Maatschappelijk stage Handleiding begeleiders WIS Handleiding voor begeleiders. Versie 1.3. Pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatschappelijk stage Handleiding begeleiders WIS Handleiding voor begeleiders. Versie 1.3. Pagina 1"

Transcriptie

1 WIS 3 Handleiding voor begeleiders Versie 1.3 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Inloggen... 4 schermopbouw... 5 Het indienen van een stage... 6 Goed- of afkeuren van een stage... 7 Het uitvoeren van een stage... 9 Beoordelen van een stage Leerlingen overzicht Rapportage Voortgangsrapport Per organisatie Per categorie Documenten Organisaties Vacaturebank Groepsstages Pagina 2

3 Inleiding Het begeleiden van leerlingen bij maatschappelijk stage is voor jullie een hele nieuwe taak en een nieuwe ervaring. Bij het begeleiden komen een aantal zaken kijkenzoals het communiceren met de leerlingen, het goedkeuren, het beoordelen van de stage en het toezicht houden op het proces. is een internettoepassing, waarbij het proces gecentraliseerd en via internet beheerd kan worden. Binnen de applicatie kunt u op een eenvoudige wijze toezicht houden op de stages van de leerlingen en binnen het systeem kunt u met de leerlingen communiceren en deze aansturen; om afsluitend de stageactiviteit te beoordelen. In deze handleiding worden kort de functionaliteiten voor de begeleider besproken. Zo gaat de handleiding in op het goedkeuren van een stage, het beoordelen van een stageactiviteit en opvragen van rapportages. Dit wordt allemaal aan de hand van een voorbeeld en een stappenplan uitgelegd en beschreven. Veel succes! Pagina 3

4 Inloggen is via een internetbrowser te bereiken en te bedienen. Het voordeel hiervan is dat u op elke plek via een computer met een internet toegang kunt inloggen. Figuur 1: Inloggen Open een nieuw browservenster (bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer of Firefox). Type in de browser het adres in van en druk op de entertoets. Dit adres heeft u als het goed is van gekregen of er staat een link op de site van de school. Er wordt een scherm geopend met een inlogvenster. Vul de inlognaam en het wachtwoord in wat u hebt ontvangen. o Beschikt u niet over een inlognaam en wachtwoord? Neem dan contact op met de stagecoördinator. Klik op de knop Inloggen Pagina 4

5 schermopbouw Nadat u bent ingelogd ziet u het scherm. Dit scherm is opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen: Menu: Aan de linkerkant van het scherm bevindt zich het menu. Met het menu kan genavigeerd worden tussen de de verschillende opties. Tabbladen: Een menuonderdeel kan uit meerdere onderdelen bestaan. Met de tabbladen is het mogelijk tussen de verschillende schermen te navigereren. Gebruikersnaam: Bovenin het venster staat de naam van de persoon die in het systeem ingelogd is. Uitloggen: Naast de naam staat een uitlogknop. Gebruik deze knop om de sessie te beëindigden. Pagina 5

6 Het indienen van een stage Het indienen van een stage wordt gedaan door de leerling. Deze kan dat op 2 manieren doen: 1) Door zelf een stage aan te dragen 2) Door in de vacaturebank te zoeken naar een stage en deze stage te reserveren. Nadat een leerling een keuze heeft gemaakt wordt de stage indiend ter goedkeuring bij de begeleider. Per wordt de begeleider (bijv. de mentor) op de hoogte gesteld van het feit dat de leerling een stage heeft ingediend. De leerling heeft na het indienen de mogelijkheid om een stagecontract af te drukken. Onderdeel van het proces kan zijn dat de stagebegeleider de stage niet goedkeurd voordat het ondertekende contract is ontvangen. Pagina 6

7 Goed- of afkeuren van een stage Via kunnen er stages worden ingediend door de leerlingen. Bij het indienen van een stage wordt de mentor hiervan per op de hoogte gebracht. Nadat een leerling een stage ingediend heeft kan de mentor of stagecoördinator de opdracht goed- of afkeuren. Bij een goedkeuring kan de leerling gaan beginnen met de stage. V Mentor Hans is al een aantal jaar stagebegeleider van een aantal leerlingen. Ook dit jaar begeleidt Hans weer een viertal leerlingen en maak hierbij gebruik van Hans krijgt per een verzoek van leerling Freek binnen om stage te lopen bij het zorgcentrum. Hoe kan Hans de stage goedkeuren? Het goedkeuren van een stage Log in in Klik in het menu op Stages U ziet nu een overzicht met stages van de leerlingen waar u mentor/stagecoördinator van bent. Gebruik het statusfilter om te filteren tussen stages: o Ingediend: Deze stages wachten op goedkeuring van de stagebegeleider o Uitvoeren: Goedkeuring is verleend, de leerling kan aan de slag o Beoordelen: De leerling heeft de stage uitgevoerd en vraagt om beoordeling van de stagecoördinator. o Afgerond: De stage is naar tevredenheid afgerond en de leerling heeft de (uren) punten verdiend. o Afgekeurd: Ingediende stages die uiteindelijk zijn afgekeurd door de stagebegeleider o Aanpassen: De door een leerling ingediende stage is niet goed omschreven en de stagebegeleider geeft hiermee Pagina 7

8 aan dat de leerling de stage aanpast / nauwkeuriger omschrijft. Open een stage die de status Ingediend heeft. Deze zijn ingediend door een leerling en wachten dus op goedkeuring. Er wordt een nieuw venster geopend met de detailgegevens van de stageactiviteit In dit voorbeeld willen we de stage goedkeuren. Controleer de gepresenteerde gegevens en klik op de knop Volgende stap Er wordt een nieuw venster geopend met een aantal opties. o Bericht: Hier kunt u een bericht of opmerking naar de leerling schrijven. Dit bericht wordt per naar de leerling gecommuniceerd. Alle verstuurde berichten zijn te zien op het tabblad Berichten van de stage. Geeft aan wat er met de ingediende stage moet gebeuren: o Afkeuren: De stageopdracht wordt afgekeurd en de leerling krijgt geen toestemming om de stageopdracht uit te voeren. o Laten aanpassen: De stage wordt niet goedgekeurd, maar de leerling krijgt de mogelijkheid om de stage aan te passen. Als begeleider heeft u zelf natuurlijk ook de mogelijkheid dit te doen maar soms is dat niet gewenst. De leerling dient na het aanpassen de stage wederom in. o Uitvoeren: U keurt de stage goed en de leerling mag beginnen met het uitvoeren van de stage. o Opslaan: De eventuele aanpassingen aan de stage worden opgeslagen maar er wordt verder geen actie ondernomen. De stage blijft staan als ingediende stage. Vul een bericht in voor de leerling; klik op de knop Uitvoeren om de stage goed te keuren. Pagina 8

9 Het uitvoeren van een stage De leerling heeft goedkeuring ontvangen voor de stage en gaat nu aan de slag. Mogelijk is binnen uw organisatie afgesproken dat een stage wordt afgesloten met een verslag, evaluatie of presentatie. De leerling en begeleiders hebben de mogelijkheid documenten digitaal bij de stage te voegen in een portfolio. Na afloop van een stage en eventueel het digitaal bijvoegen van een document vraagt de leerling digitaal om een beoordeling. Zodra dit gebeurd wordt dit per gecommuniceerd naar de stagebegeleider (bijv. de mentor). Pagina 9

10 Beoordelen van een stage De leerling heeft stage gelopen na afloop van de stage wordt de stage beoordeeld en afgerond door de stagebegeleider. De stagebegeleider ontvangt hierover per bericht. Nadat de stage is beoordeeld en afgerond is worden de stageuren geregistreerd en heeft de leerling een gedeelte van zijn verplicht aantal stageuren voltooid. V Mentor Hans heeft per bericht ontvangen dat leerling Freek zijn stage heeft voltooid en vraagt om een beoordeling. Freek klikt op de link in de en krijgt de stage in direct te zien. Het beoordelen van een stage Log in in Klik in het menu op Stages Filter op de stages met status Beoordelen Klik de stage van de leerling aan U ziet nu de gegevens van de stage Beoordeel de stage, kijk eventueel op het tabblad Documenten om het verslag te zien als dit digitaal is bijgevoegd Klik op de knop Volgende stap Er wordt een nieuw venster geopend met een aantal opties: o Bericht: Hier kunt u een bericht of opmerking naar de leerling schrijven. Dit bericht wordt per naar de leerling gecommuniceerd. Alle verstuurde berichten zijn te zien op het tabblad Berichten van de stage. Selecteer wat er met de ingediende stage moet gebeuren: o Afwezig geweest: De leerling is niet aanwezig geweest bij de stageactiviteit en via deze optie wordt de stage niet meegerekend voor de leerling Pagina 10

11 o Afronden: De leerling heeft de stage succesvol afgerond en de stageuren worden geregistreerd als voldoende. o Opslaan: De eventuele aanpassingen aan de stage worden opgeslagen maar er wordt verder geen actie ondernomen. De stage blijft staan als ingediende stage. Klik op de knop Afronden om de status van de activiteit aan te passen. Pagina 11

12 Leerlingen overzicht Onder het menuitem Leerlingen is het mogelijk een lijst op te vragen van de leerlingen die onder de begeleider vallen. Ook in dit scherm is de mogelijkheid om te filteren op klas voor het geval er meerdere klassen worden begeleid. Door een leerling aan te klikken opent een scherm met de leerlingkaart en een overzicht van de door de stages. Persoonlijk overzicht van een leerling opvragen Log in in Klik in het menu op Leerlingen Selecteer een klas of zoek naar een leerling. Bij het zoeken wordt exact gezocht. Zoekt u dus op "Jan" dan worden alleen leerlingen gevonden die "Jan" heten, en dus niet leerlingen die "Jan Jaap" heten. Als u deze ook wilt hebben voegt u het zgn wildcard-teken toe, u zoekt dan op Jan%. Het is ook mogelijk alle leerlingen te vinden die Jaap heten, inclusief Jan Jaap. Daarvoor plaatst u het % teken vooraan: %Jaap. De gevonden leerlingen worden getoond. Onderdeel van het overzicht zijn de volgende kolommen: o Voornaam: De voornaam van de leerling zoals die is overgenomen uit het administratiesysteem. o Achternaam: De achternaam van de leerling, zoals die is overgenomen uit het administratiesysteem. o Klas: Deze kolom wordt alleen getoond als er geen klas is geselecteerd. Dit is de klas/stamgroep van de leerling. o Het adres van de leerling zoals dat binnen WIS is geregistreerd. Afhankelijk van uw school o Uitvoeren: Het aantal uur van alle stages waar goedkeuring voor is verleend maar die nog niet zijn afgerond. Pagina 12

13 o Afgerond: Het aantal uur stage dat een leerling al heeft afgesloten over de hele schoolcarrière. Klik een leerling aan De leerlingkaart wordt getoond met een samenvatting van de voortgang en informatie over de leerling. Op het tabblad stages kan verder worden ingezoomd op de stages van deze leerling. Pagina 13

14 Rapportage Onder het menuitem Rapportage kan door de stagebegeleider van diverse onderdelen binnen het systeem een rapport opgevraagd worden: Voortgangsrapport per klas of hele school Rapport met de stageplaatsen gegroepeerd per stagebieder Rapport met stageplaatsen gegroepeerd per categorie Voortgangsrapport Om een beter beeld te krijgen van de status van uw leerlingen kunt u een voortgangsrapport opvragen. In het voortgangsrapport kunt u aflezen: Klasuren: Het totaal aantal stageuren door deze leerling t/m dit schooljaar af te ronden Goedgekeurde uren: Het aantal uren dat goedgekeurd is door de stagebegeleider en uitgevoerd kan worden door de leerling; maar nog niet is afgerond Afgeronde uren: Het aantal uur dat door de leerling met succes is afgerond en beoordeeld door de stagebegeleider Voltooid: In dit veld is af te lezen of de leerling het benodigde aantal uren heeft gehaald. Dit is alleen Ja op het moment dat: Aantal afgeronde uren is groter dan of gelijk aan aantal klasuren Voortgangsrapport opvragen Log in in Klik in het menu op Rapportage Selecteer een klas Pagina 14

15 Klik op Weergave wijzigen of klik op Excel om de rapportage te genereren Per organisatie Om een beeld te krijgen van de stages per organisatie kunt u een rapportage opvragen met een overzicht van stageplaatsen gegroepeerd per bedrijf. Binnen het overzicht worden het aantal open en het aantal ingevulde stageplaatsen getoond. Rapport stageplaatsen per organisatie opvragen Log in in Klik in het menu op Rapportage Klik het tabblad Per organisatie Selecteer een categorie of organisatie waarop u wilt filteren Klik op de knop Weergave wijzigen of de knop Excel om het rapport te maken Per categorie Om een beeld te krijgen van de stageplaatsen per categorie kunt u een overzicht opvragen wat groepeerd op categorie Rapport stageplaatsen per categorie opvragen Log in in Klik in het menu op Rapportage Klik het tabblad Per categorie Selecteer een periode waarover moet worden gerapporteerd. Klik op de knop Weergave wijzigen of de knop Excel om het rapport te maken Pagina 15

16 Documenten Onder het menuitem Documenten is algemene informatie te vinden over maatschappelijke stage binnen de school. Voorbeelden hiervan zijn bijv. een concept logboek of evaluatiedocument. Het downloaden van een document Log in in Klik in het menu op Documenten Zoek het document om te downloaden Klik op de downloadknop om het bestand te downloaden Het document wordt gedownload Pagina 16

17 Organisaties Onder het menuitem Organisaties is een lijst met organisaties te vinden waar stage is of wordt gelopen. De organisaties zijn opgesplitst in meerdere typen. De meest gebruikte zijn: Actief: Alle organisaties die door de stagecoördinator zijn ingevoerd en gecontroleerd. Uit deze lijst kan worden gekozen bij het aanmelden van een stage Leerling aangebracht: Organisaties die door de leerling zijn toegevoegd maar niet zichtbaar zijn voor andere personen binnen de school Prullenbak: Organisaties die vroeger stageplaatsen boden maar dat nu niet meer doen en dus niet meer in de lijst voorkomen worden in de prullenbak geplaatst. Hierdoor blijft de historie bewaard maar wordt deze organisatie niet meer weergegeven in de lijst van actieve organisaties. Andere typen die mogelijk van toepassing zijn op uw organisatie: Via vacaturebank: Deze bevat organisaties die vanuit een externe vacaturebank in het systeem terecht zijn gekomen. Bij het invoeren van een nieuwe organisatie wordt het adres, de postcode en de plaats gebruikt om de geografische lokatie te bepalen. Deze lokatie wordt later gebruikt om eventuele vacatures op de landkaart te plaatsen. Bij de organisatie worden contactpersonen geregistreerd. Een contactpersoon kan alleen worden verwijderd als er geen vacatures en stages meer in het systeem staan die deze contactpersoon gebruiken. Pagina 17

18 Vacaturebank Binnen is het mogelijk te werken met 2 soorten stages. Een stage die aangebracht is door de leerling (op eigen initiatief) of op basis van een vacature in de vacaturebank. Een vacature bevat een aantal velden die overeenkomen met die van de stage. Bijvoorbeeld wordt hier een categorie geregistreerd, het aantal uren dat betrekking heeft op de stage. Kenmerkend voor de vacature zijn de volgende velden: Aantal uur: Het aantal uur dat per leerling wordt verdiend als de stage succesvol wordt afgerond. Het aantal plaatsen: Dit is het aantal leerlingen dat kan inschrijven op de vacature. Zodra alle plaatsen bezet zijn wordt de vacature niet meer binnen het systeem getoond en kan de leerling er dus niet meer op inschrijven. Stageperiode: Vul hier de periode in wanneer de stage gelopen wordt door het selecteren van de begin- en einddatum. Publicatieperiode: Binnen deze periode wordt de vacature gepresenteerd aan de leerlingen. Buiten deze periode wordt de vacature niet meer getoond. Organisatie: Selecteer hier de organisatie waar stage wordt gelopen en de contactpersoon die benaderd kan worden voor meer informatie. Bij een vacature worden zogenaamde kenmerken geregistreerd. Dit zijn kenmerken die iets zeggen over de vacature en zijn uitgesplitst per onderdeel. De standaard onderdelen zijn: Tijdstip: Dagen van de week waarop deze stage van toepassing is Dagdeel: Dagdeel waarop wordt stagegelopen Periode: al dan niet in een vakantie Deze kenmerken geven de mogelijkheid voor leerlingen om specifieker te zoeken. De genoemde kenmerken zijn onderdeel van een standaardinstallatie maar kunnen op verzoek worden uitgebreid. Pagina 18

19 Het invoeren van een vacature Log in in Klik in het menu op Vacaturebank Klik op de knop Vacature toevoegen Vul alle velden in en selecteer een organisatie Ga naar het tabblad kenmerken en vink alles aan wat van toepassing is Nadat een vacature is ingevoerd kan een plek door de leerling worden gereserveerd. Hoe dit moet staat beschreven in de Handleiding voor leerlingen. Het tonen van ingeschreven leerlingen Na enige tijd wil de organisatie weten wie zich allemaal hebben ingeschreven. De stagecoördinator doet dit als volgt: Log in in Klik in het menu op Vacaturebank Pagina 19

20 Klik de vacature aan waar het om gaat Ga naar het tabblad Inschrijvingen Er wordt nu een overzicht getoond met ingeschreven leerlingen uitgesplitst per fase. Leerlingen in fase Uitvoeren hebben toestemming om de stage uit te voeren. Pagina 20

21 Groepsstages Vacatures uit de vacaturebank kunnen binnen worden gebruikt voor het maken van groepsstages. Door gebruik te maken van de groepsstagefunctionaliteit is het mogelijk een vacature in één keer te koppelen aan een groep leerlingen. Voor deze leerlingen wordt dan automatisch een stage aangemaakt. Het is mogelijk om direct aan te geven in welke fase die stage geplaatst moet worden. Bijv. de fase Afgerond zorgt ervoor dat de groepsstage direct gemarkeerd wordt als afgerond. Als het noodzakelijk is dat de leerling zelf nog goedkeuring moet ontvangen van zijn stagebegeleider dan is het verstandig de stage aan te maken in fase Ingediend. De stagebegeleider krijgt dan volgens het normale patroon een met de vraag of de stage goedgekeurd moet worden. Vaak is het zo dat binnen een groepsstage de stagecontracten voor de hele groep worden afgehandeld door een begeleider. In dat geval is het mogelijk de stage direct aan te maken in fase Uitvoeren. Het maken van een groepsstage Log in in Klik in het menu op Vacaturebank Klik de vacature aan die gebruikt moet worden voor de groepsstage. Indien er nog geen vacature is aangemaakt staat op pagina 18 een handleiding hoe dit moet. Klik op de knop Groepsstage maken om een groepsstage te maken Selecteer de fase waarin de stage moet worden aangemaakt. Bijvoorbeeld: Uitvoeren. Hierdoor wordt er geen goedkeuring meer aan de stagebegeleider gevraagd. Het is ook mogelijk om direct deze groepsstage als Afgerond te markeren. Er zijn dan geen handmatige acties meer vereist voor de stages. Selecteer de klas waar leerlingen uit gaan stagelopen Pagina 21

22 In de lijst met leerlingen selecteer de leerlingen die mee doen met de groepsstage. Selecteer andere klassen indien van toepassing. Klik op Wijzigingen opslaan. De stages worden nu aangemaakt voor de leerlingen Pagina 22

MaS Instructie Stagerage

MaS Instructie Stagerage Hieronder vind je een uitgebreide instructie voor de website Stagerage. Stap 1: Inloggen en aanmelden: 1. Ga naar de website van MaS Gennep: www.masgennep.nl. Op deze site vind je een link naar Stagerage:

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Klanthandleiding. Versie 2.0

Klanthandleiding. Versie 2.0 Klanthandleiding Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. SYSTEEMEISEN/INLOGGEN... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 INLOGGEN... 3 2. ALGEMEEN... 4 3. DASHBOARD... 5 3.1 ALGEMEEN... 5 3.2 UW TAKEN... 5 3.3 TAKEN... 6 3.3.1

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

September 2014 Versie 5.0

September 2014 Versie 5.0 September 2014 Versie 5.0 Inhoudsopgave Welkom bij het subsidieportaal van Agentschap SZW... 3 Account aanmaken en inloggen... 3 Home pagina... 5 Mijn gegevens... 6 Mijn gegevens aanpassen... 7 Gebruikersnaam

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor medewerker Online urenportal Gebruikershandleiding voor medewerker Versie: 1.0/2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Uitgangspunt van deze handleiding... 3 Minimale eisen bij gebruik van de webportal... 3 Ondersteuning/support...

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Coördinator BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de algemene taken behandeld, die voor alle rollen gelden. De rollen in het

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor werkgever

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor werkgever Online urenportal Gebruikershandleiding voor werkgever Inhoudsopgave 1 Minimale systeemeisen... 3 Ondersteuning/support... 3 2 Werken met de online urenportal... 4 2.1 Starten: activeren gebruikersaccount...

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 4 Hoofdstuk 3 Mijn gegevens...

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Versie: 20161206 Inhoud Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl... 1 Inloggen... 3 Homepage... 3 Navigeren... 4 Cliëntoverzicht... 4 Profiel... 5 Cliëntplan... 5 Rapportages...

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren

Handleiding urenregistratie ZZP digitaal invoeren Beste ZZP er, Deze handleiding beschrijft hoe je jouw maandstaat met gewerkte uren en eventuele zakelijke kilometers digitaal kunt inleveren bij je opdrachtgever. Aangeboden uren en zakelijke kilometers

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Makelaar BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de taken behandeld, die voor onderstaande vetgedrukte rol gelden. De rollen in

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank voor organisaties

Handleiding vacaturebank voor organisaties Handleiding vacaturebank voor organisaties Wilt u graag uw organisatie aanmelden voor onze vacaturebank? Weet u niet hoe u vacatures op onze website (www.mikado-vc.nl) kunt toevoegen? Of krijgt u een melding

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank voor organisaties

Handleiding vacaturebank voor organisaties Handleiding vacaturebank voor organisaties Wilt u graag uw organisatie aanmelden voor onze vacaturebank? Weet u niet hoe u vacatures op onze website (www.vrijwilligerswerkgelderland.nl/zevenaar) kunt toevoegen?

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Handleiding. Meetingpoint DAK

Handleiding. Meetingpoint DAK Handleiding Meetingpoint DAK 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inloggen 3 3. Aanvragen van polis 4 3.1 Invoeren van een nieuwe relatie 4 3.2 Relatie zoeken 6 3.3 Invoeren van een offerte of polis

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.10 augustus 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm:

Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Je nieuwe e-mailadres gebruiken Om je mail te lezen ga je naar de site: https://login.microsoftonline.com Je ziet dan onderstaand inlogscherm: Log in met je e-mailadres en het wachtwoord dat je hebt gekregen.

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN (Versie 2.0) INTRODUCTIE In dit document wordt de werking uitgelegd van de Mentormodule. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse. Versie 2.1 Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Secretaresse Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Inloggen 4 b. Overzicht 5 3. Formulier bekijken 6 a. Toelichting

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 winter 2011

Stagerage Versie 3 winter 2011 Stagerage Versie 3 winter 2011 De Coördinator BlueBased B.V (2011) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de algemene taken behandeld, die voor alle rollen gelden. De rollen in het

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015

HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 HANDLEIDING DIGITAAL DOORSTROOM DOSSIER 2014 / 2015 Datum: september 2014 Auteur: Intergrip Inhoud 1. VMBO verstrekt inloggegevens DDD aan de leerling... 3 2. Leerling vult Dossier in... 5 2.1 Activeren...

Nadere informatie

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline

Prokx Payroll Professionals BV. Handleiding Virtuele Vestiging. FlexOnline Prokx Payroll Professionals BV Handleiding Virtuele Vestiging FlexOnline Afbeelding 1: Website Prokx Payroll Professionals Prokx Payroll Professionals B.V. Handleinding FlexOnline versie 24092012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder

Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Handleiding Evaluatieplatform Aanbieder Versie 3 http://evaluatie.q-keurmerk.nl/ 1 Inhoudsopgave 1. Als aanbieder registreren... 3 2. Inloggen... 4 3. Cursus laten evalueren... 5 1. Inloggen als aanbieder

Nadere informatie

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN

INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN INSTRUCTIEDOCUMENT MENTOREN (Versie 3.0) INTRODUCTIE In dit document wordt de werking uitgelegd van de Mentormodule. Het gaat stap voor stap door het systeem heen. Aangeraden wordt dit document door te

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda...

Handleiding Magister voor personeel 2. Inloggen in Magister... 3. Leerlingen... 5. Cijfers... 8. Aanwezigheid... 11. Personeel... 12. Agenda... Assen, augustus 2013 Handleiding Magister voor personeel 2 Inhoud Inloggen in Magister... 3 Leerlingen... 5 Cijfers... 8 Aanwezigheid... 11 Personeel... 12 Agenda... 12 Beheer... 12 Handleiding Magister

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2010

Stagerage Versie 3 zomer 2010 Stagerage Versie 3 zomer 2010 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie.

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. Welkom bij Yoobi Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. De Yoobi webversie is beschikbaar via je browser

Nadere informatie

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren...

1 Algemeen... 2. 2 Inloggen in Basecone... 2. 3 Aanleveren van documenten... 3. 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4. 5 Autoriseren... blz. 1 HANDLEIDING BASECONE Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Inloggen in Basecone... 2 3 Aanleveren van documenten... 3 4 Commentaar toevoegen aan documenten... 4 5 Autoriseren... 5 6 Archiveren en opvragen

Nadere informatie

Handleiding RoosterPlaats

Handleiding RoosterPlaats Handleiding RoosterPlaats In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen weergegeven in de Wizard van RoosterPlaats een rooster kunt maken. Deze vijf stappen helpen u bij

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER

HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER HANDLEIDING VEILIG THUIS CLUSTERBEHEER INLEIDING Voor de Veilig Thuis organisaties is in opdracht van de VNG blended learning trainingsmateriaal ontwikkeld door VanMontfoort en Augeo over de thema s Kindermishandeling

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

HANDLEIDING MYFLEX LEVERANCIER

HANDLEIDING MYFLEX LEVERANCIER HANDLEIDING MYFLEX LEVERANCIER Myflex My Service Provider Marconibaan 1a 3439 MR Nieuwegein Postbus 549 3430 AM Nieuwegein t +31 (0) 30 230 61 41 f +31 (0) 30 605 50 77 e i info@myflex.nl www.myflex.nl

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed.

De gegevens kunt u vervolgens downloaden via de website van UPO. Daarna kunt u de gegevens importeren in Intramed. Hoofdstuk 1 Uw Praktijk Online gebruiken De website "Uw Praktijk Online" is een initiatief van Pharmeon, internet provider in de gezondheidszorg en Intramed. Via de website van "Uw Praktijk Online" (UPO)

Nadere informatie

Startershandleiding ProCheck+

Startershandleiding ProCheck+ Startershandleiding ProCheck+ Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Voor de eerste maal inloggen... 3 2. Systeembeheerder... 5 2.1 Wat kunt u als systeembeheerder ten opzichte van andere gebruikers...

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Handleiding Dutch Green Building Guide

Handleiding Dutch Green Building Guide Handleiding Dutch Green Building Guide DGBC, november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Registreren voor een gebruikersaccount 4 2.1 Wachtwoord vergeten 5 2.2 Aanmelden voor de website 6 3 Organisatie

Nadere informatie

Handleiding data-export uit schooladministratiesysteem naar de uitstroommonitor

Handleiding data-export uit schooladministratiesysteem naar de uitstroommonitor Handleiding data-export uit schooladministratiesysteem naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export

Nadere informatie

Je sollicitatie bij Cedrah

Je sollicitatie bij Cedrah Je sollicitatie bij Cedrah Welkom! Beste sollicitant, Als je deze handleiding leest, betekent het dat je een (open) sollicitatie bij Cedrah hebt gedaan. Uiteraard weten we op dit moment nog niet of we

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

Handleiding. Ouderportaal

Handleiding. Ouderportaal Handleiding Ouderportaal 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Beheer... 5 Instellingen... 6 E-mail ouderportaal / Wijzigingen verzorgers verwerken... 6 Ouderportaal externe link...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker

Handleiding gebruik Basispoort XML Maker Handleiding gebruik Basispoort XML Maker 1 / 10 Basispoort - Handleiding XML Maker Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Downloaden en gebruiken... 3 1.3 Importeren bestand... 3 1.4 Nieuw bestand...

Nadere informatie

Kaderledenwebsite gebruikershandleiding

Kaderledenwebsite gebruikershandleiding Kaderledenwebsite gebruikershandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd op welke manier kaderleden gebruik kunnen maken van de kaderwebsite van FNV Bouw. Inleiding Door in de webbrowser naar https://kaderleden.fnvbouw.nl

Nadere informatie

Prokx Payrolling BV. Flexonline

Prokx Payrolling BV. Flexonline Prokx Payrolling BV Handleiding Virtuele Vestiging Flexonline Afbeelding 1: Website Prokx Payrolling 1 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 1. Inloggen op de Virtuele Vestiging pagina 4 2. Module Plaatsingen

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Vertaalplatform

Gebruikershandleiding Vertaalplatform Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen, 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Gebruikershandleiding Vertaalplatform Context Talen... 1 Inloggen... 1 Browsers... 1 Wachtwoord wijzigen... 2

Nadere informatie

Handleiding CheckIn publiek inschrijven voor de intermediair

Handleiding CheckIn publiek inschrijven voor de intermediair Handleiding CheckIn publiek inschrijven voor de intermediair CheckIn is een online tool waarmee je onder andere kandidaten kunt uitnodigen om in te schrijven. 1. De kandidaat uitnodigen Log in op de website

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Via de website van SBOH (Pagina Formulieren onder uw opleidingspagina) of via URL: portal.sboh.nl kunt u inloggen op de beveiligde webportal van

Nadere informatie

Handleiding Myflex. Medewerker

Handleiding Myflex. Medewerker Handleiding Myflex Medewerker Versie 1.1-2016 Welkom bij Myflex Myflex is een managed service provider (MSP) en verzorgt voor haar klanten de realisatie en administratie van hun gehele flexschil. De diensten

Nadere informatie

Online herhalingscursus Security Awareness

Online herhalingscursus Security Awareness Handleiding Online herhalingscursus Security Awareness Inzage voor BAL/personeelszaken Inhoud 1. Inloggen... 1 2. Per medewerker gegevens bekijken en certificaten printen... 2 3. Rapportages... 4 4. Omschrijving

Nadere informatie

Handleiding - Verzekeringnemer

Handleiding - Verzekeringnemer Handleiding - Verzekeringnemer Inhoudsopgave Mijn XHI... 2 Login... 3 Wachtwoord vergeten... 4 Polis... 6 Bewerken polis... 7 Bewerken gezinsleden..... 8 Polis beëindigen..... 11 Declaratie... 12 Declaratie-overzicht...

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers

Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Handleiding Employ UrenOnline Werknemers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Uren invoeren 6 3. Overige functionaliteiten Employ UrenOnline 9 4. Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Handleiding Joomla CMS

Handleiding Joomla CMS Handleiding Joomla CMS Inhoudsopgave Inloggen bij de beheeromgeving 3 Artikelen 4 Prullenbak bekijken 4 Nieuw artikel maken / bewerken 5 Afbeelding toevoegen aan artikel 6 Link in een artikel plaatsen

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

Handleiding Gebruikersbeheer Onderhandelmodule

Handleiding Gebruikersbeheer Onderhandelmodule Handleiding Gebruikersbeheer Onderhandelmodule Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Gebruikersbeheer starten... 4 3 Wijzigen label/instelling... 5 4 Wijzigen gebruikersgegevens... 6 5 Rollen/autorisaties binnen de

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

Handleiding Speciaal voor vraagouders

Handleiding Speciaal voor vraagouders Handleiding Speciaal voor vraagouders Let op: Zie je dit balkje in deze handleiding? Dan hebben wij een tip voor je. Ohw. Wachtwoord kwijt of vergeten? Dan kun je deze resetten door in het inlogscherm

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen:

Keuzelijst. Handleiding Meldpunt. Inloggen: Handleiding Meldpunt Inloggen: U bereikt de site door op Meldpunt te klikken op de site van Arbo Unie. Het is ook mogelijk rechtstreeks in de ardressenbalk van Internet Explorer het adres. https://meldpunt.arbounie.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING APPRENTICE (voor leerlingen)

HANDLEIDING APPRENTICE (voor leerlingen) (voor leerlingen) Inhoudsopgave 1. Inloggen 3 2. Overzicht Dashboard 4 - Naar je werkstuk 4 3. De werkstukpagina 5 - Kolom rechts: 6 Agenda 6 Berichten 7 Tools: 8 - Stappenplan 8 - Logboek 9 - Bronnenlijst

Nadere informatie

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier

Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier Zorgtoewijzing en factuurcontrole met Jeugd-Ned Handleiding voor de leverancier ZorgNed Automatisering BV Nudepark 91a 6702 DZ Wageningen Tel: 0317-466844 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3

Nadere informatie

Handleiding Mijn Golfpagina

Handleiding Mijn Golfpagina Handleiding Mijn Golfpagina De vernieuwde 'Mijn Golfpagina' In deze handleiding wordt uitgelegd wat er vernieuwd is aan 'Mijn Golfpagina' van de Herkenbosche en welke functionaliteiten, nu dan wel binnenkort,

Nadere informatie

Handleiding Online toetsen Begeleider ROC

Handleiding Online toetsen Begeleider ROC Handleiding Online toetsen Begeleider ROC Versie 1.0 Oktober 2014 Inhoudsopgave Inloggen 2 Menuknoppen 2 Menu Opleidingen en Toetsmatrijzen 3 Menu Kandidaten 4 Menu Activiteitenoverzicht 5 Menu Resultaten

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding WRAN systeem voor de wedstrijdorganisatie

Handleiding WRAN systeem voor de wedstrijdorganisatie Handleiding WRAN systeem voor de wedstrijdorganisatie Voor het bijhouden en verwerken van de wedstrijd heeft u nu het online systeem van de WRAN tot uw beschikking. In deze korte handleiding zullen de

Nadere informatie