Nieuwe Influenza A (H1N1)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe Influenza A (H1N1)"

Transcriptie

1 Belangrijke informatie voor de verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties over de handelswijze bij Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) ( Mexicaanse Griep ) is door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) uitgeroepen tot pandemie. De WHO en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) verwachten mogelijk in augustus 2009 al een grote uitbraak van deze grieppandemie in ons land. Dit omdat in de afgelopen periode steeds meer mensen Nieuwe Influenza A hebben gekregen en het aantal besmette mensen in Europa snel en sterk is gestegen. Daarnaast verwacht men een uitbraak van het virus als vakantiegangers terugkeren naar eigen land en weer aan het werk gaan. Hoe herkent u Nieuwe Influenza A (H1N1)? De verschijnselen van Nieuwe Influenza A (H1N1) lijken op gewone griep (koorts, koude rillingen, hoofdpijn, spierpijn, moeheid en droge hoest). Na een besmetting kan het een tot zeven dagen duren totdat er griepverschijnselen optreden. Behandeling Nieuwe Influenza A (H1N1) verloopt doorgaans mild, vergelijkbaar met een seizoensgriep. Na enkele dagen koorts zijn de meeste mensen hersteld. In het algemeen wordt routinematige toediening van antivirale middelen dan ook niet noodzakelijk geacht. Voor u is het van belang te weten dat behandeling wel geïndiceerd is bij risicopatiënten én bij patiënten met een gecompliceerd beloop van griep. Tot die risicopatiënten behoren ook personen die normaal in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (personen met een leeftijd >60 jaar of met een onderliggende medische conditie). De volledige tekst over de risicogroepen is te vinden op: We raden u aan om deze tekst te raadplegen. Op basis van voortschrijdend inzicht kan herijking van het beleid noodzakelijk zijn. Hygiëne Ter voorkoming van verspreiding van Nieuwe Influenza A (H1N1) is het van belang om goede hygiëne na te leven. Het griepvirus zit in druppeltjes snot, slijm en speeksel. Door praten, hoesten of niezen wordt het virus verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt. Goede hygiënemaatregelen kunnen verspreiding en besmetting voorkomen. Zoals: Houd uw hand of een zakdoek voor uw mond als u hoest of niest; Gebruik bij voorkeur een papieren zakdoek of tissue en gooi deze na gebruik weg; Was vaak uw handen, óók na hoesten, niezen of snuiten. Als uw personeelsleden en bewoners/cliënten niet in staat zijn in de handen te hoesten dan kunt u ze bijvoorbeeld aanraden in hun elleboog te hoesten en te niezen, in plaats van de hand voor de mond. Daarnaast is het belangrijk dat personeelsleden en bewoners/cliënten regelmatig hun handen wassen en indien nodig gebruikmaken van hulpmiddelen als; mondkapjes, handschoenen en desinfecterende middelen. Een goede ventilatie van ruimten is daarnaast een vereiste. Ziek personeelslid Wij raden u aan om met uw arbodienst/bedrijfsarts te bespreken hoe u het beste kunt omgaan met zieke personeelsleden. Noodzakelijk is dat mensen met ziekteverschijnselen die kunnen wijzen op Nieuwe Influenza A (H1N1) thuis blijven. Wenselijk is dat zij sociale contacten zoveel mogelijk mijden. Als zij geen ziekteverschijnselen hebben kunnen zij weer aan het werk. Zieke bewoner/cliënt Wanneer een bewoner/cliënt van uw instelling ziekteverschijnselen heeft die kunnen wijzen op Nieuwe Influenza A (H1N1), raden wij u aan te overleggen met de (verpleeg)huisarts. Als de (verpleeg)huisarts het nodig vindt, kan deze zelf onderzoeken of het daadwerkelijk om Nieuwe Influenza A (H1N1) gaat en/of behandeling noodzakelijk is. In de tussentijd is het dan belangrijk dat de bewoner/cliënt zo min mogelijk contact heeft met andere mensen (dus geen bezoek ontvangt en eventueel een aparte kamer krijgt). Belangrijke informatie voor de verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties Pagina 1 van 5

2 Continuïteit van zorg Verzorgings- en verpleeghuizen dienen zich voor te bereiden op een grieppandemie om de continuïteit vanzorg- en dienstverlening zoveel mogelijk te garanderen. Het Ministerie van VWS heeft hiervoor een website met tips: U treft hier informatie voor het maken van een continuïteitsplan. In een dergelijk plan komen zaken aan de orde zoals: Inventariseren van kritieke activiteiten en medewerkers; Inventariseren kwetsbaarheden en afhankelijkheden; Stellen van prioriteiten en weerbaarheidsmaatregelen nemen. Op deze website treft u ook een Handleiding bedrijfscontinuïteit bij Grieppandemie en een checklist Grieppandemie en bedrijfscontinuïteit aan. Informatie voor verpleeghuisartsen Wereldwijd zijn er inmiddels honderdduizenden besmettingen met Nieuwe Influenza A (H1N1). Na de zomervakantie verwachten we in Nederland een aanzienlijke toename van het aantal gevallen, met een hoogtepunt in het najaar van Dit heeft geleid tot de volgende aanpassing van de adviezen op het gebied van diagnostiek, meldingsplicht en indicaties voor behandeling met antivirale middelen. 1. Virologische diagnostiek alleen bij bepaalde patiënten Laboratoriumbevestiging van een besmetting met het Nieuwe Influenza A (H1N1)-virus is niet meer noodzakelijk. Wel wordt virologische diagnostiek aangeraden: Bij alle patiënten die op verdenking van Nieuwe Influenza A (H1N1) worden opgenomen in het ziekenhuis Buiten het ziekenhuis bij bijzondere klinische indicaties, zoals zwangeren in het derde trimester en bij een zeer ernstig beloop. 2. Meldingsplicht aangepast per 15 augustus 2009 De meldingsplicht (categorie A) wordt vanaf 15 augustus 2009 beperkt tot patiënten met Influenza A die in het ziekenhuis zijn opgenomen op grond van de ernst van hun ziektebeeld en/of patiënten die aan influenza zijn overleden. Waarschijnlijk geval : een patiënt opgenomen in het ziekenhuis en/of overleden binnen of buiten het ziekenhuis, waarbij een infectie met een Influenza A-virus in het laboratorium is vastgesteld. Bewezen geval : een patiënt opgenomen in het ziekenhuis en/of overleden binnen of buiten het ziekenhuis, waarbij een infectie met het Nieuwe Influenza A(H1N1)-virus in het laboratorium is vastgesteld. De huisartsen kunnen worden benaderd door de GGD en en de GHOR in hun regio om mee te werken aan het wekelijks verstrekken van informatie over het voorkomen van influenza bij patiënten in hun praktijk. 3. Behandeling met antivirale middelen Nieuwe Influenza A (H1N1) verloopt doorgaans mild, vergelijkbaar met een seizoensgriep. Na enkele dagen koorts zijn de meeste mensen hersteld. In het algemeen wordt routinematige toediening van antivirale middelen dan ook niet noodzakelijk geacht. Voor u is het van belang te weten dat behandeling wel geïndiceerd is bij risicopatiënten én bij patiënten met een gecompliceerd beloop van griep. Tot die risicopatiënten behoren ook personen die normaal in aanmerking komen voor de griepvaccinatie (personen met een leeftijd>60 jaar of met een onderliggende medische conditie). De volledige tekst over de risicogroepen is te vinden op: We raden u aan om deze tekst te raadplegen. Op basis van voortschrijdend inzicht kan herijking van het beleid noodzakelijk zijn. Op 7 augustus 2009 zijn alle apotheken, inclusief apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuisapotheken, voorzien van kuren oseltamivir (de werkzame stof in Tamiflu ), in sachets van 75 mg. Verpleeg)huisartsen kunnen dit middel voorschrijven aan patiënten die het middel gratis kunnen afhalen bij de apotheek. Nu antivirale middelen op grote schaal gebruikt gaan worden, is de melding van eventuele bijwerkingen via Lareb van essentieel belang: Belangrijke informatie voor de verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties Pagina 2 van 5

3 Geen indicaties voor profylactische toepassing Er zijn geen indicaties voor profylactisch gebruik van antivirale middelen. Deze middelen moeten alleen gebruikt worden bij griepverschijnselen. Bij profylaxe wordt slechts bescherming geboden zolang het middel wordt gebruikt. Na stoppen is de persoon wegens het ontbreken van immuniteitsopbouw weer direct vatbaar voor het influenzavirus. Het in voorraad geven van antivirale middelen aan bezorgde burgers ontraden wij met klem. Het kan leiden tot onjuist gebruik en resistentie. Binnenkort zal het Ministerie van VWS starten met een brede publiekscampagne om er voor te zorgen dat het publiek op de hoogte is van kenmerken van de ziekte en de aanbevolen behandeling. Checklist bij huisbezoek aan patiënt met Nieuwe Influenza A (H1N1) Doe zo snel mogelijk in huis het mondkapje voor; Vertel patiënt wat je gaat doen en wat van hem/haar verwacht wordt; Leg alle materialen klaar 2 meter buiten bereik van patiënt. Hang een afvalzakje binnen bereik (plakband meenemen). Doe handschoenen aan; Vul formulieren in en maak buisjes klaar met stickers; Stop afgenomen materialen in blisters met absorberend tissue en verpak en verzegel het klinische materiaal met de Safety Bag en plaats dit terug in de verzendverpakking van het laboratorium; Voeg ingevuld aanvraagformulier toe aan de envelop; Desinfecteer materialen met alcohol 70%, zoals schaar, envelop en andere dingen die met de handschoen aangeraakt zijn; Ruim alles op: doe handschoenen uit en als laatste mondkapje af (eerst onderste elastiek, daarna bovenste). Stop dit alles in een afvalzak. Desinfecteer tot slot de handen bij vertrek of in de hal. Laat de afvalzak bij het gezin achter. Instructie afname neuswat en keelwat Laat de patiënt de neus snuiten en een tissue bij de hand houden; Neem het wattenstaafje uit de verpakking, raak punt niet aan; Laat de patiënt het hoofd achterover buigen, leg een hand op het voorhoofd van de patiënt en duw met de duim de punt van de neus omhoog, schuif het staafje voorzichtig in een neusgat (ongeveer ¾ deel) tot je weerstand voelt. Draai het wattenstaafje even rond en trek het voorzichtig terug. Eventueel naar ander neusgat indien eerste keer niet goed gaat; Doe dit staafje in het virustransportmedium, knip met de schaar het uitstekende stokje af. Afgeknipte stokjes in een bakje voor biologisch afval; Neem een nieuw wattenstaafje en laat patiënt mond openen en eventueel Aaaa zeggen. Gebruik eventueel een spatel om de tong plat te maken. Net voorbij de tonsillen, tegen de achterwand van de keel, het wattenstaafje even rond draaien. Dit kan kort en snel. Dit staafje in hetzelfde virusmedium doen en afknippen. Dop er goed op draaien; Stop afgenomen materialen in verpakkingsmateriaal van het laboratorium (blister) met absorberend tissue, voeg ingevuld aanvraagformulier toe in een plastic zakje; Doe alles in vloeistofdichte verzendenvelop van het laboratorium; Desinfecteer materialen met alcohol 70%, zoals schaar, envelop en andere dingen die met de handschoen aangeraakt zijn; neem hiervoor tissues mee. Welk afname materiaal heb ik nodig en hoe kom ik daar aan? Afname doet u met een wattenstok met plastic drager, maar NIET van hout of metaal. U kunt het beste overleggen met een laboratorium dat ervaring heeft met deze diagnostiek om zo snel mogelijk te zorgen dat dat geregeld is. Monsters voor diagnostiek kunnen het beste in een virustransportmedium worden opgestuurd. Dat is via het laboratorium te krijgen. Hoe moet ik het virustransportmedium bewaren en hoe lang blijft het goed? Het GLY-transportmedium in de afnameset is in de koelkast een half jaar houdbaar. Bij -20ºC is de houdbaarheid 1 jaar en deze maximale verloopdatum staat op het etiket vermeld. Sommige transportmedia zijn bij kamertemperatuur houdbaar. Let op de specificaties van uw laboratorium. Wat moet ik doen als ik niet de geschikte materialen in huis heb? Het is mogelijk dat bevoorrading hiermee de komende tijd lastig zal zijn. Als alternatief gebruiken sommige laboratoria ook wel een flexibele droge wat, de zogenaamde Minitip Flocked Swabs van COPAN zoals voor Belangrijke informatie voor de verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties Pagina 3 van 5

4 de kinkhoest-pcr wordt gebruikt, dat zonder transportmedium wordt opgestuurd. Viruskweek is dan onbetrouwbaar, maar PCR is waarschijnlijk nog wel mogelijk. Hoe moet ik de monsters versturen? Dat hangt af van de afspraken die u heeft met het laboratorium. Verzending per post is mogelijk, alleen duurt het dan langer voordat u de uitslag heeft Hoe lang is het virus nog aantoonbaar bij monsters die per post worden verstuurd? Monsters die langer onderweg zijn (enkele dagen) kunnen meestal nog wel gebruikt worden voor PCRdiagnostiek. Het virus is dan minder goed te kweken. Hoe lang duurt het voor ik een uitslag krijg? Een aantal laboratoria doet inmiddels dagelijks diagnostiek voor Influenza A, maar dat is niet overal mogelijk en nodig. Informeert u bij het laboratorium voor de doorlooptijden. Houdt u er rekening mee dat deze zullen toenemen naarmate er meer diagnostiek aangevraagd wordt. Richtlijnen verzorgings- en verpleeghuizen bij de verdenking van een besmetting met een nieuw humaan Influenza Avirus Wanneer in Nederland een nieuw humaan Influenza A-virus is geconstateerd gelden de volgende richtlijnen bij de verdenking van een besmetting binnen een verzorgings- of verpleeghuis: Een patiënt verdacht van besmetting met een nieuw Influenza A virus wordt binnen het verzorgings- /verpleeghuis gescheiden opgevangen van andere patiënten om de kans op verspreiding van het Influenza A zoveel mogelijk te beperken. Om verdere verspreiding van het Influenza A te voorkomen moeten persoonlijke beschermingsmaatregelen worden genomen conform de WIP-richtlijn Infectiepreventie in verpleeghuizen (paragraaf handelwijze bij luchtweginfecties) en aangevuld met het gebruik van een FFP2/chirurgisch mond-neusmasker. De verstrekking van antivirale middelen oseltamivir (Tamiflu ) aan (mogelijk) besmette patiënten en contacten van patiënten geschiedt op indicatie van respectievelijk de behandelend arts en de artsinfectieziektebestrijding van de GGD. Zolang de apotheken nog beschikken over antivirale middelen worden deze via reguliere weg voorgeschreven en geleverd. Wanneer de door het Ministerie van VWS speciaal ingeslagen voorraden moeten worden aangesproken, geschiedt de verstrekking altijd via de arts-infectieziektebestrijding van de GGD en de dienstdoende arts van het bureau LCI. Het bureau LCI moet instemmen met de gestelde indicatie. Richtlijnen verzorgings- en verpleeghuizen bij een Influenza A pandemie en reguliere zorgcapaciteit schiet tekort Indien er in Nederland sprake is van een pandemische uitbraak van een nieuw humaan Influenza A, krijgen zorginstellingen te maken met een toenemende zorgvraag en verminderd zorgaanbod. Landelijk maar ook regionaal kan besloten worden dat de reguliere zorgcapaciteit tekort schiet en dat de voorbereide plannen moeten worden geactiveerd. In die situatie is de Regionale Geneeskundig Functionaris (RGF) ervoor verantwoordelijk dat de zorgstructuur wordt aangepast. Eventueel wordt besloten tot het opstarten van de regionale noodzorg. Onderstaande richtlijnen gelden: Bij een pandemie zal de zorgvraag toenemen doordat veel bewoners door een Influenza A infectie intensievere zorg nodig hebben, er minder mogelijkheden zijn voor ziekenhuisopname en er extra patiëntenaanbod is van personen zonder thuis- of mantelzorg en patiënten die vervroegd uit het ziekenhuis zijn ontslagen. Tegelijkertijd zal het zorgaanbod afnemen door uitval van het eigen personeel vanwege besmetting met Influenza A. De kwaliteit en continuïteit van de zorg kan hierdoor onder druk komen te staan. Het kan dan ook nodig zijn om (ten tijde van een pandemie) actief extra gezondheidwerkers te rekruteren voor de eigen zorginstelling. Belangrijke informatie voor de verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties Pagina 4 van 5

5 Bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen die een Influenza A-infectie ontwikkelen zonder complicaties, kunnen daar verblijven. Redenen tot opname in een ziekenhuis zijn complicaties van Influenza A of een verergering van de onderliggende aandoening(en). Indien er voldoende opnamemogelijkheden zijn in de ziekenhuizen in de regio, worden er geen aanvullende opnamecriteria gehanteerd. Patiënten worden dan opgenomen na overleg tussen de huisarts / verpleeghuisarts en de behandelaar in het ziekenhuis; Indien een tekort ontstaat aan opnameplaatsen (en/of IC-plaatsen) in de ziekenhuizen zullen landelijke opnamecriteria (en ontslagcriteria) worden geformuleerd door inhoudelijk deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT). De behandeld arts (huisarts, verpleeghuisarts of SEH-arts) toetst aan de hand van deze criteria of ziekenhuisopname van een Influenza A patiënt nodig is; Patiënten die niet aan de opnamecriteria voldoen, maar wel complicaties ontwikkelen of aanvullende verzorging nodig hebben (en niet beschikken over thuis- of mantelzorg), komen in aanmerking voor opname in een verzorgings- of verpleeghuis; De opnames van de ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en de noodverpleeglocaties (zie hieronder) worden gecoördineerd door het actiecentrum GGD/GHOR, dat in deze optreedt als regionaal beddenbureau. Het beddenbureau houdt inzicht in de beschikbare beddencapaciteit via de normale communicatiekanalen en verdeelt de patiënten die in aanmerking komen voor opname over deze bedden. Wanneer de ziekenhuizen en/of verzorgings- en verpleeghuizen onvoldoende opnamecapaciteit hebben, worden door de GHOR noodverpleeglocaties ingericht voor Influenza A patiënten. In de noodverpleeglocaties worden Influenza A patiënten opgevangen die: 1. een opname-indicatie hebben voor het ziekenhuis of een verpleeghuis, maar waarvoor geen bed vrij is; 2. aanvullende verzorging nodig hebben, maar deze thuis niet kunnen krijgen (geen thuisofmantelzorg); 3. vervroegd zijn ontslagen uit het ziekenhuis. De noodverpleeglocaties worden ingericht in hotels en conferentiecentra en bemenst door een aantal (huis)artsen en verpleegkundigen. De GHOR is hiervoor verantwoordelijk. De verstrekking en distributie van antivirale middelen oseltamivir (Tamiflu ) geschiedt bij een pandemie volgens landelijke richtlijnen. Deze worden momenteel nog ontwikkeld. Belangrijke informatie voor de verzorgings- en verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties Pagina 5 van 5

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Hoesten, niezen en neus snuiten in papieren zakdoekje. Zakdoekje direct weggooien. Handen wassen met water en zeep. ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Lees deze brochure aandachtig. In deze brochure staat praktische

Nadere informatie

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK

BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK BCOU PROTOCOL NIEUWE INFLUENZA A H1N1, DE ZOGENAAMDE MEXICAANSE GRIEP, VERSIE 26 AUGUSTUS 2009 / IVK MEDE OP BASIS VAN NOTITIE NUOVO Teksten voor website PCOU en Willibrord Het H1N1-influenzavirus (de

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen

GRIEPVACCINATIE 2012. Waardoor komt het? Wat zijn de verschijnselen? Adviezen GRIEPVACCINATIE 2012 De griepprik zal dit jaar op woensdag 14 november worden gegeven, tussen 15 en 18 uur. Mensen die ervoor in aanmerking komen krijgen ongeveer 2 weken van tevoren een uitnodiging toegestuurd.

Nadere informatie

Grip op de griep. Informatie over het griepvirus, en wat Interpolis hierbij voor werkgevers kan betekenen. Inleiding. Wat is de Nieuwe Influenza A?

Grip op de griep. Informatie over het griepvirus, en wat Interpolis hierbij voor werkgevers kan betekenen. Inleiding. Wat is de Nieuwe Influenza A? Grip op de griep Informatie over het griepvirus, en wat Interpolis hierbij voor werkgevers kan betekenen 1 Inleiding 2 Wat is de Nieuwe Influenza A? 3 Wat zijn uw risico s? 4 Voorbereiding 5 Preventieadvies

Nadere informatie

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Zwangerschap en vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A, ook wel Mexicaanse griep genoemd, geeft

Nadere informatie

@rboinfect alertsysteem

@rboinfect alertsysteem Samenvatting: Nieuwe website van VWS Arboprofessionals werkzaam de gemeente Arboprofessionals o.a. werkzaam in het onderwijs Griep Check Nederlands Huisartsen genootschap Niet zorg: wanneer mag ik weer

Nadere informatie

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)?

Grieppandemie. Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie Wat moet u weten over een grieppandemie (wereldgriep)? Grieppandemie 2 Wat leest u in deze folder? Deze folder gaat over een grieppandemie (wereldgriep). U leest de antwoorden op 10 belangrijke

Nadere informatie

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Informatie voor zorgpersoneel Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep 1 ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP U ontvangt deze folder omdat u in aanmerking komt voor een vaccinatie

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 23 oktober 29, week 43 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) verdubbeld

Nadere informatie

Antivirale middelen tijdens een grieppandemie

Antivirale middelen tijdens een grieppandemie Antivirale middelen tijdens een grieppandemie Standpunt van de overheid over het gebruik ter voorkoming van ziekte 1. Samenvatting Bedrijven en organisaties die een vitale rol spelen bij het zo goed mogelijk

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 11 december 29, week 5 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) afgenomen

Nadere informatie

Handleiding/samenvatting voor VNP-bedrijven. Nieuwe Influenza A (H1N1) Mexicaanse griep

Handleiding/samenvatting voor VNP-bedrijven. Nieuwe Influenza A (H1N1) Mexicaanse griep Handleiding/samenvatting voor VNP-bedrijven Nieuwe Influenza A (H1N1) Mexicaanse griep 1 Inleiding De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft sinds juni de hoogste alarmfase van de Mexicaanse griep

Nadere informatie

Standpunt NVOG. Nieuwe Influenza A (H1N1) en zwangerschap / lactatie

Standpunt NVOG. Nieuwe Influenza A (H1N1) en zwangerschap / lactatie Standpunt NVOG Nieuwe Influenza A (H1N1) en zwangerschap / lactatie Oorspronkelijke versie: 10 augustus 2009 Toevoegingen aangaande vaccinatie en wijzigingen in tekst naar aanleiding van voortschrijdend

Nadere informatie

Werkdocument 31-08-2009. Hygiëneprotocol Grieppandemie Zuidwester

Werkdocument 31-08-2009. Hygiëneprotocol Grieppandemie Zuidwester Werkdocument 31-08-2009 Hygiëneprotocol Grieppandemie Zuidwester Betreft : Opgesteld door: Hygiëneprotocol Grieppandemie Zuidwester Werkgroep Grieppandemie Datum: 31 augustus 2009 Hygiëneprotocol Nieuwe

Nadere informatie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Introductie en leeswijzer versie november 2007 GHOR Regio Groningen GHOR Groningen Postbus 584 9700 AN Groningen 050-367 4300 www.ghorgroningen.nl Legenda In de kantlijn

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1: week 34 - schooljaar 2009-2010

Nieuwsbrief nummer 1: week 34 - schooljaar 2009-2010 Nieuwsbrief nummer 1: week 34 - schooljaar 2009-2010 De kop is eraf!!! Gisteren hebben we een gezellige feestdag gehad met prachtig weer. Samen met de feestcommissie hadden we allerlei activiteiten uitgewerkt

Nadere informatie

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik

Infectiepreventie. De jaarlijkse griepprik Infectiepreventie De jaarlijkse griepprik 1 De jaarlijkse griepprik Deze folder informeert u over de vaccinatie tegen de seizoensgriep. U krijgt deze folder omdat u, net als uw collega s, ook dit jaar

Nadere informatie

Nieuwe Influenza A (H1N1)

Nieuwe Influenza A (H1N1) Nieuwe Influenza A (H1N1) Overzicht 6 november 29, week 45 Samenvatting In de afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnamen wegens een laboratoriumbevestigde infectie met Nieuwe Influenza A (H1N1) wederom

Nadere informatie

Waterpokken. Maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen

Waterpokken. Maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen Waterpokken Maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat bij u of uw kind (mogelijk) het waterpokkenvirus aanwezig is. Net als alle andere Nederlandse

Nadere informatie

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens.

Beroepsmatig in aanraking komt met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens. MRSA 1 U wordt behandeld in een zorginstelling en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking

Nadere informatie

Verkoudheid en griep

Verkoudheid en griep 400038 Verkoudheid en griep_400038 Verkoudheid en griep 17-08-11 15:19 Pagina Verkoudheid en griep WAT IS VERKOUDHEID EN WAT IS GRIEP WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Nieuwe Influenza A (H1N1) 15 juli 2009

Vragen en antwoorden Nieuwe Influenza A (H1N1) 15 juli 2009 Vragen en antwoorden Nieuwe Influenza A (H1N1) 15 juli 2009 Het overzicht met vragen en antwoorden wordt regelmatig aangepast. De datum van de laatste versie wordt vermeld. Algemene vragen Waarom is de

Nadere informatie

MRSA Radboud universitair medisch centrum

MRSA Radboud universitair medisch centrum MRSA U wordt behandeld in het Radboudumc en bent mogelijk in contact gekomen met de MRSA bacterie (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus). Dit kan zijn doordat u Beroepsmatig in aanraking komt

Nadere informatie

Wat kan uw bedrijf ondernemen tegen een grieppandemie? Grieppandemie

Wat kan uw bedrijf ondernemen tegen een grieppandemie? Grieppandemie Wat kan uw bedrijf ondernemen tegen een grieppandemie? Grieppandemie Inhoud Wat is een grieppandemie? 4 Wat leest u in deze brochure? 5 Hoe treft een grieppandemie uw bedrijf of organisatie? 6 Wat zijn

Nadere informatie

RBPi INFLUENZA PANDEMIE Actiecentrum GHOR / GGD

RBPi INFLUENZA PANDEMIE Actiecentrum GHOR / GGD 2.9 Inleiding Tijdens een uitbraak van een hoogpathogene ziekteverwekker zoals een nieuw humaan influenzavirus, wordt er regionaal opgeschaald naar GRIP 4. Dit betekent dat alle operationele hulpdiensten

Nadere informatie

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten?

Wat is M RSA? Wat zijn de ziekteverschijnselen van M RSA? Hoe kun je M RSA krijgen en hoe kun je anderen besmetten? MRSA In deze folder leest u wat MRSA is, welke gevolgen dit kan hebben voor uw opname en behandeling en welke maatregelen er genomen worden om de verspreiding van MRSA te voorkomen. U wordt behandeld

Nadere informatie

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO

Bijzonder Resistente Micro-Organismen. Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO Bijzonder Resistente Micro-Organismen Isolatiemaatregelen infectiepreventie bij BRMO In deze folder vindt u meer informatie over Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO) en Extended Spectrum Beta-Lactamase

Nadere informatie

GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden?

GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? GRIEPVACCINATIE VOOR ZORGVERLENERS Hoe kan griep voorkomen worden? WAT IS SEIZOENSGRIEP? WAT IS SEIZOENSGRIEP? > Een acute luchtweginfectie: Plots begin met koorts en rillingen Hoofdpijn Spierpijn Keelpijn

Nadere informatie

Influenza surveillance

Influenza surveillance Influenza surveillance Tijdens de pandemie Hoe het begon in 2009 Begin april eerste infecties Verenigde Staten/Mexico In Nederland 1 e infectie 30 april 11 juni : WHO pandemie Interpandemische fase Laag

Nadere informatie

Inleiding Symptomen Werking van de neus

Inleiding Symptomen Werking van de neus VERKOUDHEID 202 Inleiding U komt op de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde, omdat u last heeft van verkoudheid. Verkoudheid is een ontsteking van het slijmvlies in uw neus, bijholten en uw keel. Verkoudheid

Nadere informatie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Deel 3 Bestrijding influenzapandemie Versie augustus 2010 GHOR Regio Groningen Als basisdocument vastgesteld in de Bestuurscommissie Brandweer en GHOR d.d. 22 april

Nadere informatie

VERKOUDHEID, GRIEP EN HOEST

VERKOUDHEID, GRIEP EN HOEST VERKOUDHEID, GRIEP EN HOEST www.benuapotheek.nl VERKOUDHEID, GRIEP EN HOEST PLOTSELING EEN RILLERIG GEVOEL, SPIERPIJN, KEELPIJN, LAST VAN HOESTEN EN KOORTS MISSCHIEN IS DIT HET BEGIN VAN EEN FORSE GRIEP

Nadere informatie

Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO, inclusief MRSA en VRE) Informatie en maatregelen

Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO, inclusief MRSA en VRE) Informatie en maatregelen Bijzondere Resistente Micro-Organismen (BRMO, inclusief MRSA en VRE) Informatie en maatregelen Inleiding...3 Wat zijn BRMO s?...3 De meest bekende BRMO s...3 De gevolgen van een BRMO-besmetting...4 Wanneer

Nadere informatie

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen?

Inleiding Wat is MRSA? Waarom maatregelen nemen? Maatregelen MRSA 1 Inleiding In deze brochure vindt u informatie over de bacterie MRSA. Wat is het, waarom nemen wij maatregelen bij (een verdenking op) MRSA en welke maatregelen zijn dat? Wat is MRSA?

Nadere informatie

Draaiboek Mexicaanse Griep bij de OBA

Draaiboek Mexicaanse Griep bij de OBA Draaiboek Mexicaanse Griep bij de OBA Amsterdam, juli 2009 Openbare Bibliotheek Amsterdam Oosterdokskade 143, 1011 DL Amsterdam www.oba.nl 020-52 30 701 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 1. Risicoreductie 3 2.

Nadere informatie

Waarom krijgt u een uitnodiging voor de griepprik?

Waarom krijgt u een uitnodiging voor de griepprik? Griepprik 2014 Uw (huis)arts nodigt u uit voor de griepprik. Deze folder geeft u informatie over de griepprik. Kiest u voor de griepprik? Ga de griepprik dan halen en wacht niet tot de griep heerst. De

Nadere informatie

Griepprik Wat kan uw apotheek voor u doen? Koorts en pijn

Griepprik Wat kan uw apotheek voor u doen? Koorts en pijn Verkoudheid en griep Plotseling een rillerig gevoel, spierpijn, keelpijn, last van hoesten en koorts... Misschien is dit het begin van een forse griep ( influenza ). In dat geval kunt u ook last krijgen

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden toolkit griep & verkoudheid

Vragen en Antwoorden toolkit griep & verkoudheid Vragen en Antwoorden toolkit griep & verkoudheid Griep en verkoudheid zijn erg besmettelijk. Goede hygiëne kan verspreiding en besmetting voorkomen. Houd uw hand of een zakdoek voor uw mond als u hoest

Nadere informatie

Griep: Aanbevelingen voor de zieken en hun omgeving. Voor meer informatie : www.influenza.be. info@influenza.be

Griep: Aanbevelingen voor de zieken en hun omgeving. Voor meer informatie : www.influenza.be. info@influenza.be 0800/99.777 Griep: Interministerieel Commissariaat Influenza Eurostation II Victor Hortaplein 40 Bus 10 1060 Brussel Voor meer informatie : Aanbevelingen voor de zieken en hun omgeving www.influenza.be

Nadere informatie

Griep en griepvaccinatie 1/5

Griep en griepvaccinatie 1/5 Griep en griepvaccinatie 1/5 E-info Griep en griepvaccinatie 1 Wat is griep? Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en wordt daarom ook wel influenza genoemd. Het influenzavirus veroorzaakt een

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Geïsoleerd verplegen

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Geïsoleerd verplegen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Geïsoleerd verplegen 1 Geïsoleerd verplegen U bent opgenomen in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) en wordt hier geïsoleerd

Nadere informatie

Laboratoria Nieuwsbrief Februari 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium

Laboratoria Nieuwsbrief Februari 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium Laboratoria Nieuwsbrief Februari 2012 Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium Medisch Microbiologisch Laboratorium In dit nummer: Inleiding Voor u ligt de nieuwe digitale uitgave van nieuwsbrief

Nadere informatie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie

Isolatiemaatregelen. Infectiepreventie Isolatiemaatregelen Infectiepreventie Inleiding Ieder mens draagt miljarden bacteriën met zich mee. Bacteriën worden ook wel micro-organismen genoemd omdat zij niet met het blote oog te zien zijn maar

Nadere informatie

Leidraad voor infectiepreventie in ziekenhuizen tijdens de pandemie met nieuw influenza A (H1N1)

Leidraad voor infectiepreventie in ziekenhuizen tijdens de pandemie met nieuw influenza A (H1N1) Leidraad voor infectiepreventie in ziekenhuizen tijdens de pandemie met nieuw influenza A (H1N1) 5 augustus 2009 Jan Kluytmans, arts-microbioloog VU medisch centrum, Amsterdam, en Amphia ziekenhuis, Breda

Nadere informatie

Grieppandemieplan, richtlijnen voor de apothekers GRIEPVACCINS A/H1N1 GRIEPVACCINS A/H1N1

Grieppandemieplan, richtlijnen voor de apothekers GRIEPVACCINS A/H1N1 GRIEPVACCINS A/H1N1 Grieppandemieplan, richtlijnen voor de apothekers Zoals reeds eerder aangekondigd worden de apotheken officieel ingeschakeld in het pandemieplan en dus ook in de verdeling van de vaccins en de benodigdheden.

Nadere informatie

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne

MRSA-bacterie. 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 00 MRSA-bacterie 'ziekenhuisbacterie' Afdeling Medische Microbiologie en Ziekenhuishygiëne 1 Inleiding MRSA staat voor Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. De Staphylococcus aureus is een bacterie

Nadere informatie

Parmentierweg 49 Postbus 121 2316 ZV Leiden www.ggdhm.nl 2300 AC Leiden. De GGD Hollands Midden is onderdeel van de RDOG Hollands Midden

Parmentierweg 49 Postbus 121 2316 ZV Leiden www.ggdhm.nl 2300 AC Leiden. De GGD Hollands Midden is onderdeel van de RDOG Hollands Midden Wat is waterpokken? Waterpokken is een ziekte die wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus. De meeste mensen krijgen waterpokken als kind, meer dan 93% van in Nederland opgegroeide kinderen heeft

Nadere informatie

Kennistoets acute keelpijn

Kennistoets acute keelpijn Acute keelpijn: kennistoets Aanvullende diagnostiek 1. Toelichting Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M11 van feb 2007 (tweede herziening) Het hoofdstuk Keelpijn in de NHG-Telefoonwijzer is gebaseerd

Nadere informatie

De Vlaams Ouderenraad in gesprek met Marc Van Ranst, commissaris Mexicaanse griep

De Vlaams Ouderenraad in gesprek met Marc Van Ranst, commissaris Mexicaanse griep De Vlaams Ouderenraad in gesprek met Marc Van Ranst, commissaris Mexicaanse griep Naar aanleiding van alle berichten en doemscenario s rijzen er wel wat vraagtekens over de Mexicaanse griep bij de ouderen.

Nadere informatie

Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen!

Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen! Hoesten of niezen? Zakdoek kiezen! Informatie over griep en verkoudheid Griep en verkoudheid zijn infectieziekten die van mens op mens overdraagbaar zijn. Goede hygiëne helpt verspreiding en besmetting

Nadere informatie

2.1. Hoe kan tbc worden voorkomen? Het is belangrijk dat mensen met besmettelijke tbc zo snel mogelijk worden opgespoord en behandeld.

2.1. Hoe kan tbc worden voorkomen? Het is belangrijk dat mensen met besmettelijke tbc zo snel mogelijk worden opgespoord en behandeld. Tuberculose Inleiding U ontvangt deze folder omdat u mogelijk tuberculose (ook wel tbc genoemd) heeft. In deze folder kunt u meer lezen over tbc zoals wat het is, hoe het wordt vastgesteld en welke behandeling

Nadere informatie

Richtlijn Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus. juni 2006. Infectiecommmissie AMC

Richtlijn Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus. juni 2006. Infectiecommmissie AMC Richtlijn Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus juni 2006 Infectiecommmissie AMC Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Epidemiologische gegevens... 2 3. Om welke patiënten gaat het?... 3 4.

Nadere informatie

RSV Risicogroep Oorzaak Symptomen van RSV

RSV Risicogroep Oorzaak Symptomen van RSV RS virus Uw kind is opgenomen op de kinderafdeling van het VUmc in verband met een infectie van RSV. Opname in het ziekenhuis vindt plaats bij ernstige benauwdheid en als zich voedingsproblemen voordoen.

Nadere informatie

RBPi INFLUENZA BIJLAGEN Procedure callcentre & beddenbureau

RBPi INFLUENZA BIJLAGEN Procedure callcentre & beddenbureau 9.4 Inleiding Tijdens een grieppandemie zal de huisarts medisch eindverantwoordelijk zijn voor de triage van patiënten in de extramurale setting. Dit document bespreekt de triage tijdens een grieppandemie.

Nadere informatie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie

Regionaal draaiboek Influenzapandemie Regionaal draaiboek Influenzapandemie Deel 2 - Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus in Nederland Versie augustus 2009 GHOR Regio Groningen Als basisdocument vastgesteld in de Bestuurscommissie

Nadere informatie

Kinderdagverblijf. Duckie. Ziektebeleid

Kinderdagverblijf. Duckie. Ziektebeleid Kinderdagverblijf Duckie Ziektebeleid Ziektebeleid Kinderdagverblijf Duckie is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een nogal rekbaar begrip. Er ontstaat daardoor voor de ouders

Nadere informatie

Wat is tuberculose (ofwel TBC)?

Wat is tuberculose (ofwel TBC)? LONGGENEESKUNDE Wat is tuberculose (ofwel TBC)? BEHANDELING Wat is tuberculose (ofwel TBC)? Wat is tuberculose ofwel TBC? Tuberculose is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie

Nadere informatie

Samenvatting. Griepvaccinatie: wie wel en wie niet?

Samenvatting. Griepvaccinatie: wie wel en wie niet? Samenvatting Griepvaccinatie: wie wel en wie niet? Griep (influenza) wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Omdat het virus steeds verandert, bouwen mensen geen weerstand op die hen een leven lang

Nadere informatie

Griepprik 2013 Informatie over de griepprik 2013

Griepprik 2013 Informatie over de griepprik 2013 Griepprik 2013 Informatie over de griepprik 2013 Uw (huis)arts nodigt u uit voor de griepprik. Deze folder geeft u informatie over de griepprik. Kiest u voor de griepprik? Ga de griepprik dan halen en

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over ebola

Vragen en antwoorden over ebola Vragen en antwoorden over ebola 2 oktober 2014 Wat is ebola? Het ebolavirus veroorzaakt een zeldzame maar zeer ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt. De ziekteverschijnselen zijn: hoge koorts,

Nadere informatie

Hollands Midden. Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus in Nederland. GHOR Hollands Midden GGD Midden Holland GGD Zuid-Holland Noord

Hollands Midden. Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus in Nederland. GHOR Hollands Midden GGD Midden Holland GGD Zuid-Holland Noord Hollands Midden Incidentele introductie nieuw humaan influenzavirus in Nederland GHOR Hollands Midden GGD Midden Holland GGD Zuid-Holland Noord Inhoudsopgave Inhoud 1 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 5 1.1

Nadere informatie

Handleiding bedrijfscontinuïteit bij Grieppandemie

Handleiding bedrijfscontinuïteit bij Grieppandemie Handleiding bedrijfscontinuïteit bij Grieppandemie Maart 2008 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Griep en grieppandemie 5 2.1. Seizoensgriep / griepepidemie 5 2.2. Grieppandemie 5 2.3. Vogelgriep 7 2.4.

Nadere informatie

Geïsoleerde verpleging van kinderen

Geïsoleerde verpleging van kinderen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Kindergeneeskunde Geïsoleerde verpleging van kinderen contact-isolatie en druppel-isolatie 1 Uw kind is opgenomen op de kinder-

Nadere informatie

VERKOUDHEID OF GRIEP?

VERKOUDHEID OF GRIEP? VERKOUDHEID OF GRIEP? Een verkoudheid wordt meestal veroorzaakt door besmetting met een virus. Die kan via speekseldruppeltjes maar meestal besmetten we ons zelf nadat we met onze handen in contact zijn

Nadere informatie

Website Informatie Influenzapandemie. Gelderland Midden en Gelderland Zuid

Website Informatie Influenzapandemie. Gelderland Midden en Gelderland Zuid Website Informatie Influenzapandemie Gelderland Midden en Gelderland Zuid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1 Samenvatting deeldraaiboek 3 Bestrijding Influenzapandemie...4 1.1 Uitgangspunten... 4 1.2 Alarmering

Nadere informatie

RBPi INFLUENZA BIJLAGEN Klein distributieplan Tamiflu

RBPi INFLUENZA BIJLAGEN Klein distributieplan Tamiflu 7.3 Inleiding en achtergrond Door de aanschaf van een (beperkte) hoeveelheid antivirale middelen 1 (neuraminidaseremmers) heeft de Nederlandse overheid op bescheiden schaal de mogelijkheid te interveniëren

Nadere informatie

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling.

Ziekte Ziekteverschijnselen Incubatietijd Besmettelijk? Wering school * Risicogroepen. Ja, 5 dagen voor tot negen dagen na het begin van de zwelling. Hieronder vindt u een lijst met veel voorkomende kinderziektes op school. Als school hanteren wij de richtlijnen van de GGD. Op de site van de GGD vindt u nog meer informatie over deze kinderziektes en

Nadere informatie

RESPIRATOIR SYNCYTIEEL VIRUS BIJ KINDEREN

RESPIRATOIR SYNCYTIEEL VIRUS BIJ KINDEREN RESPIRATOIR SYNCYTIEEL VIRUS BIJ KINDEREN 17241 Wat is het RS virus? Respiratoir Syncytieel Virus, kortweg RS virus genoemd, is een virus dat infecties veroorzaakt aan de luchtwegen (neus, oren, keel,

Nadere informatie

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker

Ziekenhuizen. Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Ziekenhuizen Persoonlijke hygiëne patiënt en bezoeker Werkgroep Infectiepreventie Vastgesteld: juli 2012 Revisiedatum: juli 2017 Dit document mag vrijelijk worden vermenigvuldigd en verspreid mits steeds

Nadere informatie

Longontsteking (pneumonie)

Longontsteking (pneumonie) Longontsteking (pneumonie) In deze folder informeren wij u over wat een longontsteking is, hoe de behandeling verloopt en welke adviezen er zijn om uw herstel te bevorderen. Wat is een longontsteking?

Nadere informatie

Waarom krijgt u een uitnodiging voor de griepprik?

Waarom krijgt u een uitnodiging voor de griepprik? Griepprik 2015 Uw (huis)arts nodigt u uit voor de griepprik. Deze folder geeft u informatie over de griepprik. U kunt de griepprik het beste halen tussen half oktober en half november. U krijgt de griepprik

Nadere informatie

VSV Preventie groep B streptokokken ziekte neonaat september 2011

VSV Preventie groep B streptokokken ziekte neonaat september 2011 VSV Preventie groep B streptokokken ziekte neonaat september 2011 1.0 EPIDEMIOLOGIE In Nederland is circa 20% van alle zwangeren draagster van GBS. Naar schatting zal gemiddeld 50% van alle kinderen, van

Nadere informatie

Brede school Blitterswijck Schooljaar 2009-2010 Nr. 1

Brede school Blitterswijck Schooljaar 2009-2010 Nr. 1 Brede school Blitterswijck Schooljaar 2009-2010 Nr. 1-7 september 2009 Blitsgids Start nieuwe schooljaar De vakantie zit er op. Vandaag zijn we weer fris van start gegaan. Hopelijk heeft iedereen er weer

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over MRSA

De meest gestelde vragen over MRSA De meest gestelde vragen over MRSA Inleiding In deze brochure treft u de meest gestelde vragen aan over MRSA en de antwoorden daarop. De brochure is een aanvulling op de ziekenhuisfolder waarin algemene

Nadere informatie

Wat is een longontsteking?

Wat is een longontsteking? Longontsteking Wat is een longontsteking? Een longontsteking is een infectie van de longblaasjes en het omliggende weefsel. De infectie kan veroorzaakt worden door een bacterie of een virus, die u via

Nadere informatie

Maatregelen bij Bijzonder Resistent Microorganismen

Maatregelen bij Bijzonder Resistent Microorganismen BRMO en isolatie Maatregelen bij Bijzonder Resistent Microorganismen Deze folder geeft u informatie over bijzonder resistente microorganismen (BRMO) en de extra maatregelen die binnen het Laurentius Ziekenhuis

Nadere informatie

BIJSLUITER. SCOPOLAMINE HBr 0,25% oogdruppels

BIJSLUITER. SCOPOLAMINE HBr 0,25% oogdruppels BIJSLUITER SCOPOLAMINE HBr 0,25% oogdruppels Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile 2 Inleiding U heeft van uw arts gehoord dat bij u de ziekenhuisbacterie Clostridium difficile aanwezig is. Deze folder geeft informatie over deze bacterie. Ook leest u in deze folder

Nadere informatie

Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie

Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie Infectiepreventie Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden m.b.t. de VRE-bacterie Juli 2015 Algemene vragen en antwoorden 1. Wat is een VRE-bacterie? VRE staat voor Vancomycine Resistente Enterokok. De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 27 925 Terroristische aanslagen in de Verenigde Staten Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Griep en griepvaccinatie. Infodocument

Griep en griepvaccinatie. Infodocument Griep en griepvaccinatie Infodocument Griep en griepvaccinatie 1 Wat is griep? Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus en wordt daarom ook wel influenza genoemd. Het influenzavirus veroorzaakt

Nadere informatie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie

MRSA. Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus. Afdeling Infectiepreventie MRSA Maatregelen bij (mogelijke) dragers van Meticilline-resistente Staphylococcus aureus Afdeling Infectiepreventie Inleiding U bezoekt de polikliniek van het Amphia Ziekenhuis of u bent in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen

Onderwijsmateriaal voor toetsgroepen 1. Toelichting Deze module is gebaseerd op de NHG-Standaard M82 Het soa-consult van september 2013. Bij Soa is de actuele kennis over diagnostiek, behandeling, begeleiding en partnerwaarschuwing niet compleet

Nadere informatie

Oxatomide Tabletten Werkzame stof

Oxatomide Tabletten Werkzame stof Oxatomide Tabletten Werkzame stof Oxatomide Geneesmiddelgroep Anti-histaminica Andere namen Tinset Samenstelling Tinset tabletten: 30 mg oxatomide per tablet Fabrikant/Leverancier Tinset : Janssen-Cilag

Nadere informatie

Bronchiolitis bij kinderen

Bronchiolitis bij kinderen Kindergeneeskunde Bronchiolitis bij kinderen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw kind is opgenomen in het ziekenhuis omdat het een ontsteking van de kleine luchtwegen heeft. Lang niet

Nadere informatie

MRSA positief: wat betekent dat?

MRSA positief: wat betekent dat? MRSA positief: wat betekent dat? Onder ouders verstaan wij ook verzorger(s), pleeg- of adoptieouder(s) U kunt wijzigingen of aanvullingen op deze informatie door geven per e-mail: patienteninformatiewkz@umcutrecht.nl

Nadere informatie

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt

MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt MRSA informatie voor de (poli)klinische patiënt Volgens landelijk beleid controleert Gelre ziekenhuizen patiënten die mogelijk de MRSA bacterie bij zich dragen. Het gaat om patiënten die horen bij de volgende

Nadere informatie

Melding bij de GGD Roodvonk moet bij de GGD gemeld worden als er in dezelfde groep twee of meer gevallen zijn in twee weken.

Melding bij de GGD Roodvonk moet bij de GGD gemeld worden als er in dezelfde groep twee of meer gevallen zijn in twee weken. ROODVONK (SCARLATINA) Roodvonk is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. De ziekte duurt tien tot veertien dagen en is goed te behandelen met antibiotica. De bacterie die roodvonk

Nadere informatie

U denkt dat uw kind mazelen heeft Wanneer u vermoedt dat uw kind mazelen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts.

U denkt dat uw kind mazelen heeft Wanneer u vermoedt dat uw kind mazelen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met uw huisarts. Aan alle ouders en verzorgers, Bij een aantal niet-gevaccineerde kind(eren) in het Land van Heusden en Altena is mazelen geconstateerd. In deze brief willen wij u in overleg met de GGD West-Brabant informeren

Nadere informatie

Bewaren van medicijnen

Bewaren van medicijnen Bewaren van medicijnen HOE BEWAREN HOE LANG OVERZICHT BEWAARTERMIJNEN VAN VERSCHILLENDE MEDICIJNEN VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL BEWAREN VAN MEDICIJNEN Medicijnen die u goed bewaart, bederven

Nadere informatie

De soa-kit. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur. 3. Uitvoering

De soa-kit. 1. Toelichting. 2. Doel, doelgroep en tijdsduur. 3. Uitvoering 1. Toelichting Bij Soa is de actuele kennis over diagnostiek, behandeling, begeleiding en partnerwaarschuwing niet compleet zonder informatie over het gebruik van de diverse buisjes en stokjes die het

Nadere informatie

RS virus. Kinderafdeling

RS virus. Kinderafdeling RS virus Kinderafdeling Beter voor elkaar 2 RS virus Wat is het RS virus Het RS virus is de afkorting van Respiratoir Syncytieel Virus. Het is een veel voorkomend virus dat infecties van de luchtwegen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over mazelen

Veelgestelde vragen over mazelen Veelgestelde vragen over mazelen Inhoud Wat is er aan de hand? Over de ziekte mazelen Vragen voor ouders met kinderen Vragen voor volwassenen Vragen voor werknemers in gezondheidszorg Vaccin tegen mazelen

Nadere informatie

Adviezen voor na uw ontslag

Adviezen voor na uw ontslag LONGGENEESKUNDE Adviezen voor na uw ontslag ADVIES Adviezen voor na uw ontslag U krijgt deze folder omdat u binnenkort uit het ziekenhuis ontslagen wordt. U vindt er praktische informatie in over uw verdere

Nadere informatie

Werkstroomformulier - Regionaal

Werkstroomformulier - Regionaal Werkstroomformulier - Regionaal Titel richtlijn: Ebola-protocol Regio Noord-Oost: Regionale Maatregelen bij signalering van patiënt met (verdenking) op virale hemorragische koorts (VHK) Auteurs: Medische

Nadere informatie

Het RS-virus bij uw baby/kind

Het RS-virus bij uw baby/kind Het RS-virus bij uw baby/kind 2 Bij uw kind is het RS-virus vastgesteld. In deze folder leest u wat het RS-virus is en wat de gevolgen ervan zijn. Daarnaast vindt u informatie over de medische en verpleegkundige

Nadere informatie

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek

De ziekenhuisbacterie MRSA. Contactonderzoek De ziekenhuisbacterie MRSA Contactonderzoek Inleiding Op de afdeling waar u verblijft of opgenomen bent geweest, is bij een patiënt de ziekenhuisbacterie MRSA aangetoond. Om te controleren of de bacterie

Nadere informatie