De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning"

Transcriptie

1 Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 2 - Praktijkvoorbeelden en literatuur 1

2 Inhoudsopgave Uit de praktijk... 3 Interessante publicaties op een rij... 4 Online meer informatie vinden?... 7 Auteurs MOVISIE, Anne Lucassen & Marjoke Verschelling Vilans, Theo Royers 2

3 Uit de praktijk Ervaringsdeskundigen kunnen een grote rol spelen bij de invulling van vraagverheldering en cliëntondersteuning. We geven u ter inspiratie een aantal praktijkvoorbeelden. Breed sociaal loket Amsterdam West In de eerste nieuwsbrief van het Sociaal Loket in Amsterdam West geeft een aantal ervaringsdeskundigen hun visie op de dienstverlening van het sociaal loket en hun rol daarbij. Ze geven concrete ideeën: de ervaringsdeskundige als gastheer of gastvrouw in het loket, om de drempel te verlagen. Als tolk van de ene naar de andere wereld, omdat onderling tussen de loketmedewerker en de cliënt soms zoveel misverstanden kunnen bestaan. En ervaringsdeskundigen snappen waar het over gaat, kennen de moeilijkheden waar mensen mee kampen en de schaamte die overwonnen moet worden voordat er daadwerkelijk hulp gezocht wordt. De vraag achter de vraag voelen. Dat is de kern. (citaat Nicolette Besemer, p.2.) Meer lezen: Stichting Info-Méér: cliëntgestuurd informatiecentrum Stichting Info-Méér is een onafhankelijk en cliëntgestuurd informatiecentrum dat informatie biedt op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. In het centrum worden voornamelijk ervaringsdeskundigen ingezet om bezoekers wegwijs te maken. Daarnaast organiseert de stichting cursussen, themabijeenkomsten en is de stichting een steunpunt voor het opzetten van lotgenotengroepen. Dit centrum is meer dan een normaal informatiecentrum, omdat er naast de kennis die kan worden opgedaan, ruimte is om te praten en andere cliënten te ontmoeten. Dit wordt allemaal heel laagdrempelig en effectief gehouden door de inzet van ervaringsdeskundigheid. Bezoekers krijgen zo niet alleen antwoord op hun vragen, maar vinden ook een plek waar ze begrepen worden. De combinatie van veel beschikbare informatie over ziektebeelden, regelingen of belangenverenigingen en het begrip van ervaringsdeskundigen maakt dat bezoekers dit informatiecentrum bezoeken. De informatie wordt op een veelzijdige manier aangeboden: door folders, boeken, informatiemappen, maar ook door themabijeenkomsten en cursussen. De cliënten die van de AWBZ naar de Wmo overgaan, zullen veel vragen hebben over waar ze op kunnen rekenen en wat hen te wachten staat. Info-Méér zorgt ervoor dat deze vragen effectief beantwoord kunnen worden en dat cliënten zich begrepen en voldoende toegerust voelen. Wmo-raden en belangenbehartigers kunnen dit centrum als voorbeeld gebruiken om een al bestaand informatiecentrum kritisch te bekijken, een nieuw informatiecentrum op te richten en aan de gemeente voor te stellen. Meer informatie: 3

4 Het Amsterdams Makelpunt ervaringsdeskundigheid Om vraag en aanbod bij de inzet van ervaringsdeskundigen goed op elkaar af te stemmen is Cliëntenbelang Amsterdam het Amsterdamse Makelpunt gestart. Het Makelpunt richt zich met name op de inzet van ervaringsdeskundigen op het terrein van welzijnswerk, gemeentelijke diensten en onderwijs. Het Makelpunt stimuleert niet alleen de inzet en verdere ontwikkeling van ervaringsdeskundigheid, maar verbetert ook de kwaliteit. Meer lezen: Cliëntenbelang Amsterdam: Interessante publicaties op een rij Er zijn verschillende publicaties die u meer inzicht geven in de rol van ervaringsdeskundigen bij vraagverheldering en cliëntondersteuning. GGZ-cliëntondersteuning op de kaart - Landelijk Platform GGz Integrale cliëntondersteuning: meer dan het Wmo-loket; visie, organisatie en aanpak MOVISIE Aan het woord; portretten van ervaringsdeskundigen MOVISIE erwerpid=0&toonlinkermenu=false Begeleiding in de Wmo in 2013; actiepunten ter voorbereiding op een gekantelde werkwijze - MOVISIE (Utrecht, 2012) mo_in_2013/ De invalshoek van de publicaties verschilt. Om u een beeld te geven van de inhoud ervan hebben we ze voor u samengevat. GGZ-cliëntondersteuning op de kaart - Landelijk Platform GGz Steekwoorden: ggz-steunpunten, cliëntondersteuning, ervaringsdeskundigheid, laagdrempeligheid, empowerment. Doelgroep: ggz-cliënten. Soort publicatie: inventarisatie van het Landelijk Platform GGz van 28 ggz-steunpunten. GGZ-steunpunten bieden op verschillende gebieden persoonlijke ondersteuning aan ggzcliënten. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dit zorgt voor (h)erkenning, vertrouwen en hoop op herstel bij de cliënten van de steunpunten. In deze rapportage wordt de kracht van ervaringsdeskundigheid in het algemeen en specifiek in het kader van vraagverheldering beschreven. Heel veel steunpunten houden zich bezig met vraagverheldering en ook steeds meer met het 4

5 trainen van loketmedewerkers en het geven van cursussen voor (werken met) ervaringsdeskundigheid. Deze rapportage geeft een aantal aanbevelingen. Onder andere dat de steunpunten zich meer moeten profileren als samenwerkingspartner op de hele breedte van de Wmo. De steunpunten, die zelf belangenbehartigers zijn, zullen dit na de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding zeker ter harte moeten nemen en de weg naar de gemeente en andere Wmo-partners moeten vinden. Deze partners kunnen gebruik maken van de ervaringsdeskundigheid van deze steunpunten om hen te helpen bij vraagverheldering. Bovendien kunnen bij de steunpunten trainingen worden gevolgd over werken met ervaringsdeskundigheid en kan te rade worden gegaan over vormgeving van ervaringsdeskundigheid in de praktijk. Integrale cliëntondersteuning: meer dan het Wmo-loket; visie, organisatie en aanpak - MOVISIE Steekwoorden: cliëntondersteuning, Wmo-loket, persoonsgericht, integraal, visie, organisatie, aanpak. Doelgroep: Wmo-cliënten, Soort publicatie: brochure met informatie en praktische tips over een persoonsgerichte en integrale cliëntondersteuning, geïllustreerd met voorbeelden. Naast achtergrondinformatie en een theoretisch kader van cliëntondersteuning bij het Wmo-loket geeft deze brochure praktische handvatten om Wmo-cliënten beter te ondersteunen. Er worden tips gegeven over het eerste contact met cliënten, vraagverheldering, matching en toeleiding, en overdracht en nazorg. Benadrukt wordt dat regelmatig contact tussen cliëntenorganisaties, maatschappelijk werkers en aanbieders nodig is om voldoende kennis te hebben van de doelgroep en hun vragen. De inzet van ervaringsdeskundigheid wordt als mogelijkheid genoemd om het eerste contact met cliënten laagdrempelig te maken en om tot vraagverheldering te komen. De nieuwe Wmo-cliënten zullen met hun hulpvragen bij het Wmo-loket moeten komen. Dit loket vinden, hoeft voor deze groep niet eenvoudig te zijn. Deze brochure maakt duidelijk hoe het Wmo-loket deze cliënten kan bereiken. Bovendien laat deze brochure zien hoe het Wmo-loket deze nieuwe cliënten kan leren kennen. Wmo-raden en belangenbehartigers kunnen dit advies voor het Wmo-loket naast hun eigen ervaring met het loket leggen en zowel het Wmo-loket aansporen om op deze manier de cliënten op te zoeken als zelf hun achterban activeren om het Wmo-loket te helpen de cliënten te leren kennen. Het belang van een integrale en persoonsgerichte cliëntondersteuning dat in deze brochure benadrukt wordt, werkt inspirerend voor Wmo-raden en belangenbehartigers. Aan het woord; portretten van ervaringsdeskundigen - MOVISIE Steekwoorden: ervaringsdeskundigen, eigen kracht, maatschappelijke participatie, interviews. 5

6 Doelgroep: niet specifiek. Soort publicatie: brochure met portretten van ervaringsdeskundigen. In 14 portretten van ervaringsdeskundigen wordt een beeld geschetst hoe opgedane ervaring kan worden ingezet om hulpverleners te helpen met vraagverheldering. Dit aspect komt in sommige verhalen naar voren, maar de meeste portretten schetsen vooral een beeld hoe de inzet van ervaringsdeskundigheid cliënten helpt. In de verhalen wordt ook duidelijk dat het niet altijd makkelijk is om de eigen ervaring om te zetten in advies voor anderen. Bovendien is het moeilijk om als (voormalig) cliënt geaccepteerd te worden bij professionele hulpverleners en duidelijk te maken dat je advies ertoe doet. Al deze portretten bieden inspiratie voor Wmo-raden en belangenbehartigers over de voordelen die ervaringsdeskundigheid meebrengen voor zowel de ervaringsdeskundige zelf als de hulpverleners. Bovendien geeft het ook een helder beeld van de moeilijkheden en valkuilen van het inzetten van ervaringsdeskundigen. Wmo-raden en belangenbehartigers kunnen dit onder de aandacht brengen bij de gemeente en zelf het goede voorbeeld geven door meer met ervaringsdeskundigen samen te werken. Begeleiding in de Wmo in 2013; actiepunten ter voorbereiding op een gekantelde werkwijze Steekwoorden: Wmo, de kanteling, cliëntenperspectief, gemeenten. Doelgroep: begeleidingscliënten die van de AWBZ overgaan naar de Wmo. Soort publicatie: brochure met actiepunten voor beleidsambtenaren om op een gekantelde manier de decentralisatie door te voeren. Deze brochure biedt voor beleidsambtenaren een handvat om de decentralisatie van begeleiding uit de AWBZ op een goede manier aan te pakken. De brochure geeft een gekantelde en persoonsgerichte invulling van verschillende stappen die doorlopen moeten worden. Ervaringsdeskundigheid is bij zo n aanpak onmisbaar. Bovendien kan de cliënt ondersteuning krijgen in het realiseren van het vastgelegde arrangement in de vorm van bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige. Deze brochure geeft inzicht in de verschillende stappen die gemeenten moeten doorlopen en zorgt voor begrip van Wmo-raden en belangenbehartigers op dat gebied. Wmo-raden en belangenbehartigers kunnen bij gemeenten de optie van ervaringsdeskundigen voor het voetlicht brengen. 6

7 Online meer informatie vinden? Databank Ervaringsdeskundigen Website uit Den Bosch. Via deze databank kan een beroep gedaan worden op de ervaring en kennis van cliënten en ex-cliënten om hun kwaliteiten in te zetten bij projecten, voorlichting, cursussen, advies en dergelijke. Communities Kijk eens op waar het empoweren van ervaringsdeskundigen centraal staat. Maar ook LinkedIn groepen, te vinden via het zoeken naar de term ervaringsdeskundigen, kunnen helpen om vragen te stellen of in contact te komen met mensen. 7

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning

De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Kennisdossier: De rol van ervaringsdeskundigen in cliëntondersteuning Deel 1 - De inhoud 1 Inhoudsopgave Wat is cliëntondersteuning?... 3 Wat is ervaringsdeskundigheid?... 4 Functies van cliëntondersteuning

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid

Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid Kennisdossier 5: Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid De begrippen ontward Juli 2013 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 2. Definities... 5 3. Het gebruik

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket

Plan van aanpak. Doorontwikkeling Wmo-loket Plan van aanpak Doorontwikkeling Wmo-loket December 2009 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Belangrijke ontwikkelingen... 5 2.1 Ontwikkeling van het Wmo-loket... 5 2.2 Klankbordgroep Informele Zorg...

Nadere informatie

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties

Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Visie op klantbenadering en dienstverlening Decentralisaties Inleiding Binnen de gemeente Diemen worden op allerlei manieren en door verschillende afdelingen klanten te woord gestaan en geholpen. Toch

Nadere informatie

Modellen voor lokale participatie

Modellen voor lokale participatie Modellen voor lokale participatie Een zoektocht naar toekomstbestendige, lokale burger- en cliëntenparticipatie Colofon Uitgave: Koepel Wmo-raden, Movisie, Zorgbelang Noord-Holland Auteurs: Maarten de

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling

Van eerste contact tot arrangement. Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Van eerste contact tot arrangement Inhoudelijke keuzes bij De Kanteling Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in beeld

Cliëntenparticipatie in beeld Cliëntenparticipatie in beeld Inventarisatie praktijkvoorbeelden van cliëntenparticipatie Auteur(s) Datum MOVISIE K. Sok, E. Kok, T. Royers, B. Panhuijzen Utrecht, 18 maart 2009 MOVISIE - Kennis en advies

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening

Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening Businesscase Meerwaarde Blended Hulpverlening februari 2013 Uilke Duinstra, adviseur Stichting E-hulp.nl In opdracht van MOgroep 2 Managementsamenvatting Achtergrond De MOgroep Welzijn & Maatschappelijke

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM)

Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen door vrijwilligsters Succesvolle werkwijzen binnen Moeders Informeren Moeders (MIM) ~ 7 ~ Opvoedingsondersteuning aan gezinnen met jonge kinderen

Nadere informatie

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen

een andere een andere kijk bril dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen een andere bril een andere kijk dienstverlening door de ogen van de armoedeverenigingen Voorwoord Beste lezer Vele kwetsbare mensen vinden moeilijk hun weg naar maatschappelijke dienstverlening en wie

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR

HET VERBETEREN VAN MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN ONDERSTEUNING VOOR HET VERBETEREN VAN ONDERSTEUNING VOOR MANTELZORGERS VAN OUDERE MIGRANTEN Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Achtergrond 3 1.1 Mantelzorgers van oudere migranten in Nederland 3 1.2 Visies op mantelzorg en ontwikkelingen

Nadere informatie

Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden

Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden Monitor gemeentelijke adviesen cliëntenraden Auteur(s) Datum Movisie Marjoke Verschelling en Karin Sok Utrecht, 17 september 2014 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora

Nadere informatie

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Anders werken Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Auteurs: Charlotte Hanzon, Anne Lucassen en Karin Sok Tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden.

10 onmisbare vaardigheden voor. de ambtenaar van de toekomst. 10 vaardigheden. Netwerken. Presenteren. Argumenteren 10. Verbinden. 10 vaardigheden 3 Netwerken 7 Presenteren 1 Argumenteren 10 Verbinden Beïnvloeden 4 Onderhandelen Onderzoeken Oplossingen zoeken voor partijen wil betrekken bij het dat u over de juiste capaciteiten beschikt

Nadere informatie