PROJECT HERSTELHUIS CASA DEL PEREGRINO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROJECT HERSTELHUIS CASA DEL PEREGRINO"

Transcriptie

1 PROJECT HERSTELHUIS CASA DEL PEREGRINO Auteurs: Annette Plooy. Odette van der Heijden Datum: Maart

2 Inhoud 1. Het Projectidee Situatieschets en probleemstelling Doelstelling van het project Doelgroep Uitgangspunten Relevantie Beoogde projectresultaten Afbakening van het project/structurele financiering Samenwerking met andere organisaties Promotie, werving en selectie Betrokkenheid van de doelgroep Projectorganisatie Projectgroep Plan van Aanpak Evaluatie Communicatie Begroting Projectbegroting Financieringsplan

3 1. Het Projectidee 1.1 Situatieschets en probleemstelling Mensen met langdurende psychische problemen ervaren vaak dat zij letterlijk zijn vastgelopen in het leven. Door een achtergrond van psychiatrische opnames of verblijf in een beschermende woonvoorziening zijn zij uit de pas geraakt met de samenleving en voelen zij weinig of geen perspectief op verbetering van hun omstandigheden. In het huidige politieke klimaat wordt in toenemende mate van hen gevraagd dat zij gaan participeren in de samenleving en meer voor zichzelf gaan zorgen, maar zij zijn hiervoor vaak onvoldoende toegerust, door verlies van hoop en gebrek aan positieve ervaringen. In deze situatie kan het heilzaam zijn om een periode van omgeving te veranderen en in een veilige sfeer nieuwe ervaringen op te doen. Mensen met een psychische kwetsbaarheid kennen weinig perioden van respijt. De meeste burgers doen een of meer keren per jaar nieuwe kracht op tijdens hun vakantie. Psychisch kwetsbare mensen hebben die mogelijkheid vaak niet: zij hebben te maken met hoge drempels om op vakantie te gaan, zowel financieel als mentaal. Dit geldt zeker voor vakanties in het buitenland. Doordat zij vaak langdurig van een uitkering moeten rondkomen zijn reguliere vakanties te duur, en tevens beangstigend. Toch hebben zij net als ieder ander behoefte aan periodieke wisseling van omgeving en klimaat. Zij hebben hier waarschijnlijk zelfs nog meer behoefte aan dan anderen, vanwege de beperkte kwaliteit van hun dagelijks leven en woonsituatie. Niet meer dan 1 op de 6 van de Nederlanders met ernstige psychische problemen heeft betaald of onbetaald werk en een derde woont in een groepswoning voor beschermd wonen, een psychiatrische instelling of in de maatschappelijke opvang. Sociale contacten zijn schaars. Veel psychisch kwetsbare mensen kampen met eenzaamheid en demoralisatie. In deze situatie zou een periode van respijt veel verlichting kunnen brengen. Daarnaast kampen veel mensen met een psychische kwetsbaarheid met depressieve klachten, die in het najaar vaak erger worden. Voor hen zou een zonvakantie in de wintermaanden veel kunnen schelen. 1.2 Doelstelling van het project Het doel van dit project is om in Spanje een kleinschalig herstelhuis op te zetten, waar Nederlanders met langdurende psychische problemen een vakantie kunnen doorbrengen om op krachten te komen en inspiratie op te doen voor nieuwe stappen in hun leven. Minder draagkrachtigen krijgen financiële ondersteuning om de reis en het verblijf in het herstelhuis mogelijk te maken. Het huis wordt gerund door getrainde ervaringsdeskundigen, die de gasten peer support bieden waar dat nodig is. Zowel de condities van het verblijf als het activiteitenaanbod worden gebaseerd op de grondslagen van herstelondersteuning. Voor gasten die dit willen zal de vakantie in Spanje worden gevolgd door een rehabilitatie- en hersteltraject in Nederland. Het project onderscheidt zich van andere organisaties die (begeleide) reizen voor psychiatrische patiënten verzorgen in de volgende opzichten: - er wordt gekozen voor ervaringsdeskundige begeleiding - de accommodatie is kleinschalig en gelegen buiten de toeristisch drukke gebieden hierdoor worden ongewenste prikkels geminimaliseerd 3

