Verslag van activiteiten VEZ Seizoen 1 september 2013 tot en met 31 augustus Voor publicatiedoeleinden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van activiteiten VEZ 2013-2014. Seizoen 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014. Voor publicatiedoeleinden"

Transcriptie

1 Verslag van activiteiten VEZ Seizoen 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 Voor publicatiedoeleinden

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Gemeentezorg... 4 Kinderen & Jongeren... 6 Onderwijs & training Missionair Diensten & Events Facilitair & Huisvesting Bestuur & Stafdiensten Verslag van activiteiten VEZ

3 Inleiding Het gemeenteseizoen stond in het teken van het thema: het HART. Vanuit het boek Handelingen hebben we dit thema uitgewerkt vanuit het drieluik: - Een hart dat brandt: gepassioneerd Jezus volgen door de kracht van de Heilige Geest - Een hart dat geeft en gaat: dienstbaar zijn aan God én aan de omgeving, uitreiken naar de ander (missionair gemeente-zijn), in beweging door de Heilige Geest, ondanks vervolging - Een hart dat in gemeenschap leeft: onderdeel zijn van een gemeenschap van de Heilige Geest, samen delen en optrekken in een gemeenschap die functioneert en floreert In september 2013 startten we met een blok waarin de focus lag passie en hartstocht voor God, in oktober 2013 gevolgd door een blok met de focus op kringen en gemeente-zijn. De maand december 2013 hebben we apart gezet voor het project Kerst. Onder het mom van Kerst geven we weg, omdat God zijn zoon Jezus weggaf aan ons. Alle diensten in december stonden in het teken van kerst en leefden we toe naar de climax op kerstavond en eerste kerstdag. Uiteindelijk mochten we mensen verwelkomen in de 7 identieke diensten tijdens de kerst, waaronder dus circa mensen die als gast op uitnodiging van gemeenteleden aanwezig waren. Daarna pakten we de draad van het jaarthema weer op met in maart en april 2014 een blok waarin de focus lag op dienen en geven. De gemeente groeide in aantal met 438 (12%) naar personen die geregistreerd zijn bij de VEZ. Het aantal geregistreerde adressen of pastorale eenheden groeide met 179 (14%) naar Het aantal vaste gevers dat de VEZ financieel ondersteunt met een vrijwillige bijdrage, groeide met 107 (15%) naar gemiddeld 821 vaste gevers. In het afgelopen seizoen mochten we 69 mensen dopen op hun belijdenis, 67 kinderen opdragen en werden er 27 huwelijken gesloten. Er werden 62 geboortes afgekondigd en 9 broeders/zusters ontvielen ons door overlijden. Precies 633 mensen volgden een cursus of training in het VEZ Leerhuis. Ruim 800 mensen hebben opnieuw hun gaven en talenten ingezet in een taak binnen de gemeente. De VEZ is ook in het seizoen weer gegroeid. Niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief in de zin van geestelijke groei. Velen mochten persoonlijk groeien in hun geloof. Ook hebben velen Jezus voor het eerst of dieper leren kennen en iets hebben mogen zien van de grootheid van God. Ook hebben velen weer stappen gezet in het navolgen van Jezus, veelal ook als reactie op een preek. Kortom, een seizoen waarop we weer met dankbaarheid mogen terugzien hoe de Heer onder en door ons gewerkt heeft. Hoe Hij Zijn gemeente en daardoor ook Zijn koninkrijk bouwt in de wereld waarin wij leven. Mensen die Jezus hebben gevonden, besloten hebben om Hem te volgen. Mensenlevens die vernieuwd zijn. Gemeenteleden die opgebouwd en gegroeid zijn in hun geloof. Zendelingen die namens ons op meerdere plekken in de wereld het goede nieuws mochten brengen in woord en daad. En dat alles tot eer van God. In dit verslag leest u meer over de activiteiten die de VEZ vanuit de verschillende bedieningenclusters heeft ontplooid in het afgelopen seizoen Namens het leidersteam van de VEZ, Jaap van de Poll, Pastor algemene zaken Verslag van activiteiten VEZ

4 Gemeentezorg Oudsten In het voorjaar heeft er een dag voor oudsten plaatsgevonden. Op deze dag is er een informeel samenzijn aan de hand van een thema. Doordat er een aantal nieuwe oudsten zijn aangesteld was het kennis maken met elkaar een belangrijk thema. Het afgelopen jaar is er geïnvesteerd in het vinden en aanstellen van nieuwe oudsten. Voor nieuwe oudsten zijn er een tweetal bijeenkomsten geweest waarin onderling ervaring gedeeld kon worden en waar eventuele thema s centraal stonden. Deze zijn als zeer constructief ervaren. Thema bijeenkomsten Voor het kader gemeentezorg, oudsten, diakenen en kringleiders, zijn er twee themaochtenden geweest die verdieping boden in specifieke thema s in de gemeentezorg. Voor de tweede bijeenkomst zijn ook de betrokken teams binnen het pastoraat uitgenodigd met als doel samen te verdiepen en de kennis te verbreden. Beide bijeenkomsten werden zeer goed bezocht en zijn ervaren als waardevol. Huiskringen Het aantal huiskringen voor volwassenen (25+) binnen de VEZ is het afgelopen jaar gegroeid naar ruim 90 kringen. Hiermee bezoekt iets meer dan de helft van de volwassenen binnen de VEZ een kring. Sleutels tot Herstel Er is begonnen om naamsbekendheid te geven aan de overkoepelende naam van het pastorale programma binnen de VEZ, Sleutels tot Herstel. Binnen dit programma zullen meerdere programma s worden aangeboden die elk een mogelijkheid, een sleutel, bieden om herstel te vinden door middel van een intensief programma. Voor 2015 staan er naast Life Hurts, God Heals en Gelukkig Leven, twee nieuwe programma s op het programma. De pastorale herstel trajecten Life Hurts, God Heals en Gelukkig Leven hadden ook dit jaar een zeer groot aantal aanmeldingen. Beide programma s hadden samen meer dan 75 deelnemers die onder deskundige begeleiding een intensief traject tot herstel hebben gevolgd. Coördinatoren pastoraat jongeren en kinderen Er is een coördinator pastoraat jongerenwerk aangesteld waardoor zowel het kinderwerk en jongerenwerk een eigen coördinator hebben. VEZ gebed Het gebedswerk binnen de VEZ is door ontwikkelt en er zijn meer gebedsactiviteiten geïnitieerd op verschillende gebieden binnen de VEZ. Een van de dingen die een duidelijke plaats heeft gekregen binnen de VEZ is de zgn. Prayer-alert. Daarnaast is er een zgn. stilte centrum voor gebed en stilte in het VEZ Centrum gecreëerd. Het VEZ huis van gebed en aanbidding krijgt steeds meer gestalte en een duidelijke plaats binnen de gemeente. Verslag van activiteiten VEZ

5 Senioren contact Er is een werkgroep geweest die de opdracht heeft gekregen om in kaart te brengen wat de behoeften van de ouderen binnen de VEZ zijn met als doel op een goede wijze hierop aan te kunnen sluiten. Dit zal het komende jaar verder worden uitgewerkt. Voor de senioren (75+) zijn er diverse activiteiten geweest die tot doel hebben de oudere te verbinden en betrokken te houden bij de VEZ. Pastoraal ethische vraagstukken Naar aanleiding van diverse casussen binnen het pastoraat is er gestart onder leiding van Prof. Dr. P. Nullens met het bespreken van ethische vraagstukken zoals die in het VEZ pastoraat naar voren komen. Hiervan heeft een eerste terugkoppeling naar de oudsten plaatsgevonden. Verslag van activiteiten VEZ

6 Kinderen & Jongeren Kinderwerk Algemeen Afgelopen seizoen kwam voor een belangrijk deel in het teken te staan van verbouwing en verhuizing naar het nieuwe VEZ Centrum. Bij de jongste groepen was groot te kort aan ruimte en is door het jaar heen veel verbouwd en tussentijds verhuist. De ruimtes voor de oudere kinderen werden later in het jaar compleet verbouwd en we hebben heel flexibel moeten omgaan met de ruimtes die nog overbleven. Hierdoor kregen verschillende plannen een ander focus en was niet alles mogelijk wat wenselijk was. Kinderdagverblijf Schatkids van Landstede Kinderopvang in het VEZ Centrum is gestart. Het concept is in nauw contact met Landstede Kinderopvang en de VEZ ontwikkeld. Kinderen en kinderwerkers Er zijn in totaal 950 kinderen van 0 tot 12 jaar geregistreerd (juni 2013) voor het kinderwerk op zondagochtend. Daarnaast 125 kinderen die wel genoteerd staan maar nog als gast beschouwd worden. Circa 400 kinderwerkers waren actief in het kinderwerk, verdeeld over 19 teams, in grootte verschillend tussen de 8 tot 35 kinderwerkers per team Daarnaast waren circa 90 tieners/ jongeren betrokken als hulp in het kinderwerk en nog eens 32 facilitair medewerkers. Dit jaar is er een coördinator gestart die de leiding over de 4 crèche groepen heeft en direct contact met het kinderdagverblijf onderhoudt. Beleidsmedewerkers waren als volgt verdeeld: Crèche (0-2 jaar) : 3 teamleiders en 1 coördinator Schatkids (3 jaar - groep 2) : 5 teamleider(echtparen) Schatgraven ( groep 3-8) : 8 teamleiders KidsVEZtival ( groep 3-5 en 6-8) : 10 kernteamleden Pastoraat : 1 coördinator en 1 teamleider Huis van Go(u)d : 3 medewerkers Jaardoelstelling medewerkers: Iets overbrengen = jezelf en je doelgroep kennen. Dit is o.a. gerealiseerd via een trainingsavond rondom DISC in het leerhuis. Verder is de nieuwe Training on-the-job hiervoor ingezet, waarbij kinderwerkers één keer per maand direct toepasbare handvatten aangereikt krijgen. Het hele seizoen is een nieuw concept voor het kinderwerk in groep 3-8 uitgedacht en opgezet. Aanleiding was dat het bestaande concept niet meer voldeed vanwege de explosieve groei van aantal kinderen en daardoor belemmerend werkt voor het kennen van elkaar en de doelgroep. Aan het eind van het seizoen stond een nieuw concept in de steigers en de zomerperiode is gebruikt voor pilotvieringen. Lesmateriaal Voor het lesmateriaal is grotendeels gebruik gemaakt van lessen uit het leerplan voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor groep 3-8 zijn lessen die overeenkwamen met het jaarthema van de volwassenen gebruikt Verslag van activiteiten VEZ

7 Training en Coaching De coördinator kinderwerk heeft de coaching training bij Hogeschool Windesheim met goed gevolg afgesloten. Er zijn 22 kinderwerkers die een training in het leerhuis gevolgd hebben bij de VEZ school voor kinderwerkers. 3 kinderwerkers hebben een (kort) coachtraject gevolgd. Ongeveer 15 kinderwerkers hebben deelgenomen aan de landelijke conferentie Rondom het Kind. Training-on-the-job heeft vooral plaatsgevonden via digitale en papieren overdracht en minimaal via mondelinge overdracht. Huis van Goud Er zijn 3 Huis van Goud ochtenden gehouden, die enthousiast bezocht zijn en heel mooi ingevuld. De vader-kind-survival activiteit die in ontwikkeling was is stopgezet. In eerste instantie omdat de focus dit jaar op verhuizen en het nieuw gebouw kwam te liggen. Omdat de 4 e Musketier daarvoor een mooie invulling heeft is ervoor gekozen de ontwikkeling van deze activiteit niet door te zetten, maar ouders te wijzen op de weekenden van de Musketiers. Activiteiten voor kinderen buiten de zondagen om Het kinderdagverblijf van Landstede in het VEZ Centrum is in januari 2014 geopend. Het jaarlijkse afscheidsweekend voor groep 8 heeft weer plaatsgevonden en groep 8 werd alvast meegenomen in de activiteit van tieners bij nacht zonder dak. Een dansgroepje heeft een aanbiddingsdans aangeleerd, die tijdens de Goede vrijdag viering onderdeel van de dienst werd. Pastorale Zorg De eerstelijnszorg voor kinderen via de kletshoek heeft een groot bereik. Kinderen weten de kletshoek goed te vinden, vertellen hun verhaal en laten voor zich bidden. De communicatie over zorgzaken tussen de verschillende teams loopt steeds beter. Interkerkelijke contacten en samenwerking De coördinator kinderwerk maakt deel uit van de landelijke werkgroep Rondom het Kind. Verder is er contact met collega-kinderwerkers in het land, o.a. vanuit het KerkSynergie-verband. Verslag van activiteiten VEZ

8 Jongerenwerk Jongeren en jongerenwerkers Binnen de VEZ zijn er veel jongeren. Voor deze jongeren worden naast de diensten op zondag andere activiteiten georganiseerd. De jongeren worden ingedeeld in leeftijdscategorieën. VET richt zich op tieners in de leeftijd van jaar met een bereik van 220 tieners. Voor deze tieners organiseert VET wekelijks op dinsdagavond een viering of een kringavond. Gemiddeld nemen er 180 tieners deel aan deze activiteiten. Reload richt zich op jongeren met de leeftijd van jaar. Ongeveer 170 jongeren in deze leeftijdsgroep zijn betrokken en gemiddeld nemen 120 deel aan de wekelijkse vieringen en activiteiten op dinsdagavond. Vision richt zich op de oudste jongeren binnen de VEZ in leeftijd van jaar. Op de wekelijkse vieringen op maandagavond komen ongeveer 80 bezoekers. De samenstelling van deze groep is wisselend. Over het algemeen worden de kringavonden beter bezocht dan de vieringen. Voor het volgend seizoen is naar aanleiding van de evaluatie de invulling van het programma aangepast om de opkomst van de jongeren te stimuleren. Naast de vaste wekelijkse activiteiten zijn er verschillende jongerenkampen georganiseerd voor de verschillende leeftijdsgroepen, waaraan veel jongeren enthousiast deelnemen. Nacht zonder dak is een grote activiteit die jaarlijks wordt georganiseerd in samenwerking met verschillende kerken binnen Zwolle en TEAR. Er zijn meer dan 100 vrijwilligers actief in het Jongerenwerk van de VEZ. In de opbouw van het jongerenwerk is er aandacht voor het aanbrengen van een goede structuur waardoor de groei de komende jaren in goede banen kan worden geleid. Jongeren pastoraat In samenwerking met gemeentezorg is de richtlijn voor het jongerenpastoraat verder ontwikkeld. Er is vastgesteld welke wegen bewandeld kunnen worden wanneer er aanvullend pastoraat nodig blijkt. Binnen de stuurgroep is er een coördinator jongerenpastoraat met speciale aandacht om dit proces te borgen. Life Hurts, God Heals (LGHG) Voor de derde keer is het programma life Hurts God Heals van Start gegaan, met 1 jongens groep en 3 meidengroepen waren er totaal 19 deelnemers. Het programma is een mooie aanvulling op het bestaande programma en wordt georganiseerd op donderdagavond. Onderwijs De leerlijn voor het jongerenwerk is in verder ontwikkeld en uitgevoerd Er zijn verschillende nieuwe aanvullingen in het kringmateriaal gedaan. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar verschillende onderwijsproducten die passen binnen de doorlopende leerlijn van de VEZ en goed werkbaar is voor de jongerenwerkers van de VEZ. Voor het volgend seizoen is er een samenwerking met Youth for Christ op gebied van onderwijsmateriaal. Aanbidding Aanbidding heeft nieuwe aandacht gekregen binnen het jongerenwerk. Tijdens de vieringen worden de bands vanuit de verschillende leeftijdscategorieën georganiseerd. Verslag van activiteiten VEZ

9 Toerusting Jongerenwerkers Naast de leiders startweekenden waarin jongerenleiders worden toegerust voor de taak als jongerenwerker werden er dit jaar in het leerhuis ook workshopavonden georganiseerd voor jongerenwerkers. Hierin kon er onderwijs worden gevolgd over geloofsontwikkeling, groepsdynamica, visie uitdragen en pastorale thema s. Per workshop namen er 7-13 jongerenwerkers deel. Verslag van activiteiten VEZ

10 Onderwijs & training Onderwijs & Training terug waar het begon Waar het Leerhuis ooit is begonnen in 2005, zijn we nu weer terug: Talentstad is VEZ Centrum, wat een zegen, dat najaar 2013! Precies 633 cursisten bezochten een Leerhuiscursus dit afgelopen gemeentejaar en daarnaast volgden 25 koppels de Marriage Course op hun eigen sfeervolle locatie in IJsselmuiden. Ook werd er dit jaar 1 Leerhuis lezing aangeboden waar zo n 150 mensen naar luisterden. Met opnieuw veel deelnemers uit de rand van of rond de VEZ, valt ook op dat meer jongeren het Leerhuis weten te vinden. Uit de evaluaties blijkt dat er veel waardering is voor de Bijbel- en thema cursussen en de trainingen. Ook meenden we dat voor de Introductiecursus met haar 3 lessen een andere invulling gezocht moet worden voor nieuwe VEZ bezoekers. Dat zijn er veel meer dan wij kunnen herbergen in een klaslokaal Deze cursus komt niet weer terug en krijgt een heel mooie invulling in de Thuis in de VEZ bijeenkomsten. In het Leerhuis van 2013/14 mochten weer heel veel mensen groeien in hun geloof! Daar werkten opnieuw trouwe én steeds weer nieuwe cursusleiders aan mee door hun gaven én kwaliteit te geven aan het Leerhuis. Voor de huiskringen werd kringmateriaal ontwikkeld dat voor het eerst alleen digitaal via de VEZ site werd aangeboden. De kringmaterialen sloten steeds aan op de aangeboden preek en waren met behulp van bijbehorende gespreksvragen onderwerp=van= gesprek op de vele huiskringen. Zo landde ons jaarthema Brandende harten in het hart van de gemeente. Het O&T Pijlerteam heeft 15 jaren lang excellente diensten verleend aan de kwaliteit en vernieuwing van alles wat met onderwijs te maken heeft in de VEZ. Toch hebben we gemeend dat dit team, als laatste Pijlerteam in de VEZ haar werk neer mag leggen. Prima opvolger is het Theologisch Platform VEZ waar theologen (of zij die theologie studeren) die zijn aangesloten bij de VEZ, een denktank vormen voor allerlei in te brengen zaken die met de Bijbel en leer rond de Bijbel te maken hebben. Na eenmaal bij elkaar geweest te zijn, is het te vroeg om over inhoud iets te kunnen schrijven. U leest of hoort meer van ons! De doorgaande leerlijn zoals we deze hebben uitgezet als rode draad voor al het onderwijs in de VEZ, staat ook nu weer garant voor goed onderwijs op alle niveaus, of het nu gaat om een geestelijke leeftijd of om leeftijd in jaren. We werken er aan, bidden er voor en zien er naar uit: Iedereen die de VEZ bezoekt groeit in geloof! Verslag van activiteiten VEZ

11 Missionair Dit seizoen stond in het teken van het verder door ontwikkelen van het speerpunt missionair elan in de visie VEZ in 21 ste eeuw. De focus lag op integraal missionair bezig zijn met betrekking tot evangelisatie, zending en diaconaat en de twee pilotprojecten missionair Zwolle e.o. en missionair buitenland (Vamos Ecuador). Het missionair kernteam, waarin vertegenwoordigd de teamleiders zending, evangelisatie en diaconaat, de projectleider pilotprojecten, de clustercoördinator en de pastor missionair kwam maandelijks bijeen. In maart 2014 is het missionair kernteam versterkt in de persoon van Leo van Ingen, die als missionair werker aan de slag is gegaan in de wijk Dieze in het kader van de pilot missionair Zwolle e.o. Drie weekenden in het seizoen stonden de diensten in het teken van missionair: één weekend op de zendelingen, één weekend op diaconaat en één weekend op Vamos Ecuador. Met de oudsten en diakenen vond een visiedebat plaats over missionair kerk-zijn. Tijdens de gemeente-informatieavond werd het missionair werk gepresenteerd en was er tijd voor vragen over integraal missionair werken Evangelisatie Het missionair loket is ontwikkeld en gelanceerd binnen de gemeente, via website en flyers. Het straatevangelisatieteam was actief in de binnenstad van Zwolle en werd gecoached. Vier Alpha-groepen hebben de Alpha-cursus gevolgd. Een team vanuit de VEZ was weer aanwezig op de Paranormale beurs om te evangeliseren. Zending Ook dit seizoen heeft de gemeente aandacht gegeven aan het onder de aandacht brengen van zending, het ondersteunen van zendelingen in hun bediening en het reflecteren op zending in deze tijd. In het najaar vond er een samenkomst plaats voor alle thuisfront commissies van de zendelingen. Tijdens deze samenkomst werd het nieuwe beleid met betrekking de borging van de zorg voor de zendelingen en beleid voor aspirant zendelingen besproken. Het betrof een informatieve samenkomst met een goed opkomst. Zendelingen kregen individueel ondersteuning vanuit de gemeente, via pastorale bezoeken en ontmoetingen tijdens hun verlof. In de aanvraagprocedure voor uitzending als VEZ-zendeling werd het nieuwe meer gefocuste zendingsbeleid toegepast. Om beter zicht te krijgen op hoe andere gemeenten omgaan met zending in deze tijd organiseerde het zendingsteam een ontmoetingsavond met de Vrije Baptistengemeente in Drachten en de Vrije Baptistengemeente Groningen. Beleidswijziging, kennis en ervaringen werden onderling gedeeld. Samen met de thuisfront commissies van de 11 zendelingen werden de missionaire diensten georganiseerd waarin het werk van de zendelingen onder het voetlicht werd geplaatst. Tijdens deze diensten werd ook het zendingsmagazine uitgereikt. Diaconaat Gemeentediaconaat Door de groei van de gemeente en de economische recessie is het aantal gemeenteleden in financiële nood toegenomen. Aan enkele tientallen is op enigerlei wijze hulp geboden. Ook is een aantal keren praktische hulp geboden door het klusteam. Soms ook aan mensen buiten de gemeente. Verslag van activiteiten VEZ

12 Dat geldt ook voor de kledingbeurs DubbelGoed, die gratis kleding verstrekt aan broeders en zusters die daar even geen geld voor hebben. DubbelGoed heeft een prachtige sorteer- en opslagruimte gekregen in het VEZ Centrum. Met kerst zijn door de kringen 180 kerstpakketten samengesteld om daarmee minderbedeelden een hart onder de riem te steken: zeventig pakketten voor eigen gemeenteleden en de rest voor mensen buiten de gemeente via Stichting Present, Vluchtelingenwerk en het Leger des Heils. De zieken in onze gemeente kregen met Pasen en Kerst bloemstukjes uitgereikt. Enkele nieuwe diaconale bedieningen zijn in de steigers gezet, zoals VEZ Werkplein, VEZ Hulpteam en VEZ Maatjesteam. Voor de 40-dagen periode in de aanloop naar Pasen is de 40-dagen kalender van TEAR uitgereikt. Ook het kerstdiner in de IJsselhoeve, waar circa 35 gemeenteleden (met name alleen gaanden en eenouder gezinnen) aan deelnamen, was weer zeer geslaagd. Dat geldt ook voor het zomerkamperen. Zo n 40 gemeenteleden die anders niet op vakantie kunnen, hebben deze zomer in de 2 tenten van de VEZ toch een weekje gratis kunnen kamperen. Diaconale toerusting van de gemeente vond plaats door middel van cursussen in het leerhuis (Michacursus en God, Geld, Geluk ) en een aantal keren via de weekenddiensten. Er zijn 4 collectes gehouden met een diaconaal doel, die in totaal ruim euro hebben opgebracht. Samenlevings- en werelddiaconaat Een enthousiaste groep gemeenteleden zijn als vrijwilliger actief in bezoeken van gedetineerden. In dat kader is ook een start gemaakt met overleg over de mogelijkheid om de VEZ kerk met stip te laten worden, vooral gericht op ondersteuning van ex-gedetineerden. Een aantal huiskringen hebben een klus bij Stichting Present gedaan. Ook groepen jongeren doen regelmatig acties voor de naaste in nood. In nauwe samenwerking met Stichting Present is door circa 45 kringen meegedaan aan de zomerpakkettenactie, bedoeld voor gezinnen met kinderen in Zwolle e.o. die het moeilijk hebben. Verder hebben we een aantal organisaties, waaronder onze partnerorganisaties Christ s Hope, New Hope Kenia, Compassion, TEAR en Fathers House Ministries (bediening onder Farsi sprekenden) en ook projecten door giften kunnen ondersteunen. Er zijn gesprekken gevoerd voor nauwere samenwerking met de organisaties Victims of Violence, Schuldhulpmaatje Zwolle. De VEZ is deelnemende kerk in het Diaconaal Platvorm Zwolle (DPZ). Vanuit het diaconaal team zijn we vertegenwoordigd in het DPZ en ook in de klankbordgroep. Op deze wijze proberen we gezamenlijke iets te betekenen voor de naaste in nood in onze stad. Om al deze activiteiten te ondersteunen en te faciliteren hebben we een diaconaal team van 7 diakenen. Er wordt naar uitbreiding gezocht. Pilotprojecten In het kader van het nieuwe missionaire beleid zijn er twee pilotprojecten opgestart om ervaring op te doen met het nieuwe beleid in de praktijk. Missionair Zwolle e.o.: Voor missionair Zwolle e.o. ligt de focus op de wijk Dieze. Verslag van activiteiten VEZ

13 Leo van Ingen is als missionair werker op vrijwillige basis aangesteld en zal de pilot in Dieze coördineren. Samenwerking wordt gezocht met andere kerken en organisaties in de wijk, zoals Youth for Christ. Vanuit het pilotteam is de leerhuiscursus Jezus, volgen in je buurt opgezet en voorbereid. Missionair buitenland, Vamos Ecuador In het missionaire weekend in januari 2014 stonden de diensten in het teken van Vamos Ecuador. Een poging om hiervoor een Quichua-pastor die aan de bijbelschool SEMILA studeert naar Nederland te halen is helaas niet gelukt vanwege visumproblemen. Door dit missionaire weekend is het aantal sponsors van Vamos voor de pastors-in-opleiding aan SEMILA toegenomen, waardoor de opleiding van 50 pastors nu bekostigd kan worden. Er zijn nu 150 gemeenteleden die het project nu ondersteunen. Vanuit de VEZ werd een bouwreis naar Ecuador om SEMILA-campus te renoveren georganiseerd. Ook wordt SEMILA vanuit de VEZ op bestuurlijk niveau ondersteund door pastor Jaap van de Poll (voorzitter van de Board of Directors) en deze geeft ook gastlessen homiletiek op SEMILA Het Vamos-team helpt en adviseert ook bij de opstart en van een vrouwenproject. Verslag van activiteiten VEZ

14 Diensten & Events Erediensten Kerst 2013 was een hoogtepunt in het kerkelijk jaar van de VEZ. Er werden 7 identieke kerstdiensten georganiseerd, binnen 24 uur, met een totaal aantal bezoekers van Het thema van de kerstdiensten was VOOR JOU. Na afloop van de dienst kregen alle bezoekers een magazine met hetzelfde thema uitgereikt. Een groot team van vrijwilligers maakte de bijzondere kerstdiensten mogelijk. Door de groei van het aantal bezoekers in de dubbele ochtenddiensten en het kerstproject moest er extra capaciteit gecreëerd worden om de grote toestroom van mensen te kunnen herbergen. Hiervoor is vanaf 18 januari een derde dienst opgestart, op de zaterdagavond. De VEZ heeft daarmee drie identieke diensten, zaterdag om 19.00, zondagochtend om en Dit vergde extra inzet van alle teams die bij de diensten betrokken zijn, maar de extra opgave werd geweldig opgepakt. In het paasweekend werden 6 diensten georganiseerd: 2 op Goede vrijdag (voor het eerst) en 4 op paaszondag (ook voor het eerst). De eerste dienst op paaszondag begon om uur, de 2 e om uur, de 3 e om uur en de 4 e om uur. Het paasweekend was voor de gemeente een bijzondere belevenis. Het regieteam heeft uitbreiding gekend. Verschillende nieuwe regisseurs zijn opgeleid en kunnen zelfstandig diensten draaien. Er is een traject ingezet om de flow van de diensten te verbeteren. Hiertoe zijn twee trainers van buiten de gemeente ingeschakeld die alle betrokkenen bij de diensten hebben getraind in verschillende aspecten die bij het creëren van een goede flow van belang zijn. Het flowtraject wordt verder uitgewerkt. Zang & muziekteams In het afgelopen jaar zijn de diensten uitgebreid van 2 naar 3 diensten. De 1 e dienst is nu op zaterdagavond en de 2 e en 3 e dienst op zondag(morgen). Ondanks de behoorlijke impact die dit heeft op de teams, hebben alle teams ervoor gekozen om de 3 diensten per weekend wel te gaan bedienen. Met ingang van het afgelopen jaar zijn alle muziekteams zelfsturend geworden. Elke muziekleider heeft een assistent-muziekleider aangewezen waarmee hij/zij samen het team aanstuurt. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de in- en uitstroom binnen het team, de gesprekken met de teamleden, het organiseren van teambijeenkomsten, etc. Ook zijn zij ervoor verantwoordelijk om een plan te maken over hoe zij zich als team willen gaan ontwikkelen. Er is een start gemaakt in het seizoen met het koppelen van aanbiddingsleider en een vast muziekteam, waardoor een betere samenwerking verkregen wordt binnen de vaste teams PUUR2 Vrouwen houden van en verlangen naar pure liefde, pure vreugde, pure vriendschap, puur genieten, puur jezelf zijn, puur delen, puur ontvangen, puur geven, puur geliefd zijn, puur léven, pure ontspanning en pure chocolade. Daarom organiseert Puur2 door het hele jaar heen grote en kleine activiteiten, gericht op de behoefte aan geestelijke groei en ontspanning van de vrouw van deze tijd. De Puur2 activiteiten worden goed bezocht zo blijkt ook het afgelopen jaar. Verslag van activiteiten VEZ

15 Puur Cafés is door de grote belangstelling overgegaan van één naar twee Cafés op dezelfde ochtend met identieke programma's. Op de vrijdagavond ongeveer drie keer per jaar is er Puur Cappuccino. Het weekend goed beginnen, is eerst twee uur loungen bij Puur Cappuccino. Een time-out met diepgang. De jaarlijks reis naar de Hillsong Colour Conference in Londen met een groep vrouwen blijft onveranderd inspirerend. Een tijd waarin onze God vernieuwt, herstelt, bemoedigt en laat genieten. Puur Zumba is een 'sporthit' waar wekelijks zo'n 60 vrouwen aan deelnemen. Toegevoegd is Puur Rennen waar vrouwen ontdekken dat ze méér kunnen dan ze zelf voor mogelijk hadden gehouden. Puur VerwenEvent voor vrouwen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken vanwege hun financiële of sociale omstandigheden. Hier laten veel Puur2 vrouwen hun liefde zien voor de ander en stellen hun talenten beschikbaar. En God doet Zijn werk! Puur Dagboekavonden volgen, is investeren in de basis van je bestaan, in het allerbelangrijkste dat er is: je relatie met God! Bij heerlijke koppen koffie en thee met lekkere chocolade en veel gezelligheid zitten wekelijks enthousiaste vrouwen aan de keukentafel om meer te leren over hoe je geloofsvertrouwen kan groeien. Het dagboek 'Hart voor mensen' en de studies van Beth Moore zijn hierbij prachtige inspiratiebronnen. Ook was er afgelopen seizoen het Jaren 50 feest in het VEZ centrum, met zo n 100 vrouwen in jaren 50 kledij, met veel muziek, lekker eten en gezelligheid Verslag van activiteiten VEZ

16 Facilitair & Huisvesting VEZ Centrum In het najaar van 2013 werd gestart met de werkzaamheden voor het realiseren van het kinderdagverblijf in de laagbouw van het VEZ Centrum in opdracht van Landstede die het kinderdagverblijf ook exploiteert en de ruimte van ons huurt. Uiteindelijk werd het kinderdagverblijf Schatkids in maart 2014 in gebruik genomen met de dagopvang van een eerste kind. Na de ingebruikname in september 2013 zijn we meteen aan de slag gegaan met het voorbereiden van een grootscheepse renovatie van de hoog- en tussenbouw van het VEZ Centrum. De uitvoering van deze duurzame renovatie startte eind april en bereikte de piek gedurende de schoolvakantie tijdens de zomer. Wat velen voor mogelijk hielden, lukte toch: op 17 augustus was het VEZ Centrum weer gebruiksklaar en konden de leerlingen en docenten van het CCC hun eerste schooldag van het nieuwe seizoen in een gerenoveerd pand meemaken. Het leeuwendeel van de werkzaamheden werd uitgevoerd door Heldoorn Bouwbedrijf in Zwolle met meerdere onderaannemers, maar ook een substantieel deel van de werkzaamheden werd uitgevoerd door veel vrijwilligers in de VEZ, waarmee een bedrag van om en nabij aan arbeidskosten is uitgespaard. Het feit dat het VEZ Centrum door deze duurzame renovatie een aantal milieulabels omhoog is gegaan (A+), werd erkend en beloond door de provincie Overijssel met een subsidie in het kader van de regeling Duurzame energieopwekking en energiebesparende maatregelen. Ons project scoorde als 6 e in de ranking van 26 subsidieaanvragen. De schoonmaak van het gebouw werd na ingebruikname eerst op contractbasis uitgevoerd door een commercieel schoonmaakbedrijf die ook werkte voor de vorige eigenaar Landstede. Dat contract is per 1 maart 2014 beëindigd en de schoonmaak is sindsdien overgenomen door een eigen schoonmaakteam van vrijwilligers uit de VEZ. De VEZ Werkverzetters hebben sinds september 2013 het Deltiongebouw verlaten en hun intrek genomen in het VEZ Centrum, waar ze een enorme bijdrage hebben geleverd aan de duurzame renovatie in de zomer 2014 en structureel elke dinsdag in het VEZ Centrum aanwezig zijn voor het uitvoeren van allerhande onderhouds- en verbouwingsklussen in het VEZ Centrum. Deltion Na de laatste activiteit in het Deltion, de prachtige VEZ Fair in oktober die euro voor het bouwfonds heeft opgeleverd, werd het Deltiongebouw op 1 november 2013 weer leeg opgeleverd aan de gemeente Zwolle. Het pand, waarvan we toch een aantal jaren met veel plezier zeer intensief gebruik hebben mogen maken, is inmiddels geheel gesloopt door de gemeente Zwolle. Zolang er nog geen invulling voor dit terrein is, mogen we gebruik blijven maken van het door ons zelf verharde parkeerterrein op deze locatie. WRZV-hallen Voor onze zondagse diensten hebben we afgelopen seizoen ook weer volop gebruik gemaakt van de WRZV-hallen. Sinds medio januari 2014 gebruiken we de WRZV-hallen naast de zondagmorgen ook op zaterdagavond voor de eerste van de drie identieke diensten elk weekend. In verband daarmee is onderhandeld met het bestuur van de SSW over een nieuw huurcontract dat we zijn overeengekomen, die loopt tot en met 31 augustus Verslag van activiteiten VEZ

17 De Fuik (Aplein 9) en woningen Waterstraat 44/46 Sinds de ingebruikname van het VEZ Centrum Rieteweg 12 werd de Fuik afgelopen seizoen minder gebruikt. Het streven is om dit pand samen met de achtergelegen 2 woningen te verkopen. Daarvoor zijn we in gesprek gekomen met een geïnteresseerde projectontwikkelaar de panden wilde overnemen en herontwikkelen tot stadsappartementen. Uiteindelijk kreeg deze partij de financiering niet rond en worden de pand nu via een makelaar in de verkoop gezet. De Fuik werd nog wel gebruikt voor gebedsbijeenkomsten, open inloopochtenden op elke vrijdag en het straatevangelisatieteam. Waterstraat 44 werd bewoond door de beheerder van de Fuik en Waterstraat 46 werd verhuurd. De facilitaire teams, waarin veel vrijwilligers deelnemen, zijn weer actief geweest om de kerkdiensten en ook andere activiteiten te faciliteren met verkeersbegeleiding, kostersdiensten, gastvrijheid, audio, techniek, veiligheid, catering, infopunt, boekentafel, e.d. Zonder hun toegewijde inzet waren de diensten en vele andere activiteiten niet mogelijk geweest. Verslag van activiteiten VEZ

18 Bestuur & Stafdiensten Leidersechtparenteam De leidersechtparenteam (LET) kwamen maandelijks een avond bij elkaar voor bemoediging, gebed en gesprek. Begin januari 2014 vond de jaarlijkse 2-daagse LET-retraite plaats in Ommen met Patrick Nullens als inleider/begeleider. De retraite stond in het teken van bezinning op de herderlijke opdracht van een missionaire kerk in een moreel pluralistisch Nederland. Met de aanstelling van twee nieuwe leden van de Raad van Opzieners is het leidersechtparenteam ook met twee echtparen uitgebreid. Raad van Opzieners De Raad van Opzieners (RvO) is eindverantwoordelijk voor de VEZ, vormt tevens het statutair bestuur van de stichting Vrije Evangelisatie Zwolle en vervult ook de rol van werkgever voor de medewerkers die in loondienst van de VEZ zijn. De Raad van Opzieners functioneert als een toezichthoudend bestuur en heeft de dagelijkse leiding van de gemeente gedelegeerd naar het pastorteam, zoals vastgelegd in het reglement pastorteam. Na een zorgvuldig zoek- en bidproces zijn begin 2014 twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Opzieners, Vincent Goedhart en Han Wendt. Hiermee is de Raad van Opzieners weer compleet met 7 leden. Met deze uitbreiding is de Raad van Opzieners per 31 augustus 2014 als volgt samengesteld: - Bert van der Stouwe, voorzitter - Adri Geeve, secretaris - Wim Keijl, penningmeester - Gert van Huffelen, lid - Sijbrand Bootsma, lid - Vincent Goedhart, lid - Han Wendt, lid De RvO kwam 6 keer bijeen voor een bestuursvergadering en daarnaast 5 keer voor informeel overleg. Pastorteam Het pastorteam legt formeel verantwoording af aan de Raad van Opzieners, zowel gezamenlijk als individueel. De pastors zijn in betaalde dienst van de VEZ en derhalve werknemers van de VEZ. De opzieners en pastors fungeren in functionele zin gezamenlijk als het leidersteam van de gemeente, de VEZ. Per 31 augustus 2012 is het pastorteam als volgt samengesteld: - Jaap van de Poll, pastor algemene zaken en voorzitter - Auke van Slooten, pastor gemeentezorg - René Swieringa, pastor gemeentezorg - Henk Stoorvogel, pastor gemeenteontwikkeling Het pastorteam vergaderde maandelijks voor formeel bestuurlijk overleg, totaal 10x. Daarnaast kwam het pastorteam wekelijks bij elkaar voor informeel overleg. De jaarlijkse tweedaagse retraite van het pastorteam op 24 en 25 maart 2013 stond in het teken van het thema Hoed mijn schapen over het functioneren van de pastors, zowel individueel vanuit eigen bediening als gezamenlijk. We werden daarbij begeleid door Ron van der Spoel (tevens auteur van Verslag van activiteiten VEZ

19 het gelijknamige boekje). Eén van de uitkomsten was dat we een aantal afspraken hebben gemaakt over ons functioneren en het gezamenlijk oppakken (in duo s) van een aantal doelen. Vanuit zijn rol als pastor in de VEZ heeft Jaap van de Poll sinds begin 2011 zitting in het bestuur van de EA-EZA (ontstaan uit een fusie van de Evangelische Alliantie en de Evangelische Zendings Alliantie). Coördinatieteam In het coördinatieteam (CT) zijn naast de pastors alle clustercoördinatoren en stafhoofden vertegenwoordigd en worden de ontwikkelingen binnen clusters en bedieningen afgestemd. Het CT vergaderde elke 3 e maandag van de maand en kwam totaal 10x bij elkaar. Betaalde medewerkers In het afgelopen seizoen kwamen 2 nieuwe betaalde medewerkers in dienst: Harry Wilbrink als projectmanager bouw & beheer VEZ Centrum (tijdelijk) en Esther Koudijs als administratief medewerker secretariaat, beide per 1 november 2013 en in deeltijd. Per ultimo 31 augustus 2014 heeft de VEZ totaal 11 betaalde medewerkers in dienst, waarvan 2 in voltijd en 9 in deeltijd, totaal 6,82 Fte. Vrijwilligers De VEZ zou niet kunnen functioneren als gemeente en ook als organisatie zonder de vele honderden vrijwilligers die er actief zijn in allerlei geestelijke en praktische bedieningen, van wijkoudste, kidsveztivalbegeleider tot schoonmaker of verkeersregelaar. In het afgelopen seizoen waren dat er naar schatting circa 800. Veilige kerk Op basis van een risico-inventarisatie in het kader van preventiebeleid seksueel misbruik heeft de RvO besloten om prioriteit te leggen in maatregelen voor de meest kwetsbare groepen in de gemeente, namelijk kinderen en jongeren. Vooral in het kinderwerk is er al veel voorbereid en geïmplementeerd, zoals referentieformulieren voor intake van nieuwe kinderwerkers. In dat kader is de cursus veilige kerk voor kinder- en jongerenwerkers en voor opzieners, pastors, coördinatoren, oudsten en diakenen gegeven in het najaarssemester 2013 van het Leerhuis. Ook is nagedacht over het aanstellen van vertrouwenspersonen in de VEZ. Leiderschapsontwikkeling Naast het programma dat aangeboden wordt in de VEZ School for Leadership van het Leerhuis, is ook een groep VEZ Coaches beschikbaar, die zich op vrijwillige basis beschikbaar stellen voor functie- en taakgerichte coaching, in eerste instantie bedoeld leidinggevenden (oudsten, diakenen, kringleiders, teamleiders, aanbiddingsleiders, etc.). Tevens zijn de eerste aanzetten gemaakt voor het ontwikkelen van een nieuw programma voor ontwikkeling van jong leiderschap in de VEZ. Gemeente-informatieavonden Zoals gebruikelijk zijn er ook dit seizoen weer twee gemeente-informatieavonden gehouden. Tijdens de najaars gemeente-informatieavond op 30 oktober 2013 hadden we naast informatie over huisvesting, financiën en kerst 2013, twee bijzondere gasten, te weten Joseph Ilaja uit Oeganda en Jurjen ten Brinke, voorganger van Hoop voor Noord Amsterdam. Vooral Joseph s getuigenis over zijn ervaringen onder de terreur van de LRA in Noord Oeganda was indrukwekkend. Op 21 mei 2014 vond de voorjaars gemeente-informatieavond plaats. Deze avond stond vooral in het teken van missionair kerkzijn, met presentaties van onze missionaire bedieningen. Verslag van activiteiten VEZ

20 Communicatie & IT De begin 2013 ingezette lijn van een eenduidige lijn in vormgeving VEZ huisstijl en films is verder ontwikkeld en bewaakt. Het VEZ-Logo met herkenbaarheid van de verschillende clusters en teams is doorontwikkeld in ingevoerd, inclusief doorvoering in specifieke communicatiemiddelen Ook de VEZ Website is verder ontwikkeld met als resultaat verdere groei van het aantal bezoekers, nu dagelijks 600 tot 1300 bezoekers. De interactieve kerk MijnKerk.vezwolle is op 11 februari 2014 gelanceerd in een bijeenkomst met het brede kader. Deze avond vond de introductie plaats en werd instructie en deze werd zeer goed bezocht. Gaandeweg is MijnKerk verder doorontwikkeld, naast het verfijnen en oplossen van probleempjes (bugs). Het was een groot project. De gehele registratiedatabase van de VEZ is overgezet naar MijnKerk en veel groepen zijn aangemaakt. MijnKerk is als HET interne communicatiemiddel online geïmplementeerd. Er staan nu meer dan 4000 mensen staan in ons systeem. Het team VEZfilm is uitgebreid en in afgelopen seizoen zijn meer producties geleverd dan voorgaande jaren. Ook het team vormgevers is uitgebreid, dat nu bestaat uit zo'n 14 vormgevers die worden ingezet Het VEZ Magazine kwam wederom met 4 bijzondere uitgaven De social media van de VEZ doen het ook goed. Facebook likes opgehoogd tot boven de 1500, Twitter nadert de 1000 volgers De signing van het VEZ Centrum met gevelreclame is doorgevoerd. De gevelreclame op de laagbouwgevel Blaloweg is aangebracht. De gevelreclame op de hoogbouwgevel Rieteweg wordt later aangebracht na afronding van de renovatiewerkzaamheden. TOPpunt Voor TOPpunt is nieuwe teamleiding en extra versterking aangetreden. De TOPpunt administratie is met een extra vrijwilliger versterkt. TOPpunt is meer zichtbaar geworden en staat frequenter met een stand in de koffiehal van de WRZV tussen de diensten. Ook behandelt TOPpunt nu ook open sollicitaties, waarvoor een echtpaar in het team beschikbaar is om mensen die open solliciteren te adviseren en te begeleiden naar een passende taak binnen de gemeente. Hiermee heeft TOPpunt haar positie en herkenbaarheid als HET vrijwilligerspunt in de VEZ (match vraag en aanbod) versterkt. Verslag van activiteiten VEZ

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Hoe ziet de eruit in 2018?

Hoe ziet de eruit in 2018? Hoe ziet de eruit in 2018? GEMEENTE (ALGEMEEN) De EGHW wordt gekenmerkt door: - leven vanuit overvloedige genade in een intieme relatie met God de Vader; - leven van aanbidding door radicale overgave en

Nadere informatie

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526

STICHTING JONAH. Bettekamp 99. 6712 EJ Ede RSIN 815134526 STICHTING JONAH Bettekamp 99 6712 EJ Ede RSIN 815134526 Bestuur De heer L.R. van Drongelen - voorzitter De heer J.A. Knoll - secretaris De heer J.P.Nagtegaal - penningmeester Doelstelling De stichting

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk

Jaarplan 2016. Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk Jaarplan Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk Gezinsdienst 3 januari Jaarplan In het meerjarenplan -2020 hebben we onze missie als volgt verwoord: - God liefhebben en elkaar liefhebben

Nadere informatie

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016

Youth for Christ Zwolle. Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 Youth for Christ Zwolle Meerjarenplan YFC Zwolle 2013 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE EN VISIE YOUTH FOR CHRIST ZWOLLE... 4 2.1 MISSIE... 4 2.2 VISIE... 4 3 DROOM EN VISIE VOOR 2013-2016...

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

dichterbij jongeren in Zwolle

dichterbij jongeren in Zwolle dichterbij jongeren in Zwolle teamleider ronald welmers in oktober 2009 stonden we met vijf vrijwilligers, een pannakooi en een voetbal in Park de hogenkamp. geen tiener die kwam de eerste drie maanden,

Nadere informatie

Hartelijk welkom! informatiefolder

Hartelijk welkom! informatiefolder Hartelijk welkom! informatiefolder Al ruim 100 jaar in beweging! Onze harten naar God... Pinkstergemeente Immanuël is een gemeenschap van christenen die functioneert als een hartelijk en open gezin dat

Nadere informatie

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden God Relatie tussen God en Mozaiek Samenkomsten Muziek Gaven en collecte - God, voor wie Hij is, en voor wat Hij deed voor ons mensen. - Voor wat Hij gaat doen in de

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2017-2018) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2017 t/m augustus 2018.

Nadere informatie

Inleiding. Voor u ligt het verslag van activiteiten van de VEZ in het seizoen van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012.

Inleiding. Voor u ligt het verslag van activiteiten van de VEZ in het seizoen van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012. Verslag van activiteiten in het seizoen 2011-2012 Inleiding Voor u ligt het verslag van activiteiten van de VEZ in het seizoen van 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2012. Dit seizoen stond in het

Nadere informatie

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda

Vooruit met de BasisSt.Jansgemeente Gouda Nieuw Jaarthema Vooruit met de basis beleid Vorming &Toerusting Missionair Team Bijbelstudiecoördinatie als handreiking vanuit beleidsplan kerkenraden St. Jan Gouda 2017-2018 De kerkenraden A en B hebben

Nadere informatie

MEEWERKEN IN HET JONGERENWERK BEREA APELDOORN

MEEWERKEN IN HET JONGERENWERK BEREA APELDOORN MEEWERKEN IN ET JONGERENWERK BEREA APELDOORN JONGEREN VERBINDEN MET GOD Iedere jongere is in beeld Iedere jongere wordt geprikkeld om God te (blijven) zoeken Iedere jongere heeft echte vriendschappen met

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

LICHT IN DE STAD

LICHT IN DE STAD LICHT IN DE STAD 2010-2015 Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp Wat wij verlangen (visie) 2010-2015 Wij verlangen er naar als gemeente licht in de stad te zijn te zijn: aantrekkelijk, inspirerend en

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2013-2014. Boekjaar 1-9-2013 t/m 31-8-2014. Voor publicatiedoeleinden

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2013-2014. Boekjaar 1-9-2013 t/m 31-8-2014. Voor publicatiedoeleinden Samenvatting Jaarrekening VEZ 2013-2014 Boekjaar 1-9-2013 t/m 31-8-2014 Voor publicatiedoeleinden Inhoudsopgave ALGEMENE GEGEVENS 3 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2014 4 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2013-2014

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

1. Algemeen 2. Historie

1. Algemeen 2. Historie Jaarverslag 2014 1. Algemeen LEEF! is een netwerk van communities. Samen hebben we tot doel mensen aan elkaar en aan God te verbinden. In Rotterdam lijden 380.000 mensen aan eenzaamheid. Veel mensen leven

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive

Sociaal jaarverslag. Stichting Revive Sociaal jaarverslag Stichting Revive 2014 Sociaal jaarverslag 2014 van stichting Revive met vermelding van de activiteiten op het gebied van Ontmoeting, Ondersteuning, Opvang en Onderwijs. Stichting Revive

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding zaterdag 27 maart 2010 Programma Bijeenkomst: Kinderwerkers Rafael Amersfoort Datum: zaterdag 27 maart 2010 Accommodatie: Rafael Evangelisch Centrum Tijd: 10.00 15.00 uur Denktank: Dick van Boven, Paul

Nadere informatie

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen Discipelschap Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem

Nadere informatie

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder.

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. {tab=pastoraat} Binnen de gemeente zijn we geroepen om te zien naar elkaar. De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. Zij hebben de opdracht de kudde Gods te hoeden (1 Petr.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk)

Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) A. Algemene gegevens Naam ANBI: RSIN/Fiscaal nummer: 800877822 Kvk-nummer: Website adres: E-mail: Helperkerk evangelische gemeente (hierna: Helperkerk) 01169680 www.helperkerk.nl info@helperkerk.nl Adres:

Nadere informatie

De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH. Evaluatie beleidsplan Concept. 6 mei 2016

De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH. Evaluatie beleidsplan Concept. 6 mei 2016 De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH Evaluatie beleidsplan 2014-2018 Concept 6 mei 2016 Ons diepste verlangen is dat de gemeente niet alleen Huis van God is, maar ook een plek waar iedereen

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje?

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje? Inleiding Onze samenwerkings gemeente NGK en GKV Neede e.o. is op weg van een samenwerkings gemeente naar een gemeente met miniwijken. Dit is voor ons een nieuwe ontwikkeling en om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof

Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Jaarverslag 2014 Stichting Open Hof Verslag bestuur Inleiding Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Stichting Open Hof. Deze Stichting beheert het pand De Open Hof, aan Om en Bij 116 in Den Haag. In

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

VEZ. Kinderwerk. 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Marcus 10:14

VEZ. Kinderwerk. 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Marcus 10:14 VEZ Kinderwerk 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Marcus 10:14 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Marcus 10:14 Het VEZ-Kinderwerk is een veilige plek. Kinderen beleven er een groot avontuur. Er is een degelijke

Nadere informatie

Kraanvogelstraat TP Amersfoort

Kraanvogelstraat TP Amersfoort Visie + Passie = Missie Wie zijn wij en wat beweegt ons? PIG Pinkster Gemeente Immanuël Kraanvogelstraat 1 3815 TP Amersfoort Hoofddoel VAN DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Als gemeente zijn we nooit een

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DoorBrekers HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 30 NOVEMBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN DOORBREKERS Versie: 30 november 2015 INLEIDING DoorBrekers is een

Nadere informatie

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. IDENTITEIT... 4 3. MISSIE EN VISIE... 6 4. BELEIDSVISIE VEZ IN

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3

Nieuwsbrief Hart voor Hongarije 2015 5 e jaargang nummer 3 Bij deze weer een nieuwe nieuwsbrief. Eens per kwartaal proberen wij u met een nieuwsbrief op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. We wensen u veel leesplezier. Vanuit Hongarije Kledingbeurs Vlak

Nadere informatie

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld

Nederlands Gereformeerde Kerk te Voorthuizen / Barneveld Inleiding Vanaf 2006 is de kerkenraad samen met de gemeente bezig geweest om vorm te geven aan de missie en visie van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Voorthuizen/Barneveld. Op 2 april 2007 is onderstaande

Nadere informatie

Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo, Oldebroek. Huishoudelijk reglement

Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo, Oldebroek. Huishoudelijk reglement Geloofsgemeenschap Luctor et Emergo, Oldebroek Huishoudelijk reglement 2 december 2015 1 Algemeen Het huishoudelijk reglement bevat uitvoeringsbepalingen en aanvullingen op de Statuten van de Geloofsgemeenschap

Nadere informatie

Brochure MissionAlive Leergemeenschap

Brochure MissionAlive Leergemeenschap Brochure MissionAlive Leergemeenschap MissionAlive Leergemeenschap Verlangen Wil jij groeien in je geloof, ontdekken hoe je als christen van betekenis kunt zijn voor de mensen om je heen? Wil jij deel

Nadere informatie

Gebedskalender juni - augustus Ik bid. voor een nieuwe opwekking

Gebedskalender juni - augustus Ik bid. voor een nieuwe opwekking Gebedskalender juni - augustus 2016 Ik bid voor een nieuwe opwekking Jongeren kwamen tot geloof en wij vonden het normaal Duizenden jongeren kwamen tot geloof via het werk van Youth for Christ. Hans Eschbach

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdwerk 2013-2016

Beleidsplan Jeugdwerk 2013-2016 Beleidsplan Jeugdwerk 2013-2016 Inleiding Sinds 1 oktober 2013 is Martine Versteeg werkzaam als jeugdwerker binnen de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Zij is aangesteld naast Dorien Keus,

Nadere informatie

Voorstel voor Broederraad 12 januari 2006

Voorstel voor Broederraad 12 januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding...2 2 Zendingsopdracht...2 3 Zendingsvisie EGHW...2 4 Ondersteuning zendelingen...3 4.1 Gebed...3 4.2 Financiële steun...3 4.3 Contacten met Thuisfrontcommissies...4 4.4 Bemoediging

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Een nieuw seizoen ( )

Een nieuw seizoen ( ) Een nieuw seizoen (2014-2015) In september starten we weer met het nieuwe seizoen. Het gaat niet alleen om een nieuw seizoen in de betekenis van een nieuwe periode van september 2014 t/m augustus 2015,

Nadere informatie

Mind the Gap Impact voor je jeugdwerk?!

Mind the Gap Impact voor je jeugdwerk?! Mind the Gap Impact voor je jeugdwerk?! Een onderzoek van de Evangelische Alliantie naar het jeugdbeleid binnen evangelische en pinksterkerken in Nederland in samenwerking met Youth Alive, LEF, Youth for

Nadere informatie

bidden luisteren dienen

bidden luisteren dienen bidden luisteren dienen Visie en missie van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Nijkerk-West 2015 Gemeente van Christus zijn in deze tijd. In het afgelopen jaar heeft een breed samengestelde groep van gemeenteleden

Nadere informatie

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013.

In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. In dit verslag blikken wij als Stichting Open Arms terug op het jaar 2012 en kijken wij vooruit naar het jaar 2013. Het jaar 2012 stond in het teken van het wisselen van de wacht. Grethe Kruizinga vond

Nadere informatie

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020

Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Beleidsplan Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder 2015/2020 Voorwoord De Evangelisch Christelijke Kerk Rios de Vida Den Helder. Elke kerkgenootschap in Nederland wordt geacht een beleidsplan

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard

Beleidsplan Protestantse Gemeente te Burdaard Beleidsplan 2015-2020 Protestantse Gemeente te Burdaard Inhoud Voorwoord...3 2. Inleiding...4 3. Missie en visie, gemeente-zijn in Burdaard...5 4. Beleidsonderwerpen...6 4.1 Organisatie...6 4.2 Ontmoeting

Nadere informatie

Maak God bekend in Hattem!

Maak God bekend in Hattem! Stichting De Fontein Hattem Maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van

Nadere informatie

La vita è bella! Het leven is mooi

La vita è bella! Het leven is mooi La vita è bella! Het leven is mooi Hier zien jullie een aantal foto s van vrienden en activiteiten die ik met vrienden heb gedaan. Links bovenin: Bezoeken van een AS Roma voetbalwedstrijd met collega s

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren dienen in de gaven van de Geest. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren dienen in de gaven van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Gebedskalender maart - mei Gods liefde

Gebedskalender maart - mei Gods liefde Gebedskalender maart - mei 2016 Gods liefde drijft mij Het Evangelie op school Als ik met leerlingen bid bij de dagopening, probeer ik het heel persoonlijk te maken, zegt Henk Otte. Ik wil ze laten merken

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Jaarverslag Fountains of Joy 2014.

Jaarverslag Fountains of Joy 2014. Jaarverslag Fountains of Joy 2014. In april 2014 hebben Erik en Esther Nagtegaal Stichting Fountains of Joy opgericht, met het doel aan de wereld het evangelie van Jezus te verkondigen en zorg te dragen

Nadere informatie

BIG! Dromen, wensen en plannen voor ! voor kinderen en jongeren in Doesburg en Angerlo!

BIG! Dromen, wensen en plannen voor ! voor kinderen en jongeren in Doesburg en Angerlo! BIG Dromen, wensen en plannen voor 2015-2020 voor kinderen en jongeren in Doesburg en Angerlo Versie: woensdag 17 juni 2015 Na intensief overleg met leiding en beleidsmakers presenteren wij hierbij als

Nadere informatie

Baptistengemeente Veenendaal. Hoe vind ik aansluiting bij de Baptistengemeente Veenendaal?

Baptistengemeente Veenendaal. Hoe vind ik aansluiting bij de Baptistengemeente Veenendaal? Baptistengemeente Veenendaal Hoe vind ik aansluiting bij de Baptistengemeente Veenendaal? Van harte welkom! Wij maken graag kennis met u. Na afloop van elke samenkomst op de zondagochtend drinken we met

Nadere informatie

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013

Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Paulus II. Parochietour 2013 Noveengebed op voorspraak van de Zalige Paus Johannes Parochietour 2013 NOVEENGEBED PAROCHIETOUR 2013 Beste meebidder! Het gebed is van onschatbare waarde. Waarom bidden we dan zo weinig? Dat is een vraag

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

ANBI verantwoording 2014

ANBI verantwoording 2014 ANBI verantwoording 2014 Content De naam RSIN of het fiscaal nummer De contact gegevens De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden Het beleidsplan Het beloningsbeleid De doelstelling Een

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Structuur van de leergemeenschap

Structuur van de leergemeenschap De leergemeenschap Verlangen Wij willen graag dat de leergemeenschap een veilige en uitdagende omgeving is voor teams van kerken, organisaties en groepen om te leren. Een plek waar openheid is voor God

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Stichting het Kompas

Stichting het Kompas Stichting het Kompas Sinds 1979 de evangelische boekwinkel in Sneek met als doelstelling het verspreiden van het Evangelie in en rondom Sneek. Het is een plek waar men terecht kan voor Christelijke boeken

Nadere informatie

Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019

Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019 Beleidsplan JCN Het beleid voor 2017 tot en met 2019 Geschreven door Naomi Floor December 2016!1 Inleiding Dit beleidsplan betreft het beleid van het kerkgenootschap Jezus Centrum Nijkerk (JCN). In dit

Nadere informatie

Verslag van activiteiten VEZ 2012-2013

Verslag van activiteiten VEZ 2012-2013 Verslag van activiteiten VEZ 2012-2013 Status: Definitief Datum: 18 februari 2013 Auteur: Jaap van de Poll Vastgesteld: bestuursvergadering RvO 9 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Gemeentezorg...

Nadere informatie

In dit document kan je lezen over de geschiedenis, visie, doelen, verwachtingen en opzet van het @lead-vormingstraject

In dit document kan je lezen over de geschiedenis, visie, doelen, verwachtingen en opzet van het @lead-vormingstraject Athletes in Action Atoomweg 10-2 9743 AK Groningen 0505492715 info@athletesinaction.nl In dit document kan je lezen over de geschiedenis, visie, doelen, verwachtingen en opzet van het @lead-vormingstraject

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand mei Voedselbanken Stedendriehoek. 1 Missionair Werk en Kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Hilversum:

Inzamelingen in de maand mei Voedselbanken Stedendriehoek. 1 Missionair Werk en Kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Hilversum: Inzamelingen in de maand mei 2016. Datum 1e inzameling 1 Missionair Werk en Kerkgroei. Help de nieuwe kerk in Hilversum: Vitamine G is een gemeenschap van mensen in Hilversum die zoeken naar geestelijke

Nadere informatie

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping

2015-2016. Lambertuskerk - Rotterdam. Catechese. Geloofsvorming. Inleidingen. Verdieping 2015-2016 Lambertuskerk - Rotterdam Catechese Geloofsvorming Inleidingen Verdieping Locatie en contactgegevens Kerk Oostzeedijk beneden 3 (geen brievenbus) Pastorie Hoflaan 121 3062 JE Rotterdam (bezoek-

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN

BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN BELEIDSPLAN STICHTING DE ZWAAN 2015-2018 INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Huisvesting 3.1 Automatisering 3.2 Algemeen personeelsbeleid 3.3 Taken coördinator Open Huis 3.4 Taken coördinator

Nadere informatie

Oase veelgestelde vragen:

Oase veelgestelde vragen: Oase veelgestelde vragen: De mensen van Oase krijgen vaak vragen van mensen buiten Oase, met name van katholieken van wie de thuis-kerk gesloten is. In dit artikel proberen we daar antwoord op te geven.

Nadere informatie

De jeugd heeft uw en jouw hart nodig! Kunnen wij op u en jou rekenen?

De jeugd heeft uw en jouw hart nodig! Kunnen wij op u en jou rekenen? Bouw jij volgend seizoen mee aan het jeugdwerk? Wij organiseren voor de Protestantse Kerken in Woerden allerlei activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren en hun ouders. Dat is werk waar we met zijn

Nadere informatie

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,

alle volken Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, alle volken en dat in zijn naam opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen. Lukas 24:46-48

Nadere informatie

Stichting Encour. Beleidsplan

Stichting Encour. Beleidsplan Stichting Encour Beleidsplan Visie Door het toepassen van Bijbelse financiële principes op elk gebied van het leven neemt stress af en worden mensen schuldenvrij: het geld is niet de baas over de mensen,

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN Bruisend Jeugdwerk De kerk als plek waar jongeren, gelovig of niet, graag naartoe gaan om God beter te leren kennen. Jeugdleiders die dichterbij

Nadere informatie

25 INSPIRATIE TIPS Zorg voor kinderen & jongeren

25 INSPIRATIE TIPS Zorg voor kinderen & jongeren 25 INSPIRATIE TIPS Zorg voor kinderen & jongeren Het is prachtig om met kinderen en jongeren op te trekken; relaties te bouwen, ze te onderwijzen, zorg voor hen te dragen en de juiste richting te wijzen.

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 1. Inleiding. Dit is het beleidsplan voor 2016-2020 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente van Bussum. Het plan vormt een richtlijn

Nadere informatie

Mét code voor 11 online video s!

Mét code voor 11 online video s! Mét code voor 11 online video s! 5 Voorwoord Mijn eerste kennismaking met de bijbelstudies van Beth Moore was in 2006 in onze gemeente in Amerika. Mijn echtgenoot Mark had kort daarvoor zijn baan opgezegd

Nadere informatie

To know, grow and go

To know, grow and go 1 Vanaf september 2017 start het nieuwe jeugdwerk in Mozaiek0318. Een nieuwe vorm waarin er ruimte is om het snel groeiende aantal tieners en jongeren op te vangen. En hen een plek te geven waar ze zich

Nadere informatie

Wie zijn wij. Identiteit:

Wie zijn wij. Identiteit: Wie zijn wij Identiteit: Evangeliegemeente Agapè is eind 1986 opgericht. De gemeente is voortgekomen uit de wens van verschillende mensen, die tot dat tijdstip waren verspreid over verschillende kerkelijke

Nadere informatie

Streekgemeente Oost Groningen

Streekgemeente Oost Groningen Streekgemeente Oost Groningen Voorwoord De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Voor ieder een plaats

Voor ieder een plaats Voor ieder een plaats Het versterken van de (wijk)kringen in onze gemeente Aanleiding/inleiding We willen graag dat ieder van onze gemeente zich er thuis voelt. Of dat lukt is niet alleen afhankelijk van

Nadere informatie

1. Algemeen. 2. Historie

1. Algemeen. 2. Historie Jaarverslag 2015 1. Algemeen LEEF! is een netwerk van communities. Samen hebben we tot doel mensen aan elkaar en aan God te verbinden. In Rotterdam lijden 380.000 mensen aan eenzaamheid. Veel mensen leven

Nadere informatie

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat.

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat. Verkorte versie 2013 1. BIJBELS MANDAAT Wij vinden ons mandaat in 3 bijbelteksten: Matteüs 11:28-30; Matteüs 22:37-40 en Matteüs 28:19-20. In de eerste tekst zegt Jezus dat hij ons rust wil geven. Wij

Nadere informatie

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden.

Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. Zorg voor elkaar, niet alleen met woorden maar ook met daden. EN JE NAASTE ALS JEZELF VOOR GEMEENTEN IN DE PRO- TESTANTSE KERK IN NEDER- LAND (PKN), IS ER EEN NIEUW DIACONAAL PROGRAMMA: PROJECT 10 27 MET

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam

Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Profielschets protestantse wijkgemeente Dubbeldam Inleiding Met dit document wordt een indruk gegeven van de protestantse wijkgemeente Dubbeldam te Dordrecht. De wijkgemeente is een pluriforme gemeente

Nadere informatie

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een Beleid De diaken staat in het snijvlak van een kerk en samenleving waarin mensen proberen om het leven voor elkaar en anderen zo goed mogelijk te laten zijn. Maar in dit leven lijken de minder goede dingen

Nadere informatie

Cursusaanbod ADS. Najaar 2012 ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT

Cursusaanbod ADS. Najaar 2012 ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT Cursusaanbod ADS Najaar 2012 ALGEMENE DOOPSGEZINDE SOCIËTEIT Toerusting Wat is wijsheid met uilskuikens en wijsneuzen Toerusting voor leiding kinderkerk en tienerwerk In de Inspiratiemap staan ideeën om

Nadere informatie