PROJECT HERSTELHUIS CASA DEL PEREGRINO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT HERSTELHUIS CASA DEL PEREGRINO"

Transcriptie

1 PROJECT HERSTELHUIS CASA DEL PEREGRINO Auteurs: Annette Plooy. Odette van der Heijden Datum: Maart

2 Inhoud 1. Het Projectidee Situatieschets en probleemstelling Doelstelling van het project Doelgroep Uitgangspunten Relevantie Beoogde projectresultaten Afbakening van het project/structurele financiering Samenwerking met andere organisaties Promotie, werving en selectie Betrokkenheid van de doelgroep Projectorganisatie Projectgroep Plan van Aanpak Evaluatie Communicatie Begroting Projectbegroting Financieringsplan

3 1. Het Projectidee 1.1 Situatieschets en probleemstelling Mensen met langdurende psychische problemen ervaren vaak dat zij letterlijk zijn vastgelopen in het leven. Door een achtergrond van psychiatrische opnames of verblijf in een beschermende woonvoorziening zijn zij uit de pas geraakt met de samenleving en voelen zij weinig of geen perspectief op verbetering van hun omstandigheden. In het huidige politieke klimaat wordt in toenemende mate van hen gevraagd dat zij gaan participeren in de samenleving en meer voor zichzelf gaan zorgen, maar zij zijn hiervoor vaak onvoldoende toegerust, door verlies van hoop en gebrek aan positieve ervaringen. In deze situatie kan het heilzaam zijn om een periode van omgeving te veranderen en in een veilige sfeer nieuwe ervaringen op te doen. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kennen weinig perioden van respijt. De meeste burgers doen een of meer keren per jaar nieuwe kracht op tijdens hun vakantie. Psychisch kwetsbare mensen hebben die mogelijkheid vaak niet: zij hebben te maken met hoge drempels om op vakantie te gaan, zowel financieel als mentaal. Dit geldt zeker voor vakanties in het buitenland. Doordat zij vaak langdurig van een uitkering moeten rondkomen zijn reguliere vakanties te duur, en tevens beangstigend. Toch hebben zij net als ieder ander behoefte aan periodieke wisseling van omgeving en klimaat. Zij hebben hier waarschijnlijk zelfs nog meer behoefte aan dan anderen, vanwege de beperkte kwaliteit van hun dagelijks leven en woonsituatie. Niet meer dan 1 op de 6 van de Nederlanders met ernstige psychische problemen heeft betaald of onbetaald werk en een derde woont in een groepswoning voor beschermd wonen, een psychiatrische instelling of in de maatschappelijke opvang. Sociale contacten zijn schaars. Veel psychisch kwetsbare mensen kampen met eenzaamheid en demoralisatie. In deze situatie zou een periode van respijt veel verlichting kunnen brengen. Daarnaast kampen veel mensen met een psychische kwetsbaarheid met depressieve klachten, die in het najaar vaak erger worden. Voor hen zou een zonvakantie in de wintermaanden veel kunnen schelen. 1.2 Doelstelling van het project Het doel van dit project is om in Spanje een kleinschalig herstelhuis op te zetten, waar Nederlanders met langdurende psychische problemen een vakantie kunnen doorbrengen om op krachten te komen en inspiratie op te doen voor nieuwe stappen in hun leven. Minder draagkrachtigen krijgen financiële ondersteuning om de reis en het verblijf in het herstelhuis mogelijk te maken. Het huis wordt gerund door getrainde ervaringsdeskundigen, die de gasten peer support bieden waar dat nodig is. Zowel de condities van het verblijf als het activiteitenaanbod worden gebaseerd op de grondslagen van herstelondersteuning. Voor gasten die dit willen zal de vakantie in Spanje worden gevolgd door een rehabilitatie- en hersteltraject in Nederland. Het project onderscheidt zich van andere organisaties die (begeleide) reizen voor psychiatrische patiënten verzorgen in de volgende opzichten: - er wordt gekozen voor ervaringsdeskundige begeleiding - de accommodatie is kleinschalig en gelegen buiten de toeristisch drukke gebieden hierdoor worden ongewenste prikkels geminimaliseerd 3

4 - onze gasten hebben een kamer voor zich alleen, met alle comfort die andere toeristen ook hebben - wij bieden niet alleen een vakantie aan, maar ook gerichte activiteiten die de gasten de gelegenheid bieden om verder te komen in hun herstel. Deze activiteiten zijn afgestemd op individuele behoeften Dit project heeft als uitgangspunt normalisatie. De gasten zijn verantwoordelijk voor zichzelf, en ontvangen slechts steun die door hen gewenst wordt. Er wordt geen programma voor hen geregeld. Het project omvat de ontwikkeling van een activiteitenaanbod, maar net als andere toeristen bepalen de gasten zelf of en op welk moment zij hiervan gebruik willen maken. Het normalisatieaspect komt ook tot uitdrukking in de accommodatie. Het herstelhuis is een comfortabel vakantieoord in Bed & Breakfast-stijl, in een rustige omgeving met veel natuurschoon. Het herstelhuis, dat Casa del Peregrino (Huis van de Pelgrim) zal heten, is gesitueerd in Andalusië, nabij het meer van Iznajar. Casa del Peregrino wordt comfortabel ingericht. De gasten hebben een ruime eigen kamer met TV en wifi. Het huis heeft een zwembad en terras. Gasten kunnen in het huis verblijven op basis van vol pension, maar kunnen ook zelf koken: het huis heeft twee ruime keukens. Bij het huis zullen enkele dieren worden gehouden (ezels, geiten, kippen). Gasten die dat willen, kunnen helpen bij de verzorging van de dieren. Gebleken is dat veel mensen met psychische problemen baat hebben bij contact met dieren. Voor onze gasten zal verder een reeks van activiteiten worden aangeboden, waaronder zwemmen, kajakken en boottochten op het meer van Iznajar, ezelritten, scootertochten, begeleide wandeltochten en excursies naar Cordoba, Granada en het nabijgelegen natuurgebied La Subbetica. Wie in Casa del Peregrino verblijft kan een beroep doen op ervaringsdeskundige ondersteuning. Dit kan de vorm aannemen van gesprekken en van begeleiding bij activiteiten. Voor eventuele psychiatrische hulp worden afspraken gemaakt met lokale zorgaanbieders, die als achterwacht zullen fungeren. Indien toch nodig kan een groep cliënten ook begeleid worden door een verpleegkundige begeleider uit Nederland. Het tweede onderdeel van het project omvat een aanbod van vervolgtrajecten in Nederland. Het beoogde effect van een verblijf in Casa del Peregrino kan immers snel verloren gaan als de gasten terugkeren in dezelfde uitzichtloze situatie. Om deze reden worden afspraken gemaakt met instellingen en cliëntgestuurde organisaties om de gasten van het herstelhuis na terugkeer in Nederland vervolgtrajecten op het gebied van herstel en (arbeids)rehabilitatie aan te bieden. Zo is met RIBW Lister in Utrecht afgesproken dat gasten van Casa del Peregrino uit de regio Utrecht na terugkomst uit Spanje kunnen deelnemen aan zelfhulpgroepen en herstelcursussen die worden georganiseerd door het Bureau Herstel van Lister. Daarnaast wordt beoogd om de gasten te 4