4 - onze gasten hebben een kamer voor zich alleen, met alle comfort die andere toeristen ook hebben - wij bieden niet alleen een vakantie aan, maar ook gerichte activiteiten die de gasten de gelegenheid bieden om verder te komen in hun herstel. Deze activiteiten zijn afgestemd op individuele behoeften Dit project heeft als uitgangspunt normalisatie. De gasten zijn verantwoordelijk voor zichzelf, en ontvangen slechts steun die door hen gewenst wordt. Er wordt geen programma voor hen geregeld. Het project omvat de ontwikkeling van een activiteitenaanbod, maar net als andere toeristen bepalen de gasten zelf of en op welk moment zij hiervan gebruik willen maken. Het normalisatieaspect komt ook tot uitdrukking in de accommodatie. Het herstelhuis is een comfortabel vakantieoord in Bed & Breakfast-stijl, in een rustige omgeving met veel natuurschoon. Het herstelhuis, dat Casa del Peregrino (Huis van de Pelgrim) zal heten, is gesitueerd in Andalusië, nabij het meer van Iznajar. Casa del Peregrino wordt comfortabel ingericht. De gasten hebben een ruime eigen kamer met TV en wifi. Het huis heeft een zwembad en terras. Gasten kunnen in het huis verblijven op basis van vol pension, maar kunnen ook zelf koken: het huis heeft twee ruime keukens. Bij het huis zullen enkele dieren worden gehouden (ezels, geiten, kippen). Gasten die dat willen, kunnen helpen bij de verzorging van de dieren. Gebleken is dat veel mensen met psychische problemen baat hebben bij contact met dieren. Voor onze gasten zal verder een reeks van activiteiten worden aangeboden, waaronder zwemmen, kajakken en boottochten op het meer van Iznajar, ezelritten, scootertochten, begeleide wandeltochten en excursies naar Cordoba, Granada en het nabijgelegen natuurgebied La Subbetica. Wie in Casa del Peregrino verblijft kan een beroep doen op ervaringsdeskundige ondersteuning. Dit kan de vorm aannemen van gesprekken en van begeleiding bij activiteiten. Voor eventuele psychiatrische hulp worden afspraken gemaakt met lokale zorgaanbieders, die als achterwacht zullen fungeren. Indien toch nodig kan een groep cliënten ook begeleid worden door een verpleegkundige begeleider uit Nederland. Het tweede onderdeel van het project omvat een aanbod van vervolgtrajecten in Nederland. Het beoogde effect van een verblijf in Casa del Peregrino kan immers snel verloren gaan als de gasten terugkeren in dezelfde uitzichtloze situatie. Om deze reden worden afspraken gemaakt met instellingen en cliëntgestuurde organisaties om de gasten van het herstelhuis na terugkeer in Nederland vervolgtrajecten op het gebied van herstel en (arbeids)rehabilitatie aan te bieden. Zo is met RIBW Lister in Utrecht afgesproken dat gasten van Casa del Peregrino uit de regio Utrecht na terugkomst uit Spanje kunnen deelnemen aan zelfhulpgroepen en herstelcursussen die worden georganiseerd door het Bureau Herstel van Lister. Daarnaast wordt beoogd om de gasten te 4

