrecht, 30 augustus 2014 Jaarrekening 2014 Stichting Waarborgfonds Quidem Carus Tafelbergdreef 180 3564 AG Utrecht Utrecht, 30 augustus 2014 Op al onze diensten zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals vermeld op onze

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg

Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Stichting Vrienden van Grapevine Foundation www.gvfsa.org RSIN:8537.51.559 KVK:60063343 Beleidsplan status: definitief versie: 1.0 (15-11-2014) opsteller: Klaas Heiligenberg Inhoudsopgave 1. Inleiding...2

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Meerjarig Beleidsplan

Meerjarig Beleidsplan Meerjarig Beleidsplan Monica Desain Foundation Beleidsplan van de Stichting Monica Desain Foundation 2015-2016 1. Inleiding Het eerste beleidsplan van de Monica Desain Foundation is qua periode gericht

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Crowdfunding voor musea en erfgoed. De status van crowdfunding voor musea en erfgoed in Nederland in 2014 & 2015

Crowdfunding voor musea en erfgoed. De status van crowdfunding voor musea en erfgoed in Nederland in 2014 & 2015 De status van crowdfunding voor musea en erfgoed in Nederland in 2014 & 2015 Dit rapport is in februari 2015 opgesteld door Douw&Koren. Crowdfunding adviesbureau Douw&Koren geldt in Nederland als gids

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3

Beleidsplan Stichting Help het Doel Inleiding Activiteiten voor de werving van middelen... 3 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Activiteiten voor de werving van middelen... 3 3. Beheer van de verkregen middelen... 4 4. Besteding van verkregen middelen... 5 5. Nawoord... 6 1 1. Inleiding Stichting Help

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2020 2 Inleiding Voor u ligt het Beleidsplan van de Stichting Reanimatie AED gemeente Brummen, hierna te noemen: Stag Brummen. Het doel van de stichting is het leveren van een bijdrage

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten

Crowdfunding voor musea. Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Crowdfunding voor musea Waarom musea met crowdfunding aan de slag moeten Dit rapport is opgesteld door Douw&Koren en gepubliceerd op 24 juni 2015. Copyright Douw&Koren Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kidron

Beleidsplan Stichting Kidron Beleidsplan Stichting Kidron 2016-2017 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 2 2. Algemeen 2 2.1 Ontstaan Stichting Kidron 2 2.2 Stichting Kidron in 2016 2 3. Organisatiestructuur 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Medewerkers

Nadere informatie

CROWDFUNDING KLEEDKAMERS

CROWDFUNDING KLEEDKAMERS CROWDFUNDING KLEEDKAMERS Je wilt graag verbouwing van de kleedkamers crowdfunden. Wat een geweldig doel! Wij helpen je graag op weg met goede ideeën en zorgen dat je met alle belangrijke elementen rekening

Nadere informatie

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen:

Doel en werkwijze Refugium is een noodfonds (stichting) met als doel vluchtelingen die cliënt zijn van VluchtelingenWerk Zeeland te ondersteunen: JAARVERSLAG 2014 Inleiding In dit jaarverslag van Refugium, Noodfonds Vluchtelingen Zeeland, leest u hoe het Refugium in 2014 is vergaan. Dit jaarverslag is in eerste instantie bedoeld voor sponsoren,

Nadere informatie