[8] Learning Dutch as a foreign language, in: Flanders 55 (ook in het Frans: Le néerlandais à l'étranger, in: La Flandre 35.)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "[8] Learning Dutch as a foreign language, in: Flanders 55 (ook in het Frans: Le néerlandais à l'étranger, in: La Flandre 35.)"

Transcriptie

1 Sebastian Fuchs projectmanager Steunpunt Nederlands als vreemde taal Leerstoelgroep Tweede-taalverwerving Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat VT Amsterdam tel.: fax: S.Fuchs[at]uva.nl web: versie van dit document: cv[sf] publicaties artikelen: [10] Kernkompetenzen formulieren und überprüfen. Der Europäische Referenzrahmen und die verschiedenen Diagnoseinstrumente, in: nachbarsprache niederländisch 1/2004 [9] Schrijven voor het onderwijs Nederlands als vreemde taal. In: F. Kuiken (red.): Appel heeft het gedaan. Liber Amicorum voor René Appel bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam 2003 [8] Learning Dutch as a foreign language, in: Flanders 55 (ook in het Frans: Le néerlandais à l'étranger, in: La Flandre 35.) [7] (en M. Mekking en L. Wijnants): een meer functionele benadering, in: Le Néerlandais en France et en Belgique francophone: approches scientifiques et didactiques / Het Nederlands in Frankrijk en in Franstalig België wetenschappelijk en didactisch benaderd. Uitg. d. P. Hiligsmann, Villeneuve d'asc. (Nord): Université Charles-de-Gaulle 2002 [6] Auto's zonder bestuurders? Het NVT-onderwijs en de computer, in: Le Néerlandais en France et en Belgique francophone: approches scientifiques et didactiques / Het Nederlands in Frankrijk en in Franstalig België wetenschappelijk en didactisch benaderd. Uitg. d. P. Hiligsmann, Villeneuve d'asc. (Nord): Université Charles-de-Gaulle 2002 [5] Veldboeket, in: Neerlandica extra muros 3/1999 (met Alice van Kalsbeek) [4] Intensieve taalcursussen: kans voor een gestructureerd taalbeleid, in: levende talen 540 (mei 1999) [3] Niederländisch im Internet: Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme, in: nachbarsprache niederländisch 1-2/1998) (met R. Winkels) [2] Niederländisch als dreitägiges Schulprojekt in der gymnasialen Oberstufe, in: nachbarsprache niederländisch 1/1992 (met V. Wenzel) [1] Niederländisch an den Universitäten aus studentischer Sicht, in: nachbarsprache niederländisch 1/1988 cv[sf] ( ) 1/8

2 recensies: [R7] Neue Medien: Sprachreferenzen: Diagnose und Indikation im Internet (2/2002) Recensie van: Dialang [R6] Neue Medien: Lehrwerke für den Computer: Zurück zu Adam und Eva... (2/2002) Recensies van: Studeren in het Nederlands, Laat je horen [R5] Neue Medien: Lehrwerke für den Computer im Zeichen des Recyclings (2/2001) Recensies van: LINC Dutch Intermediate, De Delftse methode herziene editie, Instap! Nederlands 2.0 [R4] Neue Medien: Niederländischlehrwerke für den Computer II (2/2000). Recensies van: Edurom Taal, Code Nederlands, 0031 Direct(e) toegang tot Nederland(s) [R3] Neue Medien: Niederländischlehrwerke für den Computer (2/1999). Recensies van: Nieuwe Buren, De Delftse methode, The Rosetta Stone und Instap!Nederlands [R2] Het nietuniversitaire onderwijs Nederlands in de grensgebieden, in: nachbarsprache niederländisch 1/1993 [R1] Handelingen Elfde Colloqium Neerlandicum, in: nachbarsprache niederländisch 2/1992 vertalingen: [V2] Chaim Levano - Gertrude Stein (tooneeltekst: "Iduna-Hochhaus. Gertrude Stein. Chaim Levano" september 1993) [V1] Th.M.E. Liket, Freiheit und Verantwortung. Das niederländische Modell des Bildungswesens, Gütersloh bewerkingen: [B2] [B1] Langenscheidts Universalsprachführer Niederländisch, bewerkt door Sebastian Fuchs en Veronika Wenzel, Berlin München Langenscheidts Sprachführer Niederländisch, bewerkt door Sebastian Fuchs en Veronika Wenzel, Berlin München redactie: [red5] redactie (sinds 5/2000) [red4] redactie (sinds 11/1998) [red3] redactie (sinds 1996) [red2] redactie (6/1995-2/1998) [red1] redactie rubriek Zeitschriften in nachbarsprache niederländisch ( ) cv[sf] ( ) 2/8

3 lezingen en presentaties [L5] Europese identiteit: meertaligheid als doel? Comenius-colloquium: Warschau 2004 [L4] Curriculum en het Europees Referentiekader. Colloquium van de Fachvereinigung Niederländisch Keulen [L3] Profielen van opleidingen Nederlands. Comenius-colloquium: Olomouc 2003 [L2] Computer en het onderwijs Nederlands als vreemde taal. ANBF-congres: Rijssel 2001 [L1] Het Steunpunt Nederlands als vreemde taal, conferentie van de Europese Commissie ter voorbereiding van het Europese jaar van de talen: Brussel 1998 workshops en (gast-)colleges [W19] Multimedia in het taalverwervingsonderwijs. Erasmus Taalcentrum: Jakarta 2004 (samen met A. Corda) [W18] Al weer een toets? Schon wieder ein Test? Workshop Euregio-Studientag Rindern: Kleef 2004 [W17] Referenzrahmen Lernzielbestimmung Zertifizierung: FMF-Studientag Westfalen: Münster 2004 [W16] Referenzrahmen Lernzielbestimmung Zertifizierung: FMF-Studientag Rheinland: Aken 2004 [W15] Didactiek, toetsing en certificering. Taalunie-cursus: Leuven 2004 [W14] ICT en didactiek Nederlands als vreemde taal. Seminarie voor docenten Nederlands als vreemde taal (Nederlandse Taalunie): Amsterdam 2004 [W13] Nieuwe media en zelfstandig leren. Platform docenten Nederlands in de Russische Federatie: Moskou 2004 [W12] Europees referentiekader, curriculumplanning en bepalen van leerdoelen. Docentenbijeenkomst Zuid- Europa, Turkije en Israel: Madrid 2004 [W11] ICT en didactiek Nederlands als vreemde taal. Dutch Studies: Leiden 2003 [W10] Nieuwe media. Internationale Vereniging voor Neerlandistiek: Groningen 2003 [W9] Nieuwe media en taalverwerving. Internationale Vereniging voor Neerlandistiek: Groningen 2003 [W8] Didactiek, toetsing en certificering. Taalunie-cursus: Leuven 2003 [W7] Curriculum en leermiddelkeuze. International Conference on Netherlandic Studies: Ann Arbor 2002 [W6] Nieuwe media en taalverwerving. Taalunie-cursus: Amsterdam 2002 [W5] Curriculum en certificering. Docentenbijeenkomst Duits taalgebied: Wenen 2002 [W4] Leerdoelen en toetsing (in samenwerking met het CNaVT-team). Comenius-colloquium: Debrecen 2001 en ANBF-congres: Lille 2001 [W3] Nieuwe media, docentenbijeenkomst Frans taalgebied: Parijs 2000 [W2] Didaktiek en nieuwe media, Dutch Studies: Leiden 1999 [W1] Lesmaterial voor het onderwijs Nederlands als vreemde taal, Erasmus Taalcentrum: Jakarta 1999 cv[sf] ( ) 3/8

4 onderwijs [O6] [O5] [O4] [O4] [O3] [O2] [O1] Fachhochschule Münster, Fachbereich Oecotrophologie g. Nederlandse taal en cultuur 1(keuzemodule ) f. Nederlandse taal en cultuur 2 (keuzemodule 1998) e. Nederlandse taal en cultuur 1 (plichtmodule binationale opleidingen Facilitaire Dienstverlening en Voeding en dieëtetiek ) d. Nederlandse taal en cultuur 2 (plichtmodule binationale opleidingen FD en VD ) c. Nederlandse taal en cultuur 3 (plichtmodule binationale opleidingen FD en VD ) b. vaktaal Facilitaire dienstverlening (plichtmodule FD ) a. vaktaal voeding en dieëtetiek (plichtmodule VD ) Fachhochschule Münster, Fachbereich Sozialwesen d. Nederlandse taal en cultuur 1 (keuzemodule ) b. Nederlandse taal en cultuur 2 (keuzemodule ) c. Kennis van land en volk (keuzemodule ) a. Voorbereiding CNaVT/toets CNaVT ( ) Industrie- und Handelskammer Münster, Gesellschaft für Bildung und Technik mbh (Akademie der Wirtschaft) b. Cursus Nederlandse taal (1995) a. Cursus Opbouw van bedrijfscontacten (in samenwerking met de Hogeschool Enschede, 1996) Bundesrepublik Deutschland, Oberfinanzdirektion Münster Cursus Nederlands voor medewerkers van de douane en de belastingdienst (1992/93) Universität Bielefeld, Fakultät Linguistik und Literaturwissenschaft: Sprachenzentrum c. Nederlandse taal 1 (keuzemodule ) b. Nederlandse taal 2 (keuzemodule ) a. CNaVT-cursus (keuzemodule ) Universität/Gesamthochschule Paderborn, Fachbereich 3: Betriebseinheit Sprachlehre b. Nederlandse taal 1 (keuzemodule ) a. Nederlandse taal 2 (keuzemodule ) Familienbildungsstätte Coesfeld, Coesfeld b. Inleiding literatuurwetenschap (1991) a. Inleiding literatuurwetenschap (1992) cv[sf] ( ) 4/8

5 projectmanagement [P8] Cursus: taalverwerving en ICT (Nederlandse Taalunie, 2002) [P7] Cursus: interculturele communicatie en ICT (Nederlandse Taalunie, 2001) [P6] Coördinator "Nederlands als vreemde taal" bij taalunieversum.org (Nederlandse Taalunie, sinds 2000) [P5] Colloquium Nederlands in het meertalig Europa (Institut für Niederländische Philologie Münster, 1997) [P4] [P3] Opbouw mediateek - Fachdidaktische Mediothek (Haus der Niederlande, Fachvereinigung Niederländisch, Nederlandse Taalunie, ) Revisie van de studieprogramma s Nederlandse taal en letteren (Institut für Niederländische Philologie Münster, ) [P2] Cursus literair vertalen Nederlands - Duits (Institut für Niederländische Philologie Münster, 1996) [P1] Opbouw van de post-graduate-opleiding literair vertalen Nederlands Duits (Institut für Niederländische Philologie Münster, ) projectbegeleiding en -evaluatie [E5] Virtual Department Dutch (University College London, universiteiten Cambridge, Hull en Sheffield, Nederlandse Taalunie, University Council of Modern Languages, 2003): evaluatie van een projectcluster bestaande uit on line lesmateriaal, on line colleges (videoconferencing) en een webgebaseerd programma voor taalverwerving [E4] Begeleid Individueel Studeren Niveau Vantage (departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2003): didactisch adviseur voor on line lesprogramma NT2 van de Vlaamse overheid [E3] Begeleid Individueel Studeren Niveau Effectiveness (departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap, 2002): didactisch adviseur voor on line lesprogramma NT2 van de Vlaamse overheid [E2] Resonansgroep Nederlands als vreemde taal (CNaVT, sinds 2002): advies en feedback bij jaarlijkse toetsen Nederlands als vreemde taal [E1] Proeftuin Wroclaw (Nederlandse Taalunie, Universiteit Wroclaw, ): integratie van ICT-materiaal in het taalverwervingsprogramma Nederlands als vreemde taal cv[sf] ( ) 5/8

6 advies [A8] Opbouw van een talencentrum (Fachhochschule Münster, Rektorat, 2002) facilitaire en inhoudelijke ontwikkeling van een centrale voorziening vreemde-taalverwerving (Duits, Engels, Frans, Nederlands, Spaans) [A7] Instapprogramma Duits (Universiteit van Amsterdam, 2002) ontwikkeling van een website en van een cursusprogramma taalverwerving [A6] "Nederlands in de buitenschoolse volwasseneneducatie " (Nederlandse Taalunie, 2001): profielen en curricula in de buitenschoolse volwasseneneducatie in Duitsland, Frankrijk en Wallonië [A5] Adviescommissie "WWW-portaal onderwijs Nederlands " (SLO Enschede, ): ontwikkeling van een portaal onder taalunieversum.org (NT2) [A4] Adviesraad Certificat Nederlands als vreemde taal (Nederlandse Taalunie, ): ontwikkeling van toetsprofielen en het nieuwe certificatenstelsel Nederlands als vreemde taal [A3] (met Alice van Kalsbeek) Opleidingsinstrumenten voor docenten Nederlands als vreemde taal (Nederlandse Taalunie, 1999): instrumenten en onderwerpen voor scholingen op basis van een enquête die in 1998 onder de instituten Nederlands extra muros werd gehouden [A2] (met Alice van Kalsbeek) Profiel voor een docent Nederlands als vreemde taal (Nederlandse Taalunie, 1998): functieeisen voor docenten Nederlands als vreemde taal, vormde mede de basis voor het profiel dat voor de leerstoelgroep tweede-taalverwerving is ontwikkeld [A1] Analyse van de kansen voor een binationale opleiding Sozialpädagogik und Sozialarbeit/cultureel en maatschappelijk werk aan de Hogeschool Gelderland en de Fachhochschule Münster (Fachhochschule Münster, Fachbereich Sozialwesen, 1995): onderzoek naar en vergelijking van de lesprogramma s van twee hogescholen cv[sf] ( ) 6/8

7 werk: heden projectmanager, Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen wissenschaftliche Hilfskraft zur Weiterbildung, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für niederländische Philologie freelance vertaler, lector en docent student-assistent, Institut für vergleichende Städtegeschichte, Münster cursussen en scholingen: [C6] Scholing predikant, Villigst 2003 (beurs Evangelische Kirche von Westfalen) [C5] Seminarie Nederlandse taal en cultuur voor docenten, Amsterdam 1992 (beurs Nederlandse Taalunie) [C4] Zomercursus Nederlandse taal en cultuur, Breukelen 1989 [C3] Zomercursus Theologie, Universität Rostock 1988 (beurs Evangelische Kirche von Westfalen) [C2] Zomercursus Nederlandse taal en cultuur, Breukelen 1987 (beurs ministerie ocw) [C1] Cursus communicatie en advies voor medewerker van de diakonie, Paderborn 1981 en 1982 examina: doctoraal: Magister Artium Nederlandse taal en letteren (hoofdvak), bijvakken Duitse taal en letteren, protestantse theologie (Westfälische Wilhelms-Universität Münster, februari 1991), scriptieonderwerp: Historische bijbelvertalingen in het Nederlands propedeuse: b. Nederlandse en Duitse taal en letteren, Westfälische Wilhelms-Universität Münster zomer a. protestantse theologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, zomer 1986 extra examen extra examen Oud Hebreeuws (1985, Ergänzungsprüfung zum Abitur ) Oud Grieks (1984, Ergänzungsprüfung zum Abitur ) andere studieplaatsen: Erasmusbeurs: Rijksuniversiteit Groningen (1989/90), scriptie studiebeurs ministerie van wetenschappen Nordrhein-Westfalen: Katholieke Universiteit Nijmegen (1987/88) Ruhruniversität Bochum ( ): protestantse theologie studie: Westfälische Wilhelms-Universität Münster c. Nederlandse taal en letteren ( ) b. Duitse taal en letteren ( ) a. protestantse theologie ( ) cv[sf] ( ) 7/8

8 dienstplicht: vervangende dienst ( ) bij de diakonie (Innere Mission Münster) schoolse opleiding: Wilhelm-Hittorf-Gymnasium Münster, Duits eindexamen (Abitur, 1981, kernvakken: biologie, geschiedenis, Duits en godsdienstleer) vrijwilligersactiviteiten: sinds 2004 predikant ( Laienprediger ) in de Evangelische Kirche von Westfalen sinds 2002 voorzitter van de adviesraad van de plaatselijke kerkgemeenschap (Gemeindebeirat) : secretaris van de Duitse vereniging voor docenten Nederlands (Fachvereinigung Niederländisch) andere activiteiten: medewerking aan verschillende toneelproducties van het Theater im Pumpenhaus, Münster Duits-Nederlandse toneelproductie met teksten van Vincent van Gogh Aardappeleters (samenwerking met Gregor Bohnensack) Toneelgroep Nederlands, Münster Kabarett Rechtsausleger, Münster cv[sf] ( ) 8/8

jaarverslag Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam

jaarverslag Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam jaarverslag 2006 Steunpunt Nederlands als vreemde taal Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit van Amsterdam Spuistraat 210 1012 VT Amsterdam tel +31 20 525 3152 fax +31 20 525 3051 info@snvt.org

Nadere informatie

Welkom in dit handboek!

Welkom in dit handboek! Welkom in dit handboek! Dit handboek is bedoeld om vertrouwde én nieuwe gebruikers van de CNaVT-examens zoveel mogelijk informatie te bieden. In de inhoudsopgave vindt u een reeks vragen die ons vaak worden

Nadere informatie

// Leerstoel Economie en Recht

// Leerstoel Economie en Recht // Leerstoel Economie en Recht Instituut Zentrum für Niederlande-Studien Westfälische Wilhelms-Universität Münster Alter Steinweg 6/7 48143 Münster Duitsland Onder verantwoordelijkheid van Prof. dr. Friso

Nadere informatie

Express Yourself - Understand the World

Express Yourself - Understand the World Express Yourself - Understand the World Beeld van het Talencentrum 2010-2012 www.rug.nl/talencentrum www.rug.nl/talencentrum Oude Kijk in t Jatstraat 26, 9712 EK Groningen T 050 363 58 02 E talencentrum@rug.nl

Nadere informatie

Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3

Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Jaarverslag Talencentrum 2009 1 2 Pagina Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 Deel 1 Het Talencentrum in beeld 5 1. Taalcursussen en communicatietrainingen 5 Nederlands voor anderstaligen 6 Nederlands voor Indiase

Nadere informatie

Ton Koet & Willy Weijdema. Inleiding. In dit artikel doen de auteurs verslag van een onderzoek naar het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus

Ton Koet & Willy Weijdema. Inleiding. In dit artikel doen de auteurs verslag van een onderzoek naar het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus Het gebruik van Europese taalvaardigheidsniveaus voor het beoordelen van taalvaardigheid in Nederlandse en Vlaamse lerarenopleidingen en universitaire taalopleidingen Ton Koet & Willy Weijdema In dit artikel

Nadere informatie

Kommentar zu den Lehrveranstaltungen SS 2007

Kommentar zu den Lehrveranstaltungen SS 2007 INSTITUT FÜR NIEDERLÄNDISCHE PHILOLOGIE Kommentar zu den Lehrveranstaltungen SS 2007 Studienberatung für Studierende im Haupt- bzw. Aufbaustudium: am Mittwoch 31. Januar 18 Uhr c.t. in Raum 1.05 Achtung,

Nadere informatie

CURRICULUMRICHTLIJNEN

CURRICULUMRICHTLIJNEN CURRICULUMRICHTLIJNEN voor programma s ter bevordering van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor ondervertegenwoordigde groepen volwassen studenten 101298-CP-1-2002-1-AT-GRUNDTVIG-G1 C CURRICULUM

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF COMENIUS. Woord vooraf. In dit nummer. Woord vooraf

NIEUWSBRIEF COMENIUS. Woord vooraf. In dit nummer. Woord vooraf NIEUWSBRIEF COMENIUS Dece m be r 2013 J a a rg a ng 7 nr. 2 Comenius Vereniging voor Neerlandistiek in Centraal-Europa http://comenius.ned.univie.ac.at Woord vooraf Met veel excuses voor de laattijdigheid

Nadere informatie

IVN-krant. Inhoud. Nr. 1 februari 2010 15e jaargang www.ivnnl.com. Nieuwsbrief Internationale Vereniging voor Neerlandistiek

IVN-krant. Inhoud. Nr. 1 februari 2010 15e jaargang www.ivnnl.com. Nieuwsbrief Internationale Vereniging voor Neerlandistiek IVN-krant Nr. 1 februari 2010 15e jaargang www.ivnnl.com Nieuwsbrief Internationale Vereniging voor Neerlandistiek Inhoud 2 IVN 1970-2010 2 Vertaalateliers op Locatie 3 Neerlandés en el punto de mira -

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse

Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Hogeschool Zuyd, Maastricht Faculteit Internationale Communicatie Cluster HBO-Bacheloropleidingen: International Business and Languages; Oriëntaalse Talen en Communicatie; Vertaalacademie; Croho: 34407

Nadere informatie

Oud-Katholiek Seminarie. Kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Oud-Katholiek Seminarie. Kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland Oud-Katholiek Seminarie Kerkelijke opleiding van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland verbonden aan het Departement Filosofie en Religiewetenschap (Faculteit Geesteswetenschappen) van de Universiteit Utrecht

Nadere informatie

EEN PORTFOLIO VOOR INTERCULTURELE COMPETENTIES Zoektocht naar een referentiekader interculturele communicatie

EEN PORTFOLIO VOOR INTERCULTURELE COMPETENTIES Zoektocht naar een referentiekader interculturele communicatie EEN PORTFOLIO VOOR INTERCULTURELE COMPETENTIES Zoektocht naar een referentiekader interculturele communicatie [ Paul Catteuw & Marleen Coutuer 1 ] De meeste mensen associëren het woord portfolio onmiddellijk

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2012-2013. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2012-2013 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Verder studeren. in Brussel, Wallonië of over de grenzen

Verder studeren. in Brussel, Wallonië of over de grenzen Verder studeren in Brussel, Wallonië of over de grenzen > Belgische partners uit de Franstalige Gemeenschap > Buitenlandse partners > Interessante websites > Erkenning van buitenlandse diploma s > Straffe

Nadere informatie

Het Tsjechisch taalonderwijs in Vlaanderen

Het Tsjechisch taalonderwijs in Vlaanderen Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra nederlandistiky Studijnì rok 2008/2009 Het Tsjechisch taalonderwijs in Vlaanderen Bakalářská práce 3. ročnìku bakalářského studia nizozemské

Nadere informatie

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands

Jaarlijks verslag. Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Jaarlijks verslag Verantwoording van het gebruik van een andere onderwijstaal dan het Nederlands Analyse academiejaar 2007-2008 Inhoudstafel Inleiding... 2 Analyse... 3 A. Doelstellingen en resultaten...

Nadere informatie

Verslag 2010 output van onderzoek en onderwijs. Titus Brandsma Instituut

Verslag 2010 output van onderzoek en onderwijs. Titus Brandsma Instituut 1 Verslag 2010 output van onderzoek en onderwijs Titus Brandsma Instituut 2 INHOUD VOORWOORD... 3 WETENSCHAPPELIJK DEEL... 4 1 Onderzoek uitgevoerd in 2010... 4 2 Het wetenschappelijk forum: Spirituality

Nadere informatie

Westfälische Wilhelms-Universität Münster INSTITUT FÜR NIEDERLÄNDISCHE PHILOLOGIE. Kommentar zu den Lehrveranstaltungen Wintersemester 2005/2006

Westfälische Wilhelms-Universität Münster INSTITUT FÜR NIEDERLÄNDISCHE PHILOLOGIE. Kommentar zu den Lehrveranstaltungen Wintersemester 2005/2006 Westfälische Wilhelms-Universität Münster INSTITUT FÜR NIEDERLÄNDISCHE PHILOLOGIE Kommentar zu den Lehrveranstaltungen Wintersemester 2005/2006 DAS INSTITUT FÜR NIEDERLÄNDISCHE PHILOLOGIE Adresse: Haus

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Taal en toekomst. Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.UVA.NL/TAALENTOEKOMST

Faculteit der Geesteswetenschappen. Taal en toekomst. Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.UVA.NL/TAALENTOEKOMST Faculteit der Geesteswetenschappen Taal en toekomst Arbeidsmarktperspectieven na een talenstudie WWW.UVA.NL/TAALENTOEKOMST cccc Voorwoord Voor u ligt de nieuwe brochure over de arbeidsmarkt perspectieven

Nadere informatie

EEN OPLEIDING TOT INFORMATIESPECIALIST

EEN OPLEIDING TOT INFORMATIESPECIALIST EEN OPLEIDING TOT INFORMATIESPECIALIST Maarten van Veen en Kees Westerkamp Een nieuwe IDM-opleiding in Rotterdam. Bibliotheekopleidingen op mbo-niveau. Een schriftelijke cursus bij het NTI. Steeds meer

Nadere informatie

Vertalingen objectief evalueren

Vertalingen objectief evalueren LANGUAGE MAGAZINE ACTUALITEIT VOOR TAALPROFESSIONALS ONTWIKKELINGEN IN DE TAALSECTOR Nummer 061 van 16 mei 2007 Language Magazine verschijnt 25 keer per jaar. E info@languagemagazine.be - T +32 475 44

Nadere informatie

Master in het vertalen

Master in het vertalen ANTWERPEN t Master in het vertalen Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders

Nadere informatie

Mobiliteit en samenwerking in een digitaal tijdperk

Mobiliteit en samenwerking in een digitaal tijdperk 14 e Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen 30 juni & 1 juli 2014 Universiteit de Lille 3 Mobiliteit en samenwerking in een digitaal tijdperk Programma Biografieën en bijdragen van de sprekers Programma Maandag

Nadere informatie

Overzicht aansluitingsprogramma s

Overzicht aansluitingsprogramma s VSNU Informatiecentrum aansluiting vwo-wo postbus 13739 2501 ES Den Haag email: post@vsnu.nl telefoon: 070 30214 34 fax: 070 302 14 95 www.vsnu.nl/brochures Overzicht aansluitingsprogramma s vwo-wo 2008-2009

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

INFORMATIE OVER EUROPESE PROGRAMMA S VOOR HET HOGER ONDERWIJS JAARGANG 10, MEI 2014. taalonderwijs: telecollaboration en games

INFORMATIE OVER EUROPESE PROGRAMMA S VOOR HET HOGER ONDERWIJS JAARGANG 10, MEI 2014. taalonderwijs: telecollaboration en games 44 INFORMATIE OVER EUROPESE PROGRAMMA S VOOR HET HOGER ONDERWIJS JAARGANG 10, MEI 2014 in dit nummer: mooc s en bologna taalonderwijs: telecollaboration en games 2&3 eu-afrika europese verkiezingen entrepreneur

Nadere informatie

Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015

Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015 Je grenzen verleggen HUB-KAHO Campus Brussel Professionele opleidingen Academiejaar 2014-2015 GEEF KLEUR AAN JE DIPLOMA Facebook, skype en andere media maken het je heel gemakkelijk om in contact te komen

Nadere informatie

Landenmodule. Duitsland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland

Landenmodule. Duitsland. Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Landenmodule Duitsland Waardering van buitenlandse getuigschriften in Nederland Informatie over de structuur van het onderwijsstelsel van Duitsland en de waardering van getuigschriften uit Duitsland met

Nadere informatie