5 stimuleren bij terugkeer effectiever gebruik te gaan maken van het reguliere aanbod van de ggzinstellingen, zoals dagbesteding en (arbeids)rehabilitatietrajecten. Ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in de betreffende instellingen zouden hen hierbij kunnen ondersteunen. 1.3 Doelgroep Het project is gericht op volwassen Nederlanders met langdurende psychische problemen en meestal een sterke afhankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg en/of mantelzorg. Voorwaarde voor deelname is dat er geen acute of dagelijkse medische verzorging noodzakelijk is. De omvang van de groep Nederlanders met ernstige psychische aandoeningen wordt geschat op mensen (Delespaul et al, 2013). 1.4 Uitgangspunten De uitgangspunten van het project zijn: Kwaliteit van leven: Psychisch kwetsbare mensen hebben recht op dezelfde kwaliteit van leven als die van andere burgers, inclusief comfort, verbondenheid, betekenisvol werk en veiligheid. Herstel: Mensen met psychische problemen kunnen herstellen van de ingrijpende gevolgen van hun aandoening: zij kunnen hoop, zelfvertrouwen en betekenis terugwinnen. Dit project heeft tot doel hen te ondersteunen in hun empowerment. Inspiratie: Doel van het project is om psychisch kwetsbare mensen te inspireren om weer te durven hopen en voelen, en nieuwe stappen te zetten in hun leven. Deze inspiratie wordt geboden door wederzijds voorbeeld van peers. Een van de belangrijkste kenmerken van herstelprocessen van mensen met een psychische kwetsbaarheid is overcoming stuckness (Young & Ensing). Uit de herstelverhalen van mensen met langdurende psychische problemen blijkt dat men vaak een keerpunt bereikt door de inspiratie van anderen met dezelfde problemen. Wederzijdse ondersteuning en hoopgevende voorbeelden kunnen een vastgelopen situatie weer lostrekken. De werkzaamheid van wederzijdse ondersteuning wordt onderbouwd door de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van de cursussen Herstellen Doe je Zelf en de WRAP (Wellness and Recovery Action Plan) en van het HEE-programma (een combinatie van zelfhulpgroepen en herstelcursussen, geleid door ervaringsdeskundigen). Vaak is echter deelname aan een zelfhulpgroep of herstelcursus nog een brug te ver: als gevoelens van depressie, angst of demoralisatie de overhand hebben. Met dit project wordt beoogd juist voor deze mensen de voorwaarden te scheppen voor een meer basaal herstel: niet per se cognitief, maar vooral via veiligheid, comfort, een warm klimaat en zintuigelijke beleving. Casa del Peregrino wordt comfortabel ingericht, op een mooie locatie, zodat onze gasten bevestiging krijgen van hun waarde. Door deel te nemen aan onze activiteiten buitenshuis kunnen zij weer in contact komen met genieten en lichamelijk voelen, sensaties die mensen met een psychische kwetsbaarheid vaak zelden (meer) ervaren. Ook het contact met de dieren bij het huis kan, net als zon, water en wind, helpen de weg van hoofd (angst, twijfel) naar hart (voelen, verlangen) terug te vinden. Verlangens zijn een bron van energie, die gebruikt kan worden om in beweging te komen. 5

6 De kern van de visie achter dit project is eenvoud. Het project heeft geen therapeutische doelstelling, probeert de deelnemers niet te veranderen en dringt ze niets op. Er wordt slechts geprobeerd de condities te scheppen waaronder de gasten een begin kunnen maken met hoop en vertrouwen in eigen kracht. 1.5 Relevantie Het project draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met langdurende psychische problemen en is in hoge mate vernieuwend, in de volgende opzichten: Het project bereikt (ook) cliënten van de ggz die door de ernst van hun kwetsbaarheid en demoralisatie moeilijk bereikt worden door bestaande herstelinitiatieven en rehabilitatie. Het project bereikt deze groep mensen door hun basale, niet-cognitieve herstelondersteuning aan te bieden. Zelfhulpgroepen en herstelcursussen bieden weliswaar ook emotionele en sociale ondersteuning, maar er wordt vooral veel in gepraat. Voor een aanzienlijke groep ggz-cliënten is dit eerst nog te zwaar. Dit project biedt hun een tussenstap, waarin zij alleen nog hoeven genieten en worden uitgenodigd om te voelen. De verwachting is dat deelnemers hierdoor weer hoop krijgen en vertrouwen om nieuwe stappen te overwegen. Het project organiseert een aanbod van vervolgtrajecten, zodat deelnemers de volgende stap in hun herstel gemakkelijk kunnen nemen. Hierdoor wordt uiteindelijk het bereik van herstelondersteuning en rehabilitatie in de geestelijke gezondheidszorg vergroot. Meer cliënten van de ggz komen in aanraking met peer support, zelfmanagement en rehabilitatietrajecten. Het project sluit hiermee naadloos aan op de ontwikkeling van Herstelacademies (zelfregiecentra) in de ggz. In deze (toekomstige) herstelacademies (zie Plan van Aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen, Phrenos 2014), zullen herstelcursussen worden samengebracht met toeleiding naar individuele zorg- en welzijnsarrangementen, afgestemd op de persoonlijke behoefte. Via herstelcursussen wordt clienten geleerd om inzicht te verwerven in hun ondersteuningsbehoefte. Het project Casa del Peregrino kan mensen voor wie deze educatieve benadering eerst nog te hoogdrempelig is, ondersteunen om de stap naar deze academies te durven zetten. 1.6 Beoogde projectresultaten Na drie jaar heeft Casa del Peregrino voor ten minste 120 mensen uit Nederland die langdurig afhankelijk zijn van de geestelijke gezondheidszorg een vakantie verzorgd. Aan elk van deze gasten is tevens een vervolgtraject aangeboden in Nederland, bestaande uit een plaats in zelfhulpgroepen, herstelcursussen en/of (arbeids)rehabilitatie. Bij iedere deelnemer aan het project wordt een nulmeting, een meting na afloop van de vakantie en een follow-up meting na een jaar verricht op de indicatoren herstel, kwaliteit van leven, zorgkosten en maatschappelijke deelname. Er worden resultaten verwacht op de gebieden gezondheid, zorggebruik en maatschappelijke participatie. 6

7 Gezondheid: De vakantie in het herstelhuis inspireert gasten tot deelname aan herstelondersteunende groepen en cursussen. Verwacht wordt dat deelnemers aan de vakantie met vervolgtraject na een jaar vooruitgang hebben geboekt in psychologisch herstel (herstel van hoop, zelfvertrouwen, mentale veerkracht, management van psychische klachten) en een hogere kwaliteit van leven ervaren. Zorggebruik: De verwachting is dat er bij deelnemers aan de vakantie met vervolgtraject na een jaar een verschuiving is opgetreden in het patroon van het gebruik van geestelijke gezondheidszorg. Er zal meer een beroep worden gedaan op trajectbegeleiding en rehabilitatie-aanbod van zorginstellingen, en minder van psychiatrische ziekenhuisopname en intensieve begeleiding aan huis. Op termijn leidt dit tot vermindering van zorgafhankelijkheid en afname van de zorgkosten. Maatschappelijke participatie: Verwacht wordt dat deelnemers aan het project na een jaar meer deelnemen aan sociale en maatschappelijke activiteiten. In het bijzonder zullen zij meer contact onderhouden met buren, familie en vrienden en lid worden van een (sport)vereniging. Op wat langere termijn kan dit ertoe leiden dat zij stappen ondernemen in de richting van vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk. Het maatschappelijk rendement van dit project bestaat uit: - Verbetering van de gezondheid, waardoor minder zorgkosten - Op termijn verhoogde kans op (betaald) werk - Verhoogde sociale inclusie van psychisch kwetsbaren - Minder belasting van mantelzorgers, waardoor minder kosten door ziekteverzuim. 1.7 Afbakening van het project/structurele financiering De looptijd van het project El Peregrino is drie jaar. Na afloop van deze periode is Casa del Peregrino een bekend en gewaardeerd herstelhuis voor psychisch kwetsbare mensen uit Nederland die extra ondersteuning nodig hebben om op vakantie te kunnen gaan. Op grond van gunstige resultaten van het effectonderzoek zal na afloop van het project structurele financiering worden geworven voor het verblijf van ten minste 50 psychisch kwetsbare Nederlanders per jaar in het herstelhuis. Hiertoe worden zorgverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten benaderd. De overige inkomsten worden gegenereerd uit regulier toerisme, als Bed & Breakfast. Het huis is ook geschikt om in zijn geheel te worden verhuurd als vakantiewoning. De locatie van Casa del Peregrino in Andalusië, in de nabijheid van zowel een groot meer als de Costa del Sol, is zeer aantrekkelijk voor toeristen die op zoek zijn naar rust, natuurschoon en de mogelijkheid van watersport. Ook de taal kan voor Nederlandse en Vlaamse toeristen een reden zijn om voor deze B&B te kiezen. De gefinancierde reizen samen met de inkomsten uit regulier toerisme zijn voldoende om de kosten te dekken en noodzakelijke reserves op te bouwen voor vervanging, onderhoud en uitbreiding. 1.8 Samenwerking met andere organisaties Bij de implementatie van dit project zal worden samengewerkt met cliëntenorganisaties die al dan niet gelieerd zijn aan ggz-instellingen en waar aanwezig met regionale herstelacademies. Een 7

8 aantal Nederlandse ggz-instellingen en RIBW s heeft een bureau dat onder regie staat van ervaringsdeskundigen en zich speciaal richt op zelfhulp en herstelcursussen. In een aantal regio s in sprake van zelfregiecentra of herstelacademies i.o. Er zal zoveel mogelijk met deze organisaties worden samengewerkt voor zowel het voortraject de werving en selectie van deelnemers als het vervolgtraject - de organisatie van een plek in een zelfhulpgroep en herstelcursussen na afloop van het verblijf in Spanje. Hiertoe wordt eveneens samengewerkt met onafhankelijke cliëntenorganisaties, die zelfhulpgroepen en herstelcursussen verzorgen. Indien de deelnemers hiermee instemmen worden tevens hun persoonlijke begeleiders/case managers bij het vervolgtraject betrokken: dit maakt het mogelijk om ook de mogelijkheden van nieuwe stappen in de reguliere hulpverlening na afloop van de vakantie te onderzoeken. Bij de doorontwikkeling van regionale herstelacademies kan de aansluiting tussen zelfhulp en reguliere hulpverlening vanuit deze academies worden gerealiseerd. 1.9 Promotie, werving en selectie Werving en selectie van projectdeelnemers gebeuren in samenwerking met cliënten- en familieorganisaties. Deze organisaties maken het project bekend binnen hun eigen netwerk. Daarnaast worden deelnemers geworven via de website van de Stichting Eigen Reis en via sociale media. Tevens wordt intensieve promotie van het project gevoerd via de media van Nederlandse ggzinstellingen en tijdschriften voor de sectoren geestelijke gezondheidszorg en welzijn en via de media van patiënten- en familieorganisaties. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Stichting Eigen Reis. Met regionale cliëntenorganisaties en zelfregiecentra wordt de afspraak gemaakt dat zij na aanmelding selectiegesprekken voeren met aspirant-deelnemers uit hun regio, waarbij zij een inschatting maken van de haalbaarheid van deelname en met de deelnemer bespreken welke vorm van ondersteuning hij of zij tijdens de vakantie in Spanje nodig zou hebben. Dit geldt zowel voor psychosociale ondersteuning als voor eventuele medische hulp bij crisissituaties. Op deze wijze zijn de beheerders van het herstelhuis goed voorbereid op het leveren van steun op maat. Tevens wordt gewogen of de deelnemer financiële ondersteuning nodig heeft om de vakantie te kunnen bekostigen Betrokkenheid van de doelgroep Het project is bedacht en zal worden uitgevoerd door ervaringsdeskundigen. Twee leden van de projectgroep behoren zelf tot de groep mensen met langdurige psychische klachten. De invulling van het project is gebaseerd op de ervaringskennis van psychisch kwetsbare mensen, zoals opgetekend in talloze ervaringsverhalen, en op de werkwijze van zelfhulpgroepen en herstelcursussen. Dit geldt zowel voor de voorzieningen en activiteiten in het herstelhuis als voor de aard van de peer support die gasten zal worden geboden. Het aanbod van Casa del Peregrino wordt toegesneden op de factoren die psychisch kwetsbare mensen zelf naar voren brengen als essentieel voor hun herstel. Leden van de doelgroep en ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in herstel ondersteunende activiteiten in de geestelijke gezondheidszorg hebben zich positief geuit over dit project en beaamd dat er veel behoefte is aan een dergelijke voorziening. Ook het Landelijk Platform GGZ heeft positief gereageerd op dit project. 8

9 Het project zal na afloop worden geëvalueerd door een focusgroep met ervaringsdeskundigen, voorgedragen door de belangrijkste cliëntenorganisaties. Deze focusgroep zal aanbevelingen formuleren voor het vervolg van het herstelhuis. 9

10 2 Projectorganisatie 2.1 Projectgroep Opdrachtgever van het project is de Stichting Eigen Reis. De projectgroep bestaat uit: Drs. H. Beijers, voorzitter van de Stichting Eigen Reis, tevens manager van het Steunpunt GGZ Utrecht. Drs. O.G. van der Heijden, medewerker herstel bij HVO Querido. Voorheen werkzaam bij het RIVM, de Stichting Patientenvertrouwenspersoon in de ggz, GGZ Rivierduinen en RIBW Kwintes. Drs. A.D. Plooy. Voorheen werkzaam bij het Basisberaad GGZ Rijnmond, het Trimbos-instituut, Kenniscentrum Phrenos, GGZ Rivierduinen, GGZ Breburg en Altrecht GGZ. Adviseurs van de projectgroep zijn dr. P. Verbraak, bestuurslid van het Landelijk Platform GGZ en voormalig CEO van GGZ Eindhoven, en dhr. M.Busman, commercieel directeur van Achmea Vitaliteit. Mevrouw van der Heijden en mevrouw Plooij investeren hun eigen vermogen in het project en worden eigenaars van Casa del Peregrino v.o.f. Zij zullen leiding geven aan de vakanties in Casa del Peregrino. Zij hebben beiden persoonlijke ervaring met psychische kwetsbaarheid en hebben ruime werkervaring in de organisatie van herstelactiviteiten in de ggz en het bieden van ervaringsdeskundige herstelondersteuning aan mensen met ernstige psychische problemen. Projectleider is drs. A.D. Plooy. 2.2 Plan van Aanpak Looptijd van het project: januari 2016 tot en met december 2018 Fase 1: Voorbereiding In de voorbereidingsfase, die voorafgaat aan de start van het project, wordt een geschikt pand aangekocht in het zuiden van Spanje, in de omgeving van het meer van Iznajar (Andalusië), Het meer van Iznajar is een bijzonder fraai stuwmeer van 35 km lang, met een strand en de mogelijkheid om te zwemmen en watersport te bedrijven. Het meer maakt deel uit van het bekende natuurpark Subbetica. Iznajar is een authentiek wit stadje met een aantrekkelijke ligging op een rots, een 8de eeuws kasteel en fraaie uitzichten over het meer. 10

11 De toekomstige eigenaars van het herstelhuis hebben een optie genomen op een finca (landhuis) in de kleine plaats La Hoz, nabij Iznajar, met zes gastenkamers en vier badkamers, een zwembad en terras. Bij het huis hoort 1,2 hectare grond, waarvan een groot gedeelte is gecultiveerd. De fraaie tuin bevat allerlei fruitbomen en is verbonden met een eigen olijfboomgaard. Uiterlijk 1 oktober 2015 dient de financiering voor de aankoop geregeld te zijn. Voor de financiering wordt een hypothecaire lening afgesloten en worden fondsen en sponsors benaderd. Om een lening van de bank te kunnen krijgen moeten vooraf reeds voldoende boekingen in het herstelhuis kunnen worden getoond. Daarom wordt al tijdens de voorbereidingsfase intensieve promotie gevoerd om bekendheid aan het project te geven en voorwaardelijke boekingen te realiseren. De projectuitvoerders beschikken over een uitgebreid netwerk binnen de geestelijke gezondheidszorg. Dit netwerk wordt ingezet om het project te promoten. Promotie vindt ook plaats via de sociale media en de media van ggz-instellingen, cliënten- en familieorganisaties. Bestuurders van ggzinstellingen en RIBW s worden benaderd met de vraag of zij groepsarrangementen voor eigen cliënten willen subsidiëren. Daarnaast wordt gesproken met de Bureaus Herstel van de ggzinstellingen en RIBW s, onafhankelijke cliëntenorganisaties en regionale herstelacademies i.o. om afspraken te maken over het aanbod van vervolgtrajecten. Met de opleidingen voor ervaringsdeskundigen (waaronder ROC Zadkine, ROC Midden Nederland, de Fontys Hogeschool, de Hogeschool Utrecht, de Hanzehogeschool, en Howie the Harp) wordt overleg gevoerd over stageplaatsen voor ervaringsdeskundigen-in-opleiding in het herstelhuis. Maart 2015 April Mei Juni Juli Augustus September Werving van fondsen en sponsors Promotie Acquisitie arrangementen en boekingen Samenwerkingsafspraken met ggz-instellingen en cliëntenorganisaties Overleg met de opleidingen voor ervaringsdeskundigen 11

12 Fase 2 (oktober december 2015) In fase 2 wordt het huis ingericht en worden de benodigde bedrijfsmiddelen aangeschaft (o.a. auto, fietsen, ezels, scooters, kajaks). Waar mogelijk wordt hierbij gebruik gemaakt van sponsoring door bedrijven. Er zullen nog enige bouwwerkzaamheden aan het huis worden verricht deze zijn beperkt, want het huis is in zeer goede staat. Wij leggen contact met lokale zorgverleners om afspraken te maken over de vervulling van een achterwachtfunctie in geval van acute (psychische) gezondheidsklachten bij een van onze gasten. oktober november december Inrichting/aanschaf bedrijfsmiddelen Bouwwerkzaamheden Afspraken met lokale zorgverleners Fase 3 (januari 2016-december 2018) In januari 2016 gaat het project van start en opent Casa del Peregrino haar deuren. In fase 3 worden ten minste 120 psychisch kwetsbare gasten ontvangen. Hierbij wordt gewerkt met groepsarrangementen van 5 of 6 deelnemers, bij voorkeur uit dezelfde regio. De vakanties duren 10 dagen. Bij iedere nieuwe deelnemer die hiermee instemt wordt voor aanvang van de vakantie een nulmeting gehouden op de indicatoren herstel, empowerment, kwaliteit van leven en maatschappelijke deelname, gevolgd door een tweede meting op de indicatoren herstel, empowerment en kwaliteit van leven na afloop van de vakantie. Na een jaar krijgt iedere deelnemer een vragenlijst opgestuurd met de follow-up meting op de indicatoren herstel, kwaliteit van leven en maatschappelijke deelname. Bij een deel van de deelnemers zullen kwalitatieve interviews worden afgenomen. De resultaten van de metingen op T0, T1 en T2 en de interviews worden geanalyseerd door Hogeschool Utrecht (Lectoraat Participatie Zorg en Ondersteuning) en resulteren in twee rapporten: een eerste rapport over de bevindingen bij de deelnemers tussen januari 2016 en december 2017 en een tweede rapport met de bevindingen over de gehele groep deelnemers. 2.3 Evaluatie Tijdens het verloop van het project wordt ieder half jaar een evaluatie gehouden met de samenwerkingsorganisaties (Bureaus Herstel, cliëntenorganisaties, zelfregiecentra) over het verloop van de werving en selectie en de vervolgtrajecten. In januari 2017 vindt een tussenevaluatie van het project plaats met een focusgroep van deelnemers, ervaringsdeskundigen, casemanagers en vertegenwoordigers van de samenwerkingsorganisaties. Hierbij worden aanbevelingen gedaan voor het verdereverloop van het project. In januari 2019 vindt een eindevaluatie van het project plaats met bovengenoemde focusgroep, aangevuld met vertegenwoordigers van cliënten- en familieorganisaties, aan de hand van het eerste onderzoeksrapport. 12

13 2.4 Communicatie Stichting Eigen Reis zal publiciteit geven aan het project via haar eigen website, de sociale media, contacten in het netwerk van de bestuursleden en via artikelen die ter publicatie worden aangeboden aan tijdschriften op het terrein van geestelijke gezondheidszorg en welzijn. Tijdens de looptijd van het project wordt een nieuwsbrief verspreid via de website en de sociale media. Na afloop van het project wordt een document samengesteld met verhalen van onze gasten over wat het verblijf bij Casa del Peregrino voor hen heeft betekend in eigen termen van herstel. Dit werk zal mede worden gedistribueerd aan bij het project betrokken crowdfunders, sponsors, donateurs en fondsen. Na afloop van het project worden zowel het onderzoeksrapport als het evaluatierapport openbaar gemaakt. 13

14 3 Begroting 3.1 Projectbegroting Investeringskosten 1. Huisvesting/verbouwing 2. Inventaris/machines 3. Vervoermiddelen 4. Voorraad 5. Voorfinanciering BTW 6. Kas 7. Onvoorzien Totaal investeringskosten Kosten verblijf en activiteiten (120 personen, 10 dgn) Personeelskosten Werving en selectie Organisatie vervolgtraject Promotie Administratie Totaal projectkosten Financieringsplan De investeringskosten worden grotendeels gedragen door de eigenaars van Casa del Peregrino v.o.f. en gefinancierd uit eigen kapitaal en een hypothecaire lening. Voor de rest van de financiering van de investeringskosten worden door de Stichting Eigen Reis fondsen, donateurs en sponsors geworven. Het financieringsplan ziet er als volgt uit: Eigen vermogen Spaargeld Donaties, fondsen, sponsors Inbreng bedrijfsmiddelen Totaal eigen vermogen Vreemd vermogen Hypothecaire lening Familielening Totaal vreemd vermogen Totaal vermogen

15 Voor de overige projectkosten ( bij 120 deelnemers) wordt ggz-instellingen en RIBW s gevraagd om groepsarrangementen in Casa del Peregrino voor hun eigen cliënten te subsidiëren. Aan de deelnemers zal een eigen bijdrage van 100 worden gevraagd. Een deel van de doelgroep zal in staat zijn om zelf de volledige prijs te betalen. Tevens voert de Stichting Eigen Reis fondswerving uit, gericht op de subsidiering van vakanties van psychisch kwetsbare mensen in het herstelhuis Casa del Peregrino. Uitgaven Inkomsten Eigen bijdrage deelnemers Fondsen/donaties Bijdrage instellingen Wij verwachten dat na de projectperiode van drie jaar structurele financiering kan worden gevonden bij zorgverzekeraars en/of gemeenten (WMO), op basis van de ervaringen met het project en de resultaten van het begeleidende effectonderzoek. 15

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is

Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Als burgerschap niet vanzelfsprekend is Gesprekswijzer met productenoverzicht voor gemeenten en ggz-instellingen Auteur: Anne-Marie van Bergen Datum: Utrecht, februari 2010 MOVISIE Voorwoord Burgers die

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid

Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar. De transitie naar volwassenheid Handreiking aanbod jongeren 16 23 jaar De transitie naar volwassenheid Naam project: Handreiking aanbod jongeren 16 tot 23 Opdrachtgever: FoodValley Gemeenten Opsteller advies: Ernst van Berkum Versienummer:

Nadere informatie

J. Boumans, C. Muusse, M. Planije en M. Tuynman. Nu leef je zelf. Een onderzoek naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang

J. Boumans, C. Muusse, M. Planije en M. Tuynman. Nu leef je zelf. Een onderzoek naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang J. Boumans, C. Muusse, M. Planije en M. Tuynman Nu leef je zelf Een onderzoek naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang J. Boumans C. Muusse M. Planije M. Tuynman 'Nu leef je zelf' Een onderzoek naar

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst

Richtlijn. Werk en Ernstige psychische aandoeningen. Concepttekst Richtlijn Werk en Ernstige psychische aandoeningen Concepttekst Multidisciplinaire Richtlijn voor begeleiding bij het behouden van werk aan mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) Conceptversie

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013. Maarten Davelaar Freek Hermens

Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013. Maarten Davelaar Freek Hermens Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013 Maarten Davelaar Freek Hermens Wat ga je doen? Een beeld van Participatie & Werk in opvangvoorzieningen 2011-2013 Maarten

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013

Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende. Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen niet in alle regio s voldoende Utrecht, mei 2013 Voorwaarden voor zorg aan zorgmijders met ernstige psychiatrische aandoeningen

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen

Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen Eenzaam en dan? De (on)mogelijkheden van interventies bij ouderen Eindrapportage aan de Stichting Sluyterman van Loo van een vergelijkend effect- en procesevaluatie-onderzoek naar interventies ter voorkoming

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie