Rood Nieuw-West. Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rood Nieuw-West. Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West"

Transcriptie

1 Rood Nieuw-West Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Juni 2011 Jaargang 2, nummer 2 Inhoudsopgave Van de voorzitter Agenda Algemene Ledenvergadering Verslag ALV Opmerkingen van de penningmeester Van de stadsdeelbestuurders Van de fractie Thema ALV Schiphol Uitnodiging expertmeeting Dierenwelzijn & godsdienstvrijheid 1 mei Viering Gerhardhuis Impressie Gewestelijke Vergadering De Pvda ging weliswaar met pensioen, maar de 1 mei viering dit jaar in het Gerhardhuis was een bijzonder levendige bijeenkomst met bezoek van Eberhard van der Laan. Van de voorzitter Van half maart tot half april zijn door mij samen met Erwin functioneringsgesprekken met alle fractieleden en de leden van het dagelijks bestuur gevoerd. Eind mei zullen de hoofdlijnen, die uit deze gesprekken naar voren kwamen, zowel met de fractieleden als de db-leden worden besproken. Amsterdam breed is vurig en gepassioneerd gediscussieerd over de steun van de 2 de Kamerfractie aan het wetsvoorstel van de PvD over het ritueel slachten. Er was en is grote onvrede over de manier van besluitvorming door de fractie, zonder uitgebreid met de partijleden te debatteren. Schoorvoetend is door Martijn van Dam en Tjeerd Dekken toegegeven op 28 april, dat dit beter had gekund. In ieder geval zal er door Amsterdam nogmaals een bijeenkomst aan dit onderwerp gewijd worden, nadat de hoorzitting in de 2 de kamer is gehouden en de 2 de kamerfractie zijn standpunt definitief bepaalt. Onze afdeling zal mede daarom op 8 september s avonds een politiek café organiseren met als onderwerp het integer handelen bij politieke besluitvorming (of zoals de Amsterdamse JS het formuleerde: politiek is alleen hoeren en snoeren, het gaat niet meer om de lange termijn ). Op 23 juni (de ALV) is een discussie over Schiphol, voorbereid door onze werkgroep, geagendeerd: namens het bestuur spreek ik de hoop uit u allen op deze bijeenkomst te treffen. Miep van Diggelen Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Deze wordt gehouden in de Verrijzeniskerk, Louis Bouwmeesterstraat 76. Aanvang: uur, de zaal is open vanaf uur Agenda 1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda 2. Financiën: uitwerking aanbevelingen advies kascommissie naar aanleiding van de jaarrekening Inhoudelijke discussie: debat over Schiphol, voorbereid door de werkgroep Schiphol Elders in RNW kunt u een toelichting lezen. 4. Wat verder ter tafel komt 5. Rondvraag en sluiting Oproep nieuwe redactieleden Rood Nieuw West De redactie Rood Nieuw West is verantwoordelijk voor dit clubblad en onze website. Vindt je het leuk om een artikel te schrijven of om foto s te maken van evenementen? En zou je onze redactie willen versterken? Je bent van harte welkom. Je kunt voor meer informatie contact opnemen met: Jolien van der Werff, of telefoon:

