VEZ. Kinderwerk. 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Marcus 10:14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEZ. Kinderwerk. 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Marcus 10:14"

Transcriptie

1 VEZ Kinderwerk 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Marcus 10:14

2 'Laat de kinderen tot Mij komen.' Marcus 10:14 Het VEZ-Kinderwerk is een veilige plek. Kinderen beleven er een groot avontuur. Er is een degelijke lijn in het Bijbelonderwijs. Kinderen leren de Here Jezus al vroeg kennen. Alle kinderen zijn welkom! We willen ouders ondersteunen in hun geestelijke taak door elk kind een veilige, avontuurlijke plek te bieden, waar het Jezus leert kennen, meer op Hem gaat lijken en zijn liefde leert delen.

3 Welkom Door middel van dit boekje kun je even binnen kijken bij het VEZ-Kinderwerk. Zo zie je hoe ons programma eruit ziet en wat er voor kinderen allemaal geregeld is. Het doel van het kinderwerk is kinderen te helpen om volgelingen van Jezus Christus te worden. Elk kind willen we een plek bieden, waar hij/zij Jezus leert kennen, meer op Hem gaat lijken en zijn liefde leert delen. We leren de kinderen niet alleen over God en de bijbel, maar we willen vooral uitleggen wat dit betekend in het dagelijkse leven. Omdat er veel kinderen komen op zondagochtend, hebben we voor alle leeftijden een eigen programma. Er is een fantastisch team van kinderwerkers dat zich elke week met veel enthousiasme inzet om met de kinderen een geweldige tijd te beleven. Uiteraard krijgen alle kinderen tijdens het programma limonade met wat lekkers. Heb je vragen? Voor praktische zaken kun je in eerste instantie terecht bij de teamleider van de leeftijdsgroep. Wil je een keer een kijkje komen nemen tijdens het programma, dan ben je van harte welkom. Kijk voor actuele informatie over het VEZ-Kinderwerk op Gwenda Visscher Algemeen Coördinator VEZ-Kinderwerk T. (038) , E.

4 Crèche Tijdens de ochtenddiensten is er opvang voor de baby s en dreumessen in de crèches. Vanaf een kwartier voordat de dienst begint kunnen zij door hun ouders naar hun eigen ruimte worden gebracht. Mocht het zo zijn dat uw kind u nodig heeft Tijdens de dienst, dan zullen wij de naam van uw kind op het projectiescherm laten verschijnen. U kunt dan naar de kinderruimte komen. Baby s De babygroep is voor de kleintjes van 0 tot ongeveer 1,5 jaar. Ervaren vaders en moeders passen tijdens de dienst op de baby s. Zij geven de kinderen de verzorging die ze nodig hebben en zoals de ouders dat aangeven. Kinderen kunnen slapen in bedjes, spelen in de box of ze worden in de speelhoek gezellig bezig gehouden. Eten en drinken brengen de ouders zelf mee. 1-jarigen Als kinderen 1 jaar zijn en kunnen lopen, komen ze in de groep 1-jarigen. De kinderen krijgen iets te drinken en te eten en ze zingen samen liedjes in een kring. Verder is er veel tijd om samen te spelen. 2-jarigen In deze groep zitten de kinderen die ongeveer 2 jaar zijn. De leeftijdsgrens wordt niet zo scherp gesteld; het gaat erom dat een kind zich prettig voelt in een groep. Kinderen kunnen hier volop spelen, er is een kort programma met zingen, een verhaal uit de peuterbijbel en een verwerking. Als het kind in de loop van het jaar 3 jaar wordt, dan blijft het tot de start van het nieuwe seizoen in deze groep. Daarna gaat het over naar de kinderdiensten van de schatkids.

5 Schatkids Kinderen van 3 jaar tot en met groep 2 van de basisschool mogen naar het programma van Schatkids. Vanaf een kwartier voordat de dienst begint kunnen de kinderen naar hun eigen kinderruimte worden gebracht. Een enkele keer gaan de kinderen eerst met hun ouders mee naar de dienst. Dit wordt aangekondigd via de weekbrief of via een bericht bij het lokaal. Direct na de dienst worden de kinderen bij hun lokaal door de ouders opgehaald. Schatkids is verdeeld in peutergroepen en kleutergroepen. De kleutergroepen hebben samen een 2-jarenlesplan en de peutergroepten ook. De indeling van de groepen wordt steeds gemaakt aan de hand van geboortedatum en groepsgrootte. Het materiaal dat zij gebruiken is speciaal ontwikkeld voor kinderen van die leeftijd en verteld over Gods liefde voor de wereld. De belangrijkste boodschap die we deze kinderen willen doorgeven is dat God van hen houdt en dat ze heel speciaal zijn. Voor elke groep is een eigen lokaal ingericht, afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Om tot een goede verdeling van de groepen te komen zullen we de leeftijdsgrenzen regelmatig aanpassen. We willen in de groepen een veilige en geborgen plek creëren waar de kinderen de liefde van Christus kunnen ervaren. Daarom staat een positieve benadering van de kinderen voorop en bijvoorbeeld niet het resultaat van het werkje.

6 Kidsveztival Kinderen van groep 3 tot en met groep 8 hebben om de zondag een programma bij het KidsVEZtival. De andere week hebben zij een programma bij Schatgraven, meer hierover in het volgende hoofdstuk. De 1e en 3e zondag van de maand heeft de middenbouw (groep 3, 4 en 5) KidsVEZtival en de 2e en 4e zondag de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Op de website (www.vezwolle.nl) en bij de ingang van de WRZV- Hallen kunt u het schema hiervoor vinden. Vanaf een kwartier voor aanvang van de dienst zijn de kinderen welkom. Tijdens het KidsVEZtival hebben de kinderen een eigen kinderkerk. Een uitdagend en interactief podiumprogramma is de basis van de ochtenden. In ons programma worden de kinderen uitgedaagd om hun hart open te stellen voor Jezus en leren ze hoe ze verschillende thema s vanuit de Bijbel kunnen toepassen in hun persoonlijk leven. Er wordt gezongen onder begeleiding van een band en enthousiaste zangleiding om samen God te eren. De kinderen krijgen de Bijbelverhalen, door middel van (interactief) drama, video s, poppenkast en creatieve vertellingen, gepresenteerd. VEZbegeleiders zitten tussen de kinderen om hen te stimuleren en hen te begeleiden. Na het podiumprogramma denken de kinderen, onder leiding van een kinderwerker, in een kleine groep na over wat ze geleerd hebben en gaan ze samen bidden. Verder is er bij de spelinloop en in de pauze tijd om samen te kletsen en allerlei spelletjes te doen, van tafelvoetbal tot darten. Als de kinderen ergens mee zitten of ergens over willen doorpraten, dan is er in de Kletshoek een 'Kletskop' bij wie ze terecht kunnen, meer hierover in het hoofdstuk 'Pastoraat en nazorg'.

7 Schatgraven De kinderen van groep 3 tot en met groep 8 hebben om de zondag een programma bij Schatgraven. De 2e en 4e zondag van de maand heeft de middenbouw (groep 3, 4 en 5) schatgraven. De 1e en 3e zondag de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Op de website (www.vezwolle.nl) kunt u het schema hiervoor vinden, maar ook bij de ingang van de WRZV-Hallen kunt u dit zien. Bij het programma van Schatgraven starten de kinderen bij hun ouders in de dienst. Als de kinderen door de zangleiding gelegenheid krijgen om naar hun eigen dienst te gaan, staat de leiding klaar om ze op te vangen in de hal en neemt de kinderen mee naar hun eigen lokaal. Het programma van Schatgraven wordt ontwikkeld in samenhang met het programma voor het KidsVEZtival. Tijdens Schatgraven vormen de kinderen een groep met eigen leeftijdsgenoten. We streven tijdens de Schatgraafochtenden naar zoveel mogelijk individuele aandacht. Onder begeleiding van een kinderwerker zal, door middel van gesprekken, spel en leuke activiteiten, de Bijbelse boodschap, meer gaan leven voor de kinderen. Door samen op zoek te gaan in de Bijbel, ervaringen te delen, na te denken, te praten en te bidden, leren de kinderen wat je met Gods Woord in je dagelijkse leven kunt doen.

8 Groep 8 Groep 8 draait, naast KidsVEZtival, gedeeltelijk een eigen programma in Schatgraven, gebaseerd op thema s die belangrijk zijn voor de pre-pubers. Zij hebben ook een aantal activiteiten buiten de zondagen om. Dit is om de groep alvast tot een hechte tienerclub uit te laten groeien. Ouders worden hier via de teamleider van op de hoogte gebracht. In het kort creche 0 jaar tot 2 jaar Direct naar eigen programma schatkids 3 jaar tot groep 2 van de basisschool Direct naar eigen programma kidsveztival & Schatgraven groep 3 t/m groep 8 van de bassischool kidsveztival: direct naar eigen programma Schatgraven: eest mee naar de grote dienst

9 Nazorg en pastoraat Veiligheid en vertrouwen ontwikkelen voor onze kinderen is een van onze speerpunten. Het blijkt lastig om kinderen die vastlopen op te sporen, of dieper met hen in contact te komen. Daarom is er binnen de VEZ een pastorale werkgroep speciaal voor de kinderen. Ook is er een werkgroep Kinderen onze zorg. Zij kunnnen kinderen ondersteunen die wat extra aandacht nodig hebben. Om een goede relatie op te bouwen en zo veel mogelijk stabiliteit te geven is de leiding van Schatkids en Schatgraven 2 jaar betrokken bij dezelfde kinderen. Zij groeien op deze manier mee en leren de kinderen zo beter kennen (en de kinderen hen!). Voor het KidsVEZtival is er een Nazorgteam. Elk KidsVEZtival is er een nazorgmedewerker, de Kletskop, aanwezig die een gezellige plek creëert in de Kletshoek. Hier kunnen kinderen even ontspannen, een gesprekje aangaan of om gebed vragen. Soms kan dit zijn n.a.v. het programma, maar het is ook mogelijk dat een kind spontaan komt binnenvallen. Daarnaast hebben wij het systeem van de Gebedskinderen. Alle kinderwerkers kunnen ingezet worden als gebedsbuddy van een kind. De kinderen krijgen een kaartje waarop de naam het telefoonnummer en een foto van de buddy staat. Naast de extra aandacht die de buddy zondags aan zijn/haar gebedskind geeft, zoekt de buddy contact (met de ouders) om te vragen hoe het kind zijn/haar kinderprogramma vindt en om te vragen of er nog specifieke gebedspunten zijn. Gebedsbuddy s, kinderwerkers en nazorgmedewerkers van de Kletshoek vallen onder het begrip eerstelijns-zorg. Zij hebben een signaalfunctie. Dit betekent dat zij geen diepgaand pastoraat bedrijven. Maar zij zijn er wel om de kinderen een steuntje in de rug te geven of een luisterend oor te bieden. Verdergaande pastorale gesprekken of toenadering volgt pas na overleg met de coördinator kinderpastoraat, via de ouders met daarvoor gespecialiseerde pastorale werkers van het Kinderpastoraat. Opmerken, meeleven en doorverwijzen is het devies. Natuurlijk kunnen ouders ook zelf contact opnemen als dit nodig blijkt. Voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben zoeken we, in overleg met de ouders, een buddy die het kind, waar nodig, 1-op-1 kan begeleiden tijdens het programma. Ouders die graag eens willen doorpraten over zorgen rondom hun kind, kunnen hiervoor contact opnemen met de coördinator van het VEZ-Kinderwerk.

10 Medewerkers Om alle programma s voor onze kinderen te realiseren hebben we een grote groep van vrijwilligers nodig. Er is volop ruimte om mee te komen helpen bij het kinderwerk. We vinden het heel belangrijk dat er in de verschillende werkgroepen met veel plezier en voldoening gewerkt wordt, dat iedereen zich gewaardeerd weet en bovenal dat de kinderen een waardevolle tijd hebben. De taken bij het kinderwerk zijn veelzijdig, waardoor mensen met uiteenlopende gaven en talenten bij het kinderwerk kunnen dienen. Spelen en vertellen bij jonge kinderen, muziek maken of juist in gesprek met het oudere kind, praktische taken en technische taken. Alles behoort tot de mogelijkheden. Kijk voor vacatures bij de stand van het TOPpunt of op of stuur een naar Teamleider, Kletskop, VEZ-begeleider, Nazorger, Groepsleider, Muziekteam, Zangteam, Licht & Geluid, Verhalen Vertellen, Registratie, Administratie, Catering, etc.

11 Huis van Goud Uit een onderzoek naar wie het meeste invloed heeft op het religieuze leven van een kind blijkt dat moeder ruim bovenaan staat met 81%, dan volgt vader met 61%. De kerk komt met 30% veel verder op de lijst voor. Een keer per week kan niet op tegen het dagelijkse voorleven. We zijn ervan overtuigd geraakt dat wij als kinderwerkers belangrijke en waardevolle waarheden van God kunnen overbrengen naar onze kinderen. Zodat we hen kunnen stimuleren een volgeling van Jezus te worden. Maar het zijn in eerste instantie de ouders die het leven vanuit geloof zullen voorleven. Het zijn de ouders die verantwoording afleggen bij God over het leven van hun kinderen. In Deuteronomium 6: 4-7 lezen we: Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. We willen graag samen met de ouders deze opdracht aannemen. In de doelstelling van het kinderwerk brengen we dit als volgt onder woorden: Het doel van ons kinderwerk is kinderen te helpen om volgelingen van Christus te worden. We willen ouders ondersteunen in hun geestelijke taak door elk kind een veilige, avontuurlijke plek te bieden, waar het Jezus leert kennen, meer op Hem gaat lijken en zijn liefde leert delen. Deze ondersteuning bieden we onder andere aan in het programma van het Huis van Go(u)d. Door het jaar heen zullen wij de ouders van een aantal leeftijdsgroepen, 1 zondagochtend uitnodigen. Tijdens de dienst zullen deze ouders, onder de bezielende leiding van 1 van onze oudsten of pastors of een deskundige, toegerust worden. Ze ontvangen hier geestelijke motivatie en praktische handreikingen rondom een onderwerp dat past bij de leeftijd van hun kind.

12 Onderwerpen als het zegenen van je kind tot jouw kind en de bijbel of van muziek en media tot sexualiteit zullen uitgewerkt worden. In de loop van het jaar kunt u uitgenodigd worden om samen met uw kind naar de kinderdienst te gaan om daar samen met andere ouders te ontdekken hoe u een priester kunt zijn voor uw kind. Niet alle leeftijdsgroepen zijn elk jaar aan de beurt. Er is een verdeling waardoor er per kind om de 2/3 jaar een Huis van Go(u)d ochtend ingepland wordt. Elk onderwerp in het Huis van Go(u)d kan op andere wijze uitgewerkt worden, maar steeds zal het uitgangspunt zijn: 1. Onderwijs of toerusting - over een onderwerp rond geloofsopvoeding 2. Inspiratie - d.m.v getuigenis van leidinggevenden uit de gemeente 3. Interactie - ouders met elkaar in gesprek en aanreiken van een toepassing met hun kind zodat u net als Jozua zult zeggen: Kies dan nu wie je wilt dienen, in ieder geval zullen ik en mijn familie de Here dienen Heeft u vragen over dit programma dan kunt u mailen met:

13 VEZ-school voor kinderwerk Het VEZ kinderwerk wil kinderen bij Jezus brengen en Jezus bij de kinderen! Of dit nu gebeurt vanuit de geborgenheid van een onderbouwdienst, vanuit een spetterend en creatief KidsVEZtival of vanuit de verwerking in de kleine groep, we leren de kids dat iedereen bij Jezus mag komen! De VEZ school voor kinderwerk biedt voor elke kinderwerker het juiste handvat dat jij nodig hebt voor de deeltaak waarin jij als kinderwerker dienstbaar bent. Uit het aanbod van deze boeiende en creatieve cursus kan iedere kinderwerker kiezen wat nodig is om jouw taak met nog meer plezier en vaardigheid te doen! Passend bij persoonlijke leerdoelen kies je in deze cursus op maat in welke vaardigheid jij je verder wilt bekwamen. Je start met een competentieworkshop en visieavond en kiest dan een aantal lessen uit de aangeboden onderwerpen. In de School voor kinderwerk bieden we je trainingen aan in het Leerhuis van de VEZ via verschillende losgekoppelde cursusavonden, waaruit je in de loop van 3 jaar die onderwerpen kunt uitkiezen die bij jou en jouw taak passen. Houd de informatie van het Leerhuis in de gaten en schrijf je in voor deze mooie trainingsmogelijheid.

14 Sparen Vanaf de Schatkids t/m groep 8 wordt er wekelijks gespaard door de kinderen. We verbinden ons 2 tot 3 jaar aan hetzelfde goede doel. Dit zijn vaak zendelingen uit onze gemeente die in hun zendingswerk betrokkenheid hebben met kinderen. Op de website van de VEZ kunt u terug vinden waar wij op dit moment voor sparen. Dit zijn steeds 2 verschillende projecten. Een deel van het gespaarde geld wordt ook gebruikt voor de activiteiten in het kinderwerk. Gebedsgroep Elke week wordt er op zondagmorgen, tijdens de 1 e dienst, gebeden voor de kinderen en het kinderwerk door een gebedsgroep. Iedereen kan deelnemen aan deze gebedstijd. Voor meer info en opgave kunt u contact opnemen met de coördinator via hun eigen mailadres:

15 Registreren Wekelijks ontvangen we heel veel kinderen. Om de kinderen in te kunnen delen bij de juiste groep en te kunnen koppelen aan een kinderleider/gebedsbuddy, hebben we een registratie nodig. Registratie is mogelijk door onderstaande strook in te vullen en bij de receptie in te leveren. Er liggen ook losse registratieformulieren bij de ingang in het Deltion die je daarvoor kunt gebruiken. Achternaam " Adres Postcode/ Woonplaats Telefoonnummer Bijzonderheden/Allergie Voornaam kind Voornaam kind Voornaam kind Voornaam kind Geboortedatum Geboortedatum Geboortedatum Geboortedatum

16 Vrije Evangelisatie Zwolle A-plein TJ Zwolle T: (038) E: E: Plaats van samenkomst: WRZV-Hallen Buitengasthuisstraat 8 Zwolle Vrije Evangelisatie Zwolle A-plein 9, 8011 TJ Zwolle T: (038) E: E: Plaats van samenkomst: WRZV-Hallen Buitengasthuisstraat 8 Zwolle

Gefeliciteerd, u heeft goud in handen!

Gefeliciteerd, u heeft goud in handen! Gefeliciteerd, u heeft goud in handen! Met dit unieke materiaal kunt u kinderen helpen hun geloof onder woorden te brengen en toe te passen in het leven van iedere dag. Vanuit onze visie en expertise zijn

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

Alpha-uitnodiging. Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting

Alpha-uitnodiging. Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting Alpha-uitnodiging Handleiding Alpha-teamtraining en toerusting Inhoudsopgave Inleiding 3 Beoordeel de kwaliteit van je Alpha-cursus 4 Volg een landelijke training 6 Organiseer een lokale teamtraining 7

Nadere informatie

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017

Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 Bezinning EGS 2014 en koers 2015-2017 De EGS is een betrokken en enthousiaste groep mensen met een passie voor Jezus. We zijn een actieve gemeente en soms is het goed om een pas op de plaats te maken,

Nadere informatie

Integraal jeugdbeleidsplan

Integraal jeugdbeleidsplan Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden 2012-2014 1 Integraal jeugdbeleidsplan (definitieve versie) losse delen of een geheel? Integraal jeugdbeleidsplan gkv Loppersum / Westeremden2012-2014

Nadere informatie

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. IDENTITEIT... 4 3. MISSIE EN VISIE... 6 4. BELEIDSVISIE VEZ IN

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school: 37 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school: 3 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING:3 1.2 HET BESTUUR:3 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT:3 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS :4 1.5 SCHOOLGEGEVENS:4 1.6 WAAR STAAT

Nadere informatie

KLEINE GEMEENTE NGK EDE

KLEINE GEMEENTE NGK EDE KLEINE GEMEENTE NGK EDE ONTWERP Ede, 2013-01-12 Gerrit van der Heijden Marja van Helden Sandra Kooij Chris Papjes Martijn van Rossum 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 3 2.1 Missie NGK Ede 3 2.2

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heppienest

Kinderdagverblijf Heppienest Kinderdagverblijf Heppienest Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op pedagogiek en samenwerking met ouders 4 3. Pedagogische basisdoelen 5 4. Pedagogische basisdoelen binnen Heppienest

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

G D0. Brugger info. GELOOF in je toekomst. Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès. In dit nummer o.a.

G D0. Brugger info. GELOOF in je toekomst. Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès. In dit nummer o.a. UI G D0 Brugger info In dit nummer o.a.: Schooldag van een brugger Verhalen van leerlingen! GELOOF in je toekomst Aandacht voor jou! Alles wat je wilt weten over het leven van een brugger op Guido de Brès

Nadere informatie

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting...

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting... Pedagogisch beleid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1. Opvang bij KiKeBOO...4 1.1 Uitgangspunten...4 1.2 Groepen...5 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5 1.3 Personele bezetting...5 1.4 Dagritme...6 1.5 Wennen...6

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Inhoudsopgave 1.Visie en uitgangspunten 1 2.Het VVE Regenboogprogramma.. 4 3. Houding en handelen van de leerkracht.. 18 4. Algemene punten.21 1) Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015 Pedagogisch Beleidsplan 01-01-2015 1 Inhoudsopgave pedagogisch beleid. Voorwoord blz. 3 1. Visie op het kind blz. 4 2. Doelstelling en opvoedingsdoelen blz. 5 3. Het Pedagogisch Beleid blz. 6 3.1 Veiligheid,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Jonas. Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens.

Kinderdagverblijf Jonas. Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens. Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf Jonas 2015 Kinderdagverblijf Jonas Lagenoord 28 3513 GW Utrecht T. 030-234 39 45 E. jonas@ludens.nl Teamleider Marga Walsteijn E. m.walsteijn@ludens.nl VOORWOORD

Nadere informatie

Verslag van activiteiten VEZ 2013-2014. Seizoen 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014. Voor publicatiedoeleinden

Verslag van activiteiten VEZ 2013-2014. Seizoen 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014. Voor publicatiedoeleinden Verslag van activiteiten VEZ 2013-2014 Seizoen 1 september 2013 tot en met 31 augustus 2014 Voor publicatiedoeleinden Inhoudsopgave Inleiding... 3 Gemeentezorg... 4 Kinderen & Jongeren... 6 Onderwijs &

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen

PREEK DOOR DE WEEK. Duurzaam delen PREEK DOOR DE WEEK Duurzaam delen 4 e jaargang, nr 32, week 44 26 oktober 31 oktober 2009 Hierom heb ik gebeden Om deze zoon heb ik gebeden, en de Heer heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef

Nadere informatie

beleidsplan kerkenraad Bouwen in vertrouwen dienen eredienst Christus pastoraat visie liefde mensen geloof Protestantse samenleving God

beleidsplan kerkenraad Bouwen in vertrouwen dienen eredienst Christus pastoraat visie liefde mensen geloof Protestantse samenleving God kerkenraad gemeenteleden activiteiten visie liefde beleidsplan 2011 2014 dienen eredienst opdracht diensten zoeken vertrouwen samenleving God mensen geloof Christus groepen boodschap kerk pastoraat leren

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang)

Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang) DAKOVDA Informatie pakket TSO (Tussenschoolse Opvang) Schooljaar 2011 / 2012 Geachte ouder(s) / verzorger(s): Dakovda 2011-2012 Als u aankomend schooljaar géén gebruik maakt van de Tussenschoolse Opvang,

Nadere informatie

welzijnopreceptgouda.nl

welzijnopreceptgouda.nl welzijnopreceptgouda.nl Soms zit het even niet mee of is het lastig om zelf weer een goede draai aan het leven te geven. Mogelijk kamp je met allerlei lichamelijke en/of psychische klachten. Je wilt er

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school

Hoofdstuk 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. De school 1.1 ONZE SCHOOLVERENIGING 1.2 HET BESTUUR 1.3 BOVENSCHOOLS MANAGEMENT 1.4 GESCHIEDENIS VAN ONZE SCHOOL DE SCHUILPLAATS 1.5 SCHOOLGEGEVENS 1.6 WAAR STAAT ONZE SCHOOL

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Shelter Ministries. Richtlijnen voor de vrijwilliger

Shelter Ministries. Richtlijnen voor de vrijwilliger Shelter Ministries Richtlijnen voor de vrijwilliger Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij diegene met wie je een kennismakingsgesprek hebt gehad. 1 Richtlijnen voor de vrijwilliger Vrijwilliger...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3

ROOTZ Theorie 1. 1. Over de training 3 ROOTZ Theorie ROOTZ Theorie 1 1. Over de training 3 1.1. Voorbereiding door de cursist 3 1.1.1. Interview met een niet-christen 3 1.1.2. Het leren van de theorie 4 1.1.1. Voorbereidingsrooster 5 1.2. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie