Verslag Informatiebijeenkomst (O)GGz Spiegel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Informatiebijeenkomst (O)GGz Spiegel"

Transcriptie

1 Verslag Informatiebijeenkomst (O)GGz Spiegel Datum 30 juni 2011 Plaats Maliebaan 45, Utrecht Voor Contactpersonen RCO s Aanwezig: Titia Feldmann (Vereniging Geestdrift) voorzitter, Nic Vos de Wael (LPGGz, projectleider), Gerrit van Bergeijk (ZOGMH, Midden Holland)), Cor Braun & Harry Brander (Gebruikersplatform /initiatiefgroep GGZ WMO Drenthe), Carole Pelder (St. Pak Aan, Gooi & Vechtstreek), Helga Willems & Marly Smeets (St. Platform Zuid oggz & ggz, Zuid-Limburg), Toon Vriens (Vereniging Geestdrift), Sibrand Hofstra (St. GGZ-Beraad, Overijssel), Niki Schipper & Trudy Jansen (Verenging Geestdrift, projectondersteuners), Mieke Biemond (Zorgbelang Gelderland, Ruud Vonken (RCO Zuid-Oost Brabant), Jaap Croonen (Zorgbelang Brabant,, Charles Dickens (Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ, Dordrecht e.o.), Janke Witting, Wim Vosselman en Christel van der Meche (AanZet, Friesland), Irene van Zoeren (LPGGz, verslag). Opening Titia Feldman opent de bijeenkomst. 1. Stand van zaken (O)ggz-spiegel Presentatie stand van zaken: Landelijke tussenrapportage. WMO-doeboek Doelstelling was om met de (O)ggz-spiegel 80% van de Nederlandse gemeente te onderzoeken. We gaan nu ongeveer 60% halen. Op dit moment zijn we de tussenrapportage van de eerste ronde aan het afronden en gaan we de website actualiseren en uitbreiden met materiaal van de training belangenbehartiging en de nieuwe vragenlijsten voor cliënten en gemeenten. In de tussenrapportage wordt een beknopte vergelijking gemaakt tussen grote en kleine gemeenten en tussen ggz en oggz. Het doel van de tussenrapportage is om de belangrijkste bevindingen weer te geven. Recent verschenen is het WMO-doeboek; dit is nog een product van het Programma Lokale Versterking en gaat nu deel uitmaken van de toolkit. Iedereen krijgt een WMO-doeboek. Het boek is ook te bestellen bij de Vereniging Geestdrift. Na afloop van de tweede ronde is er een totaaloverzicht van resultaten. We zullen de (O)ggz-spiegel afronden met een conferentie en een prijs voor de meest ggz-vriendelijke gemeente. Er komen geen lijsten met een rangorde van gemeenten. Maar wel goede praktijken bij gemeenten A, B en C als voorbeeld voor de andere gemeenten. De tussenrapportage zal op de website worden geplaatst. Presentatie van een of twee RCO s over belangenbehartiging n.a.v. de (O)ggz-spiegel. Charles Dickens vertelt over zijn ervaring in de gemeente Dordrecht en belangenbehartiging. In de regio wordt door de gemeente op zes gebieden samenwerking gezocht met ketenpartners. Kleine gemeenten moeten onderhandelen bij de centrumgemeente over oggz-zaken. In de gevangenis is de 1

2 Centrale toegang door de GGD georganiseerd. Dat werkt beter. Vanuit de (o)ggz spiegel heeft de Stichting Psychosociale Klankborden zes eisen gesteld aan de gemeente. Niki vult aan, dat men vanaf dag één van het onderzoek de gemeente (wethouder en beleidsambtenaren) heeft geïnformeerd over het onderzoek en het proces. Charles: In Dordrecht en Sliedrecht heeft men met een mystery-guest gewerkt. Hieruit bleek, dat Sliedrecht een goed cliëntvolgsysteem had. Lopende het proces in de regio is men in de aanpak van dakloosheid van zes naar acht leefgebieden gegaan. Hierin zijn ook preventieve activiteiten opgenomen. Als start voor het interviewen van de oggz doelgroepen is Charles de daklozen gaan opzoeken. Mieke Biemond (Zorgbelang Gelderland) vertelt dat ze doelgroepen is gaan opzoeken in Dagactiviteitencentra (DAC s) en via vriendendiensten. Een bijeffect was wel dat door deze manier van werving o.a. de Vriendendienst ook veel waardering kreeg. Wensen RCO s ten aanzien van tweede toetsingsronde en ondersteuning daarbij. Een beperkt aantal RCO s heeft de evaluatielijsten over de eerste ronde van de Spiegel ingevuld. Enkele resultaten: men is tevreden over een persoonlijk aanspreekpunt; rapportages zijn soms kort door de bocht en soms uitgebreid.. De trainingen belangenbehartiging zijn door de deelnemende organisaties positief beoordeeld. Voor de tweede ronde RCO s willen graag helpen om goede praktijkvoorbeelden uit gemeenten te verzamelen. Daarvoor kunnen de open vragen worden ingezet. Hier uitgebreid de antwoorden opschrijven is dus van belang. In de tussenrapportage is onderscheid gemaakt tussen G4, G32 en kleine gemeenten. De suggestie wordt gedaan om in de eindrapportage G4, centrumgemeenten en kleine gemeenten te vergelijken, omdat de centrumgemeenten specifieke regie taken voor de oggz hebben. Wanneer moet men belangenbehartiging bij de gemeente gaan doen? Nu, bij de start van het project, in het najaar opnieuw, bij de begroting (begin november) en in het nieuwe jaar. LUNCH Aanwezig: Titia Feldmann (Vereniging Geestdrift) voorzitter, Nic Vos de Wael (LPGGz, projectleider), Gerrit van Bergeijk (ZOGMH, Midden Holland)), Georgette Groutars (Cliëntenbelangen Amsterdam), Carole pelder (St. Pak Aan, Gooi & Vechtstreek), Helga Willems, Marly Smeets en Jan Verheijen (St. Platform Zuid oggz & ggz, Zuid-Limburg), Aart Jongejan (Werkplaats Maatschappelijke opvang) Toon Vriens (Vereniging Geestdrift), Sibrand Hofstra (St. GGZ-Beraad, Overijssel), Niki Schipper & Trudy Jansen (Verenging Geestdrift, projectondersteuners), Mieke Biemond (Zorgbelang Gelderland), Ruud Vonken (RCO Zuid-Oost Brabant), Jaap CroonenKrone (Zorgbelang Brabant, ), Charles Dickens (Stichting Psychosociale Klankborden ZHZ, Dordrecht e.o.), Janke Witting, Wim Vosselman en Christel van der Meche (AanZet, Friesland), Irene van Zoeren (LPGGz, verslag). 2. Bezuinigingen en nieuw beleid Overzicht beleidsplannen kabinet, onder meer bestuursakkoord, decentralisatie begeleiding, cliëntenondersteuning, beperkingen pgb. Nic heeft een en ander in een korte notitie op papier gezet. Dit wordt ter plekke uitgedeeld. Het wetsvoorstel decentralisatie begeleiding ligt nu bij de Raad van State en zal in de winter van 2011 worden vastgesteld in de Tweede Kamer. De nieuwe wet gaat in 2013 in voor nieuwe cliënten en in 2014 voor iedereen. Flapovers van Niki Flap 1 Decentralisatie Inloopfunctie ggz gaat in 2013 over: hiermee is landelijk 42 miljoen (inclusief Centrumgemeenten) gemoeid. Voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld doofblinden) worden waarschijnlijk uitzonderingen gemaakt. Transitiebureau VWS / VNG organiseert nu 32 regionale bijeenkomsten voor gemeenten en zorgaanbieders. Na zomer worden ook cliëntenorganisaties hierbij betrokken. In de winter volgt besluitvorming over nieuwe wet. In 2012 vindt voorbereiding plaats van overgang begeleiding/dagbesteding Awbz naar Wmo. Programma voor ondersteuning lokale belangenbehartiging. Er komt een programma van alle patiëntenkoepels voor 2 à 3 jaar om de lokale belangenbehartigers te ondersteunen. Hiervoor maken zij een gezamenlijk voorstel. Voor de ggz gaat het om ruim

3 volwassenen die door de maatregel getroffen worden. Voor de vg gaat het om een vergelijkbaar aantal. In totaal gaat het om circa mensen. De CG-raad heeft eerste ideeën voor een programma uitgewerkt met daarbij veel aandacht voor: 1. Beleidsvorming bij gemeenten WMO-raad. 2. Inkoopproces bij gemeenten. LOC is het niet eens met maatregel en gaat daarom niet meedoen met een ondersteuningsprogramma voor lokale belangenbehartigers. Flap 2 & 3 Kansen & bedreigingen Wie? Welke inhoudelijke punten? Individueel ondersteunen signaal collectief. Dit is een versterkt signaal. Is er een gemeenschappelijk belang? Naast Wmo-raden, insteken op andere vormen van belangenbehartiging. Inhoud / vorm (organisatie) - Gemeenten focussen op aanbieders / instellingen (b.v. zorgboerderijen) - Verklaring. Overheid zoekt naar uitgave vermindering. + Beste voorbeelden Dagactiviteitencentra (DAC s) instellingen steeds vaker bekostigd via diagnose behandel combinaties (DBC s) Individuele ondersteuning thuis Maatjes(project) die helpen. financieel / sociaal. Zelfstandigen (zonder personeel) (ZZP-ers) ervaringsdeskundigen binnen Wmo & Wet werken naar vermogen. Kwaliteitscriteria gemeenten. Uitvoering van deze kwaliteitstoets. RCO s & ervaringsdeskundigen. Aanbieders claimen ook steeds meer met ervaringsdeskundigen te werken. Alles de wijk in, dicht bij de mensen. Eigen regie. Eigen kracht. Ook aanbieders geloven er in Blijven monitoren, wie valt er buiten / er tussen in? En dan? Samenwerking formele / informele circuit. Cliëntenorganisaties hebben hier betekenis. FLAP 3 & 4 Wat hebben RCO s nodig? Met wie heb jij/ heeft jouw RCO samenwerking? Goede voorbeelden delen. Verzamelen centraal & de wereld in. Ontwikkelen is werken met anderen; Loslaten met vertrouwen. Gemeenschappelijk belang / vertrouwen. Gemeente prikkelt tot samenwerking van anderen. Tripartiete overleg. gemeente (zorgverzekeraar) Cliënten zorgaanbieders Versnipperde financiering: zorgverzekeraar / Wmo / Awbz, belang gezamenlijke inkoop Gemeenten (centrum) en oggz en zorgverzekeraar zitten wel aan tafel. En zorgverzekeraar en ggz.? Bewaken kwaliteit; bewaking aanbod gemeenten binnen Wmo Wmo-adviesraad. o Een vertegenwoordiger ggz/oggz. o Moet ook macht kunnen hebben / verkrijgen. Lokale belangenbehartiging voor diverse doelgroepen: samen waar mogelijk & apart waar nodig. Hoe groot is de invloed van een Wmo-raad? Cliëntproject met en via aanbieders Onafhankelijkheid 3

4 Kwaliteitselementen Voorbeeld: Project Amaryllis Wmo nieuwe stijl Leeuwarden (koppeling formele en informele zorg). Strategisch: ggz is heel groot deel. o Innovatie RCO regio ook als ingang of juist naast Wmo-raad Categorale ggz-cliënten en familieorganisaties meer betrekken THEEPAUZE 3. Plannen en projecten Wensen RCO s ten aanzien van een programma van gezamenlijke cliëntenorganisaties voor ondersteuning lokale belangenbehartigers bij decentralisatie begeleiding. VWS heeft landelijke cliëntenorganisaties uitgenodigd een dergelijk programma op korte termijn te ontwikkelen. Titia Feldmann maakt een afronding. a. Opmerkingen overheveling begeleiding AWBZ naar Wmo. Er is behoefte aan poel van deskundigen voor spreekbeurten bij regionale cliënten organisaties (RCO s) in het kader van belangenbehartiging. Poel van onafhankelijke voorzitters. Er is een format aan te bieden voor een avond over dit of andere onderwerpen. Dit zou ook bij een deskundigen punt kunnen. b. Hoe nu verder? Dinsdag is er overleg met de andere koepelorganisaties. Wat daarna gebeurt is nog onvoorspelbaar. Vereniging Geestdrift zal voor informatie aan de RCO s zorgen; zij vindt dit haar verantwoordelijkheid. Het is goed dat RCO s samen met de vereniging Geestdrift optrekken. Het LPGGz zal haar lidorganisaties informeren. Half augustus moet er een programma liggen. Er is dus slecht een korte reactietijd voor alle RCO s. c. Cliëntondersteuning Vorige week is er een visiebrief van VWS verschenen. Verder invulling moet in de loop van dit jaar gebeuren. VWS pleit voor cliëntondersteuning die geïntegreerd is in het primaire proces. Neemt daarmee afstand van onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit aparte organisaties; dit vraagt een andere werkwijze. De ggz is in visiebrief nauwelijks genoemd; taak cliëntondersteuning ligt al bij gemeenten; vanuit visie VWS hoeft hier dus niets meer te gebeuren. Er worden een cliëntondersteuningsdagen in diverse plaatsen georganiseerd, o.a. in Utrecht en Den Bosch. d. Project Maatschappelijke Participatie Er is aan LPGGz, Vereniging Geestdrift en nog enkele organisaties een meerjarig project toegekend voor sociale activering en arbeid. Een deel van dit projectplan is een voortzetting van de (o)ggz-spiegel. In dit project zitten: arbeidstoeleiding, participatie en sociale activering. Het plan moet vanwege de nieuwe wetgeving herschreven worden. In januari 2012 worden er kwaliteitscriteria opgesteld voor uitvoering van het Wmo-beleid bij gemeenten. RCO s kunnen vast nadenken of ze aan dit project willen deelnemen. Het LPGGz zoekt 15 grote gemeenten, 15 middelgrote gemeenten en 15 kleine gemeenten. We proberen stapeling van projecten bij RCO s te voorkomen. Voor dit project zal mogelijk een voorwaard voor deelname zijn ervaring met de (o)ggz-spiegel. Het is nog onbekend wie in het platform dit project zal gaan trekken. Het zou mooi zijn om in dit project samen met gemeenten op te trekken en zo samen verbetering te bewerkstellingen. Maatschappelijke Steunsystemen (MSS) en RCO s. Voor dit project zijn ervaringsdeskundigen in te zetten. Dit project wordt geleid door LPGGz en Movisie. 4

5 Belangstellenden zijn: Cliëntenbelang Amsterdam, Steunpunt GGZ Utrecht, Stichting Pak Aan Hilversum, Characterize Twente, Door & Voor. We willen niet met te veel regio s tegelijk werken. Later kan iedereen gebruik maken van de opgedane ervaring. LPGGz en Geestdrift onderzoeken mogelijkheid om geregeld (achtergrond)informatie over lokaal beleid rond te sturen via een Nieuwsbrief o.i.d. De informatie zal naar alle RCO s worden gestuurd en zal in te zien zijn op de website van de Vereniging Geestdrift. 5

Nieuwsbrief decentralisaties

Nieuwsbrief decentralisaties Nieuwsbrief decentralisaties 30 juli 2014 Voor: alle belangenbehartigers in de ggz (regiokamer, rco s, lidorganisaties LPGGz, cliënten- en familieraden en overige geïnteresseerden). Waarom deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid

Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Mensen met psychiatrische problematiek en het Wmo-beleid Inhoudsopgave 1 Doelgroep in beeld... 5 1.1 Kenmerken van de doelgroep... 5 1.2 Herstel... 6 2 Bereik en bejegening doelgroep... 7 2.1 Outreachend

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand

Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein. Een tussenstand Samenhang in de drie decentralisaties in het sociale domein Een tussenstand Maart 2013 1 Inhoud 1. Aanleiding 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken invoering decentralisaties 5 A. Decentralisatie van de

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw

Wmo-raden aan het werk. Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden. Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van ZonMw Wmo-raden aan het werk Onderzoek naar de effectiviteit en representativiteit van Wmo-raden Eindrapport Een onderzoek in opdracht van ZonMw drs. S.M. van Klaveren drs. E.P. Poortvliet Projectnummer: B3699

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden

WMO doe-boek. Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol te beïnvloeden WMO doe-boek Tips & trucs voor cliëntenorganisaties om het gemeentelijk WMO-beleid succesvol

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen?

Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Zijn gemeenten klaar om mensen met psychische problemen aan het werk te helpen? Landelijke tussenrapportage Open voor Werk van het Landelijk Platform GGz Belangrijkste resultaten uit het onderzoek Open

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Wmo beleid 2015-2018

Wmo beleid 2015-2018 Wmo beleid 2015-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 1.2 Transitie en transformatie 7 1.3 Doel beleidsplan Wmo 2015-2018 8 1.5 Rol adviesraden 8 2. De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling

wel! magazine wel mag Sociale integratie: Het kan ook andersom! kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland hekel aan daklozen Stop ouderenmishandeling CliEntenperspectief in zorg en welzijn kwartaalblad van Zorgbelang Zuid-Holland Sociale integratie: Het kan ook andersom! magazine wel mag jaargang 1 oktober 2011 nummer 2 IN DIT NUMMER infectiepreventie

Nadere informatie

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo

Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop. herinrichting Wmo Koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop herinrichting Wmo Samenvatting Het koersbesluit Amsterdamse Zorg: Noodzaak Voorop is een uitwerking van de beleidsbrief van mei 2013, met een aanpassing op

Nadere informatie

Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland

Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland Monitor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties in nederland Brancherapport 2008 Samenwerkingsverband van de koepels voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties: CG-Raad, CSO, LOC,

Nadere informatie

De apotheker en de gemeente

De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet! Neemt u het initiatief? Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie De apotheker en de gemeente Veranderingen in de zorg: de wijk aan zet!

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO

Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Beleidsplan decentralisatie AWBZ/WMO Zeist op weg richting uitvoering januari 2014 (enkele kleine tekstuele wijzigingen) Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting (beleidskeuzes)... 3 Deel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015

MENS. is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 MENS is de naam Strategisch Beleidsplan 2012-2015 inhoud 3 Voorwoord 4 Inleiding 6 Visie 7 Missie 8 Doelstellingen 2012-2015 10 Cultuur en waarden 12 Wat maakt het verschil 14 Externe analyse 16 Wijze

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie in beeld

Cliëntenparticipatie in beeld Cliëntenparticipatie in beeld Inventarisatie praktijkvoorbeelden van cliëntenparticipatie Auteur(s) Datum MOVISIE K. Sok, E. Kok, T. Royers, B. Panhuijzen Utrecht, 18 maart 2009 MOVISIE - Kennis en advies

Nadere informatie