5 stimuleren bij terugkeer effectiever gebruik te gaan maken van het reguliere aanbod van de ggzinstellingen, zoals dagbesteding en (arbeids)rehabilitatietrajecten. Ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de betreffende instellingen zouden hen hierbij kunnen ondersteunen. 1.3 Doelgroep Het project is gericht op volwassen Nederlanders met langdurende psychische problemen en meestal een sterke afhankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg en/of mantelzorg. Voorwaarde voor deelname is dat er geen acute of dagelijkse medische verzorging noodzakelijk is. De omvang van de groep Nederlanders met ernstige psychische aandoeningen wordt geschat op mensen (Delespaul et al, 2013). 1.4 Uitgangspunten De uitgangspunten van het project zijn: Kwaliteit van leven: Psychisch kwetsbare mensen hebben recht op dezelfde kwaliteit van leven als die van andere burgers, inclusief comfort, verbondenheid, betekenisvol werk en veiligheid. Herstel: Mensen met psychische problemen kunnen herstellen van de ingrijpende gevolgen van hun aandoening: zij kunnen hoop, zelfvertrouwen en betekenis terugwinnen. Dit project heeft tot doel hen te ondersteunen in hun empowerment. Inspiratie: Doel van het project is om psychisch kwetsbare mensen te inspireren om weer te durven hopen en voelen, en nieuwe stappen te zetten in hun leven. Deze inspiratie wordt geboden door wederzijds voorbeeld van peers. Een van de belangrijkste kenmerken van herstelprocessen van mensen met een psychische kwetsbaarheid is overcoming stuckness (Young & Ensing). Uit de herstelverhalen van mensen met langdurende psychische problemen blijkt dat men vaak een keerpunt bereikt door de inspiratie van anderen met dezelfde problemen. Wederzijdse ondersteuning en hoopgevende voorbeelden kunnen een vastgelopen situatie weer lostrekken. De werkzaamheid van wederzijdse ondersteuning wordt onderbouwd door de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de cursussen Herstellen Doe je Zelf en de WRAP (Wellness and Recovery Action Plan) en van het HEE-programma (een combinatie van zelfhulpgroepen en herstelcursussen, geleid door ervaringsdeskundigen). Vaak is echter deelname aan een zelfhulpgroep of herstelcursus nog een brug te ver: als gevoelens van depressie, angst of demoralisatie de overhand hebben. Met dit project wordt beoogd juist voor deze mensen de voorwaarden te scheppen voor een meer basaal herstel: niet per se cognitief, maar vooral via veiligheid, comfort, een warm klimaat en zintuigelijke beleving. Casa del Peregrino wordt comfortabel ingericht, op een mooie locatie, zodat onze gasten bevestiging krijgen van hun waarde. Door deel te nemen aan onze activiteiten buitenshuis kunnen zij weer in contact komen met genieten en lichamelijk voelen, sensaties die mensen met een psychische kwetsbaarheid vaak zelden (meer) ervaren. Ook het contact met de dieren bij het huis kan, net als zon, water en wind, helpen de weg van hoofd (angst, twijfel) naar hart (voelen, verlangen) terug te vinden. Verlangens zijn een bron van energie, die gebruikt kan worden om in beweging te komen. 5

6 De kern van de visie achter dit project is eenvoud. Het project heeft geen therapeutische doelstelling, probeert de deelnemers niet te veranderen en dringt ze niets op. Er wordt slechts geprobeerd de condities te scheppen waaronder de gasten een begin kunnen maken met hoop en vertrouwen in eigen kracht. 1.5 Relevantie Het project draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met langdurende psychische problemen en is in hoge mate vernieuwend, in de volgende opzichten: Het project bereikt (ook) cliënten van de ggz die door de ernst van hun kwetsbaarheid en demoralisatie moeilijk bereikt worden door bestaande herstelinitiatieven en rehabilitatie. Het project bereikt deze groep mensen door hun basale, niet-cognitieve herstelondersteuning aan te bieden. Zelfhulpgroepen en herstelcursussen bieden weliswaar ook emotionele en sociale ondersteuning, maar er wordt vooral veel in gepraat. Voor een aanzienlijke groep ggz-cliënten is dit eerst nog te zwaar. Dit project biedt hun een tussenstap, waarin zij alleen nog hoeven genieten en worden uitgenodigd om te voelen. De verwachting is dat deelnemers hierdoor weer hoop krijgen en vertrouwen om nieuwe stappen te overwegen. Het project organiseert een aanbod van vervolgtrajecten, zodat deelnemers de volgende stap in hun herstel gemakkelijk kunnen nemen. Hierdoor wordt uiteindelijk het bereik van herstelondersteuning en rehabilitatie in de geestelijke gezondheidszorg vergroot. Meer cliënten van de ggz komen in aanraking met peer support, zelfmanagement en rehabilitatietrajecten. Het project sluit hiermee naadloos aan op de ontwikkeling van Herstelacademies (zelfregiecentra) in de ggz. In deze (toekomstige) herstelacademies (zie Plan van Aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen, Phrenos 2014), zullen herstelcursussen worden samengebracht met toeleiding naar individuele zorg- en welzijnsarrangementen, afgestemd op de persoonlijke behoefte. Via herstelcursussen wordt clienten geleerd om inzicht te verwerven in hun ondersteuningsbehoefte. Het project Casa del Peregrino kan mensen voor wie deze educatieve benadering eerst nog te hoogdrempelig is, ondersteunen om de stap naar deze academies te durven zetten. 1.6 Beoogde projectresultaten Na drie jaar heeft Casa del Peregrino voor ten minste 120 mensen uit Nederland die langdurig afhankelijk zijn van de geestelijke gezondheidszorg een vakantie verzorgd. Aan elk van deze gasten is tevens een vervolgtraject aangeboden in Nederland, bestaande uit een plaats in zelfhulpgroepen, herstelcursussen en/of (arbeids)rehabilitatie. Bij iedere deelnemer aan het project wordt een nulmeting, een meting na afloop van de vakantie en een follow-up meting na een jaar verricht op de indicatoren herstel, kwaliteit van leven, zorgkosten en maatschappelijke deelname. Er worden resultaten verwacht op de gebieden gezondheid, zorggebruik en maatschappelijke participatie. 6

7 Gezondheid: De vakantie in het herstelhuis inspireert gasten tot deelname aan herstelondersteunende groepen en cursussen. Verwacht wordt dat deelnemers aan de vakantie met vervolgtraject na een jaar vooruitgang hebben geboekt in psychologisch herstel (herstel van hoop, zelfvertrouwen, mentale veerkracht, management van psychische klachten) en een hogere kwaliteit van leven ervaren. Zorggebruik: De verwachting is dat er bij deelnemers aan de vakantie met vervolgtraject na een jaar een verschuiving is opgetreden in het patroon van het gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Er zal meer een beroep worden gedaan op trajectbegeleiding en rehabilitatie-aanbod van zorginstellingen, en minder van psychiatrische ziekenhuisopname en intensieve begeleiding aan huis. Op termijn leidt dit tot vermindering van zorgafhankelijkheid en afname van de zorgkosten. Maatschappelijke participatie: Verwacht wordt dat deelnemers aan het project na een jaar meer deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten. In het bijzonder zullen zij meer contact onderhouden met buren, familie en vrienden en lid worden van een (sport)vereniging. Op wat langere termijn kan dit ertoe leiden dat zij stappen ondernemen in de richting van vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk. Het maatschappelijk rendement van dit project bestaat uit: - Verbetering van de gezondheid, waardoor minder zorgkosten - Op termijn verhoogde kans op (betaald) werk - Verhoogde sociale inclusie van psychisch kwetsbaren - Minder belasting van mantelzorgers, waardoor minder kosten door ziekteverzuim. 1.7 Afbakening van het project/structurele financiering De looptijd van het project El Peregrino is drie jaar. Na afloop van deze periode is Casa del Peregrino een bekend en gewaardeerd herstelhuis voor psychisch kwetsbare mensen uit Nederland die extra ondersteuning nodig hebben om op vakantie te kunnen gaan. Op grond van gunstige resultaten van het effectonderzoek zal na afloop van het project structurele financiering worden geworven voor het verblijf van ten minste 50 psychisch kwetsbare Nederlanders per jaar in het herstelhuis. Hiertoe worden zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten benaderd. De overige inkomsten worden gegenereerd uit regulier toerisme, als Bed & Breakfast. Het huis is ook geschikt om in zijn geheel te worden verhuurd als vakantiewoning. De locatie van Casa del Peregrino in Andalusië, in de nabijheid van zowel een groot meer als de Costa del Sol, is zeer aantrekkelijk voor toeristen die op zoek zijn naar rust, natuurschoon en de mogelijkheid van watersport. Ook de taal kan voor Nederlandse en Vlaamse toeristen een reden zijn om voor deze B&B te kiezen. De gefinancierde reizen samen met de inkomsten uit regulier toerisme zijn voldoende om de kosten te dekken en noodzakelijke reserves op te bouwen voor vervanging, onderhoud en uitbreiding. 1.8 Samenwerking met andere organisaties Bij de implementatie van dit project zal worden samengewerkt met cliëntenorganisaties die al dan niet gelieerd zijn aan ggz-instellingen en waar aanwezig met regionale herstelacademies. Een 7

8 aantal Nederlandse ggz-instellingen en RIBW s heeft een bureau dat onder regie staat van ervaringsdeskundigen en zich speciaal richt op zelfhulp en herstelcursussen. In een aantal regio s in sprake van zelfregiecentra of herstelacademies i.o. Er zal zoveel mogelijk met deze organisaties worden samengewerkt voor zowel het voortraject de werving en selectie van deelnemers als het vervolgtraject - de organisatie van een plek in een zelfhulpgroep en herstelcursussen na afloop van het verblijf in Spanje. Hiertoe wordt eveneens samengewerkt met onafhankelijke cliëntenorganisaties, die zelfhulpgroepen en herstelcursussen verzorgen. Indien de deelnemers hiermee instemmen worden tevens hun persoonlijke begeleiders/case managers bij het vervolgtraject betrokken: dit maakt het mogelijk om ook de mogelijkheden van nieuwe stappen in de reguliere hulpverlening na afloop van de vakantie te onderzoeken. Bij de doorontwikkeling van regionale herstelacademies kan de aansluiting tussen zelfhulp en reguliere hulpverlening vanuit deze academies worden gerealiseerd. 1.9 Promotie, werving en selectie Werving en selectie van projectdeelnemers gebeuren in samenwerking met cliënten- en familieorganisaties. Deze organisaties maken het project bekend binnen hun eigen netwerk. Daarnaast worden deelnemers geworven via de website van de Stichting Eigen Reis en via sociale media. Tevens wordt intensieve promotie van het project gevoerd via de media van Nederlandse ggzinstellingen en tijdschriften voor de sectoren geestelijke gezondheidszorg en welzijn en via de media van patiënten- en familieorganisaties. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Stichting Eigen Reis. Met regionale cliëntenorganisaties en zelfregiecentra wordt de afspraak gemaakt dat zij na aanmelding selectiegesprekken voeren met aspirant-deelnemers uit hun regio, waarbij zij een inschatting maken van de haalbaarheid van deelname en met de deelnemer bespreken welke vorm van ondersteuning hij of zij tijdens de vakantie in Spanje nodig zou hebben. Dit geldt zowel voor psychosociale ondersteuning als voor eventuele medische hulp bij crisissituaties. Op deze wijze zijn de beheerders van het herstelhuis goed voorbereid op het leveren van steun op maat. Tevens wordt gewogen of de deelnemer financiële ondersteuning nodig heeft om de vakantie te kunnen bekostigen Betrokkenheid van de doelgroep Het project is bedacht en zal worden uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. Twee leden van de projectgroep behoren zelf tot de groep mensen met langdurige psychische klachten. De invulling van het project is gebaseerd op de ervaringskennis van psychisch kwetsbare mensen, zoals opgetekend in talloze ervaringsverhalen, en op de werkwijze van zelfhulpgroepen en herstelcursussen. Dit geldt zowel voor de voorzieningen en activiteiten in het herstelhuis als voor de aard van de peer support die gasten zal worden geboden. Het aanbod van Casa del Peregrino wordt toegesneden op de factoren die psychisch kwetsbare mensen zelf naar voren brengen als essentieel voor hun herstel. Leden van de doelgroep en ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in herstel ondersteunende activiteiten in de geestelijke gezondheidszorg hebben zich positief geuit over dit project en beaamd dat er veel behoefte is aan een dergelijke voorziening. Ook het Landelijk Platform GGZ heeft positief gereageerd op dit project. 8

9 Het project zal na afloop worden geëvalueerd door een focusgroep met ervaringsdeskundigen, voorgedragen door de belangrijkste cliëntenorganisaties. Deze focusgroep zal aanbevelingen formuleren voor het vervolg van het herstelhuis. 9

10 2 Projectorganisatie 2.1 Projectgroep Opdrachtgever van het project is de Stichting Eigen Reis. De projectgroep bestaat uit: Drs. H. Beijers, voorzitter van de Stichting Eigen Reis, tevens manager van het Steunpunt GGZ Utrecht. Drs. O.G. van der Heijden, medewerker herstel bij HVO Querido. Voorheen werkzaam bij het RIVM, de Stichting Patientenvertrouwenspersoon in de ggz, GGZ Rivierduinen en RIBW Kwintes. Drs. A.D. Plooy. Voorheen werkzaam bij het Basisberaad GGZ Rijnmond, het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, GGZ Rivierduinen, GGZ Breburg en Altrecht GGZ. Adviseurs van de projectgroep zijn dr. P. Verbraak, bestuurslid van het Landelijk Platform GGZ en voormalig CEO van GGZ Eindhoven, en dhr. M.Busman, commercieel directeur van Achmea Vitaliteit. Mevrouw van der Heijden en mevrouw Plooij investeren hun eigen vermogen in het project en worden eigenaars van Casa del Peregrino v.o.f. Zij zullen leiding geven aan de vakanties in Casa del Peregrino. Zij hebben beiden persoonlijke ervaring met psychische kwetsbaarheid en hebben ruime werkervaring in de organisatie van herstelactiviteiten in de ggz en het bieden van ervaringsdeskundige herstelondersteuning aan mensen met ernstige psychische problemen. Projectleider is drs. A.D. Plooy. 2.2 Plan van Aanpak Looptijd van het project: januari 2016 tot en met december 2018 Fase 1: Voorbereiding In de voorbereidingsfase, die voorafgaat aan de start van het project, wordt een geschikt pand aangekocht in het zuiden van Spanje, in de omgeving van het meer van Iznajar (Andalusië), Het meer van Iznajar is een bijzonder fraai stuwmeer van 35 km lang, met een strand en de mogelijkheid om te zwemmen en watersport te bedrijven. Het meer maakt deel uit van het bekende natuurpark Subbetica. Iznajar is een authentiek wit stadje met een aantrekkelijke ligging op een rots, een 8de eeuws kasteel en fraaie uitzichten over het meer. 10

11 De toekomstige eigenaars van het herstelhuis hebben een optie genomen op een finca (landhuis) in de kleine plaats La Hoz, nabij Iznajar, met zes gastenkamers en vier badkamers, een zwembad en terras. Bij het huis hoort 1,2 hectare grond, waarvan een groot gedeelte is gecultiveerd. De fraaie tuin bevat allerlei fruitbomen en is verbonden met een eigen olijfboomgaard. Uiterlijk 1 oktober 2015 dient de financiering voor de aankoop geregeld te zijn. Voor de financiering wordt een hypothecaire lening afgesloten en worden fondsen en sponsors benaderd. Om een lening van de bank te kunnen krijgen moeten vooraf reeds voldoende boekingen in het herstelhuis kunnen worden getoond. Daarom wordt al tijdens de voorbereidingsfase intensieve promotie gevoerd om bekendheid aan het project te geven en voorwaardelijke boekingen te realiseren. De projectuitvoerders beschikken over een uitgebreid netwerk binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit netwerk wordt ingezet om het project te promoten. Promotie vindt ook plaats via de sociale media en de media van ggz-instellingen, cliënten- en familieorganisaties. Bestuurders van ggzinstellingen en RIBW s worden benaderd met de vraag of zij groepsarrangementen voor eigen cliënten willen subsidiëren. Daarnaast wordt gesproken met de Bureaus Herstel van de ggzinstellingen en RIBW s, onafhankelijke cliëntenorganisaties en regionale herstelacademies i.o. om afspraken te maken over het aanbod van vervolgtrajecten. Met de opleidingen voor ervaringsdeskundigen (waaronder ROC Zadkine, ROC Midden Nederland, de Fontys Hogeschool, de Hogeschool Utrecht, de Hanzehogeschool, en Howie the Harp) wordt overleg gevoerd over stageplaatsen voor ervaringsdeskundigen-in-opleiding in het herstelhuis. Maart 2015 April Mei Juni Juli Augustus September Werving van fondsen en sponsors Promotie Acquisitie arrangementen en boekingen Samenwerkingsafspraken met ggz-instellingen en cliëntenorganisaties Overleg met de opleidingen voor ervaringsdeskundigen 11

12 Fase 2 (oktober december 2015) In fase 2 wordt het huis ingericht en worden de benodigde bedrijfsmiddelen aangeschaft (o.a. auto, fietsen, ezels, scooters, kajaks). Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van sponsoring door bedrijven. Er zullen nog enige bouwwerkzaamheden aan het huis worden verricht deze zijn beperkt, want het huis is in zeer goede staat. Wij leggen contact met lokale zorgverleners om afspraken te maken over de vervulling van een achterwachtfunctie in geval van acute (psychische) gezondheidsklachten bij een van onze gasten. oktober november december Inrichting/aanschaf bedrijfsmiddelen Bouwwerkzaamheden Afspraken met lokale zorgverleners Fase 3 (januari 2016-december 2018) In januari 2016 gaat het project van start en opent Casa del Peregrino haar deuren. In fase 3 worden ten minste 120 psychisch kwetsbare gasten ontvangen. Hierbij wordt gewerkt met groepsarrangementen van 5 of 6 deelnemers, bij voorkeur uit dezelfde regio. De vakanties duren 10 dagen. Bij iedere nieuwe deelnemer die hiermee instemt wordt voor aanvang van de vakantie een nulmeting gehouden op de indicatoren herstel, empowerment, kwaliteit van leven en maatschappelijke deelname, gevolgd door een tweede meting op de indicatoren herstel, empowerment en kwaliteit van leven na afloop van de vakantie. Na een jaar krijgt iedere deelnemer een vragenlijst opgestuurd met de follow-up meting op de indicatoren herstel, kwaliteit van leven en maatschappelijke deelname. Bij een deel van de deelnemers zullen kwalitatieve interviews worden afgenomen. De resultaten van de metingen op T0, T1 en T2 en de interviews worden geanalyseerd door Hogeschool Utrecht (Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning) en resulteren in twee rapporten: een eerste rapport over de bevindingen bij de deelnemers tussen januari 2016 en december 2017 en een tweede rapport met de bevindingen over de gehele groep deelnemers. 2.3 Evaluatie Tijdens het verloop van het project wordt ieder half jaar een evaluatie gehouden met de samenwerkingsorganisaties (Bureaus Herstel, cliëntenorganisaties, zelfregiecentra) over het verloop van de werving en selectie en de vervolgtrajecten. In januari 2017 vindt een tussenevaluatie van het project plaats met een focusgroep van deelnemers, ervaringsdeskundigen, casemanagers en vertegenwoordigers van de samenwerkingsorganisaties. Hierbij worden aanbevelingen gedaan voor het verdereverloop van het project. In januari 2019 vindt een eindevaluatie van het project plaats met bovengenoemde focusgroep, aangevuld met vertegenwoordigers van cliënten- en familieorganisaties, aan de hand van het eerste onderzoeksrapport. 12

13 2.4 Communicatie Stichting Eigen Reis zal publiciteit geven aan het project via haar eigen website, de sociale media, contacten in het netwerk van de bestuursleden en via artikelen die ter publicatie worden aangeboden aan tijdschriften op het terrein van geestelijke gezondheidszorg en welzijn. Tijdens de looptijd van het project wordt een nieuwsbrief verspreid via de website en de sociale media. Na afloop van het project wordt een document samengesteld met verhalen van onze gasten over wat het verblijf bij Casa del Peregrino voor hen heeft betekend in eigen termen van herstel. Dit werk zal mede worden gedistribueerd aan bij het project betrokken crowdfunders, sponsors, donateurs en fondsen. Na afloop van het project worden zowel het onderzoeksrapport als het evaluatierapport openbaar gemaakt. 13

14 3 Begroting 3.1 Projectbegroting Investeringskosten 1. Huisvesting/verbouwing 2. Inventaris/machines 3. Vervoermiddelen 4. Voorraad 5. Voorfinanciering BTW 6. Kas 7. Onvoorzien Totaal investeringskosten Kosten verblijf en activiteiten (120 personen, 10 dgn) Personeelskosten Werving en selectie Organisatie vervolgtraject Promotie Administratie Totaal projectkosten Financieringsplan De investeringskosten worden grotendeels gedragen door de eigenaars van Casa del Peregrino v.o.f. en gefinancierd uit eigen kapitaal en een hypothecaire lening. Voor de rest van de financiering van de investeringskosten worden door de Stichting Eigen Reis fondsen, donateurs en sponsors geworven. Het financieringsplan ziet er als volgt uit: Eigen vermogen Spaargeld Donaties, fondsen, sponsors Inbreng bedrijfsmiddelen Totaal eigen vermogen Vreemd vermogen Hypothecaire lening Familielening Totaal vreemd vermogen Totaal vermogen

15 Voor de overige projectkosten ( bij 120 deelnemers) wordt ggz-instellingen en RIBW s gevraagd om groepsarrangementen in Casa del Peregrino voor hun eigen cliënten te subsidiëren. Aan de deelnemers zal een eigen bijdrage van 100 worden gevraagd. Een deel van de doelgroep zal in staat zijn om zelf de volledige prijs te betalen. Tevens voert de Stichting Eigen Reis fondswerving uit, gericht op de subsidiering van vakanties van psychisch kwetsbare mensen in het herstelhuis Casa del Peregrino. Uitgaven Inkomsten Eigen bijdrage deelnemers Fondsen/donaties Bijdrage instellingen Wij verwachten dat na de projectperiode van drie jaar structurele financiering kan worden gevonden bij zorgverzekeraars en/of gemeenten (WMO), op basis van de ervaringen met het project en de resultaten van het begeleidende effectonderzoek. 15

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk

Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Inwoners met een ernstig psychiatrische aandoening in de wijk Vanuit Taskforce EPA Utrecht: Gerard de Valk, Leidinggevende Altrecht F-ACT Projectleider proeftuinen Taskforce EPA MWU Marga Vink, beleidsmedewerker

Nadere informatie

HEE in de praktijk. Improving Mental Health by Sharing Knowledge

HEE in de praktijk. Improving Mental Health by Sharing Knowledge HEE in de praktijk Improving Mental Health by Sharing Knowledge inhoud Wat is HEE Wat doet HEE Wie is HEE Waar is HEE Herstel Empowerment Wat is HEE Ervaringsdeskundigheid HEE geeft invulling aan deze

Nadere informatie

ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement

ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement ecember 2016 Welkom Werkgroep Begeleidingsarrangementen Over de totstandkoming van het arrangement 1 Wie zijn wij en wat gaan wij vertellen? Begeleiden (visie en werkwijze, ook in vergelijking met behandelen)

Nadere informatie

Ervaring is de beste leermeester

Ervaring is de beste leermeester Jeroen Ruis 1 Ervaring is de beste leermeester De meerwaarde en positie van ervaringsdeskundigen Opinie Begin eens te kijken wat iemand wél kan. Anouk, een vrouw van begin 40, zit tegenover ons en praat

Nadere informatie

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN

DE KRACHT VAN SAMENWERKEN SUCCESVOL OP HET GEBIED VAN ERVARINGS: DAT DOEN WIJ ALS ZES ORGANISATIES IN DE REGIO TILBURG/BREDA. Succesvol samenwerken op het gebied van Recovery van ervaringsdeskundigheid: College dat doen wij als

Nadere informatie

Meerjaren beleidsplan Stichting Perceval 2014-2016

Meerjaren beleidsplan Stichting Perceval 2014-2016 Meerjaren beleidsplan Stichting Perceval 204-206 Inhoud Doelstelling van Stichting Perceval Het actuele beleid Werkzaamheden van de stichting Wijze van fondsenwerven Beheer en besteding fondsen en vermogen

Nadere informatie

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer

Nadere informatie

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert.

Special Cursusaanbod Bureau Herstel. Bureau Herstel organiseert. Nummer 2, jaargang 4, juli 2015 Special Cursusaanbod Bureau Herstel Beste lezer.. Voor je ligt de Herstel nieuwsbrief. Deze keer met als onderwerp het cursusaanbod van Bureau Herstel. Cursusaanbod voor

Nadere informatie

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden

Landelijke dag VMDB 18 maart Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Landelijke dag VMDB 18 maart 2017 Ontwikkelen en implementeren van Zorgstandaarden Bestuurlijk akkoord Netwerk Kwaliteitsontwikkeling Het Netwerk Het netwerk is een samenwerkingsverband waarin partijen

Nadere informatie

Werk voor Ervaringsdeskundigen.

Werk voor Ervaringsdeskundigen. Werk voor ervaringsdeskundigen samenvatting van de maatschappelijke Business Case door H. Henkens, J.W. Eggink (maart 2010) In 2008 is het Transitie-experiment werk voor ervaringsdeskundigen gestart als

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Dr. Hanneke van Gestel-Timmermans Dr. Evelien Brouwers Dr. Marcel van Assen Prof. dr. Chijs van Nieuwenhuizen Herstellen doe je zelf Ontwikkeld

Nadere informatie

Even voorstellen. Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig specialist GGz

Even voorstellen. Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig specialist GGz Sociale veerkracht Het vermogen van mensen en gemeenschappen om met veranderingen om te gaan en de toegang tot externe hulpbronnen die ze daarbij hebben Even voorstellen Femke Dirkx GGz Breburg Verpleegkundig

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Het Maatschappelijk SteunSysteem als brug tussen GGz en samenleving

Het Maatschappelijk SteunSysteem als brug tussen GGz en samenleving Het Maatschappelijk SteunSysteem als brug tussen GGz en samenleving Drs. A. Blom Dr. W. Swildens i.o.v. Altrecht GGz, SBWU, gemeente Utrecht, Centrum Maliebaan en Fonds Psychische Gezondheid Definitie

Nadere informatie

HAN Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid

HAN Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid HAN-0190 Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid WAAROM CURSUSSEN VAN ERVARING NAAR ERVARINGSDESKUNDIG? In de gezondheidszorg is er een groeiende behoefte

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

Project I GGz-jongeren aan het werk

Project I GGz-jongeren aan het werk Project I GGz-jongeren aan het werk Met het project GGz-jongeren aan het werk willen het Landelijk Platform GGz en het Fonds Psychische Gezondheid (PG) de persoonlijke ervaringen van de jongeren uit goedlopende

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus

Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Herstellen doe je zelf; Evaluatie van een cliëntgestuurde cursus Aanleiding onderzoek Meer kennis over cliëntgestuurde interventies nodig; belangrijk voor ontwikkelingen GGz Interventies door cliënten:

Nadere informatie

Workshop herstel- en kracht- gericht werken

Workshop herstel- en kracht- gericht werken Workshop herstel- en kracht- gericht werken Studiedag beschermd wonen, 15 april 2014 Ursula Drexhage coördinator herstel (RIWIS), gemeenteraadslid berkelland, ervaringsdeskundige Diana Koolman, cliënt

Nadere informatie

De behandeling van chronische angst en depressie (resultaten van de ZemCAD studie)

De behandeling van chronische angst en depressie (resultaten van de ZemCAD studie) Improving Mental Health by Sharing Knowledge De behandeling van chronische angst en depressie (resultaten van de ZemCAD studie) Jan Spijker, Annemein Kemps, Henny Sinnema VGCT najaarscongres 2013 INHOUD

Nadere informatie

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts

Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie. Petri Embregts Inclusie van mensen met een verstandelijke beperking: Reële mogelijkheden zelfbepaling en participatie Petri Embregts Participatie Geplande ratificatie VN verdrag voor rechten van mensen met beperking

Nadere informatie

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 (Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 Wat is een mbc? Een gestructureerde kosten-baten afweging van

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand. Nathalie Albert Ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen DENK Leuven & UilenSpiegel vzw

Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand. Nathalie Albert Ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen DENK Leuven & UilenSpiegel vzw Participatie en ervaringsdeskundigheid: hand in hand Nathalie Albert Ervaringsdeskundige Alexianen Zorggroep Tienen DENK Leuven & UilenSpiegel vzw Ik ben Nathalie Ik ben Mama Ik ben Oma Ik ben ervaringsdeskundige

Nadere informatie

Wmo begeleiding WF6 2017

Wmo begeleiding WF6 2017 Wmo begeleiding WF6 2017 Perceelbeschrijving Dagbesteding - Arbeidsmatig & Belevingsgericht Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec. Perceelbeschrijving dagbesteding arbeidsmatig

Nadere informatie

OVERZICHT VAN STUDIES GEDAAN NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE METHODE COMMUNITY SUPPORT

OVERZICHT VAN STUDIES GEDAAN NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE METHODE COMMUNITY SUPPORT OVERZICHT VAN STUDIES GEDAAN NAAR DE EFFECTIVITEIT VAN DE METHODE COMMUNITY SUPPORT De directie van probeert waar mogelijk de resultaten die geboekt worden door middel van onderzoek te objectiveren. Er

Nadere informatie

René Keet Zwolle, 13 november 2014

René Keet Zwolle, 13 november 2014 René Keet Zwolle, 13 november 2014 Over de brug (Titel Plan van Aanpak) Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden die elkaar schenen te vermijden, worden weer buren Uit: De moeder de vrouw (1934), Martinus

Nadere informatie

Persoonlijk herstel en GGZ, een bijzondere combinatie?

Persoonlijk herstel en GGZ, een bijzondere combinatie? Persoonlijk herstel en GGZ, een bijzondere combinatie? Symposium Filosofie van Herstel 23 januari 2013, Leiden Aanrader! 2 Rivierduinen een lokale GGZ instelling met 5 subregionale centra Herstel medewerker

Nadere informatie

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis.

Drie soorten kennis. Inleiding. De rol van de ervaringsdeskundige. Overzicht. Wetenschappelijke kennis. Professionele kennis. De rol van de ervaringsdeskundige Overzicht Inleiding ervaringsdeskundigheid Relatie met herstel EDNAH ErvaringsDeskundigheid Niet-Aangeboren Hersenletsel Groningen 2 februari 2017 Scholing Implementatie

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de

Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de Ervaringsdeskundigheid, herstel en herstel ondersteuning staan op de agenda s van veel ggz-instellingen Wij willen graag onze ervaringen rond de uitbouw van ervaringswerk met jullie delen Wie zijn wij?

Nadere informatie

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein.

De Week gaat van start met de Breingeindag op maandag 26 maart 2012 in t Veerhuis te Nieuwegein. Op zoek naar waardevolle contacten De werkgroep Week van de Psychiatrie organiseert van 26 tot en met 31 maart 2012 de 38e Week van de Psychiatrie. Het thema van de Week van de Psychiatrie 2012 is Contact

Nadere informatie

Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inleiding

Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inleiding Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Inleiding Met dit programma bundelen 15 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ hun krachten om vraagsturing en zelfmanagement

Nadere informatie

Effecten van een herstelprogramma van/voor mensen met psychische handicaps

Effecten van een herstelprogramma van/voor mensen met psychische handicaps Improving Mental Health by Sharing Knowledge Effecten van een herstelprogramma van/voor mensen met psychische handicaps Hans Kroon Onderzoeksteam Wilma Boevink Hans Kroon Maaike van Vugt Philippe Delespaul

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Groen Verbindt

Achtergrondinformatie Groen Verbindt Achtergrondinformatie Groen Verbindt Inleiding Groene buurtinitiatieven laten vele mooie resultaten zien, juist ook op sociaal gebied: er vindt ontmoeting plaats, mensen komen uit een isolement, ze voelen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: INLEIDING

HOOFDSTUK 1: INLEIDING 168 Samenvatting 169 HOOFDSTUK 1: INLEIDING Bij circa 13.5% van de ouderen komen depressieve klachten voor. Met de term depressieve klachten worden klachten bedoeld die klinisch relevant zijn, maar niet

Nadere informatie

RIBW Zaanstreek Waterland en West-Friesland Herstel en herstelondersteunende zorg

RIBW Zaanstreek Waterland en West-Friesland Herstel en herstelondersteunende zorg Dit boekje is bestemd voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid en iedereen die met hen te maken heeft of krijgt, zoals onze medewerkers, familieleden, vrienden, kennissen, bestuurders, managers

Nadere informatie

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren

Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan stichting thuishaven Terschelling Hoe wij onze doelstellingen trachten te realiseren Beleidsplan Pagina 1 1. Aanleiding: Veel ouders met een kind met een beperking vertrokken in het verleden

Nadere informatie

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen

Ambtenaren / managers Ambtenaren die werken met moeilijk bereikbare groepen Bijlage Overzicht Doelgroepen Overzicht Doelgroepen participerend in Wmo-werkplaatsen Wmo werkplaats Participerende doelgroepen praktijken Actieve burgers Actieve burgers Actieve buurtbewoners / managers

Nadere informatie

Jos van Oyen Het Wooninitiatief

Jos van Oyen Het Wooninitiatief Vereniging Het Wooninitiatief Robuust organiseren van beschermd wonen onder de Wmo 2015 Robuust organiseren van beschermd wonen onder de Wmo 2015 Jos van Oyen Het Wooninitiatief Jos van Oyen Directeur

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014 NAH & Ervaringsdeskundigheid Kick-off Hersenletselcentra Eindhoven 3 juli 2014 Korte introductie Drs. C.G.M. (Riny) Pepels NAH Ervaringsdeskundige en vrijwilliger ZBB Lid Stuurgroep Ervaringsdeskundigheid

Nadere informatie

Digitale zorg verbindt Ervaringen, wensen en behoeftes van cliënten en naasten die gebruik maken van ambulante GGz

Digitale zorg verbindt Ervaringen, wensen en behoeftes van cliënten en naasten die gebruik maken van ambulante GGz Digitale zorg verbindt Ervaringen, wensen en behoeftes van cliënten en naasten die gebruik maken van ambulante GGz Samenvatting onderzoeksrapport Juni 2014 1 In opdracht van 15 cliënten- en familieorganisaties

Nadere informatie

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Aftrap Hersenletselcentra 27 juni 2014

NAH & Ervaringsdeskundigheid. Aftrap Hersenletselcentra 27 juni 2014 NAH & Ervaringsdeskundigheid Aftrap Hersenletselcentra 27 juni 2014 Korte introductie Drs. J. (Jeroen) Kwak Manager zorgconsumenten Zorgbelang Brabant (o.a. NAH-Cafés en hersenletselnetwerken) Manager

Nadere informatie

Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap. Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN

Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap. Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN Herstelondersteunende zorg in een veranderend zorglandschap Michiel Bähler Adviseur/ psycholoog GGZ NHN Geen belangen Disclosure Persbericht 15 oktober 2014 Veranderend zorglandschap vraagt om vernieuwde

Nadere informatie

FACTOREN VOOR IMPLEMENTATIE VAKTHERAPIE BEELDEND IN EEN HOSPICE SETTING KWALITATIEF ONDERZOEK

FACTOREN VOOR IMPLEMENTATIE VAKTHERAPIE BEELDEND IN EEN HOSPICE SETTING KWALITATIEF ONDERZOEK FACTOREN VOOR IMPLEMENTATIE VAKTHERAPIE BEELDEND IN EEN HOSPICE SETTING KWALITATIEF ONDERZOEK Dagmar Linz 1554166 Student Master of Arts Therapies Juni 2017 INLEIDING KUNSTZINNIGE THERAPIE HOSPICE ROZENHEUVEL

Nadere informatie

Voorbereiden op het keukentafelgesprek?

Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Voorbereiden op het keukentafelgesprek? Deze brochure helpt u daarbij! 2015 een coproductie van: Voor kinderen, partners, verwanten, vrijwilligers die mantelzorgtaken vervullen voor hen die hun dierbaar

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Verklarende woordenlijst bij toetsingskader voor instellingen waar mensen verblijven die niet thuis kunnen wonen Utrecht, maart 2017 Behandeling Handelingen en interventies van medische, gedragswetenschappelijke

Nadere informatie

Leefbare Toekomst? De kunst van het ouder worden voor de kwetsbare mens. Jubileumcongres ter inspiratie van werkers in de zorg

Leefbare Toekomst? De kunst van het ouder worden voor de kwetsbare mens. Jubileumcongres ter inspiratie van werkers in de zorg Leefbare Toekomst? De kunst van het ouder worden voor de kwetsbare mens Jubileumcongres ter inspiratie van werkers in de zorg 20 november 2007 Spant!, Bussum Leefbare Toekomst? De kunst van het ouder worden

Nadere informatie

De begeleiding bij chronische angst en depressie (resultaten van de ZemCAD studie)

De begeleiding bij chronische angst en depressie (resultaten van de ZemCAD studie) Improving Mental Health by Sharing Knowledge De begeleiding bij chronische angst en depressie (resultaten van de ZemCAD studie) Jan Spijker, Maringa de Weerd, Henny Sinnema, Bauke Koekkoek, Ton van Balkom,

Nadere informatie

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP

Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Wie heeft eigenlijk de touwtjes in handen? Cliëntsturing binnen Dagbesteding SP Vereenvoudiging van het visiedocument Cliëntsturing van Pameijer. Aan deze vereenvoudiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk

Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Toezicht op netwerkzorg aan kwetsbare ouderen in de wijk Het zorglandschap verandert Patiënten met complexe zorgvraag blijven thuis wonen zorg, behandeling en ondersteuning rond de patiënt thuis georganiseerd

Nadere informatie

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS

CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS Bijlage 3 CONVENANT WIJKLEERBEDRIJF VENRAY SAMENWERKINGSPARTNERS LOGO S PARTNERS Inleiding 2 Convenant WijkLeerbedrijf Venray Om de belangen en bevoegdheden binnen het project WijkLeerbedrijf Venray duidelijk

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts

Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Petri Embregts Ervaringsdeskundigheid in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Petri Embregts Inhoud Waarom een kans in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? Inzetbaarheid en effectiviteit

Nadere informatie

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid

Voorlichtingsen. cursusaanbod ervaringsdeskundigheid Voorlichtingsen cursusaanbod ervaringsdeskundigheid De ZOG MH is een belangenorganisatie voor cliënten en naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. De Halte. Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving. Algemene informatie >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. De Halte. Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving. Algemene informatie >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen De Halte Tijdelijke herstelplek in een huiselijke leefomgeving Algemene informatie >> Gasten van De Halte kunnen zichzelf sterker maken met steun van

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Vrienden van Lorna Wing

Vrienden van Lorna Wing Vrienden van Lorna Wing Postbus 5003 7400 GC Deventer Telefoon 0570 639 605 wwwvriendenvanlornawing.nl info@vriendenvanlornawing.nl Rek.nr: NL 98 RABO 0152 6958 85 Inschrijving KvK 59577762 Jaarbericht

Nadere informatie

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers

Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Waarom de inzet van ervaringsdeskundigen bijdraagt aan herstel en participatie van kwetsbare burgers Wie/wat is de ervaringsdeskundige in het wijkgericht werken? Waarin onderscheidt zij zich? Wat is haar

Nadere informatie

Wat levert activering op? Tom van Wel, Werk is de beste zorg Utrecht, 4 december 2013

Wat levert activering op? Tom van Wel, Werk is de beste zorg Utrecht, 4 december 2013 Wat levert activering op? Tom van Wel, Werk is de beste zorg Utrecht, 4 december 2013 mag ik me even voorstellen psycholoog/onderzoeker bij Altrechts ABC - voor jongeren met een psychosekwetsbaarheid 25

Nadere informatie

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs

Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs met cc naar de cliënt Een landelijk netwerk van ervaringsdeskundigen ten behoeve van beleid, onderzoek en onderwijs Wilt u uw beleid, onderzoek en onderwijs meer vraaggericht maken? Wilt u weten of u de

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Villa Balans

Beleidsplan Stichting Villa Balans Beleidsplan Stichting Villa Balans Juni 2017- december 2018 Herkenning en erkenning Aandacht voor kinderen/gezinnen Samenwerking met zorgverleners verbeteren Informatie Je verhaal kunnen delen Inleiding

Nadere informatie

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis

Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis Vervolg 2016 2017 Platform31 In samenwerking met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg Den Haag, 21 maart 2016 Inhoudsopgave Langer Thuis in eigen buurt: activiteiten

Nadere informatie

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket

Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Deel ggz vanaf 2008 in het basispakket Behandeling psychische problemen voortaan in het basispakket van uw zorgverzekering In deze brochure leest u hoe het is geregeld na 1 januari 2008 Ministerie van

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Programma. Welkom. Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen

Programma. Welkom. Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen Welkom Programma Welkom Plenaire presentatie 1. Bevindingen onderzoek BW Peel 2. Landelijke ontwikkelingen Doorpraten in deelsessies: 1. Participatie cliënten 2. Kwaliteit BW 3. Financiering BW 4. Koppeling

Nadere informatie

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012

Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord. Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Business Case depressiepreventie in Zuid- Holland Noord Nicolette van der Zouwe 29 mei 2012 Opzet Business Case depressiepreventie (BC dp) Waarom Hoe Veerkracht initiatieven Hoe nu verder in ZHN? GGD NL,

Nadere informatie

Inhoud voorstel aan Raad

Inhoud voorstel aan Raad 2014/178837 Inhoud voorstel aan Raad Onderwerp Aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 Gevraagd besluit De aanvullende beleidspunten Jeugdwet en Wmo 2015 vast te stellen, inhoudende dat: a) het

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

MAAK OPEN VOOR WERK. om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar (on)betaald werk te begeleiden

MAAK OPEN VOOR WERK. om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar (on)betaald werk te begeleiden MAAK OPEN VOOR WERK om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar (on)betaald werk te begeleiden LEESWIJZER WAT IS OPEN VOOR WERK? Deze waaier fungeert als checklist en als inspirerend hulpmiddel indien

Nadere informatie

Professionele. zorg, comfort. en gastvrijheid!

Professionele. zorg, comfort. en gastvrijheid! Professionele zorg, comfort en gastvrijheid! 1 2 Professionele zorg, comfort & gastvrijheid! Hotel Spelderholt is gelegen op een prachtig landgoed in de schitterende natuur van de Veluwe, vlak onder Apeldoorn

Nadere informatie

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst

Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft. Hospice Marianahof. Avoord. Zorg en Wonen. Zoals u het wenst Kwaliteit van leven toevoegen aan de tijd die men nog heeft Hospice Marianahof Avoord Zorg en Wonen Zoals u het wenst 1 Welkom in marianahof Gastvrij thuis 4 Eigen regie 5 Aandacht 6 Multidisciplinair

Nadere informatie

10 jaar Lectoraat Rehabilitatie

10 jaar Lectoraat Rehabilitatie 10 jaar Lectoraat Rehabilitatie Overzicht Goede Tijden, Slechte Tijden Onderweg naar Morgen Goede Tijden Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen Willem Marrie Jannie Ben Caroline Peter Hanny

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei

Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei ribw arnhem & veluwe vallei Brochure voor naastbetrokkenen Welkom bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei 4 Wij waren zó opgelucht toen hij

Nadere informatie

Begroting voucherprogramma GGz: Werken aan vraagsturing

Begroting voucherprogramma GGz: Werken aan vraagsturing Programma Totaal 2013 2014 2015 Totaal Deelproject ehealth Huisvesting 1.568 1.408 959 3.935 Kantoor 3.920 3.520 2.399 9.838 Algemene 1.176 1.056 720 2.952 Bestuursondersteuning 3.920 3.520 2.399 9.838

Nadere informatie

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties

Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Gemeente Lansingerland: aanpak 3 decentralisaties Decentralisatie AWBZ, Participatiewet en Jeugdzorg Bijeenkomst inwoners 12 november 2014 Tamara van de Wijdeven Nieuwe taken gemeente: AWBZ/Wmo Decentralisatie

Nadere informatie

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers

Zonneheuvel. Informatie voor verwijzers Zonneheuvel Informatie voor verwijzers Zonneheuvel is een afdeling voor voortgezette behandeling met verblijf voor mensen vanaf 50 jaar met blijvende beperkingen voortvloeiend uit psychiatrische en levensfase

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland

Mantelzorgbeleid ZAB Nederland Mantelzorgbeleid ZAB Nederland 1. Inleiding Mantelzorg is een thema dat momenteel veel aandacht krijgt in onze samenleving. Het gaat om zorg die noodzakelijkerwijs langdurig, onbetaald en vanuit een persoonlijke

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Beleidsplan. Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Beleidsplan Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2014 2017 Inhoud 1 Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 3 2 Organisatie 5 3 Afgesproken beleid periode 2014-2017 6 4 Activiteiten 7 5 Financiën

Nadere informatie

Wat is het gebruik van respijt en wat zijn de wensen?

Wat is het gebruik van respijt en wat zijn de wensen? Onderzoeksresultaten Mogelijkheden tot respijt, December 2016 Wat is het gebruik van respijt en wat zijn de wensen? Aan de leden van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo is gevraagd wat hun mogelijkheden

Nadere informatie

Wij bieden jongeren een nieuwe start

Wij bieden jongeren een nieuwe start Wij bieden jongeren een nieuwe start singelzicht.nl Gelijke kansen voor iedere jongere Zwerfjongeren, een waardevaste investering Iedere investeerder zoekt naar het hoogste rendement. Dat geldt ook voor

Nadere informatie

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring

ONTDEK DE KRACHT VAN IN JE WERK. Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring ONTDEK DE KRACHT VAN JE EIGEN KWETSBAARHEID IN JE WERK Oriëntatiecursus Hulpverlener met ervaring Heb jij als hulpverlener zelf ervaring met het doormaken van herstelprocessen? Wil je onderzoeken of je

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst KKC

Netwerkbijeenkomst KKC Netwerkbijeenkomst KKC Samen voorbereid op de toekomst Breda, 26 maart 2015 Dr. Sandra W. Geerlings Psycholoog, projectleider zorginnovatie Saffier De Residentiegroep s.geerlings@saffierderesidentie.nl

Nadere informatie

Eigen Regie Maakt Zorg Beter

Eigen Regie Maakt Zorg Beter Eigen Regie Maakt Zorg Beter 31 maart 2011 Siska de Rijke Beleidsmedewerker Zorg CG-Raad Termen Zelfmanagement Eigen regie Eigen verantwoordelijkheid Deelnemer in plaats van afnemer Verbindende schakel

Nadere informatie

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil:

Het project in fasen. Waarom dit project? Gebiedsgerichte Zorg. Resultaten fase 1 en 2. Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Waarom dit project? Dit Zorgbelang Fryslân project wil: Gebiedsgerichte Zorg Klaas de Jong & Trees Flapper Burgers meelaten denken in een pracht gebied met veel veranderingen (krimp, belangen e.d.) Hun

Nadere informatie

Bijzondere mantelzorgers. Bijzondere mantelzorgers. Opbouw. Opbouw. Bijzondere mantelzorg 7-7-2014. Aandacht voor naasten - een korte historie

Bijzondere mantelzorgers. Bijzondere mantelzorgers. Opbouw. Opbouw. Bijzondere mantelzorg 7-7-2014. Aandacht voor naasten - een korte historie Presentatie Rick Kwekkeboom Bijzondere mantelzorgers Bijzondere mantelzorgers De lat, die bepaal jij De lat, die bepaal jij (????) Aandacht voor naasten - een korte historie In tijden van anti-psychiatrie:

Nadere informatie

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa

ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN. De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa ZIJN WIE JE BENT EN WIE JE WILT ZIJN De waarde van de praktijkhuizen van Ixta Noa WIJ ZIJN IXTA NOA IXTA NOA. OFTEWEL IK STA NIEUW. IXTA NOA IS EEN EIGENZINNIGE VERZAMELING VAN MENSEN DIE ZELFBEWUST EN

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING

JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING JAARVERSLAG VAN DE ANGST DWANG EN FOBIESTICHTING 2009 Hierbij hebben wij het genoegen om u het jaarverslag over 2009 te doen toekomen. Statutaire naam Angst Dwang Fobiestichting Vestigingsplaats Driebergen-Rijsenburg

Nadere informatie

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden

Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz. Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Wegwijzer Stigmabestrijding in de ggz Gids naar praktijken die werken. Lessen, praktijken en voorbeelden Colofon Opdrachtgevers Stuurgroep Toolkit Antistigma-interventies: Kenniscentrum Phrenos, Stichting

Nadere informatie

Functieprofiel Peer Support Werker A

Functieprofiel Peer Support Werker A Functieprofiel Peer Support Werker A Functienaam : Peer Support Werker A Inschaling : FWG-40 Status : Vastgesteld februari 2017 Doelstelling van de functie Het maken van verbinding met cliënten en diens

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

Beschermd wonen naar de Wmo. Basisinformatie voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden

Beschermd wonen naar de Wmo. Basisinformatie voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden Beschermd wonen naar de Wmo Basisinformatie voor cliëntenraden, familieraden en Wmo-raden AVI-toolkit 12 april 2014 Inhoudsopgave 1. Hoe is het nu geregeld?... 3 2. Wat gaat er veranderen?... 3 3. Wat

Nadere informatie