2 Verslag ALV 24 maart 2011 Verslag jaarvergadering PvdA Amsterdam Nieuw-West op 24 maart 2011 Opening, mededelingen en vaststelling agenda Miep van Diggelen opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen (ca. 25) van harte welkom. Om technische redenen zijn het verslag van de vorige algemene ledenvergadering evenals de jaarrekening 2010 niet gepubliceerd in Rood Nieuw West. Exemplaren zijn beschikbaar bij de ingang. Verantwoording bestuur Jaarverslag Er zijn geen vragen waarna het jaarverslag 2010 wordt vastgesteld. Financiën De jaarrekening 2010 is voorgelegd aan de kascommissie bestaande Meeuwis Vermaak en Hilly Hol. De kascommissie realiseert zich dat 2010 een overgangsjaar was en het in elkaar schuiven van drie afdelingsadministraties een hele klus was. Toch hebben zij een aantal aanbevelingen. Besloten wordt dat de penningmeesters aan de volgende ALV een notitie voorlegt waarin zij ingaan op de opmerkingen en aanbevelingen van de kascommissie. Voorts merken enkele leden op dat het eigen vermogen op de balans thuis hoort en niet op de winst/verliesrekening. Met de afspraak dat voor de volgende ALV het onderwerp financiën weer wordt geagendeerd, vergezeld van een notitie van de penningmeesters, wordt de jaarrekening 2010 vastgesteld. Afvaardiging Adviesraad Verenigingszaken Het is een bevoegdheid van het afdelingsbestuur om een kandidaat af te vaardigen en Harry Scholten heeft zich bereid verklaard om deze taak op zich te nemen. Inhoudelijke discussie: Parkeerbeleid Namens de fractie houden Erwin Spijker en Maarten van Maurik een inleiding. Voor de zomer zal het DB een nieuw parkeerbeleid voorleggen aan de deelraad. Ter voorbereiding zijn er vijf bewonersbijeenkomsten georganiseerd. De fractie werkgroep parkeren wil uitgangspunten bepalen met betrekking tot de volgende onderdelen: bloktijden van 9 tot 14 uur in woonbuurten woonbuurt gebonden parkeerzones parkeergarages en stedelijke vernieuwing hoe ga je om met woonbuurten waar nog ruimte is hoe ga je om met parkeren bij grotere winkelcentra en de lokale buurtcentra De zaal krijgt ruimte om vragen te stellen of opmerkingen te maken. De leden geven aan dat er niet overal parkeerdruk is. Voor de parkeerdruk die er wel is bijv. bij het Ecuplein, op de grens tussen Slotervaart en Slotermeer kan je een blauwe zone instellen. Een moeilijk te bedienen parkeermeter is niet gewenst en het 1 e uur gratis parkeren kan ook een optie zijn. Een lid merkt op dat de intentie niet moet zijn om als een olievlek overal betaald parkeren in te voeren. De woningcorporaties moeten ook creatief zijn door de verkoopprijs van de woning te verlagen inclusief de kosten voor een garage. Daarbij moeten verkoop of huurprijzen van de garages (aan de woningen) zo uniform mogelijk zijn. Momenteel vragen corporaties verschillende prijzen. Een ander lid vraagt hoe vergunningen voor bedrijven geregeld moeten worden die 1-50 medewerkers in dienst hebben? Vrije parkeerruimte stimuleert het ondernemerschap, betaald parkeren moet niet ten koste gaan van het ondernemerschap. Je kan voor bepaalde bedrijven een parkeerruimte reserveren zonder dat je betaald parkeren invoert. Wat levert een parkeerplaats op aan inkomsten? De opbrengsten worden gebruikt voor de aanschaf van een parkeerautomaat, voor de bekostiging van de handhaving. Het gedeelte dat overblijft nadat de kosten zijn betaald, wordt geïnvesteerd in de openbare ruimte. Er zijn ideeën om het mobiliteitsfonds om te vormen zodat de middelen die vrijkomen breed ingezet kunnen worden. 5.Verkiezing nieuw bestuur Amsterdam 31 maart Vanuit Nieuw West zijn de volgende personen kandidaat: Nana Nti, Hans Aartsen en Bram de Vries. De leden uit Nieuw-West worden opgeroepen op hun stem aan deze leden te geven. 6. Rondvraag en Sluiting Op 8 april a.s. organiseert het partijbureau een bijeenkomst over Verenigingszaken (het afdelingsbestuur heeft Harry Scholten voorgedragen) en binnenkort wordt een Pleinactie op August Allebéplein georganiseerd. N.a.v. een vraag over de opheffing van de stadsdelen merkt de voorzitter op dat naast Gemeente ook de PvdA Amsterdam zich hard zal moeten maken voor het behoud van stadsdelen. De vergadering wordt om afgesloten met de mogelijkheid om even na te blijven. De volgende ALV is gepland op 23 juni Opgemaakt door Gökhan Aksoy Opmerkingen van de penningmeester: Na de fusie van de 3 afdelingen tot PvdA Amsterdam Nieuw West moest de boekhouding van de 3 voormalige penningmeesters verwerkt worden tot een begroting / jaarrekening. De opzet van de begroting / jaarrekening 2010 gaf beginproblemen, die inmiddels zijn opgelost doordat o.a. via het partijbureau een boekhoudprogramma ter beschikking werd gesteld. Onze 1 ste penningmeester Roos Pourier kreeg daarvoor een cursus. Na invoering van de cijfers werd de jaarrekening / begroting goedgekeurd door het partijbureau en werd de afdracht 500-afdelingen overgemaakt. De bijdragen van de fractieen DB-leden dienen door de afdeling geïnd te worden. Dat loopt inmiddels redelijk. Sommige leden moeten nog worden aangespoord. Een gedeelte van de zo verkregen 2

3 inkomsten wordt overgemaakt naar een spaarrekening. Een ander gedeelte wordt aan de lopende begroting toegevoegd. In het volgende RNW zal het bestuur de aangepaste begroting laten opnemen. Wat betreft de gelden van het Kat-fonds vindt overleg plaats met de voorzitter van de stichting die het geld beheert. Alvorens het saldo naar onze afdeling kan worden overgemaakt dient deze stichting eerst te worden geliquideerd. Wij hebben goede nota genomen van de aanbevelingen van de Kascommissie, waardoor de volgende begroting / jaarrekening kan worden aangepast. Harry Scholten 2 de penningmeester. Van de Stadsdeelbestuurders Vorige week heb ik gesprekken met ambtenaren gevoerd over hoe om te gaan met zwerfafval. Staat in de top 5 van grote ergernissen. Zo n gesprek laat veel dilemma s zien, kijk maar mee: Iedereen die zich ergert aan zwerfvuil (en wie doet dat niet) vindt dat het door iemand opgeruimd moet worden. En natuurlijk moet dat de overheid zijn. Meteen daarna wordt er ook gesproken over hoe zwerfvuil ontstaat. Plastic zakjes bij de markt, snoeppapiertjes en drinkpakjes op de schoolroutes, lege blikjes bij stoplichten, kapot gescheurde vuilniszakken waardoor de inhoud door de hele straat verwaait, pakken kranten in de hoek van de sloot, etc., etc. Opvallend is dat de bron van dat vuil steeds een mens is. Iemand laat dat papiertje vallen, laat die stapel kranten achter, zet de vuilniszak NAAST de container in plaats van erin ga zo maar door. Ik snap dus ook best dat veel mensen roepen om handhaving. Alleen wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld? Bij handhaving wordt vaak verstaan: deel maar bonnen uit aan de vervuilers, dan leren ze het wel. Klinkt logisch, maar hoe kom je er achter wie vervuild heeft? Door vuilnis te onderzoeken om een naam te achterhalen. Dat helpt niet bij de snoeppapiertjes en de plastic tasjes. En het lukt ook vaak niet bij de vuilniszakken. Er moet een naam inzitten. Dan maar op elke hoek iemand 24 uur per dag neerzetten? Dat gaat hem ook niet worden. Weet u hoeveel hoeken het stadsdeel heeft? Bovendien: het uitdelen van een bon maakt het niet schoon op straat. Er moet toch iemand opruimen. Vragen de mensen die roepen om handhaving niet eigenlijk om een aanpak zodat het niet vuil wordt? Ingrijpen en voorkomen dus eigenlijk? Hoe dan? Cameratoezicht op elke hoek? En dan nog. Vuil trekt vuil aan. Dus zodra het vuil is: meteen opruimen (denk aan het Cleanteam). Dat is fijn, want dan hoeven de goeden niet onder de kwaden te lijden. Maar aan de andere kant: is dat niet meteen het belonen van slecht gedrag? Want als alles toch meteen wordt opgeruimd, wat maakt het dan uit? Het is best ingewikkeld. Een praktijkvoorbeeld: Op 29 april jl., de dag vóór Koninginnedag, word ik gebeld: Els, er staat nog allemaal grof vuil op straat in De Aker. Dat kan toch niet blijven het hele weekend blijven staan? Ik moet zeggen dat ik wel wat verbaasd was. Het stond niet op één plek maar verdeeld door De Aker. Er waren dus veel mensen die spullen buiten hadden gezet. Kortom, niet het werk waar we het Clean Team voor hebben. De vaste ophaaldag voor grof vuil in De Aker is maandag. Heeft dat spul dan de hele week op straat gestaan? Jawel. En weet u hoe dat komt? Omdat het die maandag ervoor 25 april was: 2e paasdag en dan wordt er geen grofvuil opgehaald. Hoe mensen dat hadden kunnen weten? Het staat in de afvalkalender die huis aan huis is verspreid. Tja.. toch staat het er vrijdag 29 april. En de dag erna is het Koninginnedag. Dus we hebben maar weer een aannemer ingehuurd om het op te ruimen (ruim 10 ton!) want je kunt het toch niet zomaar laten staan? Of moeten we de volgende keer misschien toch zeggen: sorry, daar hebben we geen geld voor (over)? Dit soort dilemma s gaan we dit jaar uitvoerig met elkaar bespreken in Nieuw-West. Zeker gezien de aangekondigde bezuinigingen moet hier een standpunt over worden ingenomen. Ik ben erg benieuwd wat u ervan vindt. Els Verdonk. Els schrijft een weblog op de stadsdeelsite: Op de homepage staat een menuutje: Bestuurlijke links. In dat menuutje staat een link naar de blogs. Van de fractie Belactie onder leden van onze partij Afdelingsbestuurders, portefeuillehouders en fractieleden van de PvdA-Nieuw-West zijn de afgelopen (en komende) maanden druk bezig om alle afdelingsleden te bellen. We willen graag weten of er leden zijn die ons kunnen voeden met informatie over zaken die spelen in hun buurt. Ook willen we kijken of er leden zijn die hun kennis en ervaring op specifieke onderwerpen, zoals onderwijs, stedenbouw of kunst en cultuur, met ons willen delen. We willen graag de kennis en ervaring die er onder onze bijna 600 leden is, beter benutten. 3

