Beleidsplan. Geloofinjeproject.nl

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan. Geloofinjeproject.nl"

Transcriptie

1 Beleidsplan Geloofinjeproject.nl september 2014

2 Ter inleiding In de Nederlandse samenleving zijn talloze voorbeelden te vinden waarbij organisaties gebaseerd op geloof, levensbeschouwing of een inspiratiebron zich inzetten voor de eigen gemeenschap of de maatschappij als geheel. Lang niet altijd zijn deze initiatieven zichtbaar. Ook is het vinden van genoeg financiering om deze initiatieven te blijven uitvoeren een grote uitdaging. Geloofinjeproject.nl wordt gestart om in deze behoefte te voorzien, door het bieden van een crowdfundingplatform zal er worden ingespeeld op meer financiële ondersteuning van deze initiatieven. Crowdfunding is een nieuw fenomeen in Nederland. Eind 2010 gingen de eerste websites online met het eenvoudige doel om voor allerlei verschillende projecten geld te verzamelen via donaties van bezoekers. Inmiddels, bijna 3 jaar later, zijn er enkele tientallen crowdfundingplatforms in Nederland, met als meest succesvolle voorbeeld het platform Voordekunst.nl. Dit platform genereerde in 3 jaar tijd ruim 3 miljoen euro voor projecten op het terrein van kunst en cultuur. De verwachting is dat crowdfunding de komende jaren alleen maar populairder zal worden. Immers: de economische crisis zal niet op korte termijn zijn opgelost (al lijkt enig herstel aanstaande) en intussen worden de subsidiebudgetten bij nogal wat fondsen steeds krapper en zijn steeds meer organisaties op zoek naar aanvullende financiering. Ook wensen particulieren direct betrokken te zijn bij de projecten die ze steunen, krijgen ze graag iets terug voor de bijdrage die zij hebben geleverd en worden er vaker kleinere bedragen gegeven dan af en toe een grote bijdrage aan een goed doel. Opvallend is dat er nog steeds geen crowdfundingplatform voor projecten op het terrein van geloof/religie/levensbeschouwing/spiritualiteit is. Ook kerkelijke, levensbeschouwelijke en religieuze organisaties hebben momenteel immers moeite om geld te vinden voor hun activiteiten. Een aantal organisaties is reeds opgeheven of gefuseerd met andere organisaties. Hierdoor kunnen er steeds minder activiteiten worden georganiseerd. Activiteiten die zo belangrijk kunnen zijn voor de Nederlandse samenleving. En dat terwijl er nog een enorme financiële potentie aanwezig is bij de leden van of betrokkenen bij die organisaties. Uit gesprekken is duidelijk geworden dat aan een dergelijk platform veel behoefte is. Hoog tijd dus om met een digitale collectezak te beginnen. Geloofinjeproject.nl geeft hier vorm aan door een online platform als middel aan te bieden. 1. Wat is crowdfunding? Er bestaan vele definities en omschrijvingen van crowdfunding. Deze van internetexpert Erwin Blom is zeer volledig: Het begrip crowdfunding is relatief nieuw. Maar het fenomeen is waar het woord voor staat dat een groep mensen een project financieel mogelijk maakt is zo oud als de kerk. Sinds jaar en dag wordt dat instituut immers gefinancierd door de gelovigen. Zij brengen het geld bijeen om hun gebedsruimte en bijbehorend personeel te financieren. De crowd, het publiek, verzorgt de fondsen die nodig zijn om de organisatie van de kerk te laten draaien. De collectebus gaat wekelijks rond. Ook kennen we al sinds mensenheugenis de goede doelen waar via deur, telefoon of website geld voor wordt geworven. De Volkskrant becijferde dat er in miljoen euro binnenkwam bij organisaties als KWF Kankerbestrijding, Unicef en Rode Kruis organisaties met brede doelstellingen. Bij crowdfunding, zoals dat sinds begin deze eeuw in opmars is, ligt de focus niet op brede doelen en financiering door banken of subsidiegevers, maar op de realisatie van concrete projecten die door 2

3 het publiek financieel mogelijk worden gemaakt. Dat mensen geld bij elkaar brengen voor projecten, doelen en idealen is zoals gezegd niet nieuw. Maar de manier waarop het geld nu bij elkaar gebracht kan worden, was er vroeger niet. Deze manier van crowdfunding sluit aan bij de trend dat de digitalisering voor de democratisering van media en middelen zorgt. Dankzij internet is het eenvoudiger geworden om verhalen te vertellen. Een blog is zo begonnen, op Twitter of Facebook is een bericht snel geplaatst. Dankzij internet is het makkelijker geworden om mensen bij elkaar te brengen rondom een gezamenlijke passie, een gedeeld probleem of een overeenkomend doel. Sociale media maken het simpeler om mensen te bereiken en om verhalen te verspreiden. Want wie iets opmerkelijks of waardevols ziet, kan dat meteen doorvertellen aan zijn vrienden. Het gemak van communicatie is een katalysator geweest voor het snel oprukkende succes van crowdfunding. Het is nu simpel om geïnteresseerden te bereiken en die op hoogte te houden van je plannen en resultaten. Dankzij internet valt de beperking van de locatie weg. Niet alleen mensen in de directe omgeving kunnen worden aangesproken, de wereld ligt potentieel binnen handbereik. Ook sluit crowdfunding aan op de trend dat tussenpartijen in de digitaliserende wereld worden weggesneden. Artiesten en schrijvers verkopen rechtstreeks aan hun fans of lezers; platenmaatschappijen en uitgeverijen zijn niet langer onmisbaar. Dankzij crowdfunding is geen bank of subsidie meer nodig. Cut out the middleman. Do it yourself. Kenmerken van crowdfunding: Het gaat om een platform waarin vele verschillende organisaties een plek krijgen om geld te werven voor hun activiteiten. Het platform is het middel om geld binnen te halen, zodat de organisaties hun doelen kunnen realiseren. Er wordt een return afgesproken met de investeerder. Dat kan op twee manieren: o Bij de commerciële variant gaat het om een investering in een project die na een afgesproken tijd wordt geretourneerd, met een bepaalde opslag. De website Kickstarter.com is daar een goed voorbeeld van. o Bij de donatievariant, waar ons project op van toepassing is, kan de return van alles zijn, maar geen geld. Dit kan per donatie verschillen: bijvoorbeeld als het gaat om een kerkelijk of religieus festival, dan krijgt de donateur bij 15 euro 1 vrijkaartje en bij 25 euro 2 vrijkaartjes. Bij een inloophuis kan het gaan om een uitnodiging voor een Meet and Greet met de doelgroep, waarbij mensen bij een grotere donatie een zelfgemaakte taart krijgen. Met enige creativiteit valt hier veel bij te verzinnen. De donateurs worden op de hoogte gehouden van het verloop van het project. Op deze manier worden mensen verbonden aan de activiteit en de organisatie. De werving van het geld gebeurt in een vooraf afgebakende periode en met een concreet streefbedrag, waarbij met een teller wordt bijgehouden hoe succesvol de werving is. 2. Omschrijving en looptijd project Het platform zal worden ontwikkeld en gestart door de Stichting Geloofinjeproject.nl. Zolang het platform een succesvol middel is voor de organisaties om geld bijeen te brengen voor hun initiatieven, zal het platform blijven bestaan. 3

4 De startfase betreft een pilot van 6 maanden en daarna een project van 3 jaar, hierbij gaat het om de ontwikkeling, het onder de aandacht brengen van, het trainen in het gebruik en het beheer van een crowdfundingplatform voor projecten op het brede terrein van geloof/levensbeschouwing/religie/spiritualiteit. In dit document zal voor het gemak gesproken worden over geloof. Het platform zal in het eerste kwartaal van 2014 worden gelanceerd. De voorbereidingen zijn hiervoor reeds gestart in Voor de startfase zal de financiering voornamelijk leunen op een bijdrage van vermogensfondsen. De verwachting is dat een groot deel van de kosten gedragen kan worden door de aanvragers naarmate het platform langer en meer wordt gebruikt. Tevens wordt er gekeken naar de mogelijkheden om partners aan te trekken die willen bijdragen aan het platform met als tegenprestatie bijvoorbeeld vermelding van de naam. Eind 2013 en begin 2014 zullen fondsen benaderd worden om een financiële bijdrage te leveren aan de opstart van het platform. 3. Filosofie en uitgangspunten Geloofinjeproject.nl zal worden ontwikkeld vanuit de volgende filosofie en uitgangspunten: Het crowdfundingplatform is bedoeld voor projecten met een geloofscomponent of projecten die door organisaties geïnspireerd door het geloof worden georganiseerd voor een brede, maatschappelijke doelgroep. Geloof is wat beide soorten projecten bindt. In principe is de geloofsachtergrond en inhoud van het project geen probleem. Wel zal streng gecontroleerd worden op racisme, discriminatie en integriteit/achtergrond van de aanvragende organisaties. Hiervoor zullen duidelijke spelregels worden vastgesteld. Het crowdfundingplatform zal zo breed mogelijk actief zijn en zoekt hierbij actief naar samenwerkingsmogelijkheden. De bijdrage van fondsen, die essentieel is voor de startfase, wordt in drie jaar afgebouwd. Uiteraard blijft samenwerking met de fondsen ook na 3 jaar van wezenlijk belang. Er wordt naar gestreefd de bijdrage van fondsen te minimaliseren in de loop van de jaren. Daarnaast zal ook gekeken worden naar andere financiers zoals bedrijven. En natuurlijk zijn er de bijdragen van de organisaties die een project plaatsen. Dat is immers de basis van het idee van het crowdfunding. Het platform zal een duidelijk herkenbare uitstraling hebben en staat borg voor kwaliteit en professionaliteit. In de groepen die projecten gaan plaatsen zal behoorlijk geïnvesteerd moeten worden. Relatief veel mensen en organisaties zullen niet of nauwelijks bekend zijn met het fenomeen crowdfunding en hebben (nog) geen netwerken via social media. Daarom zal worden geïnvesteerd in deze doelgroep middels trainingen. Het succes van het platform wordt mede gevormd door de bekendheid van het platform. Er wordt dan ook strategisch ingezet op het behalen van publiciteit. Hierdoor zullen wij bij verschillende maatschappelijke groeperingen onder de aandacht komen. 4. Doelgroep en doelstellingen Geloofinjeproject.nl biedt een platform dat als middel dient om organisaties en projecten geïnspireerd door hun geloof de mogelijkheid te bieden (een deel) van het benodigde geld via 4

5 crowdfunding bijeen te brengen. Deze projecten kunnen gericht zijn op de eigen geloofgemeenschap, een specifieke doelgroep in de maatschappij of de samenleving in het algemeen. Zie hiervoor onder 6 welke categorie projecten op het platform geplaatst kunnen worden. Een vereiste is dat de projecten ook daadwerkelijk het karakter hebben om (gedeeltelijk) via crowdfunding gerealiseerd te worden. De doelstellingen van het platform zijn: Organisaties de mogelijkheid bieden om geld te werven middels dit platform voor concrete activiteiten en projecten in Nederland, waarbij de focus van de organisatie en/of de projecten ligt op inspiratie door het geloof. Organisaties trainen in het gebruik van het platform als middel om hun doelen te kunnen realiseren. Hierbij zal de ondernemersgeest bij deze organisaties worden ontwikkeld. Zorgen voor grotere betrokkenheid bij de projecten die vermeld worden door de publiciteit rondom de projecten, het inzichtelijk maken van de vorderingen van de projecten en het gebruik van social media door de aanvragers. De diversiteit, kracht en uitstraling laten zien van deze activiteiten en projecten in Nederland. Deze activiteiten en projecten zijn onmisbaar in Nederland, zowel voor de eigen geloofsgemeenschap, specifieke doelgroepen van het project als voor de maatschappij in het geheel. Door particuliere donaties rond de projecten te stimuleren, krijgen vermogensfondsen inzicht welke projecten maatschappelijk worden gewaardeerd. 5. Voordelen en mogelijkheden voor vermogensfondsen Aan de eerdergenoemde website Voordekunst.nl hebben zich meerdere partners en vooral fondsen gecommitteerd. Voor Geloofinjeproject.nl zal de steun van fondsen eveneens van cruciale waarde zijn. Voor fondsen zitten er meerdere aantrekkelijke voordelen en mogelijkheden aan samenwerking met Geloofinproject.nl. Zowel voor fondsen die voortdurend op zoek zijn naar nieuwe, interessante projecten als voor fondsen die veel subsidieaanvragen krijgen. Kijkend naar de voordelen, valt te denken aan: Inzicht in enthousiasme voor/draagvlak van projecten: als bepaalde projecten veel geld krijgen van donateurs, of juist niet, dan kan dat belangrijke informatie zijn voor fondsen. Een beter algemeen zicht op welke geloofs-projecten er zoal worden georganiseerd in Nederland. Op deze manier wordt duidelijk hoe belangrijk de bijdrage van geloofs-organisaties is aan de samenleving. Stimulering van ondernemerschap: bij veel organisaties is een ondernemende geest geen vanzelfsprekendheid. Geloofinjeproject.nl kan een belangrijke bijdrage leveren hieraan die ook weer ten goede kan komen aan de fondsen. Minder bijdragen/risico op bepaalde projecten waardoor fondsen meer projecten kunnen ondersteunen. Publicitair kan samenwerking met Geloofinjeproject.nl eveneens interessant zijn voor fondsen, want: o fondsen kunnen crowdfunding-projecten op de eigen site plaatsen 5

6 o o aanvragers kunnen de crowdfunding-projecten koppelen aan een fonds Geloofinjeproject.nl biedt een zoekmogelijkheid op fonds Kijkend naar de mogelijkheden kan het volgende vermeld worden: Aanvragen die niet passen bij de doelstelling van het fonds kunnen worden doorgestuurd naar de site. Wellicht biedt de site wel mogelijkheden voor fondsenwerving voor het project. Aanvragen kunnen door fondsen worden goedgekeurd onder de voorwaarde dat een deel van het aangevraagde bedrag via Geloofinjeproject.nl binnenkomt. Fondsen kunnen garant staan voor een bepaald bedrag indien dit bedrag niet via Geloofinjeproject.nl binnenkomt en op deze manier een soort van garantie verstrekken. De fondsen worden via het landelijke fondsenoverleg op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van het platform. Daarnaast zal er actief het gesprek worden aangegaan met fondsen om mee te doen aan het platform. Hiervoor wordt borg gestaan doordat het initiatief vanuit een aantal fondsen is gestart en de betrokkenheid van hen tijdens het vervolg van het project. 6. Diversiteit projecten op het platform Nadrukkelijk zal op het platform de diversiteit en verscheidenheid aan organisaties en projecten naar voren zodat het gehele veld van religie, levensbeschouwing, geloof en spiritualiteit en plaats kan vinden op het platform. De inhoud van de projecten kunnen ook divers zijn. Van een tentoonstelling van het boeddhisme in West-Europa tot een restauratie van de bima in een synagoge of een dagbesteding voor ongedocumenteerden georganiseerd vanuit de diaconie. 7. Voorbereiding en organisatie Opstart van het platform De kerngroep van Geloofinjeproject.nl bestaat uit: Esther Dwarswaard, bestuurscoördinator van Kerk en Wereld, Geeske Zanen, directeur van Haëlla Stichting en Greco Idema, eigenaar van Bureau Intermonde. Het doel van de kerngroep is om de stichting Geloofinjeproject.nl op te richten en de organisatorische, financiële en technische basis te leggen voor het platform. Geloofinjeproject.nl is ontwikkeld naar een idee van Greco Idema, eigenaar van Bureau Intermonde, en Friso Kooijman, fotograaf. De voorbereiding bestaat uit het toetsen van het idee bij de doelgroep en de fondsen, het zoeken naar financiering voor het opzetten van het platform en het voorbereiden van de werkzaamheden om de stichting verder vorm te geven, het platform te lanceren en de maatschappij erbij te betrekken. Organisatievorm Er is gekozen voor een nieuw op te richten stichting, Stichting Geloofinjeproject.nl. Het stichtingsbestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het platform Geloofinjeproject.nl. Geloofinjeproject.nl zal kijkend naar de ontwikkelingsfilosofie en uitgangspunten zo worden ontwikkeld dat eigendom en beheer van de site worden gescheiden. Voor het uitvoerende werk zal 6

7 de stichting een coördinator aantrekken. Tevens zal er worden samengewerkt met verschillende organisaties, bedrijven en/of ZZP-ers om de trainingen aan de doelgroep te verzorgen, publiciteit te genereren, de projecten te screenen en de financiële rapportages samen te stellen. De naam Gekozen is voor de naam Geloofinjeproject(.nl), en wel om de volgende redenen: Met geloof geven we aan dat geloven centraal staat in de projecten, zowel in de specifiek religieuze activiteiten als de activiteiten die vanuit een religieuze identiteit worden georganiseerd. Met geloof geven we aan we dat Geloofinjeproject.nl multireligieus van opzet is. Met geloof in geven we aan dat er iets van de indieners van de projecten wordt verwacht: toewijding, er echt voor willen gaan. Met project geven we aan dat het op de site om concrete projecten gaat. De domeinnaam Geloofinjeproject.nl is inmiddels gereserveerd. 8. Samenwerkingspartners en doelgroepen Het crowdfundingplatform Geloofinjeproject.nl zal samenwerken met fondsen, bedrijven en organisaties met de focus op religie, levensbeschouwing en spiritualiteit. Fondsen, omdat zij de site financieel kunnen ondersteunen, projecten kunnen (laten) plaatsen, organisaties kunnen doorverwijzen naar het platform en subsidievragende partijen kunnen vragen een bepaald percentage via Geloofinjeproject.nl binnen te halen. Bedrijven, omdat zij de site financieel kunnen ondersteunen, erop kunnen adverteren en ook projecten op de site kunnen plaatsen, denk bijv. aan de publicatie van een religieus boek. Religieuze en maatschappelijke organisaties, omdat zij de site financieel kunnen ondersteunen, een bijdrage kunnen leveren aan het vergroten van de bekendheid van Geloofinjeproject.nl en hun projecten op de site kunnen plaatsen. Tenslotte zijn particulieren van essentieel belang voor het succes van het platform, omdat zij zullen investeren in de projecten die op de site vermeld staan en daarnaast een bijdrage leveren aan het vergroten van de bekendheid van Geloofinjeproject.nl. 8. Beoogde resultaten Projecten Pilotfase van 6 maanden laat zien dat er vraag is naar het platform. Tijdens deze periode zullen projecten worden geplaatst. Als er meer dan 50% van de projecten 80% van hun doelbedrag hebben binnen gehaald gaan we verder. We zijn tevreden als 70% van de projecten meer dan 80% van hun doelbedrag hebben opgehaald. Na 1 jaar online zijn hebben minimaal 125 projecten (van gemiddeld 2500 euro) op de site gestaan, na 2 jaar minimaal 200 projecten (van gemiddeld 2500 euro), na 3 jaar minimaal 350 projecten (van gemiddeld 2500 euro). Van deze geplaatste projecten is 75% met succes gefinancierd (80% of meer). Publiciteit 7

8 In de pilotfase openen we de website op 1 september met een feestelijk tintje. Hiervoor wordt publiciteit gezocht. In het eerste jaar is er wekelijks media aandacht gegenereerd voor het platform. In het tweede en derde jaar blijft de publiciteit gezocht worden door de succesverhalen naar buiten te brengen. In het eerste jaar komen minimaal unieke bezoekers op de site, het 2 de jaar minimaal unieke bezoekers en het 3 de jaar minimaal unieke bezoekers. Trainingen In de pilotfase zullen alleen trainingen op verzoek worden gegeven, de focus ligt in deze periode niet bij de trainingen. In het eerste en tweede jaar zullen er minimaal 25 organisaties met gemiddeld 4 personen deel hebben genomen aan de trainingen. In het derde jaar verwachten we dat de behoefte voor trainingen van Geloofinjeproject.nl zal afnemen en zullen er minimaal 10 organisaties met gemiddeld 4 personen deelnemen aan de trainingen. 9. De website: vormgeving en functionaliteit Vormgeving De website zal qua vormgeving te vergelijken zijn met de huidige site op Voordekunst.nl. Dus: strak, fris, professioneel, veel kleur en foto s, duidelijke informatie over gebruik, etc. De aantrekkelijke vormgeving is van wezenlijk belang voor het slagen van het project. Functionaliteit De belangrijkste onderdelen die op website te vinden zullen zijn (in willekeurige volgorde): Overzicht van actuele projecten, overzicht van afgehandelde projecten + informatie over hoe deze projecten te steunen + donatiemogelijkheid Overzicht van de laatste informatie m.b.t. de getoonde projecten Overzicht van de laatste nieuwtjes die een duidelijke link hebben met Geloofinjeproject.nl Filmpjes en informatie waarin uitgelegd hoe mensen geld kunnen geven aan een project. Overzicht van partners (fondsen, bedrijven, religieuze organisaties en particulieren) Aanmeldmogelijkheid nieuwsbrief en social media van Geloofinjeproject.nl Aanmeldmogelijkheid donateurs Pagina Frequent Asked Questions (FAQ) Meerdere contact-pagina s Lijst met reglement/voorwaarden Info over belastingtechnische zaken Privacy-beleid Colofon Info over de totstandkoming van Geloofinjeproject.nl 10. Financieel Beleid Voor het realiseren van de pilot fase en later het project van 3 jaar, zullen vermogensfondsen en partners worden benaderd om de begroting sluitend te krijgen. Organisaties die hun project plaatsen zullen bijdragen met een minimale vergoeding en tegen betaling kunnen zij ook onze trainingen afnemen. Echter is de verwachting dat de website niet kan worden gerealiseerd op de inkomsten van 8

9 de aanvragende organisaties. Voor de duurzaamheid van de website zal hier nog verder over worden nagedacht. Voor het beheer van het geld (de lopende rekening) zal een rekening worden geopend (TRIODOS). Zowel het bestuur als de projectleider heeft toegang tot deze rekening. Aan deze rekening is een spaarrekening gekoppeld. Er wordt niet gestreefd naar het opbouwen van een vermogen anders dan eventueel een reserve voor de continuïteit van het platform in de toekomst (nieuwe technische aanpassingen). Er wordt een aparte rekening gekoppeld aan de betaalmodule van de website. Op deze rekening hebben we het geefgeld voor de betreffende projecten in bewaring. Afhankelijk van het resultaat van de crowdfunding zal er het volgende gebeuren met het geld: - Bij >80% succes: geld wordt overgemaakt naar de aanvragende organisatie - Bij < 80% krijgt de gever de volgende opties: Geld terug ontvangen Geld doneren aan ander project Geld doneren aan het platform NB: op dit platform wordt alleen gewerkt met geefgeld. Er is geen mogelijkheid voor het aangaan van (rentelozen) leningen of participaties/investeringen. Het bestuur zal zorg dragen voor een transparante verslaglegging rond het ontvangen geld, zowel per project dat op het platform wordt gepresenteerd als voor de interne organisatie van het platform. 11. Bestuur Bij oprichting bestaat het bestuur uit drie leden. Zo snel mogelijk zal worden gezocht naar meer diversiteit in geloofsachtergrond binnen het bestuur. Dit om projecten met verschillende achtergronden beter te kunnen bereiken. Het bestuur vervult haar taak als vrijwilliger. Declaraties kunnen worden ingediend bij de penningmeester, mits van te voren goedkeuring is gegeven om deze kosten te maken. Er is een aanvraag ingediend voor ANBI status. Het bestuur draagt zorg voor de rapportage die behoort bij deze status. 9

VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN

VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN CROWDFUNDING VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN Instituten & Charitas Inzicht in de maatschappelijke trends & ontwikkelingen CROWDFUNDING VOOR RELIGIEUZE INSTELLINGEN Instituten & Charitas Inzicht in de maatschappelijke

Nadere informatie

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26

Groter dan de som. Voorwoord. Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Businessplan 2015 2018 Groter dan de som. Businessplan stichting voordekunst 2015 2018 2/26 Voorwoord Groter dan de som Hierbij presenteren wij Groter dan de som, het businessplan stichting voordekunst

Nadere informatie

Crowdfunding in Gelderland

Crowdfunding in Gelderland Crowdfunding in Gelderland Onderzoek naar crowdfunding als middel van financiering voor het bedrijfsleven in Gelderland. 27-1-2014 Stefan Fiddelaar Gijsbert Geluk Boudewijn Zuijderhoudt Direction Subsidies

Nadere informatie

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt

VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt VERA-stappenplan Hoe je jouw crowdfunding campagne nog succesvoller maakt Ben je gepassioneerd over je idee? Begrijp je welk probleem jouw idee oplost voor jouw (potentiële) klanten? Weet je wie er geïnteresseerd

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland

Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap in Nederland Advies aan het Ministerie van Economische Zaken November 2009 AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD Microfinanciering als aanjager van ondernemerschap

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Crowdfunding. Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe Steunpunt Dorpshuizen Drenthe

Crowdfunding. Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe Steunpunt Dorpshuizen Drenthe Crowdfunding Sinds enkele jaren is in de wereld van fonsenwerving een nieuwe telg geboren genaamd Crowdfunding. Tot voor kort zagen we crowdfunding vooral als succesvol middel in de kunstzinnige hoek (muziek,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

AUTEUR: H.B. VAN DER PEET AFSUDEERCOMMISIE: DR. J.J.A.M. SMEETS IR. S.J.E. MAUSSEN MRE DRS. IR. M.I.K. LEUSSINK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

AUTEUR: H.B. VAN DER PEET AFSUDEERCOMMISIE: DR. J.J.A.M. SMEETS IR. S.J.E. MAUSSEN MRE DRS. IR. M.I.K. LEUSSINK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 2 AUTEUR: H.B. VAN DER PEET AFSUDEERCOMMISIE: DR. J.J.A.M. SMEETS IR. S.J.E. MAUSSEN MRE DRS. IR. M.I.K. LEUSSINK TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN MASTERSCRIPTIE: REAL ESTATE MANAGEMENT & DEVELOPMENT

Nadere informatie

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden

[Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden [Werkplan 2014 - COC Leiden] [1/27] Werkplan 2014 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden 10 december 2013 [Werkplan 2014 - COC Leiden] [2/27] 1 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Hoofdlijnen van ons beleid

Hoofdlijnen van ons beleid Hoofdlijnen van ons beleid 2012 2015 [ 1 ] Inhoud Pagina Het Oranje Fonds...3 Inleiding... 4 1. Vergezicht: het Oranje Fonds in 2015...5 2. Koers nader toegelicht... 6 3. De drie pijlers:...7 4. Voor wie

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar

Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Portretten van de Digitale Trapvelden een tussenstand na het eerste jaar Deze publicatie is gemaakt in het kader van de landelijke conferentie Scoren op het Digitaal Trapveld 7 november 2001 te Rotterdam

Nadere informatie

Businessplan Stichting Stem voor Dieren

Businessplan Stichting Stem voor Dieren Businessplan Stichting Stem voor Dieren 2012/2014 1 Versie 2.0 Datum: september 2012 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stem voor Dieren (wie wij zijn)... 4 2.1 Visie en missie... 4 2.1.1 Onze visie... 4 2.1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Beleidsplan. www.maf.nl 2015-2017. Concept 3. MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk

Beleidsplan. www.maf.nl 2015-2017. Concept 3. MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk www.maf.nl Beleidsplan 2015-2017 Concept 3 MAF Nederland Postbus 65 3840 AB Harderwijk Van Leeuwenhoekstraat 20-1 3846 CB Harderwijk Inhoud Directiebeoordeling beleidsperiode 2012-2014... 3 a. Hoofdpunten...

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie