K3 in de Watertechnologie! Kosten - Kwaliteit - Kwetsbaarheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "K3 in de Watertechnologie! Kosten - Kwaliteit - Kwetsbaarheid"

Transcriptie

1 1

2 Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen 66 ste Vakantiecursus Drinkwater en Afvalwater K3 in de Watertechnologie! Kosten - Kwaliteit - Kwetsbaarheid Vrijdag 10 januari 2014 PROGRAMMA Ontvangstbalie begane grond Welkomstwoord Prof.dr.ir. Bert M. Geerken, Decaan Faculteit CiTG Parallelsessie Schoon water zaal A Inleiding schoon water Prof.dr.ir. Luuk Rietveld (TU Delft) Waterwinning zonder verspilling Prof.dr. Geert-Jan Witkamp (TU Delft) De Limburgse aanpak Ria Doedel (WML) Parallelsessie Vies water zaal B Inleiding vies water Prof.dr.ir. Jules van Lier (TU Delft/UNESCO-IHE) Klimaatverandering en riolering Prof.dr.ir. Patrick Willems (KU Leuven) Innovatie vraagt sterke stroom opdrachten Ir. Gerrit Jan van de Pol (GMB Beheer B.V.) Koffi epauze: begane grond en eerste verdieping We gaan weer geschiedenis schrijven! Ir. Fred de Bruijn (Witteveen+Bos) Flash presentaties Massive Open Online Course: CTB3365x Introduction to water treatment: Anke Grefte Application of Tight Ceramic UF (TCUF) and Ceramic NF (CNF) in Water Reuse: Ran Shang K3? K5! Klant, Kosten, Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kamerik: Harmen van der Laan Kwaliteit, kosten of kwetsbaarheid? De asset manager mag het zeggen.. Ing. René Hoeijmakers (ARCADIS) Flash presentaties De invloed van het type rioolstelsel op de faalkans van huisaansluitingen: Johan Post Potential role of thermophilic digestion in energy-neutral sewage treatment plants: Dara Ghasimi In zomer en winter stikstof verwijderen uit huishoudelijk afvalwater: Maaike Hoekstra Lunchpauze: begane grond en eerste verdieping Flash presentaties Operational excellence door SLIMM(e) sensoring: Doeke Schippers Oeverfi ltratie, membraanfi ltratie, actief kool: een absolute barrière voor organische microverontreinigingen? Cheryl Bertelkamp Lifetime prediction of PVC push-fi t joints: André Arsénio Flash presentaties Het meten van het onmeetbare: waarde van informatie in rioleringsbeheer: Wouter van Riel Development of fungal bioreactors to degrade recalcitrant compounds in wastewater: Mostafa Zahmatkesh Aerobic Granular Sludge: Mario Pronk Water in de Stad is een Uitdaging in Governance Prof.dr. Kees van Leeuwen (KWR) Flexibele productie van gezuiverd water kent geen grenzen Ing. Guus Pelzer MMO (WBL) Theepauze: begane grond en eerste verdieping Gezamenlijke slotsessie Uitreiking Gijs Oskam Prijs Uitreiking Jaap van der Graaf Prijs Bestuursakkoord Water Drs. Karla Peijs K3 & De Watertechnologie Nieuwjaarsborrel 2 KWR Watercycle Research Institute en Vewin zijn sponsors van de Vakantiecursus 2014

3 SAMENVATTINGEN VAN DE PRESENTATIES SCHOON WATER Inleiding schoon water Prof.dr.ir. Luuk Rietveld (TU Delft) Waterwinning zonder verspilling Geert-Jan Witkamp*, Bas Hofs**, Sara Salvador* * TU Delft Biotechnologie; Wetsus Leeuwarden; KWR Nieuwegein ** KWR Nieuwegein In een realistisch scenario zullen wij in de toekomst onze energie voornamelijk van de zon betrekken, onze organische grondstoffen uit biomassa, terwijl anorganische stoffen als metalen, zouten en water vooral door recycling beschikbaar blijven. Idealiter zullen wij in staat zijn om alle waterige processtromen te scheiden in zuivere componenten, met een energieverbruik dat dicht tegen het thermodynamische minimum aanligt. Voor water betekent dit Zero Liquid Discharge (ZLD) als streven. Daarbij worden naast water ook vaste stoffen geproduceerd zoals zouten van Ca, Ba, Sr, carbonaten, sulfaten, fosfaten en silicaten, gevolgd door Na, Li, K, Br, Cl houdende zouten bij de hoogste recoveries. Daarnaast zijn er humuszuren, biomassa door fouling, en sporen van organische stoffen en metalen. Dit geldt niet alleen voor zeewater, maar ook voor zoet- en brakwaterbronnen als grondwater, rioolwater, en industrieel water. In de presentatie wordt met voorbeelden ingegaan op mogelijkheden betaalbare ZLD te bereiken, zoals (combinaties van) i) het overbodig maken van water (bij het textielverven), ii) hoge recovery nanofi ltratie en omgekeerde osmose met ionenwisseling, eutectische vrieskristallisatie en fl uide bed kristallisatie, iii) ultra hoge druk fi ltratie, iv) combinaties met membraandestillatie v) microbiologische systemen. De Limburgse aanpak Ria Doedel (WML) Wat is het specifi eke in de Limburgse aanpak? Wat zijn de concrete resultaten tot nu toe? De resultaten worden afgezet tegen de uitkomsten van een evaluatie van bestaande initiatieven tot samenwerking in Nederland en België. Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle samenwerking in de watercyclus, welke kennis heeft een waterbedrijf nodig voor een productieve samenwerking in de watercyclus? We gaan weer geschiedenis schrijven! Ir. Fred de Bruijn (Witteveen+Bos) De VC 2014 staat in het teken van K3. Voor het Bestuursakkoord Water behelzen de 3 K s: kosten, kosten en kosten. Dat zint ons niet, en daar leggen we ons niet bij neer. Nee, onze kinderen en kindskinderen zullen met trots terugkijken op onze verrichtingen, op de visie die wij tot uitrol hebben gebracht en op de waarde die wij aan de (internationale) waterwereld hebben toegevoegd. Dáár gaan we het met elkaar over hebben, en dàt bepaalt onze agenda voor 2014 en verder! Water in de Stad is een Uitdaging in Governance Prof.dr. Kees van Leeuwen (KWR) Schieten we door in technologieontwikkeling? Het lijkt er op, want in de komende 20 jaar zal de nadruk veel meer moeten komen te liggen op het communiceren en implementeren van betaalbare, bestaande technieken om effi ciënter om te gaan met water in de landbouw, de industrie en de stad, want veel meer tijd hebben we niet. De focus moet ook op steden want daar kunnen proactieve burgers, bedrijven 3

4 en (strategisch denkende) bestuurders het verschil maken. Dit zal worden geïllustreerd aan de hand van drie jaar onderzoek bij KWR Watercycle Research Institute, o.a. in het kader van Watershare (sharing knowledge in the water sector) en de City Blueprint Action Group van het European Innovation Partnership on Water. FLASH PRESENTATIES SCHOON WATER Massive Open Online Course: CTB3365x Introduction to water treatment Anke Grefte (TU Delft) In het najaar van 2013 werd het bachelor vak CTB3365x Introduction to water treatment gratis online aangeboden als MOOC (Massive Open Online Course). Het vak gaat over conventionele drinkwater- en afvalwater zuiveringstechnologieën. Na het volgen van dit vak kan men processtappen herkennen, hun functie beschrijven en eenvoudige ontwerpberekeningen van drinken afvalwaterzuiveringsinstallaties maken. Voor dit vak hadden zich studenten van over de hele wereld aangemeld. De top drie van landen van herkomst was: Verenigde Staten, India, en Spanje. Iedereen mag de cursussen volgen, zonder vooropleiding of ingangstoets. De jongste inschrijver was 12 jaar, de oudste 63 jaar. Een MOOC wordt gegeven in een vaste periode van tien weken en met interactie-mogelijkheden tussen mede-cursisten. Deelnemers krijgen huiswerk en kunnen de cursus afsluiten met een certifi caat van deelname. De TU Delft biedt nu 4 MOOC s aan via het platform edx, een online platform voor onderwijs, waarmee onder andere MIT en Harvard sinds 2012 cursussen toegankelijk maken voor iedereen die toegang heeft tot Internet. Een van de redenen dat de TU Delft voor edx kiest, is dat het materiaal daar met een open licentie gepubliceerd kan worden. Daardoor kunnen ook anderen het materiaal gebruiken. Via de MOOC s heeft iedereen, waar ook ter wereld, gratis online toegang tot de kennis van de TU Delft. De MOOC geeft een voorzetje voor de MSc track Water management die, weliswaar betaald, ook online aangeboden wordt. Wil je de MOOC bekijken, schrijf je dan gratis in bij edx.org Application of Tight Ceramic UF (TCUF) and Ceramic NF (CNF) in Water Reuse Ran Shang (TU Delft) Severer fresh water shortage and stricter regulations on wastewater discharge arouse interest in wastewater reuse. To apply the innovative commercialized TCUF or CNF in water reuse offers new aspects on fouling control, nutrient recovery and energy saving. This fl ash presentation will reveal recent studies on the application of TCUF and CNF. Operational excellence door SLIMM(e) sensoring Doeke Schippers (Vitens/TU Delft) Normaliter wordt het drinkwater nadat het is gezuiverd niet gecontroleerd voordat het aan de klant wordt geleverd. Dit in tegenstelling tot andere voedingsmiddelen. Hierdoor zijn de meeste zuiveringsprocessen binnen de drinkwatersector behoorlijk redundant uitgevoerd. Met het project SLIMM (Self Learning Integrated Model) is een methode ontwikkeld om met behulp van modellen de zuiveringsprocessen te kunnen sturen op kwaliteit. Door bestaande white box (fysische/chemische) modellen voor grondwaterzuivering te combineren met data gedreven modellen (resultaten van real-time sensoren), kan de waterkwaliteit op elk punt van het zuiveringsproces worden voorspeld. De informatie uit de modellen kan de procesoperator helpen voor het besturen van het proces en het management voor verbetering van de productielocatie. Uiteindelijk leidt dit tot minder kwaliteitsoverschrijdingen, minder onderhoud, minder redundantie, lager energieverbruik en lager chemicaliënverbruik. 4

5 K3? K5! Klant, Kosten, Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kamerik Harmen van der Laan (OASEN) Oasen onderzoekt hoe zij voor de klant met membraanzuivering (volstroom RO) een forse stap voorwaarts kan maken in kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid op de productielocatie Kamerik. Niet alleen onderzoeken we de technologie, we verkennen ook de synergie in de waterketen, de behoeftes van onze klant en zoeken de grenzen op van haalbare zuiverheid. We presenteren de eerste hobbels en ontdekkingen in onze voorlopige onderzoeksresultaten. Welke beloftes staan er nog overeind? Oeverfiltratie membraanfiltratie actief kool, een absolute barrière voor organische microverontreinigingen? Cheryl Bertelkamp (TU Delft) Lifetime prediction of PVC push-fit joints André Arsénio (KWR/TU Delft) Despite the role played by joints in the failures that occur in drinking water networks, the focus of scientifi c literature has been on barrel failure. Therefore, it can be assumed that the importance of these appurtenances has been overlooked. During his talk André Arsénio will present his four-step procedure to predict failures in PVC joints. The main steps of the procedure are inspection prioritization utilizing a risk-map; in-situ inspection of the joints with non-destructive evaluation equipment and, fi nally, characterization of the joints condition using the index for joint condition (IJC), a tool that was developed by André for this application. Oeverfi ltratie wordt van oudsher gebruikt voor de verwijdering van natuurlijk organisch materiaal, bacteriën, pathogenen, protozoa, etc.. Echter, sinds organische micro verontreinigingen (OMVs) (medicijnresten, pesticides, industriële afvalproducten, etc.) zijn aangetroffen in het Nederlandse oppervlaktewater, is de vraag ontstaan of oeverfi ltratie ook een barrière kan vormen tegen deze stoffen. Oeverfi ltratie blijkt goed te werken voor veel OMVs, maar met name ook voor lastig te verwijderen kleine polaire stoffen zoals NDMA. Desondanks is uit meerdere studies gebleken dat oeverfi ltratie alleen niet voldoende is, zo blijkt het stofje carbamazepine bijvoorbeeld zeer persistent te zijn gedurende bodempassage. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat membraanfi ltratie voornamelijk de grotere polaire OMVs (alsook carbamazepine) zal verwijderen en actief kool effectief de apolaire stoffen kan verwijderen. Uit experimenten met een cocktail van ongeveer 45 verschillende OMVs is gebleken dat alle stoffen verwijderd zullen worden met dit nieuwe zuiveringsconcept. 5

6 VIES WATER Inleiding vies water Prof.dr.ir. Jules van Lier (TU Delft) Klimaatverandering en riolering Prof.dr.ir. Patrick Willems (KU Leuven) Hoe beïnvloedt de toekomstige klimaatverandering de extreme neerslag boven de stedelijke omgeving? En hoe verhoudt deze klimaatverandering zich ten opzichte van de natuurlijke klimaatschommelingen? Op basis van onderzoek naar deze klimaatvariaties werden recent de Vlaamse buien voor het ontwerp van rioleringen aangepast. Ook werd de invloed van deze aanpassing op rioleringsoverstromingen en riooloverstortfrequenties bestudeerd, en werden de richtlijnen voor kleinschalige buffering in de stedelijke omgeving aangepast. De zin en onzin van deze kleinschalige buffering wordt herzien, alsook de noodzaak voor een betere afstemming tussen stedelijk waterbeheer en ruimtelijke stadsplanning. Innovatie vraagt sterke stroom opdrachten Ir. Gerrit Jan van de Pol (GMB Beheer B.V.) PARTNERSCHAP wil GMB vernieuwen, maar dan wel op een betrouwbaar fundament. Wie innoveren louter ziet als avonturieren, zit snel met de fi nanciele brokstukken, waarschuwt bestuursvoorzitter Gerrit-Jan van de Pol. [...] Bron: Media Info Groep, Cobouw Special Datum: 30 november 2013 Kwaliteit, kosten of kwetsbaarheid? De asset manager mag het zeggen.. Ing. René Hoeijmakers (ARCADIS) Asset management is een verzamelnaam voor het pro-actiever omgaan met onze infrastructuur en het lijkt de manier om te zorgen voor de perfecte balans tussen kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid. Tenminste, dat is het in potentie. Maar het is zeker geen vanzelfsprekend resultaat. Belangrijke randvoorwaarden zijn het stellen van de juiste doelen en het geven van prikkels die leiden tot die doelen. Alleen dan kunnen investeringen in infrastructuur veel gerichter gepland en uitgevoerd worden, waardoor op zijn minst het beschikbare geld goed wordt gespendeerd. De vraag is echter in hoeverre de juiste doelen momenteel gesteld worden? En is de watersector in staat om de juiste prikkels te geven naar de eigen organisaties én de beschikbare marktpartijen? En waarom vertoont het eten van een rijkelijk belegd broodje tijdens het autorijden sterke gelijkenissen met asset management? De presentatie toont ervaringen met asset management uit Nederland en het buitenland, en de impact daarvan op investeringsniveaus en de prestaties van infrastructuur. Het effect van sturen op kosten vs. het sturen op prestaties is interessant. En belangrijker: kunnen de prestaties van waterinfrastructuur verbeteren ondanks lagere budgetten? Tenslotte wordt ingegaan op welke activiteiten beter zelf uitgevoerd moeten worden door drinkwaterbedrijven en waterschappen, en welke activiteiten beter aan de markt overgelaten kunnen worden. Flexibele productie van gezuiverd water kent geen grenzen Ing. Guus Pelzer MMO (WBL) Veranderingen in demografi e, industrie, klimaat, regionale omgevingsfactoren, aanscherping van lozingsnormen alsook het snel kunnen inspelen op (open) innovaties en synergie-kansen binnen de gouden driehoek vragen om kleinschaligere, fl exibele en minder locatiegebonden zuiveringsinstallaties. Gezuiverd water zal in toekomst minder haar weg vinden naar oppervlaktewater. Een goedkoper concept voor de BV Nederland water(schappen) in (inter)nationaal perspectief. 6

7 FLASH PRESENTATIES VIES WATER De invloed van het type rioolstelsel op de faalkans van huisaansluitingen Johan Post (TU Delft) Het functioneren van huisaansluitingen heeft een directe invloed op hoe men de werking van het rioleringssysteem ervaren. Behalve dat bij het falen van huisaansluitingen de afvoer van afvalwater in het geding komt, kan er ook sprake zijn van materiele schade door inpandige overstromingen. Het is echter onbekend hoe keuzes tijdens het ontwerpproces van een rioleringsstelsel invloed hebben op de faalkans van huisaansluitingen. Deze kwantitatieve studie verkent, op basis van de database van een rioolreinigingsbedrijf, of er een significant verschil is tussen het stelsteltype en het voorkomen van defecten bij huisaansluitingen. Potential role of thermophilic digestion in energy-neutral sewage treatment plants Dara Ghasimi (TU Delft) Cellulose makes up about 30-50% of the suspended solids in the sewage of western countries. It mainly originates from the use of toilet paper which is estimated to be kg per year per average person. Treating this cellulosic waste aerobically causes significant costs to sewage treatment facilities due to energy input for aerobic degradation. In order to remove these particles despite their poor settling property in a pre-clarifi er, Waternet (The Netherlands) has established a fi ne sieve system ( 350μm) at the WWTP in Blaricum. It was found that the cellulose content of the FSF is approximately 80% per gram total solids (STOWA,2010 ) while the cellulose fraction of primary sludge only reaches a maximum of 30% cellulose. This FSF might be considered to be suitable for dry digestion in the scope to maximize energy generation at the WWTP, contribution to the aim to transform the WWTP into an Energy Factory. In this research attempt is made to study the potential of anaerobic degradation of the FSF under both mesophilic (35 C) and thermophilic condition (55 C ) in order to fi nd the optimum methane production. In zomer en winter stikstof verwijderen uit huishoudelijk afvalwater Maaike Hoekstra (TU Delft) Met behulp van ANaerobe AMMonium OXidatie kan stikstof met minder zuurstof en energieeffi ciënter verwijderd worden, ten opzichte van conventionele zuiveringstechnieken. Het Anammox proces wordt al succesvol toegepast op warme (30-35 oc) en geconcentreerde afvalwaterstromen. Het doel van het CENIRELTA project is te demonstreren dat de Anammox bacterie zijn werk ook kan doen bij lagere temperaturen (8-25 oc) en in huishoudelijk afvalwater met lagere stikstofconcentraties. Het meten van het onmeetbare: waarde van informatie in rioleringsbeheer Wouter van Riel (TU Delft) Besluitvorming binnen rioleringsbeheer is vaak een intuïtief proces zonder transparante onderbouwing. Daarnaast is het onbekend hoe rioleringsbeheerders de aangehaalde informatiebronnen beoordelen op waarde. In deze studie wordt daarom de relatieve waarde van informatie geanalyseerd voor een fictief rioolvervangingsproject. Deze subjectieve eigenschap, beoordeelde waarde van informatie, is gemeten met gepaarde vergelijkingen in een digitale enquête, waarna ook de consistentie van de beoordelingen is bepaald. Development of fungal bioreactors to degrade recalcitrant compounds in wastewater Mostafa Zahmatkesh (TU Delft) White rot fungi (WRF) constitute a physiological group comprising mostly of basidiomycetous, and to a lesser extent, litter-decomposing fungi. WRF are the most abundant wood degraders in nature, which possess the unique ability of efficiently 7

8 degrading lignin to CO2. Thanks to WRF nonspecific enzymes, they can degrade lignin and other recalcitrant compounds with molecular structure similar to lignin, like azo dyes, poly aromatic hydrocarbons, some aromatic pharmaceuticals, and humics. This project is focused on cultivating White Rot Fungi under non-sterile conditions in bioreactors to degrade lignin and humics. Aerobic Granular Sludge Mario Pronk (TU Delft) Aerobic granular sludge technology uses specifi c environmental pressures to coerce bacteria, normally present in activated sludge fl ocs, into dense bio-granules. This reduces the footprint of municipal wastewater treatment plants by a factor 4 and the energy requirement by 30%, while reaching higher effl uent qualities at lower costs. GEZAMENLIJKE SLOTSESSIE Uitreiking Gijs Oskam Prijs Op vrijdag 10 januari 2014 zal voor de achtste keer de Gijs Oskam prijs uitgereikt worden. Voor deze prijs komen jonge en/of aankomende academici in aanmerking die in 2012 of 2013 zijn afgestudeerd. De prijs die om de twee jaar wordt uitgereikt, wordt gesponsord door Evers & Manders subsidieadviseurs. De organisatie is in handen van de Commissie van Voorbereiding van de Vakantiecursus. De aanmoedigingsprijs van 2500,= moet jonge onderzoekers in de Stedelijke Watercylus een extra stimulans geven. De belangrijkste criteria voor het winnen van de prijs zijn originaliteit en kwaliteit van onderzoek in de Stedelijke Watercyclus. Het selectiecomité onder leiding van Prof.dr.ir. Luuk Rietveld zal kandidaten nomineren. Deze kandidaten krijgen het verzoek om voor 1 december een korte samenvatting aan te leveren voor vermelding in de congresbundel van de Vakantiecursus. Voor meer informatie: of Uitreiking Jaap van der Graaf Prijs 8 Op 10 januari 2014 zal voor de vijfde keer de Jaap van der Graaf-prijs worden uitgereikt. De prijs wordt toegekend aan een student of onderzoeker die in 2013 het beste Engelstalige artikel over de behandeling van afvalwater heeft geschreven.de onderscheiding bestaat uit een geldbedrag van euro en een glasobject en zal jaarlijks worden toegekend. Prof.ir. Jaap van der Graaf was vanaf 1989 hoogleraar in de Behandeling van Afvalwater aan de Faculteit Civiele Techniek van de Technische Universiteit Delft en van 1988 tot 2003 algemeen directeur van Witteveen+Bos. Op 13 mei 2009 heeft Van der Graaf afscheid genomen als hoogleraar. Ter ere hiervan is door Witteveen+Bos besloten de Jaap van der Graaf-prijs in te stellen.de doelstelling is om de Nederlandse expertise

9 op het gebied van behandeling van afvalwater verder te profi leren. Het geldbedrag dient in het kader hiervan te worden aangewend. Dit kan zijn in de vorm van een studiereis of promotionele activiteiten. Artikelen dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. het onderwerp heeft betrekking op de inzameling of behandeling van afvalwater; 2. de auteur dient universitair student te zijn of werkzaam te zijn binnen de Nederlandse beroepspraktijk; 3. het Engelstalige artikel moet gepubliceerd zijn in een vaktijdschrift uit 2012; 4. het onderwerp moet in de praktijk toepasbaar zijn. De deelname staat open voor auteurs van alle nationaliteiten. Een onafhankelijke jury zal bepalen aan wie de prijs wordt toegekend. Bestuursakkoord Water Drs. Karla Peijs K3 & De Watertechnologie CURSUSINHOUD De cursus is bedoeld als postacademische scholing voor een ieder die bij het drinkwater- en afvalwatervak betrokken is. Hoewel het niveau van de cursus aansluit op een academische opleiding kunnen ook andere belangstellenden de cursus bijwonen. AANMELDING U kunt zich aanmelden door online inschrijving via de website: nl of Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat. Telefoon: Wij maken u erop attent dat sommige bedrijven geen betaling verrichten zonder inkoop-/ opdrachtnr. Het is aan u om ervoor te zorgen dat dit nummer bij aanmelding vermeld staat, zodat wij deze kunnen vermelden op de factuur. COMMISSIE VAN VOORBEREIDING Prof.dr.ir. J.B. van Lier, TU Delft/UNESCO-IHE Prof.dr.ir. L.C. Rietveld, TU Delft Drs. M.M. Bekkenutte, Waternetwerk Drs. T.T.J. Schmitz, Vewin Ir. J.F.M. Versteegh, RIVM Prof.dr. W. van Vierssen, KWR/TU Delft Drs. H.J. Gastkemper, RIONED Ir. J.M.J. Leenen, STOWA Dr.ir. A.J.M. Nelen, Waternetwerk Secretariaat Vakantiecursus Jennifer Duiverman / Anouk van de Flier CURSUSGELD Deelname per persoon 175 het bedrag dient van te voren betaald te worden. Inbegrepen: deelname aan de cursus, de lunch, één exemplaar van de cursusbundel (digitaal, op verzoek analoog) en de Nieuwjaarsborrel. TU Delft medewerkers, studenten en gepensioneerden betalen een gereduceerd tarief van 20. REGISTRATIE Na uw online aanmelding ontvangt u binnen 14 dagen een factuur die betaald dient te worden op bankrekening t.n.v. TU Delft Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen Delft met vermelding van VC2014, factuurnummer en eventueel het referentie/inkoopnummer van uw bedrijf. 9

10 ANNULERING Volledige restitutie is alleen mogelijk tot 10 december Na deze datum kunt u iemand anders in uw plaats laten deelnemen. Het secretariaat dient te allen tijde op de hoogte gebracht worden van deze veranderingen. INFORMATIE Het secretariaat van de Vakantiecursus Faculteit Civiele Techniek & Geowetenschappen Sectie Gezondheidstechniek, kamer 4.55 Postbus 5048, 2600 GA Delft Telefoon secretariaat: CURSUSBUNDEL De lezingen zullen in een bundel worden gepubliceerd en op de cursusdag worden uitgereikt. De prijs van de bundel voor niet deelnemers is 50 per exemplaar. Bundels van vorige Vakantiecursussen zijn te bestellen via het secretariaat van de Vakantiecursus. Telefoon: CURSUSDAG U ontvangt bij de ontvangstbalie een programma, deelnemerslijst en een badge, die tevens dienst doet als bewijs van toegang. LUNCH In de middagpauze luncht u in het gebouw van de Faculteit Civiele Techniek. De kosten voor deze lunch zijn bij het cursusgeld inbegrepen. NIEUWJAARSBORREL SPONSOREN KWR Watercycle Research Institute en Vewin zijn sponsors van de Vakantieucursus 2014! 10

Graag willen wij u alvast bedanken voor uw medewerking en wij hopen met alle deelnemers op een succesvolle en inspirerende

Graag willen wij u alvast bedanken voor uw medewerking en wij hopen met alle deelnemers op een succesvolle en inspirerende Datum Oktober 2012 Ons kenmerk JvL/MH/2012-10-28 Telefoon +31 (0)15 27 83347 E. mai i m.a.1.hubert@tudelft.nl onderwerp Vakantiecursus 2013 2012.22266 TU Delft Technische Universiteit Delft Faculteit Civiele

Nadere informatie

WATERBRANCHE TRENDS + VISIES 2014. Plus 22 visies van collega s uit het vak. Inclusief Bedrijvenregister Watersector

WATERBRANCHE TRENDS + VISIES 2014. Plus 22 visies van collega s uit het vak. Inclusief Bedrijvenregister Watersector WATERBRANCHE TRENDS + VISIES 2014 Karla Peijs (Visitatiecommissie Waterketen) Bas Hofs (KWR Watercycle Research Institute) Jules van Lier (TU Delft) Aleid Diepeveen Koen Overkamp (Netherlands Water Partnership)

Nadere informatie

thema riolering Record aantal bezoekers bij Vakantiecursus 2010 Validatie van op riolering aangesloten verhard oppervlak nº 2 / 2010

thema riolering Record aantal bezoekers bij Vakantiecursus 2010 Validatie van op riolering aangesloten verhard oppervlak nº 2 / 2010 nº 2 / 2010 43ste jaargang / 29 januari 2010 Tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer thema riolering Record aantal bezoekers bij Vakantiecursus 2010 Interview met Gerard Martijnse Validatie van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sanitary Engineering

Nieuwsbrief Sanitary Engineering Nieuwsbrief Sanitary Engineering Uitgave: TU Delft Faculteit CiTG Sectie Sanitary Engineering Redactie: Jennifer Duiverman Jules van Lier Contact: Postbus 5048 2600 GA Delft +31(0)15 2783347 secr-gez-citg@tudelft.nl

Nadere informatie

Duurzame bron of onnodig risico?

Duurzame bron of onnodig risico? Technische Universiteit Delft Faculteit der Civiele Techniek en Geowetenschappen Afdeling Watermanagement Sectie Gezondheidstechniek Leerstoel Drinkwater Duurzame bron of onnodig risico Verkennend onderzoek

Nadere informatie

BOEREN AAN DE SLAG ALS WATERBEHEERDER?

BOEREN AAN DE SLAG ALS WATERBEHEERDER? 3 Maandblad voor waterprofessionals 27 maart 2014 47ste jaargang www.vakbladh2o.nl BOEREN AAN DE SLAG ALS WATERBEHEERDER? HOE PWN DE OGEN VAN TWITTERAARS BENUT TWEEGESPREK: IS GELD HET ENIGE DAT NOG TELT?

Nadere informatie

7 de jaargang / nummer 4 / oktober 2011. Magazine Online Live

7 de jaargang / nummer 4 / oktober 2011. Magazine Online Live 7 de jaargang / nummer 4 / oktober 2011 Magazine Online Live Aquatech gericht op Integrated Aqua Solutions Van Haersma Buma: Governance is maatwerk Water strategie op International Water Week Aquaterra

Nadere informatie

Start-up Zoeken naar de Apple van het water. Uit de ruimte Satellieten veranderen waterbeheer

Start-up Zoeken naar de Apple van het water. Uit de ruimte Satellieten veranderen waterbeheer O Canada Reportage vanuit de waterhub van Noord-Amerika Debat over de Rijn Hoeveel water komt er straks echt bij Lobith binnen? 10 de jaargang / nummer 5 / december 2014 / 12,50 Uit de ruimte Satellieten

Nadere informatie

Projectbeschrijvingen TKI WT aanvragen 2014

Projectbeschrijvingen TKI WT aanvragen 2014 Projectbeschrijvingen TKI WT aanvragen 2014 2014TUD001 Zeolites as novel adsorbent in water treatment Activated carbon is commonly used in water treatment to adsorb targeted organic micropollutants and

Nadere informatie

Kennis om de goede dingen goed te doen

Kennis om de goede dingen goed te doen Kennis om de goede dingen goed te doen Kennisagenda Waterketen en Stedelijk Waterbeheer STOWA KWR Stichting RIONED Kennis om de goede dingen goed te doen Kennisagenda Waterketen en Stedelijk Waterbeheer

Nadere informatie

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

De waterpuzzel van de industrie

De waterpuzzel van de industrie 8 ste jaargang / nummer 4 / september 2012 Magazine Online Live De waterpuzzel van de industrie Bedrijven komen zonder waterstrategie in de knel Zoet water krijgt een prijskaartje, ook in Nederland Industrie

Nadere informatie

Watermanagement. Gezondheidstechniek. Hydrologie. Waterbeheer

Watermanagement. Gezondheidstechniek. Hydrologie. Waterbeheer Master of Science Civiele Techniek variant Watermanagement programma 2013-2014 voor HBO-ers Watermanagement Gezondheidstechniek (Sanitary Engineering) Hydrologie (Hydrology) Waterbeheer (Water Resources

Nadere informatie

Risicomanagement en/of Innovatie? - -

Risicomanagement en/of Innovatie? - - Risicomanagement en/of Innovatie? - - 58ste Va kantiecursus in Drin kwatervoorziening en 25ste Vakantiecursus in Riolering & Afvalwatervoorziening 13 januari 2006 Samenstelling en eindredactie: prof. ir.

Nadere informatie

OBJECT ORIENTED ESTImATING DE FUNCTIE I-TOOL NEDERLANDS ONTwIKKELTRAJECT VALUE management

OBJECT ORIENTED ESTImATING DE FUNCTIE I-TOOL NEDERLANDS ONTwIKKELTRAJECT VALUE management VAKBLAD VOOR COST AND VALUE ENGINEERS JAARGANG 2 NUMMER 3 ApRil 2013 JOURNAL FOR COST AND VALUE ENGINEERS YEAR 2 NUMBER 3 ApRil 2013 DUURzAAmhEID EN DE methode ECOCOSTS/VALUE RATIO BUSINESSCASE DUURzAmE

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF juli 2012

NIEUWSBRIEF juli 2012 NIEUWSBRIEF 53 juli 2012 Oude en nieuwe bestuurders STOWA-bestuur weer op sterkte In de afgelopen periode hebben binnen het bestuur van STOWA de nodige veranderingen plaatsgevonden. Zo namen de dijkgraven

Nadere informatie

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT

Routekaart doorbraakproject Energie en ICT DOORBRAAKPROJECT ENERGIE EN ICT Routekaart doorbraakproject Energie en ICT Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-11-18 Projectnaam: Doorbraakproject Energie en ICT DNV GL -

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie

Water in Zicht 2009. Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector

Water in Zicht 2009. Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector Water in Zicht 2009 Financiën & Efficiency Waterkwaliteit Milieu Dienstverlening Bedrijfsvergelijking in de drinkwatersector Water in Zicht 2009 4 Overzicht van alle drinkwaterbedrijven die aan de Benchmark

Nadere informatie

NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT

NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE: SLIMME SECTOR MET WERELDKANSEN ECONOMISCHE KANSEN, CONCURRENTIEKRACHT EN ARBEIDSMARKT Onderzoek economische betekenis Watertechnologie 2012 NEDERLANDSE WATERTECHNOLOGIE:

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 12 JUN 2013

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 12 JUN 2013 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs nr. PS/dO^lSZO

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken DOORBRAAKPROJECT ICT EN ENERGIE Routekaart doorbraakproject ICT en Energie Ministerie van Economische Zaken Rapport nr.: 14-2884 Datum: 2014-10-15 Projectnaam: Doorbraakproject ICT en Energie DNV GL -

Nadere informatie

Scenario Planning. waterketen. toekomstbeelden 2023. Your business technologists. Powering progress

Scenario Planning. waterketen. toekomstbeelden 2023. Your business technologists. Powering progress Scenario Planning waterketen toekomstbeelden 2023 Your business technologists. Powering progress Voorwoord De afgelopen decennia is de rol en opzet van (semi-)publieke organisaties in de waterketen - drinkwaterbedrijven,

Nadere informatie

Activiteitenverslag TU Delft ten behoeve van de Raad van Toezicht van de TU Delft 2011.2

Activiteitenverslag TU Delft ten behoeve van de Raad van Toezicht van de TU Delft 2011.2 Activiteitenverslag TU Delft ten behoeve van de Raad van Toezicht van de TU Delft 2011.2 Inhoud: 1. Algemeen... 1 2. Onderwijs... 4 3. Onderzoek... 7 4. Valorisatie... 15 5. Organisatie... 16 5.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen?

Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van beheersingsmaatregelen (interne controls ) ondersteunen? IT Audit afstudeerscriptie aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) van de Vrije Universiteit Amsterdam Hoe kan Continuous Controls Monitoring (CCM) het evaluatieproces van

Nadere informatie

nº 20 / 2012 44ste jaargang / 12 oktober 2012 TIJDSCHRIFT VOOR WATERVOORZIENING EN WATERBEHEER

nº 20 / 2012 44ste jaargang / 12 oktober 2012 TIJDSCHRIFT VOOR WATERVOORZIENING EN WATERBEHEER nº 20 / 2012 44ste jaargang / 12 oktober 2012 TIJDSCHRIFT VOOR WATERVOORZIENING EN WATERBEHEER MBR VARSSEVELD EN HEENVLIET GAAN DICHT WETSUS STEEDS BELANGRIJKER WATERTECHNOLOGIE-INSTITUUT NIEUWE KRW-MAATLAT

Nadere informatie

Water 2020. Wereldleiders in water. De toekomstvisie van de Nederlandse watersector

Water 2020. Wereldleiders in water. De toekomstvisie van de Nederlandse watersector Water 2020 Wereldleiders in water De toekomstvisie van de Nederlandse watersector Water 2020 Wereldleiders in water De toekomstvisie van de Nederlandse watersector 2 Water 2020 Wereldleiders in water

Nadere informatie

KWR 2014.044 Mei 2014 Urban Water Management Tools

KWR 2014.044 Mei 2014 Urban Water Management Tools KWR 2014.044 Mei 2014 Urban Water Management Tools Eindrapport TKI-Watertechnologie project KWR 2014.044 Mei 2014 Urban Water Management Tools KWR 2014.044 Mei 2014 Urban Water Management Tools Urban Water

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sanitary Engineering

Nieuwsbrief Sanitary Engineering Nieuwsbrief Sanitary Engineering Uitgave: TU-Delft Faculteit CiTG sectie Sanitary Engineering Redactie: Mieke Hubert Luuk Rietveld Bouke Kooreman Contact: Postbus 5048 2600 GA Delft +31152783347 m.a.j.hubert@tudelft.nl

Nadere informatie

ICT 7/8 REVOLUTIE DOOR ICT EN WE STAAN NOG MAAR AAN HET BEGIN THEMA PETER-JULES VAN OVERLOOP SLIM MET EEN SMARTPHONE

ICT 7/8 REVOLUTIE DOOR ICT EN WE STAAN NOG MAAR AAN HET BEGIN THEMA PETER-JULES VAN OVERLOOP SLIM MET EEN SMARTPHONE 7/8 Maandblad voor waterprofessionals 7 augustus 2014 47ste jaargang www.vakbladh2o.nl THEMA ICT REVOLUTIE DOOR ICT EN WE STAAN NOG MAAR AAN HET BEGIN PIER VELLINGA WAAROM KLIMAAT EEN VIES WOORD WAS PETER-JULES

Nadere informatie