ONDERZOEK. Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK. Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven"

Transcriptie

1 ONDERZOEK Boomtechnisch onderzoek bij 136 bomen in het gebied Heezerweg, Tovolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan te Eindhoven Opdrachtgever : De nieuwe combinatie BV Ing. T.H.J. De Vries Boomtechnisch adviseur : ing. M.J.H. Arkesteijn Projectnummer : Datum : 21 mei 2008

2 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD INLEIDING OPZET ONDERZOEK OPZET INVENTARISATIE BOOMGEGEVENS OPZET INVENTARISATIE BODEMGEGEVENS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 3. INVENTARISATIE EN ONDERZOEK ONDERZOEK BOVENGRONDSE GROEIPLAATS, CONDITIE EN STABILITEIT... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 3.2 ONDERZOEK BODEM EN BEWORTELING...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. 4. CONCLUSIE ADVIES...11 LITERATUURLIJST...12 BIJLAGE 1: BOOMNUMMERING VOLGENS TEKENING...14 BIJLAGE 2: FOTO S...15 BIJLAGE 3:...16 Nationale Bomenbank BV 2

3 VOORWOORD In opdracht van dhr. De Vries van de nieuwe combinatie BV, is door de Nationale Bomenbank BV op 7 en 8 april een algemene bomeninventarisatie verricht en is er onderzoek verricht naar de conditie, levensverwachting van het gehele bomenbestand op de aangewezen locatie. Daarnaast is de financiële waarde en vervangingswaarde bepaald van het bomenbestand. Op twee locaties is er een nader onderzoek uitgevoerd met het oog op de voorgenomen sloop- aanleg,- en bouwwerkzaamheden. In het rapport is de aanleiding, het doel en de opzet van het onderzoek omschreven. In het onderzoek zijn de resultaten weergegeven conform de vraagstelling in de offerte. Vervolgens zijn een conclusie en advies gegeven. Indien er naar aanleiding van dit onderzoek nog vragen of opmerkingen zijn, kunt u contact opnemen met Martijn Arkesteijn, van de afdeling onderzoek en advies, telefoon Nationale Bomenbank BV Bleskensgraaf ing. P.J. de Winter directeur Nationale Bomenbank BV 3

4 1. INLEIDING Aanleiding voor het onderzoek zijn de voorgenomen sloop en bouwwerkzaamheden in het gebied dat omsloten is door de Heezerweg, Tivolilaan, St. Wirostraat en de Rector Baptistlaan. Het doel van het onderzoek is het uitvoeren van een algemene bomeninventarisatie en een onderzoek naar de conditie, levensverwachting van het gehele bomenbestand op de aangewezen locatie. Daarnaast is de financiële waarde bepaald van bomen met stamdiameter groter dan 40 centimeter. Voor de bomen met een stamdiameter kleiner dan 40 centimeter is de vervangingswaarde bepaald. Op twee locaties is er nader onderzoek uitgevoerd om te bepalen of de voorgenomen inrichtingsmaatregelen doorgevoerd kunnen worden met het oog op het duurzame behoud van bomen. Het gaat hierbij om het realiseren van parkeerplaatsen en de aanleg van een ontsluitingsweg. Naar aanleiding van het onderzoek zullen adviezen worden gegeven over het duurzame behoud van de bomen op de locatie waar de ontsluitingsweg wordt gerealiseerd. Tevens worden adviezen gegeven over de inrichting van de parkeerplaatsen aan de Rector Baptistenstraat. In hoofdstuk 2 is de opzet van het onderzoek beschreven. De inventarisatie en het onderzoek zijn te vinden in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 vindt u de conclusie en het advies in hoofdstuk 5. In de bijlage zijn (alle bijlagen benoemen) toegevoegd. Nationale Bomenbank BV 4

5 2. OPZET INVENTARISATIE EN ONDERZOEK 2.1 Opzet inventarisatie boomgegevens De onderstaande boomgegevens worden tijdens het onderzoek opgenomen. Boomsoort Bepaald aan de hand van de soortkenmerken, Nederlandse en Latijnse naam. Standplaats Boom staat in gras, beplanting, verharding, open grond. Boomhoogte Bepaald in meters met behulp van een analoge hoogtemeter. De boomhoogten worden weergegeven in categorieën van 5 meter. Stamomtrek & stamdiameter De stamomtrek & stamdiameter van de boom wordt gemeten op 1,30 meter hoogte in centimeters. Kroonprojectie De loodrechte projectie van de boomkroon op de grond. Boomschade Schade aan de kroon, stam, wortels en de aard van de schade. Kroon/ stamvorm Weergegeven in categorieën van goed, matig en slecht. Nationale Bomenbank BV 5

6 Conditie De conditie van de boom wordt bepaald aan de hand van de scheutlengte, knop- of bladbezetting en de knop- of bladgrootte en de kroonontwikkeling. Hierbij is gebruik gemaakt van de methodiek en classificaties die zijn ontwikkeld door Andreas Roloff. Figuur 1: classificaties ontwikkeld door Andreas Roloff Levensverwachting Weergegeven in categorieën van minder dan 15 jaar en 15 jaar en meer. Leeftijd Weergegeven in categorieën van minder dan 15 jaar, van 15 tot 50 jaar en ouder dan 50 jaar. Nationale Bomenbank BV 6

7 2.2 Opzet inventarisatie bodemgegevens De kwaliteit van de ondergrondse standplaats is beoordeeld, waarbij de onderstaande factoren van belang zijn: - bodemprofiel en beworteling - vochtgehalte. Bodemprofiel en beworteling Het bodemprofiel wordt door middel van het nemen van grondboringen en profielsleuven beoordeeld. De beworteling wordt beoordeeld op kwaliteit en kwantiteit. Kwalitatief goede wortels zijn te herkennen aan een witte kern en een slecht loslatende, vochtige bast. Vochtgehalte De hoeveelheid voor de boom beschikbaar vocht in de bodem is afhankelijk van weersinvloeden, bodemtype, bodemstructuur, grondwaterstand en ontwatering. Het vochtgehalte wordt gemeten met een vochtmeter, of gekwantificeerd aan de hand visuele kenmerken. De organische stof (klei-humuscomplex) bevat mineralen die in staat zijn om bodemvocht te binden. Op deze wijze ontstaat een bepaalde hoeveelheid vochtleverend vermogen. 2.3 Verplantbaarheidscriteria De verplantbaarheid van bomen wordt getoetst aan een aantal criteria. De gegevens die hieruit voortvloeien zijn voor een groot deel bepalend of de boom wel of juist niet verplantbaar is. Andere aspecten zijn kabels en/of leidingen en transport. Hieronder vindt u van de gehanteerde criteria een uitleg. Boomsoort Stamomtrek Conditie Soorteigenschappen en leeftijd Gebreken in stam of kroon Wortelgestel en bodemprofiel Boomsoort, Stamomtrek en conditie Zie paragraaf 2.1. Soorteigenschappen en leeftijd Niet elke boom reageert goed op verplanten. De verplantbaarheid is afhankelijk van de vitaliteit. Met de vitaliteit wordt bedoeld: het herstelvermogen van een boom om te reageren op een verandering. De vitaliteit is boomsoort afhankelijk. Een beuk is bijvoorbeeld een boom met een lage vitaliteit, terwijl een plataan juist een hoge vitaliteit heeft. Bij een boomsoort met een snelle groei en een korte omlooptijd, is het rendement van de investering voor het verplanten laag. Bomen met een snelle groei en een korte omloopperiode zijn o.a. populieren en wilgen. Nationale Bomenbank BV 7

8 Gebreken in stam of kroon Bij bomen met een slechte kroonopbouw, kunnen er in de toekomst problemen met de stabiliteit van de boom ontstaan. Hierbij valt te denken aan plakoksels, zuigers of een lage, zware vertakking. Bomen met ernstige mechanische gebreken, zoals holtes of parasitaire zwamaantastingen (V.T.A.-afgekeurd) zijn, gezien de korte levensverwachting, niet geschikt voor verplanting. In onderstaande tabel is de beoordeling van de kroonopbouw weergegeven. Beoordeling Omschrijving Goed: De kroon is gelijkmatig van opbouw. Matig: De kroonopbouw is verminderd. In de kroon zitten enkele zware takken die de kroon uit balans brengen. Slecht: De kroonopbouw is slecht. De boom heeft meerdere toppen of is in het verleden scheef gewaaid. De stam staat hierdoor recht op de kroon. Bomen met plakoksels zijn ook in deze klasse ingedeeld. Tabel 1: Indeling kroonopbouw Wortelgestel en bodemprofiel Door het maken van enkele profielsleuven en/of profielboringen, worden de kwaliteit en de kwantiteit van het wortelgestel van de boom bepaald. Profielsleuven geven een beter beeld dan een profielboring, omdat hierbij een veel bredere strook kan worden onderzocht. De beworteling wordt beoordeeld op de kwantiteit en de kwaliteit. Daarbij wordt de beworteling in elke te onderscheiden bodemlaag beschreven. Een boom met een fijn vertakt wortelgestel die goed verspreid door het gehele profiel aanwezig is, is het beste verplantbaar. Kluiten waarbij de beworteling oppervlakkig, zeer intensief en op grotere diepte extensief is, zijn tijdens de verplanting slecht te prepareren. Hetzelfde geldt voor een éénzijdig ontwikkeld wortelgestel. Ook de grondsoort waarin de boom zich bevindt, is van belang. Klei hecht zich bij het verplanten beter aan de wortels dan grof zand. Bij grondsoorten die weinig samenhang vertonen, zijn extra voorzieningen tijdens de verplanting noodzakelijk. Nationale Bomenbank BV 8

9 3. INVENTARISATIE EN ONDERZOEK In paragraaf 3.1 zijn de inventarisatiegegevens verwerkt van de bovengrondse delen van de boom en bovengrondse groeiplaats. De gegevens van het bodemprofiel en de beworteling zijn verwerkt in paragraaf 3.2. Foto s waarnaar wordt verwezen zijn verwerkt in bijlage Inventarisatie De boomgegevens zijn opgenomen comform de opzet in paragraaf 2.1. De boomnummers corresponderen met de nummers op de tekening in bijlage 1. Nationale Bomenbank BV 9

10 4. WAARDEBEPALING Nationale Bomenbank BV 10

11 5. VERPLANTBAARHEIDSONDERZOEK Nationale Bomenbank BV 11

12 6. NADER ONDERZOEK 6.1 Nader onderzoek Rector Baptistenstraat 6.2 Conclusie 6.3 Advies Nationale Bomenbank BV 12

13 Literatuurlijst Boeken J.J.C. Janssen, april 2006 Stadsbomen vademecum deel 4: Boomsoorten en gebruikswaarde Arnhem, IPC Groene Ruimte, 4 e druk Henk Kroon & Gerrit-Jan van Prooijen, juli 2007 Stadsbomen vademecum 3c, Ziekten en aantastingen Arnhem, IPC Groene Ruimte, 1 e druk Claus Mattheck, Helge Breloer, 1994 Handbuch der Schadenskunde von Baümen Rombach GmbH Druck- und Verlagshaus, Freiburg im Breisgau, 2. Auflage Andreas Roloff, 2001 Baumkronen; Verständnis und praktische Bedeutung eines komplexen Naturphänomens. Stuttgart, Ulmer R.G. Strouts en T.G. Winter, 2000 Diagnosis of ill-health in trees Forestry commission, Second Edition Mr. Bas M. Visser, 2001 Bomen en Wet Bomenstichting, Utrecht, 5 e geheel herziene druk. Lothar Wessoly, Martin Erb, 1998 Handbuch der Baumstatistik und Baumkontrolle Patzer Verlag, Berlin-Hannover CROW, 2004 ASVV 2004, Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom Ede, CROW, 2 e herziene druk, oktober 2004 Tijdschriften Tuin en landschap, nr. 11a 2003 Themanummer Schimmels en boombeheer, bladzijden 34 t/m 36, Overige bronnen IDF, ENESAD-CNERTA, CFPF, Alterra, Forest Research, IPLA, 2001 Tree Doctor (gegevens cd) Nationale Bomenbank BV 13

14 Bijlagen Boomtechnisch onderzoek bij (aantal) stuks (boomsoort) aan de (straat) te (plaats) BIJLAGE 1: BOOMNUMMERING VOLGENS TEKENING Nationale Bomenbank BV 14

15 Bijlagen Boomtechnisch onderzoek bij (aantal) stuks (boomsoort) aan de (straat) te (plaats) BIJLAGE 2: FOTO S Tekst onder foto s in lettergrootte 9 Nationale Bomenbank BV 15

16 Bijlagen Boomtechnisch onderzoek bij (aantal) stuks (boomsoort) aan de (straat) te (plaats) BIJLAGE 3: Nationale Bomenbank BV 16

TAXATIE COLOFON. Taxatie van 23 bomen aan het Willem Royaardsplein en omgeving in Den Haag. De heer D.P. van Kuik. Terra Nostra 340.

TAXATIE COLOFON. Taxatie van 23 bomen aan het Willem Royaardsplein en omgeving in Den Haag. De heer D.P. van Kuik. Terra Nostra 340. TAXATIE Taxatie van 23 bomen aan het Willem Royaardsplein en omgeving in Den Haag COLOFON Opdrachtgever: Groenbedrijf Den Haag De heer D.P. van Kuik Controle: De heer H.H.J.M. Kuppen Opdrachtnemer: Projectnummer:

Nadere informatie

Den Haag. Dienst Stadsbeheer Groenbedrijf Den Haag

Den Haag. Dienst Stadsbeheer Groenbedrijf Den Haag Den Haag Dienst Stadsbeheer RAPPORTAGE Boomonderzoek Johanna Naberweg COLOFON Opdrachtgever: Stadsdeel Escamp Dhr. P. van Kan Projectnummer: 201707 Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Advies Boomtechnisch

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE LORENTZLAAN 14 ZEIST ADVISEUR HENK JANSEN I VERSIE Gemeente Zeist

BOMEN EFFECT ANALYSE LORENTZLAAN 14 ZEIST ADVISEUR HENK JANSEN I VERSIE Gemeente Zeist OV20160364 datum: 11-11-2016 BOMEN EFFECT ANALYSE LORENTZLAAN 14 ZEIST ADVISEUR HENK JANSEN I 07-11-2016 VERSIE 1.0 Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Zeist, 21-02-2017 Teammanager

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN

BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN BOMEN EFFECT ANALYSE AM. EIK; SCHWEER BEY DER BECKEHOF TE DIEREN VIVARE AFDELING PROJECTEN Foto 1, De onderzochte Amerikaanse eik. ANDE(R)S Boomtechnisch Advies Harold Schoenmakers 22 september 2011 ABT/2011/011-110

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Van Beverningkstraat 125. Ingediend op

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Aanvraagnaam Van Beverningkstraat 125. Ingediend op Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2016.01 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2395631 Aanvraagnaam Van Beverningkstraat 125 Uw referentiecode

Nadere informatie

Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven

Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven Bomenonderzoek Project HOV-2 lijn Gemeente Eindhoven Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Eindhoven Meneer T. Schoester Datum: februari 2010 Projectnummer: 20091932 Status rapport: concept, februari

Nadere informatie

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012

Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout. Helmond, januari 2012 Boomeffectanalyse Paardekastanje,Terrein Manders,Dorpsstraat Stiphout Helmond, januari 2012 Colofon Gemeente Helmond Afdeling Beheer Openbare Ruimte Januari 2012 John van den Berg j.van.den.berg@helmond.nl

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse 4 lindes, Thomas van Diessenstraat Woonstichting Leystromen

Bomen Effect Analyse 4 lindes, Thomas van Diessenstraat Woonstichting Leystromen Bomen Effect Analyse 4 lindes, Thomas van Diessenstraat Woonstichting Leystromen Opdrachtgever: Contactpersoon: Woonstichting Leystromen Dhr. H. van den Wildenberg Datum: Februari 2016 Projectnummer: 20151168

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE CHRISTOFFELSTRAAT ALMELO

BOMEN EFFECT ANALYSE CHRISTOFFELSTRAAT ALMELO BOMEN EFFECT ANALYSE CHRISTOFFELSTRAAT ALMELO BTL Bomendienst Rapport Gezien : M. Bouwer : M. Lansink Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl Internet : www.bomendienst.nl

Nadere informatie

STRATEGIE VOOR DE BOOMBEPLANTING

STRATEGIE VOOR DE BOOMBEPLANTING STRATEGIE VOOR DE BOOMBEPLANTING Stationsgebied Utrecht; concept 1 IBU - Ingenieursbureau Utrecht Dossiernummer : 402.30742-3 Postbus 8375, 3503 RJ UTRECHT Datum: : 1 juli 2008 Bezoekadres: Ravellaan 96

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort

Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Bomen Effect Analyse bij 7 kastanjes aan het Euterpeplein in Amersfoort Opdrachtgever: Hoorne Vastgoed Contactpersoon: J. (Jan) van Maanen Auteur: C (Kees) Flier Organisatie: Tree-O-Logic Datum: 30 januari

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Escamp. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer Ingediend op Escamp. Gefaseerd. Blokkerende onderdelen weglaten Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie 2015.03 Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 2044193 Aanvraagnaam Het kappen van 7 dode bomen verspreid over

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau. Openbare Ruimte

Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau. Openbare Ruimte Bezoekadres Weesperstraat 430 1018 DN Amsterdam Gemeente Amsterdam Postbus 12693 1100 AR Amsterdam Telefoon 020 251 1111 Fax 020 251 1199 www.iba.amsterdam.nl Openbare Ruimte Notitie Datum 15 november

Nadere informatie

Verplantbaarheidsonderzoek

Verplantbaarheidsonderzoek Verplantbaarheidsonderzoek Eiken Kanaalweg Vught Opdrachtgever: De Bomenmakelaar Dhr. A. Zoontjens Hogestraat 2 4744 RM Bosschenhoofd Opdrachtnemer: De Boomingenieur Sir Winston Churchillstraat 5 2631

Nadere informatie

Boominventarisatie Blokkenpark Nijverdal

Boominventarisatie Blokkenpark Nijverdal Boominventarisatie Blokkenpark Nijverdal Definitief Opdrachtgever: Gemeente Hellendoorn De heer J.G. ten Dam Postbus 200 7440 AE Nijverdal T 0548-630000 F 0548-610505 E j.ten.dam@hellendoorn.nl I www.hellendoorn.nl

Nadere informatie

Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem

Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem Beoordeling van een aantal monumentale bomen in het projectgebied de entree te Haarlem Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling bv Regio Noord West Leidsevaart 588, 2014 HT Haarlem Postbus 4376, 2003 EJ Haarlem

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout.

Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse bij een 62-tal bomen aan de Sportlaan te Udenhout. Bomen Effect Analyse uitgevoerd door: A.J.W.J. Engelen European Tree Technician Opdrachtgever: Brouwers Groenaannemers Galgeneind

Nadere informatie

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1

G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N. BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 G E M E E N T E IJS S E L S T E I N K A S T E E L L A A N BOOMTOTAALZORG N a d e r o n d e r z o e k 1 3 A 1 5 1 P r o j e c t n u m m e r O n d e r w e r p L o c a t i e O p d r a c h t g e v e r C o

Nadere informatie

RAPPORTAGE COLOFON. Boomtechnisch onderzoek deelgebied Zuidas Strawinsky-Atrium te Amsterdam. Mevrouw R. van Schooneveld. Terra Nostra 330.

RAPPORTAGE COLOFON. Boomtechnisch onderzoek deelgebied Zuidas Strawinsky-Atrium te Amsterdam. Mevrouw R. van Schooneveld. Terra Nostra 330. RAPPORTAGE Boomtechnisch onderzoek deelgebied Zuidas Strawinsky-Atrium te Amsterdam COLOFON Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Mevrouw R. van Schooneveld Controle: De heer ing. A.M.

Nadere informatie

Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel

Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel Onderzoek bomen middenplantsoen Catsheuvel Arnhem, augustus 2014 Opdrachtgever: Gem. Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Grondzaken t.a.v. W. Dekker Opdrachtnemer: Prohold BV G.J. van Prooijen

Nadere informatie

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch

Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Project 206394 v1.0 2015 Inpasbaarheidsonderzoek drie bomen buurthuis Boschveld s-hertogenbosch Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch Realisatie & Beheer Openbare Ruimte De heer J. Winter Postbus 12345

Nadere informatie

RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE

RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE RAPPORTAGE INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE KLOK ONTWIKKELING BV RAPPORT: OBJECT: LOCATIE: COM-010514B-187 INVENTARISATIE/BOOMINSPECTIE NUDEPARK II LAWICKSEALLEE 71 TE WAGENINGEN DATUM: 9 MEI 2014 KLOK ONTWIKKELING

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Rij zomereiken Het Hopveld Haaren

Bomen Effect Analyse Rij zomereiken Het Hopveld Haaren Bomen Effect Analyse Rij zomereiken Het Hopveld Haaren Status rapport: Definitief, september 2009 Opgesteld voor: Dhr. J.H.C. Copal Helvoirtseweg 8 5076 PK Haaren 0411-625397 Gezien door: R. Valk Directeur

Nadere informatie

Bomen Effect Rapportage nieuwbouw Homoetstraat Doornenburg

Bomen Effect Rapportage nieuwbouw Homoetstraat Doornenburg Bomen Effect Rapportage nieuwbouw Homoetstraat Doornenburg Laanboomadvies Pieperslaan 6, 6955 AR ELLECOM Telefoon : 06 656 72 35 E-mail : laanboomadvies@gmail.com Website : http//laanboomadvies.com Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse St. Jozefkerk te Kaatsheuvel NieuweVaert Ontwikkeling BV

Bomen Effect Analyse St. Jozefkerk te Kaatsheuvel NieuweVaert Ontwikkeling BV Bomen Effect Analyse St. Jozefkerk te Kaatsheuvel Nieuwevaert Ontwikkeling B.V. Opdrachtgever: Contactpersoon: NieuweVaert Ontwikkeling BV Dhr. J. Kersten Datum: 17 december 2016 Projectnummer: 20161107

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland

Gemeente Woerden. Inventarisatie 'Defensie Eiland J Gemeente Woerden nventarisatie 'Defensie Eiland Rapport 5A191 Gemeente Woerden 6.12554 Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op: 4/1/27 Kantoor : Adres : Opnamedatum : Opgenomen door:

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam

Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Boomtechnisch onderzoek 157 bomen Bochtafsnijding Delftse Schie Gebied Overschie Rotterdam Opdrachtgever: Provincie

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom

Onderzoeksrapportage. In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem. Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Onderzoeksrapportage In opdracht van: Econsultancy b.v., Doetinchem Onderwerp: Boom Effect Analyse Zutphensestraatweg 47-49 te Ellecom Geert Schalken 23 juni 2009 Colofon Opdrachtgever: Econsultancy b.v.

Nadere informatie

Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE

Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE Inventarisatie van de bomen project: TOUSSAINTKADE Opdrachtgever: Ingenieursbureau Den Haag Dhr. J. Plug Postbus 12651 2500 DP DEN HAAG Uitgevoerd door: New York Boomadvies Ing. E.J. Ros Beëdigd taxateur

Nadere informatie

RAPPORTAGE COLOFON. Boomtechnisch onderzoek naar uitgestelde onverenigbaarheid van Ulmus Dodoens in de gemeente Venray. De heer G.

RAPPORTAGE COLOFON. Boomtechnisch onderzoek naar uitgestelde onverenigbaarheid van Ulmus Dodoens in de gemeente Venray. De heer G. RAPPORTAGE Boomtechnisch onderzoek naar uitgestelde onverenigbaarheid van Ulmus Dodoens in de gemeente Venray COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Venray De heer G. Linders Controle: De heer H.H.J.M. Kuppen

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Nieuwbouw Stedekestraat 27 Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth

Bomen Effect Analyse Nieuwbouw Stedekestraat 27 Marokkaanse Vereniging Masjid El-Feth Behoort bij besluit van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 21 januari 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2013-02590 b esl u i t : toekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling Dienstverlening

Nadere informatie

Tilia x europaea Toekomstverwachting

Tilia x europaea Toekomstverwachting Tilia x europaea Toekomstverwachting In opdracht van: Vereniging van Huiseigenaren Slotervaart Onderzoek en rapportage: Maarten H. van Atten, Alphen aan den Rijn European Tree Technician en dendroloog

Nadere informatie

dendrologic Groenekanseweg AJ Groenekan Tel:

dendrologic Groenekanseweg AJ Groenekan Tel: Taxatierapport NVTB Vaststellen boomwaarde 5 Canadese populieren Fred. Roeskestraat Amsterdam 10 november 2016 / Projectnummer 16-37-TW Groenekanseweg 142 3737 AJ Groenekan Tel: 06-46962125 E-mail: info@.nl

Nadere informatie

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel

Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Beoordeling bomen kerktuin Nassaustraat te Axel Opgesteld voor: Mevr. E. Van der Hof Gemeente Terneuzen Stadhuisplein 1 4531 GZ Terneuzen Telefoon: 0115-303303 Postbus 35 4530 AA Terneuzen 0115-303303

Nadere informatie

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw

Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen. Wijziging Technische Bepalingen. Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd. Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw TECHNISCHE BEPALINGEN Hoofdstuk 51 Groenvoorzieningen Wijziging Technische Bepalingen Gewijzigde bepalingen zijn grijs gemarkeerd Niet gemarkeerde bepalingen zijn nieuw Overzicht vervallen bepalingen toegevoegd

Nadere informatie

Bomen Effect Rapportage Beiroetdreef 5, Utrecht

Bomen Effect Rapportage Beiroetdreef 5, Utrecht Bomen Effect Rapportage Beiroetdreef 5, Utrecht Pojectleiding: M. Suijk Onderzoek en advies: P.H. van der Laan Datum: 27-5-2015 Project: B5254 Bomen Effect Rapportage Beiroetdreef 5, Utrecht 27 mei 2015/

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse 2 Platanen Pantarhei Gemeente Boxtel

Bomen Effect Analyse 2 Platanen Pantarhei Gemeente Boxtel Bomen Effect Analyse 2 Platanen Pantarhei Gemeente Boxtel Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Boxtel Dhr. E. ter Heide Datum: juni 2013 Projectnummer: 20130682 Status rapport: Concept, 26 juni 2013

Nadere informatie

T.a.v. De heer W. te Hofsté Postbus AA Gouda. European Tree Worker Dhr. A. C. van Polen European Tree Technician. Boom Effect Analyse

T.a.v. De heer W. te Hofsté Postbus AA Gouda. European Tree Worker Dhr. A. C. van Polen European Tree Technician. Boom Effect Analyse Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Projectnummer: PFBV.16.WL 028 Opdrachtgever: J.P. van Eesteren B.V. T.a.v. De heer W. te Hofsté Postbus 8 2800 AA Gouda Contactpersoon: Dhr. A. C. van Polen Telefoon:

Nadere informatie

Nienoordsingel Noord Beoordeling beuken en groeiplaats. Erwin Reinhard

Nienoordsingel Noord Beoordeling beuken en groeiplaats. Erwin Reinhard Nienoordsingel Noord Beoordeling beuken en groeiplaats Erwin Reinhard Kwaliteit beuken: Veiligheid Conditie - Toekomstperspectief Kwaliteit groeiplaats: Opbouw bodemprofiel & doorworteling Bodemvruchtbaarheid

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek De Ruyterkade, Amsterdam

Boomtechnisch onderzoek De Ruyterkade, Amsterdam Boomtechnisch onderzoek De Ruyterkade, Amsterdam ETS boomexperts Ing. B. van der Weerden 14 januari 2016 Boomtechnisch onderzoek De Ruyterkade, Amsterdam Opdrachtgever: Ingenieursbureau Amsterdam Gemeente

Nadere informatie

BOOM INVENTARISATIE W.A. SCHOLTENLAAN DOORWERTH IN OPDRACHT VAN: RVG DEVELOPMENT BV

BOOM INVENTARISATIE W.A. SCHOLTENLAAN DOORWERTH IN OPDRACHT VAN: RVG DEVELOPMENT BV BOOM INVENTARISATIE W.A. SCHOLTENLAAN DOORWERTH IN OPDRACHT VAN: RVG DEVELOPMENT BV KANTOOR : VAN JAARSVELD/VAN SCHERPENZEEL ADRES : OVEREIND 42, 3998 JB SCHALKWIJK. TELEFOON 030-6011880 OPNAMEDATUM :

Nadere informatie

NOTITIE AANVULLING BEA DE WEGWIJZER

NOTITIE AANVULLING BEA DE WEGWIJZER NOTITIE AANVULLING BEA DE WEGWIJZER Aan : De heer R. Savelkoel Nijhuis Bouw BV. Van : E. Fidder (European Tree Technician) Bomenwacht Nederland Datum : 9 december Projectcode : 15347 INLEIDING Bomenwacht

Nadere informatie

Rapport Juni 2015 FIETSOVERSTEEK ASSERSTRAAT, ROLDE. Kwalitatieve beoordeling boombeplanting

Rapport Juni 2015 FIETSOVERSTEEK ASSERSTRAAT, ROLDE. Kwalitatieve beoordeling boombeplanting Rapport 15-1180 Juni 2015 FIETSOVERSTEEK ASSERSTRAAT, ROLDE Kwalitatieve beoordeling boombeplanting Asserstraat, Rolde Fietsoversteek Opdrachtgever Gemeente Aa en Hunze Afdeling Beheer en Onderhoud Team

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE STATIONSSTRAAT AMERSFOORT

BOMEN EFFECT ANALYSE STATIONSSTRAAT AMERSFOORT BOMEN EFFECT ANALYSE STATIONSSTRAAT AMERSFOORT MIRTHOS PROJECTEN B.V. BTL Bomendienst Rapport : Martijn Bouwer Gezien : Ron Schraven Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse "Beukenhof" Wijbosch

Bomen Effect Analyse Beukenhof Wijbosch Hoofdstuk: Inleiding 1 Bomen Effect Analyse "Beukenhof" Wijbosch april 2015 Boomverzorging en beheer, VTA controles, onderzoeken en cursussen boomverzorging B.E.A. 's en taxaties Vennenweg 9 5807 EH Oostrum

Nadere informatie

Projectnummer : P16258 Datum : 17 januari Auteur : J.K. de Leeuw Controle : P.M.A. van der Wielen Paraaf :

Projectnummer : P16258 Datum : 17 januari Auteur : J.K. de Leeuw Controle : P.M.A. van der Wielen Paraaf : WAARDEBEPALING BOMEN AMERIKAHAVENWEG In verband met kapaanvraag WAARDEBEPALING BOMEN AMERIKAHAVENWEG In verband met kapaanvraag Opdrachtgever: Combinatie BAM Banzo VOF Projectnummer : P16258 Datum : 17

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Herinrichting NRE terrein Gemeente Eindhoven

Bomen Effect Analyse Herinrichting NRE terrein Gemeente Eindhoven Bomen Effect Analyse Herinrichting NRE terrein Gemeente Eindhoven Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Eindhoven Mevrouw M. Willemsen van Noppen Datum: augustus 2014 Projectnummer: 20140617 Status rapport:

Nadere informatie

Taxatierapport NVTB Vaststellen boomwaarde Noodkap bomen Fred. Roeskestraat Amsterdam 10 november 2016 / Projectnummer TW

Taxatierapport NVTB Vaststellen boomwaarde Noodkap bomen Fred. Roeskestraat Amsterdam 10 november 2016 / Projectnummer TW Taxatierapport NVTB Vaststellen boomwaarde Noodkap bomen Fred. Roeskestraat Amsterdam 10 november 2016 / Projectnummer 16-36-TW Groenekanseweg 142 3737 AJ Groenekan Tel: 06-46962125 E-mail: info@.nl Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORTAGE COLOFON. Bomen Effect Analyse bij 60 bomen binnen het projectgebied van basisschool DeTroubadour te Eindhoven. De heer H.H.J.M.

RAPPORTAGE COLOFON. Bomen Effect Analyse bij 60 bomen binnen het projectgebied van basisschool DeTroubadour te Eindhoven. De heer H.H.J.M. RAPPORTAGE Bomen Effect Analyse bij 60 bomen binnen het projectgebied van basisschool DeTroubadour te Eindhoven COLOFON Opdrachtgever: Ecoresult De heer F.A. van Meurs Controle: De heer H.H.J.M. Kuppen

Nadere informatie

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda

Boomtechnische inventarisatie 124 bomen 2e Moordrechtse Tiendeweg (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Boomtechnische inventarisatie 124 bomen (tuin huisnummer 13 en rand bosperceel) Gouda Opdrachtgever: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2

BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 BOMEN EFFECT RAPPORTAGE GREBBEBERG RHENEN N225 - HMP 40,8-41,2 PROVINCIE UTRECHT BTL Bomendienst Rapport : Martijn Bouwer Gezien : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven

WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven WAARDEBEPALING BOMEN Aanvulling op Boomeffectanalyse AireyFlats Eindhoven Referentienummer : BD14387.251 Opdrachtgever : Heijmans BV Datum afronding : maart 2014 WAARDEBEPALING 20 BOMEN AANVULLING OP BOOMEFFECTANALYSE,

Nadere informatie

Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden

Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden Broström Boomtechniek Boomtechnisch advies Boomverzorging Ecologisch advies Boomeffectanalyse twee witte paardenkastanjes Doezastraat 35 te Leiden Colofon Project: Doezastraat 35-37, Leiden Opdrachtgever:

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING VAN EEN

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING VAN EEN BOOMTECHNISCHE BEOORDELING VAN EEN ZILVERLINDE AAN DE HERENSINGEL TE LEIDEN - Oktober 2016 - TITEL Boomtechnische beoordeling van een zilverlinde aan de Herensingel te Leiden LOCATIE Herensingel t.h.v.

Nadere informatie

Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum

Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum Notitie kosten en aanpak kastanjebloedingsziekte gemeente Hilversum Aan : Rob Scheper Gemeente Hilversum Van : Gerbrand van de Weerd Bomenwacht Nederland Datum : 15 april 2013 Projectcode : 12565 Inleiding

Nadere informatie

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem

Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Haarlem Aanvullende boomeffectanalyse uitbreiding Bos en Vaartschool te Opdrachtgever : Onderzoeksnummer : PFBA.10/21488.ond Afrondingsdatum : augustus 2010 Uitgevoerd door : Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Nadere informatie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie

Samenvatting Gevolgen essentaksterfte Utrecht in beeld Onderzoek en beheerstrategie Samenvatting Onderzoek en beheerstrategie COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Utrecht Mevrouw ing. I. Tepp Opdrachtnemer: Terra Nostra Boomtechnisch adviseur: De heer R. Geerts Mevrouw W.W. Batenburg Fotografie:

Nadere informatie

Bomentoets 3 bomen Dorpsstraat Capelle aan den IJssel

Bomentoets 3 bomen Dorpsstraat Capelle aan den IJssel Bomentoets 3 bomen Capelle aan den IJssel Bomentoets 3 bomen Capelle aan den IJssel Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Afdeling: Integrale Plannen en Projecten Adres:

Nadere informatie

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek

Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Onafhankelijk boomtechnisch onderzoek Achterdijk te Hedel Flor y Fauna Consult De Berk 34 4631 AS Hoogerheide Tel.: 06-19530179 Email: floryfaunaconsult@online.nl BTW nummer: NL.1476.10.655.B.01 1 oktober

Nadere informatie

Daalseweg - Nijmegen

Daalseweg - Nijmegen Pius Floris Boomverzorging Leiderdorp Projectnummer: Opdrachtgever: PFBV.15.BP005 Gemeente Nijmegen Project- en Interim Management D&P Stadsingenieurs PM 20 T.a.v. de heer T. van Bloppoel Postbus 9105

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden

Bomeneffectanalyse. Zes bomen Zandwijksingel Woerden Bomeneffectanalyse Zes bomen Zandwijksingel Woerden Wageningen, 6 april 2012 Zes bomen Zandwijksingel Woerden Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente Woerden Ingenieursbureau / Realisatie en Beheer De heer J.

Nadere informatie

Inventarisatie van de bomen; project: VERHULSTPLEIN

Inventarisatie van de bomen; project: VERHULSTPLEIN Inventarisatie van de bomen; project: VERHULSTPLEIN Opdrachtgever: Ingenieursbureau Den Haag Dhr. J. van der Zon Postbus 12651 2500 DP DEN HAAG Uitgevoerd door: New York Boomadvies B.V. Ing. E.J. Ros Beëdigd

Nadere informatie

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand

Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Behandelen wortelschade met trichoderma sp. in Vroomshoop, Gemeente Twenterand Rapport Hellendoorn, 22 juli 2012 Opgesteld door: Thale Roosien In opdracht van: Gemeente Twenterand Inhoud 1. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam

Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam Boomtechnisch onderzoek 55 bomen Boerenwetering Stadsdeel Oud-Zuid Amsterdam Opdrachtgever : Stadsdeel Oud-Zuid RVE Beleid en Communicatie Afdeling : Economie en Ruimte Adres : Postbus 51160 1007 ED AMSTERDAM

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Hotel Bergstraat, Eindhoven Land s-heeren

Bomen Effect Analyse Hotel Bergstraat, Eindhoven Land s-heeren Bomen Effect Analyse Hotel Bergstraat, Eindhoven Land s-heeren Opdrachtgever: Contactpersoon: Land s-heeren Dhr. E. Groenen Datum: april 2011 Projectnummer: 20110716 Status rapport: Definitief - mei 2011

Nadere informatie

BOOMONDEZOEK ZUIDELIJKE WANDELWEG

BOOMONDEZOEK ZUIDELIJKE WANDELWEG BOOMONDEZOEK ZUIDELIJKE WANDELWEG In verband met herinrichting Opdrachtgever: Natuurbeleven BV Mark Kuiper Projectnummer : P15122 Datum : 29 juni 2015 Auteur Controle : T. van de Wiel : B. Stoffer. M.

Nadere informatie

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : -

Opdrachtgever. : Gemeente Breda : Toezichthouder. : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel. : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - WORTELS STAM / STAMVOET KROON Opdrachtgever : Gemeente Breda : Toezichthouder : J.L. de Jong Deelopdracht / perceel : Mechelenstraat NTO-formulier nummer : - 1. ALGEMENE GEGEVENS Boom nr. : 1 t/m 7 Opname

Nadere informatie

Onderzoek bomen Charlottalei; Februari 2005

Onderzoek bomen Charlottalei; Februari 2005 Onderzoek bomen Charlottalei; Februari 2005 1) Locatie Op de Antwerpse Charlottalei staan 58 kastanjebomen (Aesculus ) waarvan 45 beoordeeld werden door de firma Interplant NV. Onderzoek bomen Charlottalei;

Nadere informatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie

Notitie. 1 Korte toelichting op de boominventarisatie Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 335126 13 mei 2014 Betreft Boominventarisatie Campus WUR Wageningen, Campus Plaza en 3 e kwadrant 1 Korte toelichting op de boominventarisatie 1.1 Toekomst van de

Nadere informatie

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK

DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK DELTALOCATIE DEN DOLDER Projectnummer 01742112 Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. Postbus 151 3840 AD HARDERWIJK Kwaliteitsbeoordeling van de bomen op deze locatie Door T. Katerberg European Tree

Nadere informatie

ONDERZOEK. COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Tilburg De heer L. Van Haaren. Bomen Effect Analyse bij 10 bomen aan de Rueckertbaan 201 te Tilburg

ONDERZOEK. COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Tilburg De heer L. Van Haaren. Bomen Effect Analyse bij 10 bomen aan de Rueckertbaan 201 te Tilburg ONDERZOEK Bomen Effect Analyse bij 10 bomen aan de Rueckertbaan 201 te Tilburg COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Tilburg De heer L. Van Haaren Opdrachtnemer: Terra Nostra Boomtechnisch adviseur: De heer

Nadere informatie

Verplanten van grote bomen

Verplanten van grote bomen Verplanten van grote bomen Iets over mezelf Sim Van Erwegen Vanaf 1983 eenmanszaak en sinds 1990 ARBO.CURA als naam 25 jaar gediplomeerd boomverzorger 20 jaar onderzoek, expertise en visuele controle van

Nadere informatie

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD

BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BOOMTECHNISCHE BEOORDELING 3 BOMEN ACHTERSTRAAT WILLEMSTAD BTL Bomendienst Rapport : M. Bouwer Gezien : H. Houtappels Paraaf : Telefoonnummer : 055-5999 444 Faxnummer : 055-5338 844 E-mail : bomendienst@btl.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID

RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID t.b.v. FREULESPOOR DIEPENHEIM Adviseur Henk Jansen I 07-07-2014 2 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID. DIEPENHEIM. 07-07-2014 RAPPORTAGE BOOMVEILIGHEID T.B.V. FREULESPOOR DIEPENHEIM Henk

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen

Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen Bomen Effect Analyse Roskamp / Bloemaartsbeemd Gemeente Gilze en Rijen Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Gilze en Rijen Mevr. N. van der Steen Datum: 25 juni 2014 Projectnummer: 20140624 Status rapport:

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse. 55 bomen en heesters Orthen-Links, Fase-0 s-hertogenbosch

Bomeneffectanalyse. 55 bomen en heesters Orthen-Links, Fase-0 s-hertogenbosch Bomeneffectanalyse 55 bomen en heesters Orthen-Links, Fase-0 s-hertogenbosch Wilbertoord, 9 november 2012 55 bomen en heesters Orthen-Links, Fase-0 s-hertogenbosch Colofon 1 Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Beoordeling BEA Tauw Maijweg in s-hertogenbosch

Beoordeling BEA Tauw Maijweg in s-hertogenbosch Project 182658 v1.0 concept Beoordeling BEA Tauw Maijweg in s-hertogenbosch Opdrachtgever Gemeente 's-hertogenbosch Realisatie & Beheer Openbare Ruimte De heer J. Winter Postbus 12345 5200 GZ 'S-HERTOGENBOSCH

Nadere informatie

Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen

Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen Boom Effect Analyse 1 vleugelnoot Wilhelminalaan/Hendriklaan Harmelen Opdrachtgever: Afdeling: Gemeente Woerden Team werken en renovaties

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE AANLEG DE DOORBRAAK TUSVELD Deel 2 Nader Onderzoek 7 objecten WATERSCHAP REGGE EN DINKEL

BOMEN EFFECT ANALYSE AANLEG DE DOORBRAAK TUSVELD Deel 2 Nader Onderzoek 7 objecten WATERSCHAP REGGE EN DINKEL BOMEN EFFECT ANALYSE AANLEG DE DOORBRAAK TUSVELD Deel 2 Nader Onderzoek 7 objecten WATERSCHAP REGGE EN DINKEL BTL Bomendienst Rapport : Peter van der Laan Gezien : Thale Roosien Paraaf : Telefoonnummer

Nadere informatie

Inventarisatie. Gemeente Leiderdorp. Bijzonder waardevolle bomen. Datum : 16 augustus 2010 Ref.nr. : PFBL

Inventarisatie. Gemeente Leiderdorp. Bijzonder waardevolle bomen. Datum : 16 augustus 2010 Ref.nr. : PFBL Inventarisatie Bijzonder waardevolle bomen Gemeente Leiderdorp Datum : 16 augustus 2010 Ref.nr. : PFBL.10.005 Colofon Projectgegevens: Inventarisatie waardevolle bomen Leiderdorp Opdrachtgever: Gemeente

Nadere informatie

RAPPORTAGE. COLOFON Opdrachtgever: Groenbedrijf Den Haag Dhr. D.P. van Kuik. Controle: Dhr. P.J. de Winter. Opdrachtnemer: Terra Nostra

RAPPORTAGE. COLOFON Opdrachtgever: Groenbedrijf Den Haag Dhr. D.P. van Kuik. Controle: Dhr. P.J. de Winter. Opdrachtnemer: Terra Nostra RAPPORTAGE Boomtechnisch onderzoek bij monumentale tamme kastanje aan de T asmanstraat in Den Haag COLOFON Opdrachtgever: Groenbedrijf Den Haag Dhr. D.P. van Kuik Opdrachtnemer: Terra Nostra Boomtechnisch

Nadere informatie

Projectteam Groen. Ontwikkeling Park Quatre Bras Verplantbaarheidonderzoek Ing. P. Siegersma

Projectteam Groen. Ontwikkeling Park Quatre Bras Verplantbaarheidonderzoek Ing. P. Siegersma Projectteam Groen Ontwikkeling Park Quatre Bras Verplantbaarheidonderzoek Ing. P. Siegersma 1 2 Ontwikkeling Park Quatre Bras Verplantbaarheidsonderzoek Datum 10 augustus 16 Auteur Ing. P. Siegersma Ingenieursbureau

Nadere informatie

Bomeneffectanalyse 8 bomen Duinweg 5 in Zeist

Bomeneffectanalyse 8 bomen Duinweg 5 in Zeist Bomeneffectanalyse 8 bomen Duinweg 5 in Zeist Opdrachtgever Contactpersoon Pasmaat advies Dhr. P. Kamman Batterijstraat 1 5396 NT Lithoijen Peter Kamman +31620444859 Email: info@pasmaat.nl Uitvoering Botani

Nadere informatie

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard

Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 2011 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Visuele boomveiligheidscontrole en beheerinventarisatie 6.421 bomen Beheergebied Hoeksche Waard Opdrachtgever:

Nadere informatie

BOMEN EFFECT ANALYSE diverse bomen, plan Meierijlaan, Eindhoven

BOMEN EFFECT ANALYSE diverse bomen, plan Meierijlaan, Eindhoven BOMEN EFFECT ANALYSE diverse bomen, plan Meierijlaan, Eindhoven Opdrachtgever EMM Vastgoed BV Contactpersonen L. van Aken Projectnummer 15103 Object Locatie Ellertsveldstraat en Huizingalaan ter hoogte

Nadere informatie

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse

Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 128898 31 december 2015 Aanwijsregels voor bomen per statuscategorie, gemeente Lisse Burgemeester en wethouders hebben de kaders en richtlijnen voor

Nadere informatie

Veldwerkgegevens Landgoed Heijbroeck Bureau van Nierop

Veldwerkgegevens Landgoed Heijbroeck Bureau van Nierop Veldwerkgegevens Landgoed Heijbroeck Bureau van Nierop Status rapport: september 2012 Opgesteld voor: Dhr. L.J.A.M. van Nierop Van Nierop ingenieurs in Bosbouw en Ecologie B. Rythoviusdreef 6a 5561 TD

Nadere informatie

Kwaliteitsbepaling en snoeiadvies bomen Botlek 52, Zwolle

Kwaliteitsbepaling en snoeiadvies bomen Botlek 52, Zwolle 21520401 Bijlage 3 Aan SPA ingenieurs Contactpersoon Kenmerk Status Datum Pascal Peterman 15385C definitief 4 april 2016 Betreft Kwaliteitsbepaling en snoeiadvies bomen Botlek 52, Zwolle Aanleiding en

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp

Onderzoeksrapportage. Gemeente Leiderdorp. In opdracht van: Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Onderzoeksrapportage In opdracht van: Gemeente Leiderdorp Onderwerp: Onderzoek bomen Rosarium te Leiderdorp Jozé t Hoen 28 januari 2013 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp T.a.v. dhr. W. Fransen

Nadere informatie

Een boom is een bijzondere boom, wanneer hij voldoet aan de volgende criteria.

Een boom is een bijzondere boom, wanneer hij voldoet aan de volgende criteria. Lijst Bijzondere bomen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude April 2016 1 Criteria bijzondere bomen Een boom is een bijzondere boom, wanneer hij voldoet aan de volgende criteria. A. Algemene criteria:

Nadere informatie

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden

Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie Oude LTS-terrein te Uden Bomeninventarisatie inclusief waardebepaling van het oude LTS-terrein te Uden. Ing. R.M.M. Vos Augustus 2014 0 Colofon: Status: Definitief Versie: 2.0 Datum:

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse 4 bomen Aanleg taxi-opstelstrook en fietspad Leidsebosje Oost, Stadhouderskade Amsterdam

Bomen Effect Analyse 4 bomen Aanleg taxi-opstelstrook en fietspad Leidsebosje Oost, Stadhouderskade Amsterdam Bomen Effect Analyse 4 bomen Aanleg taxi-opstelstrook en fietspad Leidsebosje Oost, Stadhouderskade Amsterdam Bomen Effect Analyse 4 bomen Aanleg taxi-opstelstrook en fietspad Leidsebosje Oost, Stadhouderskade

Nadere informatie

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal

Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Pius Floris Boomverzorging Veenendaal Projectnummer: Opdrachtgever: PFBL.14.BP004 Nieuw Vogelesang BV T.a.v. de heer W. N. Wijnholds p/a Rijksstraatweg 65 3956 CJ Leersum Contactpersoon: De heer A.C. van

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse (BEA) Laan 57a, Nunspeet

Bomen Effect Analyse (BEA) Laan 57a, Nunspeet Bomen Effect Analyse (BEA) Laan 57a, Nunspeet Definitief Opdrachtgever: BJZ.NU De heer N. van Benthem Twentepoort Oost 61-15 7609 RG ALMELO T 06-21297119 E niels@bjz.nu I www.bjz.nu Opdrachtnemer: Eelerwoude

Nadere informatie

Bomen Effect Analyse 272 bomen Elisabeth Locatie Amersfoort

Bomen Effect Analyse 272 bomen Elisabeth Locatie Amersfoort Bomen Effect Analyse 272 bomen Amersfoort Bomen Effect Analyse 272 bomen Amersfoort Opdrachtgever: Klankbordgroep Samenwerking Elisabeth Groen Adres: Per adres Contactpersoon: De heer Y. Grutters Projectmanager

Nadere informatie

BOOM EFFECT RAPPORTAGE

BOOM EFFECT RAPPORTAGE BOOM EFFECT RAPPORTAGE OUDE TEMPELLAAN 2-4, SOESTERBERG BTL Bomendienst Rapport Gezien Telefoonnummer Faxnummer E-mail Internet Datum Kenmerk 055-5999 444 055-5338 844 bomendienst@btl.nl www.bomendienst.nl

Nadere informatie

O.B.T.A. De Linde. Boom Effect Analyse. Client: Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg AA Etten Leur. Locatie:

O.B.T.A. De Linde. Boom Effect Analyse. Client: Gemeente Etten-Leur Roosendaalseweg AA Etten Leur. Locatie: Onafhankelijk Boomtechnisch Advies Beheer van Monumentale, veterane en waardevolle bomen Van Sasse van IJsseltstraat 3, 5831 HB Boxmeer. E-mail: info@obtadelinde.nl Boom Effect Analyse Client: Locatie:

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg T.a.v. dhr. R. Bruin Koningin Wilhelminalaan BM LEIDSCHENDAM

Gemeente Leidschendam-Voorburg T.a.v. dhr. R. Bruin Koningin Wilhelminalaan BM LEIDSCHENDAM Gemeente Leidschendam-Voorburg T.a.v. dhr. R. Bruin Koningin Wilhelminalaan 2 2264 BM LEIDSCHENDAM Prohold BV Amorijstraat 12 6815 GJ Arnhem Tel: 06 27 166 502 gjvanprooijen@telfort.nl Betreft: Second

Nadere informatie

www.vostersboomverzorging.be

www.vostersboomverzorging.be www.vostersboomverzorging.be Bomen zijn onmisbaar en een waardevol element in uw tuin. Ze vragen om een goede verzorging en begeleiding. Door deskundige snoei en controle kunnen bomen veilig oud worden.

Nadere informatie