Piet van Walsem Oprichter en CEO Village of Peace. Pagina A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Piet van Walsem Oprichter en CEO Village of Peace. Pagina A"

Transcriptie

1 Vaak gebruik ik de metafoor van een kastanje: stop je een kastanje in de grond en geef je m water, dan groeit daar een kastanjeboom uit. Die boom zal op zijn beurt nieuwe kastanjes voortbrengen, waaruit weer nieuwe bomen groeien. Zo ontstaat een imposant bos dat een hele gemeenschap kan voorzien van kostbaar hout om sterke huizen en tafels te bouwen. Eén bescheiden kastanje kan dus een enorme duurzame verandering teweeg brengen. De enige voorwaarden voor groei zijn: voldoende water, licht en een goede voedingsbodem. Met Village of Peace willen we kastanjes planten en de juiste voorwaarden scheppen voor groei. Hierbij staat de kastanje voor een nieuwe manier van denken en werken; de kernwaarden van Village of Peace. Het water, licht en de juiste voedingsbodem zijn de trainingen die we bieden in de trainingscentra en de mogelijkheden die daar zijn voor werk of voor het opzetten van een eigen bedrijf. We zijn er van overtuigd dat we op die manier niet alleen individuele Afghanen verder helpen, maar dat de gehele Afghaanse samenleving mee zal profiteren van deze sociale en economische groei. Piet van Walsem Oprichter en CEO Village of Peace Pagina A

2 CASE FOR SUPPORT 24 juli 2015 Village of Peace (RSIN: ) Pagina B

3 INHOUDSOPGAVE PROJECT 1: TRAINING CBR 10 PROJECT 2: PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 12 INTRODUCTIE 1 OVER AFGHANISTAN 2 Korte geschiedenis 2 Stand van zaken 2 Cijfers 3 Welzijn 3 VISIE 4 MISSION STATEMENT 5 Kernwaarden 5 Ambitie 6 Goedkeuring (plaatselijke) overheid 6 PROJECT 3: TRAINING POSITIEF OPVOEDEN 14 PROJECT 4: AGRARISCHE BEDRIJF 16 PROJECT RESUME 17 ZO KUNT U HELPEN 18 Doe een gift (eenmalig) 18 Doneer (met belastingvoordeel) 18 Schenk een bedrag (nalatenschap) 18 Voor bedrijven: Word partner 18 OVER DE ORGANISATIE 7 Oprichting 7 Partnerships 8 TIJDSPLANNING 8 Eerste pilot 8 Tweede pilot 8 PROJECTFINANCIERING 9 Stichting Village of Peace Case for support Pagina i

4 INTRODUCTIE Puur afgaand op de cijfers en de feiten is Afghanistan een land zonder hoop. Voortdurende en complexe conflicten hebben dit prachtige land en de ooit zo kleurrijke samenleving compleet ontwricht. Vrouwen en kinderen zijn de grote verliezers: doordat ze zijn verstoten door hun familie, slachtoffer zijn geworden van geweld, of hun familie hebben verloren door de oorlog, missen ze een sociaal en economisch vangnet en zijn ze overgeleverd aan ja, aan wie eigenlijk? Ook al geven de cijfers en feiten weinig reden tot optimisme, toch zijn wij ervan overtuigd dat de situatie in Afghanistan positief kan veranderen. Niet door hulp van buitenaf, maar door verandering van binnenuit. Vanuit de Afghanen zelf. Met Village of Peace willen we die verandering voeden en stimuleren, door het bieden van training, het creëren van economische kansen en, indien nodig, te voorzien in woonruimte. Laatst vroeg iemand me: Hoe zie je dat voor je, verandering in Afghanistan? Dat lijkt me een behoorlijk hopeloze zaak? Met Village of Peace willen we kastanjes planten en de juiste voorwaarden scheppen voor groei. Hierbij staat de kastanje voor een nieuwe manier van denken en werken; de kernwaarden van Village of Peace. Het water, licht en de juiste voedingsbodem zijn de trainingen die we bieden in de trainingscentra en de mogelijkheden die daar zijn voor werk of voor het opzetten van een eigen bedrijf. We zijn er van overtuigd dat we op die manier niet alleen individuele Afghanen verder helpen, maar dat de gehele Afghaanse samenleving mee zal profiteren van deze sociale en economische groei. Het is letterlijk: wat je denkt, dat ben je zelf. De enige manier om armoede, geweld en onrecht te bestrijden is door verandering te bewerkstelligen van binnenuit. Als één persoon begint, zullen snel vele anderen volgen. Door nieuwe kernwaarden te planten in een land dat wordt verteerd door geweld en onrecht kan toch een toekomst vol vrede, veiligheid en hoop groeien. Piet van Walsem Oprichter en CEO van Village of Peace Ten dele heeft deze persoon natuurlijk gelijk: hoe groot ons hart voor het land en de Afghanen ook is, als buitenlanders en buitenstaanders zijn we niet in staat het geweld te doen stoppen en de armoede en onrecht te laten verdwijnen. Alleen de Afghanen zélf kunnen dit bewerkstelligen. Peace comes with freedom of choice Vaak gebruik ik de metafoor van een kastanje: stop je een kastanje in de grond en geef je m water, dan groeit daar een kastanjeboom uit. Die boom zal op zijn beurt nieuwe kastanjes voortbrengen, waaruit weer nieuwe bomen groeien. Zo ontstaat een imposant bos dat een hele gemeenschap kan voorzien van kostbaar hout om sterke huizen en tafels te bouwen. Eén bescheiden kastanje kan dus een enorme duurzame verandering teweeg brengen. De enige voorwaarden voor groei zijn: voldoende water, licht en een goede voedingsbodem. Stichting Village of Peace Pagina 1 of 18

5 OVER AFGHANISTAN KORTE GESCHIEDENIS De geschiedenis van Afghanistan wordt gekenmerkt door politieke instabiliteit en gewapende conflicten. Van de afgelopen 200 jaar is het land er ongeveer 125 in oorlog of bezet geweest. Na twee Brits-Afghaanse oorlogen in de 19e eeuw en een bloederige invasie van de Sovjet-Unie in de 20e eeuw, kwam in 1996 de Taliban aan de macht die het volk onderwierp aan de islamitische wetgeving (de Sharia). Na de terroristische aanslagen op 11 september 2001 vielen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië Afghanistan binnen met het doel de Taliban en het Al Queda-regime uit te roeien. De recente bezetting door de internationale strijdkrachten heeft de volledige infrastructuur en cultuur van het land verwoest. Als gevolg hiervan zijn vele Afghanen op de vlucht geslagen naar Europa. derde (!) van de totale Afghaanse economie), ontoereikende medische zorg, sociale ongelijkheid en een zwakke en een instabiele economie met een hoge werkloosheid. Ook armoede blijft een ernstig probleem; de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties gericht op het uitbannen van armoede blijven voorlopig buiten bereik van de meerderheid van de bevolking. Het geweld en de onveiligheid in Afghanistan heeft verwoestende gevolgen gehad voor de gehele bevolking zowel fysiek als emotioneel. Met name de kinderen, vrouwen en oorlogsslachtoffers vormen een kwetsbare groep. Veel kinderen groeien op zonder hun eigen ouders of wonen op straat. Meisjes en vrouwen worden vernederd en gediscrimineerd. Veel vrouwen zijn verstoten door hun familie of zijn hun man kwijtgeraakt in de oorlog. Er is weinig tot geen zorg voor oorlogsslachtoffers en gehandicapten. Logischerwijs kampt deze kwetsbare groep mensen met een enorm gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde. Met de moord op Osama Bin Laden in 2001 werd de Taliban ten val gebracht. De Verenigde Staten stelde een interim-regering aan, onder leiding van Hamid Karzai, met steun van de internationale VN-vredesmacht. In 2004 werd de nieuwe grondwet aangenomen en werd Karzai officieel gekozen tot president. In 2014 is Karzai opgevolgd door Ashraf Ghani, de huidige president van Afghanistan. Tot eind 2016 zal de NAVO-missie Resolute Support het Afghaanse veiligheidsapparaat assisteren, adviseren en trainen. STAND VAN ZAKEN Afghanistan is onderdeel van een complex conflict. Het extreme geweld en onrecht maken een stabiliteit en wederopbouw haast onmogelijk. Speerpunten van president Ghani en zijn regering van nationale eenheid zijn: het aanpakken van corruptie, het uitbannen van onrecht en het bewerkstelligen van een duurzame veiligheid. Andere problemen waarmee het land te kampen heeft zijn: de handel in opium (deze grondstof voor heroïne vormt een Stichting Village of Peace Pagina 2 of 18

6 CIJFERS Cijfers uit onderzoeken en rapporten van de Verenigde Naties (VN) en UNHCR bevestigen de uitzichtloze situatie waarin Afghanistan zich op dit moment in bevindt. Een greep uit de cijfers: Op dit moment wonen er zo n 31 miljoen mensen in Afghanistan. Ongeveer 50% van de bevolking is tussen de jaar oud. Er is een zeer kleine groep van 65-plussers (2,4%). Afghanistan wordt gekenmerkt door extreme armoede. Naar schatting leeft 42% van de Afghaanse bevolking onder de armoedegrens. Ongeveer 30% van de bevolking heeft niet genoeg te eten. Door het conflict wordt voedselzekerheid eveneens aangetast. De gemiddelde leeftijd in Afghanistan is 18,2 jaar en de gemiddelde levensverwachting in Afghanistan is 49,75 jaar. Dit komt omdat het land één van de hoogste kinder- en moedersterftecijfers ter wereld heeft: 1 op de 5 kinderen overlijdt voor het vijfde levensjaar. Ook overlijden relatief veel Afghaanse vrouwen aan complicaties bij zwangerschap en geboorte. 75% van de vrouwen boven de 15 jaar is analfabeet. Zo n 2 miljoen vrouwen is weduwe (gemiddelde leeftijd: 35 jaar) en 60-80% van de vrouwen zit gevangen in een gedwongen huwelijk. 30% van kinderen tussen de 5-14 jaar worden ingezet voor kinderarbeid tot kinderen groeien op zonder ouders. In de periode zijn er in Afghanistan burgers slachtoffer geworden van conflict-gerelateerd geweld. Hiervan is 63% gewond of verminkt geraakt; 37% is gedood. 1 Landmijnen en geïmproviseerde explosieven vormen een grote bedreiging voor de bevolking omdat veel van deze bommen en mijnen zich bevinden bij drukke wegen en publieke plekken, zoals markten, winkels, overheidsgebouwen en scholen. In 2014 registreerde de UNAMA burgerslachtoffers (962 doden en 1928 gewonden). 2 Onder de slachtoffers bevinden zich relatief veel kinderen. Bronnen: UNDP Human Development Index (HDI) van de Verenigde Naties 2012 (http://hdr.undp.org/en/search/node/afghanistan). UNHCR-vluchtelingen Criteria (www.unhcr.nl/unhcr-in-nederland/juridische-documenten/eligibilityguidelines.html). Amnesty International, Fleeing War, Finding Misery: The Plight of the Internally Displaced in Afghanistan, februari CIA The World Factbook Afghanistan, versie WELZIJN De Gallup-Healthways Well-Being Index is een indexpercentage dat het welzijn van de mens in kaart brengt. Het Amerikaanse marktonderzoeksbureau Gallup ondervraagt hiervoor respondenten naar hun welzijn op basis van 5 verschillende factoren: fysieke gezondheid, financiële zekerheid, ambities, sociale kringen en leefomgeving. De top-drie van de lijst wordt aangevoerd door Panama, Costa-Rica en Denemarken. Helemaal onderaan de lijst staan Syrië en Afghanistan. Deze landen scoren het slechtst op welzijn en geluk in vergelijking met andere landen. Een citaat 3 uit de Global Well-Being Index 2013: In 2013, gaf slechts 1% van de Syrische en Afghaanse volwassenen aan dat ze tevreden waren over drie of meerdere factoren. Deze twee landen delen de laagste welzijn-score van de 135 ondervraagde landen. Beide landen zijn conflictgebieden. Het extreem lage indexpercentage van 1% laat duidelijk hoe ernstig de situatie op dit moment in Afghanistan is. De bevolking heeft geen tot weinig levensvreugde en welzijn. Om het welzijn van het Afghaanse volk te verbeteren heeft het land structurele, langdurige ondersteuning en investeringen nodig. Of zoals president Ashraf Ghani voorstaat: Afghanistan should not be approached as a charity, but as an investment. 1 Unama UN Missions: Afghanistan, Annual Report Protection of civilians in armed conflict. 2 Afghanistan Annual Report Protection of Civilians in Armed Conflict, United Nations. 3 Gallup-Healthways Well-Being Index (www.gallup.com) Stichting Village of Peace Pagina 3 of 18

7 De nood is hoog daarover bestaat geen twijfel. Maar wat kun je doen in zo n complex gewelddadig conflict? De non-profit organisatie Village of Peace wil graag helpen bij het doorbreken van deze negatieve spiraal van armoede, geweld en onrecht. Afghanistan should not be approached as a charity, but as an investment. VISIE Het bestrijden van de negatieve spiraal van armoede, geweld en onrecht in Afghanistan, door te investeren in de Afghanen zelf. Village of Peace wil werken aan economisch én sociaal herstel, met de focus op de kwetsbaarste bevolkingsgroep. Niet door kortdurende ontwikkelingshulp vanuit het buitenland, maar door middel van langdurige, duurzame investering in de Afghanen zelf; door het bieden van opleidingen/trainingen en innovatieve, duurzame projecten op economisch gebied, wordt de bevolking zelf de motor van economisch duurzame én maatschappelijk verantwoorde projecten, ingebed in de lokale gemeenschap. Stichting Village of Peace Pagina 4 of 18

8 MISSION STATEMENT bedoeling dat er per Village of Peace-centra minimaal 2 gezinshuizen worden gebouwd, voor in totaal dus 24 personen. Village of Peace bouwt en/of faciliteert in Afghanistan trainingscentra. In deze centra kunnen Afghanen deelnemen aan trainingen, om vanuit daar op zoek te gaan naar werk. Vanuit de trainingscentra stimuleren we economische bedrijvigheid; desgewenst bieden de centra ruimte om een eigen bedrijf op te starten. De projecten van Village of Peace staan open voor iedereen, maar de focus ligt op de kwetsbaarste doelgroep van de samenleving: vrouwen (weduwen of vrouwen die verstoten zijn), oorlogsslachtoffers die door de oorlog moeten leren leven met een lichamelijke beperking, en thuisloze jongeren. Het trainingsprogramma zal onder andere bestaan uit: Praktisch beroepsonderwijs; Taallessen (lezen en schrijven in het Engels en Dari); Het leren werken met de computer. Naast het verzorgen van trainingen worden er vanuit de Village of Peace-centra ook duurzame en economisch interessante projecten opgestart. Deze projecten moeten: Het leefklimaat van de gehele sociale gemeenschap verbeteren of vergemakkelijken; Werk creëren voor de deelnemers aan de trainingsprogramma s. Denk hierbij aan het opzetten van gezamenlijke landbouwprojecten (die de lokale gemeenschap voorzien van eten en extra omzet kunnen genereren) tot en met het bouwen van duurzame woningen voorzien van zonnepanelen en goede isolatie. Voor deze projecten zoeken wij actief naar duurzame samenwerkingsverbanden met gespecialiseerde bedrijven en/of mondiale partners. Naast de Village of Peace-centra zullen ook duurzame gezinshuizen worden gebouwd. Deze huizen bevinden zich in de directe omgeving van het centrum en bieden een veilige plek om te wonen en/of professionele zorg te ontvangen. Ieder gezinshuis biedt plaats aan zo n 8-12 vrouwen en kinderen (en waar mogelijk ook aan oorlogsslachtoffers). Het is de Deze gezinshuizen stimuleren nieuwe sociale structuren, zodat vrouwen en kinderen, die geen bescherming en zorg meer genieten van hun biologische familie, wel de veiligheid en geborgenheid van een gezin kunnen ervaren. Een plek in een gezinshuis kan worden gehuurd of gekocht. Mocht geld een probleem zijn, dan kan Village of Peace tijdelijk extra financiële ondersteuning bieden. Stafleden bieden zorg aan de bewoners die dat nodig hebben. KERNWAARDEN Binnen de gehele organisatie van Village of Peace hanteren we een voor veel Afghanen nieuwe manier van werken en denken, samengevat in 5 kernwaarden. Deze kernwaarden komen voort uit de overtuiging dat er voor het doorbreken van de negatieve spiraal van geweld en armoede meer nodig is dan alleen maar een toename in werk en welvaart. Het vraagt ook om sociaal herstel van de bevolking. De kernwaarden gelden voor alle projecten en alle medewerkers van Village of Peace. De 5 kernwaarden: 1. Zoek naar vrede. 2. Wees vrijgevig: Deel wat je zelf hebt ontvangen met anderen (Pay it forward). 3. Heb compassie: Zorg voor elkaar en voor degene die onrecht is aangedaan. 4. Wees een goede leider: Walk your talk: geef zelf het goede voorbeeld, respecteer en inspireer de ander. 5. Leef transparant: Wees eerlijk en integer. Wees open over financiën, partnerships, persoonlijke en werkrelaties en je werk Bestrijd haat en geweld met liefde. Wees mild en heb compassie. Streef naar verzoening. Overigens stimuleren deze 5 kernwaarden niet alleen het sociaal herstel van Afghanistan. Ze zijn ook van grote waarde voor het economisch herstel van het land. Immers, zonder transparantie, onderling vertrouwen en goed leiderschap zullen de handel en Stichting Village of Peace Pagina 5 of 18

9 investeringen vanuit het buitenland uitblijven en/of op de langere termijn geen stand houden. Niemand wordt geboren om een persoon met een andere huidskleur, achtergrond of geloof te haten. Een mens leert haten. Als we kunnen leren om te haten dan kunnen we ook leren om lief te hebben. Nelson Mandela GOEDKEURING (PLAATSELIJKE) OVERHEID De nieuwe Afghaanse regering onder leiding van president dr. Ashraf Ghani is er heel duidelijk over: Afghanistan wil geen bemoeienis vanbuiten als het gaat om de Taliban. Zo stelde Ghani in zijn dankwoord bij het ontvangen van de prestigieuze prijs: The Distinguished Transformative Leadership Award, in 2015: ( ) the reconciliation effort with the Taliban must be an Afghan-led and Afghan-owned process. Wel vraagt de regering bij monde van president Ghani om investering en steun uit het buitenland als het gaat om het economisch herstel van het land: AMBITIE De leiding van de Village of Peace-centra is in handen van Afghaanse professionals die door ons zijn getraind en opgeleid en die hebben laten zien dat ze werken en denken volgens onze kernwaarden. Het concept van de Village of Peace-centra is zo opgezet dat de centra zich eenvoudig kunnen vermenigvuldigen. Het is de ambitie van Village of Peace om in de komende 40 jaar in totaal, verspreid over heel Afghanistan, 120 Village of Peacecentra en gezinshuizen te bouwen. Onze doelstelling voor de komende vijf jaar ( ) is om Village of Peace-centra op te starten in de vijf grootste steden van Afghanistan: Kabul, Herat, Kandahar, Mazar-e Sharif en Feisabad. Uitgangspunt van ieder project is dat het, na een periode van 5 jaar: Zelfstandig draait, zonder arbeidskracht en financiële hulp van buitenaf. Zelfvoorzienend is, dus zelf inkomsten genereert om de voortgang te kunnen waarborgen. Aangesloten is op de lokale, sociale gemeenschap. Zelf nieuwe Villages of Peace-centra gaan initiëren. The fundamental thing that s going to transform this country is not aid it s trade and investment. Village of Peace houdt zich aan dit verzoek van de Afghaanse regering door zich niet politiek te mengen, maar te investeren in de economie en samenleving. Dat deze aanpak geaccepteerd en gewaardeerd wordt door de Afghanen zelf, blijkt uit het feit dat we het afgelopen jaar diverse malen zijn benaderd door invloedrijke Afghaanse partners voor een nadere samenwerking. Ook in de uitvoering en bouw van de Village of Peace-centra zullen we zoveel mogelijk samenwerking zoeken met de lokale Afghaanse autoriteiten en vooraanstaande personen binnen de gemeenschap/wijk waar we willen bouwen. Hun goedkeuring en participatie is een voorwaarde om over te gaan tot de bouw. Door samen te werken met lokale partijen en bevolking worden de Afghanen al in een vroeg stadium mede-eigenaar van het project, wat het verantwoordelijkheidsgevoel, de motivatie en de veiligheid van de stafleden bevordert. Stichting Village of Peace Pagina 6 of 18

10 OVER DE ORGANISATIE Village of Peace is in 2013 opgericht in Nederland en werd in 2014 officieel erkend als nongouvermentele organisatie (NGO). Begin 2015 ontving Village of Peace de ANBI-status. De NGO bestaat op dit moment uit: Hoofdkantoor in Haarlem (CEO en 1 staflid, ondersteund door 3 zzp ers en 4 vaste vrijwilligers); Regiokantoor in Dubai (2 vaste vrijwilligers); Regiokantoor in Kabul (1 fte); Regiokantoor in Mazar-e Sharif (1 fte). De Nederlandse stafleden zijn experts in hun eigen vakgebied, hebben meerdere jaren ervaring met het werken in Afghanistan en/of andere conflictgebieden en staan onder toezicht van de Raad van Bestuur. De Nederlandse organisatie wordt geadviseerd en ondersteund door een netwerk van Afghaanse professionals, die op termijn ook de dagelijkse leiding zullen overnemen. Meer informatie over de organisatie van Village of Peace vindt u in het Business Plan, op te vragen bij OPRICHTING Village of Peace is opgericht door Piet van Walsem. De afgelopen 30 jaar heeft Piet gewerkt en gereisd als trainer en coach in zo n 40 landen over de hele wereld, waaronder veel landen in Oost-Europa en het Midden-Oosten. Zo maakte hij van dichtbij de val van het communisme mee en was hij getuige van het ontstaan van de Arabische Lente. De eerste 12 jaar was ik vooral betrokken bij leiderschapstraining en -ontwikkeling. De daaropvolgende 15 jaar stonden vooral in het teken van het opzetten van sociale projecten en hulp. Maar de motivatie voor Village of Peace ontstond daarna, toen ik weer terugkeerde in Nederland. In die tijd heb ik de levensverhalen mogen horen van meer dan 100 gevluchte Afghanen. Hun indrukwekkende verhalen triggerden iets in mij. Ook deed het mij beseffen dat er echt een verandering in aanpak en denken nodig is. Om negatieve spiraal van geweld, armoede en onrecht te kunnen doorbreken is meer nodig dan alleen Stichting Village of Peace Pagina 7 of 18

11 maar meer welvaart en meer werk. Het vraagt ook om sociaal herstel van het volk. En dat is iets dat alleen de Afghanen zélf kunnen bewerkstelligen. PARTNERSHIPS Ter versterking en ondersteuning van de projecten zoeken we in Afghanistan actief naar partners om mee samen te werken. Door gebruik te maken van elkaars expertise, ervaring en inzichten komen we sneller tot duurzamere resultaten. Via ons netwerk zoeken we in Afghanistan naar mensen die ons kunnen helpen met kennis van de plaatselijke situatie, lokale cultuur, sociale structuren en de onderlinge verhoudingen. Voorwaarde voor Afghaanse partners is dat ze zich kunnen vinden in de 5 kernwaarden van de organisatie. Vanuit het Nederlandse hoofdkantoor zijn we actief op zoek naar gespecialiseerde (Westerse) bedrijven en organisaties die samen met ons duurzame én economisch interessante initiatieven willen opzetten in Afghanistan. Insteek hierbij is dat de projecten het leefklimaat van de gehele sociale gemeenschap dienen te vergemakkelijken of te verbeteren. We zoeken hiervoor contact met universiteiten en bedrijven op het gebied van duurzame woningbouw en vernieuwende landbouwinitiatieven. Zie voor meer informatie het hoofdstuk Projecten. TIJDSPLANNING Door de verslechterde veiligheidssituatie in alle delen van Afghanistan is besloten in eerste instanties locaties te gaan huren. De bouw van de Village of Peace-centra wordt hiermee uitgesteld tot de situatie in Mazar-e Sharif weer veilig genoeg is. Achter de schermen gaan de ontwikkelingen omtrent de uitvoering van de bouw gewoon door. Een uitgebreide bouwbeschrijving is op te vragen via EERSTE PILOT Dit najaar start het eerste pilot-project in Mazar-e Sharif: een Village of Peace-centrum. Vanuit dit centrum zullen 4 projecten van start gaan: 3 trainingen en een landbouwinitiatief. De pilot loopt van en zal dus twee jaar in beslag nemen. Naast de pilot-functie hopen we op deze manier ook extra steun te genereren van lokale autoriteiten, nieuwe Afghaanse partners en overige belanghebbenden. Het projectteam wordt in het najaar van 2015/voorjaar 2016 geformeerd en bestaat uit 6 trainees afkomstig uit Afghanistan. Hiervoor zijn op dit moment de eerste contacten gelegd. Deze trainees worden gekozen uit de diverse projecten/trainingen die in deze periode door Village of Peace gegeven worden. TWEEDE PILOT Tegelijkertijd zal in het najaar van 2015/voorjaar 2016 een tweede pilot starten in Kabul, die qua opzet en aanpak gelijk is aan de eerste pilot De komende periode ( ) staat grotendeels in het teken van de opbouw van de organisatie in Afghanistan. In het najaar van 2015/voorjaar 2016 openen we het eerste pilotproject: een Village of Peace-centrum in Mazar-e Sharif. In de loop van 2016 volgt dan de tweede pilot, een centrum in Kabul Op basis van de uitkomst van deze eerste pilot zullen we onze aanpak evalueren en indien nodig bijstellen. In deze fase wordt ook duidelijk hoeveel mensen we precies zullen kunnen helpen in de centra en wat de beste plek is om het volgende Village of Peacecentrum te gaan bouwen. Stichting Village of Peace Pagina 8 of 18

12 De grootste uitdaging bij het realiseren van de bouw van een Village of Peace-centrum en een gezinshuis is het gebrek aan schoon, stromend water, verwarming en elektriciteit problemen waarmee iedere Afghaan dagelijks te maken heeft. Daarom wordt ieder ontwerp gebaseerd op het opwekken en gebruik van zonne-energie, gecombineerd met locale bouwtechnieken en materialen. Ook is dit het moment om de planning voor de verdere uitrol van het Village of Peaceprogramma te concretiseren Village of Peace zal uitbreiden naar twee nieuwe steden. Ook hier zal de samenwerking worden gezocht met de lokale partners voor de bouw van de Village of Peace-centra. Op het moment dat het eerste pilotproject in Mazar-e Sharif goed en zelfstandig draait, is de volgende stap het bouwen van een aantal gezinshuizen voor de doelgroep (vrouwen, thuisloze jongeren en oorlogsslachtoffers). De stafleden uit het eerste pilot-centrum in Mazar-e Sharif zijn verantwoordelijk voor de opleiding en coaching van de nieuwe stafleden. Op die manier worden de kernwaarden veiliggesteld en wordt alle deskundige kennis en ervaring uit de praktijk direct doorgegeven. PROJECTFINANCIERING Vooropgesteld dat de veiligheidssituatie in Afghanistan het toelaat, staan er voor de periode vier projecten gepland. Project 1, 2 en 3 betreffen trainingen die we aanbieden in het eerste centrum in Mazar-e Sharif (eerste pilot). Project 4 is het eerste landbouwinitiatief dat we willen gaan ontwikkelen. Project 1: Training CBR Project 2: Training persoonlijke ontwikkeling Project 3: Training positief opvoeden Project 4: Agrarische bedrijf Op de volgende bladzijdes vindt u per project een korte beschrijving. Alle projecten van Village of Peace dienen binnen 5 jaar zelfstandig te draaien, zowel qua management als qua financiën. De benodigde financiën in de projectplannen betreffen dan ook de kosten die nodig zijn voor het eerste jaar voor het desbetreffende project. Meer weten? Vraag dan geheel vrijblijvend het volledige projectplan bij de contactpersoon van het project. Evaluatie vormt een continue proces binnen Village of Peace. Doorlopend zullen we het werk en de impact ervan monitoren en evalueren. Door goed te blijven luisteren naar de behoeften van de doelgroep en de stafleden blijven we dicht bij onze visie en missie. Village of Peace is een non-profit organisatie en is afhankelijk van vrijwillige giften en donaties van particulieren en/of bedrijven. Helpt u ook mee? Stichting Village of Peace Pagina 9 of 18

13 PROJECT 1: TRAINING CBR Naam project Training CBR (in samenwerking met Enablement). Pijler Trainen Werken. Doelgroep Mensen die door (oorlogs)geweld moeten leren leven met een lichamelijke beperking. Doel Mensen opleiden tot CBR-medewerkers. CBR staat voor Community-Based Rehabilitatiemethode en is ontwikkeld door de Wereld Gezondheidsorganisatie. Deze methode streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van volwassenen, jongeren en kinderen met een lichamelijke beperking én die van hun families. Deze integrale aanpak: Biedt steun aan de persoon met de lichamelijke beperking en de familie eromheen (mantelzorgers); Betrekt de omgeving en lokale gemeenschap; Bevordert integratie in die gemeenschap; Stimuleert zelfredzaamheid, handicap- en zelfmanagement. Een CBR-medewerker kijkt niet alleen naar de medische aspecten en revalidatie, maar stimuleert ook onderwijs, opleiding, passende (liefst betaalde) arbeid en maatschappelijke en/of sociale activiteiten en laat deze zo goed mogelijk aansluiten op de realiteit. Ook zijn zij in staat goed door te verwijzen naar medische hulp of revalidatiezorg, hulpmiddelen en andere faciliteiten. De focus van de CBR-medewerker ligt op oorlogsslachtoffers: volwassenen en kinderen met een lichamelijke of emotionele beperking veroorzaakt door oorlogsgeweld. Daarbij kijkt een CBR-medewerker ook naar de mogelijkheden voor de familie en de omgeving, waarbij hij/zij zoveel mogelijk gebruik maakt van lokale oplossingen. Het is de bedoeling dat na 5 jaar de CBR-medewerkers betaald worden door de lokale gemeenschap; vooralsnog wordt het salaris van de gekwalificeerde CBR-stafleden betaald door Village of Peace. Aanpak Aan deze eerste CBR-training zullen 10 Afghanen en 1 Nederlander (staflid van het Nederlandse hoofdkantoor) deelnemen. Deze trainees zijn geselecteerd mede op basis van hun werkervaring met mensen met een lichamelijke beperking. NB. In verband met de start en opzet van het trainingsprogramma wordt er op dit moment vooral gezocht naar mensen met ervaring op het gebied van revalidatie en re-integratie. Ons streven is vooralsnog dat van de 10 deelnemers tenminste 1 deelnemer een lichamelijke beperking heeft. Van de 10 Afghaanse studenten die de training met succes hebben afgerond zullen er 6 direct een dienstbetrekking aan kunnen gaan bij een andere hulpverlenende organisatie. De andere 4 gekwalificeerde CBR-medewerkers worden aangesteld als staflid in de eerste pilot van het Village of Peace-centrum in Mazar-e Sharif. Van daaruit zullen zij de veelal jonge oorlogsslachtoffers met een lichamelijke beperking op de CBR-methode begeleiden naar werk. Doordat de CBR-stafleden werken vanuit de lokale gemeenschap wordt ook de zelfredzaamheid en integratie van de oorlogsslachtoffers bevorderd. Partnerships De CBR-training wordt gegeven in samenwerking met het internationaal gerenommeerd instituut Enablement, dat gespecialiseerd is in de Community-Based Rehabilitatiemethode en de inhoudelijke kant van de training zal verzorgen. Village of Peace is verantwoordelijk voor de organisatie, de locatie, de knowhow van het land en de plaatselijke contacten. De deelnemers die de cursus met goed gevolg hebben afgelegd ontvangen een officieel diploma van Enablement en krijgen minimaal 5 jaar aansluitend coaching en begeleiding via het instituut Enablement. Zie ook Ter voorbereiding en ter evaluatie zullen de Special Needs-director van Village of Peace en de Trainer van Enablement werkbezoeken in Afghanistan afleggen. De CBR-training zelf zal, wegens veiligheidsomstandigheden, naar alle waarschijnlijkheid in een naburig land plaatsvinden. Benodigde financiën Dit project maakt deel uit van de pilot-fase. Op basis van de ervaringen en resultaten van deze pilot zal het meerjarenplan worden opgesteld. De kosten voor het eerste jaar CBRtraining is Dit bedrag dekt: Stichting Village of Peace Pagina 10 of 18

14 Kosten voor de training Reiskosten van de trainees naar de trainingslocatie (door de onveilige situatie in Afghanistan zijn we genoodzaakt deze pilot-training in het buitenland te geven) Personeelskosten Enablement Reis-, verblijf- en vervoerskosten voor de trainer van Enablement en de Special needs- Director van Village of Peace die ter voorbereiding en evaluatie Afghanistan zullen bezoeken. Research naar de zorglandkaart van Afghanistan en het opstellen van een zorghandboek. Streven is dat binnen 5 jaar het CBR-trainingsprogramma zelfstandig draait en zelfvoorzienend is, ook qua financiën. Vooralsnog wordt het salaris van de gekwalificeerde CBR-stafleden betaald door Village of Peace. Directe resultaten Resultaten nadat de training is gegeven: 4 gekwalificeerde CBR-maatschappelijk werkers, werkzaam voor Village of Peace Afghanistan, om vanuit de centra de veelal jonge oorlogsslachtoffers te begeleiden; 6 gekwalificeerde CBR-maatschappelijk werkers die direct een dienstbetrekking aan kunnen gaan bij een andere hulpverlenende instantie; 1 gekwalificeerde CBR-stafmedewerker (tevens contactpersoon) op het NLhoofdkantoor; 10 oorlogsslachtoffers met een lichamelijke beperking die via de CBR-methode worden begeleid naar werk, binnen de projecten van Village of Peace of daarbuiten, in de lokale gemeenschap; Een meerjarenplan voor de pilot-centra in Mazar-e Sharif en Kabul, en daaruit volgend een meerjarenplan voor de Village of Peace-centra door heel Afghanistan. Een beter leven, betere omstandigheden en meer welzijn voor de mantelzorgers; de 10 families van de oorlogsslachtoffers (die dankzij de hulp en begeleiding van de CBRmedewerker minder belast worden met de zorg en weer kunnen deelnemen aan het arbeidsproces.) Meer welvaart voor de 4 families van de gekwalificeerde CBR-maatschappelijk werkers die meeprofiteren van het extra inkomen. Maatschappelijke verandering (oorlogsslachtoffers kunnen in de lokale gemeenschap een voorbeeldfunctie innemen, waardoor bestaande vooroordelen over lichamelijke beperkingen verdwijnen). Projectplan Het volledige projectplan (Engels) is ingeleverd op 15 juni 2015 en is op aanvraag beschikbaar. Start project Oktober Einde project Dit is een doorlopend project; de CBR-training is een vast onderdeel van de training voor Village of Peace-stafmedewerkers. Status Op dit moment worden de fondsen geworven om het project van start te laten gaan. Contactpersoon Jos Tom Indirecte resultaten Resultaten nadat de CBR-werkers aan de slag zijn gegaan: Een beter leven, betere omstandigheden en meer welzijn voor 10 (veelal jonge) oorlogsslachtoffers met een lichamelijke beperking. Dankzij de CBR-methode krijgt deze kwetsbare groep toegang niet alleen goede medische zorg, maar worden ze ook beter zichtbaar in de lokale samenleving, waar ze (indien mogelijk) weer deelnemen aan het arbeidsproces. Stichting Village of Peace Pagina 11 of 18

15 PROJECT 2: PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Naam project Persoonlijke ontwikkeling. De training bestaat uit twee fases en beslaat 4 jaar. De eerste fase beslaat 2 jaar en bestaat uit 3 dagen intensieve training per kwartaal. De tweede fase van 2 jaar bestaat uit coaching en ondersteuning om het geleerde direct in de praktijk te brengen. De gekwalificeerde managers worden op hun beurt de trainers van de volgende lichting managers en stafleden. Pijler Trainen. Doelgroep Toekomstige stafleden/managers van de organisatie van Village of Peace. Doel Om de negatieve spiraal van armoede en geweld in Afghanistan laat zich niet eenvoudig doorbreken met meer welzijn en welvaart (bijvoorbeeld door trainingen, beroepsopleidingen en interessante economische initiatieven die we bieden). Er is ook een persoonlijke ontwikkeling nodig; een andere manier van werken en denken. Binnen de aanpak van Village of Peace staan 5 kernwaarden centraal: 1. Leef transparant 2. Wees vrijgevig 3. Heb compassie 4. Wees een goede leider 5. Zoek naar vrede De training Persoonlijke Ontwikkeling traint onze toekomstige medewerkers in deze 5 kernwaarden en bereidt hen voor op het werken binnen de organisatie. Aanpak Deze training vormt het hart van onze organisatie; de kernwaarden vormen de organisatiecultuur. Deze cursus is specifiek bedoeld voor de (toekomstige) managers van Village of Peace. Zij moeten deze training met goed gevolg hebben afgerond. Dit geldt voor alle managers, op alle vestigingen in alle landen, zowel in Nederland op het hoofdkantoor, als in de plaatselijke kantoren/village of Peace-centra in Dubai en Afghanistan. Partnerships De training Persoonlijke Ontwikkeling wordt gegeven in samenwerking met Christelijke Hogeschool Ede. Benodigde financiën Dit project maakt deel uit van de pilot-fase. Op basis van de ervaringen en resultaten van deze pilot zal het meerjarenplan worden opgesteld. De kosten voor het eerste jaar Persoonlijke Ontwikkeling zijn Dit bedrag dekt alle opleidingskosten voor het eerste schooljaar ( ) van de training Persoonlijke Ontwikkeling voor 10 managers en/of stafleden. Salaris Reizen Materialen Backoffice Directe resultaten 10 gekwalificeerde managers die nodig zijn voor het opstarten van de eerste Village of Peace-centra; Bestendiging van de professionele werkrelatie en meer vertrouwen, onderling tussen de Afghaanse Village of Peace-managers en naar de Village of Peace-organisatie toe; Alle opgeleide managers zijn in staat nieuwe medewerkers te trainen en hen de filosofie van Village of Peace over te brengen. Indirecte resultaten Dankzij het inkomen van de managers neemt de welvaart voor (= 7,4 familieleden per persoon) zo'n 75 mensen toe. Projectplan Het projectplan is ingeleverd op 30 juni 2015 en is op aanvraag beschikbaar. Stichting Village of Peace Pagina 12 of 18

16 Start project November 2015 Einde project Dit is een doorlopend project; de training Persoonlijke Ontwikkeling is een vast element in de opleiding van de managers van Village of Peace. Status Op dit moment worden de fondsen geworven om het project van start te laten gaan. Contactpersoon Jelle Terpstra Stichting Village of Peace Pagina 13 of 18

17 PROJECT 3: TRAINING POSITIEF OPVOEDEN Naam project Training positief opvoeden (in samenwerking met CHE) Pijler Trainen Wonen Doelgroep Afghaanse families met kinderen in de leeftijd van 2-18 jaar Doel Afghaanse ouders/families ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Als het gaat om de praktijk van opvoeden, ligt er een sterke nadruk op straffen en belonen. Kinderen worden niet ondersteunt in hun ontwikkeling. Veel vaders in Afghanistan hebben in het verleden geparticipeerd in gevechten, zijn daardoor getraumatiseerd en kennen veel depressiviteit. Veel vrouwen leven met dagelijkse stress door de erbarmelijke leefomstandigheden. Tijdens veldonderzoek in Afghanistan bleek dat er een actuele vraag leeft om kinderen op een positieve manier op het leven voor te bereiden. Veel ouders zijn geïnteresseerd in een training, waarin ze leren de eigenwaarde van een kind te versterken en een positief gezinsklimaat te creëren. De opzet van de Training Positief Opvoeden sluit aan bij de 5 kernwaarden van Village of Peace. De training is er op gericht de ontwikkeling van kinderen te bevorderen, waarbij zowel rekening wordt gehouden met culturele waarden als met emotionele behoeften van kinderen. Partnerships In samenwerking met Christelijke Hogeschool Ede (CHE), vanuit het lectoraat Jeugd en Gezin wordt onderzoek gedaan naar opvoeding onder anderstaligen in Nederland. Jelle Terpstra wordt vanuit de CHE uitgezonden naar Afghanistan om verder lokaal onderzoek te doen en de nu al opgestelde lesmethode te testen in de praktijk. Meer informatie over het betreffende onderzoek: Benodigde financiën Dit project maakt deel uit van de pilot-fase. Op basis van de ervaringen en resultaten van deze pilot zal het meerjarenplan worden opgesteld. De kosten voor het eerste jaar van de training positief opvoeden zijn Dit bedrag dekt alle opleidingskosten voor het eerste schooljaar ( ) van de training Positief Opvoeden voor 8 trainees. Salaris Reizen Materialen Backoffice Directe resultaten 8 trainees die de training gaan geven (en daarna voorzien zijn van werk en inkomsten). 80 families in de regio Mazar en Kabul die de training hebben gevolgd (iedere vrijwilliger traint 10 families). Indirecte resultaten Door aandacht te vestigen op positief opvoeden en de families praktische hulp te bieden, zal het huiselijk geweld afnemen. De kinderen groeien op in een stabielere omgeving met een beter zelfbeeld, waardoor de kans op meer welzijn toeneemt. Aanpak De training bestaat uit 15 lessen en wordt gegeven door stafleden en vrijwilligers. Het programma is zo opgesteld dat het gemakkelijk op locatie kan worden gegeven. Deze training wordt ook verplicht gesteld voor de (pleeg)ouders die in de Village of Peacegezinshuizen zullen gaan wonen (vanaf 2017). Projectplan Het projectplan is ingeleverd op 30 juni 2015 en is op aanvraag beschikbaar. Start project November 2015 Stichting Village of Peace Pagina 14 of 18

18 Einde project Dit is een doorlopend project; de training Positief Opvoeden is een vast onderdeel van het trainen van de (pleeg)ouders die in de Village of Peace-gezinshuizen gaan wonen. Status Op dit moment worden de fondsen geworven om het project van start te laten gaan. Contactpersoon Jelle Terpstra Stichting Village of Peace Pagina 15 of 18

19 PROJECT 4: AGRARISCHE BEDRIJF Projectplan is op te vragen via Stichting Village of Peace Pagina 16 of 18

20 PROJECT RESUME Project TRAINING CBR TRAINING TRAINING AGRARISCH BEDRIJF IN SAMENWERKING MET ENABLEMENT PERSOONLIJKE ONTWIKKELING POSITIEF OPVOEDEN IN SAMENWERKING MET AGRINAS Doel Deze training leidt onze toekomstige stafleden De training Ontwikkeling traint onze Het terugdringen van huiselijk geweld door een Voorzien in werk én gezonde voeding voor alle op tot Community-Based Rehabilitatie-werker. Deze integrale methode helpt niet alleen de toekomstige medewerkers in de vijf kernwaarden die Village of Peace hanteert en positieve manier van opvoeden die rekening houdt met de culturele waarden van het land Village of Peace-medewerkers (en op termijn: de lokale gemeenschap). persoon met de handicap, maar betrekt ook de bereidt hen voor op het werken binnen de én de emotionele behoeften van kinderen. omgeving en lokale gemeenschap en stimuleert zelfredzaamheid. organisatie. Begunstigde Afghanen die door (oorlogs)geweld Toekomstige Afghaanse stafleden/managers Afghaanse families/ouders met kinderen in de Mannen, vrouwen, oorlogsslachtoffers en gehandicapt zijn geraakt. van Village of Peace. leeftijd van 2-18 jaar. jongeren in Afghanistan die graag willen werken. Benodigde financiën 1 Start project Oktober 2015 November 2015 November 2015 December Voor een uitgebreidere (financiële) onderbouwing van het project verwijzen we u naar de volledige projectplannen met de projectbegroting. Stichting Village of Peace Pagina 17 of 18

21 ZO KUNT U HELPEN Onze plannen zijn ambitieus. Dat realiseren we ons. Toch laat die 1%-score op de Global Well-Being Index ons niet los. We zijn er heilig van overtuigd dat we met de Village of Peace-centra, gecombineerd met de gezinshuizen, structureel en langdurig meer hoop en levensvreugde kunnen bieden aan de mensen in Afghanistan. Ons doel is 120 Village of Peace-centra en gezinshuizen te bouwen, verspreid door heel Afghanistan. Helpt u ons mee dit doel te bereiken? Met uw steun geeft u weer hoop aan mensen in Afghanistan, die zijn verstoten door hun familie of hun familie hebben verloren door de oorlog. Uw bijdrage groot of klein! geeft deze mensen weer een sociaal en economisch vangnet, meer welzijn en een hoopvolle toekomst. Alle steun in wat voor vorm dan ook is welkom. U kunt ons op allerlei manieren helpen: DOE EEN GIFT (EENMALIG) Maak eenmalig een bedrag over op bankrekening NL85 ABNA op naam van Stichting Village of Peace te Haarlem. Uw gift helpt ons bij de bouw van de eerste pilot en het trainen van de eerste medewerkers in Mazar-e Sharif. DONEER (MET BELASTINGVOORDEEL) Geeft u liever een vast bedrag per maand? Een structurele maandelijkse bijdrage helpt ons bij het bouwen van meerdere Village of Peace-centra en gezinshuizen. Download hier het formulier. mmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften Ons RSIN-nummer is: SCHENK EEN BEDRAG (NALATENSCHAP) Steeds meer mensen kiezen ervoor een goed doel op te nemen in hun testament. Mocht u overwegen Village of Peace op te nemen in uw nalatenschap, neemt u dan gerust contact met ons op om eens nader te kennis te maken. Vanzelfsprekend zullen wij een dergelijk verzoek in alle vertrouwelijkheid behandelen. VOOR BEDRIJVEN: WORD PARTNER Bent u een maatschappelijk ondernemer of werkt u voor een bedrijf of organisatie dat raakvlakken heeft met de visie van Village of Peace? Dan zouden we graag met u samenwerken! We zoeken bedrijven, universiteiten en ondernemingen die samen met ons duurzame én economisch interessante initiatieven in Afghanistan willen opzetten. De invulling van dit partnerschap bepalen we gezamenlijk. Uitgangspunt daarbij is dat beide organisaties hun doelen kunnen realiseren. Geïnteresseerd of een vraag? Mail dan Piet van Walsem, via of Tevens kunt u ons volledige businessplan van Village of Peace aanvragen. Tip: geef meer voor hetzelfde geld. Wie maandelijks een vast bedrag doneert kan dit vast te leggen in een zogeheten Overeenkomst Periodieke Gift. Met dit formulier van de Belastingdienst kunt u u uw schenkingen aftrekken van de belasting waardoor er dus meer geld bij het goede doel terechtkomt. Stichting Village of Peace Pagina 18 of 18

22 Helpt u mee? Met uw financiële steun geven we weer hoop aan Afghanistan; een veilige toekomst met meer welzijn, met name voor vrouwen, kinderen en oorlogsslachtoffers. Helpt u mee aan de bouw van de eerste trainingscentra of wilt u een project financieel ondersteunen? Dan horen wij graag van u! Hoofdkantoor Stichting Village of Peace Eksterlaan XA Haarlem Contactpersoon: Piet van Walsem (Oprichter/CEO) (telefoon) ( ) Bankrekeningnummer NL85 ABNA RSIN-nummer KvK-nummer A

Voor u ligt de samenvatting van de Case for Support van de stichting Village of Peace.

Voor u ligt de samenvatting van de Case for Support van de stichting Village of Peace. Voor u ligt de samenvatting van de Case for Support van de stichting Village of Peace. In een notendop is uiteengezet waarom Village of Peace doet wat ze doet, met een beknopt overzicht van de projecten.

Nadere informatie

Piet van Walsem Oprichter en CEO Village of Peace. Pagina A

Piet van Walsem Oprichter en CEO Village of Peace. Pagina A Vaak gebruik ik de metafoor van een kastanje: stop je een kastanje in de grond en geef je m water, dan groeit daar een kastanjeboom uit. Die boom zal op zijn beurt nieuwe kastanjes voortbrengen, waaruit

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - Algemene reserve 53.372 - Crediteuren - - Reservering vakantiegeld - -

Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - Algemene reserve 53.372 - Crediteuren - - Reservering vakantiegeld - - BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA Liquide middelen Kas/bank- en spaarrekeningen 53.372 - Totaal activa 53.372 - PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve 53.372 - Kortlopende schulden Crediteuren - - Reservering

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017

BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 BELEIDSPLAN WAKIBI 2017 Wakibi Samen 1 wereld zonder armoede Microfinanciering voor ondernemers in ontwikkelingslanden Inhoudsopgave 1. Introductie. 1 2. Visie & Missie. 1 3. Doelstellingen 2 4. Organisatie..

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Voorwoord Over de organisatie... 7 Team... 7 Personeelsbeleid... 7 Bestuur... 7 Partnerships... 7

Voorwoord Over de organisatie... 7 Team... 7 Personeelsbeleid... 7 Bestuur... 7 Partnerships... 7 Inhoud Voorwoord... 2 1. Onze projecten in 2015... 3 Keuze regio... 3 Hotel Highland... 4 Training in kernwaarden (Human Development)... 4 Kippenproject... 5 2. Over de organisatie... 7 Team... 7 Personeelsbeleid...

Nadere informatie

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550

NalateN. aan zoa. www.zoa.nl GIRO 550 NalateN aan zoa www.zoa.nl GIRO 550 Geven voor schoon drinkwater De beschikbaarheid van schoon drinkwater spreekt na een ramp of conflict niet vanzelf. Het aanleggen van waterputten is de eerste stap op

Nadere informatie

Stichting Sounds of Change

Stichting Sounds of Change Stichting Sounds of Change Meerjaren beleidsplan 2017 2020 Februari, 2017 Sounds of Change is een organisatie die de helende kracht van muziek brengt naar (getraumatiseerde) kinderen in en uit conflictgebieden,

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen

Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis -doelstelling - missie - visie - werkgebieden - middelen Inhoudsopgaven I. Voorwoord II. Drijfveer III. Geschiedenis doelstelling missie visie werkgebieden middelen IV. Locatie V. Doelgroep VI. Activiteiten VII. Financiën VIII. Planning 20122013 1 Stichting

Nadere informatie

Jaarplan

Jaarplan Jaarplan 2017 www.kaalonederland.org Kaalo Nederland is een actieve organisatie van een aantal Nederlandse Somaliërs en initiator van verschillende wederopbouwprojecten. Kaalo Nederland heeft dankzij diverse

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw

Werk van iedereen. Democratisering en vredesopbouw Werk van iedereen Democratisering en vredesopbouw Foto: Rebke Klokke Werk van Gladys Haar man werd vermoord. Haar broer ontvoerd. En zelf raakte Gladys getraumatiseerd door wat ze meemaakte tijdens de

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden

Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden www.survio.com 14-11-2014 10:32:45 Algemeen Enquête naam Ontwikkelingssamenwerking Palestijnse gebieden Auteur Gwen Bonnie Taal Nederlands Enquête URL http://www.survio.com/survey/d/f6n1b6i0x9a9e9w0f Eerste

Nadere informatie

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar

Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador. UNHCR / S. Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR / S. Aguilar UNHCR / S.Aguilar Tekst en tekeningen door Colombiaanse vluchtelingenkinderen in Ecuador UNHCR, Europese vertegenwoordiging,

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation

Investeren in zelfredzaamheid. Rabobank Foundation Investeren in zelfredzaamheid Rabobank Foundation Hoe help je mensen om zelfred zaam te worden? Dat is een vraagstuk waar Rabobank Foundation zich al ruim 40 jaar mee bezig houdt. Zelfredzaamheid bete

Nadere informatie

Dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen.

Dames en heren, Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen. Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten Generaal P van Uhm, ter gelegenheid van het symposium op 5 mei 2012 te Wageningen. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Dames en heren, Ik sta hier vandaag

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Stichting In de Ruimte Suriname

Stichting In de Ruimte Suriname Stichting INFORMATIE MATERIAAL Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting Stichting In de Ruimte is een onafhankelijke Christelijke organisatie die het welzijnsniveau

Nadere informatie

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan

KvK.nr.: IBAN: NL 25 ABNA Beleidsplan www.nawien.org KvK.nr.: 63727714 IBAN: NL 25 ABNA 0511 2855 58 Beleidsplan 2017 2018 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2017 2018 van de stichting Nawien. Onze stichting helpt mensen in Afghanistan.

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2014 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

ESPANOR Informatie projecten (2014)

ESPANOR Informatie projecten (2014) ESPANOR Informatie projecten (2014) Pre-schoolonderwijs Met haar pre-schoolonderwijs programma wil ESPANOR kinderen van 4 en 5 jaar voorbereiden op het basisonderwijs en de Bijbelse boodschap aan hen meegeven.

Nadere informatie

Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN

Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN Leiderschap in je community GETALENTEERDE MAAR KANSARME JONGEREN LEREN EEN SOCIAAL PROJECT OPZETTEN 2012 2014 Wie? Che Amigo is een dynamische stichting die zich sinds 2007 inzet voor beter onderwijs en

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

uitreiking van de herinneringsmedaille Vredesoperaties. Berckmoes-Duindam, Tweede Kamer.

uitreiking van de herinneringsmedaille Vredesoperaties. Berckmoes-Duindam, Tweede Kamer. Toespraak van de Commandant der Strijdkrachten, generaal T.A. Middendorp, tijdens de uitreiking Herinneringsmedaille Vredesoperaties op 12 oktober 2012 te Apeldoorn. Let op. Alleen gesproken woord geldt!

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you.

Geen van de bestuursleden is zelfstandig bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting kans4you. ALGEMENE GEGEVENS INSTELLING Naam instelling Stichting kans4you Adres Edelherweg 121 Postcode Website 1338 JS Almere www.kans4you.eu KvK 32141926 BESTUURSAMENSTELLING Voorzitter Secretaries Penningmeester

Nadere informatie

Projectplan Winterhulp Actie Afghanistan 2013

Projectplan Winterhulp Actie Afghanistan 2013 1 Projectplan Winterhulp Actie Afghanistan 2013 i.s.m. Inhoudsopgave 2 Inleiding 1. Doelgroep 4 2. De geldinzameling 5 3. Uitvoering 7 4. Tijdsplanning 8 Nawoord 3 Inleiding Stichting Niaaz is opgericht

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat

MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG. SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat MAAK KENNIS MET SGJ CHRISTELIJKE JEUGDZORG SGJ Christelijke Jeugdzorg Samengevat SGJ Christelijke Jeugdzorg wil er met professionele jeugdzorg aan bijdragen dat kwetsbare kinderen en jongeren zich positief

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Thomas, Contactgegevens:

Jaarplan Stichting Thomas, Contactgegevens: Jaarplan 2015 Stichting Thomas Contactgegevens: Stichting Thomas, Zandkasteel 152, 5658 BE in Eindhoven T: 06 1230 1226 E: info@stichting-thomas.nl W: www.stichting-thomas.nl KvK nummer: 41189730 RSIN:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie PROJECT PLAN Contact across Cultures - DigiHouse Introductie Vanuit de stichting Contact across Cultures willen wij graag het project DigiHouse opzetten. Dit project is ontstaan vanuit onze deelname aan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Geschiedenis achtergrond.

Geschiedenis achtergrond. Geschiedenis achtergrond. De Subkarpaten, de regio in de Oekraïne waar Livia en Attila wonen, was vroeger onderdeel van Hongarije. Voor 1920 Hongarije was erg groot, maar omdat het land één van de verliezers

Nadere informatie

Afghanistan docentenhandleiding

Afghanistan docentenhandleiding Afghanistan docentenhandleiding Docentenhandleiding Inhoud De situatie in Afghanistan wordt in het nieuws ondergesneeuwd door andere conflicten. Toch gaat daar de strijd voort. Bijna elke week zijn er

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Dutch Integration Group

Beleidsplan Stichting Dutch Integration Group Versie februari 2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Dutch Integration Group (DIG). Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Een non-profit organisatie met als doel het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan de bevolking in Oeganda.

Een non-profit organisatie met als doel het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan de bevolking in Oeganda. Een non-profit organisatie met als doel het bieden van goede en kwalitatieve zorg aan de bevolking in Oeganda. Waterweg 30 3882 RC Putten T. +31646630709 E info@carewithamission.nl W www.carewithamission.nl

Nadere informatie

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans

ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL SPEERPUNTEN. Voor een leven in balans Jaar verslag 2013 ALGEMEEN VISIE, MISSIE EN HERSTEL LEVANTO is ontstaan in een turbulente periode van verandering in het maatschappelijk veld. Vanuit de overtuiging dat zelfredzaamheid, herstel, participatie

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking

Stichting. Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo. Beleidsplan 2014-2018. Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Stichting Stichting Surinaamse Gehandicapten Zorg - Surgezo Beleidsplan 2014-2018 Een stichting met hart voor mensen met een lichamelijke beperking Colofon De Stichting De naam 'Surgezo' staat voor: SURinaamse

Nadere informatie

Even voorstellen. Het project Bakery School Sri Lanka

Even voorstellen. Het project Bakery School Sri Lanka Bakery School Sri Lanka Project plan 2015 2016 Even voorstellen PURE! zet zich in om een blijvende bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van en de kansen voor kinderen, jongeren en moeders in Azië.

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Diakonaal Project NoorderLicht

Diakonaal Project NoorderLicht Diakonaal Project NoorderLicht Uit de gemeente Uitstralen dat je leeft voor elkaar Goed doel steunen Betrokkenheid van de gemeente We hoeven niet alleen ver weg te kijken Continuïteit kunnen waarborgen

Nadere informatie

DETENTIE EN HET GEZIN

DETENTIE EN HET GEZIN DETENTIE EN HET GEZIN klachten en krachten 7 november 2014, Veenhuizen Hans Barendrecht, db mijn zoontje heeft veel vragen, maar ík ook. praktijk als wetenschap geloof in herstel voor mensen die achter

Nadere informatie

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba. Regionaal (de Nederlandstalige gemeenschap, voornamelijk in Gent), Nederland www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche KLEIN SPOOK (BELGIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bvba Private ondernemingen/ecologisch

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk!

Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! Betrokken ondernemen? Steun vluchtelingenwerk! VluchtelingenWerk Noord-Nederland Informatiefolder voor bedrijven Stelt u zich eens voor dat u vanwege oorlog en vervolging huis en haard moet ontvluchten

Nadere informatie

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL

DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID OVER GOEDE DOEL Meting maart 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEUR KIEST GOEDE DOEL VANWEGE ONDERWERP EN STOPT MET STEUN VANWEGE ONTEVREDENHEID

Nadere informatie

Beleidsplan WADT

Beleidsplan WADT Beleidsplan WADT 2016 2017 Utrecht, 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Wat biedt WADT?... 3 Missie... 4 Doelstellingen... 4 Kernactiviteiten... 4 Projecten starten...

Nadere informatie

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche JOBDISABILI (ITALIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) Sector Werkgebied Diensten aan bedrijven Lokaal, Europa

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Inhoud... 4 Hoofdstuk 3. Sterkten en zwakten... 6 Hoofdstuk 4. Strategische doelen 2015... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2014 Stichting Tan-kids Doetinchem Hoofdstuk 1. Inleiding In Tanzania komen 71% van de kinderen tekort in basiszorg. Het zijn vooral de weeskinderen (18 op de 100 kinderen in Tanzania hebben

Nadere informatie

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Het HDI hielp mij en mijn gezin om te gaan met de ziekte. Want kanker heb je niet alleen. Monique Het Helen Dowling Instituut Kanker

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5.

1. Project titel. 2. Locatie. Land. Regio. Stad / Dorp(en) 3. Looptijd. Startdatum. Aantal maanden. 4. Doelstellingen. 5. Aanvraagformulier Deel I : Het Project 1. Project titel 2. Locatie Land Regio Stad / Dorp(en) 3. Looptijd Startdatum Aantal maanden 4. Doelstellingen 5. Doelgroep Directe begunstigden + aantallen Sociaal

Nadere informatie

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen

VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen VERLIEZEN: De waarde van geven in een wereld van ontvangen Wees niet bang, al vormen jullie maar een klein groepje. Want jullie Vader is zo goed geweest Zijn koninkrijk voor je open te stellen. Verkoop

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD

BELEIDSPLAN STICHTING TALUD BELEIDSPLAN STICHTING TALUD Amsterdam, juli 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. De stichting... 3 1.1 Gegevens... 3 1.2 Het bestuur... 3 1.3 ANBI... 3 2. Missie, visie, doelstellingen... 4 2.1 Missie... 4 2.2 Visie...

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Activiteiten verslag 2014

Activiteiten verslag 2014 Activiteiten verslag 2014 Voorwoord Stichting Talud richt zich op het ondersteunen van kleinschalige integrale kinderprojecten die voor ogen hebben de zelfredzaamheid van kinderen te vergoten. Dit doet

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2017/2018

BELEIDSPLAN 2017/2018 BELEIDSPLAN 2017/2018 Gezond en gelukkig opgroeien in Tanzania STICHTING TAN-KIDS TE DOETINCHEM BELEIDSPLAN 2017/2018 GEZOND EN GELUKKIG OPGROEIEN IN TANZANIA HOOFDSTUK 1 - INLEIDING Tanzania telt bijna

Nadere informatie

Word grote gever En zorg voor een positieve impact op de toekomst

Word grote gever En zorg voor een positieve impact op de toekomst Word grote gever En zorg voor een positieve impact op de toekomst Het zijn magische momenten wanneer kinderen voor het eerst hun naam kunnen schrijven en de eerste woordjes lezen. Goed onderwijs is de

Nadere informatie

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen

samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen samen sterker Samenvatting verkiezingsprogramma Samen sterker - kansen voor iedereen Voorwoord Alexander Pechtold 1 Het gaat goed met Nederland. In ons land wonen de gelukkigste, gezondste en best opgeleide

Nadere informatie

Datum: 12-10-2013 Stichting Child of Uganda

Datum: 12-10-2013 Stichting Child of Uganda Datum: 12-10-2013 Stichting Child of Uganda Beleidsplan 2013 2015 1 Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Historie 3 3. Doel en werkwijze... 4 4. Organisatie 5 6 5. Communicatie.. 7 6. Financiën 7 7. Toekomst. 8 2

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

Amma s project Vrouwen Ondersteunen is rolmodel voor hele wereld, zegt VN. (3 mei 2014)

Amma s project Vrouwen Ondersteunen is rolmodel voor hele wereld, zegt VN. (3 mei 2014) Amma s project Vrouwen Ondersteunen is rolmodel voor hele wereld, zegt VN. (3 mei 2014) Eén van de eregasten bij deze gelegenheid was Mw. Lise Grande, hoofd van de Verenigde Naties in India. Zij prees

Nadere informatie

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS

JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS JAARPLAN STICHTING LMSTANDARD SUPPORTS 2016 Leonie Jansen 2016 Inhoudsopgave 1. Gegevens stichting... 3 2. Raad van Toezicht, Bestuur en Vrijwilligers... 3 3. Visie en missie Stichting LMStandard Supports...

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

Een korte handleiding

Een korte handleiding Een korte handleiding Inleiding Je gaat deelnemen of bent in elk geval geïnteresseerd in deelname aan een kennisuitwisseling gefaciliteerd door E-motive. Zo n uitwisseling kan bestaan uit het bijwonen

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Stichting Follow Kosovo

Stichting Follow Kosovo Jaarverslag Stichting Follow Kosovo Over het jaar 2015 Rekeningnummer: NL91INGB0006109479 RSIN Nummer: 851912515 KvK Nummer: 55929575 http://www.followkosovo.nl followkosovo@live.nl bestuurfollowkosovo@gmail.com

Nadere informatie

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015

Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 Beleidsplan Himalaya Welfare Foundation Augustus 2014-2015 www.himalayawelfare.org 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van de Himalaya Welfare Foundation. De Stichting Himalaya Welfare is opgericht op

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

+ Te beantwoorden vragen

+ Te beantwoorden vragen + Bouwstenen cliënt in regie Uitkomsten dialoogsessies aanvullende zorg + Te beantwoorden vragen Hoe kan gemeente Utrecht cliëntregie in de aanvullende zorg maximaliseren? Hoe kijken mantelzorgers en gebruikers

Nadere informatie

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique

Programma Mozambique. 1. Context analyse. 2. De programmadoelstellingen. 3. Het landenprogramma Mozambique Programma Mozambique 1. Context analyse Mozambique is een van de armste en minst ontwikkelde landen ter wereld. In de afgelopen jaren heeft Mozambique echter een sterke economische groei laten zien, is

Nadere informatie

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven

Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Beleidsvisie ten behoeve van de Stichting Lezen en Schrijven Auteur: Barbara Griot Bonaire Maart 2017 Inleiding: Hare Koninklijke Hoogheid Laurentien heeft in het gesprek op 8 maart 2017 duidelijk aangegeven

Nadere informatie

Afghanistan. NAVO-militair gedood in Zuid-Afghanistan

Afghanistan. NAVO-militair gedood in Zuid-Afghanistan Afghanistan NAVO-militair gedood in Zuid-Afghanistan KABUL - In het zuiden van Afghanistan is dinsdag een militair van de internationale vredesmacht ISAF gedood. Dat maakte een woordvoerder van de troepen

Nadere informatie

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis!

DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! DE OPGEWEKTE WONING CLUB Samen aan de slag, voor jouw duurzame huis! Wat is de Opgewekte Woning Club? De Opgewekte Woning Club is een slimme aanpak welke energiezuinig wonen en verbouwen bij woningeigenaren

Nadere informatie