4 We proberen iedereen te bellen, stellen een paar vragen en nodigen u uit voor onze afdelingsvergaderingen of spreekuren van de fractie. Maar ook als u een keer een persoonlijk bezoek wilt, dan kan dat. We proberen ook de lijst met telefoonummers en mailadressen te actualiseren. Tot nu toe zijn ca. 100 leden gebeld; de reacties zijn over het algemeen positief. We willen de komende weken alle leden bellen. Maar, als u nog niet gebeld bent, kunt u ons natuurlijk ook bellen! Edith Brouwer, vicefractievoorzitter: Tel: Van de stadsdeelbestuurders De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Zoals u wellicht weet is aan alle gesubsidieerde organisaties in Nieuw West te kennen gegeven dat we alle subsidies voor 2012 opnieuw bekijken. Veel tijdelijk geld is verdwenen, maar ook structureel is er minder geld. Maar er is meer: er wordt een extra beroep gedaan op de welzijnsgelden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, ofwel de WMO. De WMO is een wet waarin participatie (meedoen) centraal staat. In die wet is de Welzijnswet opgegaan en een deel van de AWBZ (zorg). Er wordt steeds meer beroep gedaan op welzijnswerk om zorg te voorkomen. Als we er in slagen meer sociale samenhang te organiseren worden minder mensen eenzaam en zullen mensen wat meer voor elkaar zorgen. Vanuit die visie gaat het er om dat mensen wat meer verantwoordelijkheid gaan nemen voor elkaar. Praktische solidariteit. Tevens moeten we mensen zo veel mogelijk ondersteunen om zelfredzaam te worden. Emancipatie dus. Dat is voor mij de opgave van het 'nieuwe welzijn'. Een mooi ideaal, waarmee tegelijkertijd verwacht wordt dat we de groeiende kosten voor zorg enigszins in toom kunnen houden. Wel moeten we deze opgave proberen te bereiken met minder geld! Maar er is meer. Er komen opeens allerlei taken bij. Mensen waarvan DWI denkt dat ze geen kans meer hebben op werk worden overgedragen aan de stadsdelen in het kader van de WMO. Welzijn en zorg moeten er voor zorgen dat deze mensen toch blijven meedoen in de samenleving, en niet helemaal afgeschreven worden. Vanuit het Rijk wordt bezuinigd op de zorg, zo wordt de AWBZ steeds verder uitgekleed. De WMO moet het opvangen. Ook zijn er plannen om mensen met een verslaving, daklozen of mensen met psychiatrische problematiek sneller te laten doorstromen van opvanghuizen naar gewone huizen. Iedereen moet meedoen in de WMO, dus ook zij. Dit alles vraagt om een enorme verandering in het welzijnsbeleid. Van iedereen wordt iets verwacht: niemand kan alles, maar iedereen kan iets. Samen moeten we proberen er iets goeds van te maken. Dat is mijn inzet. Ik weet dat het moeilijk is, vooral in de kwetsbare buurten van Nieuw West, maar ik hoop dat we samen een heel eind komen. Samen, ja, maar dan lees ik opeens een notitie over de WMO van onze VVD wethouder zorg in de stad, Erik van de Burg.. Er wordt een nieuwe lijn uitgezet voor de WMO, stelt hij: het gaat niet meer om de verantwoordelijkheid voor elkaar, de sociale samenhang, maar om de eigen verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van de overheid is vooral mensen daar op aan te spreken. Als ik dat hoor vrees ik dat het geheel de verkeerde kant opgaat met de WMO. Als ik spreek over het ondersteunen van de eigen kracht van mensen en hun omgeving dan is dat vooral om mensen de kans te bieden zelf de regie te nemen, en uit te gaan van wat mensen wel kunnen. Maar eigen verantwoordelijkheid is een individueel begrip. Ieder is verantwoordelijk voor zichzelf. Voor wie het echt niet kan is er een vangnet. Dat wel. Maar dan ben je ook wel echt afgeschreven. Voor mij een spookbeeld. Uitgaan van de kracht van burgers om het samen te doen, ok. Maar uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van ieder individu is iets heel anders. Dat is nu net het verschil tussen de sociaal democratie, die uitgaat van solidariteit en emancipatie, en het liberalisme van de vvd, dat uitgaat van winnaars en verliezers: zij die de verantwoordelijkheid zelf aankunnen en zij die dat niet kunnen. Dat is niet de samenleving waarin ik wil wonen! Jesse Bos THEMA ALV 23 juni Schiphol lusten en lasten in balans voor Nieuw-West? Op de algemene ledenvergadering van 23 juni is Schiphol het inhoudelijke thema en PvdA politici van de provincie en het stadsdeel zullen aan het woord komen, evenals bewoners uit De Aker en uit Geuzenveld. Daarnaast zal het dynamisch team Schiphol verslag doen van de resultaten van het afgelopen half jaar. Uiteraard zal er volop gelegenheid zijn voor vragenstellen en meedenken. Een aantal PvdA politici zal praten over hun visie voor Schiphol. Wat voor ruimte heeft Schiphol nodig om te groeien? Wat voor gevolgen zal dat hebben voor de bewoners in Nieuw-West? Komen er dan meer banen voor mensen in Nieuw-West of alleen maar meer herrie? Wat betekent het voor ontwikkeling van de aan Schiphol gebonden bedrijventerreinen Lutkemeer? Kunnen bewoners uit Nieuw-West straks gemakkelijker voor hun werk met het openbaar vervoer op Schiphol komen en hoe zullen ze beschermd worden tegen teveel geluidsoverlast? Kunnen er nog wel nieuwe huizen gebouwd worden in Nieuw-West als er meer vliegtuigen over Nieuw-West vliegen? Een bewoonster uit De Aker en een bewoner uit Geuzenveld zijn boos omdat ze meer last hebben gekregen van overvliegende vliegtuigen door de wijzigingen van de vliegroutes de afgelopen jaren en het experiment met vliegen volgens afspraak 4

5 dat sinds 1 november 2010 gestart is door het advies van de Alders-tafel. Zo wordt er nu 750 meter dichterbij Geuzenveld gevlogen dan vroeger. Sluit dat aan bij uw eigen ervaringen of valt het voor het stadsdeel als geheel eigenlijk best mee? Het dynamisch team Schiphol is een aantal keren bij elkaar gekomen en heeft hier en daar geprobeerd invloed uit te oefenen op het beleid van de stad en de provincie. Wat is gedaan en hoe succesvol was dat? Wat wil het team de komende tijd gaan doen? Waarmee zou het team volgens u aan de slag moeten gaan? Namens het dynamisch team Schiphol, Bram de Vries (contactpersoon/coördinator) Uitnodiging epert meeting Op vrijdag 17 juni organiseert de Alfred Mozer Stichting (AMS) een bijeenkomst voor lokale politici en belangstellenden over de uitbreiding van de Europese Unie (EU) en de relevantie voor de lokale politiek. Met o.a. Anna Warmińska (Ambassade van Polen), Gert-Jan Bakker (CDA-fractie Den Haag) en Maja Nenadovic (UvA). De uitbreiding van de EU is ook op lokaal niveau merkbaar. Sinds onder andere Polen, Bulgarije en Roemenië lid zijn geworden van de EU, komen steeds meer mensen uit deze landen naar Nederland om te werken. Wat betekent dit voor de werkgelegenheid en voor de integratie van deze mensen in de lokale samenleving?welke rol speelt de lokale politiek daarbij? In de komende jaren zullen in principe ook de Balkanlanden lid worden. Wat is het beeld dat burgers hebben van deze landen? Hoe staat men in het algemeen tegenover hun toetreding tot de EU? We gaan in discussie over de voor- en nadelen op lokaal niveau en praten over toekomstige uitbreidingen richting de Balkanlanden en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Achtergrondinformatie Dit project vindt plaats in het kader van het PRINCE programma van de Europese Commissie, onder het project The EU Enlargement Process: Open your mind and get involved!. Het project heeft als doel EU burgers bekend te maken met de culturele en sociaal-politieke structuur van (potentiële) kandidaat lidstaten in de Balkanlanden en debat te stimuleren over de voor- en nadelen van de uitbreiding van de EU. Om deze doelstellingen te bereiken richten we ons op drie verschillende doelgroepen: lokale journalisten, leraren en lokale politici. De bijeenkomst voor de lokale politici is de laatste uit de reeks. Vrijdag 17 juni, uur, inloop met lichte lunch vanaf uur Huis van Europa, Korte Vijverberg 5, Den Haag Toegang gratis Voertaal Nederlands Voor meer informatie en aanmelding mail Contact: Marianna Tsirelson, / Voor het volledige programma raadpleeg de website: Dierenwelzijn en godsdienstvrijheid In mijn jeugd had mijn oma een groot konijn, dat zij groenteafval en andere etensresten gaf. Dat konijn werd tegen de Kerst geslacht en opgegeten. Joep van t Hek heeft een liedje geschreven over Flappie, dat hetzelfde overkwam. Mijn vader heb ik vroeger wel eens een kip zien slachten, die dan nog even zonder kop door de tuin rende. Tegenwoordig is zo iets not done. Voor dierenwelzijn is een politieke partij opgericht. Deze Dierenpartij heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij verboden wordt om dieren zonder verdoving te slachten. Daar zijn joden en moslims fel op tegen. De islam en het jodendom schrijft voor, dat een dier met een vlijmscherp mes geslacht moet worden via het doorsnijden van de halsslagader. Er is grote discussie over de vraag of dat pijnlijker is dan de slacht via een pen of kogel door de kop van een rund of schaap. Zie hierover een lezenswaardig artikel in de Volkskrant van 13 april 2011 ( op te zoeken via Google). De 2deKamer fractie van de PvdA had gemeend het voorstel van de Dierenpartij te moeten ondersteunen. Zij had echter niet gecommuniceerd met de achterban, waar de nodige ophef is ontstaan. Komen bepaalde besluiten niet vaak ondoordacht tot stand? Of voornamelijk op basis van emotie? De SP verdedigde onlangs bij Pauw en Witteman een wetsontwerp tegen het fokken van nertsen: het louter fokken van nertsen en doden daarvan om hun huid tegen forse winst te verkopen zou moeten worden verboden, omdat het een luxe artikel betreft. Moeten we dan ook verbieden, dat de huiden van runderen en andere dieren worden verkocht en waarmee schoenen en tassen worden vervaardigd. Moeten we de hengelsport niet gaan verbieden? Lijden vissen geen pijn als ze aan de haak worden geslagen door duizenden hengelaars, hoewel die meestal de gevangen vis terugzetten. Moeten we de verkoop van vliegenmeppers niet verbieden, omdat het doodslaan van een vlieg of mug ook dierenleed veroorzaakt? Harry Scholten 5

6 1 mei viering Gerhardhuis Er is een jarige! Er was een enthousiaste Burgemeester! Er ontstond filevorming in de gangen van het Gerhardhuis Er was een speciale felicitatie! Er was ruimte voor een één op één gesprek. Foto s : René van Soest 6

7 Impressie gewestelijke vergadering op 11 april 2011 In deze vergadering werd aan de afgevaardigden het coalitie-akkoord voor Noord-Holland voorgelegd. Tjeerd Talsma lichtte de totstandkoming en de inhoud ervan toe. Vanzelfsprekend was het een kwestie van geven en nemen geweest. Onze afgevaardigden waren tevreden over het beleid ten aanzien van Schiphol. Met name de afspraken over megastallen en windmolens leidden tot vragen en kritische opmerkingen, maar middels een warm applaus maakten de afgevaardigden duidelijk dit akkoord goed te keuren. Vervolgens lichtte de nieuwe fractievoorzitter, Xander den Uyl, het proces van kiezen van de gedeputeerden toe: dat was zorgvuldig en consciëntieus geschied. Een motie van orde, ingediend door Roel de Wit, waarin werd gevraagd aan de fractie om dit besluit te heroverwegen, leidde tot een geëmotioneerde discussie. Xander den Uyl verwoordde het gevoelen bij vele afgevaardigden, dat bij aanname van deze motie door de gewestelijk afgevaardigden de fractie beschadigd zou beginnen aan haar periode. Tenslotte werd de motie door de indiener ervan ingetrokken en konden de toekomstige gedeputeerden (Tjeerd Talsma en Elvira Sweet) gefeliciteerd worden. Miep van Diggelen Er was een gast aan tafel Er werd uit volle borst meegezongen! Er waren heel veel taartjes! Er waren gesprekjes in de wandelgangen. En er waren DB-, fractie en bestuursleden met rozen! 7

8 [adres sticker] Rood Nieuw-West Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Afzender (secretariaat) PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Secretaris Wendela Gronthoud Wolbrandtskerkweg 49, 1060 CL Amsterdam

Rood Nieuw-West. Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West

Rood Nieuw-West. Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Rood Nieuw-West Nieuwsbrief van de PvdA afdeling Amsterdam Nieuw-West Oktober 2011 Jaargang 2, nummer 4 Inhoudsopgave Van de voorzitter Agenda Algemene Ledenvergadering 03-11-11 Aankondiging nieuwjaarsbijeenkomst

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014

NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl NIEUWSBRIEF, NOVEMBER 2014 Woord van de voorzitter: Giro 555 en dichterbij huis. Er voltrekt zich een humanitaire ramp

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Stemgedrag Tweede Kamer PVV VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks

Stemgedrag Tweede Kamer PVV VVD CDA D66 PvdA SP GrLnks Ritueel slachten Morgen wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsontwerp om ritueel slachten te verbieden. Wat vindt Nederland over dit onderwerp? Nederlandse Joden en moslims moeten het recht

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief, april 2015

Nieuwsbrief, april 2015 AFDELING AMERSF0ORT-BUNSCHOTEN www.pvda-amersfoort.nl secretaris@pvda-amersfoort.nl Nieuwsbrief, april 2015 Woord van de voorzitter Amersfoort staat voor de opgave van grote bezuinigingen. Eind deze maand

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN

Zutphen -Warnsveld Bundel t.b.v. de algemene voorjaarsvergadering op 15 februari 2011 VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN VACATURES EN BIJBEHORENDE PROFIELEN Volgens de herziene Statuten en Reglementen van de Partij van de Arbeid, zoals vastgesteld tijdens het afgelopen congres 2012, worden zowel de voorzitter als de penningmeester

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015

Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 Algemene Ledenvergadering, 2 juli 2015 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Notulen ALV 27-01-2015 4. Verantwoording bestuur 2014-2015 5. Halfjaarrekening 2015 6. Verkiezen nieuw bestuur 7. Sluiting Agenda

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

UITNODIGING. Op een Nieuwe Locatie! Jaarbijeenkomst voor leden en belangstellenden. Zaterdag 3 oktober 2015 Vanaf 10:30

UITNODIGING. Op een Nieuwe Locatie! Jaarbijeenkomst voor leden en belangstellenden. Zaterdag 3 oktober 2015 Vanaf 10:30 UITNODIGING Jaarbijeenkomst voor leden en belangstellenden 2015 Zaterdag 3 oktober 2015 Vanaf 10:30 Op een Nieuwe Locatie! Pharming Group NV, Darwinweg 24, LEIDEN Zaterdag 3 oktober 2015 Darwinweg 24,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Jaarplan Amsterdam West 2015

Jaarplan Amsterdam West 2015 Jaarplan Amsterdam West 2015 Inleiding Dit jaarplan 2015 van de PvdA Amsterdam West schetst doelen en activiteiten van de vereniging voor het komende jaar. Het jaarplan heeft een overkoepelend karakter

Nadere informatie

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur

UITNODIGING. ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om uur UITNODIGING ALV Oudervereniging maandag 23 januari 2017 om 19.30 uur Alle ouders van kinderen op het Molenven zijn lid van de oudervereniging (OV). Het bestuur van de OV nodigt u daarom van harte uit voor

Nadere informatie

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL

PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL PROCEDUREBLAD BEHANDELING RAADSVOORSTEL HET COLLEGE VERZOEKT U DIT RAADSVOORSTEL TE BEHANDELEN ONDERWERP : De Raad op Pad in Broekland ZAAKNUMMER : 3398-2016 B&W VERGADERING : 17 mei 2016 AGENDACOMMISSIE

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst

Verklarende woordenlijst Bijlage 4 Verklarende woordenlijst Ambtenaar persoon die een baan heeft bij de overheid Amendement de Tweede Kamer wil iets aan een voorstel voor een wet veranderen B en W de burgemeester en de wethouders

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV Amsterdam Centrum Jaarrekening 2014 Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV 1 Inleiding Voor u ligt de eerste versie van het financieel jaarverslag over 2014 van de afdeling Amsterdam Centrum van

Nadere informatie

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit

Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei werkgroepen Wmo, Basismobiliteit Verslag Wmo-raad vergadering Lochem d.d. 11 mei 2016 Aanwezig: Alize van Engelen, Secretaris Corry Giesen, 2 de secretaris Dinie Roeterdink, Penningmeester Ella Boere Dineke van Es Eric Hendriks Alie Hebing

Nadere informatie

Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek

Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek Op weg naar één PvdA-afdeling in de Westelijke Mijnstreek Plan van aanpak samengaan van PvdA-afdelingen Sittard-Geleen en Stein-Beek Datum: 2 juni 2017 Door: Paul Kubben en Marijke Clerx Status: Definitief

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant

Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo, 5 november 2010 Begroting 2011-2014 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant Venlo moet bezuinigen. Bezuinigen betekent dat de gemeenteraad vandaag besluit te stoppen met wat we gisteren

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo.

VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. VERSLAG van de vergadering van het BESTUUR, gehouden op woensdag 23 april 2014 vanaf 19.30 uur in het kantoor van de federatie te Tynaarlo. Aanwezig : Voorzitter, Penningmeester, Secretaris, Ph Wedstrijden

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL

JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL JAARPLAN 2015 WMO ADVIESRAAD BOXTEL 1 INLEIDING De Wmo Adviesraad is op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bij besluit van de gemeenteraad van 27-9-2007 (de z.g. participatieverordening) door

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT

KADERNOTA 2015. Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT KADERNOTA 2015 Meer met minder FINANCIEEL RAADSDEBAT 1 Inleiding Voor ons ligt de Kadernota 2015, waarin de budgettaire en beleidsmatige kaders voor het komende jaar worden vastgelegd. Het College legt

Nadere informatie

Nr. 71 : 26 januari 2014 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings

Nr. 71 : 26 januari 2014 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Nr. 71 : 26 januari 2014 Een digitaal platform voor mensen die elkaar ontmoeten bij de Perronmeetings Spoor ❶ Spoor ❷ Het begin God s dagboek - gedenkboek God houdt een dagboek bij. Mogelijk staat in dat

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering

Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering Afdeling Zeist. Werkplan 2015, afdeling Zeist Vastgesteld in ledenvergadering 1-12-2014 Inhoud Inleiding.. 1 1. Doel van het werkplan... 1 2. Verkiezingen... 1 3. Stand van zaken... 2 4. Waar willen we

Nadere informatie

Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is.

Leerlingen weten dat er in een democratische rechtsstaat verschillende manieren zijn om conflicten op te lossen en dat rechtspraak daar één van is. HOE LOSSEN WE DIT OP? DE WERKVORM IN HET KORT Wat doe je als je een probleem of ruzie hebt? In het ergste geval moet je naar een rechter. Die bepaalt dan wie er gelijk heeft. Maar meestal kun je problemen

Nadere informatie

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker

Beantwoording vragen van de VVD-fractie over het parkeren in de Aker Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nieuwwest.amsterdam.nl Retouradres: SNW, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam Aan de leden

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling

Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Tijd rijp voor verplichte scheidingsbemiddeling Nieuwsbrief NGR 14.03.03 De Nederlandse Gezinsraad (NGR) constateert dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor verplichte scheidingsbemiddeling.

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat uitsluitend over: Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van Ootmarsum ALV Büchmania Organisatorische zaken, zoals aanmelden, route, lunch en

Nadere informatie

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Sweikhuizen, 6 maart 2017. Uitnodiging voor de 6 e Algemene Ledenvergadering Het bestuur van de Vereniging van DSM gepensioneerden (VDP) nodigt u van harte uit voor de 6 e Algemene Ledenvergadering op

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Beste ouders, In de afgelopen weken hebben we alweer zo ontzettend veel geleerd! Eigenlijk is het schooljaar maar net goed op gang, maar wat we geleerd hebben is al niet meer op

Nadere informatie

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66

STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 STANDAARD AFDELINGSREGLEMENT POLITIEKE PARTIJ DEMOCRATEN 66 Dit standaardreglement is vastgesteld door het Landelijk bestuur van Politieke Partij Democraten 66 op 10 mei 2016. Dit reglement is van kracht

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 Geachte Leden van D66Almere, Voor u ligt het financieel jaarverslag 2013. Op zich was het financieel een rustig jaar. Vanaf september is er een begin gemaakt met de campagne

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling

3. Muziekgebouw Eindhoven Wim Vringer Meldt over de programmering en de financiën het volgende: Programmering/ programma ontwikkeling Notulen jaarvergadering Vrienden Muziekgebouw Eindhoven Datum : woensdag 4 juni 2014 Locatie : tweede foyer Muziekgebouw Eindhoven Aanvang : 18.45 uur Aanwezig : circa 100 Leden van de Vereniging Muziekgebouw

Nadere informatie

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014

Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Stichting Beheer Oudergelden Verslag algemene jaarvergadering Stichting Beheer Oudergelden het Festival op maandag 8 september 2014 Aanwezig: Bestuursleden: Aafje ter Avest, Karin Hogervorst en Janke Verheij,

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt.

Met deze regering zal de economie niet herstellen. Dat betekent dat de er nog heel wat boven ons hoofd hangt. Kadernota 2013 en 2017 Meningsvorming: Vooropgesteld de verkiezingen staan voor de deur, veel van wat wij in de kadernota en later begroting vast stellen, leggen wij vast voor de volgende raadsperiode.

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Resolutie Ledendemocratie

Resolutie Ledendemocratie Resolutie Ledendemocratie Tot nu toe Deze resolutie is de resultante van het rapport Tussen Leden en Leiders van de commissie Noten. Dat rapport spoort de PvdA aan om leden meer invloed uit te laten oefenen

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening Optimistenbond 2015

Jaarverslag en Jaarrekening Optimistenbond 2015 Jaarverslag en Jaarrekening Optimistenbond 2015 (Inclusief de notulen van de jaarlijkse algehele ledenvergadering) september 2016 Inleiding De optimistenbond bestaat in 2015, sinds 26 augustus 2009, 6

Nadere informatie

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011

BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 BESLUITENLIJST Dagelijks Bestuur d.d. 14 april 2011 Aanwezig: L.A.W. de Lange, H.J.J. Lenferink (vz), E. van Oortmerssen-Schutte, C.J.M.W. Wassenaar, J.B. Uit den Boogaard R. van Netten (secretaris) M.J

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH

Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Advies Bestuurlijke Vernieuwing VDH Hoogland 26 juli 2012 1 Inleiding 3 2 Werkwijze 3 3 Bestuurlijke organisatie 3 4 Profiel bestuursleden 4 5 Commissie structuur 4 6 Vergroten draagvlak 5 7 Verdere procedure

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

DE VERKIEZINGEN STAAN

DE VERKIEZINGEN STAAN DE VERKIEZINGEN STAAN VOOR DE DEUR In contact komen en blijven om mee te praten over beleid Op 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Elke stap die de partijen nemen, biedt mogelijkheden om te

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat over: Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Ootmarsum Lessen van de dodo Activiteit zondag 3 mei a.s. Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 D66 Amsterdam Centrale Stad

Jaarrekening 2016 D66 Amsterdam Centrale Stad Jaarrekening 2016 D66 Amsterdam Centrale Stad Inhoudsopgave 1) Voorwoord 2) Balans 3) Staat van baten en lasten 4) Grondslagen voor waardering 5) Toelichting op de Balans en de Staat van baten en lasten

Nadere informatie

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris

tijdelijk voorzitter, gemeente Leeuwarden De heer R.L.M. Lambrichs de Bruin tijdelijk secretaris Verslag van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de FUMO op maandag 28 januari 2013 van 10.00 tot 11.30 uur in het Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden. Aanwezig: De heer A. van der Ploeg

Nadere informatie

1. Opening Voorzitter opent de vergadering.

1. Opening Voorzitter opent de vergadering. Algemene ledenvergadering 29 januari 2015 Aanwezig: Afwezig m.k.: Chris Harmsen, Henk ter Horst, Sezgin Apbak, Gerard Hammin, familie Snel, Verslag: Han Meijerink 1. Opening Voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014

Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014 Toelichting Financieel Verslag federatie Amsterdam 2014 Verkiezing Gemeenteraad 2014 Dit is het definitief overzicht van de uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezing 2014. Door de verwerking van nagekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht)

Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) Verslag basiscursus Wmo d.d. 12 april 2013 LSR in (Utrecht) De vier cursisten, die aanwezig waren, begonnen zich aan elkaar voor te stellen onder leiding van de cursusleidster. Van de vier cursisten waren

Nadere informatie

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland Adviescommissie 18 oktober 2010 Dagelijks bestuur 04 november 2010 Algemeen bestuur 18 november 2010 Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 11 Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp. Nr. 15 april 2005 Secretariaat: Europaplein 17, Tel: 398266 Inleiding In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen: Het dumpen van afval in

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Op 10 november jl. heeft uw raad een motie aangenomen om te overleggen met ondernemers en stakeholders over de zondagsopenstelling in Gouda.

Op 10 november jl. heeft uw raad een motie aangenomen om te overleggen met ondernemers en stakeholders over de zondagsopenstelling in Gouda. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum Gemeenteraad Resultaten consultatie koopzondagen 1 Burgemeester en wethouders 0182-588121 4 maart 2013 Memo Op 10 november jl. heeft uw raad een

Nadere informatie

Samenvatting evaluatie Praat met de Raad 29.06.2013

Samenvatting evaluatie Praat met de Raad 29.06.2013 Door de Werkgroep Raadscommunicatie is d.d. 1 juli een vragenlijst gestuurd aan de Krimpense Raadsfracties, waarin een 7-tal vragen zijn gesteld ten aanzien van de eerste sessie van Praat met de Raad gehouden

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

agenda verkiezingen 2014/2015

agenda verkiezingen 2014/2015 agenda verkiezingen /2015 10 mei extra GLV i.v.m. Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 22 mei Europese verkiezingen 20 september GLV: o.a. voorbereiding verkiezingsprogramma s 29 november GLV:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Informantje 10 27 januari 2016 Jaargang 2015-2016

Informantje 10 27 januari 2016 Jaargang 2015-2016 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 directie@kcsamenstroom.nl www.kcsamenstroom.nl Informantje 10 27 januari 2016 Jaargang 2015-2016 Inhoud Berichten voor het hele kindcentrum